Page 1

RAPORTTI 2/2018

35. VUOSIKERTA

ONEWAYMISSION.FI

VAPAAEHTOINEN VUOSIMAKSU 20€

Nuorille leipää veden yli Viroon s. 34

MY Group -VARKKITYÖ Raamattua mutustellen s. 16

Kiinan kristityillä kovat ajat s. 36


RAPORTTI

2

2/2018

PÄÄKIRJOITUS

Sallikaa lasten tulla ”Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ’Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.’” (Mark. 10:14).

M

ikä sai Jumalan Pojan närkästymään? Se, että opetuslapset estelivät niitä, jotka toivat lapsia Hänen siunattavakseen. Jeesus on kaiken elämän lähde, Hän on turvan tuoja, paras lohduttaja ja ymmärtäjä. Hän tietää, mikä on ihmiselle hyväksi. Jeesuksen siunauksessa on kaikki, ja ilman Hänen siunaustaan elämämme on vailla todellista tarkoitusta ja mielekkyyttä. Siksi lapsilta ei tulisi riistää sitä, mitä Jeesus haluaisi antaa. Miksi lasten ja nuorten pahoinvointi maassamme lisääntyy hälyyttävästi? Miksi nuoret viiltelevät itseään, vajoavat masennukseen, toivottomuuteen ja näköalattomuuteen? Miksi monet syrjäytyvät yhteiskunnasta ja jäävät yksinäisyyteen, kokevat olevansa vääränlaisia, jopa väärää sukupuolta? Entä jos syy onkin pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen: Jumalan kieltäminen yhteiskunnassa? Jumalahan on elämän antaja. Mutta mitä jää jäljelle, kun hänen olemassaolonsa kielletään? Jos riistämme lapsilta Jeesuksen siunauksen, teemme hirveän vääryyden. Jos estämme lapsilta pääsyn Jeesuksen luo, teemme virheen, jolla on kauaskantoiset seuraukset yhteiskunnassamme.

poikasiaan. Hänen siunaavat sanansa rohkaisivat ja kannustivat, lohduttivat ja paransivat, ja Hänen äänensävynsä oli suloisinta, mitä ihmiskorvat voivat koskaan kuulla. Minun on vaikea kuvitella, että kukaan lapsista olisi kiukutellut taikka rimpuillut Jeesuksen sylissä. Kuka lohduttaisi lapsia – kuka huomaisi heidät? Kuka ottaisi lapset vastaan ja siunaisi heitä? Jeesus tekee niin, ja Hän odottaa seurakuntansa tekevän samoin. Hän ottaa edelleen lapsia syliinsä ja puhuu heille toivon ja valoisan tulevaisuuden sanoja. Jeesus rakastaa lapsia ja on valmis antamaan huomionsa heille. Kaiken lisäksi Jeesus sanoo taivasten valtakunnan olevan lasten kaltaisten: tarvitsevaisten, heikkojen, helposti haavoittuvien, sellaisten jotka eivät tee uskomisesta kovin monimutkaista ja jotka antavat nopeasti anteeksi; niiden, jotka haluavat ottaa lahjan vastaan kiitollisin ja yksinkertaisin mielin. Haluammeko mekin taivasten valtakuntaan? Meidän ei tule närkästyttää Jeesusta, vaan sallia lasten tulla Hänen läsnäoloonsa. Olemmeko antaneet Jeesukselle tilaa sydämissämme, kodeissamme, seurakunnissamme ja kouluissamme niin, että lähellemme on hyvä tulla Jeesuksen läsnäolon tähden? Sallitaan lasten tulla koteihin, joissa vallitsee keskinäinen rakkaus ja kunnioitus; kouluihin, joissa on luvallista puhua Jeesuksesta; seurakuntiin, joissa heidät ohjataan Jumalan tuntemiseen.

Opetuslapset eivät varmasti koskaan unohtaneet opetusta, jonka he saivat Jeesukselta tilanteessa, jossa he estelivät ihmisiä Tule, Jeesus, ja siunaa tämän maan lapsia ja nuoria. Emme halua tuomasta lapsia Hänen siunattavakseen. Jeesus ei jäänyt vain estää heitä tulemasta Sinun luoksesi turvaan. passiiviseksi sivustaseuraajaksi, vaan Hän tunsi Jumalan tunteita ja toimi oikein, pyhästi ja puhtaasti. Hän rakasti lapsia ja oli pahastunut siitä, etteivät opetuslapset tätä ymmärtäneet. Kaikkien nähden Hän otti lapset syliinsä ja siunasi heitä. Niin Jeesus toimi. Kuvittelepa hetken, kuinka tyytyväisinä, rauhallisina, turvaa kokevina ja rakastettuina lapset istuivatkaan Jeesuksen polvella. Kuinka Hänen kätensä olivat kuin kanaemon siivet suojelemassa

RAPORTTI

Seuraava Raportti ilmestyy heinä-elokuun vaihteessa ISSN 2343-1547 (painettu) ISSN 2343-1555 (verkkojulkaisu)

Esa-Pekka Mattila

Vastaava toimittaja: Tapani Suonto Toimitus: Hanna Torvalds, Tuija Niskanen, Leena Metsämäki, Esa-Pekka Mattila, Arto Boa, Kristiina Wiley, Sari Honkamaa Taitto ja kuvankäsittely: Mika Pakarinen Kansikuva: Jean Paino: KTMP Kustantaja: One Way Mission Ry Palauteposti: PL 21, 02361 Espoo Tilaukset: tilaukset@onewaymission.fi 045 261 3925 Toimisto: (09) 8502 0808 Vapaaehtoinen vuosimaksu 20 €


TÄSSÄ NUMEROSSA

s. 8

Uudet OW-seurakunnat kritiikin kohteena:Tapani Suonto vastaa

s. 10

Henkilökuvassa Hanna Torvalds, Raportti-lehden pitkäaikainen toimittaja

s. 20

Raekuurotkaan eivät estä evankeliumia leviämästä: Pääsiäisen tiimimatka Roomaan

s. 24

Pesach-juhlaa Israelissa

OPETUSTA s. 4 Raamattutunti s. 42 Opetusraportti

KOTIMAASTA s. 6 s. 14 s. 18

Mitä uusille seurakunnille kuuluu? Uskoon tulleet maahanmuuttajat ovat kovilla, mutta One Way pitäytyy missiossaan Miestenkodissa irtaudutaan vääristä verkoista

s. 26

Intian uudet orpolait koettelevat One Wayn taloutta – haastamme rukoilemaan!

s. 32

Ugandan kummityön muutosvoima näkyy: Nuori Israel opettaa nyt koulussa, jossa opiskeli kummin tuella

LÄHETYSKENTÄT s. s. s. s. s. s.

30 34 36 37 38 39

Venäjä Viro Kiina Mongolia Nepal Malawi


RAPORTTI

4

2/2018

RAAMATTUTUNTI

Tapani Suonto

OTA ONNELLISUUSVAKUUTUS ”Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä, ja että teidän ilonne tulisi täydelliseksi.” (Joh. 15:11)

Sama jano vaivaa meitä tänäänkin, sillä Raamattu sanoo: ”Minun onneni on olla Jumalaa lähellä!” Me haluaisimme nähdä elävän Jeesuksen keskellämme. ”Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.” (Apt. 1:9) Pilvi vei kerran Jeesuksen pois opetuslasMoni maailman ihminen on vakuuttunut ten luota, mutta on edelleen mahdollista siitä, että uskovat ovat maailman onnetto- nähdä Jeesus. Me voimme kohdata ja nähmimpia ihmisiä. Mutta onneksi me emme dä Hänet hengessä. sitä tiedä, vaan jatkamme matkaa iloiten sillä pelastuksen ilolla, jonka Pyhä Henki ”’Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte mion vuodattanut sisimpäämme. nulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte Vakuutuksessa on kuitenkin yksi ehto: minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte meidän tulee rakastaa Jumalaa kaikesta minut huoneeseenne; minä olin alaston, sydämestämme, kaikesta mielestämme, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kaikesta voimastamme ja kaikesta sielus- kävitte minua katsomassa; minä olin vantamme ja rakastaa lähimmäistämme niin keudessa, ja te tulitte minun tyköni.’ Silloin kuin itseämme. Tämä onnellisuusvakuutus vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: kulminoituu yhteen henkilöön, Jeesukseen ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäiKristukseen. Hän on onnemme salaisuus. senä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja Maailma ei Häntä tunne eikä voi siksi sitä annoimme sinulle juoda? Ja milloin me käsittää. näimme sinut outona ja otimme sinut huoParas onnellisuuden oppikirja on Raa- neeseemme, tai alastonna ja vaatetimme mattu. Ota se todesta, riipu siinä kiinni, ja sinut? Ja milloin me näimme sinun sairasse siunaa elämääsi. Mitä enemmän onnis- tavan tai olevan vankeudessa ja tulimme tumme elämään niin kuin on kirjoitettu, sinun tykösi?’ Niin Kuningas vastaa ja sitä onnellisempia olemme. Ja jos joskus sanoo heille: ’Totisesti minä sanon teille: epäonnistumme, on olemassa taivaallinen kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä vakuutus: Hän korjaa kolhumme ja puhdis- minun vähimmistä veljistäni, sen te olette taa meidät verellään kaikesta synnistä, kun tehneet minulle’.” (Matt. 25:35–40) tunnustamme ne Hänelle. Hänen armonsa varassa voimme aloittaa elämän joka päivä He kohtasivat janoisia, nälkäisiä, kodittoalusta. mia, sairaita ja vangittuja ja auttoivat heitä. Ja silloin he näkivätkin itse Jeesuksen. On vaikea nähdä Jeesusta, jos ei näe köyhää, nälkäistä, koditonta, sairasta… Tie JumaOletko nähnyt Jeesuksen? lan syvempään tuntemiseen ja Jeesuksen ”Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden näkemiseen kulkee laupeuden ja rakkaujoukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoi- den kautta. lemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, Raamattu sanoo: ”Ihaninta ihmisessä on joka oli Galilean Beetsaidasta, ja pyysivät hänen laupeutensa.” (Sananl. 19:22) häntä sanoen: ’Herra, me haluamme nähOn varmasti hienoa olla suuri rukoilija, dä Jeesuksen’.” (Joh. 12:20) suuri saarnamies, tunnettu profeetta tai

Kaikki, mitä elämässämme teemme, tähtää yhteen asiaan: että olisimme onnellisia. Joku ostaa mopedin, toinen virvelin, kolmas ottaa permanentin, neljäs vaimon jne. Me varmistamme vielä onnellisuutemme ottamalla vakuutuksen. Joku vakuuttaa talonsa, toinen autonsa, kolmas veneensä. Jalkapalloilijat vakuuttavat jalkansa ja pianistit sormensa, että onni ei vain haihtuisi ilmaan loukkaantumisen seurauksena.

J

os olisi olemassa onnellisuusvakuutus, se menisi varmasti hyvin kaupaksi. Kun olin 18-vuotias, eräs kauppamies tarjosi minulle omalla tavallaan sellaista. Hän oli evankelista ja siteerasi Jeesuksen sanoja: ”Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.” (Joh.7:38) Kysyin, mitä se maksaa, ja hän kertoi sen maksavan kaiken, koko elämäni. Uskoin noita Jeesuksen sanoja ja otin ”vakuutuksen” vastaan. Pian elämään tuli kuitenkin erilaisia murheita ja kyselin mielessäni, eikö se toimikaan. Mutta ei vakuutusyhtiökään lupaa, että ei tule vahinkoja. Se lupaa vain korjata kaikki kolhut. Niitä kolhuja on paikkailtu elämäni aikana monenlaisia, sillä Raamattu sanoo: ”Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan.” (Apt. 14:22) Kolhuja tulee, mutta kun Jeesus on ensimmäisenä elämässämme, hän on myös vastuussa siitä, että selviämme kaikista vastoinkäymisistä. Se on todellakin paras vakuutus, minkä ihminen voi ottaa. ”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.” (Room. 8:28) Onko onni mahdotonta?

Uskovan ilo on maailman ihmisten silmissä kuin kimalaisen lento. Aerodynamiikan asiantuntijat sanovat kimalaisen olevan niin huonosti muotoiltu, että sen on mahdotonta lentää. Mutta koska se ei itse sitä tiedä, se lentää edelleen.


2/2018

5

kuuluisa evankelista. Mutta jos haluat olla kaikista ihanin Jumalan silmissä, ole laupias. Kun näet ihmisen kivun ja hädän ympärilläsi, sinä saat katsella Jeesusta, sillä sitä Hän rakastaa, että Hänen rakkautensa saa meissä muotoa konkreettisesti. Sen sijaan kova ja välinpitämätön sydän jää vaille salattua Jumalan tuntemista, Kristuksen näkemistä. Nuo ihmiset, joista Jeesus puhui, eivät keskittyneet ­siuna­uk­siin, ihmeisiin ja suuriin hengellisiin kokemuksiin. He näkivät kärsivän ja hädässä olevan lähimmäisen ja palvelivat häntä Jeesuksen antamalla rakkaudella, ja saivatkin nähdä itse Jeesuksen. Te annoitte minulle Jeesus sanoi: ”Minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä.” Suurempaa kuin saada Jeesukselta jokin siunaus, on antaa hänelle jotain. ”Te annoitte minulle”, sanoi Jeesus. Kun vuonna 2000 lähdimme ensimmäistä kertaa Intiaan, Herra antoi meille siellä sanan Raamatusta: ”Hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.” (Jes. 1:17) Me päätimme antaa kaikki varamme tuon köyhyyden keskelle. Päätimme silloin, että emme tavoittele suuria temppeleitä ja työkeskuksia täällä Suomessa. Meille riittävät vaatimattomat tilat, sillä meillä on suurempi tehtävä maailmalla. Noihin aikoihin hallituksemme jäsen Hellevi Grönberg-Ikonen sai Raamatusta vahvistuksen: ”Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen.” (Saarn. 11:1) Niin me teimme, ja Herra alkoi siunata meitä. Mitä enemmän annoimme, sitä enemmän saimme – lopulta myös täällä Suomessa. Emme saaneet itsellemme, vaan kärsiville lähimmäisillemme. Tehtävämme on rakastaa Kerran kotiovellemme tuli raihnainen vanhus. Hän oli matkustanut toisesta kaupungista luoksemme tuodakseen meille lahjoja. Hänellä oli jokaiselle perheessämme oma paketti – sukat, jotka hän oli itse kutonut. Hän ojensi minulle vielä kirjekuoren, ja kun avasin sen, siinä oli melkoinen summa rahaa. Kun vaimoni näki rahat, hän purskahti itkuun ja sanoi: ”Ei me voida tällaista summaa ottaa vastaan; te

tarvitsette nämä rahat itse.” Silloin tuo vanhus sanoi hyvin tomerasti: ”Kenelläkään ei ole oikeutta kieltää minua tekemästä sitä, mitä Herra on kehottanut.” Lahja oli pakko ottaa vastaan. Kahvikupin ääressä tämä vanhus kertoi elämästään. Hän oli elänyt näin jo vuosikymmeniä. Herra laski aina hänen sydämelleen jonkun ihmisen, jota hänen tuli rakastaa, ja neuvoi, kuinka toimia. Kerran hän oli kutonut sukat kaikille kaupunkinsa taksikuskeille ja vei lahjansa heidän asemalleen hengellisten lehtien kera. Hänen iloinen rakastava olemuksensa ei voinut jättää ketään kylmäksi. Hän palveli lähimmäisiään sillä rakkaudella, jonka Herra oli antanut hänen sydämeensä, ja hän oli siinä palvelustehtävässään onnellinen. Jumala käytti häntä vielä vanhoilla päivilläänkin. Tehtävä oli hyvin yksinkertainen: hän rakasti. Tässä ajassa, missä kaikki tavoittelevat menestystä ja suuria saavutuksia, myös kristillinen maailma ja sen arvot ajautuvat helposti kauas siitä, mitä Jeesus todellisuudessa on ja mitä Hän arvostaa. Jumala on hyvin erilainen, kuin me ihmiset usein kuvittelemme. Niin erilainen, että emme ehkä tuntisi Hänen Poikaansa, jos Hän tulisi tänään keskellemme. Millainen Jeesus on? Jeesus syntyi haisevaan talliin eläinten keskelle. Itämaan tietäjät halusivat nähdä kuningasten kuninkaan ja päätyivät Herodeksen linnaan, mutta Jeesus ei ollut siellä. Hän syntyi eläinten talliin. Me ihmiset olisimme laittaneet hänet kuningasten linnaan kristallikruunujen loisteeseen, mutta Jumala ei. Miksi Jumala toimi näin? Koska koko maailmasta ei löytynyt mitään kauniimpaa paikkaa Hänen pojalleen syntyä kuin tuo eläinten talli. Jos olisi ollut jokin arvokkaampi paikka, Jumala olisi kyllä valinnut sen, sillä Hänelle ei mikään ole mahdotonta. Jeesus varttui Nasaretissa. Se oli pahamaineinen kaupunki, josta sanottiin: ”Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?” Me olisimme laittaneet Hänet Jerusalemiin, pyhään kaupunkiin, mutta Jumala ei. Menemme mielellämme katsomaan Jerusalemin pyhiä paikkoja, mutta on hyvä

silloin muistaa, että Jeesus ei ollut jerusalemilainen vaan nasaretilainen. Nasaret oli vankien karkotuskaupunki, jossa ristiinnaulittiin jatkuvasti ihmisiä. Noiden ristien varjossa Jeesus-lapsi varttui. Hän oli pahamaineisen kaupungin kasvatti. Fariseukset pilkkasivat Jeesusta Nasaretin mieheksi. Eräänä päivänä Jeesus tuli heidän eteensä ja esitteli itsensä. ”Minä olen Jeesus nasaretilainen.” Fariseukset luulivat keksineensä Jeesukselle hyvän pilkkanimen, mutta Jeesus ottikin sen itse nimekseen. Miksi Jeesus kasvoi Nasaretissa? Koska Jumala ei löytänyt koko maailmasta mitään kauniimpaa paikkaa Pojalleen kuin Nasaret eikä mitään kauniimpaa nimeä kuin Jeesus Nasaretilainen. Jeesus teloitettiin mitä raaimmalla tavalla ristiinnaulitsemalla. Se oli kaikkein halveksituin tapa kuolla. Jeesus riippui ilmeisesti ristillä alasti. Miksi juuri näin? Koska koko maailmasta ei löydy mitään kauniimpaa kuin Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. ”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että Hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.” Tule ja seuraa minua Jeesus ei tullut tänne nauttimaan kunniasta ja loistosta. Hän tuli palvelemaan ja antamaan henkensä ystäviensä edestä. Sitten Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Tule ja seuraa minua!” Ei sen aikainen uskonnollinen papisto pitänyt tätä kaikkea menestyksenä. Ei se herättänyt farisealaisessa maailmassa minkäänlaista kunnioitusta. Fariseukset olivat täysin sokeita ja kykenemättömiä näkemään, että itse Jumalan Poika oli ollut heidän keskellään. Kaikki se, mitä fariseukset ja sen aikainen papisto halveksi, täytti Jumalan sydämen suurella ilolla ja rakkaudella. Sillä kirjoitettu on: ”Ihaninta ihmisessä on Hänen laupeutensa.” Ristillä me näemme Hänen laupeutensa sen kirkkaimmassa muodossaan. Tämä Jeesus sanoi kerran meille kaikille: ”Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.”


RAPORTTI

6

2/2018

UUDET ONE WAY -SEURAKUNNAT Jumalan avaamalla tiellä Teksti: Hanna Torvalds

Mitä uusille One Way -seurakunnille kuuluu? Ovatko ihmiset löytäneet tiensä niihin? Kymmenkunta eri puolilla Suomea käynnistynyttä One Way -seurakuntaa on nyt aloittanut säännöllisen toimintansa. Osassa suunnitellaan jo katuevankeliointia ja käydään opetuslapseuskoulua. Mikä juuri One Wayssä kiinnostaa ja miten seurakuntien käynnistysvaihe on sujunut? Neljän eri seurakunnan jäsenet kertovat omista kokemuksistaan.

Maria Nikulainen, Kotka JUMALAN RAKKAUDEN ILMAPIIRISSÄ

V

aikka Kotkan One Way -seurakunta aloitti toimintansa vasta viime joulukuun alussa, siellä toimii jo opetuslapseuskoulu ja pian seurakuntalaiset suuntaavat myös kaduille. – Juuri eilen eräs opetuslapseuskoululainen totesi, että heti kun astuu ovesta sisään, saa kokea Jumalan rakkauden ilmapiirin, kertoo Maria Nikulainen, joka on yksi Kotkan One Way -seurakunnan vastuunkantajista. – Se todistaa, että tämä on Jumalan juttu, ei meidän ihmisten aikaansaannosta. Maria itse tuli uskoon vuonna 1990 ”suoraan pystymetsästä”. – Asuin silloin ja asun vieläkin ihan metsässä, ja vaikka Radio Dei ei kuulunut monessakaan paikassa, niin tuolla metsässä se kuului. Bongasin ohjelmistosta heti One Wayn ja Tapani Suonnon, Maria muistelee. – Tuntui käsittämättömältä, että Jumala siunasi minua niin, että antoi radion kautta tällaisen opettajan!

Vuosi sitten Maria otti erään toisen sisaren kanssa yhteyttä Tapani Suontoon. He kokivat, että Kotkaankin on saatava tervettä opetusta, ja kutsuivat One Wayn vierailulle. Kotkan One Way -seurakunta on tämän vierailun satoa. – Kun elokuussa kuulin, että One Wayssä on pohdittu seurakunnan perustamista tänne, se oli minulle hengessä itsestään selvää, Maria toteaa. – Jo alusta lähtien olen ollut sataprosenttisesti mukana. Kotkan seurakunnalla on omat tilat: entinen adventtiseurakunnan kirkko Karhulassa. Sekä Kotkasta että Haminasta tulevat bussit pysähtyvät lähellä. Sunnuntaijuhlaa vietetään joka viikko, ja säännöllisiä kävijöitä on 25–30, parhaimmillaan viitisenkymmentä. – Uusi seurakunta on täyttänyt kaikki odotukseni ja vähän ylikin, Maria iloitsee. – Kaikki asiat ovat järjestyneet. Meillä on jo tusina vapaaehtoista, jotka vastaavat juontamisesta, musiikista, kahvituksesta ja muusta tarvittavasta. – Toki vihollinen on hyökännyt välillä rajustikin, mutta minulla on vahva luottamus siihen, että Herra kyllä hoitaa kaiken tarvittavan. Jollei Jumala avaa ovia, ei meidän ihmistenkään pidä sitä tehdä. Kotkan One Wayssä suunnitellaan parhaillaan kutsukortteja, joita on tarkoitus jakaa Kotkan kaduilla ja siten kutsua ihmisiä tutustumaan seurakuntaan. – Meillä on näky seurakunnasta, joka ei ole vain sisäänpäin kääntynyt pieni piiri, vaan joka menee kaduille evankelioimaan. Sydämelläni ovat aivan erityisesti nuoret aikuiset – heitä haluaisin kohdata ja kutsua tänne. Ja sitä taatusti myös Jumala haluaa.

Marja ja Henry Takku, Espoo HYVÄ OPETUS KIINNOSTAA

M

aaliskuun puolivälissä Marja Takku siunattiin Espoon One Way -seurakunnan jäseneksi neljän muun uuden seurakuntalaisen kanssa. – Muutimme Espoon Soukkaan vuosi sitten, Marja kertoo. – Ja kun uusi One Way -seurakunta viime syksynä aloitti tässä aivan kävelyetäisyyden päässä, tuntui luonnolliselta ruveta käymään täällä. Marja tuli uskoon noin kahdeksan vuotta sitten. – Ja sen kyllä huomasi, Marjan mies Henry Takku toteaa. – Muistan vieläkin hyvin, miten Marja huusi riemuissaan töistä kotiin tultuaan, että hän on tullut uskoon! Uskoontuloa seurasi valtava kiinnostus hyvää opetusta kohtaan – kun vain olisi tiennyt, mistä sitä löytää. – Yhtäkkiä Radio Dei alkoi soida korvakuulokkeissani, joissa normaalisti oli ihan toinen kanava, Marja muistelee. – Eikä minulla ollut aavistustakaan, mistä Dein kanava sinne tuli. Pian hän löysi myös


2/2018

TV7:n, ja niiden kautta One Way Mission ­­tuli tutuksi. Marja alkoi kuunnella säännöllisesti One Wayn pastoreiden opetuksia. Ja kun hän sitten huomasi netistä, että Espooseen perustetaan uusi seurakunta, suunta löytyi. – Odotin, että puheet ja saarnaat olisivat sellaisia, joista saan jotain pureskeltavaa, ja tähän mennessä en ole joutunut pettymään, Marja sanoo. – Jos jotain toivon, niin ehkä sitä, että voisi kokea enemmän läheisyyttä ja yhteyttä seurakunnassa. Olisi myös mukava löytää oma palvelupaikka tai -tehtävä.

Ilona Lindroos, Turku OSANA JUMALAN SUUNNITELMAA KOTIKAUPUNKIA VARTEN

7

Jo tammikuun infotilaisuus keräsi salin täyteen ihmisiä, jotka osallistuivat ilolla ylistykseen ja jaksoivat koko 2,5 tunnin ohjelman ajan keskittyä sekä One Wayn historiaan että Tapani Suonnon opetukseen. – Meillä käy innokasta väkeä kokouksissa, Ilona vahvistaa. – Vapaaehtoisia vastuunkantajiakin on löytynyt, vaikka heitä toki tarvittaisiin lisää. Yksi suurimmista haasteista Turussa on ollut kokoustilojen löytyminen. Jo ennen infotilaisuutta sopiva sali oli varattu ja siitä tiedotettiin myös viime Raportti-lehdessä. Salista vastaavan järjestön hallitus kuitenkin perui vuokrasopimuksen, ja Turussa alkoi kiireinen uusien tilojen etsiminen. – Onneksi uudet tilat löytyivät melko pian eräästä lähiöstä ja olemme voineet aloittaa säännöllisen toiminnan, Ilona sanoo tyytyväisenä. – Suurin osa Turun seurakunnista sijaitsee ydinkeskustassa, joten toivommekin, että täällä lähiössä voisimme palvella eri lähtökohdista seurakunnan piiriin etsiytyviä ja saisimme samalla olla osana Jumalan hyvää suunnitelmaa kaupunkiamme varten!

T

ammikuun loppupuolella matkasin One Voice -kuoron mukana Turkuun, jossa oli alkamassa Turun uuden One Way -seurakunnan infotilaisuus. Kun kannoimme soittimia ja kaiuttimia Åbo Akademin ylioppilaskunnan suureen juhlasaliin, meidät otti vastaan nuori äiti, jonka jaloissa pyöri touhukas pikkulapsi. Ilona Lindroos oli valmistelemassa illan kokousta pari tuntia ennen sen alkamista. – Olen seurannut One Wayn työtä tv- ja radio-ohjelmien kautta säännöllisesti jo kahdeksan vuotta, Ilona kertoo. – Olemme käyneet mieheni kanssa muutamia kertoja myös Helsingissä ja Espoossa One Wayn tilaisuuksissa, ja One Wayn linja on aina tuntunut läheiseltä. Ei ihme, että Ilona ja hänen miehensä ovat olleet aktiivisesti mukana Turun One Way -seurakunnan perustamis- ja rakennustyössä. Se on merkinnyt mm. monenlaisia käytännön järjestelyjä, tiedottamista ja yhteyden pitämistä muihin toiminnan piiriin tulleisiin.

Miika Grönqvist, Saarijärvi KAIVATTU SEURAKUNTAYHTEYS LÖYTYI

S

aarijärvellä on jo pitkään toiminut yhteiskristillinen, eri seurakuntien ihmisistä koostuva sitoutunut porukka, joka on kokoontunut säännöllisesti rukoilemaan, järjestänyt Ilosanoma-iltoja ja muita tapahtumia. Miika Grönqvistille ja hänen vaimolleen tämä pieni uskovien yhteisö oli kuin oma seurakunta. – OIimme vaimoni kanssa muutaman vuoden hengellisesti kodittomia, ja meillä oli kova kaipuu seurakuntayhteyteen, Mii-

ka Grönqvist kertoo. – Mietin jopa sitä, voisiko tästä uskovien kasvavasta yhteydestä todella syntyä seurakunta. Tässä vaiheessa Miika sai kuulla eräältä ystävältään, että Turussa ollaan käynnistämässä One Way -seurakuntaa. – Olimme jo pidempään kuunnelleet One Wayn opetusta, joten kun saimme tietää One Wayn laajenemisesta, rohkaistuimme valtavasti ja otimme yhteyttä Tapani Suontoon, Miika kuvailee Saarijärven One Way -seurakunnan syntymistä. – One Waystä tultiin tänne vierailulle tammikuussa, ja järjestimme paikallisella työväentalolla infotilaisuuden, joka keräsi vajaat 90 kiinnostunutta. Varmaan lähes kaikille One Way on ollut jollakin tavalla tuttu. Omat tilat uudelle seurakunnalle löytyivät pian. Tiloissa toimi aiemmin hyväntekeväisyysjärjestön kirpputori, ja ikkunoissa luki yhä teksti ”Auta meitä auttamaan heitä”. Se rohkaisi uuden seurakunnan perustajajoukkoa. Ensimmäinen tilaisuus siellä pidettiin 9.2. Sunnuntaijuhlien lisäksi seurakunnassa on keskiviikkoisin rukouksen ilta. – Meillä on ollut koko ajan rauha tässä kaikessa, Miika toteaa. – Parasta on, että meillä on nyt kaipaamamme seurakuntayhteys. Kaikki käynnistämiseen liittyvä on saatu toimimaan, ja Jumala on johdattanut tähän asti. Koska seurakunnassa on paljon lapsiperheitä, myös pyhäkoulu- ja lapsityö alkoi lähes heti. Ja vaikka vastuunkantajia on aika pieni porukka, kukaan ei ole Miikan mukaan taakoittunut liikaa. – Olemme jo pohtineet evankelioimistyön aloittamista, ja myös PK-työ ja opetuslapseuskoulu ovat suunnitelmissa, mutta rauhasta käsin ja rukoillen, ettei kukaan uuvu. Uskon, että Jumala antaa resurssit siihen, mitä tarvitaan. Huhtikuun lopulla Helsingissä on kaikkien uusien One Way -seurakuntien vastuunkantajien tapaaminen. Saarijärveltä tilaisuuteen on lähdössä Miikan lisäksi kaksi muuta, ja Miika odottaa jo innolla toisten seurakuntien vetäjien kohtaamista ja heidän kokemuksistaan oppimista. – Minulla on sellainen hyvin odottava olo kaikesta!

ONE WAY -TAPAHTUMA SEINÄJOELLA Ke 6.6. klo 18.00

Frami B, Auditorio 2, Kampusranta 9 Musiikissa laulaja Tiina Sinkkonen, puhujina Tapani Suonto ja Tuomas Tarkkanen, videoesitys.


RAPORTTI

8

2/2018

Herralta. Jumala odottaa minulta Sanan julistajana uskollisuutta. Sama koskee myös seurakuntia ja järjestöjä. Hän on antanut meille tietyt tehtävät, jotka meidän tulisi täyttää. Jumala odottaa meiltä myös järjestöinä ja seurakuntina uskollisuutta. Ei kyse ole siitä, että One Wayllä olisi jotain parempaa annettavaa kuin muilla. Mutta meillä on oma tehtävämme ja siinä meidän tulee olla uskollisia. Tämä kaikki on tapahtunut hyvin nopeasti. Miksi näin?

One Way kohdannut

KOVAA KRITIIKKIÄ One Way aloitti syksyllä uusien seurakuntien istuttamisen Suomeen. Asia on herättänyt viime aikoina huolta ja vastustusta eri paikkakunnilla. One Way Missionia on syytetty mm. seurakuntien hajottamisesta ja uskovien yhteyden särkemisestä. Hallituksemme puheenjohtaja Tapani Suonto vastaa esitettyihin kysymyksiin ja syytöksiin. Millaisia seurakuntia One Way on nyt perustamassa?

Seurakuntia on Suomessa paljon; eivätkö ne jo riitä?

Olemme aina toimineet seurakuntien ulkopuolella tavoittaen ihmisiä, jotka syystä tai toisesta eivät mene seurakuntiin. Heidän joukossaan on paljon sekä pelastumattomia että uskovia, joilla ei ole hengellistä kotia, ja myös erilaisissa kriiseissä olevia ihmisiä. Tavoitteemme on tehdä näistä ihmisistä aseita Jumalan valtakunnan työhön. One Wayn väki on kuin Daavidin armeija, josta Raamattu sanoo: He olivat ”kaikenlaista velkaantunutta ja katkeroitunutta kansaa.”

Lukemattomista ihmisistä ei koskaan tule One Way -seurakunnan jäseniä. Toiset ovat joskus olleet keskuudessamme ja jatkaneet matkaa. He ovat hetken aikaa olleet kasvamassa meillä, mutta löytäneet hengellisen kotinsa jostain muualta. Periaatteemme onkin: ”Easy to come, easy to go – helppo tulla, helppo mennä.” Kun ihmiset tulevat keskuuteemme, me siunaamme heitä, ja jos he lähtevät, siunaamme heitä edelleen ja rukoilemme heille menestystä elämässä. Me emme loukkaannu, jos Jumala johdattaa ihmisen jonnekin muualle. Pääasia on, että jokaisella on turvallinen hengellinen koti. On myös ihmisiä, joista ei koskaan tule helluntailaisia. Ihmiset itse sanovat niin. Lisäksi on ihmisiä, joista ei koskaan tule luterilaisia. Moni on eronnut luterilaisesta kirkosta eikä koskaan enää palaa sinne takaisin. Tätä luetteloa voisi jatkaa samoin sanoin useista kirkkokunnista ja herätysliikkeistä. Monet näistä kodittomista ovat niitä, jotka huutavat meitä tänään avuksi. Emme voi enää katsoa sitä toimettomina tekemättä mitään.

Miksi Suomessa tarvitaan uusia seurakuntia? Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme saaneet paljon avunpyyntöjä eri puolilta Suomea ihmisiltä, jotka ovat vailla hengellistä kotia. He ovat pyytäneet, että tulisimme perustamaan heidänkin paikkakunnalleen One Way -seurakunnan. Kun olen kiertänyt viime vuosina ympäri Suomea puhumassa, salit ovat olleet usein tupaten täynnä ja paikallinen pastori on kysynyt: ”Keitä nämä ihmiset ovat ja mistä he oikein tulevat?” He ovat näitä kodittomia uskovia, jotka ovat vuosia olleet meidän opetuksemme piirissä Radio Dein, TV7:n sekä One Way TV:n kautta. Meidän mediatyömme on ollut heille kuin pelastusrengas, jonka avulla he ovat pysyneet ”hengissä”. Suomessa on tänään enemmän kodittomia uskovia kuin koskaan aikaisemmin. Eivät sellaiset ihmiset, joilla on toimiva seurakuntayhteys, kaipaa One Way -seurakuntaa. Mutta on paljon niitä, joilla sellaista ei tänään ole, ja he tarvitsevat nyt meitä.

Mitä teillä on muka sellaista annettavaa, mitä muilla seurakunnilla ei ole? Raamattu sanoo, että meidän tulisi Jumalan lapsina vaeltaa ”Jumalan ennalta valmistamissa teoissa”. Kerran kun epäröin puhua asioista, joita Pyhä Henki oli laskenut sydämelleni, eräs ihminen tuli sanomaan minulle: ”Ellet sinä, Tapani, puhu, Jumala lähettää jonkun toisen.” Se oli varoitus

Meillä on ollut One Way Missionissa aina sellainen periaate, että kun käsky tulee ylhäältä, emme mieti paria vuotta, vaan ryhdymme heti toimeen. Pyhän Hengen johdatuksessa pelkkä suunta ei ole tärkeä vaan myös ajoitus. Tiesimme kyllä pitkään, että tähän suuntaan meitä ollaan johdattamassa, mutta aika ei ollut vielä kypsä uusille askeleille. Viime syksynä tilanne muuttui, kun kehotus tuli ylhäältä. Miksi ette ole olleet yhteydessä muihin paikallisiin seurakuntiin? Se on ollut virhe, jota pyydämme nöyrästi anteeksi. Varmasti niin olisi pitänyt tehdä. Meillä itsellämme ei vain ole kokemusta sellaisesta. Olemme toimineet 35 vuotta pääkaupunkiseudulla, ja sinä aikana yksikään seurakunta ei ole ollut meihin yhteydessä kertoakseen suunnitelmistaan. Sellaista kulttuuria ei ole olemassa, ei ainakaan meidän suuntaamme. Seurakuntia on myös monilla paikkakunnilla suuri määrä – jopa kymmeniä. On suuri haaste olla kaikkiin yhteydessä erikseen. Omalla kohdallani puntarissa painaa myös oma elämänkokemus. Kaikki eivät ole meitä vuosien aikana hyväksyneet eivätkä meistä pitäneet. Se on tehnyt minusta hiukan varovaisen suhtautumisessa muihin seurakuntiin. Tarvitaanko One Way -seurakuntia todella? Kun aikanaan perustimme lähetysjärjestön, meiltä kysyttiin samaa: ”Tarvitaanko Suomessa enää uutta lähetysjärjestöä?” Olemme kuitenkin tehneet työtä pääasiassa sellaisilla alueilla, missä kukaan muu ei toimi. Ilman meitä kymmenet tuhannet ihmiset olisivat jääneet vaille apua ja evankeliumia. Kun eräältä aidsia sairastavalta naiselta kysyttiin Malawissa, miten One Way on kyennyt olemaan hänelle avuksi, hän vastasi: ”Teiltä sain Jeesuksen.” Hän kuoli, mutta peri taivasten valtakunnan. Hän tarvitsi meitä. Sama koskee myös Suomea ja uusia seurakuntia. On olemassa ihmisiä, jotka tarvitsevat apuamme. Kalevi Lehtinen totesi jo kymmenen vuotta sitten: ”Tei-


2/2018

9

dän pitäisi laajentaa työnne kaikkialle Suomeen.” Hän näki Suomen tilanteen jo silloin oikein. Paavali sanoi, ettei hän rakenna toisten laskemalle perustukselle. Mitä siihen sanot? Tänään seurakuntia on monilla paikkakunnilla kymmeniä. Aina joku niistä on tullut paikkakunnalle ensimmäisenä. Entä ne muut seurakunnat, tekevätkö ne syntiä julistaessaan samalla paikkakunnalla evankeliumia ja auttaessaan ihmisiä? Ja jos ne eivät tee syntiä, miksi sitten me?

Seurakuntien istutuksen

TILANNERAPORTTI Tapani Suonto

Ymmärrätkö sitä kritiikkiä, jota olette saaneet eri puolilta Suomea? Ymmärrän hyvin ja pahoittelen aikaansaamaamme mielipahaa ja hämmennystä. Varmasti meillä on tästä paljon opittavaa. Tarkoituksemme on kuitenkin ennen kaikkea auttaa ihmisiä. Paavali näki kerran näyn, jossa makedonialainen mies sanoi: ”Tule yli Makedonian ja auta meitä.” Sama avunhuuto on kohonnut myös meidän korviimme. Koko organisaatiomme toimii joka päivä auttaakseen ihmisiä, jotka ovat hädässä, ja kertoakseen heille uudesta toivosta, jonka Jeesus tuo ihmisen elämään. Muuttaako One Way toimintaansa ja suunnitelmiaan tämän kritiikin seurauksena? Me jatkamme tietysti työtä näkymme mukaisesti. Vähäksi aikaa rauhoitamme kuitenkin tämän uusien seurakuntien perustamishankkeen, jotta voimme rukoilla ja tarkistaa taas suuntaa tästä eteenpäin. Niillä paikkakunnilla, joista olemme tiedottaneet, etenemme suunnitelmiemme mukaisesti. Jo niissä on tällä hetkellä paljon työtä. Mitä haluaisit sanoa vielä lopuksi? Tämä kaikki kritiikki on hyvin ymmärrettävää ja osin odotettavaakin. On tärkeää, että oma väkemme ja työmme ystävät ottavat tilanteen rauhallisesti. Kun ihmiset arvostelevat meitä, eivät he ole meidän vihollisiamme. Viholliset ovat aivan muualla. Tällainen ajatustenvaihto on tärkeää, jotta ymmärrämme toisiamme. Uskovien yhteys ei koskaan perustu siihen, että olemme kaikesta samaa mieltä. Se perustuu valkeudessa vaeltamiseen. ”Jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme”, kirjoittaa Johannes. Kun jatkamme matkaa vaeltaen valkeudessa, kaikki päättyy hyvin. Pyydän työmme ystäviä rukoilemaan kaikkien seurakuntien puolesta. Muistetaan rukouksessa koko Suomea ja myös One Way Missionia.

O

ne Way -seurakuntien toiminta on nyt käynnistynyt Kotkassa, Porvoossa, Sipoossa, Vantaalla, Espoossa, Lahdessa, Saarijärvellä, Sastamalassa, Tampereella, Turussa ja Porissa sekä tietysti jo kauan sitten Helsingissä. Rovaniemellä on järjestetty tiedotustilaisuus ja hanke on lähdössä käyntiin heti, kun tilat löytyvät pysyvälle toiminnalle. Kesäkuussa pidämme tiedotustilaisuuden Seinäjoella. One Way on saanut aikaan suuren innostuksen uusilla paikkakunnilla. Hämmästyttävän moni mukaan lähtenyt uskova on kertonut olleensa ilman hengellistä kotia jo vuosia – jotkut ovat olleet ilman kotia jopa siitä lähtien kun tulivat uskoon. Heille One Way -seurakunta on ollut vastaus vuosia kestäneeseen rukoukseen. Nämä uskovat ovat olleet One Wayn opetuksen piirissä TV7:n, Radio Dein ja One Way TV:n kautta. Mediatyömme on ollut heille kuin pelastusrengas myrskyävällä merellä. Sieltä he ovat saaneet apua ja tukea hengelliselle elämälleen. Tämä hengellisesti kodittomien ihmisten armeija on maassamme hämmästyttävän suuri.

Evankelistat lähdössä liikkeelle Uusissa seurakunnissa innostus evankelioimistyön aloittamiseksi on ollut niin voimakas, että välillä on täytynyt painaa jarruja, jotta tilanne pysyy hallinnassa. Ihmisillä on suuri huoli Suomen kansasta ja jano nähdä herätys omalla paikkakunnallaan. Myös halu kasvaa uskossa ja Jumalan tuntemisessa on vahva, ja opetuslapseuskoulu vetää kaikkialla väkeä, kunhan koulut saadaan vain käyntiin kaiken kiireen keskellä. Osa tilaisuuksien opetuksesta tulee Helsingistä suorana lähetyksenä eli striimattuna. Se on ollut monille uutta,

Toiminta käynnissä Rukouksen kohteena

mutta kommentit ovat olleet pääasiassa myönteisiä, kun asiasta on saatu kokemusta. Se yhdistää eri paikkakuntia ja tuo kokemuksen yhteisestä missiosta. Kaikki One Wayn opettajat ovat olleet ilolla mukana uusia seurakuntia palvelemassa, mutta heidänkään resurssinsa eivät riitä kaikkeen. Mukana on ollut myös paikallisia puhujia, joilla on opettamisen kutsumus ja jotka ovat hengellisesti samoilla linjoilla kuin One Way.

Kokoustiloja etsitään Osa uusista seurakunnista on jo saanut vuokrattua ja remontoitua omat kokoustilat, mutta osalla etsintä on vielä käynnissä. Siinä tarvitsemme erityistä Pyhän Hengen johdatusta, sillä vuokrat ovat usein kovat ja kolehtitulot vielä pienet. Avunpyyntöjä on tullut paljon eri puolilta Suomea monilta uusilta paikkakunnilta, kun uutinen työmme laajentamisesta on levinnyt. One Way -seurakuntia toivotaan nyt kaikkialle. Kutsummekin jokaista ennen kaikkea rukoilemaan asian puolesta. Kesän aikana panostamme voimamme jo käynnissä olevien seurakuntien vahvistamiseen ja rukoilemme samalla johdatusta seuraaviin askeliin. Niistä tiedotamme seuraavassa Raportissa.


10

RAPORTTI

Kirjoittava garderobi-karismaatikko Hanna Torvalds muistaa yhä hyvin sen päivän, kun kaikki hajosi. Eräänä elokuun iltana puoliso ilmoitti, että haluaa eron. Kauniit turvarakenteet sortuivat, kuten Hanna myöhemmin asian sanoitti.

TEKSTI TUIJA NISKANEN

KUVAT ATTE AUVINEN

2/2018


2/2018

11

M

eni jonkin aikaa ja Hanna istui kotinsa nojatuolissa miettien tuskaisena, ettei tämä voi tapahtua minulle. Kehoa palelsi. Toinen perheen kaksosista oli lähtenyt opiskelemaan Pietarsaareen ja toinen oli pian muuttamassa yhteen poikaystävänsä kanssa. Ja mikä pahinta, puoliso oli lähtenyt. Hetkessä perheestä oli Hannan lisäksi jäljellä enää kuopus ja koira – ja sekin nyyhkivänä ja laumansa hajoamisesta sekaisin. Hanna kuvailee hetkeä ”maahanpudotukseksi”. LAULUJA UUSILLA KIELILLÄ Omasta uskoontulosta oli kulunut kahdeksan vuotta. Pääsiäisenä 1982 Hanna oli kotona yksin ollessaan lausunut niin monelle muullekin tutut sanat: – Jeesus, jos sinä olet olemassa, niin ilmaise itsesi minulle. Jeesus kuulee rukoukset ja täytti Hannan ilolla, lämmöllä ja valolla, vaikkei Hanna olekaan varma, näkikö mitään. Siitä alkoi upea noin kolmen vuoden ensirakkauden jakso, jolloin hän vain leijui. Jeesuksen rakkaus tuntui voimakkaana, ja siitä halusi kertoa kaikille, kaikin mahdollisin tavoin. Hanna kertoi siitä kirjoittamalla ja tekemällä lauluja. Se oli ammatikseen kirjoittavalle ja jo lapsesta kuorossa laulaneelle luontevaa. Ensimmäisten laulujen synty oli kuin hengellinen kokemus, sillä vähän aiemmin Hanna oli saanut kielillä puhumisen lahjan. Hän oli rukoillut kieliä halukkaasti, mutta sai jo silloin kokea, miten Jumala toimii. Itse yrittämällä ei synny Jumalan kädenjälkeä, sillä Pyhä Henki on lahjoittaja. Niinpä Hannallekin riitti, että hän lähti eräänä päivänä mökillä kävelylle laulaen ylistyslauluja. Siinä hetkessä hän huomasi laulavansa jollain muulla kielellä ja myöhemmin puhuvansa, mikä antoi varmuuden Jumalan armolahjasta. Ensimmäinen laulu syntyi melodiana juuri kielillä laulaen. Vasta sitten tulivat sanat, ensin ruotsiksi, myöhemmin suomeksi: ”Minut kohtasit, se tuntuu ihmeeltä. Minut valitsit – en ymmärrä, miten minä juuri saan kanssasi kulkea ja sinut tuntea. Nyt voin jo uskoa. Sain aavistuksen armostasi suuresta, sen s­ yvyydestä ja ihanuudesta.” LÄHEISET JA EVANKELIUMI Lauluilla Hanna puhui Jeesuksesta myös läheisilleen. Jouluksi hän äänitti omista lauluista kasetin, jonka lahjoitti sukulaisille. Mutta suku ei lämmennyt, vaan kuten niin usein, Hannakaan ei ollut profeetta omalla maallaan. Isänsä 60-vuotisjuhlissa hän olisi halunnut puhua ja todistaa, mutta vanhemmat kielsivät. Puoliso oli ymmärtäväinen, kunhan Hanna ei vain ”rupeaisi pelastusarmeijalaiseksi”. Ympäristön asenne lienee vaikuttanut siihen, että Hannan Jumala-suhde kasvoi aluksi salassa. – Rukoilin pitkään makuuhuoneen vaatekomerossa, jos mies oli kotona. Haluan rukoilla ääneen. Se on minulle tapa pitää suhdetta yllä ja jutella Jeesuksen kanssa. Siellä piilossa ylistin kädet ylhäällä. Kutsuin itseäni ”garderobikarismaatikoksi”, Hanna kertoo nauraen.

Hanna rukoili paljon miehensä puolesta ja oli varma, että tämä tulisi uskoon. Niin ei kuitenkaan käynyt. Sen sijaan miestä alkoivat ärsyttää puolison myöhään venyneet rukousja ylistysillat, kun tämä itse joutui olemaan l­apsenvahtina. – Jälkeenpäin ajatellen vedin yli. Minulle jäi syyllinen olo, ja tilanne veti meitä pikkuhiljaa erilleen, Hanna tunnustaa. ULKOPUOLELLA LEIRIN Vaikeissa elämänvaiheissa omat laulut ovat lohduttaneet. Itse asiassa lauluja ei edes synny, kun elämä on tasaista ja hyvää. Avioliitto hajosi vuonna 1990, ja Hanna koki olevansa ”Ulkopuolella leirin”: ”Kun herään päivään, jolloin ympärillä tyhjää nään, kun jokainen on lähtenyt ja huudan ­pimeään, kun kauniit turvarakenteeni ovat sortuneet ja elämäni haaveet rauenneet. Kun omat voimat jää, niin Herran kasvot nään, kuulen kuinka Isä kaukaa kutsuu tytärtään: :,: Jeesus on täällä ulkopuolella leirin, tänne hän sinuakin odottaa :,:” – Olen tarvinnut vaikeuksia elämääni, että ymmärtäisin millainen Jumala on. Uskaltaakseni luopua kuvitelmasta, että itse pystyisin pelastamaan itseni, Hanna pohtii. ”Kun myönnän, että itsessäni olen hukassa, niin silloin vasta Isällä on kaikki hallussa. Hän ­vihdoinkin saa elämääni täysin ohjata ja menneisyyden haavat korjata.” TARKOITUKSETTOMAN PELASTUS Avioeron ohella Hannalla on ollut kaksi muuta vaikeaa ajanjaksoa elämässä: irtisanominen ja sairastuminen. Valmistumisensa jälkeen hän oli työskennellyt ensin toimittajana, mutta siirtyi myöhemmin mainostoimistoon copy­writeriksi. Kun tärkeä asiakas lähti, Hanna irtisanottiin. Vaikka hän oli kokenut nuorten kollegojen keskellä, ettei mainonta enää ollut hänen alansa, elämän tarkoitus ja oma paikka katosivat hetkessä. Vuosi oli 2006. Ei liene sattumaa, että kolme vuotta aiemmin Hanna oli Israelin matkallaan tutustunut erääseen onewayläiseen, joka puolestaan johdatti hänet One Wayn tiimimatkalle Israeliin ja sitä kautta tutustumaan Tapani Suontoon. Matkan jälkeen vuonna 2004 Hanna alkoi kirjoittaa satunnaisesti juttuja Raportti-lehteen. Kun mainostoimiston irtisanomisilmoitus sitten tuli pari vuotta myöhemmin perjantaina, Hanna sai samana sunnuntaina elintärkeäksi kuvailemansa puhelun: kutsun ryhtyä tekemään Raporttia – nythän hänellä olisi aikaa siihen. Se oli pelastus, joka antoi uuden merkityksen elämään. Siitä lähtien hän on vastannut toimitussihteerinä lehden aineiston keruusta, tekstien editoinnista ja lehden trafiikista, niin että voimme neljästi vuodessa lukea, mitä One Waylle kuuluu. >


RAPORTTI

12

2/2018

OMA HALLINTA KATOAA Kolmas suuri elämän kriisi on ollut oman sairauden ymmärtäminen ja hyväksyminen. Kuulo alkoi heiketä vähän ennen 50 vuoden ikää, ja lopulta Hannalla todettiin Ménièren tauti: sisäkorvan nestetasapainon häiriö, josta aiheutuu voimakkaita kiertohuimauskohtauksia ja jatkuva tinnitus. Hanna kävi paljon rukoiltavana mielessään yksi ainoa rukousaihe: paraneminen. Hän kuunteli opetuksia uskosta, ja kun parantumista ei tapahtunut, alkoi epäily oman uskon riittävyydestä. – Tuntui, etten kehtaa tulla kokouksiin, koska en ole riittävän uskova. Sairastuminen on ollut ainoita ajanjaksoja, jolloin en kokenut saavani Jumalalta tukea, jota tarvitsin, Hanna muistelee. Pelottavinta Hannalle oli huimauksen aiheuttama oman hallinnan menetys, sillä hän oli tottunut pärjäämään. Kesti kolme vuotta hyväksyä tilanne. Hanna oppi turvaamaan Jumalan sanaan, Hengen miekkaan. Kun lentomatkoilla huimaa tai yläkatsomossa tuntuu, että tasapaino menee, hän laulaa mielessään psalmia 121: ”Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku.” Kaikille koettelemuksille on ollut yhteistä se, että silloin Jumala on puhunut Hannalle erityisen vahvasti Sanansa kautta: – Vasta kun olen itse heikko, Jumala pystyy puhumaan. Eronkin jälkeen esiin nousi vain lohduttavia raamatunkohtia. Yhdessä niistä Hanna roikkuu uskon sitein aina kovien aikojen koittaessa: ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.” (Room. 8:28) KAIKKI TARVITTAVA One Wayhin tultuaan Hanna löysi nopeasti paikkansa. Ei tarvinnut enää juosta eri puhujien perässä, sillä omassa seurakunnassa oli ja on kaikki tarvittava: opetus, yhteys, rukous ja palvelutehtävät. Vain pääsiäis- ja adventtiajan tilaisuuksia hän

KULJETUSLIIKE TRANS-AKSELI OY Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa

0400 456 572

Kuoro on ollut rakas harrastus lapsuudesta lähtien.

kaipailee ja piipahtaakin silloin lisäksi luterilaisessa kirkossa. – Seurakunnassa upeaa on se, että ammatilla ja iällä ei ole väliä, kuten maallisissa kuvioissa. Ystävyys syntyy muuten. Tiimimatkat yhdistävät, ja kun on murhetta, tiedän aina, kenelle soittaa, että pääsen pahimmasta, Hanna kiittää. Hanna on paitsi kädet Raportti-lehden takana, myös One Voice -kuorolainen ja tiimimatkailija. Hän on käynyt kaikissa One Wayn ulkomaan työkohteissa Nepalia, Ugandaa ja Italiaa lukuun ottamatta, osassa useaankin kertaan. Aivan erityisesti hänen sydämensä on vienyt Malawi, ja työn keskeytyminen siellä on ollut suuri surun ja rukouksen aihe. Kun Hanna aikanaan näki Malawissa savimajan ilman huonekaluja ja istui ruokomatolla, jonka paikalliset raahasivat ulos vierasta varten iloisina vain siitä, että saivat tavata, Suomeen palasi uudistunut Hanna, joka polvistui rukouspallilleen ja kiitti Herraa huonekaluistaan. RUKOUS HERRALLE Kotiin hankittu rukouspalli kuluukin päivittäin Hannan polvien alla. Päivä ei ala eikä lopu ilman rukousta, mieluiten polvillaan. Uskoontulon alkuaikoina Hannan ensimmäiset sanat heräämisen jälkeen olivat: – Huomenta, rakas Jeesus! Mitä kivaa me tänään tehdään yhdessä? Nykyään hän ei enää odota, että päivästä tulisi jotenkin erityinen tai kiva. Mutta il-

man hyvän huomenen toivotusta Herralle se ei ala kunnolla. Hanna rukoilee myös torstaisin Rukousvuorella sekä pitkin päivää esim. autossa, saadessaan rukouspyyntöjä lapsiltaan ja keskustelutilanteissa – aina kun hän itse tai joku läheinen tarvitsee rukousta. Vuosien mittaan Hannalle on vahvistunut, että rukous on puhetta juuri Jeesukselle. Kristus on lähellä; Hänelle voi purkaa kaiken. SITOUTUNUT AUTTAJA Hanna kertoo olevansa ujo ja vetäytyvä ihminen, joka ei tutustu helposti uusiin ihmisiin. Silti hänestä välittyy auttamisen halu, lojaalius ja vahva yhteisöllisyyden henki. Sitoutuneisuus sekä omiin palvelutehtäviin että lähellä oleviin ihmisiin liittää tiiviisti seurakuntaan myös vähemmän ulospäin suuntautuneen ja täyttää tarpeen kuulua johonkin. Vaikka Hanna on tehnyt itse musiikkia, hän on silti mieluummin yksi ­kuorolaisista. Vaikka hän varmasti kykenisi kirjoittamaan useammankin kirjan, hänelle sopii paremmin lehdenteko, organisointi ja ­muiden tekstien hionta. Hanna ei etsiydy näkyvimmälle paikalle, mutta omalla tärkeällä paikallaan hänen äänensä soi heleästi. Hannalle rakas kuoro on kuin pieni seurakunta, joka syntyy ja kukoistaa, kun äänet saadaan sointumaan keskenään. Se onnistuu vain l­aulamalla ­­­yhteen.

MATTOKUTOMO UMPIKUORMA-, AVO- JA TÄYSPERÄVAUNUYHDISTELMÄT SEKÄ PAKETTIAUTOKULJETUKSET

Valmiit matot & tilaustyöt Puh. (03) 781 2434 044 333 3352 Tyynentie 1 15230 LAHTI


2/2018

13

2018

Kuunnellaan

One Way -seurakunnan perheleiri 15.–17.6.2018

Tervetuloa One Way -seurakunnan järjestämälle perheleirille Espoon Soukkaan! Leiri alkaa perjantaiiltana klo 18.00 ja loppuu sunnuntaina iltapäivällä.

Lapsi- ja varhaisnuorisotyön koulutus

Ohjelmassa • mukavaa yhdessäoloa • hengellistä ohjelmaa lapsille ja aikuisille • leiriolympialaiset • uintia, saunomista, makkaranpaistoa

House Caféssa Lauantaisin klo 10–14

Leirimaksu Aikuinen 30 € Lapsi 20 € Leirillä yövytään omissa teltoissa tai rajoitetusti sisämajoituksessa PK-majalla (Rukousvuorella). Voit myös osallistua vain päiväohjelmaan ja yöpyä kotona. Lapset voivat osallistua leirille vain huoltajan seurassa. Sitovat ilmoittautumiset Aura Hietalalle 4.6.2018 mennessä, puh. 045 257 6466

Ilmoittautuminen ke 29.8.2018 mennessä: soile.mattila@onewaymission.fi tai puh. 050 327 7012

1.9.2018 15.9.2018 29.9.2018 13.10.2018

Vetäjinä: Soile Mattila & Aura Hietala Koulutus pohjautuu Vapaaseurakunnan Polku316-ohjelmaan. Luvassa on mm. videoluentoja, turvakoulutusta ja ryhmätehtäviä. Koulutus on maksuton eikä sen käyminen velvoita lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön. Suosittelemme koulutusta, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan One Wayn lapsityöhön.

”Valmistu Jumalan käyttöön”

ILTA-OPETUSLAPSEUSKOULU 5.9.2018–24.4.2019

House Café, Kaisaniemenkatu 10, Helsinki Koulu sinulle, joka haluat kasvaa uskossasi, oppia tuntemaan Jumalaa sekä löytää oman paikkasi Jumalan suunnitelmissa.

O

petuslapseuskoulun opetus keskittyy hengellisen kasvun kannalta keskeisiin aiheisiin sekä sisäiseen eheytymiseen ja tällä tavoin lujan perustan luomiseen hengelliselle elämälle. Koulu toimii

yhteiskristillisellä pohjalla kunnioittaen jokaisen hengellisiä juuria. Hengellisen opetuksen lisäksi kurssi auttaa löytämään omat lahjat ja varustaa myös Jumalan valtakunnan työhön. Kurssi sisältää lähetysmatkan Viroon.

Lisätiedustelut ja hakukaavake: toimisto@onewaymission.fi puh. 045 261 3925 One Way Mission PL 21, 02361 Espoo

LUENNOT KESKIVIIKKOISIN KLO 18-21 Hinta 100 € (kurssin hinta sisältää opetusmateriaalin)


RAPORTTI

14

TEKSTI ARTO BOA

KUVAT ATTE AUVINEN & ARTO IRAKIN VAIMO

VAINON VARJOISSA Kristityn maahanmuuttajan todellisuus

Vuonna 2015 maahan tulleet turvapaikanhakijat ovat olleet One Way Missionin maahanmuuttotyön ytimessä. Heitä on kyyditty viikoittain evankelioiviin tilaisuuksiin, joten määrällisesti on tavoitettu suuri joukko turvapaikanhakijoita. Laaja vastuunkanto ja aktiivinen evankeliointi ovat kuitenkin tuoneet mukanaan myös erilaisia koettelemuksia.

Irakilainen Arto seisoo edelleen vahvana uskossa.

2/2018


2/2018

O

ne Wayn seurakuntayhteydessä on paljon kastettuja ja uskoon tulleita turvapaikanhakijoita. Me uskomme, että parasta, mitä voimme heille tarjota, on evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, sekä uskoon tulleiden opetuslapseuttaminen, johon kuuluu myös jatkuva Raamatun opetus. Virastoissa ja mediassa tuntuu kuitenkin muodostuneen ajatus, että me ikään kuin väkisin käännytämme turvapaikanhakijoita. Siksi meitä, kuten muitakin kristillisiä toimijoita, välillä kritisoidaan. Meidän näkökulmamme taas on, että me kerromme turvapaikanhakijoille ilouutista Jeesuksesta Kristuksesta, ja sen jälkeen jokainen saa itse päättää, ottaako Jeesuksen pelastajana vastaan vai ei. Näin me toimimme myös suomalaisten parissa.

MISSIONA LÄHETYSKÄSKY Me olemme innokkaita toteuttamaan Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä tasapuolisesti kaikkien ihmisten kanssa. Meitä kehotetaan julistamaan evankeliumia kaikille luoduille, joten se on toimintamme ydin. Niinpä julistamme avoimesti evankeliumia sekä suomalaisille että maahanmuuttajille, ja niitä, jotka uskovat ja uudestisyntyvät Pyhästä Hengestä, me autamme eteenpäin niin kasteasiassa kuin opetuslapseuttamisessakin. Tämän kaiken teemme hyvin vastuullisesti. Turvapaikanhakijoiden kohdalla toimimme evankelisten seurakuntien kanssa yhdessä sovittujen opetussisältöjen pohjalta. Uskoon tulleille turvapaikanhakijoille meillä on systemaattinen raamatunopiskeluohjelma, jotta voisimme varmistaa jokaisen kohdalla heidän uskonsa ja Raamatun ydinopin ymmärryksen ennen kastetta.

ISLAMIN PELKO On surullista, että Suomessakin on monia ihmisiä, jotka eivät uskalla toimia rohkeasti turvapaikanhakijoiden parissa islamin pelon vuoksi. Me haluamme olla avoimia ja toimia hengellisen herätyksen tavoitteesta käsin, vaikka se tuo meille haasteita ja ongelmia. Islamin pelko on jo nyt hiipinyt liian pitkälle yhteiskunnassamme, eikä islaminuskoa uskalleta enää kritisoida, vaikka samaan aikaan kristinuskoa pilkataan mediassa jatkuvasti eri tavoin. Raamatun valossa islam on eksytys, ja meidän on myös uskallettava sanoa se julkisesti. Tämä on opillinen totuus, johon uskomme, ja meillä on oikeus tuoda uskomme julkisesti esille. Raamatussa sanotaan: ”Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka Tunnustaa Pojan, Hänellä on myös Isä” (1. Joh. 2:23). Koraanissa sanotaan useita kertoja, että Jumalalla ei ole poikaa (esim. Katumuksen suura 9:30). Siellä kiistetään kristittyjen keskeinen opetus Jeesuksen jumaluudesta. Islam on tämän päivän suurin ihmisiä harhaan johtava uskonto. Raamatun valossa

15

ymmärrämme, että islaminuskon vaikuttava voima on antikristuksen henki, joka vie ihmisiä eksytykseen. Tämä eksytys koskee myös Suomessa asuvia maahanmuuttajia. Eksytystä ja pelon voimaa vastaan me voimme käydä vain kertomalla heille totuuden, evankeliumin sanoman Jumalasta, joka lähetti ainokaisen Poikansa kuolemaan ristillä meidän syntiemme rangaistukseksi, jotta me voisimme saada syntimme anteeksi ja pelastua iankaikkiseen elämään.

VAIN YKSI TIE Jeesus sanoi: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh. 14:6). Tämä totuus Jeesuksesta Kristuksesta on julistustyömme ydin, ja sitä julistamme myös maahanmuuttajille. Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse; kaikki muut tiet ovat vääriä. Näin ollen islam on yksi näistä vääristä teistä. Siksi on erittäin tärkeää, että Suomessa jokainen saisi kuulla sanoman oikeasta tiestä, varsinkin ne, jotka ovat väärällä tiellä. Tämän näyn eteen teemme töitä One Wayssä. Uskomme, että Jumala voi tuoda voittoja myös pienten joukkojen kautta kaikkea pimeyttä vastaan. Haluamme rohkaista jokaista, joka tekee työtä maahanmuuttajien parissa: Ollaan rohkeita sanomamme kanssa. Me elämme maassa, jossa on vielä uskonnonvapaus ja jossa jokaisella on oikeus kertoa se, mihin hän uskoo tai ei usko.

ROHKEA JOONATAN Rohkeudesta löytyy esimerkki ensimmäisestä Samuelin kirjasta ja siitä, kuinka Joonatan toimi päättäväisesti silloin, kun Israelin sotajoukot olivat lamaantuneet taistelun keskellä vihollisten ja pelon ympäröidessä heidät: ”Joonatan sanoi nuorukaiselle, joka kantoi hänen aseitaan: 'Tule, mennään noiden ympärileikkaamattomien vartioston luo. Ehkä Herra tekee jotakin meidän puolestamme, sillä mikään ei estä Herraa antamasta voittoa yhtä hyvin harvojen kuin monien kautta'.” (1. Sam. 14:6). Joonatan kiipesi vihollisen vartiopaikalle ja aloitti taistelun. Heitä oli vain kaksi, Joonatan ja hänen aseenkantajansa. Herra oli heidän kanssaan, ja he saivat voiton vartiopaikasta. Tästä pienestä voitosta käsin lähti käyntiin iso sekaannus vihollisen leirissä. Domino-efektin tavoin myös toiset israelilaiset lähtivät taisteluun, ja vihollinen kukistui. Kaikki tämä tapahtui vain kahden ihmisen rohkeuden vuoksi! Herra voi antaa myös meille voittoja, vaikka meitä ei ole paljon. En voi olla hämmästelemättä sitä, kuinka sadat turvapaikanhakijat ovat tulleet yhä uudelleen tilaisuuksiin kuulemaan ilosanomaa elävästä Jeesuksesta ja kuinka useat heistä muuttuvat, vapautuvat ja iloitsevat evankeliumista. Se on ihmeellistä!

PIENELLÄ PORUKALLA Me olemme aloittaneet työn Joonatanin tavoin pienellä porukalla ja olemme rohkeasti menneet eteenpäin turvapaikanhakijoiden

parissa uskoen, että Herra auttaa ja että on mahdollista saada todellisia hengellisiä voittoja tässäkin tilanteessa. Meidän uskomme on ollut, että sieluja pelastuu työmme kautta, ja sen olemme myös jo nyt nähneet. Rukoilemme, että Herra antaisi samanlaista näkyä Suomessa kaikille, jotka tekevät työtä maahanmuuttajien parissa, koska Sana rohkaisee meitä: ”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi.” (Room. 1:16). Meillä on Jumalan voima puolellamme; kerrotaan siitä rohkeasti eteenpäin!

VÄKIVALTAA JA VAINOA Maahanmuuttajatyössä olemme kuulleet myös paljon huonoja uutisia. Kristityiksi kääntyneitä turvapaikanhakijoita käännytetään jatkuvasti, ja on surullista katsoa sivusta, kun he lähtevät pettyneinä toisiin maihin etsimään apua ja toivoa. Islamista nousevan vainon ja väkivallan läsnäolo on työssämme jatkuvaa. Olemme kokeneet kovia asioita. Ystäväni vaimo sytytettiin bensiinillä tuleen, koska hänen miehensä kääntyi kristityksi. Se on pimeyttä ja mielettömyyttä! Muutama viikko sitten toisen ystäväni kolmivuotias poika murhattiin Bagdadissa ampumalla luoti silmän läpi. Sen jälkeen kun tämä nykyään Arto-Irakiksi kutsumamme mies kääntyi kristityksi, hänen perheensä on joutunut kokemaan kiihtyvää vainoa. Perhe on vaihtanut asuinpaikkaa tiheästi, jotta heidän olinpaikkaansa ei tiedettäisi. Asuessaan aikoinaan Bagdadissa ArtoIraki työskenteli yökerhossa, ja hänen työhönsä liittyi alkoholi. Alkoholi on ankarasti kielletty islamissa, minkä vuoksi Arto-Iraki joutui hankaluuksiin ja sai tappouhkauksen. Uskoontulon jälkeen hänellä on nyt kaksinkertainen kuolemantuomio: ensimmäinen tuomio kohdistuu hänen entiseen elämäänsä Irakissa, toinen tuomio tulee kääntymisestä. Islamissa kristityksi kääntyneelle muslimille julistetaan kuolemantuomio.

Arto ei ehtinyt koskaan pitää sylissä pientä poikaansa.

PIMEYS VÄISTYKÖÖN! Rukoillaan näiden vainottujen puolesta ja tehdään työtä innokkaasti Herrallemme, niin pimeys väistyy! Kiitos teille kaikille, jotka muistatte meidän työtämme, sillä me tarvitsemme paljon rukousta! Kiitos myös teille, jotka olette auttaneet taloudellisesti maahanmuuttajatyötä! Teidän avullanne olemme pystyneet tuomaan turvapaikanhakijoita tilaisuuksiimme. Rukoillaan, että hyvä työ voisi jatkua.


RAPORTTI

16

2/2018

Tule mukaan MY Group -varkkitapaamisiin!

SE ON SULLE! TEKSTI SARI HONKAMAA

KUVAT PENTTI TUOVINEN

Varkkeja ja ohjaajia Rukousvuoren pihamaalla.

Asutko pääkaupunkiseudulla ja pyhäkoulu tuntuu sinusta jo vähän teluamme meille vahvistui yhteinen ajatus, lapselliselta? Oletko kuitenkin liian nuori menemään mukaan nuorten että meidän juttu voisi olla varkkityö. Myös Tapani ja Sari viihtyvät lasten ja toimintaan? Älä sure – sinulle on oma paikka seurakunnassa. Tule mukaan nuorten parissa. varhaisnuorten Mission Youngsters eli MY Group -tapaamisiin! – Olen aina viihtynyt, koska se on niin välitöntä ja suoraa, ilman pönötystä, Tapauluvan kevään aikana pääkaupun- MY Group tarjoaa mahdollisuuden saada ni kertoo. Pariskunnalle lasten ja nuorten kiseudun varkki-ikäiset (6.–9.lk) uusia oman ikäisiä kavereita, jotka ovat maailma on tullut tutuksi myös omien ovat kokoontunut kerran kuukau- kiinnostuneita Jumalasta. Sen takia joka lasten myötä. dessa lauantaisin Espoon Soukan Rukous- kerta puuhataan jotain hauskaa yhdessä ja – Olen nähnyt, että vaikka olemme vuorelle oppimaan lisää Jumalasta. Tapaa- tullaan samalla tutuiksi. vanhempina vajavaisia, Jumala on suuri misissa puuhataan jotain kivaa yhdessä, Tapaamisissa on paistettu makkaraa, armossa ja kohtaa lapsiamme, Sari pohtii. tutkitaan Raamattua, lauletaan ja tutustu- leikitty nurkkajussia ja rakennettu jättiOne Wayn varkkityön alkaminen on rutaan toisiin – myös välipalaa mutustellen. lumiukko. Ohjaajat touhuavat yhdessä kousvastaus – samoin elokuussa pidettävä Vakituisina ohjaajina kevään aikana varkkien kanssa, ja Matias olikin nurkka- OWM-varkkileiri, jonne on jo nyt ilmoiton ollut kahden avioparin tiimi: Matias jussissa ihan huippu! tautunut riittävästi ohjaajia. Osa leirille ja Nuppu Sihvo sekä Tapani ja Sari Jokainen on tervetullut mukaan juuri sel- tulevista nuorista aikuisista on tulossa syk­Honkamaa. laisena kuin on. Eräs varkkari on kirjoitta- syllä mukaan säännölliseen varkkityöhön. nut runoja ja rohkaistui antamaan runonsa Lapset ja nuoret ovat selvästikin Herralle ääneen luettavaksi. rakkaita! Jatketaan rukousta. Raamattua jutustellen – Toivomme, että MY Group on turvalmutustellen linen paikka, jossa jokainen uskaltaa olla Tule mukaan elokuun leirille! Saat leiriltä oma ainutlaatinen itsensä, Sari rohkaisee. uusia Jeesuksesta kiinnostuneita kavereita! Teemoina on ollut varkkeja kiinnostavia – Voit myös kutsua mukaan koulu- tai Leirikivaa tulossa aiheita, kuten evoluutio/luominen, ystäharrastuskaverisi, serkkusi ja/tai naapurisi, vyys ja evankeliumi, ja niitä käsitellään Matias vinkkaa. Raamatun äärellä jutustellen. Yhdessä Matiaksen ja Nupun sydämille Jumala kysellään ja tehdään löytöjä. puhui varkkityöstä pikkuhiljaa. Molemmat Pääkaupunkiseudun syyskauden MY Ohjaajat jakavat myös omia kokemuk- ovat olleet jo aiemmin lapsi- ja varkkityös- Group -tapaamisten ajat ja paikat ilmoisiaan Jeesuksen seuraamisesta. Varkkien sä isosina ja ohjaajina. tetaan seuraavassa Raportissa ja One Way omat toiveet sekä opetusaiheiksi että muu– Se on ollut luontevaa ja kivaa, nuori- -seurakunnan internetsivulla www.onetenkin ovat oikein tervetulleita. pari hymyilee. – Jossain vaiheessa seurus- wayhelsinki.fi/varhaisnuoret.

K


2/2018

17

Mitä teet arkisin? T: Toimistotöitä ja jonkun verran matkustamista. Rutiinia ja kahta samanlaista päivää ei ole. S: Pidän huolta perheestä ja kodista ja ohessa mm. kirjoitan lehtijuttuja. Mistä tykkäät? Mistä saat hyvää mieltä? T: Tykkään, kun saan luovasti yhdistellä erilaisia asioita. Olen siinä aika hyvä. S: Tykkään rupatella kaikkien oman perheeni jäsenten kanssa. Kunnosta on myös kivaa pitää huolta. Talvella hiihdän – luminen maisema on kaunis.

Kuluvan kevätkauden ohjaajat Nuppu, Matias, Tapani ja Sari.

KULUVAN KEVÄTKAUDEN OHJAAJIEN ESITTELYT MATIAS & NUPPU Kerro perheestäsi? M: Minä ja vaimoni Nuppu. Menimme naimisiin viime syyskuussa. N: Minä ja aviomieheni Matias. Mitä teet arkisin? M: Olen sähköasentaja. Ajelen autolla ja teen sähkötöitä. N: Opiskelen musiikkikasvatusta. Mistä tykkäät? Mistä saat hyvää mieltä? M: Nupusta (Nupun herttaista naurua...). Käsitöistä – kaikesta, missä voi rakentaa tai korjata tai näprätä jotain. Siihen kuuluu autoja, vinyylisoitin, kitarat jne. N: Matiaksesta (Nupun herttaista naurua...). Urheilen säännöllisen epäsäännöllisesti. Tykkään tosi paljon lukea ja kirjoittaa runoja – teen melkein mitä tahansa taiteellista. Mikä Herran seuraamisessa innostaa sinua juuri nyt? M: Koen, että saan olla omalla paikalla tässä, mihin Herra on minut johdattanut N: Varmuus siitä, että kaikki tapahtuu Herran suunnitelmien mukaan. Saa levätä siinä totuudessa, että paha on jo voitettu! Miksi puolisosi on hyvä varkkiohjaaja? M: Nuppu osaa olla luonnollinen jokaisen lapsen kanssa. Nupulta tulee kehut luonnollisesti ja helposti, mikä on tärkeää lasten kanssa. Lapset tuntuvat ihastuvan Nupun herttaisuuteen.

N: Matiaksella on juuri sopivaa välittömyyttä. Hän on luonteva lasten kanssa ja osaa kohdata varkkeja sopivalla yhdistelmällä rentoutta ja jämptiyttä. Hänellä on myös selvästikin orastava lahja jakaa Sanaa.

TAPANI & SARI Kerro perheestäsi? T: Vaimo Sari ja kuusi lasta, joista kolme on jo täysi-ikäisiä. Nuorin on 10-vuotias, ja toiseksi nuorin on pesunkestävä varkki. S: Upea perhe! Aviopuoliso Tapani ja kuusi lasta, joista kolme asuu vielä kotona.

Mikä Herran seuraamisessa innostaa sinua juuri nyt? T: Yksinkertainen evankeliumi ja pääsiäisen sanoma puhuttelee aina. Ihminen voi saada rauhan Jumalan kanssa ja omaan elämäänsä, koska Jeesus on antanut itsensä meidän edestämme. ”Se on täytetty.” S: Pyysin vuodenvaihteessa Herralta uutta intoa Raamatunlukuun. Herra vastasi ja nyt luen Raamattua sanahaun kautta. Usein katson myös, minkälaisessa tekstiyhteydessä jae on. Miksi puolisosi on hyvä varkkiohjaaja? T: Sari on melko järjestelmällinen ja huolehtiva. Hän täydentää minua erinomaisesti. S: Tapani ammentaa Sanasta aarteita, osaa tuoda niitä esiin tuoreella tavalla. Tapani turvaa Herraan ja kantaa vastuun isommistakin tapahtumista, kuten varkkileiristä. Hän on hyväksyvä ja leikkimielinen.


RAPORTTI

18

Simo ja Reijo

2/2018

Pako huumeisiin

– Ehdin olla uskossa 6,5 vuotta, Simo sanoo. – Se oli hyvää aikaa. Soitin gospelia, pidin puheita ja todistin uskostani, äänitin muutaman oman levynkin. Onni tuntui täydelliseltä, kun Simo löysi uskovan puolison. He menivät naimisiin, musisoivat yhdessä ja kolme ja puoli vuotta sitten heille syntyi pieni poika. Simo oli myös perustanut rakennusyrityksen ja vastasi siitäkin. – Avioliittomme oli kuitenkin vaikea ja riitainen. Samaan aikaan minulla oli kovat paineet yrityksestäni. Kun avioliittomme noin kaksi vuotta sitten hajosi, kaikki ahdistus ja paine purkautuivat kerralla. Olin niin rikkinäinen ja pettynyt varsinkin siihen, kun en saanut avioliittoa toimimaan, että minun oli pakko hukuttaa se paha oloni johonkin. Tämä jokin oli huumeet. Teksti: Seppo Saarinen ja Hanna Torvalds Simo toteaa, että alku oli ihan hirveä, kun Kuva: Pentti Tuovinen uskovia tuli vastaan joka puolella. – Ihmiset soittivat, että Pyhä Henki on nostanut minut rukousaiheeksi, ja kävinkin välillä seurakunnassa tekemässä parannusta, mutta sorruin aina uudelleen. Tajusin kyllä, että Jumala puhui minulle, mutta ”Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näke- olin niin vihainen ja katkera, etten saanut vät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo.” (Ps. 127:1) uskosta otetta, vaan jatkoin huumeiden Menneen syksyn ja talven jälkeen olemme saaneet ilolla todeta, että Herra turruttamaa elämää puolitoista vuotta. on ollut uskollinen ja pitänyt huolta miestenkodistamme.

Miestenkoti – rauhaisa turvasatama

T

yö miestenkodilla on saanut jatkua ja sanoma ylösnousseesta Kristuksesta on vetänyt monia miehiä Jeesuksen luokse. Vaikka kohtaammekin paljon vaikeita elämäntilanteita, on ilo nähdä, kuinka yhä uudet miehet saavat toivon sydämeensä ja lähtevät sille tielle, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Kiitos jokaiselle esirukoilijalle ja työn taloudelliselle tukijalle, sillä ilman teitä työ ei olisi mahdollista. Rohkaisevia todistuksia Viime kuukaudet One Way Centerin miestenkoti on ollut aivan täynnä, ja tulijoita on välillä ollut enemmän kuin olemme pystyneet ottamaan vastaan. Väliaikaisesti olemme joutuneet käyttämään jopa ”sohvapaikkaa”. Myös keskiviikkoiset evankeliumin illat ovat olleet rohkaisevia. Entiset asukkaat ovat käyneet niissä todistamassa, miten Jeesus on antanut heille uuden toivon ja miten se ihan konkreettisesti on vaikuttanut koko elämäntilanteeseen. Tervetuloa mukaan näihin iltoihin! Viime Raportista saimme lukea näitä todistuksia, ja tässä numerossa Simo ja Reijo kertovat tarinansa. Rukouksemme on, että yhä uusia miehiä pääsisi irti niistä verkoista, joihin sielunvihollinen on heidät valheillaan sitonut. Viime aikoina on herännyt myös ajatus tilavammasta

keskuksesta, johon voisimme majoittaa enemmän miehiä ja joka antaisi myös entistä paremman mahdollisuuden yhteisille kokoontumisille. Jatketaan rukousta tämän ja koko työn puolesta. ”Kummeja” eli säännöllisiä tukijoita työlle kaivataan edelleen; ilman heitä tämä työ ei ole mahdollista. Jos haluat olla omalla panoksellasi myös konkreettisesti mukana työssä, ota yhteyttä artikkelin lopussa olevaan numeroon, niin saat kuulla lisää.

RÄPPÄRIEVANKELISTAN UUSI ALKU: Simon tarina Harva osaa niin tarkalleen määritellä uskoontulonsa ajankohdan kuin Simo Koskinen, joka kertoo tulleensa uskoon 7.7.2009 klo 19.03. Tämän ajankohdan hän kirjoitti Gideonien Raamattuun vankilasellissään. Seuraavana aamuna hänet nähnyt kaveri kommentoi, että Simossa oli tapahtunut jokin muutos. – Melko pian vankilasta lähdettyäni pääsin One Wayn miestenkodille Kallvikiin ja koin, että elämäni todella muuttui 180 astetta, Simo kertoo. Musikaalinen ja ulospäin suuntautunut Simo löysi pian paikkansa gospelmuusikkona ja räppärievankelistana. Hän sanoitti ja sävelsi itse omat kappaleensa ja todisti ja musisoi mm. Perjantai Kristukselle -illoissa. YouTubesta löytyy monia näitä Simon kappaleita.

Irti katkeruudesta Viime syksynä Simo koki, ettei jaksanut enää, ja yritti itse lopettaa amfetamiinin käytön siirtymällä Subutexiin. Kun yksi ystävä sitten tuli kutsumaan mukaansa seurakuntaan, Simoa ei ollut vaikea houkutella. Siellä eräs mies profetoi: ”Näen, että tiesi on ollut kivinen, mutta nyt on aika tehdä parannusta. Olet vapaa kuin taivaan lintu!” Pari viikkoa sen jälkeen Simon isä otti yhteyttä ja pyysi poikaa ajelulle kanssaan. Siinä heidän ajellessaan isä kysyi, voisiko Simo jälleen lähteä One Wayn miestenkotiin. – Olin niin väsynyt kaikkeen, että suostuin, Simo kertoo. – Soitin miestenkodin johtajalle Seppo Saariselle, ja hän lupasi, että voisin tulla kokeeksi viikon ajaksi. Se viikko on nyt venynyt lähes kolmeksi kuukaudeksi. Tänä aikana Jumala on puhunut Simolle monta kertaa katkeruudesta. Vivamon käynnillä saarna käsitteli katkeruutta ja pian sen jälkeen miestenkodilla puhujana vieraillut Timo Nyman totesi, että ”Täällä on joku, joka on hyvin katkera mies.” – Olen oppinut sen, että syntiä ei saa koskaan puolustella esim. sillä, että ”olen niin paljon kärsinyt, että minulla on oikeus toimia näin”. Synti on syntiä, ja siitä on tehtävä parannus. Ja päihdeaddikti on päihdeaddikti koko loppuelämänsä.


2/2018

Jumala saa johdattaa Simo on päättänyt pysyä miestenkodilla, kunnes Jumala selvästi käskee häntä lähtemään pois. – Minun on hyvä olla täällä, hän sanoo. – Jumala on myös puhunut minulle, että kyllä uskoni kantaa, vaikkei se aina siltä vaikuta. Simo kehottaakin kaikkia etsimään aktiivisesti Jumalan kasvoja ja pyytämään, että Jeesus puhuisi heille henkilökohtaisesti. ”Jeesus, näytä minulle, että olet minun kanssani!” – Hän haluaa olla! Ja hän haluaa eheyttää ja korjata asiat, Simo vakuuttaa. – Tänään minulla on todella hyvä yhteys pikkupoikaani, joka on minulle äärettömän tärkeä – siitä olen kiitollinen. Olen myös kiitollinen vanhemmistani. Tuhlaajapoika on palannut kotiin.

PK-ILLASTA MIESTENKODILLE: Reijon tarina Niin kuin lukemattomat miehet ennen häntä, myös Reijo Lukkarinen sai kuulla One Wayn miestenkodista kadulla Perjantai Kristukselle -tapahtuman yhteydessä. Oli viime syksy ja Reijon 23-vuotias ottopoika oli tappanut itsensä runsas viikko aikaisemmin ottamalla tarkoituksella yliannoksen huumeita. Reijo oli lainannut pojalle omaa puhelintaan huumekauppojen tekoon ja tunsi siitä nyt suurta syyllisyyttä. – Kun Seppo Saarinen sitten PK-illassa ehdotti minulle miestenkodille muuttoa, olin heti valmis, Reijo kertoo. – Asuin silloin Pukinmäessä soluasunnossa, jossa meno oli jatkuvaa eikä hetkenkään rauhaa. Alkusyksystä miestenkodilla oli vielä hiljaista Espoon kaupungin lopetettua asuntoa tarvitsevien ohjaamisen sinne. Mutta Reijolle rauha sopi. – Oma elämäni on nuoruudesta lähtien ollut aika vauhdikasta. Asuin Ruotsissa yli 30 vuotta, ja Suomeen paluu oli vähän tyhjän päälle hyppäämistä. Täällä miestenkodilla olen pikkuhiljaa työstänyt pojan kuolemaa ja omaa elämääni.

19 ONE WAY LÄHETYSMATKAT

NEPAL Kathmandu

Vuoden 2018 matka-aika avoin Hinta noin 1200 € Puh. 040 720 3670

VENÄJÄ

Viipuri, Koivisto, Heinjoki, Kirvu Elokuu 2018 Hinta 180 € (sis. viisumin) Puh. 050 511 8622

VIRO Tallinna

Päivämatka Tallinnaan Kesäkuu 2018 Hinta noin 50 € Puh. 045 230 7949

KIINA Peking

Toukokuu 2018 (täynnä)

MONGOLIA Ulan Bator

Elokuu 2018 Hinta noin 1400 € Puh. 045 230 7949

Aidompaa elämää Reijo tunnustaa, että hänen uskonsa on ollut vuosikausia eräänlaista hakemista. Ruotsissa asuessaan hän kävi ajoittain helluntaiseurakunnassa, mutta varsinaisesti usko on alkanut avautua vasta miestenkodin aamunavauksissa. – Koen, että niistä on ollut minulle paljon apua, Reijo sanoo. – Niissä käydään Raamattua läpi ja selitetään sanaa. Lisäksi täällä on mahdollisuus keskusteluapuun, kun siihen on tarvetta. Reijo toteaa, että One Way Center voittaa kyllä huumeluolat ja rikollisporukat, joissa hän on viettänyt aiemman elämänsä. – ­Täällä saa elämälleen merkityksen – sitä oppii elämään jotenkin aidommin. Täällä ei myöskään tarvitse vetää minkäänlaista roolia vaan saa olla oma itsensä. Reijo käy parhaillaan autokoulua saadakseen ajokorttinsa takaisin. Hänen vastuullaan on myös miestenkodin keittiö. – Olen aina ollut kiinnostunut ruoanlaitosta ja nyt olen täällä vakinainen kokki, hän kertoo. – Oma ajatusmaailma alkaa vähitellen tulla oikeisiin uriin, Reijo sanoo. – Joka päivä on minulle uusi armon päivä, vaikka jäseniä vähän kolottaakin. Olen oppinut kävelemään hiljaa – samalla sitä oppii myös ajattelemaan. Ja nöyrtymään. – Tämä on niin rauhallinen paikka, että eihän täältä osaa lähteä enää minnekään!

RYHDY ”MIESTENKOTIKUMMIKSI” Tili FI56 2058 1800 0076 71 Viite 2901 Yhteystiedot 045 138 0344

INTIA

One Way kylä

Tammikuu-maaliskuu 2019 hinta noin 1300 € Puh. 050 381 4864

ISRAEL

Jerusalem ympäristöineen

Lokakuu 2018 Hinta noin 900 € Puh. 045 261 3925

ITALIA Rooma

Toukokuu 2018 (nuorisotiimi) Hinta noin 500 € Vuoden 2019 matka-aika avoin Hinta noin 500 € Puh. 041 434 2581

UGANDA Mubende

Tammikuu 2019 Hinta noin 1400 € (sis. viisumin) Puh. 040 767 5556

onewaymission.fi


RAPORTTI

20

2/2018

ITALIA

TEKSTI TUIJA NISKANEN KUVAT JARI KILPELÄINEN

Rakkautta ja raekuuroja Pääsiäisaktio Roomassa 29.3.–2.4.2018

Kukapa ei haluaisi viettää pääsiäistä Roomassa – rakastavaisten kaupungissa! Roomaan vei myös parikymmentähenkisen One Way -tiimin matka, mutta ei suinkaan inhimillisen rakkauden voimin tai sitä etsien, vaan Kristuksen kaiken voittavan rakkauden tähden.


2/2018

A

ntti Viljakaisen sanat evankeliointiseminaarissa matkan puolivälissä osoittautuivat osuvammiksi kuin osasimme arvatakaan: ”Kristittyinä meidän on oltava luovia sekä yksilöinä että seurakuntana. Se, mikä toimi joskus, ei­ ­­ehkä toimi enää.” Rooman bussi 75 ei toimi ainakaan pitkänäperjantaina; sen saimme huomata kävellessämme majapaikkaamme yömyöhällä. Evankeliointi sen sijaan toimii yhä tänään, mutta se ei matkalla onnistunut aivan siten kuin me olimme suunnitelleet.

21

YHTEYDEN JA YSTÄVYYDEN KOSKETUS Moni mukanaolija kuvasi matkan antia samoilla sanoilla: kristittyjen yhteys ja sen vahvistuminen. Tiimimme pelasi hyvin yhteen, vaikka ohjelma oli tiukka ja Italian työ on vasta aluillaan ja hakee yhä muotojaan. Saimme olla tekemässä pioneerityötä yhdessä matkanjohtajiemme Serena ja Arto Boan kanssa ja heitä ­siunaten. Matkassa oli 21 tiimiläistä, Kristuksen seurakuntaruumiin erilaista osasta: soitta-

jaa, laulajaa, opettajaa, katuevankelioijaa, rohkaisijaa, kuuntelijaa, kuvaajaa, kirjoittajaa, todistajaa, rukoilijaa. Ja saimme kohdata monta italialaista uskonsisarta ja -veljeä eri seurakunnista. Maiden ja kansallisuuksien rajat ylittyivät, ja jaoimme kristittyinä omastamme puolin ja toisin eri tilaisuuksissa ja yhteisten aterioiden äärellä. Kuulimme matkalla, että kolme meistä suomalaisista on tullut aikanaan uskoon juuri Italiassa. Oliko siis ihme, jos Italia on niin monella lähellä sydäntä! >

SANANSAATTAJINA SATEENVARJOJEN ALLA

”Joko te tunnette Jeesuksen?”

Luovuutemme joutui koetteelle heti pitkänäperjantaina, kun halusimme evankelioida puistossa lähellä Tuula ja Maurizio Secondin seurakuntaa Spinaceton kaupunginosassa ja uudelleen lauantaina, kun vierailimme Rooman ulkopuolella Roberto Lanin johtamassa Sede Spirit e Gospel -seurakunnassa. Juuri niinä hetkinä taivas nimittäin kaatoi päällemme Italian keväässä ensin vettä ja sitten rakeita. Sateenvarjojen alla etsimme eksyneitä lampaita, mutta tavoitettavia oli ulkosalla vesisateessa heikonpuoleisesti. Sen sijaan lauluryhmällemme järjestyi mahdollisuus esittää italiankielisiä hengellisiä lauluja paikallisessa kahvi- ja ruokapaikassa Spinacetossa sekä sen jälkeen perinteisemmin kauppakeskuksen ovenpielessä, jossa samalla jaoimme ensimmäiset traktaatit, pääosin maahanmuuttajille. JOHDATUKSESSA KULKIEN Jumalan johdatus oli käsin kosketeltavaa sekä matkan aikana että sitä ennen, vaikkakin vihollinen tuntui tekevän ylitöitä ennen lähtöä yrittäen lannistaa tiimiläisiä keinolla jos millä. Influenssat, yllättävät migreenit, ihmissuhdekiemurat ja työstressit pyrkivät estämään meitä toteuttamasta sitä, mihin Jumala oli meidät – kunkin yksilöllisesti – kutsunut ja johdattanut. Omalla kohdallani Jumala puhui ru­ kouksessa selkeästi tehtävästä, jonka vuoksi minun tuli matkaan lähteä. Sen kutsun ja vahvistuksen pidin mielessäni joka kerta, kun epäilys matkan tarkoituksenmukaisuudesta pyrki mieleen. Samalla tavoin Herran käden ohjaava kosketus tuntui perillä Italiassa. Kaikki se, mitä me itse olimme suunnitelleet, ei ehkä toteutunut, mutta kaikki se, mitä Jumala oli suunnitellut, kävi toteen.

Ehtoollisen valmistelua seurakunnassa

Lauluevankeliointia lähikahvilassa


22

RAPORTTI

Maahanmuuttajatyötä Rooman puistossa

YHDESSÄ LEIPÄÄ MURTAEN Secondien Centro Cristiano Internazionale -seurakunnassa kokoonnuimme pitkänäperjantaina myöhäiselle lounaalle ja saimme ensikosketuksen paikallisiin seurakuntalaisiin. Joukossamme oli muutama italian kielen erinomaisesti hallitseva, ja Serena tulkkasi väsymättä puheita ja todistuksia kieleltä toiselle. Mutta myös ilman yhteistä kieltä oli mahdollista kokea paikallisten seurakuntalaisten kanssa, että me kuljemme samoissa askelissa – Jeesuksen jalanjäljissä. Kädenpuristus riitti. Italialainen vieraanvaraisuus oli vertaansa vailla. Roberto Lanin seurakunnassa tilat saattoivat olla pienoiset, mutta seurakuntalaisten sydämissä riitti tilaa. Pienessä keittiönurkkauksessa, pienellä kahvikoneella meille valmistettiin cappuccino ja caffé toisensa jälkeen, ja monen ruokalajin pääsiäisateria oli anteliaisuudessaan lähes liikuttava. Me vieraat saimme kehotuksen istua aloillamme, kun italialaiset isännät – nuoret, vanhat, miehet ja naiset – palvelivat meitä. Siitä vieraanvaraisuudesta saatoimme vain ottaa opiksemme. ROOMA SYDÄMELLÄMME – Rooma on Jumalan sydämellä, ja Jumala on laittanut Rooman teidän sydämellenne, muistutti pastori ja historioitsija Corrado Primavera meitä, kun kiersimme katuja historiallisen Colosseumin ympäristössä. Hän antoi meille mielenkiintoisen katsauksen Rooman historiaan kristillisestä näkökulmasta. Pastori Primaveran mukaan Rooma on kuin lasagne; se koostuu eri vuosisataisista kerroksista. Alinna on muinainen ensimmäisten vuosisatojen kerros, sen päällä keskiaikainen kerros ja ylinnä nykyinen kaupunkikerros. 1100-luvulla rakennettu San Clementen basilika, jossa kävimme, on rakennettu ensimmäisellä vuosisadalla eläneen kirkonmiehen, Clementen, talon päälle. Sillä paikalla luettiin ensimmäisen kerran Paa-

2/2018

Evankeliumi on ilosanomaa!

valin roomalaiskirje, ja lukijana oli juuri Clemente. Kuljimme siis Raamatun jalanjäljissä.

hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hen­ gen ja kaiken.” (Apt. 17: 24–25)

MIKÄÄN EI OLE MUUTTUNUT

TYÖKALUJA EVANKELIOINTIIN

Roomalaiskirjeen kohta ”Vanhurskas on elävä uskosta” (1:17) nousi mieleen, kun kävimme katsomassa ns. pyhiä portaita, joita pitkin Jeesuksen uskotaan nousseen Jerusalemissa tuomiolle kohti Pontius Pilatusta. Kyseisiä portaita katolilaiset nousevat yhä kohti ylätasannetta askelma kerrallaan, polvillaan rukoillen – yrittäen siten ansaita Jumalan armon. Sitä katsellessamme meille ei jäänyt epäselväksi, miksi evankeliumia ja elävää Kristusta on julistettava ja miksi meidänkin seurakuntaamme tarvitaan Roomassa ja Italiassa. Myös Luther nousi aikanaan portaat ylös rukoillen. Ylhäällä hän oli kääntynyt katsomaan taakseen ja todennut: ”Mikään ei ole muuttunut”. Saman joutuu toteamaan jokainen tänäkin päivänä, sillä yksin armosta me olemme pelastetut – ­emme tekojen kautta, ettei kukaan ­kerskaisi (Ef.­ ­­2:8–9).

Lankalauantain evankeliointiseminaarissa olimme jakamassa työkaluja ja kokemuksia erityisesti maahanmuuttajien evankeliointiin. Tiimiimme kuului myös irakilainen, muslimista kristityksi kääntynyt maahanmuuttaja Joseph, jonka todistus herätti mielenkiintoa ja monia kysymyksiä muslimitaustaan liittyen. Moni kuulija oli vaikuttunut ja rohkaistunut, kun Joseph vakuutti, ettei hän pelkää, vaikka perhe ja koko hänen kotikulttuurinsa on hylännyt hänet ja väkivallan uhka on läsnä päivittäin sekä nykyisessä että entisessä kotimaassa. Hän on antanut elämänsä Jeesuksen käsiin toteuttaen juuri sitä, mistä myös pastori Primavera puhui meille: Jeesuksen todistajat olivat sananmukaisesti marttyyreitä, sillä todistaja on kreikan kielessä ’marttyyri’, valmis uhraamaan vaikka elämänsä Kristuksen tähden. Marjaana kertoi muslimien tavoittamisesta rakkaudellisesti ja vieraanvaraisuutta osoittaen. Hänellä on työparinsa kanssa tapana aloittaa evankeliointi näyttämällä valokuvakirjaa, ja sitä hän sovelsi myös aktiomatkallamme. Evankelioitava saa omakseen kuvan, josta pitää, ja kuvan taakse Marjaana on kirjoittanut raamatunlauseen vastaanottajan äidinkielellä. Tapa on johtanut moniin antoisiin keskusteluihin ja löytöihin. Sirkku Porkka esitteli kysymyslomaketta, jossa keskusteluun johdatellaan kysymyksillä Jumala-kuvaan liittyen. Lomaketta käyttäen Sirkku sai johdattaa työparinsa Mikael Karttusen kanssa jo ensimmäisenä aktiopäivänä italialaisen vihanneskauppiaan Jeesuksen luo.

RUKOILLEN JA SIUNATEN Kaupungin kaduilla kulkiessamme pysähdyimme välillä yhteiseen rukoukseen Rooman ja roomalaisten puolesta. Rukoilimme vuoroin englanniksi, suomeksi ja arabiaksi. Kannoimme Herran eteen myös niitä tuhansia turisteja, jotka vaelsivat Rooman kaduilla pääsiäisen aikaan. Toisen tiimiläisen kanssa pohdimme välillä sitä, miten kävijät ihailevat haltioituneina ihmisten luomia monumentteja, mutta eivät näe Jumalan kädenjälkeä. Ei Jumala tarvitse mahtipontisia kirkkorakennelmia, ei Hän kaipaa uhreja ja ihmiskäden tekoja, vaan sydämiä, jotka etsivät Häntä. ”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi,

EVANKELIOINTI ON YKSINKERTAISTA Pastorimme Arto oli seminaarin pääpuhuja. Hän kiteytti puheessaan evankeli­oinnin


2/2018

23

lähtökohdan muutamaan ydinlauseeseen. Voimme evankelioida muslimeja (ja ihmisiä yleensä) vain puhumalla totuutta (evankeliumia). Ellemme itse osaa siteerata Raamattua, voimme aina todistaa siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän henkilökohtaisessa elämässämme. Evankeliointi on yksinkertaisimmillaan sitä, että uskomme Raamatun sanaan ja jaamme sitä eteenpäin. Arton kysymys ”Oletko koskaan tuntenut tuskaa tai itkenyt niiden puolesta, jotka ovat matkalla kadotukseen?” on osoitettu meille jokaiselle. Muistetaan, että jos olemme, se on Jumalan sydämen lyöntiä meissä. KUKA ON KAIKEN ANTAJA? Jumalan sydämen lyöntejä kuunnellen pääsimme vihdoin pääsiäismaanantaina evankelioimaan Colosseumin lähellä olevaan puistoon, kun aurinko lämmitti parissakymmenessä asteessa. Jaoimme traktaatteja, haastoimme ihmisiä keskusteluun, käytimme käsiämme, italiaa, englantia ja ranskaa ja iloitsimme siitä, että saimme vihdoin kertoa roomalaisille Kristuksesta sekä ilosta, jota itse koemme ja jota mikään sade tai pimeys ei voi viedä. Joku meistä jakoi kymmenen traktaattia, joku rukoili läheisen puolesta, toinen kävi tiukkaa keskustelua teologisista kysymyksistä ja kolmas vain istui viereen puistonpenkille ja kuunteli. Yksi kylvää, toinen kastelee, kolmas leikkaa. Mutta vain Jumala antaa kasvun, ja sen varaan saimme jättää roomalaiset lähimmäisemme. Italian työ puh. 041 434 2581 italia@onewaymission.fi

Ihminen janoaa elävää vettä

Nuorten konferenssi

ROOMASSA 27.4.–2.5.2018 Puhujina:

Arto Boa – Valloitetut voittamaan Corrado Primavera – Avioliiton sydän Konferenssi alkaa sunnuntaina 29.4. klo 16.00 ja päättyy tiistaina 1.5. klo 17.00. Hinta: majoitus ja ruoka n. 100 € + lentoliput n. 350–400 € Puh. 041 434 2581


RAPORTTI

24

2/2018

ISRAEL

ISRAEL VALMISTAUTUU KEVÄÄN JUHLIIN Teksti ja kuvat: Kristiina Wiley

Ja hauta on tyhjä!

Palattuani Israeliin maaliskuun puolessavälissä valmistelut pesachia (pääsiäistä) varten olivat täydessä vauhdissa. Tämä vuoden suurin juhla, joka aloittaa myös uskonnollisen vuoden, kerää juhlille ylös Jerusalemiin tuhansittain juutalaisia – niin paikallisia kuin ulkomaisiakin juutalaisia sekä kristittyjä eri kirkkokunnista. Onhan pääsiäinen sekä heidän että meidän suurin ja tärkein uskonnollinen juhla.

Juhlan ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat tiukasti vapaapäiviä: sapatin tavoin kaupat ovat kiinni eikä liikenne kulje. Muut päivät ovat puoliksi vapaapäiviä, jolloin toimistot ja muut viralliset paikat ovat kiinni. Kaupoista ja ravintoloista ei saa normaaleja leipätuotteita, sillä vietetään happamattoman leivän juhlaa. Kaikki leivonnaiset leivotaan ilman hiivaa ja muuta hapatetta – syödään matzaa.

Pesachin traditiot

Hapan on tietysti synnin vertauskuva. Myös Jeesus ja Paavali puhuvat hapatteesta ja siitä, miten pieni määrä sitä hapattaa koko taikinan. Matteuksen kirjan luvussa 16:6 Jeesus varoittaa opetuslapsia fariseusten ja saddukeusten hapatteesta, tekopyhyydestä. Kohdassa 1. Kor. 5:6–8 Paavali kehottaa: ”Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän

Pesach ja sen traditiot ovat monella tavalla symbolisia ja profeetallisia. Kun Israelin kansa pelastui Egyptin 400 vuoden orjuudesta ja kuoleman enkelin rangaistuksesta pihtipieliin sivellyn karitsan veren kautta, on se selkeä viesti myös meille Jumalan Karitsasta, joka ottaa pois maailman synnin ristinkuoleman kautta 1500 vuotta myöhemmin. Pesachia juhlitaan kokonaiset seitsemän päivää, meidän neljän päivämme sijasta.

Siivotaan hapatus pois

pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.” Myös kodeissa tehdään suursiivous ennen pesach-juhlaa. Liinavaatteet uusitaan, ja keittoastiat ja ruokailuvälineet viedään erikoiseen kiehuvaan säiliöön kadulle puhdistettaviksi ja rabbien siunattaviksi (pientä maksua vastaan, tietysti!). Tänä vuonna pitkäperjantai ja juutalaisten seder-pääsiäisaterian päivä osuivat samalle päivälle. Messiaanisissa seurakunnissa vietetään seder-ateriaa kaikkine perinteineen. Pöydässä on normaalisti kolme matzalevyä päällekkäin. Keskimmäinen niistä otetaan ja murretaan. Tässäkin voi nähdä monenlaista symboliikkaa: kolmiyhteinen Jumala ja keskimmäisellä ristillä Jeesus, joka murrettiin meidän tähtemme. Osasta tulee afikoman (tarkoittaa ”joka tuleva on”). Se piilotetaan lapsille heidän ilokseen, ja löytäjä saa palkinnon. Näin lapset voivat osallistua Egyptistä vapautumisen juhlaan.


2/2018

25

YLI 1000 Punaisen maton työntekijöitä.

Palestiinalaisten protestit

Rukoillaan kaikille Israelin pakolaisille ja vierastyöläisille, että heidän silmänsä Tänä vuonna viranomaiset antoivat toista ja sydämensä avautuisivat Raamatun Jukertaa luvan pääsiäislampaan teurastami- malalle! selle lähellä Länsimuuria. Palestiinalaiset protestoivat voimakkaasti, ja johtohahmot Vakautta naistenkodin työhön Abbasia myöten ovat kiihottaneet heitä terroritekoihin ja mellakointiin. Onneksi Jerusalemin naistenkoti sai pääsiäisviikonmellakat ovat rajoittuneet lähinnä Gazaan loppuna viidennen asukkaansa sitten viime ja muille Länsirannan alueille ja Jerusalem elokuun. Hän on raskaana oleva nuori israon saanut juhlia rauhassa. elilainen. Yhteistyö Bead Chaim Pro Life Kahden ensimmäisen viikon aikana tu- -järjestön ja Machaseh’n kanssa on sujunut loni jälkeen vanhankaupungin porteilla ja hyvin ja tuonut uutta vakautta työhön. joillakin tarkistuspisteillä tapahtui viisi ter- Pystymme yhteisvoimin auttamaan näitä rori-iskua, joissa kuoli kolme israelilaista naisia paremmin. sotilasta – kaikki nuoria perheenisiä, joilla Olen iloinnut valtavasti myös naistenon useita lapsia.Vanhassakaupungissa ja kodin työparistani – amerikanjuutalaisesta muuallakin on lisätty turvallisuusjoukkoja, Joysta – joka luotsasi kotia ollessani talvelja joitakin alueita suljettiin juhlien ajaksi. la Suomessa. Olemme suunnittelemassa Seuraavaa suurempaa juhlaa vietetään kodille raamattu-/rukouspiiriä ja muuta huhtikuun 19. päivä, jolloin on Israelin 70. toimintaa. itsenäisyyspäivä. Evankeliointia siirtolaisalueilla Myös Kol BaMidbar-seurakunnassa vietettiin pääsiäislauantaina seder-juhlaa. Seurakunnan evankelioimistyö jatkuu entiseen tapaan. Tel Avivin perjantai-illat, joihin olen osallistunut, ovat olleet hedelmällisiä. Vaikka laittomien siirtolaisten määrä on vähentynyt Israelin karkotettua heitä tuhansittain, vaikuttaa siltä, että esimerkiksi kiinalaisten ja turkkilaisten siirtotyöläisten määrä on noussut huimasti. He ovat olleet ennen vaikeimmin saavutettavia, ja vain harvat ovat ottaneet vastaan evankeliumeja. Nyt on toisin. Kun saa jaettua kuusi kiinalaista Raamattua illassa, kokee olevansa jo voittaja! Myös korealaiset ystävämme käyvät viikoittain arabialueilla jakamassa Uusia testamentteja. Joskus he saavat jaettua jopa 200 Uutta testamenttia. En koskaan unohda kahden nepalilaisen nuoren sanoja vuosia sitten: ”Raamattu tulee eläväksi tässä maassa, kun itse kuljet paikoissa, joissa Jeesus kulki, ja näet paikkoja, joista Raamattu kertoo!”.

Herra tekee väsymättä työtään Punainen Matto Tel Avivissa jatkaa toimintaansa entiseen tapaan. Naisia käy päivän mittaan sama määrä kuin aiemminkin. Kerran kaiken hälinän keskellä, kun toiset söivät, vaihtoivat vaatteita tai nukkuivat patjalla lattialla, oli ilo nähdä, miten Sima, eräs keskuksen työntekijöistä, selitti pitkään Raamattua eräälle talon naisista. Herran sana tekee työtään näissä naisissa. Keskus oli kiinni pääsiäisjuhlien aikaan. Samoin oli KofK-seurakunnan soppakeittiö, jossa kävi huimat 140 ruokailijaa, kun osallistuin ensimmäisen kerran sen toimintaan paluuni jälkeen. Iloinen asia on, että soppakeittiö on nyt uuden rahallisen tuen ansiosta avoinna kaksi kertaa viikossa. Työ Israelissa on monitahoista ja mielenkiintoista. Moniin eri maiden kristittyihin tutustuminen on yksi työn suurista bonuksista. Kaiken keskellä iloitsen myös omasta pienestä asunnostani, johon voin välillä vetäytyä hiljentymään ja keräämään voimia havupuiden suojaan.

KRISTILLISTÄ OHJELMAA

Kanava joka koskettaa

www.oneway.tv

Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten tunnollista rakennuttamista ja rakennustyön valvontaa.

Rakennuttaja ins.tsto

STENROOS OY Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki Puh. 041 5344 844 "Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala."

”VALOA KANSALLE”

Sähköpalvelu Häkkinen Oy

Sähkö ATK-verkot teollisuusautomaatio SUUNNITTELU URAKOINTI TARVIKKEET

Israelin työ puh. 044 515 2500 israel@onewaymission.fi

PUH: 040 5144327


RAPORTTI

26

2/2018

INTIA

INTIAN TYÖSSÄ SUURIA HAASTEITA Teksti: Tero Hokkanen Kuva: Anna Kauppila

Intian vauhdilla muuttuva yhteiskunta ja uudet lait haastavat työtämme ollut mahdollisuutta rakentaa omaa rakenyhä enenevässä määrin. Orpotyöhön ja rakennusten käyttötarkoituksiin nusta pojille. Emme usko, että kukaan on pyrkinyt liittyvät uudenlaiset säännökset edellyttävät isoja muutoksia, joista ajamaan työtämme alas, vaan kyse on ­selviämme vain rukoillen ja Herraan turvaten. intialaisen yhteiskunnan voimakkaasta muutoksesta. Ongelma on pikemminkin ntialainen yhteiskunta on kehittynyt sena olemme muuttaneet vammaistentalo siinä, että jos joku haluaa vedota mukauvaltavasti viimeisen parin-kolmen- Kaarisillan tyttöorpojen ja vammaisten tumisemme ja vaatimusten toteuttamisen kymmenen vuoden aikana. Poliittiset tyttöjen asumukseksi sekä vastaavasti hitauteen perustellessaan työn alasajoa, päättäjät ovat uudistaneet vauhdilla aiem- Rainbow-lastenkodin poikaorpojen ja se on tällaisissa olosuhteissa mahdollista. min niin köyhää ja takapajuista valtiota. vammaisten poikien kodiksi. Lisäksi On helppo todeta, että One Way Mission Tämä on johtanut siihen, että vaikka monia olemme rakentaneet uuden kuntoutuskes- ei ole täyttänyt kaikissa kohdin pilkuntaruudistuksia on saatu voimaan, tavallinen kuksen vammaisille. kasti viranomaismääräyksiä ainakaan niin kansa ei ole pysynyt muutoksessa mukana. no­peasti kuin on vaadittu. Tällöin meidän Intiassa asuu edelleen miljoonia ihmisiä ainoa mahdollisuutemme on muuttaa toisuuressa köyhyydessä ilman minkäänlaista Uudet lait koettelevat minta säännösten mukaiseksi. mahdollisuutta normaaliin elämään. Maassa, jossa miljoonat ihmiset eivät osaa lukea työtämme – rukousta Orpoja koskeva laki muuttunut tai kirjoittaa ja jossa asutaan savimajoissa tarvitaan! ja valmistetaan ruoka ulkona nuotiolla, haluttaisiin jokaiselle intialaiselle oma ID Tuorein ongelma on Intian lainsäädännön (tunniste) ja pankkitili, jonka kautta raha- Viranomaisvaatimus on ollut myös, ettei muuttuminen orpojen osalta. Uusi ohjeisliikenne pääsääntöisesti ohjattaisiin. henkilökunta voi asua tai edes pitää toi- tus sallii orpokodin pitää vain lapsia, jotka Maahan on määrätty minimipalkka, mistoa orpokodeissa, minkä seurauksena ovat aidosti isättömiä ja äidittömiä. Aiemjoka on kuitenkin niin suuri, että jos se henkilökunnan asunnot ja toimistotilat min orvoiksi tulkittiin myös lapset, joiden maksettaisiin kaikille työntekijöille, puolet on täytynyt rakentaa muualle. Nykyään vanhemmat eivät kerta kaikkiaan kyenneet heistä jouduttaisiin sanomaan irti – yhteis- vaaditaan tietty määrä lääkäreitä, sairaan- huolehtimaan heistä, esim. alkoholismin kunnassa, jossa ei ole mitään todellista hoitajia, psykiatreja ja muita hoitotyön tai aidsin tähden. Tällöin lapset ikään kuin sosiaalihuoltoa ja työttömyystukiverkos- ammattilaisia tiettyä lapsimäärää kohti. huostaanotettiin. Nyt meillä on ollut ongelmia saada toa. Ihmiset kohtaavat siis Intiassa mitä Nämä vaatimukset eivät koske ainoastaan orpoja vaan myös vammaisia ja katulapsia. lupa jatkaa lastenkodin toimintaa, koska ihmeellisimpiä ongelmia. Koska meillä ei ole ollut mahdollisuutta huomattavan iso osa lapsista on em. huosrakentaa toista rakennusta Suravara- taanotettuja lapsia, joiden paikka ei uuden Valtava rakennustarve miin tyttökatulapsille, heidät on siirretty lainsäädännön mukaan ole orpokoti. YhteKaarisiltaan One Way -kylälle. Samoin nä mahdollisuutena on nostettu esiin orpoOne Way -kylän osalta viranomaiset ovat yhteistyökumppanimme Wendel Nivas kodin muuttaminen koulukodiksi. Tämä vaatineet mm. että tyttö- ja poikaorpojen joutui siirtämään kaikki orpokodin pojat on mahdollista, koska lapsemme käyvät tulee asua eri rakennuksissa. Sen seurauk- Sateenkaaren poikakotiin, koska heillä ei BEST-koulua. Asiaa ei ole kuitenkaan vie-

I


Lakshmi Kantamma 27

2/2018

lä päätetty, eikä siihen ole saatu lupaa viranomaisilta. Orpojen asia on todella tärkeä rukousaihe, koska se vaikuttaa koko One Way Missionin Intian työhön. Vai voisitko kuvitella One Way -kylää ilman lapsia! Nyt tarvitaan rukousta Toinen tärkeä rukousaihe on suuren kehätien tuleminen aivan One Way -kylän kupeeseen. Tie on massiivinen neljäkaistainen moottoritie, joka tulee ilmeisesti noin 150 m päähän kylämme portista. Rakennustyöt alkanevat 1–2 vuoden sisällä. New Hope Home -lastenkodin tilanne näyttää hiukan valoisammalta; se saanee luvan jatkaa lastenkotitoimintaa, jos kylälle vain rakennetaan toinen rakennus niin, että tytöt ja pojat voivat asua eri rakennuksissa. Mutta tämäkään ei ole vielä varmaa. Oman mausteensa soppaan lisää se, etteivät kaikki Intiassa näe hyvänä kristillistä toimintaa. On tahoja, jotka käyttävät paljon energiaa työntääkseen kaiken kristillisen työn pois Intiasta mukaan lukien One Wayn Intian työ. Vaikka työllämme on myös ystäviä maallistuneiden intialaisten joukossa, emme voi lopulta tehdä muuta kuin luottaa Jumalaan työn jatkumisen ja suojelemisen suhteen. Mikäli meistä riippuu, One Way Mission ei vetäydy Intiasta. Intian työkin Jumalan käsissä Voi kuitenkin tulla päivä, jolloin Jumala sallii suurten muutosten tapahtua ja toimintamme Intiassa päättyy. Tällöin Herra itse huolehtii ja ottaa vastuun seurakunnastaan ja omistaan Intiassa. Mutta vaikka tällainenkin uhkakuva on olemassa, emme ole siinä tilanteessa vielä tänään. Meidän tulee muistaa, että emme ole viime kädessä rakentamassa maan päälle mitään valtakuntaa tai dynastiaa, vaan oikea isämaamme on taivaassa. On siis aika pyytää johdatusta vastuuhenkilöille niin Intiassa kuin Suomessakin ja Jumalan runsasta siunausta koko Intian työllemme, jotta voimme tehdä oikeat ratkaisut oikeaan aikaan. Kun tietyt päätökset on tehty Intiassa, ryhdymme valmistelemaan vuoden 2019 Intian lähetysmatkaa tavalliseen tapaan. Alamme ottaa ilmoittautumisia vastaan elokuun One Way -konferenssissa, mutta minulle voi soittaa tai laittaa viestiä jo aikaisemminkin, jos olet halukas lähtemään mukaan Intiaan.

Merkityksellisiä kohtaamisia

Teksti: Hanna Torvalds Kuva: Marjo Nieminen

Minkälaista olisi olla naisleski Intiassa, kun omat lapset hylkäävät ja koko kyläyhteisö kääntää selkänsä? Karusta menneisyydestään huolimatta pieni ja hauras Lakshmi Kantamma on tänään aurinkoinen ja ihana vanhus, joka suorastaan säteilee, kun saa istua leskien talon pihalla auringossa suomalaisen vieraansa kanssa.

V

arsinkin tuo noin 93-vuotias leski jäi sydämelleni, kertoo Intian leskityön kummisihteeri Marjo Nieminen, joka vietti helmikuussa pari viikkoa Intian One Way -kylällä. – Istuskelin päivittäin leskien majojen ulkopuolella ja ’juttelin’ heidän kanssaan. He kertoivat minulle telugun kielellä elämästään ja asioistaan, ja minä kuuntelin. Sen verran jo ymmärrän, että tunnistan rukouspyynnöt. Sainkin rukoilla lähes päivittäin heidän puolestaan. Rukoillen matkaan Rukous edelsi myös Marjon matkaa. Muut Intiaan lähtijät olivat tilanneet matkalippunsa jo aikoja sitten, mutta Marjo oli epävarma. – Rukoilen aina, tuleeko minun lähteä matkalle vai ei, Marjo sanoo. – Vaikka olen vieraillut One Way -kylällä joka vuosi sen jälkeen, kun minusta tuli leskityön kummisihteeri, en saanut nyt varmuutta lähdöstä. Vasta vuodenvaihteessa tunsin, että kyllä, minun tulee lähteä ja jälkimmäisessä pienessä tiimissä. Päätöksen tehtyäni sain sydämeeni ihanan rauhan, joka on säilynyt matkan jälkeenkin. Marjon toinen kysymys Jumalalle koski sitä, mikä olisi juuri hänen tehtävänsä tällä matkalla. – Koin, että leskien kanssa seurustelun lisäksi minun tulee käydä jokaisella kylällä, jonne päivittäin viedään ruokaa One Way -kylän keskuskeittiöstä. Näillä

kylillä tapaisin kaikki ne vanhat miehet, jotka tarvitsisivat apua, mutta joille ei vielä ole ollut varaa rakentaa omaa taloa One Way -kylälle. Niin Marjo kiersi ruokakuljetusten kanssa lähikylillä ja tutustui useisiin kymmeniin avun tarpeessa oleviin vanhuksiin. Myös miesvanhukset tarvitsevat apua – Tapasin myös todella monia miehiä, jotka ovat tämän ruoka-avun piirissä. Varsinkin yksi heistä oli sen arvoinen, että jo hänen takiaan minun kannatti lähteä tälle matkalle. Mies on mielestäni uskossa ja hänen katseensa oli tavattoman liikuttava – pelkillä silmillään hän kertoi paljon omasta tilanteestaan. Kaikilla kylien miehillä ei ole edes kattoa päänsä päällä. Osa taas on niin huonokuntoisia, etteivät he pysty itse hakemaan ruoka-annostaan kylän keskusaukiolta, vaan se viedään perille asti majaan. Ruoan lisäksi One Way Mission pitää huolen myös siitä, että kylien vanhukset saavat tarvitsemaansa terveydenhuoltoa ja vaateapua. – Rukousaiheeksi Raportin lukijoille haluan jättää koko Intian One Way -kylän, Marjo toteaa. – Tuo aitojen ympäröimä vihreä keidas on elävä, pieni kristillinen yhteisö keskellä monin tavoin kuohuvaa hinduvaltiota. Rukoillaan, että Herra antaisi kylän ja sen asukkaiden elää turvassa jatkossakin.


RAPORTTI

28

INTIA

NEW HOPE -LASTENKOTI Kummituki: 44,00 €/kk 2/2018 Viite: 2804 COLLEGEIKÄISTEN TUKI Koulumaksu: 350,00 €/lukuv. Viite: 1711

TEKSTI JA KUVA IRMELI KOJONEN

Lapset – Jumalan silmäterät Vierailimme tammikuussa New Hope -lastenkodilla. Ihaninta oli yhdessä vietetty aika, kun saimme jutella ja touhuta lasten kanssa. Pojat asuvat uusien viranomaissäännösten mukaisesti nyt toisissa tiloissa jonkin matkan päässä, mutta tulivat lastenkodille aina vierailupäivinämme.

N

ew Hope -kodin lapset ja nuoret esittelivät innoissaan lastenkotia, omia kaappejaan sekä puutarhaa, jossa kasvaa tomaatteja, yrttejä ja hedelmiä lastenkodin omaan pöytään. Riemu oli rajaton, kun he näkivät heille tuliaisiksi lähetetyt pehmopandat. Ostimme paikan päältä vielä urheiluvälineitä: palloja, frisbeitä sekä kriketti- ja sulkapallomailoja. Ja niin meidät vedettiin ilohuutojen kera mukaan pihamaalle pelaamaan. Muistimme pienillä tuliaisilla myös lastenkodin työntekijöitä: iäkästä avioparia, joista mies toimii lastenkodin porttivahtina ja puutarhurina ja vaimo vastaa tyttöjen talosta. He ovat vanhoja ja vakaita kristittyjä ja nauttivat lasten arvonantoa. Lastenkodin sairaanhoitajalle toimme ­stetoskoopin. MUUTOS NÄKYY LAPSISSA Oli ilahduttavaa nähdä muutos, joka oli vuoden aikana tapahtunut varsinkin viimeksi tulleissa lapsissa. Esimerkiksi 9-vuotias Sravani-tyttö oli lastenkodille tullessaan vakava ja sisäänpäin kääntynyt, mutta nyt ensimmäisten joukossa järjestämässä pallopeliä. Muutos näkyy myös hyvänä koulumenestyksenä. Monista villeistä pojanviikareista on varttunut iloisia ja

toimeliaita poikia, jotka kykenevät nyt keskittymään koulutyöhön. On hienoa havaita kotia johtavan Prathibha Kodalin lämminhenkinen pedagoginen ote jokaisen lapsen kohdalla. Hän ohjaa ja neuvoo aina kannustaen ja huomioi lapset yksilöinä. UUSIA NUORIA VALMISTUU AMMATTIIN Olemme kiitollisia siitä, että New Hope -lastenkoti on voinut toimia kaikki nämä vuodet. Erityisen kiitollisia olemme jokaiselle tukijalle, joka on muistanut näitä pieniä taloudellisesti tai rukoillen. Muutoksen näkeminen näiden lasten elämässä sekä nuorissa tapahtunut kasvu koskettaa sydäntä. Vielä kevään ja kesän aikana New Hope -kodilta valmistuu viisi nuorta. Yksi on oma kummipoikamme, josta tulee fysioterapeutti. Tämän äitinsä ja isänsä jo varhain menettäneen kodittoman pojan elämä sai uuden suunnan, kun hän pääsi 10-vuotiaana New Hope -kotiin turvaan ja hoivaan ja pääsi kouluun. Arasta pojasta on vuosien varrella varttunut vastuuntuntoinen ja tasapainoinen nuori mies, joka valmistuttuaan voi työssään tehdä paljon hyvää. Tänä vuonna valmistuvien nuorten joukossa on myös opettajia ja sähkömiehiä. Heitä kaikkia katsellessa kiitos täyttää sydämen. Saamme elää ihmeitä todeksi!


2/2018

29

Iloa sydämiin Matkaan kuuluu toki myös vastoinkäymisiä. Oli matkaripulia ja toisella kuumeilua; kolmannen jalat olivat reissusta turvoksissa. Joku kiljahti ääneen, kun torakka kipitti keittiön lattian poikki, toinen juoksi irvisteleviä apinoita pakoon. Hyvä mieli vaihtui hetkeksi ärtymykseksi, kun apinalauma repi vastapesemämme pyykit alas narulta punaiselle hiekalle. Ei auttanut muu kuin ryhtyä uudelleen pesutoimiin – ja rukoilla Herralta uusia voimia päivälle. Olihan ilo Herrassa meidän ­m atkalaistenkin ­väkevyys!

ILOA SYDÄMESSÄ! Teksti: Laura Pekkarinen Kuva: Paavo Pekkarinen

Intialaiset ystävämme voivat olla köyhiä, mutta silti – tai ehkä juuri sen vuoksi – hymy on usein herkässä ja ilo pursuaa ylitse, kun jotain pientä hyvää tapahtuu tai kun jotakin saadaan tai annetaan eteenpäin lahjaksi. Intiassa osataan olla kiitollisia siitäkin, mikä meidän länsimaisten silmissä on pientä.

K

iitollisia ollaan toki myös isommista asioista, jolloin intialainen usein pistää tanssiksi. Näin ainakin itse olen havainnut. Vietin tammikuussa jälleen aviomieheni ja suomalaisryhmän kanssa kolme ihanaa viikkoa Intiassa ja tapasin niin One Way -kylän asukkaita kuin Suravaramin katulapsiakin. Vaikka lapsityön jatkolle on asetettu monia uusia vaatimuksia, itse lapset voivat One Way -kylällä hyvin. Kaarisillan tyttöjen orpokotiin muuttaneista katulapsikeskuksen tytöistä on tullut yksi iso, iloinen porukka jo aiemmin kylällä asuneiden tyttöjen kanssa. Pienillä tytöillä on iltapäivällä koulun jälkeen aikaa leikeille; vanhemmat tytöt tulevat koulusta vasta, kun ilta on jo pimentynyt. Illalla peseydytään, pelataan, syödään ja rukoillaan. Monesti me suomalaiset saimme ujuttautua mukaan lasten arkeen. Hiuksiamme kammattiin ja letitettiin, meitä pyydettiin ottamaan valokuvia ja vedettiin mukaan leikkeihin. – Laura, tanssi meille, kuului välillä pyyntö, mutta arkana tyydyin vain katselemaan, kun tytöt itse pyörivät, taputtivat ja lauloivat värikkäät helmat hulmuten.

Oma kummi innostaa – Sinulla on kummiäiti ja -isä Suomessa, kerroin uusille katulapsille, niin tytöille kuin Suravaramin pojillekin, jotka olivat saaneet kummit Suomesta. Kerroin kummien terveiset ja toistelin lapsille heidän nimiään. Ilmassa oli innostusta, kun jokainen lapsi halusi kuulla omasta kummistaan. Myöhemmin näytin yhdelle tytölle hänen kummiensa kuvaa ja kuiskasin: – Thanusha, sinun kummisi ovat minun äitini ja isäni. – Aka! huusi Thanusha minulle ja hyppeli ilosta. ’Aka’ on telugun kieltä ja tarkoittaa isosiskoa. Matkan loppuajan koetin huomioida Thanushaa enemmän, sillä tarvitsevathan ”pikkusiskot” aivan erityistä rakkautta. Vietimme aikaa myös vammaisten nuorten parissa. Heistä muutama kuuro nuori opiskelee ompelutaitoja tomeran opettajanaisen johdolla. He esittelivät meille hienoja lastenvaatteita, pikkuruisia mekkoja ja pukuja. Suu oli hymyssä ja silmistä hohti: ”Katso, minä osaan!” Nämä helposti yhteiskunnan ulkopuolelle jäävät vammaiset nuoret saavat vahvistusta elämälleen oppimalla tämän kaltaisia ammattitaitoja. Niin tapahtui myös sinä pelipäivänä, jolloin me suomalaiset olimme järjestämässä nuorille leikkejä. Piirreltiin, palloiltiin ja käytiin vesipallokisaa. Nuoret näyttivät, miten heillä on kädentaitoja ja taiteellista silmää vammoista huolimatta. Iloitsimme yhdessä heidän kanssaan. Ajattelin, että nämä lapset ja nuoret ovat kauniita ja arvokkaita, jokainen heistä. Jokaisen puolesta Jeesus on halunnut kuolla, ihan niin kuin sinun ja minunkin.

Tapasimme myös One Way -kylän leskiä. He puhuivat meille innokkaasti telugua, ymmärsimme tai emme. Meitä otettiin kädestä ja johdettiin pieniin majoihin, joiden lattiat oli lakaistu siistiksi ja pedit sievästi pedattu. Saimme myös siunata monia ja rukoilla terveysongelmien puolesta. Yhtenä päivänä hemmottelimme leskiä hieronnalla, hoidimme kynsiä ja lauloimme heille. Lesket nauttivat, ja lopulta innostuimme ylistämään Herraa – liikkeiden kera. Silloin minäkin uskalsin tulla ulos kuorestani ja hyppelin riemusta muiden mukana. Ohjelmatuokion jälkeen eräs leski tuli luokseni, osoitti sydäntään ja henkäisi Santosh, joka tarkoittaa ’Sydämessäni on ILO’. Tuo hetki jäi elävästi mieleeni. Oli siunattua saada olla levittämässä iloa, ja sillähän on tapana tarttua!

HALUATKO INTIA-KUMMIKSI? Intiassa on jatkuva tarve uusille kummeille. Orvon kummimaksu on 44 € /kk, katulapsen, vammaisen ja lesken 40 €/kk ja pastorin kummituki 50 € /kk.

KUMMISIHTEERIT: Raili Saloseutu (orvot) ­040 5349 531 raili.saloseutu@hotmail.com

Henna Karjalainen (katulapset) 040 591 9587, hennakar@hotmail.com

Marjo Nieminen (lesket) 040 7403 484 marjohelena.nieminen@hotmail.com Ritva Korpiniemi (vammaiset) 040 586 2944, ritvahelenak@gmail.com

I­ rmeli Kojonen (New Hope -työ) 044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com

Intian työ puh. 050 381 4864 intia@onewaymission.fi


RAPORTTI

30

2/2018

VENÄJÄ

Koiviston lastenkodin entisiä lapsia

Toimelias Groutin pariskunta ja Sergei

Hyvää hedelmää TEKSTI JA KUVAT KRISTIINA WILEY

Lastenkodista valoisa tulevaisuus

Pitkäaikaiset ystävämme Richard ja Judy Grout palasivat työsaralleen Viipurin Kristilliseen keskukseen tänä vuonna jo tavallista aikaisemmin, tammikuun lopussa. He jatkavat työtään uusin voimin vietettyään muutaman kuukauden USA:ssa ystävien ja perheen parissa.

T

oimettomia Groutit eivät olleet Yhdysvalloissakaan, sillä kun seurasin Facebookin kautta tämän veteraanipariskunnan matkoja ja kokouskiertueita siellä, heikompaa voisi pyörryttää! He ovat sentään molemmat yli 70-vuotiaita ja lähtivät ensimmäisen kerran Venäjälle 50-vuotiaina. Kristillisen keskuksen työ on ollut ihailtavaa siitä saakka: heillä on yli 100 vankilaa käsittävä Raamattu-kirjekurssiohjelma, jota hoitaa kymmenkunta vapaaehtoista. Keskuksessa pidetään viikoittain kokouksia syrjäytyneille ja huono-osaisille sekä jaetaan ruokaa ja muuta apua.

Lastenkodin hyvä hedelmä

Tukea koulutukseen

Lastenkotikäynnit ovat muuttuneet nuorten aikuisten illoiksi, joissa entiset lastenkotilapset saavat hengellistä ohjausta, babushkan ja dedushkan rakkautta, sydämellisyyttä ja elämänohjeita – eväitä, joita vaille monet ovat omassa perheessään jääneet. Myös One Way toimittaa heille avustusta ja näin osallistuu kyseiseen työhön. Monet Koiviston lastenkodin entiset lapset ovat löytäneet tiensä Groutien kotiin, sillä pariskunta osallistui useana vuonna myös One Wayn kesäleireille Kallvikissa ja oppi siten tuntemaan lapsia. On ollut ilo huomata, miten reippaita ja kunnollisia nuoria lastenkodin lapsista on tullut – nuoria, joilla on periaatteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Se on suuri asia, kun tilastojen mukaan noin puolet lastenkotitaustaisista päätyy vankilaan ja haaksirikkoon elämässään.

Valentina Kutuzova, One Wayn lähetti Karjalassa, on päättänyt aloittaa uudestaan kylätyön Käkisalmen ympäristössä muutaman ystävän kanssa. Rukoillaan työlle menestystä ja varjelusta! Kirvun narkomaanikoti jatkaa toimintaansa uudistunein voimin. Kodissa on käynyt useita vierailijoita opettamassa ja vahvistamassa niin henkilökuntaa kuin kuntoutujia. Olga Gulevataja ja lapset voivat hyvin. Jatkamme heidän tukemistaan erityisesti lasten koulutuksen osalta. Voit tukea perhettä viitteellä 2820 One Way Missionin tilille FI56 2058 1800 0076 71 Venäjän työ puh. 044 515 2500 venaja@onewaymission.fi


2/2018

31

UGANDA

Uusi kaivo Lusikizin kylään Teksti: Arto Mäki-Nevala Kuva: Mark Lugayizi

Pian myös Lusikizin kylä saa puhdasta vettä.

kerta, kun ihminen ottaa lasillisen vettä valmistuneista kaivoista, se voi puhutella ja tuoda Jumalan valtakunnan konkreettisesti hänen elämäänsä. Työntekijämme Markin mukaan moni ihminen on vesiprojektin sivutuotteena Kokemuksia valmiista oppinut tuntemaan Kristuksen ja huokaivoista mannut, kuinka Jumala toimii meidän Kahden valmiin kaivon perusteella on jo elämässämme. havaittu, että lasten koulupoissaolot ovat vähentyneet huomattavasti, kun pitkiä ja Tue kaivohankettamme! aikaa vieviä vedenhakumatkoja ei enää ole. Myös likaisen juomaveden aiheuttamat sairaudet ja sen myötä sairauspois- Kaivohanke jatkuu edelleen, ja neljäs kaisaolot ovat vähentyneet. Oppimistulokset vo on tarkoitus porata lähiaikoina. Moni ovat parantuneet terveyden kohennuttua. kylä tarvitsee yhä puhdasta juomavettä. Kaivoista vettä hakevat ihmiset näkevät Voit tukea kaivohanketta lahjoittamalla ja muistavat joka kerta, että Jumala ja Hä- haluamasi summan One Way Missionin nen seurakuntansa ovat tehneet mahdolli- keräystilille FI56 2058 1800 0076 71, viite seksi puhtaan juomaveden saamisen. Joka 2817 (kaivohanke).

Ugandassa on meneillään sadekausi ja sateita on saatu runsaasti, mikä on viivästyttänyt kaivohanketta. Seuraavat kaksi kaivoa piti porata jo aiemmin, mutta raskasta kalustoa ei saatu paikan päälle sateen pehmentämien teiden takia.

P

ääsiäisen jälkeen olosuhteet ovat kuitenkin muuttuneet sen verran, että porauskalusto saatiin liikkeelle. Muutamia päiviä kestäneiden porausten jälkeen reikä on nyt valmis ja veden tuotto siinä hyvä. Kaivolle odotetaan n. 500–700 käyttäjää. Alueen pääelinkeino on karjanhoito, ja kaivovettä hyödyntää n. 3 000 eläintä. Lusikizin kylän porakaivo vähentää aikanaan myös Bugalyan kaivon suurta käyttäjämäärää. Jäämme odottamaan kaivon valmistumista ja vesianalyysin tuloksia.


32

RAPORTTI

2/2018 Israelin sydämessä palaa näky lasten auttamisesta.

UGANDA

Kummipojasta opettajaksi

TEKSTI LEENA KINNUNEN JA SSIKUBWABO ISRAEL KUVAT ARTO MÄKI-NEVALA JA MIRVA BAGWELL

Ruandasta kotoisin oleva Ssikubwabo Israel on rohkaiseva esimerkki köyhä ja hän halusi käydä koulua. RukoukUgandan kummityön tuloksista. Suomalaisen kummin avulla Israel pystyi sista huolimatta kummia ei heti löytynyt. Isä ja uusi äitipuoli auttoivat Israelia jatkamaan opintojaan ja antaa nyt hyvän kiertää opettajana Agape-keskoulunkäynnissä, mutta hän joutui myös kuksen koulussa. tekemään töitä kaduilla ja pelloilla yli kaksi vuotta saadakseen riittävästi rahaa Rankka matka opettajaksi menettäneiden ihmisten, varsinkin lasten, opiskeluun yläasteella (secondary school). itkua ja huutoa; pelkoa tapetuksi tulemi- Tilanne paheni, kun isä myi kaiken omaiAgape-keskuksen koulu on alueella tärkeä, sesta, isä kävelemässä pitkän sillan yli suutensa ja hävisi perheineen kertomatta ja oppimistulokset ovat hyviä. Koulu tekee kantaen häntä hartioillaan, ruoan puute ja asiasta Israelille ja tämän veljelle. lisäksi tärkeää hengellistä työtä lasten pitkä kävelymatka Ugandaan. parissa. Niin myös Ssikubwabo Israel, Elämää muuttava kummi 26-vuotias opettaja, joka on muutaman Uudenvuoden rukouspyyntö vuoden ajan opettanut Agape-keskuksen koulussa. Tie opettajaksi ei ole ollut kuiKun Wilson kuuli pojan tilanteesta, hän tenkaan helppo. Israel tuli isänsä ja veljensä kanssa lopulta otti Israelin kotiinsa, vaatetti tämän ja oli Israel syntyi alun perin Länsi-Ruandas- Muleeten kylään, jossa elämä oli taistelua hänelle kuin isä. Yläasteen viimeisellä sa. Nimekseen hän tosin vaihtoi Israelin jokapäiväisestä leivästä. Hän pystyi kui- luokalla Israel sai rukoilemansa kummin vasta myöhemmin uskoon tulonsa jälkeen. tenkin käymään Agape-keskuksen koulua Suomesta ja pystyi jatkamaan opintojaan. Israelin äiti kuoli Ruandan kansanmur- ja kuuli usein Wilson Sentongon saar- Hän valmistui ala-asteen opettajaksi vuonhassa pojan ollessa vielä pieni. Isä pakeni naavan. 15-vuotiaana Israel otti Jeesuksen na 2015, minkä jälkeen hän palasi opettaRuandasta yhdessä Israelin ja tämän vastaan yli yön kestäneen rukouskokouk- maan samaan Agape-keskuksen kouluun, vanhemman veljen, Juliuksen, kanssa sen aikana. jossa oli aikoinaan itse opiskellut. Israel Ugandaan. Wilson kehotti lapsia ja nuoria joka uusi- opettaa mm. ylimpiä 6. ja 7. luokkia ja pitää Israel muistaa ajasta hyvin vähän, mutta vuosi kirjoittamaan uuden vuoden rukous- erityisesti matematiikan opettamisesta. Lijoitain muistikuvia paosta ja isän myö- pyyntönsä paperilapulle ja rukoilemaan säksi hän toimii aktiivisesti seurakunnassa hempien kertomusten pohjalta on jäänyt: niiden puolesta. Israel kirjoitti haluavansa nuorisopastorina ja ylistysryhmässä. ampumisen ääniä päivin ja öin; läheisensä kummin, koska hänen perheensä oli hyvin Yhteys isään ja tämän uuteen perheeseen


2/2018

33

Aika palauttaa koepaperit opettajalle!

AJANKOHTAISTA UGANDASTA MOOTTORIPYÖRÄ JA POJILLE LASTENKOTI Teksti: Leena Kinnunen

Uusi toimistohuone varusteineen ilahduttaa Ugandan lähetyskentällä. Paraikaa rakenteilla on myös lastenkoti pojille, ja haaveissa on moottoripyörä perheisiin tehtäviä kotikäyntejä varten. on vuosien kuluessa löytynyt uudelleen, ja isäkin on tullut uskoon. Israel on kiitollinen Jumalan uskollisuudesta ja huolenpidosta. Sitä samaa apua, mitä hän on saanut kokea, hän haluaa nyt olla jakamassa toisille. Näky lapsityöstä Israelin sydämessä palaa näky kasvattaa haavoittuvassa asemassa olevista lapsista opetuslapsia. Pienistä tuloista huolimatta hän tukee henkilökohtaisesti jo viiden lapsen koulunkäyntiä Agape-keskuksen koulussa. Israelin haaveena on saada 2,5 hehtaaria maata, jota hän voisi viljellä ja auttaa tarpeessa olevia lapsia, erityisesti pakolaisia ja katulapsia. Hänen unelmansa on myös jonain päivänä aloittaa oma koulu orvoille Mubenden alueella. Kysyttäessä, miksi lasten koulunkäynnin tukeminen on hänestä tärkeää, Israelilla on heti vastaus valmiina: – Kummiohjelman kautta lapset oppivat Jumalan sanaa, voivat opiskella ja saavat ammatin, jolla he voivat elättää itsensä. He saavat myös terveydenhoitoa. Lasten luonne ja kyvyt kehittyvät perhetaustasta huolimatta, ja he löytävät Jumalan kutsun elämäänsä. Nuoresta iästään huolimatta Israelin sanoissa on suurta viisautta: – Suurta ei ole rikkaus vaan se, että auttaa muita saavuttamaan Jumalan potentiaalin. Kummit ovat siinä mielessä sankareita. Perintö, jonka voin jättää jälkeeni, ei ole rikkaus, vaan ne lapset, joiden elämää kosketan ja ne sukupolvet, jotka voivat muuttua, koska rakennan perintöni sukupolviin. Mitäpä siihen voi enempää lisätä. Agape-keskuksen koulun haasteet Koulutyö Agape-keskuksessa on ollut tämän vuoden alusta lähtien suurien haasteiden keskellä. Muleeten kylällä aloitti vuoden alussa toinen koulu, johon on siirtynyt

tai liittynyt uutena oppilaana noin 120 esikouluikäistä lasta. Tämä on taloudellisesti suuri haaste Agape-keskuksen koululle, koska suuri osa lapsista on siirtynyt toiseen kouluun, mikä on vähentänyt koulun tuloja. Koulu kamppailee nyt opettajien palkkojen ja muiden pakollisten maksujen, kuten lasten kouluruoan, koulukirjojen ym. kanssa. Onneksi opettajien määrä on saatu vielä pidettyä riittävänä suhteessa lasten määrään, ja opetus sinänsä sujuu hyvin. Koulussa on panostettu viime aikoina erityisesti lapsiin, joilla on oppimisvaikeuksia tai joille oppiminen on hidasta. Oppimistulokset ovat tukiopetuksen myötä olleet hyviä. Agape-keskuksen koulu tarvitsee nyt erityisen paljon rukousta ja johdatusta koulutyöhön sekä lisää kummeja ja tukijoita lapsille, jotta saisimme edelleen ylläpidettyä koulua.

TULE MUKAAN UGANDAN KUMMIKSI Haluaisitko sinä olla kummina yhdelle lapselle ja siten muuttamassa yhden lapsen tai jopa kokonaisen sukupolven elämää? Useat lapset odottavat kummia voidakseen käydä koulua. Myös opettajille ja koulutyölle yleisesti kaivataan tukijoita. Kummimaksu on sekä lapsille että työntekijöille 30 €/kk. Ota yhteys Ugandan työn koordinaattori Leena Kinnuseen, puh. 040 767 5556, uganda@onewaymission.fi.

Ugandan työ puh. 040 767 5556 uganda@onewaymission.fi

K

ummityön puitteet Ugandassa ovat parantuneet uuden toimistohuoneen myötä. Toimistoa on vähitellen varusteltu, ja sinne on saatu mm. aurinkopaneelit, internetyhteys ja tulostin. Tämä helpottaa kummiasioiden hoitamista ja yhteydenpitoa, kun niiden takia ei tarvitse käydä kaupungissa asti. Moottoripyörällä lasten luo Kummityöntekijämme vierailevat säännöllisesti lasten kotona, mikä on tuottanut hyvää hedelmää. Lasten elinolosuhteet ovat parantuneet, ja lapsilla on ollut vähemmän poissaoloja koulusta. Tarpeena on kuitenkin saada moottoripyörä, mikä helpottaisi kotikäyntejä ja muidenkin asioiden hoitamista. Moottoripyörää joudutaan nyt jatkuvasti vuokraamaan. Pyörän hinta on noin 1 000 euroa. Kiitos, että muistatte moottoripyörähanketta rukouksin! Koulun loma-aikana lapsilla on ollut hengellisiä lastenleirejä, joihin kummiohjelmassa olevat lapset ovat voineet osallistua. Agape-keskuksessa on aloitettu toisen lastenkodin rakentaminen. Tämä lastenkoti on tarkoitettu pojille, jolloin toinen rakennus jää pelkästään tyttöjen käyttöön. Rakennusta voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Se voi toimia pojille koulun asuntolana ja tietokoneluokkana, kunhan kouluun saadaan tietokoneita, sekä isompien vuosittaisen konferenssien aikana myös miesten majoitustilana.


34

RAPORTTI

VIRO

TEKSTI ESA-PEKKA MATTILA KUVA MIKA PAKARINEN

Lähetä leipäsi veden yli Tutkimukset Euroopan hengellisestä tilasta kertovat karua kieltään. Ihmiset vieraantuvat Jumalasta, kirkkoja suljetaan, ja jumalattomia lakeja säädetään vauhdilla. Erityisen surullinen tilanne on naapurimaassamme Virossa.

2/2018


2/2018

35

V

iro on hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan Euroopan toiseksi uskonnottomin maa. Tšekki on kärkisijalla ja toinen naapurimaamme Ruotsi on kolmantena. Erityisen huolestuttavaa on lukea siitä, miten virolaiset nuoret ja nuoret aikuiset ovat vieraantuneet hengellisistä asioista. Pitääkö seurakunnan todeta masentuneena, että tilanne on vaikea eikä mitään ole tehtävissä? Vai voisimmeko nostaa päämme, uskoa evankeliumin voimaan ja lähteä liikkeelle tavoittamaan sukulaiskansaamme? Kristus on elinehtomme

Me haluamme auttaa Viron seurakuntia ja seistä heidän rinnallaan yhteisessä taistelussa sielujen voittamiseksi. Me tahdomme rukoilla virolaisten puolesta, jotta he kääntyisivät vielä suurin joukoin Jeesuksen puoleen. Tahdomme rukoilla, että naapurimaamme seurakunnat voisivat kokea Pyhän Hengen virvoitusta ja olla kuin kirkas majakka pimeyden keskellä. Mutta haluamme myös tehdä oman osuutemme: mennä ja julistaa ilosanomaa paljon kärsineen ja Jumalasta vieraantuneen kansan keskelle.

Meidän tehtävämme Mitä meidän tulisi nyt tehdä? Saarnaajan kirjassa sanotaan: ”Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen. Anna osa seitsemälle, kahdeksallekin, sillä et tiedä, mitä onnettomuutta voi tulla maahan.” (Saarn. 11:1–2)

Lähdetään rohkeasti liikkeelle viisautta ja Pyhän Hengen johdatusta rukoillen. Rukousten kautta Jumala muokkaa virolaisten sydänten maaperää valmiiksi vastaanottamaan Jumalan sanan. Haastammekin kaikkia mukaan rukoilemaan sekä tuleSanansaattaja ammuttiin maan mukaan kesän Tallinnan aktioihin sekä erikseen ilmoitettaville raamatunjaSuomea on siunattu vuosikymmenten komatkoille. Rukoillaan myös sitä, että saatossa ylenpalttisella armolla. Toisen Herra avaisi tahtonsa mukaisesti ovet yhä maailmansodan aikaan maamme presi- laajempaan työhön Virossa. dentti ohjasi meidät luottamaan ainoaan todelliseen turvaan: Jumalaan ja Hänen sanaansa. Toisin kävi Virossa. Lähteet: 1930-luvulla profeetta Karl Reits saar- seurakuntalainen.fi nasi Tallinnan kaduilla ja toreilla yksin- Andres Kirjamägi, kertaista sanomaa: ”Hätä on tulossa. Prohvet Karl Reits ja Eesti saatus Tehkää parannus. Rangaistukset kohtaa- Stanislav Sirel (toim.), Turu prohvet vat kansaamme, ellemme käänny ja jätä syntielämää.” Hänen sanomansa kuitenkin hylättiin. Häntä heiteltiin mädillä tomaateilla, häntä pilkattiin ja häneltä kiellettiin puhuminen kirkoissa. Lopulta hänet amTULEVAT AKTIOMATKAT muttiin perunapellolle vuonna 1941. Viron kansan historian suunta kulki vääla 9.6. päivä Tallinnassa jäämättä kohti synkkää pimeyttä ja kovia la 16.6. päivä Tallinnassa koettelemuksia. Tapahtui juuri niin kuin Jumalan sanansaattaja oli profetoinut, ja Neuvostoliitto valloitti maan. SeuraavakIlmoittautumiset 10.5. mennessä: si 50 vuodeksi Viron kristikansa joutui leena.metsamaki@onewaymission.fi ahtaalle ja Jumalan sanan julistus kävi Laivalipun ja aamiaisen vaikeaksi.

Raamatunjakomatkoilla olemme huomanneet, kuinka juuri nuoret ja nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita kuulemaan Jumalasta ja Raamatusta sekä valmiita käymään syvällisiäkin keskusteluja elämän tärkeistä asioista. Virolaisten nuorten sydämet eivät ole lukitut, vaikka tilastot antaisivatkin sellaisen vaikutelman. Ennemminkin vaikuttaa siltä, että monet heistä miettivät aidosti elämän tarkoitusta ja vertailevat erilaisia uskomuksia keskenään. Matkoillamme olemme kohdanneet buddhalaisia, ateisteja, saatananpalvojia, alkoholisteja, materialisteja, jehovantodistajia, narkomaaneja ja skeptikkoja. Moniarvoisessa nuorten maailmassa sydämen maaperä on avoimen tutkiva eri vaihtoehtoja kohtaan. Mitä kristityillä sitten on tarjota virolaisille nuorille? Onko Jeesus vain yksi vaihtoehto monien samanveroisten vaihtoehtojen joukossa? Ei suinkaan! Jeesuksen suvereeni vetovoima on siinä, että Hän ei ole ainoastaan vaihtoehto vaan elinehto. Jeesus on ahdas portti ja kapea tie, Hän Jumala varoittaa ja rakastaa on kompastuskivi ja loukkauksen kallio. Jeesus on tie elämään, Hän on ainutlaatui- Jumala oli antanut lupauksensa mukaan nen ja ihmeellinen. Hän on alku ja loppu, varoituksensa kuulua virolaisille samalla kaiken Luoja ja ylläpitäjä. tavoin kuin hän oli halunnut auttaa israelilaisia. ”Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti jo varhain ja aina uudestaan heille varoitukJeesus on sia sanansaattajiensa kautta, sillä hän sääli lähettänyt meidät kansaansa ja asumustaan.” (2.Aik.36:15) Mutta varoituksia ei uskot­tu. Jeesus antoi seuraajilleen tehtäväksi menJumala on kuitenkin armollinen ja nä ja julistaa evankeliumia kaikille luo- täynnä rakkautta ihmistä kohtaan. Hän ei duille. Apostoli Paavali on aivan samoilla haluaisi kenenkään joutuvan kadotukseen, linjoilla Jeesuksen kanssa kirjoittaessaan vaan tekevän parannuksen. Sen tähden roomalaisille: ”Mutta kuinka he huutavat Jumala on lähettänyt uskollisesti profeetavuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuin- toja, jotka kehottivat kansaa kääntymään ka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole pahoilta teiltään ja palaamaan Jumalan kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei luo. ”Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilole julistajaa?” (Room. 10:14) moittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.” (Aamos 3:7)

hinta n. 50 €.

Raamatunjakomatkat sovitaan erikseen!

Tiedustelut Viron työstä ja raamatunjakomatkoista:

viro@onewaymission.fi


RAPORTTI

36

2/2018 Lastenkodin askarteluhetki.

KIINA

Kiinassa etsitään uutta paikkaa lastenkodille Teksti: Leena Metsämäki Kuva: Jean

Pekingin Kauniit Satamat -lastenkoti etsii käyttöönsä uutta vuokrataloa. He pyytävät meitäkin rukoilemaan asian puolesta. Uusia lapsia on tullut kotiin, ja yhä uusia on tulossa. Kiina on tiukentanut lakejaan ja epäilys kristittyjä kohtaan on kasvanut. Silti Jeesukseen uskovat lienevät lojaaleimpia ja luotettavimpia myös valtion kannalta.

O

lemme olleet nykyisessä kodissa kuusi vuotta. Vaikka talo oli silloin vastavalmistunut, se on jo huonossa kunnossa ja homeen hajua on monissa huoneissa. Talo sijaitsee myös alueella, joka raivataan pois uusien tiehankkeiden alta. Rukoillaan, että Jumalan johdattama alue ja talo löytyisivät pian. Lapsia tullut ja tulossa Lastenkotiin on vastikään tullut useita uusia lapsia, ja osa heistä on jo ollut ensimmäisissä leikkauksissa. Jean kertoo, että valtion lastenkodeissa on yhä vähemmän pieniä lapsia, joita voisimme kotiin sijottaa. Sen sijaan isoja, jo kouluikäisiä lapsia olisi tarjolla paljon. Emme kuitenkaan voi vastaanottaa heitä, sillä meillä ei ole resursseja koulutukseen ja isojen vammaisten lasten hoitoon. Viime matkallamme näimme, millaista uusien lasten saapuminen on: he ovat peloissaan ja itkuisia. Jo valmiiksi kovia kokeneet lapset oireilevat muuton aiheuttamaa ahdistusta pitkäänkin. Rukoillaan näiden pienten ihmisten puolesta.

Kodilta lähteneet lapset Lastenkodistamme on adoptoitu lapsia yhdeksään maahan, yhteensä noin 130. Useat orpokotimme lapset ovat saaneet adoptiokodin Kiinasta ja ovat myöhemmin vierailleet kodissa adoptiovanhempiensa kanssa. Eräs poika, Moses, oli kodissamme usean vuoden ajan, ja onnistuimme löytämään hänen oman biologisen äitinsä. Äiti ei ole naimisissa ja oli siksi salaa hyljännyt lapsensa. Äiti kuitenkin halusi poikansa takaisin, kun häneen otettiin yhteyttä. Aluksi Moses vain vieraili äitinsä luona, mutta nyt he ovat asuneet yhdessä jo parisen vuotta. Jean on tukenut heitä kaikin tavoin, ja yhteiselo tuntuu onnistuvan. Hekin vierailevat kodissamme säännöllisesti. Kiinassa eletään murroksessa Helmikuun alussa Kiinassa tuli voimaan uusia lakeja, jotka ovat kuristaneet kristittyjen asemaa. Erityisesti kotiseurakunnat ovat tarkkailun alla. Myös meidän lastenkodissamme oli tehty kotietsintä sillä aikaa, kun Jean ja Paul vierailivat Yhdys-

valloissa. Rukoillaan erityistä varjelusta työntekijöillemme ja koko työlle sekä Jumalan suosiota kaiken ylle. Kiinaan on lähdössä toukokuussa pieni tiimi. Rukoillaan Jumalan johdatusta ja varjelusta sille.

RYHDY KAUNIIT SATAMAT -LASTEN KUMMIKSI Kiinan Kauniit Satamat -lastenkodilla on paljon pieniä lapsia, joista osa on vaikeasti sairaita. Lasten hoito on vaativaa ja myös taloudellisesti haastavaa. Kodille kaivataan lisää kummeja. Suurin osa lapsista lähtee hoitojen ja kuntoutumisen jälkeen adoptioon, siksi emme voi antaa kummille omaa nimettyä lasta. Silti tuki kummikannatuksen kautta on elintärkeää työmme jatkumiseksi. Kummisihteeri Elina ­Salojärvi puh. 050 566 6534 kiina@onewaymission.fi

Kiinan työ puh. 045 230 7949 kiina@onewaymission.fi


2/2018

37

MONGOLIA

Käsillä tekeminen on terapeuttista.

Vangit osallistuvat joukolla tilaisuuksiin.

MONGOLIASSA ELÄMÄ JATKUU TEKSTI LEENA METSÄMÄKI KUVAT MUNKHUU MAGSAR

tunnetuksi, onnistui hienosti. Pastori Seppo S. Kosonen piti aloituspuheen. Tuhattaituri Hillel Tokatzier laulatti ja nauratti yleisöä heprealaisilla sävelillä. Tiina Sinkkonen, Eric-Olof Söderström ja Thomas Törnroos tunnelmoivat Mahalia Jacksonin kappaleilla. Kuulimme uutisia ja esittelyä Mongolian työstämme. suuri joukko vankilan asukkaita. Keväälle Olemme kutsuneet Munkhuun ja Erikan ollaan suunnittelemassa myös suurehkoa ensi kesän konferenssiin. Rukoillaan, että jalkapalloturnausta. se onnistuisi ja Munkhuun terveys olisi niin hyvä, että he voivat tulla.

Talvi on ollut Mongolian naisten- ja miestentyössä erilaisten kurssien ja kädentaitojen aikaa. Kuukausittaiset käynnit Mungun Morit -miestenvankilassa maaseudulla vahvistavat vankien uskoa ja tuovat toivoa vankien ankeaan arkeen. Johtaja Munkhuun maksakirroosi on helpottanut, vaikka ei olekaan voitettu. Myös Helsingin Mongolia-konsertti maaliskuussa ­onnistui upeasti.

M

iesten- ja naistenkodin asukkaille on raamattukoulun lisäksi järjestetty kylminä talvikuukausina monenlaisia kädentaidon kursseja. Asukkaat ovat yllättävän taitavia. Kuukausien mittaan on syntynyt vaatteita, kenkiä, koriste-esineitä ja puukaiverrettuja huonekaluja. Käsillä tekeminen tuo myös sopivaa terapiaa alkoholismista toipuville asukkaille. Toukokuun alussa on taas luvassa raamattukoulun päättäjäiset. Vankilassa opiskellaan Raamattua

Kuuluisa radiotoimittaja vieraana Suosittu mongolialainen radiotoimittaja Shurenchimeg oli kuullut työstämme, jonka kautta niin moni on vapautunut alkoholismista ja saanut uuden elämän. Hän vieraili kodillamme ja teki radio-ohjelman aiheesta haastatellen asukkaitamme. Ohjelmasta tuli hyvä ja rohkaiseva kaikille.

Tukikonsertti oli hieno Työntekijämme käyvät maaseudun vankilassa säännöllisesti myös talvella haastavista sääoloista huolimatta. Raamattu- 10. maaliskuuta järjestetty tukikonsertti, luennot ovat suosittuja ja niille osallistuu jossa Mongolian työtämme tehtiin ­samalla

Tervetuloa Mongolian työn ystäväpiiriin Mongolian työmme ystäväpiiri on hyvin pieni. Jos Mongolia on sydämelläsi ja haluat tulla Mongolian työn esirukoilijaksi ja tukijaksi, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen mongolia@onewaymission.fi.

Mongolian työ puh. 045 2307 949 mongolia@onewaymission.fi


RAPORTTI

38

2/2018

NEPAL

Nepalissa ollaan odottavalla kannalla TEKSTI VIRVA SIIVOLA KUVA SAJI KURIAN

Kristittyjen tilanne on Nepalissa ennallaan. Evankeliointi ja kääntyminen kristityksi on lain mukaan kiellettyä. Koska lakia ei kuitenkaan noudateta kirjaimellisesti, työtä voidaan enimmäkseen tehdä kuten aiemminkin. Mutta varovaisuutta on noudatettava.

Illamin kirkon pastori perheineen.


2/2018

39

N

epalin kristittyjen tilanteen kiristyminen on näkynyt laajemminkin. Maa nousi vuoden 2018 tilastoissa ensimmäistä kertaa World Watchin kristittyjen vainoja koskevalle maalistalle ja heti sijalle 25. Maolaiset voittivat vaalit, ja uuden hallituksen odotetaan kumoavan lain, joka kieltää evankelioinnin ja kääntymisen. Näin kristityt saisivat enemmän vapautta. Edellisen ateistisen maolaishallituksen aikana eri uskonnoilla oli enemmän vapauksia kuin nykyisen hinduhallinnon aikana. Erityisesti kastittomat dalitit kääntyvät joukoittain kristityiksi. Saji ­K urian viestittikin äskettäin, että Nepalin kristillinen seurakunta kasvaa hurjaa vauhtia, ja kuten tiedämme, silloin kun vaino ja vastustus on kovaa, kristinusko kasvaa. Uusia seurakuntia ja pastorien koulutusta Koska ihmisiä kääntyy yhä enemmän kristityiksi, on Saji Kurianin työn tärkeimpänä työkohteena seurakuntien istutus ja pastorien koulutus. Aina kun jollakin alueella alkaa olla useampia kristittyjä, heille pyritään rakentamaan yhteinen kokoontumistila, meidän kielellämme kirkko. Nepalin kirkot tosin ovat Suomen näkökulmasta vaatimattomia ja huteria, mutta kuitenkin tiloja, joissa voidaan yhdessä palvella Jumalaa. Tämän vuoden puolella on vihitty käyttöön Baisepatin kirkko Kathmandussa. Viime syyskuussa Itä-Nepalin Jhapassa aloitettu Illamin kirkon rakentaminen jatkuu edelleen ja valmistuu sitä mukaa kuin varoja saadaan. Pastoreille on tarkoitus järjestää huhtikuussa 2018 oma kokoontuminen, jossa rukoillaan yhdessä, tutkitaan Sanaa ja suunnitellaan seurakuntien tulevaisuutta. Nämä tilaisuudet ovat olleet tärkeitä ja hedelmällisiä koko kristittyjen yhteisön kannalta. Muu toiminta Naisten raamattukoulun perustaminen on edelleen tavoitelistalla. Lastenkodin lapset voivat hyvin normaaleja talven flunssatauteja lukuun ottamatta ja menestyvät opinnoissaan. Työn piirissä olevista vammaisista ja puutteenalaisista huolehditaan, kuten ennenkin. Nepalin työ puh. 040 720 3670 nepal@onewaymission.fi

MALAWI

Tytöt kantamassa patjoja uuteen makuuhuoneeseensa.

PIENIMUOTOISTA AUTTAMISTYÖTÄ MALAWISSA TEKSTI HANNA TORVALDS KUVA BRAZIUS KACHALA

Viime syksystä lähtien olemme pystyneet välittämään Malawin työkentältämme vain huonoja uutisia. Olemme nyt kuitenkin löytäneet tavan, jolla voimme jatkaa pienimuotoista koululaisten ja opiskelijoiden auttamistyötä.

O

ne Way -projektissa aiemmin mukana olleet Moses Chinguma ja Brazius Kachala toimivat yhteyshenkilöinämme. Heidän avullaan voimme yhä tukea ja auttaa sekä opiskelevia, lahjakkaita nuoria että orpokodissamme asuneita lapsia. Vanhin orpokodin lapsista on jo valmistunut Secondary Schoolista hyvällä päättötodistuksella ja käy töissä, kunnes saa haluamansa opiskelupaikan. Neljä muuta orpokodin nuorta opiskelee Secondary Schoolissa ja asuu opiskelupaikkakunnallaan. Yhdeksän heitä nuorempaa orpokodin lasta on lähetetty Zomban lähellä sijaitsevaan sisäoppilaitokseen, jossa he jatkavat peruskouluaan ja saavat asunnon ja ylläpidon. Näin pystymme varmistamaan, että lasten koulunkäynti tuottaa tulosta ja he pääsevät eteenpäin elämässään. One Way -kylälle jäi enää pienin sisaruskolmikko ja kaksi poikaa, joilla on siellä oma hoitaja.

Kiitos Malawi-kummit! Lisäksi tuemme runsasta kolmeakymmentä kummiohjelmassamme pitkään ollutta nuorta, jotka ovat päässeet opiskelemaan Secondary Schooliin. Kaikkien näiden nuorten koulumaksut hoituvat niiden kummien tuella, jotka ovat lupautuneet jatkamaan Malawikummeina. Koska sisäoppilaitos on kalliimpi kuin tavallinen koulu, yhdelle lapselle tarvitaan nyt useita kummeja. Onneksi halukkaita kummeja on löytynyt riittävästi – se on suuri kiitosaihe. Yhteyshenkilömme Moses ja Kachala seuraavat tiiviisti lasten elämää ja edistymistä koulussa sekä auttavat myös, jos joku uusi lapsi on hädässä. Koska työkenttä on supistunut huomattavasti, useita kummisihteereitä ei enää tarvita. Malawissa monta vuotta työskennellyt Mervi Itälinna on nyt Malawin työkenttämme koordinaattori ja kummisihteeri. Jos haluat tulla mukaan tukemaan tätä pientä mutta tärkeää työtä, ota yhteys Merviin. Malawin työ puh. 045 230 7881 malawi@onewaymission.fi


RAPORTTI

40

2/2018

Ei kompromisseja

OPETUSRAPORTTI

USKOLLISUUDEN PALKKA Esa-Pekka Mattila

Jumala on uskollinen ja luotettava. Sen tähden meidän on tärkeää juurtua Häneen, joka ei koskaan hylkää eikä petä meitä, vaan pysyy aina uskollisena. Jumala on kuin järkähtämätön peruskallio jalkojemme alla; minkä Hän sanoo, sen Hän tekee.

K

un Jeesus meni oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkeinpyhimpään, Hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen ja toimi uuden liiton välimiehenä. Jeesus oli uskollinen Isän tahdolle aina ristinkuolemaan asti ja osti kuolemansa kautta meidät vapaiksi pimeyden vallasta. Raamattu puhuu uskollisesta Jumalasta lukuisissa kohdissa. Tässä on muutama esimerkki: 5. Moos. 7:9: ”Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä.” 1. Kor. 1:9: ”Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.” 2. Tess. 3:3: ”Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta.” 1. Tess. 5:24: ”Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen.” Jumalan lahjaa Paavali kirjoittaa kirjeessään: ”Hengen hedelmä on uskollisuus” (Gal. 5:22). Uskollisuus onkin Jumalan lahjaa. Emme kykene puristamaan sitä itsestämme. Voimme kasvaa uskollisuudessa siinä määrin kuin opimme tuntemaan Jumalaa ja turvaamaan Häneen, joka pysyy uskollisena meidän ailahteluistamme huolimatta. Me saamme laittaa luottamuksemme Jumalaan ja oppia hänestä. Hän kykenee vaikuttamaan Henkensä kautta meissäkin uskollisuutta. Ilman Häntä emme olisi tänään uskossa eikä elämässämme olisi hyvää hedelmää. Jumalan uskollisuuden tähden me olemme saaneet syntimme anteeksi ja meillä on iankaikkinen elämä. Jumalan uskollisuudella on hyvä hedelmä, ja samoin jokaisen Jumalan lapsen uskollisuudella on hyvä vaikutus. Jumala kutsuu meitä elämään uskollisesti arkisissa tehtävissä perheessä, työssä, opinnoissa

ja vapaa-ajanvietossa. Ei ole vähäpätöistä, että pyrimme uskollisuuteen elämän pieniltä ja mitättömiltäkin näyttävissä asioissa. Kolme uskollista miestä Tarkastelemme kolmen Vanhan testamentin henkilön elämää miettien, mitä voimme oppia heidän esimerkistään. Daniel, Esra ja Nehemia olivat miehiä, jotka rakastivat Jumalaa, kunnioittivat Häntä ja pitivät Hänen lakiaan arvossa. He eivät suostuneet tekemään kompromisseja, vaan pysyivät uskollisina kaikessa. Heidän uskollisuudellaan oli siunaus, joka ei koskettanut ainoastaan heitä itseään, vaan myös koko kansakuntaa. Daniel Baabelin kuningas Nebukadnessar valloitti Jerusalemin ja vei Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin. Joukossa oli myös nuori Daniel ystävineen. Daniel eli vieraalla maalla valloittajakansan vankina ja koki oletettavasti monia tunteita ja kiusauksia. Hänellä olisi ollut monta syytä lannistua ja katkeroitua olosuhteiden puristuksessa, mutta niin hän ei tehnyt. Daniel rakasti Jumalaa ja halusi pysyä uskollisena Herralleen haastavassakin elämäntilanteessa. Raamattu kertoo hänestä näin: Dan. 1:8: ”Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa.” Daniel oli tehnyt sisimmässään valinnan. Hän ei antautuisi epäjumalanpalvelukseen millään tavoin. Daniel tunsi Mooseksen lain, jonka Jumala oli antanut kansalleen varjellakseen sen puhtaana. Siksi Daniel kieltäytyi nauttimasta kuninkaan ruokaa ja viiniä ja pyysi sen sijaan kasvisruokaa ja vettä.

Kyseessä ei ollut ymmärtääkseni kannanotto kasvisruoan puolesta, vaan Daniel ei halunnut joutua syömään tai juomaan pakanallisin menoin epäjumalille uhrattua ruokaa ja viiniä, verta, tai mitään, minkä Mooseksen laki määritteli saastaiseksi. Daniel teki valintansa Jumalan pelon ja omatuntonsa tähden. Hän ei halunnut samaistua kuninkaanlinnan pakanalliseen elämäntapaan, vaan halusi elää ilman kompromisseja suhteessa Jumalaan. Daniel uskalsi myös haastaa kuninkaan käskyjä ja määräyksiä sekä ympäröivässä maailmassa vallalla olevia käsityksiä. Dan. 1:12–13: ”Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset.” Jumala salli Danielin päästä hoviherrojen päällikön suosioon, ja niin hänen toivettaan kuunneltiin. Kuninkaan hovissa ajateltiin, että nuorukaisten tuli syödä kolme vuotta kuninkaan pöydästä tullakseen viisaiksi ja voimakkaiksi. Daniel taas ehdotti kymmenen päivän paastoa kuninkaan ruoasta, minkä jälkeen sen vaikutusta saisi avoimesti arvioida. Daniel oli kiinnittänyt sydämensä Jumalaan ja Hänen lakiinsa. Pieniltä tuntuvat valinnat määräsivät koko Danielin tulevaisuuden. Rakkaus Jumalaan ja Hänen lakiinsa koeteltiin ensin vähässä. Kun Daniel oli vähässä uskollinen, Jumala laittoi hänet myöhemmin paljon vartijaksi ja uskoi Danielille profetiat, jotka rohkaisevat meitä vielä tänäkin päivänä. Taivaallisen ruoan anti Kun Daniel ystävineen oli päättänyt kymmenen päivän dieettinsä, heidän havaittiin olevan täynnä viisautta ja heidän kasvonsa loistivat. He olivat ravinneet itsensä taivaallisella ruoalla Jumalan läsnäolossa. Mutta kuinka olisi käynyt, jos Daniel olisi nuorena tinkinyt periaatteistaan ja antanut periksi kiusaukselle? Meillä ei olisi Danielin kirjaa, ei hänen kauttaan tullutta profetiaa Messiaan ilmestymisen tarkasta ajankohdasta, eikä profeetta Hesekiel mainitsisi häntä esimerkkinä vanhurskaasta miehestä. Jos Daniel olisi tehnyt kompromissin, hän olisi meille tänä päivänä tuntematon. Uskollisuus pienessä teki hänet vahvaksi myös suuria koetuksia varten. Daniel ystävineen valitsi olla uskollinen Jumalalle, vaikka se tarkoittaisi kuolemaa. Uskollisuuden hedelmä oli kaikkien nähtävänä.


2/2018

41

Jopa Danielin syyttäjät antoivat hänestä hienon todistuksen: ”Mutta Daniel oli etevämpi muita valtaherroja sekä satraappeja, sillä hänessä oli erinomainen henki; ja kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan päämieheksi. Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa. Mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta, sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikkomusta löydetty.” (Dan. 6:3-4)

Kun nostamme katseemme pois itsestämme ylös Jeesukseen, silmiemme eteen avautuvat toisenlaiset näköalat. Pienikin murhe voi olla kuin kolikko, joka lähellä silmää valtaa koko näkymän. Mutta kun siirrämme kolikkoa kauemmaksi, alamme nähdä muutakin ympärillämme. Kun heitämme sydämemme silmiä peittävän murheen kauemmaksi Jeesuksen avulla, näemme Kaikkivaltiaan Jumalan, joka ympäröi meitä, ja huomaamme myös lähimmäisemme, joita voimme auttaa.

Kymmenen päivän paasto

Päivän maukkain ateria

Kuinka on meidän laitamme? Uskallammeko elää toisenlaista elämää ja katsoa, mikä on sen vaikutus? Mitä mahtaisi tapahtua, jos olisimme kymmenen päivää syömättä ja juomatta kaikkea turhanpäiväistä, mikä ei kuulu Jumalan lapselle, ja söisimme sen sijaan herrojen Herran pöydästä? Suostuisiko kukaan kokeilemaan tällaista paastoa? Millaista hedelmää kantaisimme, jos paastoaisimme kymmenen päivää hengellisestä velttoilusta, turhanpäiväisestä viihteestä, itsekkäistä pyrkimyksistä, kovasta sydämenlaadusta, tuomiohengestä ja anteeksiantamattomuudesta? Sen sijaan lukisimme Jumalan sanaa rukoillen ja mietiskellen, ajattelisimme lähimmäisemme parasta, siunaisimme vainoojiamme ja palvelisimme toisiamme. Alkaisimmeko näiden valintojen seurauksena näivettyä ja voida pahoin? Vai olisiko hedelmänä uudistunut suhde Taivaalliseen Isään sekä kasvava kunnioitus kanssakulkijoita kohtaan? Jumalan sana antaa meille runsaasti vinkkejä hengellisesti terveelliseen ruokavalioon. Sitä noudattamalla alamme voida hyvin.

Jeesus on täydellinen esimerkki miehestä, joka ei murehtinut, mitä söisi tai joisi. Murheet eivät sumentaneet Jeesuksen näkökykyä. Kun Jeesus kohtasi samarialaisen naisen Sykarin kaivolla, tämä sai kokea Jeesuksen kautta Jumalan rakkautta ja hyväksyntää. Jeesuksella oli aikaa kohdata särkynyt lähimmäinen kunnioittaen. Tuossa armollisessa ja totuudellisessa kohtaamisessa naisen sisimmän haavat alkoivat parantua ja tulevaisuuden toivo heräsi. Samaan aikaan opetuslapset olivat hakemassa ruokaa kaupungista. Palattuaan he tarjosivat Jeesuksellekin syötävää. Jeesus kertoi opetuslapsille, että hänellä on syötävänä ruokaa, josta he eivät tiedä. Mitä oli tämä Jeesuksen syömä ruoka? Se oli Taivaallisen Isän tahdon toteuttamista. Jeesus rakasti, vapautti ja antoi anteeksi. Se oli tuona päivänä maukkain mahdollinen ateria. Kelpaako meille se ruoka, jota Jeesus tahtoisi antaa? Haluammeko me tehdä Jumalan tahdon ja tulla siten ravituiksi sielussamme? Jeesuksen oikea asenne ja murehtimisesta kieltäytyminen koituivat samarialaiselle naiselle siunaukseksi.

Kannattaako murehtia?

Palvelemisen iloon

Paavali kirjoittaa: ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi” (Fil 4:6). Kuvitellaanpa hetki sellaista elämää, jossa emme antautuisi kymmenen päivään murehtimaan, vaan kertoisimme huolemme Jumalalle. Huolet kerrottuamme kiittäisimme Jumalaa, jättäisimme ne Hänelle ja keskittyisimme toisten auttamiseen. Mitä mahtaisikaan olla hedelmänä? Olisiko mahdollista, että saisimme kokea Jumalan rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä? Kun päättäväisesti jätämme huolemme Jumalalle, Jumalan yliluonnollinen rauha laskeutuu sisimpäämme. Olosuhteemme eivät välttämättä muutu, mutta Herra nostaa meidät ikään kuin niiden yläpuolelle. Se on Jumalan ihme.

Kerran opetuslapset pohtivat kuumeisesti, kuka heistä on suurin. Meitä voi hymyilyttää tuollainen pohdinta ja saatamme tuntea ylemmyyttä ajatellen: ”Onneksi minä en ole kuin nuo opetuslapset.” Jeesus kuitenkin tuntee meidän sydämemme ja yhteiset ongelmamme. Hän haluaa auttaa meitä, ja Hänellä on ratkaisu ongelmaamme. Jeesus tietää, että itsekäs ja omahyväinen elämä ei tuo ihmiselle onnea eikä Jumalalle kunniaa. Niinpä hän ohjaa opetuslapsiaan veljellisellä rakkaudella oikealle tielle. ”Joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon kuin nuorin ja johtaja niin kuin palvelija. Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee.” (Luuk. 22:26–27)

Mitä tapahtuisikaan mielialallemme, jos eläisimme kymmenen päivää Jeesuksen antaman periaatteen mukaan suhteessa läheisiimme: Päättäisimme palvella puolisoa, lapsia ja vanhempia, työkavereita, koulukavereita ja ystäviä, jopa vihamiehiä? Jättäisimme ampumatta syyttäviä nuolia, emme kylväisi halveksivia sanoja vaan rohkaisisimme, kantaisimme toistemme kuormia ja uskoisimme toisistamme hyvää. Voisiko olla niin, että ilo tulvisi sydämiimme? Raamattu kehottaa meitä palvelemaan toisiamme rakkaudessa. Pienikin ele tai huomaavaisuus saa suuria aikaan. Oven avaus, ystävällinen hymy, puhelinsoitto tai kahviseura voi rohkaista alaspainetun arkea. Jumalan valtakunnassa kaikki tulevat siunatuiksi, kun me rakastamme ja palvelemme toisiamme. Antajakaan ei jää paitsi, sillä antaessaan saa. Ole aloitteellinen ”Ja niin kuin te tahdotte ihmisten t­ekevän teille, niin tehkää tekin heille.”­(Luuk.6:31) Millaista hedelmää syntyisi, jos ryhtyisimme tekemään sitä, mitä odotamme toisten tekevän meille? Mitä tapahtuisi, jos rukoilisimme kymmenen päivän aikana toisten tarpeiden puolesta, antaisimme anteeksi niin kuin toivoisimme, että meille annetaan anteeksi, rakastaisimme, niin kuin toivomme meitä rakastettavan, etsisimme toisten etua enemmän kuin omaa? Kun Daniel ja hänen ystävänsä vietiin kymmenen päivän paaston jälkeen kuninkaan eteen, heidät havaittiin kymmenen kertaa muita viisaammiksi. Jos me noudattaisimme Jeesuksen kultaista käskyä, voisiko lopputuloksena olla jotakin huonoa? Jäisimmekö murheittemme murtamiksi ja epätoivon lamaannuttamiksi? Voisimmeko vielä kohdella toisia armottomasti huomaamatta omia virheitämme? Millaisiksi muuttuisimme kymmenen päivässä, jos etsisimme sydämestämme Herraa? Meidän on hyvä olla aloitteellisia ja ottaa askeleita oikeaan suuntaan h­engellisessä elämässä. Pienin askelin oikeaan suuntaan Kun suostumme elämään Jumalan sanan ohjeiden mukaan, Jumalan valtakunta laskeutuu keskellemme. Kun tottelemme Herraa, seuraa vanhurskaus, ilo ja rauha Pyhässä Hengessä. Suurin osa elämäämme on arkea, työtä, arkipäiväisiä kohtaamisia ja keskusteluja. Niiden keskellä Jumala tahtoo ilmestyä ja tuoda Kristuksen tuoksun konkreettisella tavalla.

>>


RAPORTTI

42

Älä aliarvioi pienten asioiden merkitystä. Jokainen hengellinen harjoite vie oikeaan suuntaan ja vahvistaa hengellisesti. Jokainen pienikin valinta on tärkeä. Todelliset hengelliset taistelut käydään salassa – siellä, mihin suuri yleisö ei näe. Sinun kodissasi ratkaistaan suuria asioita. Ole sen tähden siellä uskollinen. Maailma menee kohti synkeitä aikoja, ja koettelemukset kasvavat. Emme tiedä, millaisista haasteista vielä itsemme löydämme. Hengellinen sota on kovaa; sieluista käydään taistelua. Siksi kannattaa noudattaa apostolien ohjeita: ”Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea; sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.” ­ ­(2. Piet. 1:10-11) ”Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle eikä ihmisille.” (Kol. 3:23) Esra ”Esra lähti Baabelista. Hän oli kirjanoppinut, perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän halusi, koska Esran päällä oli Herran, hänen Jumalansa, käsi. Sillä ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä alkoi lähtö Baabelista; ja viidennen kuun ensimmäisenä päivänä hän tuli Jerusalemiin, koska Jumalan hyvä käsi oli hänen päällänsä. Sillä Esra oli kiinnittänyt sydämensä Herran lain tutkimiseen, seuratakseen sitä ja opettaakseen Israelissa lakia ja oikeutta.” (Esra 7:6, 9–10) Myös pappi Esra eli Baabelissa. Hän johti toista kotiin palaavien joukkoa n. 457 eKr. Pakkosiirtolaisuudenkin aikana hän oli kiinnittänyt sydämensä Jumalaan ja Hänen lakiinsa. Mitä hän teki ja millä asenteella hän eli vieraalla maalla Baabelin pakkosiirtolaisten joukossa? Valittiko hän kurjuutta ja ankeaa kohtaloa? Ei! Jumalan hyvä käsi oli Esran yllä, eivätkä olosuhteet voineet varastaa Esralta Jumalan tuntemista. Hän rakasti Jumalaa vaikeissa olosuhteissa ja pysyi uskollisena Jumalan tahdolle. Päivittäiset oikeat valinnat vaikuttivat koko hänen elämäänsä ja koituivat lopulta siunaukseksi myös Israelin kansalle. Jumalan siunattu nyt-hetki Esra kokosi Jumalan sanan totuuksia sisimpäänsä ja ajallaan jakoi niitä ravinnoksi suurelle joukolle. Hän pääsi vanhurskaan elämänsä tähden myös suureen suosioon kuningas Artahsastanin sekä kuninkaan neuvonantajien ja mahtavien ruhtinaiden

silmissä. Lähtiessään kohti luvattua maata hän sai mukaansa kuninkaan käskystä myös hopeaa ja kultaa Jerusalemin temppeliä varten. Esra ei elänyt ”sitten kun” -elämää. Hän ei ajatellut, että ”sitten kun pääsen näistä olosuhteista tai sitten kun on helpompaa, etsin Herraa.” Hän ei langennut vihollisen ansaan vaan ymmärsi, että Herra on hänen kanssaan tässä ja nyt. Jumala haluaisi vapauttaa meidät mielen linnakkeista, jotka sitovat ja pitävät meitä valheen kahleissa. Jumalalla on siunattu nyt-hetki: nyt voimme elää lähellä Herraa ja palvella häntä. Meidän tulee hylätä valheelliset ajatukset ja elää totuudessa. Olosuhteet eivät voineet varastaa Esralta Jumalan tuntemista ja rakkautta Jumalaa kohtaan. Jos sinä haluat palvella Jumalaa, aloita tänään. Tee se, minkä tiedät oikeaksi ja hylkää se, minkä tiedät vääräksi. Jos haaveilet tulevasi esirukoilijaksi, pysähdy nyt ja rukoile hetki. Tee huomenna samoin ja jatka lakkaamatta, kunnes pääset Herran luokse. Älä luule, että joskus tulevaisuudessa olisi parempi aika aloittaa.

2/2018

Kuullessaan Juudan miehiltä viestin Jerusalemin kurjuudesta ja häväistyksestä Nehemia reagoi: ”Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä”.­ (Neh 1:4) ”Me olemme pahoin tehneet sinua vastaan; emme ole noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle.” (Neh 1:7) Nehemia oli valmis kohtaamaan todellisuuden, antamaan itsensä Jumalalle ja ryhtymään toimeen. Edessä oli monia haasteita ja vaikeuksia, mutta Jumalan kutsu oli voimakkaampi. Heprealaiskirjeestä nousevat periaatteet soveltuvat hyvin niin Moosekseen, Danieliin, Esraan ja Nehemiaan kuin moniin muihinkin uskollisiin Herran palvelijoihin: ”Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen ’Kristuksen pilkan’ suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin Nehemia pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen, joka on näkymäNehemia johti kolmatta pakkosiirtolaisuu- tön, niin hän kesti” (Hepr. 11:24–27). desta kotiin palaavien joukkoa n. vuonna 445 eKr. Hän oli toiminut Suusanin linJumalan uskollisuus ei petä nassa korkea-arvoisessa tehtävässä kuningas Artahsastanin juomanlaskijana. Miten Nehemia oli päässyt niin korkeaan ja luot- Kirjoitukset on annettu meille opiksi, jotta tamusta nauttivaan asemaan? meillä olisi kärsivällisyyden ja Raamatun Kuninkaan luottamusta ei olisi voinut lohdutuksen kautta toivo. Voimme tuntea saavuttaa holtittomalla elämäntyylillä. itsemme mitättömiksi Danielin, Esran ja Kukaan ei olisi päässyt juomanlaskijaksi Nehemian rinnalla. Mutta Jumalan sanan olematta ensin vähässä uskollinen. tarkoitus ei ole lannistaa vaan rohkaista. Nehemia oli ollut luottamuksen arvoi- Jos Jumala kykeni auttamaan vanhan liinen kaikissa tehtävissään, pienissäkin. ton pyhiä, eikö hän paljon enemmän kykeHän oli hoitanut työnsä esimerkillisesti nisi auttamaan meitä! ja elänyt kunnioittavasti, vanhurskaasti ja Hän on vuodattanut Pyhän Henkensä uskollisesti. Tästä kaikesta koitui siunaus avuksi meille heikoille. Saamme tuntea niin Nehemialle kuin koko Israelin kan- Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen voisalle. man ja sen, kuinka Kristuksen veri on puhHädän hetkellä kuningas oli valmis distanut meidät kaikesta synnistä. Meidän kuuntelemaan Nehemiaa ja osoittamaan uskollisuutemme perustuu Jumalan ussuosiollisuutta. Jos Nehemia olisi ollut kollisuuteen. Rakkautemme on lähtöisin töykeä ja laiska, hän ei olisi koskaan saa- Jumalasta, ja se on vuodatettu meihin Pyvuttanut tärkeää asemaa, ja tuskin kunin- hässä Hengessä. Meidän kykymme antaa gas olisi siinä tapauksessa kuunnellut hä- anteeksi on Jumalalta; olemmehan itse nen murheitaan. saaneet anteeksi paljot syntimme. Myös halumme palvella on syntyisin Jumalalta, sillä Hän itse tuli palvelemaan meitä. Pois palatsin loistosta Meidän ei tarvitse menettää toivoa itsemme suhteen. Jeesus on luvannut vieNehemialla oli herkkä sydän. Israelin dä aloittamansa työn päätökseen jokaisen kansan hätä oli hänen hätänsä. Nehemia kohdalla. Vaikka olisimme epäonnistuneet ei elänyt itsekkäästi, vaan oli valmis luo- uskollisuudessa, Jumala on kuitenkin uspumaan korkeasta asemasta ja menestyk- kollinen meitä kohtaan. Hän tulee uskolsekkäästä elämästä toisten hyväksi. Hän lisesti kuin auringonnousu avuksemme oli valmis jättämään kuninkaan palatsin oikeaan aikaan. loiston ja kulkemaan pitkän tien Jerusalemin raunioille. Hän tahtoi rakentaa mieluummin Jumalan valtakuntaa kuin nauttia maanpäällisen valtakunnan rikkauksista.


2/2018

43

TILAUKSET: House Cafen myymälästä, verkkokaupasta: onewaykauppa.fi tai puh. 045 261 3925

KIRJALLISUUTTA

CD-opetu

ssarjat

15â‚Ź LES WHEELDON Jumalaa kuunnellen

ARTO BOA Avaimet

Hinta 18 â‚Ź

Hinta 18 â‚Ź

TAPANI SUONTO Lauri

TAPANI SUONTO Valmistu Jumalan käyttÜÜn 2

Hinta 14 â‚Ź

Hinta 14 â‚Ź

Hinta 14 â‚Ź

Hinta 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Erämaasta elämään

TAPANI SUONTO Tapahtui Perjantaina

Hinta 10 â‚Ź

Hinta 10 â‚Ź

 

Marianne Raatikainen-Masamba KIRJEITÄ AFRIKASTA – Elämää Malawin syrjäisessä laaksossa

Marianne Raatikainen-Masamba

KIRJEITÄ AFRIKASTA Elämää Malawin syrjäisessä laaksossa

Tapani Suonnon tuotantoa Klassinen kristinusko, 6 CD 15 ₏ Huomisen petos, 6 CD 15 ₏ Kuinka tunnistaa eksytys, 6 CD 15 ₏ Ole turvallisella mielellä, 6 CD 15 ₏ Tyytyväisyyden siunaus, 6 CD 15 ₏ Voiton salaisuuksia, 6 CD 15 ₏ YlÜsnousemuksen voimassa, 6 CD 15 ₏ Turvapaikka Kristuksessa, 6 CD 15 ₏ Lepo Kristuksessa, 6 CD 15 ₏ Nostakaa päänne, 6 CD 15 ₏ Pimeässä laaksossa, 6 CD 15 ₏ Tehkää tie Herralle, 6 CD 15 ₏ Ettei kukaan teitä eksytä, 6 CD 15 ₏ Tapahtukoon Sinun tahtosi, 6 CD 15 ₏ Tulkoon valkeus, 6 kas/CD 15 ₏ Valoon ja vapauteen, 6 CD 15 ₏ Uskon kautta, 12 herätyspuhetta 6 CD 15 ₏ Hengessä ja totuudessa, 6 CD 15 ₏ Rakenna kalliolle, 6 CD 15 ₏ Valmistu Jumalan käyttÜÜn I ja II, å 6 CD 15 ₏ Valmistu Jumalan käyttÜÜn jatkok., 6 kas/CD 15 ₏ Stressistä vapauteen, 3 CD 10 ₏ Valoa pimeään, 6 CD 15 ₏ Ihminen evankeliumeissa 6 kas/CD 15 ₏ Erämaasta elämään I ja II, å 6 CD 15 ₏ 5 Mooseksen kirjaa, I-VI, 6 kas/CD 15 ₏/kpl Tahdotko olla onnellinen, 6 CD 15 ₏

Esa-Pekka Mattila

WayOne

Hinta 14 â‚Ź

Hinta 14 â‚Ź

TAPANI SUONTO Valmistu Jumalan käyttÜÜn 1

�En lähtenyt Afrikkaan romanttisin odotuksin. LähetystyÜhÜn lähteminen oli ollut lähes pari vuosikymmentä vaihtoehtona tai kutsuna mielessäni. Afrikka ei houkuttanut, mutta jotenkin vain tiesin, että jos lähdÜstä tulee totta, niin sinne joudun. Lähtiessäni viimein elokuussa 2004 Malawiin luulin viipyväni matkalla vain yhdeksän kuukautta...�

TAPANI SUONTO Kuinka tunnistaa eksytys

TAPANI SUONTO TAPANI SUONTO TAPANI SUONTO Rakastatko sinä minua? Ole turvallisella mielellä Näky voittavasta seurakunnasta Hinta 12 ₏

Hinta 10 â‚Ź

Näin toteaa Marianne Raatikainen-Masamba tämän kirjan alkusanoissa. Yhdeksästä kuukaudesta on tähän mennessä kasvanut kymmenen vuotta. Marianne on koko ajan kirjoittanut uutiskirjeitä Suomeen; ensin ystävilleen, pian myÜs lähettipiirilleen. Nyt näistä kirjeistä on koottu kirja, joka kertoo elävästi pienen syrjäisen puskakylän elämästä ja siitä, miten kahden sitkeän ihmisen – Mariannen ja hänen malawilaisen pastorimiehensä Macin – näystä kasvaa yksi One Way Missionin suurimmista lähetyskentistä. Matkalta ei puutu vauhtia eikä dramatiikkaa. Milloin Mac kidnapataan, milloin häntä syytetään elinkaupasta. Varkaita rakennustyÜmaalla, klinikalla, pelloilla. Nälänhätää, tulvatuhoja, malariaa, kasvovoiteella herkuttelevia rottia ja ÜtÜkÜitä. Kaiken yli kantaa kuitenkin Jumalan armo, ja varjelus – ja Mariannen huumori ja positiivinen asenne.

TAPANI SUONTO Tie ihmeiden maailmaan

TAPANI SUONTO MARIANNE RAATI- TUULIKKI Kohti auringonnousua KAINEN-MASAMBA JÄÄSKELÄINEN Kirjeitä Afrikasta MitätÜity Hinta 10 ₏

Hinta 14 â‚Ź

Hinta 14 â‚Ź

                  

MARIA KELA Täti, katu ja miliisi

Hinta 12 â‚Ź

Armoa ja totuutta 6 kpl CD 15 â‚Ź

Esa-Pekka Mattila Näky kirkkaaksi CD-sarja, 15 ₏

MUSIIKKIA

Salme Blomster

Tunteet ja sisäinen lapsi CD-sarja, 10 ₏ MATTILAN PERHEORKESTERI Nimi kaikkein korkein

Hinta CD 10 â‚Ź

SOILE JA ESAPEKKA MATTILA Usko toivo ja rakkaus

Hinta CD 10 â‚Ź

SOILE MATTILA & ORKESTERI Hengen Hedelmä

Hinta CD 10 â‚Ź

TIINA SINKKONEN & Co. Matkaa teen

Hinta CD 15 â‚Ź

Aki Miettinen

Pienemmän riesan tie 6 kpl CD 15 ₏

Al Akimoff

LähetystyÜn perusta 6 kpl CD 15 ₏

TAPANI SUONTO Tuhannet Haaveet

Hinta CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Trubaduurin Laulu

Hinta CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Kirje Ystävälle

Hinta CD 10 â‚Ź

NATHANAEL Hengen tuuli

Hinta CD 10 â‚Ź


44

RUKOUSRAPORTTI KIITOSAIHEET Perjantai Kristukselle illoissa on nykyisin iso ja aktiivinen esirukoustiimi.

RAPORTTI Lapsi ja nuorisotyö • että lapset saisivat tuntea Taivaan Isän rakkauden ja löytäisivät todellisen turvan elämäänsä • kesän perheleiri, varkkileiri sekä syksyllä alkava lapsityön koulutus • nuorten keskuuteen yhteyttä ja oman paikan löytymistä • että nuorille julistettu sana ja opetus olisi voimaannuttavaa • että saisimme olla erityisesti ystäviä toisilta paikkakunnilta muuttaville ja heille, joilta puuttuu seurakuntayhteys • voimia ja viisautta nuorten kanssa työtä tekeville

Seurakuntien istutustyö on otettu innostuneesti vastaan, ja olemme saaneet palvella monia kodittomia uskovia. Omia vuokratiloja on löydetty, aloitettu opetuslapseuskouluja ja rukousiltoja. Tuloomme uusille paikkakunnille on suhtauduttu ymmärtäväisesti ja muutamassa tapauksessa on käyty keskusteluja, jotka ovat auttaneet löytämään Maahanmuuttajatyö • turvapaikanhakijoille johdatusta yhteyden. ja Jumalan ilmestymistä, kun kielteiset turvapaikkapäätökset Miestenkotityössä on avun piiriin annetaan. Kotimaahan monikaan tullut runsaasti asukkaita, jotka ei voi palata ja kristityiksi käänhaluavat turvata elämässään Jeetyneiden turvapaikanhakijoiden sukseen. Auttamassa on ollut myös tilanne todella vaikea. vapaaehtoisia. • voimia työntekijöille ja lisää työmiehiä Naistenvankilassa huolimatta päivämäärämuutoksista, aiemmin • islamin vallan murtumista turvapaikanhakijoiden elämästä käyneet vangit ovat tulleet iltoihimme ja kutsuneet muitakin mukaan. • Herran siunausta evankeliontikokouksiimme ja arabiherätysMyös henkilökunta suhtautuu ten jatkumista myönteisesti tilaisuuksiimme. • bussikyyditysten onnistumista ja uusia kuulijoita tilaisuuksiin Sihvonmäen naistenkodilla kiitämme päihteettömistä päivistä, • Pyhän Hengen kastetta ja armolahjoja uskoontulleille kärsivällisyyden, tyytyväisyyden ja onnistumisen tunteiden lisäänty- • että naisten keskuudessa tehtävä maahanmuuttajatyö kantaisi misestä sekä sen ymmärtämisestä, hyvää hedelmää että Jumalalla on jokaiselle oma tarkoitus ja suunnitelma. Kiitämme varjeluksesta sekä asioiden eteen- One Way House päin menosta niin naisten, vastuun- • voimia ja terveyttä työntekijöille kantajien kuin rakennustöidenkin • eri tilaisuuksien puolesta • lisää esirukouksessa palvelekohdalla. via miehiä, mm. palvelemaan uskoon tulleita turvapaikanhakiIsraelin työssä kiitämme Kristiina javeljiämme Wileyn saamasta vuoden viisumista. Terrori-iskut Jerusalemissa ovat uhkailuista huolimatta vähentyneet OP-koulu ja rukoussolut ja mm. pesach-juhlaa saatiin viettää • opetuslasten kasvua uskossa rauhallisissa tunnelmissa. King of • rukoussoluihin virvoitusta Kings -seurakunnan soppakeittiö on nyt lisätuen ansiosta kahtena Miestenkodit päivänä viikossa. Mukana on ollut • uudet edulliset ja käytännöllisemmät tilat, joissa myös jopa 140 ruokailijaa. Espoon OW-seurakunta voisi Tel Avivin perjantai-illoissa on kohtoimia dattu monia siirtotyöläisiä, jotka ovat ottaneet Raamattuja vastaan! • vapaaehtoisen kokin löytyminen keittiölle viikonloppuavuksi Ishai on jälleen mukana Punaisen Maton työssä pitkän sairausajan • miesten seurakuntaan juurtuminen ja että Sana saisi tavoittaa jälkeen. miesten sydämet Venäjällä valtavana kiitosaiheena on Herran apu ja johdatus entisten Sihvonmäen naistenkoti Koiviston lasten elämässä. Richard • taivaallista viisautta ja ymmärrystä suhtautua moninaisiin vaija Judy Grout ovat palanneet Viipukeuksiin, joiden keskellä naiset riin ja jatkavat vankilatyötä, evanovat joutuneet elämään kelioimiskokouksia syrjäytyneille • että osaisimme auttaa, lohduttaa ja työtään nuorten parissa. ja rohkaista totuudesta tinkimättä RUKOUSAIHEET • naisten puolesta Suomi • lisää vapaaehtoisia Perjantai Kristukselle -illat • rakennustöiden edistymistä • muutosta, kun asematunneli on sulkeutunut soittajilta ja Naistenvankilatyö traktaattien jakamiselta • Pyhän Hengen johdatusta • hyviä säitä perjantaisin • Jeesuksen pelastavaa, paranta• rohkeutta käyttää armolahjoja vaa ja lohduttavaa kosketusta ja rukoilla sairaiden puolesta • tulevan kesän suositut grillijuhkadulla lat ja luvat niiden järjestämiseen

One Way radio- ja TV-työ • Jumalan kosketusta katsojille ja kuulijoille

2/2018 päätyttyä uusien tilojen pikainen järjestyminen

Uganda • kiitosaiheena Lusikizin kylälle porattu kolmas kaivo, jossa hyvää vettä • toukokuun alun tiimimatka ja naisten konferenssi • johdatusta ja apua koulutyöhön sekä lisää tukijoita koululle • moottoripyörän saaminen kummityöhön ja asioiden hoitamiseen Viro • että neljännen kaivon poraus su• aktiomatkatkat: että työ saisi juisi hyvin ja löytyisi puhdasta kantaa hedelmää vettä • että monet ottaisivat raamatunlukuhaasteen vastaan ja löytäisi- • johdatusta ja varoja kaivohankkeeseen, että kaivot voisivat olla vät Kristuksen myös hengellisenä siunauksena • että nuoret ja nuoret aikuiset alueen ihmisille löytäisivät turvan Jeesuksessa • vastuunkantajille terveyttä, jaksamista ja Pyhän Hengen Israel virvoitusta sekä Ugandassa että • turvallisuus kevään juhlissa Suomessa • Kol BaMidbar-seurakunta: siunausta ja johdatusta toimintaan, Malawi evankeliointiin, kaupunkikierroksille, avustustyölle vanhusten • viisautta työmme uusille paikallisille yhteyshekilöille parissa • naistenkodin asukkaat, vastuun- • orpokodin lasten sopeutuminen sisäoppilaitokseen kantajat ja yhteistyökumppanit: viisautta ja Pyhän Hengen Italia parantavaa työtä asukkaiden • Tuula ja Maurizio Secondille elämässä voimaa työhön • Punaisen Maton tilat ja asiak• uusia jäseniä Rooman yhteistyökaat: että monet löytäisivät seurakuntiin vapauden tänä vuonna • voimia ja viisautta työntekijöille • erityistä siunausta Rooman Spinaceton seurakuntaan • että soppakeittiö saisi olla todistuksena Kristuksen rakkaudesta • että kaikki käännetyt tekstit ja ohjelmat olisivat siunauksena • yhteyden syntyminen eri seuKiina rakunnissa myös italialaisten ja • kiitosaiheena Jumalan varjelus suomalaisten välillä työssämme • Kiinan kristittyjen turvallisuus • Corrado Primaveran srk: herätystä, siunausta sekä voimia • uuden vuokratalon löytyminen evankeliontityöhön • Roberto Lanin srk: herätystä Intia ja uusia jäseniä vahvistamaan • kiitosaiheena Herran apu hienoa työtä paineiden keskellä • Herran valitsemia tiimejä tuo• johdatusta työn johtamisessa maan virvoitusta sekä innostavia sekä viisautta lupahakemuksiin ja siunaavia tiimimatkoja • viisautta lahjoitusvarojen • voimallista Sanan julistusta käytössä vapun suuressa nuortentapah• voimaa ja jaksamista työntetumassa kijöille niin Suomessa kuin • hengellisistä herätystä ja evanIntiassa keliumin todellista läpimurtoa Mongolia Seurakuntien istutus • kiitosaiheena useat uskoontul• että hyvä vastaanotto muiden leet ja vapautuneet miehet ja seurakuntien taholta jatkuisi naiset • hyvää yhteyttä yli seurakunta• Munkhuun terveys rajojen • Munkhuun ja hänen tyttärensä • Herran tuoretta läsnäoloa ja Erikan Suomen vierailu OWvoimia uusien seurakuntien konferenssin aikana vastuunkantajille ja istutustyötiimille Nepal • pastorikonferenssin järjestymi- Vastuunkantajat nen huhtikuussa • kiitos hyvästä yhteydestä ja että • varoja Illamin kirkkorakennukHerra saisi jatkossakin varjella sen valmiiksi saattamiseen yhteyden • kristityille uskossa kestäväisyyt- • voimia ja viisautta sekä Kristuktä vastustuksen keskellä sen mieltä jokaiselle • mahdollisuus vapaaseen evankeliointiin ilman rangaistuksen One Wayn talous pelkoa • Sajille voimia ja terveyttä suu- • tarvittavien varojen saaminen kaikille kentille ren vastuun kantamisessa • ettei tulisi yllättäviä rahareikiä • Bhaktapurin 130 hengen seurakuntatilojen vuokrasopimuksen Venäjä • Venäjän poliittinen kehitys ja uskonnonvapaus • seurakuntien voimistumista ja oikeaa opetusta • Koiviston lastenkoti, henkilökunta ja lapset • kaikki Venäjällä tehtävä lapsityö


2/2018

45

One Way Missionin talous on tiukka, vaikkakin hallinnassa. Olemme purkaneet puskurivaroja saadaksemme pakolliset kulut hoidettua, ja kokonaisvarallisuus on ollut laskussa jo jonkin aikaa. Uusien seurakuntien istuttaminen vaatii aluksi ylimääräistä panostusta, ennen kuin seurakunnat ovat omavaraisia. Vahva ja ja hedelmällinen maahanmuuttajatyÜmme on myÜs suuri taloudellinen haaste. Lähetyskentille olemme kyenneet ohjaamaan tarvittavat varat. Talous vaatii nyt esirukousta, että tasapaino saavutetaan. Intian tyÜmme talous on alijäämäinen. Uusien lakien myÜtä orpokotityÜmme on vaakalaudalla. Siksi olemme toistaiseksi jäädyttäneet rakennushankkeet Intiassa. MyÜs Kiinan tyÜmme talous on alijäämäinen, mutta tasapainossa. ­

TyÜntekijämme etsivät uusia vuokratiloTALOUSRAPORTTI ja, sillä joudumme lähtemään nykyisistä tiloista. Tämä saattaa vaatia myÜs lisäpaMalawin tyÜmme on katkolla, mutta olemnostusta. me kuitenkin lähettäneet lasten välttämätVenäjän tyÜmme talous on­tasapainossa. tÜmiin koulumaksuihin varoja. Selvitämme kummien halua jatkaa tässä tyÜssä. Ugandan tyÜn talous on hieman alijäämäinen. Iloitsemme lahjoitusvaroin saaduista Kotimaassa olemme panostaneet muslimimaista saapuneiden turvapaikanhakijoiden porakaivoista. evankelioimiseen. Seurakuntien istutustyÜ Israelin tyÜmme talous on hyvin tasa- on uusi alue, joka vaatii myÜs taloudellista painossa, ja tällä hetkellä tulevaisuuskin panostusta. Media- ja evankeliointityÜtä pyÜritämme yleislahjoituksilla ja kustannäyttää hyvältä. nustoiminnan tuotoilla. Mongolian tyÜmme talous on hieman aliKiitos kaikille teille, jotka olette rukouksin jäämäinen, mutta h­ allinnassa. ja taloudellisin lahjoin seisoneet rinnallamNepalin tyÜmme talous on hieman ali- me. Panoksenne tyÜssämme on elintärkeä, jäämäinen, ja tarve uusista tukijoista on jotta pystymme toteuttamaan kaiken sen mitä Herra meiltä odottaa. olemassa.

KERĂ„YSKOHTEIDEN VIITTEET YLEISVIITE 100900 INTIA Yleisviite 2325 VammaistyĂś 1106 KummilapsityĂś 1012 KoulukummityĂś 2477 Leskien tyĂś 1070 NuorisotyĂś 2655 KatulapsityĂś 1245 Pastorit 1148 Koulubussi 2888 New Hope -koti 2804 Rakennushankkeet 1193 NHH-Collegetuki 1711

KIINA Lastenkoti 1083 AvustustyÜ 1258 UGANDA Yleisviite 2574 Agape-keskus 2587 KummityÜ 2778 Kaivohanke 2817 NEPAL Lastenkoti 2532 VammaistyÜ 2545 SeurakuntatyÜ 2558 NaistentyÜ 2794 TyÜntekijät 2561

VIRO RaamattutyĂś 3010

ISRAEL Naistenkoti 1203 Pun. maton keskus 2590 AvustustyĂś 1287

VENÄJÄ Toiminta Venäjällä 1164 Koivist.kummimaksu 2710 SUOMI Yeisviite 2312 MALAWI Miestenkoti 2901 Opiskelijatuki 2354 VankilatyÜ 2613 Maahanmuut.-tyÜ 2707 ITALIA TV-tyÜ 2723 Yleisviite 2642 NuorisotyÜ 2833 MONGOLIA Yleisviite 2299 KirjallisuustyÜ 2998

SEURAKUNNAT Helsinki 2600 Espoo 1504 Kotka 1520 Lahti 1562 Pori 1627 Porvoo 1591 Saarijärvi 1559 Sastamala 1546 Sipoo 1517 Tampere 1588 Turku 1533 Vantaa 1575

Keräystili FI56 2058 1800 0076 71 Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2017/139

LEIKKAA TĂ„STĂ„ TILISIIRTO LEIKKAA TĂ„STĂ„ TILISIIRTO 6DDMDQ WLOLQXPHUR 0RWWDJDUHQV NRQWRQXPPHU

,%$1),%,&1'($),++

IBAN Nordea 205818-7671 FI56 2058 1800 0076 716DDMD 0RWWDJDUH

BIC

NDEAFIHH

One Way Mission ry 21, 02361 ESPOO

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: Uudenmaan Poliisihallituksen RA/2017/139 rahankeräyslupa n:o OKU 1192 A Lupa on myÜnnetty ajalle 10.2.2017–31.12.2018

TILISIIRTO GIRERING

 PL 0DNVDMDQ QLPLMD RVRLWH %HWDODUHQV QDPQRFK DGUHVV20 â‚Ź Raportin vapaaehtoinen vuosimaksu Lahjoitus tyĂślle$OOH NLUMRLWXV 8QGHUVNULIW

7LOLOWlQUR )UnQNRQWRQU

 

9LLWHQUR 5HIQU

1 00900(UlSlLYl )|UIDOORGDJ(XUR

0DNVXYlOLWHWllQVDDMDOOHPDNVXMHQYlOLW\NVHQHKWRMHQPXNDLVHVWLMDYDLQ PDNVDMDQLOPRLWWDPDQWLOLQXPHURQSHUXVWHHOOD %HWDOQLQJHQI|UPHGODVHQGDVWWLOOPRWWDJDUHQHQOLJWYLOONRUHQI|U EHWDOQLQJVI|UPHGOLQJRFKHQGDVWWLOOGHWNRQWRQXPPHUVRPEHWDODUHQDQJLYLW PANKKI

BANKEN


Uganda-tilaisuus

La 26.5. klo 13–18 House Cafe klo 13 Huutokauppaesineiden näyttö klo 14 Huutokauppa klo 16 Uganda-ilta Meklarina ja illan puhujana Ritu Ylipahkala. Huutokaupassa myydään mm. koruja, astioita ja tauluja. Juuri Ugandasta palannut tiimi kertoo tuoreita kuulumisia matkalta. Lisäksi ylistystä, arpajaiset ja Uganda-tuotteita myynnissä. Tuotto Ugandan työn hyväksi

a l h u j s u n n a Juh Pe 22.6. klo 18

Konferenssiteltassa Soukassa Yhteislaulua, musiikkia, puheita, makkaranpaistoa nuotiolla, kahviteltta ym. Musiikissa Veli-Heikki Auvinen, Soile ja Esa-Pekka Mattila, puhujana Esa-Pekka Mattila. Klo 17 Kahviteltta avautuu Klo 18 Juhannusjuhla teltassa Klo 21 Makkaranpaistoa nuotiolla

VAPAA PÄÄSY!

ONE WAY KONFERENSSI 10.-12.8. Ohjelmassa opetusta, musiikkia, ylistystä, uutisia ja paljon muuta. Musiikissa One Wayn musiikkivoimia. Pääpuhujana Terry Hoggard. Konferenssialueella mielenkiintoinen ”lähetyskylä”, jossa voi tutustua eri maissa tehtävään lähetystyöhön, ruoka- ja kahviteltta, grillikatos ym.

ana Pääpuhuj rd ga Terry Hog

ONE WAY -SEURAKUNNAT TURKU

SUNNUNTAIJUHLA klo 16, Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7

6.5. Tapani Suonto (stream) 13.5. Tapani Suonto 20.5. Esa-Pekka Mattila ja Mohamad Sharieh 27.5. Tero Hokkanen (stream) 3.6. Tapani Suonto (stream) 10.6. Hannu Äimänen 17.6. Esa-Pekka Mattila 24.6. Ei tilaisuutta Katso heinäkuun ohjelma: onewayseurakunta.fi/turku KOTKA

SUNNUNTAIJUHLA klo 16, Kymijoentie 2, Karhula

6.5. Tapani Suonto (stream) 13.5. Vesa Sihvo 20.5. Arto Boa (stream) 27.5. Vesa Sihvo 3.6. Tapani Suonto (stream) 10.6. Vesa Sihvo 17.6. Aki Miettinen 24.6. Ei tilaisuutta Katso heinäkuun ohjelma: onewayseurakunta.fi/kotka ESPOO

SUNNUNTAIJUHLA klo 16, Klobbenin paviljonki, Soukanlahdentie 15

6.5. Tapani Suonto (stream) 13.5. Seppo Saarinen & One Way -miestenkoti 20.5. Arto Boa (stream) 27.5. Sami Kosonen 3.6. Tapani Suonto (stream) 10.6. Aki Miettinen 17.6. Ricardo Zevenbergen (stream) 24.6. Ei tilaisuutta Katso heinäkuun ohjelma: onewayseurakunta.fi/espoo TAMPERE

SUNNUNTAIJUHLA klo 16, Iso Puistosali, Hämeenpuisto 14 F

6.5. Tapani Suonto (stream) 13.5. Tero Hokkanen 20.5. Arto Boa (stream) 27.5. Hannu Äimänen 3.6. Tapani Suonto (stream) 10.6. Tapani Suonto 17.6. Seppo Saarinen & One Way -miestenkoti 24.6. Ei tilaisuutta Katso heinäkuun ohjelma: onewayseurakunta.fi/tampere SIPOO

SUNNUNTAIJUHLA klo 16, Sihvonmäen kappeli, Ali-Vekkoskentie 476, 07130 Anttila Puheet suorina lähetyksinä Helsingistä Lisätietoja: onewayseurakunta.fi/sipoo


LAHTI

ROVANIEMI

SUNNUNTAIJUHLA klo 16, Hämeenkatu 21 (sisäpiha), Lahden mieskuoron sali

27.5.

6.5. Esa-Pekka ja Soile Mattila 13.5. Esa-Pekka Mattila (stream) 20.5. Arto Boa (stream) 27.5. Arto Boa 3.6. Tapani Suonto (stream) 10.6. Arto Boa (stream) 17.6. Tero Hokkanen 24.6. Ei tilaisuutta Katso heinäkuun ohjelma: onewayseurakunta.fi/lahti

klo 18 ONE WAY -TAPAHTUMA Kulttuuritalo Viljami, Urheilukatu 1 Puhujana Tapani Suonto Lisätietoja: onewayseurakunta.fi/rovaniemi

SEINÄJOKI

Ke 6.6.

klo 18 ONE WAY -TAPAHTUMA Frami B, Auditorio 2 (1. kerros), Kampusranta 9 Puhujina Tapani Suonto ja Tuomas Tarkkanen Musiikissa laulaja Tiina Sinkkonen Lisätietoja: onewayseurakunta.fi/seinajoki

HELSINKI

PORI

SUNNUNTAIJUHLA klo 16, Elämän eliksiiri, Vanhakoivistontie 12

6.5. Tapani Suonto (stream) 13.5. Leena ja Kimmo Metsämäki 20.5. Tapani Suonto 27.5. Tero Hokkanen (stream) 3.6. Tapani Suonto (stream) 10.6. Arto Boa (stream) 17.6. Hannu Äimänen 24.6. Ei tilaisuutta Katso heinäkuun ohjelma: onewayseurakunta.fi/pori

Kahvila kesätauolla 18.6.–31.7. Kahvila on avoinna sunnuntaijuhlien yhteydessä. Maanantai

MIESTEN RAAMATTUPIIRI klo 12 (kesätauko 18.6.–30.7.) ONE VOICE -KUOROHARJOITUS klo 17.30 (kesätauko 18.6.–30.7.) Tiistai

NAISTENILTA klo 18 / 15.5. MIESTENILTA klo 18 / 22.5. Rukousvuorella, Espoonlahdentie 27 UGANDA-RUKOUSILTA klo 17 / 29.5. (taukoa kesä-heinäkuu) ISRAEL-RUKOUSILTA klo 18:30 / 29.5. (taukoa kesä-heinäkuu) Keskiviikko

PORVOO

SUNNUNTAIJUHLA klo 16, Lundintalo, Aleksanterinkatu 11

6.5. Tapani Suonto (stream) 13.5. Antti Viljakainen 20.5. Arto Boa (stream) 27.5. Tero Hokkanen (stream) 3.6. Tapani Suonto (stream) 10.6. Arto Boa (stream) 17.6. Ricardo Zevenbergen (stream) 24.6. Ei tilaisuutta Katso heinäkuun ohjelma: onewayseurakunta.fi/porvoo

SENIORIKOKOUS klo 13–15 (taukoa kesä-elokuu, jatkuu 5.9.) Torstai

RUKOUSILTA klo 18 (kesätauko 21.6.–9.8.) GET READY -ILTA klo 18 (kesätauko 21.6.–9.8.) Perjantai

PERHEMUSKARI klo 10 (kesätauko 22.6.–10.8.) PERJANTAI KRISTUKSELLE (kesätauko 22.6.–10.8.) klo 18 rukouskokous klo 19 katutapahtuma klo 21 Gospel Cafe -tapahtuma Lauantai

SAARIJÄRVI

SUNNUNTAIJUHLA klo 16, Ilolantie 14, 43100 Saarijärvi

6.5. Tapani Suonto (stream) 13.5. Arto Boa 20.5. Arto Boa (stream) 27.5. Tero Hokkanen (stream) 3.6. Tapani Suonto (stream) 10.6. Arto Boa (stream) 17.6. Tapani Suonto 24.6. Ei tilaisuutta Katso heinäkuun ohjelma: onewayseurakunta.fi/saarijärvi SASTAMALA

SUNNUNTAIJUHLA joka kuukauden II ja IV Su klo 16, Grace House, Länsitie 1 (Kiikka) Lisätietoja: onewayseurakunta.fi/sastamala

26.5. klo 13–18 UGANDA-TILAISUUS, kts. erillinen ilmoitus viereisellä sivulla Sunnuntai

SUNNUNTAIJUHLA klo 16, NMKY:n juhlasali, Vuorikatu 19 6.5. 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7.

Tapani Suonto, ehtoollinen Esa-Pekka Mattila okuussa Pyhäkoulu touk Arto Boa, ehtoollinen -18.8.) 6. 3. ko (kesätau Tero Hokkanen Tapani Suonto, ehtoollinen Arto Boa Ricardo Zevenbergen, ehtoollinen Ei tilaisuutta Arto Boa, ehtoollinen Arto Sädeaho Esa-Pekka Mattila, ehtoollinen Tero Hokkanen Aki Miettinen

Tarkemmat tiedot eri seurakuntien tilaisuuksista osoitteessa: onewayseurakunta.fi


Niilo Kuivalainen Oy Kiinteistöjen korjausja huoltotöitä 30 v kokemuksella – huolella ja varmasti!

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

PIKAVUOKRAUS

Monipuolinen kalusto kiinteistöhuoltoon, rakentamiseen, remontointiin ja pihatöihin • Nostimet • Riippukelkat • Telineet • Maaliruiskut • Rappausruiskut • Timanttikalusto • Pienkuormaajat • Varastokontit • Pienkoneet

Helsingin toimipiste

Hämeentie 105, 00550 Helsinki p. 09 7012300 helsinki@pikavuokraus.fi

Vantaan toimipiste

Ylästöntie 121, 01740 Vantaa p. 09 8787878, 0400 776577 vantaa@pikavuokraus.fi

www.pikavuokraus.fi

kotisivut.com - luotettavat internet-palvelut www.kotisivut.com puh. (09) 4559 6490

Raportti 2/2018  
Raportti 2/2018  
Advertisement