Page 1

Ramūnas JANAVIČIUS

PAVELDIMAS KRŪTIES IR KIAUŠIDŽIŲ VĖŽYS BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijas turinčių pacientų priežiūros principai Mokslinė-praktinė monografija

Vilnius 2013


UDK

618.1-006-08 Ja314

Autorius ir redaktorius Ramūnas Janavičius Maketuotojas Rokas Stulpinas Leidėjas Paveldimo vėžio asociacija Registracijos kodas 302431148 Santariškių g. 33-24, LT-08439 Vilnius www.pvas.lt

Šiame leidinyje surinkta ir susisteminta medžiaga yra autorinis darbas, saugomas autorinės teisės normų. Visą medžiagą arba jos dalį, išspausdintą šiame leidinyje, dauginti, išsaugoti bet kokio tipo laikmenoje ir/ar platinti draudžiama. Naują medžiagą sisteminti, naudojantis šio leidinio struktūra, forma ir koncepcija ne asmeniniams tikslams leidžiama tik turint raštišką leidėjo sutikimą išskyrus galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. Leidėjas, autoriai bei recenzentai neatsako už jokias neigiamas pasekmes, kilusias pasinaudojant šiame leidinyje pateikiama informacija bei dėl galimų teksto arba informacijos pritaikymo klaidų. Tai yra pagalbinė rekomendacinio pobūdžio priemonė, skirta sveikatos priežiūros specialistams, kuria nesiekiama keisti visuotinai priimtų klinikinių sprendimų arba individualaus paciento gydymo. Prieš taikant aprašytas gydymo priemones ar procedūras kiekvieną kartą privaloma pasitikrinti dėl infomacijos tikslumo naudojantis gamintojų pateikiama informacija bei galiojančiomis darbo ir/ar saugumo normomis.

ISBN

978-609-95512-0-3

© Ramūnas Janavičius, 2013


TURINYS Pratarmė Santrumpos 1. Įvadas: paveldimas krūties ir kiaušidžių vėžys 2. BRCA1/BRCA2 genų mutacijos ir onkogenetinė konsultacija 2.1. Krūties vėžio rizika 2.1.1. Sveikų moterų krūties vėžio rizika 2.1.2. Kontralateralinės pusės krūties vėžio rizika 2.1.3. Ipsilateralinės pusės krūties vėžio rizika 2.1.4. Krūties vėžio rizika vyrams 2.2. Kiaušidžių vėžio rizika 2.3. Kitų navikų rizika 3. BRCA1/2 mutacijas turinčių sveikų pacientų priežiūra 3.1. BRCA1/2 mutacijas turinčių sveikų moterų sekimas ir stebėsena 3.2. Krūties vėžio patikra moterims 3.2.1. Savityra ir klinikinė krūtų apžiūra 3.2.2. Mamografija ir MRT 3.2.3. Kitos vaizdinimo priemonės 3.3. Kiaušidžių vėžio patikra 3.4. Medicininė prevencija 3.4.1. Pirminė medicininė prevencija 3.4.1.1. Riziką mažinanti chirurgija 3.4.1.1.1. Profilaktinė bilateralinė salpingo-ooforektomija (PBSO) 3.4.1.1.2. Profilaktinė bilateralinė mastektomija (PBM) 3.4.1.2. Chemoprevencija 4. Krūties vėžiu sergančių BRCA1/2 mutacijas turinčių moterų priežiūra 4.1. Antrinė metachroninio krūties vėžio prevencija 4.2. Adjuvantinis gydymas esant BRCA1/2 genų mutacijoms 4.3. Prognozė Literatūros sąrašas

3

4 5 8 13 17 17 19 21 21 22 22 24 24 24 25 25 31 32 33 33 33 34 37 39 42 42 44 45 47


PRATARMĖ Ši monografija yra pirmasis mėginimas susisteminti naujausią informaciją apie paveldimo krūties ir kiaušidžių vėžio sindromu sergančių pacientų diagnostiką ir priežiūrą, taip pat pateikti Lietuvos populiacijai tinkamas šių pacientų priežiūros gaires. Praėjus beveik 20 metų nuo BRCA1 ir BRCA2 genų atradimo, atsirado pakankamai įrodymais pagrįstų šių genų mutacijas turinčių pacientų priežiūros ir vėžio rizikos mažinimo priemonių, kurios padeda reikšmingai sumažinti mirtingumą nuo paveldimo krūties ir kiaušidžių vėžio sindromo sąlygojamų komplikacijų. Paveldimo vėžio genetika (onkogenetika) sparčiai integruojasi į įvairias klinikinės medicinos šakas, todėl yra labai svarbus šios klinikinės genetikos subspecialybės principų išmanymas įvairių specialybių gydytojams, norint užtikrinti geriausią pacientų priežiūrą. Knygoje yra daug nuorodų į svarbiausius literatūros šaltinius, kuriuose skaitytojas galės surasti išsamesnės informacijos. Manau, kad šis leidinys bus naudingas įvairių specialybių gydytojams (šeimos gydytojams, chemoterapeutams-onkologams, radiologams, patologams, akušeriamsginekologams, chirurgams, genetikams), gydytojams rezidentams, studentams ir visuomenei. Lieku atviras pastaboms bei konstruktyviai kritikai, kurią galite rašyti: ramunas@onkogenetikas.lt Knygos elektroninę versiją ir papildymus rasite www.BRCAknyga.genetika.lt

med. m. dr. Ramūnas Janavičius

4


SANTRUMPOS 1x/mėn.

1 kartą per mėnesį

AUC

apibrėžtinis integralas (angl. „Area Under Curve“)

ASCO

Amerikos klinikinės onkologijos draugija (angl. „American Society of Clinical Oncology“)

BCh

bendras cholesterolis

BRCA1

paveldimo krūties ir/ar kiaušidžių vėžio sindromo genas 1 (angl. „BReast CAncer 1“)

BRCA1+

BRCA1 geno mutacija

BRCA2

paveldimo krūties ir/ar kiaušidžių vėžio sindromo genas 2 (angl. „BReast CAncer 2“)

BRCA2+

BRCA2 geno mutacija

BRCA1/2, BRCA

BRCA1 ir/ar BRCA2 genų mutacija

CA-125

vėžio antigenas 125

CDH1

E-kadherino 1 genas (difuzinio skrandžio ir lobulinio krūties vėžio sindromo genas)

CK

citokeratinas

CS

Cowden’o (Kaudeno) sindromas

DCIS

duktalinė karcinoma in situ

DEXA

dvigubos energijos rentgeno spindulių absorbciometrija

DIEP

perforuojančios giliosios apatinės epigastriumo arterijos lopas (angl. „deep inferior epigastric artery perforator“)

DNR

deoksiribonukleorūgštis

DSLKVS

difuzinio skrandžio ir lobulinio krūties vėžio sindromas

DTL

didelio tankio lipoproteinai

ER

estrogeno receptorius

FIGO

Akušerių ir ginekologų federacija (angl. „Federation of Gynecology and Obstetrics“)

GAP

perforuojančios sėdmeninės arterijos lopas (angl. „gluteal artery perforator“)

GKV

geriamieji kontraceptiniai vaistai

HE4

žmogaus epididymio baltymas 4 (angl. „Human Epididymis Protein 4“)

5


HER2

žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptorius 2 (angl. „Human Epidermal Growth Factor Receptor 2“)

HR

rizikos santykis (angl. „Hazard Ratio“)

HOTC

Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras

KVM

krūties vėžio (sąlygota) mirtis

LAT

m.latissimus dorsi (plačiojo nugaros raumens) dalies lopas

LFS

Li-Fraumeni sindromas

LTR

gyvenimo eigos rizika (angl. „Life Time Risk“)

NCCN

Nacionalinis visapusiškas vėžio tinklas (angl. „National Comprehensive Cancer Network“)

NICE

Nacionalinis Klinikinio Meistriškumo Institutas (angl. „National

MLPA

daugybinė nuo ligavimo priklausoma zondų amplifikacija

Institute of Clinical Excellence“) (angl. „Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification“) MRT

magnetinė rezonansinė tomografija

MTL

mažo tankio lipoproteinai

OCCR

kaušidžių vėžio (rizikos) sankaupos regionas (angl. „Ovarian Cancer Cluster Region“)

OR

šansų santykis (angl. „Odds Ratio“)

OVM

ovarų (kiaušidžių) vėžio (sąlygota) mirtis

PARP

poli(ADP-ribozės) polimerazė

PARPi

poli(ADP-ribozės) polimerazės inhibitorius (-iai)

PBM

profilaktinė bilateralinė (abipusė) mastektomija

PBSO

profilaktinė bilateralinė (abipusė) salpingo-ooforektomija

PGD

preimplantacinė genetinė diagnostika

PHT

pakaitinė hormoninė terapija

PI

patikimumo intervalas (angl. „Confidence Interval“)

PJS

Peutz-Jeghers’o (Petc-Džegerso) sindromas

PLD

pigiliuotas liposominis doksorubicinas

PR

progesterono receptorius

PROSE

prevencijos ir chirurginių baigčių stebėjimo studija (angl. „Prevention and Observation of Surgical Endpoints“)

PSA

prostatos specifinis antigenas

PTEN

fosfatazės ir tenzino homloginis genas (PTEN-hamartominių sindromų genas) (angl. „Phosphatase and TENsin homolog“)

6


ROCA

kiaušidžių vėžio algoritmas (angl. „Risk of Ovarian Cancer Algorithm“)

ROMA

kiaušidžių piktybiškumo algoritmas (angl. „Risk of Ovarian Malignancy Algorithm“)

RR

reliatyvi (santykinė) rizika

SEE-FIM

intensyvaus fimbrijų ištyrimo ir pjaustymo protokolas (angl. „Sectioning and Extensively Examining the Fimbriated End“)

SERM

selektyvūs estrogeno receptorių moduliatoriai

SIEA/SIEP

perforuojančios paviršinės apatinės epigastriumo arterijos lopas (angl. „superficial inferior epigastric artery perforator“)

STK11

serino/treonino kinazės 11 genas (Peutz-Jeghers’o sindromo genas)

STIC

serozinė kiaušintakių intraepitelinė karcinoma (angl. „Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma“)

TCH

docetakselis, karboplatina, trastuzumabas (schema)

TP53

naviko baltymo 53 genas (Li-Fraumeni sindromo genas) (angl. „Tumor Protein 53“,)

TRAM

skersinio pilvo raumens dalies odos-raumeninis lopas (angl. „transversus rectus abdominis myocutaneous“)

TV

tarptautiniai vienetai

TVE

transvaginalinė echoskopija

UG

ultragarsas, ultrasonografija

VNP

vieno nukleotido polimorfizmas (ang. „SNP, single nucleotide polymorphism“)

VS

versus

VUL SK

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

7


Paveldimas krūties ir kiaušidžių vėžys

1.

ĮVADAS: PAVELDIMAS KRŪTIES IR KIAUŠIDŽIŲ VĖŽYS

Didelę krūties ir kiaušidžių vėžio paveldimą riziką turinčių pacientų nustatymas ir jų klinikinė priežiūra Vakarų šalyse yra tapusi integruota prevencinės medicinos ir onkologijos dalimi. Iki 10% visų moterų krūties vėžio ir apie 17-24% visų kiaušidžių vėžio atvejų pasireiškia dėl žinomų didelės rizikos genų mutacijų, ir šių genų mutacijas turinčios moterys, lyginant su bendra populiacija, turi padidėjusią rizką susirgti krūties ir kiaušidžių vėžiu gyvenimo eigoje 1,2. Nustačius didelės rizikos asmenis, jiems galima taikyti individualizuotą stebėseną ir prevencines priemones, kas bendrai sumažina krūties ir kiaušidžių vėžio komplikacijų skaičių bei pagerina išgyvenamumą 3. Vėžio genetika įtakoja visus paveldimu vėžiu sergančių pacientų priežiūros aspektus, įskaitant vėžio prevenciją, patikrą ir gydymą 1. Šiuo metu yra žinomi bent penki paveldimi didelės rizikos vėžio predispozicijos sindromai, kurie reikšmingai padidina krūties vėžio riziką 1: paveldimo krūties ir/ar kiaušidžių vėžio sindromas (BRCA1 ir BRCA2 genai), Li-Fraumeni sindromas (TP53 genas), Cowden’o spektro sindromai (PTEN genas), Peutz-Jeghers’o sindromas (STK11 genas) ir paveldimo difuzinio skrandžio ir lobulinio krūties vėžio sindromas (CDH1 genas) (Paveikslas Nr. 1, Lentelė Nr. 1). Taip pat yra žinomi keli paveldimi kiaušidžių vėžio predispozicijos sindromai (Lentelė Nr. 2). Šiame leidinyje bus detaliau apžvelgti pacientų, turinčių BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijas (t.y. sergančių paveldimu krūties ir/ar kiaušidžių vėžio sindromu), priežiūros ypatumai.

8

Profile for Onko Genetikas

Paveldimas krūties ir kiaušidžių vėžys (aut. Ramūnas Janavičius)  

Knygos "R. Janavičius: Paveldimas krūties ir kiaušidžių vėžys. BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijas turinčių pacientų priežiūros principai" pavyzdy...

Paveldimas krūties ir kiaušidžių vėžys (aut. Ramūnas Janavičius)  

Knygos "R. Janavičius: Paveldimas krūties ir kiaušidžių vėžys. BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijas turinčių pacientų priežiūros principai" pavyzdy...

Advertisement