Ondernamen Utrecht September

Page 22

Stella Timmer en

l Specia g in r e t De We

Robert Hasperhoven

SIGNALEREN, RAPPORTEREN EN ACTEREN

VMB SECURITY & SERVICES VERZORGT VEILIGE WERKOMGEVING OP DE ­WETERING-HAARRIJN VMB Security & Services uit Uithoorn zorgt sinds 2008 voor surveillanten en objectbeveiliging op bedrijvenpark De Wetering-Haarrijn. Cowboy-achtige toestanden zijn volgens mede-eigenaar Robert Hasperhoven zelden of nooit aan de orde. ‘Je moet niet bang zijn om dit werk te doen, maar je hoeft ook niet de held uit te hangen. Wij willen dat onze medewerkers signaleren, rapporteren en acteren. Zo blijft de veiligheid op het bedrijvenpark in orde.’ Wie op bedrijvenpark De Wetering-­ speakers niet op tien zetten en stapvoets

deuren en ramen en controleren of alles

Haarrijn werkt, heeft ze ongetwijfeld wel-

regelmatig voorbij rijden. Zo hoor en zie

brandveilig is. Is dat allemaal in orde, dan

eens zien rondrijden: de surveillanten van

je het meest. Alleen al van onze aanwe-

zetten we het alarm erop’, vertelt Stella

VMB Security & Services. ‘We rijden ’s

zigheid gaat een preventieve werking uit.’

Timmer,

avonds, ’s nachts en in het weekend over

De surveillanten speuren tijdens hun

manager bij VMB. ‘In de ochtend openen

het bedrijvenpark veelal met meerdere

ritten naar opvallende en afwijkende

wij het gebouw en schakelen het alarm uit

auto’s en houden scherp in de gaten of

zaken. Daarnaast openen en sluiten zij

voordat de eerste medewerkers arrive-

er bijzonderheden zijn’, aldus Robert

voor sommige bedrijven het pand. ‘In dat

ren. Bovendien geven onze surveillanten

Hasperhoven. ‘Dat betekent dat we de

geval maken we ’s avonds na sluitingstijd

opvolging aan alarmsystemen. Omdat wij

raampjes van de auto open hebben, de

een ronde door het gebouw, sluiten alle

op inbraakgevoelige uren altijd een auto

22 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2016

commercieel-operationeel