Page 1

poemes escollits

(1987-2007)

Josep Igual

onada

edicions

Benicarl贸,

2007


Amb el suport de

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Primera edició febrer de 2007 © Josep Igual i Febrer © D’aquesta edició Onada Edicions Edita Onada Edicions Plaça de l’Ajuntament, local 3 Ap. de correus 390 • 12580 Benicarló www.onadaedicions.com • onada@onadaedicions.com Correcció de galerades Maribel Sospedra Il·lustració de la coberta Ramon Segarra Disseny i maquetació Ramon París Peñaranda • Paper interior Editorial os de 100g Torras • Paper coberta Zeta Gofrat Classique 260g 40Marfil Imprimeix Grafisa • Benicarló Dipòsit legal CSISBN-13: 978-84-96623-06-4 Cap part d’aquesta publicació no pot ser reproduïda, emmagatzemada o transmesa en qualsevol format o per qualsevol mitjà, ja siga electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o per altres mètodes sense el permís previ i per escrit dels titulars del copyright.


nota preliminar

Vint anys d’escriure versos. I el repte, ara, de triar-ne una mostra des del gust personal del conreador. Deia Antonio Machado que el propi poeta és el pitjor àrbitre a l’hora d’escollir entre les seues collites. I sospito que tenia tota la raó del món. Però, què hi farem! Arriba un dia, amb el pas del temps, que aquestes difícils juguesques ens encalcen amb unes raons o altres. Les rodonors temporals exciten l’humà cosa de no dir en aquests temps convulsos. Dels llibres que he editat, així com d’alguns poemes esparsos que han quedat a contramà, reclosos en revistes i obres col·lectives, he triat els que poden donar un tast més o menys substanciós dels temes i els recursos formals

[7]


que he emprat en aquest període d’activitat poètica, de vegades exercida en paral·lel, i a temporades una mica ajornada i tot, pels projectes en prosa i l’ofici de viure, però sense abandonar mai del tot el caràcter d’eix central, llegit i escrit, que suposa per a mi el pensament destil·lat poèticament; el qual també em fa l’efecte que ha salpebrat més d’una de les pàgines en prosa que he anat bastint. He aprofitat l’avinentesa per escurar alguna errada, per retocar alguns detalls i reescriure i aclarir alguns dels versos, però crec que l’esperit dels poemes es manté com en les seues primeres volades (algunes ja tan llunyanes, ai las!). I he afegit, en el capítol final, un grapat d’inèdits dels calaixos dels darrers anys. Condemno al pietós oblit qualsevol provatura anterior al primer llibre del 1987, Treva d’hivern, i em reservo el dret a reescriure, com ara he fet en més d’un cas, fins i tot els textos editats. Seria una sort gran que l’improbable lector d’aquests versos escollits trobara un detall o altre del seu interés. Amb aquesta il·lusió anem tirant endavant en aquests difícils i en veritat tan humils oficis d’escriure i viure, ja amb totes dues vessants fondament, ineluctablement confoses.

Josep Igual

[8]


TREVA D’HIVERN (1987)

Edicions del Sarment. Baix Maestrat. Pròleg de Josep Manel San Abdon. Il·lustracions de Ramon Segarra.


I Acumules l’onada de temps sobre el taulell ebri dels marbres i rocams de l’oratge. Et cal cridar vora la mar que acull totes les víctimes, et cal cridar i rescatar l’espectre dels fills que es clouen a la cala muda de la sal aplegada de maragasses. Sol, arrossegues cremors altes d’astres que estavellen la crinera envidrada del lleu pas que has calfat per tots els carrers nets d’aquesta tarda. Avança l’anacrònic bes, madur, d’un carmí que nafra el repòs estés al jaç humit en silenci, nat al bell mig del cos rodó d’una escuma lenta, encalmada, vora meu, al paratge que difícilment emmudeix tota l’agonia encara desperta.

[11]


VIII Recordes l’arbreda, tan aviat la mastegues com fuig al dens somni de l’espai o navega bruna per l’esmorrellada hora del teu cansament. ...

...

...

Guanyar la vida a la misèria, muda a colps i gairebé sempre estesa en brasa de vidre immòbil. Illa perfecta de llops, cor vell cerimoniosament arrecerat, creu i balança transparent, de biaix et cerquen els reflexos i et duen a port d’amor. ...

...

...

Llum infantada, ruta de marbres, preus de desesper, desconsol afilat del qual em trenaren el jaç que nega l’espinada esvelta del teu nom.

[12]


Ruta de cavalls, escà pol de forces brutes... No us puc esperar, no us puc estimar, He de viure sense poder tocar-vos, Embriac de mots, d’himnes de brindis desmesurats. Perdre la vida, la casa humil. No Êsser... Romanen en equilibri les cendres de totes dues platges.

[13]


IX Eix de foc furiós, que batega pel tremolós abisme del dolor que es gronxa fins a tu amb la bova del perfum que tramunta els esglaons. Crinera de pedra, cant virginal, t’ofrenes a la cega remor i la remor calla i solca la platja de l’encontre on batega el fang que malmet el gest pur. Flonjo vertigen de la calma, s’arrecera la nit blanca al rocam i estén el designi de la mar d’escumes, dels astres lleials. Dama captivada al desert espill ardent de la solitud, l’ala de vent no trenca l’ombra on creix la nova gola. Un foc que ens venç al cim.

[14]


XXII Súnion, t’evocaré, esclar, des de la llunyania. Aniré al parany de l’infant que belluga fulles tombant-les a punta d’estel i càlidament et pregaré pel crit satisfet, enramat al parral mateix del recomençament. Engendrat a terra, no creat en la discòrdia, estalviant-me llampecs de sang pel meu retorn. Inanimat dins l’entranya, llevada a l’altura precisa on a destemps colpegen el fills de l’agonia segura. Tot arbre eixut sap acords de guitarres clivellades de tanta pluja... Invocaré, diré el teu poder sobre el temps del meu paisatge; t´evocaré potser de massa lluny, malferit d’absències. Ben rentat de sabes creixeràs a fora, graciós i captiu, del vellut de tots els peus nus. Silents anirem al moll ocult de l’hivern, vetllat tot de flaires d’ametllers joves i us diré, companys, l’agraït impuls virginal. Escura’m, Súnion, el feixuc dolor de la veu i fes-me àgil en tota l’anada, així, despert, t’arreceraré als vespres del meu ferro ardent, llaurat prudentment des de l’altra riba en què et recordo daurat i intacte.

[15]

PoemesEscollits  

J osep i gual (1987-2007) edicions onada Benicarló, 2007 ISBN-13: 978-84-96623-06-4 Imprimeix Grafisa • Benicarló Dipòsit legal CS- Correcci...