Page 18

Hajir ja Christina uuden elämän alussa – kastehetkessään.

Maahanmuuttajatyössä on avattava

KOKO ELÄMÄN PAKETTI TEKSTI TUIJA NISKANEN KUVAT LEITH AL GBURIN ALBUMI

Turvapaikanhakijamiehet tulkkauskuulokkeet korvilla ovat tuttu näky Helsingin One Wayseurakunnassa. Useimmat heistä tulevat Irakista – maasta, jossa kristittyjä vainotaan Open Doorsin julkaiseman World Watch -listan mukaan seitsemänneksi eniten maailmassa. Loput ovat lähinnä Iranista, Afganistanista (toisena WW-listalla), Syyrian raja-alueilta ja Kurdistanista. Mutta vähitellen joukko monimuotoistuu.

V

iime aikoina maahanmuuttajien joukossa on alkanut näkyä myös yhä enemmän naisia. Se on ilah­ duttava näky. Heitä on tullut mukaan mm. naisten Al Massira-kurssilta, jossa heille ope­ tetaan kristinuskon perusteita. Lisäksi jotkut turvapaikanhakijoista ovat pitkän odotuksen jälkeen saaneet perheensä Suomeen. – Perheenyhdistämiset ovat hieno­ ja hetkiä. Koko perhekunta voi tulla uskoon, iloitsee Arto Boa, joka vastaa maahanmuuttotyöstä.

YHDESSÄ UNELMOIDEN

Bagdadista kotoisin oleva Leith Al Gburi on yksi onnellisista. Hän tuli Suomeen vuonna 2015, on saanut tur­ vapaikan ja vihdoin viime vuoden lop­ pupuolella vaimonsa Hajirin sekä tyttä­ rensä Maryamin (13) ja Christinan (11) luokseen.

18

RAPORTTI 3/2018

Nyt perhe asuu pääkaupunkiseudulla, opettelee suomea ja haaveilee tule­ vaisuudesta, jossa voi palvella Herraa. Koko perhe käy One Wayn sunnuntai­ juhlissa ja tytöt pyhäkoulussa. Lapset ovat valmistavassa koulussa siirtyäkseen vähitellen kristilliseen kou­ luun. Hajir haluaisi raamatunopettajaksi Al-Massira-koulutukseen, ja Leith unel­ moi erityisesti muslimien evankelioinnista.

Laulattaako? Tervetuloa mukavan harrastuksen pariin laulamaan omaksi iloksi tai tavoitteellisesti! Etsitään juuri sinulle sopivia lauluja. Laulutunnit ovat 30- tai 45-minuuttisia oman valintasi mukaan. Tutustu www.laulutunti10.wix.com/tiina ja soita 050 590 3655 (Tiina Sinkkonen)

KRISTUS ON RAKKAUS

Moneen muuhun Lähi-Idästä tullee­ seen turvapaikanhakijaan verrattu­ na Leith on poikkeus. Hän oli kristitty jo Suomeen tullessaan, vaikka onkin päässyt kristillisen opetuksen pariin vasta One Wayssä. Leith vakuuttui Jeesuksen rakkau­ desta Irakissa palvelleen amerikkalais­ sotilaan kautta. Tämä puhui Leithille

Raportti 3/2018  
Raportti 3/2018  
Advertisement