__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FINLAND HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN JA VOITELUN erikoislehti 2/2012

The time of hydraulics is not over

Hydrauliikan aika ei ole ohi Pneumatiikkaa paperikoneissa Sähkömoottoriohjattujen hydraulikäyttöjen kysyntä kasvaa

Sylinterialan tulevaisuuden näkymiä

Talvivaara mining area: A work place for giants FLUID Finland 1| 2012

FLUID2_12_147.indd 1

1

21.10.2012 23:18:25


SoluTIonS for Tomorrow’S EnGInEErInG

moBIIlISoVElluKSIA SuunnITTElIJoIllE: VASTAuKSIA KÄDEn uloTTuVIllA

Teknologia on väkevä työkalu silloin, kun se vie välittömästi vastausten äärelle. Teknisiä ratkaisuja luovana yrityksenä ymmärrämme nopeuden merkityksen verkostoituneessa maailmassa. Innovatiivisten sovellusten ja mobiililaitteiden avulla olemme onnistuneet helpottamaan suunnittelijoiden jokapäiväistä työtä, paikasta riippumatta. Vastauksia löytyy hakusanalla ”Trelleborg”, sekä App Store:sta että Google Play:sta. Lisätietoa www.tss.trelleborg.com tai www.seals-innovation.com

Hydrauliikan koko ketju

sylinterit

koneikot

suunnittelu

asennus ja huolto

Kun haluat tehostaa yrityksesi toimintaa nykyaikaisen hydrauliikan avulla, soita suomalaiseen hydrauliikkataloon, Hydoringiin. Tarvitsitpa laadukkaita vakiosylintereitä ja -koneikkoja tai sitten räätälöityjä erikoisratkaisuja, saat ne meiltä yhdestä osoitteesta. Tarvittaessa huolehdimme koko hydraulijärjestelmän suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta. Ota yhteys ja testaa notkeasti virtaava palvelumme!

kaivos- ja prosessiteollisuus · meri- ja offshoreteollisuus puunjalostusteollisuus · materiaalinkäsittely · liikkuva kalusto

We make hydraulics easy.

FLUID2_12_147.indd 2

Porakalliontie 2, 21800 Kyrö · Puh. 0207 656 900 · www.hydoring.com

21.10.2012 23:18:27


FINLAND HYDRAULIIKAN. PNEUMATIIKAN JA VOITELUN erikoislehti 2/2012

FLUID Finland

is the specialist magazine of the field in Finland. Additionally to the distribution to addresses, the magazine is also handed out at professional trade fairs.

SISÄLTÖ: 5 Pääkirjoitus 6 Lyhyesti 8 Parker nappasi Olaerin 10 Hydrauliikan aika ei ole ohi 13 Sähkömoottoriohjattujen hydraulikäyttöjen kysyntä kasvaa 16 Suuruuden ekonomia puree Talvivaaran kaivosalueella 22 Pneumatiikkaa paperikoneissa

SYLINTERIALAN KATSAUS:

26 Norrhydro 27 Hydoring 27 Takoma 28 Hytar 29 PMC Polarteknik 30 Hydrauliikka & Pneumatiikka –messut 2013

More information: www.fluidfinland.fi fluid@omnipress.fi

in this issue

The time of hydraulics is not over................................................ 11 Talvivaara mining area: A work place for giants..........17 Coverpage: 128-bit new generation digital hydraulic valve system. Picture: Mika Paloniitty, Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Kansi: 128 bittinen toisen sukupolven digitaalihydraulinen venttiilistö. © Miikka Paloniitty, TTY/IHA

www.fluidfinland.fi 11. vuosikerta ISSN 1458-7599 Aikakauslehtien liiton jäsen Kustantaja ja toimitus

Omnipress Oy Mäkelänkatu 56 00510 Helsinki www.omnipress.fi

Toimitusneuvosto Kalle Tuohimaa, Bosch Rexroth Oy, toimitusneuvoston puheenjohtaja Harri Karlén, Hydac Oy Timo Raikko, Hydoring Oy Ilari Orpana, PMC Polarteknik Oy Harri Lehtola, SMC Finland Oy Matti Vilenius, Tuotekehitys Oy Tamlink Pasi Julkunen, Sandvik Oy Juha Lahtinen, Metso Paper Oy Kalevi Huhtala, TTY, IHA

Ilmoitusmyynti Anne Karhola 050 522 0620 anne.karhola@an-net.info An-Net Oy Kaskitie 12, 33540 Tampere

Päätoimittaja Kimmo Kallonen kimmo.kallonen@omnipress.fi

Kirjapaino Uusimaa SLY, Lehtipainot Porvoo Painos 4 500 kpl

Toimituspäällikkö, AD Vaula Aunola 050 596 5426 vaula.aunola@omnipress.fi

Osoitteenmuutokset Veera Saloheimo +358 (0)50 546 9043 veera.saloheimo@omnipress.fi

441 763 Painotuote

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 3

3

21.10.2012 23:18:29


FLUID2_12_147.indd 4

21.10.2012 23:18:29


PÄÄKIRJOITUS

”Hydrauliikka sähköistyy ja digitalisoituu” VIIME toukokuussa Bosch Rexroth Oy järjesti Tampereella ”Teknologiapäivät”, joilla käsiteltiin hydrauliikan ja sähkökäyttöjen nykytilaa ja soveltamismahdollisuuksia lähinnä teollisuusprojekteissa. Noilla päivillä tapahtui kohdallani ”herätys”, joka olisi pitänyt tapahtua jo viisi vuotta aikaisemmin, kun vielä toimin TTY/IHAn laitosjohtajana. Huomasin nimittäin, että sähköservomoottorien kehitys on ottanut todella pitkän askeleen teknologisesti ja niiden soveltaminen on tehty todella helpoksi takavuosiin verrattuna. Kun vielä hintatasokin on ilmeisen kilpailukykyinen, niin tämä tarkoittaa, että hydrauliikka- ja pneumatiikkasuunnitelmien rinnalla on syytä aina tutkia myös täyssähköiset ratkaisut. Hydrauliikkayhteisön kannalta tämä kehitys avaa myös aivan uusia mahdollisuuksia, kun esimerkiksi nykyaikaisella sähköservomoottorilla pyöritetään vakiotilavuuspumppua, joka sitten suoraan, ilman venttiileitä, ohjaa toimilaitetta. Tällaisen pumppuohjauksen edut ovat muun muassa todella hyvä hyötysuhde, suunnittelun helppous, vikadiagnostiikassa voidaan käyt-

tää hyväksi sähköservomoottorin jo pitkälle kehitettyjä ominaisuuksia jne. TTY/IHA on myös herännyt sähkökäyttöjen merkityksen lisääntymiseen ja laitokselle on perustettu alueelle uusi tutkimusryhmä, jota vetävät professorit Kalevi Huhtala (IHA) ja Heikki Tuusa (Tehoelektroniikka). Tarkoitus on sekä opetusettä tutkimuspuolella lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan osaamista sähkökäyttöjen alueella sekä erityisesti alueella, missä yhteys hydrauliikkaan tuo sekä teknisiä että taloudellisia etuja. Onneksi vuonna 1999, kun dosentti Matti Linjama esitteli minulle ensimmäiset ideat ja innovaatiot digitaalihydrauliikasta, olin hereillä ja aloitimme IHAssa mittavan panostuksen sekä tutkimusrahoituksen ja teollisuusyhteystyökumppanien etsinnän digitaalihydrauliikan alueella. Digitaalihydrauliikka on hydrauliikkayhteisön kannalta tärkeä teknologia, koska uskallan sanoa, että ilman sitä voisimme pikku hiljaa jättää jäähyväiset hydrauliikalle, kun sähkökäytöt valtaavat alaa. Suunnittelijan onkin tulevaisuudessa tehtävä valinta lähinnä vain

Tuloksena on todennäköisesti energiatehokkain ja luotettavin kone, mitä on mahdollista tehdä.

sähkökäytön ja digitaalihydrauliikan välillä. Kolmas vaihtoehto on tietysti yhdistää sopivasti molempia teknologioita, jolloin tuloksena on todennäköisesti energiatehokkain ja luotettavin kone, mitä on mahdollista tehdä. Tällä yhdistelmäalueella on uudella IHAn sähkökäyttöjen tutkimusryhmällä ja Linjaman digitaalihydrauliikan ryhmällä yhdessä mahdollisuus ottaa maailmassa ykkösasema, kun tutkitaan ja suunnitellaan tulevaisuuden koneita. Tässä lehdessä on Bosch Rexroth’in kirjoitus sähköservokäyttöjen soveltamisesta hydrauliikan yhteydessä sekä TTY/ IHAn kirjoitus digitaalihydrauliikan uusista mahdollisuuksista. Toivotan molemmille teknologioille mitä parasta tulevaisuutta ja lukijoita kehotan tutustumaan niihin syvällisesti, jotta suomalainen koneenrakennus pysyy maailman markkinajohtajana vielä pitkään.

Matti Vilenius Professori, TkT Tuotekehitys Oy TAMLINK

Professori Matti Vilenius kirjoitti kannanottonsa alan kehityksestä Espanjan auringossa, ollessaan syyslomalla nykyisistä asiantuntijatehtävistään Tamlinkista.

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 5

5

21.10.2012 23:18:30


LYHYESTI 50-vuotias CETOP juhli Pariisissa

Asiaa toimitukselle Tiedotteet, kuvat ja juttuvinkit: fluid@omnipress.fi, vaula.aunola@omnipress.fi, +358 (0)50 596 5426. Tilaa uutiskirje osoitteessa: www.fluidfinland.fi Osoitteenmuutokset: veera.saloheimo@omnipress.fi

6

CETOP:in Presidentti Etienne Piot (oik) ja FHPA:n puheenjohtaja Kalle Tuohimaa valmistautumassa juhlaan Seinen rannalla.

HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN yhdistyksien Euroopan kattojärjestö CETOP vietti vuosikokoustaan 14.–15.6.2012 juhlavissa merkeissä. Järjestön perustamisesta tuli kuluneeksi tänä vuonna 50 vuotta ja kokouspaikkakin oli valittu sen

mukaisesti - Pariisi ja aivan Eiffel-tornin tuntumasta. Tällä kertaa erikoisuutena oli myös se, että kokous pidettiin yhteistyössä EUROTRANS:in eli Euroopan vaihde - ja voimansiirron kattojärjestön kanssa. CETOP:in pääpainopiste-

alueet ovat koulutus, tekniikka, talous sekä markkinointi ja viestintä. Näitä koordinoidaan neljästä komissiosta. Tapaamisen ensimmäisen päivän pääpaino oli komissioiden kokouksissa. Kokousten teemoina oli muun muassa alan markkinatutkimukset, tekninen edunvalvonta sekä CETOP-koulutusjärjestelmä. Toki ennen juhlaillallista Seinen jokilaivaristeilyllä ehdittiin vielä käydä tutustumassa Eiffel-tornin teknisiin ratkaisuihin. Kehittämisalueina nähtiin erityisesti tiedonkulun tehostaminen eri kansallisten yhdistysten kesken ja alan kehittyneen ympäristöystävällisyyden parempi esilletuominen. Varsinainen yleiskokous, General Assembly, pidettiin toisena päivänä. Esitettiin, että alamme vihreää teknologiaa on tarve korostaa positiivisin

FLUID FINLAND 1/2012

FLUID2_12_147.indd 6

21.10.2012 23:18:30


Lähde opintomatkalle National Fluid Power Centreen Englantiin

Eiffel tornin hissien nostokoneistojen tekniikkaa.

ja konkreettisin esimerkein. Yleiskokous päättikin edistää vihreän teknologian markkinointia tuottamalla mainoksia aiheesta. CETOP koostuu 18 eri Euroopan maan kansallisesta alan yhdistyksestä ja yli 1000 yrityksestä kattaen 80–90 prosenttia Euroopan markkinoista. Kalle Tuohimaa

HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKAYHDISTYS järjestää tutustumismatkan National Fluid Power Centreen Englantiin. NFPC on alan johtava koulutuskeskus, joka tarjoaa kolmitasoista CETOP-koulutusta. - Opintomatka on suunnattu opettajille ja koulutuksen suunnittelijoille, jotka haluavat edistää hydrauliikan koulutusta Suomessa. Mukaan toivotaan myös hydrauliikka-alalla toimivien yritysten edustajia, joita kiinnostaa alan kehittäminen, kertoo matkaa järjestävä talousneuvos Timo Raikko. 4-päiväinen matka suuntautuu National Fluid Power Centreiin Keski-Englannissa ja aikaa jää myös Lontooseen.

- Tarkoitus on tutustua kohdeoppilaitoksen toimintaan, verkostoitua ja perehtyä paikallisten opettajien tapoihin opettaa hydrauliikkaa. Laaja kurssitarjonta NFPC:ssä opiskelee vuosittain yli 1400 opiskelijaa. Koulutuskeskusta johtaa John Savage, joka on myös eurooppalaisen hydrauliikkaalan keskusjärjestön CETOPin varapuheenjohtaja. Kurssitarjonta on hyvin laajaa ja kursseja voi opiskella myös oppilaitoksen satelliittitoimipisteissä ympäri maata. - National Fluid Power Centressä viedään opetusta eteenpäin samoin argumentein kuin Suomessa, mutta hieman eri tavalla ja laajem-

min. Oppilaitos tekee voimakasta yhteistyötä yritysten kanssa, Raikko lisää. Opintomatkan hinta tulee olemaan noin 1.350 €. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys, Anne Karhola, (03) 255 0905 anne.karhola@fhpa.fi

PALVELEVA PALVELEVA HYDRAULIIKKAKESKUS HYDRAULIIKKAKESKUS Hytaflex Oy onvalmistamat hydrauliikka-alan tekninen maahantuoja, Päämiestemme tuotteet edustavat alan korkeinta laatua. Samoin valmistamamme letku- ja joka edustaa nimekkäitä eurooppalaisia, amerikkalaisia putkiasennelmat. Hyödynnä Kaikissa kattavantoiminnoissa maahantuontija japanilaisia valmistajia. varastomme ja ekologinen tuotantomme keskeinen sijainti. huomioidaan kestävyys.

• Ylivoimaisen taipuisat Bridgestonen spiraaliletkut yhdessä Largan liittimien kanssa kestävät yli miljoona sykettä • Bridgestone spiraaliletkut • Nyt myös maahantuontiohjelmassa • Knapheide vakionajotka hankausta Bridgestoneristikudosletkut, 1- ja 2-kudosletkut, ovat taivutusja kesto-ominaisuuksiltaan kestävä pinta, lisäksi 2SC 3/8” ja 1/2” UV-suojalla markkinoiden parhaimmat • Larga letku- ja putkiliittimet ekologisella Zn/Ni Korroosionkestävyys on ylivoimainen •pinnoitteella. Faster on maailman johtava pikaliitinverrattuna CRyli III 3000 / A3Ceri pinnoitteisiin valmistaja mallilla

• Fasterpikaliittimet on useimpien liikkuvan kaluston • Faster / sarjapikaliittimet valmistajien ensiasennuspikaliitin

• Volz haponkestävät 1.4571 putki- ja letkuliittimet • Multifaster pikalukitusjärjestelmät vuotamat-

tomilla700 Flat bar Face pikaliittimillä, jotka ovat • Larzep hydraulityökalut kytkettävissä maksimi työpaineella

HYTAFLEX OY PL 1, Puulaakintie 5 40351 Jyväskylä Puh. (014) 334 6500, Fax (014) 334 6511 hytaflex@hytaflex.fi Qs UNI EN ISO 9001:2000

Lisäksi mittavasta Lisäksi mittavasta maahantuonti maahantuontivarastostamme: varastostamme: • •Erikoisletkut Erikoisletkut • Nipat (BSP, JIC, •ORFS, NipatM, (BSP, JIC, ORFS, NPT jne.)M,NPT jne.) • •SAE SAEJ518 J518 kiintolaipat kiintolaipatja länget ja länget • Putket, •putkiliittimet Putket, putkiliittimet ja ja putkenkiinnittimet putkenkiinnittimet • •Säiliötarvikkeet Säiliötarvikkeet • Sylinterit, lisä- ja •käsisuuntaventtiilit Sylinterit, lisä- ja käsisuuntaventtiilit • Hydrauliset 700 teollisuus-700 •bar Hydrauliset työkalut bar teollisuustyökalut

www.hytaflex.fi

FLUID FINLAND 1/2012

FLUID2_12_147.indd 7

7

21.10.2012 23:18:31


// TEKSTI JA KUVA: VAULA AUNOLA

Parker Hannifin toimitusjohtaja Tapio Lehti (oik.) ja Olaerin toimitusjohtaja Jan–Erik Sandelin kertovat molempien yrityksien asiakkaiden hyötyvän yrityskaupasta.

Asiakas voi nyt tilata kokonaisen jäähdytysjärjestelmän yhdeltä toimittajalta. TIER 4 päästörajoitukset tulevat pian voimaan. Komponenttien testaus laboratorio-olosuhteissa säästää aikaa ja rahaa.

KESÄLLÄ 2012 allekirjoitettiin kauppakirja koskien maailmanlaajuisesti toimivan jäähdytin- ja paineakkuvalmistajan Olaerin hankintaa, Parker Hannifin toimitusjohtaja Tapio Lehti kertoo. – Olaerin laadukkaat tuotteet täydentävät erinomaisesti Parkerin tuotevalikoimaa ja yritysosto toi taloon merkittävästi lisää jäähdytin- ja paineakkuosaamista ja valmistuskapasiteettia. Pystymme nyt toimittamaan asiakkaalle räätälöidyn jäähdytysjärjestelmän kokonaisuudessaan. – Ensin teemme järjestelmätason tuotekehitystyön yhteistyössä asiakkaan kanssa ja sitten toimitamme koko jäähdytinjärjestelmän yhdellä tilauksella. Tämä te-

"Nyt mennään vauhdilla kohti älykkäämpiä laitteita." 8

hostaa asiakkaidemme toimintaa. Aiemmin asiakkaat ovat joutuneet asioimaan useamman eri toimittajan kanssa. – Olemme tällä hetkellä ainoa toimija markkinoilla, joka pystyy omilla tuotteillaan tarjoamaan tämän palvelukokonaisuuden, Lehti toteaa tyytyväisenä. OLAER PYSYY OMILLAAN – Olaer muuttaa Parkerin tiloihin Vantaalle lokakuun lopussa, mutta jatkaa toistaiseksi toimintaansa erillisenä osakeyhtiönä, Olaerin toimitusjohtaja Jan–Erik Sandelin kertoo. Sandelin aloitti Parkerin teollisuusmyyntipäällikkönä lokakuun alussa, mutta samalla hän jatkaa myös Olaerin toimitusjohtajana. – Tuotevalikoimamme säilyy ennallaan ja Olaer - tuotteet vahvistettuna Parkerin paineakuilla muodostavat Parkerin sisällä oman divisioonansa. Sen tuot-

teisiin kuuluvat sähkö- ja hydrauliikkakäyttöiset standardi- ja side by side -jäähdyttimet sekä mäntä-, kalvo- ja rakkoakut. Olaerin asiantuntijat jatkavat jäähdytin- ja paineakkubisneksen kasvattamista tulevaisuudessa yhteistyössä Parkerin henkilökunnan kanssa. Pohjoismaissa ranskalaisen Olaerin juuret ovat yrityksissä nimeltään T&B Hydraulik ja PR Hydraulics, jotka nykyinen Olaer osti vuonna 1991. Yritys toimi Suomessa nimellä Oiltech Hydraulics Oy vuoteen 2010. LABORATORIOSTA KENTÄLLE Yhdistyminen tehostaa myös tuotekehitystoimintaa. – Jäähdytysjärjestelmien teknisten vaatimusten lisääntymisen myötä on entistä tärkeämpää, että koneenrakentaja ja jäähdytysjärjestelmän toimittaja työskentelevät tiiviissä yhteistyössä. Tässä yhteistyössä on oleellista, että toi-

mittajalla on käsissään valmiudet niin komponentti- kuin järjestelmätason kehitystyöhön. Ainoana toimittajana emme ole enää miltään osin ostokomponenttien varassa, Lehti kertoo. Lähin Olaerin tuotekehityslaboratorio löytyy Tukholmasta. Olaerin vankka asema tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien toimittajana näkyy myös laboratoriossa. – Tukholmassa on valmiudet koko jäähdytysjärjestelmän simulointiin ja muun muassa jäähdytystehon ja melutason mittaamiseen, Sandelin kertoo. – Komponenttien testaaminen laboratorio-olosuhteissa säästää sekä aikaa että rahaa, kun kaikkia kokeita ei tarvitse tehdä kentällä, Lehti lisää. TIER 4 Varsinkin TIER 4 -päästörajoituksien voimaantulo tiukassa aikataulussa asettaa tuotekehi-

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 8

21.10.2012 23:18:37


40 vuotta Suomessa OY STIG EKLUND AB aloitti Parker-tuotteiden maahantuonnin vuonna 1971. Parker osti yrityksen -75. Toiminta keskittyi aluksi teollisuudelle ja muille loppukäyttäjille toimitettaviin hydrauliikkakomponenteissa käytettäviin liittimiin. Vuonna 1994 Parker osti suodatinvalmistaja Finn-Filterin. – Se oli ensimmäinen kerta kun Parker hankki suomalaista osaamista omakseen, toimitusjohtaja Tapio Lehti kertoo. Ruotsalaisen pumppuja, moottoreita ja venttiileitä valmistavan VOAC Hydraulicsin oston myötä Suomen myyntiyhtiö VOAC Hydraulics siirtyi Parkerille 1992. Tamperelainen venttiililohkotekniikkaa valmistava Lokomec tuli osaksi Parkeria 2004, kun Parker osti yrityksen aiemmin ostaneen amerikkalaisen Denison Hydraulicsin. – Tehdas on säilyttänyt asemansa maailmanlaajuisesti johtavana ja innovatiivisena venttiililohkotekniikan kehittäjänä.

Vuonna 1999 Parker perusti Suomeen ensimmäisen jälleenmyyntipisteen, Parker Storen. – Nyt niitä on jo yli 20 eri paikkakunnilla. Jälleenmyyntiverkon kehittäminen on tärkeä osa Parkerin kasvustrategiaa. Vuonna 2005 yritys perusti letkuasennelmatehtaat Joensuuhun ja Ylöjärvelle. Vuonna 2012 letkuasennelmatuotanto keskitettiin Ylöjärvelle. – Ylöjärven tuotanto siirtyi uusiin tiloihin ja samalla siirryttiin huipputason lean – tuotantoon, jolla varmistetaan ensiluokkainen tuotantotehokkuus, laatu ja tuotteiden puhtaus. Parker osti Vansco Electronicsin 2008 ja samalla sille siirtyi Forssassa sijaitseva globaaleille markkinoille elektronisia ohjausjärjestelmiä valmistava tehdas. Tänä kesänä Parker osti jäähdyttimiin ja paineakkuihin erikoistuneen Olaerin, jolla on Suomessa suunnittelu- ja myyntiorganisaatio. Tänä päivänä Parkerin palveluksessa on Suomessa lähes 500 henkilöä.

PARKER HANNIFIN • Liikevaihto 12,3 mrd dollaria maailmanlaajuisesti, toimii 47 maassa • 861 000 tuotetta • 58 000 työntekijää, Suomessa 470 • Liikevaihto Suomessa 103M€ OLAER • Liikevaihto maailmanlaajuisesti 152M€, toimii 22 maassa • 550 työntekijää, joista Suomessa 5 • Liikevaihto Suomessa 2011 3,5M€ • Erikoistunut jäähdyttimiin ja paineakkuihin

tyksen koville. Uudet päästötasot edellyttävät tekniikkaa, joka suodattaa ja polttaa moottoreiden pakokaasusta pienhiukkaset ja typpioksidin. – Entistä puhtaampia pakokaasuja tuottava polttotekniikka puolestaan edellyttää aikaisempaa tehokkaampia jäähdytysjärjestelmiä ja lisäksi niiden pitää tietenkin olla myös energiatehokkaita, Sandelin kertoo.

– Tämä on johtanut tarpeeseen optimoida jäähdytysjärjestelmät niin, että ne ovat paremmin säädettävissä. Vain lämpöpiikin tullessa käytetään tehoa jäähdytykseen ja muulloin laitetaan hana kiinni. – Siirrytään siis koko ajan kohti älykkäämpiä laitteita, Lehti lisää.

AHNC_AD_90x262mm_020512_curves.indd 1

09.05.2012 10:29:18

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 9

9

21.10.2012 23:18:39


Digitaalihydraulinen tehonhallintajärjestelmä on tulevaisuudessa yhä tehokkaampi ja kilpailukykyisempi. Yhdistämällä toimilaitteeseen integroiden sähköiset ja hydrauliset järjestelmät voidaan saada vielä parempi suorituskyky. HYDRAULISYLINTEREIDEN täsmällinen, nopea ja energiatehokas liikkeenohjaus vikasietoisilla digiventtiileillä on edelleen yksi digitaalihydrauliikan päätutkimusalueista. Energiatehokkuudessa on edetty niin, että digiventtiilillä saadaan pois puolet venttiilihäviöistä verrattuna perinteisiin kuormantunteviin

on nykyisin digitaalihydraulinen tehonhallintajärjestelmä. Se mahdollistaa käytännössä häviöttömän hydraulitehon jakamisen eri toimilaitteille sekä energian talteenoton ja uudelleenkäytön. Samalla paineakun energiantalletuskapasiteetti kasvaa 2-3 kertaiseksi. Tutkimuksessa ollaan siinä vaiheessa, että maailman

suudessa hydrauliikan rooli on toimia pelkästään nestevaihteena erikoissovelluksissa. On monia syitä, miksi asia ei ole näin. Tärkein on tehotiheys. 100 kW hydraulimoottori painaa 10 kg, kun vastaavan tehoinen sähkömoottori painaa 200-400 kg. Lineaaritoimilaitteissa satamillinen hydraulisylinteri tuottaa

Artikkelin kirjoittaja Matti Linjama on Tampereen Teknillisen yliopiston, Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen dosentti.

The writer of the article is Matti Linjama, a docent in the Hydraulics and Automation department at the Tampere University of Technology.

HYDRAULIIKAN AIKA ei ole ohi ratkaisuihin. Tähän päästään älykkäiden digiventtiileiden ja paineistetun paluulinjan yhdistelmällä. Tekniikkaa voidaan soveltaa olemassa oleviin koneisiin kohtuukustannuksin ja investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin polttoaineenkulutuksessa. Vanhat koneethan käytetään, joka tapauksessa loppuun vaikka uudet koneet olisivat kuinka hyviä. Venttiilistön monikäyttöisyyttä on laajennettu esimerkiksi ohjelmallisella paineenrajoitustoiminnolla. Itse venttiilitekniikassa ollaan siirtymässä kertaluokkaa nopeampiin ja puolet pienempiin toisen sukupolven venttiilistöihin. Näin nopeilla venttiileillä voi toteuttaa vaikkapa toimilaitteen, jonka maksiminopeus on 1 m/s ja paikoitustarkkuus 1 µm. Tehonhallintajärjestelmä Pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä keihäänkärkiaihe tutkimuksessa

"Ajatuksena integroitu sähköhydraulinen toimilaite on hieno."

10

ensimmäinen toimiva prototyyppi on valmis ja sillä ajetaan minikaivurin puomia. Järjestelmäteknisesti digitaalihydrauliikka mahdollistaa monia uudenlaisia ratkaisuja. Kun häviöitä ei ole, niin ei tarvita jäähdytintä. Tankillekaan en näe mitään tarvetta, jolloin saadaan satoja litroja vaarallista mineraaliöljyä pois koneesta. Hydraulinestettä tarvitaan vain muutama kymmenen litraa, ja se voi olla vaikka kuinka kallista synteettistä nestettä, jos sitä ei tarvitse koskaan vaihtaa. Samaan tyyliin kuin erään ranskalaisen auton hydraulijousituksessa: synteettinen neste sisään tehtaalla, korkki ilmatiiviisti kiinni ja sen jälkeen ajetaan vähintään 10 vuotta tekemättä mitään. Jos ranskalainen saa tämän toimimaan Suomen ilmasto- ja maantieolosuhteissa, niin kyllä suomalainen hydrauliikkasuunnittelijakin. Kannattaa seurata, mitä autoteollisuudessa tehdään. Nyt pyritään eroon kaikista jatkuvasti pyörivistä laitteista, mitä vastaava trendi hydrauliikassa ovat start & stop koneikot ja pyörimisnopeussäädetyt pumppukäytöt. Hydrauliikkaa tarvitaan yhä Sähkökäytöt valtaavat alaa etenkin teollisuusympäristöissä alaa ja jotkut ajattelevat, että tulevai-

helposti tuon 100 kW tehon, kun sähköversio tarvitsee sähkömoottorin lisäksi massiivisen kuularuuvin. Toinen syy on nopeus. Digitaalihydrauliikalla ohjataan satojen kilowattien tehoja tuhannesosasekunneissa, kun sähkökäytöissä puhutaan monikymmenkertaisista vasteajoista. Muita edelleen valideja hydrauliikan etuja ovat helppo ylikuormituksen esto, kuorman ylläpito ilman energiaa ja tunteettomuus ympäristöolosuhteille. Integroidun sähköhydraulisen toimilaitteen edut Ajatuksena integroitu sähköhydraulinen toimilaite on hieno. Sähköservomoottori pyörittää vakiotilavuuspumppua, joka on kytketty suoraan hydraulisylinteriin. Liityntänä ulkomaailmaan on sähkö- ja kenttäväyläliittimet. Valitettavasti ratkaisulla kuitenkin tuhotaan hydrauliikan hyvä tehotiheys, joten suuritehoisiin toimilaitteisiin siitä ei ole. Lentokoneissa homma toimii, mutta kaivinkoneissa ei. Ongelma voidaan ratkaista ottamalla kuvioon mukaan hydraulinen paineakku ja digitaalihydrauliikka. Piikkitehot otetaan paineakuista ja sähköllä tuotetaan vain keskimääräinen teho. Kallis ja painava sähkötekniikka

pienenee merkittävästi, koska keskimääräinen teho on vain murto-osa maksimitehosta. Autetaan siis sähkötekniikkaa digitaalihydrauliikalla siten, että yhdistelmästä tulee hyvä. Kyseessä eivät ole kilpailevat tekniikat, vaan kumpikin tarvitsee toista. Kuvassa on havainnollistettu eri ratkaisuiden eroja. Kun tuota perinteistä ratkaisua ja sen suunnitteluparametreja hetken katsoo, niin ymmärtää kyllä miksi hydrauliikalla menee paikoitellen huonosti. Hyvänä puolena perinteisessä ratkaisussa on, että vain pelkkä toimilaite asennetaan työkohteeseen ja muut komponentit voivat sijaita jossakin muualla. Sähköhydraulinen integroitu toimilaite on yksinkertainen ottaa käyttöön, mutta sähkömoottori on iso ja painava. Servomoottoreita voi onneksi ylikuormittaa, joten 15 kW moottorista saadaan 30 kW piikkiteho. Kolmas ratkaisu on digitaalihydraulinen servo, jossa tarvitaan vain pieni sähkömoottori ja tehopiikit otetaan paineakusta. Saisiko tuon koteloitua niin pieneen tilaan, että voi asentaa työkoneeseen? Päästäisiin kokonaan eroon letkuista ja vuodoista ja toimilaitteet toimisivat suoraan myös sähköisissä työkoneissa.

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 10

21.10.2012 23:18:40


––

THE TIME OF HYDRAULICS is not over

The digital hydraulics power control system will be even more efficient and competitive in the future. By combining integrated electro and hydraulic systems in actuators, an increased performance level can be obtained.

The precise, quick and energyefficient motion control of the hydraulic cylinders, with faultfree digital valves, remains one of the main research fields in digital hydraulics. Progress has been made concerning energy-efficiency whereupon digital valves experience half the amount of valve losses, compared to conventional load-sensing solutions. This is achieved by pressurising the system’s return line and add-

ing a digital valve control update package, the cost of which is recompensated quickly through fuel consumption expenses. Old engines are in every event used to the end of their user-life, even though new engines would be the best choice. The versatility of valves has also been expanded, with, for example, a programmatic pressure restriction function. Valve technology itself is advancing towards running a

magnitude faster and the following generation of valves will be half the current size. At these speeds, valves can be even implemented with an actuator, the maximum speed of which is 1 m/s, with a positioning precision of 1 m. Digital hydraulics power control system The spearhead subject of the study, gazing far into the future,

is the present digital hydraulics power control system. In practice, it allows the distribution of lossless hydraulic power to various actuators, as well as energy recovery and reuse. At the same time, the energy savings capacity of a pressure accumulator is increased by a multiple of 2-3 times. The research is at a stage that the first functioning prototype in the world has been prepared and drives the boom of a mini excavator. Concerning its system technology, digital hydraulics allows for a large number of new solutions. When there are no losses, there is no need for any cooler. There will also be no need for a tank, whereupon it will be possible to remove hundreds of litres of dangerous mineral oil from the engine. Only a few tens of litres of hydraulic fluid will be required and it could be synthetic fluid that is available at any price, in so far as it is never required to change. In the same style as the hydraulic suspension of a certain French car: synthetic fluid is placed inside at the factory, a cap is fitted airtight, after which, drive around for at least ten years without doing anything. If the French can get this to function successfully in the Finnish climate and road conditions, then, Finnish hydraulic designers can certainly 

customized solutions ! Heinrichs: Heinrichs: A reliable partner in business for more than 75 years, ISO/ TS 16949 and ISO 14001 certified. Serving the automotive, hydraulic, machine tool and pneumatic industries www.heinrichs.de

with more than 100 million parts produced annually, including metric, BSP and UNF threads. Let us be your global partner for sealing plugs and custom-designed solutions.

Heinrichs & Co. KG | Germany | info@heinrichs.de

It’s our turn! FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 11

11

21.10.2012 23:18:40


do the same. It is worthwhile keeping track of what is taking place within the automotive industry. The aim is now to get rid of all continuously rotating equipment, the corresponding trend in hydraulics are start & stop engines and rotating speed regulated pump drives.

The benefits of integrated electrohydraulic actuators The idea of an integrated electrohydraulic actuator is wonderful. An electric servo engine rotates a fixed displacement pump, which is directly connected to a hydraulic cylinder. Electric and field bus connectors are connected to the outside world. Unfortunately, the

IHA Hydrauliikan ja automatiikan laitos

ww w.t u

Älykkäät koneet Digitaalinen hydrauliikka Etäoperoidut järjestelmät

a /ih t.fi

Hydraulics are still required Electric drives are taking over, especially in the industrial environment, and some believe that the role of hydraulics in the future will operate merely as a fluid exchange in special applications. There are many reasons why this is not so. The most important reason is the power density. A 100 kW hydraulic engine weighs 10 kg, whilst a corresponding electric engine weighs 200-400 kg. In a linear actuator, a one hundred millimetre hydraulic cylinder easily produces 100 kW of power, whilst an electric version requires a massive ball screw, in addition to the electric engine. Another reason is speed. Digital hydraulics can control hundreds of kilowatts of power, whilst it can be said that electric drives require a response time that is vastly longer. Other valid benefits of hydraulics are the easy prevention of overloads, the maintenance of the load without energy and a resistance to environmental conditions.

solution, however, destroys the hydraulics’ good power density, thus, it is not a high-power actuator. The function works in an airplane, but not in an excavator. The problem can be solved by involving a hydraulic pressure accumulator and digital hydraulics. Peak power is taken from pressure accumulators and electricity only produces an average amount of power. Expensive and heavy electric technology is significantly produced, since the average power is only a fraction of the maximum power. Electric technology is, thus, assisted by digital hydraulics, so that it is a good combination. It is not a question of competing technologies, but both need each other. Figure illustrates the differences between the different solutions. When taking a moment to look at the conventional solution and its designed parameters, it can clearly be observed why hydraulics performs badly in some places. A plus side of the conventional solution is that only the actuator is installed at the working location and other components can be located elsewhere. An electric hydraulic integrated actuator is simple to take into use, but the electric engine is large and heavy. The servo engine can, luckily, be overloaded, thus 30 kW of peak power can be obtained from a 15 kW engine. The third solution is a digital hydraulic servo mechanism, which requires only a small electric motor and the peak power is taken from a hydraulic accumulator. Can this be encapsulated into such a small space that it can be installed in machinery? To be completely rid of hoses and leaks, and actuators also function directly in electric machinery.

Towards a better future

Dieselmoottorihydrauliikka Vesihydrauliikka Virtuaaliteknologiat Lentokonehydrauliikka

Can you afford NOT to choose piston accumulator?

www.hydroll.com Valtuutettu jälleenmyyjä

12

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 12

21.10.2012 23:18:41


VILLE VIDQVIST // BOSCH REXROTH OY, TEOLLISUUSSOVELLUKSET, TEKNINEN TUKI

Kysyntä kasvaa konepaja- ja prosessiteollisuudessa

Sähkömoottoriohjatut HYDRAULIKÄYTÖT Todennäköisesti tulevaisuudessa nähdään eri sovelluksissa rinnan ratkaisuja proportionaaliventtiilitekniikasta, digitaalihydrauliikasta ja sähkömoottoriohjatusta hydrauliikasta. Tulevaisuudessa sähkömoottoriohjauksesta voidaan saada vielä enemmän irti, kun taajuusmuuttajan ohjausalgoritmeja optimoidaan erityisesti hydraulisille järjestelmille. PERINTEISESTI hydraulista moottoria tai sylinterikäyttöä säädetään joko venttiilin karojen kautta tai pumpun kulman muutoksilla. Voima, paine, asema tai pyörimisnopeus on normaalisti säätösuureena avoimissa ja suljetuissa säätöpiireissä. Sähkömoottorin pyörimisnopeus koneikoissa pidetään vakiona. Taajuusmuuttajia on alettu käyttää yhä enemmän myös hydraulikoneikoissa. Näillä yleensä haetaan lisävaihtoehtoja manuaalisesti pumpun pyörimisnopeuksiin ilman sen kummempaa säätöä. Tämän on mahdollistanut taajuusmuuttajien kustannusten aleneminen. Sähkömoottorin sähköisesti takaisinkytketty säätö tuo kuitenkin uuden mahdollisuuden hydraulipiirin säätöön. Perusperiaatteena sähkömoottoriohjatuissa hydraulikäytöissä on, että sähkömoottoria pyöritetään ainoastaan silloin, kun hydraulijärjestelmässä on tarvetta virtaukselle ja paineelle.

aikaa. Erityisesti isoissa lentokoneissa virtausmäärät siivissä voivat nousta liian korkeiksi. Vuotoja, venttiili-, tiiviste- sekä letkurikkoja siedetään myös huonommin kuin muilla teollisuuden aloilla ja näiden minimoimisesta ollaan valmiita nostamaan kustannuksia. Massan minimointi on myös yhtenä kriteerinä eli paineet pyritään pitämään niin korkeana kuin mahdollista. Ratkaisuna on ollut hajauttaa sähkömoottoriohjattuja sylinterikäyttöjä ympäri lentokonetta esimerkiksi siipiin. Näin

käyttöjen välissä ei kulje letkuja vaan ohjauskaapeleita. Energiatehokkuutta ja vähemmän melua Myös konepaja- sekä prosessiteollisuus on alkanut kiinnostua sähkömoottoriohjatuista hydraulikäytöistä sähkökäyttöjen hintojen laskun myötä. Suurimmat edut muodostuvat energiatehokkuudesta sekä käytön melutason alenemasta. Hydraulisia komponentteja käytetään myös tyypillisesti vähemmän, mikä vähentää vuodosta aiheutuneita koneen

pysäytysriskejä ja tiivisteiden huoltotoimenpiteitä. Menestyksellisesti muovipuristuskoneissa Kaikkiin sovelluksiin ei tietenkään ole mielekästä käyttää sähkömoottoriohjattua hydraulikäyttöä. Joissain tapauksissa energiankulutus voi olla jopa korkeampi tai sähkökäytöstä aiheutuu turhia kustannuksia. Menestyksellisesti sähkömoottoriohjattuja hydraulikäyttöjä on sovellettu muun muassa muovipuristuskoneissa. Sähkömoottoriohjattujen hydraulikäyttöjen tyypit Ohjausjärjestelmät voidaan jakaa avoimen ja suljetun säätöpiirin järjestelmiin. Avoimessa piirissä ohjausarvoa ei verrata toteutuneeseen arvoon. Suljetussa piirissä arvo luetaan anturilta tai antureilta joko suoraan tai jonkin laskennallisen algoritmin läpi. Sähkömoottoriohjatut 

1. Sytronix FCP 5000 vakiopainejärjestelmä

Sähkömoottoriohjatut sylinterikäytöt ilmailuteollisuudessa Sähkömoottoriohjatut hydraulikäytöt ovat olleet ilmailuteollisuuden käytössä jo jonkin

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 13

13

21.10.2012 23:18:41


2. Sytronix DFE 5000 paine/virtaussäätöjärjestelmä

”Suurimmat edut ovat energiatehokkuus ja melutason aleneminen." hydraulikäytöt rajataan tyypillisesti suljetun säätöpiirin järjestelmiin. Suljetun säätöpiirin sähkömoottoriohjatut hydraulikäytöt voidaan jakaa karkeasti seuraaviin luokkiin: vakiokulmalliset koneikkokäytöt, muuttumakulmalliset koneikkokäytöt, avoimen hydraulisen piirin akselit sekä suljetun hydraulisen piirin akselit. Sähkömoottoriohjattuja ak-

selihydraulimoottorikäyttöjä on ollut varsin vähän esillä. Muuttuvakulmallisella pumpulla varustetulla suljetun hydraulisen piirin hydraulimoottorikäytöllä päästään jo varsin hyvään hyötysuhteeseen moottorien useimmissa käyttökohteissa. Sähkömoottoriohjatuissa koneikkokäytöissä suuntaventtiilin takana voidaan helposti käyttää myös hydraulimoottoreita. Digitaalihydrauliikan kantava idea

gitaalihydrauliikan kantavana ideana on, että käytetään halpoja ja käyttövarmoja on/off venttiileitä toteuttamaan portaittain säätöä, siten että käyttö lähestyy portaatonta proportionaalista säätöä. Digitaalihydrauliikassa on kehitetty eri tapoja ohjata virtausta. Voidaan esimerkiksi käyttää montaa venttiiliä ennen tai jälkeen toimilaitteita ja kytkeä venttiileitä eri aikoina päälle ja pois.Yksi tapa on syöttää yhdelle on-off venttiilille pulsseja eri taajuudella vakiolla ja muuttuvalla ohjausjännitteellä.

Viime aikoina perinteisen servoja proportionaaliventtiilitekniikan rinnalle on tullut myös niin sanottu digitaalihydrauliikka, jolla ei tarkoiteta digitaalisesti ohjattua proportionaalihydrauliikkaa. Di-

Kilpailua ja rinnakkaiseloa Sähkömoottoriohjatut hydraulikäytöt kilpailevat jossain tapauksessa digitaalihydrauliikan kanssa ja joihinkin sovelluksiin voidaan

SY MULTIFLEX Venttiiliryhmät Markkinoiden monipuolisin modulaarinen venttiiliryhmä. Lähdöt sivulta, päältä tai pohjasta. Helposti laajennettava ryhmä. Virtaus 470 l/min (SY3000) tai 1060l/min (SY5000) 5/2-, 5/3- ja 2x3/2-venttiilit Käyttöikä jopa 200 miljoonaa kytkentää (metalliluisti). Saatavana venttiilikohtaiset sulut, paineensäätimet ym. Ohjaukset D-liitin, lattakaapeli, terminaali tai väyläliitäntä. Ryhmät heti varastosta. Kiinnostuitko

käyttää jopa molempia. 'Servoventtiilitekniikka on hiipumassa erityisesti proportionaaliventtiilitekniikan kehityksen vuoksi. Todennäköisesti tulevaisuudessa nähdään eri sovelluksissa rinnan ratkaisuja proportionaaliventtiilitekniikasta, digitaalihydrauliikasta ja sähkömoottoriohjatusta hydrauliikasta. Tulevaisuudessa sähkömoottoriohjauksesta voidaan saada vielä enemmän irti, kun taajuusmuuttajan ohjausalgoritmeja optimoidaan erityisesti hydraulisille järjestelmille. Vakiokulmalliset koneikkokäytöt Koneikkokäytöissä takaisinkytkentäsignaalina toimii paine ja

SA UUT ATA UU VIL DET LA NY T

!

Soita 0207 513590

SMC Pneumatics Finland Oy www.smc.fi

14

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 14

21.10.2012 23:18:42


3. S  ytronix SVP-7000 liikkeenohjausjärjestelmä mahdollisella vaihtuvalla ohjauksella

ohjaussignaaleina sähkömoottorin pyörimisnopeus, pumpun kulma tai paine. Kuvassa 1 on esitetty sähkömoottoriohjattu vakiopainejärjestelmä vakiokulmallisella pumpulla. Järjestelmä on kehitetty kuormantuntevien muuttuvakulmallisten pumppujen korvaajaksi. Etuna sähkömoottoriohjauksessa on pienempi energiankulutus, pienempi melutaso ja painearvon sähköinen muutos. Kuormantuntevia järjestelmiä löytyy kyllä sähköisellä painearvon muutoksella, mutta yleensä painearvo asetetaan mekaanisesti yhteen tai kahteen arvoon. Järjestelmää käytetään muun muassa työstökoneissa painamaan työkalu työstettävää kappaletta vasten.

Muuttuvakulmalliset koneikkokäytöt Kuvassa 2 on esitetty muuttuvakulmallinen koneikkokäyttö, jossa virtausta sekä painetta voidaan ohjata. Takaisinkytkentäpiiri ei tässä järjestelmässä kulje ylemmän tason ohjaimen läpi. Koska pumpun kulmaa voidaan myös säätää järjestelmässä, sähkömoottori ei joudu yhtä suurelle rasitukselle kuin vakiokulmallisella pumpulla. Tarkkuus, dynaamiset ominaisuudet sekä energiatehokkuus myös parantuvat. Paras soveltuvuus järjestelmälle on korkean energiatehokkuuden ison teholuokan kohteet.

4. E  rikoisjärjestelty kompakti servomoottoriohjatun suljetun piirin differentiaalisylinteri, jolla saadaan pinta-alat samaksi.

Avoimen hydraulisen piirin akselit Kuvassa 3 on esitetty avoimen hydraulisen piirin akseliohjaus. Parhaat dynaamiset ominaisuudet saadaan takaisinkytkemällä sylinterin asema, järjestelmän paine sekä sähkömoottorin pyörimisnopeus. Lähes poikkeuksetta akseliohjauksissa voidaan käyttää asema, nopeus ja voima/paine ohjeita sekä muuttaa lennossa ohjausta toisen tyyppiseksi. Sylinterin voimaohjauksessa tarvitaan sylinterin kummallekin puolelle paineanturit. Kuvassa 3 on käytetty 4/2 suuntaventtiiliä. Liikkeenohjausjärjestelmä voidaan kuitenkin toteuttaa ilman suuntaventtiiliä myös avoimessa piirissä. Massan pitää kuitenkin toteuttaa liikettä toiseen suuntaan. Pumppu toimii tällaisessa järjestelmässä välillä moottorina ja välillä pumppuna. Pumpun toimiessa moottorina energia voidaan syöttää sähkömoottorin kautta verkkoon. Eräs vaihtoehto on laittaa akselit keskiasentosuljettujen 4/3 venttiilien taakse, jos akseleita ei tarvitse käyttää samaan aikaan. Näin voidaan vähentää pumppukäyttöjen lukumäärää järjestelmässä. Suljetun hydraulisen piirin akselit Suljetun hydraulisen piirin akseleilla voidaan parantaa dynaamisia ominaisuuksia ja vähentää energian kulutusta vielä lisää. Suljetun piirin sylinterin pitää olla kuitenkin symmetrinen, mikä tuo yleensä ongelmia tilan suhteen erityisesti pitkillä iskuilla. Suuntaventtiili voidaan kuitenkin kokonaan hävittää piiristä. Differentiaalisylinteriä voidaan myös käyttää järjestämällä pintaalat hydraulipiirissä jotenkin samaksi. Eroon säiliöistä Käytännössä pitää käyttää kahta differentiaalisylinteriä esimerkiksi kääntämällä sylinterit eri päin liikkeen suuntaan tai käyttämällä ainoastaan toista puolta erikokoi-

sista sylintereistä. Yksi mahdollisuus on käyttää erikoisdifferentiaalisylintereitä, joissa sisäisillä rakenteilla on järjestetty pinta-alat yhtä suuriksi. Erikoisjärjestelyt kuitenkin nostavat yleensä järjestelmän hintaa. Symmetrisillä sylintereillä tai erikoisjärjestellyillä differentiaalisylintereillä akseleista saadaan kuitenkin kompakteja paketteja. Esimerkiksi säiliöstä voidaan joissain tapauksissa luopua kokonaan. Kompaktit akselit vähentävät koneen seisokkia vikatapauksessa. Akselipaketti vaihdetaan vain uuteen varaosaan ja aloitetaan vian määritys viallisesta paketista koneen käydessä. Eräs mahdollisuus on venttiileillä järjestellä puolien virtaukset siten, että ylimääräinen virtaus poistuu toissuuntaisesti sylinteristä tankkiin ja pumppu ottaa vastaavan määrän tankista liikutettaessa sylinteriä toiseen suuntaan.

Työkoneen hydrauliikasta saat ilman lisämoottoria tai -päästöjä ylimääräiset tehot hyötykäyttöön ja koneesi monipuolisemmaksi. Työmaasähköä hitsaukseen, valaisuun, lämmitykseen, sähkötyökaluille, magneetteihin romunkäsittelyssä ja purkutyössä. Korkeapainevettä katujen, putkien ja pintojen pesuun, vesirusnaukseen ja -piikkaukseen, pölynsidontaan, sammutustöihin, kaivantojen tyhjentämiseen ja sulatukseen. Paineilmaa työkaluihin, renkaiden täyttöön, porauksessa ilmahuuhteluun, hiekkapuhallukseen ja puhdistamiseen. Hydrauligeneraattorit: Generaattorit, Hitsit, Magneetit Korkeapainevesipumput: Painepesurit, Uppopumput, Porausneste-pumput, Kadunja putkenpesulaitteet, Pölynsidonta Hydraulikompressorit: Mäntä- ja lamellikompressorit Hydrauliikan tietotaito: Asennusventiilit, Hydrauliset voimanotot, Tärinäpumput, Vinssit, Voimanlähteet, Sammutus- ja pelastusvälineet, Hiomakoneet, Asennustiedot www.dynaset.com | info@dynaset.com FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 15

15

21.10.2012 23:18:42


KARI MARTIALA // KUVAT: KARI MARTIALA JA TALVIVAARA

JÄTTILÄISTEN TYÖMAA Suuruuden ekonomia puree Talvivaaran kaivosalueella. Malmia rahtaavat jättiläiset, kokonaispainoltaan 320 tonnia painavat kuorma-autot. Töitä paiskitaan 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa.

”Kiviautojen huoltoväli on 13 vuorokautta, ja huolto kestää vajaasta työpäivästä viiteen viikkoon, huollon laajuudesta riippuen. Autoilla ajetaan 22 tuntia vuorokaudessa, vähän alle 600 tuntia kuukaudessa.

16

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 16

TALVIVAARAN Kaivososakeyhtiön työmaalla Hitachi -kiviautot kulkevat karulla kaivosalueella kuin muinaisten tarujen jättiläiset, hitaasti ja vääjäämättömästi, voimaa uhkuen. Tämän päivän jättiläiset ovat kuitenkin aivan omaa luokkaansa. Ne ovat täynnä huipputekniikkaa, ja korkeuksissa olevassa ajohytissä saattaa nähdä myös naiskuljettajan. 

The maintenance interval of dump trucks is 13 months, and the maintenance lasts between two days and five weeks, depending on the scope of the maintenance. The trucks are driven 22 hours per day, which means almost 600 hours per month.

21.10.2012 23:18:49


A WORK PLACE FOR GIANTS In The Talvivaara mining area, ore is hauled by giants; dump trucks weighing in total 320 tons. These trucks work 22 hours a day, seven days a week. - We use eight dump trucks in five shifts and there are 40 drivers, calculates maintenance manager Juha Kilpeläinen. IN THE SITE of the Talvivaara Mining Company Plc., Hitachi dump trucks travel along the harsh mining area like giants from ancient tales. Today’s giants, however, belong to a different class altogether. 

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 17

17

21.10.2012 23:18:55


"Polttoainetta dieselmoottori kuluttaa noin 110 litraa tunnissa. " "The diesel engine consumes about 110 litres of fuel per hour."

– Meillä on tällä hetkellä kolme naiskuljettajaa, joista yksi on ollut mukana jo vuodesta 2008 alkaen. Statistiikka kertoo, että naiskuljettajat ajavat usein taloudellisemmin ja huolellisemmin kuin miehet. Heiltä puuttuu miesten kilpailuvietti, korjaamopäällikkö Juha Kilpeläinen kehuu. – Naiset ajavat autoa eri tavalla kuin miehet ja havainnoivat kuljetuskaluston vikoja omalla

tavallaan. Kiviauton ajaminen on yhtä helppoa kuin henkilöauton, vain äärilaitojen hahmottaminen on erilaista. Suuren kiviauton mekaanisen perusopetuksen antaa maahantuoja Rotator. Sen, miten auto pidetään kumpuilevalla kaivosalueella tiellä, opastavat kokeneemmat, pitkään Talvivaarassa työskennelleet kuljettajat. – Kisällinopeilla siis mennään, vanhempi opettaa aina nuorempaansa. Jättiläiset ovat taloudellisia Kilpeläinen kertoo, että tämäntyyppisessä käytössä suuruus on etu. – Mitä suurempia kertakuomia pystytään liikuttamaan, sen edullisemmaksi kuljettaminen tulee. Iso auto on hankintahinnaltaan ja kunnossapidoltaan arvokas, mutta vastaavan kuorman kuljettaminen tavallisen kokoisilla kuorma-autoilla vaatisi 3-4 kertaa enemmän autoja. Se toisi tullessaan moninkertaisen määrän huoltoja, korjauksia ja muuta tarvittavaa rekvisiittaa. Modernisti sähköllä Massiivisuudestaan huolimatta Hitachi –kiviautot kulkevat säh-

köllä. Virtaa ei kuitenkaan ladata verkosta, vaan autossa on vahva dieselmoottori, joka tuottaa tarvittavan sähkön. – Auton 50 litran V16 –moottori tuottaa 2000 hv väännön ollessa 750 kN. Vääntö ja teho eivät ole kuitenkaan suoraan verrannollisia. Liikkeelle lähdettäessä sähköiseksi vedoksi muutettuna tehoa löytyy heti 330 kN, Kilpeläinen kuvailee. Polttoainetta dieselmoottori kuluttaa noin 110 litraa tunnissa. Kulutus vaihtelee tilanteen mukaan ja täydellä teholla ylämäkeä kivuttaessa polttoainetta saattaa kuluja jopa 250 litraa tunnissa, mutta tyhjäkäynnillä vain kuusi litraa tunnissa. Talvivaaran käytössä olevien kiviautojen mallisarja on iältään neljä vuotta. Maahantuojalla on jo tarjolla uusi, edelleen kehitetty mallisarja. – Kehitys menee nopeasti eteenpäin, enää ei mennä samalla sarjalla 20 vuotta, vaan korkeintaan 4-5 vuotta. Autojen muodot eivät ehkä muutu, mutta tekniikassa muutos on raju. Autoihin tuodaan luistonestoa, lukkiutumattomia jarruja ja erilaisia kameratekniikoita parantamaan turvallisuutta.

Varikolla Hitachi –kiviauton edessä vasemmalta oikealle Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen, Rotatorin Anssi Heikkinen ja Juuso-Antti Tikkala sekä Talvivaaran korjaamopäällikkö Juha Kilpeläinen. At the depot in front of the Hitachi dump truck, from the left to the right: Olli-Pekka Nissinen, communications manager of Talvivaara, Anssi Heikkinen and Juuso-Antti Tikkala from Rotator as well as as Juha Kilpeläinen, maintenance manager of Talvivaara.

– They are full of high technology, and high up there in the cab you can also see a woman driver. Statistics show that in fact women drivers often drive more economically and carefully than men. They lack the competitiveness of men, says Juha Kilpeläinen, the maintenance manager of the Talvivaara Mining Company. In a modern way with electricity Despite their massiveness, the Hitachi dump trucks run with electricity. However, the truck is

18

not charged from the grid, but it has a powerful diesel engine that produces the necessary electricity. – The truck’s 50 litre V16 engine produces 2,000hp while the torque is 7,500N. Torque and power are not, however, directly comparable. When starting off, there is already 33,000N of torque converted to electrical pull, says Kilpeläinen. The diesel engine consumes about 110 litres of fuel per hour. Consumption varies according to situation; when climbing uphill with full power, as much as 250 litres of fuel can be consumed in

an hour, whereas only six litres per hour are consumed when idling. The model series of the dump trucks used in Talvivaara is four years old. The importer already has a new, further developed model series available. – Development is advancing in a rapid pace. We can no longer use the same series for 20 years, but at the most 4-5 years. The forms of the trucks may not change, but technology is changing enormously. The trucks are equipped with traction control, anti-lock braking systems and different kinds of camera

techniques to improve safety. A computer-controlled system The control system of the dump truck is completely computerbased and the truck has several overlapping computer systems. The truck’s own information system collects basic data of the truck and records all error messages and alarms. – The engine has its own diagnostics, the driving systems have their own and the truck itself has its own – so there are three different systems within each other. In addition, the truck has a GPS system 

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 18

21.10.2012 23:18:57


– Seuraavan mallisarjan autoissa voidaan kytkeä dieselmoottori irti ja kulkea vain sähköllä. Nyt me emme pysty ottamaan sähköä talteen akkuihin, eikä ylimääräistä sähköä voi syöttää esimerkiksi verkkoon. Tietokoneohjattu järjestelmä Hitachin ohjausjärjestelmä on täysin tietokonepohjainen, ja autossa on useita tietojärjestelmiä päällekkäin. Auton oma tietojärjestelmä kerää perustietoa autosta, kuten, miten tekniikka toimii ja minkälainen vikahistoria autolla on. Järjestelmä tallentaa kaikki vikailmoitukset ja –hälytykset. – Moottorille on oma diagnostiikkansa, ajojärjestelmille omansa sekä itse autolle omansa – kolme eri järjestelmää sisäkkäin. Autossa on myös gps-järjestelmä, joka kertoo, missä auto kulloinkin liikkuu, Kilpeläinen kertoo. Tuotannonohjausjärjestelmä seuraa auton operatiivista toimintaa, missä auto liikkuu ja minne se on menossa - raportointi on reaaliaikaista. – Pystymme kertomaan, että kun louhoksesta ryhdytään kuljettamaan materiaalia räjäytyksen jälkeen, tietyllä kellonlyömällä materiaalia on kuljetettu juuri tämä määrä tiettyyn paikkaan. Ebsolutin interaktiivisella järjestelmällä työnjohto voi antaa kuljettajalle tietoa muuttuneista toimintasuunnitelmista tai vaikkapa hälytyksiä, jos ajotiellä on esimerkiksi kiviä. 

”Autoissa on rengaspaineiden langaton seurantajärjestelmä. Kuljettaja näkee kunkin renkaan paineen, ja paineen laskiessa järjestelmä antaa hälytyksen. Tyhjenevä rengas on vielä mahdollista korjata, mutta tyhjänä pyörivä rengas on entinen." “The trucks have wireless monitoring system of tyre pressures. The driver can see the pressure of each tyre and, as the pressure decreases, the systems gives out an alarm. It is possible to repair an emptying tyre, but a tyre that is already empty must be replaced."

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 19

19

21.10.2012 23:18:59


Talvivaaran oletetaan tuottavan metalleja vähintään 60 vuotta.

that tells where the truck is located at any specific time, says Kilpeläinen. The production control system follows the truck’s operational activities, where the truck is and where it is going – reporting takes place in real time.

Kilpeläisen mukaan kuljettaja voi tehdä myös itse järjestelmään yksinkertaisia varoituksia. – Tietoja ei tarvitse näpytellä järjestelmään, vaan käytössä on valmiita painikkeita eri tilanteisiin.

The driver's driving style can be monitored When starting off, the driver logs into the system with his/her own user ID. Thus, it is possible to monitor driving both truck- and driver-specifically. – A driving habit monitoring system keeps track of accelerations, breakings and driving speeds. The truck has electrical gauges, which show those alarms and warnings the driver must take into account. The biggest problem with a large dump truck is the difficulty to perceive distances. When the wing mirrors are no less than six metres apart, a video camera comes in handy when e.g. reversing. The risks of transports occur when driving through a bend and driving downhill, even though the top speed is only 43 km/h. – We have been going over downhill driving the most with the drivers, so that they would not exceed the slowing-down power of the truck. Breaking distances are quite different when the truck is carrying a full load, total weight of 320 tons, and when breaking takes place with electric motors, says Kilpeläinen.

20

Kuljettajan ajotapaa voidaan seurata

Talvivaara is anticipated to produce metals for a minimum of 60 years.

Talvivaara employs 900 persons The Talvivaara Mining Company Plc., which is situated in Eastern Finland, is an internationally significant producer of base metals. The company’s main focus is on the production of nickel and zinc with the help of a technique known as bioheapleaching. With bioheapleaching, metals can be enriched cost-efficiently even from low-grade ore. The deposits of Talvivaara in Sotkamo comprise one of the largest known sulphide nickel resources in Europe. It is estimated that the deposits are sufficient for several decades of production. The company has entered into a 10-year off-take agreement with Norilsk Nickel for the entire output of the Talvivaara mine’s nickel and cobalt production. In addition, the company entered into a long-term zinc in concentrate streaming agreement with Nyrstar. At the moment, the company employs 505 persons, in addition to which 300-400 persons, who are employed by the contractors, work at the site constantly. Talvivaara is listed on the Main Market of the London Stock Exchange and on NASDAQ OMX Helsinki exchange. The company is a constituent of the FTSE 250 index.

Liikkeelle lähtiessään kuljettaja kirjautuu järjestelmään omalla tunnuksellaan. Ajamista voidaan seurata niin auto- kuin kuljettajakohtaisesti. – Ajotavanseurantajärjestelmä seuraa kiihdytyksiä, jarrutuksia ja ajonopeuksia. Autossa on sähköiset mittarit, ja näyttöön ponnahtavat ne hälytykset ja varoitukset, jotka kuljettajan tulee huomioida. – Ajaminen on kuin ajaisi automaattivaihteisella autolla, vain kaasupoljinta tarvitaan. Jarrutuskin tapahtuu sähkömoottorilla. Heti, kun kuljettaja nostaa jalkansa kaasupolkimelta, auto ryhtyy jarruttamaan. Ongelmallisinta kookkaassa kuorma-autossa on hahmottamisen vaikeus. Kun sivupeilien väli on peräti seitsemän metriä, videokamerasta on suuri apu esimerkiksi peruuttaessa. Kuljetusten riskipaikkoja ovat kaarreajo ja alamäkiajo, vaikka huippunopeus onkin vain 43 km/h. – Alamäkiajoa on käyty kuljettajien kanssa läpi eniten,

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 20

21.10.2012 23:19:01


"Ajaminen on kuin ajaisi automaattivaihteisella autolla." etteivät he ylittäisi auton hidastuskykyä. Jarrutusmatkat ovat aika erilaisia silloin, kun autossa on täysi kuorma, kokonaispainoa 320 tonnia, ja jarrutus tapahtuu vieläpä sähkömoottoreilla, Kilpeläinen sanoo. Laitetoimittaja on antanut kohtuullisen hyvät taulukot alamäkiajoon, ja järjestelmä varoittaa, kun hidastuskyky ylittyy. Aina järjestelmätkään eivät

riitä, ja muutama viikko sitten Talvivaarassa pyörähti lastia purkamassa ollut kiviauto ympäri. Kuljettaja onneksi selvisi onnettomuudesta pelkällä säikähdyksellä, sillä kuormalava suojasi tehokkaasti ohjaamoa.

Talvivaara työllistää 900 henkeä Talvivaaran on tehnyt 10 vuoden myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk Nickelin kanssa sekä pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin kanssa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä 505 henkilöä ja alueella työskentelee urakoitsijoiden palveluksessa jatkuvasti noin 300-400 henkilöä.

Antistaattiset suodattimet järjestelmänne suojaksi

Korkeapainesuodattimet

Matalapainesuodattimet

Säiliön paluusuodattimet

Antistaattinen suodatinmateriaali lähes 10 vuoden kokemuksella • Estää suodatinvauriot • Pidentää suodatettavan nesteen käyttöikää • Parantaa järjestelmän komponenttien suojaustasoa

Erinomainen järjestelmän luotettavuus Helppo ja nopea suodatinpatruunan vaihto

Ylivoimaisesti paras järjestelmän suojaus, suorituskyky ja kunnossapidettävyys Lisätietoja PL 103 (Hankasuontie 3A) Puh. 029 006 150 Fax 029 006 1150 sales@colly.fi www.colly.fi

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 21

21

21.10.2012 23:19:01


MARTTI MUHONEN JA JUHA LAHTINEN // METSO PAPER RAUTPOHJA

Prosessiteollisuudessa ja tehdaslaitoksissa pneumatiikkaverkko on ollut perinteisesti yhtä oleellinen käyttöenergiaverkko kuin sähköverkko. Prosessiympäristössä on pneumatiikalla edelleen etuja, joilla ne puolustavat paikkaansa, muun muassa vaikeiden ympäristöolojen sietokyky. Varsinkin paperikoneiden ohjaukseen pneumatiikka tarjoaa edelleen merkittäviä etuja. PNEUMATIIKALLA on lisäksi sovellutusalueita, joita on vaikea toteuttaa muilla käyttöenergioilla: muun muassa paperikoneissa päänvientipuhallukset ja letkujen sekä palkeiden kuormitukset vaikeissa ympäristöolosuhteissa.

saada merkittäviä kustannussäästöjä. Paperikoneissa pneumatiikka on paikallaan Paperikone edustaa raskasta koneenrakennusta, jossa käy-

Ilman paineistukseen käytetyn energian säästäminen antaa suunnan tulevaisuuden pneumatiikkalaitteille. Toinen yleinen suuntaus on ohjaustekniikan kehittyminen ja siirtyminen väyläohjaustekniikkaan.

PNEUMATIIKKAA paperikoneissa Pneumatiikkajärjestelmät soveltuvat hyvin myös räjähdysherkissä tiloissa käytettäviksi. Pneumatiikan etujen vastapainona on toisaalta vakavia haittapuolia. Tunnetusti paineilma on teollisuudessa kallein käytössä oleva energiamuoto. Usein tämä näkökohta jätetään vähälle huomiolle ja paineilmaa ”tuhlataan” sallimalla vuotoja. Vuotojen paikallistaminen ja poistaminen on oleellisin paineilmajärjestelmän kunnossapitotoimenpide. Sovellutuksia ja mitoituksia on myös kyseenalaistettava; voiko erilaisilla toimilaitteilla tai puhallusten suutinratkaisuilla pienentää paineilman kulutusta? Järkeistämällä kompressorien automatiikka voidaan myös

22

tetty pneumatiikka poikkeaa kappaletavarateollisuuden automaatiolinjojen pneumatiikasta sekä toteutustapojen että komponenttivalintojen osalta. Prosessiympäristössä ovat tehdas- ja laitosstandardit myös ohjanneet muun muassa komponenttivalintoja ja rakennetekniikkaa. Yleissuuntauksena teollisuusautomaatiossa on pneumaattisten laitteiden osuuden pieneneminen, mutta esimerkiksi ajoneuvoteollisuudessa pneumatiikka on tärkeintä ”aputekniikkaa”, esimerkiksi kuorma- ja linja-autot toimivat täysin pneumaattisten laitteiden varassa.

Esimerkkejä kehityssuunnasta ovat muun muassa tehdaslaitosten hajautetut älyä sisältävät kompressoriyksiköt, toimilaitevalikoiman kasvu, sylinterien poistoilman hyödyntäminen matalamman paineen piireissä ja pneumatiikkatoimilaitteiden anturitekniikan kehitys. Näyttävä historia Paperikoneiden koneautomaation perinteistä ydintä ovat nippien kuormitusjärjestelmät ja paperirainaa kuljettavien kudosten oh-

jaus- ja kiristysjärjestelmät. Kudosten ohjausjärjestelmissä, joissa voimantarve on pienempi ja toimilaitteiden jäykkyysvaatimus vähäisempi, on pneumatiikkaa käytetty yhtenä vaihtoehtona nykypäiviin saakka. Kudosten ohjaustoiminnon lisäksi käytetään pneumatiikkaa kudosten kireyden ylläpitoon. Vaihteella varustettu pneumatiikkamoottori on kapeiden koneiden yleisesti käytetty kireydensäätölaite useilla paperikoneilla. Hydraulisten säätöventtiilien esiohjaus pneumaattisilla paineenalennuspropoilla on myös ollut paperiteollisuudelle tyypillinen pneumatiikan käyttökohde. Huolimatta kaikkien tekniikoiden yhdistämisestä ovat venttiilit olleet hyvin luotettavia ja niitä valmistetaan edelleen (esimerkiksi kuva 3 ) sekä Suomessa että Saksassa. Kautta aikojen on paperitehtaiden vesi-, massa- ja kemikaalivirtauksia ohjaavien prosessiventtiilien virtausaukkojen säätö toteutettu pneumaattisilla toimilaitteilla. Kuva 1 esittää perinteisen taipumakomensoidun telan säätöjärjestelmää. Kuva 2 esittää ko. säätöjärjestelmän vanhinta muotoa, joka on toteutettu täyspneumaattisen instrumenttilaitteiston avulla. Kuva 3 sisältää yksityiskohtaisen esityksen pneumatiikkapaineella esiohjatusta hydraulipainesäätimestä. Uusilla koneilla ei enää käytetä

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 22

21.10.2012 23:19:03


kuvien 1..3 esittämää järjestelmää, mutta niitä on käytössä hyvin paljon vanhoilla koneilla ympäri maailmaa. Huopakiertoja paperikoneen puristinosalla esittää kuva 4. Puristinosan huopien ja kuivatusosan viirojen ohjauksen periaate on esitetty kuvassa 5. Kuvasta 6 nähdään huovan- ja viiranohjausjärjestelmän periaate, joka on klassinen esimerkki suoraan takaisinkytketystä mekaanispneumaattisesta säätöjärjestelmästä. Ohjattavan kudoksen reunaa seuraa läppä, jonka varsi on mekaanisen välityksen kautta kytketty pneumaattiselle esiohjausventtiilille, joka säätää suoraan ohjaintelaa kääntävän palkeen painetta. Uusilla koneilla seurataan reunaa optisesti ja ohjainkiristintelan kääntö suoritetaan usein sähköisillä toimilaitteilla. Optinen reunanseuranta säästää kudoksen reunaa kulumiselta. Toimilaitteena olevat palkeet on nykyisin korvattu paineilmasylinterillä. Paineilman tuottaminen Paperikoneella on käytössä kahdenlaatuista paineilmaa. Instrumentti-ilma on puhtaampaa ja kuivempaa, kun taas tehdasilman suodatusaste on karkeampi ja kosteusaste suurempi. Paineilma tuotetaan muutamalla kompressorilla, joiden jälkeen prosessissa on esi-

suodatus, öljynpoistosuodatus ja absorptiokuivaimet. Järjestelmässä on isoja paineilmasäiliöitä, joilla tasataan suuria kulutushuippuja. Paineilman käyttökohteita Paperikoneen alkupäässä viedään paperirata täysleveänä viira- ja puristinosan läpi. Joissakin päänvientisovelluksissa käytetään hih-

1. Sym nipin viivakuorman säätöjärjestelmä. Alatelaa kuormitetaan Kuva 1. hydraulisylintereillä kiinteää telaa vasten. Telojen kosketuslinja, nippi, pidetään suorana säätämällä alatelan painekammion sisäistä hydraulipainetta pneumaattisesti esiohjatulla painesäätimellä. © Metso

2. SYM nipin täyspneumaattinen säätöjärjestelmä vuodelta 1977. Kuormitus tapahtuu pneumatiikkapalkeilla, joiden paine muutetaan halutuksi pneumaattiseksi signaalipaineeksi säädettävillä suhdereleillä (osat 36 A ja B), joiden ulostulopaineet summataan yhteenlaskureleessä (osa 37), jonka ulostulo viedään hienokorjaimelle (osa 38), jonka ulostulo säätää telan painesäädintä.

3. SYM telan pneumaattisesti esiohjatun painesäätimen rakenne. Telan painekammiota kuormittava hydraulipaine vaikuttaa säätimen ”plus side” liitännässä. Säätimiä on erilaisilla painesuhteilla. Telasovellutuksessa ovat hydrauliikkapaineet pieniä.

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 23

23

21.10.2012 23:19:05


INTERNAL

Kuva 4. 4. P  aperikoneen puristinosan huopakierrot (3 kpl, mustat viivat). Date Author Title ovat teloja, joissa on liikkuvuutta osoittavat nuolet 4 © MetsoOhjaintelat molempiin suuntiin. Kiristinteloissa on nuoli vain yhteen suuntaan.

navientejä. Näissä sähkömoottori tai ilmamoottori pyörittää hihnaa, joka kuljettaa päänvientinauhan eteenpäin. Nauha pysyy hihnalla puhalluksen muodostaman alipaineen avulla. Köydettömän päänviennin pneumatiikkaa esittää kuva 8. Täysleveän paperiradan katkaisussa voidaan käyttää paineilmapuhalluksia tai mekaanista katkaisuterää, jota ohjataan paineilmasylintereillä.

Instrumentointiin liittyy lukuisia säätö- ja automaattiventtiileitä, joissa on edelleen pneumaattinen toimilaite ja säätöventtiileisssä sähköpneumaattinen asennoitin. Itse paperikoneessa näitä ovat lyhyen kierron, laimennusvesikierron, suihkuvesijärjestelmän, tyhjiöjärjestelmän sekä höyry- ja lauhdejärjestelmän venttiilit. Tyypillisimmillään koneohjaus on jonkin toimilaitteen esimerkiksi sylinterin, palkei-

INTERNAL

INTERNAL

Kuva 5.

Kuva 6c

Kuva 6a

Kuva 6b

5. H  uovan/viiran ohjauksen periaate. Ohjaintelaa käännetään vinoon asentoon kudoksen kulkusuuntaa vasten. Kudos pyrkii asettumaan kulkusuunnassaan kohtisuoraan kohtaavan telan pintaan nähden. Vinossa oleva tela ohjaa huopaa sitä telan päätä kohti, jota huopa tulosuunnassaan ensin koskettaa. Ohjausvaikutuksen voimakkuus Date Author Titlekitkakertoimesta telan ja kudoksen välillä. 5 © Metso riippuu geometrista sekä

6

© Metso

Date Author Title

6. P  erinteinen pneumaattinen kudoksen reunansäätöjärjestelmä. Kudoksen reunaa seuraava läppä ohjaa kuristinta, joka säätää telan toista päätä kääntävän palkeen painetta. Kuva 6a esittää vaakaohjainta ja kuva 6b pystyohjainta sekä kuva 6c kalvorasialla toteutettua vaakaohjainta.

INTERNAL

Kuva 7. Tämä kuvan yhteyteen liittyy kaavio tiedostossa ”automaattiohjain”.

7

7. Huovan pneumaattinen automaattiohjain nykymuodossa; paljetoimilaite ja palkeen ohjausjärjestelmän pneumatiikkakaavio. Paljetoimilaitteen sijasta käytetään usein sylinteritoimilaitetta. © Metso Date Author Title

24

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 24

21.10.2012 23:19:06


den tai kuormitusletkun ohjaamista. Ohjauspiirissä on tyypillisesti suuntaventtiili, paineenalennusventtiileitä ja painelähettimiä. Uutena ohjausmuotona on kehitetty digipneumatiikkaa, jossa paineenalennuspropolla tai moottoripaineenalentimella toteutettu paineensäätö on korvattu avaamalla tai sulkemalla pieniä magneettiventtiileitä, joihin on liitetty erikokoisia kuristimia. Telojen kaapimien ohjaus ja kuormitus edustavat hyvin tyypillistä paperikonepneumatiikkaa. Kaapimia on koneella paljon. Kaavinterä on nykyisin komposiittia ja terää kuormitetaan paineistamalla kaapimen pitimeen kosketuksessa olevaa joustavaa letkua. Kaavin pitää pyörivän telavaipan pinnan puhtaana sekä estää telan pintaan mahdollisesti tarttuneen paperiradan pääsyn ”väärälle” alueelle ja

ohjaa radan pulpperiin uudelleenkiertoon. Kaapimien kuormitusaste vaikuttaa paljon telojen pyöritystehontarpeeseen ja jokaiselle kaapimelle tulisi löytää optimikuormitus. Moottoripaineenalentimen säätimen lähtöä voidaan käyttää hyödyksi piirin vuotojen valvonnassa. Moottoralentimen oma sisäinen vuoto on hyvin pieni. Kuvassa 9 on kaapimen kuormitus toteutettu on-off venttiileillä, joihin jokaiseen liittyy venttiilikohtainen kuristin. Kytkentä on tuttu digihydrauliikasta. Suljettua letkua kuormitettaessa ovat kaikki venttiilit pääosan ajasta kiinni ja paineen määritelty poikkeama asetusarvosta johtaa ohjausohjelmiston määrittämän venttiilin avautumiseen. Venttiili on vuodoton ja sen avulla voidaan myös tunnistaa piirin vuoto, jolloin venttiili toimii virtuaalisena virtausanturina.

8. Köydettömän päänviennin pneumatiikkakaavio

9. Kaavinohjaus, jossa kaapimen kuormitus on toteutettu on-off-venttiileillä.

TÄYDEN PALVELUN HYDRAULIIKKATALO

Hydraulisylinterit -

Vakiosylinterit asiakkaan tarvitsemalla mitoituksella Erikoissylinterit RST/HST-sylinterit

Hydraulikoneikot -

Suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaisesti Materiaalit ja komponentit asiakkaan toiveiden mukaisesti

Vuokraamme myös huuhtelukoneikkoa 2x200l/min. Koeponnistuspaine max. 400bar.

Hallimestarinkatu 26, 20780 Kaarina puh. 02 275 4100 (vaihde), faksi 02 275 4111 raiha@raiha.com www.raiha.com Simsotec on osa Hollmingkonsernia.

hydraulic power Hydraulic Power Oy Louhelantie 4, 16600 Järvelä Puh: 03-7651006 www.hydraulicpower.fi

FLUID FINLAND 2/2012

FLUID2_12_147.indd 25

25

21.10.2012 23:19:07


NORRHYDRO // TEKSTIT: MIRKKA KORTELAINEN

”Mitä tehdäänkin – tehdään se ensimmäisten joukossa” - Liiketoimintamme kasvaa Aasiassa ja Suomessa. Eurokriisistä huolimatta näyttää siltä, että kasvua on 25 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Asiakaslähtöisyys on yksi menestyksemme kulmakivistä, toimitusjohtaja Yrjö Trög sanoo.

N

orrhydron asiakkaita ovat suomalaiset ja kansainväliset kone- ja laitevalmistajat, meriteollisuuden toimijat ja Pohjoismaissa toimivat kaivokset ja teollisuuslaitokset. Toimitusjohtaja Yrjö Trögin mukaan yrityksen kilpailuvaltteja ovat myös kumppanuus, innovatiivinen teknologian kehitys sekä hyvät markkinat kotimaan lisäksi Kiinassa ja muissa Aasian maissa. Toiminnan laajentaminen Kiinaan oli Trögin mukaan välttämätöntä, sillä alan markkinat kasvavat Aasiassa. – Olemme siellä, missä asiakkaatkin ovat. Markkinat vievät eteenpäin. Myös eurooppalaiset asiakkaamme ovat laajentaneet tuotantoaan Kiinaan. He haluavat käyttää paikallisesti valmistettuja sylinterejä. – Yrityksen liikevaihto nyt 16 miljoonaa euroa, jakautuma on Suomi 13 ja Kiina 3. Ensi vuoden ennuste on Suomi 14 ja Kiina 6 eli yhteensä 20 miljoonaa euroa. Laajat verkostot ovat tärkeitä

© Johannes Sipponen | Avalon

26

– Yhteistyö kiinalaisten viranomaisten kanssa on ollut oppimisprosessia, jossa kiinalainen yrityskulttuuri on tullut tutuiksi. Kiireellä ei etabloitumisessa kannata olla liikkeellä ja liiketoiminnan laajentumista edesauttaa jo hankittu vahva maine kotimaan markkinoilla. Toimivat ja laajat verkostot ovat myös erittäin tärkeitä sekä henkilökohtaiset suhteet asiakkaisiin ja paikallisiin viranomaisiin, hän jatkaa. Kiinan hydrauliikkamarkkinat ovat Trögin mukaan kasvaneet 2000-luvulla noin 20–40 prosentin vuosivauhtia. Ripeä kasvuvauhti jatkuu myös tulevina vuosina.

Sylinterikatsaus ALAN YRITYKSET USKOVAT MARKKINOIDEN KASVUUN • Liiketoiminnat perustuvat vahvaan osaamiseen ja erikoistumiseen. • Räätälöidyt tuotteet ja hyvä asiakaspalvelu ovat tärkeitä kilpailutekijöitä. • Energiatehokkuus ja tiukentuneet ympäristövaatimukset lisäävät kilpailua myös tuotesuunnittelussa. • Alan tutkimustyöhön ja koulutuksen kehittämiseen pitää panostaa jatkossakin. Oma tehdas ja tuotanto Yrjö Trög kertoo, että tuotanto uudella tehtaalla Changzhoussa käynnistyi kuluvan vuoden alkupuolella. Aikaisemmin tuotteita valmistettiin yhteistyökumppanin tehtaalla. – Voimakas kasvuvaihe edellyttää kokonaan omissa käsissä olevaa tuotantoa. Reagointiherkkyydellä voimme toimia tehokkaammin ja investoida kysynnän mukaan. Kiinassa päätuotteemme ovat sylinterit. Vuonna 2015 saavutamme täyden kapasiteetin ja työntekijöitä on jo lähes 250, hän sanoo. Vuoden toimittaja Yrjö Trög sanoo, että asiakas on tärkein ”leivän tuoja”. Kun asiakas menestyy, kaikki menestyvät. – Saimme esimerkiksi viime vuonna Ponsselta tunnustuksen vuoden toimittajana. Asiakaslupausta vaalimme kaikin tavoin ja mietimme koko ajan myös uusia personoituja ratkaisuja asiakkaamme tuotteisiin. Näissä asioissa on hyvä olla edelläkävijä. Yritykselle myönnettiin viime vuonna myös Lapin Yrittäjien alueellinen Vuoden Yrittäjäpalkinto. NorrDigi Vuodesta 2007 alkaen Norrhydro on ollut mukana Tampereen Teknisen Yliopiston digitaalihydrauliikan tutkimusprojektissa. Yhteistyön tuloksena syntyi patentoitu NorrDigi-innovaatio. Se on energiataloudellinen liikkeenhallintaratkaisu, jossa sylinterin tehollista pinta-alaa voidaan säätää portaittain ja sen avulla parantaa hydrauliikkajär-

jestelmien lineaarisen voimansiirron energiatehokkuutta, ohjattavuutta ja vikasietoisuutta. – Näin saavutetaan jopa 80 prosenttinen energian säästö verrattuna nykyisin käytössä oleviin järjestelmiin. Energiatehokkuus saa yhä merkittävämmän roolin, joten meidän täytyy olla tuotekehittelyssä todella innovatiivisia. – Energiansäästöön tähtäävä kehitys tulee rantautumaan myös Kiinaan. Uskon, että suomalaisella uudenajan tutkimus- ja teknologiakehityksellä on kysyntää maailmalla, Trög summaa .

"Kiinassa pystyy tuottamaan hyvää laatua, kun tuntee paikalliset ongelmakohdat ja niiden oikeat ratkaisut.” NORRHYDRO Konserni muodostuu Norrhydro Oy:stä ja Kiinassa toimivasta tytäryhtiöstä Norrhydro Hydraulic Systems (Changzhou) Co. Ltd. Suomessa toiminta keskittyy Rovaniemelle, jossa sijaitsevat yhtiön johto, hallinto ja sylinterien tuotantotoiminta. Tampereella on NorrDigituoteperheen tuotekehitys. Kiinassa sijaitsee Aasian markkinoille suuntautuva sylinterien tuotantotoiminta. Yhtiöllä on Suomessa reilut sata työntekijää.

FLUID FINLAND 2/2012 SYLINTERIKATSAUS

FLUID2_12_147.indd 26

21.10.2012 23:19:07


HYDORING // TAKOMA

”Asiakkaat haluavat kokonaisuuksia - eivät komponentteja”

V

iimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana Hydoring on kasvanut johtavien kotimaisten hydrauliikkavalmistajien joukkoon. Myyntijohtaja Ville Eskelinen painottaa, että tuotekehitys on asiakaslähtöistä ja nykyaikaisen tehokasta, valmistus ja laadun varmistus korkeaa tasoa. – Pidämme tärkeinä omaa kokonaistoimituksen huomioivaa suunnittelua sekä joustavaa ja nopeaa asiakaspalvelua. Henkilökuntamme on hyvin sitoutunutta ja motivoitunutta – tämä näkyy kaikessa toiminnassamme. Palkittua palvelua Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus ry. – Yrityskolmion hallitus myönsi tänä vuonna seu-

Hydoringin fokus on kirkas. – Suuntaamme asiakaskohtaisesti räätälöityihin tuotteisiin ja samalla teknisesti yhä vaativampiin kokonaisuuksiin, myyntijohtaja Ville Eskelinen kertoo. tukunnallisen tunnustuspalkinnon Hydoring Oy:lle. Ehdotukset palkittaviksi yrityksiksi tekivät seutukunnan kunnanjohtajat. – Tällaiset huomionosoitukset ovat hyviä osoituksia siitä, että suuntamme on oikea ja kannustaa koko henkilöstöämme eteenpäin,. Eskelisen mukaan lähivuosina toimituslaajuudet kasvavat ja asiakkaat haluavat yhä enemmän kokonaisuuksia, eivät niinkään komponentteja. – Digitaalihydrauliikka on myös kovaa vauhtia nousussa ja

sillä sektorilla markkinat tulevat myös tuomaan ihan uudenlaista kysyntää, hän arvioi. Katse maailmanmarkkinoille Ville Eskelinen sanoo, että tulevaisuudessa on nähtävissä yritysten HYDORING OY Yrityksen omistuspohja: Timo Raikko 100% Liikevaihto: 16,6 MEUR Toimipaikka: Kyrö, Pöytyä www.hydoring.com

toiminnan siirtyminen yhä voimakkaammin uusille markkinaalueille. Esimerkiksi Aasian maiden taloudellinen ja poliittinen nousu lisää myös tarvetta kehittää Euroopan ja Aasian keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Tämä näkyy vahvasti muun muassa yhteistyössä teollisuusaloilla. – Tuotekehittelyyn tämä tuo uusia mahdollisuuksia. Markkinat ovat maailmalla kuitenkin kasvussa, joten kysynnän mukaan on oltava valmius myös nopeisiin tuotetoimituksiin ja innovaatioihin, hän pohtii.

"Digitaalihydrauliikka on kovaa vauhtia nousussa."

”Tulossa on vahvaa kasvua ja yritysostoja” Uuden toimitusjohtajan myötä yritys panostaa vahvasti muun muassa teolliseen markkinointiin.

T

akoma Oyj:n toimitusjohtajana on aloittanut syyskuussa MBA, Ins. Ari Virtanen. Hän on toiminut myynnin ja liikkeenjohdon tehtävissä Kalmar Industries Oy Ab:n ja Tamrockin eri yksiköissä sekä Suomessa että Latinalaisessa Amerikassa ja EteläAfrikassa. Viimeksi hän on toiminut kansainvälisesti toimivan Plasticon -konsernin Suomessa toimivan tytäryhtiön Plastilon Oy:n toimitusjohtajana. Taustalla on vahva osaaminen teollisesta markkinoinnista sekä muutosjohtamisesta.

Tavoitteena voimakas kasvu Takoma tavoittelee voimakasta orgaanista ja yritysostoin toteutuvaa kasvua. Takoman palvelu perustuu asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen. Kilpailukyvyn ykkösasia on huippulaatu yhdistetty-

Takoman uusi toimitusjohtaja Ari Virtanen.

nä ylivoimaiseen palveluun ja täsmällisiin toimituksiin. – Yhtiömme toimintatapa nojaa vahvaan yrittäjähenkeen. Tämä tarkoittaa vastuuta asiakkaiden puolesta, tehokkuutta sekä jatkuvaa kehittymistä. Takoma haluaa olla kumppani

TAKOMA OYJ Yrityksen 3 suurinta omistajaa: Panostaja Oyj 63 %, Kimmo Korhonen 17 % ja Ari Virtanen 2 % Tilikaudella 2011 Takoman liikevaihto oli 27 milj. euroa Toimipaikat: Takoma Gears Oy Parkano/ Takoma Systems Oy Keminmaa/ TL-Hydraulics Tampere/ Hervannan Koneistus Oy Tampere www.takoma.fi

tuotteiden ja toiminnan kehittämisessä, Virtanen sanoo. Tilikaudella 2011 Takoman liikevaihto oli 27 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa oli 190 henkilöä. Takoma Oyj:n osakkeet (TAM1V) noteerataan Helsingin pörssin päälistalla.

"Yhtiömme toimintatapa nojaa vahvaan yrittäjähenkeen."

FLUID FINLAND 2/2012 SYLINTERIKATSAUSS

FLUID2_12_147.indd 27

27 21.10.2012 23:19:08


HYTAR //

”Innovaatiot tuovat kilpailukykyä” - Alalla tarvitaan positiivista viestintää puuduttavan taantumapuheen sijaan, toteaa toimitusjohtaja Raimo Tuominen.

H

ytar Oy:n toimitusjohtaja Raimo Tuominen kertoo, että yrityksessä on menossa tällä hetkellä useita tuotekehittelyhankkeita ja innovaatioita esimerkiksi hydrauliikkakoneikoissa, sylintereissä ja vesihydrauliikassa. Hytar Oy on merkittävä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien sekä -järjestelmien valmistaja ja maahantuoja. Yritys on osa teollisuusautomaatio-, sukellus- ja turvallisratkaisuja tuottavaa AVS-Group Finlandia, johon kuuluu myös VelSar Oy. Hytarilla on yrityshistoriaa

jo kymmeniä vuosia. – Omat toimipisteet Venäjällä ja Virossa mahdollistavat tuotteidemme saannin myös rajojemme ulkopuolella, Tuominen kertoo. Tuominen kertoo, että Hytarissa on parhaillaan menossa Lean-konseptilla tuotannon käyntiin-ajo. – Tavoitteenamme on automaation lisääminen omassa tuotannossa muun muassa tuotantotapojen kehitykseen panostamalla. Lisäksi merkittävää on uusien tekniikoiden käyttöönotto sekä henkilökunnan jatkuva koulutus. Meillä on meneillään

myös hydrauliikan puhtausprojekti yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Kilpailu kiristyy Tuominen kertoo, että tulevina vuosina Suomessakin nähdään enenevässä määrin Aasiassa tuotettuja komponentteja. Kilpailu kiristyy entisestään, jolloin on oltava hereillä yhdessä nykyisten päämiesten kanssa. – Maahantuojien asema muuttuu, kun osa asiakkaista on suoraan valmistajiin yhteydessä. Alallamme tullaan satsaaman erilaisiin palveluihin myös uudella tapaa ja ollaan nykyistä kilpailukykyisempiä, hän painottaa. Raimo Tuomisen mukaan alaa ei ainakaan kehitä eikä mielialaa nosta jatkuva taantumasta puhuminen. Päinvastoin.

• Hydro-Material Oy Ab • Hydroscand Oy • Hydrosystem Oy • Hyprox Oy • Hytaflex Oy • Hytar Oy • IP-Produkter Oy • KLINGER-Ramikro Oy • Knorring Oy Ab • Lakeuden Hydro Oy • Länsihydro Oy • Martekons Oy Ab • Masino-Hydrokey Oy • Metal Work Finland Oy • Milocraft Oy • Moog Oy • MOVETEC Oy • Nestepaine Oy • Norrhydro Oy • Nurmi Hydraulics Oy • OEM Finland Oy • Oinonen Tooling • Olaer Oy

• Paineteho Oy • Parker Hannifin Oy • Pikapaja Oy • Pneumacon Oy • PMC Polarteknik Oy Ab • Poclain Hydraulics Ab • Projecta Oy • Salhydro Oy • Sampo-Hydraulics Oy • Satatekniikka Oy • Sauer-Danfoss Oy Ab • SITEK-Palvelu Oy • SMC Pneumatics Finland Oy • Specma Hydraulic Oy • ST-Koneistus Oy • Tecalemit Oy Ab • Teknoma Oy • Telva Oy Ab • Tiivistekeskus Oy • TL-Tuotanto Oy • Toppi Oy Ab • Univer Oy

Historiikki

• Ahlsell Oy • AVS-Yhtiöt Oy • Bosch Rexroth Oy • Brevini Finland Oy • Colly Company Oy Ab • David Brown Hydraulics Finland Oy • Dunlop Hiflex Oy • Elektro-Tukku Oy • Festo Oy • FluidHouse Oy • Freudenberg Simrit Oy • GS-Hydro Oy • HAWE Finland Oy • HL Group Oy / Helsingin Laakeri • Hydac Oy • Hydjan Oy • Hydoring Oy • Hydraulic Piippo Oy • Hydraulic-Power Oy • Hydrauliikkahuolto K. Räihä Oy

– Alalle valmistuville pitäisi saada työpaikkoja ja tarvitaan paljon myös positiivista viestintää, koska ala tarjoaa nuorille paljon erilaisia mahdollisuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti, hän sanoo.

HYTAR OY Yrityksen omistuspohja: AVS-Yhtiöt Oy Liikevaihto: Hytar noin 21 milj.€ Suomessa Toimipaikat: Jyväskylä, Espoo, Lahti, Joensuu, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Viro, Venäjä www.hytar.fi

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry

FHPA - jo 35 vuotta jäsenyritysten asialla

”Aasiassa tuotettuja komponentteja on tulossa myös Suomen markkinoille.”

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry

Historiikki

Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistyksen keväällä ilmestyneen Clas Hindsbergin toimittaman historiikin voi tilata toimistolta tai siihen voi tutustua pdf-muodossa yhdistyksen verkkosivuilla: www.fhpa.fi Kovakantisen kirjan hinta on 20,-

www.fhpa.fi

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry, Kaskitie 12, 33540 Tampere, Finland (03) 255 0905, fhpa@fhpa.fi

28

FLUID FINLAND 2/2012 SYLINTERIKATSAUS

FLUID2_12_147.indd 28

21.10.2012 23:19:10


PMC POLARTEKNIK //

”Energian kallistuminen ohjaa kehitystä” -Tuotteen elinkaaren aikana käyttämä energia ja sen aiheuttamien kustannuksien alentaminen nousevat tärkeimmiksi kehityskohteiksi, myyntijohtaja Pekka Koskinen toteaa.

P

MC Polar teknik suunnittelee ja valmistaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiä ja -tuotteita sekä kehittää niihin liittyviä palveluita ja uusia sovelluksia. Myyntijohtaja Pekka Koskinen kertoo, että yritys kehittää erityisesti kumppanuutta asiakkaan kanssa tarjoamalla moduuli- ja kokonaisratkaisuja. Yrityksessä panostetaan voimakkaasti tuotannon toimitusvarmuuteen ja Lean-toimintatapojen mukaiseen toimintaan. – Olemme rakentaneet Suomen kattavan Dealer-verkoston, ja siirtäneet paikalliskonttoreiden myynnin niiden hoidettavaksi. Synergiaa kehitystyössä – Pyrimme käyttämään hyväksi emoyhtiömme PMC Groupin osaamista. Heidän patentoima cyclonitankki -ratkaisu tuo merkittäviä parannuksia koneenrakentajille. Tällä ratkaisulla pyritään muun muassa vähäisempään hydrauliikkaöljyn käyttöön, selvittää Koskinen. Viisi vuotta eteenpäin Energian säästäminen ja vihreät arvot ovat Pekka Koskisen mukaan viiden vuoden päästä vielä ajankohtaisempia kuin nyt. – Koska energia tulee kallistumaan, niin tuotteen elinkaaren aikana käyttämä energia ja sen aiheuttamien kustannusten alentaminen nousee tärkeimmiksi kehityskohteiksi, hän arvioi. Koskinen jatkaa, että automaation, elektroniikan sekä ohjaustekniikan osuus tullee jatkossa kasvamaan ripeästi. – Tämä asettaa varmasti haasteita perinteisille hydrauliik-

©PMC Polarteknik

”Haaste on, kuinka saamme nuoret innostumaan alasta.”

ka- ja pneumatiikkayrityksille, osaamista kun tarvitaan aivan eri alalta, hän toteaa. Halpatuotemarkkinat uhkana – Suomalaisen teollisuuden näkökulmasta yhtenä uhkana on

markkinoiden siirtyminen kohti halpatuotemarkkinoita. Toinen haaste liittyy Koskisen mukaan osaamiseen. – Kuinka saadaan nuoret innostumaan hydrauliikka- ja pneumatiikkatekniikasta jatkossakin.

PMC POLARTEKNIK OY Suomessa toimintaa usealla paikkakunnalla, laaja jälleenmyyjäverkosto, myyntikonttori Venäjällä sekä tytäryritykset Virossa ja Latviassa. Emoyhtiö on PMC Group, jolla oli 1400 työntekijää 2011. www.pmcpolarteknik.com

• UUDET JÄRJESTELMÄT • MODERNISOINTI • KOEAJOT JA HUOLLOT P Y Y D Ä TA R J O U S erkki.kallio@lakeudenhydro.com

SEINÄJOKI Rajatie 46 60101 Seinäjoki Vaihde (06) 4125 100 Myynti (06) 4125 125

! HUOM

Kattava valikoima -komponentteja varastossa.

www.lakeudenhydro.com

VAASA Silmukkatie 17 65101 Vaasa Vaihde (06) 3205 300 Myynti (06) 3205 325

FLUID FINLAND 2/2012 SYLINTERIKATSAUSS

FLUID2_12_147.indd 29

29 21.10.2012 23:19:11


HYDRAULIIKKA & PNEUMATIIKKA -MESSUT 2013

Hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa heti

Raaseporista Rovaniemelle! Täydellisen valikoiman hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteita saat varastoistamme ympäri maata. Specman omista ja yrittäjävetoisista HydroPiste - toimipaikoista saat myös heti uudet laadukkaammat letkut viallisten tilalle. Uutena tuotealueenamme ovat Eaton patruunaventtiilit. Innovaatiomme lohkosuunnittelussa varmistavat että haluamasi toiminnot toteutetaan luotettavasti taloudellisimmalla tavalla.

Ideoita, ihmisiä ja innovaatioita Hydrauliikka&Pneumatiikkamessut järjestetään osana Teknologia 13 -tapahtumakokonaisuutta vuoden kuluttua 1.-3.10.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman teemana on "ideoita, ihmisiä ja innovaatioita", ja tämän teeman ympärille rakentuu koko monipuolinen ohjelma. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen kanssa jär-

jestettävä tapahtuma esittelee liikkuvan kaluston hydrauliikkaa, teollisuushydrauliikkaa, laivahydrauliikkaa, vesihydrauliikkaa ja pneumatiikkaa. Edellisellä kerralla vuonna 2011 Teknologia-tapahtumakokonaisuudessa vieraili yli 18 000 kävijää. Samaan aikaan järjestetään Elkom-, Automaatio- ja MecaTec -tapahtumat.

Paras laatu ja takuu! Takuuasennelma™ pitää seisokit loitolla. Vuoden täystakuu vuotovaurioihin!

Ekotulppa ™ estää öljyvuodot

HYDRO-STORM OY

Hydro-Storm Oy Nuolitie 25 B, 02240 Espoo

letkuvaurioiden ja korjausten yhteydessä. Nyt kolme kokoa estää lähes kaikki vikavuodot! Sopii reikiin 1 - 43 mm.

Hydraulipumput ja varaosat RMF-sivuvirtasuodattimet Suodattimet

Tel. +358 (0)500 486 234 FaxEspoo +358 (0)9 803 6832 • Forssa • Huittinen • Iisalmi • Ikaalinen • Joutsa • Jämsä • www.hydro-storm.fi Kajaani • Kauhajoki • Kaustinen • Kiminki • Kiuruvesi • Koski TL • Kouvola • etunimi.sukunimi@hydro-storm.fi

30

Kristiinankaupunki • Kuhmalahti • Kuhmo • Kurikka • Kärsämäki • Lahti • Laitila • Lohja • Mikkeli • Niemisjärvi • Nilsiä • Nivala • Nurmes • Orivesi • Oulu • Parkano • Pori • Porvoo • Riihimäki • Rovaniemi • Sysmä • FLUID FINLAND 2/2012 SYLINTERIKATSAUS Tammisaari • Tampere • Turku • Tuusula • Vaasa • Virrat • Ylitornio • Ylivieska

FLUID2_12_147.indd 30

Alavus • Espoo • Forssa • Huittinen • Iisalmi • Ikaalinen • Joutsa • Jämsä • Kajaani • Kauhajoki • Kaustinen • Kiminki • Kiuruvesi • Kokemäki • Koski TL • Kouvola • Kristiinankaupunki • Kuhmalahti • Kuhmo • Kurikka • Lahti • Laitila • Lohja • Mikkeli • Niemisjärvi • Nilsiä • Nivala • Nurmes • Orivesi • Oulu • Parkano • Pori • Porvoo • Riihimäki • Rovaniemi • Sysmä • Tammisaari • Tampere • Turku • Tuusula • Vaasa • Virrat • Ylitornio • Ylivieska

Yhteystiedot löytyvät: valtakunnallisesta palvelunumerosta 020 527 500 Kotisivuilta hydropiste.fi ja specma.fi

21.10.2012 23:19:12


Yhdessä saamme aikaan ideaalisen työskentelylämpötilan. Parker toivottaa Olaerin tervetulleeksi.

Olaerista tuli osa Parker Hannifinia 1. heinäkuuta 2012. Yrityksen tuotteiden valmistus ja myynti 14 maassa Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa vahvistaa Parkerin läsnäoloa näillä maantieteellisillä kasvualueilla. Olaerin tuotevalikoima laajentaa tarjontaamme hydraulisten akkujen ja jäähdyttimien osalta kasvavilla öljyn, kaasun ja uusiutuvien energioiden markkinoilla.

www.parker.com/fi, www.olaer.fi Parker Hannifin Oy, 020 753 2500

FLUID2_12_147.indd 31

21.10.2012 23:19:12


Haastava Sovellus Toimiva Ratkaisu Haastava Sovellus Toimiva Ratkaisu

Kyllä Kyllä

Alhainen energiankulutus pienentää laitteiston käyttökustannuksia ja parantaa kilpailukykyä. Sytronix on uuden sukupolven nopeussäätöinen pumppukäyttö, joka kuluttaa energiaa vain sen verran kuin tarvitsee. Ainutlaatuinen ja kattava hydrauliikan ja sähkökäyttöjen tuotevalikoimamme täyttää koneesi vaatimukset. Säätöpiiri lyhyillä vasteajoilla parantaa suorituskykyä säätämällä pumppuja sekä sähköAlhainen energiankulutus pienentää laitteiston käyttökustannuksia ja parantaa kilpailukykyä. Sytronix moottoreita optimaalisesti. Tutustu, miten voit vähentää energiakustannuksia jopa 80% alentaen on uuden sukupolven nopeussäätöinen pumppukäyttö, joka kuluttaa energiaa vain sen verran kuin samalla melutasoa jopa niinkin paljon kuin 20 dB (A). tarvitsee. Ainutlaatuinen ja kattava hydrauliikan ja sähkökäyttöjen tuotevalikoimamme täyttää koneesi vaatimukset. Säätöpiiri lyhyillä vasteajoilla parantaa suorituskykyä säätämällä pumppuja sekä sähköSytronix - uuden sukupolven pumppuohjaus Rexrothilta moottoreita optimaalisesti. Tutustu, miten voit vähentää energiakustannuksia jopa 80% alentaen samalla melutasoa jopa niinkin paljon kuin 20 dB (A). Sytronix - uuden sukupolven pumppuohjaus Rexrothilta

Bosch Rexroth Oy info@boschrexroth.fi · www.boschrexroth.com/sytronix

Bosch Rexroth Oy info@boschrexroth.fi · www.boschrexroth.com/sytronix FLUID2_12_147.indd 32

21.10.2012 23:19:13

Profile for Omnipress Oy

FLUID Finland  

Hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun erikoislehti

FLUID Finland  

Hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun erikoislehti

Profile for omnip
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded