Page 1

NON PENETRAN GLOKOM CERRAHİSİ


NPGC Globun bütünlüğünü bozmadan, aköz humor’ün dışa akım direncini azaltarak GİB düşüşü sağlayan bir glokom cerrahisi türüdür.


BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜ SAĞLAYAN YOLLAR • Descemet membranı • Schlemm kanalı • Skleral yatağın tabanını oluşturan sklera parçasının inceltilmesine bağlı uveoskleral dış-atımda da bir artış meydana gelmektedir.


NPGC ENDİKASYONLARI NPGC’nin geniş bir kullanım alanı vardır. Genelde açı patolojisi bulunmayan her hastaya yapılabilir. •Açık açılı glokom •Yüksek miyopisi olan glokomlar •Pigmenter glokom •Eksfoliasyon sendromu •Afakik ve psödofakik glokom •Üveite sekonder glokom


NPGC TİPLERİ Çeşitli modifikasyonları olmak ile birlikte temelde 3 farklı NPGC tipi vardır. •Derin sklerektomi •İmplantlı derin sklerektomi •Viskokanalostomi


CERRAHİ TEKNİK NPGC tiplerinin hepsinde derin sklerektomi yapımı sonuna kadarki süreç ortaktır. Anestezi cerraha göre değişir. Forniks veya limbus tabanlı açılım yapılabilir. Yüzeysel skleral flap sonrası derin sklera flabı kaldırılır. Schlemm kanalının tabanı ve jukstakanaliküler trabekülüm soyulur. Aköz filtrasyon akımı sağlanır. Tüm NPGC tiplerinde, bu aşamadan sonra seçilen operasyonun tipine göre farklı girişimler gerçekleştirilir.


KOMPLİKASYONLAR PREOPERATİF VEYA İNTRAOPERATİF KOMPLİKASYONLAR •Trabekülo – Descemetik membran rüptürü •Malign glokom •Hemoraji


ERKEN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR •Yara yerinde sızıntı •Hifema •İnflamasyon •Koroidal dekolman •Hipotoni •Hipertoni •Dellen ülseri •İnfeksiyon •Ön kamara sığlaşması •Görme keskinliğinde azalma •İmplant kaybı veya yer değiştirmesi


GEÇ POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR •Fibrozis •Kistik blep •GİB’ında yükselme •Descemet dekolmanı •Skleral ektazi •Endoftalmi


NPGC Bir tedavi seçeneğidir ve gelişmeye devam etmektedir.


GONYOTOMİ


Konjental glokomu tedavi edebilmek amacı ile özel bıçaklarla ön kamaraya girilerek açıyı örten mezodermal dokunun yarılması işlemine GONYOTOMİ denir.


1930’lu yılların sonunda Otto BARKAN’ın Gonyotomi’yi tanımlaması konjenital glokom tedavisinde bir devrim başlatmıştır. Tanımlandığından bu yana prensip olarak değişmemişse de cerrahide olan yenilikler ve enstrümanların gelişimi ile daha emniyetli ve başarılı hale gelmiştir.


Gonyotomi’nin emniyetle ve doğru bir şekilde yapılması için iyi bir ön kamara görüntüsü gerekir. Temporal bölgeden girip nazal 120° ye kadar gonyotomi yapmak teknik olarak kolaydır ve geleneksel olarak gonyotomi ameliyatı bu bölgeden başlar. Ameliyatta kullanılan çeşitli gonyoskopik prizmalar ve gonyotomi bıçakları mevcuttur. Bir gonyotomi lensi göz üzerine yerleştirilir. Ön kamara açısı mikroskop altında incelendikten sonra gonyotomi bıçağı temporal limbusun 1mm kadar önünden kornea aracılığı ile ön kamaraya sokulur.


Gonyotomi bıçağı iris yüzeyine paralel olarak karşı açıya doğru ilerletilir. Hedef schwalbe hattı sklera mahmuzu arasındaki kısımdır. Gonyotomi insizyonu iris kökünü trabekülüme doğru çeken patolojik dokuya uygulanır.İnsizyon iris köklerini aşağıya doğru düşürerek trabekte ağın önünü açar. İnsizyon sadece trabeküler lifleri ayıracak derinlikte olmalıdır. İşlem yapılırken ön kamara derinliğini sağlayabilmek amacı ile kullanılan viskoelastik işlem sonunda temizlenerek insizyon 10.0 ile kapatılır.


İşlem sırasında dikkat edilmesi gerekenler : •İlerleme sırasında saydam lense dokunulmamaya dikkat edilir. •Derin ön kamara sağlanması •Kaliteli bir açı görüntüsü •Ön kamaraya miyokol verilerek periferik irisin açıdan uzaklaştırılması


ENDOSKOPİK GONYOTOMİ Korneası bulanık olan hastalarda bıçağın yanı sıra ışık kaynağı ve görüntü sistemi de içeren endoskopi cihazı da gereklidir. Bıçak ve endoskopi probu için tek yada iki ayrı insizyon açılabilir. Tek girişli gonyotomide süngü şeklindeki özel bir bıçak endoskopi probu üzerine takılarak kullanılır. Bimanuel endoskopik gonyotomi ise bıçak ve endoskopi probu birbirinden farklı kesilerden girerek olur. Avantajı daha kaliteli açı görüntüsü elde edilebilmesidir. Amaç yine trabekte ağın önünü açmaktır.


Tesekkürler…

/npgc  

http://www.todnet.org/toddata/hemtek/npgc.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you