Page 1

Katalóg má len informatívny charakter.

01_14_Katalog-Obalka 2014_341x210_mm_fnagro_FIN 16.1.2014 16:06 Page 1

F& N Agro Slovensko spol. s r. o. Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59 Fax: 02/48 29 12 29 fnagro@fnagro.sk

www.fnagro.sk

Katalóg PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN


01_14_Katalog-Obalka 2014_341x210_mm_fnagro_FIN 16.1.2014 16:06 Page 2

KOMPLETNÝ SORTIMENT PRÍPRAVKOV SPOLOČNOSTI

ACCENT 75 WG ● AURORA 40 WG ●

● ZEAGRAN 340 SE

Herbicídy

BUTOXONE 400 ●

● CUPROXAT SC ● GIZMO 60 FS

CETUS ● CLINIC ●

VÝHODNÁ KÚPA - BALÍČKY

F&N Agro Slovensko

● MYSTIC

Fungicídy

COMMAND 36 CS ●

● NANDO 500 SC ● ROMBUS TRIO

DICOPUR D ●

● FURY 10 EW

DICOPUR M 750 ●

● KAISO SORBIE

Insekticídy

GRAMIN ● KYLEO ●

● FLORDIMEX T EXTRA ● SPODNAM DC

LENTIPUR 500 FW ●

● STABILAN 750 SL

OPTICA ●

● CLINIC® Regulátory rastu

PIKE® ●

● FURY 10 EW

QUIZ ●

...rýchly, dlhotrvajúci a bezpečný účinok proti dvojklíčnolistovým burinám

● PELLACOL

Ochrana lesa

F&N Agro Slovensko, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, Fax: 02/48 29 12 29, fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

F&N Agro Slovensko spol. s r.o. Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29 fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

75


Obsah KONTAKTY Adresa

INSEKTICÍDY 3

HERBICÍDY Accent 75 WG Aurora 40 WG Butoxone 400 Cetus Clinic Command 36 CS Dicopur D Dicopur M 750 Gramin Kyleo Lentipur 500 FW Optica Pike Quiz Zeagran 340 SE

NE Red 032 C

E 357 C

4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 32 34

FUNGICÍDY Cuproxat SC Gizmo 60 FS Mystic Nando 500 SC Rombus Trio

36 38 40 42 44

Fury 10 EW Kaiso Sorbie

48 50

REGULÁTORY RASTU Flordimex T Extra Stabilan 750 SL Spodnam DC OCHRANA LESA Clinic Fury 10 EW Pellacol

58 60 62

FÁZY PLODÍN Obilniny Repka olejka Zemiaky Cukrová repa

64 65 66 67

VÝHODNÁ KÚPA Balíčky

68

Kontakty

Slovensko, spol. s r.o. Vedenie firmy:

Manfred Weiser Generálny manažér pre Poľsko a SR konateľ

52 54 56

Ladislav Hubenák Obchod a marketing hubenak@fnagro.sk

Anna Škrovanová asistent predaja fnagro@fnagro.sk

Emil Krajči Obchod a marketing krajci@fnagro.sk

Tatiana Plchová manažér registrácií plchova@fnagro.sk

OBSAH, KONTAKTY

Katalóg prípravkov na ochranu rastlín


HERBICÍDY

Accent® 75 WG Postrekový selektívny herbicíd vo forme mikrogranulátu dispergovateľného vo vode na postemergentné ničenie pýru plazivého, ježatky kurej a jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici. Účinná látka:

750 g/kg nicosulfuron

Balenie:

275 g

Pôsobenie prípravku ACCENT® 75 WG je systémový herbicíd určený k postemergentným aplikáciám. Je ľahko prijímaný listami rastlín. Zastavuje delenie buniek v listoch a koreňoch citlivých burín krátko po aplikácii. Má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní. Príjem vody a živín citlivých burín je podstatne obmedzený už krátko po aplikácii, inhibícia rastu je zjavná už za 6 hodín po ošetrení, väčšina burín odumiera v priebehu 2-3 týždňov.

pichliača a po  vytvorení 3-5 listov burinných tráv, t.j. výške 15-20 cm. Najlepší účinok proti

Spektrum účinku: ACCENT® 75 WG v kukurici spoľahlivo ničí pýr plazivý, ježatku kuriu, dvojklíčnolistové buriny: kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, lipkavec, hluchavka purpurová, horčiaky, rumany, rumančeky, parumanček, hviezdica, peniažtek roľný, fialka roľná, zemedym lekársky a výdrol repky. ACCENT® 75 WG výrazne potláča pichliač. Menej citlivé buriny: mrlík biely.

Dávkovanie a aplikácia: ACCENT® 75 WG aplikujte postemergentne v kukurici optimálne v rastovej fáze druhého až šiesteho listu kukurice (BBCH 12-16) v dávke 80 g/ ha proti pýru plazivému, resp. minimálne 55 g/ha proti ježatke kurej a jednoročným dvojklíčnolistovým burinám, vždy v kombinácii so zmáčadlom Trend® 90 (0.1 %) na aktívne rastúce buriny vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín, vo fáze listovej ružice

4

ciroku halepskému, vzchádzajúceho z rizómov, sa dosiahne pri výške cca 30 cm. Množstvo postrekovej kvapaliny: 200-400 l vody/ha. Maximálny počet ošetrení v roku: 1 x 80 g/ha Dážď do 3 hodín po ošetrení môže redukovať výsledný účinok ošetrenia.


ACCENT® 75 WG 55 - 80 g/ha + ZEAGRAN 340 SE 1,6 - 2 l/ha Ideálna kombinácia troch účinných látok, ktoré sa vzájomne dopĺňajú ako v spôsobe, tak aj v spektre účinku.

Zeagran Pack Accent 75 WG 550 g + Zeagran 340 SE 20 l ACCENT®/Trend® sú ochranné resp. registrované ochranné známky E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

Zeagran 340 SE 1,6 l + Accent 75 WG 55 g

Zeagran 340 SE 2 l + Accent 75 WG 80 g

5

HERBICÍDY

Odporúčaná kombinácia:


HERBICÍDY

Aurora 40 WG Aurora 40 WG je postemergentný kontaktný herbicíd do pšenice, jačmeňa, raže a  tritikale. Aurora 40 WG má vynikajúci účinok najmä na lipkavec obyčajný, veroniky, hluchavky a ľuľok a veľmi dobrý účinok na fialky. Vzhľadom na tieto vlastnosti je určená najmä do kombinácií s herbicídmi ako proti jednoklíčnolistovým, tak aj proti dvojklíčnolistovým burinám. Samostatne ju možno použiť iba vtedy, ak chceme likvidovať lipkavec a veroniku brečtanolistú alebo fialky v citlivej fázi (4-6 listov). Účinná látka:

400 g/kg carfentrazone-ethyl

Balenie:

1400 g, 750 g, 400 g

Pôsobenie prípravku

Dávkovanie a aplikácia

Carfentrazone-ethyl má veľmi rýchly kontaktný účinok na citlivé buriny, ktoré odumierajú v priebehu 5-7 dní po aplikácii. Účinkuje aj pri nízkych teplotách okolo + 5°C, čo umožňuje skorú jarnú, prípadne jesennú aplikáciu. Dážď 1 hodinu po aplikácii už neznižuje účinnosť herbicídu. Rýchly rozklad carfentrazonu v pôde a rastlinách umožňuje výsev následných plodín bez obme­dzení. Taktiež bez obmedzenia je aj použitie v PHO.

40-50 g/ha Vyššia dávka je určená na buriny v pokročilejšej rastovej fáze alebo je vhodná pri ich kalamitnom výskyte. Pre dobrú účinnosť je treba zabezpečiť kvalitné pokrytie burín ­postrekovou tekutinou. Odporúčame dávku 300 l postrekovej tekutiny na 1  hektár. Je možný jesenný i  jarný postrek. Včasná aplikácia odstráni skôr konkurenciu burín a tým je vyšší pozitívny vplyv na vývin obilnín. Jesenná aplikácia je vhodná do skoro siatych ozimín. Jarná aplikácia je možná aj veľmi skoro na jar. V každom prípade herbicíd apliku­jeme v čase, kedy je väčšina rastlín lipkavca vzídená a je aspoň vo fázi 2-3 praslenov. Z  hľadiska vegetačnej fázy obilnín je aplikácia ohraničená fázami BBCH 13-29, t.j. od 3. listu do konca odnožovania.

Spektrum účinku

Spoľahlivo účinkuje na: lipkavec obyčajný, veroniky, hluchavku purpurovú, úhorník liečivý, peniažtek roľný, kolenec roľný, mrlík biely, kapsičku pastiersku, výdrv repky. Dobre účinkuje na: parumanček nevoňavý, láskavce, hviezdicu prostrednú, viky, horčiaky. Odolné buriny: rumany, rumanček kamilkový, mak vlčí, vytrvalé buriny.

6

Kombinácie Aurora 40 WG je výborný partner do kombinácií, kde posilňuje účinnosť na lipkavec, veroniky, hluchavky a rad ďalších dvojklíčnolistových burín.


Plodina

Škodlivý činiteľ dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

Pšenica ozimná, jačmeň jarný

Pšenica ozimná, jačmeň jarný, kukurica

odolné dvojklíčno­lis­to­vé buriny, lipkavec odolné dvojklíčno­listo­vé buriny, pichliač dvojklíčnolistové buriny, pichliač

Dávkovanie (g/ha)

Ochr. doba

50 g

AT

50 g + (7 g)

Poznámka

50 g + (30 g) 50 g + (20 g) 50 g + (1 l)

AT

(TM) Glean 75 WG Logran 75 WG (TM) PIKE (TM) Granstar 75 WG (TM) Dicopur M 750

40 - 50 g + 1 l

AT

(TM) Desormone Liquid 60 SL

Niektoré odporúčané kombinácie Pšenica ozimná, postemergentné aplikácie Aurora 40 WG 40 - 50 g + + + + + + + + + +

21,3 g Balance 1 - 1,5 l Bromotril 25 SC 1 l Buctril M 0,3 l Cliophar 300 SL, Lontrel 300 1 l Desormone Liquid 60 SL 0,5 l Esteron 20 - 30 g Grodyl 75 WG 30 - 40 g Harmony Extra 150 - 200 g Husar 200 g Sekator

+ + + + + + + + +

60 g Chisel 75 WG 0,075 - 0,1 Kantor 1,5 - 3 l Lentipur 500 FW 150 - 180 g Lintur 70 WG 10 - 13 g Monitor 75 WG 0,6 l Mustang 1 l Optica 1,5 - 2 l prípravky na báze izoproturonu 1 l Puma Extra

Jačmeň jarný, postemergentné aplikácie Aurora 40 WG 40 - 50 g + 0,25 - 0,3 Cliophar 300 SL Lontrel 300 + 15 - 20 g Grodyl 75 WG + 0,075 - 0,08 Kantor

+ + + +

120 - 150 g Lintur 75 WG 0,5 l Mustang 1 l Optica 200 - 250 g Sekator

Odporúčaná kombinácia AURORA 40 WG + PIKE

4 dni po aplikácii

10 dní po aplikácii

40 + 30 g

16 dní po aplikácii

7

HERBICÍDY

Registrované použitie


HERBICÍDY

Butoxone 400 Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, na ničenie dvojklíčnolistových burín v hrachu a peluške. Účinná látka:

400 g/l MCPB (vo forme sodnej soli 438,5 g/l)

Balenie:

20 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku Prípravok Butoxone 400 je selektívny rastový herbicíd určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín v hrachu a peluške. Účinná látka MCPB patrí do skupiny karboxylových kyselín a pôsobí ako syntetický auxin. Prípravok má systémový účinok narušuje delenie, rast a diferenciáciu buniek. Dôsledkom je deformácia listov, stoniek a uhynutie zasiahnutej buriny. Účinná látka preniká do rastliny predovšetkým cez listy a stonky. Prúdením rastlinných štiav je následne rozvádzaná až ku koreňom a ničí tým aj trváce buriny.

8

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, iskerníky, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, výmrv repky, horčica roľná, Stredne citlivé buriny: pichliač roľný, štiavce, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, láskavce, konopnice, hviezdica prostredná, fialka roľná Odolné buriny: rumančeky, rumany, loboda konáristá, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, stavikrv vtáčí, zemedym lekársky, hluchavka objímavá, veroniky.


Plodina hrach, peluška

Škodlivý činiteľ

Dávka na ha

Ochr. doba

3l

AT

dvojklíčnolistové buriny

HERBICÍDY

Registrované použitie Poznámka

Odporúčaná dávka vody 200-400 l.ha-1. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu

Spôsob použitia:

Hrach siaty – prípravok aplikujte vo fáze od 3 do 6 listov (BBCH 13-16) t.j. do výšky hrachu asi 5-15 cm. Neskorá aplikácia by mohla viesť k zníženiu úrody. Pichliač roľný je najcitlivejší vo fáze listovej ružice. Jednoročné dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie v štádiu 1-3 pravých listov. Trváce dvojklíčnolistové buriny by sa mali

Mrlík biely

striekať v čase plného rastu, keď sa začínajú tvoriť zárodky kvetu. Prípravok je rastový herbicíd, a preto je vhodné ho aplikovať pri teplotách nad +10°C (pri nižších teplotách dochádza k znižovaniu účinku). Ošetrujte len zdravé a mechanicky nepoškodené porasty, najlepšie za bezvetria a v čase, keď nehrozia mrazy, neprší a ani sa neočakáva v nasledujúcich štyroch hodinách dážď. Neaplikujte v období sucha.

Pichliač roľný

9


HERBICÍDY

Cetus

NOVIN

®

Pripra

vovaná

KA

regist

rácia

Postrekový selektívny herbicíd vo forme ZC t.j. zmes kvapalného suspenzného koncentrátu a suspenzie kapsúl, pre riedenie vodou, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v zemiakoch a sóji. Účinná látka:

60 g/l Clomazone, 233 g/l Metribuzin,

Balenie:

1 L HDPE fľaša, 5 L a 10 L HDPE kanistre

Pôsobenie prípravku Prípravok je dvojzložkový selektívny herbicíd na zabezpečenie kontroly jednoročných dvojklíčnolistových burín a niektorých jednoročných tráv. Účinná látka metribuzin zo skupiny triazinonov (HRAC group C1) pôsobí ako inhibítor fotosystému II (PSII). Účinná látka clomazone zo skupiny izoxazolidinonov (HRAC group F3) pôsobí ako inhibítor biosyntézy karotenoidov. Príznaky pôsobenia sa prejavujú v priebehu niekoľkých dní po aplikácii žltnutím, vybielením listovej plochy a postupným úhynom burín. Rastliny prijímajú prípravok ako koreňmi, tak aj listami. Dĺžka reziduálneho účinku trvá až 3-4 mesiace a závisí od použitej dávky, druhu pôdy a zrážok.

10

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: mrlíky (biely, hybridný), fialka roľná, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, ježatka kuria, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), veroniky (perzská roľná), vesnovka obyčajná, stavikrv vtáčí, mlieč zelinný, kapsička pastierska, reďkev ohnicová, láskavce (ohnutý, štiavolistý), horčica roľná, hluchavky (purpurová, objímavá) Stredne citlivé buriny: žltnica maloúborová, výmrv repky Odolné buriny: pichliač roľný


Škodlivý činiteľ

Dávka na ha

Ochr. doba

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

1,5 l

AT

Plodina zemiaky

HERBICÍDY

Navrhované použitia Poznámka

Odporúčaná dávka vody 200-400 l.ha-1. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu Prípravok nie je vhodné používať na extrémne ľahkých pôdach.

Spôsob použitia:

Zemiaky – ošetrujte v dávke 1,5 l.ha-1 po slepej preorávke , najneskôr však 3 dni pred vzídením zemiakov, nikdy nie po vzídení. Po postreku je možné robiť z kultivačných prác len oborávku tesne pred uzavretím porastu. Iné kultivačné postupy môžu znížiť herbicídnu účinnosť. Pri

Mrlík biely

pestovaní zemiakov v riadkoch zbavených kamenia, aplikujte prípravok preemergentne, najneskôr do vzchádzania burín. (*) Pripravovaná registrácia (aj do sóje).

Parumanček nevoňavý

11


HERBICÍDY

Clinic® Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie vytrvalých i  jednoročných burín na ornej pôde, v  ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospodárskej pôde.

Účinná látka:

Glyphosate IPA 480 g/l, (glyphosate 360 g/l)

Balenie:

l HDPE fľaša, 20 l HDPE kanister, 220 l /225 l HDPE sud, 640 l HDPE kontajner (jumbo), kovový rám

Pôsobenie prípravku Clinic® je neselektívny listový herbicíd so systemickým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín.

zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok, to neplatí pre TM so SPODNAMom! Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku. Vždy zamedziť zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín, či už priamym postre­ kom alebo úletom postrekovej hmly! Priamy postrek a prípadný úlet postre­kovej hmly nesmú zasiahnuť susedné plodiny a ostatné necieľové rastliny!

Spôsob použitia Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko zakorenených burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď rastliny sú v plnom raste. V závislosti na klimatických podmienkach sa plný účinok prejaví počas 10-14 dní. Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa

12

Po aplikácii Clinicu


Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka na ha (l)

Ochr. doba

obilniny (predzberová aplikácia)

pýr a iné trváce buriny prerastené buri­ny, obmedze­nie predzbero­­vých a zberových strát

3 3 + (1,25)

14 AT

kukurica, zemiak, sója

trváce buriny, pýr

2 - 2,5

AT

repa cukrová, repa kŕmna, zemiak

prerastené buriny

2 (33 - 50 %)

30

knôtový rám

repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica

prerastené buriny

3-4

14

uľahčenie zberu, len pozemný postrek

repka ozimná (predzebrová aplikácia)

prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát

3 + (0,3)

AT

(TM) Spodnam DC

lúky a pasienky

obnova TTP

3-6

21

ľan (predzberová aplikácia)

pýr a iné trváce buriny

3-4

10

tabak - výsadba

zárazovec konáristý

0,1 + (0,1 - 0,15)

AT

jadroviny, kôstkoviny, vinič

turanec kanadský pýr, pichliače, mlieče pupenec

2 3 6

AT

jahoda

prerastené buriny

2 (33 - 50 %)

AT

orná pôda, strnisko

pýr a iné trváce buriny

3

AT

zavlažovacie a odvodňovacie kanále

nežiaduce dreviny, pobrežné buriny

5

AT

nepoľnohospo-dárska pôda

nežiaduca vegetácia, boľševník krídlatka

3-5 5-9

AT

železnice

nežiaduca vegetácia

Poznámka

TM Spodnam DC

DA

knôtový rám

5-9

AT

lesné hospod. príprava nežiaduca vegetácia, plôch pred výsevom a jednoročné a trváce buriny výsadbou

3-5

AT

lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny

nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny

3-5

AT

medziriadková aplikácia, ochranné kryty

celoploš. ošetr. smreka, borovice a jedle

nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny

3-5

AT

pred pučaním, po vyzretí letorastov

13

HERBICÍDY

Registrované použitie


HERBICÍDY

Command 36 CS Preemergentný pôdny systemicky pôsobiaci herbicíd proti dvojklíč­nolistovým burinám a niektorým jednoročným trávam v repke, zemiakoch, hrachu a sóji. Command 36 CS je kvalitatívne nový prípravok, ktorý podstatne lepšie vyhovuje súčasným požiadavkám kladeným na prípravky na ochranu rastlín, t.j. najmä obmedzenia vplyvu na životné prostredie. Zásadnou zmenou je nová formulácia CS (suspenzia kapsulí), ktorá nahrádza pôvodnú formuláciu EC (emulg. koncentrát).

Účinná látka:

Clomazone 360 g/l

Balenie:

2 l HDPE kanister

CS vďaka novej unikátnej formulácii možno používať v dávkach, ktoré zabezpečujú aplikáciu vyššieho množstva účinnej látky na ha v porovnaní s pôvodnou formuláciou a registráciou prípravku. Následkom toho je rozšírené spektrum účinnosti na buriny, t.j. pri vyšších dávkach účinnej látky (vhodných najmä na ťažších pôdach) sa významne zvyšuje účinnosť na citlivé buriny.

Komplexné ošetrenie repky Command 36 CS je ideálny pre ošetrenie repky v týchto tank-mix kombináciách: Quiz, Devrinol 45 F, Teridox 500 EC. Tieto tank-mixy riešia komplexne problém dvojklíč­no­lis­tových burín, ako aj jednoročných tráv. Command 36 CS pôsobí o.i. tiež na tieto citlivé buriny: lipkavec obyčajný, mrlíky, hviez­di­cu pro­stred­ nú, hluchavku purpurovú, kapsičku pas­tiersku, peniažtek roľný, tetuchu koziu, starček, stavikrvy.

Command Komplet:

Command 36 CS + Quiz - špičková kombinácia Tank-mix kombinácia Command 36 CS (0,15 - 0,25 l/ha) + Quiz (1-1,2 l/ha) zabezpečuje

14

dokonalú účin­nosť pri výbornej selektivite. Pri preemergentnej aplikácii nehrozí problém oneskorenej aplikácie, ako je tomu pri postemergentných produktoch, vyhnete sa prob­lému prerastajúcich burín. Spektrum účinnosti uvedenej kombinácie Vás zbaví prob­ lémov s týmito burinami: rumany a rumančeky, lipkavec, veroniky, hviezdica, kapsička pastierska, peniažtek, konopnica, lobody, mrlíky, žltnica, huľavník, stoklas, lipnica, psiarka a i. Okrem toho sú výrazne potlačené aj ďalšie buriny, ako nevädza, mak vlčí, mätonohy a i. Naviac, pri zvýšených dávkach Commandu 36 CS dochádza k zbrzdeniu vzchádzania výdrvu, čo Vám umožní aplikovať graminicídy až vtedy, keď je výdrv úplne vzídený.

Prednosti novej CS formulácie • Selektivita ku kultúrnym plodinám - CS formulácia zabezpečuje postupné uvoľňovanie účinnej látky, zároveň táto formulácia vykazuje zvýšenú selektivitu voči kultúrnym plodinám. • Rozšírená registrácia - nová formulácia umožnila registráciu Commandu 36 CS do ďalších plodín (sója, tabak). • Redukcia volatility - CS formulácia zabraňuje


Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávkovanie na ha

Ochr. doba

0,2–0,25

AT

HERBICÍDY

Registrované použitie Poznámka

hrach, repka ozimná, repka jarná, zemiak, sója

lipkavec

zemiak

dvojklíčnolistové, lipkavec

0,2–0,25 + (1kg) 0,2–0,25 + (1,5–2l)

AT AT

(TM) Sencor 70 WG/ WP (TM) Afalon 45 SC

hrach

dvojklíčnolistové, a jednoročné trávy, lipkavec

0,2 - 0,25 + (3,3 l) 0,2 - 0,25 + (1,4 l) 0,2 - 0,25 + (0,3 kg) 0,2 - 0,25 + (1,5 l)

AT AT AT AT

(TM) (TM) (TM) (TM)

0,2 - 0,25 l + (1,2 - 1,5 l)

AT

(TM) Butisan 400 SC

0,2 - 0,25 l + (1 - 1,2 l)

AT

(TM) Sultan 50 SC

repka ozimná, repka jarná

dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec

sója

dvojklíčnolistové, a jednoročné trávy

tabak

dvojklíčnolistové, lipkavec

Stomp 330 E Dual Gold 960 EC Sencor 70 WG/WP Afalon 45 SC

0,2 - 0,25 l + (2 l)

AT

Teridox 500 EC

0,2 - 0,25 l + (1,5 l)

AT

(NA) Butisan 400 SC

0,2 – 0,25 l + (1 – 1,2 l)

AT

(TM) Quiz

0,2 - 0,25 + (1 - 1,4 l)

AT

(TM) Dual Gold 960 EC

1l 1,2 - 1,5 l

Dávkovanie na ha

Ochr. doba

0,2 – 0,25

AT

pásovo (1) výsev (3)

Minoritná registrácia Plodina mak siaty

Škodlivý činiteľ dvojklíčnolistové, lipkavec

prchavosti účinnej látky clomazone, t.j. odstraňuje prchavosť pôvodnej formulácie. • Absencia organických rozpúšťadiel - CS for­ mulácia odstraňuje zásadný negatívny vplyv „klasických” kvapalných formulácií, ktoré boli väčšinou založené na organických rozpúšťad­ lách, nevhodných z hľadiska ochrany život. prostredia. • Dlhšie reziduálne pôsobenie vďaka novej formulácii CS

Poznámka

Výhody a nevýhody rôznych ter­mí­nov aplikácie herbicídov v repke Pred sejbou so zapravením • nutné zapracovanie prípravkov do pôdy • citlivosť účinných látok na svetlo (trifluralin) • problémy s náhradnými plodinami Preemergentne • jednoduchosť aplikácie • nové formulácie zabezpečujú účinnosť aj za sucha • bezproblémová sejba náhradných plodín Postemergentne • obmedzené aplikačné „okno“ • nebezpečie prerastených burín

15


HERBICÍDY

Dicopur D Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu, riediteľný vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka:

500g/l 2,4 D-DMA soľ

Balenie:

10 l

Pôsobenie prípravku Dicopur D pôsobí ako rastový herbicíd najmä na mladé rastliny v počiatočných fázach rastu. Účinnosť prípravku je podporovaná vyššou teplo­ tou a slnečným žiarením, nepriaznivo ovplyvňo­va­ ná nižšou teplotou (chladným počasím), suchom, zlou výživou rastlín a znížením slnečného žiarenia.

Aplikácia Aplikujte v období od 15-20 cm výšky kukurice, ktorá má asi 4 listy. Prípravok nepoužívajte za vyšších teplôt ako 25 °C, v chladnom počasí pôsobí prípravok pomalšie. Z dôvodu dosiahnutia optimálnej účinnosti na buriny nesmie najmenej 6 hodín po postreku pršať. Za priaznivých vegetačných podmienok sa prvý účinok Dicopuru D prejaví po 12-24 hodinách po postreku. Neaplikujte v prípade nebezpečenstva nočných mrazíkov, silného vetra, neošetrujte zoslabené porasty.

Spektrum účinnosti

Dicopur D spoľahlivo účinkuje na: kapsičku pastiersku, pichliač roľný,

16

mrlíky,

pupenec roľný, hluchavky, mak vlčí, iskerníky, reďkev ohnicovú, štiavce, horčicu roľnú, peniažtek roľný, ivu voškovníkovitú. Menej citlivé voči Dicopuru D sú: láskavce, durman obyčajný, konopnica napuchnutá, pakosty, nezábudka roľná, fialky. Dicopur D nedostatočne ničí: hlaváčik letný, zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, rumančeky, stavikrvy, veroniky.


Plodina kukurica

Škodlivý činiteľ

Dávkovanie na ha

dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny

1,1 – 1,3l

Poznámka 400–500 l vody na ha

Ďalšie možné kombinácie

DICOPUR D 1,1 + AURORA 40 WG 50 g DICOPUR D 1,1 + ZEAGRAN 340 SE 1,6-2,0 l

Kukurica pred použitím DICOPURU D

Zeagran 340 SE + DICOPUR D

Kukurica 12 dní po použití DICOPURU D

Zeagran 340 SE + DICOPUR D

17

HERBICÍDY

Registrované použitie


HERBICÍDY

Dicopur M 750 Postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu a s podsevom ďateliny lúčnej, na lúkach a pasienkoch, v semených porastoch tráv, v ovocných sadoch, vo vinohradoch, chmeli, kukurici, ďateline lúčnej a na železniciach.

Účinná látka:

750 g/l MCPA

Balenie:

11 l, 10 l

Pôsobenie prípravku Dicopur M 750 má systémový účinok. Do rastliny preniká cez listy a pri prúdení rastlinných štiav sa dostane do pletív. Nepriaznivo ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov a stoniek, až nakoniec rastlina hynie.

Spektrum účinnosti

Citlivé dvojklíčnolistové buriny na MCPA: kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný, pupenec roľný, iskerníky, reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná, peniažtek roľný. Stredne citlivé buriny: láskavce, chryzantémovka siatinová, konopnica poľná, nezábudka roľná, mak vlčí, veroniky. Odolné buriny: zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, pakosty, hluchavky, rumančeky, stavikrvy, fialka roľná.

Metodické pokyny

Obilniny Dicopur M 750 aplikujte v obilninách bez podsevu

18

v dobe plného odnožovania až po začiatok stĺpkovania. Na rozšírenie herbicídnej účinnosti ho možno miešať s inými herbicídmi. Tiež je možné ho miešať s DAM 390 a CCC, čím sa zvyšuje jeho biologická účinnosť proti burinám. V obilninách s podsevom ďateliny lúčnej Dico­ pur M 750 aplikujte v dobe, kedy má ďatelina vyvinuté 2 trojlístky. V tritikale Dicopur M 750 aplikujte od vývinu 4. lis­tu do konca odnožovania, nekombinujte s DAM 390. Ošetrujte len zdravé a nepoškodené porasty, pri teplotách nad 10°C. Lúky a pasienky Proti iskerníku prudkému na jar pri jeho výške 15 cm až do fázy pupeňov. Semenné porasty tráv Aplikujte pri výške porastu 25-30 cm. Ďatelina lúčna Proti dvojklíčnolistovým burinám a parumančeku nevoňavému aplikujte na jar, alebo po kosbe na  vzídené buriny. Buriny môžu mať najviac 4 pravé listy. Použitie len v úžitkových porastoch. Aplikáciu pri silnom slnečnom svite a teplotách nad 23°C neodporúčame.


19 HERBICテ好Y


HERBICÍDY Pupenec roľný

Pichliač

Registrované použitie Plodina jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

20

Škodlivý činiteľ

Dávka na ha (l)

Ochr. doba

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,7 l + (20 - 30 g)

AT

(TM) Grodyl 75 WG

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,9 - 1 l + (0,6 - 0,8 l)

AT

(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC

dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany

0,7 l + (1,6 l)

AT

(TM) Basagran 600

odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač

0,7 l + (0,3 l)

AT

(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL

Poznámka


HERBICÍDY

Registrované použitie Dávka na ha (l)

Ochr. doba

dvojklíčnolistové buriny

0,7 - 0,9 l + (5-7 g)

AT

(TM) Glean 75 WG

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,7 l + (20 g)

AT

(TM) Granstar 75 WG TRIMMER 75 WG

odolné dvojklíčnolistové buriny

0,7 - 0,9 l + (26 g)

AT

(TM) Logran 20 WG

jačmeň jarný

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,7 l + (15-20 g)

AT

(TM) Grodyl 75 WG

jačmeň jarný, pšenica ozimná

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač

1 l + (50 g)

AT

TM) Aurora 40WG

jačmeň ozimný, pše­­nica ozimná, raž

citlivé dvojklíčnolistové buriny

1l

AT

jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná

citlivé dvojklíčnolistové buriny

0,7 l

AT

tritikale

citlivé dvojklíčnolist. buriny

0,7 l

AT

dvojklíčnolistové buriny

0,7 l

AT

dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany

0,7 l + (1,6 l )

AT

dvojklíčnolistové buriny

1,8 - 2 l

28 dní

odolné dvojklíčnolistové buriny

0,5 l + (1 l)

28 dní

dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček

0,3 l + (1,6-2,4 l)

AT

dvojklíčnolistové buriny

0,7 - 1 l

60

1 l + ( 0,8 l)

60

(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC

0,7 l + ( 0,5 l)

60

(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL

Plodina jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, raž, pšenica ozimná, tritikale jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

obilniny s podsevom ďateliny

lúky a pasienky

ďatelina lúčna

trávy - semenné porasty

Škodlivý činiteľ

odolné dvojklíčnolistové buriny

Poznámka

(TM) Basagran 600

(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC (TM) Basagran 600

21


HERBICÍDY

Gramin Postrekový herbicídny selektívny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

Účinná látka:

50 g/l D - (+) quizalofop-ethyl

Balenie:

1 l, 5 l HDPE (fľaše, kanistre)

Pôsobenie prípravku Granin je systémový herbicíd, ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Gramin vysoko selektívny graminicíd určený na ničenie širokého spektra jedno­roč­ ných a trvácich trávovitých burín v širokolisto­ vých kultúrach. Účinok sa prejaví po 7-14 dňoch, v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní. Prípravok už obsahuje zmáčadlo, preto nie je potrebné pridávať ďalšie. Odporúčaná dávka vody je 200 – 500 l. Za podmienok sucha a vysokých teplôt a pri veľkej biomase odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody. Citlivé buriny: moháre, cirok alepský, ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, metlička obyčajná, ovos hluchý, prstnatec obyčajný, prstovka krvavá, psiarka roľná, pýr plazivý, výmrv obilnín.

22

Prípravok sa nesmie miešať s prípravkami: 1. na báze fenoxykyselín (úč. l. MCPA, 2,4-D, dicamba,…), 2. s úč. l. bentazon, 3. so síranom amónnym!!!


HERBICÍDY

Registrované použitie Škodlivý činiteľ

Dávkovanie na ha

Ochr. doba

jednoročné trávy pýr pýr

1-1,5 l 2,5-3 l 1,5 l - (2x)

AT AT AT

DA

T1: (1 l) T2: 0,75 l + (1,25 l) T3: 0,75 l + (1,5 l)

AT

(TM) Betanal Expert, DA

T1: (1 l) T2: (1,25 l) T3: 1-1,5 l + (1,5 l)

AT

(TM) Betanal Expert, DA

0,75 l 1-1,5 l

AT AT

skorá jeseň

2l 2,5-3 l

AT AT

na jar na jeseň

zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, jednoročné trávy ďatelina (lúčna, plazivá, purpurová), jadroviny, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda

1 - 1,5 l

AT

kapustová zelenina, rajčiak, paprika

jednoročné trávy

1 - 1,5 l

AT

výsev, výsadba

mrkva, petržlen, cibuľa

jednoročné trávy

semenné porasty

Plodina

repa cukrová, repa kŕmna

repka ozimná

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

výmrv obilnín jednoročné trávy a výmrv obilnín pýr pýr

Poznámka

1 - 1,5 l

AT

zemiak, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa pýr zo sadzačky, lucerna, ďatelina (lúčna, plazivá, purpurová), ľadenec, jahoda

2,5 - 3 l

AT

paprika, rajčiak

pýr

2,5 - 3 l

AT

výsev, výsadba

lucerna

pýr

2,5 - 3 l

AT

semenné porasty

mrkva, petržlen, cibuľa

pýr

3-4l

AT

semenné porasty

jadroviny, kôstkoviny, vinič

pýr

3-4l

AT

trávy - semenné porasty (kostrava červená)

trávovité buriny

1l

AT

23


HERBICÍDY

NOVIN

KA

Kyleo

®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určeného na reguláciu jednoročných a trvácich burín na poľnohospodárskej pôde, nepoľnohospodárskej pôde a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatých plochách.

Účinná látka:

glyphosate 240 g/l, 2,4 D 160 g/l

Balenie:

20 l HDPE kanister, 640 l HDPE kontajner (jumbo), kovový rám

Pôsobenie prípravku Kyleo je neselektívny postemergentný listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semena. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa prejavia príznaky účinku.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny psiarka roľná, mlieč roľný, drchnička roľná, peniažtek roľný, ruman roľný, horčica roľná, kolenec roľný, kamienkovec roľný, nezábudka roľná, pupenec roľný, láskavce, výmrv obilnín, výmrv repky, bažanka ročná, kostihoj lekársky, turanec kanadský, úhorník liečivý, mohár zelený, veroniky, zemedym lekársky, prstovka krvavá, horčiak obyčajný, ovos hluchý, mrlíky, reďkev ohnicová, kapsička pastierska, konopnice, ježatka kuria, mak vlčí, lipkavec obyčajný, mlieč zelinný, nevädza poľná, starček obyčajný, púpava lekárska, slez nebadaný, lobody, ľuľky, vesnovka obyčajná, portulaka, pýr plazivý, lírovka obyčajná, bocianik rozpukovitý, durman obyčajný, pakosty, hluchavky, stoklasy, stavikrvy, hviezdica prostredná, skorocely, viky, pohákovec ovíjavý, metlička obyčajná, mliečniky, povoja plotná, bodliak, pichliač. Stredne citlivé buriny nátržník husí, iskerníky, podbeľ liečivý, tetucha kozia, prstnatec obyčajný, kukučina ďatelinová, mrkva obyčajná, rebríček obyčajný, cesnak poľný Odolné buriny mäta roľná, pŕhľava dvojdomá, lucerna

24


Škodlivý činiteľ

Dávka na ha

Ochranná doba (dni)

poľnohospodárska pôda

jednoročné a trváce buriny

5l

-

lúky a pasienky

obnova TTP

5l

-

obilniny, kukurica, cirok

jednoročné a trváce buriny

5l

-

jadroviny

jednoročné a trváce buriny

5l

30 dní

nepoľnohospodárska pôda, železnice

jednoročné a trváce buriny

5l

-

okrasné rastliny

jednoročné a trváce buriny

5l

-

Plodina

POKYNY PRE APLIKÁCIU Odporúčané množstvo vody: 100 – 500 l.ha-1, max. počet aplikácií 1 x ročne. Aplikujte na dvojklíčnolistové buriny do rastovej fázy 6 - 8 listov resp., e do konca odnožovania tráv. Trváce druhy by nemali byť zakryté inými burinami. Prípravok aplikujte pri teplotách +8 až +25°C. Poľnohospodárska pôda (strnisko, úvrate) Aplikujte po zbere, pred spracovaním pôdy a pred sejbou alebo výsadbou následných plodín (príprava pôdy pre výsev poľnohospodárskych plodín). Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii. Lúky a pasienky Kontrola rastu kultúrnych rastlín a burín na hospodársky nevyužívaných plochách. Pri tomto spôsobe ošetrenia lúk a pasienkov je potrebné porasty kosiť aspoň 1 krát ročne. Obilniny, kukurica, cirok Aplikujte pred sejbou, siať možno až v dobe keď sa prejavia príznaky účinku.

HERBICÍDY

Registrované použitie Poznámky strnisko, úvrate

chodníky, námestia okrem drevín

Jadroviny Aplikujte len vo výsadbách starších ako 3 roky počas celého vegetačného obdobia, buriny v plnom raste max. 20 cm vysoké a trváce druhy by nemali byť zakryté inými burinami. Aplikujte na list opatrne nízkym tlakom tak, aby neboli zasiahnuté žiadne zelené časti ovocných stromov. Nepoľnohospodárska pôda Ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, priemyselné a podnikateľské zóny, železnice – aplikujte v období plného rastu jednoročných a trvácich burín - zvyčajne je to od polovice apríla do konca augusta, najneskôr od začiatku tvorby kvetu do odkvitnutia (BBCH 60-69) aby ste zabránili vzniku klíčivých semien. Ošetrované buriny majú byť vysoké max. 20 cm a trváce druhy by nemali byť zakryté inými burinami. Okrasné rastliny (chodníky a námestia) Aplikujte počas vegetačného obdobia, ošetrované buriny majú byť vysoké max. 20 cm a trváce druhy by nemali byť zakryté inými burinami, v žiadnom prípade nemožno zasiahnuť okrasné rastliny a dreviny.

25


HERBICÍDY

Lentipur 500 FW Selektívny herbicíd určený na ničenie metličky obyčajnej, psiarky roľnej a dvojklíčnolistových burín v ozimnej pšenici, ozimnej raži, ozimnom jačmeni a tritikale bez podsevu.

Účinná látka:

500g/l chlortoluron

Balenie:

10 l

Pôsobenie prípravku Lentipur 500 FW je prijímaný koreňmi a listami citlivých burín. V citlivých rastlinách blokuje fotosyntézu. Lentipur 500 FW môže byť aplikovaný preemergentne aj postemergentne. V prípade preemergentnej aplikácie je herbicídna účinnosť priaznivo ovplyvňovaná zrážkami po aplikácii, dostatočnou pôdnou vlhkosťou a dobre priprave­ným pozemkom bez hrúd. Vysoký obsah orga­nickej hmoty alebo ílovitých častíc a zvlášť veľká hrudovitosť pri preemergentnej aj post­emer­gentnej aplikácii môžu znížiť účinnosť prípravku.

Spektrum účinnosti

Citlivé - jednoklíčnolistové buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná, lipnica ročná. - dvojklíčnolistové buriny: láskavec ohnutý, ruman roľný, mrlík biely, rumančeky, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, hluchavky, stavikrvy, kolenec roľný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný. Lentipur 500 FW aplikujte v obilninách na jeseň preemergentne alebo postemergentne (od plného vývinu 3 listov obilniny) príp. postemergentne na jar (do konca odnožovania obilniny). Pri

26

postemergentnej aplikácii dávku prípravku voľte podľa rastovej fázy metličky obyčajnej nasledovne: Pri rastovej fáze metličky obyčajnej viac ako 6 listov dochádza k zníženiu účinku. Kombinácie Lentipuru 500 FW s prípravkami na báze MCPP (napr. Aurora Super) aplikujte len na jar od 4.listu obilniny. Kombináciu Lentipuru so Stompom 330 E aplikujte na jeseň preemer­gentne. Pri aplikácii je nevyhnutná dobrá príprava pôdy, ktorá zaistí drobnohrudkovitú štruktúru povrchovej vrstvy pôdy. Túto kombináciu neodporúčame použiť na ťažkých, vlhkých pôdach. V odrodách ozimnej pšenice VEGA, TORYSA, LIVIA, SPARTA odporúčame použiť spodnú hra-nicu dávky Lentipuru 500 FW.

Kombinácie

Lentipur 500 FW je vhodné na jeseň kombinovať so sulfonylmočovinami, prípadne niektorými herbicídmi zo skupiny kontaktných herbicídov. Na jar sú najvhodnejšie tankmixy s carfentrazonom, amidosulfuronom a fluroxypyrom. Vývojová fáza metličky obyčajnej

Dávka prípravku l/ha

1-2 listy 3-5 listov viac ako 5 listov

1,5 2 2,5 - 3


Plodina

Škodlivý činiteľ Metlička

Pšenica ozimná

Jačmeň ozimný, raž Jačmeň ozimný Pšenica ozimná Jačmeň ozimný raž, tritikale Jačmeň ozimný raž, tritikale Tritikale

Metlička, Dvojklíčnolistové buriny, Lipkavec Metlička Metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny Metlička, dvojklíčnolis­ tové buriny, lipkavec Metlička, dvojklíčnolistové buriny Metlička

Dávka na ha

Ochr. doba

1,5 - 3 l

AT

1,5 l + (3 - 4 l )

AT

1,5 l + (15 g)

AT

1,5 - 3 l 1,5 - 3 l + (0,75 - 1 l)

AT

Poznámka jeseň (TM ) Stomp 330 EC (TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG

AT

(TM) Optica

1,5 l + (15 g)

AT

(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG

1,5 l + (3-4 l)

AT

(TM) Stomp 330 EC

1,5 - 2 l

AT

Minoritné použitie Plodina mak siaty

Škodlivý činiteľ buriny

LENTIPUR 500 FW

Dávka na ha

Ochr. doba

1,2 - 1,3 l 1,2 - 2,4 l

AT AT

Poznámka PRE POST

Niektoré ďalšie možné kombinácie Jeseň Lentipur 500 FW + Aurora 40 WG + Glean 75 WG/Logran 75 WG

1,5 - 2 l/ha 2 10 g/ha

Jar Lentipur 500 FW + Aurora 40 WG + Aurora Super + Grodyl 75 WG + Starane 250 EC Pred aplikáciou

1,5 - 2 l/ha 40 - 50 g/ha 1 kg/ha 20 - 25 g/ha 0,5 - 0,6 l/ha

Kombinované ošetrenie Jeseň/jar

O 2 mesiace

Lentipur 500 FW Aurora Super Lentipur 500 FW Aurora 40 WG Lentipur 500 FW Glean 75 WG/Logran 75 WG

1,5 - 2 l/ha 1 kg/ha 1,5 - 2 l 40 - 50 g/ha 1,5 - 2 l WG 7 g/ha

27

HERBICÍDY

Registrované použitie


HERBICÍDY

Optica® Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu, na lúkach a pasienkoch, v semenných porastoch tráv.

Účinná látka:

mecoprop-p, 600 g.l-1

Balenie:

1 l HDPE fľaša a 10 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku Účinná látka vniká do rastliny predovšetkým listami a stonkami a je rozvádzaná až do koreňov, takže ničí aj trváce buriny.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: lipkavec, hviezdica prostredná, nezábudka roľná, kapustovité buriny, štiavy, zemedym lekársky, pichliač roľný, žltnica maloúborová, podbeľ liečivý. Odolné buriny: rumančeky, stavikrvy, mak, konopnica a pupenec roľný.

Aplikácia

Obilniny ošetrujte od vytvorenia 4. listu až do konca odnožovania. Po začiatku steblovania neošetrujte. Neošetrujte pri teplotách nižších ako +10oC. Zrážky 4 až 6 hodín po aplikácii výrazne znižujú účinok. Neošetrujte obilniny s podsevmi alebo tie, kam má byť vysiaty podsev. Neošetrujte porasty oslabené mrazom alebo zamokrením. V prípade, že chcete porast brániť tak ošetrujte pred bránením alebo 7-10 dní po bránení.

28

Kombináciu s prípravkom Lontrel 300 používajte od 4.-5. listu do začiatku steblovania. Prípravok možno používať v kombinácii s DAM 390 a to v súlade s pravidlami uvedenými v Zozname povolených prípravkov. V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čase mimo letu včiel - neskoro večer, skoro ráno! Semenné porasty tráv: Aplikujte pri výške tráv 15-30 cm, keď sú odolné dvojklíčnolistové buriny vo fáze 4 maximálne 5 pravých listov a veľkolisté štiavy majú vytvorenú prízemnú listovú ružicu. Odporúčaná dávka vody je 300-400 l.ha-1.


Odporúčaná kombinácia:

HERBICÍDY

OPTICA® + PIKE® 1 – 1,3 l + 30 g na 1 ha (PikePack: 10 l + 300 g)

Registrované použitie Dávka na ha

Ochr. doba

odolné dvojklíčnolistové buriny

1,5 l

AT

odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač

1 l + (0,3 l)

AT

(TM) Lontrel 300

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná

dvojklíčnolistové buriny

1-1,3 l + (5-7 g)

AT

(TM) Glean 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná

odolné dvojklíčnolistové buriny

1-1,3 l + (26 g)

AT

(TM) Logran 20 WG

jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná

odolné dvojklíčnolistové buriny

1 l + (0,7 l)

AT

(TM) Agroxone

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

1-1,3 l + (15 g)

AT

(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG

dvojklíčnolistové buriny

2,5-3 l

odolné dvojklíčnolistové buriny

1 l + (2,2 l)

AT

(TM) Triton Duo

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

1-1,3 l + (20 g)

AT

(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG

0,8-1 l + (1,5-3 l)

AT

(TM) Tolurex 50 SC

0,75-1 l + (1,5-3 l)

AT

(TM) Lentipur 500 FW

Plodina

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná

jačmeň jarný, pšenica jarná

jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná

jačmeň ozimný, pšenica ozimná

Škodlivý činiteľ

metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny

lúky a pasienky

veľkolisté štiavce

1,8 l

14

trávy

odolné dvojklíčnolistové buriny

1,5-1,8 l

AT

Poznámka

semenné porasty

29


HERBICÍDY

Pike® Selektívny herbicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl, určený k ničeniu dvojklíčnych jednoročných burín v plodinách pšenica ozimná a jačmeň jarný.

Účinná látka:

metsulfuron-methyl 20 % hm.

Balenie:

100 g - fľaša HDPE

Pôsobenie prípravku PIKE je selektívny herbicíd so systemickým účinkom prijímaný listami a koreňmi rastlín. Účinná látka metsulfuron-methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín. Pôsobí ako inhibítor ALS (acetolaktátsyntázy), t.j. syntézy esenciálnych aminokyselín (valín a isoleucín), spôsobuje zastavenie delenia buniek a následne zastavenie rastu ošetrených rastlín. Najlepší účinok na buriny je dosiahnutý pri aplikácii v ich skorých rastových fázach.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny Kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, mrlík biely (do 2 pravých listov), vika chlpatá, knôtovka biela, veronika perzská, parumanček nevoňavý, rumančeky, nezábudka roľná, hlu­chavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, peniažtek roľný, ostrôžka poľná Stredne citlivé buriny Mrlík biely (väčší ako 2 pravé listy), veronika brečtanolistá, veroniky, fialka roľná, fialka

30

trojfarebná, mak vlčí pichliač - je v ranných štádiách rastu potlačovaný nie však ničený Odolné buriny Jednoročné a trváce trávy, lipkavec obyčajný, metlička obyčajná, psiarka roľná, ježatka kuria a väčšina trvácich burín Spresnenie podmienok aplikácie Čítajte pozorne všetky informácie v etikete - sú dôležité pre správne a bezpečné používanie prípravku!

Všeobecné odporúčanie k použitiu a obmedzeniu použitia Prípravok PIKE aplikujte pozemne plošným postrekom v dávke 30 g.ha-1 v 200-400 l vody na ha. Vyššiu dávku vody zvoľte u ošetrení hustých porastov obilnín. Prípravok PIKE použite max. 1x v roku. Prípravok môže byť použitý na všetkých pôdnych typoch vhodných pre pestovanie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného v Slovenskej republike.


Plodina pšenica ozimná, jačmeň jarný

Škodlivý činiteľ Dvoklíčnolistové buriny Dvoklíčnolistové buriny, lipkavec Dvoklíčnolistové buriny, pichliač

Dávka na ha

HERBICÍDY

Registrované použitie Poznámka

30 g 30 g + (50 g)

1) a 2) (TM) Aurora 40 WG

30 g + (1 l)

(TM) Dicopur M 750

Ďalšie možné (odporúčané) použitie PIKE + OPTICA 30 g + 1 l/ha

• Neaplikujte na porasty pšenice ozimnej a jačmeňa jarného stresované v dôsledku sucha, zamokrenia, nízkych teplôt, napadnutia chorobami alebo škodcami, nedostatočnej výživy či iných faktorov redukujúcich rast. • Neošetrujte pšenicu ozimnú a jačmeň jarný s podsevom tráv, ďatelinovín či iných dvojklíčnych rastlín. • PIKE nesmie byť aplikovaný v čase 7 dní po valcovaní obilnín. • Nepoužívajte prípravok PIKE v slede alebo v tank-mix kombinácii s iným prípravkom obsahujúcim sulfonylmočovinu alebo s iným prípravkom inhibujúcim syntézu aminokyselín • Neošetrujte prípravkom PIKE obilniny, ktoré už boli v danom roku ošetrené prípravkom obsahujúcim sulfonylmočovinu.

Plodiny

Pšenica ozimná - poznámka 1) Prípravok PIKE smie byť aplikovaný iba v jarnom období, kedy je pšenica v štádiu minimálne 2 listov (BBCH 12) do štádia začiatku stĺpkovania (BBCH 30).

vysievajte iba pšenicu po uplynutí 3 mesiacov od dátumu aplikácie prípravku PIKE. Následné plodiny Iba obilniny, repka ozimná a trávy môžu byť vysievané v rovnakom kalendárnom roku ako následné plodiny po obilninách ošetrených prípravkom PIKE. Údaje o fytotoxicite Pri dodržaní návodu k použitiu nie sú po ošetrení prípravkom PIKE známe riziká fytotoxicity u pšenice ozimnej a jarného jačmeňa. Prípravok je možné použiť vo všetkých odrodách pšenice ozimnej a jarného jačmeňa pestovaných v SR. Rezistencia (burín) K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje sulfonylmočovinu alebo iný inhibítor ALS viackrát ako 1x v kalendárnom roku.

Jačmeň jarný - poznámka 2) Prípravok PIKE smie byť aplikovaný iba v jarnom období, kedy je jačmeň jarný v štádiu minimálne 3 listov (BBCH 13) do štádia začiatku stĺpkovania (BBCH 30). Náhradné plodiny Ak je nutné z akéhokoľvek dôvodu zlikvidovať (napr. zaorať) obilninu ošetrovanú prípravkom PIKE,

31


HERBICÍDY

Quiz Quiz je herbicíd vo forme suspenzného kon­cen­trátu, určený na ničenie jedno a dvojklíčnolistových burín v porastoch repky (Quiz), horčice a kapustovej zeleniny (iba Butisan).

Účinná látka:

metazachlor 500 g/l

Balenie:

4x4l

Pôsobenie prípravku Herbicíd je prijímaný predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je burinami čiastočne prijímaný aj cez listy. Ničí aj vzídené buriny, ale  iba do štádia klíčnych listov. Prípravok spoľahlivo účinkuje pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii za sucha sa herbicídny účinok dostaví po neskorších zrážkach.

bez výskytu lipkavca obyčajného. Aplikácia sa vykonáva v termíne od zasiatia repky až do obdobia vzchádzania burín, najneskôr však do fázy klíčnych listov burín. Kombinácia s herbicídom Command 36 CS sa odporúča pri výskyte lipkavca obyčajného. Termín ošetrenia je do troch dní po zasiatí repky.

Spektrum účinnosti

Kombinácie

Citlivé buriny Rumany, hluchavka purpurová, metlička, ježatka, ľuľok čierny, mlieč drsný, hviezdica, veroniky, žltnica maloúborová. Stredne citlivé buriny Konopnica, mak vlčí, horčiaky, úhorník Odolné buriny Pakost, huľavník, vytrvalé buriny

Dávkovanie a aplikácia

Repka - Viď tabuľku Samostatná aplikácia sa odporúča na pozemkoch

32

Quiz je možné a insekticídmi.

kombinovať

s

fungicídmi

Upozornenie Herbicíd sa aplikuje na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Príliš kypré alebo hrudovité pôdy je potrebné pred aplikáciou povalcovať. Pre zabezpečenie dobrej znášanlivosti repkou je potrebné dodržať hĺbku sejby 1,5 – 2 cm a semeno repky musí byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej pôdy. V rozpätí odporúčaných dávok sa volí nižšia dávka na ľahších a vyššia dávka na ťažších pôdach.


Plodina

Škodlivý činiteľ

Ochr. doba

Dávka na ha

Repka ozimná

dvojklíčnolistové buriny

Repka ozimná a jarná

dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín a lipkavec

1,5 – 2 l

Poznámka

AT

1 – 1,2 l + (0,2-0,25) l

AT

(TM) Command 36 CS

1,2 l + (0,2-0,25) l

AT

(TM) Command 36 CS

Odporúčaná kombinácia – repka olejka 1,2 l + 0,2 l Command 36 CS

Neošetrené

TM do 3 dní po výseve

Ošetrené

33

HERBICÍDY

Registrované použitie


HERBICÍDY

Zeagran® 340 SE Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme suspenznej emulzie určený na ničenie láskavca a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka:

Bromoxynil 90 g/l Terbuthylazine 250 g/l

Balenie:

1 l HDPE fľaša 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku Zeagran® 340 SE pôsobí prevažne ako dotykový a systémový herbicíd na vzídené dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov. Bromoxynil je prijímaný listami a blokuje fotosyntézu burín. Spôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Terbuthylazine je prijímaný kore-ňovým systémom a tiež blokuje fotosyntézu. Účinok na buriny sa prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé druhy burín ničí za 2-3 dni po ošetrení, k úplnému zničeniu dochádza spravidla za 4-5 dní po postreku. Účinok prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota (max. do 20°C) a slnečný svit pri aplikácii a po nej.

Stredne citlivé buriny: fialka roľná. Odolné buriny: ježatka kuria, proso siate, pýr plazivý, jednoročné a trváce trávy, lipkavec obyčajný.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, parumanček nevoňavý, bažanka ročná, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastier­ska, peniažtek roľný, čistec roľný, stavikrv vtáčí, žltnica maloúborová, mrlíky, láskavce, veroniky.

34

Zeagran 1,6 + Nico Super 0,2 l/ha


Plodina kukurica

Škodlivý činiteľ

Dávka na ha (l)

Ochr. doba

1,6-2,0

60 dní

Dvojklíčnolistové buriny, láskavce

HERBICÍDY

Registrované použitie Poznámka 1x za 2 roky

Odporúčaná kombinácia - ZeagranPack Zeagran® 340 SE + Accent® 75 WG Zeagran® 340 SE + Nico Super® 240 SC

Proponit 2,5 Pre + Zeagran 2 Post

1,6 - 2,0 l + 55 - 80 g/ha 2 + 0,2 l/ha

Zeagran + Laudis 1,6+1,6 l/ha

Dôležité obmedzenia a podmienky aplikácie

Informácie o možnej fyto­toxicite a odrodovej citlivosti

Prípravok neodporúčame aplikovať pri teplotách nad 20°C. Odporúčaná dávka vody 400 l.ha-1. Kukurica sa ošetruje v čase, keď majú buriny 2 - 4 pravé listy, max. 6 listov, optimálna rastová fáza kukurice pre ošetrenie je v rastovej fáze BBCH 13-15 t.j. 3 až 5 listov. Vyššia dávka sa použije na pokročilejšie rastové fázy burín respektíve buriny v listovej ružici. Nepoužívať na rastliny kukurice pred rastovou fázou BBCH 13, na zoslabené porasty, neošetrovať, ak sa do 6 hodín očakáva dážď.

Po ošetrení prípravkom ZEAGRAN 340 SE sú známe riziká ojedinelej fytotoxicity u kukurice a to v podobe drobných svetlých škvŕn, ktoré však ostávajú len na spodných listoch a nemajú vplyv na rast a úrodu kukurice. Pri dodržaní návodu na použitie by k ich prejavu nemalo dôjsť. Odporúča sa overiť citlivosť konkrétnej odrody alebo hybridu kukurice na malom počte rastlín pred vykonaním celoplošnej aplikácie.

35


Fungicídy

Cuproxat® SC Kontaktný fungicíd určený na ochranu proti hubovitým chorobám vo viniči. Účinná látka je vyrábaná unikátnou technológiou, ktorá zabezpečuje vysoký podiel jemných častíc účinnej látky s dobrou priľnavosťou na ošetrované plochy. Veľkosť častíc účinnej látky je pri kontaktných meďnatých fungicídoch základným parametrom ovplyvňujúcim účinnosť prípravku. Čím menšie častice, tým väčší je ich počet v objemovej (hmotnostnej) jednotke, a tým je tiež daný väčší aktívny povrch a účinnosť prípravku. Účinná látka:

tribázický síran meďnatý

Balenie:

10 l, 200 l

Malospotrebiteľské balenie dodáva firma Floraservis

Cuproxat SC obsahuje najmenej 80% účinnej látky vo forme častíc menších ako 1 mikrón. Takéto parametre nedosahuje žiadny klasicky vyrábaný meďnatý fungicíd. Cuproxat SC obsahuje len 190g/l metalickej medi, klasické prípravky na báze oxychloridu Cu obsahujú cca. 500 g medi v 1 kg prípravku. Znížený obsah medi (a tým aj dávky na ha) je potrebný najmä pri viacročných kultúrach (vinič, chmeľ). Pri opakovanom používaní prípravku s vysokým obsahom medi môže dochádzať k hromadeniu tohto prvku v pôde a tým aj k blokovaniu príjmu niektorých mikroprvkov rastlinami. Používaním prípravku Cuproxat SC je možné dlhodobo udržať obsah medi v pôde na prijateľnej úrovni.

Pôsobenie prípravku Účinná látka (tribázický síran meďnatý), pôsobí kontaktne, zabraňuje klíčeniu spór. Z tohoto dôvodu musí byť prípravok použitý preventívne, resp. podľa prognózy.

36

Peronospóra (Plasmopara viticola)


Plodina

Škodlivý činiteľ

Vinič

peronospóra viniča (Plasmopara viticola)

Chmeľ

peronospóra chmeľová (Pseudoperenospora humuli)

Broskyňa

kučeravosť broskyňových listov (Taphrina deformans)

Rajčiak

pleseň zemiakov (Phytophthora infestans)

Dávkovanie na ha

Ochranná doba

5l (0,5%)

21 dní

5 - 7,5 l (0,5 - 0,75 %)

14 dní

5l

AT

5l (0,5%)

10 dní na spracovanie 3 dni na priamy konzum

Fungicídy

Registrované použitie

Zdravá kvalitná réva

Dávkovanie a aplikácia Cuproxat SC je možné aplikovať počas celého vegetačného obdobia. Zvlášť vhodné je jeho použitie v závere vegetácie (priaznivý vplyv na vyzretie dreva). Dávka postrekovej kvapaliny je pri klasickom postreku 1000 l/ha (0,5% kon­centrácia) pri použití kvalitných rosičov je možné dávku postrekovej kvapaliny znížiť na 500 l/ha s tým, že dávka prípravku 5 l/ha musí byť dodržaná. Prípravok Cuproxat SC je miešateľný s prípravkami na báze síry, penconazolu, vinclozolinu a methidathionu. Ošetrenie chmeľu: dávka postrekovej kvapaliny závisí od rastovej fázy chmeľu (1000 - 2500 l/ha). Vyššiu dávku prípravku (0,6-

0,75 %) použitie v prípade väčšieho infekčného tlaku, resp. v prípade vyššej citlivosti chmeľu (meristé­mové kultúry). Pri použití kvapaliny 2000 l na ha je koncentrácia prípravku 0,5 % vo všeobecnosti postačujúca. Vždy zabezpečte dokonalé zmáčanie povrchu ošetrovaných rastlín.

Prednosti prípravku Cuproxat SC • ultrajemné čiastočky • vynikajúca krycia schopnosť • vynikajúca priľnavosť • SC formulácia vo vode bez akýchkoľvek rozpúšťadiel • nižšia kumulácia medi v pôde • menšia záťaž životného prostredia

37


Fungicídy

Gizmo 60 FS ®

NOVIN

Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené na morenie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

60 g.l-1 tebuconazole,

Balenie:

HDPE kanister 5 l, 10 l

Pôsobenie prípravku Prípravok GIZMO 60 FS obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole, triazolový derivát zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu, inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Účinná látka preniká aj do vnútorných vrstiev semena, takže pôsobí nielen na choroby vyskytujúce sa na povrchu, ale i vo vnútri obilky.

Technológia morenia Prípravok GIZMO 60 FS je použiteľný vo všetkých typoch moričiek, ktoré zaručujú presné a rovnomerné dávkovanie moriacej suspenzie. V závislosti na type moričky a vlhkosti osiva je možné prípravok GIZMO 60 FS variabilne riediť vodou. Najvhodnejšie množstvo vody je 4,5-5 l na 5 tonu osiva. Moriaca kvapalina je pripravená na aplikáciu až po vytvorení homogénnej suspenzie. Adhezíva nepridávajte.

38

KA


Plodina

Účel použitia

Dávka/t

Ochranná doba

Pšenica ozimná

mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká

0,5 l

AT

Jačmeň jarný

prašná sneť jačmenná

0,5 l

AT

Fungicídy

Registrované použitie

39


Fungicídy

Mystic

NOVIN

®

KA

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ošetrenie pšenice ozimnej proti hubovým chorobám – múčnatka trávová, hrdze, fuzariózy klasov, septoriózy pšenice a na ošetrenie repky ozimnej - fómová hniloba, fómové černanie stoniek, čerň repková. Účinná látka:

250 g/l tebuconazole

Balenie:

PET kanister 5 l

Pôsobenie prípravku Prípravok MYSTIC (*) obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole, triazolový derivát zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu, inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v mnohých kultúrach , ako napr. proti chorobám obilnín a repky.

Odporúčania pre aplikáciu Pri ošetrení dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Dávka vody nemá byť vyššia ako 300 – 500 l/ha. Pri použití vhodných postrekovačov môže byť toto množstvo znížené. Maximálny počet ošetrení je 2x počas jedného vegetačného obdobia. Pšenicu ozimnú ošetrujte od objavenia sa posledného listu (BBCH 39) do konca kvitnutia (BBCH 69). Repku ozimnú ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 4-6 listov ( BBCH 14 - 16) a na jar až do konca kvitnutia (BBCH 69).

40


Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka na ha

Ochranná doba

0,6 -1 l

AT

pšenica ozimná

múčnatka trávová, septoriózy pšenice

pšenica ozimná

hrdze, fuzariózy klasov

1l

AT

repka ozimná

fómové černanie stoniek

1l

AT

Poznámka

41

Fungicídy

Navrhované použitia


Fungicídy

Nando® 500 SC Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncetrátu pre riedenie vodou určeného na ošetrenie zemiakov proti plesni zemiakovej.

Účinná látka:

500 g/l fluazinam

Balenie:

HDPE kanister 5 l

Pôsobenie prípravku Nando® 500 SC je kontaktný fungicídny prípravok s preventívnym účinkom. Účinná látka fluazinam patrí medzi fungicídy ovplyvňujúce dýchanie na úrovni oxidatívnej fosforylácie (C5). Na liste vytvára ochranný fungicídny film, ktorý zabraňuje klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Prípravok poskytuje najvyšší stupeň ochrany hľúz pred infekciou plesne zemiakovej, pretože bráni tvorbe zoospór, čiže má antisporulačný účinok.

Odporúčania pre aplikáciu Interval medzi aplikáciami je 7 - 10 dní a aplikačna dávka vody je 300 l/ha. Počet aplikácií: max. 10 - krát /rok Nižšia dávka 0,3 l/ha sa použije v prvej polovici vegetačného obdoba a pri nižšom infekčnom tlaku. Vyššia dávka sa použije pri vyššom tlaku choroby a v závere vegetácie. Aplikujte v rastovej fáze od viditeľného 1. bočného výhonku do rastovej fázy listy a byle mŕtve, byle vybielené a suché (BBCH 21-97).

42

NOVIN

KA


Plodina zemiak

Škodlivý činiteľ pleseň zemiaková

Dávka na ha

Ochranná doba

0,3 – 0,4 l

14

Poznámka

43

Fungicídy

Registrované použitie


Fungicídy

Rombus® Trio Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám a viniča proti múčnatke.

Účinná látka:

Spiroxamin 250 g/l, Tebuconazol 167 g/l, Triadimenol 43 g/l

Balenie:

HDPE kanister 5 l

Rombus® Trio je trojzložkový fungicíd vďaka čomu sa vyznačuje veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Všetky tri účinné látky majú systémové pôsobenie a vzájomne sa podporujú a dopĺňajú. Prípravok pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb vrátane fuzarióz klasov obilnín (Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, atď.). Spiroxamine je moderná systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny spiroketalamínov s preventívnym (protektívnym), eradikatívnym (zastavuje napadnutie) a kuratívnym (liečebným) účinkom. Vyznačuje sa vysokou biologickou účinnosťou a priaznivými toxikologickými a ekobiologickými vlastnosťami. Preniká veľmi rýchlo do rastliny, kde je rovnomerne rozmiestnený v listových pletivách (bez kumulácie v špičkách listov). Spiroxamine sa vyznačuje eradikatívnym účinkom nielen na múčnatku trávovú, ale aj na hrdze, septoriózy, rynchospóriovú a hnedú škvrnitosť. Po aplikácii spiroxaminu strácajú bunky patogénov osmotický tlak a dochádza k odumieraniu konidiofórov. Spiroxamine brzdí tvorbu ergosterolov - dôležitého stavebného kameňa bunkových membrán patogéna. Miesta pôsobenia spiroxaminu sú odlišné od miest, v ktorých zasahujú azoly.

44


Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka na ha

Ochranná doba

Poznámka

pšenica

múčnatka trávová, hrdze, septorióza

0,4 l/ha 0,6 l/ha

AT

200 – 400 l vody/ha

jačmeň

múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa

0,4 l/ha 0,6 l/ha

AT AT

200 – 400 l vody/ha

vinič

múčnatka viniča

0,03 %

28 dní

Vynikajúci Stop efekt Tento jav nazývaný ako efekt „Spálenia spór“ spôsobuje, že bunkové steny škodlivého činiteľa sa stávajú priepustnými, bunky strácajú svoj tlak a vysychajú. Zastavenie infekcie (stop efekt) má veľký význam v boji proti múčnatke trávovej, pretože sa jedná o patogéna, ktorý má veľmi

Fungicídy

Registrované použitie

500 – 1000 l vody/ha

rýchly nástup a rozvoj infekcie. Časové obdobie od infekcie do tvorby rozmnožovacích orgánov je 3-5 dní. Spiroxamine sa vyznačuje efektívnym účinkom aj za nízkych teplôt. Spoľahlivá a dlhotrvajúca účinnosť je však aj pri vyšších teplotách.

45


Fungicídy Efekt synergizmu - sánkový efekt Prítomnosť spiroxaminu pozitívne ovplyvňuje príjem azolov a ich rozmiestnenie v listových pletivách. Zrýchlený príjem účinných látok znižuje riziko zmytia následnými zrážkami.

Odporúčania pre aplikáciu

Pšenica Ozimná pšenica sa ošetruje najlepšie preventívne alebo pri zistení prvých príznakov chorôb. V prípade skorých infekcií múčnatky trávovej a čiastočne i hrdze je možné využiť silný liečebný účinok prípravku. Pri aplikáciách proti skorým infekciám múčnatky, hrdze a výskytu steblolamu a iných chorôb piat stebiel v období odnožovania, resp. začiatku stĺpkovania, je vhodné využiť 0,3 – 0,4 l/ha Rombus® Trio v zmesi s prípravkami obsahujúcimi carbendazim, prochloraz alebo s 0,5 – 0,7 l/ha Topsin 500

46

SC. Pri potrebe na dlhodobého reziduálneho pôsobenia a spoľahlivú kontrolu infekcií septorióz je vhodné, najmä v zmesi, zvýšiť dávkovanie na 0,5–0,6 l/ha Rombus® Trio. Pre komplexnú ochranu proti všetkým listovým hubovým chorobám pšenice (múčnatka, hrdza pšeničná a plevová, septorióza plevová a pšeničná, helmintosporióza) v období tvorby vlajkového listu až začiatku metania je vhodné použiť 0,6 l/ha Rombus® Trio. Pri aplikáciách proti septoriózam najlepšiu úrodovú odozvu poskytujú preventívne aplikácie, resp. ošetrenie na počiatku infekcie. Aplikácia fungicídu Rombus® Trio proti listovým chorobám v mnohých prípadoch umožňuje znížiť následnú dávku fungicídov proti fuzariózam klasov, hrdziam a event. septoriózam (napr. v prípade fungicídu Prosaro 250 EC postačuje 0,8 l/ha).


Fungicídy Jačmeň Pri odrodách jarného jačmeňa so zvýšenou citlivosťou na múčnatku bez génu rezistencie Mlo ai. je nutné pre kvalitnú tvorbu odnoží včasné potlačenie infekcie v období odnožovania dávkou 0,4 l/ha. Pre súčasné pôsobenie proti hnedej škvrnitosti, ktorá sa väčšinou vyskytuje neskôr (od začiatku stĺpkovania až do začiatku kvitnutia) a predĺženie reziduálneho účinku je nutné zvýšiť dávku na 0,5–0,6 l/ha. Druhou možnosťou je zvoliť systém dvoch aplikácií (najprv 0,4 l/ ha Rombus® Trio a potom Fandango 200 EC 1–1,2 l/ha) alebo pri odrodách odolných na múčnatku vykonať jednu aplikáciu za vegetáciu v závislosti na výskyte listových škvrnitostí. Fungicíd Rombus® Trio je v dávke 0,4–0,5 l/ ha spoľahlivo účinný proti hrdzi jačmennej. V prípade rynchospóriovej škvrnitosti je vhodné zvýšiť dávku na 0,6 l/ha.

Vinič V prípade silného tlaku múčnatky je potrebné prvú aplikáciu vykonať už pred kvitnutím, kedy sa prejaví preventívne pôsobenie a dlhodobosť účinku prípravku. Hlavné obdobie pre aplikáciu Rombus® Trio je však až po odkvitnutí, keď je potrebné chrániť tvoriace sa bobule a pribúdajúcu listovú hmotu rastliny. Najvhodnejšie sú preventívne aplikácie. Ošetruje sa v intervaloch10–14 dní. Dávku volíme podľa vhodnosti podmienok a intenzity výskytu choroby. Vyššiu dávku je nutné použiť pri vysokom infekčnom tlaku a pri kuratívnom použití za súčasného skrátenia postrekového intervalu na 7 dní. Rombus® Trio možno kombinovať s prípravkami Cuproxat SC a Champion WP. Rombus® Trio nie je možné miešať s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku mancozeb. Použiť maximálne 4x v priebehu vegetácie. Rombus® Trio je neškodný pre dravé roztoče, je zaradený v IP.

47


Insekticídy

Fury 10 EW Fury postrekový insekticídny prípravok na ochranu proti voškám, kohútikom v obilninách, proti blyskáčikom a krytonosom v repke ozimnej, proti pásavke v zemiakoch.

Účinná látka:

100 g/l zetacypermethrin

Balenie:

1l

Pôsobenie prípravku Fury 10 EW je syntetický pyrethroid pôsobiaci ako kontaktný a požerový jed. Nemá systémovú účinnosť a pre zabezpečenie dobrého krycieho účinku je nutné dostatočné množstvo vody.

Odporučenie Prípravok Fury 10 EW aplikujte postrekom pri teplotách do 20°C. Obilniny: kohútik - pozemná alebo letecká aplikácia v období keď je vyliahnutých 2/3 lariev. Dávka vody pri leteckej aplikácii 70 l na ha. Obilniny proti voškám: ošetriť v čase od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky pri nebezpečí škodlivého výskytu t.j. 3-5 vošiek na jeden klas. Termín ošetrenia kohútikov, keď je 2/3 lariev vyliahnutých. Škodlivosť sa predpokladá pri zistení 8 chrobákov na 1 m2. Zemiaky: ošetrovať proti pásavke zemiakovej v čase maximálneho liahnutia (L1-L3). V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú, je nutné takéto prípravky aspoň na 1 rok z používania vynechať.

48

Repka: Krytonosa repkového a štvorzubého v repke olejke ošetrovať pri nálete do porastu, ak je zistený výskyt v 4 Mörického miskách za 3 dni 25 ks chrobákov. Proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému v repke olejke ošetrovať pri výskyte škodcu od žltého púčika do začiatku kvitnutia. Proti šešuľovým škodcom aplikovať neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase včiel.Na ochranu repky olejky proti blyskáčikovi aplikovať neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase včiel.

Kohútik


od

vzchádzania

Vinič: ošetrujte po vrchole náletu do feromónových lapačov. Signalizáciu ošetrenia vydáva ÚKSÚP.

Registrované použitie Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávkovanie na ha

Ochranná doba

0,075 l - 0,1 l

AT

zákaz skrmovania na zeleno podľa signalizácie

obilniny

vošky, kohútiky, voška ovsená

kukurica

kukuričiar koreňový

0,1 l - 0,15 l

AT

krytonos repkový, krytonos štvorzubý

0,15 l

AT

blyskáčik repkový

0,1 l

AT

krytonos šešulový, byľomor kelový

0,1 - 0,15 l

AT

repka olejka

zemiaky

pásavka zemiaková

hrach

listárik čiarkovaný

vinič

obaľovač pásový a obaľovač mramorovaný

smrekové kmene

Poznámka

zákaz skrmovania na zeleno

0,1 l

14

0,15 - 0,2 l

14

0,2 l

42

lykožrút smrekový lykožrút smrečinový

0,3 - 0,5 % 0,5 - 0,7 %

AT

preventívne, asanácia 5-6 l zmesi na 1 m3

smrekové a borovicové sadenice

tvrdoň smrekový, lykokaz sadenicový a pňový

0,5 - 0,8 %

AT

preventívna ochrana sadeníc pred poškodením úživným žerom škodcov 60 - 80 l zmesi na 1ha

lesné dreviny listnaté (dub)

húsenice motýlích škodcov (mníška veľkohlavá)

0,1 l

AT

dávka vody 100 l/ha, letecká aplikácia

Larvy blyskáčika repkového

Pásavka zemiaková

49

Insekticídy

Hrach: proti listárikovi ošetrujte do 3 pravých listov


Insekticídy

Kaiso® Sorbie Postrekový insekticídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na ochranu obilnín, repy cukrovej, repy kŕmnej a repky proti cicavému a žravému hmyzu. Unikátna Sorbie technológia spočíva v tom, že vo vode dispergovateľné a kvapalnou účinnou látkou naplnené granule sa pri styku z vodou menia na sterilný emulgovateľný koncentrát s vyššou účinnosťou. Účinná látka:

lambda-cyhalothrin, 50 g.kg-1

Pôsobenie prípravku Účinná látka prípravku KAISO SORBIE® patrí do skupiny pyretroidov. Pôsobí proti cicavému a žravému hmyzu. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pôsobí proti larválnym štádiám a imágam. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že pyretroid pôsobí na proteín nervového systému hmyzu nazývaný „sodíkový kanál“ ktorý je zodpovedný za priechod signálu pozdĺž nervu. Drží tieto kanály otvorené, čím dochádza k trvalému opakovaniu nervových vzruchov. Jedinci majú nekoordinované pohyby a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti.

50

Odporúčania pre použitie a obmedzenia použitia Prípravok KAISO SORBIE® aplikujte pozemne plošným postrekom v dávke 100 - 150 g.ha- 1 v 200 - 400 l vody na ha podľa signalizácie napadnutia škodlivým organizmom. Obilniny: Proti voškám a kohútikom ošetrujte po dosiahnutí prahovej hodnoty škodcu alebo podľa signalizácie. Vzhľadom na kontaktný účinok je vhodné použiť vyššiu dávku vody, tj. 300 - 400 l na ha.


druhej polovice alebo ku koncu kvitnutia repky. - prípravok dobre účinkuje aj za nižších teplôt

Repka: Prípravok použite v repke v dávkach 200 - 400 l vody na ha. - proti krytonosovi repkovému použite prípravok v dávke 150 g na ha podľa signalizácie náletu chrobákov - proti blyskáčikovi repkovému postačuje dávka 100 g na ha. Ošetrujte v období maximálneho náletu škodcu do porastu repky - ošetrenie proti šešuľovým škodcom smerujte do

Maximálny počet aplikácií v každej plodine v jednom vegetačnom období: 1

Ošetrujte len mimo doby letu včiel!

Následné a náhradné plodiny: V prípade výpadku plodiny alebo predčasnej orby, môžu byť použité ako následné a náhradné všetky plodiny. KAISO SORBIE® je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG.

Registrované použitie Plodina obilniny

Škodlivý činiteľ vošky

0,1 - 0,15

kohútik pestrý kohútik modrý

0,1 - 0,15

repa cukrová voška maková repa kŕmna voška broskyňová

repka ozimná repka jarná

Konc. dávka kg/ha

0,1 - 0,15

krytonos repkový

0,15

blyskáčik repkový

0,1

krytonos šešuľový

0,15

byľomor kelový

0,15

Ochr. doba (dní)

Počet aplikácií

35

1

7

1

56

1

51

Insekticídy

Repa cukrová, repa kŕmna: Ošetrite podľa signalizácie náletu vošiek do porastu. Prípravok aplikujte v 200 - 400 l vody na ha.


Regulátory rastu

Flordimex T Extra® Postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou na zvýšenie odolnosti obilnín proti poliehaniu. Účinná látka:

480 g/l ethephon

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku FLORDIMEX T EXTRA je rastový regulátor, ktorý ľahko preniká do pletív, kde sa účinná látka rozkladá za vzniku etylénu, ktorý pôsobí na fyziologické procesy. Prípravok skracuje dĺžku stebla a zvyšuje odolnosť proti poliehaniu.

Odporúčania pre aplikáciu Prípravok aplikujte vtedy, ak sa vytvoria podmienky pre poliehanie v neskoršej rastovej fáze. Pšenica ozimná Ošetrite v rastovej fáze BBCH 32-39, t.j od štádia 2. kolienka: (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavnicového listu (zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný). Jačmeň ozimný, jačmeň jarný Ošetrujte v rastovej fáze BBCH 37-45 zástavnicový list už viditeľný , ešte stočený až do štádia koniec metania: (jazýčka (jazýčok posledného listu je celkom vyvinutý, listová pošva silno zdurená). Raž ozimná, tritikale Ošetrujte v rastovej fáze BBCH 32-39 t.j. od štádia 2. kolienka (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavnicového listu (zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

52

FLORDIMEX T EXTRA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen.


Regulátory rastu Registrované použitie Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávkovanie na ha

Ochranná doba

Poznámka

pšenica ozimná

proti poliehaniu

0,5 - 1,0 l

AT

32 - 39 BBCH

jačmeň ozimný

proti poliehaniu

0,5 - 1,0 l

AT

37 - 45 BBCH

jačmeň jarný

proti poliehaniu

0,75 l

AT

37 - 45 BBCH

raž ozimná

proti poliehaniu

1,0 l

AT

32 - 39 BBCH

tritikale

proti poliehaniu

0,5 - 1,0 l

AT

32 - 39 BBCH

UPOZORNENIE FLORDIMEX T EXTRA aplikujte na nezmáčané rastliny, dážď do 4-5 hodín po aplikácii znižuje účinnosť. Neošetrujte kultúry poškodené škodcami, chorobami, alebo nedostatkom živín. FLORDIMEX T EXTRA neovplyvňuje rast ďatelinovín.

FLORDIMEX T EXTRA nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, maneb, zineb, síru a meď. Nemiešajte s herbicídmi a tekutými hnojivami. Prípravok môžte kombinovať s niektorými fungicídmi, ale pred použitím urobte skúšku na kompatibilitu.

53


Regulátory rastu

Stabilan 750 SL Stabilan 750 je regulátor rastu, ktorý sa používa v ozimnej pšenici proti poľahnutiu.

Účinná látka:

chlormequat 750 g/l

Balenie:

20 l

Pôsobenie prípravku Stabilan 750 je prijímaný listovou plochou, v prípade aplikácie polievaním aj koreňmi. Účinkuje systemicky, ovplyvňuje predlžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá.

Dávkovanie a aplikácia Aplikujte vo fáze 27 - 31 (stupnica DC) to znamená od začiatku odnožovania po štádium 2. kolienka. Stabilan 750 môže byť aplikovaný súčasne s herbicídmi, je možná aplikácia s močovinou (nesmie byť prekročená 12% koncentrácia) a DAM 390. Je možné kombinovať ho tiež s fungicídmi určenými proti listovým chorobám. Účinnosť prípravku nie je ovplyvnená množstvom použitej vody, preto je možná aj letecká aplikáca (70-100 l vody na 1 ha). Účinnú látku chlormequat je tiež možné použiť na podporu prezimovania repky ozimnej.

54


Regulátory rastu Registrované použitie Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávkovanie na ha

Ochranná doba

Poznámka

Pšenica ozimná

proti poliehaniu

0,8 - 3 l

AT

1)

Jačmen jarný

podpora odnožovania

1 - 1,5 l

AT

1)

1) Ošetrené porasty nesmú byť skrmované na zeleno, silážované ani senážované!

55


Regulátory rastu

Spodnam DC Spodnam DC postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na zníženie predzberových a zberových strát repky ozimnej, hrachu a karfiolu na semeno.

Účinná látka:

pinolene 555,4 g/l

Balenie:

5 l, 10 l

Pôsobenie prípravku Spodnam DC aplikovaný na rastliny pôsobením vzduchu polymerizuje a vytvára polopriepustnú membránu, ktorá umožňuje vysychanie šešulí alebo strukov a ich prirodzené dozrievanie, ale neprepustí vodu opačným smerom, to znamená späť do rastliny. Spodnam DC patrí do kategórie nadstavbových prípravkov. Zabraňuje tiež opakovanému zvlhčovaniu a vysychaniu šešulí či strukov (zrážky, rosa a pod.), ktoré zapríčiňujú ich pukanie. Pri jeho správnom pužití sa vplyv poveternostných podmienok na pukanie šešulí (strukov) podstatne znižuje.

Dávkovanie a aplikácia

Repka ozimná: prípravok aplikujte v dobe, keď 50% šešulí mení farbu z tmavozelenej na svetlozelenú t.j. asi 3-4 týždne pred predpokladaným zberom. Najne­ skorší termín ošetrenia je vtedy, keď sú šešule žlté ale sú ešte pružné.

56

Hrach: prípravok aplikujte v dozrievať a semená Porast je obvykle žltý, ešte pružné, semená

dobe, keď hrach začína obsahujú 40-50% vody. struky sú svetlozelené sú sú vyvinuté a tuhé.

Karfiol (porasty na semeno): prípravok aplikujte na začiatku žltnutia šešulí. Neošetrujte porasty zaburinené, napadnuté škod­cami a hubovými chorobami. Množstvo po­stre­kovej kvapaliny pri leteckej aplikácii 5570 l/ha, pri pozemenj aplikácii 400-500 l/ ha. Aby prípravok dokonale pokryl povrch šešulí, je možné uvedenú dávku pri leteckej aplikácii rozdeliť na polovicu (0,625 l prípravku Spodnam DC v 20-60 l/ha vody) a aplikovať tak, aby sa v predchá­dzajúcom lete ošetrený pás z polovice prekrýval pri ďalšom lete v protismere tak, že porast bude ošetrený dvakrát pri dodržaní povolenej aplikačnej dávky. Pri pozemnej aplikácii je možné urobiť to isté (s polovičnou dávkou prípravku 0.625 l/ha a vody 200-250 l/ha v protipásoch.


• rovnomerné biologické dozrievanie semien • zníženie obsahu nečistôt • zvýšenie HTS • u repky ozimnej zvýšenie % oleja a zníženie % gluko-sinulátov

• zvýšenie ha výnosov • žiadna záťaž pre životné prostredie • prípravok je možné použiť do TM s fungicídmi a insekticídmi v dávke 0,25-0,3 l/ha na zabránenie zmytiu dažďom

Spodnam 1 l/ha + Clinic 2 l/ha

Deň aplikácie spodnamom na šešule

8 dní po aplikácii spodnamom na šešule

Registrované použitie Plodina

Škodlivý činiteľ

Konc. dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

repka ozimná repka jarná

obmedzenie predzber. a zberových strát

1,25 l

AT

hrach na zrno

obmedzenie predzber. a zberových strát

1,25 l

21 - 28

karfiol

obmedzenie predzber. a zberových strát

1,25 l

AT

semenné porasty pozemne aj letecky

repka ozimná

prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát

0,3 l + (3 l)

AT

(TM) Clinic Predzberová aplikácia

obilniny

prerastené buriny

1,25 l + (3 l)

AT

(TM) Clinic Predzberová aplikácia

57

Regulátory rastu

Prednosti prípravku Spodnam DC:


Ochrana lesa

Clinic® Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie vytrvalých i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospo-dárskej pôde.

Účinná látka:

Glyphosate IPA 480 g/l, (glyphosate 360 g/l)

Balenie:

1 l HDPE fľaša; 20 l HDPE kanister; 220 l/225 l HDPE sud, 640 l HDPE kontajner

Pôsobenie prípravku Clinic® je neselektívny listový herbicíd so systemickým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny.Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín.

Spôsob použitia Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko zakorenených burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia vykonávané v dobe, kedy sú rastliny v plnom raste. V závislosti na klimatických podmienkach sa plný účinok prejaví v priebehu 10-14 dní. Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť

58

neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku.

Dôležité upozornenie: Vždy zamedziť zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín, či už priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! Priamy postrek a prípadný úlet postrekovej hmly nesmú zasiahnuť susedné kultúry a ostatné necieľové rastliny! Dôležité obmedzenia: Po vypučaní cieľové dreviny bezpodmienečne chrániť pred kontaktom s herbicídom s medziriadkovými aplikáciami, alebo ochrannými krytmi. Plošné ošetrenie je možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín, v kultúrach smreka, borovice, jedle pred začiatkom pučania, alebo po vyzretí letorastov.


Ochrana lesa

Registrované použitie Dávka na ha

Ochr. doba

5l

AT

nežiaduca vegetácia, boľševník

3-5l

AT

krídlatka

5-9l

AT

lesné hospodárstvo príprava plôch pred výsevom a výsadbou

nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny

3-5l

AT

lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny

nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny

3-5l

AT

medziriadková aplikácia, ochranné kryty

celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle

nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny

3-5l

AT

pred pučaním, po vyzretí letorastov

Plodina zavlažovacie a odvodňovacie kanále nepoľnohospodárska pôda

Škodlivý činiteľ Nežiadúce dreviny, pobrežné buriny

Poznámka

Poznámka: 1) Predsejbová a predvýsadbová aplikácia na lesných pôdach robte za plného rastu burín. Zaškôlkované sadenice ihličnanov na záhonoch ošetrujte proti burinám koncom augusta alebo začiatkom septembra po vyzretí letorastov. V prípade nutného ošetrenia pred vyzretím letorastov musia byť sadenice chránené ochranným krytom. Kultúry ihličnanov Podľa intenzity a veľkosti burín použite nižšiu alebo vyššiu dávku prípravku. V prípade výskytu odolnej nežiaducej vegetácie použite vyššiu dávku. Ihličnaté kultúry ošetrujte až po vyzretí letorastov.

59


Ochrana lesa

Fury 10 EW Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzie typu olej - voda na ochranu proti škodlivému hmyzu v poľnohospodárstve a lesníctve proti lykožrútovi smrekovému a  ostatným kôrovcom a na ochranu ihličnatých kultúr proti tvrdoňovi smrekovému.

Účinná látka:

100 g/l zetacypermethrin

Balenie:

1l

Spôsob účinku Zeta-cypermethrin je účinná látka novej generácie a odlišuje sa od cypermethrinu predovšetkým lepším izomérnym spektrom. Insekticídne pôsobenie účinnej látky je tým výraznejšie. Zeta-cypermethrin vykazuje 2-3 krát vyššiu účinnosť ako cypermethrin. Doba účinnosti zetacypermethrinu je dlhšia ako pri bežných pyretroidoch a v porovnaní s ostatnými pyretroidmi má porovnateľnú účinnosť pri niekoľkonásobne nižšej koncentrácii. Fury 10 EW nie je systémový prípravok, ale pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Pre dobrý účinok je treba použiť 300 - 400 l postrekovej tekutiny na 1 ha. Neobsahuje organické rozpúšťadlá. Výraz­ným znížením koncentrácie šetrí ekosystém.

Odporúčanie Prípravok Fury 10 EW aplikujte postrekom pri teplotách do 20°C.

60


Ochrana lesa Tvrdoň smrekový

Lykožrút smrekový

Registrované použitie Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka na ha

Ochr. doba

Poznámka

smrekové kmene

lykožrút smrekový lykožrút smrečinový

0,3 - 0,5 % 0,5 - 0,7 %

AT

preventívne asanácia 5 - 6 l zmesi na 1 m3

smrekové a boro­vicové sadenice

tvrdoň smrekový lykokaz sadenicový a pňový

0,5 - 0,8 %

AT

preventívna ochrana sadeníc pred poškodením úživným žerom škodcov 60 - 80 l zmesi na 1ha

lesné dreviny listnaté (dub)

húsenice motýlích škodcov (mníška veľkohlavá)

0,1 l

AT

dávka vody 100 l/ha, letecká aplikácia

61


Ochrana lesa

Pellacol Pellacol je prípravok tmavohnedej farby, charakteristického zápachu, určený na preventívnu ochranu ihličnatých a listnatých stromov proti lúpaniu a ohryzu zverou a na ošetrenie už poškodených kmeňov zverou alebo mechanickom poškodení po ťažobnej a ostatnej činnosti v lese.

Účinná látka:

10% thiram

Balenie:

6 kg

Pôsobenie prípravku Pellacol má repelentný a fungicídny účinok s pôsobnosťou až 7 rokov. Okrem toho zabraňuje prieniku drevokazných húb do obnažených pletív a v prípade infekcie v počiatočnom štádiu ju eliminuje, či zastaví. Podporuje proces hojenia rán.

Dávkovanie a aplikácia

1. Proti lúpaniu a ohryzu sa prípravok riedi vodou v pomere 2:1 a nástrekom chrbtovým postrekovačom sa aplikuje na kmene stromov až do výšky 2,5 m (podľa druhu zveri). Spotreba na ošetrenie 100 kmeňov je 30-50 kg. Ďalej náterom neriedeným prípravkom. 2. Na ošetrenie poškodených kmeňov sa používa neriedený, aby bolo možné vykonať náter štetcom. Spotreba je závislá na veľkosti poškodenia. Postrekom pri riedení vodou v pomere 2:1.

62

Malospotrebiteľské balenie dodáva firma Floraservis

3. Na ošetrenie pňov a poranených stromov v porastoch s tracheomykózami. Pri aplikácii nástreku sa odporúča riedenie vodou v pomere max. 1:1.


Plodina

Ihličnaté a listnaté dreviny

Škodlivý činiteľ

Dávka na ha

Ochr. doba

letný ohryz zverou

2 - 4 kg/ 1000 sadeníc

AT

náter bez riedenia

ohryz a lúpanie kôry

30 - 50 kg/ 10 kmeňov

AT

Postrek riediť vodou 2:1, vhodný na ošetrenie rán

4. Na ošetrenie rán po vyvetvovaní nelesnej zelene a ovocných stromov neriedeným prípravkom náterom. 5. Na ochranu ihličnatých a listnatých kultúr proti letnému ohryzu zverou postrekom pri riedení vodou v pomere 1:1, spotreba je 2 l/1000 sadeníc. 6. Na ochranu ihličnatých a listnatých kultúr proti zimnému ohryzu zverou postrekom, náterom pri riedení vodou v pomere 2:1, pri teplote nad bodom mrazu, spotreba 3 l na 1000 sadeníc.

Ochrana lesa

Registrované použitie Poznámka

Ochrana proti Hillobius abietis Kmienky sadeníc potrite neriedeným prípravkom. V lokalitách s menším výskytom škodcu je možné použiť i riedený prípravok vodou v pomere 1:1 (čiastočné zníženie účinku). Aplikácia prípravku Pellacol je možná pri teplotách do bodu mrazu - nehrozí olupovanie alebo odprášenie. Aplikujte iba na suchý povrch. Do zaschnutia prípravku by nemalo pršať.

7. Na ochranu proti hlodavcom postrekom pri riedení 5:2, celoročne, pokiaľ nemrzne, spotreba 20 l, náterom pri riedení 5:1, celoročne, pokiaľ nemrzne, spotreba 2 l. Spotreba zodpovedá ošetreniu sadeníc v prvom roku výsadby. Ďalej je závislá na veku sadeníc, či ide iba o ošetrenie terminálových výhonov alebo celej sadenice a spôsobe aplikačnej technológie. Aplikácie je možné vykonávať až do bodu mrazu na suchý povrch.

Prednosti Hojivé a fungicídne účinky zabezpečujú kvalitnú produkciu drevnej hmoty aj po poškodeniach kmeňov.

63


Flordimex T Extra

Fázy plodín a použitie prípravkov

Obilniny

64


Fázy plodín a použitie prípravkov

Repka olejka

65


Fázy plodín a použitie prípravkov

Zemiaky

66


Fázy plodín a použitie prípravkov

Cukrová repa

67


Výhodná kúpa - balíčky

Chránená úroda, heslo:

SPODNAM DC® Nenechajte nič na náhodu! NEZABURINENÉ PORASTY: SPODNAM DC ® sólo aplikácia

1,25 l/ha

V prípade desikácie a urýchlenia zberu: ®

Clinic

+ = 2 + 1 l/ha glyphosate-IPA 480 g/l

SPODNAM DC ®

ZABURINENÉ PORASTY: V prípade desikácie a urýchlenia zberu: ®

Clinic

+ = 3 + 1 l/ha glyphosate-IPA 480 g/l

SPODNAM DC ®

F&N Agro Slovensko, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, Fax: 02/48 29 12 29, fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

68


Command komplet

Výhodná kúpa - balíčky

NOVÝ

F&N Agro Slovensko spol. s r.o. Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29 fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

69


Výhodná kúpa - balíčky

Najlepší

herbicídny tandem pre obilniny! 3 x 100 g

Pike

+Aurora

1 x 400 g

Selektívny herbicíd so systemickým účinkom na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimnej pšenici a jarnom jačmeni. Špecialista na maky, rumany a rumančeky!

40 WG

Postemergentný kontaktný herbicíd do pšenice, jačmeňa, raže a tritikale. Aurora 40 WG má vynikajúci účinok najmä na lipkavec obyčajný, veroniky, hluchavky a ľuľok a veľmi dobrý účinok na fialky.

F&N Agro Slovensko spol. s r.o. Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29 fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

70


Výhodná kúpa - balíčky

1 x 10 l

1 x 400 g

+ Aurora

Dicopur

40 WG

M750

Postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách, na lúkach a pasienkoch, v semenných porastoch tráv, v ovocných sadoch, vo vinohradoch, chmeli, kukurici, ďateline lúčnej a na železniciach.

Postemergentný kontaktný herbicíd do pšenice, jačmeňa, raže a tritikale. Aurora 40 WG má vynikajúci účinok najmä na lipkavec obyčajný, veroniky, hluchavky a ľuľok a veľmi dobrý účinok na fialky.

F&N Agro Slovensko, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, Fax: 02/48 29 12 29, fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

71


Výhodná kúpa - balíčky

Lentipur + Aurora Super balíček do ozimných obilnín!

Ušetríte!

2 x10 l Lentipur 500 FW + 1x 0,4 kg Aurora 40 WG

VÝHODNÉ HERBICÍDNE OŠETRENIE NA 10 ha F&N Agro Slovensko, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, Fax: 02/48 29 12 29, fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

72


Výhodná kúpa - balíčky

0,1 – 0,15 kg/ha

+Fury

Kaiso Sorbie® Repka: krytonosy, blyskáčik, byľomor Obilniny: vošky, kohútiky Cukrová a kŕmna repa: vošky Patentovaná formulácia!

0,075 – 0,15 l/ha

10 EW

Repka: krytonosy, blyskáčik, byľomor Obilniny: vošky, kohútiky Kukurica: kukuričiar koreňový Vinič: obaľovače Voči včelám relatívne neškodný Vhodný aj na leteckú aplikáciu

F&N Agro Slovensko spol. s r.o. Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29 fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

73


Výhodná kúpa - balíčky

F&N Agro Slovensko spol. s r.o. Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29 fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

74


01_14_Katalog-Obalka 2014_341x210_mm_fnagro_FIN 16.1.2014 16:06 Page 2

KOMPLETNÝ SORTIMENT PRÍPRAVKOV SPOLOČNOSTI

ACCENT 75 WG ● AURORA 40 WG ●

● ZEAGRAN 340 SE

Herbicídy

BUTOXONE 400 ●

● CUPROXAT SC ● GIZMO 60 FS

CETUS ● CLINIC ●

VÝHODNÁ KÚPA - BALÍČKY

F&N Agro Slovensko

● MYSTIC

Fungicídy

COMMAND 36 CS ●

● NANDO 500 SC ● ROMBUS TRIO

DICOPUR D ●

● FURY 10 EW

DICOPUR M 750 ●

● KAISO SORBIE

Insekticídy

GRAMIN ● KYLEO ●

● FLORDIMEX T EXTRA ● SPODNAM DC

LENTIPUR 500 FW ●

● STABILAN 750 SL

OPTICA ●

● CLINIC® Regulátory rastu

PIKE® ●

● FURY 10 EW

QUIZ ●

...rýchly, dlhotrvajúci a bezpečný účinok proti dvojklíčnolistovým burinám

● PELLACOL

Ochrana lesa

F&N Agro Slovensko, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, Fax: 02/48 29 12 29, fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

F&N Agro Slovensko spol. s r.o. Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29 fnagro@fnagro.sk www.fnagro.sk

75


Katalóg má len informatívny charakter.

01_14_Katalog-Obalka 2014_341x210_mm_fnagro_FIN 16.1.2014 16:06 Page 1

F& N Agro Slovensko spol. s r. o. Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: 02/48 29 14 59 Fax: 02/48 29 12 29 fnagro@fnagro.sk

www.fnagro.sk

Katalóg PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

FN Agro Katalóg 2014  

Katalóg prípravkov na ochranu rastlín

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you