Page 1

els jocs i la tradici贸 l煤dica de sant mateu al segle xx

Joan Ort铆 Ferreres

biblioteca eines, 3

B e n i c a r l 贸 ,

2 0 1 1


Primera edició gener de 2012 © dels textos i imatges Joan Ortí Ferreres © D’aquesta edició Onada Edicions Edita Onada Edicions Plaça de l’Ajuntament, local 3 Ap. de correus 390 • 12580 Benicarló www.onadaedicions.com • onada@onadaedicions.com Disseny Ramon París Peñaranda Maquetació Paül Peralta Correcció Rosa Maria Camps Cardona ISBN 978-84-15221-39-5 Dipòsit legal BI-77-2012 Cap part d’aquesta publicació no pot ser reproduïda, emmagatzemada o transmesa en qualsevol format o per qualsevol mitjà, ja siga electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o per altres mètodes sense el permís previ i per escrit dels titulars del copyright.

PEFC Certificat Aquest producte procedeix de boscos gestionats de manera sostenible i fonts controlades www.pefc.org


índex els jocs i la tradició lúdica de sant mateu al segle xx

Agraïments .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 13

Introducció .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

1. Per començar un joc .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 21

2. Els jocs de la primera generació .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 25

Joc 1. A quant va la mel? . . . . . . . . . . . . . . . Joc 2. Arca o fúria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 3. Als nòvios – ascopins (escopinyes) . . . . . . . . . . Joc 4. Al cantalet o les cinc pedretes . . . . . . . . . . . . Joc 5. A l’all a l’all . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 6. Bandera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 7. Canteret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 8. Canteret al mig . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 9. Cartonets a la paret . . . . . . . . . . . . . . . Joc 10. Cavall fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 11. Ceba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 12. Colom missatger . . . . . . . . . . . . . . . Joc 13. Colom butxe o butxó . . . . . . . . . . . . . . Joc 14. Conillets amagats . . . . . . . . . . . . . . . Joc 15. Cromets . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 16. Digo digo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 17. Dòlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 18. Dos sí, tres no . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 19. Espardenyeta . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 20. Estirar la corda o tirar soga . . . . . . . . . . . . Joc 21. El canut . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 22. El corro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 23. El deslligat . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 24. El filet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 25. El gat i el ratolí . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 26. El gua (boletes) . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 27. El señor don gato . . . . . . . . . . . . . . . .

25 27 27 28 33 33 35 35 36 36 37 38 38 39 40 40 41 45 46 47 47 48 51 52 53 54 55


Joc 28. Fer saltar la pedra . . . . . . . . . . . . . . . Joc 29. Furja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 30. Furón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 31. Gallineta cega . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 32. La xata merenguera . . . . . . . . . . . . . . . Joc 33. L’hort de la tia sabonera . . . . . . . . . . . . . Joc 34. Lladres i civils . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 35. Mastro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 36. Meló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 37. Mirles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 38. Mocador amagat . . . . . . . . . . . . . . . Joc 39. Moros i cristians – Blancs o negres . . . . . . . . . . Joc 40. Palets o palletes . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 41. Parao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 42. Pica paret . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 43. Pilota a mà . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 44. Pilota pala . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 45. Pis pisiganya . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 46. Pot pot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 47. Rabasseta verda o seca . . . . . . . . . . . . . . Joc 48. Rolanxa o rodanxa . . . . . . . . . . . . . . . Joc 49. Saltar a la corda . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 50. Saltaborregos . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 51. Salve lluna . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 52. Sardineta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 53. Soriaco (zodíaco) . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 54. ¿Soy de su gusto? . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 55. Tella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 56. Tres en ratlla en la malla . . . . . . . . . . . . . Joc 57. Trompes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 58. Trompitxol . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 59. Ventureta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 60. Xapetó o flèndit . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 61. Xuca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Els jocs de la segona generació .

.

.

.

.

. .

. .

. .

. .

Joc 62. A la caxerola . . Joc 63. ¡Alto, manos arriba! Joc 64. Bandera . . . . Joc 65. Ceba . . . . . Joc 66. Color, color… . . Joc 67. Cuadro (boletes) .

. .

. .

. .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

56 56 61 62 62 63 64 65 65 65 68 69 70 71 72 73 75 75 76 76 77 78 78 79 80 80 81 82 85 85 87 88 88 89

93 . 93 . 94 94 95 96 . 96


Joc 68. ¡Churro va! – El burro . . . . . . . . . . . . . . 97 Joc 69. El gato y el ratón . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Joc 70. Els pobles . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Joc 71. La portes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Joc 72. La rata corre, la rata passa . . . . . . . . . . . . 101 Joc 73. Mocadoret . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Joc 74. Palillos (furgadents) . . . . . . . . . . . . . . 102 Joc 75. Parao y disparao . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Joc 76. Piso – tella . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Joc 77. Saltar a la corda . . . . . . . . . . . . . . . 105 Joc 78. San Pantaleón . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Joc 79. Tella/cartonets . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Joc 80. Xapes (punteria) . . . . . . . . . . . . . . . 111

4. Els jocs de la tercera generació .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 113

Joc 81. Acera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 82. Aigua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 83. Atrevimiento, verdad, acción o beso . . . . . . . . . . Joc 84. A la zapatilla por detrás . . . . . . . . . . . . . Joc 85. A maneta . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 86. Balón tiro – El cementeri . . . . . . . . . . . . . Joc 87. Bandera . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 88. Ciret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 89. Colla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 90. Corretja . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 91. Cuba libre o stop . . . . . . . . . . . . . . . Joc 92. Curses de barquetes . . . . . . . . . . . . . . Joc 93. Escalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 94. El conejo de la suerte . . . . . . . . . . . . . . Joc 95. El corrent . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 96. El escondite . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 97. El safareig . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 98. Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 99. Ja hi val (Ja li val) . . . . . . . . . . . . . . . Joc 100. L’aranya . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 101. L’assassí . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 102. L’embolic . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 103. Llima . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 104. Mosca . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 105. Muntanyeta . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 106. Pesseta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 107. Pilla pilla . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 114 115 115 116 117 118 119 119 120 121 122 122 123 124 124 125 126 126 128 129 130 130 132 133 134 134


Joc 108. Piso . . . . Joc 109. Polis i lladres . Joc 110. Sobre sobre . . Joc 111. Tubo . . . . Joc 112. Vale . . . . Joc 113. Veo, veo . . . Joc 114. Xapes (curses) .

. . . . . .

. . . . . . .

5. Els jocs en els dies de festa .

. . . . . . .

. . . . . . .

.

. . . . . . .

.

. . . . . . .

.

. . . . . . .

.

. . . . . . .

.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

135 136 137 138 139 142 . 143

.

.

.

.

.

.

.

147

Joc 115. Corregudes de burros . . . . . . . . . . . . . Joc 116. Curses de sacs . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 117. Curses de la cullera i l’ou . . . . . . . . . . . . Joc 118. El ball de plaça . . . . . . . . . . . . . . . Joc 119. Els bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 120. El blavet en la nit dels Morets . . . . . . . . . . Joc 121. El cabiró ensabonat . . . . . . . . . . . . . . Joc 122. La despertà . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 123. Les maces . . . . . . . . . . . . . . . . . Joc 124. Les olles . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Relació de jocs ordenats per habilitats .

.

.

.

.

.

.

.

.

147 147 148 148 150 153 155 155 156 158

161


Perquè els nostres fills puguen jugar com els nostres avis.


AGRAÏMENTS

Alejandro Peraire Monferrer Amalia Obiol Folch (†) Ángela Moliner Sola Ángela Peraire Besalduch Aurelio Carbó Besalduch Climent Bono Losar Consuelo Macip García Eliseo Blanch Mateu Enrique Tena Ortí Ester Troncho Ferreres Gloria Barreda Forner Héctor Domenech Aragón Inés Ferreres Ferreres Jacobo Ortí Forner Jaime Besalduch Mateu Joaquín Cabanes Fonollosa Joaquín Puig Segura Josefina Ortí Granell

Josefina Querol Segarra Juan Segarra Roso (†) Juan Escuder Cano Juan Subirats Ferreres Lolita Mateu Besalduch Manolo Ferreres Ferreres Manuel García Besalduch Marcos Esteller Tena Mª José Peraire Besalduch Mª Teresa Folch Obiol Miguel Subirats Ferreres (Ximotana) Mónica Ortí Bono Ramón Despons Albalate Rosana Ortí Ferreres Samuel Roca Bel Tomàs Segarra Arnau Vicente A. Ferreres Ferreres Víctor Granell Beltrán

Molt especialment, Agustín Ferreres Ferreres Anselmo Ortí Salvador Jaime Besalduch Roig Juan Bautista Segarra Giner Juan Boix Roca

Juanita Ferreres Traver Lolita Mateu Peraire María Artiga Mateu Mª Dolores Besalduch Mateu Vicentica Ferreres Traver Joan Ortí Ferreres

[13]


els jocs i la tradici贸 l煤dica de sant mateu al segle xx


INTRODUCCIÓ

L

a creença que les formes jugades, els jocs i les joguines formen part de la cultura dels pobles i, per tant, coneixent aquests podem conèixer els pobles, és la que ens ha portat a indagar i buscar els fonaments lúdics dels nostre poble ara que s’estan perdent com a conseqüència de l’evolució de les societats i del progrés tecnològic. Així, la tendència a tenir famílies més reduïdes, l’evolució dels carrers i les places amb l’enquitranament i el trànsit de vehicles de motor, la supressió dels jocs en el sistema escolar i del temps d’esbarjo a causa de la uniformització de les pràctiques lúdiques, la imitació de les pràctiques esportives i l’exclusivitat de la pilota com a material de joc, les diferents formes d’ocupació del temps lliure per part dels xiquets amb múltiples alternatives com la iniciació esportiva, la música, els esports reglats i, finalment, l’aparició dels elements tecnològics actuals com la televisió, els jocs electrònics, els ordinadors, els MP3, etc., fan que les formes jugades i els jocs estiguen en un període de decadència que pot comportar-ne la des­aparició. Per aquest fet, mitjançant les fonts orals, és a dir, entrevistes a persones de diferents edats del poble de Sant Mateu i que pertanyen a tres generacions (avis, pares i fills), hem tractat de buscar i recuperar les manifestacions lúdiques que s’han practicat al nostre poble al llarg del segle xx. Així, hem pogut esbrinar i recuperar algunes de les manifestacions lúdiques Joan Ortí Ferreres

[17]


desenvolupades al llarg del segle passat, tenint la certesa que encara hi ha moltes més que no han pogut estar localitzades. Hem exclòs del llibre aquelles manifestacions que s’han convertit en pràctiques esportives com el futbol, el ciclisme, l’handbol, etc., i que, per tant, no tindran cap procés de desaparició per la seua normalització i institucionalització, tot i que en alguns moments han pogut deixar de practicar-se. Les persones que ens han permès fer el llibre hi han col·laborat de forma voluntària. Per això els agraïm l’esforç que han fet per tal d’endinsar-se en els seus records més profunds i poder descriure a què i com jugaven quan eren xicotets i xicotetes.

Curses de bicicicletes desenvolupades durant la dècada dels anys seixanta i setanta.

Disculpem per endavant qualsevol possible manca d’informació o errada en el nom del joc, la descripció de les normes, el plantejament i el desenvolupament del joc, etc., perquè els records són records i, en ocasions, aquests poden haver-se diluït en el transcurs del temps. Així mateix, cal recordar que el joc, com a element humà de primera magnitud que és, evoluciona, es modifica i s’adapta segons els participants de forma que si hi ha algun joc en què les normes no són exactament com les hem descrit, pot ser pel plantejament que van fer en la seua època aquestes fonts orals. El llibre es distribueix en cinc capítols que integren gran part de la cultura lúdica desenvolupada en la població al llarg del segle xx. En el primer capítol del llibre expliquem diferents formes de començar un joc, és a dir, diferents jocs requereixen fer una tria de qui para, dels equips, etc. Per això, cal una forma de seleccionar i d’escollir com començar. D’aquesta manera hem introduït diferents formes lúdiques que han estat utilitzades al llarg del segle xx i que poden ser utilitzades per començar qualsevol dels jocs del llibre, independement del període en què s’ha jugat. [18]

els jocs i la tradició lúdica de sant mateu al segle xx


El segon capítol està dedicat als jocs de la primera generació. Hem considerat com a primera generació les fonts orals més velles que hem pogut trobar i, per tant, es correspon amb persones que van nàixer i van jugar durant la primera meitat del segle. Així doncs, aquests seran els jocs més antics que hem pogut localitzar al poble. Els jocs de la segona generació constitueixen el següent capítol. Aquests estan integrats pels jocs que es jugaven durant el període comprès entre els anys 50 i 70, aproximadament. El període dels anys 70 als anys 90 està recollit en el capítol quart. Així, durant aquests vint anys, ens trobem diferents formes jugades i jocs que s’han practicat en aquest període i que, per tant, corresponen a la generació dels fills. Cal dir que tots els jocs han estat integrats en el període més endarrerit que ens han indicat les fonts orals de forma que, en algunes ocasions, aquell mateix joc també ha estat practicat durant èpoques posteriors i, fins i tot, ha canviat el nom o ha adaptat les normes als períodes més actuals. El capítol cinquè l’hem dedicat a jocs i competicions que es feien durant els dies de festa com els diumenges, les festivitats religioses, les festes majors… Aquests tenen la particularitat que presenten un element festiu i, per tant, en moltes ocasions van acompanyats de premis. Cal destacar que també hi ha algunes manifestacions que tenen relació amb festivitats de caràcter religiós i, per tant, ens proporcionen informació sobre els costums d’aquella època. Per acabar, cal remarcar que han quedat exclosos del llibre els jocs de bressol, l’autoconstrucció de materials de joc, les formes tradicionals de caça, les malifetes i les maleses.

Joan Ortí Ferreres

[19]

Els jocs i la tradició lúdica de Sant Mateu al segle XX  
Els jocs i la tradició lúdica de Sant Mateu al segle XX  

Tastet del llibre "Els jocs i la tradició lúdica de Sant Mateu al segle XX" de Joan Ortí i Ferreres.

Advertisement