Page 1

OULUN MERENKÄVIJÄT ry PL 37 90101 OULU

TOIMINTASUUNITELMA 2010 28.10.2010

1(4)

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toiminnan tavoitteet Seuran hyväksytyssä strategiassa määritellään seuran missio, visio sekä toiminnan painopistealueet. Strategian mukaan seura edistää toiminnassaan purjehdus- ja veneilykulttuuria sekä tavoittelee tehokkaan ja tuloksia tuottavan toimintansa kautta Pohjanlahden hauskimman purjehdusseuran asemaa. Seuran päätoimintamuotoja ovat juniori- ja kilpailutoiminta, matkapurjehdus ja moottoriveneily. Seuran strategiassa ja säännöissä on määritelty toiminnan painopistealueet, joita ovat purjehdus- ja veneilykulttuurin vaaliminen, juniorivalmennus, kilpa- ja matkapurjehdus sekä moottoriveneily. Seura luo mahdollisimman hyvät edellytykset kaikille näille toiminnoille. Junioritoiminta Viime vuosina virkistynyttä junioritoimintaa kehitetään edelleen aktiivisessa yhteistyössä Oulun seudun seurojen kanssa. Näin täytetään edelleen Sailing Team Oululle (STO 1) myönnetyn sinetin edellyttämät laatuvaatimukset. Junioritoiminnan volyymiä eli viikottain toimivien juniorijäsenten määrää lisätään. STOn myötä junioreille tarjotaan laadukasta valmennusta eri tasoryhmissä sekä turvataan tarvittavat resurssit (kalusto, valmentajat). Oulun Merenkävijät parantaa junioritoiminnan olosuhteia Hietasaaren veneilykeskuksessa yhdessä Oulun Purjehdusseuran ja Telakkasäätiön kanssa Kilpailutoiminta Kilpailutoiminnassa seuralla on kaksi vahvaa linjaa; aktiivisten kilpapurjehtijoiden – erityisesti nuorten ja aloittelevien – tukeminen ja kannustaminen sekä purjehduskilpailujen järjestäminen ja kilpailuihin osallistumisen aktivointi. RTO 2 (Racing Team Oulu) huolehtii kilpailukalenteriin merkittyjen kilpailujen järjestämisestä. Kilpailulautakunnan toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi koulutetaan jäsenistöä kilpailutuomareiksi, kilpailunjärjestäjiksi sekä kilpailulautakunnan jäseniksi. Jäseniä kannustetaan kilpapurjehduksen pariin mm. tiistaipurjehduksella. Perämeren seurojen kesken sovittua kilpailulisenssikäytäntöä jatketaan, koska se vähentää seurojen välistä laskutusta. Retkiveneily Seura on mukana retkipurjehdusten tai eskaaderien järjestämisessä erityisesti useiden seurojen yhteisissä hankkeissa. Järjestetään ensieskaaderi kesäkauden talkoisiin. Retkiveneilyyn haetaan uusia ideoita ja toimijoita. 1

STO, Sailing Team Oulu. Oulun seudulla toimivien veneilyseurojen yhteistyömuoto, joka tarjoaa paikallisille junioreille laadukasta valmennusta yhteisillä resursseilla. Mukana ovat Oulun Merenkävijät (OM), Oulun Purjehdusseura (OPS), Oulun Työväen Pursiseura (OTPS) ja Haukiputaan Pursiseura (HAPS).

2

RTO, Racing Team Oulu järjestää purjehduskilpailuja ja kilpapurjehdusvalmennusta Oulun alueella hyödyntäen paikallisten seurojen kalustoa ja kilpailujen järjestäjiä. Mukana ovat Oulun Merenkävijät (OM), Oulun Purjehdusseura (OPS), Oulun Työväen Pursiseura (OTPS) ja Haukiputaan Pursiseura (HAPS).

C:\data\OM\syyskokous 2010\OM toimintasuunnitelma 2011.doc

21 October 2010


OULUN MERENKÄVIJÄT ry PL 37 90101 OULU

TOIMINTASUUNITELMA 2010 28.10.2010

2(4)

Purjehduskoulutus SPV 3 ry:n auktorisoima OM:n purjehduskoulu järjestää Purjehtijakurssin harrastusta aloitteleville toukokuussa vähintään entisessä laajuudessa (noin 25 kurssilaista). Purjehtijakurssin lisäksi järjestetään myös purjehduksen ohjaaja- ja opettajakoulutusta, perämieskurssi, käytännön kilpapurjehduskoulutusta sekä teemailtoja. Seuran kouluveneen (Albin Express, S/Y Omppu) käyttöä aktivoidaan ja veneellä järjestetään räätälöityä koulutusta purjehduksen eri aihealueista. Kippareita valmennetaan ja osallistujajoukkoa kasvatetaan. Kouluveneen käyttömahdollisuuksia markkinoidaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun urheilujärjestöille. Selvitetään mahdollisuuksia palkata esim. osapäiväinen purjehduksen ohjaaja/kouluttaja. Yrityspurjehdukset hoidetaan kipparipoolin veneillä. Huvitoiminta Huvitoimikunta järjestää jäsenistölle tapahtumia kilpailujen yhteydessä. Keväällä järjestetään Veneilijöiden kevättori yhdessä OPS:n kanssa ja talvella pikkujoulut. Lisäksi kauden veneilytapahtumissa järjestetään oheisohjelmaa tapauskohtaisesti. Huvitoimikuntaan värvätään lisää jäseniä. Turvallisuustoiminta Turvallisuustoiminnan keskeisin muoto on veneiden katsastus. Katsastuksen kattavuus pidetään korkealla tasolla (90 %); jäseniä aktivoidaan katsastamaan veneensä. Yksi kevään teemailloista liittyy veneturvallisuuteen. Seuralle työstetään turvallisuussuunnitelma. Kalusto Seura ylläpitää ja tarvittaessa uusii kalustoa juniori- ja kilpailutoiminnan tarpeisiin. • E-jolla • 2.4mR • 6 optimistijollaa • 4 kpl Zoom8 • Albin Express, S/Y Omppu + Suzuki 5-6 hv perämoottori (kouluvene) • Ryöppy 4, Minor 800 (kilpailulautakunnan vene) • Perämoottori 15 hv • Ryöppy 6 (RIB Brigg F500S) + Evinrude 50 perämoottori + Traileri AKU 450 Kiinteistöt Röytän majan ylläpidosta ja tarvittavista kunnostuksista huolehditaan. OM hallin vapaita talvisäilytyspaikkoja vuokrataan. Seuran toimintajärjestelmän kehittäminen Seuran toiminnan pyörittämisessä hallituksen apuna ja sen ohella huolehtivat jaokset. Jaosten toiminnan suunnitelmallisuutta pyritään parantamaan ja niiden käytettävissä olevia henkilöresursseja lisäämään hyödyntämällä seuran jäsenistöllä olevaa laajaa ja 3

SPV, Suomen Purjehdus ja Veneily ry. Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittava yhdistynyt liitto, jonka jäsenistön muodostavat Suomen purjehtijaliiton (SPL) ja Suomen veneilyliiton (SVel) jäsenistö.

C:\data\OM\syyskokous 2010\OM toimintasuunnitelma 2011.doc

21 October 2010


OULUN MERENKÄVIJÄT ry PL 37 90101 OULU

TOIMINTASUUNITELMA 2010 28.10.2010

3(4)

monipuolista asiantuntemusta. Järjestetään jaosten suunnittelupäivä. Uudet jäsenet perehdytetään mentor-tutor –toiminnalla. Seura vuokraa Johteenpookin tiloja edelleen juhla- koulutus- ja virkistyskäyttöön vuokraisäntäkauden puitteissa. Tavoitteena on saada tilavuokran ja kiinteistön käyttökulujen lisäksi tuloa seuran toimintamenojen kattamiseen. Yhteistyö Seuran etuja ajetaan yhteistyössä Iin Röytän toimijat ry:n, telakkasäätiön, Oulun kaupungin liikuntatoimen, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja Perämeren purjehdusseurojen kanssa. Juniori- ja kilpailutoiminnassa hyödynnetään paikallisten seurojen yhteisiä resursseja (Sailing Team Oulu, Racing Team Oulu). Edistämme mahdollisuuksien mukaan myös eri vesiurheilulajien yhteisen toimintakeskuksen rakentamista Ranta-Toppilaan. Tiedotus Seuran kotisivut uusitaan ja sisällön tuottajien lukumäärää laajennetaan (kouluttamalla mm jaosten vetäjiä). Sähköpostilistan sijasta käytetään seuran uutiskirjettä, joka lähetetään keskimäärin kerran kuukaudessa. Uuden ilmeen saanut OM:n jäsenlehti Ryöppy ilmestyy 4 kertaa vuodessa. TAPAHTUMAKALENTERI 17.3 7.5. 11.-12.6. 18.-19.6. 30. 7 31.7 6. 8 3.9 17.9 1.10 1.10 10.11 10.12 tammi-toukokuu maalis-huhtikuu maalis-huhtikuu huhtikuussa toukokuu touko-syyskuu touko-syyskuu touko-syyskuu heinäkuu

Kevätkokous Lipunnosto ja kevättori Kesäkauden avajaiset ja siivoustalkoot Röytässä Melges 24 ranking Hailuoto Weekend Marjaniemi-Oulu Nautilus cup ja Elojuhlat Röytässä Edea Ocean Race Valojuhlat ja Räntä Race Palkintojenjako klo 16 Johteenpookissa Lipunlasku klo 18 Syyskokous Pikkujoulu Teemaillat kerran kuussa Junioriteemailtoja yhdessä Oulun alueen muiden seurojen kanssa Hiihto-, luistelu-, potkukelkka- ja pyöräilyretkiä Röyttään Jaospalaveri Purjehtijakurssi I Säännölliset junioripurjehdusharjoitukset kesäkaudella Säännölliset kevytvenepurjehdusharjoitukset kesäkaudella Tiistaipurjehdus takaa-ajolähtönä Junnuleiri yhdessä paikallisten seurojen kanssa

C:\data\OM\syyskokous 2010\OM toimintasuunnitelma 2011.doc

21 October 2010


OULUN MERENKÄVIJÄT ry PL 37 90101 OULU

TOIMINTASUUNITELMA 2010 28.10.2010

KILPAILUKALENTERI Pvm 8.6. 15.6. 18.-19.6. 18.-19.6. 18.6. 2.7. 27.7. 30.7. 31.7. 6.8. 6.-7.8. 13.-14.8. 19.8. 21.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 1.10

Järjestävä seura OTPS OM OM OTPS OPS OTPS OPS OM OM OM HaPS OPS OTPS OTPS OPS OM OM OM OM, OPS, OTPS

Kilpailun nimi Ranking 1. Ranking 2. Melges 24 ranking Zoom-8 ranking Keskiyön auringon purjehdus Ruorikilpailu Ranking 3. Hailuoto Weekend Marjaniemi- Oulu Nautilus-cup Kello-Open Oulun Regatta Yökilpailu Mäkelinin purjehdus Varjakka purjehdus Edea Ocean Race My Way Runt Räntärace Palkintojen jako klo 16 Johteenpookissa

C:\data\OM\syyskokous 2010\OM toimintasuunnitelma 2011.doc

21 October 2010

4(4)

OM toimintasuunnitelma 2011  

Oulun Merenkävijät ryn toimintasuunnitelma vuodelle 2011. Ehdotus syyskokoukselle 18.11.2010.

OM toimintasuunnitelma 2011  

Oulun Merenkävijät ryn toimintasuunnitelma vuodelle 2011. Ehdotus syyskokoukselle 18.11.2010.

Advertisement