Page 1

R3 NOVÁ SÍLA VE SVĚTĚ SKLA

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU 16. 9. 2008


R3: nová síla ve světě skla Linka R3 v řetenickém závodě AGC Flat Glass Czech začala vyrábět zelené sklo zejména pro automobilový průmysl v polovině prosince 2007. Technologie ojedinělých parametrů s plánovaným výkonem 700 tun skla za den vznikala 18 měsíců. Byla vybudována nákladem přibližně 100 milionů euro a nově zaměstnala 70 lidí. Jean-François Heris Prezident a generální ředitel AGC Flat Glass Europe „Tato nová linka představuje strategický krok společnosti AGC Flat Glass Europe k naplnění požadavků na automobilové sklo, tedy především k zdokonalení kvality výrobků, zlepšení služeb i snížení nákladů. Umístěním linky v srdci Evropy těžíme z výhod rozsahu, výkonu a pružnosti výroby. Také využíváme již osvěčených faktorů: know-how, lidských a materiálních zdrojů, společného jazyka a sdílené podnikové kultury. To vše bylo užitečné ve všech fázích projektu – během přípravy, stavby, i při zkušebním provozu. Nyní máme nejmodernější vybavení k tomu, abychom zvýšili výkon a posílili pozici prvotřídního dodavatele v ambiciózním světě automobilového skla. Z obchodního hlediska tento projekt potvrzuje systematické úsilí AGC Flat Glass Europe – klást důraz na spokojenost zákazníka jako na nejvyšší prioritu.“ Štěpán Popovič Předseda představenstva a generální ředitel AGC Flat Glass Czech „Je jasné, že jsme dokázali zrealizovat zcela ojedinělý projekt, nejen z hlediska parametrů linky, ale i co se týče koordinace činností našich i zahraničních dodavatelů. Zvládnout vlastní technologii i otázky logistiky kladlo na všechny mimořádné nároky. Přesto výstavba R3 probíhala velmi dobře, po celou dobu dokonce s náskokem oproti časovému plánu. Je třeba podotknout, že se nám v rámci AGC Flat Glass Europe dostalo vysokého uznání. Naše skupina inženýrských služeb bude jistě využita při výstavbě nebo rekonstrukci linek na sklo float v celé evropské části firmy. Um našich dělníků, techniků i řídících pracovníků tak opět vynikl.“ Martin Kubát Generální ředitel AGC Automotive Czech „Výstavba nové linky v AGC Flat Glass Czech je klíčovým momentem pro další a rychlý rozvoj výroby automobilových skel ve střední a východní Evropě. Právě tato část Evropy zažívá v posledních letech obrovské změny. Světové automobilky začaly umísťovat své nové výrobní aktivity právě sem a je logické, že je většina jejich dodavatelů následuje. Linka R3 je pro nás v tomto smyslu velkým příslibem, neboť díky ní budeme moci uspokojovat rostoucí požadavky trhu, jak z hlediska vyrobených kusů, tak i zpřísňujících se kvalitativních nároků. Velmi si vážíme rozhodnutí umístit právě do AGC Automotive Czech novou linku pro výrobu čelních skel, schopnou dodávat skla i pro nejsložitější modely na trhu. Upřímně se těšíme na dlouholetou spolupráci.“


3 Rok a půl od schválení investice zahájila linka R3 provoz. Za tu dobu se na stavbě vystřídalo téměř 500 specialistů z AGC i z řad dodavatelů a spolupracujících firem. Náročnost stavby se odráží i v celkových spotřebách použitých materiálů: na konstrukce hal a pece bylo použito 3 000 tun oceli, 10 500 tun žáromateriálu a 28 000 m3 betonu. Piloty tvořící základ stavby pohltily 20 000 tun štěrku.

3 Pásová a kolová rýpadla, věžové jeřáby, pilotovací a larsenovací soupravy zaplnily po dobu výstavby R3 plochu za areálem stávajícího řetenického závodu. V průběhu demolice bylo zbouráno 15 objektů, suť z nich byla převážně recyklována a použita na zpevnění podloží.

3 Zatímco nejhlubším místem stavby jsou základové piloty pece nacházející se 29 metrů pod povrchem, nejvyšším bodem areálu je komín. Ční 120 m nad objektem linky. Je tvořen betonovým pláštěm, který ve spodní části měří 7,8 m a keramickým pouzdrem ze šamotových cihel s průměrem 2,4 m. Oproti stávajícím komínům v závodě se tento třetí vyznačuje vnitřním způsobem přístupu.

3 Příjem kamionů navážejících různé součásti pro budoucí linku, včetně následné expedice na stavbu se odehrával v pěti detašovaných skladovacích lokalitách v okolí sklárny. Pracovní skupina zde od března do září 2007 přejala zboží z 800 kamionů. Skutečný prubířský kámen představovala manipulace s částmi chladicí pece o 9 metrech délky a 6 tunách váhy.

4–5


6–7


OSMNÁCT MĚSÍCŮ ZRODU VE ZKRATCE

Červen 2007:

4 4 4 Buduje se třetí komín

4 Nejvíce horké místo v provozu – tavicí agregát ve vaně: 1 590 °C.

Dokončeny jsou objekty floatu a chladičky, naplno běží montáž pece a příprava inženýrských sítí. 1. června začíná výstavba pece. Staví se kmenárna, čerpací stanice, chladicí věže, kmenové a střepové pasy i technologie pro čištění odváděných spalin. Rychlostí 4 m/den vyrůstá nový komín.

Září 2007:

4 4 Rušno na skladovacích plochách V pěti detašovaných lokalitách v okolí sklárny se tým speciálně vyškolených pracovníků stará o včasné dodávky materiálu na stavbu. Od března do září zde pracovní skupina přejala zboží z celkem 800 kamionů se žáromateriálem a více než 15 tunami kovových konstrukcí i dalších částí technologických celků.

Listopad – prosinec 2007:

4 Nová linka najíždí

Červen 2006: Červenec – srpen 2006: Září 2006: Jsme ve hře 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Schvaluje se projekt 4 4 4 4 4 4 4 Stavba začíná 4 4 4 4 4 4 4

Prosinec 2006: Březen 2007: První metry nad zemí 4 4 4 4 4 4 Stavbou žije celá firma 4 4 4 4

Protože v oblasti střední a východní Evropy chybí produkce floatu, je nutné postavit novou výrobní jednotku. Rozhoduje se o místě výstavby. „Máme veškeré zdroje a zejména schopné a kvalifikované lidi, kteří vědí, jak vyrábět vysoce kvalitní sklo,“ říká generální ředitel AGC Flat Glass Czech Štěpán Popovič.

Do finále spěje příprava pilotů pro sklářskou pec a lázeň float, současně se začíná s budováním pilotů pro chladicí pec a studený konec. Zemní práce se blíží ke konci, rýsují se první nadzemní komponenty linky.

8–9

Rozhodnuto pro Teplice. Probíhá stavební řízení. Schvaluje se dokumentace vlivu stavby z hlediska ekologie, ve které se zavazujeme, že stavba bude v každém ohledu šetrná k životnímu prostředí.

Na ploše budoucí stavby o rozloze 4 ha probíhají demoliční práce. Překládají se inženýrské sítě, přemísťují se funkční objekty a staví se vnější technologický most. Místo mění také firemní archív.

Výstavba linky ovlivňuje chod celé společnosti, od oddělení nákupu až po právní útvar. Rostou výrobní haly, pořizují se technologická zařízení pro vlastní výrobu. Na stavbě se denně pohybuje několik set lidí.

19. listopadu byl zažehnut tavící agregát nově postavené pece. Ta se postupně zahřívala na provozní teplotu. Byla odstraněna provizorní izolace, utěsněny spáry, instalován zakladač kmene, natemperována lázeň i chladicí pec. 14. prosince linka najíždí na provoz a ještě před koncem roku zahajuje výrobu. :

Leden – září 2008 Provoz zahájen Po nájezdu výroby jsou postupně dolaďovány veškeré parametry zařízení. Probíhá intenzivní zácvik pracovníků. Linka postupně dosahuje cílové výtěžnosti a výkonů. 16. září je její provoz slavnostně zahájen.


10–11


5 Nová linka v současnosti vyrábí zelené sklo pro automobilový průmysl.

12–13


5 Areál R3 tvoří hutní hala, haly plavící lázně, chladící pece, studeného konce a skladů, APC odlučování emisí spalin, komín, vodojem, čerpací stanice chladící vody, kmenárna, sklad střepů, dopravník střepů, dopravník kmene, LPG stanice a retenční nádrž. Linku obsluhuje celkem 94 zaměstnanců. 14–15

4 Produkty vyráběné na R3 v současnosti odebírá celkem sedm zákazníků v Evropě. Největším z nich je AGC Automotive Czech v Chudeřicích. Sklo se vyváží prakticky do všech závodů divize Automotive Glass, tedy i do Maďarska, Belgie, Itálie a Francie.


U příležitosti otevření linky R3 vydal odbor komunikace ve spolupráci s odborem techniky společnosti AGC Flat Glass Czech, srpen 2008. Adresa: AGC Flat Glass Czech Sklářská 450, 416 74 Teplice Tel.: +420 417 501 111, fax: +420 417 502 121 e-mail: czech@eu.agc-flatglass.com www.agc-flatglass.cz, www.yourglass.cz

Design: © studiokafe.cz

Brožura AGC  

Brožura, tisk, grafika, fotografie.

Brožura AGC  

Brožura, tisk, grafika, fotografie.