Page 12

‫שנה ב’‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫הפרעות היגוי פונטיות ופונולוגיות‬ ‫ביצוע דיבור של ליקוי שמיעה‬ ‫אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת השמיעה‬ ‫הפרעות שפה אצל ילדים‬ ‫אודיולוגיה מתקדמת‬ ‫הפרעות שפה ודיבור נוירוגניות במבוגרים‬ ‫הפרעות בשטף הדיבור‬ ‫הפרעות שמיעה אצל ילדים‬ ‫אקוסטיקה במדעי השמיעה והדיבור‬ ‫מכשירי שמיעה‬ ‫התפתחות סנסומוטורית תקינה ופתולוגית‬ ‫אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת השמיעה‬ ‫מחלות אא”ג‬ ‫רפואת ילדים‬ ‫נוירולוגיה‬ ‫מבוא למדע הדיבור‬ ‫מעבדה לעיבוד אותות‬ ‫פיזיקה ‪ -‬מכשור‬ ‫דרכי שינוי‪ ,‬התערבות וטיפול בפסיכולוגיה‬ ‫מבוא לשיטות אבחון בפסיכולוגיה‬ ‫פסיכולוגיה של הסתגלות ופסיכופתולוגיה‬ ‫הוראה קלינית שלב ב’ ‪ -‬שמיעה‪ ,‬שפה ודיבור‬ ‫אתיקה רפואית ויחסי מטפל‪-‬מטופל‬ ‫שפת הסימנים‬ ‫שתל השבלול‬ ‫הפרעות קול‬ ‫כתיבה מדעית ומקצועית‬ ‫אבחונים‬ ‫הפרעות מוטוריות נרכשות בדיבור‬ ‫התפתחות שפה מאוחרת‬

‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל’‪03-5311888 :‬‬

‫שנה ג’‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫סמינר באודיולוגיה‬ ‫סמינר בהפרעות דיבור‪ ,‬קול ושפה‬ ‫מבוא לפסיכואקוסטיקה‬ ‫רעש והשפעתו על האדם‬ ‫תפיסת דיבור של אוכלוסייה לקוית שמיעה‬ ‫ביצוע דיבור בלקויי שמיעה‬ ‫הפרעות שפה ולמידה בגיל בית הספר‬ ‫שיקום שמיעה‬ ‫אינטגרציה קלינית באודיולוגיה‬ ‫אינטגרציה ‪ -‬ניתוח אירועים‬ ‫אינטגרציה קלינית באוכלוסיות מיוחדות‬ ‫תקשורת תומכת חלופית‬ ‫סטמטולוגיה‬ ‫פסיכולינגוויסטיקה‬ ‫מיומנויות תקשורת בינאישית‬ ‫גרונטולוגיה והפרעות בתקשורת‬ ‫אינטגרציה קלינית בהפרעות שפה‪ ,‬קול ודיבור‬ ‫הפרעות בליעה‬ ‫הוראה קלינית שלב ג’ ‪ -‬שמיעה‪ ,‬שפה ודיבור‬

‫שנה ד’‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫לקויי למידה‬ ‫אבחון דידקטי‬ ‫קלינאי התקשורת במערכת החינוך‬ ‫הוראה קלינית שלב ג’ ‪ -‬המשך‬ ‫מעבדה למכשירי שמיעה‬

‫‪43‬‬

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Onomagazine 2016-2017  

חוברת מידע לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - קמפוס קרית אונו

Advertisement