Page 1

2/56


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ยินดีกับน้อง ๆ เ อ เ ลเวล ที่ 1 ..

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

น ย ี ร เ ร า ก บ รูปแบ ็จ ร เ � ำ ส ม า ว สู่ค เศรษฐศาสตร์

ทันตฯ จุฬาฯ เศรษฐศาสตร์

จุฬาฯ

จุฬาฯ

กฤชวัชร รุ่งเรือง

สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Inter) เทคนิค A Point ของพี่แท็ปทำ�ให้เข้าใจเลขง่ายขึ้น โดยเฉพาะ ตอนทำ�โจทย์ A Point จะมีส่วนช่วยทำ�ให้โจทย์ที่เข้าใจยากให้ เข้าใจง่ายขึ้นยิ่งขึ้น เคล็ดลับในการเรียน...ทำ�โจทย์เลขบ่อยๆ และทำ�อย่างสม่ำ�เสมอ

บัญชี จุฬาฯ

สอบติดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่แท็ปมีตารางที่บอกว่าแบบข้อสอบแต่ละปี จะออกเรื่องไหน ทำ�ให้เรา สามารถเน้นอ่านและทำ�โจทย์ได้ถูกจุด เทคนิค A Point ที่ช่วยทำ�ให้เข้าใจ และยังมีข้อควรระวัง ที่ช่วยได้เยอะจริงๆ แล้วพี่แท็ปก็มีข้อสอบเยอะมาก ช่วยได้เยอะจริงๆค่ะ ขอบคุณพี่แท็ปมากๆนะคะที่สอนแล้วก็คอยให้คำ� แนะนำ�ดีๆ เป็นพี่ที่น่ารักมาก สอนทุกอย่างแม้แต่โจทย์ที่ทำ�ไม่ได้ อธิบายได้ เข้าใจมากๆ บางเรื่องที่ไม่เคยรู้เรื่อง พอเรียนกับพี่แล้วก็เข้าใจอย่างแรง เคล็ดลับในการเรียน... ความขยัน เป็นอะไรที่ดูเหมือนง่าย แต่ทำ�ได้ยากมาก แต่ถ้าเราขยันแล้ว พวก เรื่องเรียน การทำ�ข้อสอบก็ทำ�ได้สบาย

Content

พี่แท็ปแนะนำ�การเรียน ม.ต้น/ม.ปลาย หน้า 30 A Course ม.ต้น หน้า 32 คอร์สสดพี่แท็ป หน้า 38

แพทย์ จุฬาฯ

น้องโฟน

ธีรัช กาญจนาคพันธุ์

จุฬาฯ

คณวรรณ เตชะธีราวัฒน์

2

สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงมหาวิทยาลัย ขอบคุณพี่แท็ปมากนะครับที่ให้ความรู้และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เรียนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเทคนิค A Point ที่ทำ�ให้ผม จดจำ�ได้ง่ายขึ้น และยังมีที่มีโจทย์มากมายให้ลองทำ� เคล็ดลับในการเรียน.... การฝึกทำ�โจทย์ ข้อสอบเก่าบ่อยๆครับ

น้องมิ้ว

อัญชิษฐา พยุหนาวีชัย

สอบติดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่แท็ปมีเทคนิค A Point ที่ช่วยในการเข้าใจอย่างเป็นระบบได้ดีมาก และช่วยในการสอบได้จริง ขอบคุณพี่แท็ปมากๆค่ะ เคล็ดลับในการเรียน... ดูก่อนว่าเราจะเข้าคณะไหน แล้วจึงเตรียมตัวให้พร้อมกับคณะนั้น

สอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนที่สอบบทที่ผมได้เรียน A Point ไปพอออกจากห้องแล้วยิ้มเลย ครับ ^^ รู้สึกว่า A Point พี่ดีมากๆเลยครับถ้าใช้เป็นคือเปิดผ่านๆทุก วัน มีประโยชน์มากเลยครับ เป็นตัวช่วยที่สำ�คัญมากๆในห้องสอบ ต้อง ขอบคุณพี่แท็ปมากๆนะครับ

แพทย์ รามาฯ

น้องเฟริสท์

ชัชสรัญ ศรีม่วง

A Course ม.ปลาย Math Admissions สมัครเรียนง่ายๆ

หน้า 40 หน้า 42 หน้า 44

ิทยาลัยใน

ฝัน

อันดับ 1 คณะทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สอบตรง) พี่แท็ปมีเทคนิค A Point ที่ทำ�ให้เข้าใจง่ายช่วยให้มั่นใจในการสอบมากขึ้นครับ อยากขอบคุณพี่แท็ปที่ช่วยสอนเลขทำ�ให้มีความเข้าใจมากขึ้น นำ�ไปใช้ในการสอบต่างๆได้จริง เคล็ดลับในการเรียน... ตั้งใจอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำ�โจทย์เยอะๆ

พรชัย ยัญญพงศ์

จิตวิทยา

น้องน้ำ�ฝน

น้องตาต้า

พัฐรวี สินคณารักษ์

น้องโบ๊ท

น้องเอิร์ท

.ติดมหาว

สอบติดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พี่แท็ปมี เทคนิคการสอนที่เป็นขั้นตอน คือ สอนตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆให้เข้าใจก่อน แล้ว ค่อยสอนเนื้อหาหรือทำ�ข้อสอบที่ยากๆ ทำ�ให้เข้าใจเนื้อหาและทำ�ข้อสอบได้ดีขึ้น และยังมีเทคนิค A Point ที่ทำ�ให้เข้าใจอย่างเป็นระบบ ขอบคุณพี่แท็ปมากๆ ถ้าไม่มีพี่แท็ปคอยสอนก็คงไม่มีเฟริสท์ที่ติดหมออย่างวันนี้ ดีใจที่ได้เรียนกับ พี่แท็ป

น้องกาว

แพทย์ ศิริราชฯ

วศิน แสงทองพิทักษ์ สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชอบเทคนิค A Point ของพี่แท็ปที่สามารถใช้ทบทวนก่อนสอบได้ดี และคอร์ส Math Admissions ก็มีโจทย์เยอะมากทำ�ให้มั่นใจในการ สอบมากๆครับ ขอบคุณพี่แท็ปมากๆครับที่ทำ�ให้ผมแม่นเลขมากขึ้น เคล็ดลับในการเรียน... อ่านหนังสือ และทำ�โจทย์เยอะๆไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง

น้องพีเจ้น

แพทย์ ศิริราชฯ

พีรวัจน์ หวลบุตตา สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พี่แท็ปมีเทคนิค A Point ที่ดีมากและยังมีโจทย์หลากหลาย แนวแปลกให้ทำ�เยอะดี ขอบคุณพี่แท็ปมากๆครับที่ช่วยผมได้ จนวินาทีสุดท้าย ถ้าไม่ได้พี่แท็ปผมคงแย่ เคล็ดลับในการเรียน... จับเวลาทำ�โจทย์ให้ดี ทำ�โจทย์เยอะๆ ให้กำ�ลังตัวเองมากๆ www.alevel.in.th

3


ยินดีกับน้อง ๆ เ อ เ ลเวล ..

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

วิศวฯ จุฬาฯ

ิทยาลัยใน

รูปแบบการเรียนสู่ความสำ�เร็จ วิศวฯ จุฬาฯ

วิศวฯ จุฬาฯ

น้องโอม

น้องแซ็กโซโฟน

รัชภูมิ กรรณสูต

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A Point ทำ�ให้ผมทบทวนได้ง่ายขึ้น ไม่ต้อง อ่านเยอะ เข้าใจอย่างเป็นระบบ ขอบคุณพี่ แท็ปมากๆที่ทำ�ให้การสอบเลขของผมง่ายขึ้น เยอะ เคล็ดลับในการเรียน.... เรียนอย่างไม่เครียด แบ่งเวลาให้ถูก

วิศวฯ จุฬาฯ

น้องเอิ๊ก กฤตเมธ เปรมนิยา สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคนิค A Point ของพี่แท็ปช่วยให้เข้าใจ เนื้อหาได้ง่ายขึ้นทำ�ให้มั่นใจในการทำ�ข้อสอบ มาก ขอบคุณ พี่แท็ปมากที่ทำ�ให้ผมมีวันนี้ เคล็ดลับในการเรียน..... ทำ�สรุปย่อแต่ละเนื้อหา ไว้อ่านทบทวน ก่อนสอบ

4

.ติดมหาว

ธีรัช รักษ์เถา สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่แท็ปมีเทคนิคที่ทำ�ให้มองโจทย์ออกได้ง่าย และสามารถทำ�ข้อสอบได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ครับ ขอบคุณพี่แท็ปมากที่ให้คำ�แนะนำ�ดีๆ และเทคนิคต่างๆในการทำ�ข้อสอบและการ เป็นวิศวะที่ดีครับ

วิศวฯ จุฬาฯ

น้องเอิร์ธ ไชยวัฒน์ ศรีชัยกูล สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A Point ทุกบทสามารถทำ�ใหเราทบทวนได้ ง่ายขึ้น มีการอธิบายที่เข้าใจง่าย ทำ�ให้เราทำ� ข้อสอบได้โดยไม่รู้สึกว่ายากเกินไป ขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่แท็ปมอบให้ที่หาจาก ที่ไหนไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้และความ อบอุ่นจากบ้าน A Level แห่งนี้

วิศวฯ จุฬาฯ

วิศวฯ จุฬาฯ

ปิยณัท สัจจะรัตนโชติ สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่แท็ปมีวิธีการอธิบายเนื้อหา และสื่อ ประกอบการสอบที่ดี รวมทั้งเทคนิค A Point ที่ดีทำ�ให้เข้าใจ ขอบคุณ พี่แท็ปนะครับที่ทำ�ให้ผมสอบติดคณะ ที่ผมฝันเอาไว้

วิศวฯ จุฬาฯ

น้องธาม ธรรมปพน ชาวสวน สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่แท็ปมีเทคนิค A Point ที่ช่วยให้ผมมั่นใจ ในการสอบมากๆ ต้องขอบคุณพี่แท็ป มาก นะครับที่คอยสอนผมจนมีวันนี้ รักนะจุ๊บๆ เคล็ดลับในการเรียน... ทำ�ทุกอย่างให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน ฝึกทำ�โจทย์ และอ่านหนังสือ

วิศวฯ จุฬาฯ

น้องแบงค์

น้องตั๊ก

วิทยา บำ�รุงพงศ์

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่แท็ปสอนสนุกเฮฮาไม่น่าเบื่อ และยังมี เทคนิค A Point ที่สรุปได้ดี ละเอียดทำ�ให้ มั่นใจในการสอบ ขอบคุณพี่แท็ปมากๆครับ เคล็ดลับในการเรียน...หลังเรียนเสร็จแล้วจะ กลับมาทบทวนเป็นประจำ� ก่อนสอบ 1 วันจะ พักผ่อนให้เพียงพอ

วิศวฯ จุฬาฯ

น้องมาย ปุณยาพร มหสุภาชัย สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคนิค A Point ทำ�ให้เห็นการสรุปรวมยอด และเข้าใจในการทำ�ข้อสอบมากขึ้น ขอบคุณ พี่แท็ปที่ทำ�ให้สอบติดนะคะ เคล็ดลับในการเรียน...การอ่านหนังสือเยอะๆ เน้นบทที่เราไม่ค่อยแม่น และทำ�โจทย์เรื่อง นั้นบ่อยๆ

ฝัน

วิศวฯ จุฬาฯ

น้องโอ๊ต กำ�พนธ์ ฟ้ากระจ่าง สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคนิคการสอนของพี่แท็ป A Point ทำ�ให้ผม เข้าใจง่าย และมั่นใจในการสอบมากขึ้น ขอบคุณพี่แท็ปมากๆครับ เคล็ดลับในการเรียน.....ตั้งใจเรียน รู้จักแบ่ง เวลา รู้จักเล่นรู้จักเรียน

วิศวฯ จุฬาฯ

น้องภีม นนท์ปวิธ บุญญาวัฒน์ สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่แท็ปมีเทคนิค A Point ที่ช่วยให้ผมทำ�โจทย์ เลขต่างๆได้ง่ายขึ้น ขอบคุณพี่แท็ปมากๆนะ ครับเคล็ดลับในการเรียน...วางแผนในการ เรียนและการสอบ

น้องเปา ณัฐณิชา นันตติกูล สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่แท็ปสอนที่มาของสูตรได้เป็นขั้นตอน ทำ�ให้ สามารถพิสูจน์สูตรได้ง่ายขึ้นและสามารถเอา ไปใช้ในห้องสอบได้อย่างไม่ลืม เคล็ดลับในการเรียน...เรียนเยอะๆ เล่นน้อยๆ

วิศวฯ จุฬาฯ

น้องณัฏฐ ณัฏฐนันท์ จั่นตระกูล สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่แท็ปสรุป A Point ที่ทำ�ให้ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นระบบมากขึ้น ขอบคุณพี่แท็ปมากนะ ครับ เคล็ดลับในการเรียน...ทบทวนสม่ำ�เสมอ มีวินัยกับการเรียน ตั้งใจทบทวนอย่าง สม่ำ�เสมอ

www.alevel.in.th

5


ยินดีกับน้องๆเอเลเวล

...ติดมหาวิทยาลัยในฝ

น้องยิม

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิค A Point ช่วยเน้นจุดที่ เราไม่ค่อยเข้าใจและพลาดบ่อยๆ ผมชอบแนวการสอนที่แยกแยะ เรื่องต่างๆได้เป็นลำ�ดับ ทำ�ให้ สามารถทำ�ข้อสอบได้อย่างสบายๆ เคล็ดลับในการเรียน... เข้าใจและ จำ�เยอะ ฝึกทำ�โจทย์บ่อยๆ

วิศวฯ เกษตรฯ

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พี่แท็ปให้ทั้งความรู้และแรง บันดาลใจที่ทำ�ให้ผมทำ�ตาม ความฝันของตัวเองครับ และ ยังมีเทคนิค A Point ที่ช่วยให้ เข้าใจเลขอย่างเป็นระบบด้วย

พลวัฒน์ กานต์ชยาวงศ์ วิศวฯ เกษตรฯ

น้องมาร์ค อดิเทพ กิติธีระกุล วิศวฯ เกษตรฯ

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิค A Point ช่วยในการ เข้าใจ ทำ�ให้รู้ว่าควรจะเน้นตรง ไหน พี่แท็ปสอนสนุกไม่เครียด ทำ�ให้มีความสนุกสนานในการ เรียน ขอบคุณพี่แท็ปมากที่ทำ�ให้ ผมชอบเลขมากขึ้น เข้าใจขึ้น เคล็ดลับในการเรียน...เมื่อกลัว น้องซูม ว่าจะสอบไม่ได้เมื่อไหร่ ให้รีบมา ณัฐประชา ตั้งอุไรวรรณ อ่านหนังสือ

6

น้องก้อง สุรเศรษฐ์ ดารามาศ

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิค A Point ช่วยในการ เข้าใจ ทำ�ให้รู้ว่าควรจะเน้นตรง ไหน พี่แท็ปสอนสนุกไม่เครียด ทำ�ให้มีความสนุกสนานในการ เรียน ขอบคุณพี่แท็ปมากที่ทำ�ให้ ผมชอบเลขมากขึ้น เข้าใจขึ้น เคล็ดลับในการเรียน...เมื่อกลัว ว่าจะสอบไม่ได้เมื่อไหร่ ให้รีบมา อ่านหนังสือ

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ัน

รูปแบบการเรียนสู่ความสำ�เร็จ วิศวฯ เกษตรฯ

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พี่แท็ปมีเทคนิค A Point ที่ช่วย ให้ผมมั่นใจในการสอบมากขึ้น ครับ และใน A Point ก็จะมี ข้อที่น่าสนใจที่พอไปฝึกทำ�โจทย์ ตามแล้วจะช่วยทำ�ให้ทำ�ข้อสอบ ได้ดีขึ้น เคล็ดลับในการเรียน... ไม่เครียด มีสติ มีความมั่นใจในตัวเอง เชื่อ ว่าสอบได้ สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนสอบจะทบทวนในจุดที่พี่แท็ป เน้นให้ และยังมีเทคนิค A Point ที่ช่วยในการเข้าใจสูตรต่างๆ รวม ทั้งทำ�ให้คิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น ขอบคุณพี่แท็ปมากครับ

วิศวฯ เกษตรฯ

น้องเซียน นรภัทร์ แม้นอินทร์ วิศวฯ เกษตรฯ

วิทยา จุฬาฯ

น้องเขื่อน พิรุณ ศรีทอง วิศวฯ มหิดล

น้องโอ๊ต ชุติพนธ์ โมรานนท์ วิศวฯ

ลาดกระบัง

น้องเจ็ม

น้องพลอยเอิ่ม

วชิรวิทย์ ชัยชาญชีพ

ศศธร เลี้ยงสุพงศ์

เศรษศาสตร์

สอบติดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่แท็ปสรุป A Point มาให้ ทำ�ให้เวลาทำ�ข้อสอบก็จะนึกถึง A Point และ A Point ก็จะ โยงในสูตรต่างๆไปเรื่อยๆทำ�ให้ สามารถทำ�โจทย์ต่างๆได้มาก ขึ้น อยากให้พี่แท็ปสอนเทคนิคดี แบบนี้ให้กับน้องๆต่อไปเรื่อยๆ เคล็ดลับในการเรียน...ตั้งใจ เรียน อ่านทบทวนในส่วนที่เรียน ไปมากๆ

สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พี่แท็ปมีเทคนิค A Point ที่เน้น จุดสำ�คัญต่างๆที่จะออกข้อสอบ ทำ�ให้เรามั่นใจว่าเราจะทำ�ข้อสอบ ได้ อยากขอบคุณพี่แท็ปมากๆที่ ให้ความรู้ในการสอบกับผม เคล็ดลับในการเรียน...เราต้อง แบ่งเวลาให้ดีๆ ว่าเวลาไหนควร ทำ�อะไร เราต้องหมั่นทบทวนการ เรียน

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เทคนิค A Point ช่วยได้เยอะ ครับ เพราะสามารถทำ�ให้เข้าสูตร กฎ บทนิยามได้แม่นยำ�จริงๆครับ ขอบคุณ พี่แท็ปมากครับที่สอน เทคนิคดีๆ ประทับใจมากครับ เคล็ดลับในการเรียน...แบ่งเวลา ให้เป็นครับ ทั้งการเรียน การทำ� กิจกรรม และหมั่นทบทวนบ่อยๆ ครับ

ICT สอบติดคณะเทคโนโลยี หิดล ม สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เทคนิค A Point ช่วยให้จำ�อะไร ได้ง่ายขึ้น ทำ�ให้เราสามารถทำ� ข้อสอบได้เร็วขึ้น ต้องขอบคุณ พี่แท็ปมากๆนะคะ เคล็ดลับในการเรียน...หลัง เลิกเรียนจะกลับไปทบทวนที่ น้องมิ้นท์ บ้าน และจะทบทวนเป็นประจำ� สม่ำ�เสมอ ดรัลพร สันติสวัสดิวงศ์

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง เทคนิค A Point ทำ�ให้นึกสูตรของ เรื่องนั้นออกและพี่แท็ปก็ได้สอนใน จุดที่เราต้องควรระวัง ขอบคุณ พี่แท็ปที่ทำ�ให้หนูมีความรู้ในการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันได้ ขอบคุณความใส่ใจที่พี่แท็ปมีให้ น้องๆทุกคนค่ะ เคล็ดลับ...ทำ�โจทย์เยอะๆ พยายาม ทบทวนเนื้อหาบ่อยๆ ทบทวน A Point ให้แม่นๆ

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคนิค A Point สามารถ ประยุกต์กับโจทย์ต่างๆได้ทำ�ให้ ทำ�โจทย์ได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ขอบคุณพี่แท็ปที่มอบเทคนิคดีๆ ให้ผม ขอบคุณที่ทำ�ให้ผมมีวันนี้ เคล็ดลับในการเรียน...ทบทวน โจทย์เยอะๆ

เกษตรฯ

น้องภู ภูวิทย์ วิเชียร์สถาพร

วิศวฯ

ลาดกระบัง

น้องเต๋า

ธิติ เถื่อนอาราม www.alevel.in.th 7


ยินดีกับความสำ�เร็จของน้อง... ติดเตรียมฯ 2556 72% --> 539 คน 2555 64% --> 477 คน 2554 20% --> 152 คน

1

5

น้องโบว์ สุฐิตา กัมมารพัฒน์

6

เรียนที่นี่ช่วยทำ�ให้ทำ�ข้อสอบได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น เพราะได้ฝึกทำ�โจทย์ทุกรูปแบบมาแล้ว ขอบคุณ พี่ๆที่ทำ�ให้หนูสอบติดเตรียมฯมากๆนะคะ โจทย์ของพี่มีความหลากหลายทำ�ให้หนูได้ฝึกฝน ตัวเองจนมีวันนี้ค่ะ

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

น้องมุก นพัสร วันค้า A Level มีโจทย์หลากหลายทำ � ให้ ไ ด้ ฝ ึ ก และยั ง มี เ ทคนิ ค ช่วยให้ทำ�ข้อสอบได้จริง ต้องขอขอบคุณพี่ม ากๆนะคะที่ม ีส่วนช่วย ให้หนูติดเตรียมฯ

(จาก 750คน)

7

น้องๆเอเลเวล 72%

น้องภูมิ ภูมิ ชื่นชูเวส ต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับเพราะพี่ช่วย ทำ�ให้ทำ�ข้อสอบได้มากขึ้น พี่มีส่วนกับ

2

4

ความสำ�เร็จในการสอบครั้งนี้มากๆ เลยครับ

8

น้องพราว รัญณิชา แสงศิริวุฒิ ขอบคุณพี่ม ากๆนะคะที่ช่วยให้ห นูม ีวัน นี้ เพราะตอนเรียนที่นี่มีการจัดหลักสูตรที่ดี เป็น ลำ�ดับขั้นตอนและมีโจทย์ให้ฝึกทำ�หลากหลาย ที่สำ�คัญมีเทคนิคที่ช่วยในการทำ�ข้อสอบให้ เร็วขึ้นด้วยค่ะ

“พี่แท็ปมีเทคนิค A Point ทำ�ให้เราเห็นภาพในบทเรียน สรุปความคิดรวบยอด น้องมอส

รุจิภาส ชาญวนิชย์กุลชัย

น้องบอส อธิวัฒน์ ธูปทอง ขอบคุณพี่ๆมากครับ ที่ทำ�ให้ผมสอบติดเตรียมฯ

8

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่นี่ช่วยทำ�ให้เราสามารถคิด โจทย์ได้เป็นระบบมากขึ้น มีเทคนิคในการเข้าใจสูตร ต้องขอขอบคุณพี่มากๆครับ

น้องเนส กิตติ์รวี พิศาลวรวัฒน์ พี่แท็ปมีเทคนิค A Point ทำ�ให้เราเห็นภาพในบทเรียน สรุปความคิดรวบยอดได้และ สามารถดึงความรู้มาใช้ได้ อย่างถูกต้อง อยากขอบคุณพี่ แท็ปที่ช่วยสอนหนูจนทำ�ให้ติด เตรียมฯได้ค่ะ

www.alevel.in.th

9


ยินดีกับความสำ�เร็จของน้อง... ติดมหิดลฯ 2556 72% --> 172 คน 2555 70% --> 167 คน 2554 49% --> 117 คน ติด มหิดลฯ

น้องไต๋ ชญานิศ ธนฤกษ์ชัย

ติด มหิดลฯ

น้องนิว ธนดล สิทธิเดชากุล

(จาก 240คน)

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ติด มหิดลฯ

น้องน้ำ� อวัสดา ธรรมวิจิตรกุล

น้องโบว์ ณิชกานต์ ลีฬหาวงศ์

พี่มีเทคนิคการสอนที่ทำ�ให้หนูเข้าใจใน บทเรียนต่างๆได้ดีขึ้น ทำ�ให้หนูเข้าใจ เนื้อหาได้มากขึ้นและได้ฝึกทำ�โจทย์ต่างๆ จากง่ายไปยาก ทำ�ให้ความสามารถหนู พัฒนาได้มาก ขอบคุณพี่มากๆค่ะที่ทำ� ให้ฝันของหนูเป็นจริงได้

พี่แท็ปช่วยให้มีวิธีการคิดที่เป็น ระบบมากขึ้น รู้จักแนวทางในการ ทำ�ข้อสอบและแบ่งเวลาในการทำ� ข้อสอบให้ทันเวลา พี่แท็ปเจ๋ง จริงๆค่ะ

ติด มหิดลฯ

น้องปิ่น ปัณฑิตา ลีละอุปธิกานต์

น้องๆเอเลเวล 72% ติด มหิดลฯ

พี่แท็ปมี Simulation Test ที่สามารถ บอกคะแนนได้และทำ�ให้หนูรู้จุดอ่อนข องตัวเองก่อนสอบเพื่อนำ�ไปพัฒนาได้ รวมทั้งนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ กับข้อสอบได้ด้วย ขอบคุณพี่แท็ปมา กนะคะที่ทำ�ให้หนูมีวันนี้

น้องเจซ อธิรัตน์ ไชยจิโรจ

ติด มหิดลฯ

พี่มีเทคนิคในการเรียนแบบใหม่ๆ ทำ�ให้มองเห็นภาพตอนทำ�ข้อสอบ เนื้อหาที่สอนช่วยในการทำ�ข้อสอบ ได้มากเลย ขอบคุณพี่มากๆนะคะ ที่สอนหนูจนหนูมีทุกวันนี้ พี่สอนดี มากเลยค่ะรักพี่มากๆค่ะ

พอมาเรียนกับพี่แท็ปแล้วทำ�ให้มีความรู้ที่แน่นขึ้นสามารถประยุกต์ใน การทำ�โจทย์ที่ยากๆได้มากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์และนำ�ความรู้ทำ� ข้อสอบได้มากค่ะ ขอขอบคุณพี่แท็ปมากๆนะคะสำ�หรับความรู้และ เทคนิคต่างๆที่มอบให้

เทคนิค A Point ของพี่แท็ป ช่วยในการทำ�ข้อสอบได้มากเลยครับ ช่วยจัดระบบความรู้ได้ดี นำ�ไปใช้ในการสอบได้จริง ขอขอบคุณพี่แท็ปมาก

10

“เทคนิค A Point ของพี่แท็ป ช่วยในการทำ�ข้อสอบได้มากเลยครับ”

www.alevel.in.th

11


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

รูปแบบการเรียนสู่ความสำ�เร็จ น้องแพ๊ก ชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1 เหรียญทองประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญทองประเภททีม 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ PMWC 2012 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝากถึงพี่แท็ป

ชอบเทคนิคของพี่แท็ปตรงที่ พี่แท็ปจะสอนหลักให้จ�ำได้ ง่าย ท�ำให้ผมเข้าใจได้เร็ว และสามารถช่วยในการสอบ แข่งขันได้มากครับ

น้องหยี่ จิรพัส ฉันชัยพัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 เหรียญเงินประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญทองประเภททีม 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ PMWC 2012 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝากถึงพี่แท็ป

พี่แท็ปจะสอนโดยการแบ่งโจทย์เป็น 3 หมวดใหญ่ๆคือ พีชคณิต เรขาคณิต และการประยุกต์ ซึ่งในแต่ละหมวดก็ จะมีเรื่องย่อยๆและมีโจทย์เยอะมากให้ฝึกท�ำเป็นเรื่องๆ ที่ ส�ำคัญพี่แท็ปจะอธิบายและเน้นถึงจุดส�ำคัญ และจุดที่ออก บ่อยให้ครับ

น้องมอส กิตติพศ ปรางค์ศรีเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 เหรียญทองแดงประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญทองแดงประเภททีม 1 เหรียญทองแดงประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ WYMIC 2012 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

ฝากถึงพี่แท็ป

ตอนเรียนกับพีแ่ ท็ป พีแ่ ท็ปจะเน้นการสอนให้เห็นภาพช่วย ให้เข้าใจง่าย และที่ส�ำคัญพี่แท็ปเน้นความเข้าใจมากกว่า การท่องจ�ำซึง่ สามารถช่วยในการสอบได้ ท�ำให้เราสามารถ พลิกแพลงความเข้าใจไปสู่โจทย์ใหม่ๆแปลกๆได้ครับ

12

น้องแม็ก สุวิจักขณ์ มงคลากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

1 เหรียญทองประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญทองประเภททีม 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ PMWC 2012 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝากถึงพี่แท็ป

พี่แท็ปจะสรุปเนื้อหาแยกเป็นเรื่องๆให้เมื่อสอนจบ และจะแยกให้ท�ำโจทย์เป็นหมวดหมู่ของเนื้อหา ท�ำให้สามารถน�ำไปใช้ในสนามสอบได้จริง

น้องโอ๊ต เด็กชายกฤตเมธ เล้งรักษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 เหรียญเงินประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญเงินประเภททีม 1 เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ WYMIC 2012 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

ฝากถึงพี่แท็ป

พี่แท็ปจะเน้นการสอนให้เข้าใจมากกว่าการ ท่องจ�ำซึ่งจะช่วยในการสอบได้ดี เพราะเราจะ สามารถวิเคราะห์โจทย์ที่ค่อนข้างซับซ้อนได้และ จะสามารถหาแนวคิดในการท�ำโจทย์ข้อนั้นๆได้

ยินดีกับความส�ำเร็จน้องเอเลเวล ...เหรียญทองระดับโลก2012 น้องเอ้ กมลลักษณ์ วัฒนาพิทกั ษ์กลุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

2 เหรียญทอง รางวัลคะแนนรวมสูงสุด Overall ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMSO 2012 ณ เมืองลักซ์เนา สาธารณรัฐอินเดีย

ฝากถึงพี่แท็ป

พี่แท็ปจะสอนเทคนิคดีๆใหม่ๆเพื่อจะได้น�ำไปแก้โจทย์ ปัญหาต่างๆได้ ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ในโจทย์ยากๆทีเ่ ราท�ำไม่ ได้ให้กลายเป็นง่ายและสามารถท�ำได้ ขอขอบคุณพีแ่ ท็ปมากๆ นะคะทีท่ �ำให้หนูมวี นั นี้ สามารถประสบความส�ำเร็จในการแข่งขัน สนามต่างๆได้ สามารถน�ำเทคนิคไปแก้ปญั หาในโจทย์ระดับทีส่ งู ขึน้ ได้

น้องเมนทอล มัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ

2 เหรียญทอง รางวัลคะแนนปฏิบัติสูงสุด Best Exploration ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMSO 2012 ณ เมืองลักซ์เนา สาธารณรัฐอินเดีย

ฝากถึงพี่แท็ป

ต้องขอขอบคุณพี่แท็ปมากๆนะครับที่ช่วยสอน และ ช่วยให้ก�ำลังใจในการสอบครับ

น้องบอม พสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ

น้องบุ๊ค สิรภพ ลือพัฒนสุข โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

ฝากถึงพี่แท็ป

ฝากถึงพี่แท็ป

1 เหรียญทอง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMSO 2012 ณ เมืองลักซ์เนา สาธารณรัฐอินเดีย

พี่แ ท็ป จะให้ล องท�ำโจทย์ดูก่อนแล้วค่อยเฉลย ซึ่งเมื่อ เฉลยพี่แท็ปจะบอกแนวคิดและอธิบายวิธีท�ำเป็นขั้นเป็น ตอน ท�ำให้สามารถจดจ�ำและน�ำไปใช้ในการท�ำข้อสอบได้ อยากให้พี่แท็ปเป็นพี่ที่ใจดีและเต็มที่กับน้องๆทุกคนอย่าง นี้ตลอดไปครับ

1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMSO 2012 ณ เมืองลักซ์เนา สาธารณรัฐอินเดีย เทคนิคการสอนของพี่แท็ปมีหลากหลายมาก ทั้งแบบ ลัดและแบบละเอียดเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ต้องขอขอบ คุณพี่แท็ปที่สอนเทคนิคการท�ำโจทย์ที่มีหลากหลายวิธี และยังให้ก�ำลังใจก่อนออกเดินทางไปแข่ง ท�ำให้ผมมี ก�ำลังใจและความรู้ในการท�ำข้อสอบ

น้องแบม อภิสรา กวียานันท์ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

น้องลิล สลิล อ�ำพนนวรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMSO 2012 ณ เมืองลักซ์เนา สาธารณรัฐอินเดีย

1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMSO 2012 ณ เมืองลักซ์เนา สาธารณรัฐอินเดีย

ฝากถึงพี่แท็ป

ฝากถึงพี่แท็ป

พี่แท็ปสอนดี บรรยากาศการเรียนในห้องเรียนดีมาก ดูแลเอาใจใส่ สอนเนื้อหาเยอะและมีโจทย์เสริมให้ฝึก ท�ำด้วย ต้องขอขอบคุณพี่แท็ปที่ท�ำให้หนูประสบความ ส�ำเร็จค่ะ

พี่แท็ปช่วยสอนคณิตศาสตร์โดยจะให้ท�ำโจทย์ที่หลาก หลายต่างกัน และมีแนวคิดที่ดีมากๆเป็นขั้นเป็นตอนและ เข้าใจง่ายท�ำให้พลิกแพลงวิธีคิดได้ตลอด แล้วก็จะเฉลย แนวคิดทีท่ �ำให้น�ำไปท�ำโจทย์ในข้ออืน่ ๆได้ เวลาสอบท�ำให้ ท�ำได้เร็วขึ้นและสามารถท�ำข้อสอบได้ง่ายขึ้น ขอขอบคุณ พี่แท็ปที่ช่วยสอนค่ะ

www.alevel.in.th

13


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ยินดีกับความส�ำเร็จน้องเอเลเวล ...เหรียญทองระดับโลก2011

รูปแบบการเรียนสู่ความสำ�เร็จ

น้องซอ วรัญญา มหาวนากูล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน 1 เหรียญเงินประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญเงินประเภททีม 1 เหรียญทองแดงประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ PMWC 2011 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน พี่แท็ปสอนดีมากเลยค่ะมีโจทย์ให้หนูได้ฝึกท�ำเยอะมากๆ สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป เรียงจากง่ายไปหายากในแต่ละ เรื่อง ท�ำให้หนูเข้าใจมากเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณพี่แท็ปนะ คะที่ช่วยหนูจนมีวันนื้ รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆค่ะ ที่ได้ไป สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

น้องเบรฟ ชิษณุพงศ์ จงมีพรชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

น้องบูม ธนายุทธ อัศววิญญเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1 เหรียญเงินประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญเงินประเภททีม รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMC 2011 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

1 เหรียญทองประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญทองประเภททีม 1 เหรียญทองแดงประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ PMWC 2011 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 เหรียญทองประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญเงินประเภททีม รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMC 2011 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เทคนิคของพี่แท็ปท�ำให้จ�ำได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น เพราะพี่ แท็ปสอนวิธีคิดที่เร็วขึ้น ที่ส�ำคัญน�ำไปใช้จริงได้ดีมาก มี โจทย์ให้ได้ท�ำเยอะมาก มีเทคนิคในการสอน ช่วยผมได้ เยอะเลยครับ ดีใจมากที่ได้ไปแข่งในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ พี่แท็ปมากเลยนะครับ

ดูข้อสอบแต่ละสนามในปีก่อน ๆ เพื่อดูแนวข้อสอบว่ามี เรื่องอะไรบ้าง ท�ำโจทย์อย่างสม�่ำเสมอ ก่อนสอบ 1 วัน ควรผ่อนคลายจะได้ไม่เครียด เพราะว่าเราเรียนรู้โจทย์ และเรื่องต่าง ๆ มาเพียงพอแล้ว

น้องบูม ศุภพัฒน์ เมืองสุวรรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เทคนิคการเตรียมตัวสอบแข่งขัน

ฝึกฝนท�ำโจทย์เป็นประจ�ำ รวมถึงฝึกฝนทดสอบตนเองอยู่ บ่อยครั้ง รวมทั้งผมมีแรงผลักดัน คือ ความภูมิใจในตนเอง ที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถลงแข่งขันในระดับโลก

ฝากถึงพี่แท็ป

เทคนิคพีแ่ ท็ปจ�ำง่าย ท�ำให้ผมท�ำโจทย์ได้งา่ ยและแม่นย�ำขึน้ ต้องขอขอบคุณพีแ่ ท็ปมากๆครับทีท่ �ำให้ผมสามารถผ่านการ สอบต่างๆมาจนถึงวันนี้ครับ

น้องฟร้อง ธนดล รุ่งจิตวรานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1 เหรียญทองประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญเงินประเภททีม 1 เหรียญทองแดงประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ WIZMIC 2011 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

เทคนิคการเตรียมตัวสอบแข่งขัน

ผมจะดูข้อสอบเก่า ๆ และเรื่องที่เราควรจะอ่าน ท�ำโจทย์ หลาย ๆ รอบ เพื่อที่จะให้เราสามารถท�ำโจทย์ต่าง ๆ ได้ หลากหลายวิธี ท�ำให้มั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

ฝากถึงพี่แท็ป

เทคนิคพีแ่ ท็ปสอนให้เรารูจ้ กั การท�ำโจทย์ได้ทกุ รูปแบบ และ คอยสอนให้เราไม่เครียดมากจนเกินไป รวมทัง้ ค�ำพูดต่าง ๆ ของพี่แท็ปจะแฝงไปด้วยความรู้ ขอบคุณพี่แท็ปที่สอนให้ ผมเข้าใจสิ่งต่าง ๆ มากขึ้นครับ

14

น้องแชมป์ เปรม วัสสานกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เทคนิคการเตรียมตัวสอบแข่งขัน

ฝากถึงพี่แท็ป

พี่แท็ปสอนสนุก ไม่เครียด และใช้เทคนิค A Point เพือ่ สรุปความรูใ้ นเรือ่ งต่าง ๆ ได้ดมี าก สามารถอ่านก่อน สอบแล้วเข้าใจง่าย ท�ำให้ผมสามารถสอบได้ดีขึ้นครับ ขอบคุณพี่แท็ปมากครับที่สอนผมในเรื่องเทคนิคต่าง ๆ จนท�ำให้ผมได้เหรียญทองในการแข่งขัน

น้องเบนซ์ ธนกร เลิศนิทัศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1 เหรียญทองประเภทบุคคลเดี่ยว รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMC 2011 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เทคนิคการเตรียมตัวสอบแข่งขัน

ผมจะท�ำโจทย์และข้อสอบเก่าที่เคยออกสอบ ท�ำไปเรื่อย ๆ ครับ จนกว่าจะถึงช่วงสอบ

ฝากถึงพี่แท็ป

พี่แท็ปสอนสนุกและเป็นกันเองมากครับ เทคนิคของ พี่แท็ปสอนให้ผมเข้าใจมากขึ้น ที่ส�ำคัญพี่มีโจทย์ยากๆ (เยอะด้วย) ให้ผมได้ฝึกท�ำ ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามพี่เค้า ได้ตลอด ต้องขอบคุณพี่แท็ปด้วยนะครับ

1 เหรียญทองแดงประเภทบุคคลเดี่ยว รางวัลชมเชยประเภททีม รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMC 2011 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พี่แท็ปสอนดี สอนสนุก และเทคนิคการสอนของพี่แท็ป มีที่มาของสูตร ท�ำให้เข้าใจง่าย มีเนื้อหาครบถ้วน เป็น ประโยชน์มาก และช่วยในการสอบแข่งขัน ท�ำให้ท�ำโจทย์ ได้ถูกต้อง แน่นอนและรวดเร็ว ผมขอขอบคุณพี่แท็ปที่ สอนผม ท�ำให้ผมมีโอกาสได้มายืน ณ จุดนี้ พี่ช่วยผมตลอด ทุกวินาทีการสอนของพี่

น้องหมูดี วรารี ทรัพย์ร่มเย็น โรงเรียนราชวินิต

1 เหรียญเงินประเภทบุคคลเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMC 2011 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พีแ่ ท็ปสอนสนุกและมีเทคนิคใหม่ ๆ ช่วยให้ท�ำโจทย์ได้เร็วขึน้ เวลาไปสอบในสนามแข่งขันต่าง ๆ ค่ะ พี่แท็ปจะสรุปความ รู้แล้วน�ำมาสอน ท�ำให้ได้ใจความและเข้าใจ ขอบคุณพี่แท็ ปมาก ๆ ที่ช่วยสอน เรื่องต่าง ๆ ให้หนูเข้าใจมากขึ้น และ ท�ำให้หนูได้เหรียญเงิน IMC ค่ะ

น้องขนุน กันตวัฒน์ นวนพรัตน์สกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1 เหรียญเงินประเภทบุคคลเดี่ยว 1 เหรียญเงินประเภททีม 1 เหรียญทองแดงประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ WIZMIC 2011 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

เรียนกับพีแ่ ท็ปแล้วสนุก เข้าใจง่าย ติวโจทย์ตรง เรียนแล้วไม่ น่าเบื่อ พี่แท็ปสอนโดยการให้ท�ำโจทย์ โดยให้เวลาน้อยกว่า สอบจริงนิดหน่อย แล้วน�ำข้อที่ท�ำไม่ได้มาเฉลย ขอบคุณพี่ แท็ปมากครับที่ช่วยติวผมก่อนสอบทุกครั้ง

www.alevel.in.th

15


ย้อนไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว พี่หาข้อมูลทั่วโลกว่ามีที่ไหน บ้างในโลกที่มีเทคนิคการสอน เลขดีๆ ทำ�ให้น้องเข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องท่องจำ�สูตรเยอะๆ ไม่ใช้ สูตรลัด และใช้เวลาทบทวนน้อย เพื่อให้น้องได้มีเวลาฝึกทำ�โจทย์ มากขึ้น จากการค้นข้อมูลพี่พบว่า ประเทศที่สอนเลขดีๆนั้นคือประเทศ อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ พี่จึงวิจัยการเรียนการสอนใน แต่ละประเทศ จากนั้นพี่จึงนำ�ผลการวิจัยมาสร้าง เทคนิคการเรียนเลขที่เหมาะกับเด็กไทย จนออกมาเป็นเทคนิค “A Point” ซึ่ง เทคนิค A Point นี้พี่ได้รวบรวมหัวใจสำ�คัญ ทั้งหมดของเลข กลั่นกรองออกมาให้กระชับ ครบถ้วน เชื่อมโยงเป็นภาพเพื่อให้เกิดความ เข้าใจอย่างเป็นระบบ ให้น้องสามารถใช้ทบทวน ในเวลาที่น้อยและใช้สอบได้จริงในทุกสนามสอบ พี่มั่นใจว่าเทคนิค A Point นี้จะช่วยน้องให้ ไม่ต้องท่องสูตร(ท่องบางส่วนเฉพาะที่จำ�เป็น) ไม่ ต้องใช้สูตรลัด และใช้เวลาทบทวนน้อย เพื่อให้น้องๆ มีเวลาในการฝึกทำ�โจทย์มากยิ่งขึ้น ที่สำ�คัญพี่จะ พัฒนารูปแบบ A Point ต่อไปเพื่อให้น้องได้มีเทคนิค การเรียนที่ดีที่สุดในโลกครับ

16

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

t n i o AP

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ก า ย � ำ จ ะ ย แ ร ต ู ส ะ อ ย เ า ห อ ้ ื ี่ น เ ่ ี ท ท บ ข บ ล แ เ � ำ ป ู ร ้ น ร ด ไ า ก น จ บ คือ บ ะ ร น ็ ป เ ง า ่ ย อ จ ใ ้า มาเรียบเรียงให้เข

กระชับ

ื้อห น เ ก ุ ท ย า ่ ง ้ ด ไ จ ใ เข้า

อบ อบคลุมทุกสนามส

ทุกแนวโจทย์ คล

ย ี ร เ การ

บ บ แ ป ู นร

น ห เ ่ ี ท ่ ม ให

า ่ ว อื ก

มั่นใจ

ครบถ้วน

ัญ ค ำ� ส ด ุ จ ก ุ ท ด า ล ไม่พ

ไม่ต้องท่องจำ�แบบผิดๆ

เน้นรวบรวมหัวใจสำ�คัญในแต่บทมาเรียบเรียงใหม่ โดยเชื่อมโยงเป็นภาพ เพื่อให้น้องเข้าใจอย่างเป็นระบบ (ท่องบางสูตรเฉพาะที่จำ�เป็น)

เน้นเข้าใจหัวใจสำ�คัญของเลขในแต่ละบทเป็นหลัก ไม่ใช้สูตรลัด เพียงอย่างเดียว และนำ�ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ทุกรูปแบบ

ไม่ใช้เวลาทบทวนเยอะ

เน้นอ่านสรุปความคิดรวบยอดในแต่ละบท ทำ�ให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาทบทวนน้อย

พี่แท็ป www.alevel.in.th

17


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ตรงใจ ไขทุกคำ�ตอบ ขอบคุณทุกเสียงยืนยันจากน้องๆ

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ช่องทาง

Clear CLICK HERE

น้องเพชร รุ่งรวี โชคดี

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

รับประกัน ตอบภายใน 24 ชม.

ชอบ Clear ตรงที่ตอบเร็วมากค่ะ ไม่ต้องรอนาน พี่ๆช่วยหนูได้ทันทีที่หนูติดขัด อย่างเช่น 2 วันก่อนสอบเราฝึกโจทย์และติดขัดพี่ก็สามารถช่วยหนูได้ทันเวลาเลย ระบบ Clear จึงช่วยหนูได้มากเลยค่ะ

น้องเฟมัส สิรวิชญ์ สุวรรณธนานนท์ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำ�เพ็ญ ม.บูรพา ชอบ Clear ตรงที่ตอบคำ�ถามได้ตรงจุดที่อยากรู้ ไม่เข้าใจภายใน 24 ชั่วโมง และใช้ได้ทั้งคอมฯ และโทรศัพท์ ทำ�ให้ข้อสงสัยที่มีในบทเรียนเข้าใจภายในเวลา 24 ชั่วโมง ทำ�ให้การเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาต่อเนื่องกับที่เรียนอยู่

น้องฟิล์ม วรรณพงศ์ ขุนโต โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ชอบที่ Clear ใช้งานได้หลายช่องทางทั้งในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และเครื่องที่ สาขา ทำ�ให้ในบางครั้งที่เราไม่เข้าใจโจทย์ Clear ก็จะตอบปัญหาที่คาใจได้อย่างตรง จุด สมกับชื่อ Clear จริงๆครับ

โจทย์ในหนังสือ สงสัยถาม

น้องมุขย์ ณัฐชญา เพ็งบุญชู

โรงเรียนศึกษานารี

Clear ใช้งานได้สะดวกมากค่ะ สามารถถามได้ทั้งที่บ้านและในห้องเรียนเรียกได้ว่า ถามได้ทุกที่ สามารถถามได้ทุกเรื่องที่สงสัยและพี่ๆมาตอบเร็วมากไม่ต้องรอนาน ช่วยทำ�ให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น

“Clear ใช้งานได้หลายช่องทาง ตอบปัญหาที่คาใจได้อย่างตรงจุด ตอบเร็วมากไม่ต้องรอนาน” 18

www.alevel.in.th

19


A Com. 17 สาขาทั่วประเทศ

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

เรียนเข้าใจได้ทุกวินาที

8101 จ�ำนวนและตัวเลข 8102 เลขยกก�ำลัง 8103 พืน้ ฐานทางเรขาคณิต

ล�้ำ...ที่สุด

ไฟล์เรียนแบบ SMART View ให้น้องเห็นภาพ เข้าใจ ง่าย ไม่ใช่แค่อาจารย์กับกระดานไวท์บอร์ด

อิสระ...ทีส่ ด ุ จองเวลาเรียน ยกเลิก เปลี่ ย นแปลงเวลา เรียนได้ 24 ชม.

ง่าย...ที่สุด

วางแผนเรียนล่วงหน้าได้เองทัง้ ปี ตารางเรียนไม่ชนกับใคร 20

ตรง...ทีส่ ด ุ

สมัครเรียนเป็นบทได้ เลือกเรียนเรื่องไหน ก่อน- หลังก็ได้ หมดกังวลสมัครแล้วเรื่องไม่ ตรงกับที่โรงเรียน

เรียนไม่ทัน เรียนเร็ว เรียนช้า จัดการได้เอง เข้าใจเนื้อหาทุกวินาที

อายุการใช้งานคอร์ส 1 ปีและเพิ่มจ�ำนวนชม. ให้น้องถึง 30% ไม่มีค่าใช้จ่าย

ช�ำระเงินผ่าน Counter Service มากกว่า 8,500 แห่งทั่วประเทศ

สมัครง่าย...ที่สุด

มาก...ที่สุด

สะดวก...ที่สุด

เชียงใหม

สบาย...ที่สุด

เลือกวัน- เวลาเรียนได้เอง ไม่มใี คร บังคับว่าต้องเรียน 2 - 3ชม. (เรียน ได้ต�่ำสุด 30 นาที)

เข้าใจ...ทีส่ ด ุ

พญาไท หาดใหญ

โคราช ชลบุรี สยามกิตติ์

สมัครแล้วเรียนข้ามสาขาได้ทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศ www.alevel.in.th

21


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

Online Solution มีน้องหลายคนมากที่ถามพี่ว่า “อยากเก่งเลข” ต้องทำ�ยังไง พี่บอกได้เลยครับว่าถ้าอยากเก่งเลข ต้องฝึก ฝึก ฝึกทำ�โจทย์อย่างเดียวเท่านั้น เพื่อให้น้องได้เห็นแนวโจทย์ที่หลากหลายรูปแบบ ทำ�ให้เวลาที่น้องสอบแข่งขันอะไรก็ตาม น้องจะทำ�ข้อสอบได้ Online Solution คือระบบเฉลยละเอียดข้อต่อข้อ โจทย์ทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือ ทุกข้อ ทุกบท ทุกคอร์ส โจทย์เหล่านี้พี่ ได้คัดมาแล้วครอบคลุม ทุกการสอบแน่นอน โจทย์มีทั้งพื้นฐานจนถึงโจทย์ระดับยากมาก น้องสามารถดูเฉลยได้ 24 ชม. เลยนะครับ ฝึกทำ�โจทย์ ได้ ไม่มีสะดุุดแน่นอน

พี่แท็ป

ทำ�ไมต้อง “Online Solution” สะดวก ดูเฉลยออนไลน์ผ่านเว็บบอร์ด ง่ายๆเพียง Click ! Click

www.alevel.in.th

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ให้ทุกที่เรียนรู้ได้

ขอบคุณทุกเสียงยืนยันจากน้องๆ

น้องชน ชนนิกานต์ สุทธิอภิรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

Online Solution ช่วยให้ฝึกทำ�โจทย์ที่บ้านได้ง่ายขึ้นค่ะ ติดขัดก็สามารถเข้าไปดูเฉลยได้เลย ซึ่งเฉลยก็เป็นเฉลยแบบละเอียดทำ�ให้ง่ายต่อการทำ�ความเข้าใจมากค่ะ Online Solution ทำ�ให้ สามารถทำ�ข้อสอบที่โรงเรียนได้ดีขึ้นด้วยค่ะ

น้องทุ่ง เหมือนเทพ เหมืองจา โรงเรียนนารีรัตน์

เมื่อเข้าไปดูเฉลย Online Solution ทำ�ให้เข้าใจวิธีทำ�ได้ละเอียดขึ้น พี่แท็ปสอนให้เข้าใจการแก้โจทย์ ในแบบที่เราสามารถเรียนรู้ตามได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาในการฝึกทำ�โจทย์ ทำ�ให้เรามีเวลาใน

การฝึกทำ�โจทย์ได้เยอะขึ้นด้วยครับ ที่สำ�คัญสามารถเข้าดูที่ไหนก็ได้ ไม่จำ�เป็นต้องเป็นที่ A level ครับ

น้องแพร พัชรพร เจริญวัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ช่วยทำ�ให้เราเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น โดยการเข้าไปดูเฉลย Online Solution เวลาที่ไม่เข้าใจข้อไหนก็ สามารถทำ�ความเข้าใจได้ทันที แล้ว ค่ะ Online Solution ก็เป็นเฉลยที่ละเอียด ทำ�ให้เรารู้จุดผิดของ ตัวเองได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ผิดในการทำ�ข้อสอบอีก

น้องหนึ่ง ธีรพงษ์ เศรษฐการ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

วิชาเลขเป็นวิชาที่สำ�คัญและยุ่งยากมากพอสมควร เวลาที่ทำ�โจทย์นั้นไม่คล่อง Online Solution ช่วยได้ดีมาก ทำ�ให้แก้ปัญหาข้อสงสัยได้ทุกอย่าง และเป็นอะไรที่ละเอียดมาก สามารถเรียนรู้วิธีการ ได้อย่างชัดเจน เฉลยละเอียดดีมากทำ�ให้เข้าใจละเรียนรู้ได้ง่ายมาก และเมื่อทำ�การบ้านตอนกลางคืน ก็คลายข้อสงสัยได้เพราะเป็นระบบ Online 24 ชม.

“Online Solution ช่วยได้ดีมาก ทำ�ให้แก้ปัญหาข้อสงสัยได้ทุกอย่าง ที่สำ�คัญสามารถเข้าดูที่ไหนก็ได้”

22

www.alevel.in.th

23


AดูแลCare ห่วงใย

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ให้คำ�ปรึกษามากกกว่าการเรียน

คุณแม่นอ้ งมิน้ ท์ กานต์สนิ ี สงวนวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

สอบถามกับพี่แท็ปโดยตรง หรือ ฝากค�ำถามกับพี่ๆ A Level ได้ทุกสาขา ส่งค�ำถามหรือโจทย์ที่สงสัย มาให้พๆี่ ทีมวิชาการช่วยไขปัญหา ได้เลยครับ

พี่ๆทีมงานวิชาการคุณภาพ

Math@alevel.in.th

ร่วมพูดคุยพร้อมรับค�ำแนะน�ำดี ๆ

Facebook พี่แท็ป : www.facebook.com/ptapalevel ติดตามกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆ สาขา

Facebook A Level :

www.facebook.com/alevelacademy

New!!!

น้องสามารถพูดคุยกับพีแ่ ท็ปผ่านช่องทาง ต่างๆ ทัง้ Email / Facebook รวมทัง้ พีๆ่ ทีมงานวิชาการคุณภาพ พร้อมตอบทุกปัญหา ทางวิชาการและปัญหาอืน่ ๆ ของน้อง

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

น้องเลือกมาเรียนทีเ่ อเลเวลก็เพราะสามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง โดยไม่ ต้องกังวลว่าถ้าวันไหนไม่ได้มาเรียนแล้วจะท�ำให้ขาดเรียน และพีท่ สี่ าขา ของเอเลเวลก็บริการดีมาก มีความเป็นกันเอง ดูแลเหมือนญาติสนิทเวลา มีปญ ั หาอะไรก็ชว่ ยอธิบายและแนะน�ำดีมาก หลังจากทีน่ อ้ งได้เรียนกับพี่ แท็ปแล้วน้องมีความเข้าใจกับวิชาคณิตศาสตร์ดขี นึ้ มาก ทีโ่ รงเรียนน้อง สามารถอธิบายให้เพือ่ นเข้าใจได้มากขึน้ รวมทัง้ เป็นผูช้ ว่ ยอาจารย์ในการ สอนเพือ่ นๆไปด้วย

คุณพ่อน้องเทียน อัญชิสา ฉัตรแก้วไพศาล โรงเรี ยนเตรี ยมอุ ด มฯ

เรียนที่เอเลเวลก็เพราะว่าพี่แท็ปมีการสอนที่ดี ช่วยให้น้องเข้าใจ เนื้อหาที่เรียนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เน้นเรื่องความ เข้า ใจจึงจะสามารถท�ำโจทย์ยากๆได้ หลังจากน้อ งเรียนกับ พี่ แ ท็ ป แล้ ว น้ อ งสนใจ ชอบในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละผลการเรี ย น ก็ดีขึ้นมาก

ช่องทางใหม่ล่าสุด! รวบรวมทุกข่าวสารความรู้ และโจทย์เด็ดๆ Youtube :

คุณพ่อน้องภูมิ ภูวดล รัตนศรีทอง

ไม่ว่าจะปัญหาด้านการเรียน หรือปัญหาส่วนตัว ก็ปรึกษา พี่แท็ป ได้ที่นี่ครับ

ชอบเอเลเวลที่จัดสถานที่สวยงามน่านั่ง และน้องก็เป็นคนตัดสิน ใจเลื อ กเรี ย นที่ เ อเลเวลเองโดยหลั ง จากเรี ย นกั บ พี่ แ ท็ ป แล้ ว น้ อ ง สามารถสอบแข่งขัน IJSO ได้ น่า จะเป็นผลจากการเรียนพิเศษ ของน้อ ง

www.youtube.com/alevelacademy

โรงเรี ยนแสงทองวิ ท ยา

Email : P_Tap@alevel.in.th “หลังจากที่น้องได้เรียนกับพี่แท็ปแล้วน้องมีความเข้าใจกับวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้นมาก ที่โรงเรียนน้องสามารถอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้มากขึ้น”

24

www.alevel.in.th

25


A Care ดูแล ห่วงใย

คุณพ่อน้องข้าวกล้า คณิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย น้องมาทดลองเรียนแล้วชอบในการสอนของพี่แท็ป ทำ�ให้มีความ สุขกับการมาเรียนในทุกๆวัน โดยน้องจะเป็นฝ่ายขอมาเรียนเอง ทุกครั้ง หลังจากที่น้องมาเรียนกับพี่แท็ปแล้วทำ�ให้น้องเข้าใจวิชา คณิตศาสตร์ได้ง่ายและแม่นยำ�ขึ้น สามารถทำ�ผลการเรียนได้ 4.00 ต้องขอบคุณพี่แท็ปมากๆครับ

คุณแม่น้องกันต์ กันต์ ปันสุวรรณ์

โรงเรียนมงฟอร์ตมัธยม ชอบระบบการเรียนที่เอเลเวลเพราะมีการจัดเนื้อหาและแบบ ฝึกหัดอย่างเป็นระบบ หลังจากที่น้องมาเรียนแล้วมีพัฒนาการ ในการทำ�โจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นโจทย์ประยุกต์ได้ดีขึ้น

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ให้คำ�ปรึกษา มากกว่าปัญหาการเรียน คุณแม่น้องพิณ พรหมพร ศรีวิลัย

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ พาน้องมาเรียนที่เอเลเวลเพราะระบบการเรียนที่เอเลเวลง่าย สะดวกในการลง เรียน พี่ๆที่สาขาก็บริการดี สุภาพให้ความเป็นกันเอง หลังจากที่น้องมาเรียนกับพี่ แท็ปแล้วผลการเรียนเลขดีขึ้นมาก เกรดในโรงเรียนก็ดี น้องชอบวิชาเลขมากขึ้น ดีใจและขอบคุณพี่แท็ปมากที่ทำ�ให้น้องหันมาชอบวิชาเลขได้

คุณแม่น้องทัวร์ พันธกรณ์ รัตนโชติทีปกร

โรงเรียนมัธยมสาธิตม.นเรศวร พาน้องมาเรียนที่เอเลเวลแล้วน้องชอบมาก ประกอบกับระบบการเรียนที่นี่สะดวก น้องสามารถเลือกเรื่องที่ต้องการจะเรียนได้มาก หลังจากที่น้องเรียนแล้วน้องบอก ว่าพี่แท็ปสอนเข้าใจ ถ้าผมได้เรียนกับพี่แท็ปตั้งนานแล้ว ผมคงจะเก่งกว่านี้ ทำ�ไม เพิ่งมาเปิดที่พิษณุโลก

“น้องบอกว่าพี่แท็ปสอนเข้าใจ ถ้าหนูได้เรียนกับพี่แท็ปตั้งนานแล้ว หนูคงจะเก่งกว่านี้ ทำ�ไมเพิ่งมาเปิดที่พิษณุโลก”

คุณแม่น้องเอิร์น ภัทรสุดา สุวิชาวรพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนด์ หลังจากที่น้องทดลองเรียนแล้วน้องชอบและเข้าใจเนื้อหาเพราะ พี่แท็ปสอนแบบให้รายละเอียดแบบค่อยเป็นค่อยไป คุณแม่ก็มอง ดูว่าน้องมีความสุขและมีความเข้าใจที่ได้เรียนกับพี่แท็ป ปัจจุบัน น้องทำ�คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดี โดยเฉพาะเรื่องไหนที่น้อง ชอบมากๆน้องจะช่วยแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนได้เข้าใจ ด้วย

26

“หลังจากที่น้องมาเรียนกับพี่แท็ปแล้วผลการเรียนได้ 4.00 ต้องขอบคุณพี่แท็ปมากๆครับ”

www.alevel.in.th

27


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

พี่แท็ป ผู้พัฒนาระบบ A Level และ A Point การศึกษาและผลงาน

พี่แท็ป ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล

28

- อันดับที่ 1 ของประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น คณิตศาสตร์ ( 100 คะแนนเต็ม ) - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท คะแนนสูงสุด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT ) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วิทยากรรับเชิญในโครงการต่างๆเช่น

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

- โครงการ BRAND’S SUMMER Camp 2012 และ 2013 - โครงการ เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation 2011 และ 2012 - โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง OSOTSPA Road to University 2012 - รายการสอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญา - โครงการ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ( ETV ) - โครงการ B-ing B-engineering - โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ( ปตท. ) - วิทยากรพิเศษ MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - ที่ปรึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - วิทยากรรับเชิญโรงเรียนต่างๆมากกว่า 30 โรงเรียน

www.alevel.in.th

29


A Course

มเ .ตน

รยีนเนอ้ืหาม.ตนจบภายใน 1 ปค  รง่ึ

ม.1

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

...พี่แท็ปแนะนําแผนการเรียน

ม.2

ม.3

พน้ืท่ี พน้ืทผ่ีวิและปรมิาตร,จาํนวนจรงิ จาํนวนและตวัเลข, เลขยกกาํลงั,พน้ืฐาน ทางเรขาคณติ (Pack คณติศาสตร ม.ตน 1 (8101-8103))

(Pack คณติศาสตร ม.ตน 3 (8106-8107))

ระบบสมการ อสมการ และกราฟ, พหนุามและแยกตวัประกอบ (Pack คณติศาสตรม.ตน 2 (8104-8105))

ทฤษฎบีทพทีาโกรสัและอตัราสวนตรโีกณมติ,ิ ทฤษฎบีทเสนขนานและวงกลม

พาราโบลา,สถติ,ิ ความนาจะเปน (Pack คณติศาสตร ม.ตน 5 (8110-8112))

คณิตศาสตร สอวน. (8401) ทบทวน คณิตศาสตร เขาเตรียมฯ

คณิตศาสตร เขาเตรียมฯ (8114)

คณิตศาสตรเขามหิดลฯ (8113)

ทบทวนคณิตศาสตรเขามหิดลฯ

(Pack คณติศาสตร ม.ตน 4 (8108-8109))

คอรส ม.ตน หนา 32-33 |

คอรส ม.ตนแขงขนั หนา 34-37

ม.ตน

ม.1

ม.2

ม.3 ม.ปลาย

ม.ปลาย เ

ม.4

ม.5

ม.6

คณะในฝน

รยีนเนอ้ืหาม.ปลายจบภายใน 1 ปค  รง่ึ

ม.4

เซต,ตรรกศาสตรและ การใหเหตผุล, ระบบจาํนวนจรงิ, ทฤษฎจีาํนวนเบอ้ืงตน (Pack คณติศาสตร ม.ปลาย 1 (8201-8204))

เรขาคณติวเิคราะหและภาคตดักรวย, ความสมัพนัธและฟงกชนั,เมทรกิซ, อตัราสวนตรโีกณมติิ (Pack คณติศาสตร ม.ปลาย 2 (8205-8207),8208)

คอรส ม.ปลาย หนา 40-41 |

30

ม.5 ฟงกชนัเอกซโพเนนเชยีล และลอการทิมึ, ฟงกชนัตรโีกณมติิ และการประยกุต, เวกเตอรและทฤษฎกีราฟ (Pack คณติศาสตร ม.ปลาย 3 (8209-8211))

ลาํดบัและอนกุรม, ความนาจะเปน, จาํนวนเชงิซอน (Pack คณติศาสตร ม.ปลาย 4 (8212-8214))

แคลคลูสั,สถติคิวาม สมัพนัธเชงิฟงกชนั ระหวางขอมลูและ กาํหนดการเชงิเสน (Pack คณติศาสตร ม.ปลาย 5 (8215-8216))

ม.6

Math Admissions (8301)

คณิตศาสตร O-NET

ทบทวน เตรียมสอบ, สอบรับตรง

สอบ GAT/PAT 7 วิชาสามัญ

ติด คณะในฝน

คอรส Math Admissions หนา 42-43 www.alevel.in.th

31


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

8101

เรื่อง

คณิตศาสตร์ ม.ต้น ทุกบท ทุกคอร์ส เรียนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย

ชั่วโมง

จ�ำนวนและตัวเลข

18:00

ราคา

รหัสคอร์ส

1,400.-

8106

สมบัติของจ�ำนวนนับ / ระบบจ�ำนวนเต็ม / ทศนิยมและเศษส่วน / การประมาณค่า / อัตราส่วน ร้อยละ / การประยุกต์เกี่ยวกับจ�ำนวนนับ / การประยุกต์เกี่ยวกับจ�ำนวนเต็ม / การประยุกต์เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วน / จ�ำนวนและตัวเลข / การประยุกต์เกี่ยวกับร้อยละ / การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน ร้อยละ

8102

เลขยกก�ำลัง

12:00

1,000.-

เลขยกก�ำลัง / การประยุกต์เกี่ยวกับเลขยกก�ำลัง / สมบัติเลขยกก�ำลัง

PACK 8181

8103

พื้นฐานทางเรขาคณิต

14:30

1,000.-

พื้นฐานทางเรขาคณิต / ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต 2 และ 3 มิติ / การแปลงทางเรขาคณิต / ความเท่ากัน ทุกประการ / ความคล้าย / การสร้างเรขาคณิต / การประยุกต์เกี่ยวกับเรขาคณิต / การประยุกต์ของการแปลงทาง เรขาคณิต

8181

Pack คณิตศาสตร์ ม.ต้น 1 (8101-8103)

รหัสคอร์ส

เรื่อง

44:30 ราคาเต็ม 3,400.-

ชั่วโมง

3,000.-

ระบบสมการ อสมการและกราฟ 23:30

1,900.-

8105

พหุนามและการแยกตัวประกอบ

2,000.3,500.-

ชั่วโมง

พื้นที่ผิวและปริมาตร

จ�ำนวนจริง

ราคา

27:00

2,200.-

12:00

800.-

เรื่อง

39:00 ราคาเต็ม 3,000.ชั่วโมง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ

20:00

1,600.-

8109

ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม

15:00

1,100.-

8112

เรื่อง

พาราโบลา สถิติ

แผนภูมิรูปวงกลม / สถิติ

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น / ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

8185 Pack คณิตศาสตร์ ม.ต้น 5 (8110-8112)

35:00 ราคาเต็ม 2,700.ชั่วโมง

2,800.-

ราคา

8108

8184 Pack คณิตศาสตร์ ม.ต้น 4 (8108-8109)

ทฤษฎีเบื้องต้นของจ�ำนวนจริง / กรณฑ์ที่สอง

8110 8111

PACK 8185

PACK 8182

32

48:00 ราคาเต็ม 3,900.-

เรื่อง

8183 Pack คณิตศาสตร์ ม.ต้น 3 (8106-8107)

พหุนาม / พหุนามและเศษส่วนพหุนาม / แยกตัวประกอบดีกรี 2 / สมการก�ำลังสองตัวแปรเดียว / การแยกตัวประกอบพหุนาม / สมการก�ำลังสอง / ระบบสมการ / เศษส่วนพหุนาม

8182 Pack คณิตศาสตร์ ม.ต้น 2 (8104-8105)

รวบรวมโจทย์แข่งขันหลากหลายรายการ ให้น้องได้ฝึกฝนทักษะจน ช�ำนาญ ทั้งข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมฯ / ข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลฯ / สอวน. / IJSO / สมาคมคณิตศาสตร์ฯ / โครงการเพชรยอดมงกุฎและ การสอบอืน่ ๆ อีกมากมาย ย้อนหลังมากกว่า 15 ปี

การวัด / พื้นที่ผิวและปริมาตร

รหัสคอร์ส

สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว / การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว / คู่อันดับและกราฟ / กราฟ / ระบบสมการเชิงเส้น / อสมการ / การแปรผัน

24:30

รหัสคอร์ส

ราคา

8104

8107

PACK 8183

รหัสคอร์ส

เข้มข้นที่สุด เพิ่มโจทย์ระดับแข่งขัน

PACK 8184

ที่สุด...

A Course

2,400.-

ราคา

15:00 15:00

1,100.1,000.-

14:00

1,000.-

44:00 ราคาเต็ม 3,100.-

2,800.-

www.alevel.in.th

33


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

Update ข้อสอบปีล่าสุด

ที่สุด...

คณิตศาสตร์

เข้ า มหิ ด ลฯ คณิตศาสตร์ ใช้คะแนนมากที่สุด

ของคะแนนสอบเข้ามหิดลฯ

- พี่แท็ป เน้นแนวข้อสอบมหิดลฯโดยเฉพาะ - สอนการใช้เทคนิคต่างๆ และการมองโจทย์หลากหลายแบบ - ให้น้องท�ำโจทย์ได้ง่ายขึ้น เพิ่มทุกคะแนนเมื่อสอบจริง

Update ข้อสอบปีล่าสุด

ที่สุด...

คณิตศาสตร์

เข้ า เตรี ย มอุ ด มฯ คณิตศาสตร์ ใช้ถึง 100 คะแนน(จากคะแนนเต็ม 400) ทั้งสายวิทย์และศิลป์ค�ำนวณ

พี่แท็ปได้รวบรวมเนื้อหาและแนวข้อสอบย้อนหลังมากกว่า 10 ปี จนถึงปีล่าสุด ช่วยให้น้องได้ฝึกโจทย์จนช�ำนาญ พร้อมที่สุดเมื่อสอบจริง ครบ...ทุกคะแนนสอบเข้าเตรียมอุดมฯ

ครอบคลุม กระชับ และตรงประเด็นที่สุด รหัสคอร์ส

8113

เรื่อง

คณิตศาสตร์เข้ามหิดลฯ

ชั่วโมง

49:00

ราคา

3,200

รหัสคอร์ส

8114

เรื่อง

คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ

ชั่วโมง

49:00

ราคา

3,200

พิเศษ สอบผ่านระบบ Simulation Test โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะน้องคอร์สคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ และมหิดลฯ เท่านั้น!!

34

www.alevel.in.th

35


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

จ ็ เร ำ � ส ม า ว ค บ ั ก ี ด ยิน . น ว อ ส ... ของน้อง

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

คณิตศาสตร์ สอวน.

วิเคราะห์จากข้อสอบจริง ย้อนหลังกว่า 10 ปี โดยพี่แท็ปและทีมงานรุ่นพี่ สอวน. ตัวจริง

ค่าย 1 ทั้ง 91 คน ค่าย 2 ทั้ง 45 คน

ค่าย 3 ทั้ง 13 คน พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่สอบ คณิตศาสตร์สอวน.ค่าย 3 ผ่านด้วยนะครับ พี่ยินดี กับน้องจริงๆที่ฝ่าฟันมาถึงรอบนี้ ใกล้จะถึงรอบ ที่น้องๆจะสามารถนำ�เหรียญมาเป็นของขวัญคน ไทยทั้งประเทศและของขวัญให้คุณพ่อ คุณแม่ พี่ อยากเห็นเด็กไทยไปโชว์ความสามารถให้คนทั่วโลก ยอมรับ ว่าเด็กไทยมีดี และเก่งทุกคนครับ

พี่แท็ป รหัสคอร์ส

8401 36

เรื่อง

คณิตศาสตร์ สอวน.

ชั่วโมง

39:30

ราคา

3,500 www.alevel.in.th

37


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

38

www.alevel.in.th

39


เรียนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย

ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แน่น เน้นเรียนเพื่อท�ำเกรดที่โรงเรียน

รวมทั้งสอบ Admissions และโครงการสอบต่างๆ เพื่อให้ น้องพร้อมทุกสนามสอบ พร้อมโจทย์ทุกแนวการสอบและการ

แข่งขัน ทุน King, โอลิมปิก, ข้อสอบ PAT1 ถึงปีล่าสุด โจทย์รวม กันมากกว่า 4,000 ข้อ

Pack 8281

รหัสคอร์ส

8201 8202 8203 8204 8281

Pack 8282

รหัสคอร์ส

8205 8206 8207 8282 รหัสคอร์ส

8208

เรื่อง

ชั่วโมง

เซต ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระบบจ�ำนวนจริง ทฤษฎีจ�ำนวนเบื้องต้น Pack คณิตศาสตร์ ม​.ปลาย 1 (8201-8204) เรื่อง

ชั่วโมง

อัตราส่วนตรีโกณมิติ*

7:00

เรื่อง

8212 8213 8214

ล�ำดับและอนุกรม ความน่าจะเป็น จ�ำนวนเชิงซ้อน

8284

Pack คณิตศาสตร์ ม.ปลาย4 (8212 - 8214)

ชั่วโมง

18:00 17:30 18:30

ราคา

1,500.1,400.1,600.-

54:00 4,500.- 3,500.-

1,200.1,000.1,300.1,000.-

3,500.-

รหัสคอร์ส

8215 8216 8285

เรื่อง

แคลคูลัส สถิติ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล และก�ำหนดการเชิงเส้น Pack คณิตศาสตร์ ม.ปลาย5 (8215 - 8216)

ชั่วโมง

24:00 22:00

ราคา

2,000.1,800.-

46:00 3,800.- 2,800.-

ราคา

20:30 22:00 16:00 58:30 4,800.- ชั่วโมง

รหัสคอร์ส

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ราคา

17:30 12:30 16:00 12:00 58:00 4,500.-

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เมทริกซ์ Pack คณิตศาสตร์ ม​.ปลาย 2 (8205-8207) เรื่อง

ครบ...ทุกเนื้อหาม.ปลาย

Pack 8285

ที่สุด...

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

Pack 8284

A Course

1,700.1,800.1,300.-

3,600.ราคา

600.-

* อัตราส่วนตรีโกณมิติ เหมาะส�ำหรับน้องที่ยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องนี้เลย โดยน้องที่เข้าใจในเรื่องนี้แล้วสามารถข้ามไปเรียน Pack 8283 ได้เลย

Pack 8283

รหัสคอร์ส

40

เรื่อง

ชั่วโมง

ราคา

8209 8210 8211

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 19:00 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ 28:00 เวกเตอร์และทฤษฎีกราฟ 18:00

1,600.2,300.1,500.-

8283

Pack คณิตศาสตร์ ม​.ปลาย 3 (8209-8211) 65:00 5,400.- 3,900.-

www.alevel.in.th

41


ขอบคุณทุกกระแสการตอบรับจากน้องๆ น้องทิว ลัทธพรรณ วรรณกาล

โจทย์ ครอบคลุมกว่า

โรงเรียนอำ�นาจเจริญ ชอบเทคนิค A Point มากครับทำ�ให้ เรากลับไปทบทวนได้ง่าย เข้าใจง่าย ขึ้น เวลากลับไปทบทวนที่บ้านผมก็ จะมุ่งไปอ่านที่ A Point ทันทีเพราะ A Point ทำ�ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและไม่ เสียเวลาครับ

น้องฮัท อนพัช แสวงในธรรม

Math Admissions เหนือกว่า

โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว มีเพื่อนแนะนำ�ว่าที่นี่สอนดีค่ะพอมาลอง เรียนแล้วก็ชอบ เทคนิค A Point ของ พี่แท็ปดีมากๆเลยค่ะเพราะสรุปจุด สำ�คัญไว้หมดแล้วประหยัดเวลาในการ อ่าน ทำ�ให้ทำ�ข้อสอบได้เร็วขึ้น

แนวการสอบPAT1 / เลข วิชาสามัญ / สอบตรงทุก สนามสอบ / ทุ น King / โอลิมปิก

น้องเต้ย ธีรนัย อมรรัตน์

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พี่แท็ปสอนในคอร์สดีมากๆครับ เทคนิค A Point เป็นสิ่งที่ทำ�ให้เราได้รู้ว่าแต่ละ ข้อต้องใช้เนื้อหาอะไร และใช้ทฤษฎี พื้นฐานในการแก้โจทย์ ทำ�ให้เราไม่ต้อง จำ�อะไรมากมาย

น้องไบร์ท ธนายุต เลิศบุญนำ�

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เทคนิค A Point ช่วยให้ย่นเวลาในการ อ่านหนังสือได้มากสามารถทำ�เวลาที่ เหลือไปฝึกทำ�โจทย์ได้มากขึ้น เมื่อฝึกทำ� โจทย์ที่บ้านติดขัดก็ถาม Clear และดู เฉลย Online Solution ได้อีกด้วย

42

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

คุ้มค่า...กว่า ราคาเพียง 5,800 บาทเพือ่ น้องๆ และผู้ปกครองประหยัดรายจ่าย มากยิ่งขึ้น

น้องปอ พิชานีย์ แจ่มจำ�รัส

โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ Math Admissions ของพี่แท็ปครบ มากเลยครับ เพราะมีเทคนิค A Point ที่ทำ�ให้ทบทวนได้อย่างเป็นระบบและ รวดเร็ว หากมีข้อสงสัยก็ถามได้ทันทีด้วย ระบบ Clear โจทย์ก็ครอบคลุมทุกสนาม สอบและโจทย์ก็ยากมาก

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

Update ครบกว่า

เข้าใจ...กว่า น้องแชมป์ อธิษฐ์ พึ่งพัฒน์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลือกเรียนที่เอเลเวลเพราะพี่แท็ปสอน เข้าใจง่ายและมีหลักในการเข้าใจอย่าง เป็นระบบ เทคนิค A Point ของพี่แท็ป ทำ�ให้ผมเข้าใจง่ายมากครับและทำ�ให้มี กลยุทธ์ในการทำ�ข้อสอบได้ดีขึ้น พี่เก่ง มากครับ

Math Admissions ของพี่แท็ปครบมาก เทคนิค A Point ทบทวนได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

สอนมากกว่า 174 ชม. เพื่อให้น้องเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น รหัสคอร์ส

8301

เรื่อง

MATH Admissions

ข้อสอบ PAT1 รอบต.ค.55 และข้อสอบมี.ค.56 เร็วๆนี้ ชั่วโมง

174:30

ราคา

5,800.www.alevel.in.th

43


สมัครง่าย...

ชำ�ระผ่าน Counter Service กว่า 8,000 แห่ง ทั่วประเทศ คำ�แนะนำ�ในการสมัคร และการชำ�ระเงิน

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

LIVE คอร์สสด CLASS ขั้นตอนการสมัคร

1. ใบน�ำฝาก น้องๆ สามารถรับใบน�ำฝากธนาคารได้ที่ - ดาวน์โหลดทาง www.alevel.in.th - รับที่เคาน์เตอร์ A Level ทุกสาขา

2. การช�ำระค่าเรียน สามารถช�ำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ช่องทาง - เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ - SCB Easy Net

คอร์สสด สาขา

คอร์ส A Com

วงเวียนใหญ่ วิสุทธานี สุพรรณบุรี พญาไท 2 พญาไท 1 โคราช ปิ่นเกล้า สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สระบุรี หาดใหญ่ อุบลราชธานี งามวงศ์วาน ชลบุรี พิษณุโลก ขอนแก่น สยามกิตติ์

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

สาขาสยามกิตติ์

ช�ำระผ่านทาง SCB

(ธนาคารไทยพาณิชย์)

รหัสสาขา

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

ช�ำระผ่าน Counter Service

3. การรับบัตรนักเรียน หลังจากช�ำระค่าเรียนผ่านธนาคาร 3 วันท�ำการเป็นต้นไป ให้น�ำหลักฐานการช�ำระเงิน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูปมายื่นที่พี่ๆ เคาน์เตอร์ A Level สาขาสยามกิตติ์เท่านั้น

ข้อแนะน�ำการสมัครเรียน 1. โปรดศึกษาตารางการเรียนเพือ่ ตรวจสอบรหัสคอร์ส วันและเวลา รอบที่ต้องการเรียนให้ถูกต้อง และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน หากมี ความจ�ำเป็นที่จะแก้ไขเปลี่ยนข้อมูลต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงเท่านั้น 2. น้องควรเตรียมคอร์สส�ำรองไว้ หากไม่ได้รอบที่ต้องการให้รีบเปลี่ยนเป็น รอบที่ต้องส�ำรองไว้ทันที

3. การสมัครต้องกรอกชือ่ และนามสกุลของน้องคนทีส่ มัครเท่านัน ้ ช�ำระเงินสด ที่สถาบัน

3. รับหนังสือเรียน พร้อมจองเวลาและเริ่มเรียนผ่านระบบ A Com ตามต้องการ

44

www.alevel.in.th

45


A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

ขั้นตอนการสมัคร-ช�ำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

1. ติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ หรือโทรหาพี่ๆ เอเลเวล ได้ทุกสาขาที่ ต้องการเรียน พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ชั้น โรงเรียน จังหวัด เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ เพื่อขอรับรหัส ช�ำระเงิน 2. ขอใบช�ำระเงิน Counter Service จากพี่ๆ ที่สาขา หรือ Download จากเว็บไซต์ www.alevel.in.th กรอก รหัสคอร์ส รหัสสาขา รหัสช�ำระเงิน และจ�ำนวนเงินให้ครบถ้วน 3. น�ำใบ Counter Service ไปยื่นช�ำระเงินที่ Counter Service หรือ 7-11 ได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ 4. ส่งเอกสารหลักฐานการช�ำระเงิน ส�ำหรับน้องที่สะดวกทางไปรษณีย์ ส่งใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสและสลิปที่ ได้จาก 7-11(ตั ว จริ ง ) พร้ อ มแนบชื่ อ -นามสกุ ล , ที่ อ ยู ่ , เบอร์ โทรศัพท์และ E-mail (เพื่อความสะดวกใน การติดต่อกลับ)

ส�ำหรับน้องที่สะดวกมาด้วยตนเอง น�ำใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิ ป ที่ ไ ด้ จ าก 7-11(ตั ว จริ ง ) มาติ ด ต่ อ พี่ ๆ A Level สาขาที่ ต้องการสมัครได้เลยค่ะ

รอการติดต่อกลับจากพี่ๆ A Level

บ้านขอนแก่น 684/32-33 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

บ้านสระบุรี

บ้านวงเวียนใหญ่

บ้านวิสุทธานี

บ้านพญาไท 1

บ้านพญาไท 2

ชั้น 3 ศูนย์การค้าสุขอนันต์ ปาร์ค 179/5 ถนนสุ ด บรรทั ด ต.ปากเพรี ย ว อ.เมื อ ง จ.สระบุรี 18000

130-132 ชั้น 1 อาคาร M-Place ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600

2991/31 โครงการวิสทุ ธานี ไฮเทค ออฟฟิศ ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม. 10240

35/24 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ ง เทพฯ 10400

อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 3

เขตราชเทวี กรุ ง เทพฯ 10400

บ้านเชียงใหม่

บ้านสุพรรณบุรี

บ้านโคราช

บ้านปิ่นเกล้า

บ้านสุราษฎร์ธานี

61/1 ถนนอิ น ทวโรรส ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อาคาร เก่งดี มีสุข 2/11 ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

อาคารเอื้ออภิธร เลขที่18 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

5/105-6 ซอย.บรมราชชนนี13 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

159/41-43 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ ย อ.เมื อ ง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

บ้านหาดใหญ่

บ้านอุบลราชธานี

บ้านงามวงศ์วาน

บ้านชลบุรี

บ้านพิษณุโลก

บ้านหาดใหญ่ 59 ถ. จุติอุทิศ 3 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

บ้านอุบลราชธานี 515/1-2  ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมืองฯ จ. อุบลราชธานี 34000

บ้านงามวงศ์วาน 19/23-24 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

53/123-124 โครงการตึกน�ำ้ ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

59/25-26 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

34 ถ.พญาไท แขวงทุง่ พญาไท

www.alevel.in.th

47


ใบชำ�ระเงินคอร์สสด

ใบชำ�ระเงินคอร์สสด


ที่สุด...

สำ�หรับว่าที่น้องใหม่ เตรียมฯและมหิดลฯ

เจาะสุดๆ เฉพาะข้อสอบเข้าโรงเรียนในฝันของน้องๆ ครบสุดๆ กระชับและตรงประเด็น ทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ แน่นสุดๆ กับแนวข้อสอบย้อนหลังมากกว่า 10 ปี

A Level ผูพ ้ ฒ ั นาระบบการเรียนเลข

สมัครแล้วเรียนข้ามสาขาได้ทั้ง

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

17 สาขาทั่วประเทศ

พร้อม update ข้อสอบปีล่าสุด

พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อผ่าน www.alevel.in.th

50

www.alevel.in.th

51


Admissions

Al bc 02 56  

โบร์ชัวร์ AL 2/56.