Page 1

RAPORTTI 4/2019

37. VUOSIKERTA

Mongolian ihme

ONEWAYMISSION.FI

VAPAAEHTOINEN VUOSIMAKSU 20€

Evankeliumin kylvöä Saarijärvellä S. 16

S.26

LESKITYÖTÄ INTIASSA

|

KONFERENSSITUNNELMIA

|

M I K Ä O N K U LT T I ?


PÄÄKIRJOITUS

Uskon liike Tapani Suonto

K

un One Way aloitti toimintansa 23.9.1983, istuimme ensimmäisessä Perjantai Kristukselle -illassa muutaman pastorin kanssa epäuskoisina kuunnellen rankkasadetta, joka pieksi kirkon kattoa. Moni oli silloin povannut hankkeelle epäonnistumista. ”Tähänkö tämä kaikki todellakin kaatuu – vuosisadan koiranilmaan”, ajattelimme silloin itsekin. ”Tuleeko tänne ketään muita tällaisella kelillä”? Kun ovi alkoi käydä ja ihmisiä virrata sateenvarjojensa kanssa sisään, ilmeemme kirkastui. Tämä taitaa sittenkin onnistua! Väkeä tuli lopulta pari sataa. Aina siitä lähtien One Way on ollut liikkeellä uskossa, ei näkemisessä. Ja aina siitä lähtien epäusko on piirittänyt työtämme manaten epäonnistumista. Kun perustimme ensimmäisen ”turvakodin” kodittomille miehille ilman tietoa siitä, mistä saamme henkilökunnan ja millä miehet ruokitaan ja hoidetaan, meitä pidettiin omituisina. Tuo koti on nyt ollut toiminnassa vuosikymmeniä ja tuottanut ihmeellistä hedelmää pelastaen suuren joukon epätoivoon ajautuneita päihdeongelmaisia. Meitä on ihmetelty, kun olemme lähteneet kaukaisille lähetyskentille ilman tietoakaan siitä, miten työ rahoitetaan. Meitä on pidetty hulluina, kun olemme aloittaneet mitä erilaisimpia projekteja Suomessa ja ulkomailla tietämättä vielä, miten ne saatetaan loppuun. Kun viimeiset pari vuotta olemme olleet liikkeellä Suomessa aloittaen työtä yhä uusilla paikkakunnilla, olemme olleet jälleen suuren ihmetyksen kohteena. Monien on ollut vaikeata ymmärtää, mistä on kysymys. Tässä kaikessa ei ole mitään uutta. Kun Nooa alkoi aikanaan rakentaa arkkia keskelle heinäpeltoa, ei epäus-

2

RAPORTTI 4/2 0 1 9

koinen maailma sitä ymmärtänyt. Ei Nooa ruvennut siihen omasta oivalluksestaan, vaan Jumalan kehotuksesta. Ja lopulta myös kaikille tuli selväksi, kuka oli hänet lähettänyt. Kun Aabraham lähti Harranista Pyhän Hengen kehotuksesta, Saara kysyi Aabrahamilta: ”Mihin me olemme menossa?” Aabraham vastasi: ”Ei aavistustakaan. Mutta Jumala tietää, sillä Hän kehotti meitä lähtemään.” Raamattu sanoo, että Aabraham ”lähti tietämättä, minne oli saapuva”. Uskossa vaeltaminen on sitä, että kuuntelemme Pyhää Henkeä ja teemme, mitä Hän kehottaa. Uskon askelia on astuttava usein tietämättä, miten kaikki ratkeaa. Pietarin oli kuljettava rautaportille asti, ennen kuin se avautui. Mekin kuljemme joskus kohti täydellistä umpikujaa tietäen vain sen, että Herra on meidän kanssamme ja kantaa lopulta vastuun kaikesta, kun rukoillen kuljemme eteenpäin. Uskossa vaeltaminen on aina astumista vain seuraavan askeleen. Stanley Jones on sanonut: ”Johdatus ei ole valonheitin, joka valaisee meidän kaukaisen tulevaisuutemme, vaan se on meidän jalkaimme lamppu.” Uskon tietä kuljetaan askel kerrallaan. Uskossa vaeltaminen ei ole helppoa. Me emme silloin kuuntele ensimmäisenä ihmisiä, vaan Pyhää Henkeä. Jumalan valtakunta ei ole demokratia vaan kuningaskunta. Jeesus on seurakunnan pää, ei ihminen. Meidän tehtävämme on ennen kaikkea etsiä Jumalan tahtoa ja tehdä se. Pyhän Hengen äänen kuuleminen ja Jumalan tahdon ymmärtäminen on ihmiselle kuitenkin vaikeata, ja me voimme joskus käsittää Hänen tahtonsa väärinkin. Mutta on parempi tehdä jotain ja vaikka epäonnistua siinä kuin olla tekemättä mitään ja onnistua siinä.


SISÄLTÖ

23

18 Pastori Teppo Lehtomäki: Paimenen sydän ja tekijän ote

OPETUS 4 Raamattutunti 42 Opetusraportti

Mongolian ihme

26

LÄHETYSKENTÄT 24 Venäjä 31 Intia 34 Israel 36 Italia 40 Nepal

Hyviä uutisia Kiinasta

KOTIMAA

15 ”Kulmakivi” avasi ovensa Mikkelissä 22 Lähimmäisen tukena pääkaupunkiseudulla

Talousraportti: Ihmisten hätä haastaa taloutta

RAPORTTI Seuraava Raportti ilmestyy tammi-helmikuun vaihteessa ISSN 2343-1547 (painettu) ISSN 2343-1555 (verkkojulkaisu)

45

Muleeten kristillinen klinikka

Vastaava toimittaja: Tapani Suonto Toimitussihteeri: Tuija Niskanen Vakituiset toimitusavustajat: Hanna Torvalds, Kristiina Wiley sekä monet OW:n vastuunkantajat Ulkoasu: Mika Pakarinen Kansikuva: Atte Auvinen Paino: KTMP Group Ab Oy Kustantaja: One Way Mission ry Tilaukset ja osoitteenmuutokset: tilaukset@onewaymission.fi Palaute: toimitus@onewaymission.fi Toimisto: 045 114 8855 Vapaaehtoinen vuosimaksu 20 €

37

3


RAAMATTUTUNTI

KENEN PUOLEEN JUMALA KATSOO? Tapani Suonto

”Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.” (Jes. 66:2)

M

e toivomme, että Jumala katsoisi meidän puoleemme ja tarttuisi elämämme vaikeuksiin ja ilmestyisi meille. Me toivomme Hänen vastaavan rukouksiimme ja toimivan keskellämme. Siksi on tärkeätä tiedostaa, mitä Jumala sanoo siitä, kenen puoleen Hän erityisellä tavalla suuntaa katseensa, sillä Hän on itse kertonut sen Raamattunsa lehdillä. Jumala sanoo katsovansa erityisellä tavalla sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto Jumalan sanan edessä. Siksi on tärkeätä pysähtyä kysymään, mitä tämä kaikki tarkoittaa.

NÖYRYYS

Nöyryys on ennen kaikkea kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Ensimmäinen askel tällä kuuliaisuuden tiellä on se, että ihminen nöyrtyy Jeesuksen ristin äärellä ja vastaanottaa Hänet pelastajanaan ja vapahtajanaan. Silloin ihminen astuu ensimmäisen ratkaisevan askeleen nöyryyden tiellä. Hän tunnustaa olevansa syntinen ja kadotettu ilman Jeesusta ja nöyrtyy oi­keaan osaan ja oikeaan suhteeseen Jumalansa kanssa. Raamattu sanoo, että Manasse

”nöyrtyi syvästi isiensä Jumalan edessä”

(2. Aik. 33:12). Se nöyryys, josta Raamattu puhuu, liittyy meidän suhteeseemme Jumalaan. Kun olet nöyrä Jumalan edessä, olet nöyrä myös ihmisten edessä. Kun haluat olla nöyrä Jumalan palvelija, unohda kaikki muu. Keskity elämään nöyrästi Jumalasi edessä, ja se riittää. On tärkeätä ymmärtää, että me kaikki olemme luonnostamme ylpeitä. Me olemme samasta puusta veistettyjä. Meidän luonnollinen ihmisemme on täysin mätä. Paavali sanoi tämän suoraan:

”Minussa, se on minun lihassani, [ei] asu mitään hyvää” (Room. 7:18). Olennaista

onkin, miten me tätä ylpeyttämme käsittelemme ja miten se saa meidän elämäämme hallita. 4

RAPORTTI 4/2019

Yksi nöyrimpiä lauseita Raamatussa on Jobin kirjassa. Kun Job oli kohdannut suuria ahdistuksia, hän sanoi: ”Herra an­

toi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi” (Job 1:21). Jobin nöyryys kuului hä-

nen huuliltaan. Job nöyrtyi kohtaloonsa ja otti senkin Jumalan kädestä.

Nöyryys on alamaisuutta

Terve nöyryys johtaa meidät myös alamaisuuteen. Jeesuskin, vaikka oli Jumalan Poika, oli nöyrästi alamainen vanhemmilleen, koska se oli Jumalan tahto. Joskus kuulee sanottavan: ”Minä teen vain sen mitä Herra kehottaa.” Näin ovat sanoneet monet häiriintyneet ”profeetat”, joita mekinolemme joutuneet poistamaan kokouksistamme heidän epäraittiutensa tähden. Nuo sanat kuulostavat nöyriltä, mutta ovat todellisuudessa aivan muuta. Siksi Raamattu sanoo: ”Ja olkaa toi­

nen toisellenne alamaiset Kristuksen pe­ lossa” (Ef. 5:21, korostus TS).

Alamaisuus on suuri suoja salakavalaa ylpeyttä vastaan. Siksi on tärkeätä olla myös seurakunnan jäsen ja sillä tavalla sitoutunut alamaisuuteen.

”Älköön teiltä riistäkö voittopalkin­ toanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen.” (Kol. 2:18, korostus TS)

Mikään ei ole uskovaiselle niin nöyryyttävää kuin että häntä pidetään yl­peänä. Siksi me kaikki haluamme näyttää toisten silmissä nöyriltä. Ihmisen on vaikeata tunnustaa omaa ylpeyttään. Siksi on hyvä aina muistaa: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon” (Jaak. 4:6). Tärkeätä ei ole näyttää nöyrältä, vaan olla sydämessään nöyrä Jumalan edessä.

SÄRJETTY HENKI

Eräs ihminen kapinoi aina Jumalaa vastaan ja valitti, kun asiat eivät menneet hänen oman tahtonsa mukaan. Vuosikymmeniä hän eli näin. Lopulta kaikki romahti, sekä hänen elämänsä että hänen hengellinen elämänsä.

Moni sanoo: ”Kyllä Jumala kestää meidän kiukuttelumme.” Se on aivan totta. Kyllä Jumala myös ymmärtää meidän kipujamme ja on hyvin kärsivällinen, kun me puramme pahaa oloamme ja pettymystämme. Hän on Isä, joka rakastaa lapsiaan. Kyllä Jumala kaiken kestää, mutta kestätkö sinä, jos siitä tulee pysyvä käyttäytymismalli, sillä tällaisella käytöksellä on omat seurauksensa.

”Ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolel­ ta menee hänen sisäänsä, voi häntä saas­ tuttaa, vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.” (Mark. 7:15)

Meidän sanamme, asenteemme ja ajatuksemme voivat saastuttaa meidän sydämemme. Ne voivat tehdä meidät täysin kyvyttömiksi uskomaan Jumalan lupauksiin ja ylipäätään Jumalaan. Ne voivat estää meitä tuntemasta Jumalaa. Se, mitä suustasi tulee, on merkittävämpää kuin ymmärrätkään. Sitä seurataan taivasten valtakunnassa. Raamattu sanoo: ”Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää!” (Jaak. 3:5) Meidän sanamme voivat saada valtavaa tuhoa aikaan ympärillämme. Ja ne vaikuttavat siihen, miten elävä Jumala kääntyy puoleemme. Kerran eräs uskova valitti tyytymättömänä Jumalalle omaa kohtaloaan. Hän vaati Jumalaa vastaamaan hänen rukoukseensa. Lopulta hän kuuli hiljaisen äänen, joka sanoi hänelle kolme pientä sanaa: Osta itsellesi tutti. Aluksi hän ihmetteli noita sanoja, mutta meni lopulta kauppaan ja osti tutin. Hän imeskeli sitä viikon verran ja mietti, mitä Pyhä Henki halusi hänelle opettaa. Napisemalla, valittamalla ja kapinoimalla ei voida saada rukousvastauksia. Se on asia, jonka Herra halusi tuoda hänen eteensä. (Älkää kuitenkaan kaikki tulko ensi viikolla One Wayn kokouksiin tutti suussa. Se ei toisi kovin hyvää mainetta työllemme. Mutta tuon tutin opetus on meille kaikille varmasti tärkeä.)

Jeesus vaikeni ”Ja kun ylipapit ja vanhimmat häntä syyt­ tivät, ei hän mitään vastannut. Silloin Pilatus sanoi hänelle: ’Etkö kuule, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?’ Mut­ ta hän ei vastannut yhteenkään hänen ky­ symykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli.” (Matt. 27:12–14)

Miksi Jeesus vaikeni? Moni sanoo, että vastaaminen olisi ollut turhaa, sillä he olivat jo päättäneet, kuka on syyllinen. Se on aivan totta, mutta se ei ole oikea vastaus. Jeesus vaikeni, koska Isä ei antanut Hänelle mitään sanottavaa. Jeesus oli täysin kuuliainen Isälle kaikessa. Hän teki vain sen, mitä Isä tahtoi, ja Hän sanoi vain sen, mitä Isä antoi Hänelle sanottavaksi. Isä ei halunnut Hänen puhuvan tuossa tilanteessa sanaakaan, ja siksi Jeesus vaikeni.


On helppo puhua, riehua sanojensa kanssa ja kylvää pettymystään kaikkialla. On helppo kapinoida ja syyttää muita. On helppo tuoda julki, miltä minusta nyt tuntuu, mutta on vaikeata vaieta ja tulla jopa tuomituksi sanomatta mitään. Se on antautumista murrettavaksi. Kun ihminen tulee väärin tuomituksi ja mustamaalatuksi ja sen kaiken keskellä vain vaikenee, ihmisen sisin murtuu. Siellä sisällä asuva ihminen särkyy, ja se tekee kipeää. Mutta juuri sitä Jumala tarkoittaa. Sellaiselle ihmiselle Hän ilmestyy, joka suostuu murrettavaksi: olemaan tuomittu ja mustamaalattukin ja antamaan anteeksi – hyökkäämättä takaisin. Se on sitä oikeata hengellisyyttä, jota Jumala arvostaa. Todellisen Jumalan palvelijan tie on aina murtumisen tie. Jos haluat olla todellinen Jumalan palvelija, ole valmis syyttömänä ristiinnaulittavaksi. Me täytämme sen, mikä Kristuksen kärsimyksistä vielä puuttuu. Se on meidän kutsumuksemme.

Pietari oli hiljaa

Raamattu kertoo eräästä vaikeasta tilanteesta alkuseurakunnassa: ”Ja kun oli pal­

jon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: ’Miehet, veljet, te tiedätte – –.’” (Apt. 15:7)

Opetuslapset olivat jo pitkään väitelleet, mutta Pietari oli ollut hiljaa. Lopulta Pietari avasi suunsa ja alkoi puhua. Miksi Pietari ei puhunut aikaisemmin? Jumala ei kehottanut häntä puhumaan. Luultavasti kukaan ei olisi kuunnellut häntä aikaisemmin. Raamattu sanoo: ”Aika on olla vaiti ja aika puhua” (Saarn. 3:7). Pietari kuunteli Pyhää Henkeä. Sellainen käytös vaatii murtuneisuutta. On vaikeata olla hiljaa, kun tekee mieli puhua. Silloin on hyvä muistaa, mitä Jumala sanoo: ”Minä katson sen puoleen,

joka on nöyrä, jolla on särjetty henki”

(Jes. 66:2). Olen itsekin ollut joskus hiljaa, vaikka ihmiset ovat vaatineet minua puhumaan. Herra on sanonut: Älä sinä puhu – minä puhun ja selvitän tämän kaiken. Meidän ei pidä taipua ihmisten manipuloinnin alla, vaan kuunnella mitä Herra tahtoo. Vain niin toimimalla me voimme olla Herran työtovereita, joiden puoleen Hän katsoo. Ei Jumala meitä jätä yksin, vaan Hän puolustaa meitä. Jumala hoitaa lopulta meidän asiamme, kun olemme kuuliaisia Hänelle. Jos sinun on vaikeata olla hiljaa, kun kärsit vääryyttä, lue Raamatusta, mitä Jumala tekee sille, joka valitsee valheen ja vääryyden. Raamattu puhuu siitä hyvin painavia sanoja – sinulle lohdutukseksi. Jumala tallaa vastustajansa ”niinkuin ol­

jet tallautuvat lantaveteen. Ja hän haroo siinä käsiään, niinkuin uija haroo uides­ sansa, mutta Herra painaa alas hänen ylpeytensä” (Jes. 25:10–11). Jokaisen ih-

misen ylpeät sanat joutuvat kerran tuo­ miolle. ”Aika on heitellä kiviä ja aika ke­ rätä kivet.” (Saarn. 3:5)

Jeesus murrettiin ”Ja he pukivat hänen yllensä purppu­ ravaipan, väänsivät orjantappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä ja rupesivat tervehtimään häntä: ’Terve, juutalaisten kuningas!’ Ja he löivät häntä päähän ruovolla, sylkivät häntä ja laskeu­ tuen polvilleen kumarsivat häntä. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä purppuravaipan ja pukivat hä­ net hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he vei­ vät hänet pois, ristiinnaulitakseen hänet.” (Mark. 15:17–20)

Jeesus suostui ihmisten pilkattavaksi. Ja kun Hän ei puolustautunut, ihmisten pilkka vain yltyi. Varmasti Hänellä oli suuri kiusaus ottaa valta käsiinsä ja puolustautua. Silloin ihmisten pilkka olisi päättynyt välittömästi. Mutta samalla olisi tuhoutunut se Jumalan pelastussuunnitelma, jonka tähden Hän oli tullut maailmaan. Hänen oli oltava kuuliainen kuolemaan asti ja pysyttävä hiljaa.

”Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota nä­ kemästä kaikki kasvonsa peittivät, halvek­ sittu, jota emme minäkään pitäneet. [– –] Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.” (Jes. 53:3, 7) Jeesus oli kuin karitsa keritsijäinsä edessä – niin ei Hän suutansa avannut. Hän taipui murrettavaksi ja uhrattavaksi meidän tähtemme. Samalla Hän antoi meille esimerkin vanhurskaasta vaelluksesta.

ARKA TUNTO MINUN SANANI EDESSÄ ”Autuas se mies, joka ei vaella jumalatto­ main neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.” (Ps. 1:1–2)

Jumalan sana on annettu meille siunaukseksi. Onnellinen se ihminen, joka sitä tutkii, siinä pysyy ja elää aralla tunnolla Hänen sanansa edessä. Sellainen elämäntapa ei ole mikään itsestäänselvyys, sillä kiusaus poiketa Hänen sanastaan on joka päivä meidän edessämme. Liian moni uskova on heittänyt Jumalan sanan selkänsä taakse. Siksi me olemme viime vuosina yrittäneet voimakkaasti varoittaa sen seurauksista.

vät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä. Niin Mooses sanoi Aaronille: ’Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan: Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni.’ – Mut­ ta Aaron oli ääneti.” (3. Moos. 10:1–3) Aaronin pojat Naadab ja Abihu olivat seuranneet, miten Jumala käytti voimallisesti Aaronia ja Moosesta. Hekin halusivat olla samanlaisia. Ehkä he olivat pitkään toivoneet, että Jumala ilmestyisi erityisellä tavalla myös heille ja vastaisi heidänkin rukouksiinsa, mutta olivat joutuneet pettymään. Lopulta he ottivat vierasta tulta ja toivat sen Herran eteen, vastoin Hänen käskyänsä. Tuo tuli kelpasi kyllä ihmisille, mutta ei Jumalalle, ja siksi heidän kohtalokseen tuli Jumalan tuomio. Naadabilta ja Abihulta puuttui jotain, mitä Mooseksella oli. Heillä ei ollut arkaa tuntoa Jumalan sanan edessä. He eivät ymmärtäneet, että Jumala on pyhä. He elivät kyllä Jumalaa lähellä, mutta eivät vielä tunteneet Häntä niin kuin tulisi tuntea. Naadab ja Abihu ovat harvinainen poikkeus Raamatussa. Jumala ei yleensä lähesty ihmistä, jolla ei ole arkaa tuntoa Hänen sanansa edessä. Jos Hän niin tekisi, se ei koituisi ihmiselle siunauksesi vaan kiroukseksi. Ei se sitä tarkoita, että me kuolemme Jumalan tulesta, jos eksymme tuomaan vierasta tulta alttarille, mutta me voimme sokeutua ja ikään kuin kuolla hengellisesti. Me voimme eksyä ja menettää hengellisen näkökykymme ja herkkyytemme. Siksi on niin tärkeätä pysyä siinä, mitä on kirjoitettu ja tutkia aralla tunnolla, mitä Jumalan sana opettaa, sekä ymmärtää, että Hän on pyhä Jumala. Kun niin teemme, Jumala voi erityisellä tavalla kääntyä meidän puoleemme ja siunata meitä. Kaikki, mikä kiiltää, ei ole kultaa. Kaikki tuli ei ole Jumalan tulta.

”Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat.” (Ef. 5:15)

Paavali kehottaa meitä olemaan viisaita vaelluksessamme. Mitä on tuo viisaus, josta Paavali puhuu? Job vastaa siihen: ”Herran pelko – se on viisautta” (Job 28:28). Ja Jumala itse sanoo: ”Minä katson

sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on sär­ jetty henki ja arka tunto minun sanani edessä”.

”Ja Aaronin pojat Naadab ja Abihu ot­ tivat kumpikin hiilipannunsa ja viritti­ 5


KOHTI HERÄTYSTÄ Opetuslapseuskouluissa jo 750 henkeä

TEKSTI TAPANI SUONTO KUVA PIXABAY

O

ne Wayn opetuslapseuskouluja on käynnissä jo 26 paikkakunnalla, ja uusia käynnistetään yhä lisää. Väkeä kursseilla on noin 750 henkeä, ja innostus on suurta. Eräällä paikkakunnalla kurssille ilmoittautui pienessä ajassa 80 henkeä, niin että emme uskaltaneet tiedottaa siitä enää paikallisessa lehdessä – luentosaliin kun ei mahtunut enempää. Ihmisiä on liikkeellä paljon myös niillä paikkakunnilla, missä opetuslapseuskoulu on järjestetty jo aiemminkin. Sana on kiirinyt eteenpäin. Monille osallistuminen tällaiseen kurssiin on ollut ainutlaatuinen kokemus. Kurssilaiset kattavat aikamoisen kirjon suomalaista kristikansaa. Mukana on nuoria ja vanhoja, romaneja ja valkolaisia, aktiivisia kristittyjä monista eri piireistä sekä suuri joukko seurakunnattomia, jotka ovat pitkään vaeltaneet taivastietä täysin yksin. One Wayn opetuslapseuskouluun ovat kaikki tervetulleita riippumatta seurakunnasta, emmekä me edellytä sitoutumista One Wayn toimintaan. Opetuslapseuttaminen on osa One Wayn toimintastrategiaa. Me emme halua käännynnäisiä vaan todellisia opetuslapsia, jotka tuntevat Jeesuksen ja voivat tehdä Hänet näin muillekin tunnetuksi.

MATTOKUTOMO Valmiit matot & tilaustyöt 03 781 2434 044 333 3352 6

Tyynentie 1 15230 LAHTI

RAPORTTI 4/2 0 1 9

SEURAKUNTIA YHÄ LISÄÄ

Seurakuntien istutus etenee myös kovalla vauhdilla. Kokoussaleja vuokrataan ja uusia ihmisiä astuu työhön eri paikkakunnilla. Olemme lyhyessä ajassa saaneet siunata muutamia satoja ihmisiä Jumalan valtakunnan työhön kantamaan vastuuta mitä erilaisimmissa tehtävissä. Suurin osa heistä on sitä kristikansaa, joka on tähän asti lähinnä istunut hiljaa kirkon penkissä, mikäli ovat edes olleet mukana missään seurakunnallisessa toiminnassa. Nyt he ovat ilolla palvelemassa Herraa ja lähimmäisiään. Herätys alkaa uskovista. Kun uskovaiset syttyvät palvelemaan Herraa ja lähimmäisiään, ryhtyvät rukoilemaan ja etsimään uudella tavalla elävää Jumalaa, sen seuraukset eivät voi olla näkymättä. Uusissa seurakunnissa ollaan myös innolla käynnistämässä evankelioimistyötä, ja näky Suomen kansan tavoittamisesta evankeliumilla on syttymässä laajalti. Perjantai Kristukselle -iltoja startataan, ja tavoitteena on, että nämä tapahtumat olisivat pian osa kaikkien One Way -paikkakuntien katukuvaa. Tervetuloa mukaan valloittamaan Suomea Kristukselle!

0400 456 572

Umpikuorma-, avo- ja täysperävaunuyhdistelmät sekä pakettiautokuljetukset

Kuljetusliike TRANS-AKSELI Oy Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa


Kevät - Syksy 2020 Koulu sinulle, joka haluat kasvaa uskossasi, oppia tuntemaan Jumalaa sekä löytää oman paikkasi Jumalan suunnitelmissa. Opetuslapseuskoulun opetus keskittyy hengellisen kasvun kannalta keskeisiin aiheisiin sekä sisäiseen eheytymiseen ja tällä tavoin lujan perustan luomiseen hengelliselle elämälle. Koulu toimii yhteiskristillisellä pohjalla kunnioittaen jokaisen hengellisiä juuria. Hengellisen opetuksen lisäksi kurssi auttaa löytämään omat lahjat ja varustaa Jumalan valtakunnan työhön. Kurssi sisältää lähetysmatkan Viroon. Kurssi-illat ovat kerran viikossa. Kunkin paikkakunnan tarkemmat tiedot löydät osoitteesta:

onewaykoulu.fi Uudet paikkakunnat! Rauma | Savonlinna | Pieksämäki | Vaasa | Lappeenranta | Riihimäki | Kuusamo | Forssa | Heinola | Haapajärvi | Iisalmi | Nurmes

ONE WAYTAPAHTUMAT

RAUMA

KUUSAMO

To 7.11. klo 18.00 Kulttuuritalo Posellin iso sali Nortamonkatu 12

Pe 29.11. klo 18.00   Kuusamo-opiston teatterisali Kitkantie 35

SAVONLINNA

FORSSA

Tapahtumissa musiikkia, videoesitys sekä tietoa One Wayn suunnitelmista paikkakunnalla. Puhujina Tapani Suonto ja Tuomas Tarkkanen.

Ti 12.11. klo 18.00 Savonlinnan musiikki- ja tanssiopiston Melartin-sali, Sotilaspojankatu 1

Ti 3.12. klo 18.00 Kirjastotalo, Brander-sali Wahreninkatu 4

PIEKSÄMÄKI

HEINOLA

Opetuslapseuskoulu pyritään aloittamaan talven aikana vieressä mainituilla uusilla paikkakunnilla. Tule mukaan tiedotustilaisuuteen, jossa kerromme lisää asiasta. Tiedotamme eri paikkakuntien opetuslapseuskou­ luista sivustolla onewaykoulu.fi. Myöhemmin voit seurata kunkin paikkakunnan seurakunnan tapahtumien tiedotusta osoitteesta onewayseurakunta.fi.

Ke 13.11. klo 18.00 Etelä-Savon ammattiopiston auditorio Kuusitie 41

To 5.12. klo 18.00 Kumpeli Spa Muonamiehenkatu 3

VAASA

HAAPAJÄRVI

Pe 15.11. klo 18.00 Arbetets Vänner Ajurinkatu 14

Ti 21.1.2020 klo 18.00 Kulttuuritalon kulttuurisali Kauppakatu 19

LAPPEENRANTA

IISALMI

Ti 19.11. klo 18.00 Saimaan ammattiopiston auditorio Pohjolankatu 10

Ke 22.1.2020 klo 18.00 LUMA-keskuksen Iisalmi-sali Kirkkopuistonkatu 9

RIIHIMÄKI

NURMES

Ti 26.11. klo 18.00 Peltosaaren koulun auditorio Eteläinen Asemakatu 2

To 23.1.2020 klo 18.00 Hyvärilän navetan auditorio Lomatie 12

Uusilla paikkakunnilla

7


MIKÄ ON

KULTTI? TEKSTI TAPANI SUONTO KUVA PIXABAY

8

RAPORTTI 4/2019


U

skonnollinen kultti on yhteisö, jonka johdon toiminta aiheuttaa välittömästi tai välillisesti henkistä ja joskus myös taloudellista ahdinkoa yhteisön jäsenille. Kultille tyypillistä on koko yhteiskunnan vastustaminen eristämällä ihmiset vähitellen normaalista kanssakäymisestä muiden kanssa ja luomalla kuva ympäröivästä maailmasta vihamielisenä ja vaarallisena vihollisena. Usein kultti luo omat oikeus- ja moraalisäädökset, jotka poikkeavat suuresti yhteiskunnan asettamista normeista. On hyvin yleistä, että kultin piirissä ihmisiä käytetään seksuaalisesti hyväksi ja heidät kahlitaan henkisesti niin, että he eivät uskalla tai kykene lähtemään sieltä pois. Kultille tyypillistä on myös jäsenten omaisuuden hyväksikäyttö. Jumalaan vedoten ihmiset manipuloidaan luovuttamaan oikeus omaisuuteensa kultin johtajalle. Kultin johtajan opetus ja julistus on usein salaista. Se on tarkoitettu vain kultin sisäiseen käyttöön, eikä siitä saa puhua ulkopuolisille. Uskonnollisen kultin johtaja nostaa itsensä mielellään kaikkien muiden yläpuolelle julistaen olevansa jumala tai jumalan poika, jota kukaan ei saa vastustaa. Monissa viime aikojen kulteissa vastustaminen on saattanut olla jopa hengenvaarallista.

DRAMAATTINEN ESIMERKKI

Viimeisten vuosikymmenten kuuluisin kultti oli Kansan temppeli -lahko, joka päätyi lopulta joukkoitsemurhaan Jonestownissa, Guyanassa, vuonna 1978. Sen johtaja Jim Jones kutsui itseään kristityksi pastoriksi, vaikka hänen kristillinen sanomansa oli enemmän kuin kyseenalaista. Hän saattoi kyllä siteerata Raamattua puheissaan, mutta jo seuraavassa kokouksessa puhe olikin täysin poliittinen. Hän julistautui sosialistiksi luoden aivan oman sosialisminsa ja esitteli ympäröivän yhteiskunnan vihollisenaan. Hän sanoi olevansa myös jumala ja joissain yh­ teyksissä jumalan poika. Viimeisinä vuosinaan hän käytti tummia aurinkolaseja, jotta runsas huumeiden käyttö ei näkyisi hänen silmistään. Laseja hän perusteli seuraajilleen silmissään olevalla jumalallisella voimalla, joka saattaisi vahingoittaa hänen ”seurakuntalaisiaan”, jos hän ei suojelisi heitä tummilla laseillaan. Kun maa alkoi polttaa Jimin jalkojen alla USA:ssa, hän johti seurakuntansa Guyanaan ja perusti viidakkoon oman kommuunin nimeltä Jonestown. Paikalla vieraillut poliitikko Leo Ryan murhattiin Jimin käskystä, jolloin tilanne alkoi näyttää epätoivoiselta ja hän johti koko ”seurakuntansa” joukkoitsemurhaan. Tragediassa kuoli yli 900 ihmistä. Kansan temppeli täytti kaikki kultille ominaiset piirteet, eivätkä hyväuskoisimmatkaan ihmiset voi sitä enää puolustaa. Hedelmistään puu tunnetaan, sanoi Jeesus.

VÄÄRIÄ LEIMOJA

Nykyään kultiksi saatetaan leimata virheellisesti hengelliset liikkeet, jotka ovat syntyneet Pyhän Hengen

antaman näyn pohjalta ja joiden johtajat nähdään kulttijohtajina. Vaikka sama ihminen johtaa työtä vuosikymmeniä seuraten saamaansa työnäkyä, ei se tee liikkeestä vielä kulttia. Jos niin olisi, amerikkalainen Teen Challenge, jonka johdossa oli vuosikymmeniä David Wilkerson, olisi vaarallinen kultti. Samanlainen olisi myös Youth With A Mission, jonka toiminta perustuu Loren Cunninghamin nuorena saamaan työnäkyyn ja jota Loren johti näkynsä mukaisesti aina eläkepäiviinsä asti. Samaan kategoriaan voitaisiin lukea myös Pelastusarmeija, jonka brittiläinen William Booth perusti näkynsä pohjalta ja jonka työ jatkuu samaa näkyä seuraten vielä tänäkin päivänä. Mainittakoon vielä luterilainen kirkko, joka sai nimensäkin perustajansa mukaan. Tuskin kukaan voi kuitenkaan väittää sitä kultiksi.

TERVE KRISTILLISYYS VARJELEE KULTILTA

Myös terveellä kristillisyydellä on omat ominaispiirteensä. Siinä toiminta ei tähtää yhteiskunnan horjuttamiseen. Lakeja kunnioitetaan ja ihmisiä opetetaan noudattamaan niitä. Kaikki julistus ja opetus on julkista ja kaikkien arvioitavissa. Yhteisöstä voi poistua ilman painostusta. Ketään ei pakoteta tai johdatella luovuttamaan omaisuuttaan johtajan hallintaan. Kukaan ihminen ei ole jumala tai heti jumalasta seuraava. Vaikka työ voi perustua Pyhän Hengen antamaan näkyyn, kukaan ei ole yksin vallassa ja toisten yläpuolella. Siksi on olemassa mm. hallitukset, johtoryhmät ja vanhimmistot, jotta toiminta pysyy terveenä. Näitä kaikkia periaatteita mekin olemme noudattaneet One Way Missionissa. ”Helppo tulla, helppo mennä” on yksi iskulauseemme. Me siunaamme kaikkia, jotka siirtyvät yhteydestämme muualle. Kaikki opetuksemme on julkisesti arvioitavissa, jopa televisiossa ja radiossa. Sama koskee myös toimintaamme, kun arvioimme erilaisia uusia oppeja. Me emme kuiski salassa, vaan kaikki on avointa ja julkista. Me emme vastusta yhteiskuntaa, vaan kunnioitamme esivaltaa ja opetamme noudattamaan lakia. Ketään ihmistä ei nosteta jumalaksi, vaan julistus pyrkii johtamaan ihmisiä Kristus-keskeisyyteen ja seuraamaan Häntä – ei ihmistä. Vältämme varojen keräämisessä liian aggressiivista ja manipuloivaa vetoamista ihmisiin, eikä kukaan vastaa varojen käytöstä yksin. Päätöksiä tekevät yhdessä ihmiset, jotka ymmärtävät työnäkymme ja etsivät rukoillen Pyhän Hengen johdatusta viedessään työtä eteenpäin. Näillä periaatteilla työmme pysyy terveenä tulevaisuudessakin ja ihmiset voivat keskuudessamme henkisesti ja hengellisesti mahdollisimman hyvin. Toimintamme kautta haluamme varjella ihmisiä kulteilta ja tarvittaessa pelastaa heitä niiden orjuudesta. Terveen kristillisyyden puolustaminen ja ihmisten auttaminen seisomaan Raamatun turvallisella perustalla on yksi tehtävämme muiden joukossa.

9


SEURAKUNNAT Jälleen tänä vuonna konferenssiteltta täyttyi kuulijoista.

One Way -konferenssi Espoossa 9.–11.8.2019

JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA – JA VIERESSÄ SININEN MERI TEKSTI TUIJA NISKANEN KUVAT ATTE AUVINEN JA TUIJA NISKANEN

Elokuinen konferenssi on One Wayn vuoden päätapahtuma. Se on sekä hengellinen kokoussarja että sosiaalisen kohtaamisen viikonloppu, jossa ihmiset niin pääkaupunkiseudulta kuin yhä enenevässä määrin muualta päin Suomea kokoontuvat virvoittumaan Sanasta ja kristittyjen yhteydestä. Tänä vuonna saattoi aistia, miten myrskypilvet olivat väistyneet ja aurinko valaisi Espoon Rukousvuoren nurmikentät ja sinne pystytetyn konferenssiteltan.

M

oni on käynyt konferenssissa vuosia ja osaa varata viikonlopun kalenteriinsa jo hyvissä ajoin. Joukossa on kuitenkin aina myös ensikertalaisia ja uusien One Way -seurakuntien myötä yhä uusia kasvoja. Tänä vuonna saatiin ensimmäisen kerran nähdä, kun onewayläisiä saapui konferenssiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta peräti bussilastillinen. Turkulaiset tulivat isolla porukalla haastaen näin ensi vuotta ajatellen kaikki muutkin uudet seurakunnat mukaan yhteiseen tapahtumaan. Koska mahdammekaan nähdä sen, että Soukan rantojen parkkipaikoilla on konferenssin aikaan kokonainen rivi busseja eri puolilta maata!? 10

RAPORTTI 4/2019

ILOA JA ALTTIUTTA

One Way TV:n kuvaaja Pentti Tuovinen kokosi syksyllä konferenssista videopätkän, joka havainnollistaa loistavasti viikonlopun tunnelmia (ks. osoitteesta onewaymission.fi/ajankohtaista). Kuvissa näkyy hymyileviä kasvoja, vilkkaita keskusteluja, musiikin ja ylistyksen riemua suomeksi ja hepreaksi sekä monia vanhoja tuttuja ja useita uusia kasvoja mikrofonin takana kertomassa terveisiä lähetyskentiltä ja seurakunnista. Suomessa uudet One Way -seurakunnat keräävät kattojensa alle kodittomia kristittyjä ja ovat todistuksena siitä, miten ihmiset uudistuvat tai kohtaavat ensimmäistä kertaa elämässään elävän Kristuksen. Vaikka tiedämme, että

myös Suomessa vastustus on voimistunut ja kristittyjen tila käynyt mm. sananvapauden osalta yhä ahtaammaksi, tuoreet onewayseurakuntalaiset loivat uutisillaan lauantain Suomi-illassa henkeä, josta paistaa toivo ja Jumalan ihmeiden voima tämän vaikeutuvan ajan keskellä. Näissä uusissa seurakunnissa ja niiden vastuunkantajissa toteutuu juuri se, mistä myös konferenssin pääpuhuja, intialainen Prem Kodali, opetti saarnoissaan: Jumala ei etsi vahvoja, vaan alttiita. Sellaisia ihmisiä, jotka sanovat Herralle ”tässä olen, käytä minua”.

KRISTUKSEN KANSSA HYVÄSSÄ JA PAHASSA

Kristuksen ruumis tarvitsee ihmisiä, jotka tulevat sellaisina kuin ovat, heikkoina ja särkyvinä. Jumala voi toimia kauttamme ja käyttää meitä vain, jos olemme läsnä, Kodali kuvaili. Näin oli jo 2000 vuotta sitten Jeesuksen haudalla. Moni on miettinyt, miksi enkeli jakoi ilosanoman siellä juuri naisille. Siksi, että he olivat paikalla: läsnä ja alttiina. He halusivat olla Jeesuksen kans-


Ilona ja Timo Lindroos kertoivat uskoontulouutisia Turun One Way -seurakunnan työn hedelmänä.

Prem Kodalin opetukset puhuttelivat.

sa jopa silloin, kun tämä oli kuollut. Sen sijaan ne, jotka olivat kehuneet voimallaan, olivat kääntäneet selkänsä ja lymyilivät. Prem Kodali muistutti siitä, että tarvitsemme Jeesusta sekä hyvinä että huonoina aikoina. Meidän ei tule koskaan kääntyä pois Jeesuksen luota tekemiemme vir– Prem Kodali heiden tähden, sillä kukaan muu ei voi antaa meille toista mahdollisuutta ja uudistaa meitä. Kun haluamme olla Jumalan ISRAEL MAAILMAN POLTTOPISTEESSÄ työkaluina, mutta ihmettelemme, miksi One Way on tehnyt lähetystyötä Is­ juuri minua ei käytetä, on tärkeää tut- raelissa jo toistakymmentä vuotta, jokia, rakastanko todella Jeesusta, ha­ ten tänäkin vuonna perjantai-ilta omisluanko olla Hänen kanssaan ja odottaa tettiin konferenssissa juuri Jumalan Häntä ristin juurella sekä kulkea Herrani silmäterälle, Israelille. Terveisiä toivat One Wayn oma lähetkanssa omista heikkouksista, ongelmisti Kristiina Wiley sekä hänen paikallinen ta ja epäilyksistäni huolimatta. Välillä epäonnistuessamme haluam- yhteistyökumppaninsa, Anat Brenner, me jättää seurakunnan, mutta se ei tee joka työskentelee Tel Avivin Punaisen meistä vahvoja, vaan se että olemme Maton keskuksessa. Se on paikka, jonne yhdessä Kristuksen ruumiina; silloin katujen naiset – narkomaanit ja prostiteemme itsemme käytettäviksi Juma- tuoidut – voivat tulla hetkeksi levähtämään ja käymään suihkussa, nukkumaan lalle, Kodali summasi.

”Tärkeää täällä on yhteys, kun tullaan eri puolilta Suomea ja nähdään pitkästä aikaa”, totesivat Pia Mäkinen ja Meeri Vuorio vaihtaessaan kuulumisia.

ja syömään tai vaihtaakseen päälleen puhtaat vaatteet. Vapaaehtoistyöntekijät pesevät ja laittavat heidän hiuksensa, siistivät jalat ja lakkaavat kynnet. Anat kertoi, miten tämä palvelutyö on saanut toisinaan kritiikkiä siitä, että naisten siistiminen ja hemmottelu pikemminkin tukee heidän elämäänsä prostituoituna. Mutta Anat oli toista mieltä: – Vapaaehtoiset toimivat Punaisen Maton keskuksessa Jeesuksen käsinä ja jalkoina. Missä muualla joku koskettaa prostituoitua, kuuntelee, itkee yhdessä hänen kanssaan tai rukoilee hänen puolestaan? Prem Kodali muistutti Israel-illan puheessaan siitä, miten juutalaiset ja heidän pitkä historiansa ovat meille todistuksena Jumalan olemassaolosta. Jumala on sijoittanut Israelin strategisesti maailman keskipisteeseen, ja kaikki Hänen suunnitelmansa maailmassa ovat linkittyneet Israeliin ja erityisesti Jerusalemiin.

Kun luet evankeliumeja, voit oikein tuntea Jeesuksen läsnäolon. Siksi niitä pitäisi lukea ainakin kerran päivässä.

11


Uudet pastorit Teppo Lehtomäki (kesk. vas.) ja Jari Välilä siunasivat seurakuntien istutustyötä yhdessä eri puolilta Suomea tulleiden vastuunkantajien kanssa.

Maailmanrauha on suorassa yhteydessä Jumalan hallintavaltaan Jerusalemissa. Niin kauan kuin Jerusalemissa ei ole rauhaa, sitä ei ole muuallakaan maailmassa, ja rauha Jerusalemiin syntyy vasta, kun Rauhan Ruhtinas kerran palaa Jerusalemiin.

RUKOUKSET KANTAVAT VENETTÄ VESILLÄ

Ulkomailla ja myös One Wayn lähetyskentillä kristityt ovat monin paikoin entistä suuremmassa ahdingossa. Silti Jumalan Sana ei tyhjänä palaja, vaan täyttää tehtävänsä ja leviää yhä vastustuksesta huolimatta. Konferenssin viimeisenä päivänä Prem Kodali opetti vaikuttavasti myrskyistä elämässä. Ilman niitä emme elämästä selviä. Itse Jeesus lähettää meidät välillä myrskyyn, niin kuin Hän teki opetuslapsille ohjatessaan heidät veneessä järvelle. Jumala näkee myrskyt jo edeltä ja sallii ne elämäämme:

12

RAPORTTI 4/2019

näyttääkseen voimansa, suojellakseen meitä ja tehdäkseen meistä kestäviä ja täydellisiä iankaikkisuutta varten. Meidän ei tulisi ajatella, että myrskyt ovat tarpeettomia omassa tai läheistemme elämässä, sillä emme tiedä, mitä Jumalalla on meidän varallemme. Rakastava Isä ei anna meidän koskaan tuhoutua myrskyissä, vaan ilmestyy oikealla hetkellä. Eikä vene uppoa, koska Jeesus rukoilee puolestamme. Saamme luottaa, että myrskyistä huolimatta myös One Wayn laiva seilaa turvallisesti eteenpäin. Elokuun konferenssi oli siitä muistutuksena. Siellä näkyi jotain vanhaa – tutut teltat ja lähetyskylä, ylistyksen henki, antoisa opetus, kymmenien vapaaehtoisten työpanos, iloinen puheensorina kahviteltalla, makkarat ja ruokateltan annit. Mutta mukana oli myös paljon uutta – uusia vastuunkantajia, uusia pastoreita, uusia seurakuntalaisia ja uuden ajan ja päivän toivo.

Prem Kodalin konferenssissa pitämät opetukset voit kuunnella One Way TV:stä osoitteesta oneway.tv. Puheet tulkkaa Pekka Poutsalo. Prem Kodali 01 – Israel Prem Kodali 02 – Risti, osa 1 Prem Kodali 03 – Risti, osa 2 Prem Kodali 04 – Risti, osa 3 Prem Kodali 05 – Suhde Jeesukseen Prem Kodali 06 – Myrskyt elämässä Videopätkän konferenssin tunnelmista voit katsoa One Way Missionin Facebook-sivulta tai nettisivuilta: onewaymission.fi/ajankohtaista


ONE WAY -OHJELMAT saattavat päättyä TV7-kanavalla

S

yyskuusta lähtien TV7 on lähettänyt One Way -ohjelmia vain kahdesti kuussa. Asia tuli meille suurena yllätyksenä, mutta sopeuduimme siihen. Olemme tiedustelleet ohjelmien jatkosta vuoden vaihteen jälkeen, mutta siihen emme ole vielä saaneet vastausta. Meille on vain kerrottu, että he seuraavat, mitä One Wayssä tapahtuu ja päättävät asiasta myöhemmin. On siis varauduttava siihen, että yli 10 vuotta jatkuneet One Wayn lähetykset päättyvät TV7:ssä. One Way jatkaa kuitenkin TV-työtä tauotta omalla nettikanavallaan oneway.tv, ja siellä jatkuvat edelleen myös sunnuntaisin lähettämämme One Way -ohjelmat vanhaan tapaan. Suosittelemmekin, että kaikki tutustuvat viimeistään nyt One Wayn omaan TV-kanavaan, sillä tässä vaiheessa emme voi muuta luvata. TV-työmme merkitys Suomessa on kasvanut vuosi vuodelta, ja siksi etsimme myös muita uusia mahdollisuuksia TV-työllemme, jotta tämä hedelmällinen työ ei lamaannu. Varovaisen arviomme mukaan mediatyömme tavoittaa noin 40 000–50 000 ihmistä joka viikko. Myös oma One Way TV on saavuttanut jo pitkään suuret määrät väkeä; parhaimmillaan ohjelmakohtainen katselumäärä on ollut yli 25 000. Sitä voidaan pitää jo melko suurena, kun kyseessä on netti-TV. Yhteensä katsojakertoja on ollut jo yli 2 miljoonaa, ja kanavamme tunnettuus lisääntyy viikko viikolta. Pyydämme tässä vaiheessa esirukousta, että TV-työmme saa jatkossakin palvella niitä ihmisiä, joita varten Herra on sen meille antanut. Olemme kiitollisia näistä vuosista, jolloin olemme saaneet lähettää ohjelmiamme TV7-kanavan kautta. Ne ovat olleet hyvin hedelmällisiä vuosia ja tuottaneet suuren siunauksen myös One Wayn työlle.

Näin katsot One Way TV:tä Mene tietokoneen, tabletin tai puhelimen selaimella osoitteeseen

www.oneway.tv

Kanavan löydät YouTuben hausta nimellä One Way TV Suomi Vinkki! Tilaamalla One Way TV:n YouTube-kanavan saat automaattiset ilmoitukset uusista ohjelmista.

LIVE

Sivun löydät Facebookin hausta nimellä One Way TV Vinkki! Tykkäämällä One Way TV:n Facebook-sivusta saat automaattiset ilmoitukset LIVE-lähetyksistä.

13


HELSINKI

TiIaongelma ratkesi Helsingissä

TAKAISIN KOTIIN TEKSTI TAPANI SUONTO KUVA ONE WAYN ARKISTO

H

elsingin One Way -seurakunta joutui lähtemään Kaisaniemenkadulta vuosi sitten, kun One Way Housen tilojen omistaja päätti luopua huoneistosta. Tämän vuoden seurakunta on toiminut Pelastusarmeijan temppelillä ja etsinyt samalla uusia tiloja tuloksetta. Nyt tilanne on ratkennut, kun Helsingin NMKY:n kanssa tehtiin sopimus koko toiminnan siirtämisestä takaisin NMKY:n taloon ja sunnuntaikokousten palauttamisesta Hotelli Arthurin juhlasaliin. Ratkaisu on todella mieleinen, sillä NMKY:n talo sijaitsee aivan Helsingin ytimessä rautatieaseman tuntumassa ja yhteydet ovat sinne kakkialta hyvät. Olemme toimineet siellä jo vuosia ja palaamme siis takaisin kotiin.

14

RAPORTTI 4/2019

Aluksi toiminta sijoitetaan arki-iltaisin NMKY:n talon pienempiin kokoussaleihin ja sunnuntaijuhlat vanhaan tapaan hotellin juhlasaliin. NMKY on hankkinut entiset One Way Housen tilat takaisin omistukseensa ja remontoi ne lähiaikoina uuteen kuntoon. Sen jälkeen voimme neuvotella myös siitä, palautetaanko toimintamme takaisin vanhoihin mutta remontoituihin tiloihin. Tällöin NMKY vuokraisi kahvilakiinteistön One Way Missionille kokonaan. Näistä käänteistä päätämme sitten, kun se on ajankohtaista. Toistaiseksi kyseiset tilat ovat poissa käytöstä. Olemme todella kiitollisia Pelastusarmeijalle siitä, että se pelasti meidät ”kadulta” ja tarjosi turvallisen kodin ”kodittomalle”. Yhteistyömme Pelas-

tusarmeijan kanssa on sujunut hienosti, ja yhteytemme jatkuu varmasti edelleen hyvänä. Helsingin One Way siirtyy Pelastusarmeijan temppelistä NMKY:n taloon marraskuun alusta ja marraskuun ensimmäinen sunnuntaijuhla pidetään jo Hotelli Arthurin juhlasalissa osoitteessa Vuorikatu 19. Muita tapahtumia pitkin viikkoa järjestetään Vihreässä salissa ja kolmannen kerroksen pienemmissä saleissa, joihin on sisäänkäynti Kaisaniemenkadun puolelta (Kaisaniemenkatu 8). Tapahtumien aikana kadulla on One Wayn kyltti ja henkilökuntaa ohjaamassa yleisöä perille. Helsingin One Way -seurakunta tiedottaa toiminnastaan tarkemmin osoitteessa onewayhelsinki.fi.


MIKKELI

Mikkelin One Way -seurakunnan avajaisjuhla

Työhön Jumalan muokkaamasta maaperästä TEKSTI KIRSI VALKONEN JA VUOKKO SONKKANEN KUVAT SARI HELMAN

Vuokko Sonkkanen ja joukko muita Mikkelin vastuunkantajia luovutti selviytymiskassit Suomea kiertäville Tapani Suonnolle ja Lauri Nyholmille (vas.).

Työrukkaset, Sisua ja saippuaa! Niitä oli sujautettu Mikkelissä selviytymiskasseihin, jotka jaettiin uusia seurakuntia ahkerasti kiertäville istuttajille, Tapanille ja Laurille. He olivat selviytymiskassinsa ansainneet, kun he yhdessä paikallisen tiimin ja One Wayn ystävien kanssa viettivät Mikkelin seurakunnan uusien tilojen juhlavia avajaisia.

M

ikkelin One Way -seurakunnalle löytyi pitkän etsinnän jälkeen omat 200 neliön vuokratilat kaupungin keskustasta, ja toiminta päästiin aloittamaan elokuussa. Tiloissa on keittiö, sali sekä kaksi pientä huonetta, joissa tällä hetkellä toimii ”kirppis”. Lisäksi on upeat saunatilat, jotka antavat mahdollisuuden monenlaiseen toiminnan laajentamiseen. Jumalan suurta ihmettä kaikki! Tila on toimiva ja monien mielestä kodikas. Sinne on ilo kutsua vieraita ja tuttuja kuuntelemaan Jumalan sanaa, rukoilemaan, iloitsemaan yhdessä Herran hyvyydestä ja jakamaan taakkoja.

TERVETULOA KULMAKIVEEN!

Perjantaina 27.9.2019 vietimme avajaisjuhlaa noin 70 hengen joukolla Kulmakivessä, joksi olemme nimenneet kokoustilamme. Iloitsimme juhlavieraista aivan erityisesti, sillä ilmoitus oli jäänyt pois paikallislehdestä ja silti paikalle saapui niin paljon One Wayn ystäviä. Juhla alkoi tunnuslaulullamme Uusi laulu Kuninkaalle. Muut laulut olivat tuttuja hengellisiä lauluja, joihin ilolla yhdyimme. Säestäjänä toimi Esko Räsänen, ja tilaisuuden juontajana Seppo Sonkkanen, joka kertoi tervetulotoivotuksen jälkeen muutamin sanoin tilojen löytymisestä. Hän vertasi maan syysmuokkausta hengelliseen elämään: – Pehmeästä maasta nousevat rikkaruohot jo ennen varsinaista kylvöä. Näin on helposti myös hengellisessä

elämässä. Haluamme täällä alkaa työn Jumalan muokkaamasta maaperästä ja uskomme sen kantavan satoa iankaikkiseen elämään.

TÄÄLLÄ IHMISET PÄÄSEVÄT VAPAUTEEN

Tuomas Tarkkanen todisti vakuuttavasti uskoontulostaan. ”Vahingossa” löytyneen Radio Dein kanavalta tuli aikanaan One Wayn ohjelma, joka alkoi kysymyksellä ”Oletko sinä pelastettu?” Tuomas ymmärsi olevansa matkalla kadotukseen ja tahtoi siinä luovuttaa itsensä kokonaan, kielenkäyttöä myöten Jumalalle. Elämä muuttui, ja sisimpään tuli Jumalan rauha. Tapani Suonto kehotti vuorollaan kaikkia nousemaan ylös ja yhdessä, yhteen ääneen, siunasimme Herran siu­ nauksella tilamme seurakunnan käyttöön. Puheessaan Suonto sanoi: – Täältä loistaa Kristuksen valo koko Mikkelin kaupunkiin. Vaikka tässä ko­ koussalissa ei ole yhtään ikkunaa, täällä pääsevät sidotut vapauteen, syylliset armahdetaan, väsyneistä pidetään huolta, heitä palvellaan ja ruokitaan. On vaellettava uskossa, ei näkemi-

sessä, askel kerrallaan eteenpäin ja riippuvaisina Jumalasta. Kun meidän mahdollisuutemme loppuvat, Jumalan alkavat. Hän ottaa vastuun kaikesta, kun teemme Hänen tahtonsa. Tehkää kaikki Herralle – ei ihmisille. Tänään on aika palvella elävää Jumalaa, kuulla Hänen äänensä ja astua uskon askelissa eteenpäin.

SISUA, SAIPPUAA JA TYÖRUKKASET

Lopuksi tiimimme antoi Helsingin vieraillemme mukaan ”selviytymiskassit”. Kassiin laitoimme saatesanoin varustettuina työrukkaset, Sisua, energiapatukat ja saippuaa muistuttamaan, että vain Jeesuksen veressä on puhdistus, sekä kynttilät, jotta voi olla valona maailmassa. Samalla tavoin 2. Samuelin kirjassa 17:27–29 tuotiin Daavidille ja hänen väelleen mm. voita, juustoa ja hunajaa. Tapani ja matkoilla hänen kuljettajanaan toimiva Lauri Nyholm saivat myös tyynyt, koska Psalmi 127:2 muistuttaa, että yhtä hyvin Herra antaa ystävilleen heidän nukkuessaan. Tuomas puolestaan sai kahvipaketin jatkaakseen nokipannuiltoja. Kiitollisin mielin yhdyimme lauluun, jonka kertosäe kuuluu: ”Kansasi laulaa halleluja. Lähetä meidät, Vapahtaja...” Lämmin kiitos jokaiselle mukana olleelle ystävälle. Teitte juhlastamme juhlan, josta on hyvä jatkaa yhdessä.

Edes lehti-ilmoitusta ei tarvittu, kun 70 henkeä löysi tiensä avajaisiin.

15


SAARIJÄRVI

Toritapahtuma vilkkaimmillaan.

Evankeliointiopissa Saarijärvellä

TEKSTI JA KUVAT TUIJA NISKANEN

n ö v l y k s Syy aikaan

Kolea syyskuun lauantai ei ole ehkä kaikkein vilkkain päivä keskisuomalaisen Saarijärven torilla. Sanassaan Herra ei kuitenkaan kehota meitä jäämään kotiin silloin, kun tori on autio, tuuli puree kylmästi ja sadettakin voi tulla, vaan muistuttaa, että ”Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” (2. Kor. 6:2)

S

aarijärven One Way -seurakunnan organisoimaan evankeliointipäivään kokoontui syyskuun loppupuolella kolmisenkymmentä onewayläistä Saarijärveltä, Kuopiosta ja Seinäjoelta. Vaikka sää oli koleahko, päivää lämmitti sydänten yhteys sekä innostava ja rohkaiseva evankeliointiopetus, jota oli tullut antamaan juuri lähetyskentältä Japanista palannut Markus Sainio Lohjalta.

JOTKA TORILLA SATTUVAT OLEMAAN

Markus muistutti opetusosiossaan, että kaikki eivät ole evankelistoja, mutta kaikkien uskovien tehtävä on evankelioida. Ja vaikka kaikki eivät ole puhujia, jokai16

RAPORTTI 4/2 0 1 9

nen voi viedä evankeliumia. Lähtiessämme liikkeelle meidän ei tule murehtia, keitä paikalla on tai onko väkeä vähän vai paljon, sillä jo Paavali aikanaan ”keskusteli

– – torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi”

(Apt. 17:17). Markuksen opastuksen siivittäminä siirryttiin iltapäivällä viemään elämää One Way -seurakunnan tuntumassa sijaitsevalle torille – eikä suinkaan mitä tahansa elämää, vaan ikuista elämää, joka on Jeesuksessa tarjolla jokaiselle. Torilla turvauduttiin perinteisiin keinoihin keskusteluyhteyden luomiseksi ohikulkijoiden kanssa. Grillimakkaran, kahvin ja lettupannun tuoksu houkuttelivat paikallisia kurkistamaan, mitä torilla tapahtuu. Lavalla oli musiikkia ja todistuksia, ja torin laidalla tehtiin hengellisiin asioihin liittyen lyhyitä kyselyjä, joihin osallistumisesta sai palkkioksi suklaalevyn.

JOKAISELLA ON OMA VAIKUTUSALA

Aamupäivän opetuksessaan Markus nosti kuitenkin esiin myös ns. ystäväevankelioinnin, jonka merkitys jää usein näyttävien tapahtumien jalkoihin. Yli 80 prosenttia tulee uskoon lähipiirissään olevien uskovien kautta ja vain prosentti suurten hengellisten tapahtumien tai vain kym-


Taisto Åkerlund Kuopiosta toi musiikkia torille.

Rosita ja suklainen kyselytutkimus hengellisistä asioista.

Vastaa, kun kysytään ja elä niin, että kysytään. Tässä on tie – Jeesus Kristus.

menen prosenttia seurakuntien eri työmuotojen myötä, vaikka ne saavat usein paljon enemmän palstatilaa. Meidän tehtävämme on kuitenkin viedä evanke­ liumia erityisesti sinne, missä me olemme, elämme ja liikumme eli omalle vaikutusalallemme, josta Korinttolaiskirjekin kertoo (2. Kor. 10:13). Jokaisella on omat sukulaiset, työ- tai opiskelukaverit, naapurit, päiväkodit, koulut ja kuntosalit ja siellä oma tehtävänsä, sillä toinen toisemme vaikutusalalle emme pääse.

KATSEEMMEKIN KERTOO KRISTUKSESTA

Evankeliointi ei ole sitä, että me itse pelastamme. Sen sijaan me kerromme Hänestä, joka pelastaa. Kylvämme, leikkaamme, olemme suolana ja Kristuksen tuoksuna, eikä kenenkään tule vähätellä omaa rooliaan. Me olemme kuninkaallista papistoa ja siten vähän kuin tämän päivän kuninkaalliset, jatkuvasti paparazzien tarkkailun alla. Ihmiset eivät ehkä lue Raamattua, mutta meitä uskovia he lukevat koko ajan, joskus jopa suurennuslasilla – sitä, miten elämme, olemme ja toimimme. Jo meidän katseemme todistaa Kristuksesta (tai sitten ei) ja siitä, miten Hän on muuttanut meitä. On siis tärkeää, että ilosanoman viejinä arkielämämme ja käytöksemme on pyhää ja yhdenmukaista sen sanoman kanssa, jota julistamme.

LAKI JA ARMO

Usein saatamme ajatella, että tehtävämme on kertoa vain Jeesuksen hyvyydestä ja rakkaudesta ja sen pa-

rantavasta voimasta. Mutta evankeliointitilanteessa on myös sallittua ja jopa tarpeen töniä hellävaraisesti lähimmäistä kohti synnintuntoa, sillä ilman synnintuntoa kukaan ei kaipaa armoa ja Pelastajaa. On osattava käyttää evankeliumia oikein. Tarvitsemme ensin lakia, koska sitä kautta tulee synnintunto ja ymmärrys siitä, että on kadotettu ja matkalla helvettiin, ja sitten voimme tarjota kuulijalle armoa. Jos kuolisit tänään, oletko miettinyt, mitä sinulle tapahtuisi? Menisitkö taivaaseen vai helvettiin? Nämä olivat kysymyksiä, joihin moni turvautui päivän kohtaamisissa. Opetuksen yhteydessä valmistauduttiin myös siihen, miten ihmiset haastavat evankeliointitilanteissa vastakysymyksillä ja -väitteillä. Mitä vastata, kun joku kyseenalaistaa kristinuskon suhteessa muihin uskontoihin? Tai ei usko sen enempää taivaaseen kuin helvettiinkään. Tai kun alkuräjähdys on jollekulle loogisempi selitys kuin Jumalan luomistyö. Etukäteispohdinnat tulivat tarpeeseen, sillä moniin esille nousseisiin kysymyksiin jouduimme myös päivän mittaan vastaamaan. Illaksi jaettiin kutsuja Ilosanoman iltaan One Wayseurakunnassa. Se päätti syksyisen kylvöpäivän Saarijärvellä. Kiitoksella ymmärsimme, että emme voi voittaa koko maailmaa, mutta voimme tehdä oman osuutemme ja ripotella siemeniä – niin Saarijärvellä, omassa vaikutuspiirissämme kuin aina maan ääriin saakka.

17


One Wayn uusi pastori Teppo Lehtomäki:

UUDESTISYNTYMÄSSÄ LUONTOKIN ALKAA ELÄMÄÄN TEKSTI TUIJA NISKANEN KUVAT ATTE AUVINEN JA TUIJA NISKANEN

Kun kutsu One Wayn pastoriksi tuli, päätös oli Teppo Lehtomäelle lopulta ilmeisen helppo. Työ edellisessä seurakunnassa alkoi tuntua loppuun saatetulta, eikä vaimoakaan tarvinnut järkyttää ehdotuksella taas uudesta paikkakunnan vaihdoksesta, sillä Jumala oli puhunut asiasta myös suoraan hänelle. Lisäksi One Wayn teologiaan oli helppo heittäytyä mukaan, sillä näky on yhteneväinen.

T

eppo ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle omasta tahdosta tai ihmisen pyynnöstä, vaan Jumalan kutsusta ja johdatuksesta. Kun Tapani Suonto oli yhteydessä ja tiedusteli mahdollisuutta ryhtyä uudeksi pastoriksi, Teppo suostui sillä ehdolla, että se on Jumalan tahto.

HERRA VAHVISTAA KUTSUNSA

Perhe oli asunut vasta vajaan vuoden Kuopiossa, jossa Teppo oli vapaaseurakunnan nuorisopastorina. Sinne he olivat päätyneet kolmen ja puolen vuoden jälkeen Lahdesta, jossa Teppo toimi pastorina paikallisessa baptistiseurakunnassa. Asian esittäminen vaimolle ei siis tuntunut aivan yksinkertaiselta, kun viisihenkinen perhe oli lyhyen ajan sisällä muuttanut useampaan kertaan. Tarvittiin Jumalan apua ja ilmoitusta. Teppo rukoilikin Herraa, että jos tämä on Sinusta, niin Sinun pitää puhua tästä asiasta vaimolleni. Ja Herra puhui. Parin päivän kuluttua Anne-vaimolta tuli Tepolle viesti, jossa hän kysyi: ”Mitäs sanot, kun ne pyytää sua One Waylle pastoriksi?” Ei liene sattumaa, että perhe ei ollut yrityksistä huolimatta onnistunut myymään taloaan Lahdessa. Se siis odotti paluumuuttajia, ja toukokuun lopussa perhe asettui takaisin Lahteen vanhaan tuttuun kotiin. Työ One Wayn pastorina alkoi elokuun alussa. Lahti on Tepon asemapaikka ja Lahden One Wayseurakunta yksi hänen paimentamistaan seurakunnista. Lisäksi hän on pastorina Helsingissä ja Tampereella ja

18

RAPORTTI 4/2 0 1 9

kiertää mahdollisuuksien mukaan puhumassa ja opettamassa myös muissa One Way -seurakunnissa. Teppo on seurannut One Wayn työtä ulkoapäin jo vuosien ajan. Näky ja teologia on yhteinen, joten uudelle paikalle oli helppo astua. Nuorena pastorina hän näkee erityisesti mediatyön uskomattomat mahdollisuudet evankelioinnissa ja ihmisten tavoittamisessa. Teppoa kuunnellessa on kuin avaisi ideapankin kannen: alta pulpahtelee moninaisia ideoita siitä, miten voi yhdistää kirjat, televisiotyön ja ihmisten kohtaamisen kasvoista kasvoihin ja rakentaa niistä toisiaan täydentävän kokonaisuuden ihmisten voittamiseksi Kristukselle. Hän heittelee ilmaan myös ajatuksia uusista koulutustavoista vastuunkantajille ja vanhimmistoille, tiettyyn teemaan pureutuvista raamattukouluista tai evankelistakursseista ponnahduslautana uusille työntekijöille.

UUDEN ELÄMÄN ALKU

Juuri evankelistakurssit olivat hänen ponnahduslautansa hengelliseen palvelutyöhön, vaikka kaikki alkoikin oikeastaan elokuvasta. Tepon uskoontuloa nimittäin edelsi ja edesauttoi hengellinen elokuva, jonka hän sai uskovalta äidiltään. Puolisen vuotta elokuva odotteli, kunnes Teppo vuoden 2009 vapun tienoilla päätti katsoa sen – vain voidakseen väitellä siitä uskovien kanssa! Mutta niin paljon korkeammat ovat Herran ajatukset meidän ajatuksiamme, että jo 5–10 minuutin katselun jälkeen Tepolle tuli voimakas synnintunto. Ensimmäistä >


19


Teppo ja Anne Lehtomäki perheineen One Waykonferenssissa Espoossa.

kertaa hän ymmärsi konkreettisesti olevansa syntinen ja menossa kohti iankaikkista kadotusta. – Tajusin, että jos Jeesus olisi tullut sillä hetkellä noutamaan omiaan, en olisi ollut siinä joukossa. Elokuvan katselu johti kolmen viikon kipuiluun ja pohdintaan, mitä muut ihmiset ja puoliso Anne sanoisivat. Annekaan ei ollut siinä vaiheessa uskossa, joskin otti Jeesuksen sydämeensä vajaa vuosi Tepon uskoontulon jälkeen. Teppo hakeutui hengellisiin kokouksiin, mutta kun yhdessäkään ei lausuttu alttarikutsua, hän päätteli, ettei Jumala enää halunnut häntä. Toukokuun 23. päivä vuonna 2009 oli kuitenkin muutoksen päivä. Varsin enteellisesti tie vei tilaisuuteen, jonka nimi oli Uuden elämän ilta, ja siellä Teppo tuli uskoon. Seuraavana aamuna herätessään hän tiesi olevansa uudestisyntynyt. Hänen aisteilleen luontokin oli alkanut elämään, ja pitkästä aikaa hän kuuli linnunlaulua. Sisäinen maailma puhdistui, ja Raamattu ja seurakuntayhteys tulivat rakkaiksi. Uskoontuloa seurasi sitten tuo ponnahduslauta eli evankelistakurssi. Teppo janosi lisää opetusta niin paljon, että päivitti tietojaan aina puolen vuoden välein uudella evankeliointikurssilla. Oppejaan hän sovelsi synnyinkuntansa Saarijärven kaduilla, nuorisokahvilassa ja ovelta ovelle evankeliumia julistaen. Vaikka evankeliointi oli alkuaikoina vahvaa, hän ei silti koskaan kokenut itseään evankelistaksi. Ihmistuntemusta ja kokemusta se kuitenkin lisäsi. – Vasta myöhemmin toimiessani jo virallisestikin

20

RAPORTTI 4/2 0 1 9

pastorin roolissa olen ymmärtänyt, että tein pastorin työtä käytännössä jo Saarijärvellä, tosin pienemmässä mittakaavassa, Teppo muistelee.

RAKAS RAAMATTU

Tepolla on ollut alusta asti syvä kiinnostus uskovia kohtaan, ja hän kantoi huolta siitä, miten heillä menee. Kun ihmisiä tuli uskoon, Teppo koki vastuuta paimentaa heitä. Se on hänelle tärkeää edelleen tänä päivänä, ja moni on varmasti aistinut sen myös One Wayssä Teppoon tutustuessaan. Hänellä on paimenen sydän, ja siinä kutsussa hän tarttuu käytännön asioihin ja ryhtyy hoitamaan niitä. Hän on kiinnostunut ihmisistä, ja pyrkii tulemaan kaikkien kanssa toimeen erittelemättä ketään toisarvoiseksi. – Tykkään viettää aikaa uskovien kanssa, tukea ja auttaa heitä. Hengellisessä työssä on välillä harmittanut, että on monia, jotka arvioivat ihmisiä ulkoisen aseman mukaan, hän kertoo. Raamattu on ollut Tepolle uskoontulosta lähtien rakas kirja, jota hän on tutkinut uskollisesti ja jonka totuutta hän tahtoo julistaa, jotta ihmiset kohtaisivat elävän Jeesuksen ja pelastuisivat kadotuksen tieltä. One Wayssä hän arvostaakin sitä, että halutaan pysyä uskollisena Raamatun sanalle ja otetaan julkisesti kantaa myös silloin, kun uhkat lähestyvät. Hän itse toimii samoin. Moni seurakuntalainen on jo parin ensimmäisen kuukauden aikana ihastellut sitä rohkeutta, millä uusi pastori julistaa Sanaa ihmisiä kumartelematta, mutta silti nöyrästi ja rakkaudellisesti.


ONE WAYN LÄHETYSMATKAT Siksi on vaikea uskoa Tepon kuvausta itsestään henkilönä, joka saattaa vetäytyä kuoreen, varsinkin jos vastassa on voimakas ihminen. Mutta kuten Raamatussa sanotaan: ”kun olen heikko, silloin minä olen väkevä”. Ensimmäiset viikot One Wayssä ovat kuluneet Tepolta ihmisiin ja eri työmuotoihin tutustuen. Tunnelmat ovat hyvät, ja hän on havainnut ympärillään ”hengellistä raikkautta”. – Ihmisillä on halua uudistua mielen uudistumisen kautta ja tutkia sitä, mikä on Jumalalle otollista.

NEPAL

Kathmandu Vuoden 2020 matka-aika avoin Hinta n. 1 200 € Puh. 040 720 3670

VENÄJÄ

Heinjoki, Koivisto, Johannes Joulukuu 2019 Hinta 180 € (sis. viisumin) Puh. 040 723 8188

TYÖTÄ UUSISSA SEURAKUNNISSA

Lähetystyön, joka on koko One Way Missionin lähtökohta, Teppo näkee yhtenä seurakunnan olennaisimmista työmuodoista. Hän itse on ollut aikanaan mukana aktiomatkoilla Espanjassa ja Venäjällä. – Meidän on tärkeää tavoittaa saavuttamattomia kansanryhmiä. Siten voimme myös jouduttaa Jeesuksen takaisintulemista. Teposta on ollut hienoa tutustua myös uusiin istutettaviin seurakuntiin eri puolilla Suomea. – On siunaus, kun löytyy uusia ihmisiä, joilla on sama näky ja jotka haluavat tulla mukaan seurakuntaan. Monin paikoin vastuulliset ovat odottaneet jo pitkään, että pääsevät mukaan työhön. Samaan aikaan Teppo tunnustaa, että ei ole välttämättä ”mukavaa” perustaa seurakuntia, sillä siihen sisältyy aina määrättyjä haasteita. Se on kuitenkin tehtävä, jonka Jumala on antanut One Waylle. Työssä ei kuitenkaan voi eikä jaksa olla mukana, jos ei ymmärrä, miksi sitä tehdään. Kasvavaan seurakuntaverkostoon tarvitaan yhä enemmän työntekijöitä, jotta Tepon sydämellä oleva näky voisi toteutua. – Haluaisin nähdä Kristus-keskeisiä seurakuntia, jotka rakastavat Herran sanaa, ru­ kousta ja evankeliumin työtä. Se on näky, joka on varmasti yhteinen koko One Waylle.

Kuka on?

Teppo Lehtomäki, 33 Perhe: vaimo Anne ja kolme tytärtä Anni 16, Jenni 13 ja Henna 9

VIRO

Päivämatka Tallinnaan Kesäkuu 2020 Hinta n. 50 € Puh. 045 114 8855

KIINA

Peking Vuoden 2020 matka-aika avoin Hinta n. 1 500 € Puh. 045 114 8855

MONGOLIA

Ulan Bator Vuoden 2020 matka-aika avoin Hinta n. 1 400 € Puh. 045 114 8855

INTIA

OW-kylä Helmikuu 2020 20-vuotisjuhlamatka Hinta n. 1 300 € Puh. 050 381 4864

ISRAEL

Jerusalem ympäristöineen Huhtikuu 2020 Hinta n. 700–900 € Puh. 044 333 2723

ITALIA

Koti: Lahdessa

Rooma ympäristöineen Kevät 2020 Hinta n. 600 € Puh. 050 413 1304

Työ: One Wayn pastori vastuualueinaan erityisesti Helsinki, Lahti ja Tampere Vapaa-aika: irtautuu arjesta lähtemällä yksin metsään nuotion äärelle tai katsomalla elokuvia perheen kanssa

UGANDA

Mubende Tammikuu 2020 Hinta n. 1 400 € (sis. viisumin) Puh. 040 767 5556

onewaymission.fi

21


Jos asut pk-seudulla ja kaipaat lähimmäisen apua, ota yhteyttä Ritva Korpiniemeen, puh. 040 586 2944

Lähimmäisiä kohtaamassa TEKSTI RITVA KORPINIEMI KUVA PIXABAY

Kun lähimmäinen sairastuu, jää yksin, ei pääse ko­ toaan enää liikkumaan tai on lapsiperhearjen pyörityksessä, meitä tarvitaan. Voimme olla sisarille ja veljille rinnallakulkijoita, keskusteluapuna ja rukoustukena – tai ihan vain läsnä.

H

elsingin One way -seurakunnan lähimmäispalvelu on juuri tätä. Jo pitkään jatkuneesta työstä vastaa tätä nykyä myös Intian vammaistyössä palveleva Ritva Korpiniemi. Hänen lisäkseen pääkaupunkiseudun käsittävässä palvelutiimissä apuaan tar­ joaa neljä muuta onewayläistä.

heistä eivät enää jaksa käydä seurakunnan tilaisuuksissa. Vapaaehtoiset ottavat myös itse yhteyttä henkilöihin, joiden tietävät sairastavan tai tarvitsevan apua. Lähimmäispalvelijat tavoittaa tarvittaessa myös puhelimitse. Kun hätä on suuri, rukousapu on tärkeää, sillä ihminen itsessään on voimaton auttamaan. Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa koskettaa tällöin avuntarvitsijaa, ja hänet ja hänen kuormansa voidaan jättää Jeesukselle kannettaviksi. ”Maailmassa teillä on

ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voit­ tanut maailman.” (Joh. 16:33)

Ritvan kuvaus eräästä kohtaamisesta lähimmäispalvelussa:

JEESUKSEN ESIMERKIN MUKAAN

Toimenkuvaan ei varsinaisesti kuulu siivousta tai muuta käytännön apua, mutta joskus poikkeus vahvistaa säännön, kun koetaan, että lähimmäinen tarvitsee suuresti apua juuri näissä asioissa. Pääasiallinen tehtävä on kuitenkin kuunnella ja rukoilla sairaan, yksinäisen tai muuten hädässä olevan ihmisen puolesta. Lapsiperheissä tarvitaan välillä hoitoapua, ja näin mahdollistetaan esimerkiksi se, että vanhemmat pääsevät opetuslapseuskouluun. Tällöin lähimmäispalvelijalta kaivataan kykyä tulla toimeen eri-ikäisten lasten kanssa ja asettaa tarvittaessa myös rajoja. Jeesuksen esimerkin mukaan rakkaudellinen kohtelu saa ihmeitä aikaan.

YSTÄVÄN KAIPUUTA JA SAIRAUTTA

Tällä hetkellä apua tarjotaan parille pyörätuolia käyttävälle henkilölle ja parille lapsiperheelle. Lisäksi on joitakin iäkkäitä ihmisiä, jotka tarvitsevat ystävää ja kuunteluapua. Lähimmäispalvelun asiakkaat ovat pääosin omasta seurakunnasta, osin työtä tekevien ystäviäkin. Jotkut 22

RAPORTTI 4/2 0 1 9

S

oitamme summeria erään itähelsinkiläisen palvelutalon ovella. Kerromme, että olemme tulossa tapaamaan lähimmäistämme. Pääsemme sisään. Ensimmäisellä kerralla henkilö, jonka luona vierailemme, tunnistaa meidät kasvoista, mutta nimiä hänen on vaikea muistaa. Olemme olleet monilla yhteisillä tiimimatkoilla ja palvelutehtävissä. Mutta masennus näkyy hänen kasvoiltaan. Oma liikuntavamma ja täydellinen avuntarve tuntuvat vaikeilta, kun muistot palaavat aikaan, jolloin hän oli elämässä mukana ja terveydentila oli parempi. Seuraavat käynnit ovat jo lähimmäisellemme helpompia. Muistelemme ihmisten nimiä yhä uudestaan, muistelemme tiimimatkoja ja katselemme kuvia. Hänen katseensa kirkastuu: – Ne olivat hyviä aikoja ne. Rukoilemme ja luemme muutamia toivoa antavia jakeita Raamatusta ja laulamme: ”Golgatan veressä voima on…” Lähtöhetkellä hän sanoo painokkaasti: – Teitte hyvin kun tulitte.


KIINA

Lastenkodin lapsilla on kaikki hyvin!

Ryhdy kummiksi Vaikka yhteydenpitomme on vaikeaa, voimme yhä lähettää kuukausittaisen tukemme Kiinan orpolapsityöhön. Tuki kummikannatuksen kautta on elintär­ keää työmme jatkumiseksi. Voisitko sinä olla tällainen varmalta kuolemalta pelastetun ”Mooses-lapsen” kummi? Jos haluat auttaa, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: kiina@onewaymission.fi

YHTEYS KIINAAN SAATU JÄLLEEN! TEKSTI TIINA SINKKONEN KUVA LEENA METSÄMÄKI

L

astenkodilla Kiinassa työ jatkuu ja kaikki voivat hyvin. Ajoittain ongelmalliset yhteydet työntekijöihimme ovat aiheuttaneet harmia, kun aina ei ole ollut varmuutta siitä, mitä heille kuuluu. Nyt on kuitenkin saatu yhteys sekä puhelimitse että kasvotusten, kun entinen työntekijämme Leena Metsämäki sai tilaisuuden tavata Jeania ja Paulia Pekingissä palatessaan työmatkaltaan Pohjois-Koreasta.

Lastenkoti on muuttanut uusiin tiloihin, jossa on myös suuri puutarha. Kodilla kasvatetaan kotieläimiä sekä hedelmiä ja vihanneksia myös myyntiin. Lapset voivat hyvin, ja Leena kertoi, kuinka ylistyslaulut kaikuivat kodin kokoushuoneesta. Vaikutelma oli hyvin rohkaiseva, ja kiitämme Herraa siitä. One Way tukee jatkossakin lastenkotia, jonka lapset ovat eri tavoin vammaisia. Kodilla lapset saavat hoidon ja

kuntoutusta vammoihinsa. Rakastavassa ilmapiirissä myös Jumalan rakkauden kokeminen tulee todelliseksi silloinkin, kun takana on hylkäämistä ja erilaisia ongelmia. Kiitos kaikille teille, jotka olette rukoilleet ja tukeneet taloudellisesti lastenkotia. Muistetaan heitä jatkossakin, sillä Kiinan kristittyjen asema on edelleen vaikea.

KIINAN TYÖ

045 114 8855 kiina@onewaymission.fi

Raportti-lehden kannatusmaksu Tue neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Raportti-lehteä lahjoittamalla 20 euron suuruinen vuosimaksu. Tilinumero: FI56 2058 1800 0076 71 Viitenumero: 100900 Lehden voit tilata osoitteesta: tilaukset@onewaymission.fi 23


VENÄJÄ

TEKSTI HANNA TORVALDS KUVAT HANNA TORVALDS JA KRISTIINA WILEY

Jokainen kohtaaminen Venäjällä on tärkeä

Nadja ja Valentina Kutuzova kotikokouksessa

Nadjan nuorin tytär Antin isällisessä sylissä

Viiden lapsen yksinhuoltajaäiti Nadja istuu pallilla olohuoneessaan ja pitää Venä- si meitä jokaista, ei pelkästään Nadjaa. jän lähettiämme Valentina Kutuzovaa kädestä. Tässä pienessä kodissa kokoon- Elämä ei aina mene niin kuin toivomme, mutta Jumala on silloinkin kanstuu viikoittain rukous- ja tukisolu, jossa Nadja evankelioi naapureitaan, kantaa samme. heidän rukousaiheitaan Herralle ja tukee heitä elämän vaikeuksissa. Kun auttaa YLLÄTYKSENÄ LUKSUSBUSSI toisia, omat ongelmat tuntuvat vähäisemmiltä.

K

iipeämme nuhruisen kerrostalon portaita yhä ylemmäs ja ylemmäs. – Varokaa kissankakkaa! huikkaa joku edellä kipuavista. Olemme matkalla yhteen Valentinan säännöllisistä vierailukohteista, viisilapsisen perheen äidin Nadjan luokse. Kun Valentina kertoi, että ennen narkomaanikodilla käyntiä teemme perhevierailun Räisälässä asuvan yksinhuoltajan luo, jonka kotona pidetään kotikokouksia, näin mielessäni tilavan omakotitalon, jonne yli kymmenhenkinen ryhmämme hyvin mahtuisi. Mutta kun automme pysähtyy vanhan kerrostalon parkkipaikalle ja innokas poika juoksee meitä vastaan, todellisuus alkaa valjeta.

NADJA-ÄIDIN HUOLET

Poika johdattaa meidät ylimmän kerroksen pieneen kotiin, jossa Nadja asuu viiden lapsensa kanssa. Nuorin lapsista, 5-vuotias tytär, syntyi vasta isänsä kuoleman jälkeen. Toiseksi nuorin, 8-vuotias Zveta, on kehitysvammainen. Molemmat tytöt pyörivät ympärillämme, 24

RAPORTTI 4/2019

kun etsimme istumapaikkoja, ja kaksi vanhinta istuu sylikkäin nojatuolissa äitinsä vieressä. Välillä joku lapsista käy äidin luona ja suukottaa häntä – näkyy selvästi, että tässä perheessä vallitsee rakkaus. Kun olemme ylistäneet yhdessä ja jakaneet sanaa, kysymme Nadjalta rukousaiheita. Hänen silmänsä kyyneltyvät, ja hän alkaa kertoa vanhimmasta tyttärestään, 16-vuotiaasta, joka odottaa lasta samanikäisen poikaystävänsä kanssa. Hän murehtii tulevia nuoria vanhempia ja sitä, voiko heidän rakkautensa kestää ja miten niin nuoret voivat pärjätä pienen vauvan kanssa. Silloin eräs tiimiläisistä katsoo lämpimästi tätä huolestunutta äitiä ja kertoo oman tarinansa. Hän oli yhtä vanha synnyttäessään oman ensimmäisen lapsensa myös samanikäisen poikaystävänsä kanssa. He menivät presidentin luvalla naimisiin 17-vuotiaina ja ovat yhä aviopari. – Aina ei ole ollut helppoa, hän toteaa, – mutta kaikista vaikeuksista on yhdessä selvitty. Tuntuu kuin tämä todistus vahvistai-

Elokuinen tiimimatka Venäjälle on pitkästä aikaa ensimmäinen, johon myös Israelin lähettimme, venäjän kieltä sujuvasti puhuva Kristiina Wiley pääsee mukaan. Tässä välissä Venäjän työn pieni kantaporukka on tehnyt lähes joka kuukausi päivän reissun Viipuriin vieden Valentinalle hänen työhönsä tarvittavat rahat ja Koivistoon lasten syntymäpäivä- tai joululahjat. Ilman Kristiinaa, joka on kielitaitoinen ja soittaa kitaraa, laajemman tiimin mukaan ottaminen on ollut hankalaa. Pian matkan jälkeen paljon Venäjällä käyneet Irmeli ja Lasse Stenlund siunataan uusiksi Venäjän työn vastuunkantajiksi. Jo tälle matkalle Lasse on onnistunut vuokraamaan upean 16-paikkaisen pikkubussin, jossa on runsaasti tilaa niin meille kuin kaikille viemisillekin, ja ylimääräisenä hienoutena vielä jääkaappi täynnä kylmiä juotavia ja suklaata. Meillä on siis harvinaisen mukavat oltavat, kun liikumme Karjalan kannaksen paikoittain huonoillakin teillä.

USKOONTULON IHME

Jo ensimmäisenä iltana perjantaina ajamme ruokaa täynnä olevat lahja-


Käkisalmen narkomaanikodilla kaikki osallistuvat ylistykseen.

kassit mukanamme Heinjoelle. Saamme heti kokea, miten hartaasti meitä on odotettu. Alma-Leena, Kristiina ja monet muut ovat hukkua halauksiin. Toinen toisensa jälkeen vanhukset ja nuoremmatkin kokousvieraat toteavat: – Ihanaa, että vihdoinkin tulette! Kuulumisten, laulujen, todistusten ja puheiden jälkeen on aika siirtyä kokoussalista eteisen puolelle, jossa odottavat mehutarjoilu ja täyteen lastatut ruokakassit. Kaikilla ei kuitenkaan ole yhtä kiire nauttimaan tuomisistamme – nainen, jota en muista ennen nähneeni, haluaa puhua Kristiinan kanssa. Kun he viimein palaavat toisten luo, nainen hymyilee kyyneleet silmissä – hän on juuri saanut syntinsä anteeksi ja antanut elämänsä Jeesukselle! Voi sitä riemua, joka loistaa sekä hänestä että evankelistana ja sielunhoitajana toimineesta Kristiinasta. Eikä uskoniloa hehkuva nainen ole ainoa, joka osoittaa kiitostaan. Pian ruokakassinsa jo kotiin vienyt Valentina-mummo palaa uudelleen ja ojentaa Kristiinalle mahtavan kukkakimpun. Ymmärrämme kaikki, miten tärkeää on käydä täällä Heinjoella näitä ystäviä tapaamassa ja kannustamassa.

VAIN HERRA VOI VAPAUTTAA PYSYVÄSTI

Lauantaiaamuna suuntaamme suoraan Käkisalmeen. Kun olemme käyneet yksinhuoltajaäidin Nadjan luona, viem-

Heinjoen Valentina-mummo miehineen Alma-Leenan halauksessa

me vaatteita ja tavaroita lastenkotiin ja ajamme sen jälkeen Käkisalmen narkomaanikotiin, jossa saamme sekä jakaa että ottaa vastaan sanaa. Kodin lämmin ilmapiiri toivottaa meidät heti tervetulleiksi. Luottamus siihen, että Jumala on voimallinen vapauttamaan kaikista vihollisen kahleista, myös huumeista, on täällä vahva. Niin moni on jo saanut elämälleen uuden alun. Ei ihme, että ylistys kaikuu voimakkaana ja näkyy myös ilona asukkaiden silmissä ja olemuksessa. Jo kodille tullessamme saamme kuulla, että heillä on varhain aamulla ollut iloinen perhetapahtuma: yksi emakoista on synnyttänyt kymmenkunta pientä porsasta. Kokouksen jälkeen monet meistä haluaisivat vielä käydä katsomassa tätä perheihmettä. Oleg ei kunnolla ehdi edes kertoa venäjäksi, mitä toivomme, kun kysymyksen alku ”Voisimmeko ottaa kuvan…” panee miehet äkkiä liikkeelle, eivätkä he enää kuule Olegin viimeistä sanaa ”possuista”. He järjestävät nopeasti tuolit suoriin riveihin ja ohjaavat meidät suomalaiset eturiviin istumaan. Asukkaat itse seisovat meidän takanamme. Tulee komea kuva koko porsasperheestä! Pääsemme toki vielä sikalaankin ennen kuin suuntaamme kohti majapaikkaamme.

TÄRKEÄT KOIVISTON LAPSET

Sunnuntaina ehdimme osallistua vielä

Koiviston entinen kesälapsemme Ksenia tyttärineen

parin tunnin ajan Valentinan oman seurakunnan jumalanpalvelukseen. Saarnan jälkeen meidän on kuitenkin aika jatkaa matkaa kohti Viipuria ja sieltä eteenpäin Suomeen. Käkisalmessa tiimiimme liittyi jo aikanaan Koiviston lastenkotilasten Suomen kesäleireillä tutuksi tullut Sergei, ja Viipurin Kristillisessä keskuksessa tapaamme vielä Ksenian, joka 6-vuotiaan tyttärensä kanssa käy usein Richard ja Judy Groutin luona. Ksenia kyselee haikeus äänessään Suomen kummistaan Päivistä ja pyytää lähettämään paljon terveisiä. Sekä Sergei että Ksenia ovat nyt aikuisia, mutta silti me suomalaiset – samoin kuin kesäleireillä olleet Judy ja Richard – olemme heille yhä äärettömän tärkeitä. Pääseekö jo pienenä hylätty lapsi koskaan eroon perimmäisestä yksinäisyydestään? Siihen en osaa vastata, mutta sen tiedän, että jo heidän ta­ kiaan näitä Venäjän tiimimatkoja tulee ja kannattaa jatkaa.

VENÄJÄN TYÖ

040 723 8188 venaja@onewaymission.fi 25


MONGOLIA

TEKSTI TAPANI SUONTO KUVAT ANNE SUONTO

MONGOLIAN

IHME

One Wayn työntekijät eri puolilla maailmaa tekevät työtä suurella antaumuksella, vaatimattomissa olosuhteissa ja vaatimattomilla tuloilla. Mongoliassa monet tekevät työtä pelkällä ruokapalkalla saatuaan itse avun elämänsä suuriin ahdistuksiin One Wayn työn kautta.

S

uuressa, laajojen arojen maassa palvelevat sisaremme ja veljemme ovat rakentaneet koko paikallisen One Way Faithin työkeskuksen omin käsin tehden jopa osan tiilistä itse ja näin saaneet ihmeitä aikaan hyvin pienillä kustannuksilla. He eivät ole koskaan pyytäneet meiltä enempää kuin mitä olemme kuukausittain luvanneet lähettää työn rahoittamiseksi, mutta siitä huolimatta he ovat saaneet valtavasti aikaan. Nämä konkreettiset työn kasvun merkit – uudet rakennukset tai muut ulkoiset tekijät – eivät ole kuitenkaan olennaisin asia, vaan se valtava hedelmä, jota työ on kantanut vaatimattomista olosuhteista huolimatta. Suuri joukko kodittomia alkoholisteja on saanut avun ja

26

RAPORTTI 4/2 0 1 9

vapauden alkoholiongelmaansa tultuaan uskoon. Nyt he opiskelevat Raamattua työkeskuksessamme, missä kokoontuu myös elävä kristillinen seurakunta buddhalaisen maailman ympäröimänä.

HEDELMÄLLISTÄ VANKILATYÖTÄ

Vankilatyö on tuottanut suurta hedelmää, niin että erään naistenvankilan vangeista jopa noin 80 prosenttia on tullut uskoon. Vangit opiskelevat nyt Raamattua vankilassa ja kokoontuvat rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa yhdessä. One Wayn työntekijät käyvät heitä opettamassa ja kannustamassa eteenpäin. Erään vankilan päivät alkavat joka aamu kovaäänisistä kuuluvalla Raamatun luvulla. Evankeliumin voima


Miestenkodin salissa nukutaan vieri vieressä.

Naistenkodin naisia raamattupiirissä jurtassa.

Uudessa lisärakennuksessa on asunto kuudelle perheelle sekä yläkerrassa kokoustilat seurakunnalle.

27


MONGOLIA

Harjat valmistuvat uudessa toiminta- ja kokoustilassa.

on tullut niin konkreettisesti osoitetuksi vankiloiden henkilökunnalle, että ovet ovat apposen auki One Way Faithin tekemälle evankelioimistyölle. Työn menestys on nähty Mongoliassa laajemminkin, sillä valtio valitsi One Way Faithin pari vuotta sitten vuoden merkittävimmäksi järjestöksi ja sen johtajan Munkhuu Magsarin Mongolian merkittävimmäksi järjestöjohtajaksi. Siinä on esimerkkiä meille kaikille ympäri maailmaa. Mongolia on työkenttä, jolle olemme onnistuneet keräämään kaikkein vähiten taloudellista tukea, mutta se ei ole heitä pysäyttänyt, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

ANTAUMUKSELLISTA KRISTILLISYYTTÄ

Mongoliassa näkyvän työn arvoa lisää se, että koko buddhalaisessa Mongoliassa oli vielä 1990-luvulla vain muutama kristitty. Suurimmalla osalla uskovista ei näin ollen ole minkäänlaista kristillistä perinnettä takanaan. He ovat havahtuneet kristillisiin arvoihin ja elämäntapaan vasta äskettäin. Se saattaa toisaalta olla myös yksi selitys sille suurella antaumukselle, jolla työtä tehdään. Mongolialaisilla ei ole mitään ennakkokäsitystä siitä, miten kristittynä eletään. Heillä ei ole valmista mallia kirkossa istuvasta seurakunnasta, jolle riittää yksi saarna viikossa ja siinä kaikki. He ovat tulleet uskoon toisten antaumuksen seurauksena ja saaneet heti alussa mallin sieluja voittavasta kristillisyydestä sekä ahkerasta ja kuuliaisesta Jumalan palvelemisesta arjessa. Heille näyttää olevan itsestäänselvyys, että kaikki on pantava likoon evankeliumin tähden.

Naistenkodin naisia ja henkilökuntaa keittiöjurtan edustalla.

28

RAPORTTI 4/2 0 1 9

JUMALAN IHMEISSÄ ASKEL KERRALLAAN

Kun aikanaan 2000-luvun alkupuolella ensi kerran matkustimme Mongoliaan, meillä ei ollut mitään tietoa siitä, miten ja ketkä työtä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tekisivät. Silloin maassa oli vielä kovin vähän kristittyjä. Monet niistä uskovista, jotka ovat tänään työssä mukana, eivät silloin tienneet mitään evankeliumista, vaan olivat buddhalaisuuden ikeen alla. Heistä kukaan ei voinut edes aavistaa, mitä Jumala oli heitä varten suunnittelemassa. Samalla tavalla heille kuin meillekin tämän kaiken katseleminen on suurta Jumalan ihmettä. Me olemme saaneet tässäkin työssä ja maassa olla osa suurta salattua Jumalan suunnitelmaa, joka avautuu ihmisille vasta vähitellen, askeleen kerrallaan. Kuinka tärkeätä onkaan, että me astumme uskossa eteenpäin, vaikka emme vielä tiedäkään tarkkaan, mihin olemme menossa. Jumala tietää, ja se riittää.


Rohkaiseva

tarkastusmatka Mongoliaan TEKSTI TIINA SINKKONEN KUVAT ULLA KÄRNÄ

One Way Faithin uskollinen työntekijäporukka keskuksen pihamaalla.

One Wayn työtä eri puolilla maailmaa seurataan ja käydään katsastamassa säännöllisesti – sitä edellyttää Suomen poliisihallitus. Menneenä syksynä matkalle lähti kolmen hengen tiimi johtajanaan Tiina Sinkkonen, joka vastaa Mongolian työn koordinoinnista Suomessa. Tässä raportti heidän matkastaan.

M

ielenkiintoinen ja lämmin Mongolian pääkaupunki Ulan Bator toivotti ensikertalaisista koostuvan tiimimme tervetulleeksi. Odotimme jännittyneinä, mitä tuleman pitää. Ja kyllä tuleman piti: sydämellisiä kohtaamisia, koskettava evankeliointimatka vankilaan, tutustumista miesten- ja naistenkoteihin ja mielenkiintoinen retki maaseudulle, halki arojen tutustumaan maanviljelykseen. Emme olisi voineet pyytää enempää.

LÄMMITYS KUNTOON TALVEKSI

2000-luvun alkupuolella Mongoliaan perustettu One Way Mission – paikallisittain One Way Faith – ylläpitää miesten- ja naistenkoteja Ulan Batorin laitamilla. Reilunkokoisella maa-alueella sijaitsee useita rakennuksia ja kolme jurttaa. Kaikki rakennukset ovat täydessä käytössä, ja tilantarve on johtanut siihen, että paikalliset ovat rakentaneet lisärakennuksen, jossa on asunto kuudelle perheelle sekä yläkerrassa kokoustilat seurakunnalle. Tiilet rakennukseen on ostettu vankilasta, jossa vieraillaan kuukausittain evankeliumin sanomaa vieden. Alakerran perheasunnot ovat vain huoneita ilman mu-

kavuuksia, mutta arvokkaita sellaisille, jotka niitä tarvitsevat. Rakennuksessa ei vielä ollut lämmitystä, ja siksi One Wayltä tarvittiin nopeasti rahallista tukea asian järjestämiseen. Mongoliassa ei nimittäin ole varsinaista syksyä lainkaan, vaan lämmintä kesää seuraa nopeasti vaihtuva sää ensilumineen. Kylmässä talvessa lämmin asunto on arvokas asia. Yläkerran kirkkosali on kaunis ja tilava. Varsinaisen jumalanpalvelustoiminnan lisäksi salissa on erilaista koulutusta ja opetusta – sekä hengellistä että elämäntaitoihin liittyvää.

MIESTEN- JA NAISTENKODIT TÄYTTYVÄT

Naistenkoti sijaitsee jurtassa, jossa asuu yhdeksän naista. Kodikas ja lämmin jurtta on viihtyisä asumus mutta varsin pieni niin monelle naiselle. Lisätilalle on selkeä tarve. Miestenkoti sen sijaan on huomattavasti suurempi. Alakerrassa sijaitsee suuri makuusali, jossa vuoteet ovat vierekkäin ja jokaiselle on oma henkilökohtainen, lukittava lokero. Syyskuussa salissa asui 35 miestä. Yläkerran tiloissa voidaan kokoontua koulutustilaisuuksiin, ja siellä tehdään myös käsitöitä. 29


MONGOLIA

Miestenvankilassa vieraillaan kuukausittain. Tällä kertaa mukana One Wayn tiimi Suomesta.

Kylmä talvi tuplaa nopeasti miestenja naistenkodin asukkaiden määrän. Asukkaat ovat alkoholismista toipuvia henkilöitä, joista usealla on vankilatausta. Pääsääntöisesti he ovat myös asunnottomia ilman sosiaaliturvaa. Monella ei ole edes henkilöpapereita. He ovat siis täysin yhteiskunnan ulkopuolella olevia ihmisiä.

EVANKELIUMIN JÄLKI PUHUTTELEE

Uuden asukkaan tullessa kodille häntä pyritään auttamaan kokonaisvaltaisesti elämän alkuun, ja henkilöllisyyspapereiden hankinta on osa kokonaisuutta. Työn johtaja Munkhuu Magsar näytti meille valokuvia kodin asukkaista silloin, kun he olivat tulleet kodille asumaan. Muutos oli järisyttävän suuri. Ei voi kuin ihmetellä, mitä evankeliumi ja lähimmäisen rakkaus saavat aikaan. Munkhuun lisäksi palkattuja työntekijöitä ovat hänen autonkuljettajanaan toimiva puoliso Miigaa, sosiaalityöntekijät Khurlee ja Tuul, pastori Nordog, varastonhoitaja Lkhagvaa ja talvikaudelle palkattava sosiaalityöntekijä. Lisäksi kirjanpitäjä työskentelee osaaikaisesti.

”RUKOUSHARJOJA” JA VILJELYKSIÄ

Miestenkodin asukkaat osallistuvat rakennustöihin kodilla ja muualla. Jos he ansaitsevat palkkaa, osa siitä tulee kodille vuokrana. Lisäksi kodilla tehdään myös erilaisia puutöitä, ja näistä saadaan lisätuloja kodille. Jokainen Mongolian-työn kummiksi ryhtyvä saa lahjaksi kodilla tehdyn harjan. Toimme matkalta 30 harjaa, ja tällä ostoksella tuimme myös kodin toimintaa. Harja muistuttaa meitä Suomessa rukoilemaan mongolialaisten puolesta. Se lienee ainoa ”rukousharja” maailmassa. Naistenkodin asukkaille on opetettu mm. käsitöitä. Valitettavasti moneen on mennyt elämä jättänyt jälkensä ja

30

RAPORTTI 4/2019

uuden oppiminen on käynyt vaikeaksi. Käsityötaitojen oppiminen ei ole ollut helppoa. Ongelmat ovatkin sekä henkisiä että fyysisiä. Kodin väki viljelee myös maata ruuan hankkimiseksi. Maaseudulla sijaitsee sekä laaja perunapelto että kasvihuone, ja kodin miehet huolehtivat maa-alueiden hoidosta. Suurella ylpeydellä meille esiteltiin hienoa satoa. Lähellä sijaitsevilla muilla kasvihuoneilla työskenteli muiden järjestöjen työntekijöitä, ja ihmetystä on herättänyt se, että kotimme työntekijät eivät käytä alkoholia. Se on poikkeuksellista maassa, jossa alkoholismi on vakava ja yleinen ongelma. Työntekijämme esittelivätkin itsensä yleensä raitistuneiksi alkoholisteiksi. Rukoillaan heidän puolestaan.

VILLASUKKIA VANGEILLE

Seurakuntatyöllä on keskeinen asema keskuksen toiminnassa. Sunnuntaikokousten lisäksi pidetään raamattupiirejä, käydään evankelioimassa, pidetään pyhäkoulua lapsille ja painatetaan hengellistä materiaalia. Seurakunta tukee kodin toimintaa sekä taloudellisesti että auttamalla työssä. Jokainen kodille tuleva lukee ensitöikseen Tapani Suonnon kirjoittaman ja One Way Missionin mongoliankielisenä kustantaman Laurikirjan. Ehkä kirjan kertoma tarina roskalaatikoissa asuvasta miehestä, jonka Jumala nosti merkittäviin tehtäviin, toimii rohkaisuna monelle. Mikään elämä ei ole Jumalalle arvoton, ja Hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Seurakunta on tehnyt hedelmällistä vankilatyötä jo kymmenen vuotta. Moni vanki on tullut uskoon, ja vierailuita odotetaan kovasti. Vankilaan on lisäksi saatu sisustaa huone, jossa on hengellistä kirjallisuutta ja kitaroita. Huoneessa voi ylistää Herraa ja lueskella rauhassa. Aamuisin vankilan kovaäänisistä luetaan Raamattua. Lisäksi suomalaisten

Munkhuu Magsar ja ensivierailulla ollut uusi Mongolian-työn koordinaattori Tiina Sinkkonen.

naisten kutomat villasukat lämmittävät nyt vankien jalkoja Mongolian pakkasissa. Lahjasukkien jako oli koskettava hetki niin lahjan antajille kuin saajille.

TUNNELMIA MATKALTA

Tiimissä mukana ollut Ulla Kärnä totesi, ettei tiennyt, mitä odottaa matkalta, ja Mongolia yllätti hänet täysin. – Vaikea eritellä, mikä matkassa oli mieleenpainuvinta. Kaikki tuntui mahtavalta, kun meitä kuljetettiin paikoissa, joihin tavallinen turistimatkalainen ei pääse. Oili Paavola ilmoittautui jo uudelle matkalle, ja Anne Suontoa puhutteli erityisesti se, kuinka pienillä resursseilla on saatu niin paljon hyvää aikaiseksi. Saimme nauttia siunatusta matkasta.

MONGOLIAN TYÖ

045 114 8855 mongolia@onewaymission.fi


INTIA

! e l l u n i s i n e s k u t Todis 20 vuotta One Wayllä Intiassa

TEKSTI SWARNA KODALI KUVA ATTE AUVINEN

T

ervehdin sinua Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä! Haluaisin kertoa sinulle vähän elämästäni viimeisten 20 vuoden aikana, kun olen työskennellyt One Way Missionissa. Olin nuori uskova, kun menin naimisiin mieheni Joelin kanssa, eikä minulla ollut minkäänlaista käsitystä, miten tulisi palvella Jumalaa tai miksi minun ylipäänsä tulisi palvella Jumalaa. Opiskelin tuohon aikaan konetekniikkaa ja unelmoin hyvästä työpaikasta, vaurastumisesta ja asettumisesta aloilleni, kuten monet muutkin. Halusin ennen kaikkea turvata elämäni taloudellisesti ja varmistaa mukavat oltavat, niin kuin olin aina haaveillut. Halusin toki käydä myös joka sunnuntai kirkossa. Asetuimme Joelin kanssa asumaan Bangaloreen. Hänellä oli oma yritys ja minulla hyvä työpaikka. Olin tyytyväinen elämääni, ja niin olivat vanhempanikin. Kaikki oli hienosti, ja unelmani olivat käymässä toteen. Mutta sitä iloa ei kestänyt kauan. Kaikki alkoi murentua, kun Joel rupesi puhumaan Jumalan antamasta näystä palvella Herraa ja köyhiä, kuten orpoja ja leskiä. Hänen näkynsä teki minut levottomaksi, ja minun oli vaikea yhtyä siihen. Joelin suunnitelmissa oli palata Vijayawadaan auttamaan isäänsä, joka jo saarnasi kylissä evankeliumia ja auttoi köyhiä. Minulle ajatuskin paluusta Vijayawadaan oli katastrofi, joka murskaisi kaikki suunnitelmani perustaa perhe ja elää taloudellisesti vakaata elämää ja nauttia nykypäivän ylellisyyksistä. Lopulta monien keskustelujen päätteeksi suostuin paluuseen, mutta sisimmässäni olin hyvin pettynyt, kun jouduin jättämään kaikki mukavuudet ja ilonaiheeni. Tuntui, että palasin keskelle eimitään. Tuolloin en palannut Vijayawadaan siksi, että olisin ymmärtänyt, mitä Jumalan palveleminen tarkoittaa, vaan koska halusin kunnioittaa mieheni päätöstä ja tehdä hänet onnelliseksi. Koin tekeväni todella suuren uhrauksen. Mutta kun tänään katson elämääni taaksepäin, näen, että päätös lähteä Bangaloresta on ollut elä-

mäni paras päätös. Se muutti elämäni suunnan, ja koko elämäni täysin. Olen oppinut turvaamaan Jumalaan ja nähnyt, miten Hän johdattaa meitä. Se mitä menetin, on pientä ja vähäpätöistä verrattuna siihen, mitä sain. Tänä päivänä työskenneltyäni melkein 20 vuotta One Way Missionilla Intiassa sadat lapset kutsuvat minua ammaksi, joka tarkoittaa ’äitiä’. Sadat iäkkäät lesket kohtelevat minua kuin omaa tytärtään. Minulla on vahva yhteys One Way Missionin työntekijöiden kanssa; he rakastavat ja kohtelevat minua kuin perheenjäsentä. Tuhannet kyläläiset – jopa ne, jotka eivät tunne Kristusta – tuntevat minut nimeltä ja kunnioittavat minua. Ja ennen kaikkea, Jumala on antanut minulle upean mahdollisuuden kertoa evankeliumia lapsille ja nuorille. Ymmärrän, että kaikki tämä on mahdollista, koska Kristus minussa vahvistaa ja johdattaa minua joka päivä. Tämän kaiken olen saanut, kun lähdin Bangaloresta. Voit vain kuvitella, mitä kaikkea olisi jäänyt kokematta, jos olisin jäänyt sinne. Ajatuskin kauhistuttaa. Minun on helppo yhtyä Matteuksen evankeliumin sanoihin ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hä­

nen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille anne­ taan” (6:33). En tietenkään ole saanut kaikkea halua-

maani, mutta olen saanut kaiken, mitä Jumala tahtoi minun saavan, ja se on ollut siunaus. Jumala on siunannut minua myös asioilla, joita halusin. Hän on antanut minulle ihanan perheen ja kolme kaunista tytärtä. Hän on antanut minulle kaiken, mitä tarvitsen, ja vieläpä paljon enemmän kuin saatoin kuvitellakaan. Haluan rohkaista sinua tällä todistuksellani. Jos palvelet Herraa, Hän siunaa sinua ja korvaa sen mitä olet menettänyt. Hän täyttää sinun tarpeesi ja antaa, mitä sydämesi halajaa. Jumala on uskollinen, joten säilytä uskosi äläkä käänny takaisin. Se, mitä saat, on jotain paljon suurempaa kuin se, mistä luovuit.

31


INTIA Lesket ruuanlaittopuuhissa

Hylätyillä leskillä riittää sydäntä muiden tarpeille TEKSTI LAURA PEKKARINEN KUVAT PAAVO PEKKARINEN

Suloinen kurttuinen käsi, joka kaipaa silitystä. Iloinen telugunkielinen puhe, jolla yritetään ahkerasti kertoa minulle jotain, mitä en ymmärrä. Kyse on Intian One Waykylän leskistä, joita olen tullut tapaamaan lapsityön lomassa. Juttelen ja silitän.

O

ne Way -kylän vanhukset ovat arvokkaita ja kauniita hentoine ja hauraine piirteineen. Moni pyytää rukousta, ja siunaan heitä. Useat muutkin matkalla olevat suomalaiset käyvät heitä tapaamassa. Järjestimme yhdessä tilaisuuden, jossa rohkaisimme leskiä, hieroimme hartioita ja selkiä ja lauloimme lauluja. Jokainen leski sai mukaansa pienen saippuapaketin. Leskille lahjoitettiin myös tukijoiden varoilla ostetut patjat ja tyynyt. 32

RAPORTTI 4/2019

JUMALA, LESKIEN PUOLUSTAJA

Arjen keskellä intialaiset työntekijät pitävät huolen myös leskien muista tarpeista. Näin Jumala, joka on ”orpojen isä ja leskien puolustaja” huolehtii heikoista (Ps. 68:6). Jo ensi tapaamisesta, lähes viisi vuotta sitten, koin rakkautta näitä intialaisia leskiä kohtaan. Joka kerta, kun olen käynyt heitä tapaamassa, olen tullut kosketetuksi, rakastetuksikin. Lesket rukoilevat myös meidän suomalaisten puolesta.

Leskiä on One Way -kylällä tällä hetkellä 32. Heidän talonsa ovat kahdessa rivissä kylän yhdessä kulmassa, mangopuupuiston vieressä. Talojen edustalla juoksentelevat ankat ja kanat, joku leski pesee pihamaalla sariaan, toiset ovat tulleet kuistille istuskelemaan ja lepäämään. Lesket ovat erilaisista taustoista ja Intiassa leskiin liittyvien väärien uskomusten tähden jääneet muualla vaille huolenpitoa. He ovat usein kokeneet rakkaudettomuutta ja hylkäämistä. One Way -kylältä he ovat saaneet turvapaikan: suojan ja toivon elämään.

LESKET ANTAVAT VÄHÄSTÄÄN

Lesket osallistuvat kylän töihin. Olen usein nähnyt heidän pilkkovan keittiö-


TUE ONE WAY MISSIONIN TEKEMÄÄ TYÖTÄ LAHJOITA PUHELIMELLA

0600 02812 Lahjoituspuhelun hinta on noin 10 € Uudenmaan Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2018/604

Intian lesket muistavat rukouksissaan myös suomalaisia sisaria ja veljiä.

rakennuksen kuistilla vihanneksia tai lakaisevan roskia pihamaalta pois. Leskille osoitetun tukemme lisäksi he saavat valtiolta pientä eläkettä, noin 1 000 rupiaa kuussa. Äidinrakkaudellaan moni leski antaa lähes koko eläkkeensä paikallisissa kylissä asuville jo aikuisille lapsilleen. Jotain pientä saattaa jäädä omaankin pussiin. Usein leskellä on myös One Waykylän orpolasten joukossa joku oma suosikkilapsi, jolle hän toimii ”mummona” ja haetuttaa lapselle vaikkapa makeisia. Syyskuussa Intiassa oli rankkoja sateita, ja One Way -kylänkin lähialueella riehui denguekuumetta ja lavantautia. Onneksi kylän lesket säästyivät kuitenkin näiltä pahoilta sairauksilta ja heillä on ollut vain tavanomaista flunssanpoikasta ja tyypillisiä vanhemman iän nivelkolotuksia. Muuten lesket voivat hyvin. He käyvät välillä terveystarkastuksissa sairaalassa, ja One Way -kylässä heille on oma sairastupa, johon saa jäädä sairastamaan. Kylällä laitetaan ruokaa myös lähistön leskille. Tämän ruokaavun piirissä on tällä hetkellä lähes sata vanhusta, joista osa on miesleskiä. Jo pitkään toiveena on ollut rakentaa One Way -kylälle asuintalo myös miesleskiä varten. Jos haluat, voit rukoilla, että tästä unelmasta tulisi totta Jumalan aikataulussa.

INTIAN TYÖ

050 381 4864 intia@onewaymission.fi

Rekennuttajainsinööritoimisto

STENROOS OY Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten tunnollista rakennuttamista ja rakennustyön valvontaa. Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki Puh. 041 534 4844

Vaikka Intian yhteiskunta on hylännyt lesket, heillä riittää äidinrakkautta sekä omille lapsille että One Way -kylän orvoille.

TULE INTIA-KUMMIKSI Intiassa on jatkuva tarve uusille kummeille. Orvon kummimaksu on 44 € /kk, katulapsen, vammaisen ja lesken 40 €/kk ja pastorin kummituki 50 € /kk.

”Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala.”

ONE WAY KAUPPA raitis & rakentava

KUMMISIHTEERIT: Raili Saloseutu (orvot) 0­ 40 534 9531 raili.saloseutu@hotmail.com

Henna Karjalainen (katulapset) 040 591 9587, hennakar@hotmail.com

Laura Pekkarinen (lesket) 040 047 4349 laura.ilona@gmail.com Ritva Korpiniemi (vammaiset) 040 586 2944, ritvahelenak@gmail.com

I­ rmeli Kojonen (New Hope -työ) 044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com 33


ISRAEL

Šofarit soivat kutsua rukoukseen TEKSTI JA KUVAT KRISTIINA WILEY

Tänä aamuna olen kuunnellut lähes jatkuvaa šofarien puhallusta lähisynagogista. Kukkulan rinteillä ääni kantaa hyvin. Se kutsuu alueen asukkaita rukoukseen ja parannuksen tekoon. Jom Teruah eli šofareiden juhla aloittaa yhdessä juutalaisen uudenvuoden kanssa syksyn juhlakauden.

ja joidenkin arvioiden mukaan Hän saapuu takaisin saman juhlan aikana. Silloin Raamatun viimeisetkin ennustukset toteutuvat.

U

Israel on maailman tapahtumien keskipisteessä tänäkin päivänä. Kansojen tämänhetkinen kuohunta koskettaa Israelia syvästi, sillä juuri sen rajoilla kuohuu. Kaikki maailman valtavoimat ovat keskittyneet Syyrian ja Lähi-Idän ympärille. Kahtiajakautumisen näkee yhä selvemmin; suuri osa näistä voimista vastustaa Raamatun totuutta, kristittyjä ja juutalaisia. Myös paavi ja suuri osa katolista maailmaa on tässä vastustajien joukossa. Paavi kutsui kokoon ryhmän, joka aloittaa krislamin (kristinuskon ja islamin yhdistelmä) lobbaamisen. Jerusalemin kolmatta temppeliä valmistellaan kaikkien ihmisten, uskontojen ja ideologioiden pyhäköksi. Näytelmälava on valmis antikristuksen esiintulolle – hänen, joka julistaa rauhaa kaikkialle. Mutta rauhaa ei tule, vaan hirmuvalta.

udenvuoden ja Jom Kippurin, suuren sovituspäivän välillä ihmisillä on kymmenen päivää aikaa valmistua rukoillen ja paastoten Jumalan edessä. Juutalaisen perinteen mukaan juuri tuona päivänä Jumalan kirjat avataan ja vuoden ”saldo” tarkastetaan. Onko hyvien töiden summa suurempi kuin pahojen? Se määrää, onko nimesi kirjoitettu Elämän kirjaan. Monet toivottavatkin toisilleen uuden­vuoden toivotuksen lisäksi ”ansiokasta allekirjoitusta”. Raamatun mukaan sovitus vaatii kuitenkin enemmän: uhrilampaan ja syntipukin, jonka päälle kaikki ihmisten synnit pannaan ja joka lähetetään takaisin erämaahan. Jeesus täytti nämä molemmat puolet. Hän on Uhrikaritsamme, joka kantoi kaikkien synnit.

34

RAPORTTI 4/2019

LEHTIMAJANJUHLILLA KADUT TÄYTTYVÄT

Jom Kippurin jälkeen alkaa lehtimajanjuhla, joka on muistutusta Israelin erämaavaelluksesta ja siitä, miten Jumala oli sielläkin läsnä israelilaisten kanssa – tulipatsaassa ja pilvessä. Juhlien aikaan kadunvarsia koristavat erilaiset lehtimajat tai teltat, ja kaikki pyrkivät syömään ateriansa ystävien kanssa ja jopa juomaan kahvit kahvilassa näissä majoissa. Teltat on koristeltu kauniisti hedelmillä, valoilla ja kukilla. Juhla-aikana Jerusalemin kaupunki täyttyy vieraista ja turisteista. Eräänä vuonna kuulin jatkuvasti suomea Ben Jehudan kävelykadulla ja tapasin yllättäin monia ystäviä. Viisaiden laskelmien mukaan Jeesus syntyi juuri lehtimajanjuhlan aikaan,

KUOHUNTAA JA KAHTIAJAKAUTUMISTA


Punaisen Maton keskuksen asiakas Sarit otti vastaan kasteen!

Iloisen kastejuhlan jälkeen Tel Avivin rannalla. Kuvassa mm. Sar it (kesk.) ja Anat Brenner (toinen oik .).

Todellisen rauhan ja sovun voi tuoda vain Rauhan Ruhtinas, koko taivaan ja maan Luoja! Jerusalemin naistenkodilla olemme viime kuukausina eläneet vilkasta aikaa lasten ja äitien asioita puidessamme. Huolena on ollut pienen kahdeksan kuukautta vanhan Amir-pojan runsas sairastelu. Muutaman viikon päästä on odotettavissa sydänleikkaus. Yksi äideistämme joutui lähtemään kodistamme tyttärensä kanssa, kun hän rikkoi kodin sääntöjä useasti. Jäämme kuitenkin rukoilemaan hänen ja Asja-tytön puolesta, ja uskon, että kylvetyt siemenet tuottavat ajallaan hedelmää hänenkin elämässään. On ollut myös ilo nähdä asioiden menevän eteenpäin, sillä äidit ovat löytäneet työtä ja ovat kohta valmiita itsenäiseen elämään. Punaisen Maton työ on ollut siunattua viime viikkojen aikana. Yksi asiakkaista, jonka kanssa on rukoiltu ja opiskeltu Raamattua vuoden verran, oli valmis seuraavaan askeleeseen ja kävi vesikasteella Tel Avivin rannalla. Hän on myös jo auttanut meitä keskuksen työssä ja menee selvästi eteenpäin elämässään. Olemme olleet katsomassa keskukselle uusia tiloja aivan naapurista.

Neuvottelut ovat käynnissä, ja Anat Brenner on rohkaistunut mm. remontin rahoituksen suhteen, sillä tila vaatii peruskorjauksen putkitöitä myöten. Rukousaiheenamme on myös Afrikkalaisen kulttuurin keskus, joka ilmestyi aivan seinänaapuriin pari viikkoa sitten. Kuvista ja patsaista päätellen keskus edustaa afrikkalaista noituutta. Sima, yksi työntekijöistämme, kävi jo esittäytymässä heillä ja kertoi paremmasta tiestä. Soppakeittiön työ jatkuu ennallaan. Olen iloinnut monista uusista ruokailijoista. Meillä on alkanut käydä myös yhä enemmän uskonnollisia juutalaisia sekä muutamia lapsiperheitä. Machaseh-järjestössä (One Wayn yhteistyöjärjestö Jerusalemissa) on ollut tänä kesänä muutamia vapaaehtoisia, mm. suomalainen Mirja. He ovat auttaneet myös naistenkodilla lastenhoidossa sekä vakituisesti soppakeittiöllä. Naistenkodilla ja soppakeittiöllä on lisäksi kahden kuukauden ajan vapaaehtoisena suomalainen Tamara. He ovat kaikki valtavia siunauksia ja suurena apuna!

SIUNATTU RUKOUSPIIRI

Mitään hengellistä työtä ei voi tehdä

yksin. Tarvitsemme Kristuksen ruumista, toinen toistamme. Yhteys, toistemme puolesta rukoileminen ja päätösten teko yhdessä ovat ihania asioita. Koen olevani tässä suhteessa siunattu: Herra on antanut hyviä yhteistyökumppaneita, joista on tullut myös ystäviäni. Pääsin muuttamaan kuukausi sitten uuteen asuntoon. Sydämelläni on ollut jo pitkään rukouspiirin aloittaminen kodissani, ja nyt se tuli mahdolliseksi. Olemme kokoontuneet vasta muutaman kerran joka maanantai-ilta, mutta piiri on ollut jo nyt siunaus. Meitä on 2–3 henkeä, mutta uskon, että muutamia tulee vielä mukaan. Koen vahvasti, että yhdessä rukoileminen ja Herran etsiminen on ensiarvoisen tärkeää näinä kriittisinä aikoina. Antony Simonin poika Joshua sanoi eräässä kokouksessa oltuaan viikon armeijan kertausharjoituksissa: – Jos koskaan olet siunannut Is­ raelia, nyt on aika tehdä se!

ISRAELIN TYÖ

044 515 2500 israel@onewaymission.fi

35


ITALIA

Katto kuntoon! Anagniin Secondien kodin yhteyteen on valmistumassa uusi lähetyksen keskustoimisto.

Italian evankelinen lähetys 50 vuotta TEKSTI JA KUVAT TUULA KUORILEHTO-SECONDI

Missione Italiana per l’Evangelo (MIE) on One Wayn yhteistyökumppani Italiassa. Sen kanssa tehdään tiimilähetys-, kirjallisuus- ja TV-työtä. Syyskuussa järjestö vietti 50-vuotisjuhlaa Etelä-Italiassa, saap­paan kannassa, missä sen toiminta aikanaan alkoi.

T

ämän vuoden kuluessa lähetyksen keskustoimisto siirtyy KeskiItaliaan, Anagnin keskukseen, jota ollaan paraikaa kunnostamassa.

36

RAPORTTI 4/2019

50-vuotias MIE-lähetys ja sen perustaja- ja johtajapar isku ja Mosè Baldari ympärillä än aluejohtajat (vas.) pastori nta Maria t Scarpino, Ania, Secondi ja Pellizzeri.

Lähetyksen perustajat, Maria ja Mosè Baldari, jatkavat järjestön johdossa korkeasta iästään huolimatta. 81ja 86-vuotias teräspariskunta matkustaa edelleen ympäri Italiaa kaikkien läänien kokouksissa niin kauan kuin Jumala siihen voimia antaa. Missione Italiana per l’Evangelo on kattojärjestö itsenäisille seurakunnille. Jokainen seurakunta päättää vapaasti kaikesta toiminnasta ja omien kolehtirahojen käytöstä. Siksi tämän lähetyksen seurakunnat ovat hyvin erilaisia. Kaikki ovat kuitenkin allekirjoittaneet uskon pääkohdat, joita ovat: Raamatun

jumalallinen inspiraatio ja erehtymättömyys, Jumalan kaikkivaltius, kolminaisuus, syntiinlankeemus, Jeesuksen sovitusuhri ja ylösnousemus, Pyhä Henki synnintunnon ja uskon antajana ja uskovassa asuvana ja toimivana, universaali seurakunta Kristuksen ruumiina, johon kaikki uskovat kuuluvat, sekä Jeesuksen takaisintulo.

ITALIAN TYÖ

Helena Hänninen 050 413 1304 helena.hanninen-sconamila@elisanet.fi


UGANDA

, e m m a Me hoid ! a a t n a r a Jeesus p Rokotuspäivänä klinikalla riittää äitejä ja pikkulapsia.

TEKSTI PÄIVI HEIKKILÄ KUVA TUIJA NISKANEN

Muleeten kylän Agape-keskuksessa toimii pieni mutta vireä klinikka, jonka tavoitteena on olla erinomainen kristillinen sairaala Mubenden alueella. Se on haaste meille jokaiselle olla mukana tukemassa tätä arvokasta One Wayn työtä Ugandassa.

K

linikan edessä kuivatellaan usein kahvisatoa. Rakennuksen seinustalla varjossa on penkit, ja viime käynnillämme niillä olikin kovasti tungosta. Oli lasten rokotuspäivä. Äidit olivat tuoneet pieniä lapsiaan määräaikana annettavia rokotuksia varten. Siinä sivussa täydennettiin neuvolakortit, johon osaavat hoitajat kirjasivat lasten painon ja pituuden kasvukäyriä varten. Rokotuskorteista kävi ilmi syntymähetkellä annetut tuberkuloosia ja poliota vastaan kohdennetut rokotteet, joita oli täydennetty myöhemmin kolmoisrokotteella. Mukana olivat myöskin rokotteet tarttuvaa maksatulehdusta ja bakteeriperäistä keuhkokuumetta vastaan. Lasten rokotusohjelma on siis melko kattava!

KLINIKAN ARKEA

Klinikalla on jo pitkään työskennellyt ruandalaissyntyinen kätilö. Hän hoitaa synnytykset varsin hyvällä kokemuksella ja ammattitaidolla. Siinä sivussa hän kouluttaa tyttäriään ja hoitaa myös uskollisesti pastori Wilson Sentongoa käyden tämän luona päivittäin. Toisena klinikalla työskentelee kokopäiväisesti Christopher Maiso, joka on koulutukseltaan hoitaja. Hän pystyy hoitamaan pääosan potilaista paikan päällä. Monet tulehdukset, haavat ja malaria hoituvat klinikalla, ja ajoittain pienet naisten ja miesten osastot täyttyvät potilaista. Viimeksi tapasimme useita malariapotilaita. On myös pahoinpitelyä, väkivaltaa ja monenlaista muutakin ongelmaa ja sairautta.

Christopher käy Kampalassa jatkokoulutuksessa, joka osui viimeksi juuri toukokuun tiimimatkamme aikaan. Tapasimme Christopherin kuitenkin vielä lähtiessämme Kampalassa, ja hän toimitti meille tiedot klinikan ajankohtaisista tarpeista. Saimme jopa hienon viisivuotisstrategian, jossa tavoitteena on olla kristillisiin arvoihin perustuva kokonaisvaltainen erinomainen sairaala Mubenden alueella.

TULEVAT TARPEET

Tavoitteen saavuttaminen haastaa myös meitä suomalaisia tukemaan klinikan työtä. Oikeiden diagnoosien tekeminen edellyttää hyvää laboratoriovarustusta. Laboratorion perustarpeiden, kuten mikroskooppilasien, työtakkien ja koeputkien, lisäksi toiveena on hankkia laboratoriojääkaappi lääkkeiden ja rokotteiden säilytykseen. Verensokerimittari ja siihen liittyvät liuskat olisivat tarpeen. Synnytyksiä varten toivottaisiin sänkyä, instrumentteja ja vauvan elvytysvälineitä. Lääkkeet ovat jatkuvasti hankintalistalla, sillä ilman niitä klinikan on mahdotonta toimia. Klinikkaa varten olemme jo saaneet joitakin lahjoituksia, kuten vaakoja lasten punnituksiin, lastenvaatteita ja jopa varat mikroskooppiin. Kiitos, jos haluat olla mukana tukemassa tätä klinikkatyötä. Kaikenlainen tuki, rukoukset ja muistamiset ovat tarpeen. Mottona klinikan seinällä oli: Me hoidamme, Jeesus parantaa. Siltä pohjalta on hyvä jatkaa! 37


UGANDA

Kakonin kaivo palvelkoot

Herramme kunniaksi! TEKSTI MARK LUGAYIZI (SUOM. ARTO MÄKI-NEVALA) KUVA MARK LUGAYIZI

Kiitosrukous hyvin tehdystä työstä.

Tuki kaivolle ratkesi toukokuussa, ja jo heinäkuun puolivälissä aloitettiin Kakonin kaivon valmistelut. Herra on siunannut meitä ja haastaa koko ajan siihen, että meillä olisi usko ja luottamus Häneen niin pienissä kuin isoissakin asioissa. Siten saamme kokea asioita, joita fyysiset silmämme eivät ole koskaan nähneet eivätkä korvamme kuulleet.

K

akonin kylä sijaitsee noin 65 kilometrin päässä työmme keskuksesta Muleetessa. Lähiseudulla on myös kaksi muuta kylää. Nämä kolme kylää muodostavat yhteensä yli 7 000 asukkaan yhteisön. Alueella on paljon banaaninviljelijöitä, jotka ovat muuttaneet äskettäin maan länsiosasta. Seudulla on Ugandan toiseksi suurin pakolaisleiri. Siellä asuu ihmisiä monista eri heimoista ja maista. Leiriläisiä leimaavat monenlaiset ongelmat, kuten lukutaidottomuus, sairaudet (mm. HIV), viljelysmaiden puute, orpous ja huonot saniteettitilat.

HISTORIAA

Työmme johtaja Wilson Sentongo kävi jo 1980-luvun loppupuolella saarnaamassa ja evankelioimassa tällä alueella. Yksi kuulijoista oli Vanessa Kebirungi, joka matkusti sittemmin Kaweeriin tapaamaan pastori Sentongoa. He tutustuivat ja päättivät yhdessä perustaa kylälle seurakunnan. Se aloitti toimintansa vuonna 2005 nimellä Kakoni Jerusalem Community Church, joka on Muleete Community Churchin sisarseurakunta.

VUOSIKYMMENTEN VESIONGELMAT

Viimeiset vuosikymmenet kyläläiset ovat kamppailleet veden likaisuudesta sekä vähyydestä johtuvien ongelmien kanssa. YK on pyrkinyt helpottamaan 38

RAPORTTI 4/2019

pakolaisten vedensaantia kaivattamalla pakolaisalueelle avonaisia altaita, joihin samea ja likainen vesi kerääntyy. Altaita ovat käyttäneet myös paikalliset asukkaat. Kuivana kautena altaat ja lätäköt ehtyvät, ja likaista vettä haetaan silloin suoalueilta. Ihmisillä ei yleensä ole mahdollisuutta edes keittää vettä, vaan se juodaan sellaisenaan. Niinpä One Wayn tuella rakennettu kaivo on Kakonin ympäristössä ensimmäinen porakaivo, joka tarjoaa ihmisille puhdasta ja turvallista juomavettä.

JONOSSA KAIVOLLA

Lähellä olevasta koulusta pienet ja isommat koululaiset tulevat joukolla hakemaan puhdasta vettä keltaisiin kanistereihinsa, vaikka kaivon rakennustyöt ovat vielä käynnissä. Lapset muodostavat hyvässä järjestyksessä pitkän jonon, ja jokainen saa vettä vuorollaan. On oletettavissa, että likaisen veden aiheuttamat sairaudet vähenevät nopeasti puhtaan veden myötä ja lapset ehtivät keskittyä koulunkäyntiin, kun pitkät vedenhakumatkat vähenevät. Alueen ihmiset ovat saaneet rukousvastauksen ja apua ongelmaan. Samalla Kakonin ympäristön kehitysmahdollisuudet ovat parantuneet huomattavasti. Kiitos vielä One Wayn upeasta työstä Kyegewan alueen ihmisille! Rukouk-

semme on, että kaivo palvelee asukkaita Herramme kunniaksi. One Wayn kaivohanke Ugandassa jatkuu edelleen. Lähde sinäkin rukoilemaan, tukemaan taloudellisesti tai mukaan Uganda-tiimin toimintaan! Voit tukea kaivohanketta lahjoittamalla haluamasi summan One Way Missionin keräystilille FI56 2058 1800 0076 71, viite 2817 (kaivohanke).

TULE UGANDAN KUMMIKSI! Haluaisitko olla kummi yhdelle lapselle ja siten muuttamassa lapsen tai jopa kokonaisen sukupolven elämää? Useat lapset odottavat kummia voidakseen käydä koulua. Myös opettajille ja koulutyölle kaivataan tukijoita. Kummimaksu on 35 €/kk, ja yläluokkalaisen kummimaksu on 40 €/kk. Työntekijän kannatusmaksu on 30 €/kk. Kummisihteeri Ani Korpiniemi puh. 044 996 6032 anikorp@gmail.com


Kummien lahjoittamat vuohet ovat tärkeä tulonlähde Samuelin perheelle.

Jumala antaa tulevaisuuden ja toivon TEKSTI ANJA KORPINIEMI KUVA MARK LUGAYIZI

Monilla Ugandan lapsilla ei ole ollut mitään toivoa paremmasta elämästä, mutta kummiohjelman myötä he ovat päässeet kouluun tai voineet jatkaa koulunkäyntiä. Samalla he ovat saaneet mahdollisuuden unelmoida ammateista, joista heidän vanhemmillaan ei ollut mitään tietoa. KOULUN ILONAIHEET JA HAASTEET

Agape-keskuksen kristillisessä koulussa saadaan korkeatasoista opetusta, mikä mahdollistaa lapsille pääsyn jatkoopintoihin. Valtion kouluissa opetus ei ole lähellekään niin tasokasta. Perheiden suhtautuminen koulutukseen on vähitellen muuttunut, ja lasten lukumäärä koulussa on kasvanut. Erityisesti asenteet tyttöjen koulunkäyntiä kohtaan ovat parantuneet, ja yhä useammalla tytöllä on mahdollisuus päästä kouluun. Aiemmin osa lapsista tuli kouluun milloin sattui, mikä ai­heutti ongelmia mm. lasten lukumäärän laskemisessa. Kotona lapsilla teetettiin raskasta peltotyötä ennen ja jälkeen koulupäivän, eikä aikaa jäänyt läksyjen tekemiseen. Koulussa on vielä puutetta mm. koulukirjoista. Opettajien palkkataso, noin 140 euroa/kk, on vain noin puolet julkisen sektorin palkoista. Rukoilemme,

että saisimme nostettua henkilökunnan palkkausta julkisen sektorin tasolle. Monet kummilapset opiskelevat jo yläasteella (secondary school), jossa lukukausimaksut ovat korkeammat. Toiveena on omavaraisuuden lisääminen, jotta osa koulumaksuista pystyttäisiin rahoittamaan paikallisesti. Koulutyötä voi tukea viitteellä 2587 (Agape-keskus).

LAHJAELÄIMET TUOTTAVAT KORKOA

Kummiohjelmassa olevien lasten perheet ovat saaneet kummeilta joululahjaksi vuohia ja sikoja. Eläimet ovat lisääntyneet hyvin. Esim. Gizelin ja Samuelin perheessä oli yhdeksän vuohta. Perhe myi kolme ja osti härän ja pienen aurinkosähkögeneraattorin, jonka valossa lapset voivat tehdä koulun jälkeen koulutehtäviä. Fabrik, Allan ja Joan ovat yksinhuoltajaäidin lapsia, joilla ei olisi ollut

mitään mahdollisuutta käydä koulua ilman kummiohjelmaa. Nyt lapset käyvät koulua ja heillä on mm. hyvät vuodevaatteet. Joululahjaksi he ovat saaneet vuohia, sikoja ja härän. Toivotaan, että eläimet jatkavat lisääntymistään, sillä suunnitelmissa on tilien avaaminen kaikille kolmelle lapselle. Tilien kautta voitaisiin maksaa jatko-opintojen lukukausimaksuja. Myös muille kummilapsille mietitään tilin avaamista, jos eläimistä saadaan riittävää tuottoa. Kaikilla kummiohjelman lapsilla on sänky, patja ja huopa, mutta kaikilla ei ole hyttysverkkoja. Hallitus on antanut joillekin perheille 1–2 verkkoa, mutta suurperheille se ei riitä. Niinpä hyttysten levittämästä malariasta on tulossa kummilapsillemme ongelma.

LAPSET ILMAN KUMMIA

Lapset valitaan kummiohjelmaan tarkasti, ja moni odottaa vielä omaa kummia. 9-vuotias Sharon ja 12-vuotias Iinok ovat moniavioisesta perheestä. Heillä on sama isä mutta eri äiti. Isä myy alkoholia Muleeten kylässä ja laiminlyö perheitään. Äideillä on perheen huoltamisessa iso taakka kannettavanaan. 7-vuotiaan Brianin isä on kuollut, ja Brian asuu setänsä perheessä. Sedällä on monia huollettavia, eikä hän ole ilmoittanut Briania kouluun koulunkäyntimenojen vuoksi. Lapset tulevat erilaisista taustoista, mutta yhteistä ovat köyhät kotiolot. Elämä paranee, kun lapset saavat kummeja, jotka rukoilevat lasten puolesta ja tukevat koulunkäyntiä taloudellisesti. Siten hekin saavat tulevaisuuden ja toivon.

”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Her­ ra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11)

UGANDAN TYÖ

040 767 5556 uganda@onewaymission.fi

TIIMIMATKALLE UGANDAAN! Lähde mukaan tutustumaan One Wayn työhön Ugandassa! Tiimimatka kestää noin kaksi viikkoa ja ajoittuu tammikuun 2020 puoliväliin. Matkan hinta on noin 1 400 € (sis. viisumin). Matkaan lähtevät myös Tapani Suonto ja Markus Sainio, jotka opettavat Muleetessa järjestettävässä pastorikonferenssissa 15.–18.1. Jos innostuit, ota pikaisesti yhteyttä Ugandan-työn koordinaattoriin Leena Kinnuseen: uganda@onewaymission.fi / puh. 040 767 5556 39


Tule Nepal-kummiksi

NEPAL

Yhden lapsen kummimaksu on 55 €/kk. Kysy lisää Nepalin kummisihteeriltä. Nepalin työntekijät kumppaneineen ovat auttaneet Intian puolella Keralassa ihmisiä, jotka ovat menettäneet tulvissa kaikkensa.

Virva Siivola 040 715 5351 nepal@onewaymission.fi

TEKSTI VIRVA SIIVOLA KUVAT SAJI KURIAN

NEPALILAISET AUTTAVAT

TULVAN UHREJA INTIAN PUOLELLA Nepalissa kristityillä on ollut jo pitkään tukala tilanne, joka jatkuu entisellään. Hengellistä työtä voidaan kuitenkin tehdä, kunhan noudatetaan varovaisuutta.

N

epalin-työn vetäjä Saji Kurian, joka on kotoisin Intian Keralasta, on tehnyt elokuusta lähtien avustustyötä juuri Keralassa, jossa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat aiheuttivat suurta tuhoa. Saji ja hänen nepalilaiset pastorikumppaninsa veivät apua Wayanad-nimiselle paikkakunnalla 95 perheelle, jotka olivat menettäneet tulvan seurauksena kaiken. Kristillinen rakkaus ei tunne valtiorajoja!

RUKOUSAIHEENA NEPALIN RAJA-ALUEET

Ystävämme Nepalissa ovat pitkään rukoilleet, että Jumala avaisi ovia uusille alueille seurakuntien leviämiseksi. Näitä alueita ovat Nepalin itäosat ja sen lähi­alueet Bhutanin ja Intian puolella. Valtioiden rajathan eivät näillä seuduilla estä suuremmin kulkemista eri maiden alueilla. Sajin suunnitelmana on ollut lähteä käynnistämään työtä näillä alueilla menneen syksyn aikana. Nepalin hallituksen valvoessa yhä tarkemmin kristillistä toimintaa Saji ei ole voinut järjestää kastetoimituk-

40

RAPORTTI 4/2 0 1 9

sia, mutta pastorit järjestävät niitä silloin tällöin suurta varovaisuutta noudattaen. Seurakunta kasvaa yhä näissä vaikeissakin oloissa!

LASTENKODISSA KAIKKI HYVIN

Lastenkodissa on tällä hetkellä 25 lasta, jotka kaikki voivat hyvin. Suurin osa lapsista on jo aikuisuuden kynnyksellä, sillä he ovat olleet kodissa pienestä asti. Minpoika ja Manisha-tyttö valmistuivat hyvin arvosanoin suomalaista lukiota vastaavalta tasolta, ja he jatkavat opintojaan collegessa. Min alkaa opiskella tietotekniikkaa ja Manisha hotellin johtamista.

NEPALIN TYÖ

040 720 3670 nepal@onewaymission.fi


ONE WAYN TUOTANTOA Tilaukset: onewaykauppa.fi tai puh. 045 261 3925 KIRJALLISUUTTA

TAPANI SUONTO Jeesus on tie 16 â‚Ź

TAPANI SUONTO Johdatatko sinä minua? 18 ₏

LES WHEELDON Jumalaa kuunnellen 18 â‚Ź

TAPANI SUONTO Tie ihmeiden maailmaan 14 â‚Ź

ARTO BOA Avaimet 18 â‚Ź

TAPANI SUONTO Kuinka tunnistaa eksytys 14 â‚Ź

ta kemis lisälu ouluun! ä ä v Hy eusk slaps opetu

TAPANI SUONTO Lauri 10 â‚Ź

Elävää opetusta erämaahan eksyneelle

Erämaahan voi kuitenkin joutua myÜs vastoin Jumalan tahtoa. Erämaasta elämään on kirja erämaahan eksyneelle. Opetuksissaan ja kirjoituksissaan Tapani Suonto on käsitellyt hengellisiä erämaita ja antanut vastauksia erämaihin eksyneiden ahdistuksiin. Näistä opetuksista on syntynyt myÜs tämä kirja. Se on raikasta ja virvoittavaa opetusta erilaisissa hengellisissä erämaissa kamppaileville.

Tapani Suonto

ERĂ„MAASTA ELĂ„MĂ„Ă„N

ERĂ„MAASTA ELĂ„MĂ„Ă„N

Hengelliset erämaat ovat tuttuja lähes jokaiselle kristitylle. Erämaa on läpi historian ollut paikka, jossa Jumala kasvattaa ja koettelee palvelijansa. Erämaavaellus voi olla siunauksen ja uudistumisen lähde.

TAPANI SUONTO Ole turvallisella mielellä 14 ₏

2. tarkistettu painos

TAPANI SUONTO Erämaasta elämään 10 ₏

TAPANI SUONTO Kohti auringonnousua 10 â‚Ź

                  

TAPANI SUONTO Tuhannet haaveet CD 10 â‚Ź

SOILE JA ESA-PEKKA MATTILA Usko toivo ja rakkaus CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Trubaduurin laulu CD 10 â‚Ź

S A R J AT

15â‚Ź

MARIA KELA Täti, katu ja miliisi 12 ₏

SOILE MATTILA & ORKESTERI Hengen hedelmä

TIINA SINKKONEN & Co. Matkaa teen

CD 10 â‚Ź

CD 15 â‚Ź

TAPANI SUONTO Kirje ystävälle CD 10 ₏

TAPANI SUONTO Valmistu Jumalan käyttÜÜn 2 14 ₏MUSIIKKIA

MATTILAN PERHEORKESTERI Nimi kaikkein korkein CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Valmistu Jumalan käyttÜÜn 1 14 ₏

CD–OPETUSElävää opetusta erämaahan eksyneelle

TAPANI SUONTO Tapahtui perjantaina 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Näky voittavasta seurakunnasta 10 ₏

 

Tapani Suonto

ERĂ„MAASTA ELĂ„MĂ„Ă„N

TAPANI SUONTO Rakastatko sinä minua? 12 ₏

NATHANAEL Hengen tuuli CD 10 â‚Ź

Tapani Suonnon tuotantoa Klassinen kristinusko, 6 CD 15 ₏ Huomisen petos, 6 CD 15 ₏ Kuinka tunnistaa eksytys, 6 CD 15 ₏ Ole turvallisella mielellä, 6 CD 15 ₏ Tyytyväisyyden siunaus, 6 CD 15 ₏ Voiton salaisuuksia, 6 CD 15 ₏ YlÜsnousemuksen voimassa, 6 CD 15 ₏ Turvapaikka Kristuksessa, 6 CD 15 ₏ Lepo Kristuksessa, 6 CD 15 ₏ Nostakaa päänne, 6 CD 15 ₏ Pimeässä laaksossa, 6 CD 15 ₏ Tehkää tie Herralle, 6 CD 15 ₏ Ettei kukaan teitä eksytä, 6 CD 15 ₏ Tapahtukoon Sinun tahtosi, 6 CD 15 ₏ Tulkoon valkeus, 6 CD 15 ₏ Valoon ja vapauteen, 6 CD 15 ₏ Uskon kautta, 6 CD 15 ₏ Hengessä ja totuudessa, 6 CD 15 ₏ Rakenna kalliolle, 6 CD 15 ₏ Valmistu Jumalan käyttÜÜn I ja II, à 6 CD 15 ₏ Valmistu Jumalan käyttÜÜn jatkok., 6 CD 15 ₏ Stressistä vapauteen, 3 CD 10 ₏ Valoa pimeään, 6 CD 15 ₏ Ihminen evankeliumeissa, 6 kas./CD 15 ₏ Erämaasta elämään I ja II, à 6 CD 15 ₏ Tahdotko olla onnellinen, 6 CD 15 ₏ 5 Mooseksen kirjaa, I–VI, 6 CD 15 ₏ / kpl

Salme Blomster Tunteet ja sisäinen lapsi CD-sarja, 10 ₏

Aki Miettinen Pienemmän riesan tie 6 kpl CD, 15 ₏

Al Akimoff LähetystyÜn perusta 6 kpl CD, 15 ₏ 41


OPETUSRAPORTTI Raamatun valtava totuus on, että ”van­ hurskas on elävä uskosta” (Hab. 2:4,

TEOLOGIAA KÄYTÄNNÖSSÄ

T

eologia on kristillisyydessä tekijä, jolla pyritään ymmärtämään Jumalan olemusta ja Häneen liittyvää toimintaa. Alkujaan teologiassa pyrittiin järjestelmällisesti tutkimaan Raamatun ilmoitusta ja totuutta. Väärät epäraamatulliset kirjoitukset pakottivat seurakunnan määrittelemään Raamatun tervepohjaista oppia ja karsimaan pois ne kirjoitukset, jotka eivät olleet Raamatun Totuuden Hengen mukaisia. Kristillisyydessä on ollut väärinymmärrysten ja harhaoppien tähden välttämätöntä selittää Raamatun käsitteitä mm. Jumalasta, Kristuksen persoonasta, kolminaisuudesta ja Pyhästä Hengestä. Kristilliset kirkolliskokoukset ja uskontunnustukset ovat alkujaan syntyneet juuri näistä lähtökohdista. Mitä enemmän vuosisatoja kului alkuseurakunnan ja Uuden testamentin ajasta, sitä enemmän inhimilliset vaikuttimet näkyivät kirkkokuntien toiminnassa. On järkyttävää lukea seurakunnan historiasta, mitä kaikkea Jeesuksen Kristuksen nimissä on tehty. Kun ihminen toimii ainoastaan oman ymmärryksensä mukaan jättäen huomioimatta Raamatun ilmoituksen, hän eksyy totuudesta. Seurakunnan historiasta on ikävä kyllä luettavissa, miten ihminen – vaikka kuinka oppinut olisikin – on alkanut itse määrittelemään teologian tulkintaa, aivan kuin voisimme ilman Jumalan apua ymmärtää kirjoituksia.

PYHÄ HENKI AVAA TOTUUDEN

Alusta alkaen ymmärtämättömät ja tietämättömät ihmiset ovat vääristäneet kirjoituksia, kuten jo Pietarinkin aikana (2. Piet. 3:15–16). Ihmisen luontainen järkeily on saanut aikaan sen, että jotkut ovat alkaneet tutkia Raamattua ainoastaan tieteenalana, ja siitä syntynyt hedelmä on kaikkialla nähtävissä. Aina on ollut olemassa ihmisiä, jotka ovat täysin oman luontaisen ymmärryksensä ja järkeilynsä lumoissa. Heille maailmankaikkeus mahtuu heidän korviensa väliin. Profeetta Jesaja julisti Jumalan ilmoituksen:

42

RAPORTTI 4/2019

”Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja mi­ nun ajatukseni teidän ajatuksianne.” (Jes. 55:9)

Vilpitön ja Jumalan tahtoa etsivä ihminen löytää Raamatusta totuuden Pyhän Hengen avulla. Kukaan ei voi ymmärtää kirjoituksia, ilman että Pyhä Henki itse avaa ymmärryksen (2. Piet. 1:20–21). Jeesus sanoi, että Pyhä Henki johdattaa meidät Sanan totuuteen (Joh. 16:13). Raamattu on täysin Pyhän Hengen inspiroimaa ilmoitusta (2. Tim. 3:16). Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä,

taivaan ja maan Herra, että olet salan­ nut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille” (Matt.

11:25). On aivan eri asia olla armosta uudestisyntynyt Jumalan lapsi, joka on kasvanut Jumalan sanan tuntemisessa ja elänyt päivittäin läheisessä yhteydessä Jeesuksen kanssa, kuin vain ulkoisesti analysoida kirjoituksia ilman omakohtaista Jumalan tuntemista.

”Mutta kun he näkivät Pietarin ja Jo­ hanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmet­ telivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.” (Ap.t. 4:13)

VAPAUDESTA KÄSIN

Jeesus sanoo, että Hänen opetuslapsensa tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta ja yhteydestä, joka meillä on Hänessä. Me voimme ja saamme olla valona ja suolana tässä ajassa tuoden elämässämme esille sen armon, jonka olemme uskossamme vastanottaneet.

”Niin loistakoon teidän valonne ih­ misten edessä, että he näkisivät tei­ dän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.” (Matt. 5:16)

Room. 1:17). Onko armosta vastaanotettu uskomme Jeesukseen Kristukseen tehnyt meidät niin eläviksi, että elämme Jeesusta varten ja tahdomme tehdä Hänen vanhurskaita tekojaan? Kristus on vapauttanut meidät elämään Jumalan lapsen lailla, niin että emme enää ole synnin orjia, vaan vapaita elämään Herralle ja tekemään Hänen tekojaan (Joh. 8:35–36). Tästä vapaudesta käsin uskomme ja tekojemme tulisi sulautua elämäksi.

”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.” (Gal. 5:1) SANA KÄYTÄNNÖN ELÄMÄSSÄ

On olemassa myös vaara, että vaikka uskoisimmekin Raamatun totuuteen ja auktoriteettiin kun luemme tai kuuntelemme Jumalan Sanan opetuksia, emme koskaan sovella sitä omassa elämässämme käytäntöön. Raamattu kehottaa meitä elämään Jumalan sanan todeksi elämämme kautta. Kun Jeesus Kristus tuli maailmaan (Gal. 4:4), Hän toi itsensä ja elämänsä kautta nähtäville Jumalan täyden olemuksen ja tahdon.

”Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.” (Kol. 2:9) Jeesus rakasti ihmisiä ja välitti heistä. Jeesus antoi synnit anteeksi, paransi, ruokki tarvitsevia ja kaikin tavoin kohtasi ihmisiä heidän arkielämänsä keskellä. On lohdullista lukea, että Jeesus edelleenkin toimii samoin.

”Jeesus Kristus on sama eilen ja tä­ nään ja iankaikkisesti.” (Hepr. 13:8) Jumala ei ole muuttunut (Mal. 3:6). Mutta meidän uskovien tulisi muuttua ja luopua kaikesta Jumalan tahdon vastaisesta elämästä sekä pyrkiä elämään Jumalalle mieliksi (Room. 12:1–2). Jeesus toi meille ilmoituksen Jumalasta Isänä. Jumalan lapseuteen voimme päästä uskomalla Häneen ja vastaanottamalla pelastuksen (1. Joh. 1:12). Jeesus palautti Hengen yhteyden Jumalan lapsien ja Isän välille.

”Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ’Abba! Isä!’.” (Room. 8:15)


Jeesus toi elämänsä ja opetuksensa kautta Jumalan olemuksen, rakkauden ja pyhyyden uskoville ”käytännön teologiana”. Kristillinen elämä ei ole teoriaa, vaan Jumalan Sanan todeksi elämistä. Jeesus jätti elämällään meille esikuvan, miten meidänkin tulisi vaeltaa (1. Piet. 2:21). Kun tähän uskovina pyrimme, jäävät monet näennäisen tärkeät asiat toissijaisiksi. Jos kadotamme uskonelämän tarkoituksen ja jos Jeesus ei ole enää huomiomme keskipisteenä, uskovistakin voi tulla sivustaseuraajia. Voimme alkaa seurata toisten uskonelämää ja jäädä itse katsomoon. Kuitenkin Jeesus peräänkuuluttaa jokaiselta uskovalta hedelmän kantamista taivasten valtakuntaan.

”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy vii­ nipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.” (Joh. 15:4) ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä mi­ nun nimessäni, hän sen teille antaisi.” (Joh. 15:16)

VÄÄRÄT MOTIIVIT

Erään kerran Jeesus riemuitsi Pyhässä Hengessä ylistäen Isää Jumalaa siitä, että Jumala on ilmoittanut tuntemisensa ja antanut voimansa lapsenmielisille, mutta ei niille, jotka omasta mielestään olivat viisaita ja ymmärtäväisiä (Luuk. 10:21–24). Silloin eräs lainoppinut mies tuli haastamaan Jeesusta teologiseen väittelyyn. Miehen motiivina oli tuoda esille omaa erinomaisuuttaan, kuten Raamattu mainitsee ”kiusaten häntä” (Luuk. 10:25). Jo hänen lähestymistapansa paljasti, että hän ei ymmärtänyt synnin suuruutta eikä Jumalan armoa.

”Opettaja, mitä minun pitää teke­ män, että minä iankaikkisen elämän perisin?” (Luuk. 18:18) Hän oli täynnä tietoa ja oppia, mutta silti hän ei ymmärtänyt eikä käsittänyt, kuka Jeesus oli. Mies siteerasi Raamatun tärkeintä jaksoa aivan oikein, mutta hänen kysymyksensä: ”kuka sit­ ten on lähimmäiseni” paljasti, että hän ei ymmärtänyt ollenkaan tuon sanan merkityksen soveltamista omassa elämässään.

”Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: ’Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä ian­ kaikkisen elämän perisin?’ Niin hän sanoi hänelle: ’Mitä laissa on kirjoi­ tettuna? Kuinkas luet?’ Hän vastasi ja sanoi: ’Rakasta Herraa, sinun Juma­ laasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikes­ ta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Hän sanoi hänelle: ’Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää.’” (Luuk. 10:25–28) Jeesus palautti vastauksellaan miehen takaisin arjen elämään. Elämän ruhtinas seisoi hänen edessään valmiina antamaan hänenkin syntinsä anteeksi, mutta kuten Raamattu tuo esille, tieto voi paisuttaa niin että sinne ei enää rakkaus mahdu (1. Kor. 8:1). Sen sijaan että olemme täynnä vain teologista teoriaa ja pädemme oppiemme valossa, voisimme avata silmämme ja nähdä ulkopuolella olevat ihmiset, jotka tarvitsisivat apuam­ me. Evankeliumin vieminen ja laupeuden työn harjoittaminen ei ole monimutkaista oppirakennelmaa, mutta ne edellyttävät rakastavaa sydäntä ja tahtoa auttaa lähimmäistä.

LAUPIAS SAMARIALAINEN

Jeesuksen kertomus laupiaasta samarialaisesta on hyvin pysäyttävä. Opetus ohi kulkevasta papista ja leeviläisestä sekä laupiaasta samarialaisesta, jolla oli aikaa ja halua pysähtyä auttamaan lähimmäistään, puhuttelee. Voiko meillä olla niin kiire toimittamaan askareitamme, että emme pysähdy auttamaan? Vai eikö sydämemme ole palava? (Luuk. 24:32) Jumalan sanan tietäminen ei merkitse vielä mitään, vaan sen todeksi eläminen. Siksi Raamattu kehottaa meitä myös toimimaan Sanan pohjalta. Jaakobin kirjeessä sanotaan:

”Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.” (Jaak. 1:22)

”Samoin uskokin, jos sillä ei ole teko­ ja, on itsessään kuollut.” (Jaak. 2:17). Iankaikkinen elämä annetaan armosta, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Pelastus on Jumalan lahja, ja se perustuu täysin Jeesuksen ristin sovitustyöhön. Se on täytetty. Pelastus on armosta. Tämän lahjan vastaanottaminen synnyttää myös halun elää Jumalalle ja

miellyttää Häntä. Siksi myös laupeuden tekeminen on luonnollista armosta pelastuneille. Jeesus lopettaa kertomuksensa kohti käyvällä kysymyksellä:

”’Kuka näistä kolmesta sinun mie­ lestäsi osoitti olevansa sen lähim­ mäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?’ Hän sanoi: ’Se, joka osoitti hänelle laupeutta.’ Niin Jeesus sanoi hänelle: ’Mene ja tee sinä samoin.’” (Luuk. 10:36–37)

ONKO SINULLA AIKAA PYSÄHTYÄ?

Jeesus itse elää ja toimii kuin laupias samarialainen. Hänen rakkautensa vaatii myös meitä, Hänen omiaan, pysähtymään ja auttamaan. Jeesus ei kävele apua tarvitsevien ohi.

”Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläi­ si itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.” (2. Kor. 5:14–15)

Jeesuksella on aikaa ja halua pysähtyä tarvitsevan luokse. Hän ei antanut ihmisten perinnäissääntöjen olla rakkautensa esteenä. Hän meni Samariaan kohtaamaan yhtä naista Sykarin kaivolle. Nainen sai tämän kohtaamisen kautta uuden elämän ja tarkoituksen elämäänsä. Kun muut kaupunkilaiset naisen todistuksen tähden halusivat kuulla Jeesusta, myös he uskoivat. (Joh. 4:5–42). Kristus haluaa, että me uskovina kannamme ihmisiä Hänen seurakuntaansa ja että meillä olisi aikaa pysähtyä niiden luokse, jotka tarvitsevat apua ja joilla on hengellinen nälkä ja jano. Rukoillaan toistemme puolesta ja rohkaistaan toisiamme, että voisimme elää ja tehdä omassa elämässämme Jumalan tahdon.

”Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enem­ män kuin polttouhreja.” (Hoos. 6:6).

JARI VÄLILÄ

43


RUKOUSRAPORTTI

KIITOSAIHEET Seurakuntien istutustyössä kiitämme uusista pastoreista, vastuunkantajista, seurakuntalaisista ja siitä, että monilla uusilla paikkakunnilla ollaan kiinnostuneita evankeliointitilaisuuk­ sien järjestämisestä. Suuri kiitosaihe on Helsingin seurakunnan pääsy takaisin keskustan tuttuihin tiloihin. Iloitsemme myös monilla uusilla paikkakunnilla käynnistyneistä ja käynnistyvistä opetuslapseuskouluista. Israelissa olemme kiitollisia suhteellisen rauhallisesta ajasta Jerusalemissa ja hyvästä yhteistyöstä Machaseh-järjestön kanssa. Iloitsemme naistenkodin asukkaiden eteenpäin menosta elämässä. Kaksi heistä on löytänyt osapäivätyötä. Oleskeluluvatkin ovat järjestyneet. Erityisesti meitä ilahduttaa Punaisessa Matossa ollut kastejuhla. Kiitämme myös Kristiinan saamasta paremmasta ja suuremmasta asunnosta sekä opiskelupaikasta yliopistossa. Hänen johdollaan englantia opiskelevat ovat edistyneet kielitaidossa. Heistä neljä ei ole uskossa. Kristiinalla on ollut myös tilaisuus vetää raamattupiiriä muutaman kerran Diplomaatti-asuntolassa ja aloittaa oma rukouspiiri kodissaan. Venäjällä kiitämme elokuun siunatusta matkasta Viipuriin ja Käkisalmeen ja siitä, että voimme vielä käydä Venäjällä. Iloitsemme Valentinasta ja hänen innostaan julistaa evankeliumia Käkisalmen lähikylissä. Olemme kiitollisia myös hyvästä bussista, jota saamme jatkossa vuokrata matkoillemme.

RUKOUSAIHEET Suomi One Way -seurakunnat • uusien One Way -seurakuntien vastuunkantajat ja seurakuntalaiset • vastuunkantajille viisautta toimia Herran johdatuksessa paikkakunnilla, joilla ei vielä ole vakituista tilaa • One Wayn infotilaisuudet marras– tammikuussa uusilla paikkakunnilla: Savonlinna, Pieksämäki, Vaasa, Lappeenranta, Riihimäki, Rauma, Kuusamo, Forssa, Heinola, Haapajärvi, Iisalmi, Nurmes Perjantai Kristukselle -illat • tarkoituksenmukaisia tiloja iltatilaisuuksille • lisää vastuunkantajia

44

RAPORTTI 4/2019

• tavoittavan työn kohdentumista oi­ • Jumalan äänen kuulemista ja Hänen kein ja Jeesuksen läsnäoloa, mie- tahtonsa tapahtumista lenlaatua, rakkautta ja taidollisuutta • keskinäisen yhteyden ja rakkauden lisääntymistä siten, että jokainen kohtaamisissa löytäisi kutsumuksensa ja armoitukLapsi- ja nuorisotyö sensa Jumalan valtakunnan työssä • kiitos pyhäkoulussa käyvistä monis- • voimia ja taidollisuutta työntekijöille ta lapsista; myös uusia lapsia tullut Venäjä mukaan • lisää vapaaehtoisia pyhäkouluun, • Jumalan johdatusta ja viisautta tuleerityisesti opettajia mutta myös avus- viin matkoihin; joulukuussa matka Koiviston lastenkotiin tajia: monilla väsymystä ja stressiä • Pyhän Hengen antamaa taidolli• viisautta pyhäkoulun vetämiseen • Herran ilmestymistä nuorille aikui- suutta vierailukohteissa: lastenkodit, sairaalat ja narkomaanien toipumissille ja Paimenen äänen kuulemista • lisää rakkautta ja armoa; monella kodit murhetta ja huolia, lakia ja armottomuutta, siksi Jumalan rakkaus Viro nuoria kohtaan joko unohtuu tai • Herralta selviä askelmerkkejä siihen, kuinka viedä evankeliumia virolaisilvääristyy • Jumalan äänen kuulemista Get le jatkossakin Ready -toiminnassa ja työn kehittäIsrael misessä • nuorten aikuisten läheisempää suh- • hallituksen muodostamisen puolesta ja puolueiden sovun löytymistä detta Jumalaan • ulkoiset uhat: Syyrian raja, Libanon ja Gaza OP-koulut ja rukoussolut • Pyhän Hengen läsnäoloa ja siunattu- • varjelusta terrorismia vastaan ja iltoja eri paikkakuntien opetuslap- • uusia tiloja Punaiselle Matolle • naistenkodin asukkaiden sisäistä seuskouluihin • ystävyyssuhteita uskoville op-koulu- parantumista ja uskossa kasvamista jen kautta Kiina • lisää rukoussoluja ja solunvetäjiä • suurena kiitosaiheena yhteydenMiestenkodit saanti Jeaniin ja Pauliin; lastenkodil• kodin entiset, nykyiset ja tulevat la kaikki on hyvin asukkaat • lastenkodin lapset ja henkilökunta: • remonttien/vesihuollon eteneminen Herran suojelusta ja varjelusta sekä tai vaihtoehtoisesti uusien soveltu­ terveyttä vien tilojen löytyminen ja kannatus • työn etenemistä ja paremmin toimi• että miestenkoti voisi palvella kaik- via yhteyksiä työntekijöihin Kiinassa • Kiinan kristittyjen puolesta kia One Wayn seurakuntia

Nepal • varjelusta uskoville hallituksen toimenpiteiden puristuksessa (kastetilaisuuksia ei toistaiseksi uskalleta järjestää) • johdatusta ja varjelusta uusien seurakuntien istutuksessa Nepalin itäosassa ja sen lähialueilla • Sajin terveys (kipuja oikeassa jalassa ja selässä) • peruskoulusta tai collegesta valmistuville lapsille työ- tai jatko-opintopaikan löytymistä Uganda • kiitosaiheena Kakoniin saatu kaivo • lisää varoja kaivojen rakentamiseen • tammikuun pastorikonferenssi ja tiimimatka • perheet, joissa sadon menetys ai­ heuttaa nälänhätää ja sairautta eivätkä lapset pääse kouluun • lisää koulukummeja lapsille • johdatusta maan ostoon ja oma­ varaistamisen kehittämiseen • varjelusta, että ebola ei leviäisi Kongosta Ugandan puolelle Malawi • nuorten jatkokoulutus • orpokodilla vielä olevien viiden lapsen saaminen sisäoppilaitokseen • Moseksen ja Katchalan työpanos sekä muut entiset työntekijät • hengellinen herääminen sekä noituuden ja taikauskon murtuminen Malawissa

Italia • kiitosaiheena yhteistyöjärjestömme M.I.E:n työkeskuksen hyvin edennyt kattoremontti; sisälle ei enää sada! • ”Valmistu Jumalan käyttöön” -kirjojen nopea painatus ja ”Kuinka tunIntia nistaa eksytys” -käännöksen korjaus • kiitosaiheena työn jatkuminen • voimia, johdatusta, siunausta Tuula • Intian kristittyjen paheneva tilanne ja Maurizio Secondille ja kaikille • henkilökunnan, lasten, vammaisten M.I.E-seurakunnille ja leskien terveys ja jaksaminen InVastuunkantajat tiassa • Intian 20-vuotisjuhlamatka alkutal- • uusia vastuunkantajia sekä jokaiselvesta 2020: järjestelyt ja sisältö le voimia ja kirkasta näkyä Jumalalta

Mediatyö • johdatusta ja viisautta radio-ohjelmien sisältöön sekä tv-ohjelmien ideointiin ja toteutukseen • oikeanlaisten henkilöiden mukaantuloa tv-ohjelmiin • varoja uuden kaluston hankkimiseksi tv-työhön • että kaikki tekniikka toimii niin kuin Mongolia pitääkin • johdatusta ja viisautta Raportti-leh- • Herran suojelusta miesten- ja naistenkodille den toteutukseen • alkoholismista vapautuneiden kasMaahanmuuttajatyö vua Herran tuntemisessa ja uskossa • voimia ja terveyttä turvapaikanhaki- • terveyttä kaikille, myös Munkhuulle joille heidän raskaassa elämäntilan- maksasairauden tähden • siunausta seurakunnalle ja herätystä teessaan • viisautta turvapaikkapäätöksiä teke- • Herran siunausta vankilatyöhön ville virkamiehille

One Wayn talous • kulut ovat jo pidemmän aikaa olleet lahjoituksia suuremmat ja saadut lahjoitukset vähentyneet • viisautta varojen käytössä, että ne riittävät kaikkiin vastuisiimme • uusien lahjoittajien löytymistä


TALOUSRAPORTTI

KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET YLEISVIITE 100900 INTIA Yleisviite 2325 Vammaistyö 1106 Kummilapsityö 1012 Koulukummityö 2477 Leskien työ 1070 Nuorisotyö 2655 Katulapsityö 1245 Pastorit 1148 Koulubussi 2888 New Hope -koti 2804 Rakennushankkeet 1193 NHH-collegetuki 1711

V

iime aikoina sosiaalisessa mediassa on liikkunut huhu, että One Wayllä on rahapula. Tietyssä mielessä se on aivan totta, sillä maailmalla on hätää niin paljon, että varamme eivät koskaan riitä kaikkien tarpeiden täyttämiseen. Aina tarvittaisiin lisää. Me toimimme kuitenkin aina sen mukaan kuin varoja on, ja siinä suhteessa taloutemme on tasapainossa; emme ole tekemässä konkurssia. Vaikka aloitamme edelleen monia uusia projekteja uskossa tietämättä vielä, miten kaikki rahoitetaan loppuun, me emme ota koskaan lainaa kattaaksemme rahoitustarpeitamme, vaan etenemme sen mukaan kuin varoja on. Me luotamme loppuun asti siihen, että Herra tietää tarpeemme ja vie meitä eteenpäin oman aikataulunsa mukaisesti. Lokakuussa lähettämämme kirje Raportin lukijoille on saanut varmasti monet rukoilemaan mainitsemiemme haasteiden puolesta sekä kotimaassa että ulkomailla. Taloudellinen tilanteemme oli yksi rukousaiheista, ja rukoukset ovatkin jo jonkin verran helpottaneet tilannetta. Kiitos teille kaikille, jotka olette myös taloudellisesti tulleet rinnallemme taakkoja kantamaan. On joka viikko suuri ihme, että kaikki tarpeemme sekä kaukaisilla lähetyskentillä että kotimaassamme täyttyvät ja saamme yhdessä olla avuksi ja pelastukseksi ihmisille eri puolilla maailmaa. Varsinaisen perusrahoituksen lisäksi olemme kyenneet vastaamaan jälleen myös monilta kentillä tulleisiin ylimääräisiin tarpeisiin, kuten Mongolian työkeskuksen lämmitysjärjestelmän hankkimiseen juuri ennen kovaa talvea ja pastorien koulutuskonferenssin rahoittamiseen Nepalissa. Kotimaan työmme nopea kasvu on niitä uskonaskelia, joissa tarvitsemme nyt erityistä rukousta ja viisautta laajan taloudellisen kokonaisuuden hallitsemiseksi. Kiitos, että muistat talouttamme edelleen rukouksin.

IBAN

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer

TILISIIRTO. GIRERING

Saaja Mottagare

Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress

Allekirjoitus Underskrift

Tililtä nro Från konto nr

FI56 2058 1800 0076 71 One Way Mission ry

UGANDA Yleisviite 2574 Agape-keskus 2587 Kummityö 2778 Kaivohanke 2817 NEPAL Lastenkoti 2532 Vammaistyö 2545 Seurakuntatyö 2558 Naistentyö 2794 Työntekijät 2561 MONGOLIA Yleisviite 2299 ISRAEL Naistenkoti 1203 Punaisen Maton keskus 2590 Avustustyö 1287 VIRO Raamattutyö 3010 KIINA Lastenkoti 1083 Avustustyö 1258

VENÄJÄ Toiminta Venäjällä 1164 Koiviston kummimaksu 2710 MALAWI Opiskelijatuki 2354 ITALIA Yleisviite 2642 SUOMI Yeisviite 2312 Miestenkoti 2901 Vankilatyö 2613 Maahanmuuttotyö 2707 TV-työ 2723 Nuorisotyö 2833 SEURAKUNNAT Espoo 1504 Helsinki 2600 Hyvinkää 1766 Hämeenlinna 1753 Joensuu 1656 Jyväskylä 1779 Järvenpää 1669 Kajaani 1795 Kotka 1520 Kouvola 1698 Kuopio 1708 Lahti 1562 Loimaa 1740 Lohja 1685 Mikkeli 1672 Pori 1627 Porvoo 1591 Rovaniemi 1630 Oulu 1782 Saarijärvi 1559 Sastamala 1546 Seinäjoki 1643 Sipoo 1517 Tampere 1588 Turku 1533 Vantaa 1575

BIC

NDEAFIHH

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2018/604 RA/2018/604 Lupa myönnetty ajalle 1.1.2019–31.12.2022 (Lupa myönnetty ajalle 1.1.2019 – 31.12.2022)

Viitenumero Ref. nr Eräpäivä Förfallodag

1 00900 Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 45 Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.


HELSINKI

kaan! Tule mu

ilmaan”

en maa ää kaikke

”Menk

PERJA

E L L E S K U T NTAI KRIS

Illat jatkuvat 8.11. (joka toinen perjantai) uudessa osoitteessa!

Iltojen aikataulu: 18–18.30 Yhteinen rukouskokous, kadulle 19.30 alkaen tarjolla kahvia 20–21 Gospel Cafe: musiikkia ja rukousta

NMKY:n Vihreä sali, Kaisaniemenkatu 8 (2.krs)

LIVE PK-illoista myös Live-lähetys One Way TV:n Facebook-sivulla!

Tarkemmat tiedot osoitteessa: onewayhelsinki.fi/tilaisuudet

ROVANIEMI

HELSINKI

a l h u j s Avajai

Rovaniemen One Way -seurakunta Su 8.12. Rovakatu 7 klo 15 tarjoamme kakkukahvit klo 16 uusien tilojen AVAJAISJUHLA Juhlapuhujana Tapani Suonto Opetuslapseuskoululaisille jaetaan todistukset Kaikki tervetulleita!

ONE WAY KAUPPA raitis & rakentava

46

RAPORTTI 4/2 0 1 9

Seurakuntamme kansainvälistyy ja joukossamme on jo monia maahanmuuttajia! Jotta hyvä työ voi jatkua, Helsingin One Way -seurakunta etsii vapaaehtoista TULKKAUSKOORDINAATTORIA sekä TULKKEJA (kielet: arabia ja englanti) Yhteydenotot ja lisätietoja: Tiina Sinkkonen toimisto@onewaymission.fi


ESPOO

Alakartanontie 11 onewayseurakunta.fi/espoo

JOENSUU

Seurakuntien viikko-ohjelman voit tarkistaa kunkin seurakunnan nettisivuilta. Osoite on muotoa onewayseurakunta.fi/paikkakunta (ilman ääkkösiä).

onewayseurakunta.fi/joensuu

JÄRVENPÄÄ

onewayseurakunta.fi/jarvenpaa

Sunnuntaijuhla kaikissa seurakunnissa klo 16

KOTKA

Kymijoentie 2, Karhula onewayseurakunta.fi/kotka

HELSINKI

NMKY:n juhlasali, Vuorikatu 19 3.11. 10.11. 17.11. 24. 11. 1.12. 8.12. 15.12. 22.12. 29.12. 5.1. 12.1. 19.1. 26.1.

LAHTI

Tapani Suonto Teppo Lehtomäki Tero Hokkanen Jari Välilä Tapani Suonto Teppo Lehtomäki Joulujuhla Jari Välilä Tero Hokkanen Tapani Suonto Teppo Lehtomäki Hannu Äimänen Jari Välilä

Vapaudenkatu 1 onewayseurakunta.fi/lahti

MIKKELI

Porrassalmenkatu 15 onewayseurakunta.fi/mikkeli

oulu Pyhäk aikana! ie s k n ilaisuu

PORI

t

Satakunnankatu 32 onewayseurakunta.fi/pori

PORVOO

Lundintalo, Aleksanterinkatu 11 onewayseurakunta.fi/porvoo

SAARIJÄRVI

Ilolantie 14 onewayseurakunta.fi/saarijarvi

ONE WAY -SEURAKUNNISSA TAPAHTUU

SASTAMALA

Seuraavilla paikkakunnilla on tiedotustilaisuus lähiaikoina. Katso lisätietoja sivulta 7 ja osoitteesta onewayseurakunta.fi

Seuraavilla paikkakunnilla on jo käynnissä opetuslapseuskoulu. Katso muu ohjelma osoitteesta onewayseurakunta.fi

SEINÄJOKI

Savonlinna Pieksämäki Vaasa Lappeenranta Riihimäki Kuusamo Rauma Heinola Forssa Iisalmi Haapajärvi Nurmes

HYVINKÄÄ HÄMEENLINNA JYVÄSKYLÄ KAJAANI KOUVOLA KUOPIO LOHJA LOIMAA OULU

onewaymission.fi

Grace House, Länsitie 1, Kiikka onewayseurakunta.fi/sastamala Kauppaneliö 6 onewayseurakunta.fi/seinajoki

SIPOO

Palvelutalo Linda, Amiraalintie 6, Söderkulla onewayseurakunta.fi/sipoo

ROVANIEMI

Rovakatu 7 onewayseurakunta.fi/rovaniemi

TAMPERE

Satakunnankatu 50 onewayseurakunta.fi/tampere

TURKU

Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7 onewayseurakunta.fi/turku

VANTAA

onewayseurakunta.fi/vantaa

I

onewayseurakunta.fi

I

onewaykoulu.fi

I

facebook.com/owmfinland

47


ILOA RAAMATUSTA PÄIVITTÄIN Sisältää an lukuohjelm t! se k tu ja ope

AUTA MEITÄ AUTTAMAAN!

Tilaa itselle ja ystävälle raamatunlukuopas

HETKINEN 25 € kesto, 28 € vuosi (4 nroa + e-Hetkinen)

Lahjoita netissä:

onewaymission.fi/lahjoita

www.rll.fi

tilaukset@rll.fi p. 045 122 3664 (ma, ti, to klo 10–15) Raamatunlukijain Liitto

Lahjoita soittamalla:

0600 02812

(puhelun hinta noin 10 €)

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

PIKAVUOKRAUS

Monipuolinen kalusto kiinteistöhuoltoon, rakentamiseen, remontointiin ja pihatöihin • Nostimet • Riippukelkat • Telineet • Maaliruiskut • Rappausruiskut • Timanttikalusto • Pienkuormaajat • Varastokontit • Pienkoneet

Helsingin toimipiste

Hämeentie 105, 00550 Helsinki p. 09 7012300 helsinki@pikavuokraus.fi

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

✓ Kotisivut ja sähköpostit ✓ Palvelimet ✓ Sovellukset Soita meille!

(09) 4270 5500 asiakaspalvelu@kotisivut.com

Vantaan toimipiste

Ylästöntie 121, 01740 Vantaa p. 09 8787878, 0400 776577 vantaa@pikavuokraus.fi

www.pikavuokraus.fi

Lakiasiaintoimisto Salomo Oy Varatuomari

Jukka Lemmetyinen puh. 0400 877 574 s-posti: jukka.lemmetyinen@kymp.net 48

RAPORTTI 4/2019

Profile for One Way Mission

Raportti 4/2019  

Raportti 4/2019  

Advertisement