Page 85

Article publicat a El Punt Avui 6 d’octubre de 2013 El plurilingüisme equitatiu en una Catalunya sobirana Isidor Marí

Les idees que avança aquest article hauran estat debatudes el 2 d’octubre, i per tant readaptades, en el primer dels seminaris «Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur», que han promogut l’Institut d’Estudis Catalans i Òmnium Cultural. Tanmateix, en espera de la síntesi definitiva d’aquest primer debat sobre les qüestions lingüístiques, els lectors ja comparteixen les consideracions que en redactar aquest text podem preveure que s’hi tractaran, perquè de fet sorgeixen de les inquietuds que ja són objecte de comentari, i a vegades de polèmica, en el debat públic sobre el futur de Catalunya.

Les qüestions lingüístiques, indestriables del conjunt de qüestions socials Som conscients que els debats sobre el futur ordenament lingüístic d’una Catalunya plenament sobirana estan estretament lligats als temes culturals, educatius, socioeconòmics, jurídics i polítics que es tracten en el conjunt dels seminaris del cicle «Qüestions d’estat». Només al final d’aquests debats podrem integrar transversalment les qüestions lingüístiques amb totes les altres expectatives de futur. El futur model lingüístic és indestriable del model de societat que volem construir, i que ja hem començat a construir. En el camí cap a la plena sobirania, la societat catalana ha de consolidar un ampli consens social sobre la gestió equitativa de la diversitat en general, dins de la qual s’inscriuen el pluralisme cultural i el plurilingüisme en concret. Amb una població tan diversa com l’actual, aquest és un element decisiu, si es vol promoure una identificació clarament majoritària amb un projecte col·lectiu que avanci en la construcció d’una sobirania inclusiva i atractiva per al màxim nombre de ciutadans. En aquest sentit, el plurilingüisme equitatiu reclama un doble compromís públic: d’una banda, amb la correcció de les desigualtats, i de l’altra, amb l’acomodació de les diferències, dos objectius inseparables. En un context de crisi, si les desigualtats se sobreposen a les diferències culturals o lingüístiques creix el risc de fractura i conflicte social. És important tenir això en compte d’entrada, perquè la gestió equitativa del plurilingüisme no es pot desvincular d’aquestes qüestions socials, ni tampoc del concepte de ciutadania política que es configuri en una Catalunya sobirana:

85

"Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur"  

+ http://www.questionsdestat.cat L’IEC i Òmnium presenten el document "Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur", que recull les...

"Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur"  

+ http://www.questionsdestat.cat L’IEC i Òmnium presenten el document "Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur", que recull les...

Advertisement