Page 1

απολογισµός ΑΠΡΙΛΙΟΣ - Δ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010


Απρίλιος - Μάιος 2010

ΕΚΛΟΓΕΣΔ∆ΑΠ-ΝΔ∆ΦΚ Για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκε συµµετοχική καµπάνια, στην οποία κάθε µέλος ή φίλος της Δ∆ΑΠ ΝΔ∆ΦΚ είχε τη δυνατότητα να καταθέσει τη δική του πρόταση για αφίσα, βίντεο κλπ.

Για 25η χρονιά η Δ∆ΑΠ-ΝΔ∆ΦΚ αναδείχθηκε πρώτη δύναµη σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ.

Δ∆ηµιουργήθηκε ιστολόγιο µέσα από το οποίο ενισχύθηκε ο προβληµατισµός και διατυπώθηκαν απόψεις σχετικά µε τα προβλήµατα των ελληνικών Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. Κάθε επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να προσθέσει τα δικά του άρθρα και να προτείνει σύγχρονες λύσεις.


Ιούνιος 2010

8οΤΑΚΤΙΚΟΣΥΝΕΔ∆ΡΙΟ

Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε 18-19 Ιουνίου στο κλειστό γυµναστήριο της Άµφισσας Κατά τη διάρκεια των εργασιών προωθήθηκαν αλλαγές του Κανονισµού Λειτουργίας της οργάνωσης οι οποίες έδωσαν «σάρκα και οστά» στην προσπάθεια της Ο.Ν.ΝΕ.Δ∆. για πολιτική ανασύνταξη και οργανωτική ανασυγκρότηση.

Εξελέγησαν 150 µέλη της Κεντρικής Επιτροπής και 17 εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ∆ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δ∆ηµοκρατίας.

Για πρώτη φορά δηµιουργήθηκε η ειδική µικροιστοσελίδα synedrio.onned.gr για να καλύψει τις ανάγκες του Συνεδρίου ενώ υπήρξε η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης του µέσω του διαδικτύου.

3


Αύγουστος 2010

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ∆ ΕΝΑΡΞΗ Δ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ειδική µικροιστοσελίδα logo.onned.gr που δηµιουργήθηκε δέχθηκε περισσότερες από 65,000 επισκέψεις.

Ο διαγωνισµός αποτέλεσε αντικείµενο αναφοράς στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο µε δεκάδες δηµοσιεύµατα και αναρτήσεις.

Μέσα από τη διαδικασία αναδείχτηκαν τρία επικρατέστερα, τα οποία πέρασαν στην τελική φάση.

Δ∆εκάδες δηµοσιεύµατα παρουσίασαν την πρώτη προσπάθεια πολιτικής νεολαίας στην Ελλάδα να δηµιουργήσει το δικό της λογότυπο βασισµένη στις προτάσεις των µελών και φίλων της.

Συνολικά υποβλήθηκαν 152 λογότυπα προς ψηφοφορία.

4


Αύγουστος 2010

Δ∆ΙΕΘΝΗΣΗΜΕΡΑΝΕΟΛΑΙΑΣ 12 Αυγούστου

Η δράση πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία της ΟΝΝΕΔ∆ και σε συνεργασία µε νεολαίες κοµµάτων – µελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος.

Η συµµετοχή ευρωπαίων νεολαίων ήταν εντυπωσιακή ενώ για την προσπάθεια έγινε ειδική µνεία στη Σύνοδο  Νεολαιών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος.

5


Δ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σεπτέµβριος 2010

Η εικόνα που έχουν οι νέοι άνθρωποι Για πρώτη φορά ελληνική πολιτική νεολαία πραγµατοποίησε πανελλαδική δηµοσκόπηση, η οποία αναδείχθηκε εκτενώς στον ηµερήσιο Τύπο. Τα αποτελέσµατα της παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεµβρίου 2010. Στην έρευνα αποτυπώθηκαν οι απόψεις των νέων ανθρώπων για την οικονοµική κρίση, οι προοπτικές της αλλά και  οι  ανησυχίες για τις µελλοντικές επιδράσεις της στη ζωή µας. Για πρώτη φορά καταγράφηκε έντονα το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.

Η εφηµερίδα «Καθηµερινή» πραγµατοποίησε ηµισέλιδο αφιέρωµα στα συµπεράσµατα της έρευνας κοινής γνώµης που πραγµατοποιήσαµε. 6


4YOUTHFESTIVALΟΝΝΕΔ∆ Σεπτέµβριος 2010

Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Αθήνα Τέσσερις πόλεις υποδέχθηκαν την ΟΝΝΕΔ∆. 40,000 κόσµος επισκέφθηκε τις εκδηλώσεις. 8,000 παρακολούθησαν διαδικτυακά τις 6 ηµέρες των δράσεων.

Τα 4 φεστιβάλ προκάλεσαν εκτενείς αναφορές του ηµερήσιου αθηναϊκού και περιφερειακού Τύπου.

7


Οκτώβριος 2010

ΙΔ∆ΡΥΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑΚΑΔ∆ΗΜΙΑΣ

Πραγµατοποιήθηκαν 2 Σεµινάρια Πολιτικής Επικοινωνίας και επιµόρφωσης στελεχών και υποψηφίων δηµοτικών και περιφερειακών συµβούλων (Κόρινθος – Βέροια).

Η πολιτική ακαδηµία έχει ως στόχο την πολιτική επιµόρφωση των στελεχών, τη διαµόρφωση επίκαιρου πολιτικού λόγου, την παραγωγή σύγχρονων εκδόσεων και τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους µε διάθεση για γνώση και προσφορά.

Στις ηµερίδες αναπτύχθηκαν θεµατικές που αφορούσαν τις αλλαγές της διοικητικής µεταρρύθµισης, νοµικά ζητήµατα, πολιτική στρατηγική και επικοινωνία αλλά και παρουσίαση της χρησιµότητας των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

8


ΕΚΛΟΓΕΣΤΟΠΙΚΗΣΑΥΤΟΔ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οκτώβριος 2010

150 υποψήφιοι σε όλη την Ελλάδα

Type to enter text

Δ∆ηµιουργήσαµε την ιστοσελίδα aſtodioikisi.onned.gr όπου είχαν τη δυνατότητα οι υποψήφιοι να παρουσιάσουν την υποψηφιότητα τους και να δηµοσιεύσουν αρθρογραφία τους.

Eξελέγησαν σύµβουλοι σε 9 Περιφέρειες και 73 Δ∆ήµους Σηµειώθηκαν 5 πρωτιές σε περιφερειακές ενότητες

Πραγµατοποιήσαµε την διαδικτυακή καµπάνια Στηρίζω & εγώ

Κατορθώσαµε σε µικρό χρονικό διάστηµα στο διαδίκτυο να υιοθετηθεί µια ανέξοδη και πρωτότυπη δράση για τη στήριξη των υποψηφίων µε τη στήριξη της Νέας Δ∆ηµοκρατίας σε όλη την Ελλάδα µέσω προσωποποιηµένων. εικονιδίων.

9


ΕΚΛΟΓΕΣΤΟΠΙΚΗΣΑΥΤΟΔ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οκτώβριος 2010

Οδηγώ χωρίς φρένα Πραγµατοποιήσαµε συµβολικές ποδηλατοδροµίες µε σύνθηµα «Οδηγώ χωρίς φρένα», στο πλαίσιο ενίσχυσης της συµµετοχής των νέων ανθρώπων στις εκλογές σε 9 Περιφέρειες και συνολικά 11 πόλεις.

Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Λάρισα, Ρόδος, Ζάκυνθος, Μυτιλήνη και Δ∆ράµα ήταν οι πόλεις στις οποίες νέοι άνθρωποι έστειλαν το µήνυµα πως µε την αδιαφορία δεν αλλάζει τίποτα.

Περισσότεροι από 700 νεολαίοι µε τα ποδήλατα τους συµµετείχαν, δίνοντας χρώµα στο κέντρο των πόλεων.

10


ΕΚΛΟΓΕΣΤΟΠΙΚΗΣΑΥΤΟΔ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οκτώβριος 2010

Στηρίξαµε τα εκλογικά επιτελεία Στελεχώσαµε τα επιτελεία των υποψηφίων Δ∆ηµάρχων και Περιφερειαρχών σε όλη την Ελλάδα. Στηρίξαµε µε δράσεις όλες τις υποψηφιότητες.

11


ΑΝΟΙΧΤΗΔ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οκτώβριος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ (Το.Συ.Ν)

Η ΟΝΝΕΔ∆ πρωταγωνίστησε στη δηµιουργία του θεσµού των Το.Συ.Ν. Τον Οκτώβριο είµασταν εµείς που στηρίξαµε και την προσπάθεια αναµόρφωσης και ενίσχυσης του. Ξεκινήσαµε ανοιχτή διαβούλευση από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα onned.uservoice.com για το ρόλο των Τοπικών Συµβουλίων Νέων (ΤΟΣΥΝ).

Στόχος µας να δώσουµε φωνή σε νέους από κάθε περιοχή της χώρας και τη δυνατότητα να προτείνουν λύσεις σε προβλήµατα που συνάντησαν κατά την πρώτη θητεία λειτουργίας του θεσµού.

12


Δ∆ΙΑΔ∆ΙΚΤΥΑΚΗΔ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΓΙΑΤΗΝΠΑΙΔ∆ΕΙΑ Οκτώβριος 2010

paideia2020.gr Ξεκινήσαµε διαδικτυακή δηµόσια διαβούλευση για θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα paideia2020.gr

Ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το δικό του θέµα προς συζήτηση και οι υπόλοιποι να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τις προτάσεις. Σε ένα µήνα λειτουργίας της ιστοσελίδας, περισσότερα από 70 θέµατα έχουν ανοίξει και εκατοντάδες σχόλια και παρατηρήσεις έχουν υποβληθεί. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η Δ∆ΑΠ - ΝΔ∆ΦΚ θα συγκροτήσει τη νέα Πρόταση Παιδείας για τα ελληνικά Πανεπιστήµια και ΤΕΙ αποτελώντας για ακόµη µία φορά τη δύναµη εξέλιξης των ελληνικών Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. 13


Νοέµβριος 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΝΕΟΥΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Το νέο λογότυπο της ΟΝΝΕΔ∆ αποτελείται από τα πέντε γράµµατα που σχηµατίζουν το ακρωνύµιο της οργάνωσης µέσα από τα οποία αναδύεται µια γέφυρα, που συµβολίζει τη σύνδεση των διαχρονικών αξιών των Ελλήνων µε το νέο, το καινούργιο, το φρέσκο. Παράλληλα όµως υποδηλώνει και τον οριστικό διαχωρισµό µε τις νοσηρές νοοτροπίες και τις φθαρµένες αντιλήψεις του παρελθόντος. Σηµαντικό στοιχείο στο συµβολισµό του νέου λογοτύπου αποτελεί ο ρόλος της ΟΝΝΕΔ∆ ως γέφυρα µεταξύ της νεολαίας και της συµµετοχικής πολιτικής, του εθελοντισµού και της κοινωνίας των πολιτών που αποτελούν σηµαντικούς πυλώνες δράσης της εποχή µας.

14


Νοέµβριος 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΝΕΟΥΛΟΓΟΤΥΠΟΥεφαρµογές

15


Νοέµβριος 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΝΕΟΥΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

1500 χρήστες παρακολουθούσαν ζωντανά την εκδήλωση µέσω της ιστοσελίδας µας και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Την Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση ανάδειξης του νέου λογοτύπου της ΟΝΝΕΔ∆ µέσα από µία πρωτότυπη και ενναλλακτική διαδικασία, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσµου.

16


Δ∆εκέµβριος 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ (Το.Συ.Ν)

Δ∆ιατυπώσαµε προτάσεις για την αναµόρφωση του θεσµού των Τοπικών Συµβουλίων Νέων (Το.Συ.Ν) Το σύνολο της πρότασης µας παρουσιάστηκε από την Κοµοτηνή την Πέµπτη  2  Δ∆εκεµβρίου.

Ειδικότερα, η δέσµη προτάσεων που αναπτύχθηκαν περιελάµβανε:   • την ενσωµάτωση των εκπροσώπων των Το.Συ.Ν στο Εθνικό Συµβούλιο Νεολαίας • το άνοιγµα του εκλογικού µητρώου µελών • την ειδική εκπροσώπηση της ηλικιακής οµάδας 15 – 17 ετών • τη συµµετοχή µε δικαίωµα ψήφου του Προέδρου κάθε Το.Συ.Ν στο αντίστοιχο οικείο δηµοτικό συµβούλιο • τη δηµιουργία Περιφερειακών Συµβουλίων Νέων • την παροχή στέγασης κ.α.

17


Δ∆ΡΑΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ∆εκέµβριος 2010

xmassmiles.gr

Η ΟΝΝΕΔ∆ και η Δ∆ΑΠ-ΝΔ∆ΦΚ τις φετινές γιορτές στήριξαν το έργο του συλλόγου Το Χαµόγελο του Παιδιού.   Δ∆ηµιουργήσαµε την ιστοσελίδα xmassmiles.gr προκειµένου να συγκεντρώσουµε χρήµατα για τη λειτουργία του 11ου σπιτιού για παιδιά στο Μοσχάτο.   Την Τρίτη 21 Δ∆εκεµβρίου στον πεζόδροµο της Ερµού διοργανώθηκε street party για την προώθηση της προσπάθειας και την ενηµέρωση της δράσης του συλλόγου.

18


ΕΚΛΟΓΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Στις εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος την Κυριακή 12 Δ∆εκεµβρίου, η ΟΝΝΕΔ∆ στήριξε το ψηφοδέλτιο της Δ∆Η.ΚΙ.Ο µε υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα σηµειώνοντας σηµαντικές επιτυχίες.

ΕΤΗΣΙΟΣΥΝΕΔ∆ΡΙΟIYDU Στο ετήσιο εκλογικό συνέδριο της Παγκόσµιας Ένωσης Δ∆ηµοκρατικών Νεολαιών (International Young Democrat Union) που πραγµατοποιήθηκε από 30/1 έως 3/12 , o εκπρόσωπος της ΟΝΝΕΔ∆ Άρης Καλαφάτης εκλέχθηκε στη θέση του Αντιπροέδρου.

ΑΓΩΝΑΣΚΑΤΑΤΗΣΦΤΩΧΕΙΑΣ Προωθήσαµε τον αγώνα κατά της φτώχειας που διοργανώθηκε την Τρίτη 14 Δ∆εκεµβρίου. 19


Λυκούργου 14 - 16, 10 551, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 32 26 654, 210 33 12 771, 210 32 50 337 FAX: 210 32 23 146

www.onned.gr

ONNED / REPORT 2010  

19/4 - 30/12/2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you