Page 1

a0318-19 Uniwersytety.qxd

2013-01-11

14:18

Page 2

18

CZARNA LISTA

ANGORA nr 3 (20 I 2013)

Uniwersytety polskie – naga, smutna prawda Najbardziej bulwersującym i najbardziej smutnym faktem jest to, że wśród 25 proc. najgorszych szkół wyższych świata polskie uczelnie należą do grona przodowników. 13 proc. naszych szkół można umieścić na tej „czarnej liście”. Są to szkoły, w których student nie osiąga kompetencji konstytutywnych dla wyższego wykształcenia. Szkoły takie powinny zniknąć z rodzimego akademickiego krajobrazu. Nr 51

W lipcu 2012 roku Consejo Superior de lnvestigaciones Cientfficas (CSIC, jedna z największych na świecie instytucji zajmujących się badaniami scjentometrycznymi), opublikowało ranking jakości nauczania, uprawiania nauki

oraz autoprezentacji niemal wszystkich szkół wyższych na świecie. Obejmuje on 20 745 szkół wyższych ze wszystkich kontynentów. W rankingu tym na uwagę zasługuje parametr oceny szkoły wyższej, nazwany przez twórców badania terminem excellence, który odnosi się do dorobku naukowego każdej ujętej na liście rankingowej szkoły wyż-

szej. Wskaźnik ten odnosi się do 10 proc. najczęściej cytowanych artykułów naukowych w danej dziedzinie, jakie ukazały się w sieci. Ponieważ każde poważne czasopismo naukowe publikuje swoje teksty w sieci internetowej, wskaźnik excellence jest wiarygodny. Nie jest to w żaden sposób wygórowany wskaźnik, gdyż aby tekst znalazł się wśród 10 proc. najczęściej cytowanych w dyscyplinie przynależnej, na przykład arts and humanities, wystarczy, by tekst był zacytowany na świecie dwa lub trzy razy. Okazuje się, że jedynie 5227 (25,2 proc.) szkół wyższych na świecie posiada zauważalny dorobek naukowy. Wszystkie pozostałe szkoły, pod względem swojego potencjału w pro-

Prestiżowe szkoły wyższe 1. UJ (457) 2. UW (477) 3. Politechnika Warszawska (642) 4. Politechnika Wrocławska (780)

5. AGH (906) 6. Uniwersytet Wrocławski (923) 7. Uniwersytet Adama Mickiewicza (928)

Szkoły wyższe na co najmniej średnim światowym poziomie naukowym 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny (1028) 9. Uniwersytet Śląski (1034) 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (1062) 11. Politechnika Gdańska (1074) 12. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (1077) 13. Politechnika Poznańska (1091) 14. Gdański Uniwersytet Medyczny (1144) 15. Politechnika Łódzka (1158) 16. Politechnika Śląska w Gliwicach (1213) 17. Uniwersytet Łódzki (1215) 18. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (1249) 19. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (1258) 20. UMCS (1291) 21. Uniwersytet Gdański (1300) 22. Akademia Medyczna we Wrocławiu (1409) 23. Uniwersytet Medyczny w Lublinie (1425) 24. Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny (1442) 25. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (1479) 26. Wojskowa Akademia Techniczna (1541) 27. Pomorski Uniwersytet Medyczny (1609) 28. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (1685)

29. SGGW (1685) 30. Politechnika Białostocka (1784) 31. Politechnika Krakowska (1813) 32. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (1858) 33. Uniwersytet Zielonogórski (1878) 34. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (1886) 35. Politechnika Rzeszowska (1940) 36. Uniwersytet w Białymstoku (1963) 37. Politechnika Częstochowska (1984) 38. Uniwersytet Szczeciński (1999) 39. Uniwersytet Rzeszowski (2013) 40. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (2127) 41. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2222) 42. Politechnika Opolska (2222) 43. Politechnika Lubelska (2275) 44. Akademia Jana Długosza w Częstochowie (2275) 45. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2295) 46. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach (2319) 47. Akademia Morska w Gdyni (2360) 48. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (2445) 49. Uniwersytet Opolski (2490)

Szkoły wyższe na poziomie światowym poniżej średniego 50. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2594) 51. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2736) 52. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (2736) 53. KUL (2827) 54. Politechnika Koszalińska (2869) 55. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2920) 56. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (2920) 57. SGH (3150)

58. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (3150) 59. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (3150) 60. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (3235) 61. Politechnika Radomska (3517) 62. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (3517) 63. Akademia Pomorska w Słupsku (3818) 64. Akademia Morska w Szczecinie (4257)

wadzeniu badań naukowych, zajmują tę samą pozycję – 5228. Oznacza to, że szkoły należące do tej grupy, nieproduktywnych naukowo, są między sobą nieodróżnialne. Pod względem jakości badań naukowych uniwersytety w Czadzie czy Sierra Leone niczym nie różnią się od europejskich czy amerykańskich szkół wyższych znajdujących się na pozycji 5228. Takie szkoły można określić mianem naukowo bezwartościowych. Oznacza to, że na świecie jest ich prawie 75 proc. Wśród 5227 szkół wyższych o zauważalnym dorobku naukowym znajdują się szkoły wyższe, których dorobek naukowy można ocenić jako co najmniej przeciętny. Statystycznie ponadprzeciętność jest zazwyczaj estymowana na pierwszą połówkę obiektów danej populacji, a więc w tym wypadku mamy na świecie 2613 szkół wyższych kształcących na co najmniej średnim poziomie. Wśród tych szkół można wyodrębnić grupę liderów, czyli ośrodków akademickich prowadzących badania na najwyższym poziomie naukowym. Konwencjonalnie można określić liczbę uniwersyteckich liderów na 1000, co stanowi około 4,8 proc. wszystkich szkół wyższych na świecie. Jak na tle zaprezentowanej typologii szkół wyższych – tzn. obejmującej: (1) prestiżowe, (2) na co najmniej średnim poziomie naukowym, (3) zauważalne naukowo oraz (4) bezwartościowe naukowo szkoły wyższe – wypadła w rankingu Polska? W naszym kraju funkcjonuje około 448 szkół wyższych (wraz z autonomicznymi filiami). 64 szkoły wyższe mają zauważalny dorobek naukowy. Oznacza to, że tylko 14 proc. szkół wyższych prowadzi zauważalne, czyli wartościowe poznawczo, badania naukowe. 86 proc. polskich szkół wyższych w ogóle nie para się nauką; są to szkoły bezwartościowe naukowo. Okazuje się, że wśród 64 szkół 50 prowadzi badania naukowe na co najmniej średnim poziomie światowym (nie jest więc pod tym względem źle). Niestety, jedynie 7 szkół (1,5 proc. wszystkich działających w naszym kraju) można zaliczyć do grupy prestiżowych ośrodków naukowych. Jak interpretować takie dane ilościowe? Jeśli przyjmie się, że bez prowadzenia badań naukowych w zasadzie nie można nauczyć studenta niczego poważnego, gdyż nauczyciel akademicki musi być zdolny do oceny literatury naukowej (a nie doświadczając poważnego, międzynarodowego trudu publikacyjnego, nie rozumie mechanizmów funkcjonowania, w dyskursie dydaktycznym, treści poznawczych), to można stwierdzić, że w 86 proc. polskich szkół wyższych dochodzi do najzwyklejszego „ściemniania”. Na stronie 18 – lista szkół wyższych w Polsce, w których studenci nie są „ściemniani” (w nawiasie podaję miej-


a0318-19 Uniwersytety.qxd

2013-01-11

14:18

Page 3

CZARNA LISTA

ANGORA nr 3 (20 I 2013)

19 25 proc. najgorszych szkół wyższych świata Polska należy do grona przodowników. 13 proc. naszych szkół można umieścić na tej „czarnej liście” (mimo że w niektórych z tych szkół wykładają solidnie emerytowani profesorowie i niestety większość z nich jest już „nieczynna naukowo”). Są to szkoły, w których student nie osiąga kompetencji konstytutywnych dla wyższego wykształcenia. Szkoły takie powinny zniknąć z rodzimego akademickiego krajobrazu. Poniżej ich lista (tabela na stronie 19) w porządku od najgorszej szkoły; w nawiasie podaję miejsce w światowym, globalnym rankingu. Mam nadzieję, że niniejsza Czarna Lista Szkół Wyższych Krysztofiaka przysłuży się studentom w ich racjonalnych wyborach miejsca studiowania. Szkoda studenckich pieniędzy na opłacanie „bezwartościowej ściemy”. Żyjemy w kraju, o którym chcemy myśleć, iż jest nowoczesny. Stać więc nas na porządne szkoły wyższe.

WOJCIECH KRYSZTOFIAK Uniwersytet Jagielloński – najlepsza polska uczelnia sce w światowym rankingu z uwagi na wskaźnik excellence). Aby czytelnik mógł sobie „wyobrazić”, co oznaczają poszczególne pozycje w rankingu światowym pod względem indykatora excellence, warto dla przykładu podać pozycje rankingowe innych uniwersytetów. Na pozycjach rankingowych mniej więcej od 1500 do

3500 występują dobre afrykańskie uniwersytety; ale nie te najlepsze. Oto przykłady pozycji rankingowych wybranych uniwersytetów afrykańskich: (1) University of Zimbabwe – 1464; (2) Universite Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal) – 1764; (3) Mbarara University of Science & Technology (Uganda) – 2275; (4) National University of

Fot. Piotr Guzik/Fotorzepa/Forum

Science & Technology (Zimbabwe) – 2920. Innymi słowy, polskie szkoły wyższe w swojej znakomitej większości prezentują poziom naukowy porównywalny z najlepszymi szkołami w państwach afrykańskich (z wyjątkiem RPA). Najbardziej bulwersującym i najbardziej smutnym faktem jest to, że wśród

Autor jest doktorem hab., prof. US; logik, semiotyk i filozof; autor publikacji naukowych w prestiżowych zachodnich pismach naukowych: „Synthese”, „Axiomathes”, „Husserl Studies”, „Semiotica”; stypendysta: Open Society Institute, The Research Council of Norway; grantowany: Komitet Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki.

Najgorsze szkoły wyższe w Polsce 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie (19 560) 2. Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku (19 472) 3. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie (19 355) 4. Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Wydział Ekonomii w Mielcu (19 074) 5. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach (19 038) 6. Wyższa Szkoła Medyczna w Podkowie Leśnej (19 021) 7. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (18 947) 8. Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle (18 874) 9. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie (18 678) 10. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów (18 562) 11. Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej (18 341) 12. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (18 334) 13. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie (18 247) 14. Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, wydział w Poznaniu (18 240) 15. Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze (18 208) 16. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli (18 071) 17. Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie (17 949) 18. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi (17 872) 19. Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu (17 864) 20. Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych w Ustroniu (17 858) 21. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie (17 807) 22. Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku (17 675) 23. Wyższa Szkoła Zawodowa Oeconomicus w Szczecinie (17 651) 24. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu (17 553) 25. Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze (17 533) 26. Wszechnica Warmińska w Lidzbarku Warmińskim (17 533) 27. Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie (17 533) 28. Wyższa Szkoła Zawodowa w Kamieniu Małym (17 467) 29. Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu (17 429)

30. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu (17 411) 31. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (17 381) 32. Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim (17 306) 33. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach (17 209) 34. Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie (17 190) 35. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu (17 108) 36. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu (17 068) 37. Politechnika Wrocławska, ośrodek w Wałbrzychu (17 049) 38. Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (16 881) 39. Wschód-Zachód Szkoła Wyższa w Łodzi (16 808) 40. Małopolska Wyższa Szkoła w Brzesku (16 776) 41. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy (16 759) 42. Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie (16 679) 43. Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie (16 525) 44. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni (16 492) 45. Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (16 350) 46. Wyższa Szkoła Sportowa im. K. Górskiego w Łodzi (16 247) 47. Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu (16 203) 48. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie (16 198) 49. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie Futurus (16 173) 50. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce (16 168) 51. Grudziądzka Szkoła Wyższa (16 127) 52. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach (16 099) 53. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie (16 011) 54. Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (15 992) 55. Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie (15 992) 56. Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu (15 852) 57. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi (15 536)

Uniwersytety polskie – naga, smutna prawda  
Uniwersytety polskie – naga, smutna prawda  

CZARNA LISTA - ANGORA nr 3 (20 I 2013) Uniwersytety polskie – naga, smutna prawda WOJCIECH KRYSZTOFIAK

Advertisement