Page 48

‫מנהל כספים‬

‫מעריך שווי‬

‫חשב‬

‫מנהל בחברת ביטוח‬

‫מבקר פנימי‬

‫קצין אשראי בבנק ובבתי השקעות מעריך שווי‬ ‫אנליסט מנהל בחטיבת הכספים והכלכלה רואה חשבון‬

‫יועץ פיננסי‬

‫תכנית הלימודים‬ ‫שנה א’‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫מחויבות קהילתית‬ ‫מדיניות כלכלית והשפעתה על הצמיחה העסקית‬ ‫מבוא לכלכלה מיקרו‬ ‫מתמטיקה למנהל עסקים‬ ‫סטטיסטיקה א’‪+‬ב’‬ ‫מבוא למחשב אישי (‪)E‬‬ ‫אוריינות אקדמית‬ ‫הכרת הדו”חות הכספיים ושפת הדיווח‬ ‫מערכת המשפט בישראל (‪)E‬‬ ‫אנגלית‬ ‫יסודות המימון‬ ‫הכרת מערכות מידע‬ ‫הנהלת חשבונות יישומית‬ ‫הטיפול החשבונאי בנכסים ובהשקעות‬ ‫מסחר אלקטרוני‬ ‫דיני עבודה ויחסי עבודה (‪)E‬‬

‫שנה ג’‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ניתוח עלויות ותמחור מוצרים‬ ‫השקעות בחברות מוחזקות‬ ‫יסודות הביקורת החשבונאית וניהול הסיכונים‬ ‫מסים נידחים‬ ‫מסוי תאגידים‬ ‫תכנון עלויות יעילות והתייעלות בייצור‬ ‫ביקורת דו”חות כספיים וניהול סיכונים‬ ‫מהלכה למעשה‬ ‫מסוי נדל”ן‪ ,‬מע”מ וסוגיות נבחרות במסים‬ ‫אסטרטגיות פיננסיות מתקדמות‬ ‫סוגיות בדו”חות כספיים של חברות אם‬ ‫וקונצרנים‬ ‫סמינר‬ ‫פרוייקט‬

‫שנה ב’‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש‬ ‫בניית תקציב וניהולו‬ ‫ניהול פיננסי‬ ‫מבוא לניהול השיווק‬ ‫דיני תאגידים ומסחר‬ ‫תזרים מזומנים‪ ,‬הלוואות ועלויות מימון‬ ‫מבוא לכלכלה מאקרו‬ ‫ניהול ובניית תקציב‬ ‫הקצאת אשראי וניהולו‬ ‫יישומי מחשב למנהלי כספים‬ ‫כינוסי נכסים‪ ,‬שותפויות‪ ,‬קבלנים ועסקים מורכבים‬ ‫מערכת המסוי בישראל‬ ‫מסוי יחידים ושוק ההון‬

‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל'‪03-5311888 :‬‬

‫‪7‬‬

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you