Page 1

/.%"USINESS ĂāĀĆ÷ó


3ELECT"USINESS

รกรทรดรธฤƒรธฤ…รธรปฤ‚รพรณฤŸรณฤ›ฤ…รธฤ„รณรฟฤฤ…ฤรณฤ‹ฤ…ฤรตรปฤ…ฤƒรธรดรณ รกฤ…ฤ„รธรถรณฤ€รธรฟรณฤ‚ฤฤ…ฤƒรธรดรณรทรณฤ‚รพรณฤŸรณฤ…รธรบรณฤฤ€รณฤ‹ฤ…ฤฤ€รธรถฤรฝฤฤƒรปฤ„ฤ…รปฤ…รธรคฤ3%,%#4 ฤ„รธรถรณฤ„รณรฟรปรฟฤรนรธฤ…รธรทรณรถฤฤ€รณฤ‚ฤƒรณรตรปฤ…รธ รตรณฤ‹รปฤฤ…รดรปรบฤ€รปฤ„ฤ…รณฤƒรปฤ‡รธฤ€รฟฤรทรธรพฤ‚ฤƒรธรฝฤ†รปรบรดฤฤƒฤ€รณฤ‚รณรฝรธฤ…รป ฤ„ฤ‚ฤฤƒรธรทฤ‚ฤฤ…ฤƒรธรดรปฤ…รธฤ€รณรตรณฤ‹รณฤ…รณรฝฤรฟฤ‚รณฤ€รปฤ›รณ 

3%,%#4รตรปฤ€ฤ†รทรปรฟฤรนฤ€ฤฤ„ฤ…รทรณรถฤฤ€รณฤ‚ฤƒรณรตรปฤ…รธรตรณฤ‹รปฤฤ…ฤ…รณฤƒรปฤ‡รธฤ€รฟฤรทรธรพฤ€รณรทรตรณฤ€รณฤŠรปฤ€รป ย‚รดรธรบฤรดรตฤƒฤ„รฝรปรบรณรตฤƒรธรฟรธฤ…ฤƒรณรธฤรธฤ…ฤฤ€รณรทฤรถฤรตฤฤƒฤฤ…รปรพรป ย‚ฤ„ฤรทฤรถฤรตฤฤƒฤ€รณรฟรธฤ„รธฤ‰รป ฤ„ฤฤ‹ฤ…ฤรทฤรดรปรตรณฤ…รธฤรทรพรปฤŠรธฤ€ฤ‚ฤฤ‚ฤ†ฤ„ฤ…รบรณฤ€ฤรตรฟฤรดรปรพรธฤ€ฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€ 

รคฤ3%,%#4ฤ€รณฤƒรณฤ„ฤ‚ฤรพรณรถรณฤรธรตรปฤ„ฤ…ฤฤ›รณฤ…ฤƒรณรบรพรปฤŠฤ€รปรฝรณฤ…รธรถฤฤƒรปรปฤ‚รณรฝรธฤ…รป รปฤ…ฤรณ ย‚ฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ„ฤรฟรปฤ€ฤ†ฤ…รปรฝฤฤ€รฟฤƒรธรนรณฤ…รณฤ€รณ/.% ย‚ฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ„ฤรฟรปฤ€ฤ†ฤ…รปรฝฤฤ€ฤ„รปฤ…รธฤ€รณฤ‰รปฤฤ€รณรพฤ€รปรฟฤƒรธรนรป ย‚ฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ„ฤรฟรปฤ€ฤ†ฤ…รปรบรณรฟรธฤ–ฤ†ฤ€รณฤƒฤรทฤ€รปฤƒรณรบรถฤรตฤฤƒรป ย‚ฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ„ฤ3-3ฤ‚ฤฤƒรณรฝรป ย‚ฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ„ฤรปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ… ย‚ฤ‚รณรฝรธฤ…รปรบรณฤ‚ฤฤ‚ฤ†ฤ„ฤ…ฤ€รณฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€รทฤฤ„ฤ…รณฤ‚ฤ€รปฤ„ฤรทฤรถฤรตฤฤƒฤ€รณรฟรธฤ„รธฤ‰รป 

รครธรฝฤฤ›รณฤรทฤ€รณรตรธรทรธฤ€รปฤ…รธรฝรณฤ…รธรถฤฤƒรปรป รตรฝรพฤ†ฤŠฤ†รตรณฤ‚ฤรตรธฤŸรธฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ„ฤฤƒรณรบรพรปฤŠรธฤ€รดฤƒฤฤ›ฤ€รณรฟรปฤ€ฤ†ฤ…รป 3-3ฤ‚ฤฤƒรณรฝรปรปรปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ… ฤ„ฤฤ„ฤฤรทรตรธฤ…ฤ€รณรฟรธฤ„รธฤŠฤ€รณฤ‚ฤƒรธฤ…ฤ‚รพรณฤ…รณร›รบรดฤฤƒฤฤ…รปรฝฤรฟรดรปฤ€รปฤƒรณฤรธฤ…ฤฤ€รณฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ…รธรถฤฤ‚ฤƒรณรตรปฤ…รธฤ„รณรฟรป ฤ„ฤ‚ฤฤƒรธรทฤ…ฤรณฤ‹ฤ…ฤรตรปรธ ฤ‚ฤฤ…ฤƒรธรดฤ€ฤรปรฝฤรพรฝฤ†ฤ„รณรฝรณฤ…รธรทรณฤ‚รพรณฤŸรณฤ…รธ ร—ฤฤ‚ฤรพฤ€รปฤ…รธรพฤ€ฤ 3%,%#4รตรปฤรตฤรบรฟฤรนฤ†รตรณรทรณรถฤฤ‚ฤƒฤรฟรธฤ€รปฤ…รธรปรบรดฤฤƒฤฤ…ฤ€รณฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ…รธรปรพรปรทรณรณรฝฤ…รปรตรปฤƒรณฤ…รธรทฤฤ‚ฤรพฤ€รปฤ…รธรพฤ€รป ฤ‚รณรฝรธฤ…รปรทฤรฝฤรพรฝฤ†รปรฟรณฤ…รธฤ‚ฤฤ…ฤƒรธรดรณรบรณฤ…ฤรณฤ„ฤรปฤ„รฝรพฤ†ฤŠฤรฝฤ€รณฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ…รธฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€ รขฤƒรตรปฤฤ…ฤŠรธรฝฤฤƒฤ‚ฤƒรปฤ„ฤฤ„ฤ…รณรตฤ†รตรณฤรธฤ…ฤ ฤ€รณฤ…รณฤƒรปฤ‡ฤ€รปฤฤ…รฟฤรทรธรพ รบรณฤฤ‚ฤ‰รปฤ›รณฤ…รณฤ„ฤรทฤรถฤรตฤฤƒฤ€รณรฟรธฤ„รธฤ‰รป รธรปรบรดฤฤƒฤ€รณฤ‚รณรฝรธฤ…ฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€รขฤฤ…ฤรณ รตฤรบรณรตรปฤ„ฤ€รปฤฤ…ฤรท รปรบรดฤƒรณฤ€รปฤฤ…ฤ‚รณรฝรธฤ…ฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€ ฤ‚ฤฤ…ฤƒรธรดฤ€ฤรธรทรณรดรปรทรณฤ…รณรฝฤ…รปรตรปฤƒรณฤ€รปรทฤฤ‚ฤรพฤ€รปฤ…รธรพฤ€รปฤ‚รณรฝรธฤ…รปรตฤฤรทฤƒรธรทรธฤ€รฟรปฤ€รปรฟรณรพรธฤ€รดฤƒฤฤ› รšรณฤฤ‚ฤ‰รปฤ›รณฤ…รณรดรธรบฤรดรตฤƒฤ„รฝรป ฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ…รธฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€ฤ€รธฤ„รธรทฤฤ„ฤ…รณฤ‚ฤ€รป รณรปรบรดฤฤƒฤฤ…รถฤฤ‚ฤƒรณรตรปฤ…รธฤรทฤ„รปฤ…รธฤฤ„ฤ…รณฤ€รณฤ…รปฤ‚รณรฝรธฤ…รปรขฤ ฤ„รธฤ…รธฤ…รธฤ›รณรตรธรดฤ„ฤ…ฤƒรณฤ€รปฤ‰รณฤ…รณWWWONEMKKALKULATORรปฤ„ฤฤ‚ฤรฟฤฤ‹ฤ€รณรฝรณรพรฝฤ†รพรณฤ…ฤฤƒฤฤ…ฤรทรดรธฤƒรธฤ…รธรถฤรตรณฤ‹รปฤฤ…ฤ‚ฤฤ„ฤ…ฤ‚รธฤ›รทฤ‚รณรฝรธฤ…

3ELECTฤ‚รณรฝรธฤ…รป

ร›รบฤ€ฤฤ„รปฤ…รธรตฤรทรธฤ€รณฤƒรปฤ„รธฤรทฤ€รธฤ„ฤ†รตรณรณฤ…ฤ€รณรฟรธฤ„รธฤŠฤ€รณฤ…รณฤ‚ฤƒรธฤ…ฤ‚รพรณฤ…รณฤ€รณฤ„รธรฝฤฤ›ฤรทฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ…รธร•รฝฤ†ฤ‚ฤ€รณฤ…รณรฟรธฤ„รธฤŠฤ€รณฤ‚ฤƒรธฤ…ฤ‚รพรณฤ…รณรธ ฤ„ฤ†รฟรณฤรทฤ‚ฤƒรธฤ…ฤ‚รพรณฤ…รปฤ…รธฤ€รณรปรบรดฤƒรณฤ€รปฤ…รธฤ‚รณรฝรธฤ…รปรขฤฤ€ฤ†รทรณฤ…รณรธฤ‚ฤƒฤรฟฤฤ…รปรตฤ€รณรปรตรณรนรปฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ‚รธฤƒรปฤรท


3ONY8PERIA5 3

3ONY8PERIA% 3

ย‚ย‚ รกฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROID'INGERBREAD

ย‚ย‚ รกฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROID*ELLY"EAN

ย‚ย‚ ย—TOUCHSCREENฤ„ฤรฟรปรพรปฤฤ€รปรดฤรป

ย‚ย‚ ย˜ย™,#$ฤฤ…ฤ‚ฤฤƒรธฤ€ฤ€รณรถฤƒรธรดรธฤรธฤ„ฤ+รดฤรป

ย‚ย‚ 3ONY-OBILE"2!6)!%NGINE

ย‚ย‚ 3ONY-OBILE"2!6)!ย„%NGINE

ย‚ย‚ รŸ0รฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรดรพรปฤ‰รปรณรตฤ…ฤฤ‡ฤรฝฤ†ฤ„ รตฤ…ฤฤƒรณ 6'!รฝรณรฟรธฤƒรณ

ย‚ย‚ '(Z1UALCOMM3NAPDRAGONฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ

ย‚ย‚ รคฤ€รปรฟรณฤรธรตฤ($ฤƒรธรบฤรพฤ†ฤ‰รปฤ›รณ$ฤ‚รณฤ€ฤฤƒรณรฟรณ

ย‚ย‚ A'03 7I &I "LUETOOTH

ย‚ย‚ '(Z$UAL#OREฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ

ย‚ย‚ รŸรฃรฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรตรปรทรธฤ Xรทรปรถรปฤ…รณรพรธฤ€รบฤ†รฟ

ย‚ย‚ 7) &) '03 ย‚ย‚ -0 &-RADIO "LUETOOTH

ย‚ย‚ -"2!-รฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณฤ„ฤฤ„รพฤฤ…รบรณMICRO3$ รฝรณฤƒฤ…รปฤŠรฝรณ

ย‚ย‚ -"2!-รฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณ

ย‚ย‚ (3$0!รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…รทฤรŸBPS

ย‚ย‚ '"รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รณรฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณ

ย‚ย‚ ร›ฤ€ฤ…รธรถฤƒรณฤ‰รปฤ›รณฤ„ฤฤ„ฤฤ‰รปฤ›รณรพฤ€รปฤ…รธรฟฤƒรธรนรป

ย‚ย‚ (3$0!รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…รทฤรŸBPS ย‚ย‚ 'OOGLE3EARCH -APS 'MAIL 9OU4UBE ย‚ย‚ &ACEBOOK 4WITTERรณฤ‚รพรปรฝรณฤ‰รปรป

3ELECTฤ‚รณรฝรธฤ…ฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€ 3E E"USINESS4OTAL"

รทรธฤ€ 

-0

3ONY8PERIA)ON 3 ย‚ย‚ รกฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROID/3 V )CE#REAM3ANDWICH

รทรธฤ€

-0

3AMSUNG'ALAXY3)))MINI 3 ย‚ย‚ รกฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROID/3 V*ELLY"EAN

ย‚ย‚ ย˜ย™,#$ฤฤ…ฤ‚ฤฤƒรธฤ€ฤ€รณรถฤƒรธรดรธฤรธฤ„ฤรŸรดฤรป

ย‚ย‚ 3UPER!-/,%$ย—4OUCHSCREEN,#$

ย‚ย‚ '(Z1UALCOMM$UAL#OREฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ

ย‚ย‚ '(Zฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ 

ย‚ย‚ A'03 7I &I 7I &IHOTSPOT

ย‚ย‚ รŸรฃรฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรดรพรปฤ‰ รณรตฤ…ฤฤ‡ฤรฝฤ†ฤ„ ($รตรปรทรธฤ

ย‚ย‚ -0 &-RADIO "LUETOOTH

ย‚ย‚ ร•ฤ…ฤฤƒรณ6'!รฝรณรฟรธฤƒรณ

ย‚ย‚ รขฤรทรทฤƒฤ‹รฝรณฤ€รณMICRO3)-รฝรณฤƒฤ…รปฤŠรฝรณ

ย‚ย‚ 7I &I 7I &I$IRECT '03

ย‚ย‚ -0รฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรณรตฤ…ฤฤ‡ฤรฝฤ†ฤ„ XZOOM รดรพรปฤ‰ ($รตรปรทรธฤ

ย‚ย‚ '"รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รณรฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณฤ„ฤรทฤรถฤƒรณรทรดรณรทฤ'"

ย‚ย‚ ร•ฤ…ฤฤƒรณรฝรณรฟรธฤƒรณรŸ0

ย‚ย‚ ร›ฤ€ฤ…รธรถฤƒรณฤ‰รปฤ›รณฤ„ฤฤ„ฤฤ‰รปฤ›รณรพฤ€รปฤ…รธรฟฤƒรธรนรป

ย‚ย‚ '"2!-รฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณ

ย‚ย‚ ,I )ONรดรณฤ…รธฤƒรปฤ›รณM!H

ย‚ย‚ (3$0!รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…รฝฤฤ€รธรฝฤ‰รปฤ›รณรทฤ-BPS

ย‚ย‚ '"รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รณรฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณฤ„ฤรทฤรถฤƒรณรทรดรณรทฤ'" ย‚ย‚ (3$0!รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…

"USINESS4OTAL8, " "U

ย‚ย‚ ($-)SUPPORT

"USINESS4OTAL88, " USINESS4OT

รทรธฤ€

รทรธฤ€

-0

รฃรณรดฤฤ…รปฤ„รณรฟฤฤ„ฤ/.%3)-รฝรณฤƒฤ…รปฤŠรฝรณ

3AMSUNG3'ALAXY 9OUNG ย‚ รกฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROID/3*ELLY"EAN ย‚ ฤจ,#$TOUCHSCREEN ฤ„ฤรดฤรป ย‚ '(Zฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ

3AMSUNG3'ALAXY 3A &AME & &A ย‚ย‚ รกฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROID/3*ELLY"EAN ย‚ย‚ ฤจTOUCHSCREEN ฤ„ฤรดฤรป ย‚ย‚ '(Zฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ ย‚ย‚ รŸรฃรฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรตรปรทรธฤ รดรพรปฤ‰ รณรตฤ…ฤ ฤ‡ฤรฝฤ†ฤ„ ย‚ย‚ ร•ฤ…ฤฤƒรณ6'!รฝรณรฟรธฤƒรณ

ย‚ รŸรฃรฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรตรปรทรธฤ

ย‚ย‚ 7I &I 7I &I$IRECT "4 -0

ย‚ 7I &I 7I &I$IRECT "4 -0 ย‚ '"รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รณรฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณฤ„ฤMICRO3$รทฤรถฤƒรณรทรดรณ รณ รทฤ'"

ย‚ย‚ '"รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รณรฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณฤ„ฤMICRO3$รทฤรถฤƒรณรทรดรณ รทฤ'" ย‚ย‚ -"2!-รฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณ ย‚ย‚ (3$0! -BPS รณ'03

ย‚ (3$0! -BPS รณ'03

3ELECTฤ‚รณรฝรธฤ…ฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€ 3E E "USINESS4OTAL"Uรทรธฤ€ รทรธฤ€ ฤ€

รทรธฤ€

-0

-0

รฃรณรดฤฤ…รปฤ„รณรฟฤฤ„ฤ/.%3)-รฝรณฤƒฤ…รปฤŠรฝรณ

รฃรณรดฤฤ…รปฤ„รณรฟฤฤ„ฤ/.%3)-รฝรณฤƒฤ…รปฤŠรฝรณ

รฉรธฤ€รปฤ…รธฤ€รณฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€รปฤ…รธรตรณรนรณฤ…ฤ„ฤรทฤรถฤรตฤฤƒฤ€รณรฟรธฤ„รธฤ‰รปรšรณ3ELECTฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ…รธฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€ฤ‚ฤฤ…ฤƒรธรดฤ€ฤรธรทรณฤ„รธรณรฝฤ…รปรตรปฤƒรณรณฤ…ฤรทฤƒ รฉรธฤ€รป ฤƒฤ€รณรฟรธฤ„รธฤ‰รปรšรณ3ELECTฤ‚รณรฝรธฤ…รป


(4#$ESIRE ย‚ /ฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROIDฤ„ฤ(4#3ENSE 4#3ENS ENS SE ย‚ 4OUCHSCREEN

.OKIA,UMIA .O ย‚ย‚ ย—)03,#$4OUCHSCREENฤ„ฤ-รดฤรป

ย‚ -0รฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรตรปรทรธฤ ย‚ "EATS!UDIOฤ…รธฤˆฤ€ฤรพฤรถรปฤ›รณ

ย‚ย‚ '(Z$UAL#ORE 1UALCOMM3NAPDRAGON ฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ ฤ‚

ย‚ '(Z1UALCOMM3NAPDRAGONฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ

-0รฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤAรตฤ…ฤฤ‡ฤรฝฤ†ฤ„ ฤˆZOOM ย‚ย‚ 

ย‚ 7I &I '03 -0 "LUETOOTH

(3$0!รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…รฝฤฤ€รธรฝฤ‰รปฤ›รณรทฤ-BPS ย‚ย‚ (

ย‚ รŸร•2!-รฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณฤ„ฤMICRO3$รทฤรถฤƒรณรทรดรณ รทฤ'"

รกฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ 7INDOWS0HONE ย‚ย‚ รก

ย‚ ร›ฤ€ฤ…รธรถฤƒรณฤ‰รปฤ›รณฤ„ฤฤ„ฤฤ‰รปฤ›รณรพฤ€รปฤ…รธรฟฤƒรธรนรป ย‚ (4#3ENSE

7I &I 7I &IHOTSPOT "รฅ A'03 ย‚ย‚ 7 -"2!-รฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณCOMICRO3$รทฤรถฤƒรณรทรดรณ ย‚ย‚ รทฤ'" รท

"USINESS4OTAL, "US

รทรธฤ€ ฤ€

3ELECTฤ‚รณรฝรธฤ…ฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€

รทรธฤ€

-0

-0

รฃรณรดฤฤ…รปฤ„รณรฟฤฤ„ฤ/.%3)-รฝรณฤƒฤ…รปฤŠรฝรณ

รฃ รฃ รฃรณรดฤฤ…รป ฤƒฤ…รปฤŠรฝรณ

!LCATEL/NE4OUCH3ย™0/0 !L ! CA

!LCATEL/NE4OUCH8ย™0/0

ย‚ย‚ รกฤ‚รธ รกฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROID/3 V

ย‚ รกฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROID*ELLY"EAN V

ย—TOUCHSCREENฤ„ฤรดฤรป ย‚ย‚ ย—

ย‚ ย—Q($TOUCHSCREENฤ„ฤรฟรดฤรป

ย‚ รŸรฃรฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรตรปรทรธฤ 

ย‚ '(Z$UAL#OREฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ

ย‚ 7I &Iรฝฤฤ€รธรฝฤ‰รปฤ›รณ A'03 ย‚ -0 &-RADIO "LUETOOTH

ย‚ รŸรฃรฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรณรตฤ…ฤฤ‡ฤรฝฤ†ฤ„ รทรปรถรปฤ…รณรพรธฤ€รบฤ†รฟ รดรพรปฤ‰ รตรปรทรธฤ

ย‚ -ICRO3$รทฤรถฤƒรณรทรดรณรทฤ'"

ย‚ 7I &Iรฝฤฤ€รธรฝฤ‰รปฤ›รณ A'03 "LUETOOTHV

ย‚ (3$0!รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…รฝฤฤ€รธรฝฤ‰รปฤ›รณรทฤ-BPS

ย‚ -0 &-RADIO "LUETOOTH

ย‚ รŸร•รตรถฤƒรณรทรธฤ€รณรฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณ

ย‚ -"รตรถฤƒรณรทรธฤ€รณรฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณ

ย‚ ร›ฤ€ฤ…รธรถฤƒรณฤ‰รปฤ›รณฤ„ฤฤ„ฤฤ‰รปฤ›รณรพฤ€รปฤ…รธรฟฤƒรธรนรป

ย‚ -ICRO3$รทฤรถฤƒรณรทรดรณรทฤ'"

"USINESS4OTAL-รทรธฤ€

ย‚ (3$0!รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…รฝฤฤ€รธรฝฤ‰รปฤ›รณรทฤ-BPS ย‚ ,ITHIUMรดรณฤ…รธฤƒรปฤ›รณM!H

3ELECTฤ‚รณรฝรธฤ…ฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€

-0

รทรธฤ€

-0

รฃรณรดฤฤ…รปฤ„รณรฟฤฤ„ฤ/.%3)-รฝรณฤƒฤ…รปฤŠรฝรณ

รฃรณรดฤฤ…รปฤ„รณรฟฤฤ„ฤ/.%3)-รฝรณฤƒฤ…รปฤŠรฝรณ

:4%"LADE

:4%'RAND8)N

ย‚ รกฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROID/3 V)CE #REAM3ANDWICH

ย‚ รก ฤ‚รธฤƒรณฤ…รปรตรธฤ€ฤ„รปฤ„ฤ…รธรฟ!NDROID/3 V)CE #REAM3ANDWICH

ย‚ ย–TOUCHSCREENฤ„ฤ+รดฤรป

ย‚ ย–TOUCHSCREENฤ„ฤรŸรดฤรป

ย‚ '(Z1UALCOMMฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ

ย‚ '(Z)NTEL-EDFIELDฤ‚ฤƒฤฤ‰รธฤ„ฤฤƒ

ย‚ รŸรฃรฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรตรปรทรธฤ รณรตฤ…ฤฤ‡ฤรฝฤ†ฤ„

ย‚ รŸรฃรฝรณรฟรธฤƒรณฤ„ฤรตรปรทรธฤรปรดรพรปฤ‰

ย‚ "LUETOOTH 7I &I '03

ย‚ ร•ฤ…ฤฤƒรณ6'!รฝรณรฟรธฤƒรณ

ย‚ รŸฤรนฤ€ฤฤ„ฤ…รบรณMICRO3$รฝรณฤƒฤ…รปฤŠรฝรณรทฤ'"

ย‚ "LUETOOTH 7I &I '03

ย‚ -"2!-รฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณ

ย‚ รŸฤรนฤ€ฤฤ„ฤ…รบรณMICRO3$รฝรณฤƒฤ…รปฤŠรฝรณรทฤ'"

ย‚ (3$0!รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…รฝฤฤ€รธรฝฤ‰รปฤ›รณรทฤ-BPS

ย‚ '"2!-รฟรธรฟฤฤƒรปฤ›รณ

ย‚ 'OOGLE3EARCH 9OU4UBE

3ELECTฤ‚รณรฝรธฤ…ฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€

-0

ย‚ (3$0!รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…รฝฤฤ€รธรฝฤ‰รปฤ›รณรทฤ-BPS ย‚ 'OOGLE3EARCH 9OU4UBE

ย‚ ,I )ONรดรณฤ…รธฤƒรปฤ›รณM!H

รทรธฤ€ ฤ€

ย‚ ,I )ONรดรณฤ…รธฤƒรปฤ›รณM!H

3ELECTฤ‚รณรฝรธฤ…ฤ„ฤฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€ -0

ฤ…ฤรทฤƒรธรทรธฤ€รดฤƒฤฤ›ฤ€รณรทฤฤ‚ฤรพฤ€รปฤ…รธรพฤ€รปฤ‚รณรฝรธฤ…รปรขฤฤ€ฤ†รทรณฤ…รณรธฤ‚ฤƒฤรฟฤฤ…รปรตฤ€รณรปรตรณรนรปฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ‚รธฤƒรปฤรท รฝฤรพรปฤŠรปฤ€รปฤ…รธฤ„รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€รป ฤ€รดฤƒฤฤ›ฤ€รณรทฤฤ‚ฤรพฤ€รปฤ…รธรพฤ€รปฤ‚รณรฝรธฤ…รป รถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ‚รธฤƒรปฤรท รฝฤรพรปฤŠรปฤ€รปฤ…

รทรธฤ€


/.%4/4!,"USINESS รŸรธฤ„รธฤŠฤ€รณฤ‚ฤƒรธฤ…ฤ‚รพรณฤ…รณรทรธฤ€รณฤƒรป

3

3

-

,

8,

88,

ร•รฝรพฤ†ฤŠรธฤ€รปรดรธฤ„ฤ‚รพรณฤ…ฤ€รปฤƒรณรบรถฤรตฤฤƒรปรฝฤฤ€รดฤƒฤรธรตรป ฤรทรฟฤรดรปรพฤ€รณฤ…รณรปฤ‡รปรฝฤ„ฤ€รณฤ…รณรฟฤƒรธรนรณฤ€รณ/.% รฟรปฤ€ฤ†ฤ…รป ร•รฝรพฤ†ฤŠรธฤ€รปรดรธฤ„ฤ‚รพรณฤ…ฤ€รปฤƒรณรบรถฤรตฤฤƒรปรฝฤฤ€ฤ„รปฤ…รธ ฤ€รณฤ‰รปฤฤ€รณรพฤ€รปรฟฤƒรธรนรปรฟรปฤ€ฤ†ฤ…รป

ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤรฝฤฤ€ฤ‰รธรพรณ/.%รฟฤƒรธรนรณ 

 

 

ร•รฝรพฤ†ฤŠรธฤ€รปรดรธฤ„ฤ‚รพรณฤ…ฤ€รปฤƒรณรบรถฤรตฤฤƒรปรตฤฤƒรณรฟรฝรปฤ€รณ รฝฤรฟฤ‚รณฤ€รปฤ›รณฤ…รณ #5'รฟรปฤ€ฤ†ฤ…รป

 

 

ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ

ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ

ร•รฝรพฤ†ฤŠรธฤ€รปรดรธฤ„ฤ‚รพรณฤ…ฤ€รปฤƒรณรบรถฤรตฤฤƒรปรฝฤฤ€ รฟรธฤ–ฤ†ฤ€รณฤƒฤรทฤ€รปรฟฤƒรธรนรปรฟรปฤ€ฤ†ฤ…รปร•รฝรพฤ†ฤŠรธฤ€รปรดรธฤ„ฤ‚รพรณฤ…ฤ€รป3-3ฤ‚ฤฤƒรณรฝรปรฝฤฤ€ฤ„รปฤ…รธ ฤ€รณฤ‰รปฤฤ€รณรพฤ€รปรฟฤƒรธรนรปรดฤƒฤฤ›ฤ€รณฤ‚ฤฤƒรณรฝรป 

ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ

ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ

ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ

ร•รฝรพฤ†ฤŠรธฤ€รปรดรธฤ„ฤ‚รพรณฤ…ฤ€รป--3ฤ‚ฤฤƒรณรฝรปรฝฤฤ€ฤ„รปฤ…รธ ฤ€รณฤ‰รปฤฤ€รณรพฤ€รปรฟฤƒรธรนรปรดฤƒฤฤ›ฤ€รณฤ‚ฤฤƒรณรฝรป 

ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ

ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ

ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ

ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ

-"

-" -"

ร•รฝรพฤ†ฤŠรธฤ€รดรธฤ„ฤ‚รพรณฤ…รธฤ€รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…

 

 

'" '"ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ

รขฤรตรธฤŸรธ รปฤ€ฤ‡ฤฤƒรฟรณฤ‰รปรป รบรณ ฤฤ„ฤ…รณฤ€รณฤ…รปฤ…รธ ฤ…รณฤƒรปฤ‡รป ฤ€รณ WWWONEMK รšรณ รตรฝรพฤ†ฤŠรธฤ€รปฤ…รธ ฤ€รธฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€รป 3-3--3รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ… ฤ„ฤฤรดฤƒรณฤŸรณฤ› รตรณรนรป ฤ‚ฤรพรปฤ…รปรฝรณรบรณฤ‡รธฤƒรฝฤฤƒรปฤ„ฤ…รธฤรธรฝรณฤ›-OBILE4OTAL-รป-OBILE4OTAL,3-3รป--3 รฝรณฤ›-OBILE4OTAL8,3-3รป--3 รฝรณฤ› -OBILE4OTAL88,รฟรปฤ€ฤ†ฤ…รปรฝฤฤ€ฤ„รปฤ…รธรฟฤƒรธรนรป 3-3ฤ‚ฤฤƒรณรฝรป --3ฤ‚ฤฤƒรณรฝรปรป'"รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…ฤ„ฤฤรดฤƒรณฤŸรณฤ› รขฤฤ€ฤ†รทรณฤ…รณรธฤ‚ฤƒฤรฟฤฤ…รปรตฤ€รณรปรตรณรนรปฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ‚รธฤƒรปฤรท


2/!-).' ×āýāþýĆĄąøõāĄąăóĀĄąõā ÿāùøąøýāÿĂþøąĀā÷óĄøāĂĆċąûąøû÷ó úôāăĆõóąøĄāÕóċûąøĄāăóôāąĀûĉûõāĄøýāøõăøÿøħÕāÿāÿøĀąāõ /.% ûÿó ăāóÿûĀö ĂóăąĀøăû õā úøÿěû û ĀûõĀûāą ôăāě Ąøýāě÷ĀøõĀāăóĄąø

2/!-).'

×āýāþýĆĄąøõāĄąăóĀĄąõā ÿāùøąøýāÿĂþøąĀā÷óĄøāĂĆċąûąøû÷óúôāăĆõóąøĀóĀóěøõąûĀûāą ăāóÿûĀöĀûúĉøþĄõøą óĄāĂăóğóĝøĀóäßäĂāăóýóĄāąøýĄą'ĀóôăāěāąĂăø÷÷óāąĂóąĆõóąø ğøÿāùøąø÷óöûýāăûĄąûąøû'ĆĄþĆöûąøĀóáàØ ÚóýāăûĄąøĝøĀó'ĆĄþĆöûąøĂāąăøôĀāø÷óûÿóąøÿāôûþøĀąøþøćāĀýāěĂā÷÷ăùĆõó'ÿăøùó ÷óûÿóąøóýąûõûăóĀā'ĆĄþĆöûû÷óĄøĀóāĖóąøĀóÿøĄąāĂāýăûøĀāĄā'ÿăøùó Úó÷óěóýāăûĄąûąøĆĄþĆöóąóÛĀąøăĀøąąăøôóĄāā÷õøąĀā÷óöāĂăûþóöā÷ûąøĄõāěāąÿāôûþøĀąø ãāóÿûĀö ĂāĀĆ÷óąó Āó /.% Õû āõāúÿOùĆõó ĄĆĂøă øõąûĀû Ăāõû þøćāĀ ÛĀćāăÿóĉûû úó Ăăûþóöā÷ĆõóĝøĉûýāĀ÷āÿóû3-3Ăāăóýû÷ā÷øýóĄąøõāĄąăóĀĄąõā ĄāĆĄþĆöûąø ÿāùø ÷ó Āóě÷øąø ĀóWWWONEMK ûþû õā éøĀąóăāą úó öăûùóúóýāăûĄĀûĉûĀóáĄĀāõĀûāą!0.ĂóăóÿøąóăúóĂăûþóöā÷ĆõóĝøĀóÕóċûāąÿāôûþøĀ öăûùóúóýāăûĄĀûĉûĀóáĄĀāõĀûāą!0.ĂóăóÿøąóăúóĂăûþóöā÷ĆõóĝøĀóÕóċûāąÿāôûþøĀ 2OAM,IGHT4ALKû2OAM,IGHT3-3 ąøþøćāĀøINTERNET

2OAM,IGHT4ALK äĆĂøăøõąûĀûĂāõûĉûýāĀ÷āÿó

âāõûĉûýāĀ

éøĀó

/.%ÿăøùóÿāôûþĀóûćûýĄĀó 

 ÷øĀÿûĀ

×ăĆöûĀóĉûāĀóþĀûÿăøùûÿāôûþĀûûćûýĄĀû 

 ÷øĀÿûĀ

3-3ĂOăóýûýāĀĄûąøÿăøùû

 ÷øĀ3-3

ÛĀąøăõóþĀóąóăûćûăóĝøĄøýĆĀ÷û ĂāĂāĊøąøĀûĀąøăõóþā÷ĄøýĆĀ÷û

Úó āõóó ĂāĀĆ÷ó õā ăāóÿûĀö ąăøôó ÷ó öû ýāăûĄąûąø óĂþûýóĉûûąø 2OAM,IGHT4ALKû2OAM,IGHT3-3õāýóąøöāăûěóąó0LANET õāÿøĀûąā ĀóÕóċûāąÿāôûþøĀąøþøćāĀ

'ãāóÿûĀö äûąø ôûúĀûĄ ýāăûĄĀûĉû ýāû ĂăøĄąāěĆõóóą õā ĄąăóĀĄąõā ûÿóóą ÿāùĀāĄą÷óöûýāăûĄąóą'ĆĄþĆöûąø ÷óĂăóõóąõû÷øāĂāõûĉûû ÷óýāăûĄąóąôăúûĀąøăĀøąĂăøýĆ'ÿăøùûąøĀóăāóÿûĀöĂóăąĀø ăûąøĀó/.% âāõøğø ûĀćāăÿóĉûû úó ăāóÿûĀö ĂóăąĀøăû ĉøĀû û ąóăûćûăóĝø ÿāùø÷óĀóě÷øąøĀóWWWONEMK


á×ÔØãØåØÔØäâÞÓåØàÞÓâåáâ

ÔøĄĂþóąøĀ'53"ÿā÷øÿ '"ûĀąøăĀøąÿøĄøĊĀāöăóąûĄ (0I -

(0"

‚ âăāĉøĄāă)NTEL#ORE†I -'(Z -",CACHE

‚‚ âăāĉøĄāă)NTEL#ELERON$UAL#ORE" '(Z-",#ACHE

‚‚ $6$ 273UPER-ULTI$,

‚‚ $6$ 27

‚‚ ßøÿāăûěó'"$$2 ($$'")) RPM

‚‚ ßøÿāăûěó'"$$23$2!- ($$'" ‚‚ ØýăóĀĨ,%$($ANTI GLAREX

‚‚ ØýăóĀĨ,%$ BACKLIT($ANTI GLARE

‚‚ ÖăóćûĊýóýóăąó)NTEL($

‚‚ ÖăóćûĊýóýóăąó)NTEL($'RAPHICS

‚‚ 7INDOWS

‚‚ 7INDOWS3TARTER

‚‚ Õöăó÷øĀóýóÿøăó

‚‚ Õöăó÷øĀóýóÿøăó

âăāÿāąûõĀóĉøĀó â ãøöĆþóăĀóĉøĀó

â ă âăāÿāąûõĀóĉøĀó

÷øĀ

÷øĀ

ãøöĆþóăĀóĉøĀó ãø

÷øĀ

÷øĀ

4OSHIBA#$ 4 4O

!#%20 ‚‚ âăāĉøĄāă#ELERON"'(Z$UAL CORE

‚‚ âăāĉøĄāă!-$$UAL #ORE%

‚‚ $6$ 273UPER-ULTI$UAL,AYER

‚‚ ßøÿāăûěó'"$$2 ($$'"

‚‚ ßøÿāăûěó'"$$2 ($$'"

‚‚ ØýăóĀ ($4&4 ,%$BACKLIGHT

‚‚ ØýăóĀĨ,ED"ACKLIGHT($

‚‚ ÖăóćûĊýóýóăąó!-$2ADEON($

‚‚ ÖăóćûĊýóýóăąó'RAPHICS-EDIA!CCELERATOR($

‚‚ -ICROSOFT7INDOWS

‚‚ 7INDOWS

‚‚ Õöăó÷øĀóýóÿøăó

‚‚ Õöăó÷øĀóýóÿøăó

âăāÿāąûõĀóĉøĀó â ă ãøöĆþóăĀóĉøĀó

âăāÿāąûõĀóĉøĀó â ă

÷øĀ

÷øĀ

ãøöĆþóăĀóĉøĀó

÷øĀ

÷øĀ

äûąøþóĂąāĂûā÷ĂāĀĆ÷óąóĀó/.%ĄøĄāûĀĄąóþûăóĀāĂøăóąûõøĀĄûĄąøÿ

á×ÔØãØåØÖáÕÓëÛáåáßÛÞØàåÓÔÞØå

,ENOVO4AB!

3ONY8PERIA4ABLET: 3ONY 8PERIA 4ABLET : 3AMSUNG.'ALAXY.OTE SUN UNG G. .  'A 'ALAX 'AL LAXY LA XY. .OT OTE E ‚ áĂøăóąûõøĀĄûĄąøÿ'OOGLE!NDROID)CE #REAM3ANDWICH ‚ ØýăóĀĨX ,%$ ‚ ÖăóćûĊýóýóăąóàø ‚ âăāĉøĄāă-EDIA4EK'(Z#ORTEX! PROCESSOR ‚ -0õöăó÷øĀóýóÿøăó ‚ Õąāăóýóÿøăó-0 ‚ 7I&I "LUETOOTH '03 ‚ ßøÿāăûěó'"$$2 ($$'" ‚ Ôóąøăûěó÷āĊóĄóĄĆăćóĝøĀóûĀąøăĀøąĄā 7I&I

âăāÿāąûõĀóĉøĀó ãøöĆþóăĀóĉøĀó

÷øĀ

÷øĀ

‚ /ĂøăóąûõøĀĄûĄąøÿ!NDROID*ELLY"EANV ‚ —($758'!$ISPLAYĄāßôāû

‚ áĂøăóąûõøĀĄûĄąøÿ!NDROID/3 V*ELLY"EAN óąûõøĀĄûĄąøÿ øÿ !ND !NDROI ROID/3 V

*ELLYY"E "EAN AN

‚ -OBILE"2!6)!%NGINE

‚ —78'!4OUCHSCREENĄāßôāû 78'!4OUCHSCREENĄāßôāû

‚ áąĂāăĀāĄąĀóõā÷óûĂăóċûĀó)0)0

‚ '(Z1UAD#OREĂăāĉøĄāă Z 1UAD #ORE ĂăāĉøĄāă

‚ -0ýóÿøăóĄāóõąāćāýĆĄ ôþûĉû($ĄĀûÿóĝø

‚ ßãýóÿøăó óõąāćāýĆĄ ôþûĉ ($õû÷øā

‚ Õąāăóýóÿøăóßã

‚ Õąāăóýóÿøăóßã

‚ 3NAPDRAGON30RO'(Z1UAD#OREĂăāĉøĄāă

‚ 7I &I 7I &I$IRECT ó'03

‚ 7I &I 7I &I(OTSPOT ($-)

‚ -0 &-RADIO "LUETOOTH

‚ '03 "LUETOOTH 46 OUT

‚ '"ûĀąøăĀóÿøÿāăûěóĄāMICRO3$÷āöăó÷ôó÷ā '"

‚ .&#ąøĈĀāþāöûěó

‚ '"2!-ÿøÿāăûěó

‚ 2EMOTECONTROLóĂþûýóĉûěó

‚ (3$0!ûĀąøăĀøąýāĀøýĉûěó÷ā-BPS

‚ (3$0!ûĀąøăĀøą÷āßBPS

‚ ,I )ONôóąøăûěóM!H

-OBILE.ET3 ãøöĆþóăĀóĉøĀó

‚ '"2!- MICRO3$Ąþāą÷ā'"

‚ ,I 0OôóąøăûěóM!H

÷øĀ

÷øĀ

-OBILE.ET3 ãøöĆþóăĀóĉøĀó

×āĄąóĂĀûĄāąóăûćĀûāąÿā÷øþ/.%-OBILE.ET3 ĄāõýþĆĊøĀû'"ûĀąøăĀøąĄāāôăóğóěĄøýāěÿøĄøĉ âāĀĆ÷óąóõýþĆĊĆõóÿøĄøĊĀóĂăøąĂþóąóā÷÷øĀóăûûõóùûĄā÷āöāõāăĀóÿøĄøĉû

åóăûćøĀÿā÷øþ/.%-OBILE.ET3 .ET,APTOPâāĀĆ÷óąóõýþĆĊĆõóÿøĄøĊĀóĂăøąĂþóąóā÷÷øĀóăû

÷øĀ

÷øĀ


ร•รพรธรบรธฤ…รธรตฤฤ„รตรธฤ…ฤฤ…ฤ€รณ' รปฤ„ฤ‚ฤรทรธรพรธฤ…รธรฟฤ€ฤรถฤ†ฤ‚ฤรตรธฤŸรธฤง รฤรถรณฤ„ฤ…รณฤ€ฤ†รตรณรบรดฤฤƒรบรณร•รณฤ‹รปฤฤ…รดรปรบฤ€รปฤ„ ฤ„รพฤรดฤรทฤ€ฤรฟฤรนรธฤ…รธ รทรณ ฤ„รธ ฤ‚ฤฤ…ฤ‚ฤƒรธฤ…รธ ฤ€รณ รก.% รป ฤ€รณฤ‚ฤƒรธรทฤ€รณฤ…รณ ' (3$0! ฤ…รธฤˆฤ€ฤรพฤรถรปฤ›รณ รฝฤฤ›รณ ฤŸรธ ร•รป ฤรตฤรบรฟฤรนรป ฤ„ฤ†ฤ‚รธฤƒ รดฤƒรบ ฤ‚ฤƒรธฤ€ฤฤ„ ฤ€รณ ฤ‚ฤรทรณฤ…ฤฤ‰รป รฟฤ†รพฤ…รปรฟรธรทรปฤ›รณรพฤ€รป รณฤ‚รพรปรฝรณฤ‰รปรป รป ฤƒรณรบฤ€รป ฤ„ฤรทฤƒรนรปฤ€รป รฝฤรปฤŸรธฤ›รณฤรพรธฤ„ฤ€รณฤ…ร•รณฤ‹รณฤ…รณฤƒรณรดฤฤ…รณรปฤŸรธรถฤรบรถฤรพรธรฟรณฤ…ร•รณฤ‹รธฤ…ฤ รบรณรทฤรตฤรพฤ„ฤ…รตฤ รขฤฤ€รธฤ„รธฤ…รธฤ›รณร•รณฤ‹รณฤ…รณรฝรณฤ€ฤ‰รธรพรณฤƒรปฤ›รณฤ„รธรฝรณรทรธฤ„ฤร•รณฤ„ฤง รคฤฤ†ฤ„รพฤ†รถรณฤ…รณรฟฤรดรปรพรธฤ€รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…ฤ‚ฤƒรธรฝฤ†รฟฤƒรธรนรณฤ…รณฤ€รณ/.%ฤŸรธ รฟฤรนรธฤ…รธรทรณ ย‚ฤ‚ฤƒรปรฟรณฤ…รธรปฤ‚ฤƒรณฤŸรณฤ…รธรธรพรธรฝฤ…ฤƒฤฤ€ฤ„รฝรณฤ‚ฤฤ‹ฤ…รณEMAIL ย‚ฤ‚ฤƒรธรดรณฤƒฤ†รตรณฤ…รธรปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…ฤ„ฤ…ฤƒรณฤ€รปฤ‰รป ย‚ฤ‚ฤƒรธรบรธรฟรณฤ…รธรปรปฤ„ฤ‚ฤƒรณฤŸรณฤ…รธฤ‚ฤรทรณฤ…ฤฤ‰รป ย‚รดรปรทรธฤ…รธฤ„รธรฝฤรถรณฤ‹รตฤรฝฤฤ€ฤ…รณรฝฤ…ฤ‚ฤƒรธรฝฤ†ฤ„ฤฤ‰รปฤ›รณรพฤ€รปรฟรธรทรปฤ†รฟรป รปCHATรณฤ‚รพรปรฝรณฤ‰รปรป ย‚รฝฤฤƒรปฤ„ฤ…รปฤ…รธรปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…รณฤ‚รพรปรฝรณฤ‰รปรป รคn ฤ‹ฤ…ฤ ร•รป รธ ฤ‚ฤฤ…ฤƒรธรดฤ€ฤ รบรณ รทรณ ฤ›รณ รฝฤฤƒรปฤ„ฤ…รปฤ…รธ ฤ†ฤ„รพฤ†รถรณฤ…รณ รฟฤ รดรปรพรธฤ€ รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ… รธ รฟฤรดรปรพรธฤ€ ฤ…รธรพรธฤ‡ฤฤ€ รปรพรป ' 53" รฟฤรทรธรฟ รบรณร•รณฤ‹รปฤฤ…รฝฤรฟฤ‚ฤ›ฤ†ฤ…รธฤƒรพรณฤ‚ฤ…ฤฤ‚รปรธรทรธฤ€ฤรท-OBILE.ETรปฤ€ฤ…รธฤƒ ฤ€รธฤ…ฤ‚ฤฤ„ฤ… ฤ‚รธฤ›รทฤ…รณฤƒรปฤ‡ฤ€รปฤ…รธรฟฤรทรธรพรปรปรพรปรปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…ฤ‚รณรฝรธฤ…รปฤ€รณ /.% รกรทรดรธฤƒรธฤ…รธฤรท-OBILE.ETฤ…รณฤƒรปฤ‡ฤ€รปฤ…รธรฟฤรทรธรพรปฤ€รณ/.%รปฤ„ฤ†ฤƒ ฤ‡รณฤ›ฤ…รธ ฤ€รณ ฤ€รณฤ›รทฤรดฤƒรณฤ…รณ ' รฟฤƒรธรนรณ ฤ„ฤ ฤ€รธรตรธฤƒฤฤ›รณฤ…ฤ€รณ รดฤƒรบรปฤ€รณ รป รทฤ-BPS

ร›ฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…ฤ‚ฤฤ„ฤ… ฤ‚รธฤ›รท ฤ…รณฤƒรปฤ‡ฤ€รปรฟฤรทรธรพรป ร•รฝรพฤ†ฤŠรธฤ€รดรธฤ„ฤ‚รพรณฤ…รธฤ€รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ… ร• ฤ„รธรฝฤฤ›รฟรธฤ„รธฤ‰ ฤ„ รŸรธฤ„รธฤŠฤ€รณฤ‚ฤƒรธฤ…ฤ‚รพรณฤ…รณ

3

-

>

'"

'"

'"

'"

'"

'"

รทรธฤ€

รทรธฤ€

รทรธฤ€

รฉรธฤ€รณฤ‚ฤรปฤ„รฝฤฤƒรปฤ„ฤ…ฤ†รตรณฤรธฤ€รณ รทรธฤ€-" รทรธฤ€-" รทรธฤ€-" รดรธฤ„ฤ‚รพรณฤ…ฤ€รปฤฤ…รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…ฤ„ฤฤรดฤƒรณฤŸรณฤ› ร›ฤ€ฤ…รธฤƒรตรณรพฤ€รณฤ…รณฤƒรปฤ‡รปฤƒรณฤรธฤ€รณรปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…ฤ„ฤฤรดฤƒรณฤŸรณฤ›+"

ร›ฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…ฤ‚รณรฝรธฤ…รป

83

3

D

>

ร•รฝรพฤ†ฤŠรธฤ€รดรธฤ„ฤ‚รพรณฤ…รธฤ€รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ… ฤ„รธรฝฤฤ›รฟรธฤ„รธฤ‰

'" -"

'" '"

'" '"

'" '"

รŸรธฤ„รธฤŠฤ€รณฤ‚ฤƒรธฤ…ฤ‚รพรณฤ…รณ

รทรธฤ€

รทรธฤ€

รทรธฤ€ รทรธฤ€

ร›ฤ€ฤ…รธฤƒรตรณรพฤ€รณฤ…รณฤƒรปฤ‡รปฤƒรณฤรธรปฤ‰รธฤ€รณฤ€รณฤ€รณรทรฟรปฤ€รณฤ…รปฤ€ฤ…รธฤƒฤ€รธฤ…ฤ„ฤฤรดฤƒรณฤŸรณฤ›ฤ„รธฤ„ฤ‚ฤฤƒรธรท ฤ…รณฤƒรปฤ‡ฤ€รปฤฤ…รฟฤรทรธรพรฝฤฤ›รถฤรฝฤฤƒรปฤ„ฤ…รปรฝฤฤƒรปฤ„ฤ€รปรฝฤฤ…

รขฤฤ€ฤ†รทรณฤ…รณรธฤ‚ฤƒฤรฟฤฤ…รปรตฤ€รณรปรตรณรนรปฤรถฤƒรณฤ€รปฤŠรธฤ€ฤ‚รธฤƒรปฤรท


ßāě/.%Ăāăąóþ âāăąóþāąÿāě/.%ÕûĀĆ÷ûÿāùĀāĄą÷óĆĂăóõĆõóąøĄāÕóċûāą ýāăûĄĀûĊýû Ăăāćûþ õā Ąøýāø õăøÿø âāăąóþāą ø ÷āĄąóĂøĀ úó Ąûąø/.%"USINESSýāăûĄĀûĉûĀóÿāôûþĀóąøþøćāĀûěó ûĀąøăĀøą ćûýĄĀóąøþøćāĀûěóûþû"OOM46 àóěóõøąø Ąø Āó ÿāě/.% û Ćùûõóěąø õā ýāÿćāăāą ā÷ Õóċûāą ýāÿĂěĆąøăûþûþóĂąāĂ÷óöûĂăóõûąøĄþø÷ĀûõøóýąûõĀāĄąû ‚ÓýąûõûăóěąøĆĄþĆöûûĂóýøąû ‚âăāõøăøąøěóĄāĄąāěôóąóĀóĂāąăāċøĀûĀąøăĀøąĄāāôăóğóě ‚âăøöþø÷óěąø öû Õóċûąø Ąÿøąýû ąĆýó Õû Ąø ÷āĄąóĂĀû Ąûąø Õóċû Ąÿøąýû Ąā ĄĂøĉûćûýóĉûěó û ÷øąóþĀó þûĄąó Āó ăøóþûúûăóĀûąøĂāõûĉûûĀóĄąóĀû ×ā Ăāăąóþāą ÿāě/.% ÿāùøąø ÷ó ĂăûĄąóĂûąø ĂăøýĆ þûĀýāą HTTPSMOJONEMK Úó ÷ó ÷āôûøąø ýāăûĄĀûĊýā ûÿø û þāúûĀýó ěóõøąøĄøõāéøĀąóăāąúóöăûùóúóýāăûĄĀûĉûĀó

/.%ÕûöûĀĆ÷ûĄþø÷ĀûõøĆĄþĆöûõāĄāöþóĄĀāĄąĄā ąøĈĀāþāċýûąøąăøĀ÷āõû äûÿøąăûĊøĀûĀąøăĀøą ĂăøąĄąóõĆõóĆĄþĆöóĀóÿøĀøąAúó÷øþāõĀûýāăûĄĀûĉûýāûûÿó óąĂāąăøôóā÷ĀøāöăóĀûĊøĀĂăûĄąóĂýāĀûĀąøăĀøąÿăøùóąóĄāĄąóąûĊýó)0ó÷ăøĄAûûĄ ąóąóāõāúÿāùĆõóĄûÿøąăûĊøĀĂăāąāýûöóăóĀąûăóĀûĂóăóÿøąăû ÛúĀóěÿøĀóþûĀûěó ÕûāõāúÿāùĆõóĂăûõóąĀóýāĀøýĉûěóĄóÿāúóÕóĄûøû÷øóþĀāăø ċøĀûøúóĄûöĆăĀóûĄąóôûþĀóûĀąøăĀøąõăĄýóÛúĀóěÿøĀóąóþûĀûěóÕûāôøúôø÷ĆõóĂāĄ õøąøĀó ĂăûõóąĀóûĄûöĆăĀóÿăøùó öāþøÿāĂĄøöĀóÿăøùĀûăøċøĀûěóûćþøýĄûôûþĀāĄą ýāĀĂăûþóöā÷ĆõóĝøĀóÕóċóąóýāĀćûöĆăóĉûěó ÕûăąĆøþĀóâăûõóąĀóßăøùó60. ĂăøąĄąóõĆõóăøċøĀûøýāøĀøĄøā÷ĀøĄĆõóĀóąāó ĄāċąāĄøýāĀøýąûăóąø ąĆýĆĄāýāöā ċąāúĀóĊû÷øýóûÿóąøāąõāăøĀûõăóąûýāĀĄûöĆăĀā ûćþøýĄûôûþĀāýāĀøýąûăóĝøõāø÷ûĀĄąõøĀóýāăĂāăóąûõĀóÿăøùóĂăûċąāöû÷āôûõóąø Ąþø÷ĀûõøąøĈĀûĊýûôøĀøćûĉûû ‚çþøýĄûôûþĀāĄą ôøúôø÷øĀĂăûĄąóĂýāĀýāăĂāăóąûõĀóąóÿăøùóûýāăûĄąøĝøĀóăóú þûĊĀûāĂĉûûĀóĂăûĄąóĂýóýā&RAMERELAY $3, 7IRELESSû÷ă ‚äûöĆăĀāĄą õûĄāýāĀûõāĀóĄûöĆăĀāĄąĂăøýĆÿĆþąûĂþûĉûăóĀûĄąøĂøĀûĀó÷øċûćăû ăóĝø û ÷āýóùĆõóĝø Āó óõąøĀąûĊĀāĄą ýóýā û õûĄāýû ĂøăćāăÿóĀĄû ĂāĄąāěóĀó Ăā÷ ÷ăċýóĀóõā÷øĊýûąøûĀ÷ĆĄąăûĄýûĂøăćāăÿóĀĄû ‚ßăøùĀāûĀąøöăûăóĝø ûĀąăóĀøą øýĄąăóĀøąûE MAIL ‚áĂąûÿóþĀûÿăøùĀûĂøăćāăÿóĀĄû óĀöóùûăóĝøăøĄĆăĄûúóýāÿĆĀûýóĉûĄýûăøċø Āûěó ýāûāõāúÿāùĆõóóąúóċąûąó ÿĆþąûĂþûĉûăóĀó,!.ÿăøùóûĂăûĄąóĂ÷āā÷÷óþø ĊøĀûþāýóĉûû ĄāôăúûĀûā÷+BPS÷ā-BIT 3TREAMING ąøĈĀāþāöûěóúóøÿûąĆõóĝøĀóóĆ÷ûāûõû÷øāćóěþāõûõāùûõāûþûĄĀûÿøĀû ā÷õøôĄąăóĀûĉûąøÝāăûĄĀûýāąÿāùø÷óöāĄþĆċóóĆ÷ûāąāûþûöþø÷óõû÷øāąā÷ûăøýąĀā ā÷õøôĄøăõøăāąõāăøóþĀāõăøÿøû÷óúóċąø÷ûõăøÿøúóĄûÿĀĆõóĝøĀóöāþøÿûćóěþāõû


äøĂąøÿõăû

WWWONEMK ÕāĄûąøĉøĀûøõýþĆĊøĀ××Õ

ONE Business Catalogue October 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you