Page 1

40 1,58; 0,53 Ondřej Cigáník PORTFOLIO

112


Ondřej Cigáník Věk: 24 Vzdělání: středoškolské / Gymnázium Jaroslava Seiferta vysokoškolské / Fakulta architektury ČVUT, Bc. / Faculdade da arquitectura, U. Porto, 4. ročník / Fakulta architektury ČVUT, magisterské, 11. semestr Zájmy: Sportovní šerm, tanec Literatura Design

Kiteboarding Boardsports” PC a technika

Revit + Dynamo AutoCAD SketchUp Rhinoceros Fusion 360

Adobe Photoshop Adobe InDesign Adobe Illustrator Adobe Premiere

Angličtina Španělština

Portugalština Italština

Dovednosti:

Jazyky:

Praxe: Koordinace ateliéru v rámci výstavy Habitat III A-Dis CZ, s.r.o. MÓD architekti


Obsah Ateliérové práce The Harmonica / Jazzová škola a klub

Studenské bydlení na Smíchově / Bytový dům

Nové předměstí / Polyfunkční dům

Améba /Fakulta architektury

Cesta k nápadu / Architektonická procházka

The Flow Pavilion / Pavilon na výstavu Baba

Workshops / Soutěže café_Čítárna / Kavárna na fakultě stavební

Limmat street / Curyšské nábřeží

Ostatní tvorba Aveugle de Silence / Krátkometrážní film

St. Benedict Chapel / Studie prostoru

Babyløn - Římská / Videoklip

Počítačová grafika / Vlna / Triomutagen

Mysterious Memory / Maturitní práce 3D modelování /Freeform model + 3D tisk / Turning Torso


Ateliérové práce


The Harmonica Jazzová škola a klub, Porto

João Paulo Loureiro

Projekt vznikl v rámci pobytu Erasmus na fakultě architektury v Portu. Zadáním bylo navrhnout budovu jazzové školy s veřejnosti přístupným hudebním klubem, dle zadaného programu místností a jejich minimální plochy. Trojúhelníková parcela, která byla pro návrh k dispozici, je přístupná ze dvou ulic s výškovým rozdílem necelých pět metrů a nachází se v blízkosti Casa de Música a stanice metra. V těsné blízkosti parcely se nachází jak rodinné domy, tak několik věžových budov. Pro zachování co největší plochy parcely z parcely jsem budovu školy umístil paralelně k vyšší ulici a pomocí několika přístupových cest jsem propojil obě výškové úrovně. Výškový rozdíl ulic jsem využil pro návrh dvoupatrového multifunkčního sálu a klubu. Centrem budovy je velké atrium, které slouží jako hlavní komunikační uzel mezi třemi patry. V prvním - převážně veřejném patře se nachází sál a klub, druhé patro slouží pro administrativu, zkušebny kapel a kavárnu. Ve třetím patře se nachází pouze učebny a je vyhrazené především pro žáky a lektory.


R R

R


1NP


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B A C D E B F C D E G F

G

1

2NP

A

B A C D E B F C D E G F

G

A

1 B A C D E B F C

3NP 2


D E B F C D E G F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B A C D E B F C D E G F

G

1

3NP mezanin 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B A C D E B F C D E G F

G

A

1 B A C D E B F C

4NP 2


C-C’

E-E’

D-D’

F-F’

A-A’


axonometrie klubu

B-B’


pohled SZ

pohled JZ

pohled JV

pohled SV


Polyfunkční dům v Lounech Polyfunkční dům

Ateliér Novotný - Koňata - Zmek

Projekt je situován v Lounech na Pražském předměstí. Zadáním v rámci ateliéru bylo navrhnout ve městě stavbu, která by zlepšila městské prostředí. Po procházce městem jsem dospěl k závěru, že by bylo z urbanistického hlediska dobré doplnit volný prostor nacházející se na okraji historického centra ve směru k autobusovému nádraží. Mým záměrem bylo, aby nový celek propojil historické centrum se zástavbou původních řadových domků, doplnil uliční síť a vytvořil městské prostředí. Na vybraném místě jsem navrhl 5 nových hmot, určil jim funkci a regulace. Hmotu „na špici“, směřující do náměstí jsem rozpracoval do architektonické studie. V parteru budovy se nachází komerční prostory a kavárna. Druhé podlaží je částečně obsazeno kancelářskými prostory HUBu, zbylá plocha je obytná stejně jako celé třetí podlaží.


1PP

1NP


2NP

3NP


Faculty of Architecture, Dresden Fakulta architektury

Ateliér Novotný - Koňata - Zmek

Projekt vznikl v rámci soutěže na návrh nové budovy pro fakultu architektury v Drážďanech. Zadáním byl definován pozemek pro výstavbu a program požadovaných místností. Při navrhování nové budovy jsem pracoval s hmotou, kterou jsem postupně tvaroval tak, aby nepřekážela pohybu studentů v exitujícím kampusu, nezastiňovala budovu Bayerbau a přitáhla pozornost na volné zelené prostranství před stávající posluchárnou. Místa vzniklá těmito energiemi jsem poté zjednodušil do geometrických forem, z kterých jsem vycházel při navrhování vnitřní struktury. V parteru budovy se nachází společné funkce, jako jsou dílny a tisk. Ve vyšších patrech jsou potom rozmístěné jedotlivé instituty. Nejvyšší podlaží slouží jako ateliérové.


Modulová síť


Do prostoru vkládám hmotu. Je tvarována vnějšími vlivy - pohybem, světlem, volným místem. Stává se zárodkem dalších prostorů - školou architektury.


Pohled východní

Pohled jižní


1NP

1

2NP

1

2.3 - portfolio 1 : 600

3NP

1.3 - portfolio 1 : 600


4NP

5NP

1

4.3 - portfolio 1 : 600

1

6NP

5.3 - portfolio 1 : 600


Studenské bydlení Bytový dům na Novém Smíchově

Ateliér Kohout - Tichý

Návrh studentského bydlení vznikl ve spolupráci s Annou Vopařilovou v rámci projektu na přestavbu Nového Smíchova, podle urbanistického řešení od ateliéru A69. Hlavním cílem tohoto urbanistického řešení bylo vytvořit podobu rostlého města a zachovat tak část do­savadní tváře Smíchova, proto je každý dům řešen jinou skupinou architektů. Na vytvoření nové podoby Smíchova se podílelo několik ateliérů fakulty, což vyžadovalo, aby studenti pracovali jako tým. Výsledkem společné práce je kompletní návrh nové podoby pražského Smíchova, který bude prezentován v rámci HABITAT III - jedné z nej­ větších konferencí o bydlení. Na přidělené parcele jsme vytvořili bytový dům nízkopodlažního charakteru, určený především pro mladé lidí - od studujících jednotlivců až po začínající rodiny. Naším cílem bylo vytvořit bydlení, které podporuje přátelskou atmosféru naší cílové skupiny. Při pohledu z náměstí, do kterého je nároží domu orientováno, je nápadným prvkem kavárna, otevírající dům svému okolí, a výrazná nástavba, která zdůrazňuje nároží celého bloku. Do vzhledu severní fasády se propisují pavlače, které odráží charakter návrhu – lehce neformální a sdílené. Společný život obyvatel hraje v našem návrhu velkou roli a promítá se nejen do společenské místnosti a sdíleného dvorku, ale také do dvou velkých komunitních bytů, které mladým lidem umožňují bydlení v zajímavých prostorách a lokalitě bez náročné investice.


Velký důraz při tvorbě návrhu byl kladen na společnou část bydlení a společné prostory. Nádvoří domu je propojené se společen­skou místností a poskytuje obyvatelům domu dostatek místa pro společnou zábavu.

motto:

“Tak večer dole!”


Blok, kterému parcela náleží, se nachází přímo nad náplavkou u Vltavy. Je rozdělen na šest parcel, z nichž tři jsou orientovány do ulice a tři k vodě. Dle regulačního plánu je funkce bloku především obytná a má působit dojmem nízkopodlažní zástavby. Navrhovaná parcela se nachází na se­verním nároží směrem od Náplavky. Ze severu a západu je lemována ulicemi. Nárožím je pak otevřena na malé náměstíčko.

Tvarování hmoty domu - SZ roh bloku, ve kterém se naše parcela nachází, je orientován do náměstí. Proto jsme se, pro větší soudržnost celého bloku, rozhodli zachovat uliční čáru parcely a celé nároží zdůraznit zvýšením domu v této části.


Nedílnou součástí domu jsou kavárna a společenská místnost navržená v parteru. Kavárna je přístupná z ulice pro kohokoliv a otevírá dům malému náměstí. Společenská místnost je propojená s nádvořím a slouží výhradně obyvatelům domu.


1NP

2NP

0

5

10


3NP

4NP

0

5

10


Pohled severní

Řezopohled jižní 0

5

10


Pohled západní

Pohled východní

Řezopohled východní

Řezopohled západní 0

5

10


The Flow Pavilion Pavilon na výstavu Osady Baba

ZAT Špalková, Bartošek

Pavilon měl být navržen jako součást výstavy pro osadu Baba. Výstava supluje původní záměr osady, jakožto výstavy, z roku 1932. Cílem výstavy je, aby se jejím prostřednictvím návštěvník přenesl do tehdejší doby. Díky pavilonům si tak může zažít atmosféru konkrétních domů, kterými je dílo volně inspirováno. Můj pavilon, zastupující dům č. 33 od Pavla Janáka, přebírá ze své předlohy styl raumplanu. Prohlídku pavilonu začíná návštěvník v tmavých a stísněných prostorách, postupuje do místností prostornějších a prosvětlenějších a svoji procházku zakončuje na terase s výhledem na Prahu. Zažívá tak podobnou gradaci prostředí, jako v Janá­kově domě. Dalším prvkem, který mě na Janákově návrhu zaujal je výrazné točité schodiště, které je páteří celého domu. Plynulost Janákova schodiště se v mém pavilonu promítla do vedení návštěvníkova pohybu diagonálně každým podlažím. Důležitost schodiště v původním návrhu je podtržena jeho vytažením na fasádu pavilonu.


Při procházení pavilonem zažívá návštěvník gradaci prostoru a světla - atmosféru, kte­rou by zažil při návštěvě Janákova domu.

Schodiště vystupující na fasádu odkazuje na výraznost a důležitost hlavní komunikace v Janákově domě.


1PP

M1:100

1NP

M1:100

2NP

M1:100

3NP

M1:100


Pohled východní

M1:100

Pohled severní

M1:100

Pohled západní

M1:100

Pohled jižní

M1:100


2 1

Řez A-A’

M1:100

Řez B-B’

M1:100


Cesta k nápadu Architektonická procházka

ZAN Špalková, Bartošek

Návrh budovy volně inspirované pocity, které jsme zažívali při návštěvě námi vybraného domu od slavného architekta. Návrh měl být pojat jako architektonická procházka a měl vyvrcholit jedním “hlavním” prostorem, který je navržený pro námi určenou činnost. - - -

Návrh byl omezen rozměry 12×12×12m a zůstane v abstrahované podobě. Studie se zaměřovala na vztah “uvnitř x vně”, řešení vstupu a světelnou atmosféru. Objekt měl být koncipován do řady navazujících, rozměrově stejných budov s jed­ou stranou směřující do ulice a druhou stranou mířící do zahrady.

Můj návrh je inspirován Domem U Černé Matky Boží od Pavla Janáka. Návrh si bere jako inspiraci především výrazné oddělení hmot, horizontalitu a tektoniku domu, a jako celek čerpá z výrazného vchodu. Dům by měl sloužit jako místo pro setkávání a tvoření.


Řez A-A’

Přízemí

Typické podlaží


Pohled z ulice

Pohled ze zahrady


Workshops Soutěže


c a f é_Č Í T Á R N A Návrh kavárny na fakultě stavební

spolupráce: D. Sýkora, T. Rain, J. Mišík

Návrh ze soutěžního 48 hodinového workshopu, pořádaného Stavební fakultou ČVUT. Asi každý znás někdy zažil onen intenzivní pocit stresu, kdy máme chuť utéct co nejdál od našich problémů, schovat se do nejniternějších koutů naší mysli a tam zůstat. Uvědomili jsme si, že na fakultě chybí místo, kam by se člověk mohl tímto způsobem utéct. Právě tento pocit „potřeby utéct do svých vlastních myšlenek“ je ztělesněn v naší koncepci. Do stávajícího prostoru čítárny vkládáme radikálním způsobem kvádrovou hmotu, kterou nazýváme tubusem a která přirozeně dělí vymezený prostor na dvě části na přirozeně rušnou a živou kavárnu a na zcela intimní klidovou zónu čítárny. Jádrem konceptu je samotný tubus, který návštěvníkovi doslova umožňuje opustit prostor fakulty a to jak metaforicky, tak fyzicky. Prostor Tubusu je členěn dřevěnými lamelami, které dělí prostor scílem vytvořit místa, kde si může návštěvník instinktivně sednout, aniž by zahradil cestu ostatním, a které zároveň při cestě tubusem postupně odkrývají velké okno na konci, s výhledem na NTK. Výrazně červená hmota tubusu na sebe upozorní a přiláká návštěvník, jak při pohledu z exteriéru, tak i z vnitra fakulty.


Limmat street Zpracování Curyšského nábřeží

spolupráce: L.S: Modro, E. Delaunay, R. Domoráková

Projekt vznikl v rámci soutěže DOCEXDOCE. Soutěž probíhala 12 hodin, zadání bylo odhaleno ráno v den soutěže. Cílem bylo vytvořit a zpracovat návrh pro nábžeží Zurychu, který by nahradil přesluhující budovu hypermarketu. Entering the city of Zurich, coming by train, there is a place by the river, with potential to be a welcoming spot for the foreigners and a gathering center for the citizens. A place that carries a past of food markets, stores and youth resistance, all combined. A place that takes part in a diverse society, in which hierarchy and categories are losing their meaning. For building in such a place, it is necessary to thing about flexibility as the key point. Due to this, the proposed building distributes itself in three levels accordingly to the different capacity of transformation. The ground floor is a street: it is open – freeing the view to the Limmat River –, public and with all the possibilities left to the user to decide. The upper floor is a box with structure and installations that can provide the atmosphere to different kinds of events. In one week, you can go there to buy a book and study in the coworking; and in the other week, you can meet your friends for a party or a music festival. The downer floor, under the street, is completely different. It opens to the river in a small plaza and concentrate the most permanent part of the program. A cafe, a restaurant, an underground cinema, a kayak renting shop and a gym with dancing classes. This way the building embraces unexpected combinations of actions, which could be totally disjointed but are all mixed together - creating a unique urban opportunity.


Ostatní práce


Aveugle de Silence / Tichá oddysea Krátkometrážní film 2019 | 13‘ | b&w | 16:9

spolupráce: L. S. Modro, P. S. Elias, E. Delaunay, R. Guillemin

Krátký film vznikl během Erasmus pobytu v rámci předmětu Film a Architektura na Universidade do Porto pod vedením profesora Luise Urbana. Film je inspirován úryvkem z knihy Essências, Juhani Pallasmaa a zabývá ztrátou ticha v architektuře a současném způsobu života, které zobrazuje na různých místech ve městě Porto. Anotace In the loud and contrasting city Porto, lives a young woman with the ups and downs of her routine. Seeking for a peaceful place, she experiences multiple spots, but in such environment this journey can be harder than it seems. Specially without the possibility of blinding herself from noises of the outside world.

Najít klidné místo, kde by člověk mohl být sám se sebou, je v moderním světě stále těžší. Právě takové místo se pokouší najít mladá dívka, ve městě Portu, zatímco řeší záležitosti běžného života. Při svém pátrání prochází mnoho lokalit, žádná z nich však není taková, jakou si ji představovala, obzvlášť pokud se nemůže oddělit od okolních zvuků tak lehce jako ostatní.


čestné ocenění


Babyløn - Římská Videoklip 2019 | 4‘ | colours | 16:9

spolupráce: A. Honová, P. Polák, J. Rejda a další

Videoklip k písni Římská od skupiny Babylon vznikl v Bystřici po Pernšetejnem v rámci čtyřdenního workshopu pořáného Střední uměleckomanžerskou školou, v rámci filmového festivalu Strat Film Fest. Workshop samotný byl vedený režisérem a filmařem Tomášem Anderle a Janem Huškem (Jeto Polák). Námět, scénář a náčrt scén vznikl po konzultaci s kapelou během prvního dne. Během druhého dne byly natočeny záběry s kapelou, třetí den byla natočena dějová linka a čtvrtý den workshopu byl videoklip sestříhán a editován.


The Mysterious Memory Maturitní práce - umělecké osvětlení Mým cílem bylo vytvořit lampu, která by svým stylem zapadala především do vzdušných loftových a „industriálně” laděných prostor. Stínítko je proměnlivým prvkem lampy. Ježatá drátěná konstrukce s očkem na konci každé bodliny. Tato očka jsou za pomoci papírových svitků ideálním prostorem pro za­ chycení našich přání a myšlenek, které svým způsobem utváří každého člověka. Stočené papírky v sobě skrývají a zaznamenávají osobnost, myšlenky a nálady majitele lampy a zároveň je ukrývají před očima ostatních lidí, aby je světlo vyzařující z prostředku koule - naše vnitřní energie - obratem reflektovalo v podobě stínů na okolní zdi - naše okolí. Tyto stíny a jejich podoba se s přibývajícími myšlenkami proměňují společně s námi. Klíčovým bodem je pak ukrytý mechanismus pro zapnutí lampy. Stejně jako lidé nemá lampa žádný viditelný spínač. Náhodný kolemjdoucí může proto v blízkosti lampy strávit dlouhé minuty, než se mu povede lampu rozsvítit a odhalit tak mozaiku myšlenek v ní ukrytých.


Make a wish Write it down on a piece of paper Fold it and tie it around a branch of a Wish Tree Ask your friends to do the same Keep wishing Until the branches are covered with wishes. Přej si Napiš své přání Přelož a připevni ho na větev Stromu přání Řekni svým přátelům, ať udělají to samé Stále si přej Dokud přání větve nezakryjí. Wish piece, Yoko Ono


Model - Studie prostoru Saint Benedict Chapel, Peter Zumthor


3D modelování


Modelování - soustruh


3D modely - Revit

Turning Torso Santiago Calatrava, Malmรถ


Postup při modelování parametrických částí budovy


Počítačová grafika Photoshop, Illustrator

Vlna Návrh tetování

Triomutagen >> Koláž ze tří živočichů


Profile for Ondřej Cigáník

Portfolio  

Ondřej Cigáník Portfolio ZS 2019/2020

Portfolio  

Ondřej Cigáník Portfolio ZS 2019/2020

Advertisement