GENÇ İFADE

GENÇ İFADE

Samsun, Turkey

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi

gencifade.omu.edu.tr/