Page 1

DENSO AIR SYSTEMS CZECH, s. r. o.

FIREMNÍ

ČTVRTLETNÍK podzim 2012

ročník V, číslo 2

Vzácná návštěva z mateřské firmy 29. srpna 2012 navštívil naši společnost nejvyšší představitel společnosti DENSO a předseda představenstva pan Koichi Fukaya. V doprovodu vrcholového vedení ASCZ si prohlédl výrobní závod, sezná-

mil se s vývojem hlavních projektů společnosti a s aktuálním produktovým portfoliem. Pan Fukaya velmi kladně hodnotil představené aktivity, neustálé zdokonalování celého výrobního procesu a konstantní důraz na kvalitu, vývoj a inovace. V rámci této strategie byla vybudována i nová přístavba výrobní haly, která byla realizována nejen z racionálních investičních důvodů, ale především jako reakce na nárůst poptávky a racionalizaci výroby. Popřál nám mnoho úspěchů do budoucna a přislíbil další návštěvu. Prosím o dodržení našich aktivit, ať se mu můžeme za rok zase pochlubit.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VEČÍREK Letos budeme slavit konec roku v areálu Krajské nemocnice Liberec, 8. 12. 2012 tradičně od 18.00. Tentokrát je termín směřován na sobotu, a to z důvodu pro vás nepříjemného nadělávání odpolední směny právě v předvánoční čas. STRANA 1

FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012

Představujeme nového člena personálního oddělení Vážení kolegové, dovolte mi, abych se Vám prostřednictvím firemního čtvrtletníku představila. Původně pocházím z Moravy, ale po maturitě jsem své moravské kořeny částečně zpřetrhala a vypravila se do Velké Británie, kde jsem se věnovala zejména zdokonalování mých znalostí anglického jazyka. Jak už to bývá, původních 6 měsíců se prodloužilo do několika krásných let plných nezapomenutelných zážitků, nových přátel a cenných zkušeností. Po návratu do ČR jsem se rozhodla studovat VŠ tady v Liberci, kde se mi zalíbilo natolik, že jsem zde i po studiu zůstala a začala pracovat jako učitelka a lektorka anglického jazyka. I když je tato práce krásná a zajímavá, nenaplnila moje očekávání, a proto jsem hledala jinde. Věděla jsem, že chci pracovat s lidmi v oblasti vzdělávání a zároveň se věnovat i angličtině, což mi práce v personalistice v automotive dokázala poskytnout. Do společnosti Denso Air Systems Czech, s. r. o. jsem nastoupila po roční zkušenosti v americké automotive společnosti. Musím se přiznat, že první dny tady mě příjemně překvapily zejména díky přátelskému kolektivu a příjemnému prostředí. Říká se, že v práci je na prvním místě práce, ale když se do ní chodí s dobrým pocitem, přidává jí to na hodnotě. Proto doufám, že budu mít možnost se co nejrychleji zařadit do Vašeho týmu a poznám Vás všechny důkladněji. Do budoucna bych si přála získat co nejvíce zkušeností v personalistice, dělat svou práci na maximum a jak nejlépe to jen jde... Monika Loníčková DENSO AIR SYSTEM CZ


Význam termínu „Náklady na kvalitu“ Pojem „náklady na kvalitu“ má různé významy pro různé lidi. Někteří srovnávají „Náklady na reklamace“ s náklady na špatnou kvalitu v důsledku nálezu a korigování vadné práce. Jiní přirovnávají termín k nákladům na dosažení dobré kvality. Jiní používají tento termín, aby vyjádřili náklady na provoz oddělení kvality. V mém výkladu termín „Náklady na reklamace“ znamená náklady na nekvalitní díl. Naše společnost má nadbyteč-

340 551 CZK

43 910 0 11 535

0

Prise: 0

16 545 0 90 006

50 000

106 551 CZK

141 549

100 000

External sorting

157 744 CZK

150 000

15 000 73 344 69 400

200 000

107 420

250 000

ření, abychom ochránili zákazníka od problému. Tato aktivita stojí Denso Air Systems Czech, s. r. o. 25 000 Kč jen proto, že zodpovědný pracovník nekontroloval svoji práci. Prosím, přemýšlejte o tom, když budete pracovat na svém procesu.

Kaizen Cost

207 165

300 000

Quality Costs

133 386

350 000

373 601 CZK

124 632

400 000

né náklady na kvalitu, v průměru více než 100 000 Kč měsíčně a naším cílem je minimalizovat tyto náklady. Můžeme dosáhnout tohoto cíle, budeme-li dělat svou práci pořádně. Pak je riziko vzniku reklamace je téměř 0. Mohu poskytnout mnoho příkladů, ale vysvětlím vám poslední reklamaci. Náš zákazník reklamoval 2 díly s nesprávnými koncovkami, protože někdo nekontroloval koncovky. Naše společnost má přijmout odpovídající opat-

55 445 CZK

Mont:

AKTUALITY

A zde jsou interní výsledky za tento rok: počet NG dílů detekovaných na 200% kontrole, dle defektů.

DENSO AIR SYSTEM CZ

FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012

STRANA 2


Vážené dámy a vážení pánové, rád bych vás seznámil se změnami v oblasti firemní logistiky, které byly, jsou a budou realizovány v souvislosti se změnou celkového uspořádání výrobní haly a souvisejících prostor. Supermarket Jedná se o centrální sklad a výdejní místo pro všechny nakupované díly a veškerý přímý materiál do výroby. Cílem tohoto uspořádání je minimalizace celkového množství dílů a otevřených balení ve firmě a zároveň snížení celkového prostoru pro skladování těchto dílů. Dalším přínosem tohoto uspořádání bude zajištění lepší přehlednosti stavu zásob jednotlivých dílů vč. zajištění souladu stavu zásob s evidencí DCI. Tento supermarket bude umístěn v prostorách současné údržby a prostoru TIE, které se naopak přemístí do prostor současného skladu WH1. Centrální sběr hotových výrobků Tento sběr hotových výrobků je již v současné době provozován pro všechny SCX a Encopa díly a bude rozšířen i na všechny ostatní výrobky. Cílem je snížit celkový transportní čas přepravy hotových výrobků a zároveň snížit související pochůzné vzdálenosti manipulačních ope-

STRANA 3

rátorů. Vlastní transport je zajištěn soupravou tahače a přípojných vozíků. Manipulace s paletizačními jednotkami je pomocí tzv. paletových měničů na jednotlivých předávacích místech, ostatní nepaletizované jednotky, tj. jednotlivé boxy budou manipulovány ručně řidiči tahačů na upravené sběrné vozíky. Hotové výrobky budou po transportu do skladu WH2 roztříděny na výrobky určené k zaskladnění do centralizovaného skladu hotových výrobků nebo předány k dalšímu transferu do externího skladu. Centralizovaný sklad hotových výrobků WH2 Tento nově vytvořený sklad WH2 je určen pro skladování a expedice vybraných SCX a Encopa hotových výrobků pro DMCZ. Cílem je snížení celkových nákladů na skladování a expedice z externího skladu a samozřejmě i optimální využití prostor ASCZ. V tomto skladu jsou skladovány paletizační jednotky hotových výrobků v regálových pozicích spolu se skladováním stohovatelných paletizačních jedno-

FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012

tek, tzv. gitterboxů. Takto vytvořená skladová kapacita bude sloužit jako pojistná zásoba hotových výrobků pro zákazníka a bude pokrývat jeho odvolávkové výkyvy a zároveň bude pokrývat i naše případné výpadky ve výrobě. Lehká montovaná hala Tato hala byla realizována ze 2 důvodů, a to především k zamezení okolních venkovních vlivů na výrobní procesy (především na pájecí procesy) a dále jako vhodný prostor pro skládání/nakládání svozových jednotek, jako skladový prostor pro obaly, technické plyny, vybrané odpady a další materiál. Touto realizací dojde i k dalším úsporám v oblasti skladových nákladů firmy. Společným cílem všech uvedených změn je dosažení co největší efektivity logistických a výrobních procesů při co nejmenších prostorových nárocích k dosažení co nejlepších firemních výsledků. Tímto bych vás chtěl požádat o spolupráci při realizaci těchto změn a k jejich následnému bezproblémovému provozování. V této souvislosti prosím o dodržování všech bezpečnostních pravidel a vzájemnou ohleduplnost při jejich realizaci. Pavel Vondráček Ředitel logistiky

DENSO AIR SYSTEM CZ

AKTUALITY

LOGISTIKA – NOVÁ STRATEGIE TOKU VÝROBKŮ A MATERIÁLU


ZDRAVÁ FIRMA

V letošním roce opět navázala naše společnost splupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a stala se jednou z vybraných společností libereckého kraje, která může svým zaměstnancům nabídnout zaměstnanecký program Zdravá firma. Pro-

gram Zdravá firma podporuje péči o zdraví našich zaměstnanců, kteří mohou v rámci tohoto preventivního projektu získat další benefit. Zdravý zaměstnanec je pro ASCZ jako zaměstnavatele prioritou. A protože ne všichni občané a tedy i zaměstnanci jsou pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny, byl vypracován rámcový projekt, kdy do projektu mohou vstoupit všichni zaměstnanci bez rozdílu, v které pojišťovně jsou pojištěni. Jednou z překážek dalšího rozvoje firmy je také nemocnost. Absentuje stále

zhruba 7 % zaměstnanců. Sice se pohybujeme v regionálního průměru, přesto je to číslo stále vysoké. Dle statistických údajů jsou nemoci zad a horních cest dýchacích nejčastější příčinou neschopenek. Proto prevenci proti chřipce a nachlazení podporuje naše firma pravidelně. A letos se můžete opět těšit na zajímavý vitamínový balíček. V rámci projektu Zdravá firma, chceme pokračovat v podpoře informovanosti o podpoře zdraví organizováním dnů zdraví a apod.

z vás chtěl přidat k této komisi, budeme rádi. Komise zasedá jednou měsíčně. Dále pak jednáme o snížení cen doplňkového zboží prodávaného v kantýně, respektive o změně dodavatele nabízeného zboží, které je momentálně nakupováno přes centrální nákup firmy Aramark. Také byl stanoven termín na zlepšení kvality jídel nejpozději do konce října. Pokud nedojde k zlepšení, budeme nuceni vyhlásit výběrové řízení na nového dodavatele od nového roku. Chceme, abyste naši kantýnu využívali, abyste byli spokojeni jak s denním menu, tak i s doplňkovým prodejem a děláme pro to maximum. Gabriela Košíková Personální oddělení

Obědváte ve Vaší firemní kantýně? každý den 9 občas 10 nikdy 2

ARAMARK

MOTIVACE

Vzhledem k malému využití naší jídelny podnikáme kroky ke zlepšení a zvýšení efektivnosti jejího provozu. V měsíci září probíhala anketa spokojenosti, kde jste se mohli k úrovni stravování vyjádřit. Anketa nám pomohla odhalit, co se vám líbí a s čím jste nespokojeni a co vám v poskytovaných službách chybí. Byla ustanovena stravovací komise z řad zaměstnanců, která se zúčastní jednání se zástupci firmy Aramark. Stravovací komise bude mít také na starosti schvalování jídelního lístku na 8 týdnů dopředu. Do této komise byli nominováni p. Dordová a p. Jůza z oddělení logistiky, za personální oddělení p. Pelešková a p. Košíková a také zástupci odborů p. Mocek a p. Vaňátková. Pokud by se někdo

Jaký je Váš názor na následující oblasti stravovacích služeb ve Vaší firemní kantýně? Nabídka jídla – standardní menu – jídlo na objednávku z centrální kuchyně Velmi Velmi Spokojen/a Nespokojen/a spokojen/a nespokojen/a Chuť jídla 8 9 3 Teplota jídla 1 13 6 Podávání 0 12 8 a estetická úprava jídel Možnost volby 1 9 7 2 v kteroukoliv dobu Různorodost 9 8 3 a skladba jídelníčku Ostatní (sezónní 0 9 6 4 nabídka…) DENSO AIR SYSTEM CZ

Jestliže neobědváte ve Vaší firemní kantýně každý den, jakým způsobem se stravujete? neobědvám během mé pracovní 1 doby nejsem přítomen v čase oběda 0 obědvám doma 2 obědvám v jiné restauraci 0 (stravovacím zařízení) beru si oběd z domova 8 kupuji si lehké jídlo ve firemní 2 restauraci (sendviče, bagety, aj.) kupuji si lehké jídlo mimo firemní 1 restauraci (sendviče, bagety aj.) jinak 2 neodpověděl 2 Jestliže nevyužíváte stravovacích služeb ve Vaší firemní kantýně, jaký máte důvod? stravovací poukázky používám 4 k nákupu potravin v obchodech nízká kvalita jídla 11 nízká kvalita služeb 7 vysoké ceny 6 malý výběr ze sortimentu 4 chybí příjemná atmosféra 2 nejsem každý den v době 0 oběda na pracovišti nevyhovuje mi objednávkový 6 systém

FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012

STRANA 4


Vážení kolegové, jistě jste měli možnost nahlédnout do výcvikového centra ve výrobní hale naší společnosti. Rádi bychom vás seznámili s vizí TPC a naším záměrem pro jeho využití. Jelikož klade společnost Denso Air Systems CZECH, s. r. o. velký důraz na vzdělávání svých zaměstnanců, je více než nutné zaměřit pozornost také na neustálé zlepšování míst, kde tento proces probíhá a mezi které výcvikové centrum bezpochybně patří. K čemu výcvikové centrum slouží? Hlavním účelem výcvikového centra spočívá v dostatečném proškolení všech zaměstnanců (stávajících i nově nastupujících) takovým způsobem, aby jejich budoucí činnost na pracovišti byla co nejefektivnější zejména po stránce kvality, bezpečnosti i ergonomie. Mimo jiné zde získávají zaměstnanci povědomí o klíčových informacích, bez jejichž znalosti by docházelo k velikému množství chyb způsobe-

ných během jejich pracovního procesu. Velikou výhodou výcvikového centra je fakt, že v něm dochází nejen k prohlubování teoretických znalostí zaměstnanců ale také jejich praktických dovedností.

Jaký je proces školení v TPC? Během prvního dne se podrobí nový zaměstnanec základnímu vstupnímu školení, prostřednictvím kterého jsou mu předány základní informace o společnosti Denso Air Systems CZECH, s. r. o. jako takové. Dále je proškolen na témata týkající se řízení kvality, BOZP a požární ochrany, směrnic EMS

ASCZ ACADEMY Koncem září jsme obdrželi dvě schválené žádosti na podporu plánovaných vzdělávacích akci v projektu Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji, který navazuje na úspěšná protikrizová opatření podporující podniky v době krize „Vzdělávejte se!“ a „Školení je šance“. Tentokrát podporuje z Evropského sociálního fondu podniky, jimž se podařilo překonat hospodářskou recesi. Svým principem vychází z národního individuálního projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ a je jeho doplněním, potažmo rozšířením. Na realizaci projektu v celém Libereckém kraji byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 28 995 000 Kč. Náš projekt nazvaný „ASCZ ACADEMY“, obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže STRANA 5

zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). Hlavním cílem „ASCZ ACADEMY“ je zdokonalit týmovou práci ve společnosti, která vede k přímému zvýšení efektivity a produktivity. Projekt „ASCZ ACADEMY“ bude realizován v období 1. 10. 2012–31. 5. 2014. Právě začínáme s výběrem dodavatele vzdělávacích aktivit a s definováním detailního plánu školení. V „ASCZ ACADEMY“ – management budou vybraní pracovníci ve třech skupinách absolvovat školení na rozvoj manažerských dovedností jako podporu při řešení celé řady praktických problémů spojených s přímým řízením. Zároveň chceme vytvořit tým interních lektorů, kteří budou nositeli dosažených znalostí a dovedností. Přestože začínáme se zpožděním několika měsíců, věřím, že se nám podaří realizovat aktivity v souladu s revidovaným systémem vzdělávání naší firmy. Za personální oddělení Zuzana Pelešková

FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012

– životního prostředí a systému QCDS skládajícího se z informací o pojmech MUDA, JIDOKA, JIT, FIFO, KANBAN, TPM, TIE, HEIJUNKA a TPS. Pro ověření pochopení výkladu z výše uvedených okruhů následuje kontrolní test. Po absolvování základního vstupního školení a prokázání, že zaměstnanec pochopil předané informace, následuje praktické vstupní školení. Jak už jeho název napovídá, zaměřuje se zejména na praktické záležitosti jako je systém 5S, povědomí o kvalitě, seznámení se s produkty a pochopení funkce a jednotlivých složek klimatizace a dále pak pracovní a kontrolní instrukce, práce se systémem KANBAN, hledání abnormalit a v neposlední řadě studium základních dovedností dané pracovní pozice. Stejně jako tomu je u první části základního zaškolení, i v případě tohoto jsou ověřovány znalosti prostřednictvím testu. Proces základního školení ve výcvikovém centru plynule přechází do školení na pracovišti ve výrobě, jehož průběh je založen na adaptačním plánu a které se uskutečňuje během 1.–3. měsíce působení nového zaměstnance ve společnosti. Toto školení zahrnuje povědomí o bezpečnosti, systému 5S a pracovních a řídících instrukcích. Zodpovědnou osobou za proškolení a kontrolu, že zaměstnanec nejen pochopil, ale také si osvojil veškeré znalosti a dovednosti, je mistr. V průběhu prvních třech měsíců podstupuje zaměstnanec na svém pracovišti také školení o QA a TPC školení, kdy jsou mu informace předány interním školitelem. Výcvikové centrum bude využíváno mimo základních zaškolení pro nové zaměstnance také jako místo, kde mají všichni zaměstnanci možnost upevnit si své znalosti a dovednosti prostřednictvím opakovaných školení a tréninků. Jaké jsou vize a cíle TPC? Vize výcvikového centra si kladou za svůj cíl zlepšit a standardizovat zaškolení na pracovišti, zaměřit se na nové operátory a nové pracovní pozice, vyřešit problémy ve výrobě (přehlížení chyb, nesystematická práce na pracovišti, bezpečnost a špatná manipulace s jednotlivými díly), a tak v co největší míře eliminovat chyby na pracovišti způsobené neznalostí výrobních procesů, postupů a pravidel. Monika Loníčková Personální oddělení DENSO AIR SYSTEM CZ

VZDĚLÁVÁNÍ

VIZE VÝCVIKOVÉHO CENTRA VE VÝROBĚ (TPC)


NEHODA NENÍ NÁHODA V tomto článku bychom vás chtěli seznámit s pracovními úrazy, ale i skoronehodami, které jsme evidovali v „podovolenkovém“ období a zároveň s jednotlivými kroky, které společnost přijala jako nápravné opatření proti jejich opakování. V rámci bezpečnosti na pracovišti musí zaměstnavatel identifikovat možná rizika ohrožení zdraví zaměstnan-

ců, identifikovat příčiny a jejich zdroje a přijmout vhodná opatření. Není-li možné rizika odstranit, má zaměstnavatel povinnost je minimalizovat. Bezpečnost při práci lze dosáhnout použitím vhodných ochranných pracovních prostředků a dodržování bezvadné funkčnosti používaných strojů, technických přístrojů, dopravních prostředků a nářadí. Řešení bezpečnosti práce

Přehled pracovních úrazů s pracovní neschopností 2010–2012 Year I II III IV V VI VII 2010 1 1 0 1 0 0 0 2011 2 0 0 0 0 0 0 2012 0 1 2 0 0 0 0

VIII 0 1 1

není jednorázová činnost, ale vyžaduje průběžný aktivní přístup, jen tehdy má skutečný přínos. Zapojte se proto do celofiremní aktivity SAFETY GOOD EYE a upozorněte na nedostatky na vašem pracovišti. V měsíci říjnu budete za nález abnormalit v oblasti bezpečnosti odměněni. ASCZ aktivity v duchu bezpečnost na prvním místě!!!

IX 1 1 1

X 1 1

XI 0 2

XII 0 0

Total 5 7 5

Přehled pracovních úrazů – SRPEN 2012

Jméno zaměstnance

Sektor

Druh zranění, Popis události zraněná část

Příčina

Opatření

Grauzlová Iveta Kadlecová Juliana

Corola

popálenina na levé dlani pohmoždění prstu na ruce

během cyklu se ucpalo chlazení a netekla voda operátorka nevypnula vzduch do ovládacích obvodů

preventivní kontrola sítek v kádích chlazení na dolévání oleje určen pouze předák

Křivánek Jiří

SCX

nepozornost

dodatečné poučení

při shýbání pro spadlý výrobek došlo k nastříkání oleje do oka při ukončování dalšího cyklu stroje při demontáži dílu se poranil o ostrou hranu trubky při zapalování hořáků

nepozornost

dodatečné poučení

nešikovnost

dodatečné poučení

nepozornost

dodatečné poučení

špatný pracovní postup

změněn pracovní postup

chyba operátora – nepočkal na ukončení operace

dodatečné poučení

chyba operátora – nevěnoval pozornost procesu. Chlazení neproběhlo z důvodu nízké hladiny vody ve výměníku.

kontrola hladiny vody před začátkem každé směny TL nebo předákem

vada materiálu závitníku

dodatečné poučení

vypnutí předupnutí, nebyl bezpečnostní kryt

nešikovnost

seznámení operátorů s pracovním úrazem, kontrola bezpečnostních krytů dodatečné poučení

nešikovnost

dodatečné poučení

MFA

BEZPEČNOST

Frančoková Lubica

pravé předloktí oko levé

při vyndávání dílu z brazingu při dolévání oleje do stroje si operátorka nevypnula vzduch, při povolení víčka nádrže víko vyletělo zavadil o nechráněnou hranu stoperu

Ivan Martin

QA

prst

Szabo Ladislav Heiningerová Alžběta Sivák Petr

Yaris

palec pravé ruky popálenina na pravé ruce naražené stehno levé nohy

Benediktová Jana

Yaris

popálenina levé ruky

Bešenei Tomáš

TIE

tržná rána na pravé ruce

Martinkovič Matej

A

ukazováček pravé ruky

při zakládání konektoru a trubky, chytla rukavice při nedokončeném cyklu se naklonil pro trubku, ztratil rovnováhu a nechtěl šlápnout na koberec a pokoušel se ho přeskočit, uhodil se o rameno ohýbačky při založení 1. kusu si operátorka připravovala pracovní pomůcky a nevšimla si, že nedošlo k procesu chlazení. Následně při vyndávání dílu se popálila při vrtání závitu se závitník zlomil a zaměstnanec vlastní vahou narazil přes kloub na hranu profilu při zakládání do stroje se prst dostal mezi upínky

Jebavá Jiřina

Handler

předloktí levé ruky levý ukazováček

převážení a vysmeknutí boxu, čímž došlo k natažení šlachy při rozřezávání fixační folie sjel nůž po levém ukazováčku

D B

Pazdera David WH

DENSO AIR SYSTEM CZ

FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012

STRANA 6


KAIZEN (japonsky zlepšení) je termín pocházející z Japonska v době, kdy jejich výrobní procesy procházely přeměnou. Američané a Evropané používají termín „Lean manufacturing”. Nejlepší český překlad je Štíhlá výroba. Kaizen je jeden z mnoha nástrojů pro štíhlou výrobu, který se nejčastěji používá pro změnu způsobu myšlení ve výrobním procesu a v obchodní praxi. Neustálé zlepšování je myšlenka skrývající se za „Štíhlými ideály”, která se stává velmi rozšířenou po celém světě. „Akce KAIZEN”, nebo „KAIZENové útoky”, jak se jim většinou přezdívá, jsou jedny z prvních kroků neustálého zlepšování procesů. Tyto akce jsou zaměřeny převážně na pracovníky procesu a to hlavně kvůli tomu, aby se výroba zbavila přebytečných, nepotřebných a zbytečných věcí, materilálu, úkonů a nesprávné organizace práce. Tyto zbytečnosti se souhrně nazývají „MUDA“ (z japonštiny odpad). Shromáždění takových informací je základem k postupné eliminaci těchto zbytečností. Rozlišujeme sedm základních typů „Muda”, které byly pojmenovány panem Taichi Ohno. Postupem času byly přidány ještě dva typy. Jsou to: 1. Plýtvání nadprodukcí: Tento druh plýtvání vzniká z výroby produktů ve větším množství než zákazník požaduje. Vzniká zpravidla buď za účelem vyššího využití výrobních kapacit (a tudíž dosažení vyšší produktivity práce dělníků) nebo za účelem výroby určitého množství dokončených produktů navíc pro „případ nouze“, jako např. poruchy výrobních zařízení, náhlé vysoké zmetkovosti apod. Díky takovému plýtvání vzniká zbytečná potřeba skladovacích prostor, zvyšují se dopravní i administrativní náklady.V souvislosti s motivací k nadprodukci je zapotřebí si upřímně odpovědět na tyto otázky: Co je pro nás prioritou – produktivita výroby nebo celopodniková produktivita? Co je pro nás výhodnější – pojistná zásoba pro případ poruchy linky a vysoké zmetkovosti nebo opatření pro minimalizaci poruch a zmetků? 2. Plýtvání špatným zpracováním: Plýtvání lze také identifikovat v samotném technologickém procesu výroby. Může se např. jednat STRANA 7

o vznik otřepů z nespolehlivé pily, špatně rozmístěnou výrobní linku, příliš náročná technologie kontroly kvality atp. Muda v této oblasti lze obvyle odstranit pouhým zdravým rozumem. Jak efektivně propojit 2 pracovišě v rámci výrobní linky? Umístit mezi montážní linku a svařovnu pásový doprávník a nebo umístit tyto 2 pracoviště v těsné blízkosti, bez dopravníku? Štíhlá výroba vždy usiluje nikoliv o jednoduše geniální řešení, ale o geniálně jednoduché. 3. Plýtvání zbytečným čekáním: K tomuto typu plýtvání dochází tehdy, kdy kvůli čekání na cokoliv nelze pokračovat ve výrobním procesu. Mezi nejčastější zdroje plýtvání patří zejména porucha stroje, nedostatek materiálu, nerovnoměrná výroba, ale také absence potřebných informací, přílišná byrokracie (např. potřeba podpisu několika pracovníků). Tento druh je snadno identifikovatelný. Muda může v této oblasti představovat několik minut či vteřin, ale některé firmy jsou již se štíhlou výrobou na takové úrovni, že vyhledávají a eliminují i plýtvání o délce několika desetin vteřiny. 4. Plýtvání zbytečnými zásobami: Tento typ muda vzniká skladováním náhradních dílů, materiálů, nedokončených výrobků, hotových výrobků atd. Všechny tyto položky zbytečně zabírají místo a vyvolávají potřebu dalších nákladů, jako jsou vysokozdvižné vozíky, regály, další pracovníci aj. Pro udržení nadměrně vysokého pracovního kapitálu se v zásobách zbytečně váží finanční prostředky, které by bylo možné účelně vynaložit jinde. Ve filosofii štíhlé výroby je tento druh plýtvání jedním z největších „prohřešků“. 5. Plýtvání v oblasti dopravy: Bez dopravy (externí i interní) se výroba neobejde. V ideálním případě by doprava zahrnovala pouze přepravu materiálu do firmy a odvoz hotových produktů z firmy. Avšak praxe bývá dosti odlišná. Často bývá výrobní proces oddělen do několika úseků, sklad bývá taktéž vzdálen od výroby. Materiálový tok musí být pak zajištěn vnitropodnikovou dopravou, náklady na ni však znamenají muda. Vysokozdvižné vozíky, dopravní pásy, paletové vozíky apod. – to vše znamená plýtvání peněz zbytečnou dopravou.

FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012

6. Plýtvání zbytečnými pohyby: Málokterý pohyb pracovníka přináší produktu přidanou hodnotu. Např. přesun dělníka od výrobní linky do skladu materiálu sotva přinese hodnotu. Hodnou však nepřidávají mnohé pohyby paží montážního dělníka u výrobní linky: zvednutí součástky ze zásobníku – to je pohyb, který nepřiblíží rozpracovaný výrobek jeho dokončení. Dle filosofie lean manufacturingu teprve přimontováním součástky k výrobku nabyde výrobek vyšší hodnoty. V této oblasti je užitečné se ptát: Který pohyb lze z procesu vypustit? Jaká opatření by se měla zavést, aby se minimalizovaly potřebné pohyby? Co je nákladově efektivnější: nechat dělníky natahovat paže při sbírání součástek z krabice nebo přemístit krabici a redukovat tak jeden pohyb? 7. Plýtvání zmetky a opravami: Vznik nekvalitních, zmetkových výrobků vytváří hned několik zbytečných nákladů. Oprava zmetků vyžaduje čas, práci zaměstnanců i finanční prostředky navíc. Některé defektní rozpracované výrobky mohou vážně poškodit výrobní zařízení. Navíc pokud se zmetky dostanou k zákazníkovi, následky mohou být i fatální. Správný lean manager vede své podřízené k nulové zmetkovosti. 8. Vytváření nechtěného – Vytváření nechtěných produktů, služeb, analýz, návrhů, které nikdo nechce, je samozřejmě také plýtváním. K čemu nám výrobek je, když ho nikdo nekoupí? 9. Nevyužití příležitosti – Pokud se plýtvá potenciálem lidí a nevyužívají se tržní příležitostí či možnosti zlepšení, jedná se také o plýtvání. Proč dělá inženýr ekonomie na stroji? Jednotlivé druhy plýtvání se často navzájem prolínají, jejich hranici je v některých případech obtížné striktně vymezit. Avšak díky tomu zpravidla redukce plýtvání v jedné oblasti způsobuje pokles plýtvání i v ostatních oblastech. Je také nutné poznamenat, že samozřejmě nelze eliminovat kompletně všechny muda, které definuje štíhlá výroba. Cílem je však jejich snížení na co možná nejnižší úroveň. V příštím čísle budeme pokračovat představením základních pojmů štíhlé výroby. DENSO AIR SYSTEM CZ

Z VÝROBY

Co znamená Kaizen?


Fotosoutěž

AMCZ rodina

ASCZ NA DOVOLENÉ Letos proběhlo již 3. kolo fotosoutěže, kdy jste se mohli pochlubit svými zážitky z dovolené. Léto se s námi již nenávratně rozloučilo, a tak přicházíme s nejlepšími fotografiemi zaslaných do soutěže, které nepotřebují další komentář. Vítězům srdečně gratulujeme.

1. místo David Marhan – Předskokanův konec Lída Havlínová Jindřich Novotný

2. místo

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Marek Hůlka – Světlé zítřky

3. místo Ondřej Jůza – Cesta z města

Osobní výročí

Kulaté životní jubileum mají v období 1. 9.–31. 12. 2012 Skoneczny Rafal 8. 9. Jarschelová Lenka 7. 10. Kalabiška Vladimír 25. 10. Liczbinski Wincenty 28. 10. Litwin Lukasz 5. 11. Horáčková Jiřina 6. 11. Hartigová Jitka 6. 11. Drlíková Jana 11. 11. Hlaváček Lukáš 12. 11. Martinkovič Matej 12. 11.

Pomezná Gabriela Bárnetová Jana Bursa Roman Karel Miroslav Snopková Gabriela Osiński Oskar Šounová Katarína Hashimoto Tamaki Burian Petr

18. 11. 20. 11. 20. 11. 21. 11. 3. 12. 13. 12. 23. 12. 25. 12. 31. 12.

Vydává: Denso Air Systems Czech, s. r. o. Čtvrtletník, slouží jen pro vnitřní potřebu firmy. Neprodejné. Redakční rada: Zuzana Pelešková, Ing. Jiří Láska, Ing. Tomáš Rajtr, Ondřej Vacek, Ing. Stanislava Kucková, Ing. Pavel Vondráček, členové. Sídlo redakce: Newtonova 484, Liberec, personalni@dnascz.com, tel. 488 100 125. Uzávěrka dalšího čísla: 14. 12. 2012. Grafika, sazba a tisk: www.jabloneckatiskarna.cz. DENSO AIR SYSTEM CZ

FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012

STRANA 8

Firemní čtvrtletník  

bla bla bla