Page 1

Disseny de contextos educatius basats en l’ús de les TIC

2009/2010 - 2

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES PEL CAS 1 Aquest cas es treballarà en grups de 3-4 alumnes, encara que hi ha algunes seccions que s’hauran de forma individual. Quant als espais que utilitzarem per la tasca, el wiki serà el lloc principal de realització del treball conjunt. Us caldrà, doncs, crear-hi una pàgina en aquest espai amb el nom del vostre grup. 1. Tasca 1: Qüestions preliminars: resoldre en el wiki i el blog de l’aula, de forma col·laborativa, algunes qüestions que ens permetran conèixer el cas en profunditat i veure les possibilitats del disseny d’un context educatiu adequat amb l’ús de les TIC.

1.1.Bussejant en Internet / Treballar el cas - responeu individualment a les següents qüestions: ¿Com avalues els recursos identificats per Ramiro? ¿Són suficients? ¿En téns d’altres per proposar? Heu de respondre a aquestes qüestions al vostre blog personal, mitjançant la creació d’entrades (posts). Per tal d’establir un diàleg entre els membres del grup, podeu comentar “les entrades” dels vostres companys o realitzar el vostre debat a la pàgina wiki del grup. Si ho creieu convenient, podeu compartir els recursos addicionals que s’hi puguin generar agregant-los a Del.icio.us (www.delicious.com). Heu de tenir present etiquetar correctament els recursos (heu d’incloure les etiquetes: caral, perú, “cas web 2.0”, dcet... i/o qualsevol altra etiqueta que us semblin adequades per descriure el recurs.

1.2 Identificant els temes a desenvolupar: resposta individual a la següent qüestió: Quins altres problemes o temes relacionats et suggereix la consulta del material que Ramiro i tu heu trobat? Recorda que pots comentar les entrades dels teus companys/es de grup.

1.3 Un inventari d’aplicacions i tecnologies (individual): Quines característiques específiques tenen les aplicacions web 2.0? Quines són més propícies per la producció de materials pedagògics i per crear una proposta d’un entorn integrat de formació? Quines són específicament de suport al procés d’ensenyament i aprenentatge? Una vegada respostes aquestes preguntes, elaboreu una taula d’avantatges i desavantatges a la vostra pàgina del wiki. Comenteu almenys tres eines web 2.0. Podeu consultar el material bibliogràfic suggerit i també utilitzar el model que téns aquí baix (podeu descarregar la plantilla des del mateix cas)


Disseny de contextos educatius basats en l’ús de les TIC

Eines

2009/2010 - 2

Avantatges Pedagògiques

Tecnològiques

Desavantatges Pedagògiques

Tecnològiques

Eina 1 Eina 2 Eina 3 Eina n...

De forma opcional, podeu contruir una taula en Google Docs on s’integrin les aplicacions de cada membre del grup; d’aquesta forma, aquesta taula seria una síntesi de treball de cadascú. Si dos o més membres del grup heu triat la mateixa eina, editeu la taula de forma que eviteu la redundància i pugueu integrar la informació.

1.4 Un enfocament centrat en l’alumne (individual): Cerca informació i documentació sobre un enfocament pedagògic en particular i elabora un informe amb els punts més rellevants (al blog individual) Recordeu que podeu comentar les entrades dels vostres companys i companyes. A partir d’aquest comentari, podeu modificar “editar” les vostres entrades si ho considereu necessari.

Tasca 2. Realitzeu un informe grupal en el vostre blog on es defineixi una proposta d’entorn integrat de formació que inclogui l’anàlisi, el disseny i el desenvolupament de la situación cas d’en Ramiro. Heu de tenir en compte les característiques de l’alumnat, el context d’implementació, les competències a desenvolupar i els objectius d’aprenentatge, el tipus d’activitats a proposar, els rols de l’alumnat i del professorat, dinàmica de treball, materials a utilitzar... Quines eines de la Web 2.0 creieu que són les més adequades per a treballar la solució del cas? Us recomano inserir aquest informe en els blogs de tots els membres del grup. És recomanable que elaboreu aquest informe prèviament amb Google Docs o d’altres eines, i que una vegada finalitzat l’inseriu o copieu al blog.

Els següents apartats ja entrarien dintre del camp de la “resolució” del cas.


Disseny de contextos educatius basats en l’ús de les TIC

2009/2010 - 2

Tasca 3. Elaboreu una maqueta de l’entorn virtual d’aprenentatge tenint en compte les eines i funcionalitats que creieu importants incorporar (grupal). Considereu especialment l’opció d’utilitzar repositoris d’objectes d’aprenentatge Aquesta maqueta la realitzarem per mitjà de l’eina presentacions de Google Docs. Recordeu donar-me accés a dcetset09@gmail.com Tasca 4. Implementeu, per mitjà d’alguna de les eines 2.0, alguns dels temes possibles a desenvolupar pel protagonista del cas. Justifiqueu la decisió i la selecció de l’eina utilitzada (grupal). Evidentment, el format de presentació d’aquest punt dependrà també de l’eina que utilitzeu. Només heu d’anar amb compte de comunicar-me, per correu o al blog, on puc trobar la informació. Recordeu que el termini per lliurar aquest treball acaba el 5 de maig.

Instruccions cas 1  

Exemple de les funcions d'ISSUU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you