{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ACTIE ENTER

Studenten verbeteren eigen onderwijs over de aanpak van geweld in opvoeding en relaties Publicatie over de resultaten en impact van Actie ENTER 2014 - 2016

www.STUKONLINE.com

mede mogelijk gemaakt door:


ENTER TEGEN KINDERMISHANDELING! Schokkend vond ik het om te horen dat er jaarlijks 119.000 kinderen in Nederland fysiek, psychisch en seksueel worden mishandeld of verwaarloosd. Nog schokkender vond ik het dat ik dit pas hoorde in het laatste jaar van mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) tijdens de minor Huiselijk en Seksueel Geweld. Geweld in opvoeding en relaties komt overal voor. En toch is het bij opleidingen geen verplicht vak? We moeten erover leren! Lange tijd daarvoor dacht ik dat ik nooit kindermishandeling in mijn omgeving had meegemaakt. Ook niet tijdens mijn stage op de kinderafdeling van het VU ziekenhuis, waar ik nu werk. Had ik de minor niet gevolgd, dan had ik de signalen van kindermishandeling als hulpverlener niet herkend. Een kind is afhankelijk van volwassenen. Bij mishandeling, misbruik en verwaarlozing kunnen docenten, jeugdzorgmedewerkers en zorgverleners hulp bieden. Zij richten juist schade aan wanneer zij niets doen. Of het kind nu uit onmacht of uit een aangeleerde opvatting is mishandeld. Met dit inzicht wenste ik vurig dat het thema kindermishandeling zou worden opgenomen in curricula van relevante opleidingen. Via STUK deden we een enquête onder medeleerlingen. Daaruit bleek dat 83% van alle vierdejaars SPH studenten behoefte heeft aan méér aandacht in de opleiding voor de aanpak van geweld in opvoeding en relaties. Die uitkomst ondersteunde mijn gevoel.

STUK is een organisatie waar ervaringsdeskundige jongeren zich met eigen projecten inzetten tegen geweld in opvoeding en relaties. Na mijn afstuderen liet ik het onderwerp niet rusten maar besloot samen met regisseur Har Tortike beroepsopleidingen te motiveren dit thema in het curriculum op te nemen. Actie ENTER was geboren. We zijn naar beroeps- en wetenschappelijke opleidingen door het hele land gestapt en hebben met hen samen bedacht wat er binnen hun bestaande programma kan worden aangepast. Op deze opleidingen organiseren studenten nu een themaweek en conferentie, een verdiepingsprogramma met gastlessen van mensen uit de praktijk, en in de door hen georganiseerde conferenties geven ervaringsdeskundige jongeren workshops en forumtheater. Het zijn vooral de persoonlijke verhalen over kindermishandeling en huiselijk geweld van de jongeren én studenten die mij altijd zullen bijblijven. De HvA bijvoorbeeld heeft nu dankzij enthousiaste docenten, studenten, STUK en Actie ENTER een structureel programma rond geweld in opvoeding en relaties. Zetten jullie, studenten en opleiders in het hoger onderwijs, dit thema ook op het programma? Zodat de studenten van nu hun passie om verschil te maken in een mensenleven later echt kunnen waarmaken? Lees in dit magazine hoe Actie ENTER andere studenten en opleidingen daar succesvol bij hielp. Daniëlle Loup Initiatiefneemster Actie ENTER.


INHOUD

1 4 6 8 10 12 14

REDACTIONEEL, DANIËLLE LOUP: ENTER TEGEN MISHANDELING! “Geweld in opvoeding en relaties komt overal voor. We moeten erover leren!”

ACTIE ENTER IS…

“Een verlevendiging van het onderwijsprogramma”

DURF TE VRAGEN….

Hoe komt het dat mensen handelingsverlegen zijn? Vragen en antwoorden.

ONDERWIJS KRACHTIG MIDDEL TEGEN KINDERMISHANDELING “Opleidingen die hét verschil

maken tegen kindermishandeling!”, wenst studente Jackie.

DE DAG VAN JONGE FORUMTHEATER ACTEURS

“Ik had graag iemand kunnen vertrouwen en zeggen hoe ik me voelde.”

YOUR WAKE-UP CALL, THEMAWEEK STUDENTEN TEGEN GEWELD. “Kindermishandeling?! Shit man!

Ik had niet verwacht dat het zo vaak voorkomt”

INFOGRAPHIC

119.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling.


Stichting STUK is ontstaan in 2005 omdat Shehab Saddal (15 jaar) iets wilde doen tegen kindermishandeling. De jongeren die projecten uitvoeren met begeleiding van STUK hebben thuis of in hun directe omgeving mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of huiselijk geweld meegemaakt. STUK bestaat alleen wanneer jongeren met plannen komen en als die door hen worden uitgevoerd in samenwerking met anderen. De jongeren bepalen het onderwerp en de vorm. Bijvoorbeeld theater, film, krant, boek of muziek.

Actie ENTER is ontstaan op initiatief van studenten om de aanpak van geweld in opvoeding en relaties structureel in het curriculum van beroepsopleidingen te krijgen. Met hulp van STUK hebben een aantal opleidingen zèlf hun onderwijsprogramma aangepast, namelijk: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Fysiotherapie van de HvA, Sociale Studies van de Haagse Hogeschool en Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Zie: www.STUKONLINE.com

ACTIE ENTER IS…

Reacties van studenten, docenten en andere professionals over de Actie ENTER activiteiten als themaweek, verdiepingsprogramma, workshops en forumtheater:

Eric Snaterse (Docent Haagse Hogeschool)

“Voor mij en de studenten wordt het thema huiselijk geweld door actie ENTER heel levendig bespreekbaar gemaakt. De scènes zijn herkenbaar en nodigen uit tot deelname aan de voorstelling. Het thema leeft onder de studenten na de voorstelling en als docent heb ik een mooie ingang om lastige persoonlijke situaties te bespreken. Kortom een verlevendiging van het programma.”

… Marjon Donkers

(kinderrechtenexpert en bestuurslid van Stichting STUK)

“Kinderrechtenorganisaties en andere NGO’s pleiten al minstens 15 jaar voor een standaardmodule kindermishandeling & huiselijk geweld in de opleidingen. Met Actie ENTER zetten de studenten zélf de aanpak van kindermishandeling succesvol op de kaart in het hoger onderwijs. Dat werkt!”


…..

Sandra van den Berg (maatschappelijk werker, onderzoeker STUKboek)

“Om te voorkomen dat een kind zonder veiligheid en liefde opgroeit, zet ik me in tegen kindermishandeling. Dit doe ik door de problematiek met professionals en jongeren te bespreken. Professionals die dichtbij gezinnen staan, moeten het verschil maken. Actie ENTER geeft het thema kindermishandeling een vaste plek in de curricula van opleidingen.”

Jim van Weperen (student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening)

“EEN VERLEVENDIGING VAN HET PROGRAMMA!”

“In het Actie ENTER forumtheater werd door de kennis en de ervaringsdeskundigheid van de spelers het taboe rond kindermishandeling bespreekbaar gemaakt. Vooral de scène over huiselijk geweld raakte mij. Het optreden hielp me de ernst van het probleem te realiseren en verwerken.”

Ahlam Mehraz (student, STUK forumtheater acteur en werkzaam bij Pathé)

“Acteren heb ik altijd gewild. In 2014 sloot ik me bij STUK aan. Door onze theaterworkshops, denk ik zelf ook veel na over geweld. In culturen heersen verschillende meningen. Dat praten helpt als je ergens mee zit, is universeel. Op het verzoek gister van een student om ook op PABO’s op te treden, gaat STUK graag in!”

Actie ENTER resultaten, een greep uit de verschillende varianten 1. Themaweek door en voor studenten georganiseerd: • alle bestaande lessen behandelen het thema geweld in opvoeding en relaties vanuit het eigen vakgebied • alle tweedejaars volgen tijdens de verplichte Studie Loopbaan Begeleiding (SLB) uren workshops van ervaringsdeskundige jongeren (waaronder forumtheater en ‘How To Survive Pleegzorg’ - workshops) • een conferentie waar mensen uit de praktijk en ervaringsdeskundige jongeren hun ervaringen komen delen met studenten en docenten.

2. Verdiepingsprogramma binnen de beroepsopleiding: • twaalf lessen met mensen uit de praktijk en deskundigen • een forumtheater workshop door ervaringsdeskundige jongeren • een praktijkopdracht: video-interviews met afgestudeerden die net aan het werk zijn • ter afsluiting een presentatie en toetsing 3. Workshops en forumtheater door ervaringsdeskundige jongeren 4. Gastlessen, filmworkshops, onderzoeks opdrachten en afstudeerstages (per opleiding verschillend ingevuld)


DURF TE VRAGEN! Tijdens de derde HvA Studenten tegen Geweld themaweek (maart 2016) werden vragen van studenten in de door studenten georganiseerde conferentie beantwoord door maatschappelijk werkers werkzaam bij Veilig Thuis en door STUK.

Wat is kindermishandeling? Jaarlijks zijn bijna 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van kindermishandeling (gemiddeld 1 op de 30 kinderen). Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Bijvoorbeeld ouders die schreeuwen tegen hun kind, vaak negatieve dingen zeggen, te weinig aandacht en liefde geven of juist overmatig verwennen. Soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer. Bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik, of getuige zijn van huiselijk geweld of van een vechtscheiding. Actie ENTER gebruikt verschillende termen: geweld in afhankelijkheidsrelaties of geweld in opvoeding & relaties of kindermishandeling. Steeds gaat het om alle vormen van mishandeling, relationeel geweld, (machts)misbruik, seksueel geweld, intimidatie, vernedering, verwaarlozing of uitsluiting van kinderen en jongeren. Wat zijn de gevolgen? Kindermishandeling kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind. Soms met levenslange schade. Overigens zijn professionals sinds 2013 verplicht een meldcode te hanteren bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe komt het dat ouders hun kinderen mishandelen? Ouders mishandelen of verwaarlozen hun kinderen uit onmacht of omdat zij dat zelf zo hebben geleerd in hun jeugd. Onmacht door stress, die ontstaat door te hoge verwachtingen, eigen problemen van ouders (zoals hoge schulden, verslaving of problemen in de relatie), geen opvoedingsondersteuning durven vragen, migratie naar een land waar je niet welkom bent, onverwerkte eigen trauma’s of door psychische stoornissen.


Hoe pak je een situatie van kindermishandeling aan? Er is kennis, ervaring en lef nodig om kindermishandeling aan te pakken. Verbind studenten en professionals zo vroeg mogelijk met elkaar voor wederzijdse verbetering van de aanpak. Als hulpverlener ben je niet van steen. Wees je bewust van je eigen gevoelens en weerstanden. Bespreek de situatie altijd met collega’s of bel voor advies met Veilig Thuis. Ga oprecht en uit interesse een gesprek aan met ouders en kinderen. Praat mét en niet óver kinderen/jongeren. Wees betrouwbaar voor het kind: zeg hem/haar wat je doet, en doe wat je zegt. Blijf vragen. En schuif nooit eigen stress of onmacht door naar anderen. Laat kinderen weten dat praten helpt, dat ze niet alleen zijn en vooral dat kindermishandeling niet hun schuld is.

Van links naar rechts: Dirk Korfker, Sanne van Leeuwen, Marieke Cirkel en Har Tortike

Hoe komt het dat hulpverleners handelingsverlegen zijn? Onwetendheid is een belangrijke reden voor handelingsverlegenheid. Het komt voor dat professionals bijvoorbeeld niet weten dat getuige zijn van huiselijk geweld, vechtscheiding of emotionele verwaarlozing valt onder kindermishandeling. Angst om de relatie met het gezin te verliezen of angst dat de eigen veiligheid in gevaar komt zijn weerstanden die je serieus mag nemen, maar laat ze nooit leiden tot niet-handelen. Niets-doen is geen optie. Soms worden ouder(s) boos na een melding van kindermishandeling. Echter, van de gemelde ouder(s) vindt het overgrote deel het achteraf fijn dat ze hulp krijgen.

Hoe kun je als hulpverlener/ professional het verschil maken? De aanpak van kindermishandeling is een complexe zaak. Passende hulp op gang brengen voor ouders en kinderen is daarbij cruciaal. Daarmee kun je als hulpverlener/professional echt het verschil maken. Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis. En helaas leggen de media daar vooral de nadruk op. Maar er gaat ook veel goed. Veilig Thuis medewerkers vertellen hoe fijn het is als je ziet dat ouders goed geholpen worden en kinderen en jongeren goed terechtkomen. Zo maakte een verwaarlozende moeder een verbeterplan nadat Marieke (medewerker Veilig Thuis) haar onverwachts bezocht. Marieke trof moeder in een zwaar vervuild huis. De schaamte die moeder voelde en het open gesprek dat Marieke daarover met haar kon hebben was voor deze moeder het keerpunt. Zij kreeg hulp en het gaat nu veel beter met haar en haar kinderen.


Met de klok mee: Jackie Gaal, Iddegien Kok, Har Tortike, Marjon Donkers en Marloes Jellema.

ONDERWIJS KRACHTIG MIDDEL TEGEN KINDERMISHANDELING Direct na de HvA Themaweek Studenten tegen Geweld in Afhankelijkheidsrelaties spreken de organisatoren met elkaar in een welverdiend lentezonnetje op het plein. Wat raakt ze persoonlijk en hoe belangrijk is goed onderwijs om geweld in opvoeding en relaties tegen te gaan? Waarom is samenwerking in Actie ENTER zo belangrijk? “Kindermishandeling komt veel voor” begint vierdejaars student Marloes Jellema. Om kindermishandeling te herkennen, moeten toekomstige professionals volgens haar in plaats van een eenmalig saai hoorcollege nu al worden klaargestoomd met praktijkverhalen. Voormalig HvA opleidingsmanager Laura Koeter begreep direct bij de eerste ontmoeting met oud-HvA-studente Daniëlle Loup en Har Tortike van Stichting STUK dat door studenten en jongeren georganiseerde themaweek en conferentie, verdiepingsprogramma, forumtheater en workshops winstgevend zijn voor haar opleiding,

haar studenten én de 119.000 kindermishandeling slachtoffers. Uit de drie succesvolle Studenten tegen Geweld-themaweken die volgden, bleek haar gelijk. Wat is de kracht van Actie ENTER? “De organisatie van onderwijs door én voor studenten is uniek in Nederland en misschien zelfs in Europa”, zegt Har trots. Marjon Donkers beaamt dit. Zij weet uit haar lobbyervaring rond preventie kindermishandeling dat professionals worden geprotocolleerd. “Het zien en meemaken in het STUK-forumtheater biedt bovendien een andere werkelijkheid”, vervolgt Iddegien Kok. In haar klas ervaart ze dat studenten leren de cliënt te bereiken door


zichzelf te zijn. “Het belangrijkste is te weten, dat je het als professional ook niet altijd allemaal weet”, voegt Har toe. “En dat je je twijfels en onzekerheden dus bespreekt met collega’s”. De professionals die tijdens de Themaweek worden betrokken, leveren ook extra stageplekken op. “Dat iedereen zijn of haar eigen netwerk inzet, maakt de kracht van onze samenwerking compleet”, besluit Jackie Gaal. Wat raakt jou? “Mij raakt het schokkende aantal van kinderen die mishandeld worden en dat ik dat niet wist”, antwoordt Marloes. Wat het thema tijdens de week losmaakt bij studenten én docenten, komt bij Iddegien binnen. Dat studenten zich in grote hoeveelheden mobiliseren rond het thema, vindt ze geweldig. Jackie ontroerde het dat mensen uit de praktijk het zo belangrijk vinden om kennis te delen, maar ook de manier waarop ze voor de organisatie van het event door iedereen werden bedankt. Har juicht het toe dat opleidingen zoals Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en juist ook een opleiding als Fysiotherapie zelf hun curriculum aanpassen met bijvoorbeeld een themaweek of verdiepingsprogramma. Hoe creëer je ruimte voor Actie ENTER binnen het onderwijs? Iddegien legt uit: “Actie ENTER is geen extra kerstbal aan de boom, maar geeft knowhow om de opleiding, het programma en de vakken te verbeteren. Dat het de HvA zo goed lukte, kwam omdat wij er klaar voor waren toen Daniëlle en Har langskwamen.” Iddegien was al bezig met het thema. Net als zij zijn er gelukkig meer docenten en scholen waar de aanpak van kindermishandeling prioriteit heeft, zegt Har. “Huiselijk en relationeel geweld is nu bij veel relevante HvA vakken ingebed, maar ook wij kunnen meer doen”, zegt Iddegien tot slot. Wat vind je opvallend? “Een aantal moslimmeisjes uit de klas wilden niet deelnemen aan de workshop seksualiteit”, tot grote verbazing van Marloes. “Hoe moeten zij dan later als professional aan de slag?”, vraagt Jackie zich af. Har vindt dat de opleiding in staat

moet zijn om het programma zo te geven dat het aansluit bij de cultuur want “seksualiteit is zeker wel bespreekbaar weet ik uit ervaring met workshops”. Hij vindt culturele verschillen tijdens de volgende themaweek een belangrijk toevoeging op het thema. Uit ervaring weet hij dat er veel onuitgesproken ideeën tussen verschillende groepen leven. Kindermishandeling komt overal ter wereld en bij alle bevolkingsgroepen voor. Tijdens een workshop die jongeren uit Amsterdam-Noord gaven over geweld in afhankelijkheidsrelaties en culturele achtergrond, bleek dat de drie voorwerpen waarmee je als kind geslagen wordt (slof, pollepel, riem) die ze hadden neergelegd niet tot één bepaalde groep te behoren, terwijl men vooraf wel dat beeld had. Har wil jongeren uit Amsterdam-Noord, studenten van de HvA en Haagse Hogeschool graag helpen iets te ontwikkelen dat culturele verschillen bespreekbaar maakt. Ben jij klaar voor de praktijk? “We hebben door Actie ENTER een event leren organiseren. We weten wat geweld in afhankelijkheidsrelaties is, wat te doen als het zich voordoet en welke organisaties op dit terrein werken. Dus uiteindelijk zijn we wel klaar voor de praktijk. Dat was nooit gelukt met alleen dat ene hoorcollege”, zegt Marloes. Jackie gelooft dat ze met de opgedane kennis het echte werk in de praktijk zal leren. Wensen? “Opleidingen die hét verschil willen maken tegen kindermishandeling”, dat wenst Jackie. Als een olievlek mag de prachtige ervaring van wat in drie jaar met zoveel studenten is neergezet, zich van Marjon over Nederland verspreiden. Har weet dat wanneer studenten gestimuleerd en organisatorisch ondersteund worden, er een goede basis is voor verandering. Marloes en Jackie doen gelijk hun duit in het zakje. Zij gaan graag PABO studenten informeren over hun Actie ENTER leerervaringen. Onderwijs moet actueel zijn, daarom is Actie ENTER krachtig onderwijs, volgens Laura. Ze maakt een aantekening in haar agenda om een lijntje te leggen naar de naburige PABO.


DE DAG VAN JONGE FORUMTHEATER ACTEURS “Ik had graag iemand kunnen vertrouwen en zeggen hoe ik me voelde.” Nhomy Mettendaf en Terry Bonapart

Nhomy Mettendaf (20 jaar) Houdt een jaar studiesabbatical van de UvA en werkt in de horeca.

De oplossing voor kindermishandeling ligt vaak bij het kind zelf. Naar het kind wordt volgens Nhomy en Terry nog te weinig geluisterd. Nhomy en Terry hebben zich sinds 2011 aangesloten bij Forum Theater Amsterdam (FTA) tegen schending van jongerenrechten. Samen met Stichting STUK en FTA willen zij met forumtheater jongeren die geweld in afhankelijkheidsrelaties ondergaan een stem geven. Nhomy die zelf huiselijk geweld meemaakte zegt: “Ik had graag iemand kunnen vertrouwen en zeggen hoe ik mij voelde en wat mijn oplossing was.” Forumtheater is interactief improvisatietheater. Op basis van eigen ervaring van de spelers worden korte scènes over alle vor-

Terry Bonapart (27 jaar) Muziekproducer, organisator bootcamps en vrijwilliger bij jongerencentrum en basisschool.

men van geweld in opvoeding en relaties gespeeld. Na de scène wordt het publiek gevraagd of wat ze zagen realistisch en herkenbaar is en hoe de hoofdrolspeler beter voor zijn of haar veiligheid kan zorgen. Dan vervangen mensen uit het publiek acteurs en wordt de scène opnieuw gespeeld. Hopelijk, met een betere afloop. Zo wordt er geoefend voor de werkelijkheid. Nhomy en Terry hebben al voor honderden jongeren opgetreden. Zij manen publiek tot actie: “Wij vonden het niet normaal, jij mag het ook niet normaal vinden wat je meemaakt. Doe iets! Je bent niet de enige en het is niet jouw schuld!”


“DOORBREEK HET TABOE EN GEEF JONGEREN EEN STEM IN AANPAK KINDERMISHANDELING.”

7:00 - Gaat de wekker: opstaan, douchen, ontbijten.

8:20 - We verdelen de rollen en maken het lokaal speelklaar.

8:00 - We warmen op voor het optreden na aankomst op de locatie. 10:30 Voorstelling II.

12:15 Een interview met de media tijdens onze lunchpauze.

“WEES ALERT, HET GEBEURT ZOVEEL EN HET WORDT ZO WEINIG GEZIEN.”

10:00 Nabespreking. Studenten vragen dan vaak wat we naast forumtheater doen.

10:15 Koffietijd en zoals vandaag op zoek naar de volgende plek waar we spelen.

15:30 Het liefste zouden we nu op de bank ploffen. Met emoties bezig zijn, is zwaar!

13:30 Voorstelling III.

3x bijzonder • Soms komen studenten met eigen ervaringen en emoties; voor hen is er hulp en opvang. • Bij inschakeling van hulpinstanties vrezen studenten vaak (en onterecht!) voor directe uithuisplaatsing van het kind. Tijdens het forumtheater zien ze dat hulp nodig is voor een kind, en dat dit op vele manieren kan.

8:30 - Het programma: een introductie over kindermishandeling, twee of drie verschillende scènes die meerdere keren worden gespeeld en vragen en discussie.

17:00 Helaas, begint dan voor Nhomy haar horeca- en Terry zijn producer baan.

Weerstanden van aanstaande hulpverleners en oplossingen voor handelingsverlegenheid worden tijdens het forumtheater bespreekbaar gemaakt.


YOUR WAKE-UP CALL Themaweek Studenten tegen Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Tweehonderdvijftig HvA studenten waren tijdens de voor èn door studenten georganiseerde derde themaweek op de been tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties. De conferentie trok belangstelling van journalisten, het werkveld en opvallend meer mannelijke studenten dan de twee eerdere edities.

9:00 SANDRO COOMAN (20 JAAR MWD)

Kindermishandeling!? Shit man! Ik had niet verwacht dat het zo vaak voorkomt. Deze studieweek was echt een wake-up call. 9:05 JAMAL (23 JAAR MWD)

STUK weet met het Forum Theater Amsterdam een serieuze boodschap op een leuke manier te verpakken. 9:07 BURÇIN MANISA (25 JAAR)

Het forumtheater over huiselijk geweld was mooi! Voor de veilige toekomst van kinderen, moeten scholen dit type geweld bespreekbaar maken.

UITGELICHT: HOW TO SURVIVE PLEEGZORG - workshop Thuis wonen gaat niet meer. Je moet in een pleeggezin gaan wonen. Madeleine en Nico maakten het mee. Zij geven namens JongWijs samen met Dieke (dochter uit een Fries gezin dat veel pleegkinderen heeft opgenomen) gevraagd en ongevraagd advies aan overheidsinstellingen. Tijdens de Themaweek discussiëren zij met de toekomstige hulpverleners. Om te voorkomen dat pleegkinderen als Madeleine ervaren: “Die hulpverlener heeft mij meer schade dan goed gedaan.” Wil jij ook een ‘How to survive pleegzorg’ - workshop of een STUK-workshop in de klas?

9:10 TANNAZ HAJEBY (20 JAAR MWD)

Goed dat geweld in afhankelijkheidsrelaties bespreekbaar maken begint met nieuwe hulpverleners, maar beïnvloed ook de oude.

9:15 ANNE PAARS (19 JAAR MWD)

De maatschappelijk werkers tijdens het plenair waren interessant!

Mail: info@stukonline.com. Bezoek ook de website van STUKONDERWIJS met filmpjes, vragen en opdrachten. Gemaakt door jongeren, op basis van eigen ervaringen. Zie: http://stukonline. com/stukonderwijs/

“KINDERMISHANDELING?! SHIT MAN!”


9:20 ELZA HUIZING (23 JAAR MWD)

Studenten moeten meer als normatieve professional worden opgeleid dan als kritische professional met competenties, profielen en theorie. De oproep van de pleegjongere in de ‘How to survive pleegzorg’-workshop om (pleeg) kinderen als mens te benaderen, raakte mij. 9:23

SABINE KUIJS (19 JAAR MWD)

Het was heftig het levensverhaal over seksueel misbruik en huiselijk geweld van de ervaringsdeskundige zelf te horen.

9:25 DELILAH KORTEWEG (21 JAAR MWD)

Het verschil tussen een gewone verwonding en die door mishandeling is moeilijk te zien. Het AMC illustreerde dit met confronterende beelden.

9:27 SAMME GRUNFELD (OPLEIDINGSMANAGER HVA)

De samenwerking tussen praktijk, onderzoek, docenten en studenten is hét succes van de Themaweek. Zelf leerde ik dat handelingsverlegenheid normaal is, maar laat die verlegenheid je niet stoppen in de aanpak van kindermishandeling.

Bekijk ook alle korte STUKVIDEO’S over verschillende vormen van kindermishandeling. Gemaakt door jongeren in STUK filmworkshops. Zie: http://stukonline.com/ stukwerk/stukvideo/


INFOGRAPHIC

Eén persoon is soms al genoeg om het verschil te maken in het leven van een mishandeld kind. TOTAAL KINDERMISHANDELING: 119.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer. Vormen van kindermishandeling (Tweede Nationale Prevalentiestudie van Kinderen en Jeugdigen (NPM- 2010): Lichamelijke verwaarlozing: 24% Emotionele verwaarlozing: 36% Lichamelijke mishandeling: 18% Emotionele mishandeling: 11% Seksueel misbruik: 4% Overig / onbekend: 7%

TOTAAL AANTAL MELDINGEN: In 2013 namen zo’n 67.000 mensen contact op met het AMK. 47.000 keer voor advies en ondersteuning en 20.000 keer was onderzoek door AMK nodig. (Bron: Jaarverslag Jeugdzorg 2013). TOTAAL ACTIE ENTER: Gemiddeld 1500 studenten per jaar zijn sinds 2014 betrokken bij onderwijs dat een gevolg is van Actie ENTER.

5

1. Amsterdam: (Hogeschool van Amsterdam) Onderwijs over geweld in afhankelijkheidsrelaties. MWD: Verplichte themaweek waarin workshops door jongeren, forumtheater en door studenten georganiseerde conferentie met beroepskrachten, SPH: 14 lessen veiligheid in curriculum 2e jaars, Fysiotherapie: verdiepingsprogramma van 10 weken, CMV: project edutainment, SJD, HBORechten: gastlessen. Totaal: 1120 studenten. 2. Breda: (AVANS Hogeschool) Themadag, afstudeeronderwerpen rond thema geweld in afhankelijkheidsrelaties en forumtheater voor SPH & MWD. Totaal: 60 studenten + 3 afstudeeronderzoeken.

1 4

3

3. Den Haag: (Haagse Hogeschool) Workshops en forumtheater voorstellingen over geweld in afhankelijkheidsrelaties en geweld en diversiteit, verplicht onderdeel voor alle 2e jaars studenten. Totaal: 225 tweedejaars studenten. 4. Enschede: (Saxion Hogeschool) Verfilming van de presentaties van studenten tijdens Internationaal keuzevak ‘Domestic Violence’ over de situatie in hun eigen land. Totaal: 11 studenten. 5. Groningen: (Universitaire opleiding Orthopedagogiek) Forumtheater over geweld in afhankelijkheidsrelaties als verplichte workshop voor tweedejaars studenten orthopedagogiek, workshop ‘How to survive pleegzorg’. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek over positie van pleegkinderen. Totaal: 50 studenten. Momenteel studeren aan de 37 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland ruim 446.000 studenten. Naar schatting volgen meer dan 150.000 studenten een beroepsopleiding waarbij je als professional met ouders en kinderen te maken krijgt. Zorg dat je tijdens je opleiding leert over de aanpak van geweld in opvoeding en relaties!

2

Een oproep aan deze 150.000 studenten en hun opleiders:

Help als opleiding en als studenten om kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties te voorkómen en te stoppen. Sluit je aan bij Actie ENTER! Contact: info@stukonline.com


Dit magazine is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Stichting STUK. Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt! ono-ono, magazine on the spot www.ono-ono.nl

Profile for ONO-ONO

ACTIE ENTER magazine  

Studenten verbeteren eigen onderwijs over de aanpak van geweld in opvoeding en relaties.

ACTIE ENTER magazine  

Studenten verbeteren eigen onderwijs over de aanpak van geweld in opvoeding en relaties.

Profile for ono-ono