Page 1

OULUN MERENKÄVIJÄT ry PL 37 90101 OULU

TOIMINTASUUNITELMA 2010 12.11.2009

1(5)

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toiminnan tavoitteet Seuran strategiassa ja säännöissä on määritelty toiminnan painopistealueet, joita ovat purjehdus- ja veneilykulttuurin vaaliminen, juniorivalmennus, kilpa- ja matkapurjehdus sekä moottoriveneily. Seura luo mahdollisimman hyvät edellytykset kaikille näille toiminnoille. Vuoden 2010 teemana on veneilyturvallisuus. OM on edelleen Pohjanlahden hauskin seura. Junioritoiminta Viime vuosina tehostunutta junioritoimintaa kehitetään edelleen aktiivisella tiedottamisella muun muassa jäsenistön, koulujen ja kaupunkilaisten suuntaan. Yhteistoiminta muiden Oulun seudun seurojen (Oulun Purjehdusseura, Oulun työväen pursiseura sekä Haukiputaan pursiseura) kanssa junioritoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi jatkuu Sailing Team Oulu -konseptilla. STO:ssa toimii edustajana junioripäällikkö ja tarvittaessa junioritoiminnan muita aktiivisia jäseniä. Kesälle 2010 on suunnitella jatkaa vuona 2009 alkanutta aktiivista juniorivalmennusta STO:ssa. Palkkaamme kolme valmentajaa kesälle 2010 alkeis-, keski- ja kilparyhmille. Tavoitteena on saada ryhmiin uusia purjehtijoita kaikkiin valmennusryhmiin. Tavoitteena on oululaisen juniorin saaminen kansalliseen opti- tai Zoom-joukkueeseen. Tiedotusta junioreiden vanhemmille lisätään ja sitoutetaan heitä esim. apuvalmentajiksi. OM:stä etsitään 2 uutta valmentajakandidaattia ja 2-4 aktiivista vanhempaa apuvalmentajiksi. Oulun Merenkävijät pyrkii kaikin keinoin junioritoiminnan olosuhteiden parantamiseen Hietasaaren veneilykeskuksessa yhdessä Oulun Purjehdusseuran ja Telakkasäätiön kanssa. Olemme mukana Purjehduksen harjoittelukeskus –hankkeessa yhdessä muiden Perämeren purjehdusseurojen kanssa. Edistämme mahdollisuuksien mukaan myös eri vesiurheilulajien yhteisen toimintakeskuksen rakentamista Länsi-Toppilaan ja Toppilansalmeen. Huolehditaan junioritoiminnan laadusta, jotta Nuori-Suomi -sinettistatus säilyy. Kilpailutoiminta Kilpailutoiminnassa seuralla on kaksi vahvaa linjaa; aktiivisten kilpapurjehtijoiden – erityisesti nuorten ja aloittelevien – tukeminen ja kannustaminen sekä seuran omien purjehduskilpailujen järjestäminen yhdessä muiden paikallisten seurojen kanssa ja kilpailuihin osallistumisen aktivointi. OM jatkaa aktiivista toimintaa vuoden 2008 lopulla perustetussa Oulun alueen seurojen yhteistoimintaelimessä RTO (Racing Team Oulu), joka kehittää ja aktivoi kilpailutoimintaa alueella kokonaisuutena. Kilpailulautakunnan toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi koulutetaan jäsenistöä kilpailutuomareiksi, kilpailunjärjestäjiksi sekä kilpailulautakunnan jäseniksi. Jäseniä houkutellaan kilpapurjehduksen pariin mm tiistaipurjehduksella, joka kiertää kolmikulman ja Toppilansalmen portin takaa-ajolähtönä, matkapurjehduskilpailuilla, teemailloillla ja kilpapurjehduskursseilla. Perämeren seurojen kesken sovittua kilpailulisenssikäytäntöä jatketaan, koska se yksinkertaistaa seurojen välistä laskutusta. D:\OM\syyskokous 2009\OM TS2010.doc

12 November 2009


OULUN MERENKÄVIJÄT ry PL 37 90101 OULU

TOIMINTASUUNITELMA 2010 12.11.2009

2(5)

Nallikarin edustalla olevan kiinteän harjoitusradan pystytyksessä otetaan huomioon aikaisempien kesien kokemukset. Retkipurjehdus Seura on mukana retkipurjehdusten järjestämisessä erityisesti useiden seurojen yhteisissä hankkeissa. Järjestetään ensieskaaderi kesäkauden avajaistalkoisiin. Purjehduskoulutus SPL:n auktorisoima OM:n purjehduskoulu järjestää purjehtijakurssin harrastusta aloitteleville toukokuussa vähintään entisessä laajuudessa (noin 25 kurssilaista). Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös käytännön kilpapurjehduskoulutusta erillisillä kursseilla ja teemailloilla. Uusia ohjaajia ja opettajia koulutetaan. Seuran kouluveneen käyttöä aktivoidaan ja veneellä järjestetään räätälöityä koulutusta eri aihealueista purjehduksessa. Päteviä kippareita valmennetaan lisää ja osallistujajoukkoa kasvatetaan. Kipparipooli järjestää mm. yrityspurjehduksia. Huvitoiminta Huvitoimikunta järjestää jäsenistölle tapahtumia sekä purjehduskauden aikana että kauden ulkopuolella. Keväällä järjestetään Veneilijöiden kevättori yhdessä OPS:n kanssa ja talvella pikkujoulujuhla. Lisäksi kauden veneilytapahtumissa järjestetään oheisohjelmaa tapauskohtaisesti. Huvitoimikuntaan värvätään lisää jäseniä. Turvallisuustoiminta Kauden 2010 teemana on turvallisuus ja tavoitteena on kaikkien OM:n veneiden katsastaminen. Katsastuksen laatua parannetaan katsastajien koulutuksella ja kattavuutta aktivoimalla jäseniä veneensä katsastukseen. Yksi kevään teemailloista liittyy veneturvallisuuteen. Seuralle työstetään turvallisuussuunnitelma. Kalusto Seura ylläpitää ja tarvittaessa uusii kalustoa juniori- ja kilpailutoiminnan tarpeisiin. E-jolla 3 kpl 2.4mR 5 kpl optimistijollaa 4 kpl Zoom8 Omppu, Albin Express -purjevene Perämoottori 15 hv Ryöppy 4, Minor 800 (kilpailulautakunnan vene) Ryöppy 6 (RIB Brigg F500S) + Evinrude 50 perämoottori + Traileri AKU 450 Kiinteistöt ja rakennukset Röytän majan ylläpidosta ja tarvittavista kunnostuksista huolehditaan. Keväinen toimintapäivä toteutetaan huhtikuun aikana. Päivän talkoosisältö keskittyy varastossa lojuvan romun inventointiin, poiskuljetukseen (moottorikelkoilla/traktorilla/peräkärryillä) ja muu toiminta voi olla hauskaa yhdessäoloa, ruokailua, saunomista, kalastusta ja tulevan kesän toiminnan/talkoiden suunnittelua. D:\OM\syyskokous 2009\OM TS2010.doc

12 November 2009


OULUN MERENKÄVIJÄT ry PL 37 90101 OULU

TOIMINTASUUNITELMA 2010 12.11.2009

3(5)

Kesäkuussa vietetään perinteistä talkoopäivää, jonka tehtäväsisältö määritellään vähän ennen talkoita. Muut tehtävät kirjataan tehtävälistalle, jolta jäsenet voivat niitä itsenäisesti kesän aikana suorittaa. Pikkupookista kehitetään tauko- ja klubitila jäsenistön käyttöön yhdessä OPS:n kanssa. Talo on myös junnuille kiva paikka kokoontua jos/kun heidät saadaan omaan rantaan. Johteenpookia käytetään ensisijaisesti OM:n ja OPS:n jäsentilaisuuksiin. OM vuokraa telakkasäätiön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Johteenpookin tiloja edelleen juhlakoulutus- ja virkistyskäyttöön. OM:n venehallia käytetään seuran ja jäsenten veneiden maksulliseen säilytykseen. Yhteistyö Seura toimii yhteistyössä telakkasäätiön, OPS:n, OTPS:n ja muiden Perämeren purjehdusseurojen, Oulun kaupungin liikuntatoimen, Iin Röytän toimijat ry:n ja Suomen Purjehtijaliiton kanssa. Juniori- ja kilpailutoiminnassa hyödynnetään paikallisten seurojen yhteisiä resursseja; juniorityössä STO (Sailing Team Oulu) ja kilpailutoiminnassa RTO (Racing Team Oulu). Tiedotus Seuran kotisivujen päivittäjien lukumäärää laajennetaan (kouluttamalla mm jaosten vetäjiä). Sähköpostilistan lisäksi kehitetään hallituksen uutiskirjettä. OM:n jäsenlehti, Ryöppy, saa uuden ilmeen.

D:\OM\syyskokous 2009\OM TS2010.doc

12 November 2009


OULUN MERENKÄVIJÄT ry PL 37 90101 OULU

TOIMINTASUUNITELMA 2010 12.11.2009

TAPAHTUMAKALENTERI kevät 18.3 1.5 8.5 8.5 5.-6.6. 16.6 24.-25.7 31. 7 1.8 7. 8 27.8 4.9 25.9 2.10 2.10 2.10 18.11

Jaospalaveri I ja II Kevätkokous Lipunnosto Veneilijöiden kevättori Perehdytyspäivä uusille jäsenille Kesäkauden avajaiset ja siivoustalkoot Röytässä Oulu ranking 2 Oulu Regatta Hailuoto Weekend Marjaniemi-Oulu Nautilus cup ja Elojuhlat Röytässä MyWay Runt Edea Ocean Race Valojuhlat ja Räntä Race Lipunlasku klo 18 Perämeren purjehdusseurojen kokous klo 16 Seelarissa?? OM:n, OPS:n ja OTPS:n yhteinen palkintojenjakotilaisuus klo 19.00 Seelarissa Syyskokous

helmi-toukokuu maalis-huhtikuu maalis-huhtikuu toukokuu touko-syyskuu touko-syyskuu touko-syyskuu heinäkuu loka-huhtikuu joulukuu

Teemaillat kerran kuussa Junioriteemailtoja yhdessä Oulun alueen muiden seurojen kanssa Kevättalkoot Röytässä Purjehtijakurssi I junnupurjehdukset kesäkaudella viikottain ma ke kevytveneharjoitukset kesäkaudella viikottain Tiistaipurjehdus takaa-ajolähtönä Junnuleiri yhdessä paikallisten seurojen kanssa Salivuoro(junioreille) talvikaudella viikottain Pikkujoulu

D:\OM\syyskokous 2009\OM TS2010.doc

12 November 2009

4(5)


OULUN MERENKÄVIJÄT ry PL 37 90101 OULU

TOIMINTASUUNITELMA 2010 12.11.2009

KILPAILUKALENTERI 2010 Pvm 9.6. 12.6. 16.6. 19.6. 20.6. 24.-25.7. 28.7. 31.7. 1.8. 7.8. 14.8. 20.8. 21.8. 27.8. 4.9. 25.9.

Järjestäjä OTPS OTPS OM OPS KeVe OM OPS OM OM OM OPS OTPS OTPS OVM/OM OM OM

Kilpailun nimi Ranking 1. Ruorikilpailu Ranking 2. Keskiyön auringon purjehdus Kello Open Race Oulun Regatta Ranking 3. Hailuoto Weekend Marjaniemi- Oulu Nautilus-cup Varjakka purjehdus Yökilpailu Mäkelinin purjehdus My Way Runt Edea Ocean Race Räntärace

D:\OM\syyskokous 2009\OM TS2010.doc

12 November 2009

Luokat Kaikki luokat Kaikki luokat Kaikki luokat LYS, köliveneet LYS, köliveneet Kaikki luokat Kaikki luokat LYS LYS LYS LYS LYS Kaikki luokat LYS 1 ja 2 LYS, kölive-neet LYS

5(5)

OM toimintasuunnitelma 2010  

Oulun Merenkävijät ryn toimintasuunnitelma vuodelle 2010