Page 30

‫תכנית הלימודים‪:‬‬

‫קורסים אינטגרטיביים‪:‬‬

‫קורסי השלמה מתוקשבים‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫מכינה במתמטיקה‬ ‫מכינה בסטטיסטיקה‬ ‫יסודות המימון‬ ‫מבוא לכלכלה ללא כלכלנים‬ ‫חשבונאות‬ ‫התנהגות ארגונית‬ ‫יסודות השיווק‬

‫קורסי התמחות בהתנהגות ארגונית‬ ‫ומשאבי אנוש‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫התנהגות ארגונית (מיקרו ‪ +‬מאקרו)‬ ‫ליווי שינויים ארגוניים ולמידה‬ ‫אסטרטגיות במשאבי אנוש‬ ‫פסיכולוגיה חיובית‬ ‫תורת הראיונות‬ ‫יסודות הייעוץ למנהלים‬ ‫אימון למנהלים‬ ‫אבחון ארגוני‬ ‫שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות‬ ‫ניהול משברים‬ ‫ניהול צוותים גלובליים‬ ‫גישות לעבודה בקבוצות‬ ‫יסודות הייעוץ‬ ‫התערבויות בארגון‬ ‫סמינר בניהול ופיתוח מנהיגות‬ ‫ייעוץ בצמתי קריירה‬ ‫סמינר‬ ‫פרויקט‬ ‫סדנת ‪Outdoor‬‬

‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל'‪03-5311888 :‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫אסטרטגיה וניהול השיווק‬ ‫(הקורס מועבר באנגלית)‬ ‫אסטרטגיה עסקית‬ ‫היבטים פיננסיים בניהול‬ ‫ניהול משא ומתן עסקי‬

‫קורסי התמחות בייעוץ ארגוני‬ ‫(פרקטיקום)‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫התנהגות ארגונית (מיקרו ‪ +‬מאקרו)‬ ‫ליווי שינויים ארגוניים ולמידה‬ ‫פסיכולוגיה חיובית‬ ‫תורת הריאיון‬ ‫יסודות הייעוץ למנהלים‬ ‫אימון מתקדם למנהלים‬ ‫אבחון ארגוני‬ ‫שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות‬ ‫ניהול משברים‬ ‫הנחיית קבוצות‬ ‫יסודות הייעוץ‬ ‫התערבויות בארגון‬ ‫סמינר בניהול ופיתוח מנהיגות‬ ‫ייעוץ בצמתי קריירה‬ ‫עבודה מעשית (פרקטיקום) מתפרס‬ ‫על פני ‪ 3‬טרימסטרים‬ ‫סמינר פרקטיקום מתפרס‬ ‫על פני ‪ 3‬טרימסטרים‬ ‫הנחית קבוצות‬ ‫התערבויות ייעוציות ברמה מערכתית‬ ‫סמינר‬ ‫פרויקט‬ ‫סדנת ‪Outdoor‬‬ ‫סדנת ‪Poster Session‬‬

‫‪25‬‬

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you