Page 14

‫שנה ב’‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫פסיכיאטריה ‪ -‬פסיכופתולוגיה‬ ‫החייאה ועזרה ראשונה‬ ‫ריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות‬ ‫הפיזיות ‪ -‬חלק א’‬ ‫ריפוי בעיסוק בתחום הילדים‬ ‫ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש ‪ -‬חלק א’‬ ‫אתיקה רפואית ויחסי מטפל ‪ -‬מטופל‬ ‫קינזיולוגיה‬ ‫אורתופדיה‬ ‫נוירולוגיה‬ ‫נוירולוגיה התפתחותית ונאונטולוגיה‬ ‫נוירולוגיה לריפוי בעיסוק‬ ‫נוירולוגיה יישומית‬ ‫ניתוח פעילות‬ ‫רפואה פנימית‬ ‫גרונטולוגיה‬ ‫מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית‬ ‫פסיכולוגיה חברתית‬ ‫מסטודנט לאיש מקצוע ‪ -‬חלק א’‬ ‫ריפוי בעיסוק ‪ -‬מתיאוריה למעשה ‪ -‬חלק א’‬ ‫לימודים קליניים‬ ‫ריפוי בעיסוק בתחום הגריאטרי ‪ -‬חלק א’‬ ‫אבחונים‬ ‫אבחון וטיפול בליקויים קוגניטיביים‬ ‫ללמוד עם המטופל ‪ -‬תקשורת בתהליך הטיפולי‬

‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל’‪03-5311888 :‬‬

‫שנה ג’‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ריפוי בעיסוק ‪ -‬מתיאוריה למעשה חלקים ב’ ‪ +‬ג’‬ ‫ריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות הפיזיות ‪ -‬חלק ב’‬ ‫ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש חלקים ב’ ‪ +‬ג’‬ ‫עבודה כעיסוק מרכזי בחייו של אדם‬ ‫אבחון וטיפול בריפוי בעיסוק בתחום הילדים‬ ‫ריפוי בעיסוק בתחום הגריאטרי ‪ -‬חלק ב’‬ ‫כירורגיה של כף היד‬ ‫החלמה‪ ,‬שיקום ושילוב בקהילה‬ ‫טכנולוגיה ומחשבים בריפוי בעיסוק‬ ‫ללמוד עם המטופל ‪ -‬דו שיח ומשא ומתן בתהליך‬ ‫ההתערבות‬ ‫ארגונומיה‬ ‫שיקום גף עליון‬ ‫פסיכיאטריה של הילד המתבגר‬ ‫סמינר מחקר‬ ‫מסטודנט לאיש מקצוע ‪ -‬חלק ב’‬ ‫לימודים קליניים‬ ‫נגישות‬ ‫טיפול קבוצתי בריפוי בעיסוק‬

‫שנה ד’‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫מסטודנט לאיש מקצוע ‪ -‬חלק ג’‬ ‫מגמות עדכניות בריפוי בעיסוק ובעולם הבריאות‬ ‫והרווחה‬ ‫מינהל שירותי ריפוי בעיסוק בישראל‬ ‫לימודים קליניים‬

‫‪41‬‬

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Advertisement