Page 1

Novostavba rodinného domu – Trhový Štěpánov Návrh vsakovací jímky

Návrh vsakovací jímky/nádrže Dešťová kanalizace je svedena do ležatého potrubí a vedena do vsakovací jámy s drenážním systémem u hranice pozemku. Vsakovací jáma s drenáží bude vyložena geotextilií s přesahem min 50 cm. Objem vsakovací jámy je cca 3 800l. Z vsakovací jámy budou trativody vedeny v hloubce cca.0,9m pod terénem a dále rozvedeny po pozemku v hloubce 0,8-0,9 m pod upraveným terénem. Vstupní parametry a návrh:


Novostavba rodinného domu – Trhový Štěpánov Návrh vsakovací jímky

Gydf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you