__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

U vindt ons aan: De Hemmen 12

9206 AG Drachten Tel. 0512-538027 info@hartinfriesland.nl www.hartinfriesland.nl

www.hartinfriesland.nl Volg ons op Facebook!

Openingstijden

Waarom Hart in Friesland uniek is Hoera, Hart in Friesland is verhuisd naar een mooie, nieuwe en grotere locatie! En daar zijn we ontzettend blij mee. Sinds 4 oktober vindt u ons op de Hemmen in Drachten. Ons nieuwe gebouw bevindt zich aan de overkant van de oude locatie. En wat is de nieuwe winkel prachtig geworden.

maandag

10:00 - 17:00

dinsdag

10:00 - 17:00

woensdag

10:00 - 17:00

donderdag

10:00 - 17:00

vrijdag

10:00 - 17:00

zaterdag

10:00 - 17:00

zondag

Gesloten

Sinds de opening hebben we heel veel nieuwe

Jelmer Kooistra, de oprichter van Hart in

Inbreng:

klanten mogen verwelkomen. Mensen die

Friesland en zelf een echte Wâldpyk, houdt van

maandag - zaterdag 8:30 - 17:00

zomaar een kijkje willen nemen. Mensen die

vrije handel, het met elkaar in gesprek gaan. Er

nieuwsgierig zijn geworden door berichten in

mag bij ons in de winkel onderhandeld worden.

de media. Maar ook mensen die heel bewust bij

Voorwaarde is wel dat het op een redelijke

ons binnenlopen om zelf ook iets bij te dragen

en fatsoenlijke manier gebeurt. De verkoop

aan onze goede doelen.

in onze winkel is gebaseerd op een sterke

Het eerste wat mensen dan vaak opvalt, is

gunfactor.

dat er bij Hart in Friesland geen prijzen op de goederen in de winkel staan. Een goede

Eigenlijk is het heel simpel: je vult je

vraag vinden wij. En een vraag die wij daarom

winkelwagen met allerlei dingen uit de

dagelijks met veel geduld beantwoorden.

winkel. Bij de kassa maakt de medewerker een inschatting van de prijs. Als die redelijk

Maar waarom staan er dan geen prijzen op onze

klinkt, dan betaal je en steun je daarmee

goederen?

projecten in de ouderenzorg en (top)sporters

Een van de medewerkers van Hart in Friesland

met een beperking. En hoe meer je koopt hoe

legt het uit: “Yn de Wâlden betellet men toch

voordeliger de gemiddelde prijs van een artikel

net de priis die der op stiit. Men wol altiid

wordt.

3 Een mooie en zekere toekomst voor iedereen

handelje! Werom sille wy der dan nog prizen Hart in Friesland is dan ook een winkel met

op sette?”

unieke formule! Je moet er misschien even Mensen uit de Friese Wouden, het gebied in

aan wennen maar uiteindelijk wordt het ‘in

het oosten van Friesland waar ook Drachten

gesprek gaan over de prijs’ altijd als zeer prettig

ligt, worden ook wel “wâldpyken” genoemd. En

ervaren. Wij vinden het fijn dat onze klanten

een “wâldpyk” is een geboren handelaar en wil

een goed gevoel overhouden aan een bezoek

dus liever geen vaste prijzen op goederen zien.

aan onze winkel. Het gevoel dat ze een leuke

Dat verklaart misschien waarom men zich zo

slag hebben geslagen. Hoe leuk is dat?

snel thuis voelt bij ons in de winkel.

Volgt u ons al op Facebook? Velen van u zullen het weten: Hart in Friesland heeft een

eigen

Facebookpagina.

We

zijn

te

vinden

op

https://www.facebook.com/hartinfriesland.kringloop/ Hier posten wij niet alleen leuke foto’s uit onze winkel.

verkoopdatums, afwijkende openingstijden en onze sponsorprojecten. En natuurlijk hebben we ook regelmatig leuke acties. Volg ons op

Extra sponsoring tijdens feestelijke opening

Facebook en blijf op de hoogte wat er bij Hart in Friesland speelt.

Volg ons op onze Facebookpagina en mis nooit meer iets van Hart in Friesland. Scan de QR code met uw telefoon en ga direct

We informeren op onze Facebookpagina ook over bijzondere

5

naar onze Facebookpagina.

11 Een kerstvrouw van Bonaire


Open voor elkaar

Hoe makkelijk kan de boodschap zijn? Voor een natuurlijke stoelgang

Thuis in Drachten Een plaats om je thuis te voelen. Met elke dag volop activiteiten. Lekker eten in ons restaurant De Taveerne. Liever een verse maaltijd thuis? Wij bezorgen hem graag! Ook bieden wij Zorg Thuis, Alarmering en Dagverzorging in De Warrenhove en De Lauwers. Zorggroep Liante is een betrokken aanbieder van welzijn, wonen en zorg voor alle ouderen in Zuid-Oost Friesland. Vertrouwd en persoonlijk. Thuis in Drachten, elke dag weer. Bezoek ons online via liante.nl of bel 0512 591 100. Kijk voor ons activiteitenaanbod op dewarrenhove.nl

Ervaringen van trouwe klanten:

“Het is voor mij het enige dat helpt” “Doet wat het belooft” Wapiti Darmfunctie Complex is verkrijgbaar bij: DA | ETOS | Gezond & Wel | zelfstandige drogisterijen | apotheken Meer informatie: www.wapitinatuur.nl

Woonzorgcentrum De Warrenhove De Warren 8 Drachten

Wooncomplex De Lauwers Lauwers 16 Drachten


3

W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

Een mooie en zekere toekomst voor iedereen Wat in het verleden onbereikbaar voor mij leek, is met de opening van de nieuwe winkel een droom die werkelijkheid is geworden. Onzekerheid en zware lasten maakten mij in het verleden tot een wankelend persoon. Ik wist niet meer hoe het verder moest.

Een persoon zoals ik graag een

ook bij de inbreng. Er zijn nog

enorme inzet en zeker door haar

mens zie. Enorm tevreden met

enkele aanpassingen nodig maar

doorzettingsvermogen hebben we

hetgeen hij bezit. Samen met zijn

wij mogen ons nu al gelukkig

dit alles weten te bereiken. Bijna

vrouw heeft hij laten zien dat je

prijzen met deze unieke locatie.

3 jaar voorbereiding heeft het

door in eenvoud te leven gelukkig

Toch vragen zich sommigen af

gekost om tot dit resultaat te

kunt zijn. Samen met hun eigen

waarom deze verhuizing. Daar

komen.

Vele

teleurstellingen

kinderen hebben zij hun deuren

heb ik een eenvoudig antwoord

hebben

wij

doorstaan

opengezet voor enkele kinderen

op: Zekerheid. Zekerheid voor de

uiteindelijk op deze locatie aan

die extra aandacht verdienen

toekomst van zowel de winkel

De Hemmen 12 ons te kunnen

omdat zij beperkt door het leven

als de Stichting omdat er bij de

vestigen. Gelukkig hebben we

gaan. Kortom, een fantastisch

instanties die afhankelijk zijn van

vanaf het allereerste moment

Toen ik erover ging praten en

gezin dat als voorbeeld mag

Hart in Friesland hierover enige

volledige ondersteuning mogen

mij openstelde voor mogelijke

dienen voor velen die meer waarde

onrust was ontstaan .

ontvangen

veranderingen, gingen ineens

hechten aan materiele zaken dan

deuren

voorheen

aan de liefde die wij mogen delen.

Ik wil deze mogelijkheid benutten

uiteindelijk de doorslag gegeven

gesloten bleven. Dit gaf mij

Als een soort eerbetoon maar ook

om iedereen enorm te bedanken

om te investeren in een zekere

nieuwe kracht om door te gaan.

zeker ter inspiratie heb ik een

voor zijn of haar inzet bij de

toekomst. Een mooie en zekere

Door mijn lasten en onzekerheden

beeld van hem gemaakt: “Ien mei

gehele

Bedankt

toekomst voor iedereen die al

met collega’s te bespreken, boden

stien” en ik ben trots dat Anne

voor de vele steunbetuigingen

zoveel moet missen. Hartelijk

zij aan om deze deels van mij

dit beeld tijdens de opening heeft

tijdens de lastige procedure die

dank voor het vertrouwen.

over te nemen. Soms moet je

onthuld.

wij vooraf hebben doorstaan. In

open

die

leren om verantwoordelijkheden te delen en vooral ook zaken los te

Nu wij als team van Hart in

laten. Wat ben ik dankbaar voor

Friesland de deuren van de nieuwe

dit gedreven team om mij heen,

winkel hebben geopend, gaan wij

mensen die gezamenlijk grote

onze nieuwe toekomst met veel

uitdagingen aan willen gaan.

plezier tegemoet. De deuren van het verleden hebben wij letterlijk

brengt

achter ons dichtgetrokken. De

enerzijds veel organisatie met zich

nieuwe deuren gaan open met veel

mee. Anderzijds ontstaat er ook

licht en warmte. We ontvingen

veel samenhorigheid, niet alleen

lieve reactie van klanten die

binnen ons team. We mogen zeker

ons daarmee een hart onder de

ook de vele klanten niet vergeten

riem staken. We zag ongelofelijk

die zich spontaan aanboden om

veel nieuwe gezichten en vooral

te helpen bij de grote verhuizing.

verbaasde gezichten. Mensen die

Het

onder indruk waren van wat wij

Een

nieuwe

voelt

locatie

goed

om

zoveel

met z’n allen hebben opgebouwd.

betrokkenheid te ervaren.

Soms leidt zoveel goeds tot een maanden

van

luxe probleem en daar lopen wij

was

dan

nu dan ook tegenaan. Duizenden

eindelijk zover: Vrijdag 4 oktober,

extra bezoekers die haastig op

de grote dag voor Hart in Friesland.

zoek gaan naar die ene laatste

Het was voor mij absoluut geen

parkeerplek

moeilijke keus om te bedenken

parkeerruimte bij de inbreng. Dat

wie de nieuwe winkel zou mogen

levert nog wel eens frustraties op.

gaan openen: Anne Woudwijk,

We zijn ons daarvan bewust en

beeldend kunstenaar, uniek mens

werken hard aan een oplossing

en voor mij een groot voorbeeld.

voor een betere doorstroom. Zeker

Na

enkele

voorbereiding

het

en

onvoldoende

van

Smallingerland.

verhuizing.

het bijzonder wil ik mijn partner

Hartelijke groet,

Antje

Jelmer Kooistra

bedanken.

Door

haar

om

Gemeente Dit

heeft

COLOFON Uitgever: Dé Media Postbus 448 9200 AK Drachten Tel. (0512) 57 15 00 Fax (0512) 57 15 09 i.s.m.: ‘Hart in Friesland’ De Hemmen 12 9206 AG Drachten (Industrieterrein De Haven voorheen Gamma) www.hartinfriesland.nl Acquisitie: Uitgeverij Dé Media Vormgeving: VDS Crossmedia Hoenderkamp 27 7812 VZ Emmen T: 085 - 773 41 71 Druk: Hoekstra krantendruk, Emmeloord Verspreiding: Santibri-Axender, Drachten Tel. (0512) 51 22 24 ©2019 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


Nu ook in de gemeente Smallingerland

• Huishoudelijke hulp, particulier • Huishoudelijke hulp, via de gemeente • Begeleiding individueel

bartlehiem

Samen staan we STERK!

In Herbergier Bartlehiem wonen 17 mensen met geheugenproblemen. Hier kunnen zij in een huiselijke omgeving zoveel mogelijk hun eigen levensritme voortzetten. Zorgondernemers Oeds en Judith Visser wonen zelf ook in de Herbergier en steken samen met een veelzijdig team van medewerkers vooral tijd in datgene wat de gasten nodig hebben: veiligheid, aandacht, liefde. En zorg.

5 Specialisaties / 7 Kindtherapeuten Wij bundelen onze onderzoeken en therapie en werken samen om de groei en ontwikkeling van uw kind te optimaliseren.

Kinderlogopedie Kinderoefentherapie Kinderfysiotherapie Kinderergotherapie

www.herbergier.nl/bartlehiem Oeds en Judith Visser t 05 19 - 34 61 85 | 06 - 21 49 67 88

085-0239043 info@dnzt.nl www.dnzt.nl

Kinderdiëtetiek

Bartlehiem 35, 9091 BH Wyns bartlehiem@herbergier.nl

www.kindteam.nl

Post@kindteam.nl

OPO Furore & PCBO Smallingerland e.o.

Adenium is de holding van OPO-Furore en PCBO Smallingerland e.o. en bestuurt 32 scholen in de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. We richten ons op de haalbare ontplooiing van ieder kind. Talenten van kinderen en medewerkers worden ingezet om dit doel te realiseren.

Stichting Adenium | De Lanen 1 | 9204 WB | Drachten | 0512 582600

info@adenium.nl www.adenium.nl


W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

Wat een feest

5

Inmiddels is het een feit: Hart in Friesland is op vrijdag 4 oktober 2019 verhuisd naar De Hemmen 12 in Drachten. Natuurlijk hebben we de opening van onze nieuwe winkel groots gevierd. Bent u er bij geweest? En wilt u deze bijzondere dag nog eens herbeleven? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar de foto’s? We hebben de mooiste foto’s voor ons en u op een rijtje gezet. Geniet nog even met ons mee van deze prachtige dag.


Als je een schip wilt bouwen breng dan geen mensen bijeen, Om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen, Voorkom dat ze taken ontvangen deel evenmin plannen mee, Maar laat ze eerst verlangen naar de eindeloze zee.

Witteveen grond- weg- en waterbouw begeleidt volgens de bovenstaande zienswijze haar leerlingen tijdens het praktische deel van hun studie. De leerlingen krijgen de kans om een werk zelf te ontwerpen, te calculeren en uit te voeren. Verder onderhandelen zij zelfstandig met de opdrachtgever over de aanneemsom en handelen zij het project, na uitvoering, zelf financieel af. Witteveen heeft gezamenlijk met ROC Friese Poort en 10 andere partners uit het bedrijfsleven en onderwijs deze methodiek ingevoerd op de bol-4 opleiding infratechniek en het “het echte leren” genoemd. Het blijkt een doorslaand succes, de leerlingen zijn gemotiveerd, de docenten zijn bevlogen, de opdrachtgever is betrokken en de omgeving is nieuwsgierig. Iedereen waarmee de leerling, tijdens zijn ontdekkingstocht naar kennis, in aanraking komt draagt bij aan de opleiding en de toekomst van deze leerling. Hij wordt mondiger, durft zich te laten gelden en bouwt op jonge leeftijd al aan zijn netwerk voor later. Voor deze omgang met leerlingen is Witteveen beloond met de prijzen voor beste leerbedrijf bouw-infra en beste leerbedrijf middenkader van Nederland. Witteveen GWW, De Fok 14 9206 BD Drachten, Tel: 0512-542402, E-mail: info@witteveendrachten.nl, Web: www.witteveendrachten.nl

BETONBOOR- EN EN ZAAGBEDRIJF BETONBOORZAAGBEDRIJF

K. K . WIJMA K. WIJMA

BETONBOOR- EN ZAAGBEDRIJF

K. WIJMA

www.wijmabv.nl

www.wijmabv.nl Nipkowlaan 1

9207 JA Drachten www.wijmabv.nl Nipkowlaan 1 268 ☎ 0512-302 www.wijmabv.nl 9207 JA Drachten

Nipkowlaan 1 268 0512-302 ☎ 9207 JAwww.wijmabv.nl Drachten ☎ 0512-302 268 www.wijmabv.nl





BOS BLOEMEN

Houtlaan 7 9203 AN Drachten

+31 6 40590300

Tel. 0512-512662 info@jacobi.nl



instagram: /bos_bloemen

www.bosbloemen.info

Samen werken aan jouw toekomst!

Logo Hart in Friesland

De MAKELAAR met groene STIP het startpunt voor uw woning Onderdeel van SO Fryslân

Burgemeester Wuiteweg 52 | 9203 KL Drachten Tel. 0512 512123 | Fax. 0512 515588 www.devries-makelaars.nl | info@devries-makelaars.nl

Groothandel Wiljan Uw groothandel in bloemisterij,- cadeau- en seizoensgebonden decoratieartikelen

Glas - Aardewerk - Terracotta - Binderij-artikelen Kruiden - Lint - en heel veel kado-artikelen Groothandel Wiljan | De Hemmen 56 | 9206 AG Drachten info@wiljan.nl | +31 516-481888 | www.wiljan.nl Geen verkoop aan particulieren!

IN HET HART VAN DRACHTEN


7

W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

Extra sponsoring door Hart in Friesland tijdens feestelijke opening Op vrijdag 4 oktober hebben wij onze nieuwe winkel aan De Hemmen 12 geopend. En bij

We hebben heel veel aanvragen ontvangen van G-teams en sporter met een beperking. Maar

een feestelijke opening hoort natuurlijk ook een spetterende openingsactie. Via Facebook

ook projecten in de ouderenzorg waren tussen de aanvragen. Uiteindelijk hebben we een

hebben we opgeroepen om mooie sponsorprojecten aan te dragen die van Hart in Friesland

keuze gemaakt voor 6 projecten onder wie we het extra sponsorbedrag hebben verdeeld.

een extra sponsorbedrag konden ontvangen. In totaal hebben we 5000 voor goede doelen

Hieronder stellen ze zich kort voor.

ter beschikking gesteld.

Esther Westmaas, zeilteam Europees Team

Rolstoelrugbyclub De Quad Fighters

Wij zijn zeilers uit het Nederlandse Hansa

speciaal op ons zijn aangepast, gingen ze

Wij

team. Allemaal hebben we een lichamelijke

mee naar Portugal. Voor dit transport, de

Fighters, een club met 12 fanatieke

Deze

beperking waardoor bewegen lastig is. Een

brandstof van de rescueboten en de reis-

rolstoelrugbyspelers uit de drie Noordelijke

Nederland. Onze competitiedag was op

aantal van ons zijn afhankelijk van een

en verblijfskosten van de vrijwilligers die

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

zaterdag 9 november in de sporthal van

(elektrische) rolstoel.

meegingen, was dit geld meer dan welkom.

Vijf van onze spelers komen uit Friesland.

Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.

Met de bijdrage van Hart in Friesland is een

Allemaal hebben we een lichamelijke

Voor meer info over de Quad Fighters

Maar zeilen kunnen we helemaal. En dat

stukje van de kosten van de vrijwilligers

beperking, het merendeel een dwarslaesie

of rolstoelrugby in het algemeen kijk op

doen we zelfstandig in een eenpersoonsboot.

gedekt.

of CP (zuurstof gebrek bij de geboorte).

www.rolstoelrugby.nl of www.quadfighters.nl

zijn

Rolstoelrugbyclub

De

Quad

Natuurlijk spelen wij ook in de competitie. wordt

gespeeld

door

heel

Dit geeft ons een enorm gevoel van vrijheid.

Wij trainen twee keer in de week, op de

Ons handicap laten we daarmee letterlijk

maandagavond bij Revalidatie Friesland in

Het sponsorbedrag van Hart in Friesland

achter op de steiger.

Beetsterzwaag en op de woensdagavond in

willen we graag gebruiken voor nieuwe uit-

Sportcomplex BEA bij Beatrixoord in Haren.

en thuis-spelersshirts. Onze huidige shirts

Van 5 t/m 12 oktober 2019 was het EK Hansa

zijn erg oud. Daar staat nog een naam van

zeilen in Portimao, Portugal. En daaraan

een bedrijf dat allang onze sponsor niet

hebben deelgenomen. Omdat onze boten

meer is. De uit-shirts zijn zelfs nog ouder. Daarop staat een bedrijf op dat niet eens meer bestaat. Bedankt, Hart in Friesland,

Zuidoostzorg - De Lijte & Lijtehiem Het team en de bewoners van De Lijte en

bewoners op een swingende en vrolijke

Lijtehiem staan net voor een spannende

manier door de overlast van de verbouwing

periode. De Lijte gaat namelijk verbouwen.

heen helpen. Dat Hart in Fryslân dit voor

Dit betekent voor de bewoners dat we

onze bewoner mogelijk wil maken, is super!

creatiever moeten zijn met het aanbieden van activiteiten. Bovendien ontstaat er

dat we met jullie hulp nieuwe spelersshirts kunnen aanschaffen.

Wandelvereniging de Trochsetters te Drachten uit leden met een licht verstandelijke

mogelijk overlast voor hen.

beperking.

Voor

ons

is

het

Het team Welzijn denkt echter graag in

vanzelfsprekend dat onze vereniging

mogelijkheden. We willen dan ook juist

voor iedereen toegankelijk is, zowel

een gezellige en bijzondere periode van de

voor wandelaars met een lichte

verbouwing maken. Met het aangeboden

beperking of zonder (graag zelfs).

bedrag willen wij daarom graag diverse muziekactiviteiten aanbieden in deze

De afstanden die we lopen, zijn de 5,

periode. Op deze manier willen we onze

10 en 15 km. Zodra we op de plaats

Sportstichting VDS Dol Fijn

Onze wandelvereniging bestaat al ruim 62

van bestemming zijn aangekomen, starten

jaar (opgericht in 1957). Voorheen hadden

de personen die aan de langste afstand mee

we heel veel groepen: kleuters, adspirant

doen. De rest volgt daarna (dit kan zowel in

junioren, junioren, senioren en bejaarden.

groepsverband als individueel). Een ieder

Sportstichting VDS Dol Fijn ondersteunt al 40

Fijn is hierdoor een begrip geworden in

Destijds deden we altijd mee om d.m.v.

wordt wel geacht weer op tijd terug te zijn,

jaar sporten met een beperking. Samen met

Drachten en omgeving.

jury-beoordeling prijzen te halen.

zodat de bus weer op tijd huiswaarts kan

onze sponsoren en vrijwilligers wordt het

Kringloopwinkel Hart in Friesland is al jaren

Momenteel is dit niet meer het geval. We

keren.

betaalbaar en praktisch mogelijk gemaakt

aan onze sportstichting verbonden. Vanaf

wandelen nu echt voor de gezelligheid. Voor

dat ruim 160 deelnemers al jaren kunnen

2008 zijn ze sponsor en naamgever van

onze leden is dit een uitje, waar ze altijd naar

Zelf organiseren we een of twee tochten

sporten bij “hun” club. Sportstichting Dol

onze jaarlijkse G-zaalvoetbaltoernooi. Met

uitkijken. Na afloop van de wandeltocht

per

de extra sponsoring van Hart in Friesland in

zijn ze trots dat ze deze prestatie hebben

plaats in Beetsterzwaag. Dat is onze

het kader van de opening van hun nieuwe

geleverd . Meestal krijgen ze ook een

Winterwandeltocht in januari. Met de

kringloopwinkel ontving VDS Dol Fijn een

medaille.

opbrengst hiervan kunnen we een klein

jaar.

Eén

daarvan

vindt

altijd

gedeelte van de toch wel hoge buskosten

cheque van maar liefst 500 euro. Deze willen we besteden aan activiteiten in het

We gaan altijd met de bus naar de plaats

betalen. Daarom zijn we ook heel blij met de

kader van ons 40-jarig bestaan. Elders in

van bestemming. Dit is dan een plek waar

sponsoring van Hart in Friesland. Dit is een

deze krant leest u meer over Sportstichting

andere verenigingen een tocht organiseren.

welkome aanvulling op ons budget om de

VDS Dol Fijn.

Het merendeel van onze vereniging bestaat

buskosten te kunnen betalen.


www.ziuz.com Je leukste verjaardag vier je natuurlijk bij:

Daronics Stadskanaal Wil jij ook je feestje vieren samen met ons?

Bel dan 0599-870051 Dit kan op onze locatie, maar wij toveren elke ruimte om tot een feestzaal waar dan ook in Nederland. Kijk ook eens op onze website:

kinderdiscoparty.nl Of onze facebookpagina:

facebook.com/daronics Daronics Glasblazer 2A 9502 KC Stadskanaal

“Wij steunen de inzet van vrijwilligerswerk om kansen voor anderen te creëren!” Dé specialist

in personele dienstverlening! Master de Jongwei 9 | 9219 VM De Tike | 0512-371553

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door

een anonieme sponsor r htbaa onzic den n uw ta

recht

ant Fit bij Tal

Gezonde mensen voelen zich fijner en hebben meer plezier! Praktijk voor algemene tandheelkunde en orthodontie

leefstijl@talant.nl

I www.talant.nl

Moleneind ZZ 127 9203 ZX DRACHTEN

0512 - 51 24 51

ma-do 8.30-12 / 13.30-17.00 uur vr 8.30-12 uur

www.tandartsalexhiemstra.nl info@tandartsalexhiemstra.nl


9

W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

Special Olympics Regionaal Evenement in Heerenveen Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen. Zij zetten zich in om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van sportevenementen.

En rond half tien kwamen politie-

was afgelopen. De jongens van

en brandweermensen om de

de tegenpartij stonden er bij om

Olympic Flame te brengen. Deze

te vragen, hoe het met de jongen

mensen komen uit heel Nederland

ging. Ze boden hun excuus aan,

en heten: Torch Run. De toorts

want dat was niet de bedoeling

Special

blij. En reken maar, dat de bijna

werd

binnen

geweest. Ik kreeg tranen in mijn

Olympics meerdere regionale,

500 sporters en begeleiders,

gebracht. Nadat met behulp

ogen van zoveel sportiviteit. En dit

nationale

scheidsrechters

juryleden

van de wethouder sportzaken

gedrag zie je bij alle sporten.

zijn

ook blij waren. Blij dat zij aan

en zwemster Alienke Remmelts

toegankelijk voor alle mensen

de sportwedstrijden voor mensen

uit Heerenveen de Olympische

Ze juichen na een zwemwedstrijd

met een verstandelijke beperking

met een verstandelijke handicap

vlam was ontstoken, konden de

voor degene, die als eerste

die een sport beoefenen. Iedereen

deel konden nemen of hun

wedstrijden beginnen.

aankomt, ook als is dit iemand

Bij de Special Olympics vallen niet

kan meedoen op zijn eigen

bijdrage konden leveren.

van een andere club. Bij het

alleen de beste 3 sporters in de

zwemmen hadden we dit jaar

prijzen. Naast de gouden, zilveren

iets nieuws: de coaches van de

of bronzen medailles is er voor

zwemverenigingen

elke vierde t/m de achtste plaats

Jaarlijks

organiseert en

internationale

sportevenementen.

Deze

en

zwemmend

De Special Olympic Eed is:

niveau en plezier staat voorop.

“Ik ga voor de overwinning, maar door mijn inzet, ben ik al winnaar.”

Op 4 oktober jongstleden werd

Er waren zwemmers, voetballers

de organisatie van het Special

en badmintonners uit Groningen,

Olympics Regionale Evenement

Friesland, Drenthe en Overijssel. En

in Heerenveen verrast met een

wat een fantastische sfeer heerste

bijdrage van Hart In Friesland.

in Sportcentrum Sportstad in

Een voorbeeld van sportiviteit:

op de banken te roepen en hun

Niet zo maar een bijdrage. Dankzij

Heerenveen. Bij aankomst van de

ik werd geroepen bij voetbal,

coach aan te moedigen. Of zij

de twee cheques van elk € 1.000

sporters, begeleiders en bezoekers

want er was een jongen gevallen.

ook een medaille of een vaantje

kon het evenement op 26 oktober

speelde de band Bjusterbaarlik uit

Het leek ernstig. Toen ik daar

kregen? Natuurlijk.

2019 doorgaan. Wat waren wij

Akkrum.

aankwam, bleek dat de wedstrijd

Ik fyn it heerlyk

tegen

elkaar.

zwommen

Tijdens

deze

wedstrijd stonden de zwemmers

ook een apart vaantje.

“Het was een onvergetelijke dag, mede dankzij de bijdrage van Hart in Friesland.” Heel erg bedankt hiervoor.

Een superleuk seizoen voor VV Balk

Zwemmen voor ouderen bij

meer zeggen. Ze wilde het wel

woonzorgcentrum De Warrrenhove

proberen. “En ik fyn it heerlyk!” Ze

Mevrouw Annie Buisman (95 jaar)

voelt zich als een vis in het water.

is één van de enthousiaste

Ze kijkt nu uit naar de zwemtripjes.

deelnemers van de zwemclub van

“It swimmen is foar my geweldig!

woonzorgcentrum De Warrenhove.

Ik bin een wetterminske”. Annie

Iedere dinsdag gaat het busje

vertelde mij dat als ze vroeger

met

het

met de kinderen en later met de

zwembad De Twirre van Talant. De

kleinkinderen op stap ging, zij

Een terugblik op het seizoen

voetballers getrakteerd op een

zwemlessen worden gegeven door

vaak gingen zwemmen.

2018/2019

patatje en een ijsje.

een professionele badmeester. De

oltiid spultsjes yn it wetter mei de

In september zijn we gestart met

bewoners worden begeleid door

lytsbern. Wy foenen dat allegjearre

de buitentrainingen. Op deze

29 januari in Groningen

voor VV Balk. De einduitslag was

enthousiaste vrijwilligers en een

fantastisch!”

trainingen

speelplezier

Het tweede zaaltoernooi was

5 -3 . Na strafschoppen en een

zorgmedewerker. Ik ben één van

Tijdens het zwemmen in de

voorop, maar we oefenen ook

op 29 januari in Groningen. We

Ajax Friends only yell werd de

de zorgmedewerksters.

Twirre beginnen we vaak met een

zeker op passen, trappen en

waren

uitgenodigd

voetbalwedstrijd afgesloten. Wat

activiteit waarna we vrij mogen

afronden. We eindigen altijd

door Kids United, het G-team

opviel in deze wedstrijd was dat

Aanvankelijk toen ik mevrouw

zwemmen. Annie is altijd erg

met een partijtje voetbal. Na

van

Goed

eenieder de ander de bal gunde.

Buisman

te

fanatiek en vindt het heerlijk om

het buitenseizoen gingen we

gehumeurd vertrokken wij met

Iedereen kwamen aan bod. Het

zwemmen, zei ze nee. Vroeger was

baantjes te zwemmen, “Dat ik nog

verder in de zaal om te trainen

z’n allen in de taxi in richting

wederzijds respect was enorm.

ze zelf een fanatieke zwemster.

een pear slagen kin swimme, fyn

voor 2 zaaltoernooien die op het

Groningen waar een mixtoernooi

Hier kan mening team nog van

Ze zwom lange afstanden en hield

ik fijn. Ik hoef de mannen gelokkig

programma stonden.

op het programma stond. Een

leren.

ook erg van duiken. Ze dacht dat

net meer by te halden, die wienen

we tijdens het zwemmen in de

vroeger oltiid sa snel”. Berust met

3 januari in Sneek

team te wachten. En met een

22 juni in Leeuwarden

Twirre alleen wat dobberden en

een duikbril op zwemt Annie op

In Sneek speelden onze voetballers

echte medaille op zak keerden we

Ons laatste toernooi was op

spelletje deden en het daarom

deze ochtend nog heel wat af.

hun eerste zaalvoetbaltoernooi.

later weer terug naar Balk.

zaterdag 22 juni. We vertrokken

bewoners

vroeg

richting

om

mee

niks voor haar was. Na een paar keer vragen, kon ze toch geen nee

“Ik dy

Wat hebben we weer een superleuk seizoen beleefd met het G-Voetbalteam van VV Balk. Het G-voetbal is een echte verrijking voor de club en wij zijn dan ook erg blij met Hart in Friesland als sponsor. Zij hebben het voor ons mogelijk maakt om attributen aan te schaffen en diverse activiteiten te ondernemen.

staat

het G- team van Ajax. Uiteindelijk bleek dat Ajax iets te sterk was

daarvoor FC

Groningen.

superleuke middag stond het

Aan dit toernooi deden maar liefst Jacoba de Vries

om 9:15 uur met de taxi richting

16 teams uit zowel Friesland als

3 mei bij AJAX

Leeuwarden waar het eerste ING

Groningen mee. Met zowel verlies,

De klapper van ons seizoen was

G-voetbaltoernooi, georganiseerd

gelijk spel en winst behaalde het

toch wel op vrijdag 3 mei. We

door Blauw-Wit’34, plaatsvond.

team uiteindelijk een 4e plaats.

waren

uitgenodigd

Het G-team van VV Balk ging

Na een lange vermoeiende maar

door AJAX!!! Bij only friends,

er uiteindelijk met de 3e prijs

mooie voetbaldag konden de

het G-team van AJAX, hebben

vandoor.

toppers een welverdiende beker

we eerst een clinic G-Basketbal

in ontvangst nemen. Voor deze

gevolgd. Het toetje van de dag

“HART IN FRIESLAND” bedankt

mooie prestatie werden onze

was echter een wedstrijd tegen

namens het G-team van VV Balk!!!

namelijk


VOOR ONDERNEMERS DIE ERUIT HALEN WAT ERIN ZIT. FREERK VAN DER GOOT, HD POINT DRACHTEN

Specialist in Duitse bedrijfswagens en personenauto’s Onderhoud Reparatie Schadeherstel

Uw ambities voor de volle 100% waarmaken. Door 24/7 met u mee te denken op het gebied van accountancy en fiscaal advies. Meer dan 100 betrokken topprofessionals die nooit concessies

Ga naar multimerk.nl of bel 0512 - 511 335 De Roef 8 | Drachten

zullen doen aan uw doelen en uw plannen om ze te bereiken. In voor- en tegenspoed. Uw zaken raken ons immers net zo goed.

www.kromhout.com

Wiegersma

Grond- en straatwerk

www.wiegersmadrachten.nl

Tussendiepen 67 | 9206 AC Drachten | Tel.: 0512 - 513844

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door

VN Transport Groep


11

W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

Geen uitdaging is te groot Het team van Hart in Friesland is niet alleen een clubje mensen bij elkaar. Het is een hecht, gedreven en bevlogen team dat met elkaar iedere uitdaging aandurft en samen het beste uit Hart in Friesland weet te halen. Hieronder stellen ze zich voor en vertellen hoe zij terugkijken op de verhuizing en naar de toekomst van Hart in Friesland kijken.

Anton

Via een stage ben ik 3 jaar geleden bij Hart in Friesland terecht gekomen. Toen liep ik 2 dagen per week stage en had een bijbaan op de zaterdagen. Dankzij Hart in Friesland heb ik mijn filiaalmanager diploma kunnen halen. Het leidinggeven heb ik kunnen ontwikkelen en ik heb veel ervaring kunnen opdoen. Dit beviel zo goed dat ik uiteindelijk meer uren ben gaan werken. Uiteindelijk kreeg ik een volledige baan bij Hart in Friesland. Tijdens de verhuizing ben ik me ervan bewust geworden wat Hart in Friesland voor de omgeving betekent. Ontzettend veel mensen hebben met ons meegeleefd in deze drukke periode. Het was de bedoeling om de verhuizing in 4 werkdagen klaar te hebben. En door de hulp van vrijwilligers en klanten hebben we het voor elkaar gekregen dit binnen 3 werkdagen te realiseren. Fantastisch! Werken bij Hart in Friesland voelt voor mij aan als zeer dankbaar werk. Door de nieuwe locatie is het voor het welzijn van de klanten én personeel vele malen beter. Het pand is goed geïsoleerd waardoor het veel milieuvriendelijker is vergeleken met de oude locatie. Een nieuwe winkel… dezelfde winkelformule efficiënter kunnen werken. Hierdoor zie ik een goede toekomst tegemoet voor Hart in Friesland. Een toekomst waar ik zelf graag deel van wil uitmaken. Het liefst wil ik mij doorontwikkelen tot bedrijfsleider. Ik ga van Jelmer leren en nog meer ervaring opdoen En ik ben vastberaden om mijn doel uiteindelijk te bereiken.

Hiske

Mijn naam is Hiske en ik ben met hart en ziel actief in deze hele grote, bijzondere kringloopwinkel. Want dat is onze winkel: HEEL BIJZONDER! Het sterk afwisselende assortiment, ons enthousiaste team, de gedreven groep vrijwilligers en onze klanten waar we fijn contact mee hebben. Wat nieuwe klanten van Hart in Friesland vooral verrast, is dat er nergens een prijs op staat. Want die bepalen we bij de kassa. Bijzonder is ook zeker dat we heel veel goede doelen sponsoren met de opbrengst van de ingebrachte goederen. Dat was ook zichtbaar 4 oktober toen onze nieuwe winkel feestelijk werd geopend! Wat was dat een bijzondere, mooie dag. Dat zal ik niet snel vergeten! Tot ziens in onze winkel!

Tineke

Mijn naam is Tineke en ik mag sinds ruim een jaar deel uit maken van het team van Hart in Friesland. Het werken in ‘onze‘ kringloopwinkel is een prachtige en uitdagende baan! Er is veel afwisseling

Hielke

Ik ben Hielke en ben al dik 2 jaar werkzaam bij Hart in Friesland. In deze tijd heb

en daarom is er geen dag hetzelfde. Het is mooi om te zien dat mensen het fijn vinden om onze

ik deel uit mogen maken in het kassateam van dit prachtige bedrijf, wat centraal

winkel te bezoeken en ook blijven voor een bakje koffie en een gezellig praatje. Zo ontstaan er

staat voor het sponsoren van goede doelen. Wat ik ontzettend plezierig vind is

soms bijzondere gesprekken die verder gaan dan alleen over het weer. Wat ik persoonlijk erg fijn en

de chemie met de klanten, we hebben altijd een fantastische sfeer in de winkel

belangrijk vind, is dat we met onze opbrengst veel goede doelen mogen en kunnen steunen. Op deze

zodat er veel gelachen word, maar soms ook een traan. Dat maakt het werken

manier een steentje mogen bijdragen aan mensen die het echt nodig hebben, voelt goed.

in dit bedrijf zeer speciaal. Sinds kort zijn we verhuisd naar de “overkant” deze

De verhuizing heeft mij aan het nadenken gezet: hoe zal het zijn om ons vertrouwde stekkie te

verhuizing heeft aardig wat voeten in de aarde gehad en ik wil hiervoor iedereen

verlaten en ‘oan de oare kant’ weer verder te gaan? Gaat het ons lukken om in 4 dagen alles te

natuurlijk bedanken die hier aan meegewerkt heeft. Deze locatie heeft een

verhuizen? En ja, het is gelukt, dankzij de hulp van veel vrijwilligers! Met veel enthousiasme en

prettige werkomgeving en klanten vinden het prachtig en groot! Dat maakt ons

plezier hebben we met elkaar de schouders eronder gezet. En het resultaat mag er zijn! Het is een

natuurlijk enthousiast om alles uit de kast te trekken om dit zo te behouden. De

prachtig mooie, ruime, lichte en overzichtelijke winkel geworden. Ik ben er heel blij mee! En van

dagen dat ik aan het werk ben, is het elke keer weer een feestje en weet nooit

heimwee naar de “oude winkel” is bij mij helemaal geen sprake.

hoe de dag verloopt. Ik hoop dat ik nog lang mag genieten...

Jelmer

Als ik aan Hart in Friesland denk, voel ik trots en tevredenheid. Na al die jaren vind ik mijn werk iedere dag nog steeds bijzonder. De werkzaamheden zijn sterk uiteenlopend en daardoor wordt het nooit saai. En met de verbouwing en de verhuizing van Hart in Friesland was geen dag hetzelfde. Volgend jaar bestaat Hart in Friesland 20 jaar. Als ik op de afgelopen bijna 20 jaar terugkijk, dan vind ik het resultaat van de winkel en de Stichting - ondanks alle tegenslagen - toch zeer bevredigend. Ik ben ontzettend dankbaar voor het fantastische team van Hart in Friesland. Ik heb dit jaar echt hun steun en vertrouwen ervaren. En ze staan één voor één klaar voor Hart in Friesland. Maar ook onze vrijwilligers mag ik niet vergeten. Zonder hen zouden we Hart in Friesland niet draaiende kunnen houden. En natuurlijk al onze klanten die bij de verhuizing in zo grote getallen hebben geholpen. Het voelt fijn om zoveel betrokkenheid te ervaren. Na een zware periode in het afgelopen jaar, heb ik nu mijn energie weer terug. Dat heb ik te danken aan mijn fantastische team van collega’s en vrijwilligers. 20 jaar Hart in Friesland - we maken er volgend jaar een feestje van.


WERKFACTOR Bedrijfskleding B.V. De Hemmen 4a 9206 AG Drachten 0512-548 618 info@werkfactor.nl

Budgetuitvaart nu mogelijk bij uitvaartbegeleider Iepie Lindeboom-Hospes Meer informatie Wilt u meer weten over het regelen van een uitvaart, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met: Iepie Lindeboom-Hospes tel. 06-47927967 of info@uitvaartverzorgingfriesland.nl www.uitvaartverzorgingfriesland.nl

‘Een waardig afscheid, ook voor mensen met een kleine portemonnee’

Aventura heeft als doel om mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking een haalbaar perspectief in het leven te bieden. We vinden daarbij de zelfredzaamheid van onze cliënten erg belangrijk. We streven er dan ook naar om dat

to-date blijven. Zorggroep Aventura

aspect te behouden en te bevorde-

is WTZi-erkend.

ren. Aventura vindt dat mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving. Zij moeten daaraan zo zelfstan-

Daarnaast zijn we ook HKZ gecertifi-

dig mogelijk kunnen meedoen. Om

ceerd. HKZ staat voor Harmonisatie

dit te bereiken, stemmen we onze

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsec-

hulpverlening af op de persoonlijke

tor. Met dit certificaat kan Aventura

mogelijkheden van elke individuele

onderstrepen dat we de kwaliteit

om een prachtig nieuwe dagbeste-

zorg, is er sprake van stagnatie in

cliënt. Het wordt vaak als prettig

van onze zorg en begeleiding uiterst

dingslocatie te openen. Er komt een

beschikbaarheid van woonruimte in

ervaren dat onze zorg en begeleiding

serieus nemen.

nieuw restaurant/buurthuis waar

de provincie Fryslan. Aventura zal

iedereen welkom is. Op deze locatie

in eerste kwartaal 2020 in samen-

tot stand komt in samenspraak met de cliënt zelf. Zorggroep Aventura

Zorgaanbod

wordt dagbesteding en werker-

spraak met partijen 26 zelfstandige

voldoet aan de eisen van kwaliteit

· Beschermd wonen

varingsplekken aangeboden. Het

woonruimtes ter beschikking stel-

en efficiëntie. Het resultaat van onze

· Dagbesteding

streven is dat we in januari 2020

len voor doorstroom naar begeleid

hulp is zichtbaar en meetbaar.

· Ambulante begeleiding

iedereen welkom mogen heten.

wonen in de vorm van WMO. Voor

· Aventura is op dit moment druk

meer informatie of aanmeldingen

· Begeleid wonen

Certificering

· Werktraining

achter de schermen bezig om de

kan er contact worden opgenomen

Certificering betekent eigenlijk niets

· Kamertraining

positieve doorstroming van cliën-

met ons hoofdkantoor.

anders dan toetsing. Hoewel we

· 24 uurs zorg

ten naar meer zelfstandigheid te

ons onderscheiden met onze eigen

· zorg op basis van WMO, WLZ en

bevorderen. Het doel om uitstroom

Zorggroep Aventura

van o.a. Beschermd Wonen te be-

De Hemmen 93

vorderen hebben we afspraken ge-

9206 AG Drachten

manier waarop we zorg en bege-

PGB.

leiding aanbieden, is het natuurlijk van belang dat onze zorgverlening

Ontwikkelingen:

maakt over toegang, doorstroming

T. 0512 54 70 99

aan de geldende kwaliteitsnormen

· Op dit moment wordt er hard ge-

en uitstroom. Ondanks dat elke

info@zorggroepaventura.nl www.zorggroepaventura.nl

voldoet. Daarom zorgen we dat we

werkt en verbouwd aan het Haver-

cliënt direct ingeschreven wordt

ons voortdurend ontwikkelen en up-

stuk 75 te Drachten ( Servotel )

bij de woningbouw bij start van


13

W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

Piet

Antje

gedeelte van de kringloop bestond uit nog geen 40 vierkante meter. Ik heb alle uitbreidingen in de

ik verantwoordelijk voor de

afgelopen 13 jaar meegemaakt tot wat het nu is geworden. De reden dat ik al zolang bij de kringloop

financiële

kom is eigenlijk tweeledig. Ten eerste vind ik het een soort van ontspanning om even binnen te

P&O, marketing en overige

lopen en te struinen. De tweede reden is dat ik altijd op zoek ben naar nieuwe aanwinsten voor

management taken. Vaak ben

mijn verzameling over Drachten waarbij ik al diverse leuke dingen heb gevonden. Hiervan staan een

ik op de dinsdag in de winkel van Hart in Friesland te vinden. Achter de

aantal op de facebookpagina van Hart in Friesland.

schermen ben ik echter dagelijks betrokken bij onze kringloopwinkel en de

Mijn naam is Piet. Ik ben al klant bij Hart in Friesland vanaf het eerste uur. Ik weet nog dat het eerste

Binnen Hart in Friesland ben administratie,

stichting. Na 37 jaar bij de ING gewerkt te hebben, ben ik in juni 2018 als vrijwilliger begonnen bij de kringloop. Samen met collega Henk Bekkema doe ik de boeken-, cd-, lp- en dvd afdeling. Op 1 oktober 2019

De afgelopen maanden verliepen echter anders. Door de verbouwing van het

is mijn vrijwilligerswerk omgezet naar een baan als magazijnmedewerker bij Hart in Friesland

nieuwe pand, de voorbereidingen en de verhuizing was ik er iedere dag in de

waarmee ik zeer blij ben. Het concept is al die jaren nagenoeg hetzelfde gebleven: Gezellig,

week te vinden. Ik wilde zelf mijn handen uit de mouwen steken en met eigen

goedkoop en gratis koffie. Verder enthousiaste klanten en leuke collega’s.

ogen zien hoe het idee van het nieuwe pand steeds meer de bedachte vorm

Het enthousiasme van de klanten bleek ook tijdens de verhuizing van de Roef naar het nieuwe pand

kreeg die Jelmer en ik al jarenlang voor ogen hadden.

aan de Hemmen. Tientallen klanten hadden zich aangemeld om te helpen met de verhuizing. Dat zegt denk ik genoeg.

Voor de verhuizing hadden we vier dagen gepland. Vier dagen om de winkel en alles wat in de winkel stond, in te pakken, te verhuizen en in de nieuwe

Ik hoop nog jaren deel uit te kunnen maken van het team van Hart

winkel weer op de juiste plek neer te zetten. Alles moest gereed zijn voor de

in Friesland. Een kringloopwinkel die zich inzet voor de medemens

opening want je krijgt maar één kans om een goede eerste indruk te maken.

in de vorm van bijv. voetbal en paardensport voor gehandicapten

Een ware “volksverhuizing” maar wat heb ik enorm genoten. Voorbereiding is

maar het ook mogelijk maakt dat de ouderen onder ons kunnen

het halve werk, zeggen ze maar dat is ook echt zo.

gaan zwemmen. En dit is nog maar een greep uit de gesponsorde goede doelen van Hart in Friesland. Nu het mooie nieuwe pand is

Maandag 30 september staat mij nog goed in het geheugen, de eerste

betrokken denk ik dat kringloopwinkel Hart in Friesland nog jaren

verhuisdag. We begonnen met een korte instructie om 7:30 uur op de oude

een begrip zal zijn in Drachten maar ook ver daar buiten.

Henk

locatie met ons vaste team. Omrop Fryslân was deze ochtend ook al vroeg van de partij en maakte opnames van de start van de verhuizing. Om half 9 arriveerden de extra hulptroepen en gingen we in diverse teams (teams kleingoed, kleding, logistiek, boeken) uiteindelijk met bijna 50 mensen die

Mijn naam is Henk en ik zorg bij Hart in Friesland ervoor dat alles schoon en fris is. Via Abotec, waar

ochtend starten om te verhuizen. Het verhuizen liep als een geoliede machine.

ik ook werkzaam ben als schoonmaker, ben ik terecht gekomen bij Hart in Friesland. Eerst waren

Prachtig om te zien en te ervaren!

dat een paar uurtjes in de vroege morgen. Dit deed ik dan ‘s morgens rond 4 u en daarna begon ik mijn rit als taxichauffeur.

Dankzij de hulp van onze vrijwilligers maar vooral ook van heel veel klanten

Inmiddels ben ik fulltime werkzaam voor Hart in Friesland en dat

en andere betrokkenen is het ons gelukt om de nieuwe winkel op tijd gereed

bevalt me prima. Als alles zo lekker druk blijft, zie ik de toekomst

te hebben. En het openingsweekend heeft ons werk direct beloond. Niet

tevreden tegemoet. Nu de verhuizing achter de rug is, horen wij

alleen kwam er een recordaantal klanten. We hoorden ook heel veel positieve

bij Hart in Friesland veel positieve reactie van de klanten op onze

reacties en complimenten. Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor zoveel

nieuwe winkel. Al missen sommigen het knusse van het oude pand.

support. Nu we bijna een maand open zijn op de nieuwe locatie komt er weer

Je merkt in de winkel dat het publiek zich meer verdeelt over de hele

enige rust in de organisatie en kunnen we werken aan de optimalisering van

oppervlakte. Hierdoor lijkt het minder druk terwijl er nog steeds veel

(werk)processen, de (her)inrichting en de aan- en invoer van goederen in de

mensen in de winkel zijn. De verhuizing zelf is mij persoonlijk mee

winkel. Zaken die achteraf toch minder goed werken dan dat we in eerste

gevallen. Volgens mij is dit ook voor een heel groot deel te danken

instantie hadden bedacht. Maar ook dat lossen we op!

aan alle vrijwilligers die geholpen hebben. Toppie!

Remco

Patrick

droge humor heb. Ik werk bij Hart in Friesland als bijrijder bij Patrick. Ik help mee op de

logistiek. Samen met meerdere collega’s regel ik o.a. de planning, het ophalen en

vrachtwagen en bij het ontruimen van woningen. Soms help ik ook mee in de winkel. Ik

brengen van goederen, de ontruiming van huizen etc. Een veelzijdige taak met veel

vind mijn werk leuk omdat ik allemaal mooie oude dingen tegen kom. Bovendien leer

verantwoordelijkheid. En een geweldig beroep die ik mag vervullen in dit prachtige

ik veel van mijn werk.

bedrijf. Het begon voor mij allemaal als uitzendkracht om het werk te verlichten bij Hart

Mijn naam Remco en ik ben een 18-jarige jongeman. Mijn collega’s zeggen dat ik

Mijn naam is Patrick. Bij Hart in Friesland ben ik verantwoordelijk voor de afdeling

in Friesland. Al gauw groeide dit uit naar vaste hulp in de winkel. Toen mocht ik een keer Sinds 1 oktober ben ik bij Hart in Friesland in vaste dienst. Daarvoor heb ik een jaar lang

mee op de vrachtauto en sindsdien ben ik niet meer weg te slaan uit de logistiek. Op onze

stage gelopen via Praktijkonderwijs De Venen te Drachten.

nieuwe locatie mag ik deze taak natuurlijk verder vervullen. De nieuwe locatie betekent

Mijn werk bij Hart in Friesland is voor mij heel belangrijk.

voor mij veel verbetering en vooruitgang.

Ik vind het leuk om in contact met mensen te komen en

Het pand is groter. Daardoor hebben we

hen te kunnen helpen. Maar ook het contact met mijn

de mogelijkheid om nog meer spullen op te

collega’s is voor mij erg fijn. Daarom zorg ik ervoor dat

halen. De verhuizing was dan ook geweldig

ik er altijd ben en niet te laat kom. Want mijn collega’s

om te mogen meemaken. Maar ik ben ook

rekenen op mij. Ik heb het naar mijn zin bij Hart in

wel blij dat het nu achter de rug is. Voor mij

Friesland en weet dat ook heel veel klanten graag naar

voelt het fijn om weer op eigen toeren te

onze winkel komen. Daarom ben ik ervan overtuigd dat

kunnen draaien en mijn eigen werk weer te

er een goede toekomst ligt voor de kringloopwinkel - en

mogen oppakken.

hopelijk ook voor mij.


MET ALTERNATIEVE BEHANDELMETHODES REGENESIS HEALING OF GUASHA THERAPIE WEER KRACHTIG IN JE VEL.

eRHa Electronica Houtlaan 17 9203 AN Drachten

Regenesis Healing is een alternatieve geneeswijze gebaseerd op het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Iedereen heeft dit in zich! Regenesis Healing activeert het zelfherstellend vermogen waardoor lichaam en geest van veel uiteenlopende klachten kan herstellen. Ongeacht wanneer deze klachten zijn ontstaan. Denk aan rug/nek/schouderklachten, blessures, burn-out, maag/darmklachten etc. Regenesis is een pijnloze en zeer effectieve methode om datgeen te herstellen wat jouw leven bemoeilijkt. Zonder manipulatie of medicatie. Guasha is een Oosterse geneeswijze en richt zich op het verwijderen van opgeslagen afvalstoffen in het lichaam. Ons lichaam wordt dagelijks bloot gesteld aan afvalstoffen veroorzaakt door stress, voeding, medicatie, roken, alcohol, luchtvervuiling etc. Gelukkig kan het lichaam veel afvoeren, maar het deel wat niet lukt wordt in ons lichaam opgeslagen in o.a. het bindweefsel. Met een speciale schraapmassage worden deze afvalstoffen losgemaakt waarna het lichaam ze op een natuurlijke manier kan afvoeren. Dit is belangrijk, want van teveel afvalstoffen in het lichaam worden we ziek. Moeheid en pijn zijn de eerste symptomen. Een combinatie van deze 2 methodes is ook mogelijk en sluit mooi op elkaar aan. Zowel door Guasha als Regenesis zullen klachten aanzienlijk verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Het dagelijks leven zal in ieder geval drastisch verbeteren!

tel: 0512-543634

www.erha-electronica.nl Voor al uw elektronica!

Kijk voor meer informatie op www.krachtiginjevel.nl. Of neem vrijblijvend contact met me op (06-18745414 / info@krachtiginjevel.nl). Van harte welkom in mijn praktijk! Groet van Petra Vrijburg | De Velden 68, Drachten

Ottolaan 12-7 9207 JR

Ottolaan 12-7 9207 JR

Verzorgd wonen voor ouderen Beetsterzwaag, tel: 0512 - 380 804

w w w.huysterswaach.nl

Kerstmenu eerste en tweede kerstdag vanaf 16.00 uur geopend. 3-gangen € 38,50 4-gangen € 43,00 5-gangen € 48,50 Kraenlânswei 1 De Veenhoop info@itpolderhus.nl Tel: 0512-461803 www.itpolderhus.nl 9215 VZ

Okkema SCHILDERWERKEN

De Winterschilder

Korting van 15% op alle binnenschilderwerken -Schilderen / sausen -Wandafwerking (behangen) -Spuitwerkzaamheden Periode van november t/m maart 2020

Bel of mail voor een vrijblijvende Afspraak www.okkemaschilderwerken

Al 45 jaar kunst en lijsten aan het moleneind

• • • • • •

| 0512-370227

|

06-13064818

Civiel technische ontwerpen RAW bestekken CAD tekenwerk Besteksramingen Onderhoudsadviezen Projectmanagement • projectleiding • directievoering • toezicht

| info@okkemaschilderwerken.nl

Moleneind ZZ 79 9203 ZW Drachten T: (0512) 53 96 40 F: (0512) 53 98 37


15

W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

Een kerstvrouw van Bonaire Laurette en ik begonnen toen in

bij een kerstengel samen lunchen.

augustus al met sorteren van de

En natuurlijk maken we dan ook

kerst spullen. Maar al gauw kwam

een kerststuk met spullen die we

ik achter dat we dit niet alleen

bij Hart in Friesland gevonden

konden en heb ik een paar buren

hebben.

en vriendinnen bereid gevonden om te helpen. Afgelopen keer wist ik zelf 18 dames te vinden om te helpen. En dit jaar mochten we ook de tafel opmaken met advies en hulp van Willy.

Geboren op een eiland 9000km hier vandaan waar geen kerstbomen groeien, vind ik nu niets mooier dan de periode rond kerst. Ik kan niet wachten totdat het weer zover is.

Laurette en ik waren de motor lieve collega’s en het geeft me een

achter dit geheel. En tevreden

warm gevoel dat ik deel uit mag

kijken we terug op een leuke en

maken van dit geweldige team.

gezellige tijd waarbij we ook nog

Het voelt als een stukje “ thuis “.

iets moois hebben neergezet.

Op mijn 50ste verjaardag mocht

helemaal tot rust als ik wat tijd

Daarnaast is het heerlijk om zoveel

Maar het mooiste is dat er allerlei

ik van mijn vriendinnen een leuk

in de winkel doorbracht opzoek

verschillende klanten te spreken

vriendschappen zijn ontstaan

uitje bedenken als kado. Ik heb

naar mooie koppen en schotels.

bij de inbreng. Ik kan heerlijk

hierdoor. Deze groep dames

er niet lang over nagedacht en

Inmiddels is het een mooie

mezelf zijn bij Hart in Friesland.

verheugen zich

verraste mijn vriendinnen met

verzameling geworden.

Naast mijn vaste middag ben ik

volgend jaar. Om deze periode af

sinds vier jaar ook de “ kerstvrouw”.

te sluiten gaan we nog een keer

mijn verzoek: Ik had ze na overleg met Jelmer, uitgenodigd om 1 dag

Het was voor mij zelf een beetje

als vrijwilligers te werken bij Hart

therapeutisch om bij Hart in

van Friesland. We kregen de klus

Friesland te zijn. Ik heb vertrouwen

om een deel van de winkel in kerst

gekregen om hier te mogen

sfeer te brengen.

helpen. Voor mij is het meer dan

nu alweer op

alleen een middag werken. Ik Vanaf dat moment ging er geen

ben graag vrijwilliger bij Hart in

week voorbij dat ik niet als klant

Friesland.

in de winkel te vinden was. De

Inmiddels ben ik alweer vier jaar

sfeer is er altijd fijn en ik kwam

vaste vrijwilliger. Ik heb hele fijne,

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wil je graag iets voor iemand anders doen? Dan zijn we op zoek naar jou! Kom jij uit Drachten of de directe omgeving en heb je zin om mee te helpen in en rond de Kringloopwinkel Hart in Friesland? Stuur dan een e-mail naar administratie@hartinfriesland.nl om je aan te melden. Goederen sorteren, klaarmaken voor de verkoop, huizen ontruimen. Er is genoeg te doen. Heb je tijd over en lijkt het je leuk om tussen én met een grote groep vrijwilligers te werken? Reageer dan snel. FACEBOOK.COM/HARTINFRIESLAND.KRINGLOOP

KIJK OP OP KIJK HARTINFRIESLAND.NL HARTINFRIESLAND.NL VOOR MEER MEER VOOR INFORMATIE INFORMATIE


Yoga met je Hart bestaat 15 jaar! Wekelijkse lessen met een mix van yogastijlen In Drachten, Leeuwarden en Katlijk Stoelyoga in Sûnenz Diverse workshops

Op zoek naar een orgineel cadeau? kies dan voor een muziekles cadeaubon.

5 lessen voor €100,-

Gratis proefles Of 3 lessen voor €15,Gratis lessen voor minderbedeelden www.yogametjehart.nl antjefokkema@hotmail.com tel. 06-40224083

Kijk voor meer informatie op www.elzereducatie.nl of stuur een mail naar info@elzereducatie.nl

Oliemolenstraat 14, 9203 ZN Drachten T. 06 - 48 04 06 40 | info@elzereducatie.nl

Driestroomgezinshuis “Maar bovenal willen we een gezin zijn waarin gezelligheid, geborgenheid en respect voor elkaar én jezelf centraal staan.”

www.driestroomhuisklim-op.nl

Specialist in passend onderwijs


17

W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

Er is veel gebeurd sinds de opening van de nieuwe rijhal Sinds de opening van de nieuwe rijhal en de geweldige sponsoractie van Stichting Hart in Friesland in september vorig jaar, is er alweer heel veel gebeurd in Oentsjerk.

Medewerker Zorg (MMZ)

ik ha it gefoel dat ik dan echt help en nuttig wurk doch. Sy fine wolris

Wat is jimme bân en wat makket

dat ik te hurd wurkje mar ik bin

jimme gearwurking sa wichtich?

bliid dat ik dat noch kin. Mar ek it

Blij met de nieuwe materialen en

Maak kennis met deelnemers en

H: Sven is myn fêste begelieder en

hynderriden en de sfear fansels, it

paarden

begeleider van Bûtenút

oansprekpunt en ik kin it goed mei

is hjir altyd gesellich.

het

Om u kennis te laten maken met

him fine. Wy ha in soad wille en

S: It aspect dat ik in oar in moaie

huifbedrijden in de nieuwe hal

onze deelnemers en begeleiders

binne altyd dwaande mei grapkes

dei besoargje kin. (H: en dat hy

mar troch myn wurk op Bûtenút

bevalt erg goed. Er is rust en

vertellen de komende tijd in deze

en elkoar pleagje. Mar ik kin him ek

myn kroade leegje mei)

sjoch ik hoe bliid de dielnimmers

ruimte om de activiteiten veilig

krant telkens twee mensen over

fertrouwe en hy begrypt my altyd

uit te voeren. De nieuwe tillift

hun band en de werkzaamheden

goed en wy tinke yn oplossingen.

Wat betsjut Samen Sterker foar

werkt uitstekend en met de

op

dagbesteding

Hy nimt my serieus en behannelt

jimme?

nieuwe tractor met sleep kunnen

centrum Bûtenút. Deze keer zijn

my as lykweardich. Laitsjend: En

H: Dat ik mei helpe kin en dat ik

Wat soenen jimme yn de takomst

we de bak en de paddocks mooi

dat Hiltsje Posthumus en Sven

hy is myn kroade leger, want ik kin

oare dielnimmers helpe kin.

noch graach wolle op Bûtenút?

vlak houden.

Joustra.

se wol folje mar net leegje.

S: Dat de dielnimmers elkoar helpe

H: Dat ik noch wat mear in bydrage

S: Wy ha in soad wille want wy

en dat ik dêr yn stjoere mei.

leverje kin tiidens de lessen. Ik kin

Het

paardrijden

en

Paard-

en

wurde fan de hynders. Dêr kin ik hiel bot fan genietsje.

Ook het nieuwe huifbed heeft

Hoelang binnen jimme al op

ha deselde humor en wy fiele

al weer heel wat kilometers

Bûtenút?

elkoar goed oan. Mar wy kinne

Wat fine jimme sa moai oan it

te rinnen en ik ha wat lêst fan myn

gemaakt en we hebben dankzij

H: ik kom alwer 4 jier eltse woansdei

tegearre ek hurd wurkje. (Hiltsje:

kontakt mei hynders en hoe is dat

evenwicht.

Hart in Friesland twee nieuwe

te hynder riden by Bûtenút mar

hoe hurder ik wurkje hoe faker hy

sa kaam?

S:

paarden kunnen aanschaffen die

fanôf maaie bin ik hjir ek 2 dagen

myn kroade leegje moat.)

H: Ik ryd al fanôf myn tredde jier en

mendiploma helje wolle want dan

‘de kar trekken’.

oan it wurk op de dagbesteding.

myn suske hâldt ek fan hynders. Ik

kin ik op saterdei mei de bêrn

it lichaamlik net goed oan om mei

Ik

soe

noch

wolris

it

S: Ik bin hjir 6 jier lyn begûn as

Wat fine jimme it leukst op

ha in bysûndere bân mei hynders,

fan de zaterdagopvang te riden.

Voor informatie kunt u bellen

stagiaire Dierenverzorging en bin

Bûtenút?

ik fyl harren altyd goed oan. Ik fyn

(Hiltsje pleagjend: mar allinnich

met Bûtenút 06-40 81 93 34 /

dêrnei bleaun en bin no hast klear

H: Helpe yn de stâl en foaral

it kontakt mei hynders machtich.

enkelspan want wy moatte dy net

06- 24 16 05 66.

mei de oplieding Maatschappelijk

útmeste! Ik fyn dat moai wurk en

S: Ik hie earst neat mei hynders

op it huifbed ha)

Kv Oerterp blij met support! Sportstichting VDS Dol Fijn Sinds 2006 is er in Ureterp een team van g-korfbalspelers. Mede door de inzet van diverse vrijwilligers is het team van 3 spelers uitgegroeid naar meerdere teams met in totaal 18 spelers. We vertellen hier graag even wat wij zoal doen.

Wie zijn wij?

club. Sportstichting VDS Dol

sportstichting

Wat voelt het goed om lekker

Fijn is hierdoor een begrip

Vanaf 2008 zijn ze sponsor en

te bewegen, na je werk of in

geworden in Drachten en

naamgever van ons jaarlijkse

het weekend. Je stapt op je

omgeving.

G-zaalvoetbaltoernooi. Toen

verbonden.

in 2011 onze sportstichting er

fiets of in de auto om naar Voor de spelers kwam de verrassing

je sportclub te gaan. Lekker

Wat zijn de sporten van

financieel slecht voor stond, is

aan het eind van het toernooi: een

trainen met je voetbalteam

Sportstichting VDS Dol Fijn:

er overleg geweest met Jelmer

professionele teamfoto voor elke speler.

of ontspannen tijdens het

Zaalvoetbal, Zwemmen,

en werd Hart in Friesland als

Fotograaf Goffe van Dijk van Fotorette

hardlopen of wandelen.

Diploma A zwemmen,

hoofdsponsor

Gymnastiek, Schaatsen,

Mede hierdoor is VDS Dol

Fitness, Wandelen, Bowlen

Fijn nu weer een financieel

Ureterp en zijn team werden met een applaus hiervoor hartelijk bedankt.

Als je een verstandelijke

Ons starttoernooi

vastgelegd.

gezonde sportstichting.

beperking hebt, is dit minder

De trainingen

vanzelfsprekend.

Want

Wij hebben een grote vaste

De spelers trainen wekelijks op

hoe kom je er? En wie helpt

kern van vrijwilligers die de

Vacatures

donderdagavond op het sportcomplex

je tijdens de activiteiten?

juiste kennis en affiniteit

Net als andere verenigingen

aan

van

Wie regelt dat? Dit vraagt

hebben met onze deelnemers

kunnen

in

19 tot 20 uur. Na de herfstvakantie

professionele organisatie en

en die ervoor zorgen dat

een

11 teams, namen deel aan het

vindt de training plaats in één van de

begeleiding.

een ieder met plezier naar

gebruiken. Dit geldt voor

starttoernooi.

Assen,

zalen van MFC De Wier. Elke maand

VDS Dol Fijn ondersteunt

elke

Alle

zowel sportvrijwilligers als

Groningen, Emmeloord, maar ook van

vindt in 2 poules een toernooi plaats,

al 40 jaar sporters met een

trainingen zijn zo ingericht

bestuurlijke ondersteuning.

dichterbij, uit Gorredijk, Buitenpost,

waarbij de clubs afwisselend gasten

beperking. Samen met onze

dat iedereen naar zijn of haar

Lijkt het jou leuk om je in te

Wolvega en Leeuwarden, en uiteraard

ontvangen.

sponsoren

vrijwilligers

mogelijkheden kan sporten. Bij

zetten voor deze doelgroep?

wordt het sporten betaalbaar

ons is niet alleen het sportieve

Dan kun je meer informatie

Zaterdag was voor

Kv

14

september

Oerterp

alle

weer

2019

gastheer

g-korfbalteams

Noord-Nederland. 65

korfballers,

uit Zo’n

spelend

Clubs

uit

de

Griene

Greide

Oerterp zelf, streden op de Ureterper

Sportstichting

en

training

gaat.

wij

aantal

nog

wel

vrijwilligers

grasmat. Dankzij sponsor Hart in

Het seizoen loopt tot en met mei. In

en praktisch mogelijk gemaakt

gedeelte van belang maar ook

over onze sportstichting vinden

Friesland spelden de Oerterpers in

juni vindt dan altijd een regionaal of

zodat ruim 160 deelnemers al

het sociale aspect. Als je bij

op www.sportstichtingdolfijn.

een prachtige outfit! Er waren enkele

nationaal Special Olympics spektakel

jaren kunnen sporten bij “hun”

ons wilt komen sporten, mag

nl of op onze Facebook pagina.

verrassingen.

plaats.

je altijd een aantal keren gratis

Natuurlijk kun je ook via e-mail

meetrainen.

of telefoon contact met ons

Volgend

jaar

hopen

de

Ureterpers in Den Haag van de partij te Voor

de

organisatie

was

dat

zijn. Sponsoren zoals Hart in Friesland

ongetwijfeld het bezoek van wethouder

en lokale fondsen maken het mogelijk

Hart in Friesland al jaren onze

sportzaken Libbe de Vries. Hij bleek

dat de spelers dan tegen een betaalbare

hoofdsponsor

zeer geïnteresseerd en had duidelijk

eigen bijdrage van zo’n evenement

Kringloopwinkel

affiniteit met de doelgroep.

kunnen genieten.

Friesland is al jaren aan onze

opnemen. Lucas Dries Hart

in

voorzitter@sportstichtingdolfijn.nl Tel: 06-51511888


STATIONSRESTAURATIE

DE KOFFIEBUS

• Plates vanaf €8,50 • Koffievariaties • Frisdrank • Warme chocomel met slagroom • Ijs

• Snacks en patat • Vers belegde broodjes • Eigengemaakte snert met roggebrood en spek

En nog veel meer en dit alles kunt u in onze gezellige restauratie nuttigen of meenemen!! Tot ziens in stationsrestauratie De koffiebus!!

Van knobelsdorffplein 127, 9203 DH Drachten Tel.: 0512-729011

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door Een persoonlijke begeleiding tijdens een unieke periode Betrokken, flexibel, avond -en weekend spreekuur 06-45510590 Wietske Klabbers & Ellen Nijmeijers-de Haan WWW.VERLOSKUNDIGENDENIEUWKOMER.NL

Kromhoek 29, Frieschepalen

www.zorgboerderijfrondida.nl

Werkt mijn cv-installatie nog wel naar behoren? Wie kan mij daarbij helpen?

Een storing komt nooit gelegen. En treedt vaak op als het buiten koud is, in het weekend of tijdens feestdagen. Wachttijden van twee dagen plus hoge U heeft al een basis servicereparatiekosten zijn eerder regel dan uitzondering.

Kies voor zekerheid. Kies voor Breman. Als u zich voor 31 december 2020 aanmeldt voor een serviceabonnement, ontvangt u de eerste 3 maanden GRATIS!

breman.nl

T 0800 - 442 22 44

abonnement voor slechts

€ 5,95 per maand!


19

W W W. H A R T I N F R I E S L A N D . N L

SPONSORLIJST 2019

STICHTING KRINGLOOPWINKEL “HART IN FRIESLAND”

Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk geweest om tot en met 30 september 2019 donaties uit te reiken aan onder andere de volgende instanties:

G-Korfbal Ureterp

korfbalteam voor mensen met een beperking

Korfbalvereniging LDODK te Gorredijk

korfbalvereniging voor mensen met een beperking

Woonzorgcentrum Warrenhove te Drachten

wekelijks kunnen zwemmen voor ouderen

VDS Dolfijn te Drachten

sportstichting voor mensen met een beperking

Stichting Boerderijk Kleurrijk te Oudemirdum

dagbesteding

Stefan Tettelaar

individuele mensport

Voor de aangepaste paardensport

In samenwerking met het bestuur van Sportstichting VDS Dolfijn hebben wij op zaterdag 27 januari 2019 het jaarlijkse Hart in Friesland 11e voetbaltoernooi voor mensen met een beperking mogen sponsoren. Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 30 september 2019.

Voor de aangepaste paardensport in het algemeen hebben wij in

Vrienden van Stichting Hart in Friesland

2019 op de locatie Zorg-en dagbesteding Bûtenút te Oentsjerk de volgende doelen mogen realiseren: - Aanschaf van een nieuw zadel en tuigage voor o.a.

Ja, ik doe graag mee en zorg ervoor dat sporters met een beperking kunnen genieten van de paardensport.

nieuwe paard Kai - Aanschaf van Haflinger Maarten - Aanschaf het paard Rapido (zeer geschikt voor het huifbed) - Aanschaf van de pony Sylvester - Aanschaf van Friese Ruin Kai - Jaarlijkse zadelcheck

de heer

mevrouw

Voornaam: ............................................................................................. Tussenvoegsel: ...................................................................................... Achternaam: .......................................................................................... Straat + Huisnummer:

.............................................................................

Postcode: ..........................

.............

Woonplaats: .......................................................................................... Telefoonnummer :

..................................................................................

E-mail: .................................................................................................. Datum: ........................ Handtekening: ..................................................

Ik geef jaarlijks tot wederopzegging €.................. aan Stichting Hart in Friesland. Ik schenk eenmalig €.................... aan Stichting Hart in Friesland.

Nog niet betalen! U ontvangt van ons een factuur per e-mail. Formulier graag retourneren aan: administratie@hartinfriesland.nl Stichting Hart in Friesland is Anbi-gecertificeerd. Dat betekent dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Minstens 90% van alle donaties gaan naar het goede doel. Stichting Hart in Friesland | De Hemmen 12 | 9206 AG DRACHTEN | 0512-538027 administratie@hartinfriesland.nl | KvK 01088401 | NL11 RABO 0315461802 ANBI, bekend bij Belastingdienst nr. 8122.35.289 Scan hier voor de website: www.woningontruiming.frl


KINDERTOLK MARJANNE Hey hallo! Wat fijn dat ik me even mag

Kom gerust langs op mijn website

voorstellen. Mijn naam is Marjanne

www.pratenmetmarjanne.nl en lees hoe ik

gezonde dosis levenservaring als vrouw,

afspraak is snel gemaakt op mijn praktijk

Schaafsma en ik ben iemand die met een moeder en oma actief en positief in het leven sta. Juist door wie ik persoonlijk ben

houd ik het simpel en down to earth en voor iedereen toegankelijk. Dat doe ik met

kinderen weer blij en gelukkig maak. Een aan huis.

www.pratenmetmarjanne.nl

hart rakende gesprekken voor volwassen

INGEWIKKELD DOEN WE NIET Een ongeluk komt nooit alleen en daarom is het vaak lastig om te bepalen aan welk soort zorg of hulp iemand allereerst behoefte heeft. Dat bepalen we samen met u. Ingewikkeld doen we bij Zorg Intens niet. We houden het graag overzichtelijk en efficiënt, met weinig management en veel praktische hulp. ‘Hands on’ is ons motto. De medewerkers van Zorg Intens zijn goed gescreend. Betrouwbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers komen langs bij u thuis en wonen vaak dichtbij.

en kinderen.

Als kindertolk werk ik met kinderen en

natuurlijk ook de ouders. Want zij zijn de spiegel van het kind. Kinderen halen alles uit

ZORG INTENS BIEDT ZORG BIJ U THUIS

de kast om ons iets duidelijk te maken, net

Wij bieden een breed pakket aan zorg, ondersteuning en persoonlijke begeleiding. De hulpvragen van mensen aan wie wij zorg verlenen zijn zeer divers. Zorg Intens is breed inzetbaar en kijkt per persoon/gezin en per situatie naar wat er nodig is.

zijn soms enorm onhandig om ons alert te

zoals wij dat bij hen ook doen, uit liefde. Ze

maken, maar zeg eens eerlijk … dat zijn wij Sinds 2018 is Zorg Intens gestart met het bieden van begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie aan nieuwkomers en statushouders.

Zorg Intens heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het werken binnen de jeugdzorg en breidt ambulante zorg aan jeugdigen en gezinnen steeds verder uit.

Je denkt misschien, mijn kind is of heeft een probleem. Weet … lieve mensen … hij/zij is en

heeft (ook) de oplossing. Wil je graag weten welke? Ik loop met alle liefde mee op jullie

IN HET KORT BIEDT ZORG INTENS: • Begeleiding aan mensen met psychische problemen en/of verslavingen; • Ondersteuning aan ouders die vast gelopen zijn in de zorg voor hun kind(eren); • Begeleiding aan nieuwkomers en statushouders;

toch ook soms.

levenspad en vertaal de liefdevolle bood-

• Jeugdzorg; zorg op verschillende leefgebieden en bevorderen van de ontwikkeling van jeugdigen; • Steun bij de administratie, de omgang met ‘instanties’ en het oplossen van schulden.

Zorg Intens is een HKZ gecertificeerde organisatie

schap van jouw kind naar een hernieuwd geluk hebbende levensbalans. Die balans helpt kinderen om weer een blij kind te zijn.

Als moeder en oma heb ik een speciaal plekje in mijn hart voor kinderen. Want als je goed

Postadres: Postbus 701 9200 AS Drachten

Hoofdkantoor: Heideanjer 2 9202 PG Drachten

Telefoon: 085 4875777 Email: welkom@zorgintens.nl Website: www.zorgintens.nl

kijkt naar een kind, kun je elke dag iets moois zien in een kinderhart.

Nijega

Mercedes-Benz A-Klasse160 BLUEEFFICIENCY AIRCO 133.942 km, 2011 € 8.999,-

Mercedes-Benz 190 2.5 D TURBO ,92 223.762 km1992 prijs op aanvraag

Mercedes-Benz GLK-Klasse 220 CDI 4-MATIC AMG P. AUTOM.

Mercedes-Benz A-Klasse 180 Ambition AMG PAKKET 86.319 km, 2015 € 19.950,-

Mercedes-Benz B-Klasse 180 CDI CR CON. CHROOM PAK KET 166.642 km, 2010 € 9.600,-

Mercedes-Benz GLC-Klasse 350 d 4MATIC Premium Plus AMG PAK KET 22.408 km, 2018 € 68.999,-

Mercedes-Benz A-Klasse 200 Premium Plus automaat 6.628 km, 2018 € 34.500,-

Mercedes-Benz B-Klasse 200 Ambition AUTOMAAT 88.920 km, 2012 € 19.950,-

Mercedes-Benz E-Klasse 350 d PANORAMADAK Amdition 66.394 km, 2016 € 51.450,-

Mercedes-Benz B-Klasse 180 Ambition navi 16.702 km, 2015 € 21.400,-

Mercedes-Benz C-Klasse 180 CDI avantgarde 174.724 km, 2014, € 17.900,-

Mercedes-Benz E-Klasse 350 CDI AVANTGARDE 212.959 km, 2009 € 17.999,-

47.669 km, 2012 € 26.750,-

Nije Tikewei 10 • Nijega • Tel. 0512-371457 www.autobedrijfhaarsma.nl

Profile for Online  Publicaties

Hart in Friesland  

Hart in Friesland is een organisatie die zich inzet voor de sport en cultuur voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. S...

Hart in Friesland  

Hart in Friesland is een organisatie die zich inzet voor de sport en cultuur voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. S...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded