Page 1


ZER DA KULTURA? “Kultura ez da bisitatzen den santutegi edo monumentua, jarrera bat, barne prozesu bat baizik. Honen bitartez herritarrak bere buruaren konzientzia hartzen du eta etengabe aldatuz doan gizartearekin harremanetan jartzen da, bere nortasuna eraikiz�. Weber.

GAUR EGUN

LORTU NAHI DUGUNA

Plan estrategiko baten eza

Plan estrategiko baten eraketa

Kontsumo kultural hutsa

Herritarren sormena kulturala bultzatu

Eragile ezberdinen koordinazio eza

Kultur eragile ezberdinen arteko elkarlana

Herri ekimenarekiko trabak

Herritarren ekimena bultzatu, txalotu, aholkatu

Kultur kudeatzailea epaile eta erabakitzaile lanetan

Kultur kudeatzailea herri ekimenaren bultzatzaile

Kultur kudeatzailea epaile eta erabakitzaile lanetan

Kultur kudeatzailea herri ekimenaren bultzatzaile

Toki finkoen kultura

Kulturak areto finkoetatik kanpo irten behar du

Baliabideak udalaren menpe

Baliabideak herritarren esku


OÑATIKO KULTUR POLITIKA Oñatiko errealitatea ezagutzeko AMIA analista erabiliko dugu (DAFO gaztelaniaz): lau puntu aztertuko ditugu: ü ü ü ü ü

INDARRAK Kultur talde herrikoien presentzia eta lana Kultur departamentuaren baliabide finkoak: aurrekontuak, giza baliabideak, aretoak… Herritarren formakuntza zabala eta horrek dakarren kultur egarria Euskararen erabilpen errotua Antolatutako gazte mugimendua

ü ü

AHULDADEAK Administrazio publikoaren malgutasun eza Kultur adierazpenaren eredu atzerakoia

ü

Adostutako kultur plangintzaren eza

ü ü ü ü

ü

Kulturaren ikuspegi paternalista Kultura kontsumista Taldeen arteko komunikazio eza Kulturaren ikuspegi murriztua: kultura folklore gisa Talde ezberdinak koordinatzeko ezintasuna MEHATXUAK Krisi ekonomikoa

ü

Aurrekontuen murrizketa

ü ü ü

Aldaketa politiko eza Gaur egungo kultur politikaren jarraipena Aldaketarekiko beldurra: arriskuen beldur

ü ü ü ü ü

AUKERAK Aldaketa politikoak kultura kudeatzeko orduan Informazio gizartearen garrantzia: sare sozialak ematen dituzten aukerak erabili 2.0 Weba, herritarren partaidetza bultzatuz Oñati Unibertsitate gunea


KULTUR KUDEATZAILEAREN BETEBEHARRAK “Kultur kudeatzailerik onena kultur saiorik antolatzeko beharrik ez duena da, bere lana aldez aurretik egina duelako elkarlanerako herritarren kultur sare eraginkorra eratuz.” •Epe ertainera eta luzera,herritarren partaidetzarekin batera, ebaluatu daitekeen kultura plangintza bat sortu behar du,helburuak zehaztuz. •Kultura sortzen diharduten talde ezberdinen lana kudeatu, koordinatu eta aholkatu •Herriko kultur errealitatea ezagutu behar du, beharrak aurreikusiz eta hauei erantzuna emanez. •Egitarau ofizialak zein herrikoiak kontutan hartu behar ditu maila berean. •Saio baten arrakasta ezin da bakarrik zenbakien arabera neurtu neurgailua kalitatea eta herritarren partaidetza ere izan behar du. •Ohiko kultura alde batera utzi gabe abangoardien aldeko apustua ere egin behar da, arriskuak hartuz. •Kultur kudeatzailearen bulegoa herritar sortzaileen bulegoa izan behar du.


GURE PROPOSAMENA •Koordinazio eta hausnarketarako Batzorde iraunkorra sortu •Ebaluatu daitekeen kultur plangintza bat eratu talde guztien artean adosturik •Gizarte digitalak eskaintzen dituen baliabide berriak kultur sarean txertatu •Argitaletxe apal bat sortu herritarren sorkuntza lanak argitaratu ahal izateko •Ikus-entzunezko proiektuak garatu (bekak, dirulaguntzak, formakuntza…) •Belaunaldi ezberdinak batuko dituen antzerki talde iraunkorra sortu •Hedabideen monopolioarekin bukatu (Kontzejupetik, Oñati Irratia), iritzi eta ikuspegi ezberdinen parte hartzea bultzatuz. •Udal aretoen erabilpena samurtu (Santa Ana, Kiroldegia, Kultur Etxea)


GURE PROPOSAMENA •Maila txikiko kultur ibilbidea sortu: ipuin kontalariak, abeslariak… urtean zehar, aste barruan eta era askotariko tokietan hedatuko dena. •Gaztelekuaren kudeaketa aldatu: goi mailako azpi egitura hau Kafe Antzoki baten birmoldatu.Herritar guztiei zabalik eta arte adierazpen guztiek lekua izango dutelarik. •ETEOko eraikuntza arte sorkuntzari eskaini, hausnarketarako gune bat non musika, bertsolaritza, marrazkilaritza, dantza, zinema…lekua izango duten. •Gaztetxearen proiektua udal kultur egitasmoan txertatu. •Auzo jaixak babestu eta ospakizun berriak bultzatu ( natura) •Abangoardien aldeko kultur politika bultzatu. Euskararen aldeko apustu finkoa erakutsi


• • • • •

• • • • • • • • •

Kultura kontsumistatik sortzailera pasa behar Helburuak lortzeko erreztasunak eskaini adierazle batzuekindiagnosia egin, gogoak, beharrak,… aztertu ondoren baliabideak, azpiegiturak eskaini Kultura sortzailea bultzatu, partehartzailea, herritarren sormenabultzatu Komisio itxirik ez, zabaltasunez jokatu Diru iturri guztiak aprobetxatu behar dira. Kulturako europear direktibak badaude adibidez. Hala ere, kultura sortzaileak diru lotura esturik ez duela iruditzen zaigu. Hori da guk bultzatu beharrekoa, herrikoa, elkar lanean egindakoa ETEOko proposamena bikaina Herriko eraikuntzak herriarendako (kuartela) Plan estrategiko baten beharra Gaztelekuaren erabilpena birmoldatu Kultura sormena bultzatu Formatu txikiko saioak Kultur taldeei aukerak eman bere lanak erakusteko Oñatiko artistei bultzada: arte ederretako lizentziatuen lanak erakutsi, argazkilari, margolari,… Kultur Etxea saturatuta dago. Beste areto bat goian aipaturiko eta besteak plazaratzeko


• • • • • • • • • • • • • •

Kultura plazaratzeko herriko beste instalazioak erabili. Adibidez kiroldegi sarreran argazki erakusketa Haur eta gazteei kulturara bideratutako hezkuntza Belaunaldi berriengana nola hurbildu aztertu Kultur espresio ezberdinen arteko elkarlana eta informazioa partekatu Etorkinekin elkarlana: beraien kulturara gerturatu eta haiek gurera Gaztelekuaren izaeraren birmoldaketa bat bultzatu. Kafe antzoki edo beste eredu parte-hartzaile batera Gaztetxeari udaletxean sortu daitekeen elkarlanerako esparrua sortzeko aukera eman, beti ere gaztetxearen nortasuna errespetatuz eta beraiek ados badaude Kultura kalera eta auzoetara atera eta ez dadila urteko garai onkretu batzuetan izan. Jendearen kultura motibazioa jorratu Euskara kulturaren ardatz izan behar da Kafe antzokiarena positibo eta egoki ikusten da Sormena elkarbanatu. Kultur zentro bat egoteak hori erraztuko du Udala ezin da izan protagonista, protagonistak herritarrak (sortzaileak) izan behar dute Kultur Batzorde parte-hartzaile bat


• Gaztetxia: arau minimo batzuk errespetatuta gaztetxe autogestionatu baterako erraztasunak • Herriari entzun!! • Auzoak berpizteko zentralismoan ez erori • Azpiegitura aldetik (musika ekipoak, eszenatokiak, …) herriari zabaldu • Kultura dispertsatuta baina anitza. Taldeen artean komunikazioa lortu behar da • Lotura lortzeko ETEO gunea • Udalak kulturgileen aldeko apustua egin behar du • Udara mugatua eskaintza eta urteko plangintza falta • Kultur ikastaroak

Kultura eta Gaztea  

Diagnosia eta proposamenen zirriborroa

Kultura eta Gaztea  

Diagnosia eta proposamenen zirriborroa