Page 1

RAPORTTI 1/2019

36. VUOSIKERTA

ONEWAYMISSION.FI

VAPAAEHTOINEN VUOSIMAKSU 20€

Raamattutunti – Kaksi ojaa, s. 4

JUMA

A J O T T I O V A J Ä T I E M H I   N LA ESKELLÄ

UKSIEN K E IK A V A J N E J O VAIN

s ra p o rt . 3 1 I O p e tu s l, a p e N I Is ra e l, s . 2 1

ti , s . 4 0


PÄÄKIRJOITUS

UUDEN AIKAKAUDEN SALAISUUS Tapani Suonto

”Ja toisena sapattina hän meni synagoogaan ja opetti; ja siellä oli mies, jonka oikea käsi oli kuivettunut. Ja hän kat­ soi ympärilleen heihin kaikkiin ja sanoi miehelle: ’Ojenna kätesi.’ Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli jälleen terveek­ si. Mutta he vimmastuivat kovin ja puhelivat keskenään, mitä heidän olisi tehtävä Jeesukselle.” (Luuk. 6:6–11)

J

eesus tiesi, että fariseukset tarkkailivat häntä koko ajan. Suuri joukko vastusti suurella antaumuksella sitä uutta, mitä Jumala oli juuri luomassa. Jeesus kutsui julkisesti esille miehen kansan joukosta. Tämä mies ei ollut pyytänyt parantua. Hänen kätensä oli kuivettunut, ja hän oli täysin toivoton tapaus. Juuri häntä Jeesus kehotti nousemaan ylös. Se oli kova koetus miehelle. Jeesus käski häntä vieläpä kohottamaan kuivettuneen kätensä ylös. Se oli miehelle jo todellinen uskon ja kuuliaisuuden teko. Miehellä oli riittävästi uskoa totellakseen Messiasta. Senkin Jeesus tiesi jo etukäteen, sillä Hän näki miehen sydämeen. Hän käski miestä tekemään juuri sitä, mikä oli miehelle itselleen mahdotonta. Kun mies sai käskyn, hän sai myös voiman. Siinä on uskon periaate. Uuden valtakunnan voima – uusi tie Jumalan siunauksiin. Salaisuus, joka on tältä maailmalta kätketty. Ennen tätä Jeesus oli juuri julistautunut Messiaaksi. Se oli koko tapahtuman ydin. Ne, jotka uskossa ottivat Sanan vastaan, saivat myös omistaa siunauksen ja astua uuteen. Ne, jotka pysyivät entisessä ja torjuivat Jeesuksen, täyttyivät yhä suuremmalla vihalla ja jäivät vanhaan. Jäivät pimeyteen ja toivottomuuteen. Seurakunta oli astumassa uuteen aikakauteen. Se oli Messiaan aikakausi, Jeesuksen Kristuksen aikakausi. Se oli uuden seurakunnan aikakausi, Pyhän Hengen aikakausi, meidän aikakautemme. Vanha oli väkisin väistymässä ja uusi tulossa tilalle. Tuon uuden kulmakivi oli Messias itse: Jeesus Kristus. Toivoton käsipuoli mies sai astua uuteen, kun hän uskossa teki, mitä Jeesus kehotti. Hän otti Messiaan ja Hänen sanansa vastaan. Jumala halusi täyttää kansan ilolla, uudella toivolla, taivaallisella näyllä. Jotain val-

2

RAPORTTI 1/2 0 1 9

tavaa oli tapahtumassa. Vanha oli väistymässä ja uusi tulossa tilalle, sillä Messias oli saapunut.

”Vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kir­ kastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään saakka.”

(Sananl. 4:18) Oletko koskaan ymmärtänyt, että Jumala on viemässä sinua uuteen? Ei tämä, mitä me olemme kokeneet tähän asti, ole vielä varsinainen voitto. Jotain paljon suurempaa on tapahtumassa pian. Itse olen koko elämäni elänyt siinä odotuksessa ja jännityksessä, että Jumala luo koko ajan uutta. Hän rakentaa itse jo nyt omaa valtakuntaansa. Näetkö sinä, mitä Hän on luonut ja on edelleen luomassa? Me saamme Hänen rinnallaan nähdä yhä voimallisemmin tuon uuden liiton, uuden aikakauden voiman ja ilmestymisen. Saamme nähdä jo nyt Kristuksen elävänä keskellämme. Ja tämä on vasta alkua. Me saamme nähdä tämän pimenevän maailman keskellä, miten kuuliaisuuteen kätketty siunaus tuottaa yhä suurempaa kirkkautta ja kunniaa Jeesukselle. Se tie, joka vie tuohon uuteen, on hyvin yksinkertainen. Se on vain yksi asia: Jeesus – ja kuuliaisuus Hänen sanalleen ja tahdolleen.


SISÄLTÖ

26

Ilona ja Timo Lindroos Turusta: Parasta on turvallisuus ja lähetystyö

10 OPETUS 4 Raamattutunti 40 Opetusraportti

4

LÄHETYSKENTÄT 24 Italia 31 Nepal 34 Uganda 38 Kiina 39 Mongolia

Intian One Way -kylä: Keidas melun ja kaaoksen keskellä

KOTIMAA Tapani Suonto:

Kaksi ojaa

16

RAPORTTI Seuraava Raportti ilmestyy huhti-toukokuun vaihteessa ISSN 2343-1547 (painettu) ISSN 2343-1555 (verkkojulkaisu)

6 Henkilömuutoksia OWM:n organisaatiossa 8 Uudet seurakunnat rakentuvat pala palalta Sata joulupakettia Koiviston lastenkotiin

32

Ensikosketus Israeliin

Vastaava toimittaja: Tapani Suonto Toimitussihteeri: Tuija Niskanen Vakituiset toimitusavustajat: Arto Boa, Esa-Pekka Mattila, Hanna Torvalds, Kristiina Wiley sekä monet OW:n vastuunkantajat Ulkoasu: Mika Pakarinen Kansikuva: Tuija Niskanen Paino: KTMP Kustantaja: One Way Mission ry Tilaukset: tilaukset@onewaymission.fi Palaute: toimitus@onewaymission.fi Toimisto: 045 114 8855 Vapaaehtoinen vuosimaksu 20 €

3


RAAMATTUTUNTI

KAKSI OJAA

Tapani Suonto

”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” (Matt. 24:12)

Ensimmäinen oja

oikealle kaidalle tielle ja perille taivasten valtakuntaan.

K

MAAILMANLAAJUINEN ILMIÖ

aikki merkit näyttävät viittaavan siihen, että olemme saapuneet tuohon Jeesuksen kuvaamaan aikaan – laittomuuden aikaan. Laittomuus tarkoittaa sitä, että Jumalan sanalla ja tahdolla ei ole enää mitään merkitystä. Elämme jälkikristillistä aikaa, missä Raamattuun perustuvat arvot on tallattu perusteellisesti maahan. Myös kristillinen maailma on kovassa murroksessa. Amerikan metodistikirkko on jakautumassa kahtia homokysymyksen tähden, ja sama prosessi on menossa monilla muillakin kirkkokunnilla. Vaikka kaikki eivät hajoa konkreettisesti, monet hajoavat sisäisesti. Monien on vaikeata olla seurakunnassa, jossa papit elävät esimerkiksi lesbosuhteessa keskenään. Uusi avioliittokäsitys, moraalikäsitys ja sen lisäksi menestysteologia ja monet muut uudet opit ovat johtaneet siihen, että suuri uskovien joukko on joutunut jo jättämään hengellisen kotinsa.

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojen­ sa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät kor­ vansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.” (2. Tim. 4:3–4) Eräs hengellisen työn tekijä kertoi työtoveristaan, joka oli todennut yllättäen: ”Minä en usko enää helvettiin.” Ihmiset uskovat, mihin haluavat. Raamattu ei ole enää keskeinen auktoriteetti näille uskoville. Raamattu ei ole heille enää pyhä. Raamattu on kuitenkin edelleen se ainoa ilmoitus, joka johtaa meidät

4

RAPORTTI 1/2019

Kun USA:ssa tutkittiin syitä, miksi ihmiset jättävät oman hengellisen kotinsa, yleisin syy oli seurakunnan teologian muuttuminen. Tästä syystä myös Suomessa on tänä päivänä ennätysmäärä kodittomia uskovia. Näitä ihmisiä me nyt autamme eri puolilla maata. Erityisesti nuoriso on tässä suuressa vaarassa. Minua huolestuttaa uusi kristillisen nuorisokulttuurin haara, jossa puhutaan kyllä Pyhästä Hengestä ja siitä, miten Jumala rakastaa ja rakastaa ja rakastaa. Mutta ei sanaakaan synnistä ja parannuksesta. Ei sanaakaan siitä, mitä Jeesus itse korosti opetuksessaan:

”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ot­ takoon ristinsä ja seuratkoon minua.” (Matt. 16:24)

Raamattu sanoo: ”Sanoma rististä on hullutus tälle maailmalle” (1. Kor. 1:18).

Nyt siitä on tulossa hullutus myös tämän päivän uskoville. Monet kysyvät, mihin tämä kaikki lopulta johtaa. Syntyykö uusi uskonnollinen liike, joka puhuu kyllä Jeesuksesta ja ylistää häntä huulillaan, mutta ei seuraa Häntä sydämessään eikä tunne Häntä ollenkaan? Samaan aikaan kun maailma ajaa meitä kristittyjä ahtaalle ja kieltää jo monissa maissa evankeliumin julistamisenkin, uusi uskonnollinen liike tuomitsee meidät tämän maailman kanssa fanaattisina kiihkoilijoina. Näistä uuden ajan ”kristityistä” saattaa tulla vielä voimakas vastustaja

meille vanhaa evankeliumia julistaville uudestisyntyneille uskoville. Monet ympäri maailmaa ovat joutuneet lähtemään hengellisistä kodeistaan tämän tähden. Tässä rytäkässä todelliset uskovat löytävät toisensa. Sitä tapahtuu jo nyt Suomessakin. Tätä joukkoa yhdistää yksi asia: Raamattu. He haluavat pysyä Raamatun totuudessa, ja heille Raamattu on edelleen Pyhä Kirja.

Toinen oja Mutta tämä ei ole ainoa taistelu, jonka keskellä elävä Raamattua rakastava kristillinen seurakunta elää viimeisinä aikoina. Kun varoitamme yhdestä ojasta, monet suistuvat toiseen ojaan, jonka perkele on kaivanut pysäyttääkseen elävän seurakunnan. Ne ovat äärimmäiset puhdasoppiset, jotka alkavat nähdä eksytystä sielläkin, missä sitä ei ole. Raamattu toteaa:

”Ja taidolliset loistavat, niinkuin tai­ vaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkises­ ti.” (Dan. 12:3) Raamattu ei sano, että puhdasoppiset loistavat niin kuin taivaanvahvuus loistaa, vaan taidolliset. On äärettömän helppoa olla puhdasoppinen, mutta taidollisuus Jumalan valtakunnassa ja tämän valtakunnan levittämisessä on todella vaikeata. Se on kuitenkin tärkeämpää kuin ymmärrämmekään, sillä vain taidolliset tuottavat hedelmää, joka pysyy. Kerran eräs ihminen kertoi näystä, jonka hän uskoi saaneensa Jumalalta. Tuossa näyssä oli laiva, joka oli täynnä eksytystä. Pienet purret ympäröivät laivaa ja niistä yritettiin tuota eksynyttä laivaa ja sen matkustajia pysäyttää. Jotkut huutelivat kiivaina laivalle pienistä pursistaan, toiset heittelivät jopa kiviä suurella innolla. Sitten tuli Jumalan tuomion aika ja laiva upposi, mutta sen mukana vajosivat aaltoihin myös nuo pienet purret miehistöineen. Tuomio kohtasi molempia, sillä nuo pienet purret olivat menneet innois-


saan liian lähelle eksynyttä laivaa ja sen matkustajia. Monet tulevat kerran taivaan portille mukanaan suuret hedelmät, joita he ovat saaneet olla tuottamassa Jumalan armosta suurella taidollisuudella täällä maan päällä. Mutta toiset tulevat sinne mukanaan vain muovikassillinen kiviä. Meidän täytyy olla varuillamme, että emme itsekin huku, kun Jumalan tuomiot kohtaavat valheeseen eksynyttä uskonnollista kansaa. Emme me pelastu sillä, että lausumme tuomion kaikesta mahdollisesta ja etsimme suurennuslasilla kaikkialta vain eksytystä. Tänään ihmiset tuomitsevat harhaoppisiksi jo monia väkeviä Jumalan miehiäkin. Sosiaalinen media on tätä tuomiota tulvillaan. Internetistä löytyy loputtomasti näitä tuomareita, jotka ovat itse täysin eksyksissä, ja monet seuraavat tätä kaikkea kuin Raamatun totuutta. Älä usko kaikkea, mitä sosiaalisessa mediassa sanotaan. Ihmiset kuvittelevat ja keksivät mitä tahansa, mikä ei pidäkään totuudellisen Jumalan silmissä paikkaansa. Se on vaarallista.

EI MITÄÄN UUTTA

Tässä kaikessa ei sinänsä ole mitään uutta. Vuosikymmeniä sitten eräs uskova nainen kertoi minulle järkyttyneenä, kuinka eräässä pastorissa oli hänen mielestään haureuden henki. Kun kysyin, mistä nainen sen tietää, tämä vastasi: ”Kun hän siunasi minua alttarilla, minussa heräsivät hirveät himot.” Monet ovat vielä pieniä lapsia Kristuksessa ja tekevät mitä ihmeellisimpiä johtopäätöksiä tuomiten näin toisia. Ei sen perusteella, mitä joku tänäänkin sanoo sosiaalisessa mediassa, pidä levittää negatiivisia uutisia. 1980-luvulla eräs saksalainen evankelista menetti maineensa ja joutui vuosiksi sivuun työstään prostituoidun levitettyä hänestä valheita maksua vastaan. Lopulta prostituoitu tunnusti valehdelleensa ja evankelistan maine puhdistettiin. Mikään ei ole niin helppoa kuin tahrata jonkun toisen maine. Meidän täytyy olla varovaisia, että emme vahingossa ole itse osallisia sellaiseen.

Mitään sellaisia syytöksiä, joista ei ole konkreettisia todisteita, ei pitäisi uskoa, ja vielä vähemmän levittää. Monet keksivät kaikenlaisia satuja so­siaaliseen mediaan vain aiheuttaakseen hämminkiä. Suosittelen, että kukaan ei edes seuraa, mitä siellä puhutaan.

KAIKKI TUOMITAAN KERRAN Raamatun mukaan ”millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mita­ taan” (Matt. 7:2).

Jumala ei tuomitse vain muita, vaan Hän tuomitsee myös minut ja sinut. Se on asia, joka monilta on hämärtynyt tässä melskeessä. Me olemme vajavaisia ja voimme tehdä myös virheitä. Raamattu sanoo, että Tapani Suontokin erehtyy joskus. ”Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme.” (Jaak. 3:2) Ei se, että joku sanoo yhden väärän sanan, tee hänestä vielä Jumalan vihollista. ”Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä.” (Sak. 2:8) Kerran eräs saarnamies paljasti maailman tiedotusvälineille toisen saarnamiehen seksuaaliset lankeemukset. Monet miettivät silloin, miten tälle miehelle itselleen käy. Meni vain vähän aikaa, kun saarnamies syyllistyi itse samaan syntiin, mistä oli toisen paljastanut, ja eksyi kokonaan. Hän on ollut sen jälkeen jo vuosikymmeniä täysin eksyksissä. Kerran Daavidia kehotettiin surmaamaan Saul. Silloin Daavid vastasi:

”Minä en satuta kättäni Herran voidel­ tuun. Pois se, Herra varjelkoon!” (1. Sam.

26:11) Daavid ymmärsi Jumalan periaatteet. Hän itse tuomitsee omat palvelijansa, ja meidän pitää sitä kaikin puolin välttää. Se ei ole meidän tehtävämme, vaan Jumalan. Miten me toimimme, jos näemme veljessämme tai sisaressamme syntiä, on hyvin vakava asia. Me voimme myös vetää Jumalan tuomion päällemme.

RAKKAUS VAATII

On asioita, joihin täytyy ottaa kantaa. Mutta kun me One Way Missionissakin puhumme aikamme vaaroista, me varoitamme pääasiassa vääristä opeista

ja niiden hedelmistä ja vain harvoin ihmisistä tai seurakunnista. Joskus paimenen täytyy varoittaa, sillä se on rakkautta. Kuinka voisimme olla hiljaa, kun näemme veljemme tai sisaremme joutuvan suuriin vaikeuksiin. Paimen, joka ei välitä siitä, että lampaat eksyvät, ei ole paimen ollenkaan. Mutta sen täytyy tapahtua tarkkaan harkiten ja rukoillen, että emme vahingoittaisi lopulta it­ seämme. Jumala on hyvä, mutta Hän on myös totuudellinen ja pyhä. Hän ei katso henkilöön. Elämä on lyhyt. Tämä on se aika, jolloin meidän tulee tuottaa hedelmää Jumalalle. Katso omaa elämääsi ja tutki, mitä hedelmää sinä itse tuotat. Ryhdy rakastamaan ihmisiä ja tuottamaan hedelmää, joka kelpaa Jumalallekin. Entä mitä näistä vääristä huhupuheista seuraa? Mitä hedelmää niitä kiivaasti leivittävät ihmiset tuottavat? Tällaisesta laittomuudesta syntyvät erilaiset lahkot ja kultit. Satoja suomalaisia on jopa aikanaan poltettu roviolla siksi, että huhupuheiden mukaan heissä asui demoni. Moni on päätynyt lopulta perustamaan oman lahkon tai kultin. Ei ole enää ketään muuta, joka on Jumalan asialla kuin he itse. Näitä tarinoita on maailma täynnä. Suomessa on tälläkin hetkellä sellaisia kultteja, jotka elävät eristäytyneinä kaikista muista, koska he ovat ainoita, jotka ovat oikeassa. Yhden tällaisen johtaja sanoi muutama vuosi sitten: ”Jeesus ilmestyi minulle ja sanoi: ’Ei sinun aina tarvitse julistaa syntejä anteeksi Jeesuksen nimessä. Kyllä sinä voit omassa nimessäsikin julistaa syntejä anteeksi.’” Kun Jumala tuomitsee ja ottaa Pyhän Henkensä pois, silloin ihminen eksyy varmasti. Muista, että ”taidolliset loistavat,

niinkuin taivaanvahvuus loistaa ja ne jot­ ka monta vanhurskauteen saattavat, niin­ kuin tähdet aina ja iankaikkisesti”.

On kaksi ojaa, jotka ovat molemmat vaarallisia. Toinen on oja, jossa luovutaan Raamatun totuudesta. Toinen on oja, jossa luovutaan totuudellisuudesta ja tuomitaan ihmisiä jopa pelkkien huhupuheiden perusteella. Molemmat ovat vaarallisia.

5


Leena ja Kimmo Metsämäki

UUSIIN HAASTEISIIN

One Way Missionin pitkäaikaiset vaikuttajat ja uskolliset työntekijät Leena ja Kimmo Metsämäki ovat jääneet pois One Wayn työntekijäjoukosta ja suuntaavat uusiin haasteisiin.

L

eena ja Kimmo ovat olleet mukana työssämme tavalla tai toisella jo sen alkumetreiltä asti. Yhdessä he ovat vetäneet Perjantai Kristukselle -katutyötä 2000-luvun alusta alkaen, kun Tapani Suonnon tie vei ulkomaille uusille lähetyskentille. Leena on toimittanut 20 vuotta One Wayn ohjelmia Radio Deissä ja TV7-kanavalla. Tässä tehtävässä hän on tullut tutuksi suurelle joukolle suomalaista kristikansaa. Lisäksi Leena on toiminut pitkään One Way Missionin hallituksen varapuheenjohtajana ja operatiivisena johtajana. Leenan ja Kimmon jääminen pois One Wayn työstä onkin meille suuri menetys. Lähdön taustalla ovat näkemyserot One Wayn teologisesta linjasta tietyissä asioissa sekä toimintatavoissa. Pahoittelemme heidän lähtöään, mutta kunnioitamme heidän päätöstään. Haluamme kiittää heitä molempia siitä kauniista esimerkistä, jonka he vuosikymmenten aikana ovat antaneet palvellessaan pyyteettömästi ja alttiisti kaikessa, missä apua on tarvittu. Se rohkaiskoon meitä kaikkia eteenpäin tässäkin tilanteessa.

TAPANI SUONTO PALAA TOIMINNANJOHTAJAKSI Esa-Pekka Mattila on päättänyt jättää toiminnanjohtajan tehtävät keskittyäkseen paremmin työhön Helsingin seurakunnan johtavana pastorina. OWM:n hallitus on pyytänyt Tapani Suontoa palaamaan toistaiseksi toiminnanjohtajan paikalle, kunnes uusi henkilö löytyy.

T

apani Suonnon rinnalle monia toimintaan liittyviä tehtäviä hoitamaan ovat tulleet eräänlaisina järjestökoordinaattoreina Tiina Sinkkonen (puolipäiväisenä) sekä Tero Hokkanen ja Tuomas Tarkkanen (oman toimensa ohessa). Laskujen maksun ja laskutuksen hoitaa jatkossa miestenkodin johtaja Seppo Saarinen, talouden seurannan Hannele Sundström, ja talouspäällikkönä toimii Jari Mikkola. Hallitukseen on valittu kaksi uutta jäsentä: Tuomas Tarkkanen ja Tuija Niskanen. One Wayn radio-ohjelmia editoi TV-työmme työntekijä Atte Auvinen, ja Leena Metsämäen jättämää toimittajan roolia hoitaa Aten vaimo Johanna Auvinen. One Wayn ohjelmat TV7kanavalla on modernisoitu, ja ne jatkuvat ilman juontajaa. Mongolian- ja Kiinan-työtä koordinoi jatkossa Tiina Sinkkonen. Muista mahdollisista muutoksista saa tietoa osoitteesta: www.onewaymission.fi


SEURAKUNNAT

Uudet tilat

Helsingin seurakunnalle

TEKSTI ESA-PEKKA MATTILA KUVA PENTTI TUOVINEN

H

elsingin One Way -seurakunta on muuttanut uusiin väliaikaisiin tiloihin Pelastusarmeijan temppeliin osoitteeseen Uudenmaankatu 40. Jouduimme muuttamaan Housekahvilasta Kaisaniemenkadulta homeongelman tähden vuoden vaihteessa. Syksyn aikana pyysimme esirukousta tila-asiaan, ja nyt saamme välittää suuren kiitosaiheen. Pelastusarmeija tuli apuun hädän hetkellä ja nimensä mukaisesti pelasti meidät. Pelastusarmeijalla on tiloissa myös omaa toimintaa. Onkin suoranainen ihme, että saimme soviteltua yhteen aikataulut niin, että voimme järjestää

MATTOKUTOMO Valmiit matot & tilaustyöt 03 781 2434 044 333 3352 Tyynentie 1 15230 LAHTI

viikko-ohjelmamme lähes vanhaan tapaan temppelillä. Olemme todella kiitollisia Pelastusarmeijalle heidän avustaan. Meidät on otettu erittäin lämpimästi vastaan. Etsimme edelleen omia tiloja pysyväksi ratkaisuksi. Pyydämmekin esirukousta tilanteen puolesta. Nyt saamme kuitenkin hetken levähtää, eikä meidän tarvitse kiireellä löytää pysyväisratkaisua. Tervetuloa mukaan tilaisuuksiimme. Tarkemmat tiedot löytyvät tuttuun tapaan Helsingin seurakunnan nettisivuilta: www.onewayhelsinki.fi

AUTA MEITÄ AUTTAMAAN! Lahjoita netissä:

onewaymission.fi/lahjoita Lahjoita soittamalla:

0600 02812

(puhelun hinta noin 10 €)

0400 456 572

Umpikuorma-, avo- ja täysperävaunuyhdistelmät sekä pakettiautokuljetukset

Kuljetusliike TRANS-AKSELI Oy Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa

7


SEURAKUNNAT

Seinäjoen One Way -seurakunta

PIENTEN IHMEITTEN  PALAPELI TEKSTI JA KUVAT TUIJA NISKANEN

Jeesuksen sanat ”tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani” (Matt. 16:18) ovat olleet tärkeä lähtökohta, kun One Way -seurakuntaa on käynnistetty Seinäjoella. Olemme halunneet Jumalan rakentavan, niin ettei ihmisen käsi kurota eteenpäin silloin, kun on vielä pysyttävä paikoillaan ja odotettava.

semme ja murheemme rukouksessa Herralle, ja kun me sen Hänen tahdossaan teemme, Hän vastaa. Ei aina juuri sillä sekunnilla, mutta ei koskaan sekuntiakaan myöhässä.

S

Seinäjoella toiminta aloitettiin hieman poikkeuksellisesti sunnuntaijuhlien sijaan opetuslapseuskoululla. Se ajatus oli alusta asti vahvana sydämellä. Siihen sisältyi myös tunne, että opetuslapseuskoulusta nousee vastuunkantajia seurakuntaan. Ja juuri niin on käynyt. Itse opetuslapseuskoulukin on rakennettu yhteistyössä. Opetus tulee tutuilta One Wayn pastoreilta ja opet-

eurakunnan istutus on sekä hengellinen matka – Pyhässä Hengessä ja johdatuksessa kulkemista ja jatkuvaa rukousta – että aivan käytännönläheistä työtä: hihojen käärimistä, puhelimeen tarttumista, viranomaismääräysten selvittelyä, tilojen kunnostusta ja tarvikkeiden hankkimista. Etsimistä, kyselemistä ja löytämistä.

8

RAPORTTI 1/2019

Olemme saaneet nähdä aitiopaikalta, miten Jumala on ollut ohjaksissa ja valmistanut seurakuntaansa käsittämättömällä tavalla ja tarkkuudella. Menneen vuoden tapahtumat Seinäjoella ovat olleet kuin palapeli, jota Hän rakentaa silmiemme edessä osa kerrallaan. Meidän tehtävämme ihmisinä on viedä tarpeemme ja pohdintamme, kiitok-


Opetuslapseuskoulu on vasta puolivälissä, mutta joukosta on noussut jo vastuunkantajia alkavaan seurakuntaan.

Adam ja Olavi kunnostavat lahjaksi saatuja tuoleja ja odottavat innolla pääsyä omiin uusiin tiloihin.

Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.

tajilta, mutta koululaiset ovat antaneet käyttöömme tilan, projektorit ja äänen­ toistolaitteet sekä pitäneet huolen siitä, että kahvitauoilla syödään myös suolaista ja makeaa. Rohkaisevinta palautetta on ollut, että One Wayn tulo Seinäjoelle on siunaus ja että opetus on juuri sitä juurevaa ravintoa, mitä tarvitaan ja on kauan kaivattu. Nyt kun opetuslapseuskoulu on puolivälissä, mukana on edelleen 40 oppilasta. Heidän joukostaan moni on halunnut tulla palvelemaan myös alkavaan seurakuntaan, kun sunnuntaijuhlat aloitettiin loppuvuodesta 2018.

1. Kor. 3:11

Omat vuokratilat löytyivät joulukuussa, ja täydellinen pintaremontti valmistui tammikuun puolivälissä. Ihmettä sekin, että vuokranantaja hoiti sekä remontin urakoinnin että kustannukset. Kaikki kalusteet saarnapönttöä, kodinkoneita ja kuljetuksia myöten on saatu lahjoituksina. Tilaisuuksissa kävijöiden joukosta on löytynyt ammattilaisia niin sohvien puhdistamiseen kuin vanhan puhujapöntön kunnostukseenkin. Pieni porukka käsitteli aavistuksen ruostuneet tuolien jalat uudenveroisiksi, ja eläkkeellä oleva sisar lupautui hoitamaan tilojen siivouksen, niin kauan kuin terveyttä riittää.

Kaikki tämä on tietenkin vain pintaa, mutta kokonaisuus rakentuu pienistä palasista. Lopputuloksena on Jumalan kaunis mosaiikki, johon Hän saa puhaltaa Henkensä. Herra on jo kutsunut monia seurakuntaan, ja rukouksemme on, että Hän lähettää lisää janoisia, pitää sudet loitolla ja ravitsee meitä elävällä vedellään.

9


JOHDATUKSEN AALLONHARJALLA TEKSTI ULLA NUUTINEN KUVAT SAMULI KULO

10

RAPORTTI 1/2019


Timo Lindroos työnteli lastenrattaita, kun hän näki ostoskeskuksessa tyhjänä olevan entisen nuorisotilan. Hän oli hiljattain muuttanut perheensä kanssa lähistölle ja rukoillut jo kuukausia yhdessä vaimonsa Ilonan kanssa tiloja uudelle One Way -seurakunnalle. Nuorisotilan nähdessään Timo tajusi vastauksen olevan hänen edessään.

S

eurakunnan perustaminen ja sen selkärangaksi kasvaminen vaatii muutoksensietokykyä, sitkeyttä, hikeä ja ehkä kyyneleitäkin, mutta ennen kaikkea uskollista rukousta. Turku oli ollut jo kauan täynnä hauraita toiveita ja unelmia One Way -seurakunnasta. Jumalalla oli kuitenkin selkeä suunnitelma. Hän johdatti nuoren avioparin, Timo ja Ilona Lindroosin, usean vaiheen kautta lahjana ja rukousvastauksena One Wayn työhön. Mutta mikä on nuoren avioparin tarina? Miten heistä tuli Turun One Way -seurakunnan vastuuhenkilöitä?

TIMON ETSINTÄ

Timo on kotoisin uskovasta kodista ja halusi jo kuusivuotiaana antaa elämänsä Jeesukselle. Nuoruudessa urheilu oli hänelle tärkeintä elämässä; itsetuntokin oli sidottu siihen. Samoihin aikoihin toinen jalka oli vaarallisesti maailmassa. Sitten terveys petti, ja tärkeysjärjestys meni uusiksi. Timo ei pystynyt enää urheilemaan. Hän lähti opiskelemaan ja rukoili, että Jumala tekisi jotain hänen elämässään. Timo päätti antaa kaiken Jumalalle, kävi miten kävi. Sen jälkeen elämä alkoi muuttua. Muutos ei kuitenkaan tuonut täyttä pelastusvarmuutta. Se oli kadoksissa, ja Timo oli ahdistunut. Hänellä oli silmitön synnintunto, eikä hän saanut rauhaa. Kun eräs iäkäs saarnamies lopulta rukoili Timon puolesta, rauha tuli ja syyllisyys otettiin pois. Omatunto oli kuin pikkupojalla. Timo on usein miettinyt, miksi tuo vaihe elämässä oli tarpeellinen. Siitä asti Timo on kuitenkin rakastanut Jumalaa kokonaisella miehen sydämellään ja ymmärtänyt, että kun on saanut paljon anteeksi, pystyy rakastamaan enemmän Herraa.

YHTEISEN TARINAN ALKU

Ilonan elämään uskonsiemen kylvettiin niinikään jo varhain uskovan äidin kautta. Ilona oli 15-vuotiaana seurakunnan lasten- ja nuortenleirin iltatilaisuudessa, jossa hänen puolestaan rukoiltiin. Siitä alkoi henkilökohtainen päätös seurata Jeesusta, ja Ilona meni kasteelle. Kun Ilona liittyi opiskelujen myötä Timon kanssa samaan seurakuntaan, Timo huomasi varsin pian kauniin Ilonan. Seurakunnan tilaisuuksissa he katselivat toisiaan sillä silmällä toistensa ajatuksista tietämättä. Saadakseen yhteyden Ilonaan Timo loi profiilin so­siaa­ liseen mediaan, ja siitä alkoi tiheä viestittely. Tarina jatkui treffeillä, joilla Timo esitti Ilonalle tärkeitä kristinuskoon liittyviä kysymyksiä. – Se oli kuin kuulustelu, jossa Timo halusi tietää ajatuksiani hengellisistä arvoista, Ilona kertoo naurahtaen. Timon suorat kysymykset herättivät Ilonassa luottamusta, koska tämä oli itsekin kiinnostunut samoista asioista. Timo oli aina tarkastellut uskon raittiutta, ja epäraitis oppi oli herättänyt hänessä paljon kysymyksiä. Hän oli lukenut, että Suomeen on tulossa suurin eksytys, mitä koskaan on ollut, ja jossain vaiheessa hän tajusi, että eksytys on jo pitkällä. Se on kaikkien saatavilla. Mutta Timo jätti asian Jumalalle. Molemminpuolisesta ihastumisesta alkunsa saanut tutustuminen johti seurusteluun ensimmäisenä yhteisenä ystävänpäivänä ja vuoden kuluttua romanttiseen kosintaan Amsterdamissa tulppaanimeren keskellä. Ilona rakastaa tulppaaneja, ja sormus oli kätkettynä tulppaanin sisälle.

Se oli kuin kuulustelu, jossa Timo halusi tietää ajatuksiani hengellisistä arvoista, Ilona kertoo naurahtaen.

AVIOLIITON VAIKEAT ALKUVUODET

Avioliiton alkuvuosina Ilona sairasteli paljon ja joutui jäämään pois työn lisäksi myös seurakunnasta. Sairastelu ajoi nuorenparin ahtaalle, mutta Jumala kantoi heitä kämmenellään kaiken aikaa. Timo ja Ilona seurasivat kotona internetin kautta One Wayn ohjelmia, mikä antoi rohkaisua jaksaa eteenpäin vaikeuksista huolimatta. Ohjelmien katselu loi myös yhteyttä muihin kristittyihin. Ilona oli ennen sairastumistaan ollut innokas evankeliumin levittäjä. Hän on ollut aktiomatkoilla Turkissa, jossa joutui kerran jopa virkavallan kanssa tekemisiin, kun paikalliset eivät sallineet evankeliumin levittämistä. Asia ratkesi keskustelulla, eikä se juurikaan säikäyttänyt toimeliasta Ilonaa vaan pikemminkin kasvatti tulevaisuuden työtä varten. >

11


Monien vaikeidenkin vaiheiden jälkeen hymy on taas herkässä.

TOTEUTUNEITA TOIVEITA

Lopulta Ilona parani ihmeellisellä tavalla, ja usein toistuneet sairaalahoitojaksotkin loppuivat. Pariskunta sai kaksi suloista lasta, mikä on suuri kiitosaihe kaiken sen jälkeen, mitä he ovat kokeneet. Ilona oli kerran toivonut, että One Way lähettäisi heidän suuntaansa jonkin satelliitin. Nuoripari oli silloin etsimässä uuden kodin ohella myös uutta kotiseurakuntaa. Ohikiitävät toiveet ja Jumalan puoleen käännetyt huokauksetkin saattavat toteutua.

12

RAPORTTI 1/2019

Puhujamatkoillaan Turun seudulla Tapani Suonto oli tavannut useita One Way -seurakunnasta kiinnostuneita ihmisiä. Myös Lindroosit keskustelivat Suonnon kanssa toiveistaan saada Turkuun One Way -seurakunta, ja niin kotiäitinä työskentelevästä Ilonasta tuli kuin itsestään uuden One Way -seurakunnan yhteyshenkilö.

LÄHETYSKÄSKYN TOTEUTUMINEN

Lindroosit saivat Tapanilta tietoa seurakuntaa odottavista turkulaisista, ja tieto

muuttui pian talkooväeksi, jonka avulla nuorisotila muutettiin seurakuntatoimintaan sopivaksi. Ihmiset työskentelivät ja uhrasivat omaa aikaansa päivätyönsä ohella. Porukassa oli koskettava tiimityön henki, ja töitä tehtiin ahkerasti ja uskollisesti. Ensimmäinen kokous Turun One Way -seurakunnassa pidettiin huhtikuussa 2018. – Nykyään seurakunta on omavarainen ja tilanne on vakaa. Ihmiset tulevat seurakuntaan sanan opetuksen vuoksi, Timo Lindroos kertoo.


Turussa on kuultu muutamaan kertaan Timonkin opetusta ja nähty, miten Timo ja Ilona pienten lasten vanhempina antavat kaikkensa seurakunnan palvelutyössä. Lindroosin pariskunta ei tuo itseään esille, vaan palvelee pyyteettömästi. He ovat tehneet valikoimatta juuri sitä työtä, mihin kulloinkin on ollut tarve. Timo taipuu tarvittaessa moniin tehtäviin, ja Ilona on palvelutyössään hypännyt pois omalta mukavuusalueel­ taan ja juontanut tilaisuuksia, mikä näyttää tavallisen seurakuntalaisen silmin katsottuna hyvinkin ammattimaiselta.

RAITTIISTI JA REHELLISESTI

Seurakuntalaisille on tärkeää, että opetus pysyy raittiina. He suorastaan pyytävät sitä. Se on ollut monilla seurakuntaan liittymisen syy. Timo arvostaa One Wayn linjaa, jossa ei mennä kaikkien tuulien mukana. Se tuo turvallisuutta. Hän pitää arvossa raitista raamatunopetusta ja sitä, että myös vaikeita asioita avataan rohkeasti. Myös Ilonan mielestä parasta One Wayssa on turvallisuus sekä lähetystyö. Hän nauttii selkärankaisesta One Wayseurakunnasta, jossa uskalletaan ottaa

kantaa ja vastata myös vaikeisiin kysymyksiin. Se luo luottavaisen ja turvallisen ilmapiirin. Vastuuhenkilöinä Lindroosin pariskunta haluaa rakentaa seurakuntaan avointa ilmapiiriä, johon jokainen voi tulla sellaisena kuin on. Myös Timo ja Ilona ovat sellaisia kuin ovat: mutkattomia, iloisia ja rehellisiä. Ja he tahtovat koko sydämestään, että jokainen tulee osalliseksi pelastuksesta.

13


MAAHANMUUTTO

Ma a h an muutt a j at yö

IHON ALLE MENEVÄ

S U M U S KUT

Pastori Arto Boa polvistuu lattialle rukoukseen painaen päänsä, ja samoin tekevät kaikki turvapaikanhakijat. Näky on niin koskettava, että se piirtyy mieleeni elävänä. On vuoden viimeinen maahanmuuttajakokous joulukuussa 2018. TEKSTI MARJAANA KUVA ATTE AUVINEN

O

ne Way -seurakunta on monen muutoksen edessä kokoustilan muuttumisesta lähtien. Myös maahanmuuttajatyö on murrosvaiheessa. Miten tästä eteenpäin?

OPETUSLAPSEUSKOULUSTA MUSLIMITYÖHÖN

Mieleeni tulee toinen tilanne kymmenen vuotta aikaisemmin, kun kävin One Wayn päiväopetuslapseuskoulua. Saimme tuolloin kutsun nuorten aikuisten Trans4mission-lähetyskonferenssiin. Eräässä tilaisuudessa meitä kuulijoita pyydettiin nousemaan ylös, mikäli meillä oli muslimityö sydämellä ja pystyimme vilpittömästi sanomaan rakastavamme muslimeja. Ylös noustuani hämmästyin katsoessani ympärilleni: vain pieni osa osallistujista oli noussut seisomaan. Ymmärsin, että Jumala antaa ihmisille eri työkenttiä ja tehtäviä tahtonsa mukaan. 14

RAPORTTI 1/2019

Opetuslapseuskoulu oli muutenkin merkittävä ajanjakso elämässäni. Se todella innosti ja sytytti Jumalan valtakunnan työhön ja vahvisti suuntautumistani ja paloani muslimien tavoittamiseen. Osallistuin myös aktiomatkoihin. Ensimmäisen muslimityön aktion tein Turkkiin vuonna 2009, ja siitä eteenpäin aina muutaman matkan vuodessa. Aktiotiimin kanssa vuokrasimme auton, suunnittelimme reitin ja ajoimme satoja kilometrejä kylistä ja kaupungeista toiseen. Kohdatessamme ihmisiä annoimme heille lahjan, joka sisälsi mm. Uuden testamentin.

ISRAELIN KAUTTA JORDANIAAN JA IRAKIIN

Upeista ja innostavista matkoista sekä muutaman vuoden kielen opiskelusta huolimatta tiesin sydämessäni, että Jumalalla oli minulle jotain muuta varattuna. Samankaltaiset matkat jatkuivat,

mutta matkakohde siirtyi idemmäksi, kohti Jeesuksen jalanjälkiä. Vuonna 2013 teinkin ensimmäisen tiimiaktiomatkan Israeliin, ja tämän jälkeen matkat jatkuivat kahden hengen tiiminä ystäväni kanssa. Välillä olimme kolmekin kertaa vuodessa Pyhällä Maalla. Kohtasimme juutalaisia, mutta erityisesti muslimeja Jerusalemissa ja Länsirannalla (Nasaret, Hebron, Nablus, Ramallah, Jeriko). Turkin matkat olivat välillä varsinaista seikkailua, mutta sitä olivat myös Länsirannan matkat. Syksyllä 2014 suunnittelin pidempää lähetysmatkaa Israeliin ja olin ottanut puolen vuoden vuorotteluvapaan työstäni sitä varten. Kaikki suunnitelmat olivat jo lähes valmiina, kun muutama viikko ennen lähtöpäivää Jumala puuttui peliin: minulle avautuikin ovi Jordaniaan. Tuo matka oli käänteentekevä muslimityössä, sillä noina kolmena kuukautena sain mm. opiskella arabiaa.


Kristityiksi kääntyneet muslimit painavat päänsä rukoukseen viikoittain mamu-kokouksissa.

Osasin jo sen verran kieltä, että pystyin selittämään perusevankeliumin arabiak­ si. Usein keskustelimme lähes koko illan samojen henkilöiden kanssa ja kutsuimme heitä seurakuntaan. Joistakin heistä tuli meille hyviä ystäviä, joiden kanssa olemme edelleen yhtey­ dessä. Kun Outi ei päässyt elämäntilanteensa takia enää niin usein kadulle, sain työparikseni yhteisen afgaaniystävämme, joka on kääntynyt kristityksi Suomessa. Nyt voimme kohdata turvapaikanhakijoita ilosanomalla heidän omalla äidinkielellään, arabiaksi ja dariksi.

JEESUKSEN KOHTAAMINEN

Tein myös matkan Pohjois-Irakiin. Isisin joukot eivät olleet kaukana vierailemistani paikoista.

RASKASTA, MUTTA ANTOISAA

Enpä olisi tuolloin arvannut, että pian satoja tuhansia irakilaisia vaeltaisi Eurooppaan ja Suomeen. Jordanian matka oli niin koskettava, että olin vielä kaksi vuotta työstäni virkavapaalla tehden pidempiä matkoja Israeliin ja Jorda­ niaan. Sain opiskella lisää arabian kieltä ja tavallaan valmistautua siihen, mikä Suomessa odotti: Lähi-idän työkenttä oli tullut kotiovillemme. Enää ei tarvinnut matkustaa tuhansia kilometrejä kertomaan Lähi-idän muslimeille Valosta, joka lähetettiin pimeydessä vaeltavia varten yli 2000 vuotta sitten – Jeesuksesta, joka oli tullut vapauttamaan vangitut. Koen, että olen saanut olla mukana ihmeessä. Siksi tätä turvapaikanhakijoiden parissa tehtävää työtä Suomessa voisi sanoa. One Way oli ensimmäisiä seurakuntia, jotka lähtivät mukaan tavoittamaan näitä ihmisiä. Työ on todella antoisaa, mutta myös raskasta. Autettavien ongelmat ja haasteet menevät usein auttajien ”ihon alle”. Monen turvapaikanhakijan henkinen terveys ei kestä vuosien odottelua, ja painolastia lisää usein myös perheen tai suvun langettama tappouhkaus kristityksi kääntymisen takia. Paluu Irakiin tai Afganistaniin olisi monelle kuin kuolemantuomio.

Maahanmuuttajatyössä olen omalta osaltani mm. opettanut suomen kieltä, avustanut Maahanmuuttoviraston (Migrin) haastatteluissa, käynyt poliisilaitoksella ja eri virastoissa, palvellut keittiössä tilaisuuksien aikana, pitänyt yhteyttä vastaanottokeskuksiin ja lakimiehiin, tehnyt vetoomuksia kansanedustajille, presidentille ja Migriin, osallistunut mielenosoituksiin, vieraillut sairaaloissa, ohjannut Al Massira -kursseja (= ns. Alfa-kurssi) ja rukoillut. Kaiken tämän myötä turvapaikanhakijoista on tullut minulle rakkaita veljiä ja sisaria; he ovat kuin omaa perhettä.

VALOKUVA-ALBUMIN KANSSA KADULLE

Seurakunnassamme olevat turvapaikanhakijat ovat kääntyneet kristityiksi, mutta entä ne tuhannet muut, jotka kulkevat kaduillamme? He ovat edelleen islamin kahleissa, vailla tietoa todellisesta vapaudesta. Heidänkin tulee saada tietää, miten ihminen pääsee taivaaseen. Rukoilin pitkään itselleni paria kadulle tavoittamaan muslimeja. Vihdoin joulukuussa 2016 Jumala vastasi rukouksiini. Tapasin Outin, jolla oli sama näky sydämessä ja myös oiva työkalu muslimien tavoittamiseen: valokuvat, joiden taakse oli liimattu jokin raamatunlause arabiaksi (ja monella muullakin kielellä). Näillä eväillä, hengellisen materiaalin lisäksi, lähdimme kaduille ja lähes joka perjantai olimme tuttu näky valokuva-albumeidemme kanssa turvapaikanhakijoiden mielenosoitusteltalla Helsingin rautatieaseman edustalla.

Afganistanissa tai Irakissa emme voisi mennä kadulle evankelioimaan, sillä pääsisimme todennäköisesti hengestämme. Mutta Jumala haluaa kohdata ihmisiä eri tavoin, ja tällä kertaa Hän salli yli miljoonan muslimin vaeltaa Eurooppaan kuulemaan ilosanomaa. Osa Jeesukseen uskovista joutuu valitettavasti palaamaan takaisin kotimaahansa. Rukoukseni on, että he saisivat olla valona ja suolana siellä pimeyden keskellä. Jokaisella kristityksi kääntyneellä muslimilla on oma ihmeellinen uskoontulotarinansa. Vain muutama on saanut kohdata Kristuksen kotimaassaan; suurin osa heistä on tullut uskoon Suomessa. Moni on tullut kosketetuksi tultuaan seurakuntaan ja koettuaan siellä Pyhän Hengen läsnäoloa ja rakkautta. Useat taas ovat saaneet jostain Raamatun, ja sitä tutkiessaan he ovat pikku hiljaa vakuuttuneet sen sanomasta. Ahdingon keskellä, ja jopa itsemurhan partaalla, Jeesus on ilmestynyt monille ja vakuuttanut pitävänsä heistä huolta. Jeesus on saattanut myös ilmestyä unessa kehottaen seuraamaan Häntä.

TÄRKEIN TURVAPAIKKA

Välillä tuntuu kuin olisin katsomassa jotakin jännitysnäytelmää, kun seuraan, miten Jumala kaikkien vaarallisten käänteiden jälkeen yhdistää perheitä. Valitettavasti liian usein kuulen myös traagisia tarinoita siitä, miten suvun painostuksesta perheet revitään eroon toisistaan tai kristityksi kääntynyt mies vaimostaan ja lapsistaan. Hinta, jonka moni joutuu kääntymisestään maksamaan, on todella korkea, ja sitä täällä kristityssä länsimaassa on usein vaikea ymmärtää. Suomessa kriteerit turvapaikan myöntämiseen ovat kiristyneet. Pelonsekaisin mielin moni odottaa vastausta maahanmuuttovirastosta tai hallinto-oikeudesta nyt jo neljättä vuotta. Olipa vastaus mikä hyvänsä, he ovat saaneet sen kaikkein tärkeimmän turvapaikan – turvapaikan taivaasta. 15


ISRAEL

Ensikosketus Israeliin

SUURIA ODOTUKSIA,  PIENIÄ SIEMENIÄ TEKSTI JA KUVAT TUIJA NISKANEN

Jumala on uskollinen ja muuttumaton ja pitää lupauksensa: Israelin kansalle ja meille jokaiselle. Samalla Hän on myös yllätysten Jumala, jonka kanssa elämä ei koskaan käy tylsäksi. Hänen suunnitelmissaan elämä on turvallista, mutta ei aina kovin ennalta-arvattavaa, vaikka välillä yritämmekin kovasti miettiä etukäteen, mitä mahtaa olla edessä. Niin kävi myös marraskuisella tiimimatkalla Israeliin.

E

n oikein tiedä, mitä odotin ensimmäiseltä Is­ raelin matkaltani. Toisaalta en mitään erikoista; olin vain utelias uuden edellä. Toisaalta odotin ehkä kuitenkin muiden kokemuksia kuunneltuani jotain ihmeellistä. Moni Israelin kävijä kuvaili minulle etukäteen, miten he Israelin maaperälle laskeutuessaan olivat kokeneet jotain ainutlaatuista – kuin olisivat tulleet kotiin, kuin ilmakin olisi erilaista tai kuinka vahvasti Pyhä Henki heitä perille päästyä kosketti. Pieneksi pettymyksekseni en kokenut sen paremmin suuria kuin pieniäkään tunteita. Mutta ei Jumala ollut minulle tunteita luvannutkaan. Sen sijaan olin kuullut kutsun tutustua luvattuun maahan ja siihen, mitä One Way siellä tänä päivänä tekee.

TIETÄMÄTÖN ENSIKERTALAINEN

Olen ollut aika tietämätön Israelin suhteen. Toki tiesin israelilaisten vaelluksesta Raamatun lehdiltä sekä heidän roolistaan Jumalan valittuna kansana. Olen siunannut juutalaisia jo siksikin, että Jumala sanassaan niin kehottaa. Mutta vasta kun Israelin lähettimme Kristiina Wiley valmisti pientä tiimiämme, Seija Malmia ja minua, matkaa varten ja luin Kristiinan kehotuksesta Jakov Damkanin omaelämäkerrallisen kirjan Siionin poika, aloin ymmärtää, mitä on olla juutalainen ja mitä on toisaalta heidän silmissään olla kristitty. Nolottaa myöntää, että olin naiivisti ajatellut, että olemme kristittyinä juutalaisille vähän kuin ”veljeskan-

16

RAPORTTI 1/2 0 1 9

saa”; juutalaiset nyt vain eivät ole ymmärtäneet, että Jeesus oli Messias, jota he odottavat. Todellisuudessa olemmekin monille juutalaisille jotain muuta. Pikemminkin punainen vaate, ainakin jos menemme kertomaan heille innoissamme risti kaulassa Kristuksesta. Damkanikin kertoo kirjassaan, miten joutui messiaanisena juutalaisena jopa pahoinpidellyksi evankelioidessaan kansaansa.

SOPPAA JA SANAA

Roomalaiskirjeen kohta ”sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu” (Room. 11:29) liitetään tiiviisti

Jumalan lupauksiin juutalaisille Hänen valittuna kansanaan. Heidän niskurointinsa ja kompastumisensa eivät ole muuttaneet lupauksia, jotka Jumala on kansalleen antanut. Niiden toteutuminen vain on siirtynyt kansan kiertäessä ”sakkokierroksia”. Moni arastelee juutalaisten evankeliointia, eikä se minustakaan helpolta kuulostanut. Silti se on Jumalan mielen mukaista. On vain hyvä perehtyä etukäteen juutalaisuuden periaatteisiin, käsitykseen Jumalasta ja Jeesuksesta tai siihen, mistä on syytä puhua ja mistä mieluummin vaieta. Kristiina, joka jo vuosia sitten sai selkeän kutsun Israeliin, on tehnyt viimeiset noin kolme vuotta uskollisesti ja suurella rakkaudella evankeliointityötä Jerusalemissa ja sen ympäristössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiimimatkalla emme käyneet aktiivisesti


17


ISRAEL

Näille kulmille Jeesus syntyi. Beetlehemin katuvilinää.

evankelioimassa, mutta Kristiina käytti jokaisen mahdollisen tilaisuuden hyväkseen ja jakoi materiaalia niin taksikuskeille kuin portinvartijoillekin. Matkalla olimme mukana Kristiinan viikko-ohjelmassa mm. King of Kings -seurakunnan soppakeittiöllä Jerusalemissa ja Punaisen Maton keskuksessa Tel Avivissa. Soppakeittiön pöytien ääressä kävi tuolloinkin muutamassa tunnissa satakunta ruokailijaa. Monesta ruokailijasta näki, että kunnon ateria tuli tarpeeseen. Harmittavaa oli, ettemme hepreaa ja venäjää taitamattomina kyenneet kunnon sanalliseen seurusteluun heidän kanssaan.

NAISTEN KEITAALLA

Tel Avivissa oli vastassa astetta raaempi todellisuus: katuelämän ja päihteiden riuduttamat naiset, joille on tarjolla mahdollisuus tulla levähtämään, peseytymään, syömään ja virkistäytymään muutamaksi tunniksi kerrallaan Punaisen Maton keskukseen. Mieluiten olisin pessyt heidät puhtaaksi ja syöttänyt heidän laihat kasvonsa ja riukuraajansa kylläisiksi ja todennut, että ”kiitos Herralle, kun haluat jättää kadut taaksesi”. Mutta jouduimme tyytymään siihen, että rukoilimme hiljaa, Kun turistijoukot hälvenevät, puutarhahaudalla on rauha.

Paikallisilla ei ole vaikeuksia suunnistaa arojen loputtomasti risteilevillä kärry­ RAPORTTI 1/2019 poluilla18matkalla miestenvankilaan.


Getsemanen puutarha

Seinämaalaus lähellä Punaisen Maton keskusta Tel Avivissa kertoo omaa tarinaansa.

kun joku itki ahdistuksessaan, toinen nukkui väsymystään ja kun muutaman tunnin kuluttua koko joukko palasi takaisin sinne, mistä tulikin – kadulle. En voinut olla ihmettelemättä, kuka haluaa ostaa näitä tautien ja päihteiden kurjistamia prostituoituja. Tuntui loogisemmalta, että heitä joko haluaisi suojella tai sitten yksinkertaisesti vain hyljeksiä. Surukseni sain kuulla, että tärkeimpiä asiakkaita olivat monet ääri­ juutalaiset miehet, jotka sitten vievät taudit kotona odottaville vaimoilleen.

LEVOLLISUUS JA LEVOTTOMUUS KOHTAAVAT

Israel maana ja työkohteena oli minulle ajatuksia herättävä paikka. Öljymäellä

Naistenkodin sapatti-illallisella tuoksuivat uunijuurekset ja tuore pulla. Seija ja Kristiina valmistelu­ puuhissa.

tai puutarhahaudalla koin syvää levollisuutta, kun muistelin Raamatun kertomuksia ja Jeesuksen elämää maan päällä. Mutta kun kuljeskelin arabivaltaisen Beetlehemin basaareissa tai katselin Jeesuksen oletetun syntymäpaikan ylle rakennetun kirkon prameita helyjä ja väentungosta, koin pikemminkin vierautta ja surumielisyyttä. Kristiinan opastuksella saimme kattavan kosketuksen Israeliin yhdessä viikossa: vierailimme pyhillä paikoilla, näimme Kuolleen meren kauneuden ja Tel Avivin laitapuolen, vietimme sapattia ja näimme välähdyksen Kristiinan ja muiden arvokkaasta työstä.

Omaksi osuudeksemme jäivät lopulta pienet kohtaamiset hotellin aamiaispöydässä. Pienet siemenet, joita saimme yllättäen kylvää, vaikka olin ehkä yltiöpäisesti maalaillut mielessäni, miten teemme yhtäkkiä suuria ihmeitä juutalaisten keskuudessa. Mutta Jumala johdattikin aamiaispöytäämme eksyneen ruotsalaismiehen. Kun aloimme keskustella, tunsimme Seijan kanssa sydämissämme riemua ja Jumalan tarkoituksen. Ruotsalaismies etsi etsimällä jotakin, mutta ei tuntunut ymmärtävän mitä. Me saimme kertoa iloisen uutisen Jeesuksesta, joka yksin voi täyttää kaipauksemme ja tyhjyytemme.

19


ISRAEL

Jumalan suunnitelma toteutuu

LEVOTTOMUUKSIENKIN KESKELLÄ TEKSTI KRISTIINA WILEY KUVA TUIJA NISKANEN

Lokakuusta alkaen Israelissa on ollut levottomampaa kuin aikoihin. Gazan rajan kriisi uhkasi yltyä täydeksi sodaksi, kun raketteja ja ohjuksia ammuttiin Etelä-Israeliin Beersebaa myöten kahden vuorokauden aikana yli 500. Koko Etelä-Israel oli pommisuojissa ohjusten osuessa rakennuksiin ja autoihin.

T

ammikuun ensimmäisellä viikolla palestiinalaiset tekivät viisi terrori-iskua, joissa kuoli kolme ihmistä ja useita haavoittui, osa kriittisesti. Traagisin menetys oli pienen kolmen päivän ikäisen poikavauvan kuolema joulukuun alussa. Hänen raskaana ollut äitinsä sai luodin alavatsaansa. Vauva syntyi hätäleikkauksella. Myös äidin menehtymistä pelättiin, mutta hän kuitenkin selvisi. Vauva kuoli kolmen päivän ikäisenä, ja hänen hautajaisiinsa kokoontui tuhansia ihmisiä.

20

RAPORTTI 1/2019

VAIN ISRAELIN JUMALA VOI

Kaiken keskellä olemme kokeneet myös valtavia ihmeitä ja Jumalan varjelusta: Noin 50:tä IDF-sotilasta kuljettanut bussi joutui pommin kohteeksi. Sotilaat olivat poistuneet autosta muutamaa minuuttia aikaisemmin. Bussia ajanut arabimies haavoittui lievästi. Hän antoi kunnian Jumalalle lausumalla: ”Vain Israelin Jumala voi varjella kansaansa näin!” Ashdodissa ohjus osui asuintaloon. Kaksi henkilöä kuoli – molemmat Hebronista muuttaneita Israelin palestiinalaisia. Pääministeri Netanjahua on vaadittu kiristämään terrorismin vastaista toimintaa. Tämä onkin heti näkynyt katukuvassa, sillä vartijoita ja sotilaita on enemmän ja turvatarkastuksia tehdään joka paikassa.

VAINOT JOUDUTTAVAT MYÖS HERÄTYSTÄ

Tämä uusi terroriaalto alkoi välittömästi sen jälkeen, kun YK äänestyk-

sellään päätti, että Hamas ei ole terroristijärjestö. 74 maata, mm. kaikki muslimimaat ja Venäjä, olivat Hamasin puolella ja 72 vastaan (Suomi sentään tässä joukossa). Tammikuun alussa Israel erosi YK:n kulttuuri- ja koulutusjärjestö UNESCO:sta sen antisemitistisen linjan takia, ja USA nähtävästi seuraa. Kaikki nämä tapahtumat viittaavat siihen, että Jumalan suunnitelmat ja Sanan profetiat ovat toteutumassa silmiemme edessä. Yltyvä antisemitismi ja kristittyjen vainot eri puolilla maailmaa ovat osa tätä kehitystä. Mutta myös herätys menee eteenpäin Pyhän Hengen voimassa, mm. Irakin kurdien keskuudessa, kuten voit lukea seuraavan aukeaman artikkelista. Muistetaan kaikissa taisteluissamme, että Komentajamme johdattaa meitä voittoon. Taistelu on vielä kesken, mutta sota on jo kerran voitettu ristillä!


21


ISRAEL

Jerusalemissa toimivan Kol Bamidbar -seura­ kunnan edesmennyt pastori Antony Simon kävi Pohjois-Irakissa kuukausittain muutaman vuoden ajan viemässä humanitaarista avustusta ja evankeliumia tuohon sodan ja terrorismin runtelemaan maahan. Hänen mukanaan oli joskus eteläafrikkalainen Mark Van Niekerk, joka nyt jatkaa hänen työtään. Kristiina Wiley

Yhteistyöseurakunta Kol Bamidbar Kurdistanissa

ANTEEKSIANNON SANOMA VAPAUTTAA TEKSTI JA KUVAT MARK VAN NIEKERK & PIXABAY

Kurdien Peshmerga-armeija pysäytti ISISin etenemisen vain 30 kilometriä Irbilin ulkopuolelle. Kaupungin ympärillä on kymmenien pakolaisleirien ryhmittymiä, joissa ISISin kauhuja paenneet kristityt ja muslimipakolaiset asuvat jo neljättä vuotta. Onko toista niin evankeliumin tarpeessa olevaa paikkaa kuin tämä, johon Jumala kerran lähetti Joonan ja jossa profeetta Naahum asui?

J

älleen kerran minulla on ollut etuoikeus vierailla maassa, johon harvat pääsevät. Koen syvästi, että Jumala on kutsunut minut Kurdistanin muslimien pariin sekä kärsivien kristittyjen ja Niniven Alangon muslimipakolaisten luo. Olen kiitollinen kaikille, jotka kantavat rukouksin näitä ihmisryhmiä ja Kurdistanin vuoristoalueen kyliä. Vielä kolme vuotta sitten en olisi uskonut, että Jumala kääntää huomioni toisen kansan puoleen Israelista, missä olen palvellut vuosia. Ehkä juuri sen takia, että ymmärrän jotain Hänen 22

RAPORTTI 1/2019

suuresta rakkaudestaan Israelia kohtaan, voin nyt olla jakamassa rakkautta muille. Hän ei ainoastaan välitä kaikista kansoista, vaan on kuollut heidän puolestaan. Tämä oli Joonankin sanoma aikoinaan: sanoma armahtavasta Jumalasta katuvalle syntiselle.

EVANKELIUMIA KURDIKANSALLE

On vaikea kuvata sitä vaikutusta, mikä evankeliumilla on kurdikansaan. Monet ovat tulleet ja yhä tulevat uskoon. 10–12 vuotta sitten uskoontulo tapahtui usein unien ja näkyjen kautta. Nyt evankeliumi ja Pyhän Hengen liikeh-

dintä näyttävät menevän eteenpäin tyypillisesti evankelistojen ja opettajien kautta. Opetuslapseutus ja kasvu vaativat Sanan selittämistä. Evankeliumin työ ei ole kurdialueella millään tavalla helppoa. Paikallisten nimiä ja kasvoja ei saa julkisesti paljastaa. Sharia-laki ei anna armoa kääntyneille, ja maksu islamista kääntyvälle voi olla korkea. Vaikka monet kurdit hylkäävät islamin, kaikki eivät kuitenkaan käänny kirjoitusten Jumalan puoleen. Jotkut Messiaaseen uskovat ovat rohkeita, kun taas toiset ymmärrettävästi varovaisempia. Me lännessä emme voi täysin ymmärtää, mitä tarkoittaa jättää tuo suljettu, järjestelmällinen, sukulaissuhteisiin perustuva kulttuuri. Mielenkiintoista onkin, että enemmistö uskoon tulleista on miehiä; naiset ovat epävarmempia. He kokevat perheenjäsenten kontrollin tiukempana kuin miehet, ja heidän uskoontulonsa vaikuttaa perheeseen


voimakkaammin. Rukoillaan erityisesti uskoon tulleiden miesten vaimojen puolesta!

VAIN ANTEEKSIANTO VAPAUTTAA

Uskoon tullut perheenisä laittaa myös perheensä kyläyhteisön huomion kohteeksi ja joutuu usein piileskelemään ja viettämään pitkiäkin aikoja pois perheensä luota. Eräs ystäväni kutsuttiin vähän aikaa sitten islamilaisen oikeuden eteen vastaamaan kysymykseen, miksi hän jatkuvasti jakaa Raamattuja jopa mullaheille. Jotkut uskonnollisista opettajista suhtautuvat torjuvasti, toiset etsivät totuutta ja ottavat Raamatun vastaan. Kokoukset pidetään turvallisuussyistä yksityiskodeissa. Koteihin kokoontuu mm. sodassa leskeksi jääneitä ja orpoja, ja ovella käy jatkuvasti ihmisiä pyytämässä Raamattuja, kerran jopa imaami. Nyt kun ISISin valta on kukistettu, myös monet sen joukoissa taistelleet miehet ovat palanneet kyliinsä ja myös heitä on ollut kuuntelemassa evankeliumia. Joskus kokous on pitänyt lopettaa lyhyeen, kun taloon on saapunut isäntäväelle vieraita henkilöitä. On sydäntä särkevää kuunnella tarinoita perheenjäsenten raaoista surmaamisista ja muista traumoista ISISin käsissä. Ainoa tapa päästä kauhuista vapaaksi on anteeksiantaminen. Se sekä Jumala ääretön armo ja rakkaus on sanomani heille. Jumala on oikeudenmukainen tuomari, joka eräänä päivänä kostaa kaikkien vääryydet ja teot. Me kaikki tarvitsemme parannuksen tekoa ja anteeksiantoa. On vaikeaa puhua anteeksiantamisesta ihmisille, joiden uskonnossa ei ole käsitettä sille ja joille armahtaminen ja anteeksianto ovat vieraita, kuten ryhmälle naisia, joista kolme oli taisteluissa kuolleiden leskiä, yhden mies oli lähtenyt nuoremman kanssa ja ottanut kaikki seitsemän lasta mukaansa (tämä nainen antoi elämänsä Jeesukselle) ja yksi oli vasta tei-

ni-ikäinen leski, jolla oli pienet lapset. Myös Syyriasta sotaa paenneet Kal­ dean kristityt tarvitsevat sanomaa Jumalan armosta ja pelastuksesta ilman omia ansioita. Jotkut papit heidän keskuudessaan torjuvat tämän Pyhän Hengen uudistavan liikkeen ja kieltävät jopa Raamattujen jakamisen.

Mark kohtaa sekä uskovia että etsiviä.

LÄNNESSÄ EI YMMÄRRETÄ

Olen iloinnut siitä, että olen päässyt vierailemaan alueilla, joilla ulkomaalaiset eivät yleensä käy. On järkyttävää nähdä maan kurjuus, sodan rauniot ja ihmisten toivottomuus sekä kärsimys, jota länsimaisten ihmisten on vaikea käsittää. Monet kärsivistä ihmisistä ovat kristittyjä, veljiämme ja sisariamme. Raamattu kehottaa meitä auttamaan heitä. Uskon, että yksittäisten ihmistenkin apu yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa saa aikaiseksi paljon. Humanitaarinen apu, lämpöpatterit talvella, ruoka-avustukset ja lääkkeet tuovat toivoa, mutta tärkein on kuitenkin ilosanoma, joka voi muuttaa koko elämän ja antaa tulevaisuuden ja toivon. Olen kiitollinen Jumalalle ja kaikille tukijoille ja esirukoilijoille siitä, että sain viime kesänä kerättyä 25 000 dollaria avustustarvikkeisiin. Kaikki lahjat menevät työhön, sillä pystyn Herran armosta kustantamaan itse matkani. Kun olen kertonut kokemuksistani kotona, monet eivät usko tarinaani. Ystävinä pitämäni ovat lopettaneet kommunikoinnin kanssani, koska uskon siihen, että Kristuksen morsian joutuu käymään läpi kärsimyksiä ja vainoja. Eikö niin voi tapahtua uskovalle? Me uskovat lännessä kiistelemme tem­ pauksesta! Itkekää kanssani. Itkekää tämän maan puolesta, itkekää muslimien ja kristittyjen puolesta, jotka ovat joutuneet tappamisen ja häpeän hirmumyrskyyn, josta ei ole muuta ulospääsyä kuin Messias Jeesus. Ihmettelemmekö yhä, miksi Hän palaa takaisin silmät hehkuen pyhää tulta? (Ilm. 19:11–16)

Kurdistanin vapautusarmeijan Peshmergan naissotilaita ristin edessä.

ISRAELIN TYÖ

044 515 2500 israel@onewaymission.fi 23


ITALIA Evankeliointitiimi toi elämää – musiikkia, todistuksia, tanssia ja rukousta – Spezzano Albanesen kaduille.

Rikastuttavia rakkauden siteitä TEKSTI HELENA HÄNNINEN KUVAT JOSEPH & ARTO BOA

Kukapa olisi osannut kuvitella, että eteläisen Italian Calabria, jota pidetään yhtenä maan köyhimmistä alueista, avautuisi One Wayn tiimille ylitsevuotavan rikkaana matkakohteena kaikilla mittareilla mitattuna! Matkalla Arto ja Serena Boan kanssa meitä oli viisi muuta: nuoret Nyyti ja Joseph ja ”vähän” vanhemmat Hannele, Sirkku ja minä.

J

o ensi silmäykset vehreän puuston peittämiin vuorenrinteisiin ja alhaalla siintäviin laaksoihin saivat ainakin minut rakastumaan seutuun, ja rakkaus vain syveni matkamme edetessä, kun Calabrian uskovat suorastaan hukuttivat meidät vieraanvaraisuuteen ja sydämellisyyteen.

PIENET VUORISTON SEURAKUNNAT

Ensimmäinen etappi oli Altomonten historiallinen vuoristokylä, jonka henkeäsalpaavat maisemat saivat meidät 24

RAPORTTI 1/2019

huokailemaan ihastuksesta. Ensimmäinen kokous pidettiin entisen luostarin hienossa salissa, jossa ylistimme italialais-suomalaisin voimin, katsoimme videon One Wayn työstä ja Arto piti ensimmäisen monesta saarnastaan. Tuossa kokouksessa, niin kuin kaikissa muissakin, oli mukana myös uskosta osattomia. Tavoitimme heitä matkamme aikana eri tavoin suuren joukon, ja se on iso ilon aihe! Pienet seurakunnat, joissa vierailimme, olivat todellakin panostaneet

kaikin voimin ja yhteistyössä juuri evankeliointiin. Altomonten ja Spezzano Albanesen seurakuntien pastorit Vincenzo Scarpino ja Silvio Gangemi olivat uskoneet vastuun järjestelyistä suurelta osin seurakuntiensa nuorille. Heidän innostuksensa ja antautuneisuutensa ansiosta saimme olla viemässä evankeliumia eteenpäin paitsi lukuisissa kokouksissa, myös kaduilla ja puistoissa todistaen, keskustellen, laulaen ja rukoillen henkilökohtaisesti ihmisten kanssa.

EVANKELISTEN VAINOT

Francescon vetämän suomalais-italialaisen musiikkiryhmän sävelet ja osuvat sanat vetivät kuulijoita puistojen reunoille. Niin saimme tilaisuuden kertoa heille Jeesuksesta, joka elää ja tahtoo auttaa jokaista. Taivaan Isä antoi meil-


le myös ulkoilmakokouksiin sopivat säät, ja pääsivätpä halukkaat uimaankin Tortoran huikaisevan kauniilla rannalla. Kyseisessä turistienkin suosimassa merenrantakaupungissa vietimme kaksi viimeistä yötä pastori Gangemin perheen vieraina. Matkalla kävimme myös Porta del Sanguella eli Veriportilla. Se muistuttaa vuonna 1561 tapahtuneesta raa’asta joukkomurhasta, jossa surmattiin tuhansia evankeliseen Valdese-kirkkoon kuuluneita kristittyjä. Paikka on saanut nimensä siitä, kun surmattujen veri valui alas portista. On hyvä muistaa, että valtio ja katolinen kirkko vainosivat Italian evenkelisia seurakuntia vielä fasismin jälkeenkin aina 1950-luvulle saakka.

Suomalaisnaiset ja italialainen Roberta (takana oikealla) hengähdystauolla Altomontessa.

TYÖMIEHINÄ JUMALAN PELLOLLA

Juuri nyt Italiassa on kuitenkin täysi vapaus julistaa evankeliumia, ja juuri nyt Jumala on avannut meille Suomenkin uskoville One Wayn kautta yhteistyön italialaisten uskovien kanssa. Tästä yhteydestä nautimme Calabriassa täysin rinnoin. Paikallisten uskovien ylitsevuotava rakkaus ja anteliaisuus teki meihin lähtemättömän vaikutuksen. Meidät otettiin vastaan todella sylit ja sydämet avoimina. Saimme kokea, että kulttuuriset eroavaisuudet eivät erota, vaan rikastuttavat! Me saimme matkalla paljon, mutta varmasti olimme Herran työnjaon ja kutsun mukaan myös antamassa, ehkä tiedostamattammekin. Jokainen meistä sai olla omalla tavallaan Jumalan pellolla työtä tekemässä. Kiitos Herralle lukuisista tilaisuuksista kohdata myös uskosta osattomia! Matkamme viimeinen kohde oli MIE:n (Missione italiana per l’evangelo) teologinen seminaari Napolin Vico Equensessä, jossa Artolla oli kaksi opetustuntia ja jossa tapasimme Italian yhteyshenkilömme Tuula ja Maurizio Secondin. Kotimatkalle valmistautuessamme lähdön haikeus kuvasteli monen kasvoilla, mutta yhteys niin Calabrian kuin muunkin Italian uskovien kanssa jatkuu. Selaillessani italialais-suomalaisen WhatsApp-ryhmämme viestejä huomioni kiinnittyi punaisten sydämien runsauteen. Sekin kertoo osaltaan solmituista rakkauden siteistä!

Pastoritrion Vincenzon, Arton ja Antonion viesti on selkeä: Jeesus Kristus on Herra!

25


INTIA

Marjaanan terveiset paikan päältä Intiasta:

KAIKKEA JA VIELÄ VÄHÄN  ENEMMÄN TEKSTI JA KUVAT MARJAANA

Vuoden vaihtuessa valmistauduin jo seitsemättä kertaa Intian matkalle. Joka vuosi Suomeen palatessani mietin, jääkö matka viimeiseksi vierailukerraksi, mutta onneksi sain jälleen aloittaa uuden vuoden suuntaamalla kohti tätä ihmeellistä ja kiehtovaa maata.

T

ervetulotoivotus Intiaan tuli jo marraskuussa, kun opetusalan arvovaltainen viiden hengen ryhmä Delhistä vieraili Suomessa koulussa, jossa toimin opettajana. Esittelin heille ylpeänä luokkani seinällä olevia kirjeitä orpokodin ja Best Public Schoolin lapsilta, joille opetan myös tänä vuonna Intian matkallani englantia. Pottipadun pieni kyläkin pääsi näin maailmankartalle, kun kerroin koulusta, jossa olen opettanut. Intia on monessa mielessä valtava maa; se on maailman toiseksi väkirikkain valtio, ja siellä on kymmeniä miljoonakaupunkeja. Maan väestö koostuu lukuisista eri kansoista, ja maassa puhutaan satoja eri kieliä. Hindulaisuuden lisäksi tiibetinbuddhalaisuus, kristinusko (lähinnä katolilaisuus), islam ja sikhiläisyys antavat oman leimansa Intian ainutlaatuiselle kulttuurille.

Oppilaat ovat innostuneita ja alati hymyileviä. Se on suomalaiselle opettajalle parasta palautetta. 26

RAPORTTI 1/2019


One Way -kylän lapsia pyhäkoulun jälkeen.

KAAOSTA JA EKSOTIIKKAA

Intia on maa, johon joko ihastuu tai vihastuu. Suomalaisen silmin sitä voisi kuvailla sanoilla kaoottinen ja eksoottinen. Se on maa, joka tulvii räiskyvän värisiä vaatteita, täydellä volyymilla raikuvaa musiikkia, herkullisia ja tulisia makuja ja lukuisia temppeleitä. Uskonto määrittää hyvin vahvasti Intian kulttuuria, ja maan eri uskonnoista erityisesti sen pääuskonto, hindulaisuus, on erottamaton osa intialaista arkea. Kristityn näkökulmasta miljoonien jumalien, henkien ja esineiden palvonta suorastaan puistattaa, ja lukuisiin jumalien kuviin törmääminen lähes joka paikassa ahdistaa. Henkivaltojen läsnäolon tunteekin Intiassa ihan eri tavalla kuin kristillisessä lännessä. Länsimaiseen järjestykseen tottuneelle myös intialainen liikenne on kaoottinen kokemus: kaistoja ei tunnu olevan, pienemmät ajoneuvot siirtyvät pois suurempien tieltä, skootterin päällä saattaa istua koko viisihenkinen perhe (ilman kypärää), ajoneuvot tööttäävät ohittaessaan toisensa, ja melu on sen mukaista. Länsimaiset säännöt eivät näytä pätevän, mutta silti kaikki toimii, omalla tavallaan.

RAUHALLINEN KEIDAS

Kaiken tämän melun, kaoottisuuden ja hindulaisuuden keskeltä löytyy kuitenkin ihana ja rauhallinen keidas – One Way -kylä. Täällä Pyhän Hengen ja rakkauden läsnäolo on käsinkosketeltavaa; täällä sielu lepää. One Way -kylä on valtava siunaus sen asukkaille: orpolapsille, leskille ja vammaisille. Täällä he saavat kokea inhimillistä kohtelua, hyväksyntää ja rakkautta. Juuri näille ihmisryhmille Intia on karu ja kova paikka. En edes uskalla ajatella, minkälainen olisi monen vammaisen, lesken tai orpolapsen kohtalo, ellei heillä olisi tätä turvapaikkaa. On

sa. Ns. kastittomille ja alhaisen kastin jäsenille on kuitenkin yksi mahdollisuus päästä eroon tästä luokittelusta, jota voisi kutsua kiroukseksi, nimittäin koulutus. Erityisesti hyvä englannin kielen taito on valtava pääoma köyhille ja alempikastisille lapsille, ja siksi onkin suuri etuoikeus saada olla opettamassa näitä lapsia. Täällä työ tuntuu merkityksellisemmältä kuin yltäkylläisessä Suomessa, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään koulutukseen. Täällä lapsilta saa myös päivittäin palautetta. He tulevat aina luokkaan hymyillen ja täynnä intoa, he ovat liikuttavan kiitollisia opetuksesta ja hemmottelevat opettajaa lukuisilla lahjoilla. Joka päivä opettaja ja poronvasakäsinuket Unna ja Manna saavat lapsilta karkkeja, heidän eväitään, omatekoisia pieniä lahjoja, koruja ja välillä kukkiakin.

tärkeää muistaa One Way -kylää rukouksin, jotta sen toiminta voisi jatkua vielä pitkään, sillä hindumielisen hallituksen toimien myötä mm. kristillisten orpokotien olemassaolo ei ole enää itsestään selvää.

ENGLANTIA OPETTAMASSA

Olen ollut vuodesta 2015 lähtien joka vuosi opettamassa englantia Best Public Schoolissa, ja senaikaiset ykkösluokkalaiset ovat nyt jo viidennellä luokalla. Tällä hetkellä opetan Best Public Schoolissa luokkia 4–7 sekä One Way -kylällä muutamana iltana viikossa valtion koulussa käyviä lapsia. Lisäksi opetan sunnuntaisin pyhäkoulussa. On ollut hienoa saada seurata oppilaiden kehitystä näinä vuosina. Intias­ sa kastijärjestelmä on valitettavasti edelleen voimissaan ja määrittää hyvin vahvasti henkilön arvon yhteiskunnas-

PALA SYDÄMESTÄ ONE WAY -KYLÄLLÄ

Tätä kirjoittaessani olen ollut viikon Intiassa. Se, mikä alkuvuosina tuntui erilaiselta ja oudolta, alkaa jo tuntumaan tutummalta ja normaalimmalta, vaikka Intiassa mikään ei koskaan tunnu laimealta. Ja vaikka Intiassa on paljon epäkohtia, äärimmäistä köyhyyttä, eriarvoisuutta, likaisuutta ja luonnon roskaamista, epäjärjestystä ja outoja sääntöjä, on se silti niin kiehtova maa, ettei se jätä ketään kylmäksi. Itse olen näinä vuosina ihastunut herkulliseen ruokaan ja sen tulisuuteen, kaikissa sateenkaaren väreissä hehkuviin kankaisiin, vehreään luontoon, seikkailuun liikenteessä, edullisiin ostoksiin ja ennen kaikkea One Way -kylän suloisiin ja rakkaisiin lapsiin. Intiassa on todellakin kaikkea ja vielä vähän enemmän. Osa sydämestäni jää joka vuosi lasten luokse tänne One Way -kylälle.

27


INTIA

SEURAKUNTA ITSESSÄÄN ON IHME TEKSTI JOEL KODALI (SUOM. TERO HOKKANEN) KUVA JOEL KODALI

Evankelioiva kokous ”siellä jossain”.

Työntekijämme perheineen voivat hyvin ja palvelevat Herraa Hänen armossaan. Huolimatta vaikeista ajoista ja haasteista he eivät ole koskaan luopuneet jakamasta Kristuksen rakkautta köyhille ihmisille. Tätä työtä he tekevät erityisesti kylissä.

I

ntiassa ihmiset arvostavat ja pitävät uskonnollisia juhlia tärkeinä. Joulu on yksi niistä, ja sitä juhlistavat sekä uskovat että uskosta osattomat. Kuitenkaan monet eivät tunne joulun syvintä olemusta tai syytä sen viettoon. Joulunaika on työntekijöillemme kiireisimpiä aikoja erilaisissa kristillisissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Silloin on oivallinen tilaisuus kertoa ihmisille joulun todellisesta merkityksestä, ja monet kuulevatkin ensimmäistä kertaa todellisen syyn siihen, miksi Jeesus tuli maan päälle. Jumala itse tekee suuria ihmeitä työmme kautta koskettamalla ja muuttamalla ihmisten elämää. Monet ovat parantuneet sekä fyysisesti että hen-

28

RAPORTTI 1/2019

kisesti. Olemme nähneet Jumalan yliluonnollista toimintaa koko sen ajan, kun olemme Häntä palvelleet, ja on jo suuri ihme, että olemme ylipäänsä seurakuntana olemassa. Järjestämme aina kuukauden viimeisenä tiistaina kokouksen, johon kokoontuu sekä työntekijöitämme että monia ulkopuolisia. Työntekijämme rukoilevat ja paastoavat koko yön palvelutyön, tukijoiden perheiden, maamme hyvinvoinnin ja herätyksen puolesta. Tästä johtuen olemme saaneet nähdä suurta hedelmää. Kokoukset auttavat meitä myös luomaan hyvän yhteyden työntekijöihin samalla, kun jaamme yhdessä työmme ilot ja kivut.

*** Edellä oleva Intian-työmme johtajan Joel Kodalin kirjoitus kertoo siitä paineistetusta, mutta hedelmällisestä työstä, jota ystävämme tekevät Intiassa. Maassa pidetään parlamenttivaalit keväällä 2019. Vaalien tulos saattaa vaikuttaa siihen, kuinka suureksi ulkopuolisen maailman aiheuttama paine seurakuntaa kohtaan muodostuu tulevaisuudessa. Teemme siis hyvin, jos rukoilemme seurakunnan ja työntekijöiden puolesta. Tulevien vaalien tulos saattaa ratkaista myös OWM:n tuen jatkumisen intialaisille ystävillemme. Tero Hokkanen


New Hope -kodin joulu

TOI HYMYN KASVOILLE TEKSTI IRMELI KOJONEN KUVA PRATHIBHA

Juhlan odotus oli jo viikkoja täyttänyt monen pienen sydämen ilolla, eikä nukkumaan menostakaan meinannut tulla mitään, kun joulu oli ovella.

L

opulta koitti kauan kaivattu päivä. Jokainen lapsi ja nuori oli pukeutunut uuteen joululahjaksi saamaansa vaatekertaan. Kaikki oli valmista: kasvot pestyt, hiukset suitut ja vaatteet ojennuksessa. Pienet esiintyjät odottivat vuoroaan lavasteiden takana, kun iloinen intialainen musiikki kajahti kovaäänisistä toivottaen juhlavieraat tervetulleiksi. Paikalle oli kutsuttu runsaasti väkeä ympäröivistä kylistä aina vauvoista vanhuksiin.

HILJENTYMINEN EVANKELIUMIN ÄÄRELLE

Joulua vietettiin New Hope -kodilla lähes neljänsadan vieraan voimin. Juhlaohjelmasta vastasivat lastenkodin lapset aivan pienimmistä isoimpiin college-ikäisiin nuoriin asti. Jo hyvissä ajoin New Hope -kodin pihamaalle oli pystytetty iso esiintymislava, jossa oli ahkerasti harjoiteltu vuoden tärkeintä tapausta varten. Juhlan keskiössä oli sanoma siitä, kuinka Jumala itse astuu alas ihmiskunnan hädän ja epätoivon keskelle

tuoden meille pelastuksen synnin ja kuoleman vallan alta. Jokainen ihminen on Hänelle ainutlaatuinen ja kallisarvoinen, Hänen verensä hinta. Lasten esittämä joulukuvaelma oli koskettava ja sai ihmiset, niin nuoret kuin vanhat, hiljentymään jouluevankeliumin äärelle.

TULE INTIA-KUMMIKSI

JAETTU JOULUILO

Raili Saloseutu (orvot) ­040 534 9531 raili.saloseutu@hotmail.com

Juhlassa nähtiin lisäksi monia muita lasten laatimia esityksiä, muun muassa pienten kalastajien tanssi, josta on tullut suoranainen perinne. Joulujuhlan päätteeksi nautittiin auringonpaisteessa ihana jouluateria, joka intialaisittain koostui biriany-kanasta, banaanista ja pienestä makeasta kakusta. New Hope -kodin ohjelmaan kuuluu jouluilon vieminen myös ympäröivien kylien köyhimmille leskille ja vanhuksille. Heille jaettiin uusi ehjä vaateparsi, joka yhdessä rakkaudellisen joulun sanoman kanssa kirvoitti ilon kyyneleet monen köyhän lesken silmiin. Parempaa joululahjaa eivät lahjan viejät olisi voineet saada.

Intiassa on jatkuva tarve uusille kummeille. Orvon kummimaksu on 44 € /kk, katulapsen, vammaisen ja lesken 40 €/kk ja pastorin kummituki 50 € /kk.

KUMMISIHTEERIT:

Henna Karjalainen (katulapset) 040 591 9587, hennakar@hotmail.com

Marjo Nieminen (lesket) 040 740 3484 marjohelena.nieminen@hotmail.com Ritva Korpiniemi (vammaiset) 040 586 2944, ritvahelenak@gmail.com

I­ rmeli Kojonen (New Hope -työ) 044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com

INTIAN TYÖ

050 381 4864 intia@onewaymission.fi 29


Les Wheeldonin opetusseminaari 29.12.2018–2.1.2019

RAAMATTU AVAUTUU TEKSTI PAULA TAKALO KUVA MIKA PAKARINEN & ONE WAY TV

Les Wheeldon Englannista piti taas vuodenvaihteessa One Wayllä jo perinteeksi muodostuneen viisi iltaa käsittävän seminaarin aiheesta Raamattu avautuu. Opetus oli voimallista rohkaisua kulkiessamme eteenpäin tiellä, joka meille on usein hämärää, aika ajoin jopa pimeää, mutta Jumalan tiedossa ja johtaa kotiimme taivaaseen – uskosta näkemiseen!

L

es Wheeldon jatkoi viime vuonna käsittelemäänsä Matteuksen evankeliumia luvusta 14. Siinä Jeesus kohtaa opetuslapset kävellen myrskyssä veden päällä. Jeesuksesta hohtava rauha saa Pietarinkin astumaan veteen, ja se kantaa häntä. Ja niin kauan kuin katse pysyy Rauhan Ruhtinaassa, usko kannattelee katsojaa.

SEURAKUNTALAIVA

Seurakuntaa kohtaavat meidänkin ajassamme monet myrskyt, ja vene suunnataan kohti tuulta, mutta Jumala tietää mitä tekee. Jeesus selättää pelon, niin kuin hän teki tuulelle ja aalloille, koska Hän on Jumalan Poika, jonka jalkojen alle kaikki vallat ja voimat ovat alistetut. Seurakunnan aika Pyhän Hengen vuodatuksesta Jeesuksen paluuseen on paitsi evankeliumin julistamisen, myös konfliktien aikaa. Pienikin hapatus eli myrkky voi pilata koko maaperän, kun siemenen seassa on myös lustet-

30

RAPORTTI 1/2019

ta eli valhevehnää. Jeesus on kuitenkin se Jumalan kylvämä hyvä siemen, joka murskaa saatanan pään. Jeesus itse on myös risti, jota meidän on syleiltävä elääksemme Jumalan voimasta. Ristissä on oman egon loppu ja uuden Kristuksen luonnon alku. Usein taistelemme aivan turhaan itsemme kanssa, sillä Kristus osoittaa kirkkau­ tensa seurakunnan kautta. (Matt. 13)

MITÄ MINÄ TÄSTÄ KAIKESTA SAAN?

Pelastus on Jumalan työtä alusta loppuun, ja Jumalan lapseus on ihmisen suurin kutsumus ja palkinto. Kuitenkin esimerkiksi oppi, seurakunta ja palveleminen voi tulla Jumala-suhteen tilalle. Jeesus tuli neulansilmän läpi syn­ tyes­sään ihmiseksi ja kuollessaan ristillä, vaikka oli itse elämä. Hän antaa meille oikeuden ja voiman syntyä Jumalan lapsiksi, eivät tekomme tai ansiomme. Mitä muuta etsimmekin omassa voimassamme, se on ahneut-

ta, sillä kaikki on jo annettu lahjana. (Matt. 19) Jumalan valtakuntaa rakennetaan tänäänkin ihmissydämiin julistetun Sanan kautta. Pyhän Hengen ilmoitus, ilmestys Sanasta, Jeesuksesta, voi muuttaa ihmissydämen hetkessä. Jumalan valtakunnan avain ja voima on ristiinnaulitussa ja ylösnousseessa Kristuksessa. Seurakunnalla on tämä sama voima Jumalan tuntemisen ja rukouksen kautta. Jos tahdomme Jumalan voimasta – niin kuin morsian – rakastaa Kristusta ja ristiä, sanomme ei itsellemme ja pukeudumme Häneen, ja Pyhä Henki muuttaa valituksemme kiitokseen. (Matt. 16)


NEPAL TULE NEPAL-KUMMIKSI Yhden lapsen kummimaksu on 55 €/kk. Kysy lisää Nepalin kummisihteeriltä. Virva Siivola 040 715 5351 nepal@onewaymission.fi

Nepalissa ainoa toivo parempaan on sisäinen muutos Kristuksessa.

Kärsimys muuttuu iloksi TEKSTI VIRVA SIIVOLA KUVA SAJI KURIAN

”Jumala tekee ihmeellisiä ja mahtavia asioita huolimatta kaikesta vainosta ja vai­ keuksista. Ihmiset tulevat Herran luokse. Kun katselen kaikkea tätä, kaikki kärsimyksemme muuttuu iloksi. Kunnia Jumalalle!” (Saji Kurian viestissään 18.11.2018) VOITTOJA VAIKEUKSIEN KESKELLÄ

Vuosi 2018 oli Nepalin työn osalta kaksijakoinen. Kristittyjen tilanne kiristyi yhä, koska syksyllä 2017 voimaan tuli laki, joka kriminalisoi ”uskonnollisten tunteiden loukkaamisen”. Se yllytti hindunationalisteja hyökkäämään kristittyjä vastaan. Laki on seurausta Intian suuresta vaikutuksesta Nepalin politiikkaan ja yhteiskuntaan. Hindunationalismin vahvistuttua myös kristillisiä järjestöjä on painostettu ja toimintaa vaikeutettu. Saji Kuriankin joutui elokuussa kuulusteluihin ja selvittämään yksityiskohtaisesti, mihin OWM:n lähettämät varat käytetään. Pankki jopa pidätti muutaman rahaerän ja vapautti ne vasta saatuaan lisäselvityksiä. Vaikeuksien vastapainona yhä useam­ pi löytää elämäänsä Kristuksen ja uusia seurakuntia syntyy. Saji sai muutama vuosi sitten näyn, jonka perusteella hän suunnittelee pastorien koulutuksen aloittamista Nepalin lä-

hialueilla. Bhutanissa, Bangladeshissa sekä Intian ja Kiinan puoleisilla Nepalin lähialueilla evankelioidaan vain vähän ja pastorit tarvitsevat kipeästi raamattuopetusta. Yhdessä lähialueen pastorien kanssa tavoitteena on perustaa koulutuskeskus ja 24/7-rukouskeskus. Kaiken saavuttamiseksi ystävämme rukoilevat Jumalan ihmettä ja läpimurtoa. Nepalin kaltaisessa maassa ainoa toivo parempaan on ihmisen sisäinen muutos. Silloin ihminen tietää olevansa vastuussa Jumalalle ja alkaa rakastaa lähimmäistään, mistä seuraa hyvää lähiympäristöön ja laajemmallekin.

LASTEN TILANNE

Kun Anish-poika oli 3-vuotias, hänen äitinsä lähti tiehensä. Isä on alkoholisti, joka pahoinpiteli lasta. Pojan täti yritti pitää poikaa luonaan, mutta kun ei kyennyt, hän vei pojan erääseen kirkkoon. Sitä kautta hän pääsi viime kesänä lastenkotiimme.

Sani-pojan isä kuoli ja äiti meni uusiin naimisiin, mutta isäpuoli ei huolinut perheeseen toisen miehen lasta, joten äiti hylkäsi lapsen. Äidin ystävä toi Sanin lastenkotiimme tämän ollessa 8-vuotias, ja nyt poika on 22-vuotias ja opintojensa loppuvaiheessa. Sani on ollut hyvin aktiivinen maanjäristyksen avustustöissä ja seurakuntatyössä. Edellä mainitut taustat ovat hyvin tyypillisiä Nepalissa, jossa on valtavasti vanhempien hylkäämiä ja hyljeksimiä lapsia. Tytöillä on lisäksi suuri vaara joutua ihmiskaupan uhrina prostituoiduksi, sillä Nepal on eräs maailman ihmiskaupan keskuksia. Kuinka onnellisia ovatkaan lapset, jotka ovat päässeet lastenkotiimme ja saavat rakkautta, ruokaa, koulutuksen – ja Jeesuksen! Näin uuden vuoden alussa rukoilemme varjelusta ja siunausta veljillemme ja sisarillemme Nepalissa ja kaikille tukijoille uskollisuutta seistä heidän rinnallaan.

NEPALIN TYÖ

040 720 3670 nepal@onewaymission.fi 31


VENÄJÄ

Leena ja Sergei, josta on tullut melkein oma poika.

Joulupaketein pakattu auto matkalla Koivistoon.

Iloinen yllätys Koiviston lastenkodissa TEKSTI HANNA TORVALDS KUVAT LEENA TYNNILÄ

– Tällaiselta matkalta saa itse niin paljon, että sitä ei voi sanoin kuvata, toteaa Leena Tynnilä, joka joulukuun alussa osallistui Venäjän tiimimatkalle. – Kaikki matkan rasitukset unohtuvat, kun olemme päässeet perille.

I

tsenäisyyspäivän aattona alkanut matka oli tavallistakin rasittavampi. Koko automatka ajettiin sumusateessa ja pimeydessä, ja kun viimein saavuttiin Suomen ja Venäjän rajalle, matka pysähtyi lähes viideksi tunniksi. – Tullijonossa oli 40 autoa, Leena kertoo. – Puomi päästi tullialueelle noin neljä autoa tunnissa, sillä Venäjän puolella kopeissa oli vain kaksi virkailijaa. Ja kaikki venäläisautot tietysti ohittivat suomalaisten jonon.

MATKANTEKOA SAMANMIELISTEN KANSSA

Kahdessa pikkubussissa matkanneet tiimiläiset lauloivat kaikki laulut, jotka osasivat, kunnes kurkut olivat käheitä. He ehtivät myös rukoilla niin Venäjän työkohteiden kuin kaikkien muidenkin One Wayn lähetyskenttien puolesta. Perillä hotellissa Viipurissa oltiin viimein aamuyöstä klo 2.30. – Mutta vaikka tiedän, että matkanteko on välillä täynnä haasteita, sydämeni oikein riemuitsee aina, kun odotan Venäjälle menoa, Leena toteaa. – Lasten ja muiden tapaamisten lisäksi olennaisen tärkeää on uskovien yhteys ja se, että saamme tehdä matkaa samanmielisten kanssa.

32

RAPORTTI 1/2019

PIRTEÄ VALENTINA

Hotelliaamiaisella tiimiläisiä odottivat Käkisalmesta saapunut työntekijämme Valentina Kutuzova sekä Pietarista tulleet tulkki Oleg Osipov ja entinen Koiviston orpokodin kasvatti ja kaikille Suomen kesäleireille osallistunut Sergei Lakh. Runsas kuukausi aiemmin Valentina oli viety huonossa kunnossa sairaalaan. Hänellä oli pahaksi äitynyt keuhkokuume, joka johtui ns. kalkkikeuhkoista. Ne syntyivät niinä vuosina, kun Valentina työskenteli kalkkikaivoksessa. – Mutta nyt Valentina vaikutti todella pirteältä, Leena kertoo. – Olimme saaneet paljon hyviä vaatteita ja liinavaatteita Venäjälle vietäväksi, ja pakkasimme ne kaikki Valentinan autoon. Hän iloitsi jo etukäteen siitä, miten monia ihmisiä voi tuomisillamme ilahduttaa.

MITÄ HALUATTE TEHDÄ KOIVISTOSSA?

Matkan päätarkoituksena oli sadan joulupaketin vieminen Koiviston lastenkotiin. Vaikka kaikilla lapsilla ei vielä olekaan omaa kummia, joka lähettäisi hänelle joulupaketin, ahkerat tiimiläiset olivat huolehtineet siitä, että jokainen lapsi sai jouluna lahjan.

Leena kertoo, etteivät tiimiläiset ole enää moneen vuoteen saaneet tehdä Koivistossa muuta kuin viedä sinne tavaroita. Laulut, näytelmät ja henkilökohtaiset keskustelut lasten kanssa ovat olleet kiellettyjä. – Mutta nyt meitä vastassa ollut opettaja kysyi ensimmäiseksi, mitä me haluaisimme tehdä! Onneksi tiimissämme oli mukana Päivi Ranta, jolla on runsaasti mielikuvitusta ja ideoita, sillä emme olleet valmistelleet mitään. Sillä aikaa kun tiimiläiset nauttivat lastenkodin keittiön tarjoamasta lounaasta, Päivi pohti sopivaa ohjelmaa ja keksikin sellaisen. Lounaan jälkeen vieraat vietiin juhlasaliin – ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen – ja Päivi veti kaikki mukaan hengelliseen lastenlauluun, johon liittyi tanssileikki. Vieraat saivat ihailla myös lasten esittämiä lauluja ja tansseja. – Spontaani juhlamme oli sekä hauska että rentouttava – nautimme kaikki siitä! Koska tiimi vieraili orpokodin sisäoppilaitoksessa keskellä viikkoa, lapsilla oli koulupäivä. Useimmat opettajat toivat koko luokkansa juhlasaliin tapaamaan vieraita. – Vierailusta jäi todella hyvä ja kiitollinen mieli, Leena toteaa. – Saimme pitkästä aikaa tavata lapsia oikein kunnolla ja seurustella heidän kanssaan. Halasimme heitä kaikkia mennen tullen. – Juuri tällaisten hetkien vuoksi matkalle kannattaa lähteä!

VENÄJÄN TYÖ

040 723 8188 venaja@onewaymission.fi


ONE WAYN LÄHETYSMATKAT NEPAL

Kathmandu Vuoden 2019 matka-aika avoin Hinta n. 1200 € Puh. 040 720 3670

VENÄJÄ

Viipuri, Koivisto, Heinjoki, Kirvu Syksy 2019 Hinta 180 € (sis. viisumin) Puh. 040 723 8188

E

vankelistamme Valentina Kutuzova joutui marraskuussa kahdeksi viikoksi sairaalaan. Herra avasi hänelle siellä ihmeellisesti ovia. Valentina sai useana päivänä keskustella hengellisistä asioista kolmen naisen kanssa, jotka kaikki ottivat Jeesuksen vastaan, ja silminnähtävä toivottomuus muuttui iloksi. Naiset kertoivat tapahtumista myös muille, ja monet muutkin halusivat kuulla hyvää sanomaa. Myös käytävällä ollut jalaton mies oli vaikuttunut evankeliumin sanomasta. Näin Valentina sai toimia Herran työssä oman sairautensa keskelläkin. Sairaalasta pääsyn jälkeen työ jatkui heti Plodovoessa ja Räisälässä, jossa pidetään kotiko­ kouksia. Myös Myllypellon lastenkodin lapsia on ilahdutettu vierailuilla ja avustuksilla.

VIRO

Tallinna Kesäkuu 2019 Hinta n. 50 € Puh. 045 230 7949

KIINA

Peking Toukokuu 2019 Hinta n. 1 500 € Puh. 045 114 8855

MONGOLIA

Ulan Bator Syksy 2019 Hinta n. 1 400 € Puh. 045 114 8855

Koiviston lastenkodin johtajan Nataljan kiitoskirje One Waylle Toivotamme kaikille tei lle ystävillemme hyvää tulev aa vuotta sekä onnea, terveyttä , iloa ja kaikkien toiveiden tot eutumista! Kiitos siitä, että kä ytte vierailemassa luonamme ja kiitos joululahjoistanne! Toiv omme, että voimme tulevaisu udessakin jatkaa yhteydenpitoa. Rakkaudella,

Natalja

INTIA

OW-kylä Tammi–helmikuu 2020 Hinta n. 1 300 € Puh. 050 381 4864

ISRAEL

Jerusalem ympäristöineen Toukokuu 2019 Hinta noin 700–900 € Puh. 045 261 3925

ITALIA

Rooma ympäristöineen Kevät 2019 Hinta noin 600 € Puh. 041 434 2581

UGANDA

Mubende Toukokuu 2019 Hinta n. 1 400 € (sis. viisumin) Puh. 040 767 5556

onewaymission.fi

33


UGANDA

KÄYTÄNNÖN APU  KÄÄNTÄÄ SYDÄMET – Nuorten aktioviikko Muleeten kylässä TEKSTI MARK (SUOM. LEENA KINNUNEN) KUVAT MARK LUGAYIZI

J

oulukuun alussa järjestettiin kuusi päivää kestänyt nuorten aktio Muleeten kylässä, jossa Agape-keskus sijaitsee. Aktio alkoi sunnuntaina ja päättyi seuraavan viikon perjantaina. Viimeisenä päivänä aktio laajeni viereiselle Bugalyan kylälle. Tapahtuman järjestivät Muleeten ja Bugalyan seurakunnan nuoret sekä joukko kristillisessä Africa Renewal -yliopistossa opiskelevia nuoria. Nuoria oli mukana kaiken kaikkiaan 120.

AIKAISIN AAMUSTA ASTI

Aktioviikon päivät olivat tiiviitä ja alkoivat jo kukonlaulun aikaan. Osa nuorista nukkui Agape-keskuksen kirkon lattialla. Herätys oli aikainen, kun aamuhartaus ja esirukous päivän tapahtumien puolesta alkoi jo klo 6. Kahdeksan nuoren ryhmä myös paastosi koko aktion ajan. Bugalyan kylän nuoret tulivat 34

RAPORTTI 1/2019

aamuisin mukaan vähän myöhemmin, koska he nukkuivat kotonaan ja matka Muleeteen on pidempi. Päivällä ohjelmaan kuului käytännön palvelutyötä ja evankelioimistilaisuuksia. Jokaisen päivän lopuksi oli vielä arviointikeskustelu, jossa pohdittiin päivän toimintaa ja tehtiin tarvittavia korjausliikkeitä seuraavaa päivää varten.

ROSKIEN SIIVOAMINEN VOI KOSKETTAA

Ohjelmaa oli vajaan viikon aikana monenlaista. Keskeisessä osassa oli koko kyläyhteisön palveleminen käytännön toimin sekä evankeliointitilaisuudet Muleetessa ja Bugalyassa. Nuoret siivosivat Muleeten kylää keräämällä roskia ja polttamalla niitä. Afrikassa siisteys on monesti vähän erilaista kuin Suomessa. Roskia, kuten muovipusseja ja muovipulloja, heite-

Kaiken kaikkiaan 82 ihmistä tuli uskoon nuorten toteuttamassa evankeliointiaktiossa.

tään ympäristöön, ja niitä voidaan kerätä roskakasoiksi majoituspaikkojen, kioskien jne. eteen. Roskien siivoaminen kosketti syvästi Muleeten asukkaita. Kaksi miestä jopa tuli uskoon tämän palvelutyön kautta. Heitä kosketti erityisesti se, että nämä uskovat nuoret, joista osa on korkeasti koulutettuja, keräsivät roskia ja palvelivat näin koko kylää. Nuoret saivat siten olla todistamassa Kristuksen rakkaudesta siivoamalla ja inspiraationa varsinkin monille nuorille, jotka eivät vielä ole pelastuneet.

LÄÄKINTÄAPUA TARVITSEVILLE

Lääkintätiimi hoiti yhtenä päivänä ilmaiseksi kylän ihmisiä ja eläimiä. Kyläläisille tehtiin mm. terveystarkastuksia, ja hammaslääkäri hoiti hammassärystä kärsiviä. Myös HIV-testejä tehtiin, ja monet kyläläiset tulivat testiin. Lisäksi hoidettiin mm. sikoja ja vuohia. Lääkintätiimi otettiin kylässä hyvin vastaan. Ongelmana oli vain varojen puute, minkä vuoksi hoitoa voitiin tarjota vain yhtenä päivänä.

OVELTA OVELLE

Nuoret kiersivät myös ovelta ovelle, kertoivat evankeliumia ja kutsuivat ihmisiä mukaan kokouksiin ja muihin akti-


Ajankohtaista Ugandasta:

KONFERENSSI JA KOULUVUODEN PÄÄTÖS

Evankeliumin sanoma pistää miettimään. Nuoret kulkivat ovelta ovelle kertomassa Jeesuksesta Muleeten kylässä.

Esikoulu on takana ja ala-aste häämöttää edessä.

TEKSTI LEENA KINNUNEN KUVAT MARK LUGAYIZI

Lahjoitetut vaatteet toivat iloa, kun erityisesti naisilla huomattiin olevan pulaa vaatteista.

viteetteihinsa. He kartoittivat näillä käynneillä mm. henkilöitä, joilla ei ole vaatteita. Vaatteita jaettiin sitten viikon aikana erityisesti naisille. Näissä ovelta ovelle tapaamisissa tuli uskoon 18 ihmistä. Evankeliointitilaisuuksia pidettiin ulkosalla Muleeten pääkadun varrella ja myöa Bugalyan kylässä mission viimeisenä päivänä. Kokoukset olivat hyviä, vaikka sade vähän haittasikin, kun äänen­ toistolaitteiden päälle ei ollut suojaksi peitteitä. Jumala siunasi tilaisuudet niin, että uskoon tuli 82 ihmistä. Missio oli kaiken kaikkiaan onnistunut, vaikka varusteista olikin puutetta eikä kaikkia toimintamuotoja pystytty toteuttamaan, niin kuin nuoret olisivat halunneet. Kiitos Herralle kuitenkin kaikista pelastuneista ja nuorista, jotka ovat innokkaita evankeliumin työssä!

Ugandassa on ollut syksyn aikana poliittisia levottomuuksia, kun oppositiota on pyritty tukahduttamaan voimatoimin ja poliittisesti merkittäviä henkilöitä on salamurhattu. Nämä ovat johtaneet mm. mielenosoituksiin nykyistä presidenttiä vastaan. Rukoillaan, että Ugandassa säilyy edelleen rauha ja poliittinen vakaus.

M

ubenden seudulla on satanut paljon, ja varsinkin pavut ovat mädäntyneet ja sato on suurelta osin mennyt. Proteiinipitoiset pavut ovat tärkeä osa jokapäiväistä ruokaa Ugandassa. Myös muu maanviljelys kärsii liiallisesta sateesta. Rukoillaan yhdessä sitäkin, että ruokaa riittäisi myös ensi vuonna sadon menettämisestä huolimatta.

OPETUSTA KIMURANTEISTA AIHEISTA

Muleeten seurakunta järjesti joulukuun alussa konferenssin paikallisessa yhteistyöseurakunnassa Kyakajjankun kylässä, jossa yksi One Wayn lahjoittama kaivo sijaitsee. Seurakunnassa ei ole ollut konferenssia kuuteen vuoteen. Se oli hyvin tarpeellinen, sillä alueella on muita seurakuntia, joiden opetus mm. moniavioisuudesta ja erään paikallisen alkoholipitoisen juoman nauttimisesta on vähän erikoista. Osa konferenssiin tulleista seurakuntien johtajista ajatteli, että myös heidän pitäisi opettaa kysei-

sistä asioista, kuten muut seurakunnat opettavat. Opetuksessa käsiteltiinkin näitä ongelmallisia kokonaisuuksia ja oikaistiin vääristyneitä käsityksiä. Pastorit saivat rohkaisua ja uutta voimaa työhönsä.

SEREMONIALLINEN PÄÄTTÄJÄISJUHLA

Agape-keskuksen koulussa lukuvuosi päättyi joulukuussa ja lapset jäivät ansaitsemalleen lomalle. Koulussa oli lukuvuoden lopussa jälleen ns. puheen päivä, speech day, jolloin lapset esittivät musiikkia, tanssia ja draamaa vanhemmilleen ja esittelivät näin lahjojaan. Ohjelmassa oli myös opettajien puheita, ja pastori Wilson Sentongo rohkaisi vanhempia kouluttamaan lapsiaan ja ottamaan heistä enemmän vastuuta. Myös esikoulun ylimmällä luokalla pidettiin valmistujaisjuhlat. Lapset siirtyvät vuoden 2019 alussa ala-asteen ensimmäiselle luokalle. Valmistujaisten tarkoitus on rohkaista ja motivoida lapsia koulunkäyntiin. > 35


UGANDA

Seremoniat olivatkin juhlalliset, ja esikoulusta valmistuvat olivat hellyttäviä valmistujaishatut ja pienet viitat yllään. Koulun pitkäaikainen rehtori Regina siirtyy vuoden 2019 alusta lähtien uusiin tehtäviin. Uuden rehtorin löytymiseen asti koulua johtavat apulaisrehtori ja koulun opinto-ohjelmasta vastuussa oleva opettaja. Kiitos, että rukoilette johdatusta rehtorin löytymiseen.

Tiimin terveiset Ugandasta!

KUMMILAPSILLE POSSUJA, VUOHIA JA RAAMATTUJA

Kummilapsiohjelmassa olevien las­ ten vanhemmat kokoontuivat yhteen ennen joulua. Vanhemmat ovat kiitollisia kummeille tuesta ja joululahjoista, joita kummit lahjoittivat lapsille. Lapset saivat tänä vuonna lahjaksi possuja, vuohia ja Raamattuja. Eläimet ovat perheille erittäin hyödyllisiä, koska ne tuottavat rahaa. Vuohet ja siat lisääntyvät, ja perheet saavat tuloja myymällä eläinpienokaiset. Vuohi tuottaa myös maitoa joko itse juotavaksi tai myytäväksi. Saadut tuotot talletetaan sitten säästötilille lapsen tulevaa opiskelua varten. Vanhemmat ovat myös valinneet komitean, jossa on kolme vanhempaa sekä työntekijämme Mark. Komitea valvoo joululahjojen ostamista ja raportoi siitä työstämme vastuussa olevalle pastori Wilson Sentongolle. Moni lapsi odottaa edelleen omaa kummia. Mikäli haluaisit tukea yhden lapsen koulunkäyntiä, ota yhteyttä kummisihteeriimme. Ani Korpiniemi puh. 044 996 6032 anikorp@gmail.com

UGANDAN TYÖ

040 767 5556 uganda@onewaymission.fi

36

RAPORTTI 1/2019

Terveisiä Muleete n kylältä! Perillä ollaan italia laisten nuorten musiikkiryhmän kanssa. On saatu ylistää yh dessä Herraa, julis taa evankeliumia ja juhlistaa uutta ka ivoa Kaweeri-kylällä. Pidettiin kiitosjuh la kirkossa, ja italia laiset lauloi. Lopuksi ju listettiin ilosta, jo nk a Elävä vesi tuo sydä miin. Illalla Kattabalang an kylällä oli evan kelioin­ titilaisuus. Väkeä oli paljon heti ek ana päivänä. Myös uskonrat kaisuja tehtiin. N yt ollaan menossa naistenk onferenssiin ja pa storien konferenssiin. Ru koillaan, että Jum al an valtakunta saisi m urtautua esiin kokouksissa. Kiitos rukouksist a ja kiitos Jumalal le, että kaikki on sujunu t hyvin! Mukama yebasibwe! (= yl istäkää Herraa) Arto ja Serena & tiimi

☺✝❤


TUE ONE WAY MISSIONIN TEKEMÄÄ TYÖTÄ LAHJOITA PUHELIMELLA

0600 02812 Lahjoituspuhelun hinta on noin 10 € Uudenmaan Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2018/604

Rekennuttajainsinööritoimisto

STENROOS OY Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten tunnollista rakennuttamista ja rakennustyön valvontaa. Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki Puh. 041 534 4844 ”Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala.”

TULE MUKAAN UGANDAN KUMMIKSI! Haluaisitko sinä olla kummina yhdelle lapselle ja siten muuttamassa yhden lapsen tai jopa kokonaisen sukupolven elämää? Useat lapset odottavat kummia voidakseen käydä koulua. Myös opettajille ja koulutyölle yleisesti kaivataan tukijoita.

Evankeliumin juhlaa suuressa evankeliointitapahtumassa Kattabalanga crusadessa.

ONE WAY KAUPPA

– Rohkaisua arkeen

Kummimaksu on 35 €/kk, ja yläluokkalaisen kummimaksu on 40 €/kk. Työntekijän kannatusmaksu on 30 €/kk. Ota yhteys Ugandan työn kummisihteeriin Ani Korpiniemeen, puh. 044 996 6032, anikorp@gmail.com

37


KIINA

Ryhdy kummiksi Vaikka yhteydenpitomme on vaikeaa, voimme yhä lähettää kuukausittaisen tukemme Kiinan orpolapsityöhön. Tuki kummikannatuksen kautta on elintärkeää työmme jatkumiseksi. Voisitko sinä olla tällainen varmalta kuolemalta pelastetun ”Mooses-lapsen” kummi? Jos haluat auttaa, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: kiina@onewaymission.fi

YHTEYDENPITO KIINAAN VAIKEAA TEKSTI LEENA METSÄMÄKI KUVA JEAN

Kiinan kristityt on ajettu ahtaalle. Luem- suus käyttää julkista liikennettä. Kiinan ran edessä Kiinan-työtämme ja kaikkia ovat varovaisia ja muu maailma Kiinan uskovia. me ja kuulemme raskaita uutisia vaikeu- kristityt ymmällään ja neuvoton. tuneesta tilanteesta jo kaikista medioisKIITOS KAIKILLE YHTEISISTÄ VUOSISTA VAIKUTUS ONE WAYN TYÖHÖN Tämä vakavasävyinen artikkeli Kiinasta ta täällä Suomessakin. Tyrmistyneinä Vaikka työmme keskittyy vammaisten jää nyt viimeisekseni, sillä työtä hoijoudumme seuraamaan, mitä maassa orpolasten auttamiseen, myös meidän taa jatkossa Tiina Sinkkonen. Tiina on tapahtuu. työntekijämme joutuvat olemaan hy- tullut tutuksi Malawin työmme koordi-

P

uheluita kuunnellaan ja ääni- ja kasvontunnistusta käytetään pastoreiden ja uskovien jäljittämiseksi. Kirkkokansaa sakotetaan, kirkkoja tuhotaan ja ristejä revitään alas. Jopa yksittäisten ihmisten ostokäyttäytymisen muutosta arvioidaan mobiilimaksuvälineiden maksutapahtumia seuraamalla. Jos ostokäyttäytymisessä on tapahtunut muutoksia, selvitetään, mistä se johtuu. Ihmisiä luokitellaan ja pisteytetään kristillisen aktiivisuuden perusteella, ja kristillisen profiloinnin takia heiltä evätään valtion etuisuuksia, jopa mahdolli-

38

RAPORTTI 1/2019

vin varovaisia. Yhteydenpito Suomeen on lähes mahdotonta. Myöskään me emme uskalla soittaa tai lähettää sähköpostia, jotta emme saattaisi heitä vaaraan tai vaikeuksiin. Tätä kirjoittaessani viimeisin yhteydenpitomme Jeanin kanssa on ollut 1.11.2018. Silloin kaikki oli kunnossa ja lastenkodin lapset voivat hyvin. Onneksi meillä on rukouksen tie ja kaikkinäkevä ja -tietävä elävä Jumala. Saamme tuoda työntekijämme ja orpokodin lapset Jumalan eteen rukouksessa ja luottaa, että Hän pitää heistä huolen ja varjelee heidät pahalta. Nyt siis enemmän kuin koskaan pyydän teitä kaikkia muistamaan rukouksin Her-

naattorina. Hän on myös hallituksemme pitkäaikainen jäsen. Olen iloinen, että hän ottaa Kiinan työmme vastuulleen. Kiitän teitä kaikkia rakkaita Kiinan tukijoita näistä 15 vuodesta, jotka olen saanut tästä työsarasta vastata. Jos voisin, halaisin teitä kaikkia kiitokseksi. Jumala taivaasta näkee rakkautenne ja uhrinne Kiinan orpolasten auttamiseksi. He tarvitsevat yhä tukeanne.

KIINAN TYÖ

045 230 7949 kiina@onewaymission.fi


MONGOLIA Raamatun opiskelu jatkuu naisten- ja miesten­ kodeilla, joissa paikat ovat aina talvisin täynnä.

TALVEN KYLMYYS EI ESTÄ TEKEMÄSTÄ HYVÄÄ TEKSTI LEENA METSÄMÄKI KUVA TUIJA NISKANEN

Talvi saapui taas kylmänä ja purevana Mongoliaan. Se ei kuitenkaan ole estänyt UUSI MONGOLIAN-TYÖN pientä paikallista työntekijätiimiämme. Uutterasti he vierailevat vankiloissa ja maa- KOORDINAATTORI Uutena työn koordinaattorina aloittaa seudulla jakamassa evankeliumia. Joulun tienoilla pieni iskujoukko jakoi joulupuk- Tiina Sinkkonen, joka on tullut tutukkiasut päällä ympäristön lapsiperheille 150 lasten Raamattua. Perheet olivat innois- si Raportti-lehden lukijoille Malawintyömme koordinaattorina. Iloitsen, saan ja ottivat lahjat halukkaasti vastaan. että Tiina ottaa tehtävän hoitaakseen

T

yömme johtaja Munkhuu Magsar lähettää rakkaita terveisiä kaikille suomalaisille One Wayn ystäville, jotka ovat mahdollistaneet heidän aktiivisen evankelioimis- ja auttamistyönsä. Miesten- ja naistenkodit ovat tupaten täynnä, niin kuin aina talven pakkasilla. Miestenkodissa on 37 miestä ja naistenkodissa 8 naista. Raamattukoulu kotien asukkaille jatkuu entiseen malliin, ja jos Herra suo, ensi toukokuussa vietetään taas kurssin päättäjäisjuhlia. Munkhuu ja hänen tyttärensä Erika ja Zuzka muistelevat yhä lämmöllä hienoa ja tapahtumarikasta Suomen-

matkaansa viime elokuussa. Munkhuun terveys on ollut hyvä. Kiitos siitä kuuluu Jumalalle ja teille uskollisille esirukoilijoille.

ON AIKA KIITTÄÄ

Haikeudella ilmoitan, että tämä artikkeli on viimeinen, jonka Mongolian-työn koordinaattorina kirjoitan. Kiitän näistä noin kymmenestä vuodesta, jotka olen saanut vetää työtä Suomen suunnalta. Mongolia on ollut suuri kiitoksen ja ihmetyksen aihe. Jumala on käyttänyt ja johdattanut työntekijöitämme valtavasti, vaikka vaikeuksiakin on koettu.

ja siunaan häntä ja rakkaita Mongolian ystäviämme kaikessa, mitä Herra heille tehtäväksi johdattaa. Mongolian-työmme ystäväpiiri on pieni. Jos Mongolia on sydämelläsi ja haluat tulla Mongolian-työn esirukoilijaksi ja tukijaksi, ota yhteyttä.

MONGOLIAN TYÖ

045 230 7949 mongolia@onewaymission.fi

39


OPETUSRAPORTTI

VAIN YHDESSÄ  SAAVUTAMME  VOITTOJA Arto Boa

”Valaja rohkaisee kultaseppää, levyn vasaroitsija alasimen iskijää; hän sanoo juotoksesta: ’Se on hyvä’, ja vahvistaa sen nauloilla, niin ettei se horju.” (Jes. 41:7)

J

esajan kirjassa kuvataan metallityön prosessia tavalla, josta ymmärrämme, että metallityössä tarvitaan erilaisia osaajia ja että näiden yhteistyöstä syntyy kestävä lopputulos. Näin on myös Jumalan valtakunnan työssä. Se ei ole yksilötyötä, vaan yhteisön tehtäväksi annettu työ – prosessi, jossa olemme kukin omalta osaltamme mukana. Yksin emme kykene saamaan työtä valmiiksi, mutta yhdessä työ tulee tehdyksi.

ROHKAISTEN JA RAKKAUDELLA

Jesajan kirjan kohta työmiehistä kuvaa hyvin menestyksellistä tiimityötä. Yhdessä jakeessa on kuvattu neljää eri metallityön ammattilaista: valajaa, seppää, vasaroitsijaa ja alasimen iskijää. Kun jokainen näistä metallityön ammattilaisista hoitaa työnsä hyvin, lopputulos on hyvä ja kestävä. Jos taas yksikin epäonnistuu työssään, koko työ menee pilalle. Tässä raamatunjakeessa jokainen rohkaisee toistaan ja haluaa yhdessä tehdä työn valmiiksi. Samalla tavoin Jumalan valtakunnan työssä eri työvaiheiden tekijöiden tulisi rohkaista toi­ siaan, jotta lopputuloksesta tulisi hyvä ja kestävä. Jos ystäväsi seurakunnassa on hyvä voittamaan sieluja Kristukselle ja sinä olet hyvä opettamaan noita sieluja, niin rohkaiskaa toisianne ja vahvistakaa työtänne, niin ettei se horju. Jumalan työ etenee rakkauden

40

RAPORTTI 1/2019

voimalla, ja siksi Jumala opettaa myös meitä rakastamaan toisiamme. Emme voi päästä yhdessä eteenpäin muuten kuin rakkauden avulla; muut tiet vievät umpikujaan ja voitot jäävät saavuttamatta. Paavali listaa korinttolaiskirjeessä kaikki inhimillisesti mahtavat saavutukset ja hengelliset lahjat ja kiteyttää lopuksi, että jos rakkaus puuttuu, kaikki armoitukset, tekemiset ja ”vuorien” siirtämiset eivät mitään olisi, eivätkä nämä voitot mitään merkitsisi.

”Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salai­ suudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään.” (1. Kor. 13:2, RK)

KÄÄNNY POIS MAAILMAN NÄKÖKULMASTA

Tämän maailman näkökulma on itsekäs. Lihallinen ihminen ei osaa iloita lähimmäisen menestyksestä, koska rakkaus puuttuu ja lihallinen ihminen ajattelee: Se, mitä lähimmäinen saavuttaa, on minulta pois. Bisnesmaailmassa on kova kilpailu, ja maailmallinen näkökulma on, että jos toinen saman alan yritys menestyy, se on toiselta pois. Jumalan valtakunta taas on hyvin erilainen. Siellä ajatellaan näin: Jos sinä menestyt, minäkin menestyn. Jos sinun seurakuntasi

menestyy, minunkin seurakuntani menestyy. Jos sinä voitat, minäkin voitan. Paavali kirjoitti vankeudessa ollessaan Filippin seurakunnalle tästä mentaliteetista seuraavasti:

”Jotkut tosin julistavat Kristusta ka­ teudesta ja riidanhalusta mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. He tekevät sen rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu puolustamaan evan­ keliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtain mielin, ja luulevat tuottavansa mi­ nulle murhetta kahleissani. Mitäpä tuosta, kunhan vain Kristusta taval­ la tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa, ja siitä minä iloitsen. Vastedeskin saan iloita.” (Fil. 1:15-18, RK)

Paavali kääntää Filippin seurakuntaa pois maailman näkökulmasta iloitsemaan siitä, että Jeesuksen nimeä julistetaan ja ihmisiä pelastuu. Miksi Paavali pystyi iloitsemaan tästä? Hän kirjoitti roomalaiskirjeessä vastauksen tähän kysymykseen seuraavalla tavalla: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se

on Jumalan voima pelastukseksi jokaisel­ le, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” (Room. 1:16). Eli

Paavali ymmärsi, että hänellä ei ole voimaa antaa pelastusta, eikä hänen viisaudellaan ole tekemistä pelastuksen voiman kanssa, vaan evankeliumi


on se voima, ja sen julistuksesta Paavali iloitsi.

PELASTUSRENKAITA HUKKUVILLE

Evankeliumi on ilosanoma tai ilouutinen siitä, mitä Jumala on tehnyt puolestamme. Evankeliumissa on voima yhä tänäkin päivänä. Ihmiset pelastuvat tämän sanoman kautta, joka on julistus kaikille eksyneille: Tulkaa Jeesuksen luokse, Hän sovitti synnit, täytti kaiken ristillä, kuoli ja nousi ylös. Hän elää! Sinä voit tuntea Hänet henkilökohtaisesti. Käänny pois pimeydestä ja synnistä Jumalan valtakuntaan, sillä Jeesus haluaa armahtaa sinua. Paavali ymmärsi, että tässä sanomassa on pelastuksen voima ja Jumalan voima. Pyhä Henki tekee tämän sanoman eläväksi, ja kun se saavuttaa ihmisiä, sydämeen syttyy usko ja ihmiset voivat pelastua. Paavali ymmärsi, että kyseessä on pelastussanoma ja iloitsi siitä, että evankeliumia julistettiin. Jos sinä olisit hukkumassa mereen ja sinulle heitettäisiin pelastusrengas, olisit kiitollinen, koska sinä pelastuisit. Paavali ymmärsi, että kyse ei ole pelastusrenkaan heittäjästä vaan pelastusrenkaasta. Niinpä mekin voimme iloita sananjulistajista, jotka heittävät ”pelastusrenkaita” hukkuville sieluille. Filippiläiskirjeessä Paavali kuvaa julistustyötä yhteistyöksi. Vaikka hän oli vangittu eikä pystynyt kirjoitushetkellä itse julistamaan, hän muistuttaa iloitsemaan siitä, että evankeliumia julistetaan – ”pelastusrenkaita” heitetään hukkuville.

YKSINKERTAISUUDESSA KUTSUMUKSEN MUKAAN

Paavali keskittyi äärimmäisten haasteiden edessä kutsunsa ytimeen: Jumalalta saamaansa tehtävään yhdessä työkavereittensa kanssa. Tehtävänä oli viedä evankeliumin julistustyötä eteen-

päin, olivatpa olosuhteet millaiset tahansa. Paavali tiesi, että kaikki haasteet ja ongelmat olivat yritystä lopettaa tämä tehtävä. Jumala vahvistaa meitä jokaista, jotta voisimme edetä kutsussamme ja toimia rakkaudesta käsin, hyvässä tarkoituksessa. Paavali, yksi aikansa parhaista teologeista, kiteytti tehtäväänsä korinttolaiskirjeessä: tämä totuus ja pelastussanoma tulee julistaa yksinkertaisuudessa ja Hengen voimassa, ei ihmisviisaudessa eikä ”teologisessa” monimutkaisuudessa. Kyse on siis sanomasta ja Jumalan voimasta, ei meidän viisaudestamme.

”Niinpä, kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suurenmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin näet päättä­ nyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kris­ tuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Pu­ heeni ja julistukseni ei ollut inhimil­ lisen viisauden suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamis­ ta, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voi­ maan.” (1. Kor. 2:1–5, RK) Korinttolaiskirjeessä kuvataan myös sitä, miten Pyhä Henki antaa erilaisia lahjoja ja palvelustehtäviä, ikään kuin ”työkaluja” työn viemiseksi yhdessä eteenpäin:

”Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.” (1. Kor. 12:7)

Huomaa, että sanassa ei lue: ”Kullekin annetaan Hengen ilmoitus omaksi hyödyksi”, vaan yhteiseksi hyödyksi. Jumalan antamien palveluvirkojen ja

lahjojen on tarkoitus olla yhteiseksi hyödyksi. Kun sinä menestyt ja teet työsi hyvin, minäkin menestyn omassa työssäni. Jos sinä käytät ”talenttiasi”, armolahjojasi, rakkauttasi ja tarmoasi hyvin, se on siunaukseksi minullekin. Meidän tulee rohkaista toisiamme, koska tavoitteemme on sama: Haluamme voittaa sieluja helvetin tulelta taivaaseen. Me kaikki olemme hänen verensä hinta, ja tämä yhteys on yhteyttä Hengessä, koska Pyhä Henki kirkastaa meille Kristusta.

”Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jo­ kaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruu­ mis? Nytpä onkin monta jäsentä mutta yksi ruumis.” (1. Kor. 12:18–20) SINUN VOITTOSI ON MINUN VOITTONI

Ajattele, mitä valtavia Jumalan valtakunnan läpimurtoja tapahtuisi, jos kristityt eläisivät sen mukaan, että ”sinun voittosi on minun voittoni”. Olemmehan samaa perhettä. Ajattele pieni hetki tätä lausetta: Sinun voittosi on minun voittoni. Juuri tätä ajatusta Paavali tuo esille korinttolaiskirjeessä:

”Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jä­ senet kärsivät sen kanssa; tai jos jolle­ kulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa.” (1. Kor. 12:26)

Pystymmekö me iloitsemaan yhdessä kaikkien kanssa, jos Jumala antaa voittoja jollekin julistajalle? Pystymmekö iloitsemaan erilaisista armolahjoista ja armoituksista? Pystymmekö iloitsemaan Jumalan valtakunnan eteenpäinmenosta? Monesti totuus on päinvastainen. Jos joku menestyy sielujen voittajana, ympärillä onkin vain ka-

41


dehtijoita eikä iloitsijoita. Mistä kateus syntyy? Lihallisuudesta? Koska ihmiset ajattelevat, että se ei olekaan yhteinen etu? Mutta jokainen sielu, joka siirtyy saatanan valtakunnasta valon valtakuntaan, on yhteinen etu. Vaikka tuo sielu liittyisi jäseneksi naapuriseurakuntaan, meidän tulisi iloita siitä, sillä meillä on yhteinen päämäärä, Jumalan taivas. Ja jokainen rohkaisu ja rakastava sana toiselle kristitylle on yhteinen etu. Jokainen armolahja on siunaus kaikille. Yhteinen tavoitteemme on olla valona maailmalle ja rohkaista toisiamme voittamaan sieluja pimeyden valtakunnasta. Jeesus opetti tästä taivaan näkökulmasta fariseuksille seuraavalla tavalla:

ihan tavallisia heikkoja ihmisiä – niitä, jotka eivät mitään ole tämän maailman silmissä, jotta maailma näkisi, että voima ei varmasti tule ihmisestä.

”Minä sanon teille: samoin on taivaas­ sa suurempi ilo yhdestä syntisestä, joka kääntyy, kuin yhdeksästäkym­ menestäyhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Tai jos naisella on kymmenen hopeara­ haa ja hän kadottaa niistä yhden, eikö hän sytytä lamppua, lakaise ta­ loa ja etsi huolellisesti, kunnes löytää sen? Ja löydettyään sen hän kutsuu koolle ystävättärensä ja naapurita­ lojen naiset ja sanoo: ’Iloitkaa kans­ sani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut.’ Minä sanon teille: samoin on Jumalan enkeleillä ilo yh­ destä syntisestä, joka tekee parannuk­ sen.” (Luuk. 15:7–10, RK)

Ole vapaa vertailusta, koska Jumalan sana ilmoittaa, että kyse ei ole ihmisen lahjoista eikä kyvyistä tehdä työtä vaan kutsujasta ja Hänen voitoistaan. Kyse on yhteisestä voitosta ja seurakunnan voitoista. Ajattele pikemminkin näin: Jos Jumala jotakuta käyttää, niin kyllä kyseessä on silloin heikko ja mitätön ihminen, jos hän on täyttänyt korinttolaiskirjeen ”ehdot”. Jeesus opetti meitä kristittyjä toimimaan yhdessä ja palvelemaan toisiamme. Jos me toimimme siten, meillä ei koskaan ole eikä meille tule kilpailutilannetta.

On tärkeää ymmärtää, että kyse on suuresta pelastusoperaatiosta ja voimme olla yhteistyössä mukana pelastamassa kadonneita. Iloitaan yhdessä siitä, että olemme mukana maailman tärkeimmässä tehtävässä, kukin omalla paikallaan. Kun rakkaus ja Pyhän Hengen voima on todellista, löytyy yhteys ja Jumalan johdatus. On ihanaa nähdä, kun ihmiset tekevät parannusta synneistä ja uskovat Jeesukseen Kristukseen.

KORINTTOLAISKIRJEEN ”EHDOILLA”

Korinttolaiskirjeessä kerrotaan myös, että Jumala kutsuu työhönsä meitä

42

RAPORTTI 1/2019

”Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heik­ koa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maa­ ilmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mi­ tättömäksi sen, mikä on jotakin.” (1. Kor. 1:26–28, RK)

”Niin Jeesus sanoi heille: ’Kansojen kuninkaat hallitsevat herroina kan­ sojaan, ja niiden vallanpitäjiä kut­ sutaan hyväntekijöiksi. Mutta niin älköön olko teidän keskuudessanne. Joka teidän keskuudessanne on suu­ rin, se olkoon kuin nuorin, ja johta­ ja niin kuin palvelija. Sillä kumpi on suurempi, se, joka on aterialla, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka on ate­ rialla? Mutta minä olen teidän kes­ kellänne niin kuin se, joka palvelee.’” (Luuk. 22:25–27)

NÖYRÄN PALVELIJAN ESIMERKKI

Jeesus palveli meitä, jopa ristinkuolemaan asti. Hän pesi opetuslastensa

jalat. Hän oli nöyrä ja näytti meille palvelijan esimerkin, jotta mekin oppisimme palvelemaan toisiamme. Jeesus oli myös mitä parhain rohkaisija. Ajattele, kuinka paljon Hän rohkaisi opetuslapsiaan. Rohkaisun kautta he valloittivat koko senaikaisen tunnetun maailman evankeliumin ilosanomalla. Jeesus ei koskaan poistunut pieneltä maa-alueelta Jerusalemin lähettyviltä, mutta Hän lähetti opetuslapsensa kaikkeen maailmaan. Evankeliumin työ on yhteisön tehtäväksi annettu työ; se on nyt seurakunnan tehtävä. Yhdessä saavutamme voittoja! Opetuslapset tavoittelivat Jumalan valtakunnan voittoa, ei omaa voittoa. Itse asiassa he olivat valmiita luopumaan omasta elämästään, kunhan vain Jumalan valtakunta loistaisi valoa pimeään. Yhdessä olemme vahvoja ja voimme saattaa loppuun työn, jonka Jeesus on meille uskonut. Muista, että tavoitteena on pelastaa sieluja helvetin tulelta. Tämä näkökulma laittaa tärkeysjärjestyksen kohdilleen. Maailmalla ei ole mitään toivoa ilman Jeesusta. Sinulle on annettu oma lahjasi, jolla voit muuttaa maailmaa paremmaksi ja rohkaista toisia, että myös he kykenisivät parhaaseen suoritukseensa. Jos haluat menestyä hengellisesti, etsi ystäviä, joiden kanssa sinä pystyt parhaaseen mahdolliseen suoritukseen omassa elämässäsi. Rohkaise joka päivä ystäviäsi maan päällä – taivaassa he eivät enää rohkaisua tarvitse.

”Kehotamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, tukekaa heikkoja, olkaa kärsivällisiä kaikkia kohtaan.” (1. Tess. 5:14, RK)


ONE WAYN TUOTANTOA Tilaukset: onewaykauppa.fi tai puh. 045 261 3925 KIRJALLISUUTTA

TAPANI SUONTO Jeesus on tie 16 â‚Ź

TAPANI SUONTO Johdatatko sinä minua? 18 ₏

LES WHEELDON Jumalaa kuunnellen 18 â‚Ź

TAPANI SUONTO Lauri 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Rakastatko sinä minua? 12 ₏

TAPANI SUONTO Ole turvallisella mielellä 14 ₏

TAPANI SUONTO Tapahtui Perjantaina 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Erämaasta elämään 10 ₏

Way

TAPANI SUONTO Kohti auringonnousua 10 â‚Ź

MARIANNE RAATIKAINEN Kirjeitä Afrikasta 14 ₏

                  

MARIA KELA Täti, katu ja miliisi 12 ₏

MUSIIKKIA

MATTILAN PERHEORKESTERI Nimi kaikkein korkein CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Tuhannet Haaveet CD 10 â‚Ź

SOILE JA ESA-PEKKA MATTILA Usko toivo ja rakkaus CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Trubaduurin Laulu CD 10 â‚Ź

SOILE MATTILA & ORKESTERI Hengen Hedelmä

TIINA SINKKONEN & Co. Matkaa teen

CD 10 â‚Ź

CD 15 â‚Ź

TAPANI SUONTO Kirje Ystävälle CD 10 ₏

NATHANAEL Hengen tuuli CD 10 â‚Ź

TAPANI SUONTO Tie ihmeiden maailmaan 14 â‚Ź

TAPANI SUONTO Kuinka tunnistaa eksytys 14 â‚Ź

TAPANI SUONTO Valmistu Jumalan käyttÜÜn 1 14 ₏

TAPANI SUONTO Valmistu Jumalan käyttÜÜn 2 14 ₏

CD–OPETUSOne

Elämää Malawin syrjäisessä laaksossa

TAPANI SUONTO Näky voittavasta seurakunnasta 10 ₏

 

Näin toteaa Marianne Raatikainen-Masamba tämän kirjan alkusanoissa. Yhdeksästä kuukaudesta on tähän mennessä kasvanut kymmenen vuotta. Marianne on koko ajan kirjoittanut uutiskirjeitä Suomeen; ensin ystävilleen, pian myÜs lähettipiirilleen. Nyt näistä kirjeistä on koottu kirja, joka kertoo elävästi pienen syrjäisen puskakylän elämästä ja siitä, miten kahden sitkeän ihmisen – Mariannen ja hänen malawilaisen pastorimiehensä Macin – näystä kasvaa yksi One Way Missionin suurimmista lähetyskentistä. Matkalta ei puutu vauhtia eikä dramatiikkaa. Milloin Mac kidnapataan, milloin häntä syytetään elinkaupasta. Varkaita rakennustyÜmaalla, klinikalla, pelloilla. Nälänhätää, tulvatuhoja, malariaa, kasvovoiteella herkuttelevia rottia ja ÜtÜkÜitä. Kaiken yli kantaa kuitenkin Jumalan armo, ja varjelus – ja Mariannen huumori ja positiivinen asenne.

Marianne Raatikainen-Masamba KIRJEITÄ AFRIKASTA – Elämää Malawin syrjäisessä laaksossa

�En lähtenyt Afrikkaan romanttisin odotuksin. LähetystyÜhÜn lähteminen oli ollut lähes pari vuosikymmentä vaihtoehtona tai kutsuna mielessäni. Afrikka ei houkuttanut, mutta jotenkin vain tiesin, että jos lähdÜstä tulee totta, niin sinne joudun. Lähtiessäni viimein elokuussa 2004 Malawiin luulin viipyväni matkalla vain yhdeksän kuukautta...�

Marianne Raatikainen-Masamba

KIRJEITĂ„ AFRIKASTA

ARTO BOA Avaimet 18 â‚Ź

S A R J AT

15â‚Ź

Tapani Suonnon tuotantoa Klassinen kristinusko, 6 CD 15 ₏ Huomisen petos, 6 CD 15 ₏ Kuinka tunnistaa eksytys, 6 CD 15 ₏ Ole turvallisella mielellä, 6 CD 15 ₏ Tyytyväisyyden siunaus, 6 CD 15 ₏ Voiton salaisuuksia, 6 CD 15 ₏ YlÜsnousemuksen voimassa, 6 CD 15 ₏ Turvapaikka Kristuksessa, 6 CD 15 ₏ Lepo Kristuksessa, 6 CD 15 ₏ Nostakaa päänne, 6 CD 15 ₏ Pimeässä laaksossa, 6 CD 15 ₏ Tehkää tie Herralle, 6 CD 15 ₏ Ettei kukaan teitä eksytä, 6 CD 15 ₏ Tapahtukoon Sinun tahtosi, 6 CD 15 ₏ Tulkoon valkeus, 6 CD 15 ₏ Valoon ja vapauteen, 6 CD 15 ₏ Uskon kautta, 6 CD 15 ₏ Hengessä ja totuudessa, 6 CD 15 ₏ Rakenna kalliolle, 6 CD 15 ₏ Valmistu Jumalan käyttÜÜn I ja II, à 6 CD 15 ₏ Valmistu Jumalan käyttÜÜn jatkok., 6 CD 15 ₏ Stressistä vapauteen, 3 CD 10 ₏ Valoa pimeään, 6 CD 15 ₏ Ihminen evankeliumeissa, 6 kas./CD 15 ₏ Erämaasta elämään I ja II, à 6 CD 15 ₏ Tahdotko olla onnellinen, 6 CD 15 ₏ 5 Mooseksen kirjaa, I–VI, 6 CD 15 ₏ / kpl

Salme Blomster Tunteet ja sisäinen lapsi CD-sarja, 10 ₏

Aki Miettinen Pienemmän riesan tie 6 kpl CD 15 ₏

Al Akimoff LähetystyÜn perusta 6 kpl CD 15 ₏ 43


RUKOUSRAPORTTI

KIITOSAIHEET Italiassa olemme erityisen kiitollisia niistä italialaisista, jotka ovat mukana palvelemassa lähetysmatkoilla. Calabrian alueella oli vierailumme aikana havaittavissa hengellistä herätystä. Pidimme toistakymmentä kokousta, ja Seurakuntien istutustyössä kii- joka kokouksessa oli uskosta osattomia tämme uusien seurakuntien vahvis- mukana. tumisesta ja monessa seurakunnassa alkaneesta evankeliointityöstä sekä opetuslapseuskouluista. Erityisesti kii- RUKOUSAIHEET tämme Helsingin seurakunnan uusista tiloista Pelastusarmeijan temppelissä Suomi ja Seinäjoen ja Espoon seurakuntien One Way -seurakunnat uusista tiloista. • jokaiselle seurakunnalle omat vakituiset tilat ja niiden varustaminen Miestenkodilla kiitämme hyvin sujuneesta muutosta Perjantai-kodille. Mo- • keskinäisen yhteyden ja rakkauden säilyttäminen nissa käytännön töissä olemme saaneet apua entisiltä asukkailta. Kiitos jokaisel- • Jumalan mielen mukaisia vastuunkantajia ja työmiehiä le esirukoilijalle ja työn kannattajalle. • johdatusta ja viisautta avata Jumalan suunnitelmien mukaisia työmuotoja Lapsi- ja nuorisotyössä olemme ja voimaa sitoutua niihin kiitollisia suuresta ja uskollisesta vapaaehtoisten joukosta, joka järjestää • johdatusta ja rohkeutta evankeliumin kertomiseen pyhäkoulun viikko toisensa jälkeen Helsingin seurakunnassa, sekä syksyn 2018 lapsityön koulutuksesta ja run- Perjantai Kristukselle -illat saasta osallistujamäärästä. Iloitsemme • Jumalan läheisyyttä ja voimaa niin rukouskokouksiin, kadulle kuin iltamyös syksyllä alkaneista OW:n varkkitilaisuuksiinkin illoista Helsingissä. • työmiehiä ja uusia vastuunkantajia Ugandassa iloitsemme hyvin onnistuneesta evankelioimisaktiosta, joka jär- Lapsi- ja nuorisotyö jestettiin joulukuussa Agape-keskuksen • lapset: Taivaan Isän rakkauden tuntemista ja todellisen turvan löytymiskotikylässä Muleetessa ja naapurikylästä elämään sä Bugalyassa. Yli 80 ihmistä tuli uskoon. Kiitämme myös työhön mukaan • varhaisnuoret: että yhä useammat löytäisivät tiensä varkki-iltoihin Heltulleesta uudesta kummisihteeristä. singissä Israelissa iloitsemme siunatusta • nuoret aikuiset: kasvu uskossa ja oma paikka Jumalan valtakunnassa soppakeittiön työstä ja tilaisuuksista kertoa hyvää sanomaa yhä enenevälle • nuorten tilaisuudet: hyviä sisältöjä ja puhujia määrälle ruokailijoita. Työtämme on lisännyt kaupungin keskustassa suljettu toinen ilmainen ruokailupaikka. Kiitos Maahanmuuttajatyö Herralle jokaisesta uhraajasta ja esiru- • voimia maahanmuuttajatyön tiimille koilijasta! Herra on myös siunannut ja • johdatusta uusiin työmuotoihin ja auttanut naistenkodilla Jerusalemissa. kaikkeen solutoimintaan Asukkaiden asiat ovat edistyneet, ja sa- • herätystä muslimityöhön ja muslimimaailmaan patti-illat ovat olleet erityisen siunattuja. Kodilla on aloitettu myös rukousko- • viisautta ja varjelusta aktiomatkoille ja evankeliointiin koukset maanantaisin. Saimme myös osallistua Jerusalemissa pidettyyn per- • viisautta ohjata ja tukea uusia vastuunkantajia, evankelistoja ja pastoheväkivalta-aiheiseen koulutukseen ja reita Punaisen Maton sponsoroimaan seminaariin, joka liittyi maailmanlaajuiseen • varoja työhön • ystäviä ja tukea uskoontulleille maaihmiskauppaan. hanmuuttajille Venäjällä olemme kiitollisia joulu- • varjelusta kristityiksi kääntyneille, jotka joutuvat poistumaan maaskuun siunatusta matkasta Koiviston tamme lastenkodille. Yli kymmenen hengen ryhmä sai vietyä n. 90 joulupakettia lastenkodin lapsille ja järjestää heil- OP-koulu ja rukoussolut le pientä ohjelmaa. Meitä ilahduttaa • Herran läsnäoloa ja johdatusta OWseurakunnissa pidettäviin opetusmyös Valentina Kutuzovan terveydenlapseuskouluihin tilan parantuminen. Hän on aloittanut uudelleen kylävierailut ja käynnit mm. • lisää soluja ja solunvetäjiä Myllypellon lastenkodissa. Olemme • Jumalan siunausta, rohkaisua ja kestävyyttä saaneet lahjoituksina paljon sairaalatarvikkeita Venäjälle vietäväksi. Perjantai Kristukselle -illoissa kiitämme menneestä vuodesta, uskollisista vapaaehtoisista, joista monet ovat exmuslimeja, ja siitä että Herran läsnäolo on ollut koettavissa kaduilla.

44

RAPORTTI 1/2019

Miestenkoti • että Herra lähettäisi ne avun tarvitsijat, jotka hyväksi näkee • uskoontuloa asukkaille sekä johdatusta ja apua heidän elämäänsä • työntekijöiden puolesta • Perjantai-kodin hankesuunnitel­mien etenemisen ja talouden puolesta Naistenvankilatyö • että Vanajan ja kaikkien Suomen vankiloiden ovet pysyisivät edelleen avoimina evankeliumille • lupien saanti keväälle 2019 • että vankilassa olo kääntyisi naisille siunaukseksi ja pelastumiseksi • vankilatyön esirukoilijoille siunausta ja virvoitusta tärkeässä Herran palvelutehtävässä

• OWM-seurakunnat Intiassa: Hengen paloa jokaiseen sydämeen • että jokainen todellinen tarve saataisiin täytettyä Mongolia • kiitos kaikesta Jumalan siunauksesta • Munkhuun terveys • työn eteneminen ja varjelus kaikessa Nepal • tukirahojen perillemeno (että pankki luovuttaisi rahat Sajille ilman ongelmia ja lisäselvityksiä) • taloudellinen tilanne • varjelusta Sajin perheelle, pastoreille ja työntekijöille • työpaikkoja koulunsa päättäville lapsille

Mediatyö Uganda • hyviä ohjelma-aiheita • johdatusta ja Herran läsnäoloa tou• Jumalan kosketusta kuulijoille, kat- kokuun tiimimatkalle sojille ja lukijoille • johdatusta seuraavan kaivon paikal• vapaaehtoisia kuvaustiimiin le ja kaivon rakennukseen • herätystä ja poliittista vakautta Venäjä Ugandaan • Venäjän uskonnonvapaus • sänkyjä lapsille koulun asuntolaan • Valentina Kutuzovan työ Käkisalmen • vastuunkantajille Ugandassa ja Suoalueella messa virvoitusta, terveyttä ja uutta • tulevat kevään tiimit näkyä • uusia tiimiläisiä ja vastuunkantajia tiimeihin Malawi • lasten koulunkäynti, sisäoppilaitokViro sessa olevista orpokodin entisistä • Herralta selviä askelmerkkejä siihen, lapsista viisi kirjoittaa primaryn lopkuinka viedä evankeliumia virolaisil- pukokeet huhtikuussa le jatkossakin • Jumalan huolenpitoa Nkhulamben laakson asukkaille, kun tulvat ovat Israel paikoin tuhonneet peltojen lisäksi • Kol Bamidbar -seurakunnan aloitta- myös taloja ma evankelioimistyö Pohjois-Irakissa ja siellä uskoon tulleet entiset mus- Italia limit: varjelusta ja Herran siunausta • voimia ja varjelusta Tuula ja Maurizio heille Secondille • Kol Bamidbar -seurakunnan evanke- • M.I.E.-seurakuntayhteistyöstä paljon lioimistyö ja työntekijät hedelmää taivaan valtakuntaan • Israelin turvallisuustilanne: terrori- • että seurakuntien evankeliointitilaiiskut Jerusalemin ympäristössä ovat suuksissa käyneet jäisivät seurakunyltyneet syksyn aikana, Gazan rajan tiin ja juurtuisivat sanaan kriisi, pohjoisen Syyrian/Libanonin • että Calabrian alueella havaittavissa raja, terroristien kaivamien tunnelei- ollut herätys jatkuisi den paljastuminen • että Herran tahto tapahtuisi tulevilla • kasvava antisemitismi läntisissä val- lähetysmatkoilla tioissa, Euroopassa ja USA:ssa • että nuori sukupolvi nousisi voimallisesti Italiassa ja osaisimme rohkaista Kiina heitä lähetystyöhön ja Jumalan pal• Kiinan kristittyjen tilanne velemiseen • suuri rukousaihe on yhteydenpito työntekijöihimme Vastuunkantajat • Jeanin ja työntekijöiden terveys • kiitos Jumalalle lukuisista ystävistä, • virallisen statuksen saaminen jotka kantavat uskollisesti vastuuta erilaisissa tehtävissä Intia • voimia ja kirkasta näkyä Jumalalta • kiitosaiheet: työn jatkuminen pai- jokaiselle vastuunkantajalle neesta huolimatta ja että tiimi saatiin kokoon v. 2019 Intian-matkaa varten One Wayn talous • Intian parlamenttivaalit keväällä • talous on tiukalla, Jumalan apua ja 2019: kristityille suotuisa hallitus ja johdatusta talouteen parlamentti


TALOUSRAPORTTI

KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET YLEISVIITE 100900 INTIA Yleisviite 2325 Vammaistyö 1106 Kummilapsityö 1012 Koulukummityö 2477 Leskien työ 1070 Nuorisotyö 2655 Katulapsityö 1245 Pastorit 1148 Koulubussi 2888 New Hope -koti 2804 Rakennushankkeet 1193 NHH-collegetuki 1711

V

uoden viimeiset kuukaudet ovat olleet One Wayn taloudessa tyypillisiä loppuvuoden kuukausia. Talous on säilyttänyt suuntansa, ja kaikki maksut on saatu suoritettua, vaikka tulovirta onkin ollut edelleen pienempi kuin järjestön kulut. Se on pakottanut yhä noudattamaan aika tiukkaa talouspolitiikkaa, jotta tasapaino säilyy. Erityisesti kotimaan työssä voimakas kasvu uusille paikkakunnille vaikuttaa kokonaistalouteen, vaikka uudet seurakunnat ovatkin selviytyneet kuluistaan hyvin. Niiden kautta tulleet lahjoitukset ja kolehdit ovat kuitenkin jo valmiiksi korvamerkittyjä eivätkä auta muissa kokonaistalouden tarpeissa. Samalla kun lahjoitusvirta on hieman kasvanut, myös kokonaiskulut ovat lisääntyneet monien uusien kokoustilojen vuokrien ja toiminnan myötä. Entistä suurempi osa lahjoituksista on osoitettu uusille seurakunnille eikä siis ole käytettävissä muihin kuluihin esimerkiksi lähetyskentillä. One Wayn kasvu kotimaassa erityisesti viime vuoden aikana on ollut suuri siunaus, mutta se on myös uusi haaste. Se oli tiedossa jo etukäteen lähtiessämme laajentamaan kotimaan työtämme. Talous onkin tärkeä esirukousaihe tämän talven aikana, sillä tarpeet monenlaisen hädän keskellä lähetyskentillä eivät ole pienentyneet vaan pikemminkin kasvaneet. One Way Mission on ollut monien muutosten kourissa vuoden vaihteessa, ja siksi emme kykene tässä Raportissa julkaisemaan tarkkoja maakohtaisia lukuja. Kiitos kaikille, jotka olette olleet mukana uskollisesti näitä taakkoja jakamassa ja puolestamme rukoilemassa. Yhdessä me selviämme jälleen tästäkin talvesta.

IBAN

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer

TILISIIRTO. GIRERING

Saaja Mottagare

Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress

Allekirjoitus Underskrift

Tililtä nro Från konto nr

FI56 2058 1800 0076 71 One Way Mission ry

UGANDA Yleisviite 2574 Agape-keskus 2587 Kummityö 2778 Kaivohanke 2817 NEPAL Lastenkoti 2532 Vammaistyö 2545 Seurakuntatyö 2558 Naistentyö 2794 Työntekijät 2561 MONGOLIA Yleisviite 2299 Kirjallisuustyö 2998 ISRAEL Naistenkoti 1203 Punaisen Maton keskus 2590 Avustustyö 1287 VIRO Raamattutyö 3010

KIINA Lastenkoti 1083 Avustustyö 1258 VENÄJÄ Toiminta Venäjällä 1164 Koiviston kummimaksu 2710 MALAWI Opiskelijatuki 2354 ITALIA Yleisviite 2642 SUOMI Yeisviite 2312 Miestenkoti 2901 Vankilatyö 2613 Maahanmuuttotyö 2707 TV-työ 2723 Nuorisotyö 2833 SEURAKUNNAT Helsinki 2600 Espoo 1504 Joensuu 1656 Järvenpää 1669 Kotka 1520 Lahti 1562 Mikkeli 1672 Pori 1627 Porvoo 1591 Rovaniemi 1630 Saarijärvi 1559 Sastamala 1546 Seinäjoki 1643 Sipoo 1517 Tampere 1588 Turku 1533 Vantaa 1575

BIC

NDEAFIHH

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2018/604 RA/2018/604 Lupa myönnetty ajalle 1.1.2019–31.12.2022 (Lupa myönnetty ajalle 1.1.2019 – 31.12.2022)

Viitenumero Ref. nr Eräpäivä Förfallodag

1 00900 Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 45 Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.


UGANDA -TAPAHTUMA

HELSINKI

La 2.2. klo 16

Pelastusarmeijan temppeli, Uudenmaankatu 40 Arto ja Serena Boa kertovat Ugandan matkastaan Opetus: Arto Boa, ylistystä, rukousta, Uganda-tuotteita myynnissä jne. Kahvio avautuu klo 15. Tervetuloa mukaan! ESPOO

TRIBUTE TO MAHALIA JACKSON

Kuva: Jari Hakola

ja a a h u Ra tta u e k h o r

Maailman kuuluisimman gospellaulajan ikivihreitä spirituaaleja jazzin hengessä. Tiina Sinkkonen, laulu Eric-Olof Söderström, piano Patrik Latvala, kontrabasso Thomas Törnroos, rummut

Konsertit Inkeroisten seurakuntatalo 10.2. klo 18 Askolan seurakuntakoti 10.3. klo 18 Nurmijärven kirkko 17.4. klo 18 Käpylän kirkko 22.4. klo 18 Englanninkielisen Sweet Chariot Comin´ -levyn voit tilata One Way -kaupasta onewaykauppa.fi tai puh 045 261 3925. Lisätietoja kotisivuilta: mahalia7.wix.com/tribute

46

RAPORTTI 1/2 0 1 9

Nina Åström -duon konsertti

LA 2.3.2019 KLO 18 Saunalahden koulu, os. Brinkinmäentie 1, Espoo (Saunalahti) Tilaisuuden tarjoaa Espoon One Way -seurakunta Matinkylän metroasemalta bussit 124, 164 ja 165 Vapaa sisäänpääsy, tervetuloa!


ESPOO

Alakartanontie 11 < UUSI OSOITE onewayseurakunta.fi/espoo

JOENSUU

onewayseurakunta.fi/joensuu

Eri One Way -seurakunnilla on jo niin paljon ohjelmaa, että julkaisemme Raportissa ainoastaan seurakuntien yhteystiedot ja nettiosoitteen, josta voi käydä katsomassa oman paikkakuntansa seurakunnan viikko-ohjelman.

JÄRVENPÄÄ

onewayseurakunta.fi/jarvenpaa

KOTKA

Poikkeuksena Helsingin seurakunnan sunnuntaijuhlien puhujat. Heidän saarnojaan voi seurata suorana lähetyksenä myös muissa seurakunnissa silloin, kun ei ole paikallista puhujaa. Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia, joten tarkista ohjelma aina osoitteesta: onewayseurakunta.fi

Kymijoentie 2, Karhula onewayseurakunta.fi/kotka

LAHTI

Vapaudenkatu 1 onewayseurakunta.fi/lahti

Sunnuntaijuhla kaikissa seurakunnissa klo 16 HELSINKI Pelastusarmeijan temppeli, Uudenmaankatu 40

MIKKELI

3.2. 10.2. 17.2. 24.2. 3.3. 10.3. 17.3. 24.3. 31.3. 7.4. 14.4. 21.4. 28.4.

PORI

onewayseurakunta.fi/mikkeli

Tapani Suonto Esa-Pekka Mattila n uuksie Mikko Sivonen lu tilais u o k ä ! Pyh aikana Arto Boa Tapani Suonto Arto Sädeaho Esa-Pekka Mattila Arto Boa Hannu Äimänen Esa-Pekka Mattila Arto Boa Tapani Suonto Tero Hokkanen

Liikekeskus Herttuantori, 2. krs, Isolinnankatu 24 onewayseurakunta.fi/pori

PORVOO

Lundintalo, Aleksanterinkatu 11 onewayseurakunta.fi/porvoo

SAARIJÄRVI

Ilolantie 14 onewayseurakunta.fi/saarijarvi

SASTAMALA

Grace House, Länsitie 1, Kiikka onewayseurakunta.fi/sastamala

SEINÄJOKI

Kauppaneliö 6 < UUSI OSOITE onewayseurakunta.fi/seinajoki

ONE WAY -SEURAKUNNISSA TAPAHTUU

SIPOO

ESPOO

Palvelutalo Linda, Amiraalintie 6, 01150 Söderkulla onewayseurakunta.fi/sipoo

LOHJA

Uudet tilat

One Way -tapahtuma

Espoon One Way -seurakunta on saanut omat tilat Espoon Soukasta.

To 14.2. klo 18 Lohjan pääkirjasto, Järnefeltin sali, Karstuntie 3

Avajaiset

Su 24.2. klo 16.00 Alakartanontie 11

Ohjelmassa filmi One Wayn historiasta ja tietoa One Wayn uusista suunnitelmista Lohjalla.

Tervetuloa!

Puhujana Tapani Suonto

ROVANIEMI

onewayseurakunta.fi/rovaniemi

TAMPERE

Tampereen NNKY, Puistosali, Hämeenpuisto 14 F onewayseurakunta.fi/tampere

TURKU

Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7 onewayseurakunta.fi/turku

VANTAA

Martinristin seurakuntakeskus, Martinpolku 2 C onewayseurakunta.fi/vantaa

onewayseurakunta.fi

I

onewaymission.fi

I

facebook.com/owmfinland

47


NIILO KUIVALAINEN OY

Kiinteistöjen korjaus- ja huoltotöitä 30 vuoden kokemuksella Huolella ja

va rmasti!

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

PIKAVUOKRAUS

Monipuolinen kalusto kiinteistöhuoltoon, rakentamiseen, remontointiin ja pihatöihin • Nostimet • Riippukelkat • Telineet • Maaliruiskut • Rappausruiskut • Timanttikalusto • Pienkuormaajat • Varastokontit • Pienkoneet

Helsingin toimipiste

Hämeentie 105, 00550 Helsinki p. 09 7012300 helsinki@pikavuokraus.fi

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

✓ Kotisivut ja sähköpostit ✓ Palvelimet ✓ Sovellukset Soita meille!

(09) 4270 5500 asiakaspalvelu@kotisivut.com

Vantaan toimipiste

Ylästöntie 121, 01740 Vantaa p. 09 8787878, 0400 776577 vantaa@pikavuokraus.fi

www.pikavuokraus.fi

Lakiasiaintoimisto Salomo Oy Varatuomari

Jukka Lemmetyinen puh. 0400 877 574 s-posti: jukka.lemmetyinen@kymp.net 48

RAPORTTI 1/2019

Profile for One Way Mission

Raportti 1/2019  

Raportti 1/2019  

Advertisement