Page 46

De wereld kan niet zonder TV, internet en multimedia.

Internet, TV en media zoals thuis over de bestaande coax infrastructuur

Onderzoek 5 uur per dag doorbrengen Onderzoekwees weesuit uitdat datconsumenten consumentengemiddeld gemiddeld met digitale media en 4 uur voor televisie. 5 uur per dag doorbrengen met de digitale media en 4 uur voor de televisie. Voornetwerkstructuren de netwerkstructuren recreatieparken een belasting. hele belasting. Voor van van recreatieparken een hele

Stabiel en toegankelijk internet met maximale bandbreedte Bewezen en toekomstvaste technologie, eenvoudig uit te breiden

Wantdede recreatiegast verwacht Want recreatiegast verwacht internet en TV zoals thuis. internet en TV zoals thuis.

Drie pakkeen, variërend van basis tot uitgebreide diensten

over een WiFi-netwerk omdat de hedendaag-

Wat ervaart de gast met Eezo Leisure Connected?

se recreatiegast dat van u verwacht. Uw net-

 Stabiel en toegankelijk internet

Herkent u het? Uw recreatiepark beschikt

werk bestaat uit enkele WiFi spots waarmee u

met voldoende bandbreedte

zoveel mogelijk gasten toegang tot het internet

 TV en streaming diensten zoals thuis

verscha. Maar regelmatig staan klagende

 Weinig tot geen zichtvervuiling door

gasten in uw receptie, geïrriteerd door het gebrek aan een stabiele en snelle internetverbinding.

masten of kasten  Verrijkte recreatiebeleving

Gegarandeerde functionaliteit en expertise

Geringe investeringsimpact

De gebruikte technologie is bewezen, toe-

Eezo Leisure Connected snapt het belang van

komstvast en modulair uit te breiden, met een

een stabiel en degelijk WiFi-netwerk en biedt

gegarandeerde functionaliteit. De medewer-

een oplossing waarbij zij gebruik maakt van

kers achter Eezo hebben jarenlange ervaring

uw bestaande (coax) infrastructuur. Hiervoor

en expertise in Hybrid Fiber Coax (HFC) en

is weinig tot geen graafwerk nodig.

Internet Technologie (IT).

Stabiele ensituatie snelle verbinding

Kijk voor meer informatie op www.eezo.nl of Gewenste situatie

Met de ‘small multicell technologie’ biedt Eezo

neem contact op met de afdeling verkoop van

Leisure Connected een groot aantal access

Hemmink B.V. via 038 - 4698 200

points, waardoor per access point minder gebruikers verbonden zijn. Dit leidt tot een lagere belasting van het netwerk en levert vervolgens een stabiele en snelle verbinding op.

Kijk voor meer informatie op www.eezo.nl

 MULTI MERK AANPAK

 VEILIG EN DUURZAAM

TOP Speeltoestellen | Stationsweg Oost 194C | 3931EX Woudenberg T. 033-3036089 | info@topspeeltoestellen.nl

 SPEELPLEZIER GEGARANDEERD

 ENTHOUSIAST EN BETROKKEN

www.topspeeltoestellen.nl

Recreatief totaal 0516  
Recreatief totaal 0516  

Recreatief totaal 0516, magazine voor trends en innovatie in leisure Een magazine voor de recreatie branche, dat 5 keer per jaar verschijnt....