Page 1

Iva Crnković Antonija Ćibarić

Online rezervacija bungalova Seminarski rad

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 0067455128 Iva 0067452105 Antonija

Zagreb, ožujak 2014.


Sadržaj 1.

2.

3.

4.

5.

6.

UVOD ............................................................................................................................................. 1 1.1.

Predmet i cilj rada.................................................................................................................... 1

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja ..................................................................................... 1

1.3.

Sadržaj i struktura rada ............................................................................................................ 1

1.4.

Kratki opis poslovnog modela ................................................................................................. 2

STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA ........................................................................................... 3 2.1.

Misija ....................................................................................................................................... 3

2.2.

Vizija ....................................................................................................................................... 3

2.3.

Ciljevi projekta ........................................................................................................................ 3

POSLOVNI MODEL ...................................................................................................................... 4 3.1.

Detaljan opis poslovnog modela ............................................................................................. 4

3.2.

Vrijednost (ponuda) poslovnog modela .................................................................................. 4

3.3.

Organizacija projekta .............................................................................................................. 5

INOVACIJE .................................................................................................................................... 6 4.1.

Popis inovacija projekta .......................................................................................................... 6

4.2.

Opis inovacija koje projekt sadrži ........................................................................................... 6

4.2.1.

Izbor između pet osnovnih modela ljetovanja ili zimovanja „FF=Five to Family“ ........ 6

4.2.2.

Mogućnost kreiranja vlastitog idealnog ljetovanja ili zimovanja „Just imagine“ ........... 7

4.2.3.

Mogućnost kreiranja vikend paketa po vlastitom izboru „Happy vikend“ ...................... 7

4.2.4.

Povoljna ponuda maturalnih putovanja te škola u prirodi „Bungalomanija“ .................. 7

4.2.5.

„Last minute“ za stalne klijente ....................................................................................... 7

MODELI STVARANJA PRIHODA .............................................................................................. 9 5.1.

Popis modela stvaranja prihoda ............................................................................................... 9

5.2.

Opis svakog pojedinog modela ............................................................................................... 9

5.2.1.

Prihod po prodanom aranžmanu ...................................................................................... 9

5.2.2.

Sponzorstva ..................................................................................................................... 9

5.2.3.

Plaćanje po kliku ............................................................................................................. 9

5.2.4.

Plaćanje po prikazu........................................................................................................ 10

KLIJENTI...................................................................................................................................... 11 6.1.

Glavni klijenti ........................................................................................................................ 11

6.2.

Detaljan opis glavnih klijenata .............................................................................................. 11

6.2.1.

Mladi ljudi ..................................................................................................................... 11

6.2.2.

Obitelji s djecom............................................................................................................ 11

6.2.3.

Umirovljenici................................................................................................................. 12

6.2.4.

Učenici osnovnih i srednjih škola.................................................................................. 12


6.2.5.

Zaposleni ljudi željni odmora ........................................................................................ 12

6.3.

Tržišta i jezik Web stranica ................................................................................................... 12

6.4.

Registracija klijenata ............................................................................................................. 13

6.5.

Pogodnosti za registrirane klijente ........................................................................................ 13

7.

PARTNERI ................................................................................................................................... 14 7.1.

Glavni dobavljači i suradnici ................................................................................................. 14

7.2.

Opis dobavljača ..................................................................................................................... 14

7.2.1.

Vlasnici bungalova ........................................................................................................ 14

7.2.2.

Informatička podrška ..................................................................................................... 15

7.2.3.

Turistička zajednica Split .............................................................................................. 15

7.2.4.

Turistička zajednica Zadra ............................................................................................ 15

7.2.5.

Amis .............................................................................................................................. 15

7.3.

8.

Opis suradnika ....................................................................................................................... 16

7.3.1.

Hrvatska turistička zajednica ......................................................................................... 16

7.3.2.

Autoprijevoznik APP..................................................................................................... 16

7.3.3.

Merkur osiguranje ......................................................................................................... 16

7.3.4.

Osnovne i srednje škole ................................................................................................. 17

7.3.5.

Različite kompanije ....................................................................................................... 17

KONKURENCIJA ........................................................................................................................ 18 8.1.

Glavni konkurenti .................................................................................................................. 18

8.1.1.

Collegium putovanja ..................................................................................................... 18

8.1.2.

Alga Travel Agency ...................................................................................................... 18

8.1.3.

Atlas............................................................................................................................... 18

8.1.4.

Bravo putovanja............................................................................................................. 19

8.1.5.

Dolia travel .................................................................................................................... 19

8.2.

Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu ...................................................... 19

8.3.

Konkurentska prednost projekta ............................................................................................ 19

9.

WEB HOSTING I DOMENE ....................................................................................................... 21 9.1.

Web hosting projekta............................................................................................................. 21

9.2.

Web domene projekta ............................................................................................................ 22

9.3.

.hr domena ............................................................................................................................. 22

9.4.

Komercijalna domena ............................................................................................................ 22

10.

CMS SUSTAV .......................................................................................................................... 23

10.1.

Popis mogućih CMS sustava za projekt ............................................................................ 23

10.2.

Opis CMS sustava projekta (najboljeg) ............................................................................. 23

11.

MARKETINŠKI PLAN ............................................................................................................ 24


11.1.

Marketinški plan projekta .................................................................................................. 24

11.2.

Ključne riječi projekta ....................................................................................................... 24

11.3.

Google AdWords oglas ..................................................................................................... 25

11.4.

Oglašavanje na društvenim mrežama ................................................................................ 28

11.5.

Tablica marketinškog plana ............................................................................................... 29

12.

MOBILNE TEHNOLOGIJE ..................................................................................................... 30

12.1.

Način mobilnog elektroničkog poslovanja ........................................................................ 30

12.2.

Opis aplikacije za mobilne telefone................................................................................... 30

12.3.

Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije ............................................................. 30

12.4.

Grafički prikaz funkcionalnosti ......................................................................................... 32

12.5.

Mogućnost mobilnog oglašavanja ..................................................................................... 36

13.

WEB 2.0 TEHNOLOGIJE ........................................................................................................ 37

13.1.

Facebook profil projekta.................................................................................................... 37

13.2.

LinkedIn profil autora projekta ......................................................................................... 38

13.3.

Twitter profil projekta ....................................................................................................... 39

14.

SWOT ANALIZA ..................................................................................................................... 40

15.

TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA ............................................................................... 42

16.

WEB STRANICE PROJEKTA................................................................................................. 43

16.1.

Struktura web stranice projekta ......................................................................................... 43

16.2.

Opis strukture Web stranice projekta ................................................................................ 47

17.

ZAKLJUČAK ........................................................................................................................... 48

18.

POPIS LITERATURE .............................................................................................................. 49

19.

POPIS WEB LINKOVA ........................................................................................................... 50

20.

POPIS SLIKA ........................................................................................................................... 51

21.

POPIS TABLICA ...................................................................................................................... 52

22.

ŽIVOTOPISI ............................................................................................................................. 53

23.

SAŽETAK ................................................................................................................................. 55

24.

PRILOZI.................................................................................................................................... 56


1. UVOD

1.1.

Predmet i cilj rada

Predmet i cilj rada jest opisati ponudu bungalova u Republici Hrvatskoj, klijente, poslovne partnere te procijeniti konkretne troškove projekta „Online rezervacije bungalova“. Osim navedenog u radu se detaljno opisuje potencijalna, ali i postojeća konkurencija na tržištu. Cilj nam je i izraditi vlastitu web stranicu kao jedinstveno mjesto stvaranja idealnog odmora našim klijentima.

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Prilikom pisanja ovog rada, koristit će se sekundarni izvori podataka. Također će se koristiti literatura koja je korištena na predavanjima elektroničkog poslovanja.

1.3.

Sadržaj i struktura rada

Rad je strukturiran tako da je podijeljen u nekoliko dijelova. Na samom početku je opisan osnovni model našeg projekta koji uključuje misiju, viziju i ciljeve projekta. Zatim slijedi detaljan opis inovacija, modela stvaranja prihoda. Nakon toga definirani su naši glavni klijenti, ali i konkurenti kao i poslovni partneri i suradnici. Na samom kraju našega rada nalaze se detaljnije informacije o funkcioniranju samog projekta na Internetu u formatu web stranice, SWOT analiza, troškovi pokretanja projekta i na kraju zaključak koji govori o isplativosti navedenog projekta.

1


1.4.

Kratki opis poslovnog modela

„Online rezervacija bungalova“ predstavlja jedinstvenu web stranicu pomoću koje je moguće izvršiti rezervaciju za ljetovanje ili zimovanje u Republici Hrvatskoj. To jednostavno znači zamjenu tradicionalnog rezerviranja i odlaska u određene agencije što u današnje vrijeme predstavlja veliki problem kako zbog ubrzanog načina života, tako i zbog problema koji se javlja u manjim sredinama Republike Hrvatske gdje su agencije za iznajmljivanje nedostupne i udaljene nekoliko kilometara od samog grada. Pomoću našeg modela svi korisnici Interneta u Republici Hrvatskoj mogu jednostavno klikom miša rezervirati ili uplatiti u cijelosti svoje ljetovanje ili zimovanje. Time se stvaraju manji troškovi za klijente. Također klijenti mogu sami kreirati svoje idealno ljetovanje ili zimovanje, ovisno o vlastitim željama i mogućnostima. Jedna od pogodnosti koju imamo u ponudi jest i svakodnevno ažuriranje stranice u smislu objava slobodnih mjesta koja je moguće popuniti prema povoljnijim cijenama.

2


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA

2.1.

Misija

Korisnicima i klijentima želimo omogućiti jednostavno rezerviranje savršenog ljetovanja ili zimovanja jednim klikom miša iz udobnosti vlastitog doma, ovisno o njihovim željama i potrebama.

2.2.

Vizija

U budućnosti želimo postati vodeće web mjesto za ovakav način organiziranja slobodnog vremena. Osim navedenog težimo tome da postanemo prepoznatljivi po brzim i jednostavnim uslugama, odličnoj kvaliteti i povoljnim cijenama.

2.3.

Ciljevi projekta

1. Postići posjećenost web stranice od minimalno 3000 posjeta u jednom danu 2. Ostvariti prihod od 700 000 kuna u prvoj godini poslovanja 3. Pridobiti 40 stalnih klijenata u prve dvije godine poslovanja 4. Omogućiti što jednostavnije i što brže rezerviranje 5. Prošiti ponudu rezerviranja u sljedećih 5 godina 6. Otvoriti još 1 ured na području Dalmacije u sljedeće 3 godine 7. Nakon proširenja ponude zaposliti mlade, kompetentne i stručne osobe

3


3. POSLOVNI MODEL

3.1.

Detaljan opis poslovnog modela

„Online rezervacija bungalova“ je stranica koja svakoj osobi omogućuje jednostavnu rezervaciju vlastitog ljetovanja ili zimovanja iz udobnosti svojega doma. Orijentirani smo na rezervaciju bungalova u Republici Hrvatskoj. Svojim klijentima pristupamo individualno i omogućavamo im da i sami sudjeluju u kreiranju vlastitog odmora. Korisnici samostalnim pretraživanjem naše stranice mogu vidjeti cijene, na kojim lokacijama se nalaze bungalovi, mišljenje ostalih gostiju, te različiti programi zabave za djecu i odrasle. Kako bi klijenti kreirali svoj aranžman i bili zadovoljni sa izabranim, trebaju voditi računa o sljedećim kategorijama: izbor cilja putovanja odnosno odredišta, izbor pojedinačnih usluga (prijevoz, prehrana, rekreacija i sl.), vrijeme u kojem se aranžman realizira te cijena aranžmana. Središte poslovanja je u Zagrebu. U uredu će se sklapati dogovori sa turističkim naseljima kao i svi ostali detalji. Također će se određivati i provizija koju ćemo naplaćivati kada će se rezervacije bungalova zaprimati preko naše web stranice. Biti će zaposleni stručni ljudi koji će svojim pregovaranjem postizati dogovore koji će biti na obostranu korist. Svojim klijentima želimo omogućiti idealan odmor u prirodi, ali i mogućnost uživanja u slobodi kao i različitim sadržajima. Različite vrste sportova kao što su košarka, odbojka, rukomet, nogomet, mini golf su omogućeni kako bi klijenti mogli najbolje iskoristiti svoj odmor. Ostali sadržaji koji se nude su: wellness & beauty, suvenirnice, igraonice, restorani, disco, konoba, mjenjačnica, ...

3.2.

Vrijednost (ponuda) poslovnog modela

Poslovnu suradnju nudimo turističkim naseljima čiji smještaj čine veći broj bungalova. Sa vlasnicima se dogovaramo o proviziji koju naplaćujemo nakon što je rezervacija smještaja obavljena preko naše stranice.

4


Klijentima omogućujemo velik izbor bungalova u cijeloj Hrvatskoj u kojemu mogu provesti svoj godišnji odmor. Također, nudimo i mogućnost odabira različitih popratnih sadržaja koje će odgovarati različitim klijentima. Od drugih se razlikujemo po tome što imamo nešto povoljnije cijene.

3.3.

Organizacija projekta

U organizaciji projekta bi sudjelovale 4 osobe, a svaka od njih bi bila zadužena za svoje područje, a to su financije i računovodstvo, web dizajn, marketing i menadžment. Za financije i računovodstvo bi bila zadužena jedna osoba koja bi vodila brigu o uplatama rezerviranih smještaja. Marketinški stručnjak bi bio zadužen za promociju naše web stranice. Web dizajner bi bio zadužen za vođenje web stranice. Menadžer bi bio zadužen za sklapanje novih poslova sa vlasnicima bungalova. Proširenjem ponude zaposlili bi još osoba koje bi imale znanje i vještine za određeni posao.

5


4. INOVACIJE 4.1.

Popis inovacija projekta

1. Izbor između pet osnovnih modela ljetovanja ili zimovanja „FF=Five to Family“ 2. Mogućnost kreiranja vlastitog idealnog ljetovanja ili zimovanja „Just imagine“ 3. Mogućnost kreiranja vikend paketa po vlastitom izboru „Happy vikend“ 4. Povoljna ponuda maturalnih putovanja te škola u prirodi „Bungalomanija“ 5. „Last minute“ za stalne klijente

4.2.

Opis inovacija koje projekt sadrži

4.2.1. Izbor između pet osnovnih modela ljetovanja ili zimovanja „FF=Five to Family“

U našoj online ponudi bungalova imamo pet osnovnih modela pod nazivom „FF=Five to Family“. Svaki od modela razlikuje se po cijeni, ali i sukladno tome količini usluga i dodatnih sadržaja ovisno o željama i potrebama pojedinih obitelji. Prvi model jest najjednostavniji, radi se samo o noćenju, odnosno najam bungalova bez ikakvih dodatnih sadržaja. Naravno i cjenovno je najpovoljniji. Ovaj model idealan je za obitelji koje žele imati potpunu slobodu kreiranja svog vlastitog ljetovanja. Drugi model uključuje noćenje i doručak te je odličan izbor za poslovne ljude koji imaju isplaniran poslovni dan. Treći model uključuje noćenje, doručak i ručak. Četvrti model uključuje puni asortiman dakle noćenje i sve obroke u danu. Pogodan je za obitelji koje su došle potpuno uživati u zasluženom odmoru. Peti model pruža brojne pogodnosti zato što uz noćenje, doručak, ručak i večeru, obitelji imaju dostupne na korištenje sve sadržaje u kompleksu bungalova, kao što su fitness, teretana, korištenje sportskih terena, igraonice za djecu, vožnja brodom i slično. Naravno i cijena je proporcionalna usluzi te je peti model najskuplji.

6


4.2.2. Mogućnost kreiranja vlastitog idealnog ljetovanja ili zimovanja „Just imagine“

Ukoliko naši klijenti nisu zadovoljni niti jednim modelom koji imamo u ponudi imaju mogućnost jednostavnim klikom miša sami kreirati vlastiti odmor i smislu odabira željenih sadržaja. Tako oni između brojnih sadržaja mogu izabrati baš ono što je po njihovoj mjeri, ovisno o njihovoj volji i naravno financijskim mogućnostima.

4.2.3. Mogućnost kreiranja vikend paketa po vlastitom izboru „Happy vikend“

„Happy vikend“ je model koji je isključivo namijenjen poslovnim ljudima. Ovim modelom nastojimo privući poslovne ljude da poboljšaju svoju poslovnu kulturu upravo kod nas. U ponudi imamo brojne team building poput raftinga po brojnim rijekama, igranja paintballa, sudjelovanja na seoskim olimpijadama, foto safari i slično.

4.2.4. Povoljna ponuda maturalnih putovanja te škola u prirodi „Bungalomanija“

Potaknuti činjenicom da se maturantska i apsolventska putovanja nikada ne zaboravljaju, osmisli smo model pod nazivom „Bungalomanija“. Naime, radi se o organizaciji maturantskih ili apsolventskih putovanja online, u našim bungalovima diljem Lijepe naše. Moguće je izabrati kontinentalni ili primorski dio Hrvatske. Osim same organizacije tu su i brojni sadržaji koji su uključeni u cijenu, a sve je moguće napraviti vrlo jednostavno bez agencija, samo klikom miša.

4.2.5. „Last minute“ za stalne klijente

Za sve naše stalne klijente imamo „Last minute“ ponudu koja označava obavještavanje klijenata koji su barem dva puta organizirali svoje ljetovanje ili zimovanje putem našeg web mjesta. Svaki puta kada bi netko odustao od svoje rezervacije, tzv. „Last minute“ ponude 7


stigle bi klijentima na mail. Na taj naÄ?in bi im omogućili povoljnije provoÄ‘enje slobodnog vremena.

8


5. MODELI STVARANJA PRIHODA

5.1.

Popis modela stvaranja prihoda

1. Prihod po prodanom aranžmanu 2. Sponzorstva 3. Plaćanje po kliku 4. Plaćanje po prikazu

5.2.

Opis svakog pojedinog modela

5.2.1. Prihod po prodanom aranžmanu

Suradnjom sa vlasnicima bungalova zarađujemo određenu proviziju. Provizija je unaprijed dogovorena sa vlasnicima te je fiksna. Rezerviranjem smještaja preko naše stranice, klijenti dobivaju i određeni popust što ne bi bilo moguće ukoliko nisu rezervirali smještaj, tj. da su platili ljetovanje ili zimovanje kod vlasnika smještaja. Od prodanog aranžmana očekujemo 12% provizije.

5.2.2. Sponzorstva

Poduzeća bi plaćala za oglašavanje ukoliko bi se oglašavala preko naše web stranice.

5.2.3. Plaćanje po kliku

Ovim modelom ostvarivanja prihoda bi oglašivačima naplaćivali pristojbu za svaki klik mišem na njihov oglas. Pristojba bi se naplaćivala samo onda kada bi klijenti kliknuli i pregledali taj oglas. 9


5.2.4. Plaćanje po prikazu

Modelom plaćanja po prikazu bi oglašivačima naplaćivali pristojbu za tisuću prikaza njihovih oglasa na našoj web stranici.

10


6. KLIJENTI

6.1.

Glavni klijenti

1. Mladi ljudi 2. Obitelji s djecom 3. Umirovljenici 4. Učenici osnovnih i srednjih škola 5. Zaposleni ljudi željni odmora

6.2.

Detaljan opis glavnih klijenata

6.2.1. Mladi ljudi

Mladi ljudi su najvažnija ciljna skupina jer žele odmor iz snova. Njihov odmor iz snova se sastoji od zabave, odnosno žele maksimalno iskoristiti sve što im se nudi dok su na odmoru. Zbog toga im nudimo i predlažemo mjesta na kojima im je omogućena zabava 0-24 sata.

6.2.2. Obitelji s djecom

S obzirom na to da roditelji moraju paziti na svoju djecu i omogućiti im zabavu, odnosno da im ne fali prostora za igru, najidealnije im je rezervirati smještaj na mjestu gdje im je to sve omogućeno. Prilikom odabira takvog smještaja, voditi će računa o plažama koja će biti idealna za djecu, a prije svega će misliti na okruženost zelenilom, razno razne programe za djecu, ali i za njih same.

11


6.2.3. Umirovljenici

Kako imaju puno vremena za sebe, umirovljenici mogu upoznavati zemlju ukoliko nisu to mogli napraviti dok su bili u radnom odnosu. Mi im omogućujemo da osim upoznavanja i zemlje, omogućujemo i da se posvete sebi, ali i da upoznaju nove ljude.

6.2.4. Učenici osnovnih i srednjih škola

Kako bi se zabavili sa svojim kolegama iz razreda, učenicima omogućujemo pronalazak idealnog mjesta gdje će moći uživati i učvrstiti svoja prijateljstva, ali se i još više upoznati. Osim zabave nudi se i upoznavanje grada, ali i povijesti grada i okolice u kojoj će izabrati smještaj.

6.2.5. Zaposleni ljudi željni odmora

Kako živimo u užurbanom svijetu, valja si nakon naporne cijele godine priuštiti odmor. Prilikom odmora zaposleni ljudi će tražiti mjesto na kojem se mogu opustiti, ali i priuštiti nešto za sebe. Zbog toga će im najviše odgovarati smještaj koji u svojoj ponudi ima wellness i beauty tretmane.

6.3.

Tržišta i jezik Web stranica

Na početku poslovanja bi jezik web stranice bio na hrvatskom jeziku. Povećanjem poslovanja jezik stranice bi bio na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku. Naša stranica će u početku biti vidljiva samo na hrvatskom tržištu, a daljnjim razvijanjem poslovanja bi se otvorili i na stranom tržištu jer strani gosti prevladavaju. Strani gosti bi popunjavali većinu smještaja i zbog toga je važno da jezik stranice ne bude samo na hrvatskom jeziku.

12


6.4.

Registracija klijenata

Kako bi naši klijenti stekli određene pogodnosti kao što je određeni popust za odabrani aranžman, poticat ćemo ih da se registriraju na našoj stranici. Kako postupak registracije nije kompliciran, prilikom registracije klijenti će morati upisati svoje ime i prezime, e-mail adresu te koje sadržaje bi voljeli imati uključene u svoj aranžman.

6.5.

Pogodnosti za registrirane klijente

Registrirani klijenti će ostvarivati određeni popust zbog odanosti prema nama, ali i prilikom dovođenja novih klijenata. Kako bi uvijek bili informirani o našoj ponudi, dobivat će newsletter sa najnovijim ponudama.

13


7. PARTNERI

7.1.

Glavni dobavljači i suradnici

Glavni dobavljači: 1. Vlasnici bungalova 2. Informatička podrška 3. Turistička zajednica Split 4. Turistička zajednica Zadar 5. Amis

Glavni suradnici: 1. Hrvatska turistička zajednica 2. Autoprijevoznik APP 3. Merkur osiguranje 4. Osnovne i srednje škole 5. Različite kompanije

7.2.

Opis dobavljača

7.2.1. Vlasnici bungalova

Vlasnici bungalova su naši najvažniji dobavljači jer rezervacijom preko naše stranice, vlasnici ostvaruju korist, odnosno zaradu. To im osigurava popunjenost kapaciteta i sigurnost da im smještaji neće ostati nepopunjeni.

14


7.2.2. Informatička podrška

Kako bi naša stranica uvijek funkcionirala, potrebna je i informatička podrška. Na taj način bi osigurali našim klijentima da uvijek mogu pristupiti našoj stranici i pogledati što se nalazi u našoj ponudi, ali i što je novo ponuđeno.

7.2.3. Turistička zajednica Split

Suradnja sa turističkom zajednicom Split je dobra zato što naši klijenti mogu saznati što se sve događa na tom području od zabave, gastronomske ponude te kulturne ponude.

7.2.4. Turistička zajednica Zadra

Suradnja i sa turističkom zajednicom Zadra će biti ista kao i sa turističkom zajednicom Splita. Na taj način naši klijenti će moći saznati sve o okolici u kojoj se nalaze na odmoru.

7.2.5. Amis

Kako bi u svakom trenutku bili dostupni našim klijentima, odabrat ćemo jedan od ponuđenih paketa za poslovne korisnike. Za tu priliku ćemo uzeti 2u1 paket koji se sastoji od telefona i Interneta.

15


7.3.

Opis suradnika

7.3.1. Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica je turistička organizacija koja je osnovana radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske.1

7.3.2. Autoprijevoznik APP

APP d.d. svoje početke bilježi 1946. Godine. Osnovna djelatnost njihovog poslovanja je javni prijevoz osoba u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu kako domaćem i međunarodnom. Uvažavajući zahtjeve putnika i prateći novonastale prijevozne potrebe, Autoprometno poduzeće d.d. je razgranao mrežu autobusnih linija u domaćem prijevozu putnika koja se razvijala u tri osnovna pravca djelovanja.

7.3.3. Merkur osiguranje

Merkur osiguranje d.d. je među vodećim osiguravateljnim društvima u Republici Hrvatskoj. Pružamo usluge u svim segmentima osiguranja osim osiguranja motornih vozila. Naše usmjerenje je k pružanju najbolje usluge i zaštite pojedincu, obitelji, poduzećima i kolektivima. Osiguravamo nekoliko stotina tisuća ljudi i objekata od najrazličitijih opasnosti. Ponudivši izuzetno kvalitetna i inovativna osiguranja prepoznati smo kao siguran partner. U Merkuru posebnu pažnju pridajemo stalnom kontaktu s osiguranicima i njihovu savjetovanju.

1

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica (pristupano: 23.03.2014.)

16


Stalne inovacije omogućuju da naši klijenti budu uvijek najbolje osigurani, a fleksibilnost je jamac obostranog trajnog zadovoljstva.2

7.3.4. Osnovne i srednje škole

Sklapanjem ugovora sa pojedinim osnovnim i srednjim školama, pronalazimo smještaj za razrede kako bi mogli provesti nezaboravne izlete ili maturalce. Na taj način je spriječen odlazak drugim turističkim agencijama odnosno konkurenciji.

7.3.5. Različite kompanije

Jedan od naših poslovnih partnera su i različite hrvatske kompanije koje žele usavršiti poslovanje svojih djelatnika i potaknuti ih na bolji rad kroz različite programe zajedničkog druženja poput team buildinga, izleta u prirodi i slično. Smatramo da bi suradnja i korist mogla biti obostrana jer bismo im mi po povoljnijim cijenama omogućili usavršavanje, a oni bi nama zauzvrat dali dobru preporuku svojim partnerima, klijentima i slično.

2

http://www.merkur.hr/cms/beitrag/1007794/45716 (pristupano: 23.03.2014.)

17


8. KONKURENCIJA

8.1.

Glavni konkurenti

8.1.1. Collegium putovanja

Turistička agencija Collegium putovanja je započela s radom 1996. godine. Započeli su organiziranje putovanja za mlade na drugačiji način nego što je to bilo do tada. Najpoznatiji su po tome što organiziraju putovanja za dobnu skupinu od 17 do 35 godina. Pružajući onu kombinaciju aktivnosti koju putnici zaista žele, uspjeli su skupiti nekoliko stotina tisuća zadovoljnih putnika koji im se i dalje vraćaju.

8.1.2. Alga Travel Agency

Alga Travel Agency ima skoro 20 godina iskustava u organizaciji i provedbi aranžmana. Kako bi bili sigurni da su njihovi putnici zadovoljni, brinu o njima na svakom dijelu putovanja. Njihovi programi su napravljeni tako da se upoznaju ljudi, kultura, prirodne ljepote i najljepše građevine izabranih destinacija.

8.1.3. Atlas

Atlas je vodeća turistička agencija u regiji u sektoru organiziranih putovanja i svih vrsta turističkih usluga. S godinama postaje jedan od vodećih regionalnih turoperatora i najbolji domaćin na preko 400 svjetskih odredišta. Najvećom ponudom odmora i putovanja, iskusnim predstavnicima i najdužom tradicijom obrazovane vodičke službe, vaše će odmore i putovanja učiniti nezaboravnim iskustvom. Dio Atlasove strategije je i stavljanje naglaska na blisku suradnju s kupcima i poslovnim partnerima, što rezultira organiziranjem stručnih radionica, razmjenom znanja i iskustava i stalnim usavršavanjem i obogaćivanjem ponude.

18


8.1.4. Bravo putovanja

Dio usluga koje pruža agencija Bravo putovanja su pružanje putnih informacija, pomoć pri planiranju putovanja, organizacija smještaja i zrakoplovnog prijevoza. Ne nastoje biti najveća putnička agencija. Čine se idealnim izborom zbog individualnog pristupa svakom klijentu, dugogodišnjim iskustvom s mnogim agentima, hotelima i destinacijama u njihovoj ponudi te osobni angažman prema svakom putniku.

8.1.5. Dolia travel

Dolia Travel je agencija koja je tijekom proteklih godina postala sinonim za dobru uslugu i kvalitetnu informaciju. Njihov tim je sastavljen od iskusnih profesionalaca koji su u najvećem broju slučajeva osobno posjetili i upoznali destinacije koja se prezentira u njihovoj ponudi. Najvažnije značajke njihove usluge su: osobni pristup svakom klijentu, stručna pomoć pri odabiru željenog putovanja, realizacija putne dokumentacije kao i mogućnost za intervenciju uslijed nepredviđenih situacija tijekom samog putovanja.

8.2.

Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu

Smatramo kako smo mi jedina agencija koja nudi mogućnost rezerviranja bungalova. Nijedna druga agencija nije specijalizirana samo za pronalaženja bungalova već imaju u svojoj ponudi i hotele, apartmane i kuće.

8.3.

Konkurentska prednost projekta

Naša konkurentnost je ta što smo na jednom mjestu imamo objedinjene sve bungalove u Republici Hrvatskoj. Konkurentska prednost našeg portala jest jednostavnost i brzina kreiranja savršenog odmora, naime svaka osoba iz udobnosti vlastitog doma samostalno odabire mjesto gdje želi ljetovati ili zimovati i to samo jednim klikom miša, bez posjeta 19


agenciji. Kao konkurentsku prednost istiÄ?emo i brojne ponude koje su stalno aktualne, ali i svakodnevna aĹžuriranja kako klijenti ne bi bili krivo informirani.

20


9. WEB HOSTING I DOMENE

9.1.

Web hosting projekta

Web hosting je usluga zakupa prostora na Internet poslužitelju (serveru). Ima više pružatelja web hostinga. Proučavajući ponudu, došli smo do zaključka da svi pružatelji web hostinga nude isto, ali po različitoj cijeni. Pregledavajući različite poslužitelje, odabrali smo pružatelja usluge Optima Hosting ( http://www.optimahosting.hr ). Cijena paketa, „ultimate hosting“, iznosi 390 kn/god. Smatramo da je ta cijena prihvatljiva za naš projekt. U nastavku na slici je vidljivo što se sve dobiva za tu cijenu. Slika 1. Cjenik paketa

Izvor: http://www.optimahosting.hr/web-hosting (24.03.2014.)

21


9.2.

Web domene projekta

Za početak smo se odlučili da ćemo imati .hr domenu jer još nismo uhodani da se proširimo i na strano tržište, ali razvijanjem poslovanja ćemo imati i .com domenu. Dostupnost domene smo provjerili na www.regica.net gdje smo vidjeli da je ime domene online-rezervacija-bungalova.hr dostupna. Također smo provjerili i dostupnost domena .com i .com.hr. Slika 2. Provjera raspoloživih domena

Izvor:https://admin.regica.net/check.page?q=online-rezervacijabungalova&search=&tld=COM&tld=HR&tld=COM_HR (24.03.2014.)

9.3.

.hr domena

Cijena po kojoj bi plaćali .hr domenu iznosi 625 kuna. 9.4.

Komercijalna domena

Za sada još ne bi imali .com domenu, ali razvijanjem poslovanja, planiramo imati i .com domenu. 22


10.

CMS SUSTAV

CMS je sustav koji omogućuje upravljanje sadržajem te se primjenjuje za različita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija.

10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt

-

Joomla (http://www.joomla.org)

-

LakiCMS (http://www.malleus.hr/laki.aspx)

-

XSite (http://www.xsite.com.hr)

-

Globaldizajn (http://globaldizajn.hr)

-

Timal (http://www.timal.hr/cms.html)

10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg)

LakiCMS smo izabrali kao najbolji sustav CMS-a za naš projekt. Kako je dostupnost informacija jako važna, ali i njihova konstantna ažurnost, ovaj sustav nam omogućuje besplatne izmjene. LakiCMS se ističe po tome što ne trebamo platiti stručnu osobu kako bi za nas postavila ili izmijenila sadržaj već to možemo napraviti sami. Također, postupak izmjene sadržaja na Internet stranici nije kompliciran ili skup.

23


11.

MARKETINŠKI PLAN

11.1. Marketinški plan projekta

Marketinški plan označava dokument koji detaljno analizira i predviđa radnje nužne za ostvarenje marketinškog cilja za određeni proizvod ili uslugu. Marketinški plan je sastavni dio poslovnog plana svake kompanije. Naša polazna ideja u marketinškom planu jest bazirana na internetskom marketingu. Sukladno tome velika većina budžeta i vremena biti će posvećena upravo internetskom marketingu. Prvenstveno ćemo se nastojati oglašavati na besplatnim društvenim mrežama poput Facebook-a, Tweeter-a te LinkedIn profila. Za plaćeni oblik web oglašavanja odlučili smo se uzeti Google Adwords oglase. Osim navedenih načina oglašavanja primjenjivati ćemo i slanje naših brošura na mail klijentima, školama, različitim tvrtkama i slično. Svoje posebne ponude predstavljati ćemo putem letaka koje ćemo preko zaposlenih studenata dijeliti u središtima gradova, kako bi i oni koji ne mogu svakodnevno čitati web brošure bili u toku.

11.2. Ključne riječi projekta

 Odmor  Ljetovanje  Zimovanje  Team building  More  Rijeke  Paintball  Putovanje  Agencija  Online rezervacija  Kontinentalni turizam  Morski turizam 24


 Split  Zadar  Smještaj  Aplikacija  Internet  Zabava  Wellnes  Fitnes  Last minute  Bungalomanija  Just imagine

11.3. Google AdWords oglas

Google Ad Words predstavlja brz i jednostavan način nabave visoko fokusiranog oglašavanja na osnovi „Cijene po kliku“ (CPK), neovisno o proračunu korisnika. AdWords oglasi se prikazuju:  Pored rezultata pretraživanja na Google-u  Na stranicama s rezultatima pretrage  u Google Mreži koja uključuje AOL, EarthLink, HowStuffWorks i Blogger.

25


Slika 3.Google AdWords

Izvor: http://adwords.google.com (25.03.2014.) Slika 4. Odabir lokacije

Izvor: http://adwords.google.com (25.03.2014.)

26


Slika 5. Unos imena web domene

Izvor: http://adwords.google.com (25.03.2014.)

Slika 6. Ključne riječi

Izvor: http://adwords.google.com (25.03.2014.)

27


11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama

Smatramo kako su društvene mreže danas svakodnevnica. Naime, gotovo svaki se čovjek neovisno o životnoj dobi pomalo razumije u društvene mreže. Facebook i Tweeter su već sada iznimno popularni, a LikedIn ih za sada uspješno slijedi i postaje sve prepoznatljiviji. Pomoću tih društvenih mreža promicali bi naš internetski marketing, a istovremeno bi i postigli velike uštede s obzirom da su društvene mreže besplatne. Naša ideja jest zaposliti jednu osobu koja bi bila zadužena za ažuriranje naših profila, stavljanje novih informacija i ponuda kako bi osim na našoj web stranici korisnici imali sve dostupno i na svojim omiljenim društvenim mrežama.

28


11.5. Tablica marketinškog plana

Tabela 1. Marketinški plan

OBLIK

WEB

ADRESA TERMINI

OGLAŠAVANJ

OGLAŠAVANJA

A Google Adwords

OGLAŠAVANJ

TROŠKO

OPIS

VI

A www.google.com

1.siječnja-

100,00kn

Poveznica

31.prosinca

Po danu

na

mjesto

tvrtke Društvene mreže

www.facebook.com

1.siječnja-

www.tweeter.com

31.prosinca

0,00 kn

Opis djelatnosti,

www.likedin.com

poveznica na web

Web brošure

Putem email-a

1.siječnja-

0,00 kn

31.prosinca

Oglasne email poruke

s

obzirom na bazu klijenata Brošure

Preko posrednika

1.siječnja-

15.000,00

Slogan,

20.veljače

kn

logo,

1.travnja-

aktualne

30.kolovoza

ponude

1.listopada31. prosinca

29


12.

MOBILNE TEHNOLOGIJE

12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja

Razvojem interneta dolazi do golemog razvoja svih povezanih i nepovezanih industrija. Naime, pojavom interneta omogućeno je online trgovanje, a nekoliko godina nakon toga i mobilno trgovanje. Mobilna tehnologija i razne aplikacije preuzimaju sve veću ulogu u privatnom, ali i poslovnom okruženju ljudi. Upravo iz navedenih razloga naglog razvoja interneta i mobilnih aplikacija mi smo se odlučili naš projekt napraviti u obliku web stranice te aplikacije za mobilne uređaje i tablete.

12.2. Opis aplikacije za mobilne telefone

Aplikacija našeg projekta „Online rezervacije bungalova“ radila bi na android, IOS te windows phone operativnim sustavima. Izrada same aplikacije jest skupa, ali unatoč tome naša odluka je bila izrada iste jer smatramo da se tako postižu veće uštede s obzirom da je sve više korisnika pametnih telefona. Aplikacija bi pružala mogućnost odabira jednog od naših paketa idealnog ljetovanja ili zimovanja, kao i sve aktualne popuste, akcije i last minute ponude. Također omogućavala bi različita pretraživanja sadržaja ili mjesta koje korisnici žele posjetiti odnosno onoga što ih interesira. Na taj način korisnici aplikacije bi mogli svakodnevno vidjeti što je novo u ponudi bungalova, kao i svih dodatnih sadržaja koje naš portal nudi.

12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije

U prethodnom poglavlju detaljnije je objašnjeno što sve aplikacija sadrži, dok ćemo vam u ovom poglavlju grafički prikazati sam izgled aplikacije kako bismo vas uvjerili u njezinu genijalnost.

30


Aplikacija je podijeljena u nekoliko dijelova: 

Ponuda

Klijenti

O nama

Follow us (Facebook)

Twitter

Our terms

Fan Wall (Dojmovi fanova)

Aplikacija je jednostavno napravljena kako bi se svatko mogao snaći i izabrati nešto za sebe. U prvom dijelu nalazi se trenutna ponuda pod kojom podrazumijevamo naših pet osnovnih paketa pod nazivom „FF=Five to family“. U drugom dijelu aplikacije korisnici mogu sami kreirati svoje idealno ljetovanje ili zimovanje ovisno o vlastitim prioritetima, željama i mogućnostima. Treći dio aplikacije fokusiran je na stalne korisnike naših bungalova koji su najmanje dva puta rezervirali svoj idealan odmor putem našeg web mjesta. Na samom kraju nalaze se podatci o samoj aplikaciji, njezinim kreatorima, ideji te linkovi pomoću kojih se pristupa izravno na Facebook, Twitter te LinkedIn profil naše kompanije.

31


12.4. GrafiÄ?ki prikaz funkcionalnosti

Na navedenim slikama vidljivi su pojedini dijelovi aplikacije. Slika 7. PoÄ?etni zaslon aplikacije

Izvor: http://ibuildapp.com/app-643346-Online+Shop (26.03.2014.)

32


Slika 8. O nama

Izvor: http://ibuildapp.com/app-643346-Online+Shop (26.03.2014.)

Slika 9. Ponuda

Izvor: http://ibuildapp.com/app-643346-Online+Shop (26.03.2014.)

33


Slika 10. Kontakt

Izvor: http://ibuildapp.com/app-643346-Online+Shop (26.03.2014.) Slika 11. Fan Wall

Izvor: http://ibuildapp.com/app-643346-Online+Shop (26.03.2014.)

34


Slika 12. Facebook

Izvor: http://ibuildapp.com/app-643346-Online+Shop (26.03.2014.) Slika 13. Twitter

Izvor: http://ibuildapp.com/app-643346-Online+Shop (26.03.2014.)

35


12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja

Za mobilno oglašavanje trenutno nismo zainteresirani jer imamo dovoljno početnih troškova. Nakon nekog vremena s daljnjim razvojem svoga poslovanja i porastom profita razmotriti ćemo i taj način oglašavanja.

36


13.

WEB 2.0 TEHNOLOGIJE

13.1. Facebook profil projekta

Slika 14. Facebook profil

Izvor: https://www.facebook.com/pages/Online-rezervacija-bungalova/1570271506530429 (26.03.2014.)

37


13.2. LinkedIn profil autora projekta

Slika 15. LinkedIn profil autora projekta

Izvor: https://www.linkedin.com/profile/view?id=333384949&trk=nav_responsive_tab_profile (26.03.2014.)

38


13.3.

Twitter profil projekta

Slika 16. Twitter profil

Izvor: https://twitter.com/OnlineBungalovi (26.03.2014.)

39


14.

SWOT ANALIZA

SWOT analiza je najjednostavnija metoda za analizu okruženja. Temelji se na četiri osnovne kategorije,a to su : snage, slabosti, prilike i prijetnje. Najvažniji unutarnji i vanjski čimbenici koji utječu na budućnost poduzeća nazivaju se strateškim čimbenicima. Oni su svi sumirani u SWOT analizi. Konačna zadaća SWOT analize je identifikacija prilika koje se trenutno ne mogu iskoristiti zbog nedostataka potrebnih resursa i jedinstvene kompetencije koje poduzeće posjeduje te superioran način na koji ih koristi. Temeljna podjela SWOT analize jest na unutarnje i vanjsko okruženje. Vanjsko okruženje se sastoji od varijabli izvan poduzeća te one nisu pod kratkoročnom kontrolom menadžmenta. To su prilike i prijetnje koje čine kontekst unutar kojeg poduzeće posluje. Unutarnje okruženje identificira snage i slabosti samog poduzeća. U nastavku je vidljiva SWOT analiza našeg projekta „Online rezervacija bungalova“.

40


Tabela 2. SWOT analiza

SNAGE

SLABOSTI

Online usluge

Loš rad sustava

Online rezervacija

Pad sustava uslijed preopterećenja

Kreiranje vlastitog odmora

Predrasude korisnika prema online

Brojne ponude

Novi

načini

rezervaciji i kupovini iskorištavanja

komunikacijskih tehnologija 

Veliki troškovi

Opsežnost promocije

Inovativno, mlado i ambiciozno osoblje

Besplatna registracija korisnika

PRILIKE

PRIJETNJE

Spajanja i pripajanja

Konkurencija

Noviteti na tržištu komunikacijske

Ekonomska kriza

tehnologije

Loše stanje u državi

Korištenje web mjesta i aplikacije

Rizici

za druge proširene djelatnosti 

Dodatno zapošljavanje

Širenje na nova tržišta

koji

se

javljaju

pri

financiranju 

41

Konkurencija na svjetskom tržištu


15.

TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA

U navedenom dijelu rada predstaviti ćemo vam početne troškove za pokretanje samog projekta te zaključiti dali nam se navedeni projekt uopće isplati. Svi dolje navedeni troškovi iskazani su na godišnjoj razini u kunama s uračunatim PDV-om. Za usluge google Adwords-a izdvajamo 35.500,00 kn, za usluge web hostinga 625,00 kn odnosno za .hr domenu. Što se tiče .com domene odlučili smo da ju u početku poslovanja nećemo koristiti već ćemo se posvetiti poslovanju unutar Republike Hrvatske, odnosno hrvatskom tržištu. Za marketinške aktivnosti izdvojiti ćemo 15.000,00 kn godišnje. Izrada aplikacije iznosi 1000,00 kn, a trošak softvera također 1000,00 kn. Za računalo nam je potrebno još 4.000,00 kn, te za CMS sustav 4.680,00 kn.

Tabela 3. Troškovi pokretanja projekta

VRSTE TROŠKOVA

IZNOS TROŠKA (kn)

Google Adwords

36.500,00

.hr domena

625,00

Marketinške aktivnosti

15.000,00

Izrada aplikacije

1.000,00

Izrada softvera

1.000,00

Računalo

4.000,00

CMS sustav

4.680,00

UKUPNO

62.805,00 kn

42


16.

WEB STRANICE PROJEKTA

16.1. Struktura web stranice projekta

Na idućim slikama je prikazana struktura „Online rezervacija bungalova“ web stranice. Slika 17. Naslovna stranica

Izvor: http://tonkich1312.wix.com/21bungalovi (26.03.2014.) 43


Slika 18. O nama

Izvor: http://tonkich1312.wix.com/21bungalovi#!aboutus/c1ztv (26.03.2014.)

Slika 19. Ponuda

Izvor: http://tonkich1312.wix.com/21bungalovi#!rooms__rates/c1jh6 (26.03.2014.) 44


Slika 20. Galerija

Izvor: http://tonkich1312.wix.com/21bungalovi#!our_property/c1a4e (26.03.2014.) Slika 21. Kontakt

Izvor: http://tonkich1312.wix.com/21bungalovi#!contact/c3kh (26.03.2014.)

45


Slika 22. Mišljenje gostiju

Izvor: http://tonkich1312.wix.com/21bungalovi#!form/csum (26.03.2014.)

Slika 23. Posebna ponuda

Izvor: http://tonkich1312.wix.com/21bungalovi#!services1/c7vx (26.03.2014.)

46


16.2. Opis strukture Web stranice projekta

''Online rezervacija bungalova'' jest jedinstveno web mjesto na kojem posjetitelji mogu samostalno kreirati svoj idealan odmor. Izgled naše web stranice je veoma decentan i obiluje fotografijama na kojima su prikazane istinske ljepote Republike Hrvatske. Sastoji se od nekoliko kategorija kao što su: o nama, ponuda, galerija i kontakt. Također pristupom na web stranicu online rezervacije bungalova možete posjetiti naš Facebook ili Twitter profil te se uvjeriti koliko smo dobri u svom poslu. Posjetite web stranicu ''online rezervacije bungalova'' i uživajte u prirodnim ljepotama Republike Hrvatske na SVOJ način!

47


17.

ZAKLJUČAK

Na samom kraju ovog seminarskog rada možemo zaključiti kako web portal „Online rezervacija bungalova“ ima jasnu sliku u budućnosti, upravo iz razloga jer niti jedna agencija koja se bavi iznajmljivanjem apartmana ili bungalova nije usko specijalizirana za online rezervacije. Osim brojnih ponuda koje nudimo, imamo i nagrade za naše najvjernije korisnike u vidu popusta na neka putovanja ili posebne pogodnosti. Osim web mjesta iznimno je za naše poslovanje važna i aplikacija koju si svaka osoba može besplatno instalirati na svoj mobilni uređaj. Također tu je iznimno važna i naša brošura koju će korisnici moći primati registracijom na naš portal te će na taj način uvijek na vrijeme biti obaviješteni o najnovijim ponudama i mogućnostima ljetovanja ili zimovanja. Naš zadatak je u sljedećih nekoliko godina provesti sve ovo napisano u djelo.

48


18.

POPIS LITERATURE

1. Panian, Željko (2013.) Elektroničko poslovanje druge generacije. Zagreb: Ekonomski fakultet. 2. Slideovi s predavanja

49


19.

POPIS WEB LINKOVA

1. Turistička zajednica Split. Dostupno na: http://www.visitsplit.com/ 2. Turistička zajednica Zadar. Dostupno na: http://www.tzzadar.hr/ 3. Amis. Dostupno na: http://www.amis.hr/ 4. Hrvatska turistička zajednica. Dostupno na: http://croatia.hr/hr-HR/Naslovna 5. APP. Dostupno na: http://www.app.hr/ 6. Merkur osiguranje. Dostupno na: http://www.merkur.hr/ 7. Collegium putovanja. Dostupno na: http://collegium.eu/ 8. Alga Travel Agency. Dostupno na: http://www.algatravel.hr/ 9. Atlas. Dostupno na: http://www.atlas.hr/ 10. Bravo putovanja. Dostupno na: http://www.bravo.hr/ 11. Dolia Travel. Dostupno na: http://www.doliatravel.hr/ 12. Optima Hosting. Dostupno na: http://www.optimahosting.hr/ 13. http://regica.net/index.page 14. http://www.malleus.hr/laki.aspx 15. http://adwords.google.com 16. https://www.facebook.com/ 17. https://twitter.com/ 18. https://www.linkedin.com/ 19. http://www.wix.com/ 20. https://ibuildapp.com/

50


20.

POPIS SLIKA

Slika 1. Cjenik paketa............................................................................................................................ 21 Slika 2. Provjera raspoloživih domena .................................................................................................. 22 Slika 3.Google AdWords ...................................................................................................................... 26 Slika 4. Odabir lokacije ......................................................................................................................... 26 Slika 5. Unos imena web domene ......................................................................................................... 27 Slika 6. Ključne riječi ............................................................................................................................ 27 Slika 7. Početni zaslon aplikacije .......................................................................................................... 32 Slika 8. O nama ..................................................................................................................................... 33 Slika 9. Ponuda ...................................................................................................................................... 33 Slika 10. Kontakt ................................................................................................................................... 34 Slika 11. Fan Wall ................................................................................................................................. 34 Slika 12. Facebook ................................................................................................................................ 35 Slika 13. Twitter .................................................................................................................................... 35 Slika 14. Facebook profil ...................................................................................................................... 37 Slika 15. LinkedIn profil autora projekta .............................................................................................. 38 Slika 16. Twitter profil .......................................................................................................................... 39 Slika 17. Naslovna stranica ................................................................................................................... 43 Slika 18. O nama ................................................................................................................................... 44 Slika 19. Ponuda .................................................................................................................................... 44 Slika 20. Galerija ................................................................................................................................... 45 Slika 21. Kontakt ................................................................................................................................... 45

51


21.

POPIS TABLICA

Tabela 1. Marketinški plan .................................................................................................................... 29 Tabela 2. SWOT analiza ....................................................................................................................... 41 Tabela 3. Troškovi pokretanja projekta ................................................................................................. 42

52


22.

ŽIVOTOPISI

53


54


23.

SAŽETAK

„Online rezervacija bungalova“ jest portal koji se bavi online rezerviranjem svoga idealnog ljetovanja ili zimovanja, odnosno portal koji omogućava korisnicima kreiranje vlastitog ili odabit postojećeg ljetovanja iz udobnosti vlastitog doma, jednim klikom miša. Poslovni potencijal vidimo u tome da ne postoji za sada u Republici Hrvatskoj niti jedno takvo web mjesto na kojem korisnici mogu vidjeti cjelokupnu ponudu bungalova na jednom mjestu, izabrati neki paket usluga, kreirati svoje ljetovanje ili zimovanje ili jednostavno provesti nezaboravan vikend s poslovnim partnerima ili voljenom osobom. Unatoč brojnim preprekama koje nam se nalaze na putu, poput lošeg ekonomskog stanja u državi, kao i krize u kućanstvima, smatramo da nam to nije tolika slabost. Naime, baš zato u svoj smo asortiman uvrstili brojne inovacije koje si klijenti odnosno korisnici sami formiraju ovisno o svojim željama, potrebama i mogućnostima. Za sada svoje poslovanje uspješno gradimo samo na području Republike Hrvatske s planom širenja našeg tržišta u bližoj budućnosti.

55


24.

PRILOZI

1. Registracijski obrazac za posjetitelje web stranice

56


2. Obavijesni bilten – newsletter

57


3. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranice projekta Naslovna strana

58


O nama

Ponuda

59


Galerija

Kontakt

60


Mišljenje gostiju

Posebna ponuda

61


4. Mapa Web stranice projekta (Sitemap) 

Početna

O nama

Ponuda o Kontakt

Galerija

Kontakt

More o Mišljenje gostiju o Posebna ponuda

62


5. Brošura prezentacije (handsouti)

63


64


65


66


67

21 crnković ćibarić online rezervacija bungalova  
21 crnković ćibarić online rezervacija bungalova  
Advertisement