Page 1

Kolonn Nr 2 / sep 2013

Et magasin fra Onninen

Punkt for punkt

Noen må gå under side 30-32

Lanserer Megastore side 26

Mer verktøy i butikken side 38

Sprek hundreåring side 21

Kolonn:13/02

1


04 11 12 14 18 21 26 30 38 42

04

PUNKT FOR PUNKT Onninen ga økt effektivitet i kraftprosjekt SAMMEN OM SEIER Prosjektavdelingen jobber for å vinne sammen med kundene

Verdiskapning i alle ledd

Ferdig pakkede bagger gjorde jobben enklere i Finnmark.

NORGES BESTE Ferieparken i Ål tar camping til nye høyder LAGER STRØM Det gamle kontorbygget skaffer strømmen selv etter oppussingen

Aller først vil jeg takke alle som var sammen med oss og feiret 100 årsjubileet i juni. Hele helgen ble en fantastisk fest sammen med gode partnere, kunder og ansatte. Med 100 års historie kunne vi brukt anledningen til å se tilbake på en stolt historie, men vi valgte å se fremover. På de faglige foredragene og debattene var temaene knyttet til veien videre, både for Onninen som grossist og for våre kunder og partnere.

SMØRER MASKINEN Onninens tjenester holder produksjonen i gang hos Wärtsilä SPREK FEST Over 1000 personer feiret landets yngste 100-åring i juni

Vi ser at informasjonsflyten blir stadig viktigere og at tilgangen på informasjon endrer måten å handle på. I Onninen jobber vi med å være i forkant med å tilby løsninger som gjør informasjonen oversiktlig og tilgjengelig. Tilgang på riktig og relevant informasjon gjør det mulig å være i forkant av sluttbrukeren og gi bedre råd, finne bedre løsninger og være en bedre leverandør. Vi etablerer en informasjonsportal i samarbeid med leverandører som også ønsker å forbedre informasjonsflyten til kundene våre.

MEGASTORE Onninens nye butikker har det meste for de fleste NOEN MÅ GÅ UNDER sier innovasjonsprofessor Sjur Dagestad med et smil

Vi ønsker kontinuerlig å bedre produkttilgjengeligheten for våre kunder. De siste årene har vi bragt Expressene ut av lagerlokalet og gjort mange av dem om til lyse og hyggelige butikker. I våre butikker skal du få den hjelpen du trenger, og varene du behøver.

MER VERKTØY Nå finner du enda mer verktøy i Onninen Express-butikkene

21

Sprekere 100åring skal du lete lenge etter.

LAVERE VEKST Onninens analyse viser

at det kan bli tøffere marked og mindre boliginvesteringer

KOLONN ANSVARLIG UTGIVER Onninen AS, pb 117, 2021 Skedsmokorset ANSVARLIG REDAKTØR Anne Dahl Øiseth REDAKSJON Ann Katrin Pedersen, Nils Arne Grande, Per Gunnar Solheim, Terje Kristiansen, Sverre Bruun, Espen Ingvoldstad, Anne Dahl Øiseth og Gaute B. Iversen DESIGN, layout og produksjon Lars Hagen www.cox.no TEKST OG FOTO Gaute B. Iversen www.tankenbak.no FOR YTTERLIGERE INFORMASJON På vår hjemmeside www.onninen.no finner du mer informasjon om annonsepriser og annonsemateriell. HAR DU SYNSPUNKTER PÅ INNHOLDET I KOLON? Send veldig gjerne en epost til marked@onninen.no

30

«Learning by tryning», sier professor Sjur Dagestad.

Denne høsten lanserer vi et nytt butikkonsept i tre av våre butikker. Vi tar utviklingen enda ett steg lenger og utvikler butikkene våre videre. Du skal finne mer av det du trenger i våre butikker. Derfor lanserer vi Megastore i Bergen, Kristiansand og på Ensjø i Oslo . I disse butikkene skal vareutvalget være bredere og dypere enn andre butikker. Megastore-butikkene skal ha minst 5000 varenumre og ha så store kvanta på lager at de kan betjene store uttak av varer. Rett og slett for at det skal være mer effektivt for kundene å handle hos oss. Markedet og vaner er i endring hele tiden. Også vi må tilpasse oss og sørge for at vi har de riktige tjenestene som kundene ønsker. Vi jobber også med oss selv. Når vi bedrer effektiviteten i egne ledd kan vi også bli mer effektive sammen med kunder og partnere. Målet er at vi skal ha tjenester og service som tilfredsstiller ethvert kundebehov. Sammen med kundene utvikler vi løsninger og finner logistikkløsninger som gjør alles arbeid mer effektivt.

Endre Espeseth

2

Kolonn:13/02

Kolonn:13/02

3


Punkt for punkt

Reinens kalving, sårbar natur og strenge restriksjoner på transport i anleggsområdet førte til nye løsninger på utbyggingen av ny kraftlinje i Finnmark.

4

Kolonn:13/02

Kolonn:13/02

5


Materiellet ble samlet og pakket på Onninens hovedlager på Berger utenfor Oslo før det ble sendt til Finnmark.

Helikopterfrakten fra riggplassen i Kvalsund til de forskjellige mastepunktene gikk raskt og effektivt.

Geir Ringseth, anleggsleder i NTE Entrerprise AS; Kjell Jensen, prosjektleder i Hammerfest Energi og Rimas Zgurkis fra Kildal og sønner ute på vidda.

D

en gamle kraftlinjen fra Porsa kraftverk i Finnmark har gjort jobben i over 50 år, men er blitt så gammel og slitt at den må byttes ut. Helst før den er så dårlig at driftssikkerheten blir uforsvarlig. Samtidig ønsket eieren, Hammerfest Energi Nett AS, å øke overføringskapasiteten og redusere overføringstapet.

6

Kolonn:13/02

Byggingen av en ny 66 kV linje på den 18 kilometer lange strekningen fra Porsa til Kvalsund ble derfor mer og mer aktuelt. – Den gamle linja er blitt vanskeligere og dyrere å vedlikeholde. Derfor bygger vi helt ny linje og river den gamle som har stått over fjellet siden 50-tallet, forteller Kjell Jensen i Hammerfest Energi Nett AS.

Knapp tid Utbyggingsoppdraget gikk til NTE Entreprise AS som er et datterselskap av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Etter en innledende runde med flere grossister, valgte NTE Entreprise AS Onninen som partner i kraftutbyggingen. – Vi har fått til et veldig godt samarbeid. Onninen skilte seg

ut fra de andre ved at de foreslo logistikkøsninger som har vært en stor fordel for økonomien og framdriften i prosjektet, sier Arve Skjerve, prosjektleder hos NTE Entreprise AS. Allerede i høst blir den nye kraftlinjen tatt i bruk. Anleggsperioden har derfor vært kort, samtidig som det har vært strenge restriksjoner på bruk av kjøre-

«Onninen skilte seg ut fra de andre ved at de foreslo logistikkløsninger som har vært en stor fordel for økonomien og framdriften i prosjektet»

tøy og flyvning i området. – Vi hadde press på oss for å få ut materiellet på kort tid. Av hensyn til reinens kalving og flyttingen av reinen var det forbud mot å bruke helikopter etter 1. april. Å frakte alt materiellet med beltevogn eller lignende ville blitt fryktelig tungt og tidkrevende, forteller anleggsleder Geir Ringseth i NTE Entreprise AS.

Pakket klart Løsningen Onninen foreslo var å pakke mastepunktene ferdig på hovedlageret. I alt er det 110 master på kraftlinjen som skal ha litt forskjellig materiell. – På hovedlageret til Onninen ble alt materiellet som skulle brukes på ett mastepunkt pakket sammen i store bager som kunne løftes av helikopter. Deretter ble det fraktet til riggplassen i Kolonn:13/02

7


Kvalsund, forteller han. Utbyggingskontrakten spesifiserte også at mest mulig skulle flys ut i anlegget innenfor et tidsrom. Kommunen la i tillegg begrensninger på bruk av kjøretøy og beltegående maskiner på vidda for å beskytte den sårbare faunaen. Materiell fra forskjellige leverandører, også direkteleverandører, ble levert hos Onninen og pakket om. Alt materiellet og bestillingene ble koordinert av prosjektpakkingsavdelingen hos Onninen. – Vi hadde fryktelig dårlig tid og noen forsinkelser hos lever­­­andørene gjorde at vi ikke fikk alt i bagene i tide hvis vi skulle rekke fristen 1. april, forteller Ringseth. Rasjonelt Han mener det var veldig rasjonelt å få pakket bagene med materiell ferdig før det ble fraktet nordover. – Vanligvis har vi fått materiellet i bulk, så har vi pakket om på riggplassen. Det er veldig lite Kraftledninger i Norge • Norske luftledninger ble i snitt bygget for 35 år siden, mens jordkabel er i snitt 21 år gammel. • I de fleste tilfeller er deler av linjene oppgradert senere. • I følge NVE er levetiden mellom 40 og 70 år på en linje, avhengig av blant annet vedlikehold og klimatiske forhold. • Det er beregnet at det er behov for opp mot 100 milliarder kroner i investeringer i linjenettet de neste ti år. • De neste fem år er det planlagt investeringer for omtrent 27 milliarder kroner. Kilde: NVE

8

Kolonn:13/02

effektivt og ville kostet oss mange dager med arbeid for å pakke om. Nå har vi kunnet bruke tiden på andre ting, sier han. Været ble også en faktor etter at de fem trailerne hadde levert materiellet på anleggsplassen. Etter at materiellet var levert falt det over én meter snø. – Om materiellet ikke allerede hadde vært ferdig pakket i bager, hadde vi brukt langt tid på å finne tilbake til alt som skulle fraktes ut på vidda. Da ville vi kanskje ikke blitt ferdig før flyforbudet trådte i kraft, sier Skjerve. Han sier at det ville blitt krevende å stå utendørs på riggplassen og pakke om med det været som var i vinter. Frister til gjentagelse Erfaringene fra prosjektet Porsa-Kvalsund er positive. NTE Entreprise AS ønsker å fortsette å jobbe med satspakking på lager i stedet for å pakke om materiellet selv. – Å ha folk til å pakke dette på riggplassen blir dyrt. Det er dyre timer når folk er så langt hjemmefra. Å få det pakket slik har vært en besparelse for prosjektet, forteller Skjerve. Erfaringer fra dette prosjektet tar NTE Entreprise AS og Onninen med seg videre til neste prosjekt hvor en slik pakking kan være aktuelt. – Det har vært noe feilpakking i bagene. Det har skapt litt mer arbeid ute på anlegg i og med at vi ikke ser hva som er i bagen før vi åpner den ute på vidda, forteller Ringseth. Noen små problemer til tross, pakkingen har gitt mersmak. – Hele konseptet og den effektiviteten vi fikk blant annet i helikopterløftene ut på anlegget gjør at det frister til gjentagelse. Vi har noen erfaringer som gjør at det blir bedre neste gang, sier Skjerve. N

Vi har lært mye Også for Onninen var Porsa-Kvalsund-prosjektet første gangen materiell ble pakket på denne måten.

G

jennom samarbeid med mange kunder har Onninen fått bred erfaring med prosjektpakking, men kraftlinjen i Finnmark var første gang materiellet ble pakket per mastepunkt. – Vi har brukt vår erfaring med satspakking fra andre prosjekter og samtidig tenkt

nytt for å komme fram til et godt konsept. Selvfølgelig har vi også lært mye som vi vil gjøre enda bedre neste gang, sier segmentdirektør infra og industri, Nils Arne Grande i Onninen. Spennende prosjekt Han sier at prosjektet har vært spennende også for Onninen og

Porsa - Kvalsund

er fornøyd med at de kom fram til en god løsning sammen med kunden. – Vi har funnet fram til en tjeneste som fungerte slik de ville ha det og har gjort at de har spart tid og penger. Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med også sammen med andre kunder innenfor samme segment, sier Grande. N

Byggherre: Hammerfest Energi AS Entreprenør: NTE Entrerprise AS • 110 mastepunkter mellom Porsa kraftverk til Kvalsund • 66Kv linje som skal erstatte den 50 år gamle linja • Skal gi sikrere kraftoverføring og mer stabilt strømnett

Gå ikke glipp av årets hostkampanje fra WAGO! Den komplette utstyrspakken med klemmer enhver elektriker bør ha. Produktene er pakket i et skrin fra SORTIMO - I tillegg følger det med BOMBALL PRO – minihøytaler. Sortimoskrin: 773-102: 100 stk 773-104: 100 stk 773-106: 50 stk 773-173: 50 stk 222-412: 50 stk 222-413: 50 stk

Få med en BOMBALL PROminihøytaler!

Kun 890,-eks.moms

El-nr: 1261145 listepris: 1390,- eks. moms

Kan kjøpes hos din grossist fra 1.september til det er tomt på lager.

Kolonn:13/02

9


 ammen S om å vinne jobber

Frostsikring Frostsikring

Varmekabel for installasjon i rør Varmekabel for installasjon i rør Halogenfri, ikke-industriell selvbegrensende varmekabel som er ideell for frostsikring av drikkevannsrør. Halogenfri, ikke-industriell selvbegrensende varmekabel som er ideell for frostsikring av drikkevannsrør. DEFROST WATER KIT kommer i ferdig lengde fra fabrikk, med plugg, tilleder og endeavslutning. DEFROST WATER KIT kommer i ferdig lengde fra fabrikk, med plugg, tilleder og endeavslutning.

DEFROST WATER KIT er beregnet for innvendig montasje drikkevannsrør, og ytterkappematerialet DEFROST iWATER KIT er beregnet for innvendig er godkjent for denne type bruk. montasje i drikkevannsrør, og ytterkappematerialet er godkjent for denne type bruk. DEFROST WATER trommelvare varmekabel fra Nexans kan lengdetilpasses påvarmekabel stedet innenfor DEFROST WATER trommelvare fra de gitte lengdebegrensninger. Eksakte lengder kande Nexans kan lengdetilpasses på stedet innenfor enkeltlengdebegrensninger. tilpasses uten kompliserte beregninger. gitte Eksakte lengder kan enkelt tilpasses uten kompliserte beregninger. Vi hjelper deg med de rette løsningene! Vi hjelper deg med de rette løsningene!

Onninens prosjektkontor bistår kunder med å finne riktige og kostnadseffektive løsninger. – Vi står sammen med installatørene om å vinne prosjektene, forteller leder for kontoret, Odd Sørås.

I

kampen om store prosjekter er det ofte valg av riktig utstyr og tjenester, tilpasset det aktuelle prosjektet, som er viktige momenter for å vinne. Prosjekt- og tilbudskontoret i Onninen jobber sammen med kundene om å finne produkter og løsninger som gir økt konkurransekraft. – Vi prosjekterer ikke for kundene våre, men jobber ut fra en funksjonsbeskrivelse. Det gjør at vi kan velge de best egnede produktene og forhandle fram gode priser for våre kunder, forteller Odd Sørås, leder for prosjekt- og tilbudskontoret. – Når vi regner på et prosjekt er vi selvfølgelig interessert i å vinne anbudet, så vi er sammen med kundene våre om å kjempe for kontraktene, sier han.

Odd Sørås leder prosjekt- og tilbudskontoret til Onninen. – Vårt mål er å levere det beste alternativet for kunden , sier han.

Forhandler om pris Tilbudene kontoret kalkulerer er ofte en blanding av lagervarer og skaffevarer. På prosjekter der det er store kvanta, går Onninen inn i forhandlinger med leverandørene om prosjektpriser på materiellet, også det som er lagerført. Totalt er det ti ansatte ved kontoret som sitter spredd i Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger, Stord og Halden. Han sier at kunder som vil ha gode priser bør sørge for at kontoret får god nok tid til å regne på prosjektet. – Jo lenger tid vi får på oss, jo flere leverandører kan vi forhandle med. Det fører til at vi kommer fram til bedre priser og løsninger enn om vi får dårlig tid på å undersøke produktalternativer og priser, sier Sørås. N

www.nexans.no/varme

10

Kolonn:13/02

www.nexans.no/varme

Kolonn:13/02

11


Foto: Oddgeir Visnes (største bildet), Terje Bjørnsen, Høyt&Lavt og Gaute B. Iversen

Anlegget har 18 hytter og 150 oppstillingsplasser. Planene om videre utbygging ligger klare og vil tredoble antallet boenheter.

Landets beste, Hallingdal Feriepark satte som mål å endre standarden på norske campingplasser. – Allerede før åpningen ble vi omtalt som Norges beste campingplass, sier gründer Thorstein Berg.

L

angs Hallingdalselva litt nord for Ål ligger Hallingdal Feriepark. Parken har tatt mål av seg å være den beste campingplassen i Norge og ble allerede før åpningen 21. juni i år tildelt fem av fem mulige stjerner fra NHO Reiseliv. – Det har ikke skjedd så mye med campingplasser på 30 år. Vi skal sette den nye standarden og vi legger vekt på kvalitet på alle områder, sier gründer

12

Kolonn:13/02

Thorstein Berg. Parken har 18 hytter med hotellstandard, hvorav én er bygget på stylter(!), 150 oppstillingsplasser til bobiler og campingvogner. Det er et stort sentralbygg med restaurant og gladligvarebutikk (ikke trykkfeil), samt et aktivitetshus med det største innendørs lekeland mellom Oslo og Bergen. På utsiden er det lekepark oppetter veggen med landets høyeste spiralsklie. I tillegg ligger Høyt & Lavt

klatrepark integrert i parken, med over 50 installasjoner for klatring, balansering og ikke minst zip-lines hvor gjestene kan ”fly”, for eksempel over en gren av Hallingdalselva.

Gammel folkepark Etter mange års planlegging startet anleggsarbeidene i fjor sommer på det som til da hadde vært et utendørs messeområde og en nedslitt campingplass. I løpet av et hektisk år er området totalt forvandlet.

– Det har vært ganske hektisk underveis. Ikke alt var ferdig detaljprosjektert da vi begynte, så mye er blitt til underveis i byggeprosessen. Hyttene har vært ganske rett fram, men sentralbygget har vært krevende fordi det har vært mange nye ideer underveis i prosessen, forteller Bård Bøygaard i Elektroservice Hallingdal Installasjon AS. Selskapet fikk hele installasjonen. På det meste jobbet det 18 elektrikere, inklusive elek-

Intet mindre! trikere fra samarbeidspartneren Krøderen Elektro AS. Onninen har levert alt materiellet på den krevende utbyggingen. – Det er både mer utfordrende og morsomt å jobbe slik. Vi må tilfredsstille ønsker fortløpende og finne løsninger på ideer som kommer opp. Det gjør det litt mer spennende, sier han.

Høy kvalitet og standard Det er lagt vekt på høy kvalitet på alle områder ved parken. Alt lys er bevegelsesstyrt og i lekelandet kan LED-diodene i taket styres slik at fargen endres. – Femstjerners-parker som

Bård Bøygaard fra Elektroservice Hallingdal Installasjon AS og Thorstein Berg på verandaen på styltehytta på Hallingdal Feriepark

denne er mer vanlig på kontinentet. Det er en større gruppe turister som reiser med bobil og som vil oppleve noe. Å gi dem et bedre tilbud er en av tankene bak denne satsingen, forteller Bøygaard. Elektroservice Hallingdal Installasjon AS er en av mange lokale investorer i parken. Mange av investorene har også utført arbeid på utbyggingen.

– Vi blir jo aldri ferdig med parken. For å opprettholde kvaliteten må vi hele tiden forandre og forbedre oss. Vi har siktet oss inn på et krevende marked med kunder som forventer høy standard, sier Berg. Alle søylene på oppstillingsplassene har vann, avløp, strøm og kabel-tv. I tillegg er det trådløst internett til gjestene over hele området.

Store planer Planene for utvidelse av parken er allerede klare. På flere sider av dagens anlegg eier parken områder som kan bygges ut.

Dagens park utgjør bare halvparten av eiendommen. Parken satser på å tiltrekke seg firmaer og grupper, både for møter, eventer og samlinger. Beliggenheten midt mellom Østog Vestland gjør at Berg tror vinter- og sommersesongen kan bli like store. – På sikt skal vi tredoble antallet boenheter fra det vi har i dag. Slik det ser ut nå vil vi nok bygge flere hytter enn vi planla opprinnelig. Hyttene er blitt utrolig godt mottatt. Det blir nok å gjøre framover, sier Berg og Bøygaard. N

Kolonn:13/02

13


«Da vi skulle velge grossist på dette prosjektet var ikke pris så viktig. Det var viktigere at grossisten kunne tilfredsstille kravene til frakt og dokumentasjon.»

De gamle kontorbyggene i Sandvika utenfor Oslo skal produsere mer energi enn de bruker når de er ferdig pusset opp

Thomas Dalby Paulsen, prosjektleder for Otera

leverer strøm Bygget som

14

Kolonn:13/02

Alt teller når bygg BREEAM-sertifiseres. Også transport til og fra byggeplassen. – Onninens logistikk bidrar til å samle poeng i sertifiseringen, sier prosjektleder Thomas Dalby Paulsen i Otera. a Entra skulle pusse opp to kontorbygg fra 80-tallet som ligger i Sandvika utenfor Oslo, satte de høye mål. Husene skal produsere mer energi enn de bruker, og byggene skal få klassifiseringen BREEAM Outstanding, som det første rehabiliteringsprosjektet i verden. – BREEAM-sertifiseringen stiller strenge krav til både det materiellet vi bruker, og hvordan vi jobber. Alt teller med i sertifiseringen, fra valg av materiell, transport til bygget og

brukervennlige installasjoner for brukere og driftspersonell, forteller Thomas Dalby Paulsen, prosjektleder for Otera, som har elektroinstallasjonen. Ved hjelp av solceller på taket er det beregnet at bygget skal produsere mer enn 200 000 kWh i året. Forbruket er beregnet til omtrent 100 000 kWh. I totalregnskapet inngår også energi brukt til å produsere materialene i bygget. Overskuddet blir derfor lite totalt.

Redusert frakt Frakt av materiell til byggeplas-

sen er en av mange faktorer som teller i sertifiseringen av bygget. Jo kortere frakt av varene, jo bedre for sertifiseringen. – I regnskapet teller man med hvor langt bilen kjørte før den kom hit, og hvor langt den kjører til neste leveringssted. Ved å legge om kjøreruten slik at bilene har kortest mulig kjørerute, både før og etter at den har vært her, bidrar Onninen positivt i miljøregnskapet, sier Paulsen. Hver måned leverer Onninen en kjørelogg som danner grunnlaget for beregningen. Otera har også redusert antallet bestillinger

Prosjektleder Thomas Dalby Paulsen i Otera

Kolonn:13/02

15


JORDING & DYPJORDING -NÅR FAGKUNNSKAP OG KOMPETANSE TELLER Sveiseform: GFC-P143-Y3 PLUS Sveisemetallstørrelse: 90F20 Jordspyd, 5/8” mot wire 50mm2

Sveiseform: GEC-P143 PLUS Sveisemetallstørrelse: 150F20 Jordspyd, 5/8”, gap: 3mm

Spyd

Wire

Hvis en har grunnvann i hullet kan GEM´en pumpes ned i hullet for å presse dette ut. GEM elektrodemasse er pakket i sekker av 11,5kg. Kan helles tørt i hullet eller blandet med 5 til 7 liter vann pr. sekk. Det går ca 1 sekk per meter hull á 12cm i diameter.

Alt materiell Torgeir Fossum (foran) og Ole Henrik Bråthen installerer er godkjent på forhånd. Målet er at kontorbyggene skal tilfredsstille de strenge kravene i BREEAM Outstanding.

slik at det ikke leveres materiell hver dag, men to til tre ganger i uken. – Det er krevende å jobbe med et slikt bygg. Selve installasjonen er ikke så veldig annerledes, men vi er nødt til å tenke annerledes i måten vi driver prosjektet slik at vi når målet om BREEAM Outstanding, sier han.

Omfattende installasjon En BREEAM-klassifisering tar ikke bare hensyn til byggeprosessen, men også bruken av bygget når det står ferdig. Derfor er det lagt inn spesielt energieffektive løsninger i rehabiliteringen av byggene. – Mye kontorutstyr bruker strøm selv om det er slått av eller er i dvale. Her kobler vi forbrukskurser til alarmen slik at strømmen kuttes når alarmen

16

Kolonn:13/02

er aktiv. Dermed spares det mye strøm til sammen, forteller han. En av utfordringene har vært å finne fram til hvilket utstyr som kan slås av på denne måten. – Kaffemaskiner er ett eksempel. Mange maskiner forvarmer en stor vanntank som blir kald hvis strømmen slås av. Dermed må det vurderes om det er energibesparende å holde varmen, eller forvarme vannet på morgenen, sier Paulsen. Slike hensyn gjør at installasjonen blir mer omfattende og dyrere enn vanlige kontorbygg, men tanken er at det blir billigere over lang tid.

Mye dokumentasjon I forkant av prosjektet skal alt materiellet som er planlagt brukt, godkjennes.

– Veldig mye av det vi bruker til vanlig tilfredsstiller kravene, men det er en stor jobb å dokumentere alt materiellet vi bruker på et så stort prosjekt. Vi har fått god hjelp av Onninen med å skaffe tilveie dokumentasjon, forteller han. Onninen har også bistått med å finne fram til alternative produkter som tilfredsstiller de strenge miljøkravene. – Da vi skulle velge grossist på dette prosjektet var ikke pris så viktig. Det var viktigere at grossisten kunne tilfredsstille kravene til frakt og dokumentasjon. Onninen var den eneste som greide å tilfredsstille kravene våre helt ut, avslutter Paulsen. N

BREEAM

- Plasser jordelektroden i hullet. - Pump ned ELIT GEM ved hjelp av rør fra bunnen av hullet. - GEM´en vil blokkere for inntregning av grunnvann. - GEM´en vil presse ut vannet via toppen av hullet. - Straks GEM´en har herdet vil resistansen på 0.12 - 0.18Ωm være konstant i resten av jordingssystemets livstid.

FOR MER PRODUKTINFORMASJON KONTAKT ELIT AS PÅ TELEFON 63 93 88 80 ELLER BESØK OSS PÅ WWW.ELIT.NO • (Building Research Establishment Environment Assessment Methode) ble utviklet i Storbritannia på begynnelsen av 1990-tallet •E  r et verktøy for å miljøsertifisere bygninger •T  ar hensyn til både bygging og drift av bygget •E  n egen norsk utgave av kravene, BREEAM-NOR, er tilpasset norske forhold •M  ålet er at bygg med BREEAM-sertifisering skal være sunnere for brukerne, gi bedre driftsøkonomi, bedre miljø og lavere energibruk

Kolonn:13/02

ELIT AS | Hellenvegen 9 | 2022 Gjerdrum | Tlf.: 63 93 88 80 | Fax: 63 93 88 81 | firmapost@elit.no | www.elit.no

17


«Det er mye penger i å få til riktig logistikk. Vi sparer håndteringen og logistikken og tjener på økt produksjon» Svein Blix, Wärtsilä

Holder produksjonen i gang Onninen fyller hyllene med forbruksmateriell i produksjonen og pakker servicesett for Wärtsila. – Vi er veldig fornøyd med måten vi samarbeider på, sier Svein Blix i Wärtsilä.

D

et internasjonale industrikonsernet Wärtsilä har kontorer og produksjon over hele verden. På Stord i Hordaland produserer selskapet tavler og automatiseringssystemer for offshore og shipping. – Vi jobber over hele verden og har krevende oppdrag. For oss er det viktig å ha en langvarig relasjon med leverandørene. Det gir oss trygghet, sier Svein Blix, som har et strategisk innkjøpsansvar i Wärtsilä på Stord.

Flere plan Samarbeidet med Onninen foregår på flere plan. Blant annet

18

Kolonn:13/02

sørger Onninen for at materiell til produksjonen alltid er tilstede. Med et såkalt to-bokssystem fyller Onninen på de forskjellige lagerhyllene rundt om i produksjonen flere ganger i løpet av uken. – Tidligere hadde vi et stort sentralt lager, men har besluttet at vi ikke skal ha ting liggende på lager. Det er mye penger i å få til riktig logistikk. De sørger for at det alltid er varer i hyllene, uten at det krever stor innsats fra vår side. Vi sparer håndteringen og logistikken og tjener på økt produksjon, sier han. Særlig er det forbruksmateriell som koblingsledning, strips,

rekkeklemmer og skruer som er viktig for å holde produksjonen i gang.

Krever innsats Blix sier at å få et slikt samarbeid til å fungere krever innsats fra begge sider. – Det er en lang prosess å få det til å fungere, både internt og i samarbeidet med Onninen. Vi er veldig fornøyd med den måten vi arbeider sammen med Onninen på, sier Blix. I tillegg til å ha faste leveringer av forbruksmateriell sørger Onninen også for at Wärtsilä får andre varer det er behov for i produksjonen.

– Utover de faste, direkte leverandørene får vi skaffevarer gjennom Onninen. De imøtekommer de kravene vi har til lagerbeholdning og vareutvalg på spesielle skaffevarer, selv om leveringstiden kan være en utfordring enkelte ganger, sier han.

Servicepakker Wärtsiläs avdeling på Bømlo har også overlatt pakkingen av egne servicesett til Onninen. Servicesettet pakkes i Norge og sendes til Wärtsiläs lager i Nederland. – Dette er sett som inneholder alt vi erfaringsmessig trenger for å utføre enkelte serviceoppdrag.

Onninen har listen med materiell som skal være i settet, forteller Blix. Når lageret i Nederland begynner å bli tomt får Onninen beskjed og produserer nye sett ut fra lister levert fra Wärtsila. – Dette har fungert veldig bra og vi utvider med flere sett som skal pakkes hos Onninen. Denne avdelingen har ansvar for innkjøp av forbruksmateriell til tidligere leveranser herfra over hele verden og vurderer å utvide Onninens ansvar for innkjøp og distribusjon også av disse. Det er viktigere for oss at vi har en partner vi stoler på enn å presse prisen på materiellet. Det koster

fryktelig mye hvis slike serviceoppdrag / leveranser ikke blir gjennomført, sier Blix. N

Kolonn:13/02

19


IEC 60800:2009 godkjenning

Installasjonstemperatur ned til -5° C PVC ytterkappe

360° skjerming Rund

ÅRS I GARANT

Den opprinnelige varmekabelen har blitt enda bedre.

Livlig 100årsdag! 100-årsdager er som regel et litt roligere selskap, men slik ble det ikke da Onninen samlet 800 av sine nærmeste venner til jubileum. Etter

Nye DEVIflex™ Robust. Fleksibel. Pålitelig.

20

Den nyeste innovasjonen fra pionerene innen elektriske varmekabler: Deviflex™, Robust, fleksibel og pålitelig, erstatter våre velkjente og suksessrike DTIP kabler.

Alle DEVIflex™ varmekabler leveres med vår nye unike 20 - års DEVIwarranty™, som inkluderer kostnadene ved eventuelle reparasjonsarbeider. Overbevist?

Varmekabelens og kaldendens runde profil gjør installasjonen enda enklere. Den har også en tre-leder entrådet kaldende som er lett å avmantle og gjør tilslutningen enkel.

Kontakt din DEVI grossist for mer informasjon i dag eller besøk devi.no!

Intelligent solutions with lasting effect Besøk devi.no Kolonn:13/02

fagmesse, omvisning på lageret og foredrag med paneldebatt, ble partyteltet rigget til fest. De fleste ble nok overrasket når karakterene fra

Kolonn:13/02

21


«Borettslaget» dukket opp på både lageret og Express-butikken. Fra Finland kom toppsjefen Timo Mänty og Endre hadde overlatt styringen

til Jon Almås. En fantastisk middag ble toppet av at ingen ringere enn Madcon fikk teltduken til å blafre og gulvet til å knirke under et show

22

Kolonn:13/02

Kolonn:13/02

23


NYTTING Styr solskinnet med et tastetrykk

Onninens bakgård hverken har sett og neppe kommer til å se igjen. Love Shack hoppet etter Madcon og fikk festen til å svinge seg i

Ferdige boligskap FRA EATON

Ustrakt bruk av glass i moderne nybygg gjør elektrisk kjøling eller solskjerming til en nødvendighet. Solskjerming er mer kostnadseffektivt enn kjølesystemer, men med store vindusflater stilles det større krav til solskjermingsløsninger. De må være raske, enkle å styre og helst kunne styres med fjernkontroll. Eatons styringssystem xComfort kan benyttes

sammen med de fleste elektriske solskjermingsløsningene på markedet, og fjernstyrer persienner, markiser og lameller med iPad, iPhone eller Android-telefon. Med xComfort fra Eaton styres lys, varme, peis og

DANSen. Enda mer DANS ble det dagen etter på det interne arrangementet. Lite tydet på at det var en hundreåring som feiret bursdag... N

RTE FOR DEN SMA ! EN ER IK TR ELEK

ENKELT & RASKT

persienner med tekniske brytere, nettbrett og mobil. Styring av lyd og bilde er også en del av løsningen, og via toppsystemet Control 4 kan alt styres fra ett og samme sted. www.eaton.no

Med ferdige boligskappakker fra Eaton trenger du bare ett el.nummer! Flere variasjoner for TN, IT og TT nett - med og uten xDigital. Eatons boligskap-pakker er konfigurert og tilpasset etter behovene i en standard norsk bolig. De kommer med alt fra åtte til fjorten kurser. Disse dekker behovene fra små leiligheter til større eneboliger, dette gjør at installatører i de aller fleste tilfeller vil finne et boligskap som passer eksakt til sitt og kundens behov. Boligskap-pakkene er prisgunstige, og de ferdigkoblede skapene gjør at installering går hurtigere.

www.eaton.no

PowerLine PowerLine er ferdigtrekt kabel i K-rør, som er pakket i en meget hendig og solid emballasje. Med PowerLine får du gjort jobben raskere, ved at produktet selv retter seg ut under uttrekking. Esken er meget brukerog transportvennlig ved at den ikke inneholder trommel.

PowerProject PowerProject er ferdigtrukket PVC K-rør på kveil med topp kvalitet. PowerProject er et alternativ til PowerLine for prosjektmarkedet. Til PowerProject benyttes med fordel et stativ for å forenkle installasjonen.

Fargekoder på rør: Lys og stikk Tele/data Antenne Brannalarm Signal Halogenfri

24

Kolonn:13/02

Verditransport for fremtiden

Kolonn:13/02

25


Butikksjef Janne Eliassen, leder for Express-butikkene, Morten Fundingsrud, og bas David Martin i Bergen Elektroservice AS. – De nye Megastore-butikkene har flere varer og mer i hyllene. Det gjør det mer effektivt å handle, sier Eliassen og Fundingsrud.

Megastore! Fra september 2013 lanserer Onninen Megastore. Butikkene skal ha flere varer og mer i hyllene. – Dermed kan vi løse flere behov enn tidligere, sier Morten Fundingsrud i Onninen.

26

Kolonn:13/02

I

første omgang er det Onninen Express-butikkene på Minde i Bergen, i Kristiansand og på Ensjø i Oslo som skal bygges om til Megastore. De nye butikkene skal ha et langt bredere produkt-

utvalg enn de vanlige Expressbutikkene. – En Megastore skal ha over 5000 varer i hyllene. Det skal kunne dekke de aller fleste oppdragene en elektriker kommer borti i løpet av en dag. Målet

vårt er at kundene skal få bedre service og være bedre skikket til å løse de daglige utfordringene, forteller leder for Expressbutikkene, Morten Fundingsrud. De vanlige butikkene har rundt 3500 forskjellige varer i

hyllene. En Megastore vil altså ha hele 1500 flere produkter enn de andre Expressene. I tillegg kommer Onninens verktøysatsing som gir enda flere varer i butikken. – Mange kunder trenger

Kolonn:13/02

27


– Det er hyggelige folk og de har mye varer i hyllene. Derfor velger vi å handle hos Onninen Express, sier Kristoffer Kjellevold, montør, og Njål Gjermundnes, lærling, i Bergen Elektroservice AS

kanskje mer enn de har bestilt direkte levert til en byggeplass, eller har et serviceoppdrag som er litt spesielt. Målet er at også disse i de fleste tilfeller både skal finne det de trenger, og få med seg nok materiell, sier han.

hyggelige å handle i. Vi endrer dem fra å være et hentelager til å bli ordentlige butikker hvor du også kan få andre ting, som mobiltilbehør, tusjer, notisblokker og annet som du trenger i jobbhverdagen, sier han.

Tetter hull og øker Butikksatsing Megastore-etableringen er en del av den generelle butikksatsingen til Onninen. En gjennomsnittlig butikk er på omtrent 750 kvadratmeter, mens Megastorene blir på mellom 1000 og 1500 kvadratmeter. ¬– Butikkene våre skal være

Det økte produktutvalget gjør at butikkene lagerfører flere komplette produktserier. For eksempel vil alle varianter og størrelser av en serie finnes i hyllene, ikke bare de aller mest populære typene. – De nye Megastore-butikkene vil ha flere produkter og mer varer i hyllene. Det betyr at vi

kan betjene større ordrer enn tidligere. Produktene det går mye av skal alltid være tilgjengelig i butikken, sier Fundingsrud. En av de kategoriene som økes mest er belysning. Butikkene vil ha flere leverandører og varianter i hyllene enn tidligere. – Særlig innenfor LED skal vi øke og få et veldig bredt spekter. Ikke bare armaturer og spotter i forskjellige varianter, men vi skal også ta inn mange flere LED-lyskilder, forteller Fundingsrud.

Lokale variasjoner Hvilke varer den enkelte Megastore tar inn varierer noe, av-

hengig av hva kundene i de forskjellige butikkene handler mest av. – Vi har analysert i detalj hva kundene må bestille fra hovedlageret vårt fordi vi ikke har det i butikken. Utfra disse analysene har vi valgt ut hvilke produkter vi skal ta inn i butikken, forteller butikksjef i Onninen Express på Minde i Bergen, Janne Eliassen. Hun har det siste halvåret økt antallet produkter i butikken til over 5000 og får gode tilbakemeldinger fra kundene. – Stadig flere kunder oppdager at de får mer av det materiellet de trenger i butikken. N

– Enklere hverdag

For bas David Martin i Bergen Elektroservice AS har det økte vareutvalget gitt en enklere hverdag. – Oftere kan vi hente det vi trenger i butikken, sier han.

David Martin, bas i Bergen Elektroservice AS

28

Kolonn:13/02

B

ergen Elektroservice AS er en mellomstor elektrobedrift i Bergen med 30 montører. De har mange faste kunder og henter den største andelen av omsetningen fra service- og vedlikeholdsavtaler. – Vi merker at det er blitt mye mer i butikken enn

tidligere. Det gjør at vi kan løse flere oppgaver og jobber med utvalget i butikken. Vi trenger ikke bestille fra hovedlageret i like stor grad, sier David Martin,.

Viktig på småjobber Han sier at et bredt vareutvalg er viktigst på småjobbene som dukker opp i løpet av en dag og

En lysende nyhet!

hvor det er enklere å handle i butikken. – Vi forstår at butikkene ikke kan ha alt, men mer av vårt behov dekkes fordi det er flere varer. Særlig er det viktig i driftog vedlikeholdsoppdragene hvor det kan være vanskelig å vite hva man trenger, sier han. N

Nye boligskappakker fra Eaton Med ferdige boligskappakker fra Eaton trenger du bare ett el.nummer! Flere variasjoner for TN, IT og TT nett - med og uten xDigital. Du har også mulighet til å sette sammen ditt eget skap ved hjelp av Eatons Designprogram. Se www.eaton.no for mer informasjon.

Kolonn:13/02

29


Noen må bukke under – Det er helt greit at noen ikke overlever. Det er ikke plass til de som ikke utvikler seg og tviholder på gamle forretningsmodeller. Det er nye tider, sier professor i innovasjon Sjur Dagestad ved NTNU.

«Learning by tryning». For å komme opp med noe nytt er det nødvendig å tryne noen ganger, sier Dr Innovasjon, Sjur Dagestad

I

verken elektriker- eller rørleggerbransjen er det noen lang tradisjon for nyskaping og innovasjon. Produktene er nokså like og bedriftene arbeider ofte på samme måte som de alltid har gjort. – Håndverkere holder på forretningsmodeller som er i ferd med å bli torpedert. De har relativt lave timepriser og høye

30

Kolonn:13/02

marginer på materiell. Modellene må endres og tilpasses nye handelsmønstre og et mer gjennomsiktig marked, sier professor i Innovasjon ved NTNU, Sjur Dagestad. Dagestad har i mange år jobbet med innovasjon og forretningsmodeller. I tillegg til professoratet på NTNU jobber han i Innoco AS med innovasjons-

prosesser i forskjellige bedrifter og bransjer. Han er tidligere vinner av Reodorprisen, har vært innovasjonssjef i Tomra og holder over 100 foredrag i året. Møter motstand – I utgangspunktet er mennesker motstandere av endringer. Vi liker det ikke. Men utfordringen er at håndverkere og grossister

ligger ti år etter andre bransjer. Musikk, film og bøker har lært kundene andre måter å handle på, sier Dagestad. Internett og netthandel blir en utfordring for stadig flere bransjer. Folk forventer å kunne handle direkte på nett, sammenligne priser og få varene levert. Netthandelen har gitt kundene større kunnskap, både om pro-

dukter og priser og det er ikke lenger mulig å operere med høyere påslag på varer enn konkurrentene. Stadig flere markeder blir mer og mer gjennomsiktige og kunnskapen tilgjengelig for sluttkundene. – Rørleggere og elektrikere trenger sårt nye forretningsmodeller for å møte et stadig mer krevende marked og stadig mer

kunnskapsrike kunder. Det eksisterer hundrevis av forskjellige forretningsmodeller, men ikke alle lar seg overføre til alle bransjer, selvfølgelig, sier han. Lære av andre Dagestad mener håndverkerbransjene har mye å lære ved å se på hva andre har gjort. – Innovasjon i egen bransje kan

inspireres av hva de gjør i andre bransjer. Man trenger ikke finne opp nye produkter, men kanskje gjøre ting må en annerledes måte. Å drive med innovasjon kan gjøres enkelt og avansert. Det er noe som tar tid og er ofte det vi kaller «learning by tryning». For å komme opp med noe nytt er det nødvendig å tryne noen ganger, sier han.

De som tør prøve og som tåler å tryne en gang i mellom, er de som vil greie å overleve på lang sikt. Undersøkelser viser nemlig at det er de som prøver ut forskjellige måter å drive bedriften sin på som har muligheten til å få en gevinst som kan være 20 ganger høyere enn innsatsen. – Å gå ut for å finne ut hvor Kolonn:13/02

31


Super TR Har du denne i servicebilen, dekker du 99 % av behovet for termostat og effektregulator...

«– Det er mye vanskeligere å kopiere kompetanse. Å blande fysiske produkter med tjenester er nesten garantert suksess. Det er tankekraften i tillegg til dingsene som er uslåelig»

ting skjer først, i hvilke bransjer det endrer seg tidligst og hvordan det kan tilpasses egen bransje, er en god modell for å få et forsprang. Det er modeller vi burde tatt i bruk for lenge siden, og så er det noen vi skal være veldig glade for at vi ikke benytter. Problemet er at det er ikke alltid lett å se hva som er hva på forhånd. Skal man drive innovasjon må man innimellom tørre å satse stort og feile, sier han.

Forretningsmodeller Å jobbe med å utvikle nye forretningsmodeller er ifølge Dagestad mer enn å vurdere penger inn og penger ut av kontoen til bedriften. Det handler om å være bevisst på hvordan man tjener penger. Kanskje kreves det helt andre og mer vågale grep for å finne fram til en ny modell. – En forretningsmodell handler

32

Kolonn:13/02

om å finne ut hvordan pengene som er i en annens lomma skal havne i din lomme. Å jobbe seriøst med modellen handler om kanskje å endre eller bytte ut kundene, kanskje skal relasjonene til kundene endres totalt. Kanskje må du også vurdere hvilke kanaler du har mot kundene, om det er butikk, nett eller jungeltelegraf, understreker han. Dagestad mener at de som vil lykkes er de som blander sammen tjenester og varer i produktet sitt. Frem til nå har både grossister og kunder vært for opptatt av pris på materiell, noe som er enkelt å kopiere. I dag er både grossister og håndverkere opptatt av pris på varene og distribusjon. – Det er mye vanskeligere å kopiere kompetanse. Å blande fysiske produkter med tjenester er nesten garantert suksess. Det er tankekraften i tillegg til dings-

ene som er uslåelig, sier han . Blande modeller Dagestad mener mange allerede i dag opererer med flere forretningsmodeller, uten at de nødvendigvis er bevisste på det. – Man må finne ut hva som fungerer. En bedrift kan ha mange forretningsmodeller, avhengig av hvilken type kunde og hvilket marked det dreier seg om. Sannsynligvis har mange håndverkere i dag flere modeller uten at de tenker over det, sier han. Han tror mange kan tjene godt på å blande sammen flere modeller og tenke helt nytt når det gjelder kanskje særlig innenfor prosjekter. – I flybransjen er det for eksempel vanlig at flyselskapene leier motorene som er montert i flyene. Hva om elektrikeren eller rørleggeren eide anlegget,

mens brukerne betalte for funksjonen og forbruket? Det er en forretningsmodell som kanskje kunne fungert, særlig på større prosjekter, mener Dagestad. Utnytter svakheter Nettet er kanskje den største utfordringen for elektrikere og rørleggere. VVS-bransjen har allerede merket utfordringen fra nettbutikker som selger vvs-varer til lavere pris enn rørleggerne. – Rørleggere og elektrikere vil ikke gi garanti på arbeidet med materiell som kunden har kjøpt selv, blant annet fordi de vil ha påslaget på materiellet. Det vil ikke fungere lenger. Noen kommer til å gi garanti selv om toalettet eller bryterne er kjøpt billig på nettet. Da er løpet kjørt for alle de andre, sier Dagestad. N

...nesten uansett hva som er installert fra før.

Utviklet av norske elektrikere, for norske elektrikere.

w w w.elko.no Kolonn:13/02

33


UNILED+ DIMMER

NYTT NYTTIG

El-anlegget snakker til oss El-installasjoner blir stadig mer avanserte. Smarthus, styring av varme og lys og fjernstyring er allerede vanlige begreper både blant installatører og kunder. Anleggene blir mer og mer sofistikerte. Nå kan anlegg sende melding til eier eller installatør hvis for eksempel kjøleskap, fryser eller en hvilken som helst kurs har falt ut, sier administrerende direktør i Eaton i Norge, Jon Helsingeng. I industri og infrastruktur er det vanlig med brytere som kan slås inn igjen via fjernstyring. Det er noe han tror også vil komme til boliger og mindre anlegg etter hvert.

ALT! Vi gjør det enkelt å velge riktig! LAMPE/DRIVER SG Junistar (m/driver)

BESTE VALG EL420

El.nr. 14 044 91

LED VIDEO

micro-matic.no

Dimmerguiden LED ANDRE GODE VALG UNI420 TOUCH El.nr. 14 741 74

BRMM048.V2-LED. / 0413

GIRA FUNK

* El.nr. 45 472 35 *

GIRA KNX

** El.nr. 45 040 93 ** I02

Defa Focal (m/driver)

EL420

El.nr. 14 044 91

UNI420 TOUCH El.nr. 14 741 74

GIRA FUNK

* El.nr. 45 472 35 *

GIRA KNX

** El.nr. 45 040 93 ** I02

Philips 7W

LED500

El.nr. 14 016 36

IN500 TOUCH El.nr. 14 721 49

GIRA FUNK

* El.nr. 45 487 23 *

UNILED+ 350 IMP

El.nr. 14 788 89

UNILED+ 350 0/1-10V El.nr. 14 788 90

GIRA KNX

** El.nr. 45 040 93 ** I02

GE Optidim 5W

EL420

El.nr. 14 044 91

UNI420 TOUCH El.nr. 14 741 74

GIRA FUNK

* El.nr. 45 472 35 *

GIRA KNX

** El.nr. 45 040 93 ** I02

Osram Parathom 5,2W

EL4201) / LED5002) 1) 2)

El.nr. 14 044 91 El.nr. 14 016 36

UNI420 TOUCH El.nr. 14 741 74

GIRA FUNK

* El.nr. 45 472 35 *

GIRA KNX

** El.nr. 45 040 93 ** I02

Osram Parathom 10W

EL4201) / LED5002) 1) 2)

El.nr. 14 044 91 El.nr. 14 016 36

UNI420 TOUCH El.nr. 14 741 74

GIRA FUNK

* El.nr. 45 472 35 *

GIRA KNX

** El.nr. 45 040 93 ** I02

Philips driver

EL420

El.nr. 14 044 91

UNI420 TOUCH El.nr. 14 741 74

GIRA FUNK

* El.nr. 45 472 35 *

GIRA KNX

** El.nr. 45 040 93 ** I02

Osram driver

EL420

El.nr. 14 044 91

UNI420 TOUCH El.nr. 14 741 74

GIRA FUNK

* El.nr. 45 472 35 *

GIRA KNX

** El.nr. 45 040 93 ** I02

I02

Oppgradert dimmer tilpasset LED. Produsert etter februar 2013. (Dimmer er merket i front.) Eks.: Gira Funk touch-dimmer. Dimmer for innbygging og tavlemontering m.m. kan også leveres. Eks.: Gira KNX dimmer, 4 kanaler (1 kanal: El.nr. 45 040 91 / 2 kanaler: El.nr. 45 040 92). LAST: Vi anbefaler maks 10 lamper pr. dimmer.

* **

34

Kolonn:13/02

UNILED+ serien dimmer alt - inkludert LED og dimbare sparepærer! UNILED+ er de første universaldimmerne hvor du selv velger dimmerprinsipp ved hjelp av DIP switch og potensiometer. UNILED+ er et sikkert valg for perfekt dimming av alle lyskilder. UNILED+ leveres i 2 modeller for skinnemontering: UNILED+ 350 IMP: El.nr. 14 788 89 UNILED+ 350 0/1-10V: El.nr. 14 788 90 For mer informasjon: micro-matic.no / 66 77 57 50 / QR

Nye varmekabler fra DEVI DEVI lanserer nå neste generasjon varmekabler for innendørs gulvvarmeløsninger. De nye varmekablene er i samsvar med de nyeste standarder og leveres med 20 års garanti. Kablene kan installeres under temperaturer ned til – 20 °C, noe som utvider installeringssesongen betraktelig.

De nye DEVIflex™ kablene erstatter de populære DTIP kabler. Kablene er runde, myke og meget fleksible for at installasjonen skal skje rask og enkelt. Utviklingen har skjedd i samarbeid med installatører. Kablene er fullskjermet og tilfredsstiller de nyeste standarder når det gjelder brannsikkerhet og generell robusthet i alle henseender.

godt gjennomprøvde løsninger. De løsningene som er tilgjengelig gjennom grossistene i det norske markedet, er alle sammen godt gjennomprøvde og sikre. Samtidig er det en stadig utvikling og det er ikke unaturlig at anlegg må oppgraderes, slik som annet utstyr, mener Helsingeng.

Bedre kunnskap

Han merker at sluttbrukerne i større grad orienterer seg på internett og mener bransjen, både leverandører, grossister og installatører, må bli flinkere til å sørge for at kundene har nok og riktig informasjon. – Kundene har for NAVN liten kunnskap om Jon Helsingeng mulighetene. Lavere Tittel Bransjen må jobbe kostnader sammen for å gjøre Han sier at kundene Administrerende direktør informasjonen tiler mer opptatt av Firma gjengelig. For hussikkerhet, styring eiere er det en utforog varsling og Eaton Norge dring å finne god inønsker å få oppdatformasjon om komeringer om eventuponenter, sier han. elle feil i anlegget. Helsingeng tror ikke folk – Vi kommer til å måle strømmen i de forskjellige kursene og kommer til å begynne med kan varsle om kurser som faller installasjon selv, selv om mer ut før det skjer. Med samme tek- informasjon gjøres tilgjengelig og de har mer kunnskap om nologi kan vi også skru av produkter og systemer. energikrevende installasjoner – Folk er opptatt av sikkerhet som varmtvannsberedere når og trygghet i de elektriske strømmen er dyrest, forteller installasjonene og har respekt han. for elektrisitet. Både private og Sammen med ønsket om økt profesjonelle huseiere ønsker å komfort og et generelt ønske kunne orientere seg, men ønsker om lavere energibruk, er det en sterk profesjonell partner stadig flere som etterspør som installerer systemet og avanserte installasjoner. – Elektrikerne er nok litt kon- kvalitetssikre det, mener han. servative og vil gjerne installere N Kolonn:13/02

35


NYTTING

NYTTING

Nye audio-, video- og nettverkskontakter

36

Kolonn:13/02

I dag benyttes hjemmenettverket til en rekke oppgaver som krever høy overføringshastighet. Ofte finnes det ikke en nettverkskontakt der vi trenger den, og hastighet og dekning i det trådløse nettverket er ikke god nok. Gira HomePlugAV fra Micro løser dette enkelt. Det unike med HomePlugAV er at datasignalene sendes gjennom det allerede eksisterende 230V anlegget. Den eksisterende stikkontakten må byttes ut med en HomePlugAV, både ved ruter

forskjellig tilkoblingsmåter; med loddeforbindelse, han/hun overgang, eller overgangskabel. I tillegg tilbys en innsats med U-bøyle for feste av sikkerhetslåser for bærbare datamaskiner. Man kan også bygge egne kombinasjoner som gjør det hele meget fleksibelt. Kombinasjonen av forskjellige grensesnitt på en funksjonsinnsats gjør det mulig å velge passende tilkobling for all bruksområder. www.micro-matic.no

Velg riktige rekkeklemmer, verktøy og tilbehør Valg av utstyr og verktøy fra samme leverandør sikrer et godt resultat! www. jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50

SIVILINGENIØR

VI M SK ER A VE PER RD I

www.jfknudtzen.no

Micro Matic LANSERER et nytt, stort sortiment med audio-, video- og nettverkskontakter som passer alle behov. Kontaktene gir riktig tilkobling for ethvert system, og har enkel plug-in installasjon, samt tre tilkoblingsmåter for optimal kvalitet og tilpasning. Alle kontakter passer til designprogrammet til GIRA. Sortimentet omfatter tilkoblinger for HDMI, VGA, phono, USB, RJ45, SAT, høyttalerkabler og mye mer. Mange av funksjonene finnes i tre utførelser for

Nettverk via strømnettet og ved enheten som skal kobles på nettverket. Dermed etableres en linje som håndterer datatrafikk opp til 200Mbit/s, og som er ideelt for streaming av HD-film. På samme måte som med WLAN, krypteres HomePlugAV med passord slik at ingen utenfor får tilgang til nettverket. For å unngå unødvendig energiforbruk, har HomePlugAV en patentert løsning som reduserer forbruket så snart enheten ikke er i bruk. www.micro-matic.no

Finne løsninger som passer – Alt som har med utelys å Elektrikerne er blitt gjøre er LED. Der er ikke flinkere til å selge komplette løsninger til varmen et tema. I tillegg er det boligeiere og utviklere. et poeng at LED har lang leve– Vår utfordring er å finne og tid og tåler rystelser, poengterer utvikle de løsningene som passer Nordermoen. Dimming av LED-lyskilder til elektrikernes prosjekter, slik at de har produktene de trenger er fortsatt et vanskelig tema og når de skal selge til kundene sine, det er langt fram til en standard som gjør at pærer, armaturer sier salgssjef i SG Armaturen og dimmere går om hverandre. AS, Erik Nordermoen. – Jeg kan ikke se at det komLeverandører må samarbeide mer en lik standard med det om utviklingen av systemer første. Kunnskap om og produkter for å løsningene er derfor gjøre dem kompatiekstra viktig for å få ble og på den fornøyde kunder, måten gjøre sier han. elektrikerne sikre på materiellet de Kommer TIL installerer. KONTORET – Det skjer mye LED er foreløpig dyri bransjen for tiden. ere å installere enn for TEK 10 kommer eksempel lysrør. Prisog vi må finne fram NAVN ene faller på grunn av til produkter som Erik Nordermoen økt produksjon, men tilfredsstiller kravTittel ikke så raskt som ene til energibruk mange hadde håpet. Salgssjef på belysning. Sam– Vi er bare i startFirma tidig er LED-prodgropa når det gjelder SG Armaturen AS uktene fortsatt i LED. Om noen år vil sterk utvikling, det være et fullgodt sier han. alternativ og det vil God kvalitet komme større, bedre armatuLED hadde i begynnelsen et litt rer som fungerer bedre på dårlig rykte. Lyset var dårlig og kontorer, i industrien og på produktkvaliteten var varierende. infrastruktur. – Alt dreier seg som LED for Nordermoen understreker at tiden. Folk vil ha energibespar- det er mange som driver med ende løsninger. Det er et stort LED uten å ha den nødvendige potensial for hele bransjen. kompetansen. Folk vil ha LED i alle rom, – Det er foreløpig ingen stanmen inntil nå har ikke kvalidarder når det gjelder dimming teten vært god nok, sier han. eller systemer på LED. Derfor er Forbedringer som penere det viktigere enn noen gang å armaturer, mer lys fra diodene velge solide partnere og produog ikke minst en riktigere farge- senter når man velger LED. temperatur sammenlignet med På lang sikt kan det bli dyrt å glødepærer har gjort at LED satse på billige LED-løsninger, er blitt et mer aktuelt alternativ. avslutter han. N Kolonn:13/02

37


Mer verktøy hos Onninen

Onninen øker verktøysortimentet med flere hundre produkter. Nå skal alle kundegrupper, også rørleggerne, industrielektrikeren og entreprenører finne verktøyet de trenger.

I

mange år har elektrikerne funnet det meste de trenger i verktøykassen hos Onninen. Nå øker utvalget og antallet produkter med flere hundre varelinjer. – Ved å øke varesortimentet gjør vi hverdagen enklere for alle kundene våre. Ved at de i tillegg til å kunne handle kvalitetsprodukter nå også kan handle det verktøyet de bruker, samtidig og fra samme sted, forteller kategoriansvarlig for verktøy i Onninen, Vebjørn Kvernerud. Totalt vil Onninen føre nesten 2500 forskjellige varer innen verktøysegmentet. Alle segmenter Verktøyet er allerede tilgjengelig i Onninen Express-butikkene. Kvalitetsverktøy fra både Bosch, Milwaukee, Makita og Panasonic gjør at det blir mye å velge mellom. Utvalget i håndverktøy fra Bacho blir også utvidet, blant annet til å omfatte verktøy mer rettet mot VVS og Industri. – Vi skal ha verktøy for alle segmenter vi jobber innen. Tidligere har det vært mest installasjon, men vi skal også ha verktøy for krevende arbeidsoppgaver innen infrastruktur, olje og gass, sier han. Utvalget vil variere noe mellom de forskjellige Express-butikkene, og fra første

38

Kolonn:13/02

november vil alt verktøyet være tilgjengelig for bestilling gjennom Onnshop, Onninen elektroniske handelsløsning. Stor etterspørsel På Express-butikken på Ensjø i Oslo har de hatt et stort utvalg verktøy en god stund. Butikksjef Tommy Sanner forteller at det er stor etterspørsel etter verktøy. – Det er stor forskjell på verktøy og våre kunder setter pris på at det er skikkelige varer vi fører. Ingenting er mer irriterende enn at verktøyet er dårlig og du ikke får gjort jobben, sier han. Ensjø er en av Onninens tre Megastorebutikker og har alle leverandørene i hyllene i butikken. – Vi skal ha både håndverktøy og elverktøy fra alle leverandørene. Skulle noen trenge noe vi ikke fører fast i butikken kan vi skaffe alt leverandørene har, sier han. Onnline-verktøy I tillegg til å ta inn solide leverandører og kjente merkevarer i sortimentet, lanserer vi nå også et Onnline-sortiment av aller ypperste tysk kvalitet. – Profesjonelle brukere skal ha proft kvalitetsverktøy. Vi vet at det kan bli dyrt dersom verktøyet ikke holder mål.

Se for deg en utkobling der montøren henger 400 meter over vannflaten og verktøyet svikter. Ikke akkurat noen drømmesituasjon. Derfor er Onnlineverktøyet kun av ypperste kvalitet, sier Kvernerud. Målet er at det brede utvalget skal tilfredsstille alle kundene, om det skulle være en skipsbygger på Vestlandet, en elektriker på oljeplattform eller en installatør i Oslo. – Vi skal tilby kvalitetsverktøy til konkurransedyktige priser, slik at kundene våre kan handle alt de trenger på ett sted, sier Kvernerud og Sanner. N

– Vi skal ha alt verktøyet kundene våre trenger, sier butikksjef Tommy Sanner og verktøysjef Vebjørn Kvernerud i Onninen Express-butikken på Ensjø.

Kolonn:13/02

39


:NYTTING

:NYTTING

Paneler med skipsgodkjenning Den nye Comfort-serien fra Siemens er nå godkjent for skip. Comfort Panels er utstyrt med LED-baklys som kan dimmes fra 0-100 prosent. Å kunne dimme baklyset er en stor fordel for skip, krankabiner og andre som er avhengig av å se ut i mørket. Det forlenger også levetiden til panelet og reduserer energiforbruket. Panelene konfigureres med den nye softwaren WinCC Comfort V11 (eller høyere).

kompakt motorstarter FRA SiemenS

Denne softwaren er integrert i TIA Portalen og sammen med Step7 V11 får brukeren betydelig mer effektiv engineering.

SIRIUS 3RM1 er en ultrakompakt motorstarter for mindre motorer. 3RM1 kommer som direktestart og dreieretningsvender, begge i samme kompakte størrelse på kun 22,5mm bredde. Med innebygget overlastvern og elektronisk switching har starteren mye funksjonalitet integrert tross sin lille utforming. Med en kapasitet på inntil 3kW egner den seg spesielt godt for vifter, pumper og andre mindre applikasjoner. Med sin funksjonalitet og plassbesparende utførelse vil denne starteren være godt egent for moderne fabrikker og maskiner. www.siemens.no

Brukere av WinCC Flexible må oppgradere, men de to programpakkene kan fint kjøres på samme maskin med samme lisens. Panelene er godkjent av DNV. Alle panelene har tilkoplinger for Profibus og Profinet, USBkontakter og SD-minnekort for håndtering av loggedata, resepter og mye mer. www.siemens.no

Draka_annonse_Veitunneler_liggende _A5_2013:Layout 1 07.05.13 10:40 Page 1

Philip Hauges brede produktutvalg omfatter produkter som både har tetthetsgrad IP44 og IP67 og strømstyrke fra 16 A og opptil 400 A. Sortimentet spenner seg fra enkle plugger til fleksible kombinasjonsenhetersom er tilpasset kundenes ønsker. Produktene oppfyller kravene IEC 60 309-1 og 2, EN 60 309-1 og 2 samt BS 4343-2 2005 og er godkjent/sertifisert i henhold til DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, CCC og GOST. En hel rekke funksjoner er lagt til produktene i utvalget,

EN TRYGG OG SIKKER VEI

UNIK LED diMMER Busch LED dimmer er utviklet sammen med Philips, noe som har ført til et utmerket resultat. Dimmeren kan også brukes til andre lyskilder som glødelamper, 230V halogen, 230Vhalogenlamper og elektroniske trafoer. Dimmeren kan selvfølgelig også benyttes på en rekke lyskilder fra andre leverandører. www.installasjonsprodukter.no

Glatte rør fra Onnline som den raske og enkle låsefunksjonen som bidrar til at du unngår utilsiktet frakopling av for eksempel et høyttalersystem, og opphengsfunksjonen som lar deg

henge koplingen/støpselet som ikke brukes, opp på veggen eller kople den eller det til en fleksibel kabel i taket (drop feed). www.philiphauge.no

Onninen lanserer nå Onnline Jetfix, trekkerør med glatt innside. Det gjør trekking av kabler mye enklere og mer effektivt. Rørene kommer i både 16 mm og 20 mm, er hallogenfrie og kan legges i betong. Tilgjengelig på lager fra september.

Ny generasjon lavtbyggende LED downlight

40

Draka Norsk Kabel er en del av Prysmian Group, verdens største leverandør av kabelløsninger. Vi er med på å utvikle innovative, sikre og miljøvennlige kabler som oppfyller norske krav og normer.

Våre halogenfrie og brannbestandige kabler er med på å gjøre tunneler så sikre som mulig i omgivelser med høy risiko. Enten det gjelder streng kulde, fuktighet eller fare for brann har Draka Norsk Kabel løsningene.

Norske veier har ca 1000 veitunneler som er ført opp under tøffe norske klimaforhold. Årlig bygges det 20-30 kilometer nye tunneler (www.vegvesen.no). Kravene til sikkerhet i kabler er mange, og Draka Norsk Kabel oppfyller alle.

Draka Norsk Kabel tilbyr halogenfrie og brannbestandige kabler også for alle typer bygg og installasjoner. Les mer om våre produkter på: www.draka.no / www.prysmiangroup.com

Kolonn:13/02

Vi anbefaler bruk av våre normerte kabler i tunneler.

A brand of the

Juno Cob er en ett-punkts LED downlight fra Unilamp Norden AS, med den spesielle linseteknologien Prismacob. Dette er en helt ny måte å myke opp LED lyset ved å bryte det skarpe lyset i en prisme og ut i en fasett-linse. Med Prismacob

og varmhvit LED chip får man et jevnt lysbilde og halogenfølelse. Lysytelsen er meget god med mer enn 450 lumen ved et totalforbruk på 8,8W. Armaturen kan tiltes 25 grader og spredevinkel er 40 grader. Levetid er

estimert til 40.000 timer. Armaturen er IP44 og dobbeltisolert klasse II. Juno Cob kan reguleres flimmerfritt med en lang rekke dimmere og styringssystemer. www.unilamp.no

Kolonn:13/02

41


:BInfo

Lavere vekst fremover Tendenser i norsk og internasjonal økonomi tyder på at konkurransen kan bli tøffere og at boliginvesteringene ikke vil vokse like mye.

16.08.2013

Endring YTD Endring 1 år

1,50 %

0,00 %

0,00 %

NB

Nibor 12 mnd

2,01 %

-10,67 %

-24,15 %

NB

5,90

6,91 %

-1,28 %

NB

EURO/NOK 7,84 7,14 % 6,86 % Konsumprisindeks siste år 1,70 % 3,00 %

NB SSB

Byggekostnad boligblokk. Elektriker. I alt

1,00 %

4,70 %

SSB

Byggekostnad boligblokk. Elektriker. Materialer

0,20 %

5,10 %

SSB

Boligprisindeks hele landet

2,90 %

6,00 %

SSB

USD/NOK

Arbeidsledige 3,40 % -2,86 % 9,68 % Råvare: Copper Mai kr 41,55 -7,32 % -6,12 % gj.snitt siste 12 mnd kr 44,21 Aluminium Mai gj.snitt siste 12 mnd Brent Crude Oil Spot

42

Kilde

Styringsrente

Kolonn:13/02

kr 10,66 -9,66 % -6,33% kr 11,16 $110,69

-2,07 %

-3,31 %

LME+NB

LME+NB EIA

Lavere vekst Statistisk sentralbyrå (SSB) har senket anslaget for vekst i fastlandsøkonomien. I fjor vokste økonomien med 3,4 prosent, mens anslaget for inneværende år er 2,4 prosent. Den gode nyheten er at SSB allerede neste år regner med vekst på tre prosent. Norges Bank har valgt å beholde den lave renten på de siste rentemøtene. I det siste har sentralbanken også gitt uttrykk for at de tror den lave renten vil holde

seg lenger ESPEN enn tidligere INGVOLDSTAD leder i Onninen signalisert. Business Intelligence Likevel er det elementer i norsk økonomi som antyder at det kan bli lavere vekst i boliginvesteringene framover, sammenlignet med det siste året. Først og fremst påvirker en synkende oljepris det generelle forbruket. Samtidig øker arbeidsledigheten i Norge og folk sparer mer penger enn de har gjort tidligere. Det betyr naturlig nok at forbruket reduseres selv om folk har like mye penger. Den siste faktoren som tyder på lavere vekst er at norske husholdninger har rekordhøy gjeldsgrad, altså gjeld i forhold til inntekt.

Boligmarkedet flater ut Det ser ut til at norsk økonomi de nærmeste årene vil bidra til fortsatt, men lavere, vekst innen bygg

og anlegg. Selv med lavere vekst ser det ut til at kapasitetsutnyttelsen i bransjen fortsatt vil være høy. Boliginvesteringene fortsetter å øke, men med en lavere vekstrate enn tidligere. Antallet nye, igangsatte boliger har økt i første halvår. I andre kvartal er det imidlertid en nedgang på 7, 3 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2012. Sammen med en forventet lavere vekst i boligprisene er det grunn til å tro at det blir en moderat utvikling i antallet igangsatte boliger. For 2013 vil det likevel bli en 40 økning totalt på omtrent sju 38 prosent, mens i årene frem til 36 og med 2016 regner SSB med 34 vekst på omtrent tre prosent. 32

Mange konkurser

konkurser i andre kvartal økte med 46,2 prosent for alle bransjer. I bygg- og anleggsbransjen er tallet enda høyere. Her har 407 bedrifter gått konkurs, noe som er en økning på hele 85,8 prosent. Det er høyere enn de verste årene etter finanskrisen i 2008.

Konkurranse utenfra Selv om bruttonasjonalproduktet fortsatt faller i EU-området

er det tegn som tyder på at de verste krisene er over i en del av medlemslandene. Likevel vil forholdene i Syd-Europa og EU påvirke norsk økonomi. Først og fremst vil de dårlige tidene i bygg- og anleggssektoren i Europa føre til at utenlandske aktører vil i større grad forsøke å skaffe oppdrag i det norske markedet. Så langt ser det ut til at det er det store samferdsels-

BOLIGMARKEDET BOLIGMARKEDET 40

Venstre Venstre akse akse mrd. mrd. 2010-kr., 2010-kr., kvartal. kvartal. HøyreHøyre akse akse indeks, indeks, 2010 2010 = 100= 100

IGANGSETTING IGANGSETTING AV NYE AV NYE BOLIGER BOLIGER (Pr. måned (Pr. måned og 6 mnd og 6 gjennomsnitt) mnd gjennomsnitt) 160

160

38

150

150

36

140

140

3500 3500

130

130

3000 3000

120

120

110

110

100

100

2000 2000

90

90

1500 1500

80

80

34 32

30

30

28

28

26

26

prosjektene som har vært mest populære. Utenlandske aktører har også gjort sin inntreden i mindre prosjekter og i byggmarkedet generelt. Imidlertid ser det ut til at nedgangen i kronekursen gjør Norge mindre attraktivt for utenlandske aktørere. Det kan ha en positiv effekt på aktivitetsnivået til norske bedrifter. N

24 24 70 70 Til tross for høy aktivitet og 60 60 mange oppdrag, er det urovek- 22 22 20 20 50 50 2004 2004 2006 2006 2008 2008 2010 2010 2012 2012 2014 2014 2016 2016 kende mange konkurser i bygg- 2002 2002 Boliginvesteringer Boliginvesteringer (sesongjustert) (sesongjustert) og anleggsbransjen. Antallet Boligpris(høyre Boligpris(høyre akse) akse)

2500 2500

1000 1000 500

500

0

0

20 10 m 20 01 10 m 20 031 10 m 20 053 10 m 20 075 10 m 20 097 10 m 20 0119 110 m 20 011 11 m 20 031 11 m 20 053 11 m 20 075 11 m 20 097 11 m 20 1019 121 m 20 011 12 m 20 031 12 m 20 053 12 m 20 075 12 m 20 079 12 m 20 1019 132 m 20 011 13 m 20 031 13 m 20 053 13 m 05

D

Nøkkeltall Annet kvartal 2013

en langvarig lave renten i Norge de siste årene har stimulert privat konsum og boligmarkedet. Dette har bidratt til vekst i bygg- og anleggsbransjen og en generell oppgang i økonomien. Nå er det imidlertid tegn til en oppbremsing i norsk økonomi, selv om det fortsatt er stor aktivitet.

Kolonn:13/02

43


Lønnsomhet Posisjonering Kompetanse Nettverk

111219 Foto: Gaute Iversen

Medlemskap i Elfag vil gi din bedrift klare fordeler:

www.signatur.no

1. Styrket lønnsomhet gjennom stordriftsfordeler og optimale innkjøpsavtaler 2. Tydelig posisjonering og identitet gjennom Norges sterkeste merkevare innen elektro 3. Økt kompetanse gjennom profesjonelle fagkurs og erfaringsutveksling med ledende samarbeidspartnere 4. Stort nettverk, samt faglig og sosialt fellesskap gjennom Norges største elektriker-kjede Ring 03005 for en uforpliktende samtale med oss i dag.

44

Kolonn:13/02

elfag.no

bedrebolig.no

Kolonn nr.2 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you