Page 42

‫אדם הדרכה‬ ‫מנהל‬ ‫רכז כח‬

‫יועץ קריירה‬

‫רכז מיון הון אנושי‬

‫מנהל מרכז הערכה‬

‫רכז גיוס‬ ‫מפתח מערכי הדרכה‬

‫מנהל משאבי אנוש‬

‫מנהל‬

‫מנהל רווחה‬

‫תכנית הלימודים‬ ‫קורסי התמחות‪-‬מבואות‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫קורסי התמחות‪-‬מתקדמים‬

‫מבוא לפסיכולוגיה חברתית‬ ‫מבוא לפסיכולוגיה וניהול‬ ‫התנהגות ארגונית‬ ‫מבוא לניהול משאבי אנוש‬ ‫דיני עבודה ויחסי עבודה‬ ‫מערכות מידע לניהול משאבי אנוש‬ ‫ניתוח אירועים ושיטות מחקר למנהלי‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫סימולציות במרכז הסימולציה‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫שנה א’‪ :‬הסמכה מעשית במיון ראשוני‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫קורסי מנהל עסקים‬

‫מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית (אדם מילא)‬ ‫אינטליגנציה רגשית בעולם העבודה (אדם מילא)‬ ‫קורס הסמכה‪-‬משאבי אנוש ‪( 1‬אדם מילא)‬ ‫קורס הסמכה‪-‬משאבי אנוש ‪( 2‬אדם מילא)‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫שנה ב’‪ :‬הסמכה מעשית בניהול הדרכה‬ ‫ומשאבי אנוש‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫אבחון צרכי הדרכה (לוטם)‬ ‫פיתוח פתרונות הדרכה (לוטם)‬ ‫הערכת הדרכה (לוטם)‬ ‫שיטות הדרכה (לוטם)‬ ‫ניהול הדרכה (לוטם)‬

‫שנה ג’‪ :‬הסמכה מעשית בניהול משאבי‬ ‫אנוש‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫דיאגנוסטיקה לעולם העבודה (אדם מילא)‬ ‫סדנת הסמכה‪-‬הפעלת מרכזי הערכה בארגונים‬ ‫(אדם מילא)‬ ‫פסיכולוגיה חיובית בניהול משאבי אנוש‬ ‫(אדם מילא)‬ ‫סדנת הסמכה “מיומנויות בגיוס עובדים”‬ ‫(אדם מילא)‬

‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל'‪03-5311888 :‬‬

‫פיתוח צוותים והנחית קבוצות‬ ‫איתור‪ ,‬מיון קליטה של עובדים‬ ‫אמנות הריאיון‬ ‫שינוי ארגוני‬ ‫הערכת עובדים ותגמולם‬ ‫ניהול משאבי אנוש בארגונים עתירי הון אנושי‬ ‫ניהול ופיתוח קריירות‬ ‫סמינר במשאבי אנוש‬ ‫פרויקט במשאבי אנוש‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫כישורי תקשורת בניהול‪-‬חוץ פקולטה‬ ‫מערכת המשפט בישראל (‪)E‬‬ ‫מתמטיקה למנהל עסקים‬ ‫כלכלה ללא כלכלנים א’ (מיקרו)‬ ‫מבוא לניהול השיווק‬ ‫יסודות המימון‬ ‫אוריינות‬ ‫מבוא למחשב אישי (‪)E‬‬ ‫אנגלית‬ ‫מחויבות קהילתית‬ ‫חשבונאות וניתוח דו”חות כספיים‬ ‫למשאבי אנוש‬ ‫כלכלה ללא כלכלנים ב’ (מאקרו)‬ ‫אתיקה וממשל תאגידי‬ ‫זהות ישראלית‪-‬קורס חוץ פקולטה‬ ‫ניהול פיננסי (בחירה)‬ ‫סטטיסטיקה למנהל עסקים‬ ‫מבוא ליזמות עסקית‬

‫‪13‬‬

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Advertisement