Page 1

TOD Eğitim‐Araştırma Birimleri Faaliyet Raporu  BİRİMİN ADI

Dönem

Birim aktif üye durumu (sayı olarak)

Ulusal Kongrede birim olarak düzenlenen panel, konferans, kurs, vb. etkinlikler, konu ve konuşmacıları Şube aylık toplantılarında birim olarak katkıda bulunulan panel, konferans, kurs gibi etkinlikler konu ve konuşmacıları Şube sempozyum ve kurslarında birim olarak katkıda bulunulan panel, konferans gibi etkinlikler konu ve konuşmacıları Birim bağımsız kurs ve sempozyumlarında panel, konferans gibi etkinlikler konu ve konuşmacıları Birim yürütme kurulu toplantıları (videokonferans dahil) ve tarihleri Birim aktif üye toplantıları (videokonferans dahil) ve tarihleri Halkı bilgilendirme projeleri

Çok merkezli araştırmalar, prevalans çalışmaları Kitap yazma girişimleri, varsa safhası

Birimin internet faaliyetleri

1 Ekim 2011  31 Mart 2012  DÖNEM SÜRESİNCE

1 Nisan 2012  30 Eylül 2012 

Yeni kabul edilen  Başvurup kabul edilmeyen  Çıkan  TOPLAM AKTİF ÜYE   

□ Var □   (özet bilgi)  Yok □  Var □   (özet bilgi)  Yok □  Var □   (özet bilgi)  Yok □  Var □   (özet bilgi)  Yok □  Var □   (özet bilgi)  Yok □  Var □   (özet bilgi)  Yok 


Tanı, tedavi rehberi hazırlama çalışmaları

Yok

2013 yılı birim etkinlik önerileri, konu ve tarihleri

GMYK'da görüşülmesini istediğiniz diğer konular. Öneri ve dilekleriniz.

□ Var □   (özet bilgi) 

/BIRIM_RAPOR_ORNEGI  

http://www.todnet.org/TODdata/File/BIRIM_RAPOR_ORNEGI.pdf