Page 1

Na hory a dál 2018 / Léto

Outdoorový journal od Hanibal.cz

TÉMA:

ZE ČT YŘ STRAN NA

DACHSTEIN

SEVERNÍ VÁPENCOVÉ ALPY trocha historie a geografie HORSKÝ VŮDCE, ZNAČKA: PRVOVÝSTUPCE rozhovor se zdeňkem „háčkem” hákem RECENZE ocun tsunami | OKEM FOTOGRAFA fotky kvůli kterým pojedete ven NA DACHSTEIN ledovcem, ferratou i vícedélkou | HANIBAL PORADNA jak vybrat stan, batoh a spacák | RECENZE beal escaper |


Obsah 04 SEVERNÍ VÁPENCOVÉ ALPY Zajímavosti nejen o vzniku a historii severních Alp 06 DACHSTEINGEBIRGE Podrobnosti, které je dobré vědět o Dachsteingebirge

32 JAK VYBRAT STAN V PĚTI KROCÍCH Tipy, triky a produkty 38 NA DACHSTEIN Z JIHU Horské vícedélkové lezení

10 HORSKÝ VŮDCE, ZNAČKA: PRVOVÝSTUPCE Rozhovor se Zdeňkem „Háčkem“ Hákem

42 NA DACHSTEIN VÍCEDÉLKOU Inspirace co na sebe pro něj i pro ni 14 DACHSTEIN ZE SEVERU Přechod ledovce

46 JAK VYBRAT BATOH Tipy, triky a produkty 50 NA DACHSTEIN ZE ZÁPADU Okolo Dachsteinu cestička – turistika

18 NA DACHSTEIN PŘES LEDOVEC Inspirace co na sebe pro něj i pro ni 22 HANIBAL TESTED Ocun Tsunami

54 NA DACHSTEIN TURISTICKY Inspirace co na sebe pro něj i pro ni

24 NA DACHSTEIN Z VÝCHODU Via ferrata Johann

58 JAK VYBRAT SPACÁK Tipy, triky a produkty

28 NA DACHSTEIN FERRATOU Inspirace co na sebe pro něj i pro ni

64 OKEM FOTOGRAFA Foto: Ondřej Vacek

30 NA DACHSTEIN FERRATOU Sportovní via ferraty

66 HANIBAL TESTED Beal Escaper

2

| OBSAH |


Začínáme u sebe.

EDITORIAL Trochu jsme si na sebe ušili bič. Čtyři čísla ročně, to je hromádka práce, kterou nesfouknete za víkend (narozdíl od výstupu na Dachstein!). Ale nevadí, naše volba, jdeme do toho s chutí a odhodláním, že Vám naservírujeme zase něco chutného, zábavného a voňavého. Výběr tématu pro druhé číslo Journalu byl vlastně hrozně jednoduchý. Začali jsme u sebe. Zavzpomínali jsme, kde jsme vlastně před dvanácti lety byli poprvé jako Hanibal team v Alpách (ano, to je ta squadra na fotce pod textem!). Zamysleli jsme se, která oblast je natolik multisportovní, že pokryje širokou škálu outdoorových aktivit. A pak samozřejmě, aby to nebylo moc daleko. Dachstein je jednoznačně parádní oblast. A my ji máme prolezlou skrz na skrz. Zabořte se tedy do článků, tipů na výstupy a recenzí, které jsme do následujících stránek nacpali. Když vytrváte a dočtete až do konce, věříme, že neodoláte a na jednu z nejpopulárnějších hor v Rakousku vyrazíte! Ale aby to nebylo jenom o horách. Na tomhle místě jsme se rozhodli Vám všem, zákazníkům a teď i čtenářům Journalu, poděkovat. Poděkovat za to, jak jste přijali náš nový formát elektronického časopisu. Že s námi stojíte na stejné straně řeky, není Vám lhostejný přístup k minimalizaci odpadu a že tak pomáháte chránit to, co máme všichni tolik rádi, tedy hory. Slibujeme Vám, že v načaté práci budeme pěkně s chutí pokračovat, a když už pár čísel Journalu vytiskneme, bude to na 100% recyklovaný papír, tak, jak jste u nás zvyklí. A až se k nám přijdete zase jednou dovybavit, svůj nákup si odnesete v naší reuse rašce, která ještě před pár týdny byla odpadek určený ke spálení. Díky za Vaši přízeň! Eva, Jana a Ondra P.S.: Díky výrobcům stanů, kteří nám poskytli materiál na tašky: Hilleberg, Hannah, Vaude, Salewa, Pinguin, Coleman.

VYDAVATEL: Hanibal sport, s. r. o. (společnost ryze outdoorová) TEXTY: Ondřej Vacek, Eva Trnková, Jana Novotná PRODUKCE: Jana Novotná SPOLUPRACOVALI: Jan Kohout, Honza Harnoš, Ondřej Fliegl FOTOGRAFIE: Ondřej Vacek, Ryan Jones, Matouš Kačaba, Ondřej Fliegl. GRAFICKÝ DESIGN, SAZBA A ZLOM: Eva Trnková Turistika, vysokohorská turistika, horolezectví a další outdoorové aktivity jsou potencionálně životu nebezpečné a při jejich provozování může dojít k úrazu, případně smrti. Za správné a bezpečné používání všech výrobků, které jsou pro tyto aktivity určeny, zodpovídá uživatel sám. Vydavatel tohoto časopisu nenese odpovědnost za změny technických parametrů výrobků během platnosti časopisu, za tiskové chyby ani za správnost údajů poskytovaných výrobci a dodavateli. FOTOGRAFIE NA OBÁLCE: Dachstein z ledovce nad Simony hütte, Ondřej Vacek. | REDAKCE | EDITORIAL |

3


severní vápencové alpy Jak vznikají Alpy? Zemská kůra je rozdělena na několik nepravidelných desek (jihoamerická, severoamerická, indo­‑australská, euroasijská, pacifická a antarktická), které jsou v neustálém pohybu, narážejí do sebe a podsouvají se. Právě na styku dvou desek vzniká podstatná část větších pohoří. Evropská pásemná pohoří vznikla v důsledku kolize africké a euroasijské litosférické desky. Pohyby v zemské kůře jsou rozděleny do geotektonických cyklů. Jejich významnou součástí jsou orogeny (=vrásnění), při kterých dochází právě ke vzniku pohoří. Předprvohorní orogeny nejsou příliš známé, sledovat můžeme tři poslední cykly, které probíhaly od prvohor po současnost: kaledonský cyklus (575 - 390 mil. let) hercynský cyklus (390 - 230 mil. let) alpský cyklus (cca 250 mil. let - konec období mezozoikum až po současnost). Do posledního cyklu patří proces Alpinského vrásnění (začátek 145 - 65 mil. let), které dalo vzniknout pohořím Alpsko­‑himalájského systému. Například tedy pohořím Atlas, Sierra Nevada, Pyrenejím, Karpatám, Arménské vysočině, pohoří Hindukúš, Himaláj a samozřejmě Alpám. Proces Alpinského vrásnění neustále pokračuje.

4

Jak pohoří Alp dělíme? Nejčastěji se Alpy dělí na dvě hlavní části – Západní Alpy a Východní Alpy. Od roku 1919 je pomyslná hranice mezi těmito dvěma celky tvořena Bodamským jezerem, řekou Rýn, sedlem Splügenpass, řekami Liro a Mera a jezerem Como (do roku 1919 byla hranice shodná s tehdejšími hranicemi států - Východní Alpy se rozkládaly na východ od Švýcarských hranic). Západní Alpy zabírají cca 40% z celkové rozlohy Alp. Geologicky se dělí na tyto skupiny: Vnitřní krystalické Alpy, Vnější krystalické Alpy a Vnější vápencové Alpy. Tyto celky se pak dále dělí na sedmnáct horských skupin. V Západních Alpách se také nachází většina čtyřtisícových vrcholů. Východní Alpy zabírají zbytek, tedy 60% z celkové rozlohy Alp, v čísle asi 130 000 km². Rozkládají se na území Švýcarska, Německa, Rakouska, Itálie a Slovinska. Dělí se na tři velké oblasti: Severní vápencové Alpy, Centrální krystalické Alpy a Jižní vápencové Alpy. Dále se pak ještě dělí na celkem 75 horských skupin. Včetně skupiny Dachstein.

| SE V ERNÍ VÁ PENCOV É A LPY |


Severní vápencové Alpy Oblast Severních vápencových Alp je ohraničena ze západu řekou Rýn a Bodamským jezerem a ze severovýchodu Dunajem a Vídní. Charakteristikou celé této oblasti je značný výskyt krasových jevů. Najdeme tady také největší ledovcovou jeskyni světa – Eisriesenwelt. Nejvyšším vrcholem je Parseierspitze (3036 m). Je to jediný třítisícový vrchol v celé oblasti. A nezapomeňme na nádherná jezera, která se v této oblasti také nacházejí. Patří sem: Achensee (Tyroslko), Chiemsee (Bavorsko), Königsee, Zell am See, Mondsee a Gosausee.

Foto: Ferrata Postalmklamm nedaleko Hallstattu. Ondra Vacek

Zdroj: Alpy - rozdělení horstva, historie alpinismu, Ladislav Jirásko, Alpy, 1999, ISBN 80-85613-7 Světová pohoří - Evropa, Jiří Šlégl a kolektiv, Euromedia Group, k. s., 2002, ISBN 80-242-0822-9 Foto na protější straně: Výhled z ferraty Echernwand Klettersteig na Hallstatt. Foto: Ferrata Laserer klettersteig u Gosausee. Ondra Vacek

| SE V ERNÍ VÁ PENCOV É A LPY |

5


dachsteingebirge DASCHTEIN JE HORSKÝ MASIV V SEVERNÍCH VÁPENCOVÝCH ALPÁCH. NÁLEŽÍ RAKOUSKU A KONKRÉTNĚJI HO NAJDETE NA HRANICI HORNÍHO RAKOUSKA, ŠTÝRSKA A SALZBURSKA.

900 2995 20x30 km²

ROZHLOHA

m n. m.

NEJV YŠŠÍ BOD (HOHER DACHSTEIN)

Trocha geografie Na severu je masiv ohraničen údolím Kainisch Traun. Na jihu je oddělen od Nízkých Taur dlouhým údolím řeky Enns a na západě od masivu Tennengebirge údolím Lammertal. Nejvyšší vrcholy se nachází na okraji masivu, v jižní části. Mezi ně patří i ten nejvyšší, Hoher Dachstein, který je se svou výškou 2995 m n. m., zároveň druhou nejvyšší horou Severních vápencových Alp. Dashtein je také místem, kde najdeme několik známých ledovců, konkrétně jsou to tyto: Hallstattský ledovec, Velký gosauský ledovec, Malý gosauský ledovec, Schladmingerský ledovec, Edelgriesský ledovec, Schneeloch, Severní Torstein a Jižní Torstein.

6

km

POKRY TÉ ÚZEMÍ

Významné vrcholy masivu Dachstein Nejvyšší bod – Hoher Dachstein jsme již zmínili. Jako další sem patří na severu ležící samostatný vrchol Hoher Sarstein (1975 m n. m.). Na západě území leží skupina Gosaukamm s nejvyšším vrcholem Grosser Bischofmütze (2459 m n. m.). Východně od vrcholu Dachsteinu se nachází vyprahlá náhorní plošina zvaná Am Stein (1720 m n. m.). Poslední horskou skupinou, ležící zcela na východě území, je osamělý vrchol Grimming (2351 m n. m.).

| DACHSTEINGEBIRGE |


Co všechno tady najdete?

Turistická centra

Na Dachstein vedou dvě lanovky. Jsou to Dachsteinseilbahn z Obertraunu a Dachsteinsüdwandbahn. Masivem také prochází dálková alpská cesta Via Alpina. Oblast Dachsteinu je bohatá na ledovce a největším z nich je Hallstätter Gletscher, který je asi 3,5 km dlouhý. Jako další známé ledovce můžeme uvést Gosau Gletscher a Schladminger Gletscher. A v neposlední řadě se tady nachází také soustava ledovcových jeskyní, mezi které patří Dachstein­‑Rieseneishöhle, Dachstein­‑Mammuthöhle a Koppenbrüllerhöhle které najdeme poblíž Obertraunu. Tyto velkolepé ledovcové jeskyně patří k největším divům přírody v Alpách. Horolezectví je samozřejmě asi nejrozšířenější součástí kultury Dachsteinu. Poprvé dosáhl vrcholu Dachsteinu Peter Gappmayr v roce 1832, cestou přes Gossauský ledovec a západní hřeben. Na Dachsteinu se nachází množství různých horolezeckých i zajištěných cest. Více si můžete přečíst na dalších stránkách časopisu.

• •

Schladming – slavné lyžařské středisko v údolí řeky Enns. Nejdůležitější správní město na jihu masivu. Ramsau – malá vesnice pod jižní stěnou Dachsteinu. Hlavní opěrný bod při výstupech v jižních stěnách. Vede odsud lanovka Dachstein Südwandbahn na Hunerkogel (2685 m n. m.). Gosau – vesnice v ohromném údolí Gosau severně od Dachsteinu. Východisko pro výstupy na Dachstein ze severu. V údolí se rovněž nacházejí jezera Vorder a Hinter Gosausee. Gosau je rovněž jedno z nástupních míst lyžařského areálu Dachstein West. Hallstatt – je obec nacházející se v Solné komoře (oblast ve středním Rakousku). Leží přímo u Halštatského jezera.

Zdroj: ŠLÉGL, Jiří. Světová pohoří: přehledové i podrobné mapy, turistické trasy, alpinismus, sport, fauna a flóra, podnebí. Vyd. 2. Praha: Knižní klub Balios, 2002. ISBN 80-242-0822-9., internetový zdroj: horyinfo.cz | DACHSTEINGEBIRGE |

7


dachsteingebirge Ubytování na místě POD KOPCI – KEMPY

V KOPCÍCH – CHATY:

Camping Dachstein • Adresa: Hierzegg 26, Ramsau am dacshtein, 8972 • celoroční provoz • hodnocení Google 4,5 • Počet míst: 25 míst na stan, v zimě 18

V masivu Dachsteinu nalezneme chaty soukromé nebo patřící spolku Alpenverein či Naturfreunde.

(za mírný poplatek)

+ pračka a sušička (za poplatek), možnost objednat snídani, společenská místnost

Ramsau Beach Camping • Adresa: Schildlehen 128, Ramsau am Dachstein, 8972 • celoroční provoz • hodnocení Google 4,3 • 27 míst pro stan

+ pračka a sušička, možnost objednat snídani Camping am See • Adresa: Winkl 77, Obertraun, 4831 • provoz 1. 5.–30. 9. • hodnocení Google 3,2 (majitel bývá náladový) • celkem míst 106 (stan i karavan)

+ pračka a sušička Campingplatz Klausner­‑ Höll • přímo ve městě Hallstatt • provoz 15. 4.–15. 10. • hodnocení Google 2,8 (majitel bývá náladový) • cca 55 míst (stan i karavan) + pračka

Adamekhütte • office@adamek.at • 2196 m n. m. • počet míst: 68, majitel: OEAV sekce Austria Austriahütte • 1638 m n. m. • počet míst: 25, majitel: OEAV sekce Austria Dachstein­‑Südwand­‑ Hütte • 1910 m n. m. • počet míst: 15, majitel: soukromý Guttenberghaus • 2146 m n. m. • počet míst: 45/25, majitel: OEAV sekce Austria Hofpürglhütte • heinz.sudra@jku.at • 1705 m n. m. • počet míst: 105, majitel: OEAV sekce Linz Simonyhütte • service@bergzentrum.at • 2203 m n. m. • počet míst: 90/30, majitel: OEAV sekce Austria Wiesberghaus • office@wiesberghaus.at • 1 884 m n. m. • počet míst: 83 Seethaler hutte • seethalerhuette@aon.at • 2.740 m n. m. Legenda:

elektřina

8

sprcha

| INFO DACHSTEINGEBIRGE |

zvířata povolena

wi­‑fi


Jak se tam dostanete? Klasik by řekl, že všechny cesty vedou do Říma. My jsme hledali cesty, které vedou na Dachstein. Hledali jsme trasy autem, ale i autobusem či vlakem. A aby se obyvatelé Prahy a Brna nehádali, že je to z toho či onoho města, příklad cesty bude z Plzně do dvou středisek v oblasti Dachstein - Hallstatt a Ramsau am Dachstein. Bylo by to na celkem dlouhé a né až tak zábavné čtení, kdybychom uváděli další typy spojů. Vybrali jsme tedy tento příklad a hlavně vám zde napíšeme, kde jsme hledali a taky přehledně našli. PLZEŇ - HALLSTATT:

PLZEŇ - RAMSAU AM DACHSTEIN:

Autem čas: 4:40 Vzdálenost: 357 km trasa: Plzeň - Klatovy - Regen - Pasov - Wels - Gmunden Hallstatt Autobusem cena: 1800 - 2200 čas: 9,5 hodin trasa: Plzeň - Praha Praha - Český Krumlov Č. Krumlov - Hallstatt Vlakem cena: 800 - 1400 čas: 8 hodin trasa: Plzeň - České Budějovice České Budějovice - Linz Linz - Attnang­‑Puchheim Attnang­‑Puchheim - Hallstatt

Autem: čas: 5 hodin Vzdálenost: 505 km trasa: Plzeň - Mnichov - Salzburg - Ramsau am Dachstein Autobusem cena: 1200 - 1800 čas: 10 hodin trasa: Plzeň - Mnichov Mnichov - Salzburg Salzburg - Schladming Vlakem cena: 1700 - 2600 čas: 9 hodin trasa: Plzeň - Mnichov Mnichov - Schladming V případě cesty vlakem je potřeba využít místní dopravu Schladming - Ramsau am Dachstein.

A kde jsme hledali? Cestu autem jsme konzultovali s Google Maps. Na cesty hromadnou dopravou (vlastně i všeobecně, když je potřeba nabídne to cestu autem, potažmo taxi) je dobrý portál rome2rio.com. Výsledkem vyhledávání na tomto portálu je vždy několik variant cesty, včetně cen dopravy a časového rámce. A aby pražáci a brňáci neřekli, tak odnich je trasa České Budějovice - Linz - Gmunden - Hallstatt. Foto: Výhled z vrcholku Dachsteinu. Ondra Vacek

| INFO DACHSTEINGEBIRGE |

9


Horský vůdce, značka: prvovýstupce ROZHOVOR SE ZDEŇKEM „HÁČKEM“ HÁKEM

Text: Eva Trnková Foto: archiv Zdeňka „Háčka“ Háka, Miloš Štafek

DÍL S HÁČKEM KE SHLÉDNUTÍ V RÁMCI NAŠEHO LEZECKÉHO SERIÁLU ONSAJT

10

| ROZHOVOR |


Sotva se Háček vrátil z Nepálu, posílá článek na náš blog… A tu nás drze napadla myšlenka napsat mu ještě o rozhovor. A jaká byla jeho odpověď? „Jasně, klidně! Jedu teď zas do Rakouska, ale cokoli by bylo ještě potřeba, pošle Zuzka.“

Prvovýstup na Kyazo Ri Nemůžu začít ničím jiným, než aktuální otázkou – podařil se Vám s Márou Holečkem prvovýstup na Kyazo Ri, tys nám o tom sice napsal supr článek na blog (odkaz), ale zkus ještě říct – Jaké to bylo? Kde vznikl ten nápad? Jaký je Tvůj celkový pocit z tohohle prváče? Celý tenhle projekt byl Márův nápad. Jeho kamarád mu ukázal fotku Kyazo Ri od jihozápadu se slovy, ať na případný výstup z této stray zapomene! Tím byl červíček zvídavosti zavrtán a netrvalo dlouho, kdy se Mára pod stěnou objevil s parťákem Jankem Smoleněm. Leč pokus byl, jak známo, neúspěšný. Když jsem pak odmítnul Márovu nabídku vyrazit s ním letos dokončit prvovýstup v rupálské stěně Nanga Parbatu, dohodli jsme se, že zkusíme společně dolézt tento projekt. Mně vyhovovala časová a finanční nenáročnost celé akce a Márovi se zas hodilo do krámu, že se v případě úspěchu bude moci soustředit na další projekty. Výstup nebyl ani kvůli podmínkám vůbec snadný, ale dobrá věc se podařila.

ZDENĚK „HÁČEK“ HÁK

Český skialpinista, horolezec, pískovcový lezec a horský vůdce. V roce 2016 sjel na lyžích sedmitisícovku Nošak, za kterou obdržel ocenění výstup roku. A v roce 2017 se jim spolu s Markem Holečkem podařil prvovýstup na osmitisícovku Gašerbrum I, který je tak neodmyslitelně zapsal do historie vysokohorského lezení. Sám o sobě tvrdí, že je spíš horský svůdník a taky trochu blázen, který vypadá, že má energie na rozdávání. Žije v Rokytnici a má dvě děti.

Povolání: horský vůdce Vraťme se teď k Tvému horskému vůdcování… Jak se to vůbec stalo, že Tě napadlo se do tohoto „povolání“ pustit? Dneska Tě to živí? No tak úplně z mé hlavy ten nápad nevzešel. První impuls jsem dostal od Vojty Dvořáka a definitivně mě zlomil až Pepa Šimůnek. Přijímačky jsem zvládnul úplně bez problémů, ale samotný kurz mě vůbec nebavil. Pochyboval jsem, že se touto prací budu někdy vůbec živit. Dnes si tuto profesi dělám tak nějak po svém a baví mě a celkem dobře i živí.

A jaká jsou pozitiva a negativa horského vůdcování? Jak těžké je třeba skloubit takový způsob života s rodinou? Pozitivní je určitě atraktivita prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, finanční stránka věci a velká různorodost činností. Nevýhodou je jistě přemíra cestování a časté vystavování se objektivnímu nebezpečí. Pro i proti pak hovoří lidský faktor…

Foto: Na jehle v Brévent­‑Chamonix, archiv Zdeňka „Háčka“ Háka

Máš spoustu zkušeností s horami, jsi horský vůdce, minulý rok jste s Márou vylezli na G1… Je ale stále něco, co Tě v horách dokáže překvapit? Bylo něco takového i tady? Určitě, i daleko zkušenější mi dají za pravdu, že každá túra je jedno velké dobrodružství, kdy výsledek je vždy nejistý. Počasí, podmínky, vlastní rozpoložení a kondice… Vždycky něco příjemně nebo nepříjemně překvapí. Tady konkrétně mě překvapil sklon celé stěny.

| ROZHOVOR |

11


Stalo se někdy, že jsi odmítl nějakého klienta? Nebo se to nedělá? Klienta jsem zatím nikdy odmítnout nemusel. Ani jsem s nikým neměl žádný spor po túře nebo během túry. Lepí se na mě stále stejný typ lidí. Zřejmě takoví, co nevyžadují zcela autoritativní způsob vedení. Vyznávám spíš kamarádský přístup. S naprostou většinou svých klientů jsem ve styku nebo alespoň komunikaci i mimo hory.

Pochyboval jsem, že se touto prací budu někdy vůbec živit.

Vedení freeridu v Suldenu, Foto: Miloš Štafek

12

| ROZHOVOR |


Hory, hory, hory Dá se říct, které hory (kterou horskou oblast) máš nejraději? Asi ne! Určitě mám své oblíbené kopce, ale ne celá pohoří. Ehm, teda až na Krkonoše a Jizerky. Téma tohohle čísla je Dachstein – kolikrát jsi už byl na Dachsteinu? Vodíš sem taky? Máš to tady rád? Vzpomeneš si, kdy jsi tady byl poprvé? Pamatuju, kdy jsem tam byl poprvé! Dachstein a Glockner byly moje dva první kopce v Alpách, takže je to už 20 let. Od té doby jsem na Dachsteinu nebyl. Ani bych tam už netrefil… (haha)

Jaký je Tvůj názor na zpřístupňování hor lidem? Jaký máš názor na ferraty? Jak bys rád, aby to bylo nastavené? Ferraty mi principielně nevadí, ale já po nich nelezu, teda vyjma Vodní brány u Semil. Co se týče diskutovaných projektů například v Jizerských horách, tak na to nemám vyhraněný názor.

Lezeš také na písku…a rád podle všeho. Jaká je Tvoje oblíbená lezecká oblast? Jaké jsou Tvé oblíbené cesty? Tak tady mám pro změnu úplně jasno. Nejoblíbenější oblast Zbirohy. Nejoblíbenější věž Vyšehrad. Cesta jakákoliv na písku nebo na žule. Hlavně když to není vápno. Jak vypadá Tvůj ideální den? Posnídat míchaný vajíčka. Posekat trávu, naštípat dříví. Dát si startku na zápraží, pivo u Vraždy a jít si zalízt na Zbiroh. Večer s rodinou ogrilovat steak a k tomu dva polotmavý Rohozce. Díky moc za rozhovor!

Freeride Sulden, Foto: Miloš Štafek

Vyznávám spíš kamarádský přístup. S naprostou většinou svých klientů jsem ve styku nebo alespoň komunikaci i mimo hory. | ROZHOVOR |

13


NA DACHSTEIN ZE SEVERU PŘECHOD LEDOVCE

HALLSTATT - WIESBERGHAUS - SIMONY HÜTTE - HÖHER DACHSTEIN 14

| NA DACHSTEIN ZE SEVERU |


POTŘEBNÝ ČAS NA VÝSTUP A SESTUP: IDEÁLNĚ TŘI DNY, LZE STIHNOUT ZA DVA TECHNICKÉ OBTÍŽE: PŘECHOD LEDOVCE, KRÁTKÁ VIA FERRATA CELKOVÉ PŘEVÝŠENÍ: 2450 VÝŠKOVÝCH METRŮ

KRÁSNÁ UKÁZKA TOHO, CO VŠECHNO DOKÁŽE OBLAST DACHSTEINU NABÍDNOUT, JE VÝSTUP NA JEJÍ NEJVYŠŠÍ VRCHOLEK ZE SEVERU. NEJEN ŽE PROJDETE NÁDHERNÝMI LESY A STRMÝMI STEZKAMI, ALE UŽIJETE SI I CHARAKTERISTICKÉ SKALNATÉ KRASOVÉ PLÁNĚ, VÝHLEDY NA SKALNÍ STĚNY A NAKONEC I PŘECHOD PARÁDNÍHO LEDOVCE, KTERÝ MŮŽE, V ZÁVISLOSTI NA ROČNÍ DOBĚ A MNOŽSTVÍ SNĚHU, NABÍDNOUT I STRACH NAHÁNĚJÍCÍ OBŘÍ TRHLINY. V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ JE TAKÉ SEVERNÍ CESTA VHODNÁ PRO TY, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ UŽÍT VÝSTUP SE VŠÍM VŠUDY, TEDY I S ŘÁDNÝM PŘEVÝŠENÍM. STARTUJE SE TOTIŽ NA ÚROVNI HALLSTATTSKÉHO JEZERA, VE VÝŠCE 550 M NAD MOŘEM.

Z Hallstattu na chatu + 1740 M A CCA 5:30 MIN NA WIESBERGHAUS / + 2100 M A CCA 7 HODIN NA SIMONY HÜTTE Městečko Hallstatt je malebné a krásné a rozhodně stojí za alespoň krátkou procházku. My ji doporučujeme provést až po sestupu, kdy si rádi osvěžíte znavené nohy v jezeře. Teď se vrhneme na výstup na chatu, ze které se později vyráží na vrchol.

Základní metodiku pro přechod ledovce najdete tady!

Foto na protější straně: Ledovcové družstvo stoupá k severní stěně vrcholové pyramidy Dachsteinu. Matouš Kačaba

Začínáme na malém pískovém parkovišti na západním konci Hallstattu. Zde můžete bez problémů zanechat svůj vůz, parkování je zdarma. Jste ve výšce 550 metrů nad mořem a začínáte stoupat po turistické stezce směřující na Wiesberghaus. Nejprve půjdete po zpevněné široké cestě, minete stanici materiálové lanovky a projdete tunelem, od kterého jsou pěkné výhledy dolů na jezero. Po široké cestě pak budete stoupat dál, minete nádherné vodopády na říčce Waldbach a za nimi se stočíte doleva na úzkou ale dobře značenou pěšinu a po ní začnete stoupat krásným lesem.

Ledovcové družstvo mezi trhlinami na Hallstattském ledovci. Foto: Matouš Kačaba

| NA DACHSTEIN ZE SEVERU |

15


Širokou cestu ještě několikrát protnete a dál už Vás povede úzká, ale dobře značená a vyšlapaná pěšina. Po zdolání tisícovky výškových metrů narazíte na starou a už nepoužívanou chatu Tiergartenhütte. U ní je také pramen a tedy ideální možnost dát si pauzu a osvěžit se. O necelých 200 výškových metrů dál se konečně vyloupnete z lesa a stezka v několika serpentinách nastoupá doprava prudkým svahem. Chata Wiesberghaus (1881 m) je na dosah. Je to tak. Máte v nohou 1300 výškových metrů a máte na výběr: buď zůstanete na Wiesbergausu, obklopeni parádními výhledy, skalkami a klečí, nebo si jen dáte rádler a výstupem na Simonyhütte, která leží o dalších 300 výškových metrů výš, si zkrátíte vrcholový den. Záleží na Vás. Případný výstup na Simonyhütte Vám od Wiesberghausu zabere maximálně hodinu a půl. Cesta je dobře značená, vede krásnými krasovými planinami a i povrch - jemný vápencový štěrk - je v podstatě docela příjemný pro chůzi v pohorkách. Posledních pár metrů k Simonyhütte opět vede cik­‑cak prudkým skalním prahem. Chata je na jeho vrcholku, sousedí s ní romantická horská kaplička a je od ní vidět vše, co vidět chcete: ledovec, vrchol Dachsteinu i rozlehlé pláně, po kterých jste přišli.

Na vrchol a zpátky V kolik budete vstávat, to záleží na Vás. Záleží to také na tom, na které chatě spíte, a jestli se ten den chcete vracet pouze zpátky na chatu, nebo třeba i seběhnout dolů do Hallstattu (což z vlastní zkušenosti nedoporučujeme, pokud nejste masochisté a milovníci sebedestrukce, jako my). Všeobecně ovšem platí, že chcete­­­­­­­­­­­­­­‑li mít bezpečný přechod ledovce, je vhodné vstát brzy, klidně ve čtyři ráno. Sníh na ledovci nebude ještě tolik změklý a sněhové mosty přes trhliny budou pevnější. Od Simonyhütte vyrazíte po stezce směřující přímo na jih od chaty. Z levé strany obejdete výrazný skalní monolit Schöberl a po značkách a mužících stoupáte k nástupnímu místu na Hallstattský ledovec. Od chaty k ledovci je to zhruba hodina. Místo na ustrojení se do úvazků, nasazení maček a navázání se do lanového družstva je pohodlné a rovné. Jelikož se jedná o poměrně frekventovanou cestu, bývá vyšlapaná a znatelná. Přesto je dobré si ji dopředu nastudovat a být si alespoň trochu jistý, kam a jak vede. Za špatné viditelnosti může být orientace problematická. Po zdolání prvního strmějšího nástupního úseku pak pozvolna stoupáte, po pravé ruce si držíte hřeben Hohes Kreuz. Na úrovni sedla Steiner Scharte se mírně stočíte doleva a podcházíte výrazný pilíř spadající z vrcholku Niederer Dachstein. Za ním už se doprava tyčí strmý úsek vedoucí přímo pod vrchol Höher Dachsteinu. V severní štítové stěně, přímo ve spádnici vrcholu, vede cca 100 metrů dlouhá via ferrata. Dostat se k ní není pokaždé jednoduché. V posledním strmém úseku ledovce bývá často velká trhlina, kterou je potřeba obcházet nebo přelézat. U nástupu na přímou via ferratu pak určitě potkáte odtrhovou trhlinu, která může být také problematická, nám se ale zatím vždy povedlo ji bez větších potíží překonat. Přechod ledovce až pod ferratu by Vám měl zabrat maximálně dvě hodiny. Dost záleží na podmínkách na ledovci, jak moc budete muset kličkovat mezi trhlinami. Via ferratou na vrchol je to už kousek - půl hodiny. Obtížnost je maximálně C, rozhodně je potřeba mít ferratový set! Pokud jste si nevzali hrudní úvazek, který se na ledovci nepoužívá, postupujte na ferratě velmi opatrně. Gratulujeme, jste na vrcholku! Pokud máte pocit, že potřebujete překonat třítisícovou výškovou hranici, do které Dachsteinu chybí 3 metry, můžete vyšplhat na veliký železný kříž na vrcholku. Na vlastní nebezpečí, v případě úrazu od nás uslyšíte jen „my Vám to říkali…”. Sestup vede stejnou cestou až na Simonyhütte. Počítejte s tím, že dolů to jde rychleji. Za cca 2,5 hodiny můžete být na chatě a užít si zasloužený vychlazený radler! Povedený výstup oslavíte buď na Simonyhütte, nebo na Wiesberghausu, kde můžeme doporučit domácí pálenku z mladých borových šišek. Když přeberete, budete mít ráno pocit, že jste snědli půlku borového lesa.

16

| NA DACHSTEIN ZE SEVERU |


Začátek výstupu nad chatou Simony hütte. Foto: Matouš Kačaba

WIESBERGHAUS NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 1 884 M GPS: N 47.52039 E 13.62639 POČET MÍST NA SPANÍ: 80 (MÍST NA SPANÍ) 10 (PRO ZIMNÍ STANOVÁNÍ) KONTAKT: OFFICE@WIESBERGHAUS.AT

Chata Weisberghaus. Foto: Ondra Vacek

Chata Simonyhütte. Foto: Matouš Kačaba

Hurá do jezera Na sestup zpět do Hallstattu máte několik možností. Tou nejjednodušší a nejkratší je sestup trasou výstupu. Promažte kolena, vezměte trekové hůlky a připravte se na slušnou porci seběhnutých metrů. Pokud si cestu chcete ozvláštnit, jsou možnosti: KOLEM KRIPPENSTEINU Od chaty Wiesberghaus můžete vyrazit na východ po značené stezce, která Vás příjemným houpavým terénem bez většího převýšení zavede ke stanici lanovky vedoucí na Krippenstein. Odtud buď seběhnete po sjezdovkách dolů do Obertraunu (čímž si moc utrpení neušetříte), nebo sjedete dolů lanovkou. Vysadí Vás dole na velikém parkovišti asi dva kilometry od centra Obertraunu. Do Hallstattu se pak musíte dostat buď pěšky podél jezera, nebo místní dopravou (nebo stopem). TROCHA VODOPÁDŮ Druhá varianta je víceméně shodná s původní trasou výstupu, jen v místě, kde potkáváte Waldbach, přejdete přes mostek a vydáte se po strmé stezce s názvem Gangsteig. Je místy zajištěná ocelovými lany, ale jištění ferratovým setem zde není nutností (pokud nejste výrazně úzkostliví). Dovede Vás na parkoviště, kde stojí Váš vůz. Trochu osvěžení pak může nabídnout jak říčka Waldbach, tak překrásné Hallstattské jezero.

| NA DACHSTEIN ZE SEVERU |

SIMONYHÜTTE NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 2 203 M GPS: N 47.5008033 E 13.6238864 POČET MÍST NA SPANÍ: 42 (SPANÍ V POKOJI) 94 (MÍST NA SPANÍ) 20 (LŮŽEK PRO RYCHLÉ PŘESPÁNÍ) KONTAKT: INFO@SIMONYHUETTE.COM

17


NA DACHSTEIN PŘES LEDOVEC

CLIMBING TECHNOLOGY ECLIPSE

LOWE ALPINE AEON ND 33 Povedený dámský batoh pro rychlé výpady do hor.

Cenově dostupná a dobře odvětraná dámská přilba.

JULBO GROOVY SPECTRON 3+

OCUN WEBEE 3 Univerzální úvazek pro lezkyně i horolezkyně.

BLACK YAK C­‑KNIT JACKET Lehká technická bunda z materiálu Gore­‑Tex C­‑ Knit.

RAB VELOCITY

Lehké rukavice s koženou dlaní.

DIRECT ALPINE CIVETTA Univerzální dámské softshellové kalhoty.

CLIMBING TECHNOLOGY ALPIN TOUR

ASOLO ELBRUS GV Dámská pohorka kategorie C určená pro ledovcové výstupy a náročné via ferraty.

18

SINGING ROCK FAKIR SEMI­‑ CLASSIC Poloautomatické mačky s dvanácti hroty a sněhovými vyhazovači.

Turistický cepín s mírným prohnutím a topůrkem kategorie T.


JULBO DOLGAN SPECTRON 4+

PETZL BOREO Univerzální přilba vyrobená z kombinace tlumicí pěny a odolné skořepiny. A je teda taky pěkně barevná!

OSPREY TALON 33

HIGH POINT MASTER JACKET

Kompaktní pohodlný batoh s dostatečným objemem na jednodenní útok na alpský vršek.

Ultralehká a přitom plně vybavená membránová bunda pro náročné.

SINGING ROCK FLAKE DIRECT ALPINE CASCADE LIGHT

Lehoučký úvazek pro horolezectví a skialp.

Jedny z nejlepších outdoorových kalhot na trhu.

KAYLAND CROSS MOUNTAIN

PETZL GLACIER

Lehké technické pohorky kategorie C kompatibilní s poloautomatickými mačkami.

Krásně lehký turistický cepín s perfektním poutkem v ceně.

GRIVEL G1 NC

Desetihroté turistické mačky s chytrými sněhovými vyhazovači.

19


NA DACHSTEIN PŘES LEDOVEC

DIRECT ALPINE MIDI LIGHT 2018

TENDON AMBITION 7,9 ALPIN 30  M

HYDRO FLASK WIDE MOUTH 946 ML

Lehké převlekové membránové kalhoty patří do každého batohu, se kterým se vyráží na hory! A tyhle, které jsme si sami navrhli, jsou ideální volbou!

Poloviční lano s nízkým průměrem ve třicetimetrovém balení je ideální volbou na lehkou ledovcovou turistiku.

Nerezová lahev, která je ale dvoustěnná a dokáže tak efektivně izolovat. Díky víčku, které je také izolované, udrží obsah teplý déle než 6 hodin.

BUFF HIGH UV PROTECTION

BRIDGEDALE WOOLFUSION TREKKER

DEVOLD HIKING DLOUHÝ RUKÁV

Všestranný šátek z mikrovlákna Coolmax Extreme můžete nosit na víc než dvanáct různých způsobů. Z našeho pohledu jde o jednu z nejpraktičtějších věcí, které můžete mít.

Bez dobrých ponožek to nejde. A Bridgedale nedělá jiné než dobré ponožky! Trekker patří k těm silnějším, s příměsí vlny nabídne dobrou termoregulaci.

Triko z příjemné merino vlny. Dlouhý rukáv je univerzální záležitost na celý rok.

OCUN TSUNAMI DOWN JACKET MEN Lehká zateplovací péřovka je podle nás skvělou záležitostí, ať už vyrážíte na hory v létě nebo v zimě. Nic moc neváží, vejde se do malého balíčku, a přitom dokáze nabídnout obrovskou míru komfortu. Ocun Tsunami je právě taková. Podívejte se přímo na ní (v pánském i dámském) a přečtěte si recenzi, kterou najdete na dalších stránkách.

20

| NA DACHSTEIN PŘES LEDOVEC – ON |


HYDRO FLASK STANDARD MOUTH 621  ML Aby dámy nemusely nosit příliš, je tu menší litráž izolovaného Hydro Flasku. A ty barvičky!

PETZL GLACIER LITERIDE Extrémně lehký cepín s rovným topůrkem. Pěkně zpracovaný hrot i profilovaná rukojeť.

KARI TRAA ULLA HIPSTER + TRUD + SEXY SEAMLESS Dobře padnoucí funkční prádlo je na hory základ. Pro holky je tu Kari Traa.

SENSOR MERINO WOOL AIR 2017

WARMPEACE VIKINA HD

RAB TREK GATIER MEN / WOMEN

Dámské tričko z merino vlny, do které je přimíchána trocha polyamidového hedvábí. Tričko je stále jemné, nepřejímá pachy a má delší životnost než samotná merino vlna.

Lehká dámská péřovka, kterou zabalíte do miniaturního balíčku. V batohu moc místa nezabere a zahřeje velmi spolehlivě.

Dobře zpracované návleky z odolného materiálu chrání nejen proti zapadání sněhu do bot, ale také proti případnému protržení kalhot mačkou.

HIGH POINT FANCY 3.0 Dámské membránové kalhoty s povedeným střihem. Dvouvrstvá konstrukce znamená příjemné a pohodlné nošení.

DIRECT ALPINE SAKURA 2.0

PETZL ACTIK

Pružná mikina s kapucí, kterou můžete nosit pod přilbou. Skvělý střih a hezké detaily.

Spolehlivá čelovka s dostatečným výkonem a s možností použití akumulátoru nabíjeného přes USB.

| NA DACHSTEIN PŘES LEDOVEC – ONA |

21


HANIBALtested Ocun Tsunami Down Jacket PŘI VÝBĚRU VYBAVENÍ NA POLÁRNÍ ŠPICBERKY JSEM TAK ÚPLNĚ JISTĚ NEVĚDĚL, CO MĚ VLASTNĚ ČEKÁ. JEDNALO SE O PRŮZKUMNOU AKCI A NIKDO Z NÁS SI NEBYL JISTÝ NÁROČNOSTÍ TERÉNU V JAKÉM POTÁHNEME EXPEDIČNÍ SANĚ NA CELKOVÉ VZDÁLENOSTI 120 KM. BYLO POTŘEBA SE ROZHODOVAT V MEZÍCH PRO NE PŘÍLIŠ TĚŽKÉ SANĚ, ALE NEPODCENIT VÝSTROJ. ČEKALA NÁS ŘADA DNŮ A NOCÍ V MRAZIVÉ DIVOČINĚ JEN S TÍM, CO MÁME U SEBE A SPANÍ VE STANU. VOLBA PRO OCUN TSUNAMI DOWN JACKET MEN VZNIKLA V MOMENTĚ, KDY JSEM SE ROZHODL, ŽE POTÁHNU SANĚ V TENKÉ A LEHKÉ PÉŘOVÉ BUNDĚ A V ČASE PŘESTÁVEK SI PŘES NI NATÁHNU JEŠTĚ TLUSTOU ZIMNÍ PÉŘOVKU. JAK SE UKÁZALO V TERÉNU, TENHLE MODEL NEFUNGOVAL, ALE PŘESTO SE MI TSUNAMI JACKET STALA NEPŘETRŽITÝM POMOCNÍKEM. PROČ TOMU TAK BYLO SE DOZVÍTE V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH. Text i foto: Honza Harnoš

Co se dozvídáme od výrobce? Tsunami je ušita z ultralehkého materiálu navrženého speciálně pro sportovní oděvy plněné péřovou náplní. Nízká gramáž vláken a vysoká hustota při tkaní umožňují peří zaujmout vysoký loft a zachovat přitom maximální odolnost látky. Finální DWR (Double Water Repellent) úprava materiálu zajišťuje odolnost vůči proniknutí vlhkosti dovnitř náplně a zároveň neomezuje prodyšnost všech vrstev oblečení při sportovních aktivitách. Díky tomu, že jsou komory plněné peřím až po prošití, je minimalizována možnost unikání peří z bundy. PARAMETRY: SVRCHNÍ MATERIÁL: 100% Nylon DWR NÁPLŇ: Kachní peří 90/10 – 600 cuin HMOTNOST: Velikost L – 350 g ORIENTAČNÍ TEPLOTA URČENÍ: -5 °C 22

Materiál, střih a technické detaily Jak už to tak při výběru vybavení chodí, vždy nakonec rozhodne ta „osudová přitažlivost“ a tak tomu bylo i v případě Tsunami Jacket. V úzkém výběru jsem měl bundu Warpeace Nordvik HD a právě Tsunami Jacket, na tělo lépe sedne bunda od Ocúnu, Nordvik je „plandavější“ a střihem mi nevyhovoval. Když je uvedeno prodloužený zadní díl, u Tsunami je to opravdu funkční část, která zasahuje do půl zadku. To oceníte stejně jako já v mrazech, kde se počítá každý zateplený kousek těla. Získala si mě také barevná kombinace černé s uhrančivou červenou. Což z nídělá i atraktivní bundu na běžné nošení.

| HANIBAL TESTED |


Kde se testovalo? POLÁRNÍ A DRSNÉ PROSTŘEDÍ ŠPICBERKŮ OTESTOVALO ŘÁDNĚ LIDI I VÝSTROJ. PROŠLI JSME TRASU 120 KM NA SKIALP LYŽÍCH, BC BĚŽKÁCH A TAKÉ PĚŠKY. SPALI PŘEVÁŽNĚ VE STANU. TEPLOTY V MINIMU -25 °C. PŘES DEN, KDY JSME MĚLI ŠTĚSTÍ NA SLUNEČNÉ DNY BEZ VĚTRU, BYLY TEPLOTY K -15/-18 °C.

Co je důležité zmínit je zip a dvoucestný jezdec. Zde se ukazuje že OCÚN myslí na lezce a tak se při nasazené bundě dostanete s použitím spodního jezdce a částečným rozevřením bundy k sedacímu úvazku. Zip je robustnější alespoň proti mé předchozí bundě Rafiki, kde mi před Špicberky na tréninkovém mrazivém skialp přechodu Krkonoš kovový jezdec praskl a zip se rozjel. U Tsunami je horní jezdec opatřen drobnou olivkou, se kterou se dobře manipuluje i v palčácích – člověk se s tím prostě rychle naučí. Na mou postavu 189 cm a 98 kg sedla velikost XL.

Tsunami na Špicberkách Jak jsem psal dříve, měl jsem v plánu absolvovat přesun s bundou, ale první den, který byl sice po rovině, ale rychlý a dlouhý, jsem ji propotil. Chyba byla neudělat si pauzu a bundu sundat. Sušil jsem ji na mraze a polárním slunci při teplotách -18/-25 °C a cpal ji na noc do spacáku, až konečně uschla. Poté jsem nastavil model pochodu v membránové bundě a při přestávkách na sebe hodil právě Tsunami, kterou jsem měl na saních nebo batohu. Později jsem oblékal ještě druhou tlustou péřovku na vaření a noční medvědí hlídky (často přes sebe ještě péřový spacák). Co se ukázalo jako skvělá vlastnost, byla právě černá barva, která efektivněji pohlcuje sluneční svit a bunda rychleji vysychá. V kombinaci s vrstvením z vlny a péřovou Tsunami jsem byl v teple i v tak nízkých teplotách, jako byly zde. A to i když je orienační teplotní určení u bundy -5 °C. Co u Tsunami Jacket nedoporučuji, je zkoušet, jak by chutnala i s vámi uvnitř ledního medvěda.

Závěrem Ať už se chystáte kamkoliv, péřová bunda OCÚN Tsunami Jacket Men je kus vystroje, na který se budete moci spolehnout.

U rukávů mám také rád otvory na palce, které zase o něco víc zateplí oblast zápěstí. Vždy se vlastně divím, že to není běžné. Rukáv natažený na palec a schovaný v palčácích tvořilo naprosto neprůstřelnou kombinaci. Pokud palec v otvoru nemáte, otvor na rukávu není znatelný. Další z výhod, která mě oslovila, byl přiléhavý střih, bunda obemkne a nikde nevzniká žádný hluchý prostor. Zaujal mne také prodloužený zadní díl. Ten k bundě tohoto stylu prostě patří, stejně jako přiléhavá kapuce, pod kterou se mi pohodlně vleze helma Black Diamond Vapor, ale protože je dostatečně elastická - byť nelze regulovat – přilne i na hlavu s čepicí.

Ať už vyrážíte za lezením do skal a přepadne vás chlad, na skialpy, na výšlap s rodinou nebo vysokohorskou turistiku, lehká a sbalitelná Tsunami Jacket bude skvělou volbou. Příjemný střih, skvělé vlastnosti i propracované detaily a cena, která se u Tsunami Jacket nešplhá nijak vysoko… Tahle péřovka si zaslouží vaši pozornost.

NEZAPOMEŇTE SE TAKÉ PODÍVAT NA NAŠI VIDEORECENZI

| HANIBAL TESTED |

23


NA DACHSTEIN Z VÝCHODU VIA FERR ATA JOHANN

SUDWAND HÜTTE - DACHSTEINWARTE (SEETHALERHÜTTE) - HOHER DACHSTEIN - HUNERKOGEL 24

| NA DACHSTEIN Z V ÝCHODU |


DOBŘE, DOBŘE, VÍME, ŽE TO NENÍ PŘESNĚ Z VÝCHODU, NEBO TEDY NE CELOU CESTU. ALE ZÁVĚR VÝSTUPU VEDE NA VRCHOL PŘESNĚ OD VÝCHODU, TAK NÁM URČITĚ TUHLE DROBNOU FABULACI ODPUSTÍTE A RADŠI SE MRKNĚTE, JAKÁ KRÁSA VÁS NA TOMHLE VÝSTUPU ČEKÁ! POTŘEBNÝ ČAS NA VÝSTUP A SESTUP: JEDEN DEN OBTÍŽNOST: D/E CELKOVÉ PŘEVÝŠENÍ: PŘEVÝŠENÍ 700 M, CCA 1000 LEZECKÝCH METRŮ

Der Johann Klettersteig Vyhlášená a obtížná via ferrata v jižní stěně Dachsteinu, respektive v jeho pravé části, je pravděpodobně velmi dobře známá širokému spektru milovníků zajištěných cest. A pokud jste ji ještě nikdy neabsolvovali, rozhodně to doporučujeme! Nabídne totiž něco, co spousta jiných via ferrat nedokáže: expozici spektakulární stěny, lezení v kolmém terénu a k tomu možnost sestupu, který je bez námahy! Jdeme na to! Z Ramsau am Dachstein, kam dojedete, předpokládáme, autem, stačí vyjet po horské silnici (platí se mýto, tedy pokud nevyužijete služeb lanovky, pak je mýto zdarma) až na parkovišti u lanovky Dachstein Sudwandbahn. Odtud je to méně než hodinka na chatu Dachsteinsudwand hütte, která by měla být vaším výchozím bodem. Pokud si ale věříte, můžete spaní na chatě vynechat a vyrazit rovnou od auta. Bude vás pak čekat docela dlouhý den.

Nástup k ferratě Z parkoviště se vydáte po značené stezce směrem k výše zmíněné chatě, od ní pak sestoupíte asi 50 výškových metrů na stezku, která vede pod jižní stěnou. Pěšina, která vás dovede k začátku ferraty, je velmi slušně značená, takže nemusíte mít strach, že byste se ztratili. Za dobré viditelnosti není s orientací problém. Cesta z parkoviště na nástup zabere zhruba 2 hodiny. Posledních pár metrů pod samotný začátek stěny je už zajištěno ocelovým lanem, také není od věci mít už při příchodu pod stěnu přilbu na hlavě. Pád kamení není v horách nic neobvyklého, obvzlášť v takhle velké stěně. Ne zřídka tu taky narazíte na starý sníh, tak postupujte opatrně. Po ustrojení do úvazků a připnutí ferratových setů se můžete směle pustit do díla. A vězte, že hned prvních pár metrů prověří, jestli na celý výstup máte dostatečnou kondici.

Průstup ferratou Jak už jsme zmínili, první metry jsou rozhodující. Čeká vás asi 30 m dlouhý úsek s obtížností E, kde nepotkáte mnoho stupů a naopak se budete muset popasovat s poměrně velikým převisem. Ti, kdo mají sílu v rukou, to zvládnou. Není od věci mít ssebou kratší lano, kterým lze trochu dopomoci těm, kteří tu budou mít problém. Dobrou zprávou ale je, že tohle je nejtěžší místo výstupu (dělící zrna od plev). Dál už je všechno znatelně jednodušší. Nejprve vás ocelové lano zavede po pilíři s obtížností C o 150 m výš, kde si budete moct odpočinout na relativně široké polici. Pak vás bude čekat doleva ubíhající série zářezů, která vás dovede do pravděpodobně nejkrásnější (a nejkolmější) pasáže celého výstupu. Série hladkých ploten, kterou protíná jen ocelové lano a kolíky sloužící jako stupy, nabídne nevšední expozici, kterou si budete dlouho pamatovat. Pod nohama budete mít víc než 250metrovou propast a budete se muset poprat s obtížností C/D. Poslední část stěny, kterou vede ferrata Johann. Foto: Matouš Kačaba | NA DACHSTEIN Z V ÝCHODU |

25


Po zdolání kolmých ploten se dostanete na další velikou polici, kde obtížnost nachvíli spadne na písmenko A. Najdete tu také stěnovou knížku, do které se můžete zapsat, a vychutnat si parádní výhled do doleva ubíhající jižní stěny. Z toho místa se začnou relativně pravidelně střídat kolmější obtížnější úseky (C/D) s lehčími traverzy po policích a ferrata se začne stáčet doprava, aby vás nakonec zavedla přímo k exponované hraně, na které stojí Seethalerhütte. Tady už stojíte na ledovci, a buť si dáte na chatě radler a odpočinete si, nebo vytazíte přímo pod východní žebro vrcholové pyramidy Dachsteinu.

DALŠÍ VIA FERRATY V TÉTO STĚNĚ: • SUPER FERRATA (ANNA + JOHANN + SCHULTER) •

Vrchol! Po části východního hřebene vrcholové pyramidy vede lehká ferrata v obtížnosti B, která vás po cca 200 m zavede přímo pod vrchol, kde se spojuje s ferratou vystupující přímo ze severu. Ta je také spíše nenáročná a tak budete z ledovce na vrcholku za necelou hodinu.

SKY WALK

A teď dolů!

Dolů z vrcholku, kde je dostatek místa na odpočinek, se dostanete po via ferratě stejně, jak jste přilezli. Je důležité zmínit, že při výstupu ferratou z východu sice přecházíte kousek ledovce, ale je to prošlapaná stezka bez trhlin a není tak nutné s sebou mít ledovcové vybavení. Je to ale jediná možná cesta, kde není ledovcové vybavení úplně nutné! Jakmile z hřebene sestoupíte zpět k Seethalerhütte, vydáte se po rolbou ujeté cestě po ledovci k horní stanici lanovky Hunerkogel. Ta vás bezpečně sveze dolů na parkoviště. Pokud ale nechcete za cestu do údolí platit 23 €, můžete sestoupit cestou klikatící se pod lanovkou v suti, která je prudká, nepříjemná a dlouhá. Vaše peněženka vám bude vděčná a kolena vám to nezapomenou.

Pohled k vrcholku Dachsteinu z konce ferraty Johann. Foto: Matouš Kačaba

26

| NA DACHSTEIN Z V ÝCHODU |


Foto nahoře: Nástup na ferratu Johann a průstup horními partiemi cesty. Foto: Matouš Kačaba Základní metodiku pro pohyb na via ferratách najdete tady! Topo najdete zde!

Foto vpravo a dole: Podmínky na ferratě můžou být i v létě poněkud mrazivé. Foto: Ondra Vacek a Martin Bachura

| NA DACHSTEIN Z V ÝCHODU |

27


NA DACHSTEIN FERR ATOU

OCUN FERRATA SET WEEBEE

BLACK DIAMOND VECTOR WOMAN

Set univerzálního sedacího úvazku a ferratové brzdy Torq. Pěkně barevně sladěný!

Populární lezecká přilba se skvělým odvětráním.

BLACK DIAMOND CRAG GLOVES Ferratové rukavice s plnými prsty a koženou dlaní.

DIRECT ALPINE CIVETTA 3/4 Tříčtvrteční softshellové kalhoty s padnoucím anatomickým střihem a zipovými kapsami.

OSPREY TEMPEST 30 Kompaktní a lehký komínek s pohodlným zádovým systémem.

ASOLO TRACK ML Odolné nízké approach boty s okopem na špičce a skvěle zpracovaným šněrováním.

28

KARI TRAA MARIT LS Lehké dámské funkční triko ze syntetického materiálu. Rychle schne.


SINGING ROCK FALCONER Ferratové rukavice 3/4 střihu s koženou dlaní a hřbetem z prodyšného nylonu.

SINGING ROCK FERRATA PACKET EXP Kompletní ferratový balíček, který obsahuje hrudní i sedací úvazek, přilbu a ferratovou brzdu. Stačí už jen dokoupit plochou smyčku.

LOWE ALPINE ASCENT SUPERLIGHT 30 Lehoučký útočný batoh se zipovým víkem a čistým designem.

HIGH POINT DRIFT HOODY JACKET Lehká softshellka z materiálu bez membrány. Prodyšná, strečová a zároveň odolná.

DIRECT ALPINE CRUISE SALEWA MOUNTAIN TRAINER GTX 2018 Léty osvědčené nízké trekovky vhodné na náročnější akce a výstupy,

Lehoučké softshellové kalhoty vyrobené z kombinace materiálů Cordura a Coolmax. Strečové, díky skvělému střihu nijak neomezující v pohybu.

29


NA DACHSTEIN FERR ATOU

Sportovní via ferraty V Rakousku jsou via ferraty hodně oblíbené a populární. A jak je také v téhle alpské zemi zvykem, jsou i dobře a bezpečně postavené a udržované. Na prvním místě zmíníme cvičnou ferratovou stěnu, která se nachází za Obertraunem. Tam si můžete vyzkoušet všechno možné v lehkých obtížnostech včetně visutých mostků a třeba slanění. V okolí Dachsteinu jich najdete celou hromadu. Přímo nad Hallstattem najdete ferratu Echernwand (obtížnost C/D) s fantastickým visutým žebříkem, u jezera Gosau pak ferratu Laserer Alpin Klettersteig (obt. C), ze které budete mít fantastické výhledy jak na jezero, tak na Dachstein. V dojezdové vzdálenosti najdete i nádhernou soutěsku Postalmklamm (obtížnost D/E). Mezi sportovnější a přitom horské pak patří třeba ferrata Seewand (D/E) nad Hallstattským jezerem /extrémně dlouhá a náročná) a nebo trochu vzdálenější Sisi Klettersteig (obtížnost C) na vrcholek Loser (který ale už nepatří pod skupinu Dachstein).

Základní metodiku pro pohyb na via ferratách najdete tady!

Lanový most na ferratě Postalmklamm a krásné výhledy na ferratě Laserer klettersteig u jezera Gosau. Foto: O. Vacek

30

| N A DAC H S T E I N F E R R AT U |


LIFE SYSTEMS 1ST AID KIT TREK

HIGH POINT CODE SS

BLACK YAK TREKKING SHORTS

Kompaktní lékárnička vybavená základním materiálem pro ošetření základních poranění jako jsou tržné rány nebo omrzliny. Hmotnost pouhých 240 g.

Povedené letní triko z materiálu Polartec Delta. Dvojitá pletenina skvěle odvádí pot a udržuje tak uživatele v suchu a komfortní teplotě.

Odolné a přitom velmi příjemné kraťasy ze strečové Cordury. Chytré řešení pomocí pružných švů zajistí komfort při všech aktivitách.

BRIDGEDALE WOOLFUSION TRAIL LIGHT

JULBO STUNT SPECTRON 3+

FENIX HM50R

Nižší ale velmi dobře polstrované ponožky vhodné do nižších trekovek. Na základě vlastních zkušeností si dovolíme tvrdit: jedny z nej ponožek na trhu.

Lehoučké a přitom velmi dobře padnoucí brýle s polykarbonátovými skly. Kategorie 3+ je vhodná na širokou škálu horských sportů.

Kompakrní lehká čelovka s celokovovým tělem a těžko uvěřitelným výkonem 500 lumenů. Široký světelný kužel dosvítí do vzdálenosti až 80 metrů.

HIGH POINT DRIFT HOODY LADY

BLACK DIAMOND SPOT

BRIDGEDALE MERINO LITE SPECIAL EDITION

Dámská softshellka se skvělým střihem a velmi dobrou prodyšností. Větruodolný strečový materiál bez membrány.

Jedna z nejpopulárnějších čelovek poslední doby. Skvělý výkon, velmi jednoduché ovládání a vysoká míra ochrany proti prachu a vodě.

Ponožky nižší gramáže s fantastickou cenou. Na léto skvělá varianta.

| N A DAC H S T E I N F E R R AT U |

31


Jak vybrat stan v pěti krocích Domov na cestách. Můj dům, můj hrad. Hotel s miliony hvězd... TO VŠECHNO JSOU SYNONYMA PRO STANY. A SPRÁVNÁ VOLBA STANU MŮŽE ZNAMENAT POHODLNÉ UBYTOVÁNÍ V PŘÍRODĚ. JE TO SOUČÁST VÝBAVY, JEJÍŽ VÝBĚR NENÍ RADNO PODCENIT. JAK POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU TROCHU SYSTEMATICKY A NEZTRATIT SE V ŠIROKÉ NABÍDCE? PŘEČTĚTE SI KRÁTKÝ NÁVOD TADY. A KDYŽ BUDETE CHTÍT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE, NAJDETE JE V NAŠÍ HANIBAL PORADNĚ.

32

| J A K V Y B R AT S TA N |


1. Zeptejte se sami sebe, kam a jak často se bude se stanem jezdit Pokud si odpovíte na danou otázku dobře, bude jednoduché vyhodnotit, v jaké kategorii stanu budete vybírat. Zároveň je to i správná cesta k volbě správné konstrukce! CAMPINGOVÉ STANY Pokud jezdíte do kempu s rodinou, vůbec neřešíte hmotnost a spíš je pro vás prioritou prostornost, budete koukat po rodinných stanech do kempu. REKREAČNÍ STANY Pokud vyrážíte jen jednou za čas a jen po Čechách, na nenáročné výlety nebo na vodu, postačí kopulka se dvěma pruty a malou apsidou. TURISTICKÉ STANY Pokud jezdíte rádi a často ven, a to i do vyšších kopců, jako jsou Karpaty a Tatry nebo i Alpy, určitě zvolíte stan s pruty z duralu a hmotností, která bude přijatelná na nošení v batohu. V téhle kategorii u nás najdete nejširší nabídku, to proto, že je v podstatě nejpopulárnější. Najdete tu milovníky klasiky, nadšence do fast & light stylu nebo klidně i cykloturisty. Pro každého máme něco. EXPEDIČNÍ STANY Pokud jste profíci a milovníci pobytu venku, láká vás spaní na sněhu, určitě budete volit odolnější modely s více pruty a více kříženími. Hodí se víc na sníh a na zimu, proto tu nenajdete moc příkladů. Na další straně ale přecijen najdete, pro ty nejzatvrzelejší sólisty.

Příklady: • V létě jedu s kamarády na vodu, a pak třeba na chatu nebo na festival. Budu vybírat v kategorii Rekreační stany • Chystám se na týdenní přechod Nízkých Tater, ale nejvíce mě lákají severské země, kam bych možná vyrazil i v zimě. Chodím rád na těžko. Budu vybírat turistické stany, dost možná zvolím tunelovou konstrukci kvůli velké předsíňce, vnitřnímu prostoru a hmotnosti. • Miluji náročné akce v zimě i v létě, věnuji se zimnímu horolezectví. Potřebuji stan, který vydrží všechno a nebude moc těžký. Téměř jistě zvolím kopulovou konstrukci, nejpravděpodobněji z kategorie expedičních stanů.

2. Pro kolik osob má stan být? Jednoduché jako facka. Kolik bude ve stanu spát lidí? Nezapomínejte ale také na to, že musíte někam uložit věci. Pečlivě se podívejte, jaký má stan půdorys a jak strmě mu stoupají stěny. Všeobecně řečeno, tunely mají lepší poměr hmotnosti a vnitřního prostoru, ale jsou méně stabilní ve variabilním větru. Kopulky jsou těžší a poskytnou trochu méně místa, ale často bývají samonosné a extrémně odolné ve větru.

3. Preferujete velkou nebo malou předsíňku? A kolik vchodů? • • •

S malou předsíňkou šetříte hmotnost, ale schováte do ní možná tak boty. Ve velké předsíni i uvaříte, uskladníte batohy a podobně. Jeden vchod - šetříte hmotnost. Dva vchody - lepší přístup, víc místa na vybavení, lepší větrání.

Ráno nedaleko nepálské vesnice Lundghen. Solokhumbu, Nepál Foto: Ondra Vacek

| J A K V Y B R AT S TA N |

33


34

| J A K V Y B R AT S TA N |


4. Informujte se o výrobci Není od věci vědět, zda výrobce dokáže nabídnout servis či náhradní díly. Jak přistupuje k materiálům, které pro stan volí a kde vlastně celý produkt vyrábí.

5. Vždy si nechte při výběru v prodejně stan postavit Správný prodejce stan na prodejně postaví a ukáže všechny detaily a fígly. Vyžadujte to, je to na místě, budete v něm možná přečkávat horské bouřky a tak je potřeba mít vyhovující produkt.

Dramatické odpoledne v oblasti Eigeru, Bernské Alpy, Švýcarsko. Foto: Ondra Vacek

| J A K V Y B R AT S TA N |

35


Naše tipy na stany Turistické stany

HILLEBERG ANJAN Třísezonní stan, který si bere to nejlepší z tunelové konstrukce a přidává špičkové materiály a bezchybné zpracování, které je možné snad jen u Hillebergu. Naprosto nekompromisní stan pro náročné uživatele.

JUREK MIDI 2.5 Midi je na trhu už léta a je to jednoduše stálice. Trochu vyšší hmotnost vynahradí robustní materiály.

MSR ELIXIR 2018 Klasika pro dva nebo tři nocležníky v odlehčeném hávu. Tohle prostě MSR umí na jedničku!

PINGUIN AERO Lehký turistický stan s chytře řešenou konstrukcí, kdy stěny stanu stoupají strměji vzhůru a zvětšují tak vnitřní prostor stanu. Silikonizované tropiko je samozřejmost.

36

| J A K V Y B R AT S TA N |

MSR HUBBA TOUR 2 Základem tohohle stanu pro cykloturisty je klasická Hubba Hubba. Tady je ale doplněná o vnější konstrukci a veliký vestibul, kam se vejde kolo.


HILLEBERG NIAK Řešení pro náročné, kteří preferují kopulku před tunelem. Niak je sice svým určením třísezonní stan, s přehledem však svou odolností strčí do kapsy i leckteré čtyřsezonní stany. Přitom nabídne hmotnost pod dvě kila a dostatek místa pro dva i s vybavením.

Expediční stany HILLEBERG AKTO Akto patří do čtyřsezonní série stanů Hilleberg a je určeno pro sólisty, kteří se vydávají na náročné treky v obtížných podmínkách. Hmotnost pod dvě kila není uchvacující, ale vzhledem k tomu, že jej nepřekvapí ani sníh, je extrémně dobrá.

Rekreační stany

Campingové stany COLEMAN FASTPITCH HUB DRAKE 4

COLEMAN KOBUK VALLEY 3 PLUS

Pokud jedete na dovolenou ve čtyřech, dopravujete se autem a nechcete se vzdát pohodlí, pak může být FastPitch™ Hub Drake 4 právě pro vás.

V Kobuk Valley 3 se budete cítit jako doma. Stan je vybaven technologií BlackOut Bedroom, abyste se nebudili s prvními denními paprsky.

| J A K V Y B R AT S TA N |

37


NA DACHSTEIN Z JIHU

HORSKÉ VÍCEDÉLKOVÉ LEZENÍ

STEINERWEG (V+ UIAA), DACHSTEIN SUDWAND SUDWAND HÜTTE - HÖHER DACHSTEIN - HUNERKOGEL 38

| NA DACHSTEIN Z JIHU |


POTŘEBNÝ ČAS NA VÝSTUP A SESTUP: JEDEN AŽ DVA DNY TECHNICKÉ OBTÍŽE: ORIENTACE, NÁSTUP SNĚHOVÝM POLEM A SESTUP PO LEDOVCI OBTÍŽNOST: 5- A0 / 5+ UIAA 1070 LEZECKÝCH METRŮ, PŘEVÝŠENÍ 800 M

HÖHER DACHSTEIN JAKO TAKOVÝ BEZ DEBATY PATŘÍ K ALPSKÝM VELIKÁNŮM, ALESPOŇ CO SE VÝŠKY JEHO JIŽNÍ STĚNY TÝKÁ. TA MĚŘÍ KRÁSNÝCH 800 METRŮ A VÝSTUP, O KTERÉM TADY BUDEME PSÁT, NABÍDNE VÍC NEŽ KILOMETR LEZENÍ! TAK TEDY: STEINERWEG, MONSTRÓZNÍ ALPSKÝ LEZECKÝ VÝSTUP ČÍTAJÍCÍ 25 LANOVÝCH DÉLEK, OBTÍŽNOST 5+ UIAA A VÝSOSTNOU HISTORICKOU HODNOTU. BYL TOTIŽ PRVNĚ PROSTOUPEN BRATRY STEINERY V ROCE 1909. Z TOHO UŽ DÝCHÁ KOUSEK LEZECKÉ HISTORIE! Je nasnadě, že se jedná o výstup, který nějaký čas zabere. Známe několik případů, kdy se ve stěně i bivakovalo (police vhodné na takovou kratochvíli se najdou), ale podle nás lze výstup stihnout za jeden den, je jen potřeba se moc nezdržovat a lézt. V mnoha případech lze délky spojovat, v první polovině je možné překonat lehký, cca 150 metrů dlouhý úsek, souběžným lezením. S orientací to také není zlé, cesta je sanovaná, většina stanovišť je osazena kruhy nebo borháky a v těžších místech také najdete fixní postupové jištění. Takže právě tyto atributy pomohou snazší orientaci.

Nástup do stěny Pokud chcete stihnout cestu za jeden den (a ještě sjet lanovkou dolů), nevyhnete se brzkému nástupu. Jednou variantou je spaní na Dachsteinsüdwand hütte, druhou pak přespání na parkovišti u lanovky. Z parkoviště je to na chatu ani ne hodinka, tak sami zvažte, zda ji chcete ušetřit. Od chaty se mírně sestoupí dolů, a pak můžete spokojeně následovat mužíky a lehce vyšlapanou (a značenou) cestičku směrem k nástupu na ferratu Johann Klettersteig. Cestička se blízko stěny stočí doprava k ferratě, vy pak pokračujete dál pod stěnou v podstatě do spádnice vrcholu. Dobrým orientačním bodem je veliká jeskyně v obrovském koutě na úpatí stěny. Výstup začíná asi 100 m vlevo od ní. Po pravdě řečeno, nejnebezpečnější je doopravdy nástup ke stěně. V posledních úsecích budete přecházet veliká sněhová pole a pád na nich by mohl být extrémně nebezpečný. Zvažte, zda nevzít turistický cepín, mačky nebo nesmeky. Minimálně trekové hole jsou nutnost.

Výstup na vrchol

Pohled na jižní stěnu Dachsteinu. Foto: Ondra Vacek

Prvních pět až šest délek (my první z topa nepočítáme, neboť je to dvojka a často si ani nevšimnete, že jste jí prošli) vede v krásné pevné skále s obtížností 4 UIAA. Příjemně překvapí, že kde je to těžší, najdete borhák, v ostatních případech není problém založit friend nebo najít vhodné místo pro smyčku (na hrotu nebo v hodinách). Po cca 250 m lezení se dostanete na rozložitou polici plnou suti a volného kamení. Přes ni musíte přejít doprava, překonat vzdálenost zhruba 150 m a mířit pod výrazný pilíř. Tuto polici jsme překonávali souběžně. V levé straně pilíře pak stoupáte jasně viditelným koutem, který nabídne opět parádní lezení v pevné skále, které je velmi dobře odjištěno. Pilířem lezete tři délky, téměř až na jeho vrchol. Vyhněte se první rampě, která ubíhá doprava (Salzburger band), je výhodnější traverzovat tou vyšší (Steiner band). Traverz po Steiner band je jedním z nejzábavnějších míst ve stěně. Dvě plné délky traverzování, kdy vybrané úseky překonáváte plazením, opravdu pobaví. Zároveň opět není nouze o dostatek jištění (ať už borháky nebo staré skoby). Pravdou ale je, že zde si svou psychickou dávku prožije i druholezec, neb v případě pádu může absolvovat solidní kyvadlo. | NA DACHSTEIN Z JIHU |

39


Ryan v duhé polovině výstupu, kde je lezení asi nejhezčí. Foto: Ondra Vacek

Na konci lávky vstoupíte do zajímavého vhloubení. Z něj dál do prava vede rampa, kterou byste mohli traverzovat až do Pichlweg. To ale nechcete. Vy polezete přímo nahoru mohutným zářezem, kde přichází na řadu asi nejhezčí lezení z celé cesty. Výrazným zářezem lezete skoro deset délek, respektive méně, když se vám podaří délky efektivně spojovat, což lze. Zde bývá obtížnost konstantně kolem 4+ UIAA a postupového jištění je již trochu méně. Míst na smyčky a friendy je ale dost. S tím, jak ubývá postupového jištění, se pomalu blíží i nejtěžší místo cesty. Nejprve prolezete lehce lámavým komínem (a myslíte si, že už to máte za sebou), načež se v zářezu objeví vklíněný balvan, pod nímž září červená smyce. Přes drobný oblý převísek, kde si nevidíte na nohy, se čistě přehoupnete za 5+ UIAA. Pokud to nejde, stačí se přidržet za smyčku, a je to. Za nejtěžším místem je potřeba si dát pozor, abyste nevlezli do obřího komína, který vede doprava. Vyhoupnete se na rozložitý pilíř vlevo a zářezy a spárami v něm pokračujete stále nahoru. Materiál už není tak skvostný, je docela lámavý, ale obtížnost spadne dolů a po třech délkách za tři už stojíte na hřebeni a štandujete za lano via ferraty vedoucí po západním hřebeni. Na vrchol je to asi 30 výškových metrů, asi 100 metrů pěšky!

A teď dolů

DALŠÍ VÝSTUPY V TÉTO STĚNĚ: PICHLWEG 4 UIAA (22 DÉLEK, 700 M, DOBA VÝSTUPU CCA 6 HODIN) SERPENTINE 6+ UIAA (24 DÉLEK, 700 M, DOBA VÝSTUPU CCA 10 HODIN)

40

Na vrcholku vás přivítá mohutný kovový vrcholový kříž a vrcholová knížka. A taky nádherný rozhled, to slibujeme (pokud tedy nebudete mít hnusné počasí). Sestup pak vede ferratou ve spádnici vrcholu na severní straně hory, později pak po východním hřebeni. Po tom totiž dojdete až na rovný kus ledovce, kde nehrozí trhliny a je to jen kousek na urolbovanou cestu vedoucí k lanovce Hunerkogel. Nedoporučujeme sestupovat přímou variantou severem až dolů, neboť pak byste museli překonávat hodně strmý kus ledovce s trhlinami. Po urolbované cestě to pak máte k lanovce asi tak hodinku pěšky. Pokud byste nestíhali poslední lanovku, máte dvě varianty. Buď sestoupíte prudkou stezkou pod lanovkou pěšky (což se hodí pro masochistické borce se sklony k sebedestrukci), nebo zkusíte přespat v chatě na Dachsteinscharte. Kapacita je malá, ale z naší zkušenosti nikoho ven do nečasu nevyhodí. Když je plno, srazí se stoly a přespí se na nich nebo na podlaze. Lanovka z Hunerkogelu vás za alpských 23 € sveze do údolí, přímo na parkoviště, kde čeká váš vůz. Příjemné. A abychom nezapomněli, ti, co se svezli lanovkou, a prokážou se jízdenkou při výjezdu z horské silničky v Ramsau, neplatí mýto.

| NA DACHSTEIN Z JIHU |


Foto nahoře: Lezení na známé Steiner band a nástup pod stěnu. Foto: Ryan Jones a Ondra Vacek Metodiku lezení vícedélkových cest najdete přímo tady! Topo a report z výstupu najdete zde! Foto vpravo a dole: Výstup v horních partiích stěny, vrchol a pohled do stěny z Dachsteinwarte. Foto: Ondra Vacek

| NA DACHSTEIN Z JIHU |

41


NA DACHSTEIN VÍCEDÉLKOU

DIRECT ALPINE ALPHA JACKET 2.0 Univerzální kousek, který není nutno představovat. Dokonalý poměr hmotnosti, izolace a větruodolnosti.

CASSIN EGHEN 22 Batoh přímo stvořený pro horské výstupy. Celá řada funkčních prvků včetně kapsy dedikované na topo.

OCUN OXI LU Agresivněji tvarované lezečky pro obtížnější lezení. Pokud Vám ale sednou, s chutí je vezmete i na vícedélku.

PETZL AQUILA 2018 Pohodlný pánský úvazek se třemi přezkami a pohodlným polstrováním.

PETZL SIROCCO

DIRECT ALPINE KAISER

Nově přepracovaná ultralehká přilba s příjemným nastavitelným upínacím systémem a dostatečným odvětráním.

Technické letní kalhoty z lehkého nemembránového materiálu, ve kterých můžete podnikat cokoliv vás napadne. Užší střih je ale přeci jen předurčuje k horským lezeckým výstupům.

42


BLACK DIAMOND CAMALOT Jedny z nejspolehlivějších dvouosých friendů na trhu. Široká škála velikostí.

SINGING ROCK PENTA

HIGH POINT PROTON 4.0 LADY Skvělá dámská druhá vrstva z priužného fleece materiálu. Poutka na palce jsou milý bonus.

Špičková lehká lezecká přilba se skvělým odvětráním a za skvělou cenu.

LA SPORTIVA MIURA

BEAL DYNALOOP

Legendární lezečka pro sportovní i vícedélkové lezení.

Dynamická sešitá smyce vhodná na tvorbu štandu.

CLIMBING TECHNOLOGY ANTHEA Dámský pohodlný čtyřpřezkový úvazek.

CLIMBING TECHNOLOGY BE UP Univerzální kyblík pro horská dobrodružství.

CLIMBING TECHNOLOGY WARLOCK Spolehlivá HMS s dobrými parametry.

BLACK YAK LIGHTWEIGHT CORDURA PANTS Perfektně střižené lehké a strečové softshellové kalhoty z materiálu Cordura.

BLACK DIAMOND BULLET 16 Kompaktní batoh vhodný na jednodenní lezecké výstupy.

43


NA DACHSTEIN VÍCEDÉLKOU

Sportovní lezení Rozhodně se nám nepovede popsat všechny oblasti, které v okolí jsou. Rozhodně ale stojí za zmínku okolí městečka Bad Goisern (10 km od Hallstattu), kde se nachází oblasti Predigstuhl, Ewige wand, Rossmoosalm nebo Zwerchwand.

Sportovní lano vybavené systémem Safe Control - změna pletení opletu v polovině znamená doživotně jasně dané označení středu lana.

Sportovně odjištěné vícedélkové lezení V čem ale oblast exceluje úplně nevíc jsou odjištěné vícedélkové cesty. V téhle disciplíně jsou rakušané mistři, zakládají si na bezpečně odjištěných cestách, a tak si můžete v okolí užít cesty od 100 do 500 metrů, do kterých stačí vyrazit s expreskami a pár smyčkami na štandy. Vyzdvihneme výstup Gosauseetriathlon (5+ jedno místo, převažuje 4-5 UIAA), který poskytně fantastické lezení ve špičkové skále, v parádních žlábcích a plotnách, které je kvalitně odjištěno. Jistě, nečekejte borháky po metru a půl, ale kde je potřebujete, tam jsou a je jich dost. Cesta je ve stěně nad Hinterer Gosausee a po jejím vylezení buď můžete dojít na Adamek Hütte, nebo sestoupit po turistické cestě. Proč se cesta odkazuje na triatlon? Protože od spodního jezera pod nástup můžete dojet na horském kole a po sestupu si zaplavat v jednom z gosauských jezer!

Historická fotografie (12 let!) z jednoho z prvních hanibalích průstupů cestou Hüttenpfeiler nad chatou Adamek hütte. Foto: Valerie Wojnarová

Rájem s odjištěnými vícedélkami i s horskou kulisou je pak stěna Niederer Schreiberwand hned za Adamek Hütte. Uznáváme, že nástup na chatu nějaký čas vezme, ale pak už je to pod stěnu 10 minut a máte na výběr z cest v obtížnostech 3 - 8 UIAA s dobrým jištěním a délkou okolo 300 m.

44

BEAL BOOSTER 9,7  MM 60  M

| NA DACHS TEIN VÍCEDÉLKOU |


SIR JOSEPH APRIS VEST LADY

HIGH POINT CROCKIE

DIRECT ALPINE GUIDE LADY

Lehká péřová vesta je ideální společník do dlouhých cest. V batohu moc místa nezabere a když je to potřeba, zahřeje zcela spolehlivě.

Lehoučká a skvěle sbalitelná větrovka s povedeným střihem a dostatečně dlouhými rukávy. Neprofoukne a přitom váží jen 152 g.

Když jde do tuhého, je potřeba mít lehkou nepromokavou bundu. Dámský Guide je skvělý nejen hmotností, ale také parametry a velkou kapucí.

TILAK STINGER

PETZL REACTIK

Extrémně prodyšná bunda z materiálu Gore­‑Tex Active. V nabídce si našla svoje stabilní místo a střihem se hodí právě třeba na rychlé výpady do velkých stěn.

Chytrá čelovka, která pozná, kam svítíte, a podle toho přidá, nebo ubere na výkonu. Navíc s akumulátorem a možností dobíjení!

HIGH POINT SUPER LIGHT COVER Neplánovaně strávená noc ve stěně může být dost nekomfortní. Proto se může hodit ultralehký membránový žďárák, který Vás ochrání před přírodními živly.

OCUN SPIRIT 9,5  MM Nejen vícedélkami je člověk živ. Ocun Spirit je parádní sportovní lano s nižším průmerem, které oceníte hlavně při sportovním lezení, případně na sportovně odjištěných vícedélkách.

| NA DACHS TEIN VÍCEDÉLKOU |

TENDON MASTER 7.0 COMPLETE SHIELD Parádní tenoučká dvojčata vhodná pro náročné výstupy v horách. Jsou lehká, dobře se s nimi pracuje a navíc disponují impregnací jádra i opletu.

FENIX HL26R Čelovka vybavená akumulátorem, odolným plastovým tělem a dosvitem až 100 m. Maximální světelný tok je pak úctyhodných 450 lumenů.

45


Jak zkoušet batoh v osmi bodech

Batoh není žádná kouzelná věc. Nedokáže přelstít gravitaci ani měnit svůj objem podle potřeby...

46

PŘESTO VÁM TURISTIKU MŮŽE VÝRAZNĚ ZPŘÍJEMNIT NEBO NAOPAK ZKAZIT. PODOBNĚ JAKO U BOT, I VÝBĚR BATOHU JE VELMI INDIVIDUÁLNÍ A JE POTŘEBA SPOLÉHAT NA VLASTNÍ ZKUŠENOST A INTUICI. PÁR ZÁKLADNÍCH RAD A POZNATKŮ, JAK SE PŘI VÝBĚRU BATOHU NESPÁLIT, JSME ALE DALI DOHROMADY V OBSÁHLEJŠÍM ČLÁNKU V NAŠÍ HANIBAL PORADNĚ. TADY JE JEDNODUCHÝ NÁVOD, JAK VYZKOUŠET BATOH V OSMI KROCÍCH!

| J A K V Y B R AT B ATO H |


1. Odhadněte nastavení délky zad a nastavte je. (Prodejce vám pomůže a když nebude vědět, jak na to, radši běžte jinam!) 2. Zkoušený batoh naplňte tak, jak se správně batoh balí. Pro chlapy: dolů lehké objemné věci, težké co nejvíce k zádům - těžišti. Pro holky je lepší dávat těžší věci do spodní třetiny batohu (opět to nejtěžší co nejblíž tělu) a čím výše, tím balit lehčí výbavu. Ve správném obchodě mají závaží a batoh Vám zatíží. 3. Batoh se nasazuje přidržením za poutko za hlavou a popruh. Nosné popruhy jsou povolené. 4. Jako první se zapíná bederní pás. Měl by sedět svým středem na kyčelních kostech tak, aby efektivně přenášel hmotnost batohu na spodní kostru těla, která by ideálně měla nést cca polovinu zátěže, v lepším případě i více. (Zkuste si posadit batoh na bederák a sundat si ramenní popruhy (batoh si přidržte, aby nespadl). 5. Poté upravujete délku ramenních popruhů. Tak, aby netlačily, nedřely, nebyly moc utažené ani moc volné. 6. Dotáhněte balanční popruhy (to jsou ty od vrchlíku směrem k ramenům) do mírného napětí. Ramenní popruh by tak měl na rameni tvořit jednolitý oblouk. Pokud se nějak lomí, je pravděpodobně špatně nastavená délka zad. Batoh sundejte a přenastavte záda. 7. Chvíli nosit, chodit, poskakovat… Je důležité mít dost času na výběr a chvíli batoh na zádech ponechat. Teprve po několika minutách můžete ucítit, že je něco nekomfortní. Není těžké odhadnout, co by to po 5 hodinách znamenalo… 8. Batoh sedí. SLÁVA! Zkuste ho nenápadně koupit i se zátěží vevnitř tak, aby si toho prodejce nevšiml :). PODÍVEJTE SE NA VIDEO JAK VYBRAT BATOH NEBO SI PŘEŠTĚTE OBSÁHLEJŠÍ ČLÁNEK

Sestup od chaty Wiesberghaus. Foto: Ondra Vacek

| J A K V Y B R AT B ATO H |

47


Naše tipy na batohy OSPREY ATMOS A AURA AG II 50 Osprey byl vždy nositelem invencí, netradičních konceptů a skvělého designu. Atmos a Aura AG ztělesňují všechny tyto vlastnosti. Nastavitelný zádový systém AntiGravity, který kompletně tvoří napnutá síťka, která je prodloužená až do bederního pásu. Chytře vymyšlené usazení ramenních popruhů, které tvoří se zádovým systémem jeden celek, pak nabízí nepřekonatelný komfort, prodyšnost a stabilitu.

OSPREY LEVITY 60 60litrový batoh s hmotností jen 0,87 kg? Ale ano! Levity je jednoduše ztělesněním snu každého milovníka Fast & Light stylu. Pohodlný zádový systém AirSpeed a bederák ExoForm zajistí komfortní nošení nákladu o hmotnosti okolo 13 kg.

OSPREY EJA A EXOS II 48 Velmi lehké a extrémně pohodlné trekové batohy, které jejich objem předurčuje k trekům od chaty k chatě, nebo i se stanem, jste­­‑li minimalistou.

48

| J A K V Y B R AT B ATO H |


OSPREY FARVIEW A FARPOINT 40

LOWE ALPINE DIRAN A DIRAN ND 2018

Nejpopulárnější cestovatelské batohy, které se dobře nosí a zároveň jsou uzpůsobeny pro použití jako příruční zavazadlo.

Diran v pánské a dámské variantě jsou turistické batohy střední třídy za velmi pěknou cenu. Nabídnou vše, co byste od slušně vybaveného batohu čekali, a to včetně příjemného zádového systému, praktických kapes na bederáku a pláštěnky.

LOWE ALPINE AIRZONE PRO 35:45 Dobře odvětraný zádový systém dělá z tohoto batohu skvělého parťáka na letní treky na lehko nebo na treky od chaty k chatě.

LOWE ALPINE AEON 27 Univerzální sportovní batoh, který využijete na turistiku, lezení, kolo nebo i jen tak do města. Obloukový zip uzavírá hlavní komoru, pružná kapsa na předním díle pojme třeba mikinu nebo větrovku.

LOWE ALPINE EDGE II 18

OSPREY SYNCRO 20

Malý sportovní daypack který Vám poslouží při všech jednodenních misích, ať už ve městě, nebo za jeho hranicemi. Díky prodyšným zádům se taky hodí na kolo.

Vychytaný a hlavně lehký daypack pro ty, co se nezastaví. Příprava na camelbag, praktické pořadače a kapsičky, reflexní detaily i integrovaná pláštěnka. A k tomu držák na cyklistickou pilbu.

| J A K V Y B R AT B ATO H |

49


NA DACHSTEIN ZE ZÁPADU

OKOLO DACHSTEINU CESTIČKA – TURISTIKA

GOSAU - ADAMEK HÜTTE - HOSSWANDSCHATE - SIMONY HÜTTE / WIESBERGHAUS - GJAIDALM / GJAIDSTEIN - DACHSTEINSUDWANDHÜTTE - HOFPÜRGLHÜTTE - GOSAU 50

| N A DAC H S T E I N Z E Z Á PA D U |


Pohled na Hinterer Gosausee z cesty vedoucí na Adamek Hütte. Foto: Ondra Vacek

TENHLE ČLÁNEK NEBUDE TOLIK O VÝSTUPU NA SAMOTNÝ VRCHOL, PROTOŽE TO BYCHOM POŘÁD JEN MLUVILI O LEDOVCÍCH A FERRATÁCH. A TO NENÍ TÉMA, KTERÝM BY BYL BĚŽNÝ OUTDOOROVÝ NADŠENEC ŽIV PO CELÝ ROK. SKUPINA DACHSTEINU JE BEZPOCHYBY STEJNĚ KRÁSNÁ I V PŘÍPADĚ, ŽE SE JI ROZHODNETE CELOU OBEJÍT DOKOLA. JDE TO, JE TO NÁDHERNÁ HORSKÁ TURISTIKA A KDYŽ UŽ TEDY BUDETE CHTÍT, MŮŽETE SI BĚHEM CESTY VYJÍT I NA NEJVYŠŠÍ VRCHOL. JEN SI BUDETE MUSET VZÍT NĚJAKOU TU VÝBAVU S SEBOU.

Od chaty k chatě nebo se stanem? Dámy a pánové, možné je obojí. Z našeho pohledu je samozřejmě výhodnější jít nalehko od chaty k chatě. Má to několik důvodů. Tím prvním je lehčí batoh (případně, budete­­­­­­­­­­‑li chtít na vrchol, neponesete k ferratovému a ledovcovému vybavení ještě stan, spacák a karimatku), tím druhým jsou příjemné večery na chatách, které jsou krásné, s příjemným personálem a pokud jste členy nějakého alpského spolku, tak ani tolik nestojí. Na druhou stranu, autonomita pohybu, radost ze spaní venku a západy sluníčka pozorované ze spacáku mají svoje nezpochybnitelné kouzlo. Takže jo, klidně na těžko.

Startujeme od Gosausee Jezero Gosausee, respektive to první ze tří, Vorderer Gosausee, je nádhernou vstupní branou do oblasti. Je sevřený prudkými svahy a když je hezky, vidíte z jeho břehu přímo vrcholek Hoher Dachsteinu. Navíc leží v tisíci metrech, takže je nasnadě i to, že ušetříte nějaké ty výškové metry.

S BIVAMKOVÁNÍM TO V RAKOUSKU NENÍ TAK JEDNODUCHÉ. KAŽDÁ SPOLKOVÁ ZEMĚ TO MÁ JINAK. SKUPINA DACHSTEINU LEŽÍ NA ROZMEZÍ TŘÍ SPOLKOVÝCH ZEMÍ SALCBURSKO, ŠTÝRSKO A HORNÍ RAKOUSKO. V TĚCH JE VZTAH K BIVAKOVÁNÍ VCELKU PŘÍZNIVÝ, NENÍ PAUŠÁLNĚ ZAKÁZÁNO A PŘI DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL JE POVOLENO NAD HRANICÍ LESA A MIMO OBLASTI PASTVIN.

Den první: V kolečku kolem Dachsteinu jsme vám jako první nocleh naplánovali naši extrémně oblíbenou chatu Adamek Hütte. Nejprve vyrazíte po široké cestě po levé straně jezera a pomalu stoupáte k prostřednímu, a pak prudčeji k zadnímu gosauskému jezeru, kde široká cesta končí u chaty Hohe Holzmeister Alm. Tam můžete posvačit a přichystat se (psychicky) na strmou pěšinu, která se odtud zvedá a stylem cik­ ‑cak protíná strmý svah prostoupený skalami. Strmost výstupu má i svou výhodu - relativně rychle nabíráte výšku a po necelých dvou hodinách /záleží, jak jste zdatní), opouštíte prostor kleče a ocitáte se na suťovích polích morény gosauského ledovce. To už v dálce vidíte chatu, která leží ve výšce cca 2200 m. Parádní výhledy na okolní stěny jsou vskutku impozantní. Den druhý Z Adamek Hütte budete muset kousek sestoupit po trase, po které jste přišli. Ovšem po chvilce se vydáte doprava po Wanderweg 650, která podchází skalní stěnu Schreiberwand a povede vás do sedla Hosswandscharte a pak dál až k Simony Hütte. Možnou variantou je odbočka na vrcholky Mittlere a Niederer Ochsenkogl a sestup na chatu Wiesberghaus nebo odbočka na Hoher Ochsenkogl a návrat zpět na cestu na Simony. Na obou chatách můžete příjemně posedět venku a vychutnat si krásné horské výhledy, ze Simony to bude trochu lepší, protože leží výš. Kdyby pro vás byla dnešní porce kilometrů malá, můžete zkusit dojít až na chatu Gjaidalm.

| N A DAC H S T E I N Z E Z Á PA D U |

51


Den třetí Dnešní den bude ve znamení výstupu a sestupu. Vaše kroky totiž povedou až na hřeben majestátního Hoher Gjaidstein, po kterém vede stezka s číslem 615. Vystoupáte tak do výšky 2794 m a pokud vynecháte Hoher Dachstein, bude tohle nejvyšší bod, kam se podíváte. Z Gjaidsteinu později sestoupíte až ke stanici lanovky Hunerkogel a po prudké suťové pěšině vedoucí pod lanovkou budete klesat k Dachsteinsudwand hütte. Ta leží i kousek od civilizace, kdyby to bylo potřeba, ale jinak nabídne hlavně nádherný výhled na jižní stěnu Dachsteinu. Den čtvrtý Tenhle den načnete nádherným traverzem pod jižní stěnou Dachsteinu a později začnete stoupat do sedla Tor. Za ním pak budete mít dvě možnosti: buď uhnout doprava a přes sedlo Windlegerscharte přejít zpátky k Adamek hütte (tato cesta bývá občas velmi špatně schůdná kvůli starému sněhu) a nebo budete pokračovat rovně vstříc hřebenům Gosaukammu. V jeho srdci totiž leží další krásná chata, Hofpürglhütte, kde si budete po náročném dni moct řádně odpočinout. Den pátý Poslední den není náročný. V podstatě vás čeká průstup přes sedlo Steigpass a příjemný a ničím nerušený sestup zpět ke Gosausee. Cestu si určitě můžete prodloužit i obejitím celého masivu Gosaukammu přes chatu Stuhlalm a několik menších vrcholků, ale to je už zcela na vás. Parádní pětidenní okruh je za vámi!

52

| N A DAC H S T E I N Z E Z Á PA D U |

PRO VÝSTUP NA VRCHOL HOHER DACHSTEINU ZE ZÁPADU SE JAKO STARTOVACÍ MÍSTO POUŽÍVÁ PRÁVĚ ADAMEK HÜTTE. Z NÍ VYRAZÍTE BRZY RÁNO PO ZNAČENÉ STEZCE A PAK PO ČASTO VELMI DOBŘE PROŠLÁPLÉ STOPĚ PO LEDOVCI GOSAU GLETCHER. NEZAPOMEŇTE, ŽE BYŤ JE ZDE PŘECHOD LEDOVCE JEDNODUCHÝ, MUSÍTE BÝT NAVÁZANÍ DO LANOVÉHO DRUŽSTVA A MÍT MAČKY A CEPÍN. PO LEDOVCI VYSTOUPÁTE DO SEDLA OBERER WINDLUCKE, KDE MŮŽETE ODLOŽIT LEDOVCOVÉ VYBAVENÍ A NA VRCHOL BUDETE STOUPAT ZÁPADNÍM HŘEBENEM DACHSTEINU PO LEHKÉ FERRATĚ S OBTÍŽNOSTÍ MAXIMÁLNĚ B. SESTUP VEDE STEJNOU CESTOU.


Foto na protější straně: Poslední metry na západním hřebeni před vrcholkem Dachsteinu. Foto: Ondra Vacek

Foto nahoře: Na západním hřebeni vedoucím z Oberer Windlucke. Foto: Jonáš Mrskoč a Ondra Vacek

Foto vpravo a dole: Na moréně a později na ledovci při výstupu do Oberer Windlucke. Foto: Jonáš Mrskoč a Ondra Vacek

| N A DAC H S T E I N Z E Z Á PA D U |

53


NA DACHSTEIN TURISTICKY

SENSOR HANIBAL MERINO WOOL

HIGH POINT CROCKIE JACKET LADY

Pohodlné tričko v hanibalím designu vyrobené z jemné merino vlny s příměsí polyamidového hedvábí.

Lehoučká a sbalitelná větovka, která v parném létě spolehlivě nahradí softshellku a navíc nabídne opravdu dobrou prodyšnost.

Dodržujte pitný režim! S touto lahvičkou to půjde samo!

Příjemné trekové kraťasy vyrobené přímo v srdci Šumavy!

OSPREY AURA AG 50

MEINDL KANSAS GTX LADY Dámské pohorky kat. B vybavené membránou Gore­‑Tex.

54

Stylová kšiltovka z příjemného materiálu, navíc v zadní části se síťovinou pro lepší prodyšnost.

CONTIGO CORTLAND 750  ML

HIGH POINT RUM LADY SHORTS

Špičkový dámský batoh s velmi pohodlným zádovým systémem AntiGravity.

BUFF TRUCKER CUP

LEKI CRESSIDA Spolehlivé a lehké dámské trekové hole.


WARMPEACE FLINT

DEVOLD NIPA TEE

Velmi příjemné trekové kalhoty z pružného materiálu Smile Skin. Rychle schnou, jsou příjemně prodyšné a mechanicky odolné.

Stylové triko ze superjemné merino vlny doplněné pěkným potiskem s horskou tematikou. Ploché švy zajistí komfort i pod batohem.

JULBO ZEPHYR SPECTRON 3 CF Lehoučké sportovní brýle s tvarovatelnými nožičkami.

LIFE SYSTEMS LIGHT & DRY MICRO 1ST AID KIT Praktická a vybavená lékárnička v nepromokavém obalu.

ASOLO FANDANGO DUO GV MM Spolehlivá pohorka do středně náročného terénu. Podešev Vibram, membrána Gore­‑Tex a samozřejmě okop na špičce boty.

LOWE ALPINE AIRZONE CAMINO TREK 40:50 Tenhle batoh se skvěle odvětraným zádovým systémem je jako stvořený pro trekking nalehko. Dvě komory a praktická pruženka na předním díle.

GOAL ZERO NOMAD 7 PLUS + VENTURE Špičkový solární panel v kombinaci s battery packem Venture 30 / 70 je nekompromisní volbou pro dobíjení USB zařízení na cestách!

BLACK DIAMOND TRAIL Jedny z nejoblíbenějších teleskopických trekových holí na trhu. 55


NA DACHSTEIN TURISTICKY

BRIDGEDALE MERINOFUSION TREKKER Univerzální teplejší trekové ponožky s extrémně jemným úpletem. Vhodné na náročné horské sporty.

DIRECT ALPINE HANIBAL MIDI LIGHT 2018 Lehké membránové převlekové kalhoty opatřené 3/4 zipem a také krásným reflexním logem Hanibal na straně nohavice.

LIGHT MY FIRE SCOUT Křesadlo jedoduše je, ať se Vám to líbí nebo ne, děsivě praktická věc. A nejlepší na něm je, že funguje i za mokra.

56

TILAK STORM LADY Dámská goretexová bunda s parádně projmutým střihem, anatomicky střiženými rukávy a hlavním zipem krytým širokou légou.

LEATHERMAN SIGNAL Plně vybavený multitool, ve kterém se skrývá 19 různých funkčních nástrojů včetně křesadla, diamantového škrtátka nebo ostré pilky.

WARMPEACE ATLANTA Dámské kalhoty z materiálu SmileSkin Strech jsou lehké, rychleschnoucí a nenáročné na údržbu. Proto velmi rychle zaujmou místo v batohu na jakékoliv treky.

SEA TI SUMMIT X­‑SEAL AND GO LARGE Praktická skládací silikonová miska, kterou nyní můžete pomocí chytrého víčka uzavřít tak, že z jejího nitra do batohu nic nevyteče.

ADVENTURE MENU

LEDLENSER MH6

Jídlo na cesty, ke kterému nepotřebujete ani vařič. Navíc je uvařeno v České republice!

Čelovka s výkonem až 200 lumenů a dostvitem 120 metrů. Čočka umožňuje plynulé zaostření paprsku světla.

| NA DACHSTEIN TURISTICK Y – ONA |


BRIDGEDALE WOOLFUSION ULTRALIGHT

PATAGONIA TORRENTSHELL PULLOVER

V pohorkách se při teplém počasí budou nohy potit – s tím se nedá nic dělat. S odvodem potu ale výrazně pomůže tato lehká ponožka.

Ať už se chystáte do Skotska, Skandinávie či do českých hor, anorak Torrentshell Vás spolehlivě ochrání před nepříznivým počasím.

HIGH POINT RUM

LEATHERMAN WINGMAN

GSI PINNACLE DUALIST

Cenově dostupný nářaďový nůž, který nabízí celou řadu praktických nástrojů. Vyroben z odolné nerezavějící oceli.

Kvalitní, spolehlivá a velmi dobře vybavená sada nádobí pro dva, vyrobená z vysoce odolných a lehkých materiálů.

SAWYER MINI

BUFF HIGH PROTECTION INSECT SHIELD

Spoustou treků ověřené kraťasy se zipovými kapsami po stranách, do kterých se vejde víc než placatka dámského pití na sedm. Příjemný a pružný materiál rychle schne.

GSI PINNACLE CANISTER STOVE Skladný, lehký a přitom výkonný plynový vařič se šroubovacím závitem.

Minimalistické ale velmi spolehlivé řešení pro čištění vody v horách i při cestování.

TILAK AIRA Ultralehké snadno sbalitelné kalhoty Aira tvoří spolu s větrovkou Aira perfektní pojistku proti náhlému zhoršení počasí. Pružný pas se stahovacím lankem a materiál, který spolehlivě ochrání před větrem.

Že šátek kryje před sluncem, je fajn. Že zahřeje, taky. Ale že chrání před komáry, to už je něco!

LYOFOOD

GSI BOULDER FLASK

PETZL ACTIK CORE

Z našeho pohledu pravděpodobně nejchutnější lyofilizované expediční jídlo na trhu. Určitě vyzkoušejte jejich lyofilizované dezerty!

Stylová cestovní placatka ze skoro nerozbitného a zdravotně nezávadného plastu. Dvě barvy na výběr.

Spolehlivá a dostatečně výkonná čelovka s akumulátorem a výkonem až 350 lumenů.

| NA DACHSTEIN TURISTICK Y – ON |

57


Jak vybrat spacák v pěti krocích Peří, nebo syntetika? Při výběru správného spacího pytle vyvstane celá řada otázek. Jak správně vybírat, abyste se v noci nebudili zimou?

TOHLE JE JEDNODUCHÝ NÁVOD, TAK TROCHU ZKRATKOVITÝ, JAK VYBÍRAT SPACÁK. POKUD SE CHCETE DO PROBLEMATIKY PONOŘIT HLOUBĚJI, PŘEČTĚTE SI OBSÁHLÝ ČLÁNEK A PUSŤTE SI VIDEO NA NAŠEM WEBU V PORADNĚ.

Foto nahoře: Sušení spacáku na dveřích bivaku v Kamnicko Savinjských Alpách. Foto: Ondra Vacek

58

| J A K V Y B R AT S PAC Á K |


| J A K V Y B R AT S PAC Á K |

59


1. Určete si, do jakých podmínek budete jezdit nejčastěji • • •

LETNÍ (Spíš se potřebuji něčím přikrýt, nebo si do něčeho zalézt. Komfortní teplota bude nad nulou.) TŘÍSEZONNÍ (Spím venku od jara do podzimu, tedy od března do října. Komfortní teplota bude mírně pod nulou.) ZIMNÍ (Spím na sněhu, a to docela často. Budu vybírat spacák, který bude mít komfortní teplotu pod minus deseti stupni.)

2. Zkuste specifikovat, jaký jste uživatel • •

60

REKREAČNÍ LETNÍ UŽIVATEL: Hledám spacák, který vezmu jednou do roka na vodu nebo na chatu. Neřeším hmotnost ani sbalitelnost. Pro mě bude nejlepší levný spacák se syntetickou náplní. REKREAČNÍ UŽIVATEL – TURISTA: Hledám spacák, který použiji univerzálně (často říkám třísezónně) a jezdím ven alespoň jednou za měsíc, ale nechci za něj utratit až tak moc. Budu se dívat po spacáku z lepších syntetických vláken. TRADIČNÍ UŽIVATEL: Outdoorovým aktivitám se věnuji hodně, často spím venku, chci něco kvalitnějšího, lepšího, jsem ochotný zaplatit rozumnou cenu. Zamyslím se nad výhodami péřového spacáku. Ten bude oproti syntetickým pěkně sbalitelný, lehčí, bude lépe izolovat a bude mít delší životnost. NADŠENEC AŽ PROFÍK: Jezdím každý víkend. Outdoorové sporty jsou mé druhé já. Určitě půjdu do péřového spacáku, znám jeho výhody i nevýhody. Nejspíš sáhnu po péřáku s husím peřím, má skvělé parametry hmotnosti, izolace i sbalitelnosti.

| J A K V Y B R AT S PAC Á K |


Výhled na Triglav ze spacáku: k nezaplacení. Sorica planina, Slovinsko. Foto: Ondra Vacek

3. Zvolte si výrobce Každý výrobce nabízí různé benefity. Ti, čeští například servis či praní.

4. Zvolte si správnou délku spacáku a stranu zipu! •

Správná délka odpovídající velikosti vaší postavy znamená, že ve spacáku nebudete zbytečně vyhřívat prázdé místo nebo, v případě moc krátkého, že neprošlápnete náplň v nohou. Správně zvolená velikost znamená dobrý předpoklad komfortu. Jste­­­‑li pravák, zip na levé straně je logickou volbou. Nezapomeňte, že spacáky je často možné spojovat.

5. Zkoušejte a ptejte se Nebojte se spacák na prodejně vyzkoušet. A ptejte se na osobní zkušenosti prodejců! A nezapomeňte - ke kvalitnímu spáku patří i kvalitní karimatka! JAK VYBRAT SPRÁVNĚ DOBROU KARIMATKU?

| J A K V Y B R AT S PAC Á K |

61


Naše tipy na spacáky WARMPEACE VIKING 600 Velké množství lidí by tenhle spacák zařadilo mezi legendy. Cenově dostupná třísezonní varianta váží těsně pod jeden kilogram a nabídne dostatek prostoru, příjemný materiál a hlavně kvalitní kachní peří.

WARMPEACE VIKING 300 Viking 300 je pravověrný letní péřák. Širší střih, jednodušší kapuce a absence zateplovacího límce znamená pohodlné spaní v teplotách nad nulou a parádně nízkou hmotnost: pouhých 640 g.

SIR JOSEPH RIMO 600 A RIMO SCOUT 700 Klasický trekkingový třísezonní spacák plněný husím peřím, to je Rimo 600. Jeho o trochu silnější bráška je rozšířená varianta pro ty, co preferují více prostoru a pohodlí a nevadí jim nést o pár gramů víc.

62

| J A K V Y B R AT S PAC Á K |


SIR JOSEPH PAINE 400 Velmi lehký spacák určený pro ty, kteří šetří gramy. 400 g peří znamená dostatečný komfort pro použití od jara do podzimu, jste­­‑li zvyklí na spaní venku.

WARMPEACE SOLITAIRE 250 Spacák pro minimalisty. Skvělý na parné letní noci nebo klidně v chladnějších obdobích roku jako ultralehká, přitom dostatečně teplá varianta na horské chaty nebo winterraumy.

PINGUIN MICRA

PRIMA MANASLU 220 Kvalitní spacák se syntetickou náplní na letní použití, pro otužilejší klidně pak jako třísezónní. Na spacáku oceníte především dlouhou životnost a špičkové materiály.

Lehký spací pytel sbalitelný do minimálních rozměrů vhodný pro cyklisty a ty, kteří chtějí šetřit místo v batohu. Dvouvrstvá konstrukce syntetické termoizolační náplně zajišťuje dostatečný tepelný komfort.

| J A K V Y B R AT S PAC Á K |

BOLL BORA+ Dobře vybavený a kvalitně zpracovaný spacák plněný syntetickou izolační náplní. Komfortní teplota těsně nad nulou slibuje pohodlné spaní od jara do podzimu.

63


Rozeklaný hřeben Gosaukamm koupající se v mracích je sice výrazně nižší než samotný Hoher Dachstein, ale v téhle dramatické scenérii hrál rozhodně prim. O to víc, že bylo možné celé tohle divadlo sledovat z terasy Adamekhütte. Pro takový záběr stojí za to šlapat těch 1300 metrů nahoru… Ondřej Vacek


Okem fotografa Další fotky najdeš tady.


HANIBALtested Beal Escaper CHYTRÁ VYCHYTÁVKA, KTERÁ VÁM DOVOLÍ SLANIT NA JEDNOM PRAMENI LANA, VYUŽÍT TAK JEHO PLNOU DÉLKU A JEŠTĚ HO BEZPEČNĚ STÁHNOUT ZPĚT DOLŮ? ANO, PŘESNĚ TOHLE NABÍZÍ BEAL V MALIČKÉM LEHKÉM A KOMPAKTNÍM BALENÍ POD NÁZVEM BEAL ESCAPER.

Co říká výrobce? Určitě jste se už někdy při slaňování dostali do situace, kdy byste si přáli mít k dispozici celou délku lana, a nejen jeho půlku. Díky odnímatelnému nouzovému slaňovacímu systému Escaper od francouzského Bealu se teď tento sen může stát realitou. Escaper je možné využít na vícedélky, hřebenové túry, freeride, skialpy, canyoning a všude tam, kde hrozí, že se při vylezení do určité výšky či nechtěnému přeseknutí lana nebudete moct snadno dostat dolů na jednom laně. Obtočte lano okolo jistícího bodu a provlékněte tuhý konec lana tunelem z dyneemové smyčky, černé šipky na žlutých značkách vás navedou, kterým směrem máte provlékat. Až s provlékáním skončíte, utáhněte lano tak, aby černá značka na volném konci lana prošla tunelem celá. Po slanění zatáhněte několikrát (minimálně 8 tahů) za vámi připevněné lano, abyste systém uvolnili a poté rozvázali.

Jak to vidí Hanibal Team? Beal Escaper je zajímavá věcička. Skoro by se chtělo citovat z Pelíšků: „Je to geniální, vymyslet to muselo dát hrozně práce. A přitom taková blbost!“ Jenže tahle vychytávka se může stát nepostradatelnou ve chvílích, do kterých se dostat nechcete, ale dost možná dostanete. Slanění na jednom prameni lana může být lákavé při celé řadě lezeckých disciplín a nemusí být nutně spojováno jen s nouzovým použitím. Na druhou stranu Escaper asi nebudete mít chuť používat na sportovkách třeba pětkrát za den. My vidíme jeho největší využití tady: via ferraty, alpské výstupy lehčího charakteru (kde nepoužijete dvojitá lana), skialpinismus.

66

| HANIBAL TESTED |


Zpracování a používání Kde se testovalo? BEAL ESCAPER S NÁMI ABSOLVOVAL NĚKOLIK VÝPADŮ DO ZIMNÍCH TATER, KDE JSME SE VĚNOVALI HŘEBENOVÝM TÚRÁM. ŠLI JSME NALEHKO A JEN S JEDNÍM LANEM. TAM JSME ALE NIKDE BEAL ESCAPER POUŽÍT NEMUSELI. NĚKOLIKRÁT JSME JEJ VYZKOUŠELI NA SKALÁCH A FERRATÁCH V ČESKU, ABYCHOM SI OVĚŘILI JEHO FUNKČNOST A SPOLEHLIVOST A TAKÉ TO, JAK SE S NÍM ZACHÁZÍ.

Celý systém se skládá z lanovice, gumiček a ploché dyneemové smyčky sešité v tunýlek simulující marchardův prusik. Tunýlek je označen žlutými šipkami, které ukazují, kudy a v jakém směru protahovat lanovici. Na té je ryska, za kterou je potřeba celý systém zatáhnout, aby slaňování bylo bezpečné. Navazovací oko pro lano je vyztužené. Celý systém je zabalený v odolném bílém pytlíčku, který lze připnout karabinou na úvazek. Na jeho povrchu je také natištěný jednoduchý návod na použití.

Technické detaily Asi nemusíme příliš rozebírat technické zpracování Escaperu. Celý systém nabízí nosnost 18kN, splňuje bezpečnostní požadavky dané evropskou legislativou dle CE 0120 a splňuje normu EN 795:2016/B (ochrana proti pádům z výšky / kotvící zařízení). Celý systém váží 90 g.

Závěrem

Na via ferratě vcelku často použijete kratší lano pro dojištění či dopomoc kamarádovi. Nemáte ssebou padesátku, většinou tak maximálně třicet metrů. A představte si, že dojde k nehodě, nebo že je kousek ferraty po zimě poničený, nebo že sněhové pole nebo ledovec poodtál a ocelové lano nesahá až na zem (vcelku pravidelně se děje právě na Dachsteinu). V ten moment může být Beal Escaper malý trumf, díky němuž slaníte ne 15, ale 30 metrů a máte vymalováno.

Bez obtíží si dokážeme představit, že bude Beal Escaper součástí výbavy téměř kohokoliv, kdo se vydává do vertikály. Podle nás najde největší využití u túr na ferratách, na lehčích horských túrách a při přechodech ledovců či na skialpech. Všude tam bývá zvykem, že jste vybaveni kratším lanem na zajištění ne příliš náročných úseků a tam se může slanění na plnou délku jednoho pramene lana rozhodně hodit.

NEZAPOMEŇTE SE TAKÉ PODÍVAT NA NAŠI VIDEORECENZI

Stejně tak to vidíme při jednodušších alpských lezeckých tůrách a skialpinismu. Používáte jen krátké lano na dojištění se, slanění nebo na průběžný postup po hřebeni. V takový moment Vám vlastně Beal Escaper může šetřit polovinu hmotnosti lana a zajistí stejně dlouhou délku slanění. Ale popravdě si dokážeme představit využití třeba i při lezení na písku. Vezměte si oblíbené Labské údolí a jeho dlouhé cesty, kde s 60 m lanem můsíte slaňovat na dvakrát. S Beal Escaper už ne.

| HANIBAL TESTED |

67


Líbí se Vám náš journal? Podpořte jeho vznik pomocí SMS. Pošlete SMS ve tvaru: JOURNAL na číslo: 9033320 (20 Kč) | 9033330 (30 Kč) | 9033340 (40 Kč) 9033350 (50 Kč) | 9033379 (79 Kč) | 9033399 (99 Kč)

Na HORY A DÁL - Hanibal journal - léto 2018  

Ze čtyř stran na Dachstein! Nové číslo Hanibal Journalu je tu a je nabité informacemi, novinkami, popisy výstupů i recenzemi vybavení. Tak n...

Na HORY A DÁL - Hanibal journal - léto 2018  

Ze čtyř stran na Dachstein! Nové číslo Hanibal Journalu je tu a je nabité informacemi, novinkami, popisy výstupů i recenzemi vybavení. Tak n...

Advertisement