Page 9

‫שכר לימוד‬ ‫הנחיות כלליות‪:‬‬ ‫בתום תהליך הרישום‪ ,‬שיתבצע במינהל הרישום‪,‬‬ ‫יישלחו מכתבי קבלה למתקבלים‪ .‬למכתב הקבלה‬ ‫יצורף טופס לתשלום שכר הלימוד‪ .‬את שכר הלימוד יש‬ ‫להסדיר עד המועד המצוין במכתב הקבלה‪ .‬סטודנטים‬ ‫שלא יסדירו את מלוא שכר הלימוד עד מועד זה יאבדו‬ ‫את מקומם‪ ,‬ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח‬ ‫את לימודיהם בשנה זו‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪46‬‬

‫שכר הלימוד כולל דמי חברות באגודת הסטודנטים‪,‬‬ ‫דמי אבטחה‪ ,‬שירותי מחשוב וספרייה‪ ,‬שירותי‬ ‫מינהל סטודנטים‪ ,‬אישורי לימודים‪ ,‬קובצי חקיקה‬ ‫ותקליטור משפטי (לסטודנטים במשפטים)‪.‬‬ ‫שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת‬ ‫מההצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן‪.‬‬ ‫שכר הלימוד יוסדר באמצעות הוראת קבע או‬ ‫כרטיס אשראי‪.‬‬ ‫שכר הלימוד לתואר הראשון בכלל הפקולטות‬ ‫ישולם‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬בשנים רצופות ועוקבות‪ ,‬ללא‬ ‫תלות בהתקדמות האקדמית בין השנים‪.‬‬ ‫בגין שנת לימודים נוספת מעבר לתקופת הלימודים‬ ‫הנקובה ישולם שכר לימוד של ‪ 3,000‬ש”ח‪.‬‬ ‫הסטודנטים למשפטים במסלול בוקר ישלמו שכר‬ ‫לימוד שנתי מלא כפול שלוש וחצי‪ ,‬אף שלימודיהם‬ ‫יימשכו שלוש שנים בלבד‪.‬‬ ‫התשלומים בכל מסלולי הלימוד הם שווים‪ ,‬לא‬ ‫צמודים וללא ריבית‪.‬‬ ‫חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפרעונם המלא‬ ‫חלה על הסטודנט בלבד‪.‬‬ ‫הלימודים בקריה האקדמית אונו מוכרים לצורך‬ ‫שימוש בכספי הפיקדון למשוחררי צה”ל‪.‬‬ ‫בני זוג נשואים או בני משפחה מדרגה ראשונה‪,‬‬ ‫הלומדים במקביל ומשלמים שכר לימוד מלא‪,‬‬ ‫זכאים להנחה של ‪ 10%‬לכל אחד מהם‪.‬‬

‫כל הכתוב בידיעון מיועד לנשים וגברים כאחד‪.‬‬

‫ המממשים את הלימודים עד ה‪ 30.6.2016-‬יהיו‬ ‫ זכאים למלגת רישום מוקדם בסך ‪ 1,000‬ש”ח‪.‬‬ ‫ למעט תארים שלא מצויין לגביהם שזכאים למלגת‬ ‫ רישום מוקדם‪.‬‬ ‫ המשלמים שכר לימוד מלא (ללא מלגות) עד‬ ‫ לתאריך ‪ ,31.8.2016‬זכאים להנחה בגובה ‪5%‬‬ ‫ על תשלום אחד מראש‪.‬‬

‫ביטוח לאומי‪:‬‬ ‫על פי תקנות הביטוח הלאומי‪ ,‬המוסד לביטוח לאומי‬ ‫יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי‬ ‫שנקבע לגבי סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה‪.‬‬ ‫תשלומים אלה ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים‬ ‫שיישלחו לביתם של הסטודנטים‪ .‬סטודנטים העובדים‬ ‫בתקופת לימודיהם ימלאו אחר ההוראות שיצורפו‬ ‫לפנקסי התשלומים כדי לקבל פטור מתשלום דמי‬ ‫ביטוח לאומי‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬הקריה האקדמית אונו לא‬ ‫תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי‪.‬‬

‫פיגורים בתשלומים‪:‬‬ ‫ סטודנטים שיפגרו באחד התשלומים יחויבו בהפרשי‬ ‫ הצמדה ובריבית צמודה של ‪ 5%‬לחודש או בחלק‬ ‫ ממנה‪ .‬שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת‪ ,‬כנהוג‬ ‫ בקריה האקדמית אונו‪.‬‬ ‫ סטודנטים שלא יסדירו את אופן תשלום שכר‬ ‫ הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים‪.‬‬

‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל’‪03-5311888 :‬‬

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you