Page 1

JAARGANG 4 - NUMMER 1

PRIJS:

0,00 / WAARDE: VOL


12

In deze editie

Musiceren, creĂŤren en verbinden staat centraal in mijn leven.

14 Groningen kan over tien jaar hĂŠt voorbeeld zijn van een transitie van achterstand naar voorsprong

10 Door mijn kleinschaligheid kan ik beter inspelen op de vraag van de consument

Je bent tot onverwachte dingen in staat als je iets voor een ander doet

6

Als je een beetje bij de familie gaat horen weet ik dat ik het goed heb gedaan

16 Ik vind dat iedereen een kans moet hebben te werken met zijn talenten

18 Bevlieging of bevlogenheid?

22 Door leerlingen aandacht te geven, kom je erachter dat ze echt wel willen

24


Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Gerard Kremer

16

Lianne Bogers

18

Infographics

20

Roger Lenssen

22

Peter Burggraaf

24

10 Christiaan Koers

Onderneem’t

26

12 Martijn Veenstra

Colofon

27

04 Voorwoord 05 Jolijn Creutzberg 06 Riek Siertsema 09 Bevlogenheid leidt tot betere

ondernemers en werknemers

14 Ina Duijndam


Voorwoord Dankbaar…

door:

Klaar Zegers

Dat benadert het beste mijn gevoel toen dit prachtige nummer van ONDERNEEM het levenslicht zag. Dankbaar om zoveel bijzondere verhalen te mogen optekenen. Oud, jong, man, vrouw, ondernemer of werknemer: bevlogenheid is een staat van zijn die ons allemaal gegeven kan zijn. Graag draag ik daar aan bij, want één ding is zeker: bevlogen mensen maken het verschil in wat ze betekenen voor anderen. Ze zetten net die stap meer, kijken even verder dan hun neus lang is, en gaan door als het even tegenzit. Omdat ze van betekenis willen zijn. Voor hun klanten, hun leerlingen, hun patiënten. Om voor hen het verschil te maken. Ik kan dus niet anders dan concluderen dat bevlogen mensen de wereld gewoon een stukje mooier maken. Gewoon? Nee, niet gewoon. Bijzonder, dat is het. En het goede nieuws is: we hebben het allemaal in ons. Denk jij ‘nou dat zou ik ook wel willen?’ Begin dan gewoon. Vind dat vlammetje diep in je, stook het op en maak er een brandende fakkel van die je richting geeft. En als je niet weet waar te beginnen, begin dan met lezen van de verhalen van deze mensen. En vraag om hulp. Wij doen niets liever.

4


Column

Bevlogenheid? Ik had er niks mee….

door:

Het is 1984 en ik besluit de studie psychologie te verruilen voor bedrijfskunde. Tussen de accountmanagers en consultants in spé voel ik me eigenlijk net zo min thuis als tussen de doorgeschoten sociale academie types. De studie bedrijfskunde maak ik af –onbevlogen- en vervolgens rol ik in verschillende banen die op mijn pad komen, en start in 1994 met een collega/vriendin een eigen bedrijf. Bevlogen? Mwah, niet echt. Het was haar idee en ach, waarom niet. Leuk eigen logo, opdrachten genoeg, en veel plezier. Dat wel. Het zal toevallig rond die tijd zijn geweest dat ik thuis mijn eerste boxershort maakte, van een te vaak gedragen overhemd.

Jolijn Creutzberg | Van Hulley

Het is 2017 en Van Hulley bestaat bijna vijf jaar. En vanaf dag één heeft dit avontuur van mij een bevlogen persoon gemaakt. 24/7. Maakt me niet uit hoe laat ‘t is, je kunt me voor Van Hulley wakker maken. Ik geloof erin, krijg er energie van, maar waar zit hem dat nou in? Bij mij, anders dan alle andere dingen die ik deed, is het de combinatie van organisatorische uitdaging en daadwerkelijk zien wat de bijdrage is van dat wat je doet. Voor mij is dat de essentie van ondernemen. Wat het bij jou is? Ik zou zeggen: kom er zo snel mogelijk achter. Het maakt je onstuitbaar. En dat is een prachtig gevoel.

5


“Groningen kan over tien jaar hét voorbeeld zijn van een transitie van achterstand naar voorsprong” Riek Siertsema | De kracht van Groningen


“Waar Oost-Groningers toch vooral bekend staan om hun ingetogenheid, is er nu wel echt een vuurtje aangestoken. Groningen is ontwaakt”, zegt Riek Siertsema, directeur van De Kracht van Groningen.

De kracht van Groningen is een beweging. Een positieve beweging van alle mensen die de kansen die deze provincie in zich herbergt, ten volle willen gaan benutten. De aanleiding voor deze beweging vormde alle negatieve berichtgeving over de provincie rondom de aardbevingsschade en de afhandeling daarvan. Dit kon toch niet het enige beeld zijn dat de rest van Nederland heeft van deze regio? Het heeft de strijdlust doen ontwaken in de Groningers. Riek vertelt hoe steeds meer de behoefte werd gevoeld de kansen die er zijn voor een mooie toekomst te verzilveren. Dat vraagt ook om een transitie in denken en doen. “De beweging is daarom gestoeld op vier transitiepaden, waarlangs ideeën en projecten worden gerealiseerd die leiden tot meer werkgelegenheid, een gezonde levensstijl, een goed woonklimaat en meer verbinding tussen de stad en het ommeland.

Langs deze vier paden gaan we de kansen verzilveren. Er zijn hier gelukkig heel veel goede mensen met goede ideeën. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat zij hun weg vinden in de bestuurlijke jungle, naar partijen die ze verder kunnen helpen en naar de financiële geldpotjes. Mijn stip op de horizon? Als hier over tien jaar vanuit de hele wereld delegaties komen kijken hoe de Groningers hun provincie tot bloeiende regio hebben gebracht. Ik geloof daarin, vooral ook omdat ik zie dat er mensen zijn met zoveel energie en passie en zulke goede ideeën. De grootste barrière op dit moment is het te grote ego van sommige ambtelijke instanties. Van het denken “Als ik het niet heb bedacht, zal het wel niks zijn”, moeten we af. Ook dat vraagt om een transitie naar elkaar iets geven en gunnen. Want als we meer gaan samenwerken en delen, is Groningen over tien jaar de mooiste provincie van Nederland, in vele opzichten”.

7


Sociaal, Duurzaam, Persoonlijk dat is (een) Van Hulley.

Daar wil je toch iemand blij mee maken!

00

Nu 4 cadeaubonnen voor â‚Ź1 Cadeautip voor de gulle (werk )gever in december


Achtergrond

Bevlogenheid leidt tot betere ondernemers en werknemers

Bevlogenheid, wat een mooi woord! Het gaat over licht zijn, vliegen, beweging, energie. En er is niks zweverigs aan. Bevlogenheid heeft namelijk een positieve invloed op harde gegevens, zoals je omzet. Maar wat is het eigenlijk? En… is het te beïnvloeden? Bevlogenheid is de toestand waarin je je super vitaal voelt, helemaal opgaat in je werk en volledig bent toegewijd aan het doel dat je daarmee wil bereiken. Deze toestand maakt dat je graag een stapje extra zet, wat zich vertaalt in betere prestaties. Ondernemers die vanuit bevlogenheid hun bedrijf runnen en klanten helpen, hebben vaker een hogere omzet. Dat komt omdat zij vanuit hun passie streven naar de beste oplossingen voor hun klanten en dat leidt weer tot klanten die ambassadeurs worden. Bevlogen ondernemers maken zo werkelijk het verschil. Is bevlogenheid voor iedereen bereikbaar? Ja en nee. Je kunt het tot op zekere hoogte. Om bevlogen te zijn of te worden zijn echter een aantal zaken nodig. Het begint uiteraard met het hebben van werk waarmee je écht betekenisvol kunt zijn voor anderen. Heeft je werk echt betekenis, dan krijg je waardering voor wat je doet. Zorg ervoor dat je autonoom bent bij het bedenken en uitvoeren van je werkzaamheden, dan

kun je snel schakelen op de behoefte van jouw klant. Als je een moeilijke taak te wachten staat, is het van belang dat je hulp krijgt. Voor ondernemers betekent dit dat zij hulp moeten zoeken. Samenwerken met ondernemers leidt sneller tot bevlogenheid, mits degene met wie je samenwerkt dezelfde missie heeft als jij. En daarmee kom je al snel tot een laatste belangrijk element: de wetenschap dat je met je werk een hoger doel nastreeft en dat je van betekenis bent voor anderen geeft je vleugels… Uiteraard heeft bevlogenheid ook te maken met je persoonlijkheid. Het is bekend dat mensen die emotioneel stabiel, extravert, sociaal en consciëntieus zijn, én open staan voor nieuwe ervaringen, sneller bevlogen zijn. Voor ondernemers betekent dit in elk geval: proactief zijn, nieuwe ervaringen opdoen en in gesprek blijven met (potentiële) klanten. Want als je stil blijft staan zakt de bevlogenheid weg. Je ervaart dan niet meer wat je klant écht nodig heeft en waar jij het verschil kunt maken.

9


“Door mijn kleinschaligheid

kan ik beter inspelen op de vraag van de consument� Christiaan Koers | JerseyKoe.com


Interview

Christiaan Koers is een jonge, ambitieuze boer. Kortgeleden heeft hij de melkveehouderij, met ongeveer 60 Jerseykoeien, volledig overgenomen van zijn ouders. Met zijn verfrissende kijk op het bedrijf en zijn toekomst, is Christiaan duidelijk een telg van een nieuwe, andere generatie melkveehouders. “Een boer is in de kern niet iemand die veel met markt en marketing bezig is. Maar ik denk voortdurend na over hoe je meer omzet kan halen uit het bedrijf, zonder dingen wezenlijk anders te gaan doen, dus binnen de mogelijkheden die er al zijn. Ik wil de bestaande bedrijfsvoering beter doen, maar ook nieuwe markten aanboren. Op zoek gaan naar een ander afzetkanaal zodat je minder afhankelijk wordt van melkproductie. De Jerseykoe biedt daartoe veel mogelijkheden vanwege de goede kwaliteit van de melk. De eiwitten in de melk van Jerseykoeien komen meer overeen met die van het oer-rund, en die melk is veel makkelijker te verteren. Het smaakt beter, ruikt beter en verteert beter. Maar ook de koe zelf biedt perspectief. In de grootschalige melkveehouderijen worden stierkalveren direct geslacht, ze brengen immers niets op. Ik laat deze kalfjes leven, en fok ze op natuurlijke wijze op. Het kalfsvlees van de Jerseykoe is van zeer hoge kwaliteit, en ik ben nu bezig om dit vlees via mijn eigen online webwinkel jerseykoe.com te

verkopen. Dit is niet alleen diervriendelijk, maar ook beter voor mijn bedrijfsvoering én de consument, die daardoor eerlijk geproduceerd vlees koopt van kalveren die een goed leven op mijn boerderij hebben gehad. Ik ben nu ook heel nadrukkelijk bezig het bodemleven op mijn boerderij te verbeteren door een biologische manier van gewasbescherming toepassen. Zo heb ik laatst met de hand ridderspoor uitgestoken. Dat is een rotklus, maar je krijgt het gif niet in je kringloop, en dat beïnvloedt het bodemleven op positieve wijze. Natuurlijk krijgen boeren te maken met steeds zwaardere mestwetgeving. Maar de kunst is ervoor te zorgen dat je die regelgeving voor bent. Mijn overtuiging is dat door nu goed te luisteren naar de wensen van de consumenten, je kunt weten waar we over tien jaar met die regelgeving staan. Ik wil mijn bedrijf voortdurend omvormen in de juiste richting. En ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn plannen en onze jerseykoeien de goede weg insla!”

11


“Musiceren, creëren en verbinden staan centraal in mijn leven.” Martijn C. Veenstra 12


Interview

Ik werd, net als veel andere kinderen die zich interesseren voor het bespelen van een muziekinstrument, door mijn ouders geactiveerd om er iets mee te doen. Ik koos voor de trompet. En in mijn geval heeft de keuze toen ook mijn carrière bepaald. Op mijn 17de ben ik trombone gaan spelen en voor het vervolg na mijn middelbare school koos ik dan ook volautomatisch voor het conservatorium. Als musicus wil je in eerste instantie mooie muziek maken. Via een performance wil je mensen raken en meenemen in jouw eigen wereld, beleving of verhaal. Mijn persoonlijke missie Musiceren, CreÍren en Verbinden staat centraal in mijn leven. Uit onderzoek van de afgelopen 25 jaar is gebleken dat muziek en muziek maken wezenlijk bijdraagt aan een aantal zeer belangrijke aspecten van ons leven. Zo worden we slimmer als we een instrument gaan bespelen. Gemiddeld 2 tot 4 IQ punten per jaar, als een kind muziek maakt of zingt! Muziek maken draagt dus bij aan onze cognitieve ontwikkeling.

We worden niet alleen slimmer van muziek, maar ook ervaren we geluk en verbondenheid! Door het spelen van muziek ontwikkelt de hersenbalk. Deze zorgt voor de verbinding van de rechter en linker hersenhelft. Hierdoor komen verstand en emotie met elkaar in verbinding! We kunnen ons uiten, vinden troost en gelukzaligheid. Dat is toch niet niks!

Daarnaast zie ik een uitdaging in het ontwikkelen van het nieuwe profiel van de muzikant. Het besef binnen de culturele wereld dat wij zelf moeten innoveren om stappen voorwaarts te zetten komt slechts mondjes maat. Er zijn veel vooroordelen vanuit de sector zelf als het gaat om ondernemerschap ten aanzien van een dienst op product uit de culturele hoek. De popmuziek loopt wat dat betreft voor op de klassieke wereld. Voor mij als initiatiefnemer of veranderaar doe ik veelal een beroep op mijn overtuigingskracht gecombineerd met een dosis geduld. Bevlogenheid is visie gecombineerd met ambitie! Weten wat je passie is en er voor gaan met het einde voor ogen! Ik bedoel hiermee een soort besef van eindigheid, nu of nooit! Bevlogenheid kan voelen als varen op een stroomversnelling in de goede richting met de perfecte uitrusting. Elke golf en aanstormende rots in het water wordt met speels gemak getrotseerd. Dit zelfde ervaar ik als dirigent wanneer ik omringd wordt door een orkest van 55 man dat vol overgave, vuur en passie de muziek op haar mooist wil spelen.

13


“Als je een beetje bij de familie gaat horen weet ik dat ik het goed heb gedaan” Ina Duijndam | Monuta Duijndam

14


Interview

“Ik probeer op de achtergrond inspiratie te bieden om bij het afscheid van een dierbare tot mooie herinneringen te komen voor diegenen die achterblijven. Dit worden verhalen die waardevol zijn en blijven. Dit natuurlijk naast een goed verzorgde uitvaart.” Aldus Ina Duijndam, uitvaartverzorger in zuid west Friesland. Gedurende haar hele carrière was Ina actief in facilitaire beroepen. Eerst in de horeca en later als facilitair manager bij de Friesland Bank. De stap naar het vak van uitvaartbegeleider lijkt niet zo groot maar was toch een bijzondere. Na het overlijden van haar eigen moeder kwam Ina er achter welke waarde een goede uitvaart voor de nabestaanden kan hebben. De begrafenis van haar vader was netjes verzorgd maar een aantal jaren later sprak de laatste eer aan haar moeder toch veel meer aan. Een persoonlijk afscheid waar verhalen naar boven kwamen die nog steeds warme herinneringen zijn. Waar de persoonlijke ervaringen van de gezinsleden gedeeld konden worden, ook in deze verdrietige tijd. Een uitvaartverzorger die de tijd nam om de familie, in zo’n korte periode, te leren kennen en ruimte gaf voor eigen wensen was daarin een bepalende factor.

Dat is waar ze nu zelf ook voor staat als uitvaartbegeleider. Alleen op die manier werkt het voor haar en krijgt ze energie van de bijdrage die zij kan leveren in moeilijke tijden voor nabestaanden. Op de vraag wat Ina het moeilijkst vond aan het zelfstandig ondernemerschap geeft ze aan dat je voortdurend op jezelf wordt terug geworpen. Werkte ze voorheen altijd in een team, waar ze bijvoorbeeld lastige zaken mee kon bespreken, nu lost ze alles zelf op. Wel is Ina een deler en verbinder. Ze zoekt regelmatig contact met collega uitvaartverzorgers en werkt ook met andere partijen samen. “De grootste opsteker was toch wel toen een familie na afloop van een uitvaart vroeg of ik nog eens koffie kwam drinken. Ik was in de week na het overlijden tot en met de uitvaart een beetje bij de familie gaan horen. In mijn beleving heb ik het dan goed gedaan.”

15


“Ik vind dat iedereen een kans moet hebben te werken met zijn talenten� Gerard Kremer | MKB Noord

16


Interview

“Mijn gedrevenheid en geldingsdrang komt voort uit mijn jeugd. Ik kreeg eigenlijk voortdurend te horen dat ik het niet kon. Dat heeft mij sterk gevormd.” Gerard Kremer, ondernemer en bevlogen voorzitter van MKB Noord, heeft daardoor een sterke intrinsieke motivatie om mensen te helpen. “Mensen die kansen zien wil ik een duwtje in de rug geven zodat die kansen werkelijkheid worden. Daarom draait het eigenlijk altijd bij mij”. Op de lagere school vond het hoofd van de school dat Gerard maar naar de LTS moest. Maar hij had “twee linkerhanden”, dus wat moest hij daar? Gerard wilde naar de Mavo. In de derde, Gerard was met de hakken over de sloot over, vond zijn mentor dat hij maar aan het werk moest, en daarnaast nog wat bijleren. Meer zat er volgens hem niet in. Ook dat vond Gerard een bijzonder slecht plan. Hij wilde naar de Havo. En zo geschiedde. Gerard ging naar de Havo en toen dat bijna op zijn einde liep, wilde hij naar de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding), hij wilde heel graag gymleraar worden. Gerard werd afgewezen omdat hij biologie en scheikunde miste in zijn pakket. Heel vervelend, maar niet getreurd: Gerard verzon een ander plan: via de route Pabo met gymnastiek als aandachtsgebied. Gerard haalde daar ineens de hoogste cijfers; hij bleek een bevlogen leraar te zijn. Ondanks dat hij niets met school had, bleek hij goed te kunnen leren voor datgene waar toen zijn passie lag: de sport.

Elke keer als iemand zei dat hij iets niet kon, wilde Gerard het tegendeel bewijzen en hij genoot van de bewondering die dat oogstte. Maar zo deed hij toch ook vaak dingen voor het krijgen van de goedkeuring van anderen, en vergat hij waar hij zelf voor ging. Terugkijkend zegt Gerard: “iedereen heeft een sterk punt, en hoe mooi is het als iedereen zou kunnen werken met zijn talenten. Ik vind dan ook dat iedereen een kans moet hebben om dat te ervaren. Veel mensen moeten nu dingen doen, gedwongen door de omstandigheden, maar waar ze eigenlijk helemaal niet goed passen. Met mijn creativiteit en talent voor het leggen van verbindingen help ik mensen weer in hun kracht te zetten. Daar krijg ik heel veel voldoening van.”

17


Lianne Bogers | KWF

“Je bent tot onverwachte dingen in staat als je iets voor een ander doet� 18


Interview

Kanker is een alom aanwezige ziekte. Iedereen wordt er wel een keer door geraakt, persoonlijk of in de naaste omgeving. Zo ook Lianne, die sinds 2013 relatiemanager is bij KWF kankerbestrijding. In 2010 kreeg zij de diagnose Non Hodgkin. Na de zware periode van behandelingen en in het herstel daarna ontdekte zij het fietsen. Dat veranderde haar leven volledig. “Ik ben heel streng voor mezelf. Vind dat je uit elke dag alles moet halen wat er in zit, in welke omstandigheden je ook verkeert. Als je ziek wordt ben je je daar nog meer van bewust. Toen ik aan de beterende hand was besloot ik mee te doen aan de Alpe d’ HuZes. Ik dacht toen alleen: boven kom ik, hoe weet ik niet, maar het zal me lukken. Die ervaring heeft mijn leven veranderd.”

Lianne deed zes keer mee aan de Alpe d’HuZes en is sindsdien extra bevlogen als relatiemanager voor KWF. “Ik vind het ook fijn om mezelf een doel te stellen. Grote voldoening krijg ik uit wat ik van mijn relaties terugkrijg. Heel regelmatig zijn dat vermogende patiënten. Bij KWF kun je gericht geven, je bepaalt in overleg waar de schenking aan wordt besteed binnen het onderzoek spectrum van KWF. Deze donateurs hebben meestal een specifieke wens ten aanzien van de besteding van hun schenking; dit

kan bijvoorbeeld een tumorsoort zijn, een bepaalde therapie of één van de academische behandelcentra zijn. Ik begrijp zó goed wat zij voelen, dat ik heel ver ga om hun wens te realiseren. De emoties, het verhaal bij de gift kan me heel erg raken. Toch is het goed ook mijn zakelijkheid en een bepaalde afstand te behouden, hetgeen niet altijd gemakkelijk is. Uiteindelijk kan niet alleen de gever bepalen waar het geld van KWF naar toe gaat, dat moet in overleg. Maar ik zal wel alles doen om die relatie, die een enorme persoonlijke behoefte voelt om iets terug te doen, te helpen. Ik zoek dus altijd naar de juiste balans tussen wat nodig is om mijn relatie zo goed mogelijk te helpen en het dienen van het bestaansrecht van onze organisatie. En dat is dat we als KWF op de juiste manier de gelden die we uit de samenleving krijgen aanwenden in de strijd tegen kanker. Ik heb prachtig werk, dat ik vol overtuiging doe omdat ik werkelijk kan bijdragen”.

19


Infographics

Bevlogen mensen halen voldoening uit hun werk, zijn zeer betrokken en voelen zich energiek, vitaal en trots. Daarmee draagt bevlogenheid bij aan onze psychische en lichamelijke gezondheid. Net zo belangrijk is dat bevlogenheid mensen productiever en innovatiever maakt. Bedrijven met een groot aantal bevlogen medewerkers doen het beter op onder andere de volgende gebieden: Helaas kan slechts 10% hogere klantloyaliteit 20% meer verkoop 17% meer productie

14%

Wij geloven dat dit beter kan!

21% winstgevender 41% minder verzuim 40% minder fouten

van de Nederlandse werknemers als bevlogen worden aangemerkt. We halen er dus niet uit wat erin zit.

(bron: Gallup Q12 2016)

Betrokkenheid Betrokken medewerkers hebben hart voor de organisatie (het ‘I love my company’-effect), vinden zichzelf bij de organisatie passen en staan achter de doelen

20

Bevlogenheid Bevlogen medewerkers hebben hart voor hun werk (het ‘I love my job’-effect), krijgen energie van het werk dat ze doen en zetten zich in om het beste uit zichzelf te halen.


De scores op bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid in Nederland

6,6

7,4

7,5

Bevlogenheid

Betrokkenheid

Tevredenheid

Het verschil tussen mannen en vrouwen in percentages Man

35,7%

Vrouw

32,5% Bevlogen & betrokken

3,2% 3,6% Alleen bevlogen

42,1%

19%

43,6%

20,3%

Alleen betrokken

Niet bevlogen & betrokken

(bron: effectury)

21


Bevlieging of bevlogenheid? Roger Lenssen | Smart Group

22


Interview

We kunnen er kort over zijn; als je idee als ondernemer een bevlieging is dan is het ondernemerschap en je onderneming meestal een kort leven beschoren. Bij bevliegingen begint het vaak met enthousiasme. Ik heb dat zelf ook nog, ik wil dan te snel zijn en blijf onvoldoende bij zaken stil staan. Soms zijn er gewoon factoren die je gezond verstand even op nul zetten. Dat is zo menselijk. Ik heb er in mijn carrière talloze voorbeelden van gezien. Mensen worden vaak verleid tot het maken van ‘snel geld’, waardoor ze in een business stappen waar ze geen verstand van hebben. Of ze vertrouwen op iemand die zegt het wel te weten, maar vergeten dat ze zelf ook goed moeten weten waar ze aan beginnen. Samen met Klaar en Henriëtte van Onderneem’ t hebben we de afgelopen drie jaar ruim honderd startende ondernemers begeleid. Op 6 juli hebben we dit met elkaar gevierd. Het was een mooie bijeenkomst, met veel bevlogen mensen. Dat voel je, want bevlogenheid inspireert en geeft energie. We kijken daarom altijd naar de drive en bevlogenheid van mensen. Als zij echt voor het ondernemerschap willen gaan, dan gaan we aan de slag met het creëren van een visie. Elke startende ondernemer moet zich afvragen: In wat voor markt stap ik eigenlijk? En hoe zal deze gaan veranderen de komende jaren? Als ondernemer moet je ook verstand hebben van je vak, en weten wie je klant is en wat hij van je verwacht. Een bevlogen ondernemer is altijd gericht op het leveren van echte toegevoegde waarde. Natuurlijk moet je dan een goede route uitstippelen. En bedenken welke

alternatieven je hebt als de zaken anders lopen dan verwacht. Want als het anders loopt, en je bent een bevlogen ondernemer, dan vindt je echt een andere weg naar je doel. Zelf sta ik nu dertig jaar aan het roer van Smart Group. Mijn doel is altijd om dit bedrijf gezond door te ontwikkelen naar de toekomst. Mijn eigen bevlogenheid om mensen perspectief te bieden heeft daarin altijd een centrale rol gespeeld. Ik wens iedereen heel veel bevlogenheid toe op zijn of haar reis als ondernemer. Het is een cruciale factor voor het hebben van succes. En zou je willen sparren, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

23


“Door leerlingen aandacht te geven, kom je erachter dat ze echt wel willen� Peter Burggraaf | Kamerlingh Onnes

24


Interview

Waar zijn studie luisterde naar de naam Toerisme, bracht zijn interesse in aardrijkskunde Peter Burggraaf uiteindelijk een nieuw pad. Na anderhalf jaar als office manager te hebben gewerkt bij een reisbureau, nam Peter weer plaats in de schoolbanken bij de studie docent aardrijkskunde. Inmiddels staat hij zelf voor de klas. Peter deed zijn LIO-stage bij het Kamerlingh Onnes College, maar kon daar in eerste instantie niet blijven. ‘Dus ben ik gaan solliciteren. Snel had ik een baanaanbod te pakken, maar iets in mij zei dat ik toch heel graag bij het Kamerlingh wilde blijven. Toen heb ik gebeld: “Ik ben aangenomen, maar heb bedenktijd gevraagd. Ik wil namelijk graag bij jullie blijven werken.” Het aanbod kon ik daarna afzeggen, want er was nu toch een plekje voor mij.’ Het docentschap is Peter op het lijf geschreven. Niet alleen binnen het door hem geliefde vak, maar ook als mentor van een klas. ‘Persoonlijke ontwikkeling vind ik iets moois, ook daarom werk ik in het onderwijs. En wat is de kern van onderwijs? Dat kinderen wat leren én zich ontwikkelen. Je kunt gewoon je lessen draaien, maar er gaat zoveel meer schuil achter leerlingen en hun ontwikkeling. Daar geef ik graag mijn aandacht aan.’ Wanneer leerlingen goed in hun vel zitten, kunnen zij betere resultaten behalen. Daar is Peter absoluut van overtuigd. ‘Maar dat eerste moet dan wel aan-

dacht krijgen. Het is een stukje betrokkenheid bij de leerling, die merkt dat hij of zij gezien wordt en dat er geluisterd wordt. Neem de zitplaatsen van leerlingen in de klas. Ik kijk wie elkaar in positieve zin kunnen versterken en betrek leerlingen bij die beslissingen. Zij komen echt met goede argumenten. Dat is al een eerste stap.’ Dat Peter de onderbouw onder zijn hoede heeft, is geen toeval. Voor hem is dat de meest boeiende leeftijdsgroep. ‘Leerlingen in het derde jaar bijvoorbeeld. Die hebben in het begin overal zin in, behalve in school. Het zijn immers pubers, die zijn met andere dingen bezig. Maar daarom speel ik juist op de motivatie in en probeer ik mijn lessen te koppelen aan hun belevingswereld. Dan voelen ze zich serieus genomen. Door met ze te praten en aandacht te geven, kom je erachter dat ze echt wel willen, dat ze zich willen ontwikkelen. En weet je wat het mooiste is? Soms krijg je het ook terug van je leerlingen, als zij zelf die stap hebben gemaakt. Dan zit ik echt met een heel grote smile te luisteren.’

25


Onderneem’t Kunt u mij de weg naar...vertellen?

Het hebben van een doel is noodzakelijk om te weten waar je naar op weg bent. Deze simpele waarheid blijkt in de werkelijkheid nog niet zo eenvoudig. Veel mensen weten eigenlijk helemaal niet zo goed waarnaar ze op weg zijn. Wat hun doel is. Of wat de bedoeling is van alles wat ze doen. En of hun klanten of werkgever wel de waarde zien van wat ze doen. Weg is dan de bevlogenheid, passie, bezieling of hoe je dat ook maar wil noemen.

Kunt u mij de weg naar ... vertellen?

Wij vragen er altijd naar. Samen gaan we op zoek naar datgene wat de moeite waard is om na te streven. Ondernemers die geen doel voor ogen hebben, gaan vaak ‘gewoon’ iets doen wat anderen ook doen. Dit zijn ondernemers die ook niet weten waarmee zij van waarde zijn, of waarde toevoegen. Je kunt dan wel een hoop aandacht stoppen in marketing maar dat brengt je niet verder. Het is slimmer om eerst een antwoord te formuleren op twee belangrijke vragen. Ten eerste: wat is je doel, wat staat je voor ogen? Daag jezelf uit om je te ontwikkelen, te groeien en je doel te bereiken. Durf anders te zijn dan anderen, ‘hetzelfde‘

26

is er al genoeg! Ten tweede: ga op zoek naar jouw talenten, waar ben je goed in? En hoe kun je deze talenten inzetten om je klanten op onderscheidende wijze te helpen en zo je doel te bereiken? Het is opvallend hoe weinig ondernemers echt onderscheidend durven te zijn. Ondernemen en ondernemend zijn is toch vooral je klanten zo goed mogelijk willen helpen. Waarmee en hoe? Dat doe je door het optimaal inzetten van je talenten, je kennis en je ervaringen. Die stip op de horizon blijft, de weg er naar toe zit vol verrassingen. En veel bevlogenheid, want dat krijg je er gratis bij!


Colofon Colofon

Dit magazine is een uitgave van Onderneem ‘t. ONDERNEEM is een magazine over actuele thema’s die betrekking hebben op ondernemerschap. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar info@ikonderneemhet.nl. Ook wanneer je dit magazine wilt blijven ontvangen, kun je via dit e-mailadres contact opnemen. Redactie: Klaar Zegers, Henriëtte Veenstra, Erik Kloosterman en Jasper de Vries. Vormgeving: Joost Drijver, Degelijk Design Copyright Onderneem ‘t. Niets uit dit magazine mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Onderneem ‘t – Projecten gedupliceerd of overgenomen worden. Wil je adverteren, sponsoren of een bijdrage doen in de vorm van een artikel, dan kun je contact opnemen via info@ikonderneemhet.nl of 050 – 711 52 85.

27


Onderneemt magazine september 2017 upload  
Onderneemt magazine september 2017 upload  

Dankbaar… Dat benadert het beste ons gevoel toen dit prachtige nummer van ONDERNEEM het levenslicht zag. Dankbaar om zoveel bijzondere verh...

Advertisement