Page 1

RAPORTTI 4/2017

34. Vuosikerta - Vapaaehtoinen vuosimaksu 20 €

Miestenkodit murroksessa s. 12

One Way sai merkittävän tunnustuksen Mongoliassa s. 34

UUSIA ONE WAY -SEURAKUNTIA ISTUTETAAN

s. 16


RAPORTTI

2

4/2017

PÄÄKIRJOITUS

Turvallinen, armollinen, totuudellinen

K

ristillinen seurakunta lepää täysin Jeesuksen Kristuksen varassa. Jeesus on kulmakivi ja huippukivi, ja jos poistamme Hänet, koko rakennus sortuu. Ilman Kristusta ei ole myöskään kristillisyyttä. Yksi lähetysjärjestömme pyrkimyksistä on olla turvallinen, armollinen ja totuudellinen Jumalan perhe. Tiedämme, että olemme vajavaisia ja teemme virheitä, mutta päämäärästämme emme halua tinkiä. Tiedostamme syvän riippuvaisuutemme Jumalasta ja Hänen armostaan.

Jumalan kuvaksi luotu ihminen. Joku on puolestaan keksinyt, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi, ja nyt tätä valhetta halutaan levittää suurenakin totuutena jopa pienille lapsille. Rakkauskin on haluttu määritellä uudelleen. Sitoutumisen ja elämän kestävän miehen ja naisen välisen avioliiton sijaan sopiikin olla monia kumppaneita ja vaikka ihan samaan aikaan. Toisten mielestä taas kaikilla uskonnoilla on sama Jumala. Esimerkiksi islamin opetuksen mukaan Jumalalla ei ole poikaa, kun taas Taivaallisella Isällä on Poika, Jeesus Kristus, joka sovitti syntimme. Voiko siis olla Jumalan Sanan kunnioitus tuo turvan ihmiselämään. Kaikkein samaan aikaan totta se, että Jumalalla ei ole poikaa ja että hänelturvallisin paikka on elää lähellä Jeesusta. Tämä maailma tuntuu lä on? Valheella on monet kasvot, ja sitä mukaa kun laittomuus monella tavalla turvattomalta ja epävarmuustekijöitä riittää ym- pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. pärillämme. Jumala on kuitenkin kestävä kallio jalkojemme alla ja täydellinen turva kaikissa myrskyissä. On turvallista tietää, että Tänä vaikeana aikana kristikansan on syytä pukeutua Jumalan iankaikkiset ja voimakkaat käsivarret kannattelevat meitä kaikis- sota-asuun, jotta voisimme ”pahana päivä tehdä vastarintaa ja sa tilanteissa. Jos haluamme pysyä turvassa, meidän tulee pysyä pysyä pystyssä”. Tuohon sota-asuun kuuluvat totuuden vyö ja Jumalan Sanassa. Jos astumme syrjään Jumalan Sanasta, kaikki vanhurskauden haarniska, alttiuden kengät ja uskon kilpi, pevaivalla rakentamamme voi sortua kuin korttitalo. lastuksen kypärä ja Hengen miekka. Rukoilkaamme toistemme puolesta, että voisimme jatkaa vaellustamme iloiten katseet kiinPsalmissa 85:11 sanotaan: ”Armo ja totuus tapaavat toisensa, nitettyinä Kristukseen, joka on voittaja ja herrojen Herra. vanhurskaus ja rauha suutelevat toisiaan.” Jeesuksesta Kristuksesta sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kristillinen Herramme kutsuu meitä aitouteen, rehellisyyteen ja läpinäkyseurakunta on kutsuttu vaeltamaan armon kyllästämää elämää to- vyyteen. Hän haluaa auttaa meitä, sillä ilman Häntä me emme tuudesta tinkimättä. Me kaikki tarvitsemme armoa enemmän kuin voi tehdä mitään. Turvamme on vain siinä, että tunnustamme ymmärrämmekään. Tie syvän armon kohtaamiseen kulkee sen Jeesuksen Herraksemme ja pyrimme elämään Hänen tahtonsa kautta, että astumme mitään peittelemättä totuuteen ja valkeuteen. mukaan. Armon saamme osaksemme silloin, kun olemme valmiit Sananlaskuissa asia kerrotaan näin: ”Joka rikkomuksensa salaa, kohtaamaan totuuden ja tekemään parannusta elämässämme. se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.” (Sananl. 28:13) Armo ei ole koskaan halpaa, sillä se maksoi Jee- Turvallista, armollista ja totuudellista vaellusta kohti iankaikkista suksen kärsimyksen ja ristinkuoleman. Siksi meidänkään ei tulisi kirkkauden valtakuntaa. pilkata armon Henkeä, vaan astua nöyrästi armon valtaistuimen eteen syntimme tunnustaen. Jeesus Kristus sanoi: ”Minä olen totuus.” Kun tunnemme Totuuden, meistä tulee vapaita, sillä totuus tekee vapaaksi. Totuutta vastaan hyökätään kaikella valheen voimalla ja mitä erilaisimmilla ja kummallisimmilla tavoilla. Kun totuus, Jeesus Kristus, hämärtyy, sijaan astuvat kaikenlaiset valheet. Valheen omaksunut ihminen uskoo mieluummin olevansa apinan jälkeläinen kuin

RAPORTTI

Seuraava Raportti ilmestyy helmi-maaliskuun vaihteessa ISSN 2343-1547 (painettu) ISSN 2343-1555 (verkkojulkaisu)

Esa-Pekka Mattila

Vastaava toimittaja: Tapani Suonto Toimitus: Hanna Torvalds, Soile Mattila Leena Metsämäki, Esa-Pekka Mattila, Arto Boa, Kristiina Wiley, Tuija Niskanen Taitto ja kuvankäsittely: Mika Pakarinen Kansikuva: Pentti Tuovinen Paino: KTMP Kustantaja: One Way Mission Ry Palauteposti: PL 21, 02361 Espoo Tilaukset: tilaukset@onewaymission.fi 045 261 3925 Toimisto: (09) 8502 0808 Vapaaehtoinen vuosimaksu 20 €


TÄSSÄ NUMEROSSA

s. 7

Haloo – kuuleeko kukaan? Rukouspuhelintyö käynnistyy.

s. 8 - 10

Henkilökuvassa Tuula Kuorilehto-Secondi.

s. 11

OPETUSTA s. 4 Raamattutunti s. 44 Opetusraportti

Joulun kirjauutuudet.

s. 12 - 13

Miestenkotien toiminta muutostilassa. Maahanmuuttajan valitus johti Espoon kaupungin tuen loppumiseen.

s. 14

Naisille avautunut uusi yhteisö, jossa rohkaistaan hengelliseen kasvuun ja uskonelämään.

s. 16 - 17

One Way aloittaa uusien seurakuntien istutuksen. Ensimmäiset käynnistyvät Kotkassa, Turussa, Sipoossa ja Espoossa.

s. 22-23

Malawin työ vaarassa päättyä, suurimpana haasteena moraalin romahdus.

s. 28 - 29

Italiassa odotetaan innolla uusia One Way -tiimejä – katuevankeliointi Roomassa alkaa.

KOTIMAASTA s. 6 Suomi 100 v kiitosjuhla s. 18 Uusia ideoita evankeliointiin s. 20 Jumala toimii maahan muuttajatyössä

LÄHETYSKENTÄT s. s. s. s. s. s. s. s.

24 Viro 26 Venäjä 30 Kiina 34 Mongolia 36 Nepal 37 Intia 40 Uganda 43 Israel


RAPORTTI

4

4/2017

RAAMATTUTUNTI

SUOMI 100 VUOTTA Sodassa oli kaksi rintamaa Tapani Suonto

Itsenäisen Suomen synnystä on kulunut 100 vuotta. Ne ovat olleet täynnä Noina päivinä presidentti Kyösti Kallio Jumalan ihmeitä. Tämän kansan itsenäisyys on ollut kaikkea muuta julkaisi tämän tekstin: kuin itsestäänselvyys. Se, että Suomi julistettiin itsenäiseksi 6.12.1917, Kehotan kaikkia, jotka tänä vakaoli jo monen tapahtuman summa. Lukuisten asioiden piti loksahtaa vana aikana palvelevat isänmaata, kohdalleen, jotta sellainen askel uskallettiin ottaa. Oli suoranainen ihme, lukemaan Raamattua. Esi-isämme että itsenäisyys hyväksyttiin naapurimaassammekin ja sen sallittiin jatkua ovat vuosisatojen kuluessa, sekä myös Neuvostotasavaltojen liitossa. ahdingoissa ja vainoissa että rauhan päivinä, ammentaneet siitä elämää, tsenäisyysjulistuksen jälkeen itsenäi- “Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä syyttämme koeteltiin sisällissodalla ja sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain kansamme tarvitsee Jumalan sanan kun siitä selvittiin, tulivat talvisota ja syödä maan, tahi jos minä lähetän ruton uudesti luovaa voimaa. Omaksujatkosota. kansaani, mutta minun kansani, joka on kaamme nöyrällä sydämen uskolla Seitsemän kansakuntaa – samanlaista otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilesen siunaukset. kuin Suomi – pakkosiirrettiin Neuvosto- vat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat ”Vanhurskaus kansan korottaa, liiton alueella. Monet kokonaiset kansat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taimutta synti on kansakuntien häpeä.” joutuivat Siperiaan. Se olisi ollut mei- vaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä (Snl.14:34) dänkin kohtalomme, jos Jumala ei olisi ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. armahtanut Suomea. Minäkin olisin voinut Nyt minun silmäni ovat avoinna, ja minun Näin kirjoitti Suomen kansalle maamme syntyä Siperiassa, jos ylipäätään olisin korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikas- presidentti ja teksti oli kaikkien luettavissa olemassa. Tuskin tietäisin isiemme maas- sa.” (2 Aik. 7:13-15) presidentin julistuksessa. ta, Suomesta, mitään. Sodat ovatkin olleet Kerrotaan, että samaan aikaan Eestissä itsenäisyytemme kohtalonhetkiä. Siksi Suomen kansa nöyrtyi juuri kriittisellä het- ehdotettiin heidän presidentilleen, että niitä ei voi ohittaa, kun juhlimme maamme kellä ja kääntyi Jumalansa puoleen. Koko myös hän kehottaisi kansaa rukoilemaan. itsenäisyyden 100-vuotista taivalta. Suomi rukoili noina päivinä ja Jumala kuu- Eestin presidentti vastasi: ”Tämä on sivisli heidän rukouksensa. Kirkot olivat täynnä tynyt kansa, ei se usko enää rukoukseen.” Miksi monien kansojen joukossa juuri rukoilevia ihmisiä ja rintamalla moni huusi Suomi säilytti vapautensa kaikki nämä Jumalaa avuksi. vuodet? Suomi taisi olla Britannian kanssa Raamattu sanoo: jos minun kansani Presidentin rukous ainoita sotaan joutuneita Euroopan maita, nöyrtyy ja he rukoilevat minua… Suomi joita ei miehitetty maailmansodan mels- nöyrtyi ja Jumala kuuli kansan rukouksen. Presidentti Kyösti Kallio kirjoitti myös keessä. Mistä se johtui? oma rukouksensa Suomen kansalle:

I

Miksi Suomi pelastui? Moni on sitä mieltä, että Suomen asema oli seurausta kansamme ja armeijamme urhoollisuudesta. Toiset ovat korostaneet kansan yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä. Joidenkin mielestä sen sai aikaan sodan johdon strateginen viisaus ja poliitikkojen kaukonäköisyys. Hyvää onneakaan ei ole unohdettu. Syitä on varmasti monia, emmekä voi niitä kieltää. Mutta kaiken yläpuolella on vielä jotain merkittävämpää, mikä on tälle maailmalle vierasta.

Kyösti Kallion vaikutus kansamme kohtaloon Mutta ei vain kansan nöyrtyminen ole tärkeää vaan myös päämiesten. ”Silloin Israelin päämiehet ja kuningas nöyrtyivät ja sanoivat: ”Herra on vanhurskas.” Kun Herra näki heidän nöyrtyvän, tuli Semajalle tämä Herran sana: ”He ovat nöyrtyneet; minä en tuhoa heitä.” (2 Aik. 12:5-7)

Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua: Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.

Jumala oli siunannut kansaamme vanhurskaalla ja Jumalaa pelkäävällä presidentillä juuri kriittisenä aikana.

Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäjän voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme


4/2017

yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme. Armahda meitä. Aamen. Presidentti Kallio ymmärsi, että me emme ole sodassa viholliskansaa vastaan, vaan pahuuden voimia vastaan, synnin valtaa ja sen aikaansaamaa tuomiota vastaan. Ei hän rukoillut, että Jumala tuhoaisi naapurikansan. Kyösti Kallio korosti

5

toivomme tänäänkin. Me emme taistele enää voittaaksemme, vaan me taistelemme saavutetusta voitosta käsin, kun ylistämme Hänen saavuttamaansa voittoa. Raamattu kehottaa meitä kiittämään Jumalaa koko kansan puolesta.

TAPANI SUONNON PUHUJAVIERAILUT

Kyösti Kallio rukoili Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Hengellinen eksytys oli kansamme hädän syy, ei viholliskansa. Me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Silloinkin synnin valta ja vaikutus oli konkreettisesti kaikkialla nähtävissä. Rukous oli sodanjulistus Kun rintamalla Neuvostoliitto esitti sodanjulistuksen Suomea vastaan, Kyösti Kallio esitti sodanjulistuksen sielunvihollisen voimia vastaan ja kutsui koko Suomen kansan yhteiseen rintamaan - hengelliseen sotaan. Toisella puolella maapalloa Korean kristikansaa kutsuttiin myös hengelliseen taisteluun. Nykyisessä Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa oli kirkkoja joka kadunkulmassa. Siellä oli suuri kristillinen seurakunta. Sen keskelle nousi Jumalan lähettämä profeetta kehottamaan kristittyjä valvomaan ja antautumaan Herralle. Tekemään parannuksen penseydestään ja kylmyydestään.

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Pian jattäytyy väistyä myös tänään, koska ylistäm- kosodan päättymisen jälkeen Korean sota me sinun nimeäsi niiden ylitse. jakoi tuon kaukaisen maan kahtia ja Pjongjangissa kaikki kirkot suljettiin. KristilliHän ymmärsi, että kyse on taistelussa nen seurakunta joutui maan alle ja siellä se pimeyden voimia vastaan. Miten tuota on edelleen. Pjongjangissa on yhä kirkkoja taistelua käydään? Tekemällä parannus ja joka kadunkulmassa, mutta ne ovat tyhjiä ylistämällä Jumalaa yli kaiken pimeyden ja muussa käytössä. voiman. On valtavaa armoa, että näin ei saanut Synnin ja pimeyden valtaa ei tänäänkään kerran käydä myös täällä Pohjolassa, vaan voiteta osoittamalla mieltä tai nousemalla presidentin johdolla uskovat rukoilivat ja barrikaadeille. Ei myöskään sotimalla tai- koko kansa - myös jumalattomat - riensivät vaan avaruuksissa. Se voitetaan elämällä kirkkoihin huutamaan Jumalaa avuksi. parannuksessa, julistamalla evankeliumia Sodassa oli kaksi rintamaa - kumpi niistä ja kiittämällä ja ylistämällä Jeesusta Hänen ratkaisi Suomen kohtalon? voitostaan Golgatan ristillä. ”Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin Tuo sota on jo käyty. Se voitettiin ker- turhaan vartija valvoo.” (Ps. 127:1) ran Golgatalla ja tuo voitto on meidän

KURIKKA 28.10. klo 16 ja 18 Kurikan kirkko, Kurikantie 13 KOTKA 7.11. klo 18 Pelastusarmeija, Puutarhakatu 10 PIEKSÄMÄKI 10.11. klo 18 ja 11.11. klo 14 ja 16 Vapaakirkko, Koulukatu 12 SIPOO 12.11. klo 18 Sihvonmäen kappeli, Ali-Vekkoskentie 476, Anttila JYVÄSKYLÄ 18.11. klo 16 Satama-seurakunta, Voionmaankatu 18 ESPOO 19.11. klo 12 Soukan venekerhon paviljonki, Soukanlahdentie 15 TURKU 23.11. klo 18 Agape-Sydän, Luostarinkatu 12 KAAVI 25-26.11. Helluntaiseurakunta, Kalliotie 2 TURKU 21.1. klo 18 Kåren, Hämeenkatu 22 LOHJA VIVAMO 26-28.1. One Way tapahtuma, kts. erillinen ilmoitus


RAPORTTI

6

4/2017

Kiitosjuhla 100 vuoden ihmeestä Teksti: Hanna Torvalds Kuvat: Pentti Tuovinen

Kiitos itsenäisestä 100-vuotiaasta Suomesta täytti Helsingin Vanhan kirkon syyskuussa, kun One Way Mission kutsui meitä juhlimaan yhdessä isänmaatamme. Samalla kiitimme Jumalaa Hänen suuresta armostaan kaikkien näiden vuosien aikana – 100 vuotta itsenäisenä pysynyt Suomi on todella Jumalan ihme!

S

inä olet voimamme, miekkamme ja kilpemme. Ahdingossa suojamme, muurimme ja linnamme. Sinä olet voittomme, vapautemme, rauhamme…” Näillä Sakari Heikkilän laulun sanoilla One Voice -kuoro aloitti kiitosjuhlaillan. Sama kiitollisuus Herraamme, hänen

armoaan ja varjelustaan kohtaan sävytti koko juhlaa. Mustavalkoinen filminpätkä jatkosodasta ja siinä kuolleen sotilaan hautapaikalle lumeen pystytetty ristinmuotoinen oksankarahka hiljensi ja muistutti kaikista niistä miehistä, jotka ovat taistelleet tänään itses-

täänselvyytenä pitämämme itsenäisyyden puolesta. Pysähdyimme kiittämään myös presidentistä, jolla Jumala siunasi maatamme juuri noina kriittisinä vuosina. Hän johti kansaamme oikeaan aikaan nöyrtymään ja rukoilemaan maamme puolesta. Nyt, yli 70 vuotta viimeisen sodan jälkeen, saimme yhdessä rukoilla samoin sanoin, joilla presidentti Kyösti Kallio silloin kehotti suomalaisia rukoilemaan: ”Rakkautesi olkoon yhä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi!”


4/2017

7

Haloo! – kuuleeko kukaan? Teksti ja kuva: Tuija Niskanen

Nainen istuu rukouksessa ja pyytää Herralta apua ja viisautta. Hänen sydämellään ovat ihmiset, joilla on hätä, mutta ei ketään kuuntelemassa. On maanantai, toukokuun 4. päivä, ja puhelin soi. House-seurakunnan rukouspuhelintyö lähtee käyntiin.

Y

ksi rukouspuhelimen päivystäjistä ja idean taustahahmo Meeri pohdiskeli seurakuntaan liittymisensä jälkeen ääneen, mahtaisiko rukouspuhelimelle olla käyttöä myös One Way -seurakunnassa. Niinpä häneen otettiin yhteyttä, kun asia tuli ajankohtaiseksi. Mukaan ilmoittautuivat lisäksi Armi ja Veli-Matti, jotka molemmat toimivat myös Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelimessa Radio Deissä. Jumala tuntee soittajat House-seurakunnan rukouspuhelin päivystää kolmesti viikossa, aina muutaman tunnin kerrallaan. Soittoja tulee ympäri Suomea, Utsjokea myöten. Puhelu maksaa normaalin paikallisverkkomaksun.. Soittaja on tyypillisesti ihminen, jolla on hätä, mutta ei kuuntelijaa, useammin nainen kuin mies. Rukouspalvelijat taas ovat nimenomaan kuuntelijoita ja rinnallakulkijoita. He eivät kysele tai utele, vaan tukevat hapuilevaakin ihmistä, joka haluaa epäilyksistään ja kivuistaan huolimatta löytää avun ainoalta todelliselta auttajalta. Jumala tuntee soittajan ja hänen tarpeensa ja antaa rukoilijoille oikeat sanat palvelutehtävää varten.

usein myös soittaja liittyy rukoukseen. Lisäksi rukouspyyntöjä viedään tarvittaessa edelleen seurakuntaan yhdessä rukoiltaviksi. Näin soittaja saa yhdellä puhelulla monta rukoilijaa. Se on vahva voima taistelussa pahaa vastaan. Rukous on kuin turvavyö – Jumala kuulee rukoukset, mutta vastaus ja ratkaisut ovat hänen. Siksi myös kiitos kaikesta kuuluu Jumalalle, muistuttaa Meeri. – Toivon soittajan kokevan, että hän on Jumalalle kelvollinen juuri omana itsenään. Vuoroni lopuksi luovutan aina kuullut asiat Herran kannettaviksi, koska omat hartiat rusentuisivat taakan alla, kertoo Veli-Matti. – Kun Herra antaa voiman, sitä löytyy aina tarvittava määrä. Molemmille rukouspalvelijoille myös henkilökohtainen rukous on tärkeää. – Jumalan kanssa keskustelu rikastuttaa. Hänelle voi aina puhua, eikä Hän puhu päälle vaan kuuntelee ja vastaa, kun aika on Hänen tahtonsa mukainen, kuvailee Meeri. Veli-Matti taas vertaa rukousta osuvasti autoilijan turvavyöhön. Jos vyö on auki, jotain puuttuu. Samalla tavoin, jos rukous puuttuu, tärkein puuttuu.

Monta aihetta, monta rukoilijaa

Samassa hengessä rukoilivat myös nuoret aikuiset Johanna ja Joseph, toinen syntyperäinen suomalainen ja toinen äskettäin maastamme turvapaikan saanut suomalainen. Yhdessä he pyysivät Jumalaa avuksi nykypäivän ja tulevaisuuden Suomen puolesta. Juhla päättyi Lasse Heikkilän lauluun Suomelle: ”Nouse salkoon, lippu valkoinen! Piirrä pilviin risti sininen! Se on kallein aarre isänmaamme, merkki kuninkaamme, liitto ikuinen. Nouse salkoon, toivo sydänten! Nouse salkoon, risti Jeesuksen!” Rukoilkaamme, että näin saisi olla tulevaisuudessakin.

Jo lyhyessä ajassa tietyt rukousaiheet ovat nousseet vahvasti esiin. Ihmiset kaipaavat ystävää, ovat joutuneet kiusatuiksi, kärsivät sairauksista, lasten huumeiden käytöstä tai alkoholismista. Moni pelkää avioliittonsa puolesta. Naisia murehduttaa läheisten pelastumattomuus, miehiä taloudelliset huolet. Keskusteluja leimaa usein kokemus, että soittaja on asioidensa kanssa yksin. Siksi uusi palvelumuoto on otettu kiitollisuudella vastaan. Rukouspuhelimen kautta esirukoiltavaksi pääsevät nekin, joilla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi sairauden tai etäisyyden vuoksi lähteä seurakuntaan. Kun näköyhteyttä ei ole, rukouspalvelijan tehtävänä on luoda turvallinen ilmapiiri ja luottamus äänen ja sanojen kautta. On kuultava sekin, mitä ei suoraan sanota. Se edellyttää herkkyyttä ja nöyryyttä. Omia mielipiteitä rukouspalvelija ei jaa, ellei Jumala siihen erikseen kehota. Kun työntekijä rukoilee puhelun aikana,

Ma klo 13-19 045 695 6133 Ke klo 16 -19 050 341 1745 To klo 14 -19 045 230 7882


8

RAPORTTI

”KUN JUMALA KUTSUU, KANNATTAA TOTELLA” Teksti: Hanna Torvalds Kuvat: Pentti Tuovinen

4/2017


4/2017

9

Kun nuori Tuula Kuorilehto oli parin kuukauden aktiomatkalla Italiassa ja luki Raamattua Milanon katulampun alla, Jumala laski hänen sydämelleen taakan tuosta katolisesta maasta. ”Ymmärsin, että vaikka ihmiset kuinka tekevät ristinmerkkejä ja suutelevat madonnan patsaita, niin jolleivät he tunne Jeesusta, he eivät pelastu.”

T

uo taakka ja sen mukanaan tuoma lähetyskutsu muuttivat pysyvästi Tuula Kuorilehdon elämän. Hän palasi Italiaan yhä uudelleen ja uudelleen – ensin aktioihin kesinä 1978 ja 1980 ja sitten talveksi uskoviin perheisiin kotiapulaiseksi ja lastenhoitajaksi ja vielä kerran kesäaktioon 1981. ”Koin, että minun tehtävänäni oli kertoa italialaisille sanomaa elävästä Jeesuksesta ja siitä, miten hän on koko ajan kanssamme – ei vain kirkossa ja pyhäpäivisin.” Monilla katolilaisilla on sellainen käsitys, etteivät he voi rukoilla muualla kuin kirkossa. Eräskin Tuulan tapaama nainen tunsi suurta tarvetta rukoilla, kun hän oli kotonaan tiskaamassa. Niinpä nainen jätti tiskit kesken ja juoksi kirkkoon rukoilemaan. ”Ihmisillä on vahva usko, että vain kirkko ja kirkkoon kuuluminen pelastavat ja että pappi, Maria ja pyhimykset ovat välittäjiä Jumalan luokse”, Tuula toteaa. ”Minä halusin kertoa ihmisille, että Jeesus on elävä persoona, joka välittää jokaisesta, ja että hänet voi tuntea henkilökohtaisesti.” Vaikeasta Raamatusta tulee rakkauskirje Tuula Kuorilehto tuli uskoon 18-vuotiaana. Hänellä oli jo pienestä asti hengellistä etsintää, jota vauhditti isän kuolema Tuulan ollessa 15-vuotias. ”Törmäsin kuitenkin yhä uudelleen suuriin ja vaikeisiin kysymyksiin, joihin en itse löytänyt vastausta.” Rippikoululeirin jälkeen Tuula oli kyllä yrittänyt lukea Raamattua. Ilmestyskirjaan päästyään hän tajusi, että hänen olisi joko hyväksyttävä koko Raamattu tai sitten hylättävä se, keskitietä ei ollut. Hän ei voisi poimia Jumalan sanasta vain sitä, mikä miellytti häntä ja minkä hän käsittäisi järjellään. Vaikeimmalta tuntui kadotuksen hyväksyminen – voiko Jumala olla niin paha, että hän laittaisi ihmisen kadotukseen? Tuula päätyi siihen, että helvettiä ei ole olemassa, ja työnsi Raamattunsa piiloon. Jossain vaiheessa hän huomasi lehdessä pienen ilmoituksen hengellisestä konsertista, jossa tuttu poika oli soittamassa. Illan jälkeen Tuula kirjoitti päiväkirjaansa: ”Haluan olla näkymätön. En jaksa keskittyä laulun sanoihin, katselen vain hyvännäköistä soittajaa. Sitten tulee saarnan vuoro. Suomen Raamattuopiston puhuja

alkaa yksinkertaisesti avata sisimpäni solmuja. Etkö voi uskoa kadotuksen olemassaoloon? Juuri siksi Jumala lähetti ainoan Poikansa kuolemaan ristillä, ettei meidän kenenkään tarvitsisi joutua sinne. Oletko joskus luullut tulleesi uskoon, mutta usko ei olekaan kestänyt? Luotitko omaan itseesi ja omiin tekoihisi vai luotitko Jumalaan? Yritätkö lukea Raamattua, mutta et ymmärrä sitä?” Yhtäkkiä kaikki oli selvää ja Tuulaa vaivanneet kysymykset saivat vastauksen. Kun hän keskusteli kokouksen jälkeen Raamattuopiston puhujan Heikki Haatajan kanssa, hän näki ensimmäistä kertaa Jeesuksen ristiinnaulittuna juuri hänen syntiensä tähden. Ja kun Tuula sitten kotiin tultuaan kaivoi Raamatun esiin, avasi sen ja alkoi lukea, hän ymmärsikin kaiken. Paksu ja vaikeatajuinen kirja muuttui rakkauskirjeeksi Jumalan sydämeltä suoraan hänelle. ”Seuraavan viikon aikana luin läpi koko Uuden testamentin ja tuntui, kuin olisin itse kävellyt siellä Genesaretin järven rannalla Jeesuksen kanssa”, Tuula kertoo. Kutsu uskonvaraiseen elämään Uskoontulo vei Tuulan uudenlaiseen identiteettikriisiin. Tuntui, että hän ei enää tiennyt, mitä elämältään halusi. Moni neuvoi pitämään välivuoden, ja kun eräs ystävä pyysi vastavalmistunutta ylioppilasta pariksi viikoksi hengellisen Airut-lehden toimistoon, Tuula suostui. Pariviikkoinen venyi pariksi vuodeksi – ajaksi, joka osoittautui erittäin tärkeäksi Tuulan tulevaisuuden kannalta. ”Olin ollut uskossa vasta vähän aikaa, mutta eteeni aukeni koko maailma uskon näkökulmasta. Saimme päivittäin postia eri puolilta maailmaa monenlaisilta lähetysjärjestöiltä ja yksityisiltä ihmisiltä. Joka päivä keräsimme kirjeistä rukousaiheet ja polvistuimme kantamaan ne Herran eteen. Tuossa työpaikassa oli mahdotonta keskittyä vain itseensä. Iloitsimme herätyksistä ja kannoimme taakkaa maista, joissa oli hengellisesti erityisen pimeää. Airut-lehdessä ollessani ymmärsin, ettei kymmenysten antaminen tarkoita vain kymmenyksiä tuloista. Aloin antaa kymmenykset myös ajastani. Lehden silloinen

päätoimittaja Aune Lehtisalo oli saanut vahvan näyn uskonvaraisesta työstä jo lehden alkuvaiheessa. Lehden painattaminen ja lähettäminen maksettiin vapaaehtoisista lahjoituksista. Aune rohkaisi minuakin uskonvaraiseen elämään. Jumala pitäisi minusta huolen myös taloudellisesti.” Ajatus uskonvaraisesta elämästä alkoi innostaa Tuulaa yhä enemmän. Kun hän Airut-jaksonsa jälkeen aloitti sairaanhoitajaopintonsa Lahden diakoniaopistossa, hän koki, ettei Jumala halunnut hänen hakevan valtion opintolainaa. Tuula kyseli ”miksi?”, mutta ei saanut vastausta heti. Hän vain tiesi, että hänen oli toteltava Jumalan puhetta sisimmässään. ”Jumala vastasi antamalla minulle ajatuksen: ”Ehkäpä lähden valmistuttuani lähetystyöhön. Ehkäpä työskentelen uskon varassa niin, etten voisi koskaan maksaa velkaani.” Siitä alkoi seikkailu, jota elän yhä ja josta en voi kuin kiittää Jumalan mielikuvitusta.” Jo opiskeluaikanaan Tuula sai kokea monia ruokaihmeitä. Kun hän oli syönyt viimeisenkin leipämurun, joku ystävä tai naapuri saattoi tuoda juuri leipomansa lämpimäisleivän. Tai kun Tuula tyhjän ruokakaapin äärellä luki Raamatusta, miten Jeesus paistoi opetuslapsille kalan, ja rukoili itselleenkin kalaihmettä, vuokraemäntä yllättäen kutsui hänet luokseen syömään, koska oli sattunut ostamaan torilta liikaa kalaa! Jumala oli neuvonut, että Tuula sai puhua tarpeistaan vain hänelle. Tuula totteli ja Jumala vastasi monet kerrat puhumalla toisten ihmisten sydämille. Aviopuoliso raamattukoulusta Sairaanhoitajaksi valmistuttuaan Tuula tunsi niin vahvaa hengellistä kutsua, ettei voinut vastustaa sitä. Tämän kutsun seurauksena hän lähti heti aktiomatkalle Italiaan, tällä kertaa koko vuodeksi. Kun seuraavan kesän 1981 aktio päättyi heinäkuun lopussa, Tuula mietti tulevaisuuttaan. Hän halusi jatkaa oleskeluaan Italiassa nyt, kun oli oppinut hieman kieltä. Hän halusi myös raamattukouluun. Juuri silloin aktioryhmän vieraiksi tuli kolme nuorta Roomassa toimivasta raamattukoulusta. Heidän kauttaan Tuula sai tietää, että raamattukoulun seuraava kurssi alkaisi Roomassa lokakuun alussa. Äkkiä tulevaisuus tuntui selvältä ja kuukausien epävarmuus oli poissa. Yksi raamattukoulun opettajista oli nuori Maurizio Secondi. Tuulan ja Maurizion oli alusta lähtien helppo keskustella >> kaikesta – ja helppo olla yhdessä


RAPORTTI

10

Maurizio Secondi

4/2017 kuuluvat näkevät omassa kirkossaan niin paljon sellaista, joka ei ole oikein, että se herättää heissä hengellistä etsintää. Ihmiset Italiassa tarvitsevat Jeesusta!” Henkilökohtaisen evankelioinnin lisäksi Secondit järjestävät evankeliointitilaisuuksia. Parhaillaan he ovat kunnostamassa lähetyskeskusta, jossa pidetään kerran kuussa kokous. Tämän lisäksi Maurizio vastaa yhdestä evankelisesta seurakunnasta Roomassa. Tuula puolestaan on vastuussa lähetyksen nuorisotyöstä ja on kehittämässä nuoriso-ohjaajien verkostoa. ”Maurizio ja minä olemme molemmat aika itsenäisiä ihmisiä”, Tuula kuvailee. ”Meillä on hengellisessäkin työssä kummallakin oma sarkamme. Samalla olemme hyvä tiimi; olemme tehneet paljon asioita kahdestaan mm. silloin, kun olemme muuttaneet paikkakuntaa.” Yhteistyö One Wayn kanssa avaa uuden oven

myös hiljaa. Yhteiset ruokailut, tiskaamiset ja siivoamiset auttoivat heitä tutustumaan toisiinsa. Koulun päättyessä toukokuun lopussa Tuula ja Maurizio menivät kihloihin ja syyskuussa 1982 heidät vihittiin Tampereella Tuulan kotikirkossa. ”Olin joskus rukoillut, että jos avioituisin, saisin miehen, joka eläisi uskon varassa. Maurizio oli jättänyt röntgenhoitajan paikkansa tehdäkseen hengellistä työtä, vaikka hänellä ei ollut tiedossa palkkaa. Hän oli luita kuvatessaan kokenut, että ihmisten ongelmat olivat paljon syvempiä kuin murtuneet kädet tai jalat. Siksi hän valitsi kokoaikaisen hengellisen työn.” Yhteinen näky kantaa ”Meillä on Maurizion kanssa ollut alusta lähtien yhteinen näky ja kutsu”, Tuula sanoo. ”Takanamme ei ole koskaan ollut mitään järjestöä, vaan Herra itse on ihmeellisesti siunannut meitä ja pitänyt meistä huolta.” Tähän huolenpitoon ovat kuuluneet myös ne Tuulan uskolliset lähettäjäystävät, jotka ovat tukeneet häntä heti ensimmäisestä Italian aktiosta lähtien. ”Ihmiset sanovat usein, että ’Kyllä sinulla täytyy olla vahva usko, kun uskallat elää tuolla tavalla!’”, Tuula kertoo. ”Mutta ei minulla ole erityistä uskoa. Kyse on vain kutsusta ja tottelemisesta – siitä, että kun Jumala kutsuu, ottaa tottelemisen askeleen. Jumala myös näki, että Hänen kutsunsa varassa eläminen oli ainoa tie viedä minut Maurizion luo.” Tuula korostaa, että Jumala on aina ollut kutsumuksensa ja lupaustensa takana. ”Totisesti: kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään,

isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, hän saa satakertaisesti: nyt, tässä maailmanajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja…” (Mark. 10:28-29) Tuula ja Maurizio Secondi menivät naimisiin tietämättä, missä he häiden jälkeen asuisivat. Jumala kuitenkin piti huolta heidän asumisestaan silloin niin kuin on pitänyt koko 35 vuoden avioliiton ajan. Tähän huolenpitoon on sisältynyt 15 muuttoa ja monta tilannetta, jolloin kolmelapsiseksi kasvanut Secondin perhe ei ole tiennyt, mistä seuraava koti löytyy. ”Lapsillemme jatkuvat muuttamiset ovat olleet välillä vaikeita, kun on jouduttu luopumaan hyvistä ystävistä ja tutusta ympäristöstä”, Tuula myöntää. ”Itse kuitenkin kiinnyin jokaiseen kotiimme. Saatoimme muuttaa pienestä kellarikaksiosta suureen maalaistaloon ja päinvastoin, mutta jokaisessa paikassa oli omat hyvät puolensa.” ”Elämässämme on ollut paljon ja hyvin erilaisia haasteita. Yhteisten vuosien aikana olenkin oppinut sen, että avioliitto pitää rakkautta koossa, ei päinvastoin.” Hyvä tiimi Tällä hetkellä Tuula ja Maurizio asuvat Anagnissa, noin 70 km Roomasta Napoliin päin. Maurizio toimii Missione Italiana per l’Evangelo -järjestön Keski-Italian aluejohtajana. Secondit liittyivät tähän evankeliseen lähetysjärjestöön pian avioitumisensa jälkeen. Järjestöön kuuluu nykyään noin 400 pientä, itsenäistä seurakuntaa. Pastorit eivät ole palkattuja. Useilla on pastorin toimen ohella maallinen työ ja muutamat elävät uskon varassa. ”Työmme Italiassa on hyvin paljon ihmiseltä ihmiselle evankelioimista”, Tuula kertoo. ”Monet katoliseen kirkkoon

Tuula ja Maurizio Secondi olivat elokuussa mukana One Way Missionin kesäkonferenssissa, jossa pidettiin ensimmäistä kertaa Italian työn lähetyspaja. Lokakuussa Italiaan lähtee ensimmäinen tiimi. ”Olen jo kauan seurannut Italiassa netin kautta One Wayn TV-ohjelmia ja Tapani Suonnon selkeä opetus on ollut minulle hengellisesti elintärkeää”, Tuula toteaa. ”Nyt alkanut yhteistyö One Way Missionin kanssa on meille valtava rohkaisu ja olen siitä kiitollinen!” Tuula kertoo, miten häntä siunasi se, kun kesäkonferenssin pääpuhuja Malcolm Hedding sanoi, että uskollisuus Jumalalle tarkoittaa pitkää ajanjaksoa, jolloin rakastamme, tottelemme ja palvelemme Jeesusta. ”Olemme Maurizion kanssa eläneet elämäämme niin, että kun päämääränä on olla Jumalan työssä, kaikki muu järjestetään sen mukaan. Välillä on ollut todella vaikeitakin hetkiä ja monta kertaa olemme kyselleet, olemmeko vielä Jumalan tahdossa. Mutta Jumala on kantanut näidenkin aikojen ylitse ja on avannut aina uuden oven – siirtänyt meidät sinne, missä meitä on tarvittu.” ”Kun hengellisen työn tuloksia ei juuri näy, minua lohduttaa se, ettei Jumala pyydä tuloksia vaan uskollisuutta. Kun maailma kysyy tuottavuutta, Jumala kysyy: ”Mitä sinulle kuuluu? Missä sydämesi on tällä hetkellä?” Armollinen Jumala on kaikkein paras työnantaja.” Kursivoidut sitaatit ovat Tuula Kuorilehto-Secondin kirjasta ”Jumalan varassa”, jonka on kustantanut Uusi Tie. Kirjaa voi ostaa mm. One Wayn nettikaupasta, onewaykauppa.fi, sekä House-kahvilasta hintaan 5 €.


to Tapani Suon

ld undrens vär

r ibland, för sker unde ? En till undrens värld er utan Age-trollkonst a akudens kraft. Dess den på i konkreta svar

Tapani Suonnon kiitelty ”Tie ihmeiden maailmaan” -kirja on nyt ilmestynyt myös ruotsinkielisenä.

Les Wheeldon

Jumalaa kuunnellen päivästä päivään

nellen Jumalaa kupäun ivään päivästä

llen Jumalaa kuunne

siantaseus, usko, anteek Pyhä s ja Jumalan rakkau oitusta.

14€

Les Wheeldon

lukijaa ja, joka kutsuu e den jokaiselle päiväll hänen essä – tulemaan

an odotm. rukous, Jumal tta, at kirjoittajan tavoite n sydämen.

Vägen till ld undrens vär

Vad säger Bibeln om under? Varför sker under ibland, och ibland inte? Var går vägen till undrens värld? En väg som inte handlar om New Age-trollkonster utan om den sunda, övernaturliga Gudens kraft. Dessa aktuella frågor ger Tapani Suonto konkreta svar på i den här boken

ään – päivästä päiv

18€ Les Wheeldon

Armoitetun Raamatun opettajan Les Wheeldonin suosittu päivähartauskirja on ilmestynyt nyt suomeksi. Jumalaa kuunnellen -hartauskirja on juuri nimensä mukainen. Päivittäisen opetustekstin luettuaan tuntee, että on saanut kuulla asiaa Jumalan sydämeltä. Tämä Pyhän Hengen inspiroima hartauskirja on suureksi avuksi hengellisessä kasvussa ja päivittäisessä vaelluksessa Herran kanssa.

KULJETUSLIIKE TRANS-AKSELI OY Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa

0400 456 572

11

Arto Boa

AVAIMET

tapani suonto

Vägen till

entstånd mot krist tiecknar den sista hets stnas verksam heller gen kan inte t snar för ka resurser, de dander komman överer hjälp av den rala r att bli den cent dem g, och tack vare otstånd.

onewaykauppa.fi puh 045 261 3925

vägen till undrens värld

nto Tapani Suo

ns värld

4/2017 UUTUUSKIRJOJA

Etsitkö läheisempää suhdetta Jumalaan, mutta arki tuntuu jyräävän kaikki hyvät aikeesi? Tuntuuko, että et pääse syntitottumuksestasi millään irti? Mihin katosi näky, joka sinulla oli niin kirkkaana vuosia sitten?

18€

Tämä viikkohartauskirja tuo vastauksia mm. näihin ja moniin muihin tavallisen kristityn kysymyksiin ja haasteisiin. Pastori Arto Boa on kirjoittanut rohkaisevan ja uskoa vahvistavan hartauskirjan, jossa on opetus vuoden jokaiselle viikolle. Kirjan opetusten avulla pääset eteenpäin ja saat avaimia, joilla lukitut ovet avautuvat.

RISTO SUONTO

KIPEITÄ KYSYMYKSIÄ KÄRSIMYKSESTÄ

32€

Kärsimys tuo esiin kipeitä kysymyksiä, joihin eivät riitä patenttivastaukset. Mikä on Jumalan osuus kärsimyksissä? Tuottaako hän kärsimystä? Tapahtuiko kaikki vain toisten tähden? Pitääkö empatialle vetää raja? Voinko rakastaa Jumalaa kärsimyksen jälkeen? Kirjassa vakuutetaan Raamatun nojalla, että Jumalalle saa ilmaista kaikki tunteensa vihasta ja syytöksistä alkaen. Olemme tärkeitä hänelle, ja hän kaipaa rakkauttamme.

MATTOKUTOMO UMPIKUORMA-, AVO- JA TÄYSPERÄVAUNUYHDISTELMÄT SEKÄ PAKETTIAUTOKULJETUKSET

Valmiit matot & tilaustyöt Puh. (03) 781 2434 044 333 3352 Tyynentie 1 15230 LAHTI


12

RAPORTTI

4/2017

DRAMAATTISIA TILANTEITA

MIESTENTYÖSSÄ Teksti: Tapani Suonto ja Esa-Pekka Mattila

Asiakkaan kantelu Maahanmuuttajan tekemä valitus kristillisen miestenkotimme toiminnasta Suomessa on johtanut yhteistyön päättymiseen Espoon kaupungin Tapahtumasarja alkoi loppukesällä 2016, kanssa. Miestentyö on nyt palaamassa alkujuurilleen. kun One Wayn miestenkodille tuli asumaan eräs toisen uskontokunnan edustaja. Jo Perjantai-kodin perustamisesta lähti- Muutaman kuukauden jälkeen hän otti yhne Way Mission on tehnyt työtä kriisissä olevien miesten auttami- en One Way on tehnyt yhteistyötä Espoon teyttä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisseksi jo yli 30 vuotta. Ensimmäi- kaupungin kanssa ja tästä yhteistyöstä tuli toon, kertoi kokeneensa uskontonsa tähden nen työkeskus Perjantai-koti käynnistettiin entistä tiiviimpää, kun Kallvikin kartanon syrjintää ja teki saamastaan kohtelusta kantelun. Espoon kaupungin, yhdenvervuonna 1985 ja se toimi ns. vastaanotto- miestentyö käynnistyi. Nyt kotien toiminta on vaarassa päättyä, taisuusvaltuutetun ja miehen välisen neukotina pitkälle 2000-luvulle asti. Vuonna 2006 avattiin Kallvikin miestenkoti, sillä Espoon kaupunki on ilmoittanut, että vottelun tuloksena Espoon kaupunki päätti nykyinen One Way Center, ja sen jälkeen se lopettaa miesten lähettämisen kristilli- olla ohjaamatta jatkossa uusia asiakkaita One Wayn miestenkodeille sekä sijoittaa vielä Elmeri-koti. Näissä hoitokodeissa siin asumispalveluyksikköihin. kotiemme nykyiset asiakkaat mahdollion asunut useita tuhansia miehiä, joista simman pian muualle. Lisäksi Espoo sitoumonet ovat tänään mukana seurakuntien tui maksamaan kantelun tehneelle miehelle toiminnassa.

O


4/2017

13

tuntuvan korvauksen ”anteeksipyyntönä Monet saaneet avun syrjinnän aiheuttamasta mielipahasta.” Kaupunki on ilmoittanut perivänsä sum- One Way Mission on tehnyt kristillistä man One Way Missionilta. auttamistyötä jo vuosikymmeniä. Lukuisat ihmiset ovat saaneet avun miestenkodeilla Kristillisyys tiedettiin ja päässeet eroon erilaisista riippuvuuketukäteen sista. Monia entisiä miestenkodin miehiä on tänäkin päivänä sekä työntekijöinä että Koska One Wayllä on laista johtuva vaiti- vastuunkantajina työssämme ja he auttavat olovelvollisuus sosiaalitoimen asiakkaista, koko sydämestään muita. Työ on ollut eritemme voi kertoa asiasta yksityiskohtaises- täin hedelmällistä. ti. Kysymys oli kuitenkin henkilöstä, joka Meidän näkökulmastamme on käsitjo alun perin tiesi tulevansa kristilliseen tämätöntä, että yhden ihmisen ”kokema miestenkotiin ja jolle oli selostettu kodin mielipaha ja syrjintä”, johon One Way ei säännöt. Kodin johtaja Seppo Saarinen ole edes saanut vastata, voi kaataa vuosia käy kaikkien taloon tulevien asiakkaiden jatkuneen hedelmällisen ja saumattoman kanssa läpi kodin kristillisen luonteen yhteistyön. Miestenkodeilla on asunut sekä asumisen säännöt ja näin hän toimi aiemminkin eri uskontotaustoista tulleita tämänkin henkilön kanssa. Myös Espoon miehiä ja monilta heiltä on tullut kiitosta kaupunki on ollut hyvin tietoinen One siitä, kuinka heitä on autettu ja kuinka Wayn miestenkodin kristillisestä luontees- heitä on rohkaissut sanoma rakastavasta ta. Asiaan liittyy lisäksi muita hyvin mer- Jumalasta. kittäviä näkökohtia. Olosuhteisiin nähden One Way katsookin, ettei kyse ole voinut Nyt tarvitaan rukousta olla uskonnollisesta syrjinnästä. One Wayn kantaa ei kuultu One Way olisi halunnut tulla kuulluksi asiassa, jotta se olisi voinut selvittää viranomaisille oman näkemyksensä väitetystä syrjinnästä ennen seurausten määräämistä, mutta siihen ei annettu tilaisuutta. One Wayn edustajaa ei kutsuttu yhteiseen neuvotteluun, vaikka asia kosketti mitä suurimmissa määrin juuri One Way Missionia. One Way ei myöskään saanut käyttöönsä syrjintää koskevaa materiaalia, koska se oli salaista. Näin ollen on jäänyt hämärän peittoon, mihin syytökset konkreettisesti perustuivat. Espoon kaupunki pahoitteli meille sitä, että se joutuu lopettamaan yhteistyön kanssamme. Se ei kuitenkaan voi olla noudattamatta yhdenvertaisuusvaltuutetulta tullutta päätöstä.

Asia ei koske vain One Way Missionia, vaan saattaa vaikuttaa kaikkeen kristilliseen työhön. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta oli näet annettu ymmärtää, että tästä tehdään Suomessa ennakkotapaus, joka tuodaan julkisuuteen. Pyydämmekin kristikansaa rukoilemaan maamme puolesta. Jumala on siunannut maatamme ihmeellisellä tavalla ja olemme saaneet pitää esillä kristillistä sanomaa suhteellisen vapaasti. Nyt yleinen ilmapiiri on kuitenkin muuttumassa nopealla vauhdilla. Kristillisiä arvoja ei enää pidetä samalla tavalla kunniassa kuin aikaisemmin maamme historiassa. Uskonnollisen tasa-arvon nimissä kristillisyyttä poljetaan alas monella rintamalla. Miestenkodin episodi on siitä vain yksi pieni esimerkki.

Meidän ei kuitenkaan ole syytä lannistua, vaan yhä rohkeammin seistä Kristuksessa ja tuoda rakkauden sanomaa tämän maailmanajan keskellä. Jeesus Kristus on aina ollut kompastuskivi ja loukkauksen kallio. Siksi ei pidä hämmästellä kaikkea sitä vastustusta, jota saamme uskovina kohdata. Nostakaamme päämme, sillä Herran tulo on lähellä. On hyvä muistaa, ettemme sodi ihmisiä vastaan ja että meidän tulee siunaten rukoilla esivallan ja kaikkien päättäjien puolesta. Uusi suunta miestentyölle Otamme tämän tilanteen Jumalan kädestä ja uskomme, että Herra on johdattamassa meitä jälleen eteenpäin Hänen askelissaan. Näyttää siltä, että Herra haluaa ohjata työtämme niin, ettemme enää ole riippuvaisia kuntien maksusitoumuksista vaan voimme jatkossa auttaa erityisesti niitä ihmisiä, jotka kaipaavat elämäänsä Jumalan apua ja ovat valmiit kuulemaan sanomaa ainoasta Pelastajasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Viime viikkoina kodillemme onkin hakeutunut jo monia suomalaisia kriisissä olevia miehiä, jotka uskovat löytävänsä eväät uuteen elämään lähtemällä seuraamaan Kristusta. ”Toiminta on muuttumassa takaisin alkuperäisen näyn mukaiseksi ja näyttää tuottavan jälleen hyvää hedelmää”, miestentyön johtaja Seppo Saarinen toteaa iloisena. Tämän kaiken keskellä kodin tulevaisuuden kannalta keskeiseksi tekijäksi nousevat taloudelliset resurssit. Toiminnan rahoituksen täytyy jatkossa koostua lähes pelkästään lahjoitustuloista. Pyydämmekin työmme ystäviä rukoilemaan erityisesti miestentyömme talouden puolesta, jotta tämä arvokas työ voi jatkua.


14

RAPORTTI

4/2017

Birgitta ja Vesa kotitalonsa pihamaalla

VESA JA BIRGITTA SIHVON KOTITALO OSAKSI ONE WAYN NAISTENTYÖTÄ Teksti: Tapani Suonto ja Hanna Torvalds Kuvat: Vesa Sihvo

Sihvon pariskunta oli jo pitkään kokenut, että Jumala halusi avata heidän mää laupeudentyötä. Kodin rakennustyöt kotinsa Hänen työlleen. Tänään tuo palvelunäky on toteutunut ja useampi ovat vielä hiukan kesken, mutta moni on jo saanut siellä avun. nainen on jo muuttanut kodinomaiseen yhteisöön.

P

ari vuotta sitten One Way joutui lopettamaan naistenkodin toiminnan vuosia jatkuneen arvokkaan auttamistyön jälkeen. Vaikeaan ratkaisuun päädyttiin, kun kodille ei kuukausiin saatu uusia asukkaita ja lähes tyhjillään olevan naistenkodin ylläpito tuli liian kalliiksi. Samassa prosessissa naistenkotimme johtaja Kristiina Wiley vapautui uusiin tehtäviin ja lähetettiin lähetystyöhön Israeliin. Vain muutama kuukausi tämän jälkeen kotimme toinen työntekijä Eija Taanila sai yllättäen kutsun taivaan kotiin. Koko prosessi näytti hyvin selkeältä johdatukselta, vaikka lopputulos olikin negatiivinen One Way Missionin laupeudentyön kannalta. Pitkään jatkunut hädässä olevien naisten auttamistyö näytti päättyvän. Jo silloin totesimme, että yhteiskunnan taloudelliseen apuun tukeutuva toiminta joudutaan ehkä kaikilla muillakin sektoreilla ajamaan alas lähivuosina, mutta Jumalalla on olemassa ratkaisu myös tähän tilanteeseen.

Majanantaja Gaiuksen jalanjäljissä Muutama vuosi sitten One Wayn järjestämään tapahtumaan Saariselällä osallistui monien muiden lisäksi myös aviopari Vesa ja Birgitta Sihvo. Tämä tapahtuma vahvisti Sihvojen halua olla osa One Way -seurakuntaa. ”Olimme jo pitkään kokeneet, että Jumala halusi avata kotimme Hänen työlleen”, Vesa Sihvo kertoo. ”Pikkuhiljaa näky tarkentui”, Birgitta Sihvo jatkaa. ”Jumala halusi avata kotimme tiloissa kodinomaisen yhteisön naisille.” Jo 1990-luvulla Vesaa puhutteli Room. 16:23, jossa kerrotaan Gaiuksesta, joka oli koko seurakunnan majanantaja. Jumalan kutsu mielessään Sihvot hankkivat vuonna 2014 vanhan koulurakennuksen Porvoon ja Sipoon rajalta. Noin 700 neliötä käsittävä rakennus on samanaikaisesti sekä heidän oman perheensä koti että kodinomainen yhteisö sellaisille naisille, joita Herra johdattaa heidän luokseen. Nyt koti on tulossa osaksi One Way -perheen teke-

Hedelmällinen kotiseurakunta Sihvojen kotona on jo useita vuosia kokoontunut raamattu- ja rukouspiiri. Piirissä käy useita sellaisia ihmisiä, joilla ei ole muuta seurakuntayhteyttä. ”Jossain vaiheessa koimme Birgitan kanssa, että Jumalan silmissä tuo raamattupiirimme on Hänen seurakuntansa”, Vesa kertoo. ”Ihmiset saavat siellä sellaisia eväitä, että he pystyvät kasvamaan Jumalan yhteydessä.” Tähän samaan kotiseurakuntaan kuuluvat nyt myös ne naiset, jotka asuvat pihapiirin sivurakennuksessa. Sihvonmäen naistenkodissa jokaisella on oma makuuhuone, lisäksi heillä on yhteiskeittiö sekä yhteiset oleskelu- ja saniteettitilat. ”Vaikka tämä on Birgitan ja minun palvelunäkyyn perustuvaa työtä, tarvitsimme aidon hengellisen nojan, johon tukeutua”, Vesa toteaa. ”Koimme alusta alkaen, että One Way on se väylä, jota kautta tänne tulee asukkaita.” Näin on myös käynyt. Sihvonmäen naistenyhteisöä ei ole mitenkään mainostettu, mutta tällä hetkellä valmiina olevat


4/2017

15

YLI 1000 KRISTILLISTÄ OHJELMAA

Kanava joka koskettaa

www.oneway.tv Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten tunnollista rakennuttamista ja rakennustyön valvontaa.

Rakennuttaja ins.tsto

STENROOS OY Naistenkodin huone odottaa asukastaan

huoneet ovat jo täynnä; sinne hakeutuneet naiset ovat kuulleet kodista useimmiten joltain onewayläiseltä. Tukea hengelliseen kasvuun ja uskonelämään Birgitta kertoo, että jokainen asukas maksaa pienen vuokran huoneestaan ja yhteisistä tiloista. Näin koti ei ole riippuvainen kuntien maksusitoumuksista. Kodin ohjelmaan kuuluu yhteinen ateria kerran päivässä aina, kun se vain on mahdollista. Lisäksi pidetään rukous- ja keskustelutuokioita. Niiden ohella on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun. ”Meidän toiveemme on, että naiset kokisivat, että olemme heitä varten tarvittaessa tukemassa ja rohkaisemassa varsinkin hengellisessä kasvussa ja uskonelämän asioissa”, Birgitta kuvailee. ”Emme halua holhota ketään; asetamme vain sen verran sääntöjä, että yhteisöstä tulee toimiva.” ”Vesalle ja minulle on tärkeää rohkaista jokaista löytämään Jumala. Jumalahan haluaa johdattaa, eheyttää, kasvattaa ja tulla todelliseksi meille kaikille.”

Auttaminen on koko seurakunnan tehtävä Hädässä olevien ihmisten auttaminen ei ole vain järjestöjen ja erilaisten instituutioiden tehtävä. Se on annettu tehtäväksi koko seurakunnalle, jokaiselle meistä. Siksi Sihvojen käynnistämä naistenkoti on kaunis ja koskettava esimerkki siitä, miten tulevaisuudessa kristillinen laupeudentyö voi toimia kaikesta vastustuksestakin huolimatta. Kun yksityiset ihmiset lähtevät uskossa liikkeelle kutsuaan seuraten ja koko seurakunta on mukana tukemassa rukouksin ja auttamassa vapaaehtoistyöllä, uskovat voivat tehdä valtavasti lähimmäistensä hyväksi. Kodilla tarvitaankin monenlaista apua, koska rakennustyötkin ovat vielä hieman kesken. Muistakaamme rukouksin Sihvojen pariskuntaa sekä heidän kanssaan Sihvonmäen naistenkodin toiminnassa mukana olevia. Kodille saa yhteyden One Way Missionin kautta. Naistenkotityö puh. 050 435 1974 birgitta.sihvo@onewaymission.fi

Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki Puh. 041 5344 844 "Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala."

”VALOA KANSALLE”

Sähköpalvelu Häkkinen Oy

Sähkö ATK-verkot teollisuusautomaatio SUUNNITTELU URAKOINTI TARVIKKEET

PUH: 040 5144327


RAPORTTI

16

4/2017

One Way ryhtyy istuttamaan

UUSIA SEURAKUNTIA SUOMEEN Kuva: Pentti Tuovinen

Ensimmäiset uudet One Way -seurakunnat perustetaan Turkuun, Kotkaan, Espooseen ja Sipooseen.

One Wayn seurakuntatyö on ollut hedelmällistä jo pitkään eri puolilla maailmaa. Uusia seurakuntia syntyy jatkuvasti ja herätys jatkaa kasvuaan tasaista tahtia monella mantereella. Suomessa One Way perusti ensimmäisen seurakunnan Helsinkiin vuonna 2003.

H

elsingissä toimiva One Way -seurakunta (aikaisemmin Houseseurakunta) on kasvanut jatkuvasti ja siihen kuuluu nyt noin 400 henkeä. Sen lisäksi kokouksiimme osallistuu suuri joukko seurakuntaan kuulumattomia, yhteensä väkeä on sunnuntaijuhlissa ehkä 600-700 henkeä. Kaikki eivät tahdo mahtua enää kokoussaliin ja siksi rukoilemmekin kuumeisesti suurempia tiloja pääkaupunkiseudulta. Viime vuosina olemme saaneet paljon pyyntöjä seurakuntatyön laajentamiseksi myös muualle Suomeen. Erityisen paljon asia on ollut esillä viime aikoina, kun Tapani Suonto on kiertänyt puhujamatkoilla eri puolilla maatamme. Se on pannut meidät rukoilemaan ja pohtimaan vastuutamme tämän kansan kohdalla.

Seurakuntien istuttaminen oli monien huulilla jo muutama vuosi sitten, kun ryhdyimme käynnistämään ns. toimintasoluja useille paikkakunnille. Ne ovatkin olleet tärkeä ensi askel tällä tiellä, jolla nyt jatkamme. Suomi on suuri haaste Suomen hengellinen tilanne on paljon keskustelua herättävä aihe tänään. Tässä maassa tarvitaan kipeästi rohkeata ja määrätietoista evankelioimistyötä. On mahdotonta leikata satoa, jos ei ensin kylvetä. Pelkkä evankelioimistyökään ei kuitenkaan riitä, jos sitä ei seuraa määrätietoinen opetuslapseuttaminen.

Tätä kaikkea useat seurakunnat tekevät menestyksekkäästi, ja se onkin suuri kiitosaihe. Mutta juuri monet heistä, jotka kantavat huolta Suomen hengellisestä tilasta, toivovat meiltä suurempaa panosta maamme tavoittamiseksi evankeliumilla. Viime vuosina Suomessa on puhuttu paljon herätyksestä ja elätetty toiveita suuresta ihmeiden aallosta, joka puhkaisisi herätyksen virrat maahamme. Sellaista ei vain ole näkynyt monista profetioista ja annetuista aikatauluista huolimatta. Kun profetiat ja todellisuus eivät olekaan kohdanneet, seurauksena on ollut jälleen kerran pettymys ja hämmennys. Kun samaan aikaan sekä liberaaliteologia että äärikarismaattinen julistus lisääntyvät, hämmennys kasvaa. Eräällä pienellä paikkakunnalla menestysteologisia ja äärikarismaattisia seurakuntia on syntynyt jo seitsemän. Tämän kaiken keskellä ihmiset itkevät hengellistä kodittomuuttaan ja juurettomuuttaan ja pyytävät apua. Me emme voi istua toimettomina tällaisessa tilanteessa, sillä emme usko, että tämä voi


4/2017 johtaa uuteen herätykseen. Mikä sitten on Seurakunnan tehtävä on luoda kanavia, meidän lääkkeemme herätyksen aikaan- joiden kautta ihmiset pääsevät yhdessä saamiseksi? palvelemaan Herraa. Siksi meillä on Perjantai Kristukselle -työ, laupeudentyö, pakolaistyö, TV-työ ym. sekä suuret määrät Jumalan voima on ristissä erilaisia projekteja lähetyskentillä eri puolilla maailmaa. Niitä hoitavat palkattomat Herätykseen ei ole oikotietä. Siihen tarvi- työntekijät omilla varoillaan – palvellen taan edelleen parannusta korostavaa julis- Herraa. He ovat onnellisia kristittyjä. tusta, jossa ihmisiä autetaan pääsemään sisälle todelliseen Hengen vapauteen uskosVajavainen seurakunta sa. Siihen tarvitaan rukousta ja rukoukseen sitoutuvaa seurakuntaa. Siihen tarvitaan Raamatun opetusta ja ehdotonta Raamat- Kaikki tiedämme, että täydellisiä seuratuun sitoutumista. Siihen tarvitaan Pyhän kuntia ei ole olemassakaan. Vanha sanonta Hengen johdossa ja voimassa elämistä, kuuluu: ”Jos löydät täydellisen seurakunmissä armolahjat saavat toimia raittiisti, nan, älä vain liity siihen, sillä sen jälkeen mutta samalla erotetaan vieraat henget se ei ole enää täydellinen.” Emme ole todellisesta Totuuden Hengestä. Ja ennen lähdössä liikkeelle henkselit paukkuen, kaikkea siihen tarvitaan Kristus-keskeistä vaan syvästi tietoisina siitä, että olemme julistusta, missä rististäkin puhutaan niin perustamassa vajavaisia yhteisöjä, koska kuin siitä on kirjoitettu. Me emme lupaa itsekin olemme vajavaisia. Millaisiksi suurta menestystä vaan ristiä, sillä siihen nämä seurakunnat lopulta muodostuvat ja on kätkettynä Jumalan voima. mitä niiden toiminnasta seuraa, sen näemHerätys lähtee sellaisen seurakunnan me ehkä 10 vuoden kuluttua. Tehtävä on keskeltä, joka kasvaa sisälle vilpittömään vaikea ja vuosi on tässä työssä lyhyt aika. opetuslapseuteen ja jossa kaikki täyttävät Emme tavoittele mitään megaseurakun– omaa ristiään kantaen – oman paikkansa tia, sillä pieni kotiseurakuntakin voi olla Jumalan suunnitelmissa. Siksi opetuslap- väkevä ase Jumalan kädessä. Etsimme vain seuttaminen on ollut työmme kulmakiviä nöyrästi Jumalan johdatusta, jotta voimme jo yli 30 vuotta ja se on tuottanut hyvää olla avuksi siinä suuressa haasteessa, jonka hedelmää. Suomi meille kaikille kristityille antaa. Seurakuntanäkymme voidaan pukea kolmeen sanaan: turvallinen – armollinen – toKeitä varten tuudellinen. Tässä tehtävässä tarvitsemme paljon esirukousta. One Way Mission on ollut olemassa jo Kerran eräs pastori katseli näkötornista 34 vuotta ja näiden vuosien aikana edus- maisemaa ympärillään. Aluksi ei näkynyt tamamme kristillisyys on tullut tutuksi muuta kuin pimeyttä, sillä oli myöhäinen ympäri maata. Tuhannet ihmiset ovat olleet ilta. Mutta kun hän katsoi tarkemmin, hän vaikutuksemme ja opetuksemme piirissä jo näki siellä täällä valopisteitä pimeyden pitkään radion ja TV:n välityksellä, vaikka keskellä. Silloin Pyhä Henki sanoi hänelle: varsinainen seurakunta onkin toiminut ”Jumala tulee nostamaan maahamme yhvain pääkaupunkiseudulla. teisöjä, jotka pimeyden keskellä loistavat Kun nyt lähdemme liikkeelle laajentaen kirkasta valoaan ja näyttävät tietä toisille.” seurakuntatyötä, tavoitteenamme on, että Juuri tällaisia ”majakoita” me uskomme kenenkään ei tarvitse tehdä matkaa yksin. tämän maan tarvitsevan lisää. Uudet seurakunnat tulevat olemaan myös aktiivisesti mukana One Wayn lähetystyössä eri puolilla maailmaa ja näin ihmi- Vastuunkantajia koulutetaan sille avautuu entistä parempi mahdollisuus osallistua koko maailman evankelioimi- Käynnistämme ensi vuoden puolella vasseen. One Way on ”Tie maailman ääriin.” tuunkantajakoulutuksen, jonka tarkoitus Meillä on näky työtä tekevästä yhteisös- on varustaa ihmisiä hoitamaan seurakuntaa tä, jossa kaikki ovat mukana valloittamassa sen moninaisissa tehtävissä. Koulutus autmaailmaa. Haluamme auttaa jokaista ih- taa myös sisäistämään sen työnäyn, jonka mistä ottamaan oman paikkansa Jumalan mukaan tätä työtä on tehty jo 34 vuotta. suunnitelmissa. Samaan aikaan korostamme, että ensin Uusien seurakuntien istutusta johtaa Taon oleminen ja sitten tekeminen. Erkki pani Suonto, koordinaattorina toimii Vesa Lemisen sanoin: ”Ei uusi urakkasopimus Sihvo. Mukana ovat myös Tero Hokkanen, vaan uusi luomus.” Jeesuskin kutsui ope- pastorit Esa-Pekka Mattila ja Arto Boa tuslapset ensin olemaan kanssaan ja vasta sekä monia muita sanan palvelijoita. sitten tekemään. Tekeminen ei synny lakia saarnaamalla. Voima ja ilo kaikkeen teke- Lisätietoa: miseen syntyy siitä, että elämme lähellä Seurakuntatyön toimisto: 050 4333 201 Jeesusta – olemme paljon Hänen kanssaan. seurakuntatyo@onewaymission.fi Siksi tarvitaan One Way -seurakuntia, jotka kasvattavat ihmiset olemaan ja tekemään.

17

TURKU TIEDOTUSTILAISUUS to 23.11. klo 18 Agape-Sydän, Luostarinkatu 12 Mukana Tapani Suonto, Vesa Sihvo ym.

ONE WAY -JUHLA su 21.1.2018 klo 18 Kåren, Hämeenkatu 22 One Voice-kuoro, Soile ja Esa-Pekka Mattila, puhujana Tapani Suonto

KOTKA TIEDOTUSTILAISUUS ti 7.11. klo 18 Pelastusarmeija, Puutarhakatu 10 Mukana Vesa ja Birgitta Sihvo, puhujana Tapani Suonto

ESPOO AVAJAISTAPAHTUMA su 19.11. klo 12 Soukan venekerhon Klobbenin paviljoki, Soukanlahdentie 15 Puhujana Tapani Suonto.

SIPOO TIEDOTUSTILAISUUS Su 12.11. klo 18 Sihvonmäen kappeli, Ali-Vekkoskentie 476 Mukana Vesa ja Birgitta Sihvo, Tapani Suonto.


RAPORTTI

18

Etsi oma tapasi

EVANKELIOIDA Teksti: Sari Honkamaa Kuva: Atte Auvinen

Kun Tuomas Tarkkanen yksitoista vuotta sitten tuli uskoon, hänellä oli kova halu viedä hyvää sanomaa. Se tuntui kuitenkin vaikealta. ”Yritin alussa kaikin mahdollisin tavoin – päätäkin seinään lyöden – päästä eteenpäin.”

T

uomas veti miesten piiriä ja kokeili useita tapoja auttaa miehiä uskoon sisälle. Jollakin kertaa hän uhkaili helvettiin joutumisella, toisella luennoi evoluutio-opin valheista. Myöhemmin nämä alkuvaikeudet tulivat Jumalan käyttöön. Samalla Tuomaksessa heräsi halu auttaa toisia uskovia: ”Tähän Jumala on minua kutsunut: olla rohkaisemassa ja antamassa evankeliointivälineitä toisille.” Toinen toistamme tukien

Kontaktin saaminen ihmisiin onnistuu luontevasti kokouspaikan vieressä olevan kahvipöydän ääressä. ”On helppoa ensin kysyä: Haluatko kahvia? Sitten voi kysyä: Haluatko luettavaa? Ulkomaalaisille voidaan etsiä englanninkielistä luettavaa”, Kimmo rohkaisee. ”Kun olemme ryhmänä kadulla, meillä on selkeä sanoma ja selkeä imago. Ne, jotka päättävät pysähtyä, ovat jo tehneet valinnan, että haluavat keskustella kanssamme.” Kahvitarjoiluakin on hyvä tehdä pikku tiiminä. ”On tärkeää, että vuoroa voidaan vaihtaa lennossa, kun paikalle tulee joku, joka haluaa keskustella. Hänen kanssaan mennään sitten syrjemmälle”. Iltojen onnistuminen edellyttää paljon oheistyötä. Katukokouspaikalle tarvitaan mm. jämeriä järjestysmiehiä; ohikulkevilla on erilaisia ajattelutapoja ja toisinaan tulee haasteellisia tilanteita. Yhdeksältä alkava Gospel Cafe -tilaisuus, johon ihmisiä kadulla kutsutaan, on sekin tiimityötä mitä suurimmassa määrin. Kimmo luettelee palvelutehtäviä: ”Iltapalan laittajia, portsareita, vahtimestareita, esirukoilijoita auttamaan sielunhoidollisissa tarpeissa ja siivoojia pistämään paikat kuntoon illan päätteeksi.” Kun siistijöitä on useita, oma vuoro tulee sopivin välein ja yhdessä toisten kanssa jälkityöt sujuvat notkeammin. Tuomaksen sanoin: ”Yhdessä on mukavaa tehdä!”

Tuomaksen viesti on, että One Wayssa halutaan olla ihmisten rinnalla. Jokaista, joka rukoilee omaa paikkaansa evankelioinnissa, kuuntelee Herraa ja lähtee liikkeelle, tahdotaan auttaa. Harvoin Jumalan vastaus etsintään ilmestyy ”taivaalle kultakirjaimin kirjoitettuna” – usein se tulee seurakunnan kautta toinen toistamme tukien. ”One Wayn tukemana homma ei hyydy! Kutakin autetaan löytämään se itselleen luontevin tapa evankelioida.” Ensimmäisenä Tuomas haluaa nostaa esiin Perjantai Kristukselle -illat, jotka Helsingissä ovat pyörineet jo kymmenien vuosien ajan. ”Jos perjantai-iltasi on vapaa, lähde ilman muuta PK-iltoihin!” Tuomas kannustaa. ”Illat ovat nyt entistä elävämpiä ja mahtavampia, kun uskoontulleita turvapaikanhakijoita on tullut mukaan!” Yhdessä on mukava toimia ja oma paikka löytyy yhteyden kautta. Katukokousta Apuväline ystävälliseen edeltävässä rukouskokouksessa pyydetään kohtaamiseen Herran siunausta edessä olevaan iltaan. Itselle sopivaa palvelutehtävää voi etsiä toisten kanssa rukoillen ja keskustellen. Tuomaksen oma erityinen näky on palvella henkilökohtaisen evankelioinnin personal trainerina. Tuomas pohtii sitä, miten ihmiPK-illoissa monia siä autetaan tänä päivänä kaikilla elämän palvelutehtäviä alueilla. ”Käymme kaverin kanssa kuntoilemassa ”PK-iltojen ydin on ihmisten kohtaaminen täyttömäen portaissa. Siellä näkee aina ihkadulla ja evankeliumin kertominen heil- misiä, joilla on vierellään personal trainer le”, iltojen pitkäaikainen koordinaattori auttamassa fyysisen kunnon parantamiKimmo Metsämäki kiteyttää. ”Kannattaa sessa.” Maallisissa asioissa ihminen saa tukea toinen toistaan eli mennä kadulle apua, neuvoja ja tsemppausta, miksei siis pareittain tai pienen ryhmän kanssa.” hengellisissäkin.

4/2017 ”Pelastus on maailman tärkein asia. Sen sanoman eteenpäinviemisessä haluamme seurakunnassa auttaa – myös henkilökohtaisesti!” Tuomas vakuuttaa. Todistamisen apuvälineeksi Tuomas ja One Way tarjoavat One Way TV kyselylomaketta. ”Jos olet kaivannut muutakin työkalua kuin traktaattia, jolla voisit tavoittaa kadun ihmistä, tämä on toimiva”, Tuomas toteaa. Lomakkeessa on kysymyksiä, jotka käsittelevät haastateltavan rukouselämää ja kristinuskon perusasioiden tuntemusta. Niiden avulla vastaantulijan voi kohdata ystävällisesti ja kunnioittaen, ja samalla evankeliumin sanoma tulee kirkkaasti kerrottua jokaiselle. Tuomas valottaa, miten kyselyn ensimmäinen versio syntyi vuosia sitten. Hän yritti eri tavoin viedä evankeliumia eteenpäin, mutta heikoin tuloksin. Yhtenä päivänä hän rukoili hädässään Herralta avuksi kokenutta evankelistaa, joka neuvoisi, miten päästä eteenpäin. Vastaus tuli heti samana päivänä. Tuomas kuuli radiosta Kalevi Lehtisen mainostavan evankelistakurssiaan: ”Oletko miettinyt evankeliointia ja kaipaisit siihen neuvoja?” Viesti oli juuri Tuomasta varten ja hän meni Kalevi Lehtisen oppiin. Kurssilla syntyi evankelioiva Rukoustutkimus-kysely, joka on levinnyt moniin kaupunkeihin Suomessa. Lomakkeella on tehty lukuisia haastatteluja ja sadat ovat halunneet antaa elämänsä Herran käsiin. Tulosta lomake One Wayn nettisivuilta! Tämä ”evankeliointilomake” on nyt tiivistynyt entistä helppokäyttöisemmäksi ja nykypäivään hyvin sopivaksi oneway. tv -kyselyksi. ”Jos kiinnostuit, ota minuun yhteyttä, niin saat opastusta ja tarvitsemaasi tukea kyselyn tekemiseen”, evankelioinnin personal trainer Tuomas rohkaisee. Voit tulostaa tarvitsemasi määrän lomakkeita One Wayn nettisivuilta. ”Kokeile, miten sinulta sujuu evankelioiva haastattelu”, Tuomas innostaa. Voit valita jonkun sopivan ihmisen, joka ei ole uskossa, ja esitellä kyselyn vaikkapa näin: ”Lähetysjärjestömme on laatinut tällaisen lyhyen kyselyn, josta tarvitaan palautetta. Voisitko auttaa ja vastata?” Kun palautat täytetyn kyselyn Tuomakselle, saamme sen myötä kerättyä One Way TV:lle arvokasta tietoa tämän päivän kristillisyydestä. Lokakuisena iltapäivänä kuulin, kun haastattelun vastikään tehneet One Way -ystävät vaihtoivat kokemuksiaan. Kadulle lähtö oli jännittänyt, mutta yhteisen rukouksen ja myönteisten kohtaamisten myötä he saivat kokea iloa ja siunausta. Lomakkeen loppupuolen kysymysten kautta keskustelu uskonasioista oli lähtenyt hyvin liikkeelle. Erityisenä Jumalan


4/2017

johdatuksena he kokivat sen, että yhdellä illasta lähdimme yöhön”, Arto kertoo. haastateltavista oli uskovia ystäviä, jotka ”Mukaan lähti myös uskoontulleita turvaolivat rukoilleet hänen puolestaan. paikanhakijoita.” Avotuli, joka illan kuluessa hiipui hehkuvaksi hiillokseksi, ja vanhanajan kahvin Uusia tavoittamisen tuoksu houkuttelivat paikalle useita ohitapoja etsitään kulkijoita. Lämpöisessä tunnelmassa oli helppo alkaa puhella elämän syvimmistäMyös One Way -seurakunnan pastorin kin asioista. Arto Boan sydän palaa evankeliumille. ”Tässä näkee myös, miten uskovien ”On tärkeää, että puheet ja toiminta koh- yhteydessä on voima ja siunaus!” innostaavat ja että koko seurakuntana etsimme tuu Tuomas, jonka aloitteesta tempaus uusia keinoja evankeliointiin”, Arto pohtii. järjestettiin. Ali ystävineen puhui ja lauTapahtumaevankeliointia varten One loi. Samaan aikaan Get ready -nuoret ja Way hankki jokin aika sitten keittovälineet maahanmuuttajat kohtasivat ohikulkijoita. nokipannukahvin valmistamiseen. Niitä Maahanmuuttajat jakoivat illan aikana käytettiin menestyksellisesti elokuussa yhteensä 500 oneway.tv -korttia. Ainakin Taiteiden yössä yhteistyössä evankelista yksi ihminen tuli uskoon. ”Kadunkulkija Ali Niemelän tiimin kanssa. Ali oli hank- oli kotialueensa ruokajaossa kuullut sanokinut tarvittavat luvat kaupungilta. maa ja halusi nyt antaa elämänsä Jumalal”Get ready -nuorten ja nuorten aikuisten le!” Tuomas iloitsee.

19

Perjantai Kristukselle -illat: Kimmo Metsämäki pk@onewaymission.fi Henkilökohtaisen todistamisen ja One Way TV -kyselyn tuki: Tuomas Tarkkanen, 0400 406 909 tuomas.tarkkanen@dlc.fi One Way TV kyselylomake: osoitteessa: onewaymission.fi/kotimaantyo/perjantai-kristukselle/ (saatavilla myös House Cafesta)


RAPORTTI

20

4/2017

Voittoja ja haasteita maahanmuuttajatyössä Teksti: Arto Boa Kuva: Atte Auvinen

Suomessa on jo yli kaksi vuotta ollut valtava lähetystyön haaste: maahamme vuodesta 2015 lähtien saapuneet turvapaikanhakijat, joita jo ensimmäisenä vuonna tuli yli 30 000. Olemme One Wayssä pyrkineet aktiivisesti vastaamaan tähän haasteeseen.

T

ätä kirjoittaessani yksi niistä pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksista, joista olemme viikoittain hakeneet turvapaikanhakijoita kokouksiimme, on lakkautettu ja suljettu. Emme vielä tiedä, mihin joutuvat kaikki ne Evitskogissa asuneet miehet, jotka ovat näiden kahden vuoden aikana tulleet uskoon kokouksissamme ja ottaneet vastaan Jeesuksen elämänsä Herraksi. Nyt on rukouksen aika Kun valtiovalta on nyt ratkaisemassa lopullisesti vuonna 2015 syntynyttä turvapaikanhakijatilannetta, meidän on aika rukoilla. Rukoilla sitä, että kaikki tehdyt päätökset olisivat oikeudenmukaisia ja että Herra antaisi Suomen päättäjille viisautta, kun he tekevät ratkaisuja maahanmuuttajien tulevaisuudesta. Rukoillaan myös päättäjiltä oikeanlaisia toimenpiteitä radikaalin islamilaisen ideologian pysäyttämiseksi maassamme. Olemme nähneet läheltä, kuinka islamilainen maailmankuva ja sen tuomat ongelmat jatkuvasti lisääntyvät. Onkin tärkeää rukoilla, että Suomessa ei tehtäisi Raamatun vastaisia huonoja päätöksiä.

Evankeliumi on todellinen lääke tähänkin tilanteeseen ja siksi aiomme omalta osaltamme jatkaa Jumalan sanan julistamista niin maahanmuuttajille kuin suomalaisillekin. Niiden kahden vuoden aikana, jolloin olemme järjestäneet viikoittaisia evankeliointitilaisuuksia turvapaikanhakijoille, olemme saaneet nähdä tuhansia Lähi-Idän asukkaita tavoitettavan evankeliumin sanomalla. On valtavaa, että olemme saaneet todistaa herätystä arabien keskuudessa! Olemmekin todella kiitollisia, että Jumala on antanut niin voimaa, vastuunkantajia kuin varojakin tähän työhön. Lämmin kiitos jokaiselle, joka on rukouksin tai varoin muistanut turvapaikanhakijoiden parissa tehtävää työtä. Hengellinen pimeys on todella saanut väistyä veren evankeliumin tieltä. Suomi 100 v. kiitosjuhla Oli sydäntä koskettavaa juhlia yhdessä uskoon tulleiden turvapaikanhakijoiden kanssa Suomen 100 vuoden itsenäisyyttä syyskuussa Vanhassa kirkossa. Juhlatilaisuudessa oli muiden juhlavieraiden kanssa toistasataa kristityksi kääntynyttä arabia siunaamassa Suomea ja juhlimassa rakasta

kotimaatamme. Rukoilimme tilaisuudessa Suomen puolesta myös arabiaksi ja uskomme, että juuri rukoukset ja Jumalan kunnioitus ovat olleet maamme siunaus. Tätä samaa näkyä haluamme antaa eteenpäin myös uskoon tulleille veljillemme. Eräs irakilainen sanoi minulle tilaisuudessa: ”Jumala on siunannut Suomea, koska Suomi seurasi Jeesusta.” Mielestäni hän osui naulankantaan lausahduksessaan. Jumala siunasi menneinä päivinä Suomea, koska Suomi seurasi Jeesusta, mutta Suomen tulisi myös nykypäivänä tehdä samoin – seurata Jeesusta, jotta siunaus olisi jatkossakin kansamme yllä. Olemme iloisia näistä veljistä, jotka nyt itse haluavat seurata Jeesusta, koska juuri he, jotka kunnioittavat Jumalaa ovat siunaus Suomelle. Jumala toimii keskuudessamme Viime aikoina olemme kokeneet valtavaa Hengen virvoitusta turvapaikanhakijakokouksissamme. Pyhän Hengen läsnäolo on ollut käsin kosketeltavaa. Alttarihetkillä kaikki ovat nojautuneet toisiinsa ja kyyneleet ovat virranneet. On ollut ilo nähdä arabien tekevän todellista parannusta. Jeesus Kristus on kohdannut heitä voimallisesti ja täyttänyt Pyhällä Hengellään. Monet uskoon tulleet ovat myös saaneet armolahjoja, joita he


4/2017

21

SUURI REFORMAATIOJUHLA

Uskonpuhdistuksen ytimessä 4.11.2017 klo 17.00

Pelastusarmeijan Temppeli, Uudenmaankatu 40

Juontajina Anne Pohtamo ja Keijo Leppänen Pääpuhujana Michael Reeves Musiikissa Nina Åström ja One Voice -kuoro Järjestää Kristillinen mediatoimikunta: Sana, Uusi Tie, Ristin Voitto, Sotahuuto, One Way TV, Radio Dei, Radio Patmos

Joulun paras lahja käyttävät rohkeasti. Siinä voi vain ihmetellä Herramme suuruutta ja voimaa! Eräs vaikeista taustoista uskoon tullut nuori turvapaikanhakija tuli kertomaan minulle: ”Olen varastanut ja nyt olen pyytänyt Jeesuksen elämääni ja pyytänyt syntejäni anteeksi. Haluaisin tehdä uskosta voimallisesti totta tässä uudessa elämässäni, joten mitä minun tulisi nyt tehdä?” Kuuntelin ja annoin hänelle joitakin neuvoja. Yksi niistä oli: ”Koska olet ottanut toisen omaa itsellesi, sydämesi on kovettunut, joten ehkä sinun pitäisi tehdä jotain päinvastaista, että saisit sydämeesi uuden sykkeen? Jos haluat, mene ja anna vaikka jollekin apua tarvitsevalle jotakin omastasi, niin saat ehkä sydämessäsi sen voiton jota tavoittelet!” Nuorimies lähti keskusteluhetkestä innokkaasti eteenpäin ja kun näin hänet seuraavan kerran, hän oli kuin eri ihminen. Hänen silmänsä säihkyivät ja koko mies oli täynnä iloa. Hän kertoi: ”Menin ja annoin viisi euroa yhdelle henkilölle, joka kipeästi tarvitsi apua. Kun sen tein, ilo, rauha ja Pyhän Hengen voima täyttivät sydämeni!” Kun katselin tuota iloista nuorta miestä, tiesin, että Jumala on todella elävä Jumala ja Jeesus Kristus on ainoa pimeyden voimien voittaja! Yhä tänä päivänä Hän pelastaa ihmisiä ja täyttää omiaan Pyhällä Hengellä.

Joulukonsertti la 9.12. klo 18 Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, Espoo

One Voice -kuoro ja Classic Praise Ilmainen sisäänpääsy, Käsiohjelma 10 € One Wayn Ugandan työn hyväksi.

TRIBUTE TO MAHALIA JACKSON Maailman kuuluisimman gospellaulajan ikivihreitä spirituaaleja jazzin hengessä. KONSERTTI HYVINKÄÄN KIRKOSSA

su 4.2. klo 18

Tiina Sinkkonen, laulu Eric-Olof Söderström, piano Patrik Latvala, kontrabasso Thomas Törnroos, rummut

Englanninkielisen Sweet Chariot Comin´-levyn voit tilata One Way -kaupasta onewaykauppa.fi tai puh 045 261 3925. Hinta 23 euroa + postimaksu. Lisätietoja kotisivuilta: mahalia7.wix.com/tribute


RAPORTTI

22

4/2017

MALAWI

Malawin työ VAARASSA PÄÄTTYÄ Kuva: Riikka Tähtinen

One Way Missionin työ Malawissa on kohdannut suuria vaikeuksia viime aikoina ja on vaarassa päättyä. Syy tähän on henkilökuntamme ja erityisesti työmme johtajan Mac Masamban rehellisyyden ja moraalin romahdus.

E

päilyksiä moraalin romahduksesta on ollut ilmassa jo jonkin aikaa. Elokuussa saimme viimein useilta tahoilta niin luotettavaa tietoa Nkhulamben laakson tapahtumista, että kykenimme sen johdosta myös puuttumaan asiaan. Esitimme Mac Masamballe, että hän tekisi parannuksen ja toimme julki tiukat ehdot, jotta voisimme jatkaa yhteistyötä paikallisen Mulungu Alinafen kanssa. Luottamuksen pitäisi ensin palautua täydellisesti. Hän kuitenkin hylkäsi ehdot ja ilmoitti haluavansa mieluummin jatkaa työtä omin voimin, kansalliselta pohjalta. Se merkitsisi sitä, että suomalaisen One Way Missionin vaikutus Nkhulamben laaksossa päättyisi. Todennäköisesti hän joutuu pian kohtaamaan todellisuuden ja sen, että koko toiminta Nkhulamben laaksossa päättyy hänen omien valintojensa takia. Odotamme vielä, että tämän totuuden kirkastuminen käytännössä saa aikaan mielen muutoksen ja voimme aloittaa työn uudelta terveeltä pohjalta.

Ongelmiin puuttuminen vaikeaa Työ Malawissa ei ole ollut helppoa. Olemme jo aikaisemmin käyneet läpi kaikki mahdollisuudet ongelmiin puuttumiseen, jopa sen, että erottaisimme Mac Masamban ja valitsisimme tilalle toisen johtajan. Se on osoittautunut kuitenkin mahdottomaksi ilman Macin omaa suostumusta. Meillä ei ole valtaa siirtää johtajaa sivuun, sillä hänet on valinnut toiminnanjohtajaksi malawilaisen Mulungu Alinafen hallitus ja käytännössä se on hampaaton Mac Masamban edessä. Kukaan ei uskalla nousta häntä vastaan. One Way toimii kaikilla lähetyskentillä kansalliselta pohjalta, emme pelkästään suomalaisena järjestönä. Monissa maissa ei ulkomaalaisilla ole edes lupaa perustaa avustus- ja lähetysjärjestöjä. Tästä johtuen Mac Masambasta on kasvanut vuosien varrella niin vaikutusvaltainen ja suojeltu johtaja omassa ympäristössään, että meillä ei ole edellytyksiä saada johtajan vaihdosta

aikaan. Ainoa keino on, että hän itse herää synnin unestaan ja tekee parannuksen. Haasteena moraali Kun vuonna 2006 lähdimme Malawiin, olimme aluksi hyvin toivorikkaita vaikutusmahdollisuuksiemme suhteen. Vähitellen havaitsimme, että haasteitakin riittää. Yksi niistä on tuon laakson moraali ja seksuaaliset toimintamallit. Yhteisö kannustaa seksin harrastamiseen jo lapsuusiässä ja monet nuoret tytöt saattavat tulla raskaiksi tietämättä edes, mikä sen on aiheuttanut. Viime vuosina on käynyt ilmi, että jopa koulun päättäjäisissä koululaiset harrastavat seksiä keskenään opettajien kehotuksesta ja joskus opettajat itsekin osallistuvat siihen. Olimme kuitenkin pitkään toiveikkaita mahdollisuudestamme vaikuttaa tähän kaikkeen saamalla aikaan hengellinen herätys. Muutos on mahdollista osoittamalla laupeutta, julistamalla evankeliumia, opet-


4/2017 tamalla ja näyttämällä oikeaa esimerkkiä. Mutta vähitellen aloimme havaita huolestuttavia merkkejä saarnaamisen ja käytännön elämän välisestä ristiriidasta. Parannusta saatettiin julistaa, mutta sen mukaan ei kuitenkaan eletty. Kun paikallisen henkilökuntamme elämä ja käytös alkoivat näyttäytyä samassa valossa, tiesimme olevamme entistä suuremmissa vaikeuksissa. Moraali ja rehellisyys ovatkin olleet yksi keskeisiä opetuksen aiheita viime vuosina kouluttaessamme kyläpastoreita. Niistä on myös keskusteltu työmme johtajan Mac Masamban kanssa moneen otteeseen. Vaikea pioneerikenttä Nkhulamben laakso on todellista lähetystyön pioneerialuetta, jossa vaikuttavat aivan erilaiset lait kuin meidän kulttuurissamme. Ihmisiä on tapettu siellä pelkkien juorujen seurauksena. Kun aikanaan klinikastamme alkoi levitä huhuja, että siellä imetään potilaista verta epäjumalille tarkoitettuja uhritoimituksia varten, paikallinen poliisi vaati Mac Masambaa kantamaan kivääriä mukanaan oman turvallisuutensa tähden. Oli vaarana, että hänet tullaan lynkkaamaan. Pelkkä aseen olemassa olo rauhoittikin tilannetta. Työntekijämme ja koko One Way Mission on ollut jatkuvien mustamaalausten kohteena ja siksi erilaisia huhuja ei ole voinut suin päin uskoa todeksi. Vasta viime aikoina asioiden todellinen laita on varmistunut tavalla, joka on vienyt lopullisesti luottamuksen työmme johtoa kohtaan. Emme voi One Way Missionin hallituksena enää taata työmme tukijoille, että

23 heidän lahjoittamansa varat käytetään täysimääräisesti niin kuin olemme luvanneet. Emme myöskään voi taata, että lasten kasvatus ja toimintatavat vastaavat enää sitä, mihin olemme kristillisenä järjestönä sitoutuneet. Tämän tähden velvollisuutemme on tarttua asiaan niin voimakkaasti, että työ lähtee kokonaan uusille raiteille – silläkin uhalla, että se voi myös päättyä lopullisesti. Miten lapsille käy? Moni kysyy nyt hätääntyneenä, mitä esimerkiksi orpokodin lapsille, kyläorvoille, vammaisille ja muille nyt tapahtuu. Juuri lasten ja muiden avun tarpeessa olevien tähden olemme joutuneet esittämään Mac Masamballe tiukat ehdot työn jatkamiseksi. Rukoilemme nyt, että hän hyväksyy ne ja työ saa jatkua niin, että One Way -kylällä eletään Raamatun opetuksen mukaisesti. Samalla tutkimme kaikki mahdollisuudet avun toimittamiseksi lapsille jotain toista kautta. Sekä OWM:n hallitus, että Malawin työstä vastaava johtotiimi tekevät kaiken mahdollisen työn pelastamiseksi. Olemme jäädyttäneet toistaiseksi Malawiin lähetettävät varat ja odotamme, miten se vaikuttaa asioiden kulkuun. Alustavasti Mac Masamba on ilmoittanut jatkavansa omilla varoillaan. Ne eivät kuitenkaan riitä pitkään. On myös mahdollista, että hän on löytänyt yhteyden johonkin toiseen länsimaiseen lähetysjärjestöön ja pyrkii saamaan uutta rahoitusta sieltä. Tämä on hyvin tyypillistä kehitysmaissa lähetystyön ajautuessa kriisiin. Tiedossamme on eräskin lähetysprojekti, jolla on ollut jo seitsemän eri rahoittajaa. Kukin on vuorol-

laan uskonut valheita ja lähtenyt mukaan suurella innolla, kunnes totuus on paljastunut. Voimme vain toivoa ja rukoilla, että tässä ei käy samalla tavalla. Olemme pahoillamme Olemme syvästi pahoillamme, että joudumme tuomaan julki näin raskaita asioita. Olemme kuitenkin sitoutuneet totuudelliseen lähetystyöhön ja totuudelliseen evankeliumiin ja siitä emme voi poiketa. Meidän tehtävämme on toimia loppuun asti niin kuin on oikein ja vanhurskasta. Jumalan tehtävä on sitten lopulta ratkaista, miten tämä kaikki päättyy. Me seuraamme tilannetta Malawissa päivittäin ja tiedotamme Malawin työmme tukijoille heti, kun asiassa tapahtuu jotain uutta ja merkittävää. Siihen asti pyydämme kaikilta kärsivällisyyttä ja esirukousta ennen kaikkea Malawin työmme piirissä olevien ihmisten sekä Mac Masamban puolesta. OWM:n hallituksen puolesta Tapani Suonto puheenjohtaja

Rukous ja paastopäivä Malawin työn tähden to 16.11. klo 18, House Cafe Kaisaniemenkatu 10

Haasteet ovat suuret, mutta Jumalalle ei mikään ole mahdotonta Teksti: Tiina Sinkkonen

M

alawin työssämme on monien Jumalan siunausten lisäksi saatu vuosien varrella kokea myös merkittäviä haasteita. Terveyskeskuksen ja orpo-ohjelman perustaminen maailman köyhimpiin kuuluvaan maahan ja vielä sen köyhimmälle alueelle ei ollut kaikkein helpoin tehtävä. Rukouksia ja uskoa Jumalan johdatukseen on tarvittu useasti näiden yli kymmenen vuoden aikana, jotka olemme Kambalamen kylällä toimineet. Työn jatkuminen perustuu tietysti molemminpuoliselle luottamukselle

ja olemme pyrkineetkin pitämään yllä avointa keskustelua paikallisen henkilökuntamme kanssa. Joskus on vaikeaa tietää totuutta monien puheiden ja juorujen keskeltä. Työ on kaikesta huolimatta jatkunut ja olemme voineet ratkaista useita hankaliakin ongelmia. Viime kuukausien aikana olemme kuitenkin saaneet tietoomme asioita, jotka ovat vakavuudessaan johtaneet siihen, että työn jatkaminen tällä perustalla on mahdotonta. Todella surulliseksi asian tekee se, että niin moni köyhä malawilainen on apumme varassa.

Mutta Jumala, joka johdatti meidät Malawiin, on edelleen voimallinen johtamaan asioiden kulkua. Hän on armollinen ja hyvä ja kuulee jokaisen rukouksen sekä tietää ja näkee kaiken. Muistetaan yhä Malawia ja kannetaan tätä vaikeaa tilannetta Herralle rukoillen malawilaisten ystäviemme sekä Mac Masamban puolesta. Malawin työ puh. 045 114 8855 malawi@onewaymission.fi


24

RAPORTTI

VIRO

RAAMATTU KIINNOSTAA VIROLAISIA Teksti: Esa-Pekka Mattila Kuva: Hanna Torvalds

4/2017


4/2017

25

Kylvötyö jatkuu Rakas Viron sukulaiskansa on ollut koko uskossaoloni ajan paljon sy– tule mukaan! dämelläni. Olen asunut siellä perheineni kahteen kertaan yhteensä neljä vuotta ja tehnyt sinne lukemattomia matkoja vuosien varrella. Sekä pidemmät lähetystyöjaksot että lyhyemmät tiimimatkat ovat aina olleet hyvin Voisin kertoa lukuisia esimerkkejä mitä erikoisimmista kohtaamisista, mutta nämä siunattuja. pari tilannekuvausta rohkaiskoon lukijoita rukoilemaan virolaisten puolesta ja mahyselin jälleen Herralta, kuinka tuo- mielellään vastaan Uuden testamentin ja dollisesti lähtemään itsekin liikkeelle. ta ateistista kansaa voisi auttaa, ja lupasi lukea sitä. Hän halusi myös rukoilla Pääsääntöisesti ohikulkijat pysähtyivät miten heidät voisi saavuttaa evan- Jeesusta elämäänsä! Kiitollisuus valtasi keskustelemaan kanssamme, toiset lyhyeskeliumilla. Koin saavani yksinkertaisen meidät. Voiko tämä olla totta? ti, toiset hyvinkin pitkään. Lukuisia kertoja vastauksen: ”Viekää heille Raamattuja.” aukesi tilanteita, joissa saimme kertoa vasJaoin ajatuksen ystävälleni Arto Boalle taantulijalle Raamatun sanoman ja koko Raamattua ostamassa ja niinpä lähdimme kahdestaan ensimevankeliumin. Monet olivat vilpittömän mäiselle ”pastorien virkistyspäivälle” kiinnostuneita kuulemaan Jumalasta. keväällä 2016 reput täynnä Raamattuja. Puistoissa jaoimme lukuisia Uusia testaRaamattuja jakaessamme kysyimme Ensimmäinen matka sai jatkoa keväällä mentteja ja rukoilimme jokaisen annetun aina ihmisiltä, tietävätkö he, mistä Raa2017 ja kolmannelle matkalle keskikesällä kirjan puolesta, että se voisi tehdä tehtä- mattu kertoo. Toiset sanoivat tietävänsä saimme mukaan kaksi ystävää. Nämä vänsä ja että vastaanottajat suhtautuisivat jotakin, monet eivät tienneet juuri mitään. kolme matkaa olivat todella innoittavia ja siihen kunnioituksella. Kysyimme myös Kohtasimme toki useita uskoviakin ja rohkaisevia. jokaiselta, jolle Raamatun annoimme, saimme myös rukoilla monien puolesta, Saimme kokea Herran ihmeellistä johda- haluaako hän ottaa sen vastaan ja aloittaa lisäksi pari ihmistä halusi tulla uskoon. tusta ja sitä, kuinka Jumala oli valmistellut lukemisen. Huomasimme, että erityisesti nuoret olivat kohtaamiset jo edeltä. Lähdimme rukoillen Rohkaiseva esimerkki Jumalan tarkas- avoimia keskustelemaan, kyselemään ja Tallinnan ja Rakveren kaduille. Kohdates- ta johdatuksesta on eräskin tilanne, kun kuulemaan Raamatusta. samme ihmisiä esittelimme ensin itsemme olimme jakamassa Raamattuja Rakveren Nyt on aika kylvää Jumalan sanaa Vija kerroimme, millä asialla olimme tulleet linja-autoaseman kupeessa kävelykadulla. roon. Nämä matkat ovat osoittaneet, että Viroon. ”Olemme kaksi pastoria Suomesta Nuori mies aurinkolaseineen käveli ohit- hyvin pienelläkin voi saada paljon aikaan. ja tulimme jakamaan virolaisille Raamat- semme. Tarjosin hänelle kirjaa. Hän sanoi: Kolmella matkalla, yhteensä neljän päivän tuja ja ennen kaikkea haastamaan teitä ”Olinkin juuri matkalla kirjakauppaan aikana, jaoimme kohtaamillemme ihmisillukemaan Jumalan Sanaa.” ostamaan Raamattua.” Olisihan hän voinut le yhteensä noin kuusisataa vironkielistä ostaa Raamatun kirjakaupastakin, mutta Uutta testamenttia, Johanneksen evankeliehkä tämä oli hänelle vielä Pyhän Hengen umia ja venäjänkielistä Raamattua. Mies, joka etsi, sai vastauksen sinetti sille, että Raamattu on lukemisen ”Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taiarvoinen kirja, mene ja tiedä. vaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kosTämä hyvin yksinkertainen ja edullinen tuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja toimintatapa osoittautui yllättävän hyväkkasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja Jumala valvoo sanaansa si. Jotkut kohtaamiset ovat jääneet erityisyöjälle leivän, niin on myös minun sanani, sesti mieleen. Jo ensimmäisellä laivamatjoka minun suustani lähtee: ei se minun kalla tapasimme erään virolaisen miehen. Toki ymmärrämme, että osa siemenistä tu- tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä Kerroimme heti, millä asioilla liikumme lee putoamaan sellaiseen maaperään, jossa minulle otollista on, ja saa menestymään ja aloimme keskustella sujuvasti kolmella kasvua ei tapahdu heti. Saimme kuitenkin sen, mitä varten minä sen lähetin.” kielellä, suomeksi, viroksi ja englanniksi. puhuttelevan vahvistuksen erään nuoren (Jes. 57:10-11) Mies rupesi kertomaan elämänsä tarinaa miehen kautta siitä, kuinka Jumala valvoo yllättävän avoimesti. Tajusimme heti, että sanaansa. nyt olimme tulleet oikean henkilön luo. Viimeisen tunnin ennen satamaan menoa Viron työ Hän ei peitellyt huoliaan ja murheitaan, vietimme vanhan kaupungin kävelykaduilviro@onewaymission.fi vaan sanoi rukoilleensa paljon viimeisten la. Siellä eräs virolainen nuori mies tuli parin kuukauden aikana polvillaan sän- vastaamme ja tarjosin hänelle nopeasti lukynsä vieressä ja etsineensä kyynelin apua ettavaa. Hän sanoi, että oli jo saanut kirjan ongelmiinsa. Hän oli pyytänyt: ”Jos olet ja vilautti sinikantista Uutta testamenttia. HALUATKO TUKEA olemassa, Jumala, auta minua.” Naurahdin hänelle hieman hämmästyKuten Virossa on valitettavasti tyypil- neenä ja vain tokaisin: ”Ai, olemmekin ONE WAYN TYÖTÄ? listä, hänkin oli käynyt etsimässä apua jo tavanneet aiemmin puistossa, mutta en mieheltä, joka kertomansa mukaan vaikutti äkkiseltään muistanut sinua.” Siihen hän Soita numeroon olevan henkiparantaja tai jokin vastaava. vastasi: ”Emme me ole tavanneet, mutta Positiivinen ajattelu ja energiakentät oli- löysin tämän puiston penkiltä!” vat ne avut, joita hän tarjosi tälle uudelle Meistä tuntui valtavan hyvältä, että ystävällemme. Jumala oli tälläkin tavalla pitänyt huolta Lahjoituspuhelun Kuuntelimme miehen kertomusta elä- sanastaan. Hän osaa säätää ihmisen sisäihinta on noin 10 € mästään, vastailimme hänen kysymyk- seen navigointiin juuri oikeat koordinaatit, siinsä ja kerroimme evankeliumia aina jotta ihminen voisi löytää tiensä Raamatun Uudenmaan Poliisihallituksen laivamatkan loppuun saakka. Mies otti sanan luo. rahankeräyslupa RA/2017/139

K

0600 02812


RAPORTTI

26

VENÄJÄ

4/2017

”Jumala toi teidät tänne!” Teksti ja kuvat: Hanna Torvalds

Heinjoen keskittynyttä kuulijakuntaa

Alkusyksyinen Venäjän tiimimatka oli epätavallisen hieno kokemus. Kaikissa vierailupaikoissamme ihmiset olivat todella kiitollisia ja onnellisia siitä, että tulimme käymään ja toimme mukanamme evankeliumin valon. Heillä oli selvästi jano ja nälkä!

K

un ensimmäisen matkapäivän iltana väsyneinä kokoonnuimme Johanneksen sairaalaan ja aloimme lauluin kertoa Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan, tuntui, että Jumala siunasi jokaisen sanan ja sävelen ja samalla auttoi ja virvoitti meitä matkalaisia. Liikuntakykyiset potilaat ja sairaalan henkilökunta kuuntelivat lauluamme hymyilevin kasvoin; vuodepotilaiden huoneiden ovet olivat auki niin, että sanoma tavoitti heidätkin. Saimme laulaa venäjäksi useamman laulun Jumalan rakkaudesta ja uskollisuudesta, evankelista Valentina Kutuzova puhui ja kuulijat selvästi liikuttuivat. Ohjelmaosuuden jälkeen hajaannuimme vielä huoneisiin rukoilemaan niin, että jokaisessa rukousryhmässä oli ainakin yksi, joka puhui venäjää. Lähes kaikki potilaat antoivat rukoilla puolestaan ja moni rukous päättyi kyyneliin. Eräs vanhempi, Viipurista kotoisin ollut mies totesi Kristiina Wileylle: ”Jumala on tuonut meidät eri puolilta Karjalaa tänne, jotta pääsisimme kuuntelemaan teitä!” ”Minua kosketti varsinkin laiha, sängyssään makaava mies, joka oli kuin linnunpoikanen”, tiimimatkan ensikertalainen Irina Peippo kertoo. ”Kun rukoilimme hänen puolestaan, koin, miten Jumala antoi aivan erityisen rakkauden häntä kohtaan. Tuntuikin pahalta jättää hänet sinne yksin, kun sitten lähdimme pois.”

Sylihoitoa Koivistossa Oli ihana huomata, miten kaikissa muissakin vierailupaikoissa oikein odotettiin meitä ja miten niin laulut, draamat kuin puheetkin otettiin ilolla ja kiitollisina vastaan. Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin runsas vuosi sitten allekirjoitti uuden terrorismin vastaisen lain, pelättiin, että ovet evankeliumille ja varsinkin ulkomaisille evankelistoille – siis One Wayn tiimillekin – ovat kokonaan sulkeutumassa. Lain voimaantulon jälkeen mm. Koiviston lastenkodissa oltiin alkuun hyvin varovaisia, kun me suomalaiset tulimme kylään. Lapsia sai kyllä tavata, mutta ei pitää heille mitään kokousta. Lahjapaketit sallittiin, evankelioivaa opetusta ei. Mutta nyt ovi juhlasaliin avautui niin kuin menneinä vuosina ja saimme esittää lapsille kolme draamaa sekä laulaa ja ylistää Jumalaa yhdessä heidän kanssaan. Koivistossa lapsille annettiin myös päihde- ja hammasinformaatiota ja kokouksen lopuksi jokainen sai uuden hammasharjan. Muut mukanamme tuomat paketit – mm. kummien lapsilleen lähettämät lahjat – jäivät lastenkodin johtajattaren huoneeseen odottamaan tulevaa syntymäpäivää tai muuta merkkihetkeä. Mutta lahjoja tärkeämpiä ovat aina olleet henkilökohtaiset kohtaamiset ja yhdessä vietetty aika. Jo heti sisään tultuamme ensimmäiset lapset riensivät tervehtimään ja halaamaan. Näin alkusyksystä lastenkodilla olivat vain ne 14 lasta, joilla ei ole keitään sukulaisia tai omaisia, joiden luona he voisivat viettää kesälomaa. Näille lapsille olimme selvästi todella virkistäviä vieraita, joiden syliin he ilolla juoksivat ja joiden kanssa varsinkin pojat telmivät. Eniten halauksia ja huomiota sai koko matkan mukanamme ollut entinen Koiviston poika ja Suomessakin

jokaisella Kallvikin kesäleirillä ollut Sergei Lakh. Sergei valmistui keväällä ensimmäisistä ammattiopinnoistaan vaatturiksi, mutta jatkaa nyt syksyllä opiskeluaan Pietarissa tähtäimessään automekaanikon tutkinto. Karjalan kuoppaisilla teillä automekaanikolla onkin taatusti paljon työmaata! Lahjoista suurin Koiviston vierailumme jälkeen jatkoimme supermarkettiin, jossa kokemuksen opettamalla tehokkuudella keräsimme tarpeellisia ruokatarvikkeita Heinjoelle vietäviin tuomiskasseihin: 40 pulloa ruokaöljyä, 40 pakettia sokeria, 40 makaronipussia jne. Ostoskärryt rinnakkain ja vikkelät kädet poimivat jokaiseen ruokakassiin saman määrän tuotteita. Tihkusateessa kiidätimme sitten valmiit kassit kauppakärryissä autoille ja lastasimme ne illan kokousvieraita varten. Heinjoki on yksi niistä Karjalan pienistä kylistä, joista kukaan ei oikein enää näytä välittävän. Tie sinne muuttui yhä huonokuntoisemmaksi ja varsinaisen taajaman kerrostalot olivat niin rapistuneita, että tuntui käsittämättömältä, että niissä vielä asutaan. Harmaiden lauta-aitojen takana näkyi myös omakotitaloja, joku uudempikin, mutta suurin osa jo maaliltaan ja väreiltään haalistuneita. Näistä rakennuksista vaelsi nyt iäkästä väkeä kohti Heinjoen kerhotaloa, jossa kokous pidettiin. Nuoret ovat muuttaneet suurempiin kaupunkeihin: Viipuriin, Pietariin, Petroskoihin. Täällä ei ole töitä eikä tulevaisuutta. Niistä harvoista keski-ikäisistä, jotka ovat tänne jääneet, suuri osa on alkoholisoituneita. Mutta kun aloitimme ohjelmamme, näimme täälläkin saman ihmeen kuin Johanneksen sairaalassa ja Koivistossa.


4/2017 Päät kurkottuivat kiinnostuneina kohti näyttämöä, suupieliin ilmestyi hymynkare. Meitä oli odotettu! Kiitollinen yleisö seurasi herkeämättä jokaista draamaa, jokaista Jeesuksesta kertovaa laulua ja Valentinan puhetta. Ja kun kehotettiin viittaamaan, jos halusi ottaa Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanaan, mummot ilmoittivat ylpeinä: ”Me uskomme jo Jeesukseen!” Illan päätteeksi nautittiin yhdessä virvokkeita ja tuoretta pullapitkoa, kunnes vieraat hitaasti poistuivat jokainen ruokakassinsa kanssa. Salissa eräs nuorempi mies kertoi elämästään. Hän oli valmis vastaanottamaan Jeesuksen elämänsä herraksi. Keskustelun jälkeen hänen puolestaan vielä rukoiltiin ja niin tämä mies, leveästi hymyillen, suuntasi hänkin kotiinsa ruokakasseineen. Kassi tuntui varmasti pieneltä lahjalta verrattuna siihen lahjaan, jonka hän oli saanut Jeesuksessa.

27 Rukousta Johanneksen sairaalassa

Elämä jatkuu ja tuottaa satoa Viimeisenä aamuna suuntasimme Kirvuun, jonka kristillisessä narkomaanikodissa olemme vierailleet jo vuosien ajan. Tänä aikana olemme saaneet nähdä, miten hoitokoti on kehittynyt omavaraisuudessaan: eläinten suojat lisääntyvät koko ajan, laitumet ja viljelykset kasvavat. Tällä kertaa saimme ihastella päärakennukseen tehtyä kaunista ja toimivaa kylpyhuonetta ja vessaa – aiemmin talossa oli pelkkä ulkokäymälä. Vierailimme Kirvussa nyt ensimmäistä kertaa sen perustajan ja johtajan Andrei Gulevatyin vajaa vuosi sitten tapahtuneen kuoleman jälkeen. Tänään Kirvua johtaa Andrein vaimo Olga, joka asuu siellä kolmen lapsensa kanssa. Hänen apunaan ja eläinten hoidosta vastaavana toimii Kirvussa jo pitkään ollut Andrei Glomychalyn. Tuntui hyvältä tavata Olga niin toimeliaana sekä nähdä, miten lapset ovat kasvaneet. Keskimmäinen lapsista, 16-vuotias Anton, oli venynyt pituuttakin monta kymmentä senttiä. Tullessamme hän pelasi pihalla koripalloa kodin asukkaiden kanssa. Elämä selvästi jatkuu. Sunnuntain jumalanpalveluksessa moni kodissa tällä hetkellä hoidossa olevista miehistä todisti siitä, miten Jeesus on täydellisesti muuttanut heidän elämänsä suunnan. Pitkä ja komeasti pukeutunut Alexander kertoi taustastaan: hänen elämänsä oli pelkkää alkoholia, huumeita, rötöstelyä ja vankilaa ennen kuin hän pääsi hoitoon tänne narkomaanikodille. Nyt hän palvelee päihteiden sijasta Jumalaa ja iloitsee siitä vuolaasti.

Sergei ja Valentina, uskolliset tiimiläiset

matkalle, ihan minne vain. Syksyinen tiimimatkamme Venäjän Karjalaan ei ollut poikkeus tästä. Harvoin saa kokea niin monenlaisia tunteita – hersyvää iloa, yhteenkuuluvuutta, liikutusta ja toisaalta myös inhimillistä uupumusta. Venäjälle matkattaessa on yleensä aina tiivis aikataulu, useampi vierailupaikka ja monta kysymysmerkkiä, kuten kuinka pitkään joudumme odottamaan tullissa ja saammeko pitää kokouksen lapsille Koiviston lastenkodilla? Onneksi Venäjätiimin ydinporukalla on mahtava huumorintaju ja rautainen kärsivällisyys – niille molemmille on aina käyttöä naapurimaassamme. Tiimimatka yhdistää Tämän tiimin ensikertalaiselle Irina Peipolle matkalle lähteminen oli aika ex Olen huomannut, että paras tapa tutustua tempore -päätös. ”Otin tavallaan hypyn onewayläisiin on lähteä mukaan tiimi- tuntemattomaan”, Irina toteaa. ”Rukoilin,

että Jumala näyttäisi minulle, miksi lähdin sinne. Jo heti Johanneksen sairaalassa sain kokea, että yksi ihminen voi oikeasi olla niin tärkeä, että kannattaa lähteä. Ja koko tiimi oli ihana, pääsin heti mukaan joukkoon.” Myös vierailu Viipurin kristillisessä keskuksessa teki Irinaan vaikutuksen. ”Siellä oli niin lämmin tunnelma, että olisin halunnut jäädä sinne. Haaveilenkin nyt, että voisin lähteä joksikin aikaa Venäjälle asumaan: kielikurssille, opiskelemaan tai työharjoitteluun. Ja ainakin seuraavalle tiimimatkalle!” Venäjän työ puh. 044 515 2500 venaja@onewaymission.fi


Arto Boa evankelioimassa

ITALIA

Rooma tarvitsee ilosanomaa Teksti: Soile Mattila Kuvat: Esa-Pekka Mattila

One Wayn ensimmäinen Italian tiimi, Arto ja Serena Boa sekä Esa-Pekka ja Soile Mattila, matkusti tutustumaan uuteen työkenttään lokakuun alussa. Matkasta oli puhuttu Tuula ja Maurizio Secondin kanssa One Wayn elokuun konferenssissa ja nyt vierailusuunnitelmista tuli totta. Aikaisesta aamusta huolimatta silmät kirkastuivat jo lentokentällä auringon mukana, kun syksyinen Suomi jäi taakse ja edessä oli lähes viikko Italian auringossa.

M

atkan ensisijaisena päämääränä oli tutustua Tuula ja Maurizio Secondin työhön sekä Roomassa että heidän kotipaikassaan Anagnin Tufanossa. Heti kentältä Secondit veivät meidät seurakuntansa tiloihin Spinaceton kaupunginosaan Roomassa sekä nauttimaan Italian keittiön kuuluisia herkkuja. Lounaan jälkeen ajoimme 60 km Roomasta Tufanoon, heidän kotiinsa, joka on myös yksi Missione Italiana per l’Evangelon (M.I.E.) työkeskuksista. Paikka sijaitsee keskellä maaseutua vuorenrinteellä, josta on upeat näköalat ympäristöön. Toistaiseksi keskuksessa on vain rajoitetusti majoitustilaa, mutta reissumme aikana ehdimme visioida myös paljon sitä, miten niitä voisi laajentaa. Rakennusprojektit ottavat Italiassa oman aikansa ja

byrokratian rattaat polkevat hitaasti. Tar- yhdessä, että uskonpuhdistusta tarvittiin vittaessa majoitustilaa seuraaville tiimeille silloin ja tarvitaan nyt edelleen, sekä löytyy kyllä heti kylän majatalostakin. seurakunta- että yksilötasolla. Jeesuksen sovitustyö on itse asiassa se paras juhlanaihe. Ja kun nähtävyyskierroksellamme Vaikuttava kierros historiaa oli mukana useampikin palavasieluinen ja Roomaa evankelista, saivat matkan varrelle osuneet kerjäläiset ja katutaiteilijat haasteen lukea Seuraavana päivänä halusimme tutustua Jumalan Sanaa ja etsiä Jumalaa. Rooman nähtävyyksiin. Isäntäperheemme vei meidät Anagnin rautatieasemalle, Voita pelkosi ja evankelioi! josta oli hyvät ja edulliset junayhteydet Roomaan. Oppaaksemme saimme lyhyellä varoitusajalla Corrado Primaveran, Torstaina oli enemmän aikaa tutustua historian lehtorin ja pastorin, joka johtaa Tuulaan ja Maurizioon, ja keskustella yhtä M.I.E:n pientä seurakuntaa Rooman alkaneesta yhteistyöstä. Edellispäivänä takeskustassa. Suurin osa lähetyksen 400 paamamme pastori Corrado Primavera on seurakunnan pastoreista johtaakin seura- valmis vastaanottamaan seuraavan evankuntaa oman työnsä ohella. keliointitiimin Suomesta omaan seurakunNeljä tuntia kestänyt kierros kuuluisissa taansa jo vaikka heti marraskuussa. Heillä paikoissa, kuten Colosseumissa, kirkoissa oli parhaillaan seurakunnassaan Chiesa ja Paavalin vankityrmän ovella, terästet- Città di Romassa menossa rukousviikko tynä alkuseurakunnan ja kirkkohistorian herätyksen puolesta ja torstai-iltana olisi asiantuntijuudella oli pysähdyttävän hieno taas uusi rukouskokous. Niinpä Serena ja kokemus. Arto Boa sekä Esa-Pekka päättivät lähteä Lutherin kerrotaan julkaisseen teesinsä Roomaan tuohon rukoukseen ja tutustu31.10.1517 eli tasan 500 vuotta sitten maan samalla ihmisiin, joiden kanssa seuWittenbergissä ja aloittaneen siten uskon- raava tiimi viettäisi aikaa. Toki ennen sitä puhdistuksen katolisessa kirkossa, mutta kannatti käydä jatkamassa edellispäivänä vierailupäivänämme Rooman katolilai- kesken jäänyttä katuevankeliointiakin. sessa kirkossa juhlittiin parhaillaan jesu- Reput täyteen Raamattuja ja menoksi! iittajärjestön perustajan Ignatius Loyolan Minä jäin suosiolla toipumaan edellismerkkipäivää. Hän puolestaan aloitti v. päivän 12 km:n kävelystä ja keräämään 1542 vainot, joiden aikana Italiassa tapet- voimia viikonlopun ohjelmaa ja kokouksia tiin noin 30 000 protestanttia. Totesimme varten. Muut matkalaiset palasivat roh-


4/2017 kaistuneina takaisin. He olivat nähneet, miten tuo Corradon vetämä pieni seurakunta oli aktiivinen evankeliumin eteenpäin viemisessä: kaikkia sen jäseniä oli opetettu voittamaan pelkonsa ja evankelioimaan kadulla. PK-ilta leikkipuistossa Perjantaina sitten alkoi varsinainen, jo etukäteen mainostettu kokoussarja Rooman Spinacetossa, Maurizion ja Tuulan Centro Cristiano Internazionale -seurakunnassa. Tuon pastori Fransesco Grecon luotsaaman pienen seurakunnan jäseniä oli haastettu tulemaan mukaan läheiseen leikkipuistoon, jossa pidettiin maailmanhistorian ensimmäinen Perjantai Kristukselle -ilta Roomassa.

Venerdi per Criston (= Perjantai Kristukselle) alku saattoi olla satunnaisen tarkkailijan mielestä vaatimaton, mutta se ei meitä paikalla olevia lannistanut. Olimme opetelleet italiankielisiä hengellisiä lauluja ja uskovat keskustelivat puistossa olevien ihmisten kanssa. Myös 30 km:n päästä San Cesareon kaupunginosasta tuli paikalle Roberto Lanin vetämästä Spirit & Gospel -seurakunnasta nuoria, jotka tavoittivat erityisesti lapsia mm. puhaltaen heidän ilokseen ilmapalloja. Meille selvisi myöhemmin, että Robertolla on sydämellään varsinkin muslimit, ja hän toivoi One Wayltä opetusta heidän tavoittamisekseen evankeliumilla. Erityisesti tuosta PK-illasta mieleeni jäi lapsilauma, joka kuunteli meitä tarkasti ja pitkään. Ilomme taisi tarttua myös lapsiin, kun he innostuivat vähitellen spontaanisti hurraamaan ja taputtamaan. Italialaisiin oli muutenkin helppo ottaa kontaktia. On siunattua, kun ihmiset eivät pelkää toisiaan! Rooma yhä Jumalan sydämellä Jo Rooman turistikierroksella olimme todenneet, että Jumalalla taitaa olla erityistä sanottavaa juuri roomalaisille - olihan Hän kirjoittanut Raamattuun heille henkilökohtaisen kirjeenkin. Paavalin tavoin meillä on sekä oikeus että velvollisuus julistaa

29 evankeliumia kaikkialla, myös Roomassa: ”Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille, ja siksi olen omasta puolestani halukas julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa asuville. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.” (Room. 1:14-16) Sanottavansa sanomiseen Herra tarvitsee kuitenkin ihmisiä, Paavalin lisäksi meitä kaikkia, jotta ilosanoma voisi saavuttaa jokaisen Hänen luomansa ihmi-

sen työn tekijöille. Kun siinä poimimme rypäleitä suoraan suuhun heidän puutarhassaan, kuuntelimme naapurin lampaiden kellojen kalkatusta ja ihastelimme lokakuussa uudelleen alkanutta luonnon kukintaa, tuohon näkyyn oli helppo uskoa. Sunnuntai tuntui koittavan aivan liian pian. Haikein mielin pakkasimme laukut autoi-

sen. Paavalin työ jäi kesken, hänhän kuoli marttyyrinä Roomassa, mutta Rooma ja Italia ovat edelleenkin, lähes 2 000 vuotta myöhemmin,

hin ja lähdimme vielä kerran kohti Spinaceton seurakuntaa. Nyt kokouksessa oli koolla oman seurakunnan väkeä. Saimme virvoittua yhteisestä uskostamme, jakaa todistuksia Herran ihmeellisistä teoista ja luottaa tulevaisuutemme ja suunnitelmamme Jumalan osaaviin käsiin. Ehdimme vielä tehdä kävelyretken paljain jaloin Välimeren rantahiekassa ennen kuin olimme valmiit heittämään hyvästit uusille ystävillemme. Arrivederci, Italia, ja sinun 61 miljoonaa asukastasi! Suljemme sinut rukouksiimme ja odotamme, että Hengen tuuli saisi ”…kukistaa linnoituksia ja hajottaa maahan järjen päätelmiä, ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan.” (2. Kor. 10:4-5) ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan.” (Matt. 9:37-38)

Jumalan sydämellä. Lauantain seminaarissa haastoimme ihmisiä monin tavoin lähtemään liikkeelle todeten, ettei meidän tarvitse olla mitään erikoisosaajia kertoaksemme ilosanomaa. Herra kysyy vain meidän tahtoamme ja antaa voimaa sitä mukaa, kun lähdemme uskossa eteenpäin. Seminaariin tuli isäntäperheemme iloksi ja yllätykseksi useita pastoreita, jopa muista liikkeistä kuin M.I.E:stä. Nämä pastorit kutsuivat sitten seuraavia One Wayn tiimejä heidänkin vetämiinsä seurakuntiin vierailemaan. Tuula iloitsi siitä, että yhteistyö One Way Missionin kanssa lisää yhteyttä ja kanssakäymistä myös Missione Italian omien seurakuntien välillä. Rukousvuori ja levähdyspaikka Ehdimme myös hiukan tutustua Tufanon ympäristöön ja kiivetä keskuksen vuorta ylöspäin. Tämä hiljaisella maaseudulla sijaitseva kaunis vuori inspiroi meitä rukoukseen ja Serenaa runoilemaankin. Kuinka ihanaa olisikaan rakentaa tuolle vuorelle rukouspolku, jonka varrella olisi levähdyspaikkoja raamatunlauseineen ja runolaattoineen. Sama näky oli myös Tuulan sydämellä. Hän haaveili, että heidän asuttamansa lähetyksen työkeskus voisi joskus tulevaisuudessa palvella levähdyspaikkana hengelli-

TUE ITALIAN TYÖTÄ Italian työssämme ensimmäisiä askeleita on tv-työn käynnistäminen. One Way TV tarjoaa loistavan mahdollisuuden tähän. Studiolle on jo olemassa tilat, joissa toiminta voidaan aloittaa. Enää puuttuu tarvittava tekniikka, jonka hinta tulee olemaan edullisimmillaan n. 5000 euroa. Tätä varten keräämme varoja viitteellä 2642. Italian työ puh. 044 515 2500 italia@onewaymission.fi


30

RAPORTTI

KIINA

ta s i s u u n a a t i o l i a s s a t Kiina s i n n u k is r a p a j a t i ho Teksti: Leena Mets채m채ki Kuvat: Matti Lyytikk채

4/2017 Kauniisti s채vytetty lastenhuone


4/2017

31

Kodilla on nyt paljon uusia pienokaisia

Kiinan tiimimme sai tutustua syyskuun ihanassa helteessä Pekingin lastenkotimme tämänhetkiseen elämänmenoon. Saimme viettää muutaman päivän rakkaiden ystäviemme ja työtovereidemme kanssa myös retkeillen ja heidän uusiin uskoviin ystäviinsä tutustuen.

K

iinan lastenkodillamme on uusi tilanne, sillä työssä on nyt mukana Jeanin ja Paulin lisäksi kolme nuorta uskovaa pariskuntaa. Kodilla on myös lasten traumoihin perehtynyt nuori suloinen opettaja, jonka työskentelyä oli hienoa seurata. Lapset keskittyivät hiirenhiljaa opetustuokioihin ja liikuntahetkiin. Hyvien vastuunkantajien myötä Paulilla ja Jeanilla on suurempi mahdollisuus matkustella enemmän. He ovatkin olleet Englannissa avioliittokoulutuksessa ja ovat lähdössä marraskuussa Yhdysvaltoihin suurempaan konferenssiin. Uusia lapsia ja uusia adoptiokoteja Lastenkodille tuli käyntiviikollamme kolme uutta lasta. Ensimmäistä kertaa näimme, miten traumaattista uuteen paikkaan tulo on lapsille. Myös hoitajat ovat taakoittuneita lasten oireillessa ensimmäisten viikkojen aikana. Eikä ole helppoa adoptioon lähtökään. Eräs Amerikkaan adoptoitu pikkutyttö ei meinaa millään sopeutua

ja päästä raastavasta ikävästään. Nämä lapset tarvitsevat todella paljon meidän rukouksiamme. Jeanin terveys Jean kärsii yhä terveysongelmista. Tarkkaa syytä ei ole saatu selville, mutta hänen verensä valkosolut ovat alhaalla. Hän syö vain erityisruokia tällä hetkellä. Hän kokee, että ne ovat todella auttaneet häntä jaksamaan paremmin. Muistetaan myös Jeanin ja kaikkien Kiinan ystäviemme ja lasten terveyttä rukouksin. Uusi auto Teidän avustuksellanne Kiinan lastenkodille on saatu hankittua uusi hieno WV Caravelle bussi vanhan auton rinnalle. Kiinassa on tarkat määräykset koskien autojen ikää ja päästöjä, joten sikälikin on mahtavaa, että uusi auto on saatu hankittua. Varsinkin Paul on hyvin kiitollinen tästä siunauksesta. Kiinan uudet tuulet Kiinassa seurakunnat ja erityisesti kotiseurakunnat ovat tarkan valvonnan alla. Uusia lakeja tulee voimaan ensi vuoden helmikuussa. Muistetaan Kiinan uskovia sisariamme ja veljiämme rukouksin.

Ystävykset Jean ja Leena Kiinanmuurilla

RYHDY KAUNIIT SATAMAT -LASTEN KUMMIKSI Kiinan Kauniit Satamat -lastenkodilla on paljon pieniä lapsia, joista osa on vaikeasti sairaita. Lasten hoito on vaativaa ja myös taloudellisesti haastavaa. Kodille kaivataan lisää kummeja. Suurin osa lapsista lähtee hoitojen ja kuntoutumisen jälkeen adoptioon, siksi emme voi antaa kummille omaa nimettyä lasta. Silti tuki kummikannatuksen kautta on elintärkeää työmme jatkumiseksi. Voisitko sinä olla Kauniit Satamat -lastenkodin kummi? Ota yhteyttä kummisihteeriimme Elina Salojärveen puh. 050 566 6534 tai kiina@onewaymission.fi


32

RAPORTTI

KIINA

Ensikosketus Kiinaan Teksti: Saila Lyytikkä Kuva: Matti Lyytikkä

Kiina on nykyään yksi teknologian huippumaista. Vastoin kuvitelmiani Peking oli kaupunki, joka oli täynnä suuria, harmaita rakennuksia ja pilvenpiirtäjiä. Harvemmin havaitsin vanhan Kiinan idyllisiä rakennuksia upeine maalauksineen ja koristeineen, vaikka kyllä niitäkin löytyi muutamia.

M

atkamme aikana me viisi useiden lapsien taustat ovat hyvinkin tiimiläistä saimme vierailla rankkoja, en kokenut heidän olevan useissa suosituissa turisti- surullisia tai lohduttomia, vaan iloikohteissa: Kiinanmuurilla, Taivaan sia ja onnellisia. Jumalan läsnäolo temppelissä, kesäpalatsissa, Kiinan näkyi vahvasti sekä lapsissa että heitä olympiastadionilla sekä Taivaallisen hoitavissa henkilöissä. Joka päivä rauhan aukion portilla, jonka seinä- hoitajat ja lapset tanssivat hengellisen mässä oli valtava kuva edesmenneestä musiikin tahdissa iloisissa koreografijohtajasta Mao Tse Tungista. oissa sekä pitävät opetushetkiä. Myös kaikkein pienimmät innostuivat tans simaan musiikin rytmissä isompien lapsien perässä. Kaikissa näissä lapVaikea läheisyys sissa hehkui aito riemu ja elämänilo, joka tarttui myös muihinkin heidän Ihmiset vaikuttivat olevan Kiinassa seurassaan oleviin. hyvinkin vaikeasti lähestyttäviä. Huolimatta siitä, että metroon kulkiessaan Jumalan vaikutusta kiinalaiset uskaltautuvat tulemaan aivan iholle mahtuakseen kyytiin, he eivät luo toisiinsa katseita. Tuskin Päällimmäisenä Kiinan matkaltani jäi kukaan jutteli metrossa toisille ja lähes mieleen se, kuinka Jumala vaikuttaa joka ikinen tuijotti vain puhelimeensa meissä kaikissa. Omat arjen murheeni ottamatta katsettaan irti laitteesta. En tuntuvat pieniltä, kun pohdin, mitä huomannut heidän olemuksessaan useat orpokodin lapset ovat kokeneet minkäänlaista Jumalan läsnäoloa, ollessaan hylättyinä. Lastenkoti ja sen sillä aivan täynnä oleva metro vaikutti toiminta on Jumalan keino vaikuttaa elottomalta. Ikään kuin ruumis olisi ihmisiin luoden toivoa ja uskoa, ei ollut metrossa, mutta itse sielu jossain vain lapsille tai siellä toimivalle henmuualla. kilökunnalle vaan myös meille Suomessa heidän puolestaan rukoileville ihmisille. Rakkautta lastenkodilla Matkamme pääkohteena oli vierailu lastenkodissa, jossa Jean ja Paul yhdessä lastenhoitajien kanssa pitävät huolta eri-ikäisistä lapsista. Vaikka

Kiinan työ puh. 045 230 7949 kiina@onewaymission.fi

4/2017


33 ONE WAY LÄHETYSMATKAT

4/2017

NEPAL Kathmandu

Vuoden 2018 matka-aika avoin Hinta noin 1200 € Puh. 040 720 3670

VENÄJÄ

Viipuri, Heinjoki, Käkisalmi 7.12.-10.12.2017 Hinta 180 € (sis. viisumin) Puh. 050 511 8622

VIRO Tallinna

Päivämatka Tallinnaan Kesäkuu 2018 Hinta noin 50 € Puh. 045 230 7949

KIINA Peking

2018 matka-aika avoin Hinta noin 1500 € Puh. 045 230 7949

MONGOLIA Ulan Bator

2018 matka-aika avoin Hinta noin 1400 € Puh. 045 230 7949

INTIA

One Way kylä

Tammikuu 2018 hinta noin 1300 € Puh. 050 381 4864

ISRAEL

Jerusalem ympäristöineen

13.4.-23.4.2018 Hinta noin 900 € Puh. 045 261 3925

ITALIA

Evankelioimistyötä Rooman ympäristössä

11/2017, pääsiäisenä 2018 Nuorisotiimi vappuna 2018 Hinta noin 600 € Puh. 041 434 2581

UGANDA Mubende

Tammikuu 2018 Hinta noin 1400 € (sis. viisumin) Puh. 040 7675 556 Saila ja lapset ihastuivat toisiinsa

onewaymission.fi


RAPORTTI

34

4/2017

MONGOLIA

Teksti: Mark ja Leena

Hieno tunnustus uskollisesta työstä

ONE WAY FAITH VALITTU VUODEN PARHAAKSI JÄRJESTÖKSI Teksti: Leena Metsämäki Kuvat: Erica Magsar

Mongolian työmme paikallisjärjestö One Way Faith on valittu Mongolias- rauksien maita. Virus voi tulla esimerkiksi sa vuoden parhaaksi järjestöksi ja sen johtaja Munkhuu Magsar vuoden hammaslääkärin likaisista työvälineistä. parhaaksi johtajaksi. Tämä on mahtava tunnustus kristilliselle järjestölle. Rukoillaan, että Herra armahtaisi ja parantaisi Munkhuun.

O

len ollut vuodesta toiseen vaikuttunut siitä ahkeruudesta, kekseliäisyydestä ja sydämen halusta auttaa lähimmäisiä, jota saamme todistaa Mongolian työssämme. Huomaan, että en ole ainut, johon uskolliset Mongolian työntekijämme ovat tehneet vaikutuksen, sillä heidät on valittu vuoden parhaaksi järjestöksi ja työmme johtaja Munkhuu vuoden johtajaksi Mongoliassa. Tämä on upea huomionosoitus kovalle työlle. Juhlallisuudet olivat lokakuun alussa Chinggish Khan -hotellissa Ulan Batorissa. Olemme todella iloisia heidän puolestaan. Munkhuu itse lähettää rakkaat ja kiitolliset terveisensä teille kaikille, jotka olette rukoilleet työn puolesta ja taloudellisesti tukeneet sitä. Hän muistuttaa, että

Ahkeruus palkitaan ilman suomalaisten sisarien ja veljien vuosia kestänyttä tukea ja luottamusta he eivät olisi voineet tehdä mitään. Miesten- ja naistenkotimme ovat täynnä, asukkaita on kolmisenkymmentä. Perinteinen kesäleiri pidettiin elokuussa 150 Munkhuun terveys kilometrin päässä Ulan Batorissa. Leiri oli huolenaiheena siunattu ja monia ulkopuolisiakin osallistui iltatilaisuuksiin. Monet myös ottivat vasMelkein uskomattomalta tuntui saada taan Jeesuksen Kristuksen vapahtajanaan. viesti siitä, että johtajamme Munkhuu oli Työntekijämme vuokrasivat tänäkin syyskuun lopussa kymmenen päivää sai- vuonna maaseudulta maata vihannesten raalassa maksassa olevien B- ja D-virusten viljelyä varten ja myös oma työkeskuksestähden. Uskomattomalta siksi, että hänen samme oleva kasvihuone oli täynnä kasvesisarensa, työmme entinen johtaja Otgon ja. Kasvien kasvattaminen kaiken muun Magsar, menehtyi runsas kaksi vuotta sit- työn ja touhun ohella vaatii ahkeruutta ten samaan sairauteen, joka lopulta kehittyi ja innokkuutta. Ahkeruus palkittiin taas maksakirroosiksi ja syöväksi. Kuulimme, kerran: erityisesti perunasato oli valtava että Mongolia on yksi johtavia maksasai- tänä vuonna.


4/2017

35 Miestenkotien kesäleirillä nautittiin avarasta juoksukentästä

Uusi auto Saimme hankittua työllemme uuden auton, 12 hengen pikkubussin. Auto on vuoden 2012 mallia ja tuotu Etelä-Koreasta. Tiet ovat järkyttävän huonossa kunnossa, joten auto on kovassa kulutuksessa. Keskukseen rakennettiin talkoilla myös kahden auton talli. Mungun Morit -miestenvankila 50 vuotta Maaseudun miestenvankila, jossa monet suomalaiset tiimimatkalaisetkin ovat käyneet vierailulla, täytti syksyllä 50 vuotta. Samaan vankilaan rakennutimme joitakin vuosia sitten porakaivon. One Way Faithin työntekijät ovat tehneet vankilan kanssa yhteistyötä ja vierailleet siellä säännöllisesti jo kahdeksan vuotta.

päivä on keväällä 4.3.2018 Helsingissä. Ooppera-gospeltaiteilija Tiina Sinkkonen on lupautunut laulamaan tilaisuudessa. Hän tulee esittämään uusimmalla levyllään olevaa Mahalia Jacksonin gospelmusiikkia. Tervetuloa Mongolian työn ystäväpiiriin Mongolian työmme ystäväpiiri on hyvin pieni. Jos Mongolia on sydämelläsi ja haluat tulla Mongolian työn esirukoilijaksi ja tukijaksi, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen mongolia@onewaymission.fi

Vuoden paras johtaja Munkhuu Magsar palkintoineen

Tukikonsertti Mongolian työn hyväksi Olemme suunnittelemassa hyväntekeväisyyskonserttia Mongolian työn tunnetuksi tekemiseksi ja tukemiseksi. Suunniteltu Mongolian työ puh. 045 2307 949 mongolia@onewaymission.fi

Tuliaisia maaseudun miestenvankilan asukkaille


36

Uskova perhe, jonka koti tuhoutui monsuunisateissa

RAPORTTI

NEPAL

4/2017 Uskonnonvapaus kapenee entisestään ”Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan.” (Apt. 14:22) Elokuussa Nepalin parlamentti teki lakiesityksen, jonka mukaan uskonnon vaihtamisesta ja uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta tulisi jatkossa laitonta. Lakialoite odottaa presidentin hyväksymistä. Mikäli laki hyväksytään, se todennäköisesti kaventaa uskonnonvapautta ja aiheuttaa yhä enemmän vihamielisyyttä ja vainoja vähemmistö-uskontoja kohtaan. Nepalissa arvioidaan olevan 8 000 kristillistä seurakuntaa ja yli miljoona kristittyä. Erityisesti kastittomien (dalitit) keskuudessa kristinusko leviää, koska kristinuskon Jumalalle kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Seurakuntatyö jatkuu tulvatuhoista huolimatta

Evankeliointi jatkuu riskeistä huolimatta Teksti: Virva Siivola Kuva: Saji Kurian

Nepal ei ollut toipunut maanjäristyksestäkään, kun jo seuraava luonnonkatastrofi iski. Raju monsuunisadekausi aiheutti paljon tuhoa ennestään vaurioituneessa maassa. Yli 35 000 kotitaloutta kärsi tulvatuhoista. Ainakin 2 800 kotia ja 3 700 muuta rakennusta tuhoutui täysin. Punaisen Ristin arvion mukaan noin 100 000 ihmistä elää tulvien vaikutusalueella. Nepalin työmme piirissä moni kirkkorakennus kärsi vahinkoja ja mm. yhden uskovan perheen koti Chitwanissa tuhoutui täysin. Perheelle on alettu apuvoimin rakentaa uutta, yksinkertaista kotia. Näistä vastoinkäymisistä huolimatta suunnitelmissa on Raigaonin kirkon vihkiminen käyttöön marraskuussa ja kahden muun seurakunnan perustaminen länsi-Nepalin kaukaisemmilla alueilla lähiaikoina. Myös pastorien konferenssi on suunnitelmissa marraskuulle. Naisten aseman parantaminen

Nepalin työ jatkuu vakaana luon- antavat kastaa itsensä Jeesuksen nimeen nonkatastrofeista huolimatta Juma- hyvin tietäen, mitä siitä Nepalin kaltaisessa maassa voi seurata. lan uskollisuuteen luottaen. Nepal on maa, jossa harva elää vanhaksi ja nuoria on paljon. Siksi nuorille suunuka siis on se uskollinen ja ymmär- nattu evankeliointi on erittäin tärkeää. täväinen palvelija, jonka hänen 27.–28.9. ryhmä kristittyjä Intiasta järjesti herransa on asettanut pitämään nuorisoleirin, jossa Saji oli yhtenä puhujahuolta palvelusväestään, antamaan heille na ja jonne lastenkodin vanhimmat lapset myös osallistuivat. Mukana oli kaikkiaan ruokaa ajallansa?” (Matt. 24:45) Tämä raamatunkohta tuli mieleeni, kun 400 nuorta. Lasten kulunut kouluvuosi oli erinomaisain kuvia lastenkodin vanhimpien lasten kastetilaisuudesta. Nepalin työmme joh- nen ja myös lukioikäiset ovat selvinneet taja Saji Kurian on huolehtinut orpokodin hyvin päättökokeistaan. Koululaisilla alkoi lasten fyysisten tarpeiden lisäksi myös hei- Nepalissa kuukauden pituinen loma, kosdän hengellisestä kasvatuksestaan. Siksi ka koulut ovat suljettuja hindujen suuren lapset aikuistuttuaan yksi toisensa jälkeen juhlan vuoksi.

K

”Pettävä on sulous, kauneus katoavainen; ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää!” (Snl. 31:30) Naisten ammatti-/raamattukoulun aloitus on edelleen rukouksen aiheena. Tästä oli tarkemmin edellisessä Raportti-lehdessä. Sananlaskut 31:10-30 kuvaa hyvin sitä, mihin tällä koulutuksella pyritään. Keräämme edelleen tähän varoja erikoisviitteellä 2794.

Nepalin työ puh. 040 720 3670 nepal@onewaymission.fi


4/2017

37

Uusi laki toi muutoksia lastenkodeille

INTIA teen tyttökotiin tulee kaksi makuusalia, olohuone ja pesutilat.

Teksti: Joel Kodali Kuva: Anna Kauppila

Työ jatkuu kaikesta huolimatta Olemme pahoillamme kaikesta siitä hämmennyksestä, jota tämä saattaa aiheuttaa kummeille ja työmme tukijoille, mutta valitettavasti emme voi tehdä muuta kuin noudattaa hallituksen määräyksiä. Emme itsekään iloitse näistä muutoksista varsinkaan, kun jatkuvasti vaihtuvat säädökset aiheuttavat monenlaista lisätaakkaa. Mutta jollemme noudata niitä, voi olla, että joudumme lopettamaan lastenkotitoiminnan kokonaan. Olemmekin tehneet kaikki nämä uudet ratkaisut vain lasten paras mielessämme ja onneksi lapset ovat sopeutuneet hyvin uusiin tiloihin ja ratkaisuihin. Teemme myös parhaamme, etteivät muutokset häiritse ja vaikeuta Kaarisillan ja lastenkodin toimintaa. Aiomme jatkaa työtämme niin kuin tähänkin asti, mutta vain uudella tavalla. Intian hallitus on laatinut uuden lain, jonka mukaan kaikki lastenkodit on rekisteröitävä Lasten oikeusasetuksen mukaisesti (Lasten huolenpito- ja suojelu). Lastenkodeillamme on jo voimassa olevat luvat Naisten ja lasten jaostossa, mutta ne on nyt peruutettu, kun uusi laki on astunut voimaan.

U

usi laki asettaa lastenkodeille lukuisia vaatimuksia, joista monet ovat vaikeasti toteutettavia ja tulevat myös kalliiksi. Nyt vaaditaan esimerkiksi enemmän henkilökuntaa, enemmän tiloja ja enemmän toimintamalleja. Meidän lastenkodeillamme on jo hyvät tilat, mutta henkilökunnan lisääminen ja useampien toimintamallien seuraaminen tuottavat silti isoja ongelmia. Entistä suurempi osa voimavaroistamme menee nyt lastenkotien pyörittämiseen. Lasten oikeusasetuksia valvova viranomaisyksikkö tulee puuttumaan myös johtamistapoihimme. Mutta koska meidän on pakko toimia näin, olemme valmiita seuraamaan kaikkia asetuksia ja teemme parhaamme noudattaaksemme sääntöjä. Yksi vaikeimmista uuden lain säädöksistä on se, että tytöille ja pojille on oltava erilliset rakennukset. Kaikki lastenkotimme: One Way -kylän Sateenkaari-koti, Wendel Nivas ja New Hope, sisältävät kaksi kerrosta, toinen poikia ja toinen tyttöjä varten. Tämä ei kuitenkaan enää riitä hallitukselle – ei vaikka kerroksiin on erilliset sisäänkäynnitkin – vaan he ovat kehottaneet meitä rakentamaan erilliset talot pojille ja tytöille. Jollemme luovu nykyisestä käytännöstämme, toimintalupaamme ei enää uusita. Meillä ei siis ole muuta mahdollisuutta kuin rakentaa kaikkiin kolmeen kotiin erillinen lisärakennus

tai vaihtoehtoisesti muuttaa nykyisten rakennusten käyttötarkoitusta. Pojat Sateenkaareen, tytöt Kaarisiltaan Koska uusien suurten lastenkotirakennusten rakentaminen olisi erittäin kallista, olemme pohtineet, miten voisimme rakentaa pienempiä tiloja ja vastaavasti siirtää lapsia joltakin kodilta toiseen. Olemme nyt siirtäneet kaikki Sateenkaaren lastenkodin tytöt asumaan Kaarisiltaan siellä jo olevien vammaisten tyttöjen seuraksi. Vastaavasti Kaarisillan pojat ovat muuttaneet Sateenkaaren lastenkotiin. Näin Kaarisilta toimii jatkossa tyttöjen asuntolana ja Sateenkaari poikien. Jotta tytöillä olisi riittävästi asuintilaa Kaarisillassa, olemme parhaillaan rakentamassa uutta vammaistyön keskusta, johon siirtyy kaikki vammaistyön toiminta ja terapia. Uutta taloa tullaan kutsumaan Kaarisillan kuntoutuskeskukseksi. Olemme väliaikaisesti siirtäneet tyttöjä myös Suravaramin katulapsikeskuksesta Kaarisillan tyttöjen kotiin. Suravaramissa asuu siis tällä hetkellä vain poikia. Olemme kuitenkin rakentamassa uudet tilat tyttöjä varten myös Suravaramiin, samalle tontille, mutta jonkin matkan päähän poikien kodista. Kun tämä uudiskoti valmistuu, tytöt palaavat takaisin Suravaramiin. Uu-

Nyt on aika tukea Intiaa Tero Hokkanen

E

dellä Joel Kodali kertoi One Wayn Intian työn viimeisistä haasteista, rakennustarpeista ja niiden taustoista. Noiden hankkeiden kokonaiskustannukset ovat useita kymmeniä tuhansia euroja ja olemme jo saaneet osan rahoista kokoon ja työt ovat alkaneet One Way -kylällä. Tukea tarvitaan kuitenkin vielä ja varsinkin esirukousta työn puolesta. Vaikka intialaiset ystävämme ovat taas kerran ahdistettuja kovan työtaakan alla, on Herran sormi tässä mukana. Kun rakennukset saadaan valmiiksi, voimme hoitaa entistä useampia lapsia. Ilman ulkopuolista apua he eivät kuitenkaan selviä. Siksi Jumala on aikoinaan lähettänyt OWM:n heidän partnerikseen osana Kristus-ruumista. Nyt on siis aika auttaa intialaisia ystäviämme auttamaan entistä suurempaa lapsilaumaa. Intian matkalla 2018 on vielä tilaa ja jos haluat lähteä mukaan, tiedustele asiasta Tero Hokkaselta 050-3814864. Matka järjestetään tammikuun kahden viimeisen viikon aikana ja maksaa noin 1300 €, johon sisältyvät matkat, ohjelma ja kaikki ateriat.


38

RAPORTTI

4/2017

INTIA

New Hope -kodin perheyhtettä

New Hope lastenkodin kiitosaiheita ja uusia haasteita Teksti: Irmeli Kojonen Kuvat: Prathibha Kodali

Intiassa Visakhapatnamin liepeillä toimivassa New Hope lastenkodissa, Nyt Mohan on päässyt töihin isoon kanjoka siirtyi One Way Missionin työn piiriin vuosi sitten, on tapahtunut pal- sainväliseen IT-alan yritykseen, josta koko lastenkoti iloitsee hänen kanssaan. Tämä jon muutoksia. nuori mies on ihanana ja rohkaisevana esimerkkinä lapsille ja toisille nuorille. ne Way Missionin elokuisessa oli laiha ja heikossa kunnossa, sillä perhe konferenssissa Espoossa vierail- eli köyhyysrajan alapuolella. Mohanin Kiitokset pienen leet Sudhir ja Prathibha toivat isä oli vammautunut rakennustyömaalla Kushal-pojan puolesta lastenkodin terveiset kokousvieraille. eikä heillä ollut varaa ruokaankaan. Erään Prathibhan laatiman kuvaesityksen kautta kyläpastorin kautta poika pääsi New Hope saimme seurata New Hope -kodin tiimin -kodille. Lastenkodilla on iso rooli paikallisen vävierailua vaikeakulkuiselle alkuperäisheiTämä lahjakas poika valmistui viime estön auttamisessa. Keskeisenä linkkinä moalueelle. Eteemme avautuivat eloisasti vuonna opistoinsinööriksi ja pääsi ensin ovat New Hope -kodin kyläpastorit, jotka Intian työn haasteet mutta myös Jumalan töihin pienempään yritykseen. Jouluna tekevät ruohonjuuritason työtä vaativissa avun todellisuus. hän ilmoitti halunsa lähteä New Hope olosuhteissa ja vievät evankeliumin sano-kodin tiimin kanssa kyläkierrokselle hei- maa ennen saavuttamattomien kansanryhmoalueelle. Hän tahtoi jakaa näin joulun mien pariin. Hyvän jakamista eteenpäin kunniaksi kyläläisille oman tarinansa, Erään kyläpastorin perhe joutui kaksi kertoa siitä, miten köyhistä oloista hän oli vuotta sitten onnettomuuteen. Kuorma-auKahdeksan nuorta on valmistunut ammat- lähtöisin, mutta kuinka ihmeellisesti Juma- to töytäisi skootterilla liikkunutta perhettä tiin ja useimmat ovat jo löytäneet myös la oli johdattanut hänen elämäänsä. Kuinka ja perheen äiti menehtyi lähes heti onnettöitä. Tämä on Intian kaltaisessa maassa hän pelastui joutumasta lapsityövoimaksi tomuuden jälkeen. Isä ja 11-vuotias tytär todella upea asia, sillä nuori voi tällä tavoin tehtaaseen. Ja kuinka eräänä päivänä hän selvisivät pienin ruhjein, mutta 8 kk vanha päästä paremmin aidosti itsenäisen elämän sai myös avata sydämensä oven Herralle Kushal-poika loukkaantui vakavasti. Hän alkuun. Jeesukselle. lensi skootterista törmäten isoon terästanNuorten yhteys lastenkodille jatkuu Kaikkein koskettavinta oli se, että Mo- koon, joka lävisti hänen alakehonsa. On heidän valmistuttuaankin, kuten seuraa- han oli säästänyt palkastaan ja ostanut peit- ilmeinen Jumalan ihme, että poika selvisi vasta voitte todeta. Nyt jo parikymppinen toja joululahjaksi köyhille leskille. Minulle onnettomuudesta. Paikalle saapuneiden Mohan oli aikanaan ensimmäisiä New hän kertoi haluavansa jakaa eteenpäin sitä ripeä apu ja varmasti myös uskovien esiHope -kodille saapuneita lapsia. Poika hyvää mitä Herra oli hänelle lahjoittanut. rukoukset auttoivat tilanteessa.

O


4/2017

39

Alkuperäisheimojen eli adivasien parissa on paljon ennen saavuttamattomia kansanryhmiä.

Pojalle tehtiin sarja vaativia leikkauksia ja hän sai avanteen. Useat tahot, One Way mukaan lukien, osallistuivat hoitokuluihin. Nyt Kushalille on tehty toivon mukaan viimeinen korjausleikkaus. Avannetta ei enää tarvita, mutta täydellinen toipuminen vaatii vielä fysioterapiaa. Lääkärit ihmettelivät, miten poika ylipäätään selvisi hengissä. Tämä on iso kiitosaihe ja haluamme kiittää erityisesti Koti Katulapsille ry:tä, joka toimitti varat Kushal-pojan viimeisimpään leikkaukseen. Viranomaissääntely yhä tiukempaa Iloisten uutisten ohella edessämme on myös isoja haasteita. Viranomaiset ovat hallituksen linjan mukaisesti lisänneet kaikenlaista sääntelyä ja sulkeneet Intiassa tuhansia lastenkoteja. New Hope -kodillakin heitä on nähty tiuhaan tarkastuskäynneillä. Koti on kuitenkin saanut viranomaisten sympatiat osakseen. Lasten olemus ja koulumenestys kertovat siitä hyvästä hoivasta, josta lapset kodilla nauttivat. Kodille onkin viranomaisten toimesta tuotu jälleen 10 uutta lasta, joille etsimme kummeja. Isoin muutos koskee lastenkodin asuinjärjestelyjä. Lähitulevaisuuden haasteena on uusien tilojen löytyminen. Tähän asti lastenkoti on voinut toimia yhteistiloissa siten, että tytöille on ollut omat tilansa omalla sisäänkäynnillä yläkerrassa ja pojille vastaavasti alakerrassa. Nyt viranomaiset määräsivät, että pojille ja tytöille on oltava erilliset rakennukset. Vaatimus ei koske vain New Hope -kotia, vaan on yleinen uuden hallinnon linjaus. Aikataulu oli niin kireä, että Prathibha ja Sudhir joutuivat kesällä juuri ennen

Suomeen tuloaan kuumeisesti etsimään tilapäisratkaisuksi erillisiä vuokratiloja pojille. Sellainen paikka onneksi löytyikin. Monella pienellä pojalla muutto kirvoitti kuitenkin ikävänkyyneleet silmiin ja isompien poikienkin olemukset olivat alakuloiset. Tilapäiset vuokratilat eivät voi korvata sitä kodinomaista ympäristöä, jossa he ovat tottuneet asumaan kuin perhe ainakin. Nykytontille ei näytä olevan mahdollista rakentaa lisää. Tilanne on haasteellinen. Pyydänkin rukoilemaan uusien tilojen puolesta. Nuorista työnjatkajia New Hope -kodille leimaa antavinta on ollut se kodinomainen ilmapiiri ja ihana perheyhteys, jota Prathibha ja Sudhir ovat huolella vaalineet. Tämän lasta arvostavan ja kannustavan kasvatustyön hedelmänä moni nuori on niin kiitollinen, että haluaa valmistuttuaan kantaa kortensa kekoon toisten auttamiseksi. Kasulamma on New Hope -kodilla varttunut nuori nainen, joka valmistui keväällä sairaanhoitajaksi. Kyseinen koulutus on sinänsä täällä poikkeus; suurin osa nuorista käy lyhyemmän ammatillisen koulutuksen. Kasulamman kummit ovat kuitenkin sitkeästi tukeneet tyttöä ja näin hän sai opintonsa päätökseen. Tutkinto on arvostettu ja avaa hienot mahdollisuudet työelämässä. Kesällä viranomaiset ilmoittivat, että New Hope -kodin pitää pestata yksi kuraattori sekä yksi sairaanhoitaja kokopäiväisenä työntekijänä, kun siihen asti nämä palvelut oli voitu ostaa ulkopuolisilta toimijoilta.

Heti asiasta kuultuaan Kasulamma ilmoitti haluavansa tehdä osansa lastenkodin hyväksi ja tarjoutui työskentelemään kodilla ensimmäisen vuoden ajan, jotta kodille ehditään etsiä oikea henkilö jatkamaan työtä. Kuraattoriksi puolestaan ilmoittautui eräs lastenkodin nuorista miehistä, joka oli valmis kouluttautumaan työhön.

HALUATKO INTIA-KUMMIKSI? Intiassa on jatkuva tarve uusille kummeille. Orvon kummimaksu on 44 €/ kk, katulapsen, vammaisen ja lesken 40 €/kk ja pastorin kummituki 50 €/kk. Ota yhteyttä kummisihteereihimme Raili Saloseutuun (orvot), 040 5349 531, raili.saloseutu@hotmail.com, Henna Karjalaiseen (katulapset), 040 591 9587, hennakar@hotmail. com, Marjo-Helena Niemiseen (lesket), 040 7403 484, marjohelena. nieminen@hotmail.com, Ritva Korpiniemeen (vammaiset), 040 586 2944, ritvahelenak@gmail.com ja Irmeli Kojoseen (New Hope -työ), 0440 533 303, irmeli.kojonen@gmail.com

Intian työ puh. 050 381 4864 intia@onewaymission.fi


RAPORTTI

40

4/2017 Kyakajjankun kyläläiset tuovat lahjoja tiimiläisille

UGANDA

Ugandan matka herätti Teksti ja kuva: Arto Mäki-Nevala

Aloitin toiminnan Uganda-tiimissä noin kaksi vuotta sitten. Mietin jo pidempään, mikä olisi hyvä tapa olla mukana auttamassa tätä työkenttää. Kyselin ja keskustelin aiheesta ja kummilapsitoiminta tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Viime tammikuussa lähdin elämäni ensimmäiselle lähetysmatkalle Ugandaan.

M

atkalta jäi unohtumattomasti mieleeni Kyakajjankun kylä, johon kaivohankkeen toinen kaivo on tarkoitus porata. Wilson Sentongo oli järjestänyt tiimillemme vierailun kyläkokoukseen siellä. Lähdimme liikkeelle jo aamusta. Käännyimme pikitieltä pienelle hiekkatielle ja lähestyessämme määränpäätä pastori Wilson sanoi: ”This is the real Africa” eli tämä kylä ja ihmiset täällä ovat todellista Afrikkaa. Se todellisuus oli hienoa saada nähdä! Kyläläisten vieraanvaraisuus oli ylitsepursuavaa. Ihmiset ottivat meidät vastaan kuin läheisensä, vaikka olimme varmasti heille outoja. Saimme nähdä hienoja tanssiesityksiä, joissa lapset olivat pääosassa. Ystävälliset sanat ja ihmisten aitous jäivät mieleen. Ruokalajeja oli monenlaisia ja ruoka oli yllättävän hyvää. Saimme myös paljon lahjoja, mm. banaania, ananasta ja tietysti eläviä kanoja.

Matka avaa silmät tarpeille Koskettava ja hieno kokemus oli myös käynti oman kummityttöni Carolinen ja hänen perheensä luona Bugalyan kylällä. Siellä oli laitimmaisena yksinäinen pieni savimaja, jossa perhe asui. Maisemat olivat aivan huikeat. Loivasti mäkinen maasto ja hieno luonto, johon auringonlaskun aika toi vielä omat valoefektinsä. Kauempana näimme, miten paimen vei vuohilaumaansa eteenpäin matalan kasvillisuuden keskellä. Mieleeni tuli, että tämähän on kuin ”Pieni talo Afrikassa”. Kummityttöni elämä avautui itselleni aivan uudella tavalla. Näin miten he siellä elävät. Keskustelimme perheen isän kanssa monista asioista. Mark toimi tulkkina, joten keskustelua oli helppo käydä. Kun kysyin, kuinka he tietävät, milloin aamulla täytyy herätä, kun kelloja ei näkynyt missään, sain kuulla, että kukko hoitaa herätyksen. ”Kun

kukko aamulla toisen kerran laulaa hieman erilaisella äänellä, niin on aika nousta ylös. Ensimmäinen kiekaisu vasta varoittaa, että kohta on aika herätä”, kertoi isä. Caroline pystyy nyt uuden kaivon myötä paremmin käymään koulua, kun vedenhakumatkat lyhenivät. Juuri huonon vesitilanteen hahmottamisessa tuli mielestäni hyvin esiin se, kuinka tärkeitä tiimimatkat ovat. Näimme paikan päällä tämän hälyttävän tilanteen ja vedentarpeen. Lapset noutivat perheen juomaveden pitkän tiettömän matkan takaa suolta ja altistuivat likaista vettä juomalla eri sairauksille. Eläimetkin käyttivät samaa juomavedenottopaikkaa. Asia jäi sydämellemme. Jälkeenpäin kuulimme vielä, miten tilanne huononi entisestään. Kaivohanke alkoikin matkan jälkeen edetä kuin itsestään. Uusien kaivojen sijainnit tulivat vielä kyliin, joissa vierailimme matkallamme. Koin, että näin asiat etenevät, kun Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ihmiset saivat ison avun ja Jumala kiitoksen! Oli aivan mahtavaa saada nähdä tämä kaikki ja olla mukana tällaisessa toiminnassa.


4/2017

41

Lähetysmatkalla Lähettäjän kutsusta Matka vaikutti ja muutti käsitystäni lähetysmatkoista ja varsinkin lähetystyöntekijöistä. Kun ajoimme Ugandan halki ainakin 35 asteen kuumuudessa luonnonpuistoa kohti, katsoin auton ikkunoista luonnon armoilla olevaa viidakkoa. Tajusin, että tuollaisiin, heille tuntemattomiin paikkoihin ja olosuhteisiin aikanaan lähtivät ja lähtevät tänäkin päivänä lähetystyöntekijät viemään eteenpäin evankeliumia. Siinä tuli itselleni varmuus, että sinne ei kukaan ole kykenevä menemään omin voimin. Tarvitaan Lähettäjä, joka antaa matkaan voiman, siunauksen ja varjeluksen. Lähtijät ovat olleet alttiita myös kärsimään Kristuksen kanssa evankeliumin tähden. Lähetysmatkoilla esirukoilijoiden tärkeys nousee konkreettisesti esiin. Oli hieno kokemus olla osana tiimiä, joka vei ilosanomaa eteenpäin. Samalla tunsin, että olimme jonkinlaisella aikamatkalla. Kuinka voi nykyaikana olla olemassa vielä jotain tällaista ei niin kovin pitkän lentomatkan päässä? Olen matkustanut jonkin verran muissakin maanosissa, mutta Afrikka osoittautui aivan omanlaiseksi paikakseen. Se täytyy kokea sydämellään paikan päällä. Käynti Ugandassa avasi silmäni näkemään asioita uudella tavalla. Sain nähdä Jumalan toimivan ja pystyn nyt kertomaan Ugandan työstä paremmin muillekin. Sain Ugandasta myös uusia ystäviä. He sanoivatkin, että ”Ken tulee Ugandaan kerran, palaa sinne myös uudestaan”. Seuraava tiimimatka on vuoden 2018 toukokuussa. Arto ja kummityttö

Ensimmäinen kaivo Bugalyan kylälle Teksti: Arto Mäki-Nevala Kuva: Mark Lugayizi

One Way Missionin kaivohanke Ugandassa on edennyt suotuisissa tuulissa. Olemme saaneet rakennettua ensimmäisen porakaivon Bugalyan kylälle. Paikka valittiin huolella sen mukaan, missä oli suurin pula puhtaasta vedestä. Kaivosta saa nyt puhdasta vettä 2500 kyläläistä. Porakaivo on 60 metriä syvä ja sen tuotto on 600 l/h.

K

oska kaivo porattiin kuivalla kaudella riittävän syväksi, vettä pitäisi riittää hyvin äärikuivissakin olosuhteissa. Ilmaston lämpenemisen takia tämä on tärkeää. Hallituksen tekemässä kaivossa vesi johdetaan luonnonmukaisesta hetteikkölähteestä putkia pitkin käsipumppuun. Mutta näissä nykyisissä entistä vähäsateisimmissa ilmasto-oloissa matalat kaivot ja lähteet kuivuvat helposti. Ugandalaiset ovatkin keksineet uuden sanonnan kaivon valmistumisen jälkeen: ”Government fails, God not.” (Hallitus epäonnistuu, mutta Jumala ei) Komitea huolehtii kaivosta Veden kuljettamiseen käytetään Ugandassa yleensä keltaisia muovisia 20 litran kanistereita. Tällainen kanisteri täyttyy nyt käsipumpulla minuutissa. Koska maaseudulla kanisterien kuljettaminen tapahtuu usein kantamalla, se on raskasta varsinkin kuumana kautena. Kun alkuvuonna olin vierailulla siellä, huomasin, että jo pelkkä mäelle kipuaminen on kuntoa vaativaa liikuntaa. Nyt kun uusi kaivo on tien läheisyydessä, se helpottaa myös veden kuljettamista. Kyläläiset perustivat heti komitean, joka huolehtii valmiin kaivon kustannuksista, huollosta, turvallisuudesta ja sen

asianmukaisesta käytöstä. Porakaivon valmistuttua alue aidattiin ja ojitettiin. Ihmiset kylällä ovat erittäin hyvillään tästä avusta ja lähettävät kiitoksensa kaikille lahjoittajille sekä One Way Missionille. Hankkeen toinen kaivo on tarkoitus porata lähiaikoina Mubenden kaupungin lähelle Kyakajjankun kylään. Tule mukaan rakentamaan kaivoja! Agape-keskuksen ympäristössä on useita pieniä kyliä, joissa on sama ongelma kuin Bugalyan kylässä. Olemme saaneet sydämellemme näiden ihmisten auttamisen niin, että heidänkin olisi mahdollista saada riittävästi puhdasta juomavettä. Puhdas juomavesi on meille kaikille välttämätöntä. Likaisen juomaveden aiheuttamiin sairauksiin menehtyy Ugandassa joka päivä yli 400 ihmistä, näistä suurin osa on lapsia. Haluaisitko sinä olla mukana kaivohankkeessa ja olla tällä tavalla auttamassa ihmisiä Ugandassa? Yhden kaivon hinta on noin 6 300 euroa. Mikäli haluat tukea tätä kaivohanketta, voit lahjoittaa haluamasi summan One Way Missionin keräystilille FI56 2058 1800 0076 71, viite 2817 (kaivohanke).


42

RAPORTTI

4/2017

UGANDA

Ugandan satoa tuhoaa nyt armeijamato Teksti: Leena Kinnunen ja Mark Lugayizi

Ugandassa on jälleen uhkana sadon menettäminen; tällä kertaa uuden tuholaisen, armeijamadon, vuoksi. Tämä armeijamato on yöperhonen, jonka toukat syövät sadon. Armeijamatoa esiintyi ensimmäisen kerran Ugandassa viime vuonna, mutta tänä vuonna se on levinnyt vauhdilla.

T

oukka syö varsinkin maissia, mikä on Ugandassa pääviljelyskasvi. Sille kelpaavat myös esim. vehnä, hirssi, peruna, soija ja sokeriruoko eli kaikki ne lajikkeet, joita Ugandassa viljellään. Armeijamato on tullut Afrikkaan Amerikasta. On edelleen epäselvää, miten se on päätynyt Afrikkaan, mutta todennäköisesti se on tullut maataloustuotteiden mukana. Se leviää varsinkin itäisessä Afrikassa suotuisten sääolosuhteiden vuoksi. Ugandaan armeijamato on luultavimmin tullut Zimbabwesta. Armeijamato on varsin tuhoisa hyönteinen. Se voi syödä hehtaarin kokoisen alueen vain parissa päivässä. Lajin nimi kuvastaa hyvin, kuinka se toukkavaiheessa armeijamaisesti ”marssii” ja tuhoaa kaiken tiellään olevan kasvillisuuden ennen siirtymistä seuraavalle alueelle. Se voi tuhota jopa 50-70 % sadosta. Muleetessa armeijamatoa on yritetty ennaltaehkäistä ja hävittää erilaisia tuholaismyrkkyjä käyttämällä, mutta ongelmana on niiden kalleus. Tuholaismyrkyt myös tehoavat armeijamatoon huonosti, koska

se on muuttunut niille vastustuskykyiseksi. Kiitos, kun muistatte rukouksin tätä asiaa! Lapset opetelleet tekemään käsitöitä Seurakuntatyö Agape-keskuksessa on hyvin käytännönläheistä. Lapsille opetetaan Raamatun lisäksi myös erilaisia käytännön taitoja. Koulun kuukauden kestäneen syysloman aikana he ovat mm. opetelleet tekemään paikallisia käsitöitä kuten ruokomattoja ja koreja. Lapset olivat mukana myös seurakunnan ulospäin suuntautuvassa työssä tavoittamassa koko yhteisöä. Lisäksi lapset olivat mukana sanitaatiovalistuksessa sekä auttoivat kyläläisiä käytännön asioissa, mm. tekemällä heille astiankuivaustelineitä. Ugandassa tosin ei ole kaappeja ja astiankuivaustelineitä suomalaiseen tapaan. Asiankuivausteline on puusta tai ruo’osta tehty neljällä jalalla oleva kehikko, jonka päälle ruokailutarvikkeet laitetaan. Se sijaitsee yleensä ulkona lähellä keittämiseen tarkoitettua tulisijaa.

Koreja punomassa

Wilsonin terveys Työmme johtajan Wilson Sentongon terveys on huonontunut ja pyydämme rukousta hänen puolestaan. Tätä kirjoittaessani hän on jälleen hiukan paremmassa kunnossa ja on jaksanut puhua kokouksissakin, mutta hänen terveydentilansa vaihtelee voimakkaasti. Wilsonin sydän palaa edelleen vahvasti Herralle ja evankeliumille, vaikka hänen voimansa jo pikkuhiljaa ehtyvät. Pyydämme, että muistatte erityisesti häntä rukouksin.

UGANDASSA TARVITAAN LISÄÄ KUMMEJA Useat lapset odottavat kummia voidakseen käydä koulua. Myös opettajille ja koulutyölle yleisesti kaivataan tukijoita. Kummimaksu on sekä lapselle että työntekijälle 30 €/kk. Ota yhteys Ugandan työn koordinaattori Leena Kinnuseen, 040 767 5556, uganda@onewaymission.fi

Ugandan työ puh. 040 767 5556 uganda@onewaymission.fi


4/2017

43

ISRAEL

Juhlien syksy Kristiina Wiley

Israelissa vietetään tätä kirjoittaessani Lehtimajajuhlaviikkoa. Niin kuin aina, se on tuonut monia muutoksia aikatauluihin. Punainen Matto on parin viikon tauolla, soppakeittiössä keskiviikkoisin on tarjottu tavallista juhlavampia aterioita ja Kol baMidbar -seurakunnassa on myös ollut keskiviikkona hyvää ruokaa ja raamattutunteja juhlan aiheesta.

L

okakuun 10. päivän Jerusalemmarssille osallistui tuhansien uskovien lisäksi eri ammattikuntien ryhmiä, kuten sairaalatyöntekijät, armeijan yksiköitä ja kaupungin työntekijöitä. Marssi oli kerrassaan mahtava ja iloinen tapahtuma, joka jälleen sekoitti kaupungin liikenteen useaksi tunniksi. Suomalaisten kristittyjen joukko oli yksi suurimmista Jerusalemin kristillisen suurlähetystön ryhmistä. Lehtimajajuhla on ainoa Raamatun juhlista, jota vietetään myös tuhatvuotisessa valtakunnassa. Tästä kirjoittaa profeetta Sakarias 14:16-19. Jokaisesta kansakunnasta tulee lähettää juhlijoita Lehtimajajuhlille. Jos joku maa ei lähetä, sitä vaivaa suuri kuivuus. Millainen juhla se tulee olemaankaan, paljon mahtavampi kuin täällä maan päällä! Työn iloa Naistenkodillamme on asunut muutaman kuukauden sudanilainen äiti kolmen kouluikäisen lapsensa kanssa. Hän muutti tänään uuteen asuntoon ja odotamme uusia asukkaita. Meillä on tällä hetkellä myös minun lisäkseni vapaaehtoinen työntekijä, amerikkalainen Rina, joka on lupautunut olemaan kodilla joulukuun alkupuolelle. Hänellä on monen vuoden kokemus turvakotityöstä Yhdysvalloissa ja hän onkin ollut suuri apu naistenkodilla. Perjantai-iltojen evankelioimistapahtumat Tel Avivissa ovat jatkuvasti siunattuja. Meitä on yleensä noin 15–20 osallistujaa. Kohtaamme jatkuvasti ihmisiä, joiden puolesta saamme rukoilla ja jotka ovat avoimia ottamaan Uuden testamentin ja kuuntelemaan sanomaa pelastuksesta ja Pelastajasta. Punaisessa Matossa rukoilimme pari viikkoa sitten erään tytön puolesta ja saimme nähdä suuren muutoksen heti rukouksen jälkeen Jumalan kosketettua häntä.

Shana tova ve metuka eli hyvää uutta vuotta!

Joku sanoi, että juutalaiset ovat kummallista ja omapäistä kansaa, kun uutta vuottakin täytyy juhlia kaksi kertaa vuodessa, eikä kumpikaan niistä kerroista osu siihen aikaan, kun muu maailma viettää vuoden vaihtumista.

R

osh Hashanan (vuoden pää tai alku) vietto alkoi torstaina 20.9. klo 18 shofarin soitolla. Itse olin silloin seurakunnassa juhla-aterialla. Juhla päättyy vasta lauantai-iltana sapatin loppuessa. Kahden päivän ajan kaupat ovat kiinni eivätkä bussit kulje. Pihoilla ja terasseilla näkee ihmisiä syömässä ja grillaamassa sukulaisten ja ystävien kanssa. Sain osallistua Rosh Hashana -juhlan järjestämiseen vähävaraisille vanhuksille. Pöydät oli jälleen katettu kauniisti, ruoka oli maukasta ja jokainen sai lahjan: omenan ja pienen purkin hunajaa hyvän uuden vuoden toivotuksineen. Taustalla soi heprealainen musiikki niin eloisana, että kaikki, jopa me tarjoilijat ja ruuan annostelijat, taputimme ja lauloimme musiikin mukana, taisi joku ottaa tanssiaskeleitakin. Kaiken kaikkiaan riemullinen juhlatunnelma! Shofariin puhaltaminen edeltää suuria tapahtumia Rosh Hashana juhlalla on monta symbolista merkitystä: sitä juhlitaan Aadamin ja Eevan luomisen päivänä, Jumalan tuomion päivänä ja Jumalan Kuninkaaksi kruunaamisen päivänä. Se aloittaa uuden kalenterivuoden, joten 21.9. oli Tishrei-kuun 1. päivä vuonna 5778. (Pääsiäiseen ajoittuva uusi vuosi on taas raamatullinen uusi vuosi.) Ei ole varmuutta siitä, milloin Rosh Hashanaa alettiin viettää, mutta se ei ole Raamatussa mainittujen juhlapäivien joukossa. Shofarin puhaltamisen päivällä, joksi juhlaa aiemmin kutsuttiin, on monia merkityksiä, liittyyhän shofarin

puhaltamiseen aina ajatus julistamisesta ja hälytyksestä. Se edeltää usein suuria tapahtumia. Kun Moosekselle annettiin laki, taivaasta kuului trumpetin ääni. Jerikon muurit sortuivat trumpetteja puhallettaessa. Uuden kuun tuloa ilmoitetaan trumpetin äänellä. Uusi testamentti puhuu myös siitä, miten meidän Herramme eräänä päivänä saapuu trumpetin äänen soidessa. (1 Kor. 15:50-52 ja 1 Tess 4:16-18) Voi myös ajatella, että Jumalan tuomiopäivä ja Kuninkaaksi kruunaamisen päivä ovat niitä tulevaisuuden tapahtumia, joita vielä odotamme ja joihin valmistaudumme. Makeaa siunausta tulevalle vuodelle! Rosh Hashanaa vietettäessä syödään hunajaan kastettuja omenanlohkoja ja tavallista makeampaa challah-leipää, joka on pyöreätä. Niiden kautta toivotetaan kaikille makeata, jatkuvaa siunausta tulevalle vuodelle. Leivän pyöreys kuvaa sitä, että sillä siunauksella ei ole loppua. Kun juhla-aaton aamuna ajoin bussilla keskustaan tapaamaan suomalaisia ystäviä, etupenkillä istui vanha mies keppeineen. Hän antoi jokaiselle kassistaan pienen, makealle tuoksuvan mintunoksan hyvän uuden vuoden toivotusten kera. Pian koko bussi tuoksui hyvälle! Pieni ele, mutta antoi varmasti iloa monelle. Israelin työ puh. 044 515 2500 israel@onewaymission.fi


RAPORTTI

44

4/2017

OPETUSRAPORTTI

HAGGAIN SANOMA JA PYHÄN HENGEN TEMPPELI Esa-Pekka Mattila Tutkiessamme Haggain kirjaa on hyvä miettiä, mitä sen sanoma puhuu meille tänä aikana ja millä tavalla se ohjaa meitä elämään kristittynä. Haggain kirjassa on kysymys temppelin rakentamisesta. Oleellisinta ei ole fyysisen temppelin rakentaminen vaan sanoman hengellinen sisältö.

R

aamatussa sanotaan, että me olemme Jumalan temppeli, olemme Pyhän Hengen temppeli. Meitä kehotetaan rakentumaan elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Tästä siis on ennen kaikkea kysymys, kun tutkimme Haggain kirjaa. Paavali kysyi korinttolaisilta: ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.” (1. Kor. 6:19-20) Niin vanhan liiton temppeli kuin meidän kehomme on luotu ja tehty sitä varten, että Jumalan Henki saisi asua meissä ja meidän keskellämme, ja että Jumala tulisi kirkastetuksi elämässämme ja seurakunnan keskellä. Heprealaiskirjeessä sanotaan: ”Hänen huoneensa olemme me, kunhan loppuun asti säilytämme rohkeuden ja kerskaamme toivosta.” (Hepr. 3:6) Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa: ”Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä.” (Ef. 2:22) Nämä Uuden testamentin totuudet on hyvä pitää mielessä, kun tutkimme Haggain kirjaa ja temppelin uudelleen rakentamista. Haggain kirjan tausta Haggain kirjan alku asettaa meidät tarkasti historialliseen aikaan ja hetkeen. Se vie sille näyttämölle ja siihen tilanteeseen Israelin kansan vaelluksessa, johon Herra haluaa puhua profeetan kautta. Jumala puhui ensin pakanakansan kuninkaalle Koorekselle, ja Haggain kautta sekä maalliselle että hengelliselle johtajalle, Serubbaabelille ja Joosualle. Tuossa tilanteessa Herra näki tärkeäksi herätellä korkeassa asemassa olevia ihmisiä, jotta hänen tahtonsa voisi tapahtua. Kansa oli palannut

ja temppelille: ’Laskettakoon sinun perustuksesi’. Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä ole tarttunut alistaakseni kansat hänen edessään ja irrottaakseni vyöt kuninkaitten kupeilta, avatakseni ovet hänen edessään, niin etteivät portit sulkeudu.” (Jes. 44:28-45:1) Jesajan lisäksi myös Jeremia puhui tuohon aikaan. Jeremian kautta tulleen sanan mukaan Herra lupasi rakentaa kansansa uudelleen. Jumalan ajatukset langenneitakaan kohtaan eivät olleet tuhon vaan rauhan ajatuksia. Jumala lupasi antaa heille tulevaisuuden ja toivon. Näiden lupausten mukaan juutalaiset palasivat omaan maahansa ja aloittivat jälleenrakennustyöt. Esra 1:5 kertoo meille: ”Silloin Juudan ja Benjaminin päämiehet sekä papit ja leeviläiset varustautuivat matkaan, kaikki, joiden hengen Jumala herätti, ja he päättivät lähteä rakentamaan Herran temppeliä Jerusalemiin.” Juudan käskynhaltija Serubbaabel ja ylipappi Joosua olivat mukana siinä joukossa, joka palasi pakkosiirtolaisuudesta. He tiesivät, minkälaista on elää toisen vallan alaisuudessa ja orjuudessa kaukana omasta kotimaastaan. Kun he pääsivät lopulta Jerusalemiin, mikä heitä siellä odotti? Raunioita ja hiiltyneitä kivikasoja puhumassa ja muistuttamassa siitä todellisuudesta, miten kansa oli elänyt menneinä vuosina ennen pakkosiirtolaisuutta. Se kaikki oli heidän silmiensä edessä. Olisitko sinä ollut näkemäsi keskellä täynnä tulevaisuuden toivoa? Kuka on joskus alkanut rakentaa jotakin uutta raunioista? Tuohon tilanteeseen tulivat Serubbaabel ja Joosua. He alkoivat uhrata Herralle ja rakensivat temppelin. He olivat vieraiden kansojen keskellä peloissaan.

Babylonian pakkosiirtolaisuudesta takaisin luvattuun maahan. Kotiin palanneet olivat aloittaneet temppelin uudelleen rakentamisen, mutta työ oli pysähdyksissä ongelmien ja lannistumisen tähden. Mutta ennen kuin menemme syvemmin Haggain kirjaan, katsokaamme israelilaisten historiaa hieman kauempaa. Kuinka oltiin tultu siihen tilanteeseen, että Jerusalem oli nyt raunioina ja Salomonin aikana rakennettu temppeli murskattuna? Toisen Aikakirjan lopussa meille kerrotaan, kuinka Jumala oli lähettänyt uudelleen ja uudelleen kansalle varoituksia sanansaattajiensa kautta, mutta kansa oli ivannut Jumalan sanansaattajia, halveksinut hänen sanaansa ja pilkannut hänen profeettojaan. Jumalan sanaa ja tahtoa ei siis oltu pidetty kunniassa, vaan epäjumalanpalvelus ja kaikenlainen synti vaivasivat kansaa. Rangaistukseksi siitä, ettei kansa kääntynyt pahoilta teiltään, Jumala lähetti kaldealaiset Juudan asukkaiden kimppuun. He tekivät selvää jälkeä niin Jerusalemin kaupungista, palatseista, temppelistä kuin temppelin Kansa tunnusti kallisarvoisista esineistäkin. Lisäksi mietarvitsevansa sovitusta kalta säästyneet vietiin vankeuteen Babyloniaan. Sieltä Aabraham oli kerran lähtenyt uskossa kohti luvattua maata, mutta Ennen varsinaisten rakennustöiden aloitnyt kansa joutui sinne takaisin epäuskonsa tamista he pystyttivät alttarin entiselle ja tottelemattomuutensa tähden. paikalleen peloistaan huolimatta. Kuinka paljon ympäröivä yhteiskunta ja ilmapiiri olikaan voinut muuttua 70 vuodessa. Lupaukset toteutuvat Kuinka moni muistaa, minkälainen ilmapiiri Suomessa vallitsi 70 vuotta sitten? Jumala on uskollinen sanalleen ja hän on Sodanaikainen presidenttimme Kyöspitkämielinen ja rikas armossaan langen- ti Kallio kehotti kansaa rukoukseen ja neita ihmisiä kohtaan. Vaikka israelilaiset huutamaan avukseen Herraa, tekemään joutuivat kärsimään jumalattomuutensa parannusta synneistään ja uskomaan Jeetähden, oli Jumala kuitenkin antanut heille sukseen. Voisitko kuvitella, että tuollainen lupaukset. rukous ja parannuskehotus pääsisi tänä Jesaja oli profetoinut yli sata vuotta päivänä uutislähetyksiimme? Mutta sodan ennen Kooresta seuraavaa: ”Minä sanon aikana suuren hädän keskellä kansa oli Koorekselle: ’Minun paimeneni’. Hän to- valmis noudattamaan maan johtajan kehoteuttaa kaiken, mitä minä tahdon, hän sa- tusta ja huutamaan avuksi ainoaa Pelastanoo Jerusalemille: ’Sinut rakennettakoon’ jaa ja tosi Jumalaa.


4/2017

Ei ihme, että jälleenrakentajat miettivät, miten uhraamiseen suhtauduttaisiin vieraaseen kansaan kuuluvien keskellä, jotka eivät tunteneet Jumalaa. Mistä sitten uhraaminen oli kuva? Siitä, että synnistä täytyy maksaa hinta ja että veri on vuodatettava syntien anteeksisaamiseksi. Uhraamalla kansa tunnusti, että he tarvitsevat sovitusta. Tänä päivänä meidän tulee tunnustaa, että tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen sovitusuhria. Emme selviä omin voimin emmekä omin uhrein. Me voimme aloittaa uhrimenot sydämissämme, kun tuomme kiitosuhria Jumalalle ja huudamme häntä avuksi omaan elämäämme ja koko kansallemme. Herra ei hylkää eikä unohda omiaan Kuinka on meidän laitamme? Yhteiskunta maallistuu ympärillä ja ihmiset vieraantuvat Jumalasta. Onko meidän yksinkertaista seistä totuudessa ja pyrkiä pitämään vanhurskautta yllä? Me voimme kokea suurta muukalaisuutta tämän ajan keskellä kristittyinä, mutta muukalaisiahan me olemmekin, sillä tämä ei ole meidän lopullinen kotimme. Meidän on hyvä rohkaista toisiamme, jotta jaksaisimme vaeltaa uskollisesti loppuun asti, sillä me pääsemme perille kotiin. Esra 3:8 kertoo, kuinka kansa ryhtyi työhön toisena vuotena Babyloniasta palattuaan. Kun temppelin perustus oli laskettu, he kiittivät ja ylistivät Herraa siitä, että hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy ikuisesti Israelia kohtaan. Vanhimmat heidän joukossaan itkivät nähdessään uuden temppelin perustuksen. Miksi? Mikä olikaan se muistojen kirjo, joka nousi heidän mieliinsä? Ehkä he muistivat, kuinka Herra oli puhunut profeetta Jeremian kautta ja varoittanut kansaa, joka vaelsi syvällä epäjumalan palveluksessa ja kuinka kansa ei ollut tehnyt parannusta. Sen seurauksena oli tullut 70 vuoden sakkokierros, 70 vuotta on pitkä aika. Mitä kaikkea olikaan menetetty tottelemattomuuden tähden. Mutta toisaalta he itkivät sitä valtavaa armoa ja uskollisuutta, jota Jumala oli osoittanut. Hän oli luvannut tuoda heidät takaisin, ja nyt tämä lupaus oli toteutunut. Herra ei ollut hylännyt täysin kansaansa saatika unohtanut heitä. Nuoremmilla, jotka eivät olleet eläneet ensimmäisen temppelin aikana, ei luonnollisestikaan ollut samaa kokemusta menneistä ajoista. He olivat vain kuulleet kerrottavan kansan aikaisemmista vuosista. He saattoivat iloita temppelin rakennustyön alkamisesta ja saivat lähteä työhön ilman menneisyyden painolastia. Mutta toisaalta heiltä saattoi puuttua ymmärrystä siitä, kuinka kovan hinnan tottelemattomuudesta joutuikaan maksamaan.

45

Jumala kutsui profeetat avuksi Jälleenrakennustyö ei ollut helppoa eikä mutkatonta. Rakentajat ryhtyivät toki innolla toimeen, mutta pian heitä syytettiin siitä, että Jerusalem on aina ollut kapinallinen kaupunki, ja että he eivät maksa veroja. Heitä vastaan palkattiin myös neuvonantajia, jotka yrittivät tehdä rakentajien hankkeen tyhjäksi. Kuningas Artahsastan käskystä rakennustyöt keskeytettiin väkivalloin ja ne olivat seisoksissa yli 10 vuotta. Samalla kun pelko, masennus, epätoivo ja epäusko saivat sijaa sydämissä, Jumalan sana siirtyi taka-alalle. Lopulta työ sammui ja kansa lamaantui. Tähän pysähdyksissä olevaan ankeaan tilanteeseen Jumala kutsui kaksi profeettaa, Haggain ja Sakarian. (Esra 6:14) Nyt perehdymme erityisesti Haggain kirjaan. Se sisältää neljä sanomaa, jotka profeetta sai vain vajaan neljän kuukauden aikana. Moni muukin profeetta olisi varmaankin halunnut olla Haggain harvinaisissa saappaissa. Hänen sanomaansa nimittäin kuunneltiin ja sen mukaan alettiin myös toimia! I sanoma 6. kuun 1. päivänä (luku 1) Kansa oli sanonut: ”Ei vielä ole tullut aika rakentaa Herran huonetta.” (Hag. 1:2) Oletko itse mennyt tähän samaan halpaan? Oletko miettinyt: ”Ei, Herra, ei ihan vielä. Aikahan on niin paha ja masentava. Onneksi, Herra, ei vielä tarvitse antaa aikaa ja nähdä vaivaa sinun asioittesi hyväksi.” Mutta profeetta Haggain kautta tuli suora sana ja se kävi syvälle sydämiin: ”Onko sitten aika teidän asua paneloiduissa taloissanne, kun tämä talo on raunioina?” (Hag. 1:4) Tämä oli hyvin kohti käyvä kysymys. Entä jos miettisimme rehellisesti, mihin kaikkeen meillä on vuorokaudessa aikaa. Haluaisikohan Pyhä Henki kysyä meiltä: ”Onko sinulla aikaa olla Jeesuksen kanssa ja etsiä Jumalan valtakuntaa?” Haggai jatkaa: ”Tutkikaa ja tarkkailkaa teitänne.” (Hag. 1:5) On hyvin viisasta aika ajoin pysähtyä Herran eteen, ottaa profeetta Haggain neuvosta vaarin ja tutkia elämäänsä ja tehdä inventaariota ajankäytöstä. Meidän kannattaa miettiä, mikä on todella tärkeää ja mikä ei. On hyvä kysyä itseltään: ”Tuoko tämä vaivannäkö toivottua hedelmää vai valuvatko asiat tyhjiin?” Nimittäin profeetta Haggain kautta kansalle sanottiin: ”Te kylvätte, mutta saatte vähän satoa. Te syötte, mutta ette tule kylläisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te pukeudutte, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työnsä palkan rikkinäiseen kukkaroon.” (Hag. 1:6) Profeetta halusi rakkaudellisesti herätellä ihmisiä.

Mutta profeetta ei jättänyt sanomaansa tähän vaan antoi selvän ja rohkaisevan ohjeen: ”Tarkatkaa teitänne, nouskaa vuorille.” (Hag. 1:8) Nouskaa vuorille rukoilemaan, menkää siihen paikkaan, jossa on avarat näköalat Jumalan kanssa. Meidän ei tule jäädä suremaan kaikkea sitä, mitä on jäänyt tekemättä ja missä olemme epäonnistuneet, vaan tarttua uudella innolla tehtävään. Profeetta jatkaa: ”Tuokaa puita.” Puu puhuu ristinpuusta. Ja sitähän me tarvitsemme, tarvitsemme ristin voiman sydämissämme, seurakunnissamme ja kansamme keskellä. Kolmantena ohjeena Haggai sanoi: ”Rakentakaa temppeli, niin minä miellyn siihen ja näytän kunniani.” Jumala rohkaisee meitä rakentamaan elämäämme ja sisintämme Jumalaa varten niin, että hänen kunniansa ja kirkkautensa voisi tulla ilmi niissä. Vaikka olisimme tehneet monia virheitä uskovan vaelluksessamme ja ajankäyttömme ei olisi ollut viisasta, meidän ei tule jäädä tuleen makaamaan masentuneina. Sen sijaan saamme nousta vuorille, hakea puita ja rakentaa temppeliä. Herra halusi myös sanoa, mitä siitä seuraa, jos elämme vain itsellemme ja ajamme vain omia asioitamme. Itsekkyyden seurauksena elämäämme alkaa vaivata hengellinen kuivuus. Tuona vaikeana hetkenä tapahtui se ihme, että koko kansa ylintä johtoa myöten oli valmis kuulemaan Herran sanaa. Raunioiden ja kuivuudesta kärsivien viljelysmaiden keskellä ihmissydämet olivat lopulta avautuneet vastaanottamaan Jumalan puhetta. Onkin surullista, että toisinaan ihmisten täytyy löytää itsensä elämänsä raunioilta ja hengellisestä kuivuudesta, ennen kuin he ovat valmiita kuulemaan Herran sanaa. Mutta Jumalalla on tosiaankin hyvä tahto ihmistä kohtaan. Siellä raunioiden keskellä Herra sanoi yksinkertaisen totuuden: ”Minä ole teidän kanssanne.” Tuo maailmankaikkeuden Luoja, meidän Lunastajamme ja syntiemme sovittaja, herrojen Herra ja kuningasten Kuningas on meidän kanssamme. Hän astuu keskelle vaikeimpia tilanteitamme ja ilmaisee itsensä läsnä olevana. Tämän sanan voimasta ihmisten sisin virvoittui ja aivan kuin elpyi, ja he ryhtyivät rakentamaan. Pyhän Hengen läsnäolo virvoittaa meidän mielemme ja on meidän voimamme, jotta voimme tehdä Jumalan tahdon.

Jatkuu seuraavalla sivulla >


46

Kolmen viikon päästä siitä, kun Herra oli puhunut Haggain kautta ensimmäisen kerran, sana oli saanut tehdä tehtävänsä, muokata sydänten maaperää, ja nyt kansa oli valmis tarttumaan auraan. II sanoma 7. kuun 21. päivänä (luku 2 jakeet 1-9) Jumala tietää uskovien kiusaukset. Rakennustyötä oli kestänyt kuukauden. Työtä ja vaivannäköä oli paljon ja työn eteneminen oli hidasta. Oli inhimillistä ja luonnollista miettiä, tuleeko työstä koskaan valmista. Joidenkin iäkkäiden mielissä olivat muistot menneistä loiston ajoista ja entisen temppelin kunniasta. Voisivatko asiat enää koskaan olla yhtä hyvin? Kyllä entisajan herätykset vain olivat jotakin! Toiset meistä saattavat muistella menneitä siunauksen aikoja niin kovasti, etteivät tee tänä päivänä sitä, mitä Jumala tahtoisi heidän tekevän. Keskeneräisyys voi helposti lannistaa kaikkia. Nämä olivat hyvin inhimillisiä ajatuksia, joskaan ne eivät olleet hengellisiä ajatuksia. Näiden tuntemusten ja arkisen aherruksen keskelle Jumala puhui selvän sanan: ”Ole luja, maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot.” (Hag. 2:4) Herra on liiton Jumala ja hän on uskollinen. Lupauksensa mukaan hänen Henkensä pysyy meidän keskellämme. Meidän ei siis tarvitse elää elämäämme omassa voimassamme, vaan Jumalan Pyhä Henki tulee voimaksemme ja avuksemme heikkouteemme. Uskovilla on paras vielä edessä. Olemme saaneet maistaa ensimmäisen temppelin kirkkautta. Olemme saaneet kokea Jumalan siunauksia ja Herran suurta hyvyyttä, armoa, anteeksiantamusta, rakkautta jne. Mutta temppelin myöhempi kunnia tulee olemaan monin verroin parempi. Mikään tässä ajassa ei ole verrattavissa siihen kirkkauteen, pyhyyteen, puhtauteen ja täydellisyyteen, jonka Jumalan lapset tulevat perimään. Siellä tulee olemaan Jumalan shalom, rauha, iankaikkisesta iankaikkiseen. Joku on saattanut käydä elämässään pitkällä sakkokierroksella ja miettii tänään, mitä hyvää tästä voi vielä tulla. Onko tulevaisuus vain synkkä ja ahdistava? Herra sanoo: ”Temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi.” (Hag. 2:9) Herra on sinun kanssasi, mene rohkeasti eteenpäin. Tänään sinulla on mahdollisuus ottaa vastaan Jumalan ansaitsematon armo

RAPORTTI

ja syntien anteeksiantamus. Hän on rakastanut meitä ristillä eikä tuo rakkaus koskaan muutu. Meidän parhaat päivämme eivät olleet vanhoissa siunauksissa, vaan Herra kuljettaa meitä uskosta uskoon ja kirkkaudesta kirkkauteen. III sanoma 9. kuun 24. päivänä (luku 2 jakeet 10-19) Kolmannessa sanomassa (Hag. 2:10-19) Herra johtaa meidät pyhän elämän äärelle ja pyytää papeilta opetusta siihen, miten saavutamme pyhyyden ja miten synti vaikuttaa ympäristöönsä. Jumala odottaa meiltä pyhää elämää. Hän tahtoisi auttaa meitä ymmärtämään, kuinka vanhurskas ja Jumalalle otollinen elämä ei rakennu hetkessä. Se ei tartu meihin silmänräpäyksessä joltakin toiselta, vaan se kysyy meidän omaa vaivannäköämme. Elämän laki on se, että rakentaminen edellyttää suunnittelua ja pitkäjänteistä toteuttamista. Mitään pysyvää ja kestävää ei saa rakennettua hetkessä ja huolimattomasti. Synti puolestaan on kuin hapate, joka hapattaa koko taikinan. Siksi syntiin kannattaa suhtautua vakavasti ja ottaa tosissaan sen ympäristöä myrkyttävä vaikutus. Meidän kunkin tulee valvoa elämäämme ja tehdä parhaamme elääksemme pyhityselämää, jossa synti ei ole meidän hallitsijamme. Voimme hajottaa niin nopeasti sen, minkä rakentaminen on vaatinut paljon aikaa ja kärsivällisyyttä. Taloa voidaan rakentaa vuosi, mutta se voidaan moukaroida säpäleiksi päivässä ja polttaa poroksi parissa tunnissa. Hajottaminen ei tarvitse sen suurempia taitoja, mutta rakentaminen tarvitsee. Tämä opettaa meille sen, että emme voi saada pyhyyttä nappia painamalla eikä se tartu meihin toisen vaatteen liepeistä tai profeetan käsien alta. Pyhän Hengen hedelmä on itsehillintä ja uskollisuus. Kun sallimme hänen Henkensä tulla asumaan meihin, hän auttaa meitä vaeltamaan siten, ettemme särje hetkessä sitä, mitä toiset ovat vaivalla rakentaneet pitkän ajan kuluessa. Tästä asiasta puhuu Haggain kolmas sanoma. Pidä katseesi Kristuksessa, äläkä helposti lannistu. Kun tulemme Jeesuksen luo, saamme siunauksen. Jumalan tahdon etsiminen ja siinä eläminen tuo siunauksen elämään. Kun toteutamme Jumalan tahtoa elämässämme, se on meidän todellinen ruokamme, joka ravitsee sielun. Suurin siunaus ei ole materiaalinen siunaus vaan hengellinen. Kun etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, löy-

4/2017

dämme todellisen aarteen, Kristuksen. Kristuksessa meitä on jo siunattu kaikella taivaallisella siunauksella. Mikä voisi olla vielä suurempi ja tärkeämpi siunaus kuin se, että tunnemme ainoan Vapahtajamme, hänet, joka on sovittanut ristillä syntimme ja rakastaa meitä täydellisellä rakkaudella. IV sanoma 9. kuun 24. päivänä (luku 2 jakeet 20-23) Haggain neljäs sanoma muistuttaa Psalmin 2 viestistä. ”Miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen voideltuaan vastaan: ’Katkaiskaamme yltämme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä’.” (Ps. 2:1-3) Ihmiskunta haluaa eroon Jumalasta. Ihmiset eivät halua Jumalaa, joka saattaa heidät vastuuseen moraalisista valinnoistaan. ”Pois tuo Jumala, joka häiritsee syntielämääni. Pois tuo Jumala, kun en saa tehdä juuri sitä, mitä itse haluan.” Kyllä kansat kohisevat, mutta Jumala on antanut kansoille merkiksi Jeesuksen Kristuksen, jonka edessä jokaisen polven on kerran notkistuttava. Kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra on istuva valtaistuimella iankaikkisesta iankaikkiseen. Haggain viimeisessä sanomassa Herra antaa lupauksen siitä, että Jumala tulee kaatamaan kuningaskunnat, sotamahdit ja valtaistuimet, hän hävittää kansakuntien ruhtinaat ja on perustava valtakunnan. Mikään tämän maailman valloista ja ruhtinaista ei ole mitään Jumalan valtasuuruuden rinnalla. Jeesus Kristus on Herra ja jokaisen on lopulta tunnustettava se tosiasia. Profeetta Haggai antaa lupauksen myös aikojen lopulle. Kristus on se todellinen Serubbaabel, sinettisormus Isän kädessä. Kristuksessa meidät on sinetöity voittajavaltakuntaan. Maailma ympärillä on sekasorrossa, sillä Herra vavisuttaa maata. Me emme elä hallitsemattomassa kaaoksessa, vaan Jumala on valmistamassa tietä Kristuksen toiselle tulemukselle. Kun kaikki on valmista, Jeesus palaa. Haggain profetaalisen sanoman rohkaisemana kansa sai temppelin jälleenrakennustyön lopulta valmiiksi vuonna 516 eKr. Hän on saattava työnsä päätökseen myös jokaisen meidän kohdalla. Hän on kykenevä tekemään monin verroin enemmän kuin edes osaamme anoa tai ymmärtää. Kunnia Jumalalle kaikesta!


4/2017

47

KIITOSAIHEET Miestentyössä haasteiden ohella kiitosaiheena on, että maksusitoumusten loppuminen avasi jälleen työn tavoittamaan monia syrjäytyneitä, joilla päihdeongelmia ja jotka erityisesti haluavat kristilliseen hoitoon. Aiemmin sitoumusten myötä asumaan tuli myös henkilöitä, jotka eivät olleet myönteisiä kodin periaatteille ja toivat oman haasteensa työhön. Kiitos myös, että kodilla on jälleen asumassa paljon miehiä, jotka haluavat turvata Jeesukseen. Perjantai Kristukselle -työssä uskoon tulleet entiset muslimit ovat erittäin aktiivisesti mukana. He ovat rohkaistuneet todistamaan ja laulamaan kadulla. Venäjän työssä kiitosaiheena on erityisen siunauksellinen matka elokuussa. Kaikki ovet olivat meille avoimet, hartaushetki Johanneksen sairaalassa ja kokous Heinjoella olivat lämminhenkisiä ja Koivistossa saimme pitää laulujen ja rukouksen lisäksi terveysinfoa pitkästä aikaa. Israelissa kiitämme Herraa Jerusalemin naistenkodin uusista asukkaista ja vapaaehtoisista maaliskuulle saakka. Kiitos rauhallisesta juhlakauden alusta ja Jumalan varjeluksesta. Työssä on löytynyt uusia väyliä ja kontakteja. Kiitämme myös yhä kasvavasta avoimuudesta evankeliumille niin siirtotyöläisten kuin paikallisten keskuudessa. Mongoliassa kiitosaiheena on järjestömme saama tunnustus hyvästä työstä, heidät valittiin vuoden parhaaksi järjestöksi ja Munkhuu vuoden parhaaksi johtajaksi.

RUKOUSRAPORTTI Lasten ja nuorten aikuisten työ • lapsille Jumalan tuntemista, lapsiperheille voimia arkeen • nuorten elämään Jumalan johdatusta, uskon vahvistusta, iloa Jeesuksen tuntemisessa ja että uusia nuoria tulisi mukaan seurakuntayhteyteen Maahanmuuttajatyö • kiitosaiheena ovat uskoontulot; evankeliumi etenee ja moni turvapaikanhakija on kuullut evankeliumin sanoman Suomessa oltuaan • haasteina on poliittinen tilanne: maahanmuuttoviraston käsittelyt ovat loppusuoralla ja useiden kristityiksi kääntyneiden täytyy palata kotimaahansa; rukoillaan heille voimia ja varjelusta • rukoillaan voimia maahanmuuttotiimille tehdä töitä niin kauan kuin voimme julistaa evankeliumia tässä tilanteessa • rukoillaan Pyhän Hengen täyteyttä uskoon tulleille ja armolahjoja yhä enemmän • rukoillaan lisäksi Koivukylän työn puolesta (nuorten ja PKillat, nais- ja lapsityö) One Way House • rukoillaan vapaaehtoisia kaikkiin tehtäviin • lisää asiakkaita • kaikkien tilaisuuksien puolesta Herran ilmestymistä Opetuslapseuskoulu ja rukoussolut • että opetuslapset kasvaisivat uskossa ja Herran tuntemisessa • siunausta opettajille • pyydetään rukoussoluihin virvoitusta ja kestävyyttä rukoukseen

Ugandassa ensimmäinen kaivo on saatu porattua Bugalyan kylälle; Miestenkodit poraus onnistui hyvin ja vesi on • miestenkodin talouden puolesta erityisesti; työlle ei enää tule puhdasta ja juomakelpoista. maksusitoumuksia Espoosta ja työn jatkumiselle paljon Työ on jatkunut myös muilla työhaasteita kentillämme Suomessa ja ulkomailla. Kiitos Herralle, joka on pitänyt • rukoillaan kannatusta tälle työmuodolle sekä johdatusta työn huolta kaikesta.. eteenpäin saattamiseksi • rukoillaan myös vapaaehtoisia työhön mukaan ja jokaisen asukRUKOUSAIHEET kaan puolesta Suomi Perjantai Kristukselle -illat • suomalaisia on kesän jälkeen ollut melko vähän mukana; rukoillaan että monet vanhat konkaritkin tulisivat taas mukaan, rukoillaan myös uusia nuoria työhön • voimia vastuunkantajille • rukoillaan erityisesti soittovoimia kadulle • katukokousten lupa-asioiden puolesta

Naistenvankilatyö • rukoillaan, että kaikki vangit ja henkilökunta tulisivat tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisena pelastajanaan • tiimille keskinäistä rakkautta, yhteyttä ja iloa palvella Herraa • vankilamatkoille enkelivartiota One Way radio- ja TV-työ • kiitos kuulijoista ja katselijoista • rukoillaan hyviä ja koskettavia ohjelmia

One Wayn kustannustoiminta Malawi • siunausta Raportti-lehdelle • opetus- ja musiikkiäänitetoimin- • Malawin työmme on vaarassa loppua; rukoillaan Herran nan puolesta ilmestymistä tilanteessa ja että Hän puuttuisi asioihin tahtonsa Venäjä mukaisella tavalla • Koivistosta jo poislähteneet nuoret ja heidän tulevaisuutensa • Mac Masamballe armoa nöyrtyä Jumalan edessä • evankeliumin eteenpäin meno • uusia kanavia jatkaa työtä ja erikoisesti pienissä kylissä auttaa tarvitsevia Venäjällä • evankelistamme Valentina Kutu- • kaikkien lasten ja työntekijöiden, aids-tukiryhmäläisten ja zovan puolesta pastorien puolesta • herätystä Kambalameen ja MaViro lawiin, että todellinen parannuk• rukoillaan yhteistyöseurakunnan senteko ja suunnanmuutos saa puolesta ja kesän aktion tavoittapahtua monien kohdalla tamien ihmisten puolesta • pyydetään viisautta One Wayn hallitukselle tehdä oikeita pääIsrael töksiä Malawi-asioissa • Kol BaMidbar-seurakunnan puolesta; erityisesti Antony Nepal Simonin perheen puolesta • rukoillaan koulutuskeskusta var• evankeliumin työ: perjantaiten sopivaa maata ja rakennusta illat, turistikierrokset sekä muu vuokralle henkilökohtainen työ • Punainen Matto: tilakysymys ja • lasten koulutuksen ja terveyden puolesta johdatus työlle tulevaisuudessa, Jumalan kohtaamista ja vapautu- • pastorien konferenssin puolesta. • rukoillaan erityisesti uskovien mista asiakkaille puolesta, jotka ovat joutuneet • Kristiina käy säännöllisesti tulvien uhreiksi tapaamassa kahta vanhusta: Ellaa, joka on seurakunnan jäsen, Uganda ja Juria, joka ei ole uskossa; • että toisen kaivon poraus onnisheidän terveytensä ja uskon tuisi hyvin ja saisimme varoja vahvistumisen puolesta useampien kaivojen rakentami• vähävaraisille suunnattu keskiseen viikon soppakeittiö, jossa käy • tammikuun matkan ja pastori100-130 henkeä viikoittain; koulutuksen puolesta Herran läsnäoloa ja kosketusta • Wilsonin heikentyneen terveyjokaiselle den puolesta • Kristiinan viisumi ja heprean • että ruokaa riittäisi vielä loppukieliopinnot, voimia ja kestävuonna; uuden sadon puolesta, vyyttä että tulisi sopivasti sadetta ja armeijamato ei pääsisi tuhoaKiina maan satoa • rukoillaan Kiinan tilanteen puolesta Italia • Jeanin terveyden puolesta • Herran tahdon tapahtumista ja • kiitosaiheena uudet hoitajapajohdatusta alkavalle työlle riskunnat • yhteistyökumppaneiden puolesta Intia • kiitosaiheena, että on ollut mah- Vastuunkantajat • terveyttä, varjelusta dollista julistaa evankeliumia ja johdatusta • rukoillaan kylien evankelioimi• nöyrää ja kuuliaista sydäntä sen puolesta • keskinäistä yhteyttä • Intian rakennushankkeiden puolesta • orpolasten, katulasten, leskien ja One Wayn talous • tarpeiden kasvaessa eri työvammaisten puolesta saroilla ja yleisen taloustilanteen • vastuunkantajien puolesta kiristyessä rukoillaan erityisesti Herran siunausta taloudellemme Mongolia • Munkhuun B-ja D-maksavirus; • Herran siunausta kaikille, jotka muistavat työtämme rukouksin, että Herra parantaisi taloudellisesti tai muuten. • varjelusta kaikille työntekijöille ja että Herra saisi koskettaa niitä, joita työ tavoittaa


RAPORTTI

48

4/2017

TILAUKSET: One Way Housen myymälästä, verkkokaupasta: onewaykauppa.fi tai puh. 045 261 3925

Joululahjaksi

HDUS!

MA HINTARO CD-opetu

ssarjat

15â‚Ź TAPANI SUONTO Tie ihmeiden maailmaan

TAPANI SUONTO Kuinka tunnistaa eksytys

Hinta 14 â‚Ź

Näin toteaa Marianne Raatikainen-Masamba tämän kirjan alkusanoissa. Yhdeksästä kuukaudesta on tähän mennessä kasvanut kymmenen vuotta. Marianne on koko ajan kirjoittanut uutiskirjeitä Suomeen; ensin ystävilleen, pian myÜs lähettipiirilleen. Nyt näistä kirjeistä on koottu kirja, joka kertoo elävästi pienen syrjäisen puskakylän elämästä ja siitä, miten kahden sitkeän ihmisen – Mariannen ja hänen malawilaisen pastorimiehensä Macin – näystä kasvaa yksi One Way Missionin suurimmista lähetyskentistä. Matkalta ei puutu vauhtia eikä dramatiikkaa. Milloin Mac kidnapataan, milloin häntä syytetään elinkaupasta. Varkaita rakennustyÜmaalla, klinikalla, pelloilla. Nälänhätää, tulvatuhoja, malariaa, kasvovoiteella herkuttelevia rottia ja ÜtÜkÜitä. Kaiken yli kantaa kuitenkin Jumalan armo, ja varjelus – ja Mariannen huumori ja positiivinen asenne.

One

Marianne Raatikainen-Masamba KIRJEITÄ AFRIKASTA – Elämää Malawin syrjäisessä laaksossa

�En lähtenyt Afrikkaan romanttisin odotuksin. LähetystyÜhÜn lähteminen oli ollut lähes pari vuosikymmentä vaihtoehtona tai kutsuna mielessäni. Afrikka ei houkuttanut, mutta jotenkin vain tiesin, että jos lähdÜstä tulee totta, niin sinne joudun. Lähtiessäni viimein elokuussa 2004 Malawiin luulin viipyväni matkalla vain yhdeksän kuukautta...�

Hinta 14 â‚Ź

TAPANI SUONTO ARTO BOA Rakastatko sinä minua? Avaimet

Hinta 12 â‚Ź

Hinta 18 â‚Ź

Tapani Suonnon tuotantoa

Marianne Raatikainen-Masamba

KIRJEITÄ AFRIKASTA Elämää Malawin syrjäisessä laaksossa

Way

TUULIKKI JÄÄSKELÄINEN MitätÜity

MARIANNE RAATIKAINEN-MASAMBA Kirjeitä Afrikasta

Hinta 14 â‚Ź

Hinta 14 â‚Ź

TAPANI SUONTO Valmistu Jumalan käyttÜÜn 1

TAPANI SUONTO Valmistu Jumalan käyttÜÜn 2

TAPANI SUONTO Kohti auringonnousua

TAPANI SUONTO Lauri

Hinta 14 â‚Ź

Hinta 14 â‚Ź

TAPANI SUONTO TAPANI SUONTO Ole turvallisella mielellä Näky voittavasta seurakunnasta

Hinta 14 â‚Ź

Hinta 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Erämaasta elämään

TAPANI SUONTO Tapahtui Perjantaina

Hinta 10 â‚Ź

Hinta 10 â‚Ź

 

Hinta 10 â‚Ź

Hinta 10 â‚Ź

OUTI LEPISTĂ– Vapaana vankilassa - Arin tarina

Hinta 10 â‚Ź

                  

MARIA KELA Täti, katu ja miliisi

Hinta 12 â‚Ź

Klassinen kristinusko, 6 CD 15 ₏ Huomisen petos, 6 CD 15 ₏ Kuinka tunnistaa eksytys, 6 CD 15 ₏ Ole turvallisella mielellä, 6 CD 15 ₏ Tyytyväisyyden siunaus, 6 CD 15 ₏ Voiton salaisuuksia, 6 CD 15 ₏ YlÜsnousemuksen voimassa, 6 CD 15 ₏ Turvapaikka Kristuksessa, 6 CD 15 ₏ Lepo Kristuksessa, 6 CD 15 ₏ Nostakaa päänne, 6 CD 15 ₏ Pimeässä laaksossa, 6 CD 15 ₏ Tehkää tie Herralle, 6 CD 15 ₏ Ettei kukaan teitä eksytä, 6 CD 15 ₏ Tapahtukoon Sinun tahtosi, 6 CD 15 ₏ Tulkoon valkeus, 6 kas/CD 15 ₏ Valoon ja vapauteen, 6 CD 15 ₏ Uskon kautta, 12 herätyspuhetta 6 CD 15 ₏ Hengessä ja totuudessa, 6 CD 15 ₏ Rakenna kalliolle, 6 CD 15 ₏ Valmistu Jumalan käyttÜÜn I ja II, å 6 CD 15 ₏ Valmistu Jumalan käyttÜÜn jatkok., 6 kas/CD 15 ₏ Stressistä vapauteen, 3 CD 10 ₏ Valoa pimeään, 6 CD 15 ₏ Ihminen evankeliumeissa 6 kas/CD 15 ₏ Erämaasta elämään I ja II, å 6 CD 15 ₏ 5 Mooseksen kirjaa, I-VI, 6 kas/CD 15 ₏/kpl Tahdotko olla onnellinen, 6 CD 15 ₏

Esa-Pekka Mattila Armoa ja totuutta 6 kpl CD 15 â‚Ź

Esa-Pekka Mattila

MUSIIKKIA

Näky kirkkaaksi CD-sarja, 15 ₏

Salme Blomster

Tunteet ja sisäinen lapsi CD-sarja, 10 ₏ MATTILAN PERHEORKESTERI Nimi kaikkein korkein

Hinta CD 10 â‚Ź

SOILE JA ESAPEKKA MATTILA Usko toivo ja rakkaus

Hinta CD 10 â‚Ź

SOILE MATTILA & ORKESTERI Hengen Hedelmä

Hinta CD 10 â‚Ź

TIINA SINKKONEN & Co. Matkaa teen

Hinta CD 20 â‚Ź

Aki Miettinen

Pienemmän riesan tie 6 kpl CD 15 ₏

Al Akimoff

LähetystyÜn perusta 6 kpl CD 15 ₏ TAPANI SUONTO Tuhannet Haaveet

Hinta CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Trubaduurin Laulu

Hinta CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Kirje Ystävälle

Hinta CD 10 â‚Ź

NATHANAEL Hengen tuuli

Hinta CD 10 â‚Ź


4/2017

49

TALOUSTILANNE KIRISTYNYT

V

iimeisen puolen vuoden aikana One Wayn kulut ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin tulot. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että monilla lähetyskentillämme on vastattu tarpeisiin, jotka ovat olleet odottamassa ratkaisua jo pitkään. Suurin haaste on ollut Intia, jossa hindunationalistinen hallitus on vaikeuttanut kristillistä toimintaa säätämällä monia uusia lakeja, jotka ovat tuoneet myÜs suuria taloudellisia paineita lähetystyÜlle. Mm. lastenkodeilla pojat ja tytÜt eivät saa enää asua samassa rakennuksessa – eivät edes siinä tapauksessa että he asuvat eri kerroksissa. Olemme joutuneet rakentamaan nopeasti aivan uuden rakennuksen turvataksemme lasten tulevaisuuden One Way -kylällä. Muussa tapauksessa olisi ollut vaara, että lapset siirretään kodeiltamme muualle. Jumala on kuitenkin auttanut meitä kuluneen vuoden aikana niin, että kaikesta on selvitty ja lapset ovat edelleen turvassa. Uusi käänne on ollut myÜs kotimaan taloudessa, kun miestenkotien tulovirta on pysähtynyt lähes täydellisesti (kts. s.12) ja miestentyÜn toiminta on tullut rahoitettavaksi pelkästään lahjoitusvaroista. MyÜs kotimaan tyÜn laajentuminen uusien seurakuntien istuttamisen myÜtä tuo nyt uusia taloudellisia haasteita tyÜlle, varsinkin alkuvaiheessa. Tällä hetkellä ainoastaan Israelin tyÜ on vahvasti ylijäämäinen, mikä on tietysti suuri kiitosaihe. Se johtuu ennen kaikkea yhdestä suuresta testamentista, joka oli osoitettu One Wayn Israelin tyÜlle.

TALOUSRAPORTTI

Muiden lähetyskenttien talous vaatii nyt tarkkaa seurantaa ja esirukousta, että kaikki peruskulut sekä yllättävätkin ylimääräiset tarpeet voidaan hoitaa ajallaan. One Wayn toiminta maailmalla on hyvin monimuotoista. Samalla kun tyÜmme jatkuvasti kasvaa eri puolilla maailmaa, myÜs erilaiset yllättävät ongelmat ja tarpeet kasvavat. Joudumme kohtaamaan vainoa, puutetta, nälänhätää, maanjäristyksiä ym. siinä määrin, että taloudellisten tarpeiden ennakointi on järjestÜllemme entistä vaikeampaa. Usein joudumme reagoimaan tilanteisiin hyvin nopeasti ja käyttämään puskurissamme olevia varoja ilman, että ehdimme tiedottaa siitä tukijoillemme. Sen tähden riittävien puskurivarojen olemassa olo on aivan välttämätÜntä. Pyydämmekin nyt erityisesti esirukousta One Wayn talouden puolesta, että se saisi kasvaa samassa suhteessa kuin tyÜmme kasvaa maailmalla. Samalla haluamme sydämestämme kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet rinnallamme tukemassa tyÜtämme kaikki nämä vuodet. Yhdessä me olemme saaneet olla viemässä ilosanomaa maailmalle tavalla, joka on koskettanut kymmeniätuhansia sydämiä. Taloudellinen tuki on ollut tärkeä osa sitä yhteistä ponnistusta, jonka hedelmistä monet ovat saaneet nauttia ja iloita. Kiitos teille!

KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET YLEISVIITE 100900 INTIA Yleisviite 2325 VammaistyÜ 1106 KummilapsityÜ 1012 KoulukummityÜ 2477 Leskien tyÜ 1070 NuorisotyÜ 2655 KatulapsityÜ 1245 Pastorit 1148 Koulubussi 2888 New Hope -koti 2804 Rakennushankkeet 1193 KIINA Lastenkoti 1083 AvustustyÜ 1258 NEPAL Lastenkoti 2532 VammaistyÜ 2545 SeurakuntatyÜ 2558 NaistentyÜ 2794 TyÜntekijät 2561 VENÄJÄ Toiminta Venäjällä 1164 Koivist.kummimaksu 2710

ITALIA Yleisviite 2642 MONGOLIA Yleisviite 2299 KirjallisuustyĂś 2998 UGANDA Yleisviite 2574 Agape-keskus 2587 KummityĂś 2778 Kaivohanke 2817 ISRAEL Naistenkoti 1203 Punaisen Maton keskus 2590 AvustustyĂś 1287 VIRO RaamattutyĂś 3010 SUOMI Yeisviite 2312 Miestenkoti 2901 Seurakunta 2600 VankilatyĂś 2613 Maahanmuut.-tyĂś 2707 TV-tyĂś 2723 NuorisotyĂś 2833

Keräystili FI56 2058 1800 0076 71 Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2017/139

LEIKKAA TĂ„STĂ„ TILISIIRTO LEIKKAA TĂ„STĂ„ TILISIIRTO 6DDMDQ WLOLQXPHUR 0RWWDJDUHQV NRQWRQXPPHU

,%$1),%,&1'($),++

IBAN Nordea 205818-7671 FI56 2058 1800 0076 716DDMD 0RWWDJDUH

BIC

NDEAFIHH

One Way Mission ry 21, 02361 ESPOO

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: Uudenmaan Poliisihallituksen RA/2017/139 rahankeräyslupa n:o OKU 1192 A Lupa on myÜnnetty ajalle 10.2.2017–31.12.2018

TILISIIRTO GIRERING

 PL 0DNVDMDQ QLPLMD RVRLWH %HWDODUHQV QDPQRFK DGUHVV20 â‚Ź Raportin vapaaehtoinen vuosimaksu Lahjoitus tyĂślle$OOH NLUMRLWXV 8QGHUVNULIW

7LOLOWlQUR )UnQNRQWRQU

 

9LLWHQUR 5HIQU

1 00900(UlSlLYl )|UIDOORGDJ(XUR

0DNVXYlOLWHWllQVDDMDOOHPDNVXMHQYlOLW\NVHQHKWRMHQPXNDLVHVWLMDYDLQ PDNVDMDQLOPRLWWDPDQWLOLQXPHURQSHUXVWHHOOD %HWDOQLQJHQI|UPHGODVHQGDVWWLOOPRWWDJDUHQHQOLJWYLOONRUHQI|U EHWDOQLQJVI|UPHGOLQJRFKHQGDVWWLOOGHWNRQWRQXPPHUVRPEHWDODUHQDQJLYLW PANKKI

BANKEN


RAPORTTI

50

PAASTO- JA RUKOUSPÄIVÄ Malawin työn puolesta to 16.11. klo 18.00

House Cafe

Kutsumme kaikkia työmme ystäviä paastoon ja rukoukseen Malawin työtä kohdanneiden ongelmien selviämiseksi. Paasto- ja rukouspäivän päätteeksi on rukouskokous Helsingissä House Cafessa. Tervetuloa mukaan yhteiseen rintamaan. ”Rukous voi paljon kun se on harras!”

4/2017

.12 2 2 – . 1 1 . 0 3 t e J oulumyyjäis aikoina

.

lo fen aukio H o us e Ca

Leivonnaisia, lahjaideoita, kirjakaupan joulutarjouksia ym. Tuotto One Wayn toiminnan tukemiseen.

One Wayn joulujuhla 17.12. klo 12

NMKY:n juhlasali, Vuorikatu 19 One Voice -kuoro, puhujana Maija Haikonen. Ohjelmassa myös joulunäytelmä.

RAAMATTU AVAUTUU

A T S A A M Ä R E

ELÄMÄÄN Vivamo 26.–28.1.2018

One Way Mission tarjoaa virkistävän ja uskonelämää vahvistavan viikonlopun kaikille janoisille Opettajina Tapani Suonto, Esa-Pekka Mattila ja Arto Boa. Musiikissa One Voice -kuoro, Soile ja Esa-Pekka Mattila sekä Veli-Heikki Auvinen. Pe Avajaistapahtuma klo 18.30 La Raamattutunnit klo 9.15, 10.30, 13.00, 15.15 Iltajuhla klo 18.30 Su Raamattutunti klo 10.00 Messu kirkossa klo 11.00 Yöpymisen ja ruokailut voi varata Vivamon toimistosta puh. 0207 681 760, vivamo@sana.fi

Lees Wheeldon

30.12.–3.1. House Cafe, kahvila aukeaa klo 17 Varustaudumme uuteen vuoteen Raamatun äärellä ja rukoillen. Kokoussarja joka ilta 30.12.2017–3.1.2018 klo 18. Lisäksi sunnuntaina 31.12. klo 12.

APOLOGETIIKKA -SEMINAARI

3.2. klo 14-17 House Cafe Illan aiheena apologetiikka evankelioinnin näkökulmasta. Mitä vastata ihmisille, joiden maailmankuva on erilainen? Mistä näkökulmista voimme kertoa Jeesuksesta? Mitkä asiat perustuvat olettamuksiin ja mitkä asiat faktoihin? Tiedätkö sinä mihin oma uskosi perustuu?

Opettajana Tommi Lenho Apologetiikka on uskon/opin järjestelmällistä ja rationaalista puolustamista.


4/2017

51 HOUSE CAFE Avoinna ti, to ja pe klo 12-17, ke klo 12-15 sekä sunnuntaijuhlien yhteydessä, ma suljettu House Cafe joulutauolla 21.12.-8.1.

ONE WAY HOUSE Maanantai

MIESTEN RAAMATTUPIIRI klo 12 (joulutauko 25.12.-1.1.) jatkuu 8.1. ONE VOICE -KUOROHARJOITUS klo 17.30 (joulutauko 18.12.-1.1.) jatkuu 8.1. Tiistai

NAISTENILTA klo 18 / 14.11., 12.12. ja 16.1. MIESTENILTA klo 18 / 21.11., 19.12. ja 23.1. UGANDA-RUKOUSILTA KLO 17 / 28.11. ja 30.1. ISRAEL-RUKOUSILTA klo 18:30 / 28.11. ja 30.1. Keskiviikko

SENIORIKOKOUS klo 13–15 (joulutauko 20.12.-3.1.) jatkuu 10.1. Torstai

RUKOUSILTA klo 18 (joulutauko 21.12.-4.1.) jatkuu 11.1. GET READY -NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN ILTA klo 18 (joulutauko 21.12.-4.1.) jatkuu 11.1. PAASTO- JA RUKOUSPÄIVÄ MALAWIN TYÖMME TÄHDEN to 16.11. klo 18 Perjantai

MUSKARIRAAMIS (joulutauko 22.12.-5.1.) jatkuu 12.1. klo 10 raamattupiiri, klo 11 perhemuskari PERJANTAI KRISTUKSELLE (joulutauko 22.12.-5.1.) jatkuu 12.1. klo 18 rukouskokous klo 19 katutapahtuma klo 21 Gospel Cafe -tapahtuma Lauantai

2.12. klo 14-17 INTIA-MYYJÄISET,

klo 17 ILLALLINEN (ennakkoilmoittautuminen) kts. erillinen ilmoitus

RAAMATTU AVAUTUU -SEMINAARI opettajana LES WHEELDON (Englanti) kahvila aukeaa klo 17

la 30.12.klo 18 su 31.12. klo 12 ja 18 ma 1.1. klo 18 ti 2.1. klo 18 ke 3.1. klo 18

Sunnuntai Kokoukset klo 12 NMKY:n juhlasali, Vuorikatu 19 05.11. EHTOOLLISJUHLA Musiikissa Classic Praise Puhujana Tapani Suonto 12.11. SUNNUNTAIJUHLA

Musiikissa Veli-Heikki Auvinen Puhujana Arto Boa

19.11. EHTOOLLISJUHLA Musiikissa Nevada Sisters Puhujana Esa-Pekka Mattila 26.11. SUNNUNTAIJUHLA Musiikissa Mission Five Puhujana Tero Hokkanen 3.12.

EHTOOLLISJUHLA (huom. paikka ja aika!) House Cafe, Kaisaniemenkatu 10, klo 12 ja klo 15 Musiikissa Soile ja Esa-Pekka Mattila Puhujana Tapani Suonto

10.12. SUNNUNTAIJUHLA Musiikissa Mission Five Puhujana Arto Boa 17.12. JOULUJUHLA Musiikissa One Voice -kuoro ja Tiina Sinkkonen Puhujana Maija Haikonen 31.12. EHTOOLLISJUHLA Musiikissa Soile ja Esa-Pekka Mattila Puhujana Les Wheeldon 07.01. SUNNUNTAIJUHLA Musiikissa Veli-Heikki Auvinen Puhujana Tapani Suonto 14.01. EHTOOLLISJUHLA Musiikissa Classic Praise Puhujana Kimmo Metsämäki 21.01. SUNNUNTAIJUHLA Musiikissa Vesa ja Birgitta Sihvo Puhujana Arto Boa 28.1.

SUNNUNTAIJUHLA Musiikissa Mission Five Puhujana Esa-Pekka Mattila

Tarkemmat tiedot tilaisuuksista osoitteessa: houseseurakunta.fi/tilaisuudet

Pyhäkoulu kokousten yhteydessä!


TÄMÄ PÄIVÄ TARVITSEE ILOSANOMAA! Niilo Kuivalainen Oy Kiinteistöjen korjausja huoltotöitä 30 v kokemuksella – huolella ja varmasti! 0400 172 609 niilo.kuivalainen@pp.inet.fi niilo.kuivalainen.eu

RAAMATUNLUKUOPPAAT

SYYS-J

OULU 201

7

• innostavat tarttumaan Sanaan päivittäin • sisältävät lukuohjelman ja selitystekstit koko Raamattuun Aikuisille Nuorille

HETKINEN 27 € vuosi, 24 € kesto (4 nroa) LIFTARI 21 € vuosi, 20 € kesto (3 nroa)

Tilaa itselle tai ystävälle

www.rll.fi tai tilaukset@rll.fi tai p. 045 122 3664 (ma, ti, to klo 10–15)

Haastat

telussa

Teem

Saara

a: Usko

!

n esik

uvia

Raamatunlukijain Liitto

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

PIKAVUOKRAUS

Monipuolinen kalusto kiinteistöhuoltoon, rakentamiseen, remontointiin ja pihatöihin • Nostimet • Riippukelkat • Telineet • Maaliruiskut • Rappausruiskut • Timanttikalusto • Pienkuormaajat • Varastokontit • Pienkoneet

Helsingin toimipiste

Hämeentie 105, 00550 Helsinki p. 09 7012300 helsinki@pikavuokraus.fi

Vantaan toimipiste

Ylästöntie 121, 01740 Vantaa p. 09 8787878, 0400 776577 vantaa@pikavuokraus.fi

www.pikavuokraus.fi

kotisivut.com - luotettavat internet-palvelut www.kotisivut.com puh. (09) 4559 6490

Raportti 4/2017  
Raportti 4/2017  
Advertisement