Page 1

narratives, 18

un pont sobre el meridià

B

e

n

i

c

a

r

l

ó


Un pont sobre el meridià El Pont Cooperativa de Lletres Vicent Almela Artíguez Joan Andrés Sorribes Joan-Bta. Campos Jordi Colonques Albert Garcia i Pascual Rosabel Gumbau Pasqual Mas F. Mezquita Broch Nel·lo Navarro Vicent Pallarés Antoni Pitarch Font Joan Pla Vicent Sanz Arnau

narratives, 18

BENICARLÓ,

2012


Primera edició març 2012 © Text Vicent Almela Artíguez, Joan Andrés Sorribes, Joan-Baptista Campos Cruañes, Jordi Colonques Bellmunt, Albert Garcia i Pascual, Rosa Isabel Gumbau González, Pasqual Mas i Usó, Francesc Mezquita Broch, Manuel-Francesc Navarro i del Alar, Vicent Pallarés i Porcar, Antoni Pitarch Font, Joan Pla Villar i Vicent Sanz Arnau Edita Onada Edicions Plaça de l’Ajuntament, local 3 Ap. de correus 390 12580 Benicarló www.onadaedicions.com onada@onadaedicions.com www.premsaonada.blogspot.com www.twitter.com/onadaedicions Disseny de la col·lecció Ramon París Penyaranda Maquetació Paül Peralta Correcció lingüística Rosa Maria Camps Cardona ISBN 978-84-15221-47-0 Dipòsit legal CS-71-2012 Cap part d’aquesta publicació no pot ser reproduïda, enmagatzemada o transmesa en qualsevol format o per qualsevol mitjà, ja siga electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o per altres mètodes sense el permís previ i per escrit dels titulars del copyrigthV PEFC Certificat Aquest producte procedeix de boscos gestionats de manera sostenible i fonts controlades www.pefc.org


Un pont sobre el meridià Índex Prefaci 9

La corbata Vicent Almela Artíguez

15

El negoci: Orient-Occident a cavall del meridià Joan Andrés Sorribes

25

La inauguració Joan-Bta. Campos

39

El porc Jordi Colonques

51

Diversificació de riscos Albert Garcia i Pascual

61

Acords de família Rosabel Gumbau

73

Compte EN creuar Pasqual Mas

87

Una dona de quaranta i tants F. Mezquita Broch

95

El rei del pont Nel·lo Navarro

109

Enyorança Vicent Pallarés

125

L’apartament Antoni Pitarch Font

133

Un pi sobre el meridià Joan Pla

149

Barraqueta tunejada Vicent Sanz Arnau

161

Biobibliografies 173

7


PREFACI COOPERATIVA DE LA CREATIVITAT

E

l llibre que teniu a les mans és un recull que aplega narracions de tretze escriptors de les comarques de Castelló. Es tracta d’uns relats breus ambientats en el territori i la societat a què pertany aquest grup d’escriptors. Per tant, el públic lector hi pot trobar unes històries que toquen de prop el temps i els humans que coneix de primera mà. I en la diversitat dels relats trobarà el moment per reconèixer-s’hi, siga habitant o no del territori esmentat. Els autors participants pertanyen a l’associació El Pont Cooperativa de Lletres, que aplega escriptors i escriptores en llengua catalana del nord valencià. El Pont va constituir-se el 2011 amb la finalitat d’agrupar esforços i salvar obstacles per fer visible a la societat l’existència d’uns escriptors que produeixen una obra artística perfectament homologable moltes vegades ignorada per la societat en què viuen; i per projectar l’activitat cultural literària tant pobles endins com fora dels límits socials i comunicatius de les comarques de Castelló. Perquè l’ideal d’El Pont és unir per afermar vincles. L’aparició d’aquest llibre està íntimament unida a la ràpida consolidació d’El Pont. El 17 d’abril de 2010 el qui subscriu va anar a Benicarló a intervenir en una taula rodona sobre Vicent Andrés Estellés amb escriptors benicarlandos entre els quals hi havia Josep Manuel San Abdón, que va parlar-li d’un projecte per crear una associació d’escriptors. El 25 de setembre següent, va tenir lloc la primera assemblea a la seu de la Fundació Carles Salvador, a Benassal. En aqueixa 9


reunió, a l’hora dels suggeriments, vaig proposar la idea de publicar un llibre col·lectiu de narracions, un procediment per visualitzar l’existència d’El Pont com a grup actiu en el panorama literari del seu àmbit d’actuació. El 9 d’abril de 2011, l’associació va fer la primera reunió oficial a Morella, en el marc de la I Trobada Literària El Pont. En aquesta reunió, Josep Manuel San Abdón va fer saber que l’editorial Onada Edicions, de Benicarló, estava en disposició de fer realitat el projecte, de manera que l’associació va fer seua la idea i vaig quedar encarregat d’impulsar-la. Ben bé un any després s’ha acabat convertint en realitat. Entremig, hi ha hagut converses telefòniques amb els responsables de l’editorial; la definició de les característiques que havia de tenir el llibre, quant a gènere i contingut temàtic; la convocatòria d’aportació d’originals, el temps per a la creativitat, la lectura d’originals, les correccions i la provisió de tots els altres detalls que fan al cas en l’eixida al mercat d’una publicació literària. Una de les primeres característiques a definir va ser el títol. Un pont sobre el meridià fa referència, d’una banda, al nom de l’associació en el si de la qual s’ha creat l’obra. De l’altra, l’al·lusió al meridià zero o meridià de Greenwich constitueix una referència geogràfica autocentrada en l’àmbit d’actuació de l’associació, sense més implicacions derivades de les denominacions a l’ús. Prou abstracta i, alhora, exactament concreta per fixar un espai per a la imaginació creativa. Un espai humà, sobretot, que marca un lloc en el món. Pel que fa als relats, va demanar-se als participants que se centressen a retratar la societat actual de les nostres comarques a la llum de les transformacions dels darrers temps, sense més concrecions. En conseqüència, qui els llegisca hi trobarà els conflictes de la societat que vivim, propis del segle XXI, tal com es viuen a la nostra terra. Pel que fa als autors i l’autora que hi aporten textos, podem dir que conformen una mostra ben il·lustrativa del panorama de la nostra narrativa actual. Hi ha autors que han publicat 10


poc en el format convencional del llibre i altres que tenen una trajectòria llarga i reconeguda de publicacions; n’hi ha que vénen de la poesia, de l’articulisme, del periodisme, dels estudis acadèmics o de la publicació en línia, i també narradors amb obres consagrades i un palmarès de premis consolidat. Alguns són molt coneguts, en els termes en què això es pot dir de la nostra literatura; altres són valors en alça, amb una trajectòria en marxa. Un espectre de sensibilitats creatives viu i en evolució, com correspon a una cultura activa. El resultat és un conjunt d’històries que enfoquen des de diferents punts de vista la nostra societat actual i en proporcionen una visió contemporània, crítica, plural i estèticament posada al dia. Lluny de tòpics i convencionalismes, les històries d’Un pont sobre el meridià donen a conèixer i alhora aprofundeixen en les interioritats de la societat que vivim, la que el públic lector coneix i viu a dia d’avui. Amb aquest llibre El Pont Cooperativa de Lletres inicia una trajectòria de creativitat i de publicacions que esperem que esdevinga fructífera i revertisca en la consolidació i l’expansió de la cultura literària de la nostra terra. Si aquesta primera passa serveix per aconseguir aquest objectiu, ens en podrem donar per satisfets.

11


Un pont sobre el meridiĂ


LA CORBATA Vicent Almela Artíguez

A

questa vesprada,

Amadeu ha eixit de la feina més tard del que és habitual. La raó del retard ha sigut una forta esbroncada del seu cap. I la raó de la forta esbroncada del seu cap ha sigut la sobtada desaparació d’una carpeta blava amb gomes. Una carpeta blava amb gomes que algú —molt probablement Amadeu, tot s’ha de dir— ha extraviat i que conté un feix de documents que són “de vital importància per al futur de la nostra empresa”, tal com s’ha encarregat de repetir-li fins en set ocasions el seu cap mentre l’escridassava. “Si són tan importants com diu que són, aquests documents”, ha pensat Amadeu mentre aguantava impassible la que li estava caient a sobre, “no entenc per què carai me’ls han hagut de confiar precisament a mi. Com si no hi haguera ningú més que es poguera fer càrrec de la maleïda carpeta blava amb gomes. Si, al capdavall, no és pas cap secret que jo no sóc, ni de bon tros, l’empleat amb més llums ni el més eficient que hi ha a l’empresa”. I també ha pensat que no suporta fer bona cara i somriure d’orella a orella mostrant totes les dents i dur corbata tot el sant dia i, mentre el seu cap continuava esgargamellant-se sense descans, se n’ha anat afluixant el nus dissimuladament. L’enganxada amb el seu cap —el primer incident greu en què s’ha vist involucrat d’ençà que treballa a l’empresa— ha torbat Amadeu cosa de no dir i provoca que ara, només eixir 15

Un pont sobre el meridià  

un pont sobre el meridià narratives , 18 El Pont Cooperativa de Lletres Vicent Almela Artíguez Joan Andrés Sorribes Joan-Bta. Campos Jordi C...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you