Page 1

Nummer 4 • december 2017 • Jaargang 23

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2018

Winter


We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen!

• Zorgvuldig in administratie

• Vakkundigheid met toekomstvisie

• Advies vraagt deskundigheid

• Accountancy is meedenken

• Accurate salarisadministratie

• Vertrouwen Belastingdienst

www.verstratenpartners.nl 023 544 58 50 De Fruittuinen 2 2132 NZ Hoofddorp

Lid van


Colofon Ondernemend Hoofddorp is het magazine van Ondernemend Hoofddorp. Het blad verschijnt vier keer per jaar. REDACTIEADRES Postbus 490 2130 AL Hoofddorp

In dit nummer:

8 Henk Kuivenhoven makelaar en vicevoorzitter, toen in 1985 de eerste paal werd geslagen voor het eerste kantoorgebouw op Beukenhorst-West.

14 Panama, Paradise, wanneer zouden de Pijnacker Papers komen? Lees alles wat u wilt weten over het afschaffen van de Dividendbelasting.

REDACTIE COMMISSIE Eric van den Brink Bruno Gorgoni Hans de Jong Judy Sakes Michel Sakes Bertine Schröder FOTOGRAFIE Ton Hofstra Fotografie VORMGEVING BizzieBee Creative Communications

17 Ondernemers-interview: ‘Help, ik zoek personeel’. “Is er echt een probleem?” Er klinkt een volmondig ‘ja’.

DRUKWERK InteGrafica / de Huisdrukker ADVERTENTIEVERKOOP ProScript Services Bertine Schröder T 06 – 53 21 33 09 M pss@kpnplanet.nl

34 Sinterklaasje kom maar binnen ... Het jaarlijkse Sinterklaasbowlen voor onze leden en hun kinderen was weer super leuk.

Lokaal partner van

36 Het Haarlemmermeers Ondernemerscongres, een terugblik op de zesde editie, gehouden in Nieuw-Vennep.

EN VERDER... 6 Sectie Graan voor Visch | 7 Noodklok over beperking vrachtvluchten Schiphol | 11 Column Anna Paternotte SWDV Advocaten 23 Column Poppodium Duycker | 24 Bedrijfsbezoek Dionar / CleverDisplay 29 Column Erik Verstraten van Verstraten & Partners | 35 Ilja Gort en de Beaujolais Primeur en nog veel meer…

3


Doeltreffende communicatie

Hoge Kwaliteit

Ontwerp & Drukwerk

Advies op

maat

Servicegericht persoonlijk contact

Jouw boodschap op de juiste manier vertalen en vertellen... daar zijn we goed in!

Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp - 023 557 55 88 - creatie@bizziebee.nl - www.bizziebee.nl ontwerp | dtp | drukwerk | websites | van idee tot en met realisatie


Voorwoord

Dilemma In dit kerstnummer wil ik u een dilemma onder de aandacht brengen, ter overweging naast de kerstboom of op de lange latten. Het dilemma gaat over de aanwezigheid in het eigen bedrijf versus de deelname aan activiteiten van onze vereniging. Ik heb dat in mijn vorige voorwoord ook al aangestipt, maar omdat dit een serieus onderwerp is voor ons bestuur, herhaal ik het. Het wordt steeds lastiger om voldoende leden aanwezig te laten zijn bij de bijeenkomsten of bedrijfsbezoeken. De commissie P&A probeert elk jaar een leuk en aantrekkelijk programma te maken, maar dan valt de belangstelling soms tegen. Zeker bij bedrijfsbezoeken levert dat teleurstelling op, natuurlijk vooral bij het ontvangende Ondernemend Hoofddorp lid. Omdat het programma mede gemaakt wordt op basis van suggesties van de leden neem ik aan, en hoop ik ook, dat de inhoud niet de reden van de afwezigheid is. Het gebrek aan belangstellenden moet meer gezocht worden in het onderwerp van het rondetafelgesprek elders in dit nummer. De meeste bedrijven hebben weer goed gevulde orderportefeuilles, maar komen in de knoei omdat zij geen personeel kunnen krijgen. En dan snap ook ik, dat er voor het eigen bedrijf gekozen wordt.

Ik geloof nog steeds in de waarde van menselijk contact, waarbij je elkaar in de ogen kunt kijken en een gesprek van meer dan 140 tekens kunt voeren.

Maar onze vereniging heeft ook als doelstelling om de leden met elkaar in contact te laten komen om kennis uit te wisselen of om een aanzet tot zakelijke afspraken te maken. En natuurlijk kan het bij ons ook nog gewoon ontspannend en gezellig zijn. Zijn dergelijke bijeenkomsten eigenlijk nog van deze tijd of doen wij voortaan alles digitaal? Als dat laatste het geval is, moeten wij een ander programma gaan aanbieden met chatrooms, bloggen of vloggen. Of alleen nog twitteren. Jij schijnt er Amerika mee te kunnen besturen. Ik geloof nog steeds in de waarde van menselijk contact, waarbij je elkaar in de ogen kunt kijken en een gesprek van meer dan 140 tekens kunt voeren. Wij zullen daarom in 2018 weer een programma aanbieden met inhoudelijke bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, borrels en sportieve uitjes. Uiteraard staat de uitnodiging nog open om suggesties te doen. Graag zelfs. Wij zien elkaar zeker op maandag 15 januari bij de Nieuwjaarsbijeenkomst. Ook hier een innovatie. Voor het eerst sinds decennia niet meer op de laatste maandag in januari. Ik wens u allen mooie Kerstdagen en een goed 2018. Dick Hulsebosch 5


KVO voor Graan voor Visch? Sectie Graan voor Visch Vertegenwoordiger: René Klomp - Hartgerink en Klomp

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Maar daar is een oplossing voor: het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). René Klomp, directeur van Mazda Hartgerink en Klomp en vertegenwoordiger van Graan voor Visch in het bestuur van Ondernemend Hoofddorp, is samen met Matthijs Bentley van Flashpoint Security initiatiefnemer om op ‘zijn’ Graan voor Visch een KVO te krijgen. René: “Van een bedrijventerrein kun je geen bunker maken, maar je moet er wel alles aan doen om het veilig te maken en te houden. Schoon, heel en veilig. Daar gaat het om. Wij willen vooral dat het terrein er netjes uitziet, dat de verkeersveiligheid op orde is, dat er alleen geparkeerd wordt waar dat mag en dat de beveiliging tegen inbraak en hangjeugd goed georganiseerd is. Er

6

is hier echt sprake van overlast op het gebied, van hangjeugd, vandalisme, zwerfvuil en onveilige situaties, zoals defecten aan straatverlichting en openbare wegen en trottoirs. Matthijs is in gesprek met de gemeente, politie en MKB-Nederland om te onderzoeken of er op Graan voor Visch een KVO kan komen.” Draagvlak nodig “Ondernemers op bedrijventerreinen kunnen het niet alleen”, vertelt Matthijs. “Maar de gemeente, politie en de brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te

pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Speerpunten daarbij zijn kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid en aantrekkingskracht voor gevestigde en nieuwe bedrijven. Maar voor een KVO heb je wel draagvlak nodig.” Bijeenkomst “Wij gaan begin volgend jaar de ondernemers op Graan voor Visch uitnodigen voor een presentatie van onze plannen”, besluit René. “In combinatie met een netwerkborrel. We moeten dit collectief oppakken om er echt een succes van te maken. Graan voor Visch: schoon, heel en veilig. Dat zou toch mooi zijn?” Voor meer informatie: René Klomp (Mazda Hartgerink en Klomp) 06 - 54 34 51 20 Matthijs Bentley (Flashpoint Security) 06 - 24 18 52 53


Foto: Renata Jansen

Noodklok over beperking vrachtvluchten Schiphol De recente problematiek rondom het toekennen van slots aan luchtvrachtmaatschappijen doet behoorlijk wat stof opwaaien. Nu er minder vluchten zijn voor vrachtverkeer is de transportsector bang voor economische schade voor Nederlandse bedrijven die afhankelijk zijn van uitvoer en invoer via Schiphol. Adam Elzakalai, wethouder Economische Zaken en Luchthavenzaken, luidt de noodklok! Vooral de luchtvrachtsector ondervindt ernstige hinder doordat zij geen of minder slots hebben gekregen voor het komende winterseizoen. Een slot is de tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig op Schiphol mag opstijgen of landen. Vanuit Den Haag, de luchtvrachtsector en vanuit lokale overheden worden zorgen geuit over de systematiek die wordt toegepast. Volgens een inventarisatie van brancheorganisatie Air Cargo Netherlands daalt het aantal vrachtvluchten. De sector vreest een ‘logistieke nachtmerrie’ en een verlies van duizenden banen als vrachtvervoerders moeten gaan uitwijken. Klanten gaan dan misschien wel kiezen voor levering via grote buitenlandse vliegvelden. De zaken gaan immers door en vracht moet vervoerd worden. Alleen heeft dit wel directe consequenties voor de

economie, de regionale werkgelegenheid en de logistieke bedrijven rondom de luchthaven Schiphol. Consequenties niet te overzien “Ik maak me ernstig zorgen over het beleid dat bij het toekennen van slots wordt toegepast”, stelt Elzakalai. “Het kan toch niet zo zijn dat wij als gemeente investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven, zoals bijvoorbeeld op Schiphol Logistic Park, en dat men vervolgens zegt: “Dat landen en opstijgen van vrachtvluchten doen jullie maar ergens anders, want we zitten vol.” Het logistieke cluster is economisch gezien zo ontzettend belangrijk voor de regio en BV Nederland. Laten we dit alsjeblieft niet onderschatten. Het biedt werkgelegenheid voor duizenden mensen. Minder tot geen vrachtvluchten

toelaten op Schiphol is direct van invloed op deze bedrijven en hun medewerkers. Een (logistiek) bedrijf dat zich hier vestigt, wil hier ook zijn vrachtvluchten kunnen afhandelen. Als het toekennen van de slots niet snel wordt aangepast, waardoor luchtvracht via België of Duitsland gevlogen moet worden, dan zijn de economische consequenties niet te overzien.” Belang van de ondernemers Wethouder Elzakalai: “Ik begrijp heel goed dat het aantal slots beperkt is en dat er schaarste is. Maar we kunnen niet blind zijn voor de vraag van luchtvrachtmaatschappijen. Het is in het belang van de ondernemers, de regio, Haarlemmermeer, Nederland én Schiphol dat men toeziet op een evenredige en zorgvuldige verdeling van de slots. Ik roep Schiphol dan ook op om in het coördinatiecomité het belang van luchtvracht te onderschrijven. En zich in te zetten voor voldoende slots voor luchtvrachtmaatschappijen. Zodat we die economisch sterke regio blijven die we zijn.”

7


Ondernemend Hoofddorp actief op de Beukenhorsten.

Sectie Beukenhorst Vertegenwoordiger: Almar Bouwman - Schenk Makelaars

Henk Kuivenhoven was al actief als vicevoorzitter van de toenmalige ondernemersvereniging, toen in 1985 de eerste paal werd geslagen voor het eerste kantoorgebouw op BeukenhorstWest in Hoofddorp. In rap tempo volgden de ontwikkeling en realisatie van de overige kantoorgebouwen van het huidige Beukenhorst-West, toentertijd een dynamische kantorenlocatie met bijbehorende ondernemersvereniging ‘Bedrijvenclub Beukenhorst’. Deze vereniging is later overgegaan in de huidige vereniging Ondernemend Hoofddorp, waarin de sectie Beukenhorsten nog altijd een belangrijke rol speelt. Door de blijvende vraag naar kantoormeters werd de kantorenvoorraad in Hoofddorp uitgebreid met de locaties Beukenhorst-Oost en uiteindelijk Beukenhorst-Zuid. Bestuurslid Almar Bouwman, in het dagelijks leven actief als directeur bij Schenk Makelaars, zag als een van de eerste de leegstand verschijnen. Door intreding van de economische crisis en een andere manier van werken gebeurde dat vooral op de kantorenlocaties in Hoofddorp, met name op de ‘oudste’: Beukenhorst-West.

De Beuk: Erin en Eruit Ten einde de verdere leegloop van kantoorlocaties tegen te gaan en wellicht utopisch terug te dringen zijn drie Haarlemmermeerse pioniers in 2008 gestart met het initiatief en later het project ‘De Beuk Erin’. Een belangrijk speerpunt was en is duurzaam ontwikkelen, transformatie en

8

Henk Kuivenhoven, destijds voorzitter van Bedrijvenclub Beukenhorst

herbestemmen van kantoorgebouwen en de openbare ruimte, in eerste instantie op Beukenhorst-West. Ondernemend Hoofddorp is altijd nauw en actief betrokken geweest bij de diverse initiatieven van ‘De Beuk Erin’, waarbij belangenbehartiging voor de Ondernemend Hoofddorpleden op Beukenhorst-West een belangrijke rol speelde. De eerste paar jaar na de start van ‘De Beuk Erin’ zijn de transformatiesuccessen op Beukenhorst-West onder andere geweest twee hotels, de vestiging van een Hogeschool en een beperkt aantal woningen. Tevens ging het ‘Vermeerhuis’ plat, want ook sloop en nieuwbouw pasten binnen de visie die in 2011 werd gepresenteerd als pilotproject binnen Nederland. Inmiddels zijn de eerste stappen tot een totale herontwikkeling en herbestemming van het gebied Beukenhorst-West een feit. Beukenhorst-West zal in de nabije toekomst opnieuw een dynamisch gebied worden met een combinatie van wonen en


werken. Voor het project ‘De Beuk Erin’ is de missie geslaagd en dit project zal binnenkort dan ook op gepaste wijze worden afgerond: ‘De Beuk Eruit’. Of de ‘oplossing’ nu echt is om 3.500 woningen te realiseren en het merendeel te slopen, moet nog blijken. Echter, er is energie en aandacht voor en in het gebied, ook vanuit de gemeente. De markt en de gebruikers zelf kunnen elkaar inmiddels ook goed vinden.

Oost en de toekomst De economische crisis heeft ook Beukenhorst-Oost geraakt. Op dit park is de leegstand aanzienlijk geweest, maar door ingrijpende renovaties van kantoorgebouwen door zowel eigenaar-gebruikers als beleggers heeft Beukenhorst-Oost een upgrade gekregen en neemt de leegstand er gestaag af. Ook transformatie van kantoorgebouwen naar alternatief gebruik, zoals bijvoorbeeld een hotel, wordt thans door marktpartijen in overleg met de gemeente Haarlemmermeer onderzocht, waardoor de leegstand nog verder zal afnemen. Daarnaast is de ‘exodus’ van kantoorgebruikers vanuit Beukenhorst-West naar Beukenhorst-Oost in gang gezet. Door de onttrekking van een grote hoeveelheid vierkante meters kantoorruimte aan Hoofddorp door zowel sloop als transformatie, met name op Beukenhorst-West, en de nog

steeds aantrekkende economische omstandigheden ziet de toekomst voor de kantorenlocaties Beukenhorst er weer rooskleurig uit! Wij wensen de ontwikkelcombinatie veel succes met het uitvoeren van de plannen en zijn ook voor hen graag gesprekspartner. De kwaliteit blijft belangrijk, zeker binnen de huidige plannen, zodat over 15 jaar in dit gebied niet opnieuw geïnvesteerd moet worden.

Hyde Park

Ontwikkelaar Snippe Projecten en IC Netherlands gaan op de plek van vijftien kantoorpanden een nieuwe woonwijk neerzetten. De nieuwe stadswijk zal 3000 tot 4000 woningen gaan tellen. Volgens de ontwikkelaars gaat het om een van de grootste herontwikkelingen in de Randstad op particulier initiatief. Het project, Hyde Park genaamd, wordt een mix van koop- en huurwoningen. De afgelopen periode werd 100.000 vierkante meter aan kantoorruimte aangeschaft. Volgens de ontwikkelaars gaat het in Beukenhorst-West veelal om verouderde en niet-duurzame kantoorpanden. Deze zullen worden gesloopt. Nog dit jaar gaan de eerste kantoorpanden in Hoofddorp tegen de grond. Ook de verkoop zal nog dit jaar van start gaan. Hyde Park moet eind 2019 zijn eerste bewoners verwelkomen.

Hyde Park, als de plannen allemaal doorgaan is er straks een nieuwe woonwijk op Beukenhorst

9


StukArt t u i n e n

Boslaan 7 2132 RJ Hoofddorp tel. 023 - 562 46 28 fax. 023 - 562 26 08 Keuken geopend: Lunch ma t/m vrij 11.00-15.00 uur Diner 7 avonden 17.00-22.00 uur

De mooiste locatie van Hoofddorp

www.lhirondelle.nl


Anna Paternotte

Winstafdracht als schadevergoeding Het komt steeds vaker voor, dat woonruimte wordt (onder) verhuurd via Airbnb. In Amsterdam gelden daar sinds 1 oktober 2017 strenge(re) regels voor. Een van die regels is dat er toestemming moet zijn verleend door de VvE / de verhuurder. Wettelijk gezien (art 7:244 BW) mag een huurder de woning niet aan een ander in gebruik geven, behalve als het gaat om gebruik van een gedeelte van de zelfstandige woning, waarin de huurder zijn woonverblijf heeft. In de huurovereenkomst en/of de daarbij behorende algemene bepalingen staat echter meestal, dat de huurder de woning zelf moet bewonen en dat onderhuur alleen mogelijk is met toestemming van de verhuurder. Als een huurder toch zonder toestemming een woning via Airbnb onderverhuurt, kun je als verhuurder naar de rechter stappen om deze onderverhuur een halt toe te roepen. Er zijn, in de relatief korte periode dat Airbnb booming business is geworden, al veel processen hierover gevoerd met wisselende uitkomsten. Een recente uitspraak viel op: in deze zaak vordert een verhuurder ontbinding van de huur en ontruiming van het gehuurde vanwege regelmatige (onbevoegde) onderverhuur via Airbnb. De rechter (eerste aanleg en hoger beroep) stelt vast, dat er sprake is van een tekortkoming door de huurster. De gevorderde ontbinding en ontruiming wordt (in dit geval) afgewezen vanwege (met name) de persoonlijke omstandigheden van de huurster. Wel wordt de huurster veroordeeld tot winstafdracht. Hoewel onbevoegde onderverhuur naar mijn mening (anders dan in deze zaak) vaak zal leiden tot ontbinding en ontruiming (tenzij...), is het voor verhuurders goed om te weten dat ook schadevergoeding in de vorm van winstafdracht gevorderd kan worden.

Als verhuurder sta je sterk in je schoenen bij onbevoegde onderverhuur.

Wilt u de volledige uitspraak lezen? http://deeplink.rechtspraak.nl/ uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:1361 mr. Anna Paternotte is advocaat bij SWDV | advocaten

11


specialisten in bedrijfsonroerend goed

Crown Business Center Schiphol, Hoofddorp • Receptiediensten (o.a. postverzorging, telefoonbeantwoording bij afwezigheid)

• Vergaderfaciliteiten • Ondernemersrestaurant • Eigen parkeergarage

v.a. € 350,- p.m. ALL-IN*

• 24-uurs toegang • Flexibele huurcontracten Nog beschikbaar! Business units geschikt voor minimaal 2 personen

v.a. € 350,- p.m. excl. BTW ALL-IN* * vraag naar de voorwaarden

Sandtlaan 38, Katwijk 071-4051500

info@deraadmakelaars.nl www.deraadmakelaars.nl

Zaterdag 6 januari 2018 is weer onze traditionele

Nieuwjaarsparty! Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een hapje en drankje elkaar een voorspoedig 2018 te wensen. Kom op tijd! Want om 21.30 uur zal er een officieel momentje zijn.

Partner in mobiliteit

Opaallaan 22-26 • 2132 XT Hoofddorp • 023-5543838 info@h-klomp.nl • www.h-klomp.nl

Directie en medewerkers van Hartgerink en Klomp wensen u hele fijne feestdagen en wij zien u graag op 6 januari.


SAVE THE DATE

Nieuwjaars Nieu Ni eu uwjjaarrs receptie rec ecep ptie ie e 15 januari 2018 19.30 - 22.00 uur

Poppodium Duycker Raadhuisplein 5 2132 TZ Hoofddorp

Let op, dus niet de laatste maandag van de maand!

13


“Panama, Paradise, wanneer zouden de Pijnacker Papers komen?”, dacht Kees met een glimlach. Kees had de afgelopen jaren een mooi bedrijf gebouwd. Hij was er trots op dat hij bijna ieder jaar winst had gehaald, waardoor zijn bv een keurig eigen vermogen heeft. Hij had eerder van zijn accountant begrepen dat op dit vermogen nog wel een belastingclaim rust. Maar had hij nu gehoord dat de dividendbelasting werd afgeschaft?? Dat klonk goed! Kees vond het tijd om weer eens bij te praten met zijn accountant. “Helaas, Kees, dat afschaffen valt voor jou toch iets anders uit”, begon zijn adviseur. De in jouw bv opgepotte reserves zijn belast met 25 procent Box 2 heffing. Op dit moment wordt bij iedere uitkering uit jouw bv 15 procent dividendbelasting ingehouden en afgedragen door de bv. In jouw aangifte inkomstenbelasting moet je 25 procent betalen, maar wordt wel die 15 procent verrekend, dus betaal je per saldo nog maar 10 procent. Van een dividend van 100.000 euro houd je straks 75.000 euro over. Als de dividendbelasting wordt afgeschaft, blijf je gewoon het volle tarief betalen, maar dan zonder verrekening, en houd je dus hetzelfde bedrag over. Het scheelt alleen veel administratief werk.” Oei, dat viel even tegen! “Maar het wordt zelfs nog gekker”, vervolgde zijn accountant. “Het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat de komende tijd omlaag: 1 procent -punt in 2019, in 2020 nog eens 1,5 procent -punt en in 2021 daarbovenop nog eens 1,5 procent -punt. Vanaf dat jaar bedraagt de vennootschapsbelasting dus geen 20 procent, maar 16 procent voor winsten tot 200.000 euro en 21 procent -in plaats van 25 procent- voor alles daarboven.”

14

“Maar dat is toch mooi”, zei Kees. “Zeker”, antwoordde zijn adviseur, “maar het tarief voor Box 2 gaat juist omhoog. Dat is nu nog 25 procent maar gaat uiteindelijk in 2021 omhoog naar 28,5 procent.” Kees keek hem vertwijfeld aan. “Het lijkt dus om het even”, vervolgde de accountant. “Een hoger tarief aan de ene kant wordt gecompenseerd met een lager tarief aan de andere kant. Maar, als je de opgepotte winsten uit wilt keren, betaal je dus straks meer Box 2 heffing en heb je helemaal niets aan de verlaging van de vennootschapsbelasting. Een bedrag van 100.000 euro uitkeren kost nu 25.000 euro en vanaf 2021 een bedrag van 28.500 euro.” “Dus voor 2020 dividend uitkeren dan maar?”, vroeg Kees. “Dat kan, maar dat heeft dan mogelijk wel weer gevolgen voor Box 3….. Dit moeten we heel goed doorrekenen, Kees”, besloot de accountant. En dat kon Kees alleen maar beamen. Het was duidelijk dat zij elkaar de komende tijd nog wel vaker zouden zien en spreken. Hij dronk zijn koffie op, zei zijn accountant gedag en constateerde voor dit moment met een glimlach “Klaar is Kees”. Hans van Schie CROP registeraccountants Partner accountancy


Mijn kerstwens gaat uit naar onze klanten en andere ondernemers in de regio. Dank voor een mooi jaar, Meerlanden Bedrijfsafval wenst u een feestelijke afsluiting van dit jaar en waardevol 2018! Arthur Richardson Business Unit Manager Bedrijfsafval

Paul Rijkse Intermediair wenst alle ondernemers een tevreden 2018

Time flies when you’re having fun…” en fun hebben wij! Al weer 2,5 jaar Hoofddorpsch Friethuys! Wij danken iedereen voor de positieve reacties en waardering de afgelopen 2,5 jaar en wensen u allen een gezond en smaakvol 2018 toe.

Van Luling BOG wenst iedereen veel voorspoed, Dan komt het in 2018 vastgoed! Jon van Luling – Van Luling BOG

Ton Hofstra wenst alle leden en medewerkers van Ondernemend Hoofddorp een beeldschone Kerst, maar ook persoonlijk én zakelijk een heel gezond 2018. Ton Hofstra (marketingcommunicatie & fotografie)

15


Ondernemend Hoofddorp Actie

Op vertoon van deze bon max 2 personen per bon niet i.c.m. andere acties Geldig t/m 30-06-2018

jump-xl.com/haarlemmermeer

Bemiddeling bij een arbeidsconflict „Snel tot een aanvaardbare oplossing voor beide partijen komen“ Conflictbemiddeling

Postbus 787 - 2130 AT Hoofddorp - Tel: 085-0110076


Ondernemend Hoofddorp-voorzitter Dick Hulsebosch leidde het gesprek en Bertine Schrรถder maakte er een verhaal van.

17


Steeds meer sectoren kampen met een personeelstekort. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat er genoeg werk is in de ICT en de bouw, maar geen personeel, was al langer duidelijk. Maar ook in de ‘onverwachte’ sectoren als de horeca, de industrie en de zakelijke dienstverlening loopt het personeelstekort op. “Is er echt een probleem?”, vraagt Dick. Er klinkt een volmondig ‘ja’. “Er is een groot personeelstekort in de horeca”, stelt Hans de Jong. “Het probleem is van de laatste anderhalf jaar. Er is meer werk dan ooit, maar werken in de horeca is niet meer populair. Ik gebruik de oude vorm van werving. Dus een advertentie in het lokale sufferdje. Dat werkt niet meer. Nul reacties. Vervolgens internet. Maar waar moet je zoeken? Als ondernemer weet je dat toch niet? Er zijn heel veel websites op dit gebied en voor je dat uitgezocht hebt….. Dit is een knettergek werkgebied. We hebben hier meer hotels en bedden dan in de hele provincie Utrecht. Maar daar zit het probleem ook niet. Ik kan geen personeel vinden voor de keuken en de receptie. Bij de bedrijven om ons heen hebben ze natuurlijk

Als de telefoon gaat, dan wil ik dat die door iemand opgenomen wordt.We zijn nu, volledig tegen mijn gevoel in, gestart met een keuzemenu. 18

ook een receptioniste nodig. Helaas zitten wij in een andere financiële schaal. En het is geen negen tot vijf baan.” Bas Bergkamp begrijpt de zorgen van Hans. “De jonge mensen hebben tegenwoordig een andere insteek. Velen van hen willen ook niet meer dan vier dagen in de week werken. Maar als je kijkt naar de continuïteit van een bedrijf, dan is schuiven met personeel niet handig. Kijk naar ons eigen kantoor. Een cliënt wil een vast aanspreekpunt, als hij belt verwacht hij een antwoord op zijn vraag. En niet de mededeling ‘belt u maandag nog maar even terug’. Dat betekent dat je meer mensen over lopende zaken moet informeren. En dat is niet handig.” Hans: “Als de telefoon gaat, dan wil ik dat die door iemand opgenomen wordt. We zijn nu, volledig tegen mijn gevoel in, gestart met een keuzemenu. De bemanning van de receptie hoort bij ons zes personen te zijn. En we hebben er maar drie. Ik heb er één lopen met meer dan 300 overuren.” Bas reageert daar direct op. “Dan ligt daar voor jou een groot gevaar. Als die persoon ziek wordt met als oorzaak de werkdruk kan dit, rekening houdend met de arbeidstijdenwet, voor de ondernemer nadelige financiële gevolgen hebben. Je moet wel goed oppassen.” Uitstroom van personeel Ook Ton Muller heeft een personeelsprobleem. “We hebben de jaren van crisis gehad en een enorme uitstroom van personeel. Al die mensen zijn iets anders gaan doen. De vakscholen zijn ook gestopt met opleiden voor onze branche. Maar iedereen vist in dezelfde vijver. Ik ben begonnen met de vacatures op de website te plaatsen, op Facebook en LinkedIn. Geen serieuze aanmeldingen en als ik Hans zo hoor hoef ik ook het sufferdje niet te proberen. Wij zetten nu leerwerk-jongeren aan het werk


Gast aan tafel De zzp’er is eindelijk goed aan het verdienen. Die gaat niet terug naar een baas. en hopen dan maar dat ze over twee jaar blijven. De zzp’er is eindelijk goed aan het verdienen. Die gaat niet terug naar een baas. Wij overwegen soms om maar een opdracht niet aan te nemen, uiteindelijk dient de kwaliteit en betrouwbaarheid te allen tijde gewaarborgd te blijven.” “Vooral in de bouw zijn veel mensen ontslagen door faillissementen en de crisis. Die mensen zijn afgevloeid of wat anders gaan doen”, vertelt Peter Bokhorst. “En van de scholen komt ook niets of weinig terug naar de bouw. Scholen krijgen meer subsidie als ze leerlingen afleveren die gaan doorleren. En de zzp’er is angstig voor de nieuwe wet die er maar niet wil komen. Ze moeten straks allemaal met verschillende contracten gaan werken en dat is lastig, want eigenlijk zijn ze alleen maar een goede timmerman. Wij willen alleen maar kwaliteit leveren, maar daar moet je dan wel de mensen voor hebben. De bouw is altijd de eerste sector waar de klappen vallen als het minder goed gaat. En we komen eigenlijk ook altijd weer pas als laatste op gang. Dat maakt medewerkers onzeker.” Weinig aan de hand Vreemd genoeg is er in de beveiligingsbranche eigenlijk weinig aan de hand. Matthijs: “Ik heb nooit problemen om mensen te vinden. We hebben zelf een aantal mensen in vaste dienst en ik heb een groot netwerk. Ik werk ook veel met zzp’ers, maar de problemen die ik hier aan tafel hoor, hebben wij niet. Bij ons krijgen ze een contract voor 7 maanden en als het aan beide kanten bevalt, krijgen ze gelijk een vast dienstverband. Bij mij ging er begin dit jaar iets fout. Ik ben opgelicht door een collega en heb op 25 april het faillissement aangevraagd. Vervolgens heb ik een aantal medewerkers naar het UWV gestuurd en die zijn inmiddels weer terug.” Voor Inka en Gwenny liggen de zaken anders. Zij zijn eigenlijk continu op zoek naar personeel, maar dan voor hun klanten. Inka: “Het is echt een kandidatenmarkt aan het worden. Er zijn heel veel mensen van 50+ die een baan zoeken en direct aan de slag kunnen. Maar mijn opdrachtgevers willen dat niet. Te

Gwenny Mees Sinds 2010 ben ik één van de eigenaren van hellopeople (werving en selectie, detacheren en uitzenden) en was ik in 2013 en 2016 genomineerd voor Meest Invloedrijke Recruiter! Met veel plezier help ik mensen aan een leuke, nieuwe baan en werkgevers aan leuke, nieuwe collega’s.

Ton Muller Sinds 2015 ben ik directeur van Elsenga Installatietechniek, een familiebedrijf met 40 medewerkers. Vanuit onze vestigingen in Hoofddorp en Schiedam werken wij al 95 jaar aan de beste elektrotechnische en beveiligingsoplossingen. Voor ons is het heel lastig om goede medewerkers te vinden.

19


Gast aan tafel

Hans de Jong Directeur van Hotel De Beurs. Ik ben de 3e generatie die zich bezig houdt met eten, drinken en slapen. We zijn een familiebedrijf; mijn broer Marcel runt ons zusterbedrijf De Rustende Jager in Nieuw-Vennep en mijn zuster Silvia doet hetzelfde met restaurant D’Oude Molen. Voor alle drie de bedrijven zijn wij constant op zoek naar personeel.

duur, te oud…. Maar dat is een opvatting. Bij het UWV zitten mensen die echt heel graag willen. Maar iedereen zoekt een schaap met vijf poten en dan ook graag nog een jong schaap. Iemand zoekt een magazijnmedewerker met ervaring op de heftruck. Ik heb de perfecte jongen in mijn bestand, alleen heeft hij nog nooit op een heftruck gereden. Wij hebben hem nu op pad gestuurd om dat te gaan leren. Je moet soms een beetje anders denken dan normaal. Chauffeurs zijn schaars, maar het past wel in een leer-werktraject.” Bas begrijpt het probleem met de 50+. “In veel branches gaat de automatisering zo vreselijk snel. Mensen die er bijvoorbeeld twee jaar uit zijn, worden opeens geconfronteerd met totaal nieuwe geautomatiseerde werkprocessen. Ondanks dat het vaak vakmensen zijn betekent dit toch een achterstand. Wij zien dat dit dan toch een belemmering is om 50+ aan te nemen. Gwenny: “Het is al eerder ter sprake gekomen, tegenwoordig willen er nog maar weinig mensen 40 uur werken. Vrijheid en vrij zijn wordt steeds belangrijker. Wij adviseren vaak om dan twee parttimers aan te nemen in plaats van één fulltime kracht. Daarnaast is het in deze tijd hartstikke belangrijk dat je op social media de vacature als een olievlek verspreidt. Als werkgever kun je niet meer zonder social media, al is het alleen maar omdat sollicitanten jou online kunnen vinden. Dit geeft een betere indruk dan alleen een website. Als een sollicitant moet kiezen uit twee bedrijven en ze vinden er maar één op social media, dan kiezen ze toch vaker voor het bedrijf dat wel op social media zit. Helemaal als dat bedrijf ook nog eens goede recensies krijgt.”

Bas Bergkamp Mede-eigenaar/adviseur van Verstraten & Partners Administratie Belasting Advies. Omdat wij zelf ook ondernemers zijn, kunnen wij ons verplaatsen in de behoefte van onze cliënten .. Daarom is onze dienstverlening en praktijkervaring een houvast voor veel ondernemers.

Het is echt een kandidatenmarkt aan het worden. Er zijn heel veel mensen van 50+ die een baan zoeken en direct aan de slag kunnen.

20


Gast aan tafel Investeer in schoolverlaters en neem er de tijd voor. Het is zeker een traject van twee tot drie jaar. Gouden tips Het zal inmiddels duidelijk zijn, ook met dit rondetafelinterview in Hotel De Beurs werd geen directe oplossing gevonden voor de problemen. Maar er waren, toen de gespreksleider daarom vroeg, over en weer nog wel wat tips. Bas: “Investeer in schoolverlaters en neem er de tijd voor. Het is zeker een traject van twee tot drie jaar. Het betekent ook dat je zelf een stapje harder moet lopen, maar het is het wel waard. Uiteraard moet het financieel wel haalbaar zijn.” Hans: “Mij is inmiddels duidelijk geworden dat je anders moet gaan denken en doen. Niet vasthouden aan de goede oude tijd. Als dat betekent dat je voor een vacature beter twee of drie mensen kunt aannemen, doe dat dan. Daar bereik je meer mee. Maar het kost wel tijd en energie.”

Peter Bokhorst Mede-eigenaar van Meerland Bouw. Midden in de crisis de keuze gemaakt om een aannemersbedrijf over te nemen. In korte tijd hebben we weer een mooi bedrijf neergezet. We groeien, echter alles wel met enige terughoudendheid. Onze markt is nog steeds erg kwetsbaar en daarom houden we de ontwikkelingen goed in het oog.

Ton: “Ik zie het ook in het zelf opleiden van de mensen. Maar je moet wel de verhoudingen goed bewaken. En flexibiliteit is nodig om je personeel te behouden.” Peter: “Niet alleen zoeken naar jong of oud, maar zorg dat je een mix krijgt. De jeugd houdt de senior fit en de senior kan de jeugd opleiden. Over het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heb ik ook wel eens nagedacht. En het nagevraagd bij mijn klanten. Prima, maar niet bij hen. En zo iemand heeft een stabiele omgeving nodig. En die vind je niet zo makkelijk in de bouw.” Matthijs: Ik denk dat je als ondernemer meer risico moet nemen. Eerst verkopen en dan de boel regelen. Ook meer salaris geven en dan zelf met minder genoegen nemen.” Inka: “Mijn gouden tip? Er zijn natuurlijk ook uitzendbureaus…zoals Olympia.. Maar voor de problemen die hier vandaag aan tafel besproken zijn, is er geen eenvoudige oplossing. Deze mensen zijn gewoon schaars. Je moet je creativiteit gebruiken in je zoektocht. Re-integratie en de 40/50 plusser zijn aandachtspunten in ons beleid. De brede ervaring van deze mensen moet juist ingezet en benut worden door

Ton Muller Sinds 2015 ben ik directeur van Elsenga Installatietechniek, een familiebedrijf met 40 medewerkers. Vanuit onze vestigingen in Hoofddorp en Schiedam werken wij al 95 jaar aan de beste elektrotechnische en beveiligingsoplossingen. Voor ons is het heel lastig om goede medewerkers te vinden.

21


Gast aan tafel

bedrijven. Wij willen ze graag aan een baan te helpen. Dit doen we door onze opdrachtgevers te wijzen op de voordelen (o.a. subsidies).” Gwenny: “Post leuke foto’s (en filmpjes, dit verschilt even per branche) van het team op social media of op de website. Dan kunnen sollicitanten zien wie hun nieuwe collega’s worden. De sollicitant kan dan ook even ‘de sfeer’ proeven. Een aanbrengfee/cadeautje geven, als dank voor het aanbrengen van een goede kandidaat, werkt altijd goed. Jouw netwerk, collega’s/ medewerkers en kennissen zijn dan meer gemotiveerd om goed om zich heen te kijken voor goede kandidaten.” Met dank aan alle gasten en Hans de Jong voor de gastvrijheid.

Matthijs Bentley Directeur Flashpoint Security. Na een danscarrière op hoog niveau werd hij beveiliger. Al 10 jaar ondernemer. In 2004 startte hij zijn eigen beveiligingsbedrijf. Zijn overtuiging: samenwerking is de kracht van een bedrijf. Zowel intern (het bedrijf als één team), als extern (samenwerking met opdrachtgevers).

Ik denk dat je als ondernemer meer risico moet nemen. Eerst verkopen en dan de boel regelen.

Arbeidsmarkt raakt oververhit

Inka Sijtsema Samen met haar echtgenoot runt zij Olympia Uitzendbureau in Amstelveen. Bij toeval ontdekten ze de mogelijkheid om als franchisenemer een vestiging te openen van Olympia Uitzendbureau. Inka en Sven zijn vanaf nul begonnen en hebben sindsdien grote stappen gezet. Hun werkgebied omvat Amstelveen, Aalsmeer en Hoofddorp. “We verzorgen alles op HR-gebied: werving en selectie, uitzenden, payrolling en detachering. Anders dan de grote bureaus werken we als ondernemers samen met andere ondernemers.”

22

Het personeelstekort wordt in diverse sectoren steeds nijpender. Dat blijkt uit dit interview met een aantal ondernemers. Grote delen van de arbeidsmarkt dreigen de komende jaren oververhit te raken. Maar ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar steeds sneller op. Technische innovaties, digitalisering, robotisering, beroepen verdwijnen, terwijl er tegelijkertijd nieuwe beroepen bijkomen. VUT, vroegpensioen, of zelfs pensioen op je 65e behoren tot het verleden: volgens de huidige stand werken we door tot we 67 jaar en 3 maanden zijn. Het gebrek aan geschikt personeel in sectoren als de ict, de bouw, de zorg en het onderwijs blijft ‘tot 2022 minstens net zo erg als nu’, voorspelde onlangs Didier Fouarge, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht, in De Telegraaf. Tegenover de 2,1 miljoen arbeidsplaatsen die er in die tijd vrijkomen, bijvoorbeeld omdat bedrijven groeien of vanwege werknemers die met pensioen gaan, staan maar 1,9 miljoen mensen die op zoek gaan naar een baan….


Erik Jobben

Foto: Jaap Reedijk

Duycker sets you free! Poppodium Duycker zit in een positieve flow. We zijn bezig met vernieuwing en dat betaalt zich uit in een groter publieksbereik en een hoge waardering. De missie van Duycker luidt:

focus niet meer op het bedrijfsmatige maar puur op de inhoud. Managers, medewerkers, vrijwilligers en programmamakers vormen een team en allemaal zijn ze zich positief bewust van onze mooie missie.

“Poppodium Duycker gelooft in de kracht van muziek als verbinder, uitdager en bevrijder. Duycker sets you free!”

Duycker is ook meer en meer een expertisecentrum voor popmuziek. We gaan steeds intensiever samenwerken met partners in Haarlemmermeer, zoals Winter Village, Papa’s Beachhouse, De Olmenhorst, Meer Jazz, Amstelring, Pier K, De Meerse, de Bibliotheek en Meerlive. Ook internationaal hebben we partners, onder andere met het jaarlijks internationaal uitwisselingsproject Bootcamp, een succes van hoog niveau.

Deze missie inspireert en geeft aan waarom wij het allemaal doen. Muziek verbindt mensen van alle leeftijden en van alle achtergronden. Muziek daagt talent uit om zelf het podium te beklimmen, een eigen feest of event te organiseren of om zijn/ haar eigen muziek en/of podiumtalent te ontwikkelen. Muziek daagt uit om na te denken en te voelen. Muziek bevrijdt je van remmingen en vooroordelen en maakt het mogelijk om je gevoel ruimte te geven. Om deze missie te laten slagen hebben we onze organisatie aangepast. Door het aanstellen van een artistiek leider ligt de

En wij zijn trots om te melden dat wij dit allemaal voor elkaar krijgen met een sluitende exploitatie. Kortom, Duycker is een succesverhaal! Erik Jobben, directeur Duycker

23


De deelnemers aan het bedrijfsbezoek aan Dionar / CleverDisplay hebben veel geleerd over computercriminaliteit. Vooral over wat wel en vooral wat niet te doen. ‘Bij ons valt niets te halen…..’ Dát had u gedacht! Bilal el Haddouchi, systeem en netwerkbeheerder bij Dionar, vertelde wat er allemaal mogelijk is voor hackers. En dat is veel, heel veel. Bij het minste geringste zijn ze in uw computer. Met alle gevolgen van dien. “Er zijn diverse methodes”, vertelde Bilal, voor wie het geknutsel met software niet alleen werk, maar ook een grote hobby is. “Ransomware, bijvoorbeeld, is een chantagemiddel. Alles wordt geblokkeerd in ruil voor geld. Bij Malware wordt de virusscanner uitgeschakeld met als doel alle systemen plat te leggen. En u kunt niet

24

meer werken. Het vervelende hieraan is dat men het meestal zelf doet. Door op een valse web-pagina te klikken of een fout mailtje te openen. Daarmee wordt dan een programma geladen dat de computer op slot zet.” Bewustwording Vooral mobiele telefoons en tablets worden zowel voor werk als privé gebruikt, maar er wordt natuurlijk ook vaak werk verricht op de pc thuis. Werknemers vinden het makkelijk, werkgevers vaak ook. Daar

zit wel een risico aan. “Werknemers moeten alleen toegang kunnen krijgen tot de gegevens die ze nodig hebben. Dat hoort in protocollen en workflows vast te liggen” is een volgende tip van Bilal. Maar


Dionar 20 jaar Dionar is ontstaan vanuit de gedachte dat ICT eenvoudiger zou moeten. Tom van Schaik en Arthur Bodegom zijn de grondleggers. Twintig jaar geleden werd een zolderkamer omgebouwd tot kantoor, de lounge van Hotel De Beurs fungeerde als ontvangstruimte. Arthur was de techneut, Tom haalde de handel binnen. Dionar groeide, door kwaliteit, kennis van zaken en heldere communicatie. In 2001 werd de door Dionar zelf ontwikkelde CleverDisplay in de markt gezet. Sinds 2003 zijn beide bedrijven gevestigd aan de Hoofdweg 846. ook: “Door één dubbel-klik kun je een virus binnenhalen, je moet dus twee keer nadenken voor je ergens op klikt.” Wachtwoordmanager Bilal: “Veel mensen vinden het lastig om wachtwoorden van online diensten te onthouden. Dan is de wachtwoordmanager LastPass zeker handig. Het is een gratis online dienst die alle wachtwoorden bijhoudt van de sites die men gebruikt.” Daarna volgden nog meer zeer bruikbare tips. En heel veel vragen. Clever Display Dennis Kaestner nam ons mee in de wereld van het communiceren met

schermen. Te gebruiken voor interne- of commerciële communicatie. Maar ook voor bewegwijzering. Dennis: “Vroeger hadden we overal bordjes hangen. Moest er één vervangen worden, dan duurde dat meestal toch een paar dagen. Met deze schermen is het geregeld met één druk op de knop.” Daphne Kriekaard van restaurant Lieveling heeft ook zo’n scherm hangen. “Geweldig”, zegt Daphne. “Je kunt er heel veel mee. Ons dagmenu staat er op, maar ook aanbiedingen. Uiteraard ook weer, verkeer en nieuws. Onze gasten vinden het leuk.” Dank! Het was een leerzame en boeiende bijeenkomst. Na afloop nog even een drankje en een hapje, dat werd verzorgd door Michel Brandt van Brandt in de keuken. Met dank aan Tom van Schaik, Vincent Simmer, Daniëlle de Rooij, Dennis Kaestner en Bilal el Haddouchi, voor deze nuttige en gezellige bijeenkomst. Wilt u meer weten over cybercrime of CleverDisplay? Neem dan even contact op met deze dame en heren: www.dionar.nl

25


Kansen benutten

lokaal en internationaal Een Goed Beter Best

2018

Beechavenue 78-80 | 1119 PW Schiphol-Rijk Postbus 74681 | 1070 BR Amsterdam T. (020) 653 18 12 | F. (020) 653 18 47 amsterdam@pkfwallast.nl | www.pkfwallast.nl

multicopy.nl/hoofddorp

PKF-2742-Adv Amsterdam 3_v1.indd 1

Innovation that excites

30 JAAR PASSIE VOOR NISSAN PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

Alle disciplines onder één dak: • utiliteitsbouw • woningbouw • renovatie

Tel: 020-2105960 HOOFDDORP

Robijnlaan 2 2132 WX Hoofddorp Tel. (023) 554 4055 www.hoekehoofddorp.nl

Regiobouw Haarlemmermeer Aalsmeerderdijk 600 1437 EJ Schiphol-Rijk

01-06-15 12:12


Dag Theo, welkom Onno! Onno Hoes (56) is sinds eind november waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. De VVD’er trad op 28 november aan als opvolger van Theo Weterings, die dan burgemeester van Tilburg wordt. De benoeming van Hoes werd medio november door de commissaris van de koning in Noord-Holland, Johan Remkes, bekendgemaakt. Direct na zijn eerste werkdag was Onno Hoes ’s avonds te gast bij Jeroen Pauw. Het voelde goed”, stelde Hoes. “Haarlemmermeer wil per 1 januari 2019 fuseren met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarom is voorlopig gekozen voor een waarnemend burgemeester. Haarlemmermeer heeft 26 kernen, daar komen er straks nog 5 bij. Aan mij de taak om daar één gemeenschap van zien te vormen.” Onno Hoes maakte eerste collegevergadering mee. “Je moet natuurlijk altijd afwachten of het klikt. Als burgemeester moet je een goede band hebben met je wethouders. Volgens mij is het een fijne ploeg. We gaan er iets leuks van maken.” Burgemeester Theo Weterings is bij zijn afscheid tijdens een buitengewone raadsvergadering benoemd tot ereburger. De vertrekkende burgemeester kreeg de bijbehorende onderscheiding opgespeld door vicevoorzitter Mieke Booij van de gemeenteraad. Ook kinderburgemeester Merel Breur was daarbij aanwezig. Gezellig en persoonlijk was de afscheidsreceptie in het Cultuurgebouw. “Burgemeester van je geboortestad, dat is toch prachtig!”, stelde Theo Weterings bij zijn afscheid. Ook al heeft hij al die jaren met plezier buiten Tilburg gewerkt. “Ik heb er zin in, ik ben heel erg blij en vooral ook zeer vereerd.”

Hoofddorp de op één na Beste Binnenstad Sinds 2003 wordt elke twee jaar door het kenniscentrum Platform Binnenstadmanagement De Verkiezing Beste Binnenstad georganiseerd. Hoofddorp-centrum was één van de finalisten in de categorie middelgroot! 23 november werd bekend welke binnensteden de titel “Beste Binnenstad 2017-2019” de komende twee jaar mogen dragen. Het werden Almere en Breda…. Hoofddorp ging ‘de strijd’ aan met Almere. De prijs wordt toegekend aan de binnensteden waar de afgelopen twee jaar de meeste dynamiek en vernieuwing heeft plaatsgevonden en waar de sterkste toekomststrategie is geformuleerd. Steden die investeren in de binnenstad worden beloond en bij de verkiezing staat de ontwikkeling die een binnenstad de afgelopen jaren heeft doorgemaakt centraal. Ook wordt nadrukkelijk de strategie voor de toekomst in de beoordeling meegenomen. Het gaat dan om de integrale ontwikkeling op het gebied van retail, leisure, wonen en cultuur (aanbod, leegstand, functiemenging), vastgoeduitstraling en -transformatie, openbare ruimte, marketing en promotie, mobiliteit, duurzaamheid, gastvrijheid en samenwerking. De binnenstad van Almere is volgens de jury een “bruisend winkel-, verblijf- en woonmilieu”. De programmering van evenementen en het onderhoud van de openbare ruimte en milieu zijn punten waarop de stad hoog scoort.

27


28

Het geduld werd lang op de proef gesteld, maar nu is het dan toch echt zover: het Louvre Abu Dhabi is op 11 november open gegaan. Dat is 10 jaar, 8 maanden en 250 dagen nadat het contract werd gesloten tussen Frankrijk en de golfstaat voor het bouwen van een dependence van het wereldberoemde museum op het Saadiyat-eiland.

buitencategorie: het Zayed National Museum, het Performing Arts Centre, een nieuwe vestiging van het Guggenheim Museum. En dus het Louvre. Onderliggende reden voor deze miljardeninvesteringen is dat de toeristenindustrie, op termijn, de verwachte inkomstenderving uit de oliewinning moet compenseren.

Het idee om een nieuw Louvre in Abu Dhabi te bouwen was een cultureel voortvloeisel uit het wapencontract dat Frankrijk met de Golfstaat sloot in 2007. Tegelijkertijd is het museum een onderdeel van een groter infrastructureel plan. Over tien jaar moet het Saadiyat-eiland het culturele Las Vegas aan de Golfkust worden. Met Champs-ÉlysÊes-achtige winkelstraten, luxe residenties, paradijselijke strandresorts en een trits culturele instellingen van de

Abu Dhabi heeft overigens diep in de buidel moeten tasten voor het museum, in totaal is er een half miljard euro betaald voor het gebruik van de naam Louvre en daarnaast is er nog eens 700 miljoen euro uitgetrokken voor de aankoop van kunst, tentoonstellingen en personeel.

Heeft u ook opmerkelijk nieuws? Laat het ons weten!


Erik Verstraten

Zuinig zijn op personeel Zoals op de woningmarkt alles losgeslagen lijkt en de mineurstemming van de afgelopen jaren is vergeten alsof er nooit een huizencrisis is geweest, zo geldt inmiddels ook op de arbeidsmarkt, dat het voor veel ondernemers weer lastig is geworden geschikt personeel te vinden. Het is dus steeds belangrijker voor een werkgever om zuinig te zijn op degenen die bij hem (of haar) in dienst zijn. Dat mag overigens niet leiden tot een omslag in zijn gedrag, want dan was er blijkbaar al een tijdlang iets mis met zijn waardering voor de medewerkers. Maar een werkgever die aangeeft de inzet en prestaties van zijn personeel op waarde te schatten kan op verschillende manieren het verschil maken. Logischerwijs wordt dan uiteraard gedacht aan de beloning en aan het geven van complimenten. In dat opzicht geldt dat de arbeidsvoorwaarden altijd goed dienen te zijn. Een werknemer zal door een hogere beloning namelijk slechts kort worden gemotiveerd. Wordt een werknemer echter onderbetaald of wordt er met twee maten gemeten, dan zal hij of zij daaruit conclusies trekken en op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Het geven van complimenten betekent de bevestiging dat een werkgever tevreden is over de werkzaamheden. Vergeten wordt daarbij echter wel eens, dat zo’n compliment veel meer waarde krijgt als een werkgever ook laat blijken de werknemers serieus te nemen: bijvoorbeeld door zaken die door het personeel worden benoemd of gesignaleerd op te pakken. En door oprechte interesse te tonen in de werknemer.

Werknemers binden aan de onderneming zal veel

Werknemers binden aan de onderneming zal veel meer succes hebben wanneer zij echt bij het bedrijf worden betrokken, verantwoordelijkheid krijgen en zelfstandig hun eigen talent kunnen ontwikkelen. Als werkgever is het dus van belang om de kwaliteiten van iedere afzonderlijke werknemer te herkennen en te erkennen en daar ook een beroep op te doen. Op die manier heeft iedere individuele werknemer het gevoel er binnen de onderneming echt toe te doen!

meer succes hebben wanneer zij echt bij het

Erik Verstraten is eigenaar van Verstraten & Partners

bedrijf worden betrokken. 29


Als ondernemer moet u vaak snel beslissen, maar u wilt ook zeker zijn van uw zaak. U wilt een korte lijn naar een goed advies van iemand die uw onderneming, branche en regio kent. Uw contactpersoon bij SWDV zorgt daarvoor. SWDV Advocaten: • sparringpartner • full-service • tarief op maat Omdat u gewoon wilt ondernemen. Bel voor een afspraak 023-517 51 00 of kijk op www.swdv.nl

Event Center Fokker 1534721_SWDV-ONDERNEMENDHOOFDDORP(185x132)_DEF.indd 1

Boek nú uw event en krijg de BUBBELS GRATIS!

26-02-15 16:05

Lease nu de Polo of T-Roc

bij Lexpoint Lease

Actie tarief v.a. € 295,- /maand

Boeken? Bel 023 561 78 58 of mail info@eventcenterfokker.nl o.b.v. full operational lease, 48 maanden 20.000 km/jaar excl. BTW en excl. brandstof

www.eventcenterfokker.nl

Actie tarief v.a. € 439,- /maand 2014-005-021 WT_EC-FOKKER_Adv_2_Mag_90x66mm_Bubbels.indd 1

Container Huren

Afval scheiden bij de bron

Hoogwaardig Recyclen Bespaar op uw afvalkosten

20-11-14 15:40

o.b.v. full operational lease, 48 maanden 20.000 km/jaar excl. BTW en excl. brandstof


Lexpoint verwelkomt de Volkswagen T-Roc “Nieuwsgierig naar het nieuwste van Volkswagen? Maak dan eens kennis met de nieuwe T-Roc”, zeggen Lexpoint-directeur Ton van der Horst en zijn team. “Deze jongste telg uit de Volkswagenfamilie wacht op u in onze showroom.” De gloednieuwe, ruime cross-over is verregaand te personaliseren, biedt veel innovatieve features, is uitgerust met efficiënte motoren (140 kW/190pk) en beschikt over geavanceerde veiligheidssystemen. De auto is beschikbaar met voorwiel- of vierwielaandrijving en combineert de robuustheid van een SUV met de wendbaarheid van een sportieve hatchback. Volkwagen levert de T-Roc in drie uitvoeringen: T-Roc, T-Roc Style en T-Roc Sport, alle drie met een hoog uitrustingsniveau. Zo is de basisversie standaard al voorzien van onder meer Climatic Airconditioning, LED-achterlichten en -dagrijverlichting, het infotainmentsysteem Radio Composition Colour en innovatieve rijassistentiesystemen zoals City Emergency Braking en Voetgangersherkenning, Lane Assist en Front Assist. Voor het ex- en interieur zijn er de R-Line Stylingpakketten, die de auto nog meer body geven. R-line Exterieur betekent onder andere sportieve bumpers en dorpels, gespoten in de kleur van de auto en fraaie lichtmetalen 18’’ Sebring-velgen. R-line Interieur staat voor een extra sportieve uitstraling, met mogelijkheden voor speciale bekleding, een sportstuur, en zwarte hemelbekleding.

Nieuwbouw zonder aardgas Het onderwerp #VanGasLos staat op 1 februari aanstaande centraal tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Het congres strijkt neer in de gemeente Haarlemmermeer om gezamenlijk ambities en uitdagingen in te vullen omtrent aardgasloos bouwen. “Haarlemmermeer heeft een duidelijke visie omtrent #VanGasLos en weet dat zij de omslag nu moet maken”, vertelt directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd. “Op 1 februari komen experts uit de bouw- en vastgoedsector bijeen om invulling te geven aan dit belangrijke en relevante thema.” De gemeente ziet, dat er financieel en organisatorisch omvangrijke barrières zijn om bestaande bouw los te koppelen van gas. De investering is vaak fors. Daarnaast liggen kosten en baten niet altijd bij dezelfde partij. Veel verschillende stakeholders moeten de handschoen oppakken om initiatieven omtrent energieverduurzaming tot een succes te maken. Een gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk om betrouwbaarheid en stabiliteit van de warmtevoorziening te waarborgen. De ambitie van de gemeente is om nieuwbouw geheel gasloos te maken en te voorzien van de meest effectieve warmtevoorziening, bijvoorbeeld restwarmte uit datacenters. Op DuurzaamGebouwd.nl en DuurzaamGebouwdCongres.nl treft u de komende tijd meer inhoudelijke informatie aan over onder andere de congreslocatie en de programmering.

Hemelse pulled chicken stoofpot met pompoen en rode wijn De stoofpot. Geweldig geurend, je hele huis vullend met een verrukkelijk aroma, zo’n zinderend gerecht dat je van binnen warm maakt en de kou uit je lichaam verdrijft. Want ja, we ontkomen er niet aan, mensen: het is herfst. En daarna zetten we er zelfs nog een tandje bij in de vorm van een woeste winter. Druipende snotneuzen, blaffende hoestpartijen, mislukte schaatspogingen, stijf bevroren vingers van het autoruit- krabben, je in het aardedonker uit je bed en naar je werk slepen… Het staat allemaal breeduit grijnzend voor de deur te wachten. Maar ook: knapperende open haard (moet ik nog eens voor mijn verjaardag vragen), dansend kaarslicht, hete chocolade en warme appeltaart met een enorme berg slagroom, bingewatchen onder een dikke fleecedeken (dahag, wereld!) en het klapstuk: De Dampende Stoofpot. Hartverwarmend. Hemels. Halleluja. Ja, je moet dit gerecht even de tijd gunnen voor een daverende apotheose (wat een fantastisch woord), maar hey, bijzonder ingewikkeld is het echt niet en je kan onderwijl gerust gaan bingewatchen of iets anders belangrijks met je leven gaan doen. Bovendien zit er wijn in en geen hele fles. Doen, dus! Al je ziel en zaligheid, hup, slinger het met hartstocht en alle ingrediënten in de pruttelpan, en zie, ruik, proef, beleef wat uit de elementen herrijst. Pure magie, mensen, pure magie. Maak dit recept op: http://bit.ly/2xUklPu Wendy Dekker Foodblogger| www.wendysfood.nl

WENDY’S FOOD 31


Eugenie Schaefers boekt films in het Oude Raadhuis (foto: Jaap Reedijk)

Boekrecensie Maak je bed op! geen ondernemer mag dit boek missen! Admiraal William H. McRaven sprak in 2014 bij de diplomauitreiking van de Universiteit van Texas. Hij vertelde hoe zijn opleiding tot Navy SEAL hem zijn hele leven lang heeft geholpen om succesvoller en gelukkiger te zijn. Zijn speech ging viral en werd meer dan tien miljoen keer bekeken. In Maak je bed op vertelt hij meer over de tien principes die hem niet alleen in zijn militaire carrière veel hebben opgeleverd, maar ook daarbuiten. Elke anekdote en wijze les begint met ‘Als je de wereld wilt veranderen…’ En welke ondernemer, welk mens wil dat nou niet? De wereld een klein beetje mooier maken, of makkelijker. Iets bedenken of verkopen waarmee je jouw klanten kunt ontzorgen. Maar daarbij hebben we natuurlijk altijd nog een extra, volstrekt egoïstisch doel: we willen zelf ook gewoon gelukkig zijn. En ik weet heus wel, ondernemers zijn drukbezette mensen. We hebben helemaal geen tijd om ellenlange verhalen over andere mensen te lezen die zelf o zo succesvol zijn. Ook daarom is Maak je bed op een briljant boek, het telt slechts 111 pagina’s. Laat elke dag bij je ontbijt héél even je smartphone liggen en lees een hoofdstukje. Wedden dat je er tien dagen later geen spijt van zult hebben? Naar mijn mening mist admiraal McRaven nog één lifehack in zijn boek: geef het je klanten, medewerkers of dierbaren cadeau. Zo verander je immers ook de wereld, boek per boek. Maak je bed op - William McRaven 9789021408354 - € 12,50

Films: meesterwerken in Het Oude Raadhuis Het was weer lekker programmeren de afgelopen weken. Met Loveless, het met 5 sterren bekroonde meesterwerk van de Russische regisseur Andrey Zvyagintsev, een tot op de laatste stoel uitverkochte bak met Victoria and Abdul (Judy Dench duidelijk nog ‘still alive and kicking’), The Glass Castle met – altijd goed – Woody Harrelson en sloten wij de eerste helft van ons seizoen af op 17 december met Loving Vincent: “Een uniek project over het leven en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh: de eerste compleet geschilderde speelfilm ter wereld. In 65.000 frames, met de hand geschilderd door meer dan honderd kunstenaars die dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden, brengt de film Van Goghs meest inspirerende schilderijen tot leven.“ Uw relaties uitnodigen voor een film is wellicht niet het eerste wat er in u opkomt, maar in Het Oude Raadhuis kunt u van te voren een tafel reserveren, uw drankjes staan dan in en na de pauze direct voor u klaar en kunt u nog rustig napraten. De locatie is uitermate geschikt om met dit weer niet op de golfbaan te staan maar om een goede film aan te bieden. Onze nieuwe films staan maandelijks rond de 15e geprogrammeerd. dus tegen de tijd dat dit magazine uitkomt staan de films voor januari klaar. Tevens bieden wij ook de mogelijkheid om tegen een scherpe prijs ons theater/ filmhuis te huren en een film te draaien. Ik kan u helpen met het uitzoeken van een goede film voor al uw relaties en/of personeel. Bekijk de films van januari op www.demeerse.nl/film of neem contact met mij op om de vele mogelijkheden te bespreken. Vriendelijke groet,

Hartelijke groeten weer! Lisa Sneijders PS. Boekhandel Stevens bezorgt het hele najaar alle boeken gratis thuis, ongeacht de prijs...

Eugenie Schaefers Filmprogrammeur Het Oude Raadhuis eugenie.schaefers@demeerse.nl Het Oude Raadhuis is onderdeel van Schouwburg De Meerse.

32


2018 Nu wordt het leuk! Rik Balder

Wij wensen iedereen in 2018 een beetje Haarlemmer‘meer’ ‘meer’ liefde, ‘meer’ omzet, ‘meer’ gezelligheid en ‘meer’ Hartgerink en Klomp

Boekuwzending.com naar nieuwe locatie “Pff, was wel een dingetje hoor, ik als Venneper naar Rijsenhout”, begint Rik Balder, directeur van Boekuwzending. com, te vertellen. “Mijn echtgenote Margreet heeft mij doen inzien, als Hillegomse, dat dit een geweldige stap zou zijn! Voor het eerst in 10 jaar een echt eigen locatie, met een eigen warehouse en helemaal in onze huisstijl met een fantastische ligging aan de A4. Onze Buzzies hebben nu een echte thuishaven.” Begin van het jaar bleek al dat een verhuizing noodzakelijk was. BT Makelaars werd ingeschakeld en de wensen werden in kaart gebracht. “Daar kwamen al snel de units aan de Bennebroekerweg in Rijsenhout in beeld”, vertelt Marijke Toenbreker. “Een geweldige locatie, zeker voor een bedrijf als Boekuwzending.com. Alleen moest Rik inderdaad even aan het idee wennen om zijn dorp te moeten verlaten. Natuurlijk hebben we meerdere mogelijkheden besproken. Maar de Bennebroekerweg paste goed. Ik denk dat hij de juiste beslissing heeft genomen.”

Boekuwzendig.com ging 10 jaar geleden van start op een zolderkamer in Getsewoud. Rik vertelt verder: “Margreet zei haar baan op bij de Rabobank en ik bij DPD. Als Betaald Voetbal Scheidsrechter kon ik de eerste maanden onze vaste lasten betalen. Mijn zus Martina sloot drie maanden later bij ons aan. We werkten nog steeds vanaf de zolderkamer, maar eigenlijk kon dat niet meer. Dus wij naar Regus op de Siriusdreef in Hoofddorp. Een paar maanden later kwam Manna erbij en daarna ging het hard. Als eerste kwam de verhuizing naar de Boekweitstraat in Nieuw-Vennep en vervolgens in 2009 naar de Freight Terminal 207. En nu na 8 jaar deze stap. We zijn klaar voor de toekomst en hard op weg met onze missie: in 2020 heeft Boekuwzending.com de beste transportoplossing met de meest gebruiksvriendelijke verzendtool met de meest persoonlijke benadering. En ik ben er van overtuigd dat het gaat lukken. We hebben een superteam, doen wat we beloven en we bezorgen niet alleen het pakket of de pallet, maar ook altijd een snelle glimlach.”

Wij wensen u een schoon en opgeruimd 2018 !!! Emsa Onderhoud Hoofddorp

Wij wensen alle ondernemers een uitgeKIENd 2018!” Dennis van der Voort, Silverfern

Een mooi en ondernemend 2018 Bertine Schröder

Een wonderschoon, creatief, bevlogen, liefdevol, gelukkig, maar bovenal een heel gezond 2018 gewenst BizzieBee Creative Communications

33


Bowlingballen vliegen van de baan tijdens Sinterklaas Familie Bowlen Het jaarlijkse bowlen voor leden van Ondernemend Hoofddorp en hun kinderen was weer een groot succes. Mede door Sinterklaas, die hoogstpersoonlijk aanwezig was om de prijzen uit te reiken.

De 3e prijs was voor Steffie de 2e prijs ging naar Hugo en de 1e prijs was voor Myron De bekers kwamen bij Multivos vandaan, die er een klein prijsje voor rekende. Alle anderen kinderen kregen een heerlijke chocoladeletter, aangeboden door de Hema. Top! Bij de volwassenen zijn Bas en Joseph (beide Verstraten & Partners) 1 en 2 geworden. Ton van Café De Eersteling werd 3e.

De kleine ‘ondernemertjes in de dop’ hadden het reuze naar hun zin. Zowel tijdens het bowlen, maar ook bij Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Er werd veel gelachen tijdens het bowlen, maar ook serieus gespeeld. Sommigen waren met het zweet in de handen op jacht naar een nieuw baanrecord. Of ze vergaten dat ze aan de beurt waren, omdat ze ergens gezellig stonden te kletsen. Sinterklaas deed de prijsuitreiking. De prijs voor het Beste Gezin werd aangeboden door Claus Bowling: een uurtje gratis bowlen voor het hele gezin. Dit werd gewonnen door Verstraten & Partners.

Sinterklaas zelf was natuurlijk druk in deze tijd van het jaar en hij had Paul van den Brink als hulp-Sinterklaas gevraagd. Helaas was Paul, één van de directeuren van Master Totaalinrichting, op het laatste moment verhinderd. Gelukkig was er in Nieuw-Vennep nog een hulp-Klaas beschikbaar in de persoon van Peter Blokker (ook te boeken voor feesten en partijen). Hij deed het werkelijk fenomenaal. Hij is bijna de echte Sint, compleet met Zwarte Pieten. Fenomenaal was ook Lucas Bergkamp die spontaan een hophop Sinterklaaslied ten gehore bracht…. Het was wederom fantastisch geregeld! Met dank aan Bruno Gorgoni en René Klomp. Onze huisfotograaf Ton Hofstra maakte weer een geweldige reportage; deze staat ook op de website in het foto album.

34


Het was gezellig druk, maar niet té druk, bij de 7e editie van de Beaujolais Party in het NH Hotel, traditioneel gehouden op de 3e donderdag van de maand november. Relaties van MeerBusiness, Crop Registeraccountants en Belastingadviseurs én het NH Hotel konden genieten van de Beaujolais Primeur, of Nouveaux zo u wilt. Hij smaakte in ieder geval prima. Gastspreker was niemand minder dan Ilja Gort, die ooit een chateau kocht in de Bordeaux en sindsdien onder meer als wijnboer door het leven gaat. Hij gaf wel toe dat hij op een verkeerde plek het kasteel had gekocht, want eigenlijk vindt hij de wijnen uit de Bourgogne veel lekkerder…. En geef hem eens ongelijk. Ilja vertelde op zijn eigen bijzondere wijze over wijn, over de Fransen, over zijn chateau en over zijn wijnminnares Caroline d’Hollosy, waar hij samen een kookboek mee heeft

geschreven. Met talloze anekdotes en kwinkslagen wist de voormalige reclametekstschrijver de gasten te boeien. Vanzelfsprekend was het kookboek te koop…. Een aanrader overigens. NH Hoteldirecteur Mike Steggerda vertelde dat hij van de Spaanse eigenaren weer een bedrag heeft ontvangen voor een nieuwe verbouwing in het hotel. In de binnentuin komt een kas-restaurant! De chef-kok had Mike ook al geregeld: deze komt uit het team van Herman den Blijker. Maar ook het wellness-deel in het hotel zal worden aangepakt. Naar verwachting is de verbouwing in het vroege voorjaar klaar. Foto’s: Martine Goulmy

35


Haarlemmermeers Ondernemerscong

Een congres in een kerk. Het kan. Zeker als het gaat om het Witte Kerkje in Nieuw-Vennep. Compleet met gospelkoor en supersprekers. De ĂŠĂŠn nog zenuwachtiger dan de ander. Begrijpelijk, want het zijn ondernemers en geen geoefende sprekers. Er waren natuurlijk ook weer hilarische momenten, die niet alleen veroorzaakt werden door de Belgische poppencabaretier Armand Schreurs. De ruim 200 deelnemers aan het congres hebben niet alleen gelachen, men kon ook nog wat leren van de verhalen van de sprekers. Het ging over Italiaanse vriendinnen en (nep)diamanten, over wijn en de snelheid van een champagnekurk, over een warm bad in een garage en over de schok die een echtscheiding teweeg kan brengen. Maar ook over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en over een pietje-precies. En dat het bij 15 graden onder nul echt niet kan regenen..... De aansluitende borrel en het diner waren gezellig en perfect verzorgd door het team van De Rustende Jager. Wie het gemist heeft, heeft wat gemist.

36


res weer heel bijzonder

Collecte opbrengst â‚Ź 306,42 voor BioSoepi

Tijdens het Ondernemerscongres werd een collecte gehouden voor de talenten van BioSoepi. In de pauze heeft iedereen een heerlijk soepje kunnen proeven.

Afgelopen week werd de pot met geld uitgereikt aan de harde werkers. Zij bedanken alle ondernemers voor de gulle giften.

Hartelijk Hoofddorp Concept Store een aanwinst voor Hoofddorp

Tijdens het Haarlemmermeers Ondernemerscongres waren de tafels voor het diner prachtig versierd. Het visitekaartje van Hartelijk Hoofddorp. Eind maart 2017 openende Ellen Immink haar Concept Store in het voormalige graanpakhuis dat haar opa heeft laten bouwen begin jaren dertig van de vorige eeuw. Gelegen aan de Hoofdvaart net tegen het centrum aan. Geen mainstream winkel waar er al genoeg van zijn maar een bijzondere plek met een bijzonder aanbod. Of je nu op zoek bent naar een cadeau, iets leuks om aan te trekken, iets leuks voor in je huis of heb je zomaar even zin in een lekker latte of een lunch, voor dit alles kun je terecht bij Hartelijk Hoofddorp. Ook voor de zakelijke markt biedt Hartelijk Hoofddorp een plek. Zo is de achterkant van het pand omgebouwd tot een sfeervolle vergaderlocatie voor een 9+ beleving en denkt het team van Hartelijk graag mee bij het vinden van het juiste geschenk voor medewerker of klant. Met een ruime eigen parkeergelegenheid is Hartelijk Hoofddorp een aanwinst voor Hoofddorp. Voor meer informatie check de website: www. hartelijkhoofddorp.nl

37


Het congres is mede mogelijk gemaakt door:

Hoofddorpsch Friethuys scoort hoge punten

HO P

Haarlemmermeers Ondernemers Platform

Alsmede door: • BizzieBee Creative Communications • BT Makelaars • Doelen Coach Service • Integrafica/De Huisdrukker • JACCS • SWDV Advocaten • Tuincentrum Suidgeest

38

Begin november werden de eigenaren van het Hoofddorpsch Friethuys, Sharon en Richard Biesma, uitgeroepen tot ‘de meest klantvriendelijke ondernemer’ van Hoofddorp Winkelstad. Met de consumentenactie “Pin, Nomineer & Win”, konden bezoekers van Hoofddorp Winkelstad bij elke aankoop per pinbetaling de meest klantvriendelijke ondernemer nomineren. Daarbij maakten de deelnemende consumenten zelf kans op mooie prijzen. “Wij zijn er ontzettend trots op om na twee en een half jaar al uitgeroepen te worden tot meest klantvriendelijke ondernemer”, stellen Sharon en Richard. “Bij de titel hoort een grote beker die inmiddels prominent op onze bakwand staat”. In de twee en een half jaar dat Sharon en Richard bezig zijn, hebben ze al heel wat mooie waarderingen gehad. En niet alleen van het winkelend publiek in Hoofddorp. Al twee keer op rij werd het Hoofddorpsch Friethuys door het AD uitgeroepen tot beste frietzaak van de provincie, met een nummer 6 en nummer 8 notering landelijk! Onlangs werden zij ook nog door “vijfbeste.nl” verkozen tot nummer 3 in de lijst van 5 beste patatzaken van Nederland. “Wij zijn trots dat we in zo’n korte tijd iets moois hebben gerealiseerd in Hoofddorp Centrum maar ook dat we Hoofddorp Winkelstad daarmee landelijke media aandacht hebben kunnen geven. Naast de waarderingen over de kwaliteit van de friet zijn wij blij dat we er ook uitspringen als het om service en klantvriendelijkheid gaat”. De waarderingen zijn volledig terecht, want de verse ambachtelijke friet, die door het team van inmiddels 8 personen zelf in de winkel wordt geschrapt en gesneden, is ook echt verschrikkelijk lekker. Het wordt bovendien ook nog geheel in stijl geserveerd in een ouderwetse puntzak…..


ONTDEK HAARLEMMERMEER

Stoomkracht Het stoomgemaal De Cruquius speelde een belangrijke rol bij de inpoldering van Haarlemmermeer. Het is zelfs de grootste stoommachine ter wereld, gebouwd in de jaren 1846 - 1849. Een industrieel monument, waarbij techniek en architectuur op bijzondere wijze met elkaar verbonden zijn. Kom de kracht van stoom beleven met de stoommachine in actie en leuke stoompractica!

haarlemmermeer.nl haarlemmermeer.nl


Jan Peter Koolhaas Chauffeur Meerlanden Bedrijfsafval

“Rijden en zorgen voor onze klanten zit in mijn bloed” “Ik werk al 25 jaar met veel plezier als vrachtwagenchauffeur

Ik zie ook dat steeds meer ondernemers hun afval gescheiden

bij Meerlanden. Rijden zit in mijn bloed. Net als het zo goed

aanleveren. En eigenlijk hoop ik dat ze dat in de toekomst

mogelijk meedenken met onze klanten. Als na mijn werkdag

allemaal doen. Zo kunnen wij dit weer makkelijker en beter

alles volgens planning is gegaan, geen panne heb gehad en zij

recyclen tot nieuwe grondstoffen.

weer tevreden zijn, dan ga ik met een goed gevoel naar huis. Ook al is dat niet altijd even eenvoudig voor de logistiek Omdat ik al heel wat jaren een groot aantal vaste bedrijven

binnen Meerlanden. Maar dat is iets waar we als team aan

aandoe, ben ik inmiddels voor velen een bekend gezicht. Dat

blijven werken. Problemen van onze klanten oplossen staat

schept een band en zo kunnen we samen het aanbieden van

namelijk voorop!”

afvalstromen en de inzameling daarvan zo goed mogelijk regelen.

OHD magazine december 2017  
OHD magazine december 2017  

Ondernemend Hoofddorp Magazine december 2017. Winter editie.

Advertisement