Page 1


1.- POLITIKA FEMINISTA. • Oñatiko emakumeen gaineko diagnostikoa: ez dago. • Zabalpenik ez da egin udal politika feministaren gainean. • Ez dago politika transbersalik. • Emakumeen partehartzea: ez da planteatu • Herrian ezagupen falta.


2.- EGITURA INSTITUZIONALA. • • Saila: Emakume sail espezifikorik ez dago. • Arduradun politikorik (zinegotzirik): ez dago. • Teknikoa: Emakumeak: pittinka, guraso eskola, emakumea. Tekniko bat. • Teknikoaren profila: gizarte langile bat, formazio feministarik gabe eta berdintasun teknikoa izan gabe. • Batzordea: Ez dago. • Emakumeen parte hartze organoak: ez. • Plan feminista integrala: ez dago. • Berdintasun plan estrategikoak. Ez. • Protokoloak: ez daude. • Beste sailekin harremanik. Ez daude. • 2011rako aurrekontuetan ez dago partida espezifikorik. •


3.- EKINTZAK. • • Hezkuntza: • Genero indarkeria. • Lan arloa. • Udaletxeko langileak • Osasungintza. • Ekonomia • Kultura eta kirola • Hirigintza • Komunikabideak • Formazio espezifikoa emakumeentzat • Dirulaguntzak • Aholkularitza juridikoa/ psikologikoa • Toki fisikoa.


1.- POLITIKA FEMINISTA. Oùatiko emakumeen gaineko diagnostikoa egin beharra. Politika transbertsalak arloz arlo. Emakumeen partehartzea sustatu 2.- EGITURA INSTITUZIONALA. Saila: Emakume saila Arduradun politikoa (zinegotzia) eta berdintasun teknikaria Emakumeen parte hartze organoa, batzordea Plan feminista integrala lau urtetarako. Protokoloak: arloka, adinka‌ Beste sailekin harreman iraunkorra. Toki fisiko baten beharra emakumeen erreferente.


3.- EKINTZAK. Udalera begira: Udaletxeko langileak. Formazio feminista. Dirulaguntzak eta aurrekontuak. Genero indarkeria kasuak kudeatu. Hirigintza. Espazio seguruak eraiki. Herrira begira Hezkuntza: ikasle, guraso eta irakasleentzat. Genero indarkeria.Protokolo bat egokitu eta erantzun soziala bilatu. Lan arloa.enpresa eta emakumeei egokitu. Osasungintza.emakumeen beharretara egokitu Ekonomia. Laguntzak eta sektorekako beharrak Kultura eta kirola. Kirolean berdintasuna sustatu, auzoetako jaietan‌ekimenak Komunikabideak. Hizkuntza ez sexista eta albisteen tratamendua. Emakumeei zuzenduta: Formazio espezifikoa emakumeentzat Dirulaguntzak Aholkularitza juridikoa/ psikologikoa


• • •

Gai hau zabaltasunez landu, batzorde eta teknikari bat 0-tik hasi behar, arazo zehatzak landu behar (laguntzak, lan mundua, amatasuna Berdintasunaren plan estrategikoa (oinarriak zehaztu, emakumearen gaiak beste gai guztiekin lotura zuzena duenez, horrelaxe jorratu) Emakume txoko baten beharra Hezkuntza feminista duen zinegotzia eta batzordea ezinbesteko Belaunaldi berrien hezkuntza garrantzitsua Parekidetasuna landu Gaur egungo gabeziak beteko dituen programa baten beharra Emakume txokoa sortu Emakume teknikaria eta batzorde propioa Aholkularitza bulegoa sortu (tratu txarrak, hezkuntza, informazioa,…) Giza baloreetan aldaketa, emakumearen ikuspegia kontutan hartu Emakume teknikaria:

• • • • • • • • • • – – – –

Genero indarkeriaren kontrako politika Gizarte hezitzailea Eskuhartzeko talde psikosozial baten sorrera Sexologia zerbitzua


Emakumearen arloan beste herrietan egin diren eredu baliagarri eta aurrarakoiak Oñatin txertatu: – Arrasateko emakume txokoa – Emakumea teknikaria

• • • • • • • • • • •

Herrian emakumearen inguruko datuak jaso: beharrak, gabeziak, lehentasunak,…, era transbertsal batean egoera hau sektore ezberdinetan jasoaz: etorkinak, langabetuak,… Sakoneko lan garrantzitsu bat egiteko dago Emakumearen egoeraren arazoak gizartera zabaldu eta gizakumeak kontzientziatu arazoaren partaide sentituz Gastronomi elkarteetan nola dago emakumearen egoera? Sail bat sortu, teknikaria (formakuntzarekin) Gaia berez ez da lantzen. Oinarri-oinarrizko laguntza eskaintzen da (Diputaziotik datorrena) Politika guztia tratu txarren gaira mugatzen da Emakume txokoarena positibo ikusten da Diagnosi bat egitera abiapuntua eta hortik aurrera helburuak zehaztu Emakume arloa estrategiko bezala (teknikaria, txokoa,…) Gaur egun duten planteamenduak ez du bermatzen emakumeen arazoak, beste gai sozial askorekin uztartzen baita

Emakumea  

Dianosia eta proposamen zirriborroa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you