Page 1

WinToets | Afnemen in Magister - © Uitgeverij De Rode Planeet 2011

TOETSEN AFNEMEN BINNEN MAGISTER 5.2 Een WinToets kan in de ELO van het online cijfer- en administratiepakket Magister [SchoolMaster | Iddink] worden afgenomen. Om dat te doen, doorloopt u bij elke toets een aantal stappen. [1] Toets gereed maken voor online gebruik. Hiervoor hebt u WinToets 4 EXPERT of SUITE of QuizPlanet of de Quayn Portal nodig. Meer over Meer over Meer over WinToets,

WinToets: www.drp.nl/wintoets/ QuizPlanet: www.digitaaltoetsen.nl/ | Oplossingen | QuizPlanet. Quayn: www.quayn.eu QuizPlanet en Quayn zijn verkrijgbaar bij De Rode Planeet bv: www.drp.nl

 

Start een toets in WTMaak op. Kies vanuit Bestand voor: Exporteren | Naar elo’s | Magister | Als Flash/SCORM 1.3.

Sla de toets op en onthoud de locatie.

1


WinToets | Afnemen in Magister - © Uitgeverij De Rode Planeet 2011

[2] Toets uploaden naar de ELO van Magister Zorg dat u werkt met Magister 5.2 of hoger en dat daarin het ELO-deel actief is. U moet dat onderdeel links onderaan in d elijst van modules zien staan. [ STAP 2.1] Toets uploaden naar ‘Documenten’ 

Log in (als docent) in de ELO van Magister en kies voor het onderdeel Documenten.

Klik op het rode plusje en wijs lokaal de in WTMaak aangemaakte zip aan.

2


WinToets | Afnemen in Magister - © Uitgeverij De Rode Planeet 2011

Upload die zip naar Documenten via ‘Bestaand document’

[ STAP 2.2 ] Toets koppelen aan klas, leerling en periode   

Ga naar onderdeel ‘Opdrachten’ Klik op het rode plusje om een opdracht toe te voegen. Vul het formulier hiervoor volledig in.

Kies de te koppelen toets uit de lijst van ‘Documenten’

3


WinToets | Afnemen in Magister - © Uitgeverij De Rode Planeet 2011

Kies de te koppelen klassen en/of daaruit weer leerlingen.

Naar wens kan het cijfer direct de cijferadministratie in gaan. Dit is te regelen via ‘Opdracht opnemen in de cijferadministratie.’

4


WinToets | Afnemen in Magister - © Uitgeverij De Rode Planeet 2011

Kies hiervoor allereerst de juiste cijferperiode.

Wijs de juiste cijferkolom aan en voer de gewenste ‘weging’ in. Standaard staat die op 1,00.

5


WinToets | Afnemen in Magister - © Uitgeverij De Rode Planeet 2011

Klik op ‘Voltooien’ als alles goed is ingesteld.

[3] Afname van de toets of het examen  

Log uit als docent en log in als (test)leerling. Kijk of de ELO onder Opdrachten bij ‘openstaande opdrachten’ of de toets gereed staat en test die uit als je dat wilt.

Dubbelklik op een regel om die toets te starten. De toets start als WTFlash in een pop-up scherm.

6


WinToets | Afnemen in Magister - © Uitgeverij De Rode Planeet 2011

Na afloop ziet de cursist direct de scrore en wat er goed of fout was, mits dit zo is ingesteld in WTAfname.

De cursist kan in het eigen onderdeel ‘Cijfers’ direct het behaalde cijfer terugzien in het rapport, mits de docent heeft ingesteld dat dit cijfer in het rapport moet worden opgeslagen.

7


WinToets | Afnemen in Magister - Š Uitgeverij De Rode Planeet 2011

[4] Terugkijken cijfers 

Check (indien aangegeven) of na afloop het cijfer weer zichtbaar wordt in het cijferdeel. Hiervoor dient u weer als docent in te loggen.

Let op: medio zomer 2011 komt versie 5.3 uit van Magister. Hierin worden mogelijkheden verwacht voor het nakijken van open vragen en het aanpassen van de toetsinstellingen van de wintoets zelf. Website hierbij: http://www.schoolmaster.nl/ Blijf op de hoogte via ons weblog: derodeplaneet.wordpress.com 8

Handleiding Wintoets en Magister  

Handleiding over het afnemen van Wintoetsen binnen Magister 5.2.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you