Page 1

HART IN FRIESLAND

D E M E E ST S O C I A L E K R I N G L O O P W I N K E L VA N F R I E S L A N D

U vindt ons aan: De Roef 8a,

9206 AK Drachten (Industrieterrein De Haven recht tegenover de Gamma) Tel. 0512-538027 kringloop@hartinfriesland.nl

www.hartinfriesland.nl volg ons op facebook.com/ hartinfriesland.kringloop

Openingstijden maandag

10:00 - 17:00

dinsdag

10:00 - 17:00

woensdag

10:00 - 17:00

donderdag

10:00 - 17:00

vrijdag

10:00 - 17:00

zaterdag

10:00 - 17:00

zondag

Gesloten

“In een drukke en emotionele tijd van overlijden is dit bijzonder welkom” Na het overlijden van een dierbaar familielid moest het huis vol meubels en mooie herinneringen binnen korte tijd worden ontruimt. In een emotionele tijd vol verdriet is dit niet altijd makkelijk. Daarom heeft Fokke Hart in Friesland ingeschakeld. In een kort interview deelt hij zijn ervaringen.

“Voor ons was het een mooie gedachte dat wij andere mensen konden helpen” Kunt u even vertellen hoe de woningontruiming verliep? Samen met Hart in Friesland zijn we eerst het huis doorgelopen. We hebben hierbij afgesproken dat de familie eerst alle spullen die we zelf willen houden uit het huis haalt. Hierna zijn we samen nog

Hoezo heeft u voor Hart in Friesland gekozen?

een keer door het huis gelopen en is een duidelijke afspraak gemaakt

Mijn familie wees mij op de mogelijkheid. Ik heb eerst met Hart in

over het tijdstip waarop het huis leeg opgeleverd zal worden. Ook is

Friesland gebeld. Hier hield ik een goed gevoel aan over. De nadruk

er een afspraak gemaakt over een kostenvergoeding.

3 17 jaar Hart in Friesland

lag op het helpen van mensen en duidelijk niet om uit een moeilijke situatie financieel gewin te halen.

Gebeurde de ontruiming volgens afspraak? Het moment van oplevering is volgens afspraak gehaald. Dit was

In het geval van overlijden is er in een tijd van verdriet veel te

belangrijk voor ons omdat we op basis hiervan een afspraak met

doen. En dan moet een huis vol meubels en herinneringen ook nog

de woningbouwvereniging hadden gemaakt. Zo hoefden wij niet

worden ontruimt. De meest dierbare spullen met herinneringen

onnodig lang huur door te betalen.

krijgen een plekje binnen de familie. Veel meubels en andere gebruiksvoorwerpen zijn echter te veel. Toch blijft het wegbrengen hiervan moeilijk want ook hieraan kleven mooie herinneringen. Voor ons was het een mooie gedachte dat wij via Hart in Friesland

“De persoonlijke benadering en het niet centraal stellen van financieel gewin stemt mij tevreden”

andere mensen konden helpen met spullen die wij niet meer nodig

Als u nu terugblikt, wat zou u dan over de woningontruiming zeggen?

hebben. Door Hart in Friesland in Friesland in te schakelen kregen wij

Vooral de persoonlijke benadering en het niet centraal stellen van

vervolgens ook veel hulp bij het opruimen van het huis. In een drukke

financieel gewin stemt mij tevreden. Indien nodig zal ik Hart in

en emotionele tijd van overlijden is dit bijzonder welkom.

Friesland zeker weer inschakelen.

“Afspraak is afspraak”

“Afspraken worden nagekomen”

“Iedere samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Hart in Friesland is al jaren voor ons een betrouwbare partner. Wij blijven graag ons vertrouwen geven. “

“Eerder dit jaar moest de woning van een familielid in zeer korte tijd worden leeggehaald. Door omstandigheden kon ik dit niet zelf doen. Via het verzorgingshuis heb ik de tip gekregen om Hart in Friesland in te schakelen want zij regelen snel ontruimingen. Uiteindelijk werd de woning op tijd opgeleverd.”

Notaris Mr Hilbrand Breuker - Breuker Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen -

Peter - Klant van een woningontruiming door Hart in Friesland -

6 Actief in het water tot op hoge leeftijd

12 Samenwerking Hart in Friesland en Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút is een feit!


’t Groene Alternatief is een zorgbedrijf dat ondersteuning en structuur biedt aan volwassenen met een beperking. Wij helpen mee aan het onderhoud van natuurgebieden, bossen en boomwallen, waaronder op de natuurbegraafplaats in Nieuwehorne. Daarnaast onderhouden we tuinen van particulieren. Belangrijk is dat er niet onder tijdsdruk gewerkt wordt: plezier in het werk staat voorop! www.tgroenealternatief.nl • T: 06- 21 43 29 43 • E: info@tgroenealternatief.nl

Verkoop van boerenschepijs en boerenkaas Ook bent u vrij om even in de stallen te kijken bij de koeien en de kalfjes . Kijk voor meer informatie op: www.facebook.com/LytsButhus Openingstijden: 1 Oktober tot 1 April Zondag t/m woensdag gesloten, op afspraak wel open. Donderdag en vrijdag open van 13:00 uur tot 18:00 uur. Zaterdag van 11:00 uur tot 18:00 uur.

1 April tot 1 Oktober Maandags gesloten Dinsdag t/m vrijdag open van 13:00 uur tot 21:00 uur. Zaterdag en zondag open van 11:00 uur tot 21:00 uur. In de Zomervakantie 7 dagen in de week geopend van 11:00 uur tot 21:00 uur.

e e

Collega's gezocht! Het gaat om een werkplek voor iemand die (nog) niet mee kan komen in een reguliere baan. Ben of ken jij iemand die hiernaar op zoek is? En graag creatief bezig is? Misschien is de dagbesteding van Walburg Zorg iets voor jou! Meer weten of een dagje proefdraaien? Neem dan contact op met Lies: 06-30779020 of info@walburgzorg.nl

Het werken op ons zorgatelier is mogelijk als je een indicatie of beschikking hebt.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan onze Facebookpagina www.facebook.com/ walburgzorg.nl

hui i

r hte

Een plaats om je thui te e e . Met elke dag volop ti iteite . Lekker eten in ons restaurant De Taveerne. Ook er r i behoort tot de mogelijkheden in De Warrenhove en De Lauwers. Voor omwonenden in de nabijheid van de locaties in Drachten kunnen wij ook r hui verzorgen. Zorggroep Liante is een betrokken aanbieder van e i e e r in Zuid-Oost Friesland. ertr u d e er i Thuis in Drachten, elke dag weer. e e i r de

i e i i te ti iteite rre h e

r e trum e rre h e De Warren 8 Drachten m e e u er De Lauwers 16 Drachten

e d

e trum ‘t Suderhiem Suderhiem 35 Drachten

r r


W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

3

17 jaar Hart in Friesland Na 17 jaar kringloopwinkel/stichting Hart in Friesland blijf ik mij verbazen over de aanloop binnen de deuren van onze bijzondere winkel. Niet alleen de steeds nieuwe gezichten die bij ons binnenlopen maar ook de lichte stijging en continuïteit van de jaarlijkse omzet. Elke dag nieuwe en bijzondere

De stichting en kringloopwinkel

voorwerpen

in huwelijkse voorwaarden met

broodjes

gaan

over

als

de

zoete

toonbank.

elkaar verbonden

Dankzij de snelle doorloop van

Achttien jaar geleden heb ik de

de spulletjes creëert dit een

Tjalling Stichting opgericht zodat

aangename sfeer in de winkel

mensen

en hebben klanten de dagelijkse

ook kunnen genieten van de

drang om op zoek te gaan naar

paardensport.

verborgen schatten. Het is prettig

jaren wisten wij met een team

van Koophandel) onlosmakelijk

naar een kleiner appartement

regelgeving per 2023, het verplicht

om een klant blij te zien als hij

van vrijwilligers de aangepaste

aan elkaar verbonden. Zonder

of instelling het erg moeilijk en

hebben van een Energielabel C op

of zij een prachtig voorwerp

paardensport

hoog

kringloopwinkel is er natuurlijk

emotioneel vinden om afstand

bedrijfspanden. Wij houden jullie

heeft gescoord. Afgelopen jaar

niveau te brengen. Enkele jaren

geen Stichting meer. Ook ben ik

te doen van hun vertrouwde

natuurlijk graag hiervan op de

hebben we ook meerdere keren

geleden deed ik zelf een stapje

trots op het feit dat de Stichting

spulletjes. Daarnaast valt het

hoogte.

klanten weer kunnen verblijden

terug en droeg de activiteiten

sinds kort ANBI gecertificeerd is.

zwaar om te verhuizen omdat

met bijzondere museumstukken,

over aan enkele medewerkers.

Terugkomend op de aangepaste

ze vele dierbare herinneringen

Een winkel met een missie

zoals bijvoorbeeld het aanbieden

Ondanks het vertrouwen ging

paardensport betekent dit dat

koesteren aan de vertrouwde

Mijn persoonlijke passie ligt (nog

van

gereedschappen,

het helaas toch mis. Je zag dat

de Stichting (geen natuurlijk

woonplek waar ze soms zijn

steeds) in het bevorderen van de

kleingoed uit grootmoederstijd en

er veel problemen ontstonden en

persoon) inmiddels eigenaar is van

geboren en nooit weg zijn

aangepaste sport voor mensen met

de (technische) gereedschappen

dat de kwaliteit achteruit ging.

alle investeringen die zijn gedaan.

geweest. Wij krijgen steeds vaker

een beperking in het algemeen. De

tijdens

unieke

Dit deed mij veel verdriet en

Dit is ook een bescherming en

de vraag of wij ook kunnen helpen

tijd staat niet stil en dat is zeker

verkoopdagen in februari jl.

daarom heb ik besloten om mij als

waarborg voor onze donateurs,

met het verhuizen van de beperkt

ook wat betreft de ontwikkelingen

Klanten kwamen van ver om alleen

persoon weer volop in te zetten

wat mij voor de toekomst een

aantal spulletjes en meubels die

binnen de aangepaste sport.

al een kijkje bij ons te nemen en

voor deze dankbare doelgroep.

veilig gevoel geeft.

men graag meeneemt naar de

Materialen worden steeds beter

de spulletjes te bewonderen.

Samen met mijn vrouw die veel

nieuwe plek. Wij willen deze vraag

en toegankelijker. Echter de kosten

graag positief beantwoorden en

stijgen naarmate de sporter zich

antieke

de

grote

met

een

beperking

Binnen

op

een

enkele

voelt voor de paardensport in het

Koffietijd

Een fantastisch team van

algemeen en zelf daarin actief is,

Vanuit

in

zijn dan ook bezig om een nieuwe

op hoger niveau beweegt. Ik

vrijwilligers

hebben wij besloten om opnieuw

grootmoederstijl wordt dagelijks

dienst “verhuisservice” op de

vertrouw erop dat wij samen door

Hart in Friesland heeft al jaren

te investeren in de aangepaste

lief en leed gedeeld onder de

kaart te zetten.

elkaar te steunen er een gezond

lang een gedreven team van

paardensport. Inmiddels zijn er al

bezoekers. Wij ervaren dat Hart in

40 tot 50 vrijwilligers die zich

vele stappen gezet. Ook ik probeer

Friesland een sterk sociale functie

Nieuwe locatie

dagelijks inzetten voor de minder

te leren van eerder gemaakte

heeft voor mensen uit de regio.

In samenspraak met Gemeente

Wilt u op de hoogte blijven

bedeelden in onze provincie. Mede

fouten en dat is dan ook de reden

Wij vinden dit heel waardevol

Smallingerland zijn wij naarstig

van alles wat speelt bij Hart in

door deze inzet wisten wij in de

dat Stichting Hart in Friesland

en stimuleren dit graag door het

op zoek naar een andere passende

Friesland? Bezoek dan regelmatig

afgelopen jaren uit te groeien

sinds 1 januari 2017 een aparte

verstrekken van een gratis bakje

winkellocatie in Drachten. Een

onze

tot de grootste en meest sociale

identiteit is en in principe “los”

leut.

makkelijke toegankelijke locatie

Facebookpagina.

kringloop in het noorden. Echter

staat van de kringloopwinkel.

blijven wij doorlopend op zoek

Echter zijn beide identiteiten

Nieuwe dienst: Verhuisservice

en duurzame wijze de winkel

naar enthousiaste vrijwilligers die

(oftewel organisaties met een

Wij merken dat ouderen die

kunnen voortzetten, zodat wij ook

het team versterken.

eigen inschrijving bij de Kamer

overgaan van een ruime woning

klaar zijn voor de nieuwe wet-en

de

koffiehoek

geheel van mogen maken.

website,

Pinterest

of

waar wij op een energiezuinige Graag tot ziens in de winkel! Jelmer Kooistra, directeur


Als je een schip wilt bouwen breng dan geen mensen bijeen, Om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen, Voorkom dat ze taken ontvangen deel evenmin plannen mee, Maar laat ze eerst verlangen naar de eindeloze zee.

Excellente zorg in een adellijke omgeving Witteveen grond- weg- en waterbouw begeleidt volgens de bovenstaande zienswijze haar leerlingen tijdens het praktische deel van hun studie. De leerlingen krijgen de kans om een werk zelf te ontwerpen, te calculeren en uit te voeren. Verder onderhandelen zij zelfstandig met de opdrachtgever over de aanneemsom en handelen zij het project, na uitvoering, zelf financieel af. Witteveen heeft gezamenlijk met ROC Friese Poort en 10 andere partners uit het bedrijfsleven en onderwijs deze methodiek ingevoerd op de bol-4 opleiding infratechniek en het “het echte leren” genoemd. Het blijkt een doorslaand succes, de leerlingen zijn gemotiveerd, de docenten zijn bevlogen, de opdrachtgever is betrokken en de omgeving is nieuwsgierig. Iedereen waarmee de leerling, tijdens zijn ontdekkingstocht naar kennis, in aanraking komt draagt bij aan de opleiding en de toekomst van deze leerling. Hij wordt mondiger, durft zich te laten gelden en bouwt op jonge leeftijd al aan zijn netwerk voor later. Voor deze omgang met leerlingen is Witteveen beloond met de prijzen voor beste leerbedrijf bouw-infra en beste leerbedrijf middenkader van Nederland. Witteveen GWW, De Fok 14 9206 BD Drachten, Tel: 0512-542402, E-mail: info@witteveendrachten.nl, Web: www.witteveendrachten.nl

Verzorgd Wonen Hoofdstraat 9 | Beetsterzwaag

Telefoon: 0512 - 380804

www.huysterswaach.nl Vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid? Opvoeden is soms best lastig. Met alle opvoedvragen kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland. Op onze website vind je uitgebreide informatie over opvoeden verdeeld per leeftijdscategorie: van zwangerschap en baby’s tot pubers en jong volwassenen. Of stel je vraag aan één van de medewerkers van het gebiedsteam. Ons advies is gratis, dus bel of mail ons via onderstaande contactgegevens.

Samen zoeken we een passend antwoord! T 088 – 5 335 300 E gebiedsteam@smallingerland.nl I www.cjgsmallingerland.nl Volg ons op:

centrumvoor voor centrum jeugd en engezin gezin jeugd Smallingerland Smallingerland


W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

5

ANBI-status voor Stichting Hart in Friesland Stichting Hart in Friesland is begin 2017 aangewezen als ANBI Stichting. Maar waar staat ANBI eigenlijk voor? En wat betekent de ANBI-status?

in de regio. Wij ondersteunen

zet zich bovendien in voor

geen beloning. Hierdoor gaan

organisaties en instellingen met

jeugdwerk,

alle

sponsorgelden. Daarmee kunnen

en ouderen in de regio. Zo

sponsoring

van

allerlei

zij vervolgens sport-, cultuur-

kunnen zij ook genieten van

activiteiten.

Deze

financiële

en

activiteiten

sport, spel en cultuur. Bij al onze

ondersteuning komt grotendeels

recreatieve

verenigingsleven

inkomsten

naar

de

ANBI staat voor Algemeen nut

kringloopwinkel

rechtstreeks

organiseren. Zo maken wij het

activiteiten werken wij samen

vanuit de Kringloopwinkel Hart in

beogende

Dat

gebruikt voor het sponsoren van

bijvoorbeeld voor gehandicapte

met stichtingen die soortgelijk

Friesland. Kringloopwinkel Hart

betekent dat Stichting Hart in

(top)sporters met een beperking

sporters mogelijk hun sport

doelstelling hebben.

in Friesland bv en Stichting Hart

Friesland zich voor minstens 90%

en diverse andere projecten die

op hún manier te beoefenen.

inzet voor het algemeen nut. De

zich inzetten voor mensen met

De aangepaste paardensport

Belastingvoordeel door

voorwaarden

stichting richt zich dan ook niet

een beperking.

speelt daarbij een bijzondere

ANBI-status

verbonden. Gelukkig ontvangen

rol. Natuurlijk ondersteunen wij

In het begin van 2017 zijn wij door

wij ook eenmalige schenkingen

instellingen.

op winst maken maar op het

in Friesland zijn in huwelijkse aan

elkaar

goede doel. Daarvoor willen wij

Het doel van Stichting “Hart in

ook gehandicapte topsporters

de Belastingdienst aangewezen

of jaarlijks gelden van onze

natuurlijk zoveel mogelijk geld

Friesland”

financieel. Denk daarbij aan

als ANBI Stichting. Door deze

donateurs. Al dit geld wordt

ophalen.Zo worden bijvoorbeeld

Stichting Hart in Friesland zet zich

de aanschaf van aangepast

status kunnen onze donateurs bij

vervolgens over diverse projecten

alle

in voor mensen met een beperking

sportmiddelen. Onze stichting

de opgave inkomstenbelasting

verdeeld. Wilt u weten wie wij

hun

belasting

allemaal sponsoren? Kijk dan

aftrekken. Een mooi voordeel

achterin deze krant. Daar hebben

voor u. En voor Stichting Hart

wij alle projecten voor u op een

in Friesland betekent dit dat wij

rij gezet. Ook wordt jaarlijks

geen schenkingsbelasting en

voor 1 maart het financieel

erfbelasting hoeven te betalen

verslag samen met een actuele

over de giften die wij ontvangen.

sponsorlijst van het afgelopen

Hierdoor komen uw donaties en

jaar vermeld op onze website. Zo

schenkingen voor 100% bij de

heeft u altijd inzage in de uitgifte

goede doelen terecht.

van sponsorgelden.

Hoe doen we dat?

Meer weten over Stichting Hart in

Stichting Hart in Friesland werkt

Friesland? Bezoek onze website:

alleen met vrijwilligers. Zij krijgen

www.stichtinghartinfriesland.nl

inkomsten

uit

onze

gift

van

de

laat uw goederen afhalen door de hart in friesland afhaalservice

Maak snel een afspraak • Ga naar hartinfriesland.nl/afhaal • Vul het afhaalformulier in.

5 dagen per week!


6

Actief in het water tot op hoge leeftijd In januari 2009 is Hart in Friesland begonnen een project van De Warrenhove in Drachten te sponsoren. Het geldbedrag dat hiervoor ter beschikking staat, wordt gebruikt om met een groep ouderen regelmatig te gaan zwemmen. Dat dit niet zomaar alleen een sportieve activiteit is, blijkt snel. Deze uitjes betekenen veel meer voor de bewoners van De Warrenhove. een

elkaar in een appartement wonen.

deelnemers gaan zij elk 1 keer per

Gezond en gezellig

van de Warrenhove van en

woonzorgcentrum in Drachten en

Maar ook voor alleenstaanden

2 weken zwemmen of bewegen

De deelnemers zijn het unaniem

naar het zwembad wordt met

maakt onderdeel uit van de Liante

wordt er goed gezorgd.

in het warme water. Dankzij

erover eens: “Bewegen in het

de

speciale rolstoelen kunnen ook

warme

Warrenhove

Van het warme water genieten

minder mobiele deelnemers van

gemakkelijker

normaal.”

deelnemers worden bij hun

Een groep van ongeveer 10

het warme water genieten.

Zij blijven hierdoor soepeler -

tweewekelijkse uitje begeleid

ook als zij niet in het zwembad

door een zorgmedewerker en

De

Warrenhove

is

groep. Hier kunnen echtparen bij

bewoners van de Warrenhove

water

gaat dan

zoveel

rolstoelbus

van

De

verzorgd.

De

kan nu - dankzij de sponsoring

In het zwembad is Berend Jan,

zijn. Bovendien is bewegen goed

een vaste groep vrijwilligers. Zij

van Hart in Friesland - regelmatig

bewegingstherapeut van Talant,

voor de geest. Je wordt er gewoon

zorgen er één op één voor dat

zwemmen in het zwembad met

aanwezig om de deelnemers te

blij van.

iedere deelnemer de hulp en

beweegbare bodem bij Talant

begeleiden. Met een toepasselijk

Drachten. Daarbij gaat het om

muziekje

de

En vergeet de gezelligheid niet

bewoners vanaf ongeveer 80

deelnemers in het warme water.

die deze activiteit voor deze

jaar. De oudste zijn zelfs ver over

Ieder binnen zijn of haar eigen

bewoners van de Warrenhove

Inmiddels biedt De Warrenhove

de 90 jaar. In 2 groepjes van elk 5

mogelijkheden.

betekent. Vooraf wordt altijd

deze activiteit alweer 8 jaar

eerst koffie gedronken in De

aan haar bewoners aan. En de

Warrenhove. En na het zwemmen

deelnemers zijn volop tevreden

komen de deelnemers nog even

met hun zwemuitje. Bewoners en

met een kopje koffie bij van de

medewerkers van De Warrenhove

inspanning voordat zij weer naar

hopen dan ook dat zij nog

huis gebracht worden.

heel lang gebruik mogen maken

activeert

hij

aandacht ontvangt die hij of zij nodig heeft.

van deze mooie manier van

Goede begeleiding is belangrijk

bewegen. De deelnemers blijven

Het vervoer van de bewoners

hier jong bij.

G-Korfbal: dankzij het sponsorgeld naar de Special Olympics Korfbal is een van oorsprong Nederlandse sport en wordt van oudsher in gemengde teams gespeeld. Inmiddels kent Nederland ook een damescompetitie, studentenkorfbal, beachkorfbal, 1 tegen 1 en g-korfbal. Dat laatste staat voor gehandicapten korfbal en is inmiddels een volwaardige vorm van korfbal met een eigen Nederlandse competitie.

elkaar goed kennen. En dat is niet

zeer trouwe trainers/begeleiders

Wij leven er echt naartoe. Dit jaar

alleen fijn voor het sociale welzijn

van het eerste uur. Gelukkig

gaan wij naar Groningen v oor de

van de spelers. Het is ook heel

hebben we hun vertrek binnen

regionale vorm. In 2018 gaan wij met

belangrijk want op deze manier

de vereniging kunnen opvangen.

onze spelers naar de Achterhoek

weten onze spelers waar zij aan toe

Het is zelfs zo dat er in korte tijd

naar de Nationale Special Olympics

zijn. Ze voelen zich echt meetellen.

enkele trainers bij gekomen zijn. Zij

(SONS). De organisatie van onze

Nu dromen zij ervan om een keer

begeleiden nu de groep samen met

deelname aan de SONS is altijd

mee mogen trainen met een

de vertrouwde trainer. Ook ouders

weer een uitdaging. Het evenement

bekend team.

spelen een belangrijke rol binnen

duurt drie dagen en is best

onze vereniging. Enkele van hen

spannend voor veel deelnemers.

Een van deze korfbalverenigingen is

Nederland. Ook dit jaar was dat

korfbal vereniging Oerterp. Zij zijn

weer een doorslaand succes. Want

gevestigd in Ureterp en zetten zich

naast het sportieve gedeelte staat

Trainers, begeleiders en ouders

hebben inmiddels de begeleiding bij

En dan gaat het nog niet eens om

in om korfbal mogelijk te maken

bij de startactiviteit ook altijd de

bedankt

toernooien op zich genomen. Reden

de sportieve prestaties. Gelukkig

voor mensen met een beperking.

gezelligheid centraal. En mede

De sfeer is prima en het team

genoeg om alle trainers, begeleiders

ondersteunt Hart in Friesland ons

Op dit moment hebben zij circa 16

dankzij Hart in Friesland konden

heeft veel plezier als zij met elkaar

en helpende handen hier eens goed

hierin financieel zodat wij onze

spelers van tieners tot dertiger. Ze

wij aan het einde een broodje

korfballen. Maar je mag niet

te bedanken. Zonder jullie kunnen

aandacht op andere gebieden van

trainen elke donderdag van 19 tot

kroket aanbieden en hadden we

vergeten dat het sporters met een

we niks!

de organisatie kunnen vestigen.

20 uur. Een deel van het jaar is dat

live muziek. Vervolgens vindt

beperking zijn. Hierdoor kunnen

buiten. Maar na de herfstvakantie

elke maand een toernooi plaats

zij soms moeilijker omgaan met

Deelname aan de Special Olympics

opnieuw een goede prestatie van

gaan de korfballers naar binnen.

bij één van de verenigingen. Dit

veranderingen, blessures of iets

Een deel van het sponsorgeld van

onze korfballers bij de volgende

Dan trainen zij in sporthal De Wier

seizoen spelen wij tegen teams uit

als slecht weer. Het is dus heel

Hart in Friesland besteden wij aan de

editie van de Nationale Special

in Ureterp.

Assen, Stadskanaal en Groningen

belangrijk dat onze trainers goed

deelname aan de Special Olympics.

Olympics.

. Eénmaal per seizoen treffen we

contact krijgen met de groep. En

Een startactiviteit voor het hele

ook de teams uit de poule waarin

vaak is er maatwerk voor nodig.

Noorden

we niet spelen. Ditmaal zijn dat

Gelukkig zijn onze trainers zich

Als grootste g-korfbal afdeling

Wolvega, Buitenpost, Emmeloord

ervan bewust en bieden dan ook

van het Noorden organiseren wij

en Leeuwarden. Onze korfballers

zoveel mogelijk maatwerk aan.

al enkele jaren de startactiviteit

spelen al heel lang tegen dezelfde

Helaas hebben wij recentelijk

voor alle verenigingen uit Noord

tegenstanders waardoor de teams

afscheid moeten nemen van twee

Daar zijn wij erg blij mee. Op naar


Bewindvoering Budgetbeheer Curatele

FrL Bewindvoering

Mentorschap

AANBESTEDINGSPROJECTEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN

P G B Be h e e r - Be m i d d e l i n g

Juridische inkoopadviezen

Voor informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Telefoonnummer: 0512-580310

Groot in ervaring met alle juridische aspecten van inkoop en contracten

Europees aanbesteden

bezoekadres Berglaan 56, 9203 EJ Drachten per post

Frl Bewindvoering en Budgetbeheer, Postbus 122, 9200 AC Drachten

per e-mail website

info@frlbewind.nl www.frlbewind.nl

Enerzijds: De EG-richtlijn en het Nederlandse Bao stellen voor het plaatsen van Overheidsopdrachten zware eisen aan de inkoopprocedures van (semi-)overheden. Burg. Kerssemakersstraat 32-B Postbus 246 8100 AE Raalte Telefoon: 0572 - 362240 Fax: 0572 - 362245 E-mail: its@its-projects.nl Internet: www.its-projects.nl

Anderzijds: Het door u gewenste inkoopresultaat moet worden gewaarborgd

In dit spanningsveld levert ITS maatwerk

een anonieme sponsor






Houtlaan 7 9203 AN Drachten

Tel. 0512-512662 info@jacobi.nl

 Lanen State | een bijzondere woonzorglocatie in Drachten Daar waar de wegen Overstesingel, Eems en De Lanen zich kruisen ligt de Lanen State. Een grote waterpartij zorgt voor een gepaste afstand tot de rotonde en geeft tevens een mooi en wijds uitzicht naar buiten toe. Hier kunnen bewoners genieten van alle dag, waarbij de zorg ondersteunend is. Hier voelen mensen met dementie, Alzheimer of andere vormen van geheugenproblemen zich thuis en op hun gemak. Lanen State is onderdeel van Friese Staten

Kantoor Amersfoort Hardwareweg 4 3831 BL Amersfoort T 033 4546674 F 033 4546666 E amersfoort@debigroep.nl www.debigroep.nl

Debiteurenbewakers met inzet!

Nieuwbouw, renovatie, onderhoud, reparaties en keuringen van

mestopslagsystemen Pas Mestopslagsystemen is al meer dan 30 jaar dé specialist. Van bouwaanvraag tot eindproduct.

De Giek 31, 9206 AS Drachten Tel. (0512) 582058 Internet: www.pastanks.nl E-mail: info@pastanks.nl

Uit sympathie gesteund door:

Bureau voor communicatieadvies, creatieve teksten en tekstredactie. www.bizzybeecommunications.nl

‘Excellent in speciaal talent’ Klokhuislaan 4 9201 JE Drachten

T. : 0512 - 54 36 38 sodezwaai@renn4.nl

Samen werken aan jouw toekomst!

vsodezwaai@renn4.nl

www.renn4.nl

OBS de Bolder De Frisia 152, 9207 CZ Drachten | 0512 521100 | www.obsdebolder.nl

Onderdeel van SO Fryslân

OBS De Bolder is een openbare basisschool in Drachten. We bieden een rustige en veilige school waarin kinderen hun eigen, unieke talenten kunnen ontplooien. Onze speerpunten voor de komende jaren zijn: De Kanjertraining, Engels vanaf groep 1, cultuur, taal/lezen en de samenwerking met Kentalis.

Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt vrijblijvend contact opnemen voor een rondleiding bij ons op school. OBS De Bolder is onderdeel van OPO Furore | www.opofurore.nl

Kentalis De Skelp | De Wetterwille 70 | 9207 BK DRACHTEN


W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

9

“De doelstelling van Stichting Hart in Friesland sprak mij direct aan” Willy is nu ruim 9 jaar vrijwilligster bij Stichting Hart in Friesland. Samen met haar man Jan woont zij in haar ouderlijke huis in Ureterp. Hier heeft in 1950 al haar wiegje gestaan. Hier is ze opgegroeid en hier woont ze nu weer. Inmiddels hebben Jan en Willy een dochter, een schoonzoon en 1 kleindochter.

Op de vraag of Willy een mooie

klanten zeer. “Er heerst grote

ervaring verbindt met Hart in

eenzaamheid onder de mensen”,

Friesland vertelt zij bijna zonder

merkt zij op.

nadenken over haar bijzondere vriendschap met mede collega vrijwilliger

Trienke:

“Vanaf

“Je voelt dat je iets goeds voor de ander doet.”

Tot de komst van haar dochter

ook veel in de natuur te vinden.

haar heel erg aan. “Sindsdien ben

het 1e moment dat we elkaar

heeft Willy altijd gewerkt als

Daarnaast zit zij in het bestuur

ik 2 dagen in de week actief voor

hebben ontmoet, was er sprake

Binnen de Stichting wordt Willy

administratief medewerker bij

van de plattelandsvrouwen. En

de Stichting. Ik ben hier puur

van een ‘klik’. Samen hebben

door iedereen gezien als de

o.a. een bank. Maar zoals dat

WIlly is als vrijwilligster actief bij

voor het ondersteunen van de

we jarenlang veel lief en leed

“etaleur”. Dat wil ze echter niet

toen was, stopte je als vrouw

Stichting Hart in Friesland.

doelstelling

die Stichting Hart

gedeeld en werkten we nauw

horen. Daar is Willy te bescheiden

in Friesland nastreeft”, aldus de

samen in de kringloopwinkel.

voor. Zelf vindt ze het geweldig om

67-jarige Willy.

We zaten precies op 1 lijn wat

de spulletjes zo te etaleren dat het

werken betreft. Trienke is ruim 2

een mooi geheel wordt. “Een leuke

jaar geleden helaas overleden en

vaas wordt sneller gekocht als hij op

ik mis haar als persoon nog steeds

een leuke tafel staat met een mooi

heel erg. Een vriendschap zoals ik

kleedje eronder en misschien nog

die met haar had, is erg bijzonder

een leuke bloem erin. Als dezelfde

te noemen.” Het blijft even stil...

vaas ergens achter gestald wordt,

Dan vertelt Willy enthousiast

trekt hij toch veel minder aandacht.

verder: “Het mooiste aan het

Je ziet de vaas dan gewoon niet”,

vrijwilligerswerk

in

legt Willy uit. “Ik werk ook veel

Friesland is toch het contact met

met hoogteverschillen en op kleur.

de klanten. Dat blijft geweldig.

Als je wilt dat de spulletjes in de

Veel mensen komen naar Hart

winkel gekocht worden, dan moet

in Friesland voor een praatje

je ervoor zorgen dat ze tot hun

en de gezelligheid hier. Ook ik

recht komen”.Wat Willy iedere dag

word regelmatig in vertrouwen

weer waardeert, is de omgang met

genomen zodat mensen even hun

haar collega vrijwilligers. ”Iedere

verhaal bij mij kwijt kunnen. Op

vrijwilliger heeft zijn of haar eigen

zulke momenten voel je dat je

doel waarom hij of zij hier is. Ik vind

hartinfriesland.nl

iets goeds doet.” De muziek die

het dan ook fijn dat de collega’s

voor meer informatie

in de winkel van Hart in Friesland

met een beperking ook actief

wordt gedraaid - de gouwe ouwes

kunnen zijn in de winkel en op deze

en de meezingers - waarderen

manier een zinvolle daginvulling

WIlly, haar collega’s en ook de

hebben.”

met werken als je kinderen Ruim 9 jaar geleden las ze in een

kreeg.

krant een redactioneel stuk over Willy maakt regelmatig tijd voor

het bestaan van Hart in Friesland.

haar hobby’s vrij. Zij houdt van

Dat de stichting zich inzet voor

tuinieren en fietsen en is dan

mensen met een beperking sprak

“Een vriendschap zoals ik die met Trienke had, is bijzonder te benoemen.”

vrijwilligers gezocht

Wil je graag iets voor iemand anders doen? dan zijn we op zoek naar jou! Kom jij uit de drachten of de directe omgeving, en heb je zin om mee te helpen in en rond de Kringloopwinkel hart in friesland, dan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar info@hartinfriesland.nl. Goederen sorteren, klaarmaken voor de verkoop, huizen ontruimen. er is genoeg te doen. heb je tijd over en lijkt het je leuk om tussen én met een grote groep vrijwilligers te werken? reageer dan snel.

FACEBOOK.COM/HARTINFRIESLAND.KRINGLOOP

KijK op

bij

Hart


Voor een afscheid met liefde en respect Voor mensen met een bijzondere zorgvraag

Iepie Lindeboom-Hospes útfeartbegelieder

De Goudberch 5 9222 LL Drachtstercompagnie 06 47 927 967 iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

SDBO - Postbus 607 - 9200 AP Drachten 0512 – 760 760 - info@sdbo.nl

Groothandel Wiljan

www.sdbo.nl – www.litswente.nl – www.houtskourre.nl

Uw groothandel in bloemisterij,- cadeau- en seizoensgebonden decoratieartikelen

Ontmoet jezelf via paarden! Wil je je ruimte leren innemen, grenzen stellen, meer (zelf)vertrouwen ontwikkelen, omgaan met emoties, depressie of burn-out? Paarden reageren op wat er bij jou van binnen speelt. Als ervaren coach stel ik je verhelderende vragen. Via de reacties van de paarden krijg je een andere kijk op de dingen waar je mee worstelt. Dat geeft lucht en nieuwe energie.

Glas - Aardewerk - Terracotta - Binderij-artikelen Kruiden - Lint - en heel veel kado-artikelen Groothandel Wiljan | De Hemmen 56 | 9206 AG Drachten info@wiljan.nl | +31 516-481888 | www.wiljan.nl Geen verkoop aan particulieren!

Zelf ervaren? Kom naar een kennismakingsworkshop of maak een afspraak voor individuele begeleiding. Meer informatie, data & opgave: www.zelfbewustmetpaarden.nl Anneke Hamstra, De Wilgen, 0512 542552 / 06 21225396

Prijs opgave vooraf geen verrassingen achteraf!

Fahrenheitlaan 6 H 9207 HE Drachten www.its-holwerd.nl

stap eens binnen!

dinsdag dames voor €17,75 knippen en donderdag heren knippen voor €14,75 Winkelcentrum Noorderpoort, gratis parkeren! Ringweg 8a, 9201 GN Drachten. 0512-540406 ook online boeken via www.1kapper.nl

Bij ons bent u géén nummer! Van der Laan Medical is de fiscale en financiële adviseur voor de vrije beroepen. Uw onafhankelijke adviseur met een persoonlijke aanpak en met oog voor ondernemerschap binnen de gezondheidszorg. Natuurlijk staan wij ook voor het MKB klaar met onze expertise.

Tjalling Wagenaarstraat 1 9203 SP Drachten tel: 0512 - 542493 info@vanderlaanmedical.nl www.vanderlaanmedical.nl


W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

11

Hart in Friesland is sociaal betrokken, gezellig en afwisselend en dat kunt u iedere dag opnieuw in onze winkel beleven.

Antje Bosma - financiële administratie, P&O en marketing Alweer bijna 3 jaar ben ik betrokken bij de organisatie Hart in Friesland. Naast mijn werk bij Hart in Friesland ben ik al bijna 20 jaar zelfstandig ondernemer en ben ik onder andere de grondlegger van Abotec, een technisch uitzend-en detacheringsbedrijf in Drachten. Naast mijn werk bij Abotec werk ik voor meerdere bedrijven als interim en sta ik

Hiske de Haan - winkelmedewerker

collega ondernemers met raad en daad bij om werkprocessen

Werken bij Hart in Friesland is voor mij van mijn hobby mijn werk

binnen het bedrijf slimmer en efficiënter in te richten. Voor mij

gemaakt. Het dagelijks wisselende assortiment, de verscheidenheid

zijn Hart in Friesland en de daaraan verbonden goede doelen

van mensen en het werk bij de kassa vind ik prachtig. En de

een hele andere wereld dan de business waar ik oorspronkelijk

achterliggende gedachte dat de opbrengst naar goede doelen gaat,

vandaan kom. De betrokkenheid van vrijwilligers en klanten maar

geeft mij heel veel voldoening. Af en toe gebeuren er dingen die je

ook de sociale functie van Hart in Friesland zijn erg groot. Mensen

altijd bij blijven. Zo stond er op een dag een man bij de kassa om een vaas af te rekenen. Hij vertelde mij

die hier dagelijks even komen voor een kopje koffie, gezelligheid

dat hij heel blij met de vaas was omdat de vaas precies leek, op de vaas die hij net thuis gebroken had.

en een praatje maken mijn werk hier bijzonder. Als ik dan de

Als hij een beetje haast maakte, dan kon hij thuis de bloemen nog in deze vaas doen voordat zijn vrouw

deelnemers van de aangepaste paardensport intens zie genieten,

thuis kwam… zo zou ze er niet achter komen dat hij haar vaas had gebroken.

dan kan ik daar zelf ook enorm blij van worden. Ik rij zelf paard en weet als geen ander wat het is om hiervan te mogen genieten.

Arjen Weening -

Patrick Reker - logistiek medewerker

Afdeling logistiek

Ik geniet erg van de afwisseling in mijn werk bij Hart in Friesland.

Ik ben regelmatig op de

Het is een prachtige ervaring voor mij. De ene dag ga ik bij mensen

vrachtwagen van Hart in

langs met de vrachtwagen om spulletjes op te halen of voor een

Friesland te vinden. Dan

woningontruiming. De andere dag maak ik een winkelkar helling.

rij ik van adres naar adres

En weer een andere keer ben ik bezig met houten stellingen voor de

en

op

winkel. Dat zijn gewoon geweldige klussen die ik erg leuk vind. Het

die wij vervolgens in de

is altijd een verrassing wat de volgende dag gaat brengen en dat

kringloopwinkel

verkopen.

maakt mijn werk hier bijzonder. Het meest bijzondere moment wat ik

Het voelt goed om te weten

echter heb meegemaakt, is toch wel dat ik mijn vriendin heb leren kennen op de werkvloer bij Hart in Friesland.

dat je bezig bent voor een

Zij werkte daar al jaren als vrijwilliger.

haal

goederen

goed doel. En daar doe je het dan ook voor, om sporters met een beperking ook op (top)niveau te laten sporten. Wij komen vaker in situaties terecht waarin wij mensen van dienst zijn. Ik weet nog heel goed dat ik een keer naar een adres kwam waar ik ruimte moest maken voor een ernstig zieke man. Er moest heel veel worden opgeruimd. Deze

Aljen Baron - winkelmedewerker

mensen waren zo dankbaar, dat is gewoon geweldig om te ervaren. De

“Ik

blijdschap die je dan terugkrijgt, is onbetaalbaar.

winkelmedewerker. Met deze functie ben ik erg blij. En ik ben er

werk

bij

Kringloopwinkel

Hart

in

Friesland

als

dankbaar voor want deze baan betekent namelijk een kans voor mij, een kans om verder te gaan.” Als je zo van je werk geniet als Aljen, dan is elke dag eigenlijk wel iets bijzonders. “Ik geniet

Jelmer Kooistra – oprichter/

ontzettend van mijn werk. De omgang met onze klanten vind ik erg

grondlegger

bijzonder. Iedereen is anders en dat maakt het zo leuk. Het gevoel

Samen met een enthousiast

dat onze klanten waarderen wat hij hier bij Hart in Friesland doen,

team

maakt dat ik iedere dag weer volop geniet. Dat we daarmee ook

zorg

gezonde de

ik

voor

toekomst

een voor

gehandicaptensport

Friesland.

nog eens goede doelen steunen en mensen blij maken, geeft mij een onbeschrijflijk goed gevoel.”

in

Helaas heeft het

werk in de kringloopwinkel ook een keerzijde. Er wordt de laatste tijd enorm veel gestolen

Anton Kooistra – winkelmedewerker

in de winkel. Daarnaast worden er spulletjes vernield. Hierdoor

Werken bij Hart in Friesland is voor mij een kans om meerdere goede

ben ik genoodzaakt om steeds meer voorzorgsmaatregelen te

doelen te mogen ondersteunen. Daarnaast kan ik door dit werk mijn

nemen. Dit maakt het werk zeker niet prettiger en kan mij op een

ervaring in de detailhandel vergroten. Dat helpt mij vervolgens erbij om

dag volledig uitputten. Gelukkig mag ik heel veel steun ontvangen

mijn management opleiding richting detailhandel af te ronden. Soms

van mijn naasten. Zo vind ik toch dagelijks weer de inspiratie om

ontstaan er hele bijzondere momenten in de kringloopwinkel. Dat

door te blijven gaan. Het mooist moment van de week is wanneer

kunnen hele kleine dingetjes zijn. Maar soms betekent iets wat voor de

Nynke, een jongedame met licht verstandelijke beperking op

één heel klein lijkt, heel veel meer voor een ander. Zo kreeg ik ooit een

maandag de winkel binnenkomt. Nynke is altijd het zonnetje

voetbalfoto van een klant. Niet zo heel bijzonder zou je denken. Maar

bij ons in huis. Ze is altijd vrolijk en een zeer trouwe vrijwilliger.

voor mij was de foto heel waardevol. En ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik aan dit moment terugdenk.

Regelmatig raakt zij mij zo diep dat ik een traantje wegpink.

Op de foto stond hij namelijk samen met mijn overleden vader.


12

Samenwerking Hart in Friesland en Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút is een feit! Met ingang van 15 maart 2016 verzorgt Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút in Oentsjerk alle paardrijlessen voor mensen met een beperking. Stichting Sa bin ik in Burgum is opgeheven en alle activiteiten zijn overgenomen door Paarden dagbesteding centrum Bûtenút. Dankzij de samenwerking met Hart in Friesland worden de mogelijkheden om te kunnen paardrijden voor mensen met een beperking in het noorden van Friesland alleen maar groter!

alleen betaalde krachten want

deelnemers elke week paardrijles.

Zaterdag-, woensdagmiddag- en

dan

wordt

voor

de

het

paardrijden

Op Bûtenút is er ook plek voor

naschoolse opvang

meeste

deelnemers

mensen

Er is steeds meer vraag naar paardgerelateerde

veel vrijwilligers nodig en dat

met agrarische werkzaamheden

en overige dierverzorging op

is niet altijd te realiseren. Mede

in de buitenlucht. Zo zijn er

tijden dat de structuur van school

daarom hebben we een concept

tal

in

wegvalt. Daarom hebben we

bedacht waarbij het voor iedereen

dierverzorging, het onderhouden

besloten om naast dagbesteding

met een beperking mogelijk is

van het 7 hectare grote terrein en

voor jongeren en volwassenen

om deel te nemen aan allerlei

werkzaamheden in de biologische

ook

paardenactiviteiten. Dit concept

groentetuin.

zaterdagopvang te organiseren.

met een beperking

met

Drie jaar geleden hebben Fronny

vrijwilligers én de deelnemers van

Dagbesteding

Hendriks en Jolanda de Grijs

de dagbesteding. Zo krijgt elke

De

een

deelnemer het paardrijden op

dagbesteding

maat aangeboden.

mogelijk mee om een ieder te

dagbesteding

centrum

opgericht voor mensen met een

heet Samen Sterker.

onze

verstandelijke beperking. Bûtenút

deelnemers

van

helpen

de

zoveel

laten paardrijden. Dat betekent

is uitgegroeid tot dé plek voor

Samen Sterker

dat de deelnemers actief helpen

paardenliefhebbers

een

Er zijn ‘veel handen’ nodig om

bij het rijklaar maken van de

beperking! Met een grote rijhal,

bijvoorbeeld mensen met een

paarden voor de lessen, assisteren

een stal met 16 ruime boxen,

meervoudige beperking te laten

tijdens de les, paarden van en

een buitenbak en 16 paarden

paardrijden. Zo zijn er bijvoorbeeld

naar stal brengen en helpen bij

en pony’s kunnen mensen met

deelnemers die fysiek niet in staat

het in- en uitspannen van de

een

terecht

zijn zonder hulp op het paard te

huifbed paarden. De vrijwilligers

voor alles wat met paarden

blijven zitten. Er zijn dan soms

werken weer nauw samen met de

te maken heeft. Momenteel

twee of drie personen nodig om

deelnemers van de dagbesteding

zijn er al 110 deelnemers met

die ene deelnemer te kunnen

waardoor uiteindelijk iedereen

een beperking die wekelijks

laten paardrijden.

met een beperking in staat

beperking

met

hier

of tweewekelijks op Bûtenút

wordt gesteld om te genieten

genieten van een les paardrijden

Een ander voorbeeld is het huifbed-

van

of

lessen

rijden; er zijn twee personen nodig

paardrijden. De dagbesteding

en overige paardgerelateerde

die de deelnemer met de tillift op

bestaat uit het verzorgen van

activiteiten worden passend op

het bed moeten geleiden, er is

de paarden zoals borstelen,

ieders niveau aangeboden. Dit

een menner nodig, iemand die de

voeren,

alles onder begeleiding van een

paarden vasthoudt en de paarden

zetten, wassen, hoeven krabben,

gekwalificeerde

instructrice,

moeten in- en uitgespannen

longeren

ondersteund wordt door

worden. Dit kan niet met enkel

paarden. Uiteraard krijgen de

die

huifbedrijden.

De

affiniteit

hebben met paarden maar wel

professionele

zorgachtergrond,

geen

onbetaalbaar. Daarvoor zijn dus

Dé plek voor paardenliefhebbers

begeleiders

die

de

paarden

binnenen

en

en

het

buiten

wandelen

met

van

werkzaamheden

activiteiten

woensdagmiddag-

en


W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L Ook is het mogelijk voor kinderen

het huifbed heeft degene die

om na schooltijd lekker met

erop ligt, contact met beide

paarden bezig te zijn. Op speelse

paarden. Hun warmte en de

wijze worden tal van aspecten

masserende bewegingen hebben

van lichamelijk, verstandelijk of

een uitermate gunstige invloed

sociaal functioneren bij de ruiters/

op bovengenoemde klachten.

deelnemers bevorderd. Bûtenút

Door de intense massage van het

werkt volgens PGB en ZIN.

lichaam worden alle organen weer

13

volop doorbloed en treedt er een

Droom

totale ontspanning op. Daardoor

Net als iedereen heeft ook

verbetert

Bûtenút dromen en wensen.

epileptische aanvallen kunnen

Een grote droom van Bûtenút

verminderen en longen kunnen

is een nieuw huifbed met twee

vrij van slijm worden. Het lichaam

nieuwe paarden. Het huifbed

wordt heerlijk warm! Mensen met

is een stalen constructie welke

een dwarslaesie, reuma, multiple

wordt voortbewogen door twee

sclerose en rugproblemen krijgen

paarden. Boven de paardenruggen

door het huifbedrijden een betere

is een zeildoek gespannen welke

conditie.

de

darmfunctie,

in hoogte verstelbaar is zodat de paardenrug net wordt geraakt.

Heden en Toekomst

Door het lopen van de paarden

Het afgelopen jaar hebben we

wordt degene die erop ligt op

door de financiële steun van Hart

een unieke wijze gemasseerd.

in Friesland onder andere drie

Huifbedrijden is voor mensen met

paarden en een pony kunnen

aandacht brengen. Daarnaast

wat ondersteuning gebruiken.

hebben we de feestelijke opening

een meervoudige beperking. Deze

aanschaffen en hebben alle

zullen we met de eigen rijhal

Daarom willen wij een oproep

van onze nieuwe rijhal dus noteer

mensen kunnen meestal niet veel

paarden nu een passend zadel

onze diensten verder uitbreiden

doen voor vrijwilligers die willen

die datum alvast! In de maand

bewegen. Ook epilepsie komt vaak

en toebehoren. We zijn gestart

en de kwaliteit van de paard

assisteren tijdens de lessen maar

juni organiseren we een open

voor en veelal zijn ze spastisch.

met de bouw van een eigen rijhal

gerelateerde activiteiten verder

ook zijn we op zoek naar mensen

dag met speciaal voor al onze

Daarnaast zijn longproblemen,

welke we in december in gebruik

verbeteren.

met een mendiploma of een

deelnemers van de dagbesteding

slecht functionerende nieren en

hopen te nemen. In 2018 willen we

koetsiersbewijs.

en onze lesklanten een wedstrijd

darmen en een algeheel slechte

de mogelijkheden voor mensen

Oproep vrijwilligers

doorbloeding veel voorkomende

met een beperking om te kunnen

We zijn al een heel eind op

Opening nieuwe rijhal en open dag

meer informatie over Bûtenút op

klachten. Door het rijden met

paardrijden nog beter onder

weg aar we kunnen nog wel

Op 20 januari 2018 om 13:30 uur

www.butenut-oentsjerk.nl

en overige activiteiten. Kijk voor


14

Van blik tot trouwjurk - bijzondere vondsten 2017 Bij onze kringloopwinkel Hart in Friesland kunt u eigenlijk alles inbrengen. Nieuwe en gebruikte dingen maar ook oude of zelfs antieke dingen zijn welkom. De enige voorwaarde is dat alles nog werkt of gebruikt kan worden. Want wat u zelf niet meer nodig heeft, kan voor een ander van onschatbare waarde zijn. Er zijn dan ook prachtige serviezen, interessante boeken, antieke kasten en zoveel meer in onze winkel te vinden. En af en toe zitten er ware schatten tussen. Zo ook dit jaar weer. Heeft u ooit gedacht dat u uw trouwjurk in een kringloopwinkel kon vinden? Of een stukje krant uit het jaar 1913? Wij waren blij verrast met de bijzondere vondsten 2017. En daarom hebben wij op deze pagina een aantal van deze schatten voor u verzameld.

Van blikopener tot trouwjurk

als je niet komt krijg je echt

toch niet? 1 september 2017, de

spijt.” Ok, nou dan die kant

grote dag is aangebroken. In

de

maanden je huis kunt opleuken

komt de tijd van voorbereiden.

maar op. Kwartiertje later was

de voorgaande weken was ik

kringloop, ik heb er al heel wat

en het terug mag brengen als

Samen met mijn vriendin

ik bij de kringloop. Warempel,

aardig aan de wandel geweest,

weggesleurd en weer heen

je het niet meer mooi vindt

Linda ging ik op zoek naar

ik was sprakeloos…. Wauw! De

want ik had her en der een kip-

gesleurd in de afgelopen jaren.

om het vervolgens weer om

een jurk. Het moest persé een

perfecte jurk, de jurk die ik in

filet

Prachtige ontdekkingen heb ik

te ruilen, voor een vast bedrag

tweedehands jurk worden. Ik

mijn hoofd had. Hij zat in een

ontsierde. Maar op de grote

er gedaan. Voor een ander oude

per maand. Een soort speel-o-

had een oproep gedaan op

hoes, was helemaal compleet,

dag

rommel, voor mij ware schatten.

theek voor de huisvrouw dus

Facebook en ben een aantal

Hoepel en vetersluiting, pas

Adembenemend!

Zo vond ik een keer zo’n heerlijk

eigenlijk. Mijn hele huishouden

keren ergens wezen passen.

gestoomd het kaartje zat er

ontzettend veel complimenten

tuttig Tiroler weerhuisje en ik

komt van de kringloop en

Maar niks vond ik echt mooi

nog bij. Een A-lijn met niet

gehad op de jurk. Ik heb

heb een kast vol antieke kopjes,

meer dan de helft van mijn

of zat goed. Totdat op een

al

tierelantijntjes,

iedereen het verhaal verteld

blikjes, oude bijbeltjes en van

garderobe. Speelgoed, boeken,

donderdagmiddag de telefoon

perfect afgewerkt lijfje. In het

over de jurk en hoe ik eraan

die leuke etuitjes met inhoud,

een babyuitzet voor onze leen-

ging. Het was mijn vriendin, ze

kantoortje deden we de eerste

was gekomen, onvoorstelbaar

zoals een naaisetje, verband,

baby, spullen om de tuin mee

was bij de kringloop. Ik moest

pas-sessie en hij paste als een

dat je zulks bij een kringloop-

nagelspulletjes en kammetjes…

op te leuken en keukenspullen.

komen zei ze, want er hing een

handschoen. “Ik neem hem!”

winkel kan vinden. Ik vind het

En ik vond er een keer een

Een kerstboom met ballen, licht

schitterende trouwjurk. “Jaaa,

riep ik verrukt. Bij de kassa

zo’n bijzonder verhaal en het

ouderwetse

en slingers. Allesssss.

maar ja…” zei ik tegen haar, “ik

stond Jelmer, ik vroeg wat hij

paste helemaal bij me: mijn

was er gisteren (hoe kan het

ervoor wilde hebben. “Ach doe

mooiste dag in een prachtige

Ik

ben

verslaafd

aan

conducteurstas,

waar ik behoorlijk mee in mijn

te

veel

hangen paste

die alles

de

jurk

perfect. Ik

heb

nopjes ben. Eigenlijk gebruik ik

Aldus: mijn man vroeg mij ten

ook anders) en er hing alleen

maar 50 euro juh”, zegt ie.

jurk van de kringloop. Dit heeft

de kringloop als een interieur-

huwelijk op Ameland, juli 2016.

eentje met van die truttige

Ongelooflijk! Helemaal verliefd

gewoon zo moeten zijn!

uitleen, ik pleit dan ook voor

Hartstikke mooi! Met paarden

pof-mouwtjes.” “Nee, zei ze

was ik op mijn jurk en op mijn

een

‘kringloopabonnement’.

op het strand. Ik was helemaal

tegen me, je moet NU komen!

aanstaande man uiteraard,

Mattie Dijkstra-Bekkema

Zodat je eens in de drie

in mijn nopjes. Maar ja, dan

Dit is helemaal jouw ding,

voor zo’n prijs? Dat geloof je

Foto’s zijn van Cint-space-print


W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

Kinderbordje Op 14 juni 2017 vond Jelmer dit kinderbordje van Molenaar’s Kindermeel bij Hart in Friesland. Daarop staat de tekst ‘Ha-pap!

15

Slofjes uit 1943

zegt Fik, mis hoor, lacht Mop. Poes roept: eerst ik!’ T is allemaal op!

Slofjes uit 1943, gemaakt

De tekst is Jelmer na ruim 50 jaar nog niet verleerd. Herinnering aan

door

fijne kinderjaren!

Nijkerk. De zooltjes van

schoenmaker

deze sloffen zijn gemaakt van drijfriemen. Op het aangehechte kaartje staat handgeschreven: handwerk van baas Sake schoenmaker O Nijkerk +/- 1943 (zolen uit drijfriemen Ropster mounle)

Bordje van Villeroy en Boch flamant ongeveer 1900 Sjoukje: Het bordje zat in een schaal die ik leuk vond. Die trok dus in eerste instantie mijn aandacht. En toen ik het bordje zag, dacht

Blik met krantenartikel uit 1913 waarin de Titanic genoemd wordt

ik: “neem ik dit ook maar mee.” Want mijn ouders hadden vroeger

Saskia: “Volgens mij heb ik het blik in januari gekocht. Ik was niet echt op zoek naar een oud blik, maar zag dit

ook dat soort bordjes. Ik zag al wel dat het bordje oud was maar

liggen. Het deed me aan mijn opa denken. Daarom heb ik hem gekocht voor 1 euro. Eenmaal thuis maakte ik het

had er verder geen idee van. Daarom heb ik het aan iemand laten

blik open en kwam toen pas erachter dat het om een heel oud antiek blik ging. Er zat een stukje oude krant in.

zien die veel over serviezen en de bijbehorende merken weet. En

En toen ik dit uit het blik haalde, bleek het om een krant uit 1913 te gaan waarin de Titanic benoemd werd. Een

wat bleek? Het bordje is al meer dan 100 jaar oud! Het is ongeveer

complete verrassing! Ik heb de waarde opgevraagd maar omdat het slechts om een deel van een krant gaat is

in 1900 gemaakt door Villeroy en Boch. En het is nog helemaal gaaf.

de waarde moeilijk te schatten. Het is een beetje wat iemand die de historische waarde ervan inziet het waard

Of het echt waarde heeft, weet ik eigenlijk niet. Misschien is het

vindt. Desalniettemin is het fantastisch om iets te bezitten wat met de Titanic te maken heeft.

ook helemaal niks. Maar ik vind het in ieder geval heel leuk. En zo’n oud bord in een kringloopwinkel vinden is toch best bijzonder. En daar zijn we het met Sjoukje helemaal mee eens.

Blik met laatste tabak van Drachtster tabaksfabriek Harm: “Op het eerste gezicht lijkt het niet zo’n heel bijzonder blik. Maar kijk je op het deksel dan staat daar volgende tekst geschreven: Laatste tabak van Drachtster tabaksfabriek Drachtster Kei pruimtabak 12-4-1990. Toen ik het blik vervolgens opendeed, bleek er inderdaad nog onversneden tabak in te zitten. En dat maakt het blik dan toch wel weer bijzonder.”


16

Hart in Friesland al meer dan 10 jaar sponsor van Sportstichting Dol Fijn

discotheek

Dol Fijn, stond Dol Fijn er financieel slecht voor. Er was niet genoeg geld om de sporters op een passende manier te ondersteunen en lekker te laten sporten. Mede door deze sponsoring is Dol Fijn nu gelukkig weer een financieel gezonde stichting. En daar zijn ze erg blij mee. Want alleen op deze manier kunnen zij het sporten voor mensen met een beperking mogelijk maken en betaalbaar houden.

Daar

kunnen wij onze activiteiten

en

daadwerkelijk organiseren. En

vrijwilligers er elk jaar weer een

om onze ondersteuning ook in

groot feest van.

de toekomst te kunnen blijven

maken

Voordat Stichting Hart in Friesland in 2010 hoofdsponsor werd van sportstichting

Champino.

alle

deelnemers

bieden hebben we hulp nodig…

Het wordt een mooi sportseizoen

En hard ook!

Op 27 januari 2018 organiseren wij het 10e Hart in Friesland

Wilt u iets voor ons betekenen?

G-zaalvoetbaltoernooi.

Aan

Op dit moment zijn wij op

dit toernooi nemen meer dan

zoek naar een penningmeester

15 teams deel uit Friesland

en een bestuurslid. Maar ook

en Groningen. En natuurlijk

vrijwilligers bij de verschillende

Sporten mogelijk maken? Ik

zijn, los van het niveau waarop

Van Bowlen tot Zwemmen

besteden wij extra aandacht aan

sporten zijn altijd van harte

hoor het u bijna denken. Ja

hij of zij de sport beoefent.

Wekelijks sporten bij ons zo’n

deze jubileumeditie. Daarnaast

welkom. Met een paar extra

inderdaad, sporten mogelijk

Maar, wat voor de een heel

160 deelnemers. De sporten

zijn wij het hele sportseizoen

handen wordt het werk vaak

maken. Even lekker sporten…

simpel is, is dat voor de ander

die zij beoefenen lopen uiteen

door bezig om projecten te

net iets gemakkelijker. Dus, zit

Dat doe je om je lekker te voelen

zeker niet. Daarom zet Stichting

van zwemmen en bowlen over

organiseren om meer kinderen

uw sportieve hart op de juiste

en zonder daar al te veel bij na

Dol Fijn zich al meer dan 35

wandelen en gymnastiek tot

met een beperking aan het

plek en wilt u enkele uurtjes per

te denken, toch?! Je stapt op de

jaar in voor de beweging van

fitness, voetbal en schaatsen. En

sporten te krijgen.

week in dienst stellen van een

fiets of in de auto en even later

mensen met een verstandelijke

wat zijn de deelnemers steeds

sta je op het voetbalveld of de

en/of lichamelijke beperking.

weer enthousiast hierover. Het

Op 29 december 2019 bestaat

graag. Eén ding kan ik u namelijk

tennisbaan te zweten. Sporten

En die hulp is keihard nodig,

fijne is namelijk dat ze mee

Stichting Dol Fijn 40 jaar. Ook al is

beloven: de dankbaarheid die u

is gezond, dat weten wij. En

want zonder een steuntje in de

kunnen doen met hun favoriete

dit datum pas over 2 jaar, wij zijn

zult ervaren is niet in geld uit te

samen sporten schept een band.

rug is het voor deze mensen

sport en dat helemaal op hun

ons nu al aan het voorbereiden

drukken.

Juist daarom zou sporten voor

vaak onmogelijk om van sport

eigen niveau. Binnen reguliere

om een grote sport- en speeldag

iedereen bereikbaar moeten

te kunnen genieten.

sportverenigingen is dat vaak

te organiseren. En ook een reünie

Mocht u geïnteresseerd zijn dan

helaas niet mogelijk.

voor alle (oud-)vrijwilligers is

kunt u contact opnemen met :

gepland.

Lucas Dries,

ander? Dan horen wij dit heel

voorzitter Stichting Dol Fijn

Toch niet alleen het sporten zelf

SPORTEN MET EEN BEPERKING

Sportstichting Dol Fijn organiseert op

zaterdag 27 januari 2018

is belangrijk voor de deelnemers

U ziet, plannen genoeg. En de

T. 0512-532784

van Stichting Dol Fijn. De sociale

sponsoring door Hart in Friesland

voorzitter@sportstichingdolfijn.nl

contacten zijn minstens net

is voor ons een extra steuntje in

zo waardevol voor hen. Als er

de rug bij al onze activiteiten. De

En als u een keer mee wilt

iemand van de groep ontbreekt

dagelijkse leiding ligt bij Dol Fijn

doen of eens wilt kijken bij één

wordt

ogenblikkelijk

in de handen van een vierkoppig

van onze sporten dan kunt u

er

gevraagd waarom hij of zij er

bestuur. Maar alleen samen met

voor alle sporten, de trainings-

het

niet is. De onderlinge binding

de meer dan 50 vrijwilligers en

tijden

10e Hart in Friesland G-zaalvoetbaltoernooi

is groot. Dit is ook te zien op

de

vinden

ons

van bedrijven en organisaties

Aanvang 13:00 u – Sport Centrum – Splitting 65 te Drachten Entree: Gratis U bent van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen.

Het 10e Hart in Friesland G-zaalvoetbaltoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:

jaarlijks

slotavond

in

financiële

ondersteuning

en op

extra onze

informatie website:

www.sportstichtingdolfijn.nl


Wil je sporten? Heb je een beperking? Is de sportfaciliteit niet aangepast? Bij Vereniging Voor Aangepast Sporten (VVAST) bieden we sporten voor mensen met een handicap.

Ook voor uw

We bieden de volgende sporten aan:

Familiediners - Vergaderingen - Bruiloften - Catering - Afhaalmaaltijden

• • • • •

Openingstijden

Woensdag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur. Zaterdag en zondag vanaf 15.00 uur. In overleg is het mogelijk om op andere dagen/tijden te reserveren. Besloten zaalruimte mogelijk voor groepen.

Volg ons ook op facebook - Kippenrestaurant de Kakelhof Nijtap 45 - 9218 PA Opeinde - Tel.: 0512 - 52 48 80

Handboogschieten Kanovaren Zeilen IJssleeën (priksleeën) Zwemmen

Wil je eens kijken of één van onze sporten jou bevalt, kom dan gerust een keer langs. Je kunt gratis een paar lessen meedoen.

BETONBOOR- EN EN ZAAGBEDRIJF BETONBOORZAAGBEDRIJF

K.. WIJMA K K. WIJMA K. WIJMA BETONBOOR- EN ZAAGBEDRIJF

www.wijmabv.nl

www.wijmabv.nl nipkowlaan 1

9207 ja drachten www.wijmabv.nl nipkowlaan 1 268 ☎ 0512-302 www.wijmabv.nl 9207 ja drachten

nipkowlaan 1 268 0512-302 ☎ 9207 jawww.wijmabv.nl drachten ☎ 0512-302 268 www.wijmabv.nl

Contactinformatie en de locaties waar we sporten zijn te vinden op onze website:

www.vvast.nl

Als je meer informatie wilt kan je ook contact opnemen met onze secretaris via de mail:

secretaris@vvast.nl


Werkt mijn cv-installatie nog wel naar behoren? Wie kan mij daarbij helpen?

ant Fit bij Tal

Gezonde mensen voelen zich fijner en hebben meer plezier! Tel. 0513 - 64 38 00

Een storing komt nooit gelegen. En treedt vaak op als het buiten koud is, in het weekend of tijdens feestdagen. Wachttijden van twee dagen plus hoge reparatiekosten zijn eerder regel dan uitzondering.

I www.talant.nl

Kies voor zekerheid. Kies voor Breman!

U heeft al een basis serviceabonnement voor slechts

€ 5,09 per maand!

Als u zich voor 31 december 2018 aanmeldt voor een serviceabonnement, ontvangt u de eerste 3 maanden GRATIS!

Theater, voorstellingen op maat met daarbij schminken, ballonfiguren en dansen op muziek.

breman.nl

T 0800 - 442 22 44

Clown Klinkie geeft ook kinderfeestjes op kinderboerderij “de Naturij” En we staan natuurlijk altijd open voor een leuk idee!

De MAKELAAR met groene STIP het startpunt voor uw woning

theoenwieke@hotmail.com 0634957212

Burgemeester Wuiteweg 52 | 9203 KL Drachten Tel. 0512 512123 | Fax. 0512 515588 www.devries-makelaars.nl | info@devries-makelaars.nl

www.binkieenklinkie.nl

Een kind met een beperking, en wat nu? Deze hartenkreet zal veel ouders die een kind hebben met een beperking bekend in de oren klinken. Beperkingen zijn er natuurlijk op verschillende vlakken; zowel lichamelijk, verstandelijk, gedragsmatig en/of psychiatrisch. Hiermee leren om te gaan is niet alleen voor de ouders zwaar, maar zeker ook voor het kind zelf. Gelukkig zijn er diverse professionals die u en uw kind hierbij kunnen ondersteunen, stichting A & B is hier een prachtig voorbeeld van. Een gezin kan onder enorme druk staan als 1 of meerdere van de gezinsleden een beperking heeft. Alle beschikbare tijd en aandacht gaan vaak volledig naar de beperking. Dit kan een ware uitputtingsslag zijn voor alle betrokkenen. Dankzij dit inzicht hebben wij Stichting A&B opgericht in 2005. Het doel is om op professioneel niveau kinderen/ jongeren zo goed mogelijk met hun problematiek te leren omgaan zodat zij in de toekomst zo weinig mogelijk hierin beperkt worden. Dit betekent concreet dat er een gezinssituatie wordt nagebootst, dat er consequent wordt gehandeld en dan men de mogelijkheid krijgt om te leren van elkaar. Al sinds 1987 zijn wij een pleeggezin en sinds 2003 hebben we daarnaast een gezinshuis voor kinderen/jongeren met een beperking. Daarbij krijgen we ondersteuning van meerdere goed opgeleide begeleid(st) ers die voor onze stichting werken. Structuur en duidelijkheid zijn sleutelwoorden in onze werkwijze, al is een bepaalde mate van flexibiliteit ook erg belangrijk. Het kunnen

helpen van kinderen en de ouders op een dergelijk diep menselijk niveau is een ware motivatie om dit et doen. Wij weten hoe zwaar het kan zijn. Het bieden van structuur in de vorm van dagbesteding aan (oudere) jongeren is ook een belangrijk deel van onze werkzaamheden. De dagbesteding is vooral bedoeld voor jongeren die op de reguliere arbeidsmarkt net buiten de boot vallen en ook jongeren die (tijdelijk) geschorst zijn van school. Ons motto is; wie onterecht thuis zit, kan best iets doen. Sport en (buiten)activiteiten is belangrijk voor iedereen, maar zeker ook voor kinderen en jongeren met een beperking. Het buiten zijn, frisse lucht inademen, actief bezig zijn en groepssporten te beoefenen zijn goed voor de gezondheid, voor sociale vaardigheden en een goede manier om energie kwijt te kunnen. Om deze reden wordt bij ons standaard wekelijks gesport; met mooi weer buiten op ons terrein, in de koude maanden in het sportcentrum in het dorp. Het hele jaar wordt er bijvoorbeeld volleybal getraind om dan in de zomermaanden met allerlei beachvolleybalwedstrijden in de omgeving mee te doen. Hier doet iedereen dan ook fanatiek aan mee! Voor allerlei sportactiviteiten zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die specifieke sportactiviteiten en het vervoer op zich kunnen nemen. Ouders die voor hun kind/jongere een logeerplek, weekendopvang, (tijdelijk) verblijf of een zinvolle dagbesteding zoeken willen wij van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen. In een persoonlijk gesprek wordt al snel duidelijk wat de mogelijkheden zijn.

Stichting A&B A&B Dagbesteding B.V. Merkebuorren 90

9241 GH Wijnjewoude T. 0516 - 48 05 07 www.stichtingaetb.nl


W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

19

Onze donateurs in het zonnetje gezet Een groot deel van de sponsorbedragen die Stichting Hart in Friesland jaarlijks uitkeert, komen uit Kringloopwinkel Hart in Friesland, welke in huwelijkse voorwaarden aan elkaar zijn verbonden. Daarnaast zijn er echter ook een groot aantal mensen die de stichting een warm hart toedragen en op regelmatige basis geld doneren. Soms gaat het om kleine bedragen, een andere keer om flinke hoeveelheden geld. Maar hoeveel het ook mag zijn, elke gift en elke steun is welkom. Vaak zit er een persoonlijk verhaal

onze donateurs eens te bedanken.

de rug geven. Sommigen zouden

ervaren. Een van onze trouwe

alleen financieel. Ook zij heeft haar

achter de giften. Dit is niet altijd

Wat zijn wij blij met uw giften.

zonder dit geld niet eens mogelijk

donateurs is Deli Oostenveld. Zij

eigen verhaal waarom zij Stichting

direct zichtbaar maar toch is het

Dankzij uw donaties kunnen wij

zijn. Wij vinden het geweldig om

is al jaren betrokken bij Stichting

Hart in Friesland een warm hart

altijd aanwezig. Hoog tijd om al

heel veel projecten een steuntje in

zoveel betrokkenheid te mogen

Hart in Friesland en steunt ons niet

toedraagt.

Een interview met Deli Oostenveld Hart in Friesland heeft Deli Oostenveld geïnterviewd om haar – plaatsvervangend voor al onze donateurs – eens in het zonnetje te zetten.

ik niet persoonlijk kende maar die

struiken. Inmiddels krijg ik ook van

bij de projecten die Hart in

ik wel graag wilde ondersteunen.

andere mensen vruchten die ik

Friesland

In 2004 las ik in het magazine

dan tot jam verwerk en verkoop.

mijn dochter werkt wel in de

van thuiszorg Zuidwest Friesland

Dit levert ieder jaar een mooi

gehandicaptenzorg. Via haar zie

een oproep: Zij stelden €1000 ter

bedrag op voor Hart in Friesland

en hoor ik dan ook regelmatig

sponsort.

Een

van

Weet u nog wanneer u voor het

paarden en een zeer persoonlijke

beschikking voor een goed doel.

zoals de stichting inmiddels heet.

dat deze vorm van sponsoring

eerst in aanraking bent gekomen

ervaring samen. Hier wou ik ook

Welk goed doel mochten de lezers

Daarnaast ben ik ook begonnen

hard nodig is. En dat is een mooie

met Stichting Hart in Friesland?

iets voor doen. Als je ooit van heel

zelf bepalen. Toen heb ik niet

met de verkoop van Biobalans –

motivatie om daarmee door te

Dat was op de markt. Ik kwam

dichtbij hebt meegemaakt welke

geaarzeld en de Tjalling stichting

een product dat ik bij mijn zwager

gaan.

Jelmer (red: de oprichter van de

invloed een beperking heeft op

voorgesteld. Nooit had ik verwacht

met korting kan inkopen. De winst

Tjalling stichting en later Hart in

iemands leven, welke zorgen en

dat wij dat geld daadwerkelijk

gaat in zijn geheel naar Stichting

Wat is het mooiste wat u verbindt

Friesland) af en toe tegen op de

intense gevoelens dit met zich

zouden mogen ontvangen. Maar

Hart in Friesland. Zo verkoop ik dus

aan Stichting Hart in Friesland?

markt in Drachten en Bolsward.

meebrengt, dan kun je er nooit

precies dat gebeurde. De €1000,-

verschillende producten om geld op

Ooit heb ik van Jelmer een Fries

Hij stond daar spullen voor de

meer omheen. Dan voel je diep van

gingen naar de Tjalling stichting.

te halen voor Hart in Friesland. Ik

paardje als bedankje gekregen. Het

Tjalling Stichting te verkopen. Via

binnen de behoefte om iets te doen,

Dat was ook het punt toen ik

probeer twee keer per jaar iets te

is geen bijzonder beeldje of zo.

een collectebus haalde hij toen ook

om te helpen.

besloot om regelmatig iets voor de

doneren. En dat lukt aardig.

Maar het heeft wel een speciale

extra donaties op. In het begin heb

stichting te willen betekenen.

ik – iedere keer dat ik Jelmer zag –

Wanneer heeft u besloten om

een klein bedrag in de collectebus

Stichting Hart in Friesland

gedaan.

plek gekregen. En iedere keer dat ik

Ziet u zelf ook het resultaat van uw

ernaar kijk, denk ik eraan waarvoor

Wat doet u om de Stichting Hart in

sponsoring terug?

ik mij inzet. Dat voelt goed en

regelmatig te sponsoren?

Friesland te ondersteunen?

Ik ben zelf niet actief in de

motiveert mij iedere keer weer om

Dat ging heel geleidelijk. Zoals

Toen ik een keer besloten had om

gehandicaptenzorg

mijn werk voor Stichting Hart in

Wat is de reden dat u Hart in

gezegd, in het begin stopte

regelmatig iets voor de stichting te

ook niet persoonlijk betrokken

Friesland een warm hart toedraagt?

ik af en toe een klein bedrag in

willen betekenen, dacht ik erover

Op een gegeven moment raakten

de collectebus van de Tjalling

na wat ik kon doen. In eerste

Jelmer en ik in gesprek over zijn

stichting. Toen Jelmer ermee stopte

instantie stond ik dus op markten

werk voor de Tjalling stichting.

om regelmatig op markten te staan,

en kerstmarkten. Dat was toen nog

Zijn passie voor deze stichting, de

bood ik aan om deze taak over te

gratis omdat het geld ten goede

paardensport en mensen met een

nemen. Ik vond het leuk om te

kwam van een stichting. Later

beperking raakte mij heel diep.

doen en het voelde goed om iets te

werd wel geld gevraagd voor de

Hier kwamen mijn grote liefde voor

kunnen betekenen voor mensen die

standplaats. Toen ben ik gestopt met de markten.

en

ben

Friesland te blijven doen.

Vrienden van Stichting Hart in Friesland Ja, ik doe graag mee en zorg ervoor dat sporters met een beperking kunnen genieten van de paardensport.

de heer

mevrouw

Voornaam: ............................................................................................. Tussenvoegsel: ......................................................................................

En wat heeft u toen gedaan?

Achternaam: ..........................................................................................

Ik heb een volkstuintje en houd erg

Straat + Huisnummer:

van tuinieren. Zo kwam vrij snel

Postcode: ..........................

het idee in mij op om kalebassen

Woonplaats: ..........................................................................................

te kweken en deze te verkopen.

Telefoonnummer :

De volledige opbrengst heb ik

E-mail: ..................................................................................................

gedoneerd. Dat heb ik een aantal

Datum: ........................

............................................................................. .............

..................................................................................

Handtekening:

..................................................

jaren gedaan maar kalebassen nemen nogal veel ruimte in je

Ik geef jaarlijks tot wederopzegging €.................. aan Stichting Hart in Friesland.

volkstuintje in. Daarom zocht

Ik schenk eenmalig €.................... aan Stichting Hart in Friesland.

ik naar een andere mogelijkheid. En die vond ik vrij snel. Ik heb namelijk ook veel vruchtenstruiken in mijn tuin. En daar maak ik dan heerlijk jam van die ik verkoop. In het begin alleen van mijn eigen

Nog niet betalen! U ontvangt van ons een factuur per e-mail. Formulier graag retourneren aan: administratie@hartinfriesland.nl Stichting Hart in Friesland is Anbi-gecertificeerd. Dat betekent dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Minstens 90% van alle donaties gaan naar het goede doel. Stichting Hart in Friesland | De Roef 8a | 9206 GP DRACHTEN | 0512-538027 administratie@hartinfriesland.nl | KvK 01088401 | NL11 RABO 0315461802 ANBI, bekend bij Belastingdienst nr. 8122.35.289


20

Word ook vriend van Stichting Hart in Friesland aangewezen als ANBI Stichting. (Algemeen

Nut

Beogende

Instelling (ANBI) is een instelling die

het

algemeen

belang

dient. Door deze ANBI status kunnen onze donateurs bij de opgave

Even vergeten dat je ziek bent, vergeten dat je anders bent dan een ander. Even al je pijn en verdriet kunnen vergeten.

inkomstenbelasting

Wat u vandaag aan een ander

giftenaftrek krijgen. En voor

geeft, bepaalt hoe de ander de

Stichting

Friesland

dag van morgen beleeft! Word

betekent dit dat wij geen schenk-

daarom nu vriend van Stichting

belasting

Hart in Friesland! Uw gift laat

Hart en

in

erfbelasting

hoeven te betalen, waardoor de

menig hartje sneller kloppen.

bijdrage voor 100% bij de doelstelling terecht komt.

PS: Benieuwd naar de voortgang van dit project? Scan QR-code

Wat is er op dit moment hard

met uw smartphone en volg

nodig?

het project op de voet op onze

Hart in Friesland heeft op

website.

korte termijn uw ondersteuning

Qrafter (gratis beschikbaar voor

nodig om aan alle behoeften

iPhone/iPad) of Quickmark QR

binnen

Code Reader).

de

aangepaste

paardensport te voldoen. Denk daarbij aan: • Meerdere geschikte en betrouwbare paarden;

Stichting Hart in Friesland zorgt er voor dat aangepaste paardensport op meerdere locaties in Friesland weer op de kaart wordt gezet. En dat is hoognodig. Helaas zijn vele subsidies sterk verminderd of geheel verdwenen. Stichting Hart in Friesland, voorheen Tjalling Stichting (actief sinds 1999), zorgt in samenwerking met meerdere dagbestedingen en maneges op locaties in Friesland voor het faciliteren van de paarden en alle toebehoren die nodig zijn om de paardensport voor mensen met een beperking tot uitvoering te brengen. Paardrijden voor hen die de gehele

twee paarden geeft vermindering

Mogen wij op uw ondersteuning

dag door moeten maken in een

van

rekenen?

rolstoel of niet gezond genoeg

normalisatie zal de motoriek (het

Therapeutische paardensport is

zijn om aan een valide sport deel

houding

bewegingsbeeld)

onmisbaar voor de ruiters die er

te nemen, is het een onmisbaar

vaak ten goede komen. Hoge

gebruik van maken. Zonder uw

gebeuren. Loskomen van hun

spanning van de darmspieren

hulp zal het niet voor langere tijd

handicap, even weg van die rolstoel

kan door het rijden op een paard

mogelijk zijn om hier mee door

en gedragen mogen worden door

of

genormaliseerd

te gaan. Laat uw hart spreken

vier sterke benen van een paard.

worden. Bloedcirculatie zal door

en steun het belangrijke en

Daarnaast de warmte en de liefde

de ritmische bewegingen van het

onmisbare werk van Stichting

van een paard mogen delen met je

paard en de lichaamswarmte die

Hart in Friesland. Mogen zij ook

vriendjes en vriendinnetjes.

het paard afgeeft sterk verbeterd

op uw steun rekenen?

spierspanningen. en

huif-bed

Deze

worden. Ook vele andere zintuigen

Wat is het effect op de

zullen opnieuw geprikkeld worden.

Uw belastingvoordeel door ANBI-

deelnemer?

De tast, de geur, gezichtsvermogen

status

Het rijden op een paard of op het

en het gehoor zullen hierdoor sterk

Stichting

Hart

huif-bed liggend op de ruggen van

verbeteren.

is

de

door

in

Friesland

Belastingdienst

• Aangepast tuigage, zadels en andere benodigdheden; • Tilliften t.b.v. meervoudig gehandicapte deelnemers.

(Aanbevolen

apps:


VBI PS-renovatievloer ® Oersterk, vederlicht en snel • Liggergewicht 6,5 kg/m 1

• Standaard liggerlengtes in 7 maten: 3,00 m - 3,30 m - 3,60 m - 3,90 m 4,20 m - 4,60 m - 5,00 m

• EPS-vulelementen h.o.h. 90 cm - Lengte vulelement 1,20 m

• Isolatiewaarden: Rc = 4,3 m 2.K/W (wit EPS) en Rc = 5,0 m 2.K/W (grijs EPS) • Vulbeton: 70 liter/m 2

• Liggers en vulelementen makkelijk op maat te maken

ARBO-vriendelijk

Makkelijk op maat

Goed geïsoleerd

Minder manuren

Belangrijk: Deze vloer altijd toepassen volgens het verwerkingsvoorschrift van VBI. Voor technisch datablad: zie www.vbi.nl

Slimme oplossingen komen van VBI


22

SPONSORLIJST 2017

STICHTING HART IN FRIESLAND Het afgelopen jaar hebben wij vanuit de Stichting een groot bedrag van de financiële gelden geïnvesteerd in de aankoop van paarden en alle toebehoren die het mogelijk maken om de aangepaste paardensport voor mensen met een beperking tot uitvoer te brengen. Alle paarden en toebehoren zijn gestald bij Zorg-en Dagbesteding Bûtenút te Oentsjerk www.butenut-oentsjerk.nl Vanuit deze locatie is een vruchtbare samenwerking ontstaan in 2016 en sindsdien trekken we gezamenlijk op om nog beter aan de behoefte van (nieuwe) deelnemers aan de aangepaste paardensport te kunnen voldoen. Stichting Hart in Friesland heeft het afgelopen jaar 4 nieuwe paarden aangekocht die voornamelijk na een intensieve trainings periode, ingezet kunnen worden voor het huifbedrijden. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat alle inmiddels 14 paarden een eigen passend zadel en/of tuigage hebben. Naast de vaste maandelijkse/jaarlijkse donaties is het mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers mogelijk geweest om extra donaties uit te reiken aan onder andere de volgende instanties: • Woonzorgcentrum De Warrenhove te Drachten | Het mogelijk maken dat ouderen wekelijks kunnen zwemmen. www.dewarrenhove.nl • G-Korfbal Ureterp | Sinds 2006 is er bij KV Oerterp een afdeling G-korfbal welke Hart in Friesland als jaren financieel ondersteund. www.kvoerterp.nl • Stichting Oerrock Ureterp | Jaarlijks terugkerend muziek festival in Ureterp in mei 2017. Stichting Hart in Friesland zorgt voor financiële ondersteuning voor het plaatsen van podia voor rolstoelgangers. www.oerrock.nl • Kinderspul Opeinde | Spelweek voor kinderen in Opeinde • Sportstichting VDS Dolfijn te Drachten | Organiseert sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Drachten en omstreken. www.sportstichtingdolfijn.nl • Mevrouw G. Boersma-De Ruiter | Uitgave van haar gedichtenbundel “thuis” www.grietjeboersma-deruiter.nl • Shantykoor Bregesjongers te Opeinde | Het 35 leden tellende koor is een graag geziene gast bij de diverse shantyfestivals, dorpsfeesten en andere evenementen en festiviteiten. Daarnaast treden ze regelmatig op om de bewoners van ouderencentra een aangename middag of avond te bezorgen. www.bregesjongers.nl • Stichting Handbike Team Fryslân te Drachten | De Drachtster Gerrit Dijkstra was 19 en van plan om het als prof te maken in het marathonschaatsen, toen als zijn toekomstdromen in 2004 in een klap in duigen vielen bij een ernstig ongeluk. Afgelopen zomer 2017 zwom hij vanaf de jachthaven aan Buitensvallaat naar het einde van het Moleneind, een tocht van bijna 6 kilometer. En dat is bijzonder, want Gerrit heeft twee incomplete dwarslaesies en een complete. Met de 6 kilometer lange tocht heeft Gerrit laten zien hoe belangrijk het is om te sporten, juist voor mensen met een beperking. Met de zwemrace heeft hij geld opgehaald voor 2 goede doelen. Het eerste doel is zijn eigen Stichting Handbike Team Fryslân, het tweede de Stichting Kinderfeestje Geven. Ook Stichting Hart in Friesland heeft hem financieel mogen ondersteunen. • Herbergier Wijns | Kleinschalig wooncomplex voor mensen met dementie. www.herbergier.nl Eenmalige sponsoring voor de aanschaf van de ‘tovertafel’ voor mensen met dementie • JP Kook-en Knutselclub te Drachten | Club bij JP van de Bent Stichting. Sponsoring gezellige avond voor mensen met beperking, afsluiting van het zomerseizoen • Stichting KWYK te Gaastmeer | Stichting Kwyk houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en het realiseren van voorzieningen voor ouderen in Gaastmeer (nabij Heeg). Eenmalige sponsoring voor inrichting fitnessplein. • Het Fryske Tandem Team | Sneker Leon Brinksma is een jongen met een licht verstandelijke en visuele beperking. Hij is echter erg sportief en enorm gedreven. Hij laat zich niet tegenhouden door zijn beperkingen. Sinds oktober 2013 heeft hij het tandemwielrennen ontdekt. Dit vindt hij ontzettend leuk en hij kan hier al zijn energie in kwijt. Leon is erg competitief ingesteld en doet dan ook graag mee aan wedstrijden. www.frysketandem.nl • WV de Trochsetters | Wandelvereniging te Drachten. www.trochsetters.com • Korfbalvereniging LDODK • Dagbesteding Justjesoars te Oudega (Gemeente Smallingerland) | Dagbesteding voor ouderen met extra zorgbehoefte Financiële toegift voor de aanschaf van een duofiets. www.justjesoars.nl Op onze website wordt regelmatig de sponsorlijst bijgewerkt. Kijk ook op www.stichtinghartinfriesland.nl/sponsoring

COLOFON Uitgever: Dé Media Postbus 448 9200 AK Drachten Tel. (0512) 57 15 00 Fax (0512) 57 15 09 i.s.m.: ‘Hart in Friesland’ De Roef 8a, Drachten (Industrieterrein De Haven recht tegenover de Gamma) www.hartinfriesland.nl Acquisitie: Uitgeverij Dé Media Vormgeving: VDS Crossmedia Weerdingerstraat 45 A-B 7815 SC Emmen T: 085 - 773 41 71 Druk: Hoekstra krantendruk, Emmeloord Verspreiding: Santibri-Axender, Drachten Tel. (0512) 51 22 24 ©2017 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


Wanneer de praktische dagelijkse zelfredzaamheid van uw kind niet vanzelf loopt, schakel dan een ergotherapeut in.(Denk aan: schrijven, knippen, douchen of niet tot spel komen). Basje Wentink (Drachten) | Mirjam Miedema (Drachten/Heerenveen) Karin Murk (Heerenveen) | Angela Rozema-van Koeveringe (Leeuwarden) Martine Postma-Stallinga (Heerenveen)

Geertje Wassenaar Geertje Wassenaar 06 - 53 06 52 -70 5352 52 70 52 info@geertjesrijschool.nl voor alvoor uw vragen info@geertjesrijschool.nl al uw vragen

De Lanen 96 | 9204 WC Drachten | e.mail: info@ergoactief.nl

www.ergoactief.nl

H E T V E R KO O P H U YS

EEN GEZELLIGE MARKT MET MEER DAN 125 KRAMEN

Drachten Nipkowlaan 17 0512 - 30 14 44

Burgum Tussendijken 41 0511 - 46 40 60

www.a7noorddierenartsen.nl

HUUR 4 WEKEN EEN KRAAM VOOR 50 EURO!! STATIONSWEG 29 DRACHTEN TEL: 0512-542620 WWW.HETVERKOOPHUYS.NL

? M N E N d u A A E R d NIET BIJ ONS!!

LAMINAAT

4,

VAN 15,99 VOOR

99

© Printré Lekkum

Tijnjedijk 81 Leeuwarden Tel. 058-2896800

M2

GRATIS PLINTEN EN ONDERVLOER

PLAK PVC

VAN 24,99 VOOR

8,

99

M2

Turfschip 7 Heerenveen Tel. 0513-785347

WWW.OUTLETCENTERLEEUWARDEN.NL

ADVIES - SERVICE - GARANTIE - LEGSERVICE & BEZORGEN IN HEEL NEDERLAND MOGELIJK


Ik groei door zekerheid Zwanger?

Ook toe aan een baan met échte opleidingsmogelijkheden? Schrijf je dan nu in op abvakwerk.nl Wij investeren graag in jou zodat jij kunt groeien. AB Vakwerk. Goed voor elkaar.

Maak kennis met de deskundige en persoonlijke begeleiding van Pietie de Groot, Tineke Elzinga en Klaske Lyklema

Met aandacht voor jouw ideeën en wensen Bevallen: thuis of in het ziekenhuis en/of begeleiding in de kraamperiode Spreekuurlocaties: Drachten, Surhuisterveen en Harkema Telefoon: (0512) - 540 510 | E-mail: info@verloskundigenpraktijkwolkom.nl Voor meer vragen en info raadpleeg www.verloskundigenpraktijkwolkom.nl

abvakwerk.nl Drachten Het Anker 1, 0512-514131 drachten@abvakwerk.nl

Voor al uw elektronica!

eRHa Electronica Houtlaan 17 9203 AN Drachten Tel: 0512-543634 www.erha-electronica.nl

‘Ook Pieter doet mee met mijn vereniging.’ Het Grote Meedoen, Sponsoring volgens de Rabobank Wij geloven in de kracht van verenigingen. Daarom helpen we hen ambities te realiseren waar we kunnen. Bijvoorbeeld door iederéén uit de maatschappij mee te laten doen.

Ontdek meer op rabobank.nl/meedoen Een aandeel in elkaar

Hart in Friesland  

Hart in Friesland is een organisatie die zich inzet voor de sport en cultuur voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. S...

Hart in Friesland  

Hart in Friesland is een organisatie die zich inzet voor de sport en cultuur voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. S...