Page 17

Zinnig verstand Wie Irene Vriens Wat ‘Ik ben bestuurder van de Koperhorst Alliantie van woonzorgcentra.’ Duurzaam ‘Ik ben heel duurzaam. Ik gebruik windenergie, weinig plastic en spaarlampen.’ Op de zeepkist ‘Wat versta je onder duurzaamheid? Gebruik gewoon je zinnige verstand en ga op een goede wijze met het milieu, energie, je eigen energie en elkaar om.’

ono-ono magazine

Boeren in leegstaande gebouwen Wie André Heeringa Wat ‘Brands and Projects is een bureau voor strategie, marketing en communicatie’. Duurzaam ‘Ik probeer zo goed mogelijk met energie en grondstoffen om te gaan. Ik sorteer afval en verbruik zo weinig mogelijk energie thuis en in mijn kantoor. Ook maak ik gebruik van groene energie en gerecycled papier.’ Op de zeepkist ‘Ik zie twee mogelijkheden voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. Vul leegstaande gebouwen direct met een tijdelijke functie. Dit komt het imago van het gebouw en gebied altijd ten goede. De andere mogelijkheid is het gebruik van braakliggende terreinen voor biologische landbouw. Verbouw er grondstoffen om lokale energie te op te wekken, bijvoorbeeld wilgentenen voor bio-warmte of biogasinstallaties. Braakliggende terreinen kun je ook gebruiken voor de productie van biologisch voedsel of biologische gebruiksmiddelen zoals plastics.

Duurzame economie regio Amersfoort  
Duurzame economie regio Amersfoort  

Wethouder duurzaamheid Sebastiaan van ’t Erve en directeur van de Kamer van Koophandel (Gooi-, Eem- en Flevoland) Harm van Veldhuizen heten...