Page 8

‫הפסקת הלימודים או ביטול‬ ‫מועמדות‪:‬‬

‫תואר ראשון במשפטים‪ ,‬במינהל עסקים‬ ‫או בפרסום ותקשורת שיווקית‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫מועמדים המבקשים לבטל את‬ ‫הרשמתם לפני הסדרת שכר הלימוד‬ ‫יודיעו על כך בכתב למינהל הרישום‪.‬‬ ‫סטודנטים המעוניינים להפסיק את‬ ‫לימודיהם לאחר שהסדירו את שכר‬ ‫הלימוד יודיעו על כך בכתב למנהל‬ ‫הסטודנטים‪ .‬החיוב בשכר הלימוד‬ ‫יחושב באופן יחסי לפי התאריך שבו‬ ‫התקבלה הודעת הביטול‪.‬‬

‫תקנון החזר שכר הלימוד‬

‫לכלל הפקולטות למעט מקצועות הבריאות‪:‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ סטודנטים שיבטלו את לימודיהם עד‬ ‫‪ 10.9.2016‬יחויבו ב‪ 50%-‬מסך התשלום‬ ‫הראשון‪.‬‬ ‫ סטודנטים שיבטלו את לימודיהם‬ ‫עד ‪ 30.10.2016‬יחויבו בסכום התשלום‬ ‫הראשון (מקדמה)‪.‬‬ ‫ סטודנטים שיבטלו את לימודיהם‬ ‫מ‪ 30.10.2016-‬ועד ‪ 30.11.2016‬יחויבו‬ ‫ב‪ 30%-‬משכר הלימוד השנתי המלא‪.‬‬ ‫ סטודנטים שיבטלו את לימודיהם‬ ‫מ‪ 30.11.2016-‬ועד ‪ 19.2.2017‬יחויבו‬ ‫ב‪ 50%-‬משכר הלימוד השנתי המלא‪.‬‬ ‫ סטודנטים שיודיעו על הפסקת לימודיהם‬ ‫לאחר ‪ 19.2.2017‬לא יהיו זכאים להחזר‬ ‫כספי ויחויבו בשכר הלימוד השנתי המלא‪.‬‬

‫תקנון החזר שכר לימוד למקצועות הבריאות‬ ‫מופיע באתר הקריה האקדמית אונו‪.‬‬

‫‪47‬‬

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Advertisement