Page 106

Article publicat a El Punt Avui 10 de desembre de 2013 Els reptes econòmics Guillem López Casasnovas

106

Si el Govern de la Generalitat de Catalunya aconsegueix realitzar la consulta i els votants catalans expressen la seva voluntat majoritària de configurar un camí propi per al nostre país, caldran estructures de govern econòmic que regeixin el seu destí. Institucions, acords de procediments, recursos humans capaços de portar endavant les polítiques econòmiques que els diversos governs vulguin desenvolupar... seran les institucions d’un país normal, les pròpies d’un estat independent, com Dinamarca o Lituània, o les d’un de federat, com Califòrnia o Puerto Rico. Com que aquestes coses no s’improvisen i el rigor de la proposta exigeix seriositat en l’anàlisi, un grup d’acadèmics de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), professionals i estudiosos de l’economia, es van trobar a porta tancada recentment per valorar els reptes que aquesta disjuntiva pot comportar, responent a una crida d’Òmnium Cultural i de l’IEC. Aquestes dues entitats volen contribuir, així, a la reflexió sobre el futur de l’economia d’un país que es vol normal. L’objectiu és posar damunt la taula les diferents arestes que, en nous escenaris, incidirien en l’economia, sense pretensions prescriptives i mantenint una màxima connexió amb la realitat. Es tracta de valorar-ne el tractament més adient, en primer lloc, per no malmetre, en el canvi, el benestar de la ciutadania i, en segon lloc, aprofitar els canvis per millorar el capital institucional del país. Això implica identificar problemes resolubles amb l’acció, complexitats abordables amb la feina, restriccions mitigables en els diferents terminis (curt, mitjà i llarg) i pensar amortidors per fer una tran­sició tan suau com sigui possible. En la trobada va ser majoritàriament compartit entre els assistents que la viabilitat econòmica no estava en qüestió: Catalunya és un país desenvolupat amb una cultura econòmica i empresarial prou forta per poder portar les regnes del seu destí. Són, per contra, els condicionants polítics —de més o menys respecte a la decisió democràtica que la ciutadania en el seu cas expressés— els que poden marcar uns costos de transició més o menys alts per al que pugui ser, ara sí, la viabilitat del procés. Tres van ser els àmbits estudiats: el tributari (responsabilitats en l’exercici de noves competències recaptatòries, reguladores i d’inspecció), el financer (supervisió d’entitats creditícies, d’assegurança i fons d’inversió, i de mercats de valors i institucions col·lectives) i el comercial (institucions internacionals, acords i convenis comercials).

"Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur"  

+ http://www.questionsdestat.cat L’IEC i Òmnium presenten el document "Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur", que recull les...

"Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur"  

+ http://www.questionsdestat.cat L’IEC i Òmnium presenten el document "Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur", que recull les...

Advertisement