Page 22

‫תכנית הלימודים‬ ‫שנה א’‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫מבוא לתהליכים קבוצתיים‬ ‫בנתיב הכתיבה האקדמית‬ ‫מחשבת החינוך ומדיניות החינוך בישראל‬ ‫פסיכולוגיה חברתית וחינוך רב תרבותי‬ ‫מבוא לסוציולוגיה של החינוך והחברה‬ ‫מבוא למדעי ההתנהגות (‪)E‬‬ ‫פסיכולוגיה התפתחותית ‪ -‬ינקות‪ ,‬טרום התבגרות‪,‬‬ ‫התבגרות‬ ‫חינוך בלתי פורמלי‬ ‫אקדמיה פוגשת שדה‬ ‫סביבות למידה מקוונות (‪)E‬‬ ‫מבוא לפסיכולוגיה חינוכית‬ ‫ילדים ונוער בסיכון בישראל ובעולם (קורס בסיסי)‬ ‫פסיכולוגיה התפתחותית‪-‬מעבר לבגרות ומעגלי החיים‬ ‫היכרות ופיתוח כישורים לעולם העבודה‬ ‫חינוך בעידן של מציאות משתנה (‪)E‬‬ ‫יזמות חינוכית‬ ‫תקשורת בינאישית וארגונית ודינימיקה בצוות‬ ‫אנגלית‬ ‫התפתחות מקצועית של עובדים במערכת החינוך‬

‫שנה ב’‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫סטטיסטיקה תיאורית‬ ‫זהות ישראלית‪ :‬אתגר החיים המשותפים בחברה‬ ‫הישראלית‬ ‫הכל נשאר במשפחה‪-‬מבוא לתיאוריות משפחתיות‬ ‫‪ 2‬סמינריונים‬ ‫זהות ושייכות בחברה הוירטואלית (‪)E‬‬ ‫ספרות ילדים כסוכן חברות‬ ‫מדיניות החינוך בישראל‬ ‫חינוך ומשפט‬ ‫פסיכולוגיה של תמליכים גלובאליים (‪)E‬‬

‫הסמכה בהדרכה‪ ,‬הנחייה ומנהיגות‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫הדרכה והנחייה היבטים תיאורטיים ויישומיים‬ ‫המורה כמנחה‬ ‫הדרכת הורים‬ ‫גישות בתהליכים קבוצתיים (קורס שנתי)‬ ‫הנרטיב ככלי הדרכה‬ ‫הדרכה ורפלקציה‬ ‫ניהול ומנהיגות בחינוך‬ ‫תהליכי קליטה וסוציאליזציה בארגונים‬ ‫התנהגות ארגונית‬ ‫פיתוח מצויינות וניהול מערכות חינוכיות‬ ‫הובלת שינויים בארגונים‬

‫ילדים ובני נוער בסיכון וצרכים‬ ‫מיוחדים‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫האדם עם מוגבלויות במעגל החיים‬ ‫אבני יסוד בטיפול קוגניטיבי התנהגותי‬ ‫ליקויי למידה ‪ -‬אפיונים ודרכי התמודדות‬ ‫התמודדות עם מצבי טראומה במעגל החיים‬ ‫שירותים ומסגרות בישראל במעגל החיים‬ ‫לומדים עם מוגבלויות‬ ‫אתגר השונות במוסדות החינוך‬ ‫הערכה בחינוך ומושגי יסוד בהערכת לומדים‬ ‫בני נוער במצבי סיכון‪-‬נושאים מתקדמים‬ ‫עבריינות נוער‬ ‫פסיכופתולוגיה‬ ‫ייעוץ מניעתי לנוער בסיכון‬ ‫ניו מדיה ככלי חינוכי‬ ‫התנהגויות סיכון בקרב נוער‬ ‫היבטים חינוכיים בחינוך נוער בסיכון‬

‫שנה ג’‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫תפיסת תפקיד המחנך‬ ‫טכנולוגיה‪ ,‬חברה ותרבות דיגיטלית (‪)E‬‬ ‫גישור ויישומיו בחינוך (‪)E‬‬ ‫תפיסת תפקיד המחנך‬ ‫השואה כאתגר חינוכי‬ ‫מנהיגות אישית‬ ‫ריבוד חברתי‪ :‬מנגנוני הדרה והכלה‬ ‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל’‪03-5311888 :‬‬

‫‪33‬‬

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Advertisement