Page 1

FINLAND THE MOST IMPORTANT MATTER IS MARKETING S.8 Head of IHA, professor Kalevi Huhtala, is driving one of the well-equipped research platforms. HYDRAULIIKKA HAASTAA SÄHKÖN HYBRIDIAJONEUVOJEN KEHITYKSESSÄ S.22


HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKAYHDISTYS RY ylläpitää jäsenistÜä hyÜdyntävää ja tukevaa toimintaa, jonka painopistealueita ovat: s yleinen alan näkyvyyden ja imagon ylläpito sAJANKOHTAISENMARKKINATIETOUDENTUOTTAMINENMARKKINA JATRENDITUTKIMUSTENKAUTTA sALANTUNNETTAVUUDENYLLËPITOMESSUILLAJAMUULLATOIMINNALLA sKOULUTUSASIATJAYHTEYDENPITOOPPILAITOKSIIN YHDISTYKSENTAVOITTEENAONYLLËPITËËMENESTYVËËJAKEHITTYVËËKORKEANTEKNOLOGIANTOIMIALAA JOKA toimii innovatiivisena suunnannäyttäjänä kotimaiselle teollisuudelle ja on haluttu tyÜnantajana. YHDISTYKSENTEHTËVËNËONEDISTËËHYDRAULIIKKA JAPNEUMATIIKKA ALANKEHITTËMISTË3UOMESSA ja huolehtia, että alalla on menestymisen edellytykset kansainvälisessä toiminnassa.

www.fhpa.ďŹ Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry, FHPA PL 5, 33541 Tampere, Finland (03) 255 0905, fhpa@fhpa.ďŹ Ahlsell Oy !63 9HTIĂšT/Y "OSCH2EXROTH/Y "REVINI&INLAND/Y Colly Company Oy Ab $AVID"ROWN(YDRAULICS &INLAND/Y $UNLOP(IFLEX/Y %LEKTRO 4UKKU/Y &ESTO/Y

&LUIDHOUSE/Y &REUDENBERG3IMRIT/Y '3 (YDRO/Y (!7%&INLAND/Y (,'ROUP/Y(ELSINGIN ,AAKERI (YDAC/Y (YDJAN/Y (YDORING/Y (YDRAULIC0IIPPO/Y

(YDRAULIC 0OWER/Y (YDRAULIIKKAHUOLTO+ Räihä Oy (YDRO -ATERIAL/Y!B (YDROSCAND/Y (YDROSYSTEM/Y (YPROX/Y (YTAFLEX/Y (YTAR/Y )0 0RODUKTER/Y

+,).'%2 RAMIKRO/Y +NORRING/Y!B +ONEPAJA+ETOLA/Y ,AKEUDEN(YDRO/Y ,Ă‹NSIHYDRO/Y -ARTEKONS/Y!B -ASINO (YDROKEY/Y -ETAL7ORK&INLAND/Y -ILOCRAFT/Y -OOG/Y

-/6%4%#/Y .ESTEPAINE/Y .ORRHYDRO/Y .URMI(YDRAULICS/Y /%-&INLAND/Y Oinonen 4OOLING /LAER/Y 0AINETEHO/Y 0ARKER(ANNIFIN/Y

0IKAPAJA/Y 0-#0OLARTEKNIK/Y!B 0NEUMACON/Y 0OCLAIN(YDRAULICS!B 0ROJECTA/Y 3ALHYDRO/Y 3AMPO (YDRAULICS/Y 3ATATEKNIIKKA/Y 3AUER $ANFOSS/Y!B 3)4%+ 0ALVELU/Y

3-#0NEUMATICS &INLAND/Y 3PECMA(YDRAULIC/Y 34 +ONEISTUS/Y 4ECALEMIT)NDUSTRIAL/Y 4EKNOMA/Y 4IIVISTEKESKUS/Y 4, 4UOTANTO/Y 4OPPI/Y 5NIVER/Y

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY HYDRAULIIKKA & PNEUMATIIKKA 11 –MESSUILLA 20.9. ILMOITUSMYYNTI 050 522 0620 KUSTANTAJA JA TOIMITUS www.fluidfinland.fi 10. vuosikerta ISSN 1458-7599 Aikakauslehtien liiton jäsen

Omnipress Oy Mäkelänkatu 56 00510 Helsinki www.omnipress.fi

PĂ„Ă„TOIMITTAJA Kimmo Kallonen kimmo.kallonen@omnipress.fi TOIMITUSPĂ„Ă„LLIKKĂ– Vaula Aunola 050 596 5426 vaula.aunola@omnipress.fi

Kannen kuva: Vaula Aunola 2. sivun kuva Tampereen kaupunki/Suomen Ilmakuva Oy

2 FLUID Finland 1/2011

ILMOITUSMYYNTI Anne Karhola 050 522 0620 anne.karhola@an-net.info An-Net Oy PL 5, 33541 Tampere

Toimitusneuvosto Kalle Tuohimaa, Bosch Rexroth Oy, toimitusneuvoston puheenjohtaja Harri KarlÊn, Hydac Oy Timo Raikko, Hydoring Oy Ilari Orpana, PMC Polarteknik Oy Harri Lehtola, SMC Finland Oy Matti Vilenius, TTY, IHA Pasi Julkunen, Sandvik Oy Juha Lahtinen, Metso Paper Oy Ulkoasu Viestintä Memedia Oy Painopaikka Kirjapaino Uusimaa SLY, Lehtipainot Porvoo Painos 4 500 kpl, josta osoitteellinen jakelu on 4 200 kpl Osoitteenmuutokset Auli Varis, Lehtiyhtymä Oy, Tilauspalvelu suora 020 770 3071 auli.varis@lehtiyhtyma.fi


FINLAND Tampereen teknillinen yliopisto edustaa Suomen hydrauliikan ja pneumatiikan tutkimuksen huippua. Pirkanmaalla on alan yritysten kansainvälisesti merkittävä keskittymä. Sivut 6-20. Pääkirjoitus .................................................... 5 Tärkeintä on markkinointi ................................. 6 The most important matter is marketing .............. 8 IHA- department of intelligent hydraulics and automation ............................................. 11 Suomessa kehitetty vaihtoehto lauttavaunuille ..... 12 A finnish developed alternative to ferry wagons . 14 Andritz Hydro löysi roolinsa tuotekehityksestä .... 15 Andritz Hydro found its role in product development ...................................... 16 Harjalla vai ilman? ........................................ 19 With or without brushes? ................................20 Hydrauliikka – tulevaisuuden hybriditekniikka .....22 Lyhyesti ........................................................26 Hydrauliikka & pneumatiikka 2011 -messut ....... 30

Tampere University of Technology represents the forefront of Finland's research into hydraulics and pneumatics. The region of Pirkanmaa is, globally, a significant focal point for the companies operating in the field. Pages 6-20.

FLUID Finland 1/2011 3


@ZZlm^“ Lb^k8‚8ygZe

Lndb“ :hl\a8J^qkhmabg8kZmdZblnm

J^qkhmabg8kZmdZblnm8LA=J8Â&#x201A;8ÂŚaZZlm^blbbg Käytettävyydeltään ja energiatehokkuudeltaan parannetut uuden sarjan hydrostaattiset ajovoimansiirron komponentit, yhdistettynä luotettavaan ja älykkääseen hydrauliikan ja dieselmoottorin ohjausjärjestelmään, mahdollistavat järjestelmän käytĂśn optimaalisessa tyĂśskentelypisteessä. Kehittyneellä ajovoimansiirron ohjausjärjestelmällä estetään dieselmoottorin ylikuormitus jarrutustilanteessa sekä lisätään järjestelmän jarrutustehoa merkittävästi. Energian tallennus- ja uudelleenkäyttĂśratkaisut yhdistettynä tehokkaaseen hydrostaattiseen jäähdytysjärjestelmään antavat hyvät edellytykset energiatehokkaalle kokonaisratkaisulle vastaamaan TIER 4-haasteisiin. La^8<kbo^8ÂŽ8;hgmkhe8;hfiZgr ' #! ! & "()#)&  :hl\a8J^qkhma8Gr www.boschrexroth.ďŹ

Tehtävä 2.

Poista kolme sylinteriä niin, että jäljelle jää kolme neliÜtä.*

Hydoring. Ratkaisuja hydraulisiin ongelmiin. Hydoring on suomalainen hydrauliikan kokonaisosaaja. Suunnittelemme ja valmistamme laadukkaita hydrauli-sylintereitä ja -koneikkoja sekä teollisuuden että liikkuvan kaluston laitevalmistajien tarpeisiin. Kun haluat innovatiivisen kumppanin hydrauliikkaan, testaa notkeasti virtaava ongelmanratkaisukykymme!

We make hydraulics easy. * Kuvatehtävän ratkaisun lÜydät verkkosivuiltamme: hydoring.com.

4 FLUID Finland 1/2011

Porakalliontie 2, 21800 KyrÜ Puh. 0207 656 900 ¡ www.hydoring.com


Tampere-talo. Kuva: Sami Helenius/Tampereen kaupunki

Nähdään Tampereella SICFP’11 18.-20.5.2011 Kansainvälinen hydrauliikka-alan konferenssi SICFP’11 (The Twelfth Scandinavian International Conference on Fluid Power) järjestetään Tampere-talossa toukokuun lopulla. Järjestelyistä vastaavat Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitos IHA yhdessä eurooppalaisen alan tutkimuslaitosten verkoston FPCE (Fluid Power Centres in Europe) kanssa. Tulossa olevaan konferenssiin saatiin ennätysmäärä tieteellisiä artikkeliehdotuksia. Niitä lähetettiin yhteensä 145 ja 23:sta eri maasta. Ohjelmaan valikoitui lopulta noin 110 esitystä. Näistä suurimman osan kuulemme esitelminä ja loput esitellään postereina. Osallistujamäärältä odotamme uutta ennätystä. Ohjelmassa on painotettu järjestelmien energiatehokkuutta, uusiutuvan energian tuotantoa ja energian talteenottoa käsitteleviä tutkimuksia. Hydrauliikkamaailmassa, kuten muillakin teollisuuden aloilla, on selvästi nähtävissä kasvava kiinnostus erilaisiin energiansäästömahdollisuuksiin ja tämä näkyy sekä tutkimusmaailmassa että teollisuudessa. Perinteisten energian-

talteenottojärjestelmien rinnalle on ilmaantunut hybridiajovoimansiirtoja sekä aalto- ja tuulivoimaloiden hydraulijärjestelmien optimointeja. Teollisuuden osallistuminen SICFPkonferensseihin on perinteisesti ollut vahva ja niin se on nytkin. Ilmoittautuneista 40 prosenttia on teollisuuden edustajia. Avaussession kutsutut puheenvuorot pitävät Bosch Rexrothin Thomas Kunze ja Valtran Petri Hannukainen. Torstaina ovat vuorossa Prof. Andrew Plummer Englannista ja Dr. Shimpei Miyakawa Japanista. SICFP’11 on järjestyksessä jo kahdestoista konferenssi. Perinteinen tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi vuorotellen Tampereella ja Linköpingissä Ruotsissa. Edellisen kerran konferenssi järjestettiin Tampereella neljä vuotta sitten ja esillä oli 85 tieteellistä esitystä, joita oli seuraamassa 270 osallistujaa 20 maasta. Tämä 10. juhlakonferenssi olikin vuoden tärkeimpiä hydrauliikka-alan tieteellisiä tapahtumia Euroopassa. SICFP -konferenssit ovat

Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen professori Kari T Koskinen. Kuva: Kimmo Torkkeli.

muutenkin saavuttaneet vankan aseman alan johtavien konferenssien joukossa kaikki maanosat mukaan lukien. Tapahtumaan liittyy tasokas oheisohjelma, joka sisältää seuralaisohjelman, Get together tapahtuman, konferenssi-illallisen ja post-konferenssitapahtuman. Tampereen kaupunki järjestää osanottajille vastaanoton raatihuoneella. Konferenssiin ilmoittautuminen on käynnissä ja vielä on tilaa uusille osallistujille. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.tut.fi /sicfp11.

Tervetuloa mukaan! Professori Kari T. Koskinen SICFP11-konferenssin puheenjohtaja

FLUID Finland 1/2011 5


TÄRKEINTÄ ON

Professori Matti Vileniuksen lempipaikka yliopistolla on neuvotteluhuone.

P

rofessori Matti Vilenius on loistava haastateltava. Hän innostuu ja innostaa, ei ota kaikkea kunniaa itselleen vaan kiittää tuon tuostakin kollegojaan sekä yhteistyökumppaneitaan. Hän tempaa parkkiintuneen toimittajankin hydrauliikan maailmaan. Ei siis syytä kummastella, että Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen nokkamies on haluttu ja pidetty yhteistyökumppani

6 FLUID Finland 1/2011

myös alan johtavissa yrityksissä ympäri maailman. Tosiaan; Vilenius tunnetaan yhtenä hydrauliikan tiede- ja tutkimussektorin keulahahmoista, mutta yhtä lailla hän on sekoittanut alan pakkaa luomalla vaikuttavan verkoston ja yhteydet teknologiateollisuuteen ja sitä tangeeraavaan yritys- ja liikemaailmaan. Ei suinkaan ollut itsestään selvää, että Matti Vileniuksesta tulisi yksi pallon johtavista

hydrauliikan asiantuntijoista. Itse hän kuvailee ammatinvalintaansa sattumaksi. – Ei minulla hydrauliikkaan ollut intohimoa. Olisin päässyt lukemaan myös teknistä fysiikkaa, mutta ajauduin lopulta hydraulisiin koneisiin. TTY:ssä, silloisessa sivukorkeakoulussa, oli 70-luvulla tarjolla lämpötekniikan assistentin homma, hän sanoo. Diplomityön myötä herännyt kiinnostus koneautomaatioon vei miehen

mennessään. Sillä tiellä hän on yhä. SUURIN JA KAUNEIN Matti Vileniuksen ura TTY:llä alkoi, kun hänet vuonna 1982 nimitettiin apulaisprofessoriksi hydraulisten koneiden laitokselle. – Istuin käytännössä kahdella pallilla, sillä samanaikaisesti hoidin myös hydraulisten koneiden vt. professuuria TKK:lla Otaniemessä, hän sanoo.


TEKSTI: Hannele Koskinen

ı KUVAT: Vaula Aunola, Tampereen Teknillinen Yliopisto

On tutkittava oikeita asioita, myytävä oikeaan aikaan

MARKKINOINTI – Tutkimusta

ei pidä tehdä vain tutkimuksen vuoksi; on oltava päämäärä, professori Matti Vilenius sanoo. TTY:n hydrauliikan ja automatiikan laitos IHA on malliesimerkki tarkoin suunnitellusta ja onnistuneesta konseptista, jossa kohtaavat tiedeyhteisö ja liike-elämä.

Vuonna 1987 Vilenius kutsuttiin TTY:n professoriksi ja laitosjohtajaksi. Päämäärä oli selvä jo matkan alussa: hydrauliikan ja automatiikan laitos IHA tulisi olemaan yhtä vahva kuin tuolloin maailman kärjessä porskuttanut Aachenin Hydraulics and Pneumatics. Tavoite on saavutettu, vaikka Vilenius tyypilliseen tapaansa antaa tunnustusta myös kilpailijalle. – Me olemme jo ehkä suurempi kuin Aachen, mutta kyllä sielläkin osataan, hän hymyilee. IHA sai Suomen Akatemian huippuyksikön statuksen vuonna 2000. Työntekijöitä on nykyisin vajaat sata, Tampereen lisäksi laitoksella on toimintayksiköt myös Raumalla ja Valkeakoskella. L a itok sen menest yk sen taustalla on innovatiivisuuden ja osaavien ihmisten lisäksi onnistunut ja toimiva markkinointi; lähes kaikki rahoitus on kilpailtua. Vilenius toteaa, että tutkimusvaroja haetaan yrityksiltä konseptilla, jossa perustutkimus, soveltava perustutkimus ja soveltava tutkimus limittyvät keskenään. Malli perustuu hänen mukaansa ajatukseen, että myös perustutkimus on hyödynnettävissä. – Teorian ja käytännön yhdistäminen. Siitä tässä on kyse. Ei tutkimusta tutkimuksen vuoksi, on oltava päämäärä, Vilenius sanoo ja toteaa, että

hankkeen päättyessä yritykset ottavat tuotteen kehittääkseen sen itse valmiiksi ja kaupallistettavaksi. TYHJÄÄ EI VOI MYYDÄ Vilenius korostaa, että IHAn toimintatavalle ominaista on avoimuus. – 90-luvun lopussa Tekes kustansi meille ja muutamalle muulle laitokselle Suomessa strategian. Ajateltiin, aivan oikein, että rahoitushakemuksiin on syytä liittää myös strategia, hän kertoo. – Monet laitosjohtajat halusivat pitää tutkimuksensa visusti piilossa, mutta mepä teimmekin toisin. Toimitimme strategiastamme julkaisun ja jaoimme sitä teollisuudelle ja kilpailijoillemme. Vilenius huomauttaa, että tässä hän sovelsi hyvän ystävänsä, professori Jorma Routin neuvoja. Routti, entinen Sitran asiamies ja EU:n teknologiapresidentti, oli todennut, että tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tärkeintä on markkinointi. Vilenius tunnustautuu myyntimieheksi ja kertoo, että yhdessä dosentti Matti Linjaman kanssa he ovat oiva parivaljakko. – Minä myyn, toinen Matti innovoi, hän nauraa ja viittaa työtoverinsa digihydrauliikan parissa tekemään, laajasti ja moneen kertaan palkittuun ke-

hitys- ja tutkimustyöhön. Vilenius myöntää, että hydrauliikan yhtä lailla kuin monen muunkin teknisen alan opetuksessa markkinointi- ja myyntikoulutus on jäänyt vähäiseksi. Hän toteaa, että tutkijat, jotka usein vastaavat opetuksesta, eivät omaa itsekään riittävästi myyntikokemusta, saati myynnin koulutusta. – Miten opettaa asiaa, jota et itsekään oikein osaa, hän kysyy ja muistuttaa, että on tiedettävä ja ymmärrettävä, mitä on kaupan ja kauppaamassa. Tyhjää ei voi myydä. – Kyse on myös vuorovaikutuksesta yritysten kanssa. Ei tiedeyhteisöissä välttämättä aina tiedetä, mistä liikemaailma ja teollisuus ovat kiinnostuneita ja mitä ne tarvitsevat. On osattava kehittää ja tutkia oikeita asioita, on osattava myydä idea oikeaan aikaan oikeille tahoille, hän sanoo. DIGIHYDRAULIIKKA RÄJÄYTTI PANKIN Matti Vilenius toteaa, että liikkeelle lähdettiin hydrauliikan CAD-ohjelmista, mutta IHA:n menestystarinan todellinen alku on vesihydrauliikassa, jota aikanaan sovellettiin esimerkiksi Oceanicsin sukelluspalloissa. – Sukelluspalloista ei syntynyt isoa maalia, mutta voi vielä tulla,

ÄLYKKÄÄT LIIKKUVAT TYÖKONEET GIM (Generic Intelligent Machine) -projekti on nimitetty Suomen Akatemian huippuyksiköksi vuosiksi 2008-2013 ja se keskittyy perustutkimukseen älykkäiden liikkuvien työkoneiden alueella. GIM tutkimusryhmä koostuu Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen ja Aalto Yliopiston Automaatioja systeemitekniikan laitoksen Älykkäiden koneiden tutkimusryhmistä. Tutkimus kohdistuu koneiden taloudelliseen tehon käyttöön sekä niiden autonomiaan. Siinä keskitytään koneiden ohjausjärjestelmään, joka käsittää tehtävän suunnittelun graafisin apuvälinein, koneen liikkeen hallinnan yhdistäen matemaattisen algoritmin ja GPS-paikannuksen sekä inertian mittausyksikön.

DIGITAALIHYDRAULIIKKA on kohonnut yhdeksi lupaavimmista uusista hydrauliikan teknologioista. Digitaalihydrauliikka keksittiin Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella (IHA) 1999. Sen avulla on mahdollista saavuttaa hydraulijärjestelmiin paremmat ominaisuudet ja viansietokyvyn sekä alempi tehontarpeen. Tutkimusryhmä on saanut tunnustusta sekä kotimaassa että ulkomailla palkintojen muodossa. Sekä digitaalihydrauliikalla että koneiden älykkyydellä pyritään vaikuttamaan ympäristöasioihin parantavasti.

Vilenius huomauttaa. Yksi strategian keihäänkärjistä oli vapaamäntäkonet ut k imus, joka Vileniuksen mukaan oli aikaansa edellä.

FLUID Finland 1/2011 7


It is necessary to research the correct things and to sell at the correct time

THE MOST IMPORTANT MATTER IS

MARKETING – Research

should not be performed, just for the sake of researching something; an objective must exist, says Professor Matti Vilenius. TUT’s Department of Intelligent Hydraulics and Automation, IHA, is a model example of a carefully planned and successful concept, in which both the scientific and business communities meet.

ETÄOHJAUS EU:n fuusiohjelma on keskittänyt kaikki etäohjaustutkimukset Tampereelle Teknillisen ylipiston, IHAn ja VTT:n isännöimään RoVir keskukseen. Keskuksessa tutkitaan useamman vapausasteen etäohjattuja robotteja, joiden tarkoituksena on poistaa fuusiovoimalan reaktorista polttojäte. IHAssa on kehitetty näiden robottien säätö ohjelmistot ja niiden mekaaninen toiminnallisuus. Tutkimuksessa käytetään hyödyksi myös virtuaalisia työkaluja.

8 FLUID Finland 1/2011

– Väärä ajoitus, sillä on yksi koneenrakennuksen vaikeimpia juttuja saada vapaamäntäkone toimimaan. Me onnistuimme, mutta emme silti saaneet myytyä ideaa eteenpäin. Harmillista, hän sanoo. Laitoksen liikevaihto ja henkilöstön määrä lähtivät kuitenkin nousuun, ja IHA nimitettiin Suomen Akatemian huippuyksiköksi 20002005. – Digihydrauliikka sitten räjäytti pankin. Sen myötä myös opiskelijat innostuivat IHAsta. - Digitekniikan suosio on ehkä Nokian ja mobiilitekniikan ansiota; hydrauliikassa sitä ryhdyttiin tutkimaan vuonna 1999, Matti Vilenius sanoo. Hän toteaa, että viimeisten kymmenen vuoden aikana on

edetty nopeatempoisesti ja pitkin askelin. – Niin pitkistä askelista on kuitenkin kyse, ettei tuotteiden kaupallistaminen toteudu yhden professorin uran aikana. Läpimurrot tutkimus- ja kehitystyössä ovat Vileniuksen mukaan tekijöitä, jotka herättävät kiinnostuksen ja houkuttelevat uusia opiskelijoita alalle. – Digitaalitekniikassa on se hyvä piirre, että tiettyjä sovelluksia voidaan tehdä nykyisillä komponenteilla. Opiskelijoita motivoi tieto, että läpimurto on menossa, hän sanoo. Vilenius korostaa yhä uudelleen yhteistyön ja kumppanuuden merkitystä. IHAn ja TKK:n automaatiotekniikan laboratorion älykkäiden liikku-

vien koneiden huippuyksikön, GIMin, taustalla on modulaarisen koneensuunnittelun kehitystyö sekä tamperelainen koneenrakennuksen vahva mies, Kalle Hakalehto. – Nyt GIM on Suomen Akatemian huippuyksikkö 20082013. Ympäristövaatimukset ovat päivänsana myös hydrauliikassa, energiatehokkuus monen innovaation perusta. Matti Vilenius toteaa, että digitekniikassakin keskitytään energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin. – Digihydrauliikka on tässä ylivoimaista. Asioita katsotaan koneiden näkökulmasta, ja ympäristötekijät otetaan huomioon tekemällä niin hyvät hyötysuhteet kuin mahdollista,


TEXT: Hannele Koskinen ı PHOTOS: Tampere University of Technology and Vaula Aunola

P

rofessor Matti Vilenius is a great interviewee. He is enthusiastic and inspiring, does not take all the credit for himself, but thanks his colleagues and associates. He is also able to pull even the most seasoned journalists into the world of hydraulics. There is, therefore, no wonder that the head man of the Department of Intelligent Hydraulics and Automation of TUT is also a

hän sanoo. Matti Vilenius on jäämässä eläkkeelle. – Akateemiselta uralta, hän täsmentää. Ei miehellä kuitenkaan ole aikomustakaan jättää alaa. – Tietoisuus digitekniikasta on lisääntynyt, eikä IHA:n tutkijoilla tule jatkossa olemaan puutetta yhteistyökumppaneista. Lisenssineuvotteluja on näköpiirissä useita, joten on valittava, mitkä yhteistyöhankkeet ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä. Vilenius sanoo. – Professorin virkaa ei pidä pitää hallussa maailman loppuun, pian on muiden vuoro ottaa vetovastuu. Minulla riittää tekemistä ja yhteistyötä jatkossakin yritysmaailman ja teollisuuden parissa, Matti Vilenius sanoo. z

wanted and well respected cooperation partner by the leading companies in the field located all over the world. Indeed, Vilenius is renowned to be one of the elite professionals in the hydraulic science and research field, but equally, he has confused the field by creating an effective network and connections to the technology industry and its tangent corporate and business world. It was by no means clear that Matti Vilenius would become one of the world’s leading experts in hydraulics. In fact, he describes his career choice as an accident. – I did not have a passion for hydraulics. I would have also been able to study technical physics, but eventually, I drifted towards hydraulic machines. In TUT, which was at that time a college, I was offered the position as an assistant in thermal technology during the 70s, he says. Along with his diploma work, he gained an interest in machine automation. To this day, his interest in the matter has continued. THE LARGEST AND MOST BEAUTIFUL The career of Matti Vilenius in TUT began when he was named as assistant professor in

Professor Matti Vilenius.

1982, in the department of hydraulic machines. – In practice, I sat in two positions, since, at the same time, I also took care of matters with a hydraulic machines professorship for TUT in Otaniemi, he says. In 1987, Vilenius was named as a professor and department head of TUT. The objective was already clear at the beginning: The Intelligent Hydraulics and Automation department, IHA, was to become just as strong as Aachen Hydraulics and Pneumatics, which was the leader in the world at that time. The target was achieved, although in his typical way, Vilenius also acknowledged his competitors. – We are already, perhaps, even

bigger than Aachen, but yes, they are still good at what they do, he smiles. IHA received the status as a Centre of Excellence of the Academy of Finland in 2000. There are now around one hundred employees. In addition to Tampere, the department also has operational units in the towns of Rauma and Valkeakoski. The background behind the success of the institution, in addition to the innovative and capable people, is successful and effective marketing; almost all the funding is competitive. Vilenius states that research funding is sought from companies with a concept, in which the basic research, applied ba-

FLUID Finland 1/2011 9


sic research and applied research overlap each other. According to him, the model is also based on the view that basic research can also be utilized. – A combination of both theory and practice. That is the question. Not research just for the sake of performing research, which has to be the objective, Vilenius says and states that as a project comes to an end, companies take the product to develop it towards its own completion and commercialization. YOU CAN’T SELL NOTHING Vilenius stresses that IHA’s way of operating is characterized by its transparency. – In the late 90s, Tekes paid us and a few other institutions in Finland for a strategy. It was thought, quite rightly, that funding applications should be accompanied by a strategy, he says. – Many of the leaders of the institutions wanted to keep their research carefully hidden, but we did otherwise. We publicised our strategy and distributed it out to industrial quarters and our competitors. Vilenius comments that in this, he applied the advice of his good friend, Professor Jorma Routti. Routti, a former Sitra representative and EU technology president, had stated that the most important aspect in research and product development is marketing. Vilenius confessed to being a sales man and said that, together with University lecturer Matti Linjama, they are a great duo. - I do the selling, the other Matti performs the innovations, he laughs and refers to the work of his colleague with digital hydraulics, in which he has extensively and quite often received awards concerning development and research work. Vilenius acknowledges that the marketing and sales training of hydraulics, in the same manner as with many other technical fields, has been limited. He states that researchers, who are often responsible for the teaching, do not themselves possess enough sales experience, let 10 FLUID Finland 1/2011

alone sales training. – How is it possible to teach things that you yourself cannot really do, he asks, and points out that it must be known and understood what is for sale and trade. You can’t sell nothing. - It is also a question about interactions with businesses. The scientific community does not always know what the world of business and industry finds interesting and what they really need. The correct things must be able to be developed and studied, an idea must be able to be sold at the right time to the appropriate parties, he says. DIGITAL HYDRAULICS HIT THE BIG TIME Matt Vilenius states that everything started out from the hydraulics’ CAD programs, but the real beginning of the IHA success story was in water hydraulics, which was eventually applied, for example, in Oceanics’ diving balls. – The diving balls didn’t result in large models, but these may still come, Vilenius states. One of the tips of the strategy was free-piston engine research, which, according to Vilenius, was ahead of its time. – Bad timing, it is one of the most difficult matters in mechanical engineering to get a free-piston engine to operate. We succeeded, but we still couldn’t sell the idea forward. That was a shame, he says. The turnover of the institution and the number of employees began to, however, increase, and IHA was named as a centre of Excellence by the Academy of Finland for 2000- 2005. – Digital hydraulics then hit the big time. As a result, students also began to be inspired by IHA. – The popularity of digital technology is perhaps due to Nokia and mobile technology; it began to be researched in hydraulics in 1999, Matti Vilenius says. He states that the last ten years have progressed at a fastpace and with long steps. - Such long steps, however, that the implementation of the commercialization of the products will not be made during the career

of one professor. According to Vilenius, breakthroughs in research and development are factors that spark interest and attract new students into the field. – Digital technology has a great feature that certain applications can be made with existing components. Students are motivated with the knowledge that a breakthrough is coming, he says. Vilenius emphasizes once more the significance of cooperation and partnerships. The automation technology laboratory’s intelligent mobile machines unit of excellence of IHA and TUT’s, GIM, is based on and supported by modular machine design development work and the strong man of mechanical engineering, Kalle Hakalehto from Tampere. – GIM is now a Centre of Excellence for the Academy of Finland for 2008-2013. Environmental requirements are also the word of the day in hydraulics; energy-efficiency is the basis for a great many innovations. Matti Vilenius states that energy efficiency and environmental impact is concentrated in digital technology. – Digital hydraulics is superior in this aspect. Matters are viewed from the perspective of the machinery and environmental factors are taken into consideration, by making matters as efficient as possible, he says. Matt Vilenius is retiring. – From an academic career, he explains. He, however, has no intention of leaving the field itself. – Awareness of digital technology has increased, and the researchers of IHA will continue to experience a lack of cooperation partners. There a several license negotiations on the horizon, so we must choose which of the cooperation projects is the most important, Vilenius says. – The position as a professor should not be held until the end of the world, it will soon be someone else’s turn to take the lead. I've got plenty to do and will continue to cooperate with the business and industry world, Matti Vilenius says. z

The GIM (Generic Intelligent Machine) project has been named as an Academy of Finland Centre of Excellence for 2008-2013, and it focuses on basic research in the field of intelligent mobile machines. The GIM research group consists of research groups from the Tampere


TEXT: Kalevi Huhtala and Vaula Aunola PHOTOS: IHA and Vaula Aunola

IHA DEPARTMENT OF INTELLIGENT HYDRAULICS AND AUTOMATION University of Technology’s Department of Intelligent Hydraulics and Automation and an Intelligent machine research group from Aalto University’s Department of Automation and Systems Technology. The research is directed towards the economic use of the ma-

chines and their autonomy. It focuses on the control systems of the machines, which handles tasks planning as graphical design tools, the machine’s motion control, combining a mathematical algorithm, and the GPS locator and inertia measurement unit. z

DISTANCE CONTROL The EU’s fusion programme has concentrated all the distance control researches towards the RoVir centre, administered by VTT, Tampere University of Tampere and IHA. The centre will hold studies concerning several free degree distance control robots, whose purpose is to remove fuel waste from fusion power reactors. The adjustment software of these robots and their mechanical functionality has been developed at IHA. The study also utilises virtual tools. z

THE BASIC IDEA in all the operations of IHA is to make basic and applied research in the fluid power automation field in co-operation with industry, says Head of IHA, professor Kalevi Huhtala. – The main research areas are Fusion/DTP2, digital hydraulics, intelligent mobile machines, and other research areas are aircraft hydraulics, diesel engine hydraulics, water hydraulics and virtual technology. Most of the fi nance is comes from industrial quarters, via projects carried out together with companies. IHA has also participated in co-operation with other research departments in TUT as well as with other domestic and international research units. Internationally IHA belongs to the European FPCE-network, which includes all the leading fluid power research institutes in Europe. About 30 MSc-students complete their diploma-work in IHA annually and about 2-3 doctor dissertations take place. IHA is also a member of the international Fluid Power Net International doctor student network. The total number of IHA personnel is about 85. There are five professorships in the fluid power and automation field. – We have a large number of modern laboratories and 3Dvirtual reality environment for research and education purposes. A separate mobile hydraulic laboratory includes the test area for large mobile machines and boom systems and the test hall for teleoperated mobile machines. z

DIGITAL HYDRAULICS Digital Hydraulics has risen to be one of the most promising technologies in hydraulics. Digital Hydraulics was devised at the Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation (IHA), in 1999. It makes it possible to achieve better properties and fault tolerance for hydraulics systems, along with lower power consumption levels. The research team has received recognition, both at home and abroad, in the form of awards. Environmental matters have been attempted to be influenced in a positive matter, through the use of the digital hydraulics and the intelligence of the machines. z

FLUID Finland 1/2011 11


VAIHTO LAUTTAVAUNU SUOMESSA KEHITETTY

TEKSTI: Vaula Aunola

ı KUVAT: Vaula Aunola, TTS Liftec

TTS Liftec kauppaa kasetteja ja nostosiirtovaunuja satamiin ja teollisuuteen. Järjestelmä toimii samalla periaatteella kuin eurolavat ja pumppukärry, mutta niin laitteet kuin kuormatkin ovat paljon suurempia. Yritys hakee uudet asiakkaansa kansainvälisiltä markkinoilta ja tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä. Tutkimushankkeiden toteutumisen tulppana on toisinaan ollut yrityksen ulkomainen omistuspohja.

12 FLUID Finland 1/2011

T

a mpe r el a i nen k a k si kymmentä vuotta sitten perustettu perheyritys toimii nykyään osana TTS Group ASA:n Port and Logistics divisioonaa. Vuoden 2004 yrityskaupan jälkeen T TS Liftec on kaksinkertaistanut sekä henkilökuntansa että liikevaihtonsa. Nykyään työllistämme kolmisenkymmentä henkeä ja liikevaihto on noin 10 miljoonaa, toimitusjohtaja Tatu Miikkulainen kertoo. – Valmistamiamme kasettijärjestelmiä ja nostosiirtolavoja

toimittaa harvalukuinen määrä yrityksiä ja olemme markkinajohtaja. Yrityksellämme on 80 - 90 prosentin markkinaosuus nostosiirtovaunuissa ja kaseteissa vähän alhaisempi. Lähinnä kilpailemme muiden tavaransiirtojärjestelmien kuten lauttavaunujen kanssa, Miikkulainen jatkaa. Miikkulainen kertoo, että aikaisemmin järjestelmien merkittävin käyttäjä oli paperiteollisuus ja markkinat olivat lähinnä Suomessa ja Ruotsissa.


EHTO ILLE

valmistuu Pirkanmaalla

FIMA:n tuore hallituksen jäsenen Tatu Miikkulainen on tyytyväinen siitä, että kilpailijat pystyvät koko alaa hyödyttävään tutkimus- ja kehitys yhteistyöhön. Eivät siellä liikesalaisuudet paljastu, hän toteaa.

nenttien vauriomekanismien tutkimusta ja olleet hyvin tyytyväisiä tutkimuksen tasoon. Miikkulainen kertoo. TTS Liftec on aktiivisesti mukana koneenrakentajien FIMA- projektissa. FIMA:n tuore hallituksen jäsenen Tatu Miikkulainen on tyytyväinen siitä, että kilpailijat pystyvät koko alaa hyödyttävään tutkimusja kehitysyhteistyöhön. TTS Liftecin päätuote on nostosiirtovaunu, jolla siirretään kuorma-alustoja, kasetteja. Kasetit ovat kooltaan 2,5 x 12 metriä ja niiden kantavuus on 60-100 tonnia.

– Nyt haemme kasvua muualta, Miikkulainen toteaa. – Voimakkain kasvunäkymä on tällä hetkellä Keski-Euroopan terästeollisuudessa. Sinne olemme tehneet kauppaa jo muutaman vuoden ajan ja samalla olemme saaneet hyviä referenssejä. Kasvun mahdollisuuksia näkyy myös Englannin kanaalin ja Pohjanmeren alueen meriliikenteessä. Siellä konttiliikenne on siirtymässä kasettijärjestelmään. – Olemme tehneet voimakkaita markkinointiponnisteluja

myös Venäjällä, siellähän on valtava potentiaali asiakkaita. Toimintaan siellä liittyy toki myös riskejä, Miikkulainen lisää. VALMIITA KOMPONENTTEJA EI OLE TTS Liftec käyttää paljon hydrauliikkaa tuotteissaan. – Ku ljet usjä r jestel m ien kuormat ovat niin raskaita, ettei niitä muuten pystytä hallitsemaan, Miikkulainen kertoo. – Ja yleensä valmiita komponenttiratkaisuja ei ole saata-

villa. Esimerkiksi nostosiirtovaunut tehdään niin mataliksi kuin mahdollista ja niitä varten suunniteltiin yhdessä toimittajan kanssa erikoisvalmistetut hydrauliikkasylinterit, täysin spesiaalit komponentit, Miikkulainen jatkaa. Yrityksen liikevaihdosta noin 7-8 prosenttia menee tuotekehitykseen. Suurin osa tutkimustyöstä tehdään itse mutta yhteistyöhankkeita oppilaitostenkin kanssa on ollut. – Olemme teettäneet korkeakoululla muun muassa kompo-

TEKESIN TIUKKA LINJA Suomalaisten rahoituskanavien kanssa TTS Liftecillä on ollut toisinaan vähän ongelmia. – Joitakin suunnitelmia on jäänyt toteutumatta siitä yksinkertaisesta syystä, että Tekes ei rahoita ulkomaalaisomisteisen yhtiön tutkimustoimintaa, kertoo Miikkulainen. – Vähän oudolta tilanne tuntuu, koska tarjoamme työpaikkoja täällä ja teettäisimme tutkimuksen suomalaisilla asiantuntijoilla. Eli hyöty rahoituksesta kohdistuisi suoraan Suomeen. Tästä syystä olemme tehneet muutamia tutkimusprojekteja Ruotsissa, missä tällaista säädöstä ei ole. z FLUID Finland 1/2011 13


TEXT: Vaula Aunola PHOTOS: TTS Liftec Oy and Vaula Aunola

FIMA's recent board member, Tatu Miikkulainen is pleased that competitors throughout the whole field can benefit from the research and development cooperations. Trade secrets are not revealed there, he states.

T

A FINNISH DEVELOPED

he company that was established 20 years ago in Tampere is now part of the Port and Logistics division of the TTS Group ASA. After the company trade in 2004, TTS Liftec has doubled both the numbers of its employees and its own turnover. Today, we employ thirty people and our turnover is around 10 million, says managing director, Tatu Miikkulainen. – The cassette systems and lifting trolleys that we manufacture are only supplied by a few companies and we are the market leader in these. We hold an 80 - 90 percent share of the market in lifting trolleys, with the share being a little lower with cassettes. We primarily compete with other goods transportation systems, such as ferry wagons, Miikkulainen continues. Miikkulainen, says that the most significant user of the previous systems was the paper industry, with the main market

made in Russia, where there are a huge number of potential clients, but also large risks. READY COMPONENTS CANNOT BE FOUND TTS Liftec uses large amounts of hydraulics in their products. – The loads that are carried by the transportation systems are so heavy that their management would not otherwise be possible to manage, Miikkulainen says. – And generally, ready component solutions are not available. For example, lifting trolleys are made as low as possible and therefore, custom-made hydraulic cylinders hydraulic cylinders, completely special components, have to be made for them together with the suppliers, Miikkulainen continues. About 7-8 percent of the company's turnover goes towards product development. Most of the research is performed by the company itself, but there have also been cooperation projects with

ALTERNATIVE TO FERRY WAGONS TTS Liftec trade in cassettes and lifting trolleys for use at ports and by industry. The system operates on the same principle as the euro palettes and pumping carts, but both the devices, as well as the loads, are much larger. The company is on the lookout for new clients on the international markets, and is continually participating in product development work. A hindrance in the implementation of the research projects has from time to time been the company's foreign ownership base.

14 FLUID Finland 1/2011

being Finland and Sweden. – We are now looking for growth elsewhere, Miikkulainen says. – The strongest growth outlook is currently the steel industry of Central Europe. We have performed trades there for a few years and have also obtained good references at the same time. We also see possibilities for growth in the shipping traffic of the English Channel and the North Sea. The container traffic there is transferring to a cassette system. Vigorous marketing efforts have also been

educational institutions. – We have commissioned educational institutions in, among others, research into the damage mechanisms of components and have been very satisfied with the standard of the research, Miikkulainen says. TTS Liftec is actively involved in the machine builders FIMA- project. Tatu Miikkulainen, a new member of the board of FIMA, is pleased that competitors throughout the whole field can benefit from the research and development cooperations.


TEXT: Vaula Aunola PHOTOS: Andritz Hydro and Vaula Aunola

ANDRITZ HYDRO LÖYSI ROOLINSA

TUOTEKEHITYKSESTÄ Monien yrityskauppojen jälkeen Tampellan jälkeläisestä Andritz Hydrosta tuli osa kansainvälistä konsernia. Yritys toimii nyt globaaleilla markkinoilla ja tekee kehitys- ja tutkimustyötä emoyrityksensä muillekin yksiköille. Teemme asennukset paikan päällä eli matkapäiviä tulee paljon, säätöryhmän päällikkö Markku Rautanen kertoo.

A The main products of TTS Liftec are lifting trolleys, for the transferral of load chassis, cassettes. The cassettes are sized 2.5 x 12 metres and their carry capacity is 60-100 tonnes.

A STRICT LINE BY TEKES TTS Liftec has, from time to time, encountered some trouble with Finnish financial channels. – Some plans have remained unrealized, for the simple reason that Tekes does not finance the research activities of foreign controlled companies, says Miikkulainen. – The situation seems a bit strange, as we provide jobs here and we have commission Finnish experts in our researches. So, any benefit of the financing would be experienced directly in Finland. For this reason, we've performed a number of research projects in Sweden, where there are no such regulations. z

ndritz Hydron historia kertoo osan suomalaisen komponenttiteollisuuden muutostarinasta. 80-luvun alkupuolella laman jälkeen Tampellan vesiturbiiniyksikkö erotettiin omaksi tuotantoyksiköksi ja se esiintyi sen jälkeen mm. Scanturbine ja Tamturbine nimillä. 90-luvun puolivälissä sen osti norjalainen Kvaerner ja 2000-luvun alussa yritys myytiin taas eteenpäin yhdysvaltalaiselle General Electrics:lle. Neljä vuotta sitten yrityksestä tuli osa itävaltalaisomistuksessa olevaa Andritz-konsernia ja tähän ratkaisuun säätöryhmän päällikkö Markku Rautanen on hyvin tyytyväinen. – Kaksi viimeisintä omistajaamme ovat molemmat varsin suuria yrityksiä. GE:n liikevaihto on moninkertainen Nokiaan verrattuna. Wienin pörssissä listattu Andritz konserni ei ole aivan niin suuri mutta se on vesivoiman puolella globaalisti kahden suurimman tekijän joukossa. Heillä tätä sektoria arvostetaan eri tavalla kuin monialayrityksissä. Esimerkiksi GE:n liikevaihdosta vesivoimasta tuli vain prosentin osia, Rautanen kertoo. Ulkomaiset omistajat ovat tuoneet kansainvälisyyttä kauppaan. Tampellan aikana vesi-

turbiineja toimitettiin lähinnä Suomeen ja Pohjoismaihin. – Nyt teemme toimituksia joka puolella maapalloa. Vesivoimahan on globaalisti hallitseva sähkön tuotantomuoto. Vuosittain toimitamme 4-8 projektia, riippuen tietenkin niiden koosta. Esimerkiksi Venezuelaan toimitimme osakokonaisuuksia kahteentoista koneistoon ja projekti kesti vuosia, Rautanen jatkaa.

tuksia, Rautanen toteaa. – Juuri nyt teemme esimerkiksi UPM Myllykosken Paperin vesivoimalaitoksen 30- ja 40-luvulla rakennetun koneen uusimista ja Ahvenkosken vesivoimalaitoksen koneistojen korjausta. Viime vuonna teimme sopimuksen verrattain isosta hankkeesta Kemijoki Oy:n kanssa ja koneiston käyttöönotto tehdään kuluvan vuoden lopulla, hän jatkaa.

OMA LABORATORIO Yritys tekee tutkimustyötä omassa vesihydraulisessa laboratoriossa, jossa tuotteet räätälöidään sijoituspaikkaansa. – Osin laboratoriomme avulla ja pitkän kehitystyön johdosta on meille siirtynyt tuotekehitysja suunnittelutyötä myös muille Andritz yksiköille. Tällä hetkellä työn alla on osasuunnittelua muun muassa Ruotsiin, Rautanen kertoo. Suomessa Andritz Hydro tekee pääasiassa vanhojen laitosten tehonnostoja ja korjauksia. – Etunamme on, että Tampella on valmistanut suurimman osan suomalaisista vesiturbiineista ja meillä on siis käytössämme design ja piirustukset niihin. Meillä on myös maamme suurin sorvi eli tämä on Suomessa ainoa paikka missä voi tehdä näin isoja koneis-

TEHOKASTA ENERGIAA Vesiturbiinit ovat käytössä vuosikymmeniä ja tuottavat sähköä lähes tauotta. Turbiinien hyötysuhde on noin 93-95 prosenttia ja generaattorin kanssa koko laitoksen hyötysuhde on noin 90 prosenttia. Andritz Hydro keskittyy tutkimuksissaan hyötysuhteen maksimointiin ja kavitaatio-ominaisuuksien hallintaan. – Hyötysuhde on merkittävä tekijä ja kavitaatio alentaa sitä. Ison koneen tarkka säätäminen on myös tärkeää. Juoksupyörän siivet säädetään hydrauliikan avulla ja säätölaitteina käytetään pääosin monista laitteista tuttuja servojärjestelmiä, mutta meidän koneissamme nämä ovat todella isoja. Esimerkiksi vesiturbiinin juoksupyörän sisällä oleva sylinteri on halkaisijaltaan puolitoistametrinen eli

FLUID Finland 1/2011 15


TEXT: Vaula Aunola PHOTOS: Andritz Hydro and Vaula Aunola

ANDRITZ HYDRO FOUND ITS ROLE IN

PRODUCT DEVELOPME After a number of company acquisitions, Andritz Hydros, a descendant of Tampella, became part of an international concern. The company now operates on the global market and performs development and research tasks for other companies of the parent company.

T

A pressure test of the Servo-cylinder and propeller gasket at the factory. Servosylinterin ja siipitiivistetilan painekoe tehtaalla. .

he history of Andritz Hydro tells a part of the transformation story of Finland’s components industry. After the recession of the 80s, Tampella’s water turbine unit became separated as its own production unit, presenting itself under the Scanturbine and Tamturbine names. During the mid-90s, the company was bought by the Norwegian Kvaerner and at the beginning of the 2000s; the company was once again sold onwards to the U.S. company, General Electronics. Four years ago, the company became part of the Austrian owned

Andritz concern. Control group manager Markku Rautanen is very satisfied with this solution. – Our last two owners have both been huge businesses. The turnover of GE is several-fold, when compared to Nokia. The Andritz concern, which is listed on the Vienna stock exchange, is not quite so big, but on a global scale, the concern is in the top two concerning hydroelectric power. In this sector, they are valued in a different way than with conglomerates. For example, hydropower only concerns about two percent of GE's turnover.

THE PATHWAY TO THE WORLD The overseas owners have brought an international dimension to trades. During the times of Tampella, water turbines were mainly delivered to Finland and other Nordic countries. – We now send supplies out all over the globe. Hydropower is the world's largest form of energy. Each year, we deliver 4-8 projects, depending, of course, on their size. For example, we have supplied 12 new machines as part realisations to Venezuela, with the project lasting years, Rautanen continues.

kooltaan noin kymmenkertainen verrattuna keskimääräiseen teollisuushydrauliikkaan ja käytössä on venttiilejä joiden virtaukset ovat 1000- 1500 litraa minuutissa. Hydrauliikan laatuvaatimukset ovat siis todella tiukat, Rautanen kertoo.

pottaa asioiden hoitamista, Rautanen kertoo. – Olemme tehneet yhteistyössä mm. matemaattisen simulointimallin, mitä käytämme vieläkin, Rautanen jatkaa. Mallintamisen ja laboratoriokokeiden lisäksi meneillään on muitakin tuotekehityshankkeita. – Vesihydrauliikka on uusin trendi alalla. Olemme korkeakoulun kanssa selvitelleet ja kehittäneet ympäristövahinkojen riskiä vähentävää vesihydraulista ohjausjärjestelmää, joka on ollut jo muutaman vuoden käytössä, Rautanen kertoo.

Voimalaitoksissa veden pinnan alapuolella olevat kaplanpyörät ovat jo nyt ns. vesinapoja. Veden pinnan yläpuolella on edelleen käytössä öljyjärjestelmä, joka sekin pyritään tulevaisuudessa korvaamaan kokonaan vesihydrauliikalla. – Tämä ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, koska tuotteemme ovat fyysisesti niin isoja ja niiden yhtäjaksoinen käyttöaika on todella pitkä, Rautanen jatkaa. Rautanen kehuu korkeakoulun osaamista. – Siellä on tutkittu vesihyd-

TUTKIMUSYHTEISTYÖ – Luonteva yhteistyö Tampereen teknisen korkeakoulun kanssa on varmaan saanut alkunsa siitä, että monet meistä ovat opiskelleet Tampereella ja tunnemme jo niiltä ajoilta. Fyysinen läheisyys taas hel-

16 FLUID Finland 1/2011

rauliikkaa jo kymmenen vuotta ja varmaan laajemmin kuin missään muualla. Tästäkin on hyötyä meille, sillä yhteistyössä tehtyjä tutkimuksia arvostetaan alalla, hän kertoo. TULEVAISUUDEN SÄÄTÖVOIMA Viime lama ei vaikuttanut Andritzin toimintaa yhtä voimakkaasti kuin muuhun teollisuuteen. – Energiaa tarvitaan aina eli tämä ei ole niin suhdanneherkkä ala tai sitten olemme eri vaiheessa kuin muualla,


NT

Rautanen toteaa. – Muuten meillä on samankaltaisia ongelmia kuin suomalaisissa yrityksissä yleensäkin mm. korkea kustannustaso, hän jatkaa. Rautanen uskoo vesivoimalle riittävän kysyntää jatkossakin. – Vesivoiman rooli on Suomessa muuttunut ja sitä käytetään suuressa määrin ns. säätövoiman tuottamiseen. Tätä säätövoimaa tarvitaan sähköverkon taajuuden tukemiseen ja kalliiden kulutushuippujen tasaamiseen, Rautanen kertoo. Tuulivoimaa Rautanen ei pi-

dä vesivoiman kilpailijana vaan päinvastoin uskoo sen käytön kasvattavan vesivoiman kysyntää. – Energiakaupassa on erikoista se että kysynnän ja tarjonnan pitää olla tasapainossa, kun tuotetta ei voi varastoida. Jos Suomeen rakennetaan niin paljon tuulivoimaa, kun on suunniteltu, niin sen rinnalle tarvitaan väistämättä runsaasti säätövoimaa vähemmän tuulisten päivien ja kulutushuippujen varalle, ja siihen vesivoima on luontevin vaihtoehto, Rautanen toteaa. z

-Vesihydrauliikka on uusin trendi alalla. Olemme korkeakoulun kanssa selvitelleet ja kehittäneet ympäristövahinkojen riskiä vähentävää vesihydraulista ohjausjärjestelmää, Rautanen kertoo. - Water Hydraulics is the latest trend in the field. We are cooperating with the university in developing a water hydraulics control system, reducing the risks of environmental damage, Rautanen says.

FLUID Finland 1/2011 17


The company conducts research in its own water hydraulics laboratory, in which the products are customized for their placement location. In part due to our laboratory and as a result of long term development work, we have also transferred product development and design work to other Andritz units. At the moment, we are currently working on part-designs in, among others, Sweden, says Rautanen. In Finland, Andritz Hydro primarily performs the power hoisting and repairs of old power plants. – One of our advantages is that Tampella manufactured a large proportion of the water turbines in Finland, and we have therefore the design and sketches for these at our disposal. We also have the country’s largest lathe, namely, this is the only place in Finland where such large machining operations can be performed. At the present time, we are currently working on, for example, the renovation of the machinery of UPM Myllykoski Paper’s hydroelectric plant, which was built in the 30s - and 40s and repairs to Ahvenkoski’s hydroelectric power plant. We finalized an agreement last year, concerning a relatively large project with Kemijoki and the introduction of the machinery will take place at the end of this year, he continues. EFFICIENT ENERGY The water turbines will be in use for decades and generate electricity, almost without any disruptions. The efficiency of the turbines is currently at about 93-95% , and, with a generator, the efficiency of the plant is about 90% . In their research activities, Andritz Hydro focuses on the maximisation of efficiency and the management of the cavitation properties. – Efficiency is an important factor and cavitation reduces it. The precise regulation of large

18 FLUID Finland 1/2011

machines is also important. The impeller blades are regulated with the aid of hydraulics and, as a regulator device; we mainly use the servo systems which are familiar from other equipment, although these are really large in our machinery. For example, a cylinder which is inside a water turbine impeller has a diameter of one and a half meters, i.e., about ten times the size as the average used in industrial hydraulics and the utilised valves have flows of about 1000 - 1500 litres per minute. The hydraulic specifications are therefore, really tight, Rautanen says. HIGHER EDUCATIONAL KNOW HOW – Our natural collaboration with the Tampere University of Technology has probably stemmed from the fact that many of us have studied in the city of Tampere and we were already aware of the location during those times. The physical proximity also makes it easier to deal with matters, Rautanen says. We have worked in co-operation in, among others, mathematical simulation models, which we are still using today, Rautanen adds. In addition to modelling and laboratory tests, there are also other ongoing development projects. – Water Hydraulics is the latest trend in the field. We are cooperating with the university in developing a water hydraulics control system, reducing the risks of environmental damage, which has been in use for some years now. In power plants, under the surface of the water, these, so called, Kaplan wheels are therefore water poles. Above the water surface, an oil system is still in use, for which one of the objectives is its complete replacement with a water hydraulic system. This is not quite as simple as it sounds, as our products are physically so large and their continuous operating time is very long.

Rautanen praises the expertise of the University of Technology. – The university has already been a location for research into water hydraulics for 10 years and the work is probably much broader than anywhere else. This has also been useful, as the studies made in the cooperation are highly valued in the field. FUTURE REGULATORY POWER The last recession did not affect the activities of Andritz as strongly as with other industries. – Energy will always be required, i.e., this field isn’t so sensitive to economic fluctuations or perhaps, we are at a different stage than others, Rautanen says. – Otherwise, we have similar problems to other Finnish companies in general, for example, high expense levels, he continues. Rautanen believes t hat there will be sufficient demand in hydropower in the future. – The launching of hydropower has in someway failed. Its reputation is poor, even though the fuel is free and the efficiency is excellent, when compared to nuclear power, for example. Rautanen does not consider wind power to be a competitor of hydropower; on the contrary, he believes its use will increase the demand for hydroelectric power. – During energy deals, it is important that the supply and demand must be balanced, when the product cannot be stored. And, if such an amount of wind power is built in Finland as is being presently planned, it will unavoidably require a great deal of regulatory power for the days when there is less wind and consumption peaks, whereupon hydropower is the most natural option, Rautanen says. z


TEKSTI: Vaula Aunola KUVAT: Tammermatic Group

HARJALLA VAI ILMAN? Pesutekniikka kulkee käsi kädessä ajoneuvojen kehittymisen ja ympäristövaatimusten kanssa. Tammermatic Group Oy pärjää näillä markkinoilla. Viimeisin voitto oli globaali sopimus Scanian kanssa. Kilpailukyvyn salaisuus on jatkuva tuotekehitys.

Teemme tuotekehitysyhteistyötä Tampereen TTY:n ja vastaavan laitoksen kanssa Michiganissa, toimitusjohtaja Juha Soutolahti kertoo.

T

a m me r m at ic G r oup valmistaa henkilöautojen, raskaan kaluston, linja-autojen, kiskokaluston ja erikoislaitteistojen pesulaiteratkaisuja. Yritys syntyi, kun tamperelainen vuonna 1966 perustettu Tammermatic Oy ja InterClean Equipment, Inc. yhdistyivät vuonna 2008. Pesulaitteiden korkeapainesovelluksissa käytetään paljon hydrauliikkaletkuja. Pneumatiikkaa löytyy sivuharjojen kallistuksissa ja sivuramppien käännössä. Lisäksi pesukatujen kuljetinratkaisuissa käytetään erilaisia voitelujärjestelmiä. Tammermatic investoi tuotekehitykseen 5-10 prosenttia liikevaihdosta vuosittain. – Kansainvälinen kilpailu on kovaa ja jatkuva tuotekehitys on pärjäämisen edellytys, toteaa toimitusjohtaja Juha Soutolahti. – Tuotekehityksessä teemme yhteistyötä Tampereen TTY:n ja vastaavan laitoksen kanssa Michiganissa. Viimeisin hanke liittyi itsepuhdistuvaan harjamateriaaliin, hän jatkaa. – Viimeisin luottamuksenosoitus toimintaamme kohtaan oli globaali puitesopimus pesulaitteiden ja palveluiden toimittamisesta Scania-keskuksiin. Olemme ilmeisesti tehneet joitakin asioita kilpailijoitamme paremmin, koska vaihtoehtoisista toimittajista ei ole pulaa.

Sopimus antaa meille tärkeää imago- ja referenssiarvoa. – Olemme jo aiemminkin toimittaneet Scanialle raskaan kaluston pesukoneita. Nyt allekirjoitettu sopimus tiivistää yhteistyötämme ja vahvistaa globaalisti markkinaasemaamme. PESUKONEEN OPTIMOINTI Nykyautojen vaihtelevat muodot, spoilerit, puskurit, kattotelineet ja suksiboxit ovat lisänneet autonpesukoneiden ohjelmoitavuusvaateita. – Pesulaitteen on tunnistettava tarkasti nämä erilaiset muodot optimaalisen pesutuloksen saavuttamiseksi, Soutolahti kertoo. Viime aikoina on palattu takaisin harjalliseen pesuun. – Kun 1990-luvulla autoja alettiin maalata ympäristöystävällisemmillä vesiohenteisilla maaleilla, niin uusien autojen maalipinnat olivat peh meit ä a l k u k uu k aude t ja autoilijat alkoivat suosia harjattomia pesuja. Nyt kun maalilaadut ovat kehittyneet ja ha r ja koneiden ha r jojen materiaalia on kehitetty pehmeämmäksi, on koneissa palattu takaisin niin sanottuihin hybridikoneisiin, joissa on valittavana täysin harjaton korkeapaine pesu tai pehmytharjapesu tai sitten molemmat.

YMPÄRISTÖ ON OTETTAVA HUOMIOON Autonpesuasemia koskevat ympäristövaatimukset ovat tiukentuneet. Monissa maissa vedenkierrätys- ja puhdistuslaitteet ovat käytössä automaattisilla pesuasemilla. Näin kierrätetään jopa 80 prosenttia pesuvedestä. – Pesulaitteiden kehittämisessä pyritään koko ajan veden- ja sähkönkulutuksen minimointiin, Soutolahti kertoo. – Joissakin maissa pesun jälkeen puhdistettavalle vedelle asetettavat vaatimukset ovat joidenkin raskasmetallien suhteen jopa kovemmat kuin puhtaalle juomavedelle, hän jatkaa. Autonpesukoneissa käytettävät kemikaalit ovat olleet jo vuosia ympäristöystävällisiä ja tarkan hyväksyntämenettelyn alaisia. Ympäristön kuormitusta yritetään vielä vähentää kemikaalien käytön minimoinnilla ja tarkalla annostelulla juuri oikeisiin kohtiin. – Pesukoneita myös kierrätetään eli vaihtokone voidaan kunnostaa ja asentaa hiljaisemmalle pesupaikalle. Pesu voi myös vähentää päästöjä. – Rekka tai juna voi kantaa rakenteissaan pesemättöminä satoja kiloja likaa, mikä luonnollisesti lisää polttoaineen kulutusta ja samalla ympäristön kuormitusta. z FLUID Finland 1/2011 19


- Regarding heavy vehicles and specialty vehicles, an increase in the diversity of vehicles and the minimizing of standing times in service or washing, has increased the demand for automatic washing equipment, says managing director, Juha Soutolahti.

WITH OR WITHOUT BRUSHES?

Cleaning technology proceeds hand in hand with the development of vehicles and environmental requirements. Tammermatic Group Oy is involved in this market. The latest victory of theirs was a global agreement with Scania. The secret to competitiveness is continuous product development

T

he Ta m me r m at ic Group manufactures cleaning equipment solutions for passenger cars, heavy vehicles, buses, rail equipment and specialized equipment. The company was founded when Tammermatic Oy, founded in 1966, merged with InterClean Equipment Inc in 2008. Great deals of hydraulic hoses are used in the high pressure applications of cleaning equipment. Pneumatics can be found in the tilting operations of side brushes and in the turning of side aprons. In addition, the transportation solutions of street cleaners use various lubrication systems. Ta m mer mat ic a n nua l ly invest 5-10 percent of their turnover into product development. - International competition is intense and continuous product development is a prerequisite for survival in the market, says managing director, Juha Soutolahti. - In the product development, we work together with Tampere TUT and a corresponding institution in Michi-

20 FLUID Finland 1/2011

gan. The most recent project involved material for a selfcleaning brush, he continues. - The latest sign of confidence towards our operations was a global framework concerning the deliveries of cleaning equipment and services for Scania-centres. We seem to have done some things better than our competitors, because there is certainly no shortage of alternative suppliers. The agreement provides us with an important image and reference value. - We have, in fact, already previously provided Scania with washing machines for heavy vehicles. The signing of the agreement will help intensify our cooperation and strengthen our global market position. WA S H I N G M AC H I N E OPTIMIZATION The variation of forms of current cars, spoilers, bumpers, roof racks, ski boxes etc, have increased programmable demands. - The cleaning equipment has to accurately recognise these different forms, in order

to achieve the optimum cleaning results, Soutolahti says. I n recent t imes, br ush cleaning has also returned. - During the 1990s, cars began to be painted with more environmentally friendly water-based paints, so the new car paint surfaces were soft for the ďŹ rst few months, and motorists began to prefer nonbrush washes. Now that the quality of the paint has developed and the material of the brushes on brush machines has been developed to be softer, machines have returned as so called hybrid machines, with a choice of a fully brushless high-pressure wash, a soft brush wash or even both. ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS ARE STRICT The environmental requirements concerning car wash stations have become stricter. In many countries, water recycling and puriďŹ cation systems are in use at automatic washing stations. These can even recycle up to 80 percent of the washing water. - During the developments

of the washing equipment, we are constantly trying to minimise water and electricity consumption minimization, Soutolahti says. - In some countries, the requirements set towards the washing water are even stricter concerning heavy metals than the requirements set on clean drinking water, he continues. The chemicals used in car washing machines have already been eco-friendly for years, subject to strict approval procedures. The burden on the environmental is still attempted to be decreased by reducing the use of chemicals and by providing precise dilutions in just the right places. - Washing machines are also being recycled, i.e., a replacement machine can be upgraded and installed in a more quiet washing location. Washing can also reduce emissions. - A truck or train can carry hundreds of kilos of dirt on its body when unwashed, which naturally increases the fuel consumption and the environmental burden at the same time.z


Teknisiä tuotteita ja ratkaisuja teollisuudelle

© Pall Europe Ltd

t t t t

© Pall Europe Ltd

© Pall Europe Ltd

t t

Pall hydrauliikka- ja kiertovoitelusuodattimet Pall prosessisuodattimet Pall diagnostiikka ja suodatinjärjestelmät #àIMFSpinnankorkeus- ja lämpötila-anturit Inpro laakerinsuojatiivisteet Laboratoriopalvelut, öljyanalyysit, koulutus

Power to Move Liftec Translifters and Cassettes for all transports in ports and industry Oy Colly Company Ab PL 103 (Hankasuontie 3 A) 00391 Helsinki Puh. 029 006 150, Fax 029 006 1150 sales@colly.fi, www.colly.fi

For additional information please contact: +358 (0) 33140 1400, sales@tts-liftec.fi www.ttsgroup.com/products/translifter-industry/

leak-tightness with long-term benefits ! HN 8-WD: Leak-tightness is critical for hydraulic applications. That is why our HN 8-WD plugs are most frequently used by mobile hydraulics and drive engineering worldwide. The plugs with www.heinrichs.de

integrated elastic sealing form-ring are easy to assemble and tight. Available with FKM or NBR, from M6 to G2½", in yellow zinc and Cr-6-free plating. A precise and efficient solution!

Heinrichs & Co. KG | Germany | info@heinrichs.de

It’s our turn!

FLUID Finland 1/2011 21


HYDRAULIIKKA HAASTAA SÄHKÖN HYBRIDIAJONEUVOJEN KEHITYKSESSÄ

Artikkelin kirjoittaja Matti Linjama on Tampereen teknillisen yliopiston, Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen dosentti.

S

ähköhybridit tuntuvat olevan päivän muotisana, tunnetuimpana esimerkkinä Toyota Prius. Tekniikalla pystytään pienentämään polttoaineen kulutusta 10-30 prosenttia, mutta ongelmana on korkea hinta sekä lisääntynyt massa ja monimutkaisuus. Hydrauliikalla toteutettuja hybridiajoneuvoja on tutkittu ja sovellettu hyvin tuloksin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Arvostettu US Environmental Protection Agency (US EPA) toteaa raportissaan, että hydrauliikka on edullisin tapa toteuttaa hybridiajoneuvoja ja

Hydrauliikalla toteutetuilla hybridiajoneuvoilla saavutetaan vähintään samat polttoaineiden säästötavoitteet kuin sähköhybrideilllä. Digitaaliteknologia tulee parantamaan hydraulihybridien energiatehokkuutta ja kilpailukykyä entisestään, Matti Linjama arvioi oheisessa artikkelissaan. Suurissa ajoneuvoissa ja työkoneissa hydrauliikan hyödyt korostuvat hänen mukaansa vielä selkeämmin.

säästöt näyttäisivät olevan samaa luokkaa kuin sähköhybrideissä. Hydrauliikka soveltuu suoraan myös suuriin ajoneuvoihin ja työkoneisiin, joissa saavutetaan todella merkittäviä polttoaineen säästöjä. Toistaiseksi hydraulihybridit on toteutettu perinteisellä hydrauliikalla lukuun ottamatta yhtä digitaalihydraulista henkilöautoa. Digitaalihydrauliikka tulee entisestään parantamaan hydraulihybridien energiatehokkuutta ja aihe onkin IHAn aktiivinen tutkimuskohde. SÄHKÖHYBRIDI - HYVÄ IDEA VAI MUOTI-ILMIÖ? Toyota Prius ja Honda Insight ovat hienoja ja toimivia autoja, joissa sähköhybriditekniikka on hiottu huippuunsa. Teknisenä haasteena on lähinnä akkutekniikka. Se on kallista ja vaatii sekä lämmityksen että jäähdytyksen Suomen oloissa. Myös kestoiältään ja tehotiheydeltään akku on vaatimaton. Energiavarastona se on kohtalainen, mutta tehoa siitä saa huonosti irti hyvällä hyötysuhteella. Suurin ongelma on kuitenkin ajoneuvon hinta.

Nykyaikaisella dieselautolla päästään helposti päästöissä alle 100 g/km, kun vastaavan kokoisen sähköhybridin päästöt ovat 90 g/km eli vain 10 prosenttia pienemmät. Normaaleilla ajokilometreillä säästöä tulee muutamia satasia vuodessa. Kun sähköhybridin hinta on 4000 kalliimpi, niin taloudelliselta kannalta homma ei kannata. Saman verran päästöjä voi vähentää esimerkiksi lentämällä perheen voimin 500 km vähemmän vuodessa. Vertailun vuoksi voisi mainita, että yksi Thaimaan matka on 16 000 km. Täyssähköinen auto on asia erikseen ja sillä saavutettaisiin merkittäviä säästöjä, jos akkutekniikka olisi parempaa ja jos lisättäisiin merkittävästi uutta päästötöntä sähköntuotantoa. HYBRIDITEKNIIKAT ERI SOVELLUKSISSA Henkilöauto on hankala sovelluskohde mille tahansa hybriditekniikalle. Hybridiauto ei saisi olla juuri ollenkaan kalliimpi, että se kannattaisi auton omistajalle. Raskaissa ajoneuvoissa tilanne on toinen. Säästöpotentiaali per ajoneuvo on suuri, koska koneet kuluttavat paljon

ja niitä käytetään jatkuvasti. Parhaita kohteita hybriditekniikalle ovatkin jakelu- ja roskaautot, kaupunkiliikenteen bussit sekä erilaiset työkoneet kuten kauhakuormaajat, kaivinkoneet ja metsäkoneet. Rahassa mitattuna säästöpotentiaali näissä koneissa on 8 000 – 30 000 euroa vuodessa, joten ainakin hydraulisen hybriditekniikan lisähinta tulee maksetuksi takaisin jo 1-3 vuodessa. Arvioni on, että näiden koneiden hybridisointi Suomessa vähentäisi polttoaineen kulutusta 120 miljoonaa litraa vuodessa. Aika iso juttu, kun koneen omistaja säästää samalla paljon rahaa koneen elinaikana. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että isoissa koneissa hydrauliikka on erittäin toimiva ja valmiiksi koeteltu tekniikka. HYDRAULIHYBRIDIEN TEKNIIKKAA Sana hybridi tarkoittaa järjestelmää, jossa käytetään kahta eri tehonlähdettä. Yleensä mukana kuvioissa on myös energian varastointi ja uudelleen käyttö. Hybriditekniikan etuja ovat mm. jarrutusenergian talteenotto, lisäteho kiihdytykseen,

HYDRAULIIKKA – TULEVAIS 22 FLUID Finland 1/2011


Kuva 1. Hydraulimuuntimella toteutetun rinnakkaishybridin periaatekuva (kuva INNAS BV luvalla, www.innas.com).

käyttömahdollisuus moottori sammuksissa, mahdollisuudet polttomoottorin toimintapisteen optimointiin ja pienempään moottorikokoon sekä pienentyneet päästöt. Raskaissa ajoneuvoissa usein mainittu etu on jarruremonttien merkittävä väheneminen. Hydraulihybridissä tehonlähteet ovat polttomoottori ja hydraulimoottori. Hydraulinen teho tuotetaan polttomoottoriin kytketyllä hydraulipumpulla ja ajoteho tuotetaan osittain tai kokonaan hydraulimoottoreilla. Käytännössä tarvitaan pumppu-moottoreita, jotta jarrutusenergia saadaan talteen. Energiavarastona toimii paineakku. Uusinta tekniikkaa edustavat hydraulimuuntimilla toteutetut järjestelmät. Hydraulihybridejä on kahta tyyppiä: rinnakkais- ja sarjahybridit. Rinnakkaisversiossa hydraulijärjestelmä asennetaan alkuperäisen mekaanisen tehonsiirron rinnalle. Kuormaautoissa tämä voidaan tehdä jopa jälkikäteen, koska ne ovat takavetoisia ja kardaanin ympärillä on tilaa. Ratkaisussa lisätään ajoneuvoon uutta tekniikkaa vanhan rinnalle, joten

se lisää hintaa ja tilantarvetta. Ratkaisu on kuitenkin helppo toteuttaa eikä toimintavarmuudelle aseteta niin suuria vaatimuksia. Ainahan sitä voi putputtaa pelkän mekaanisen voimansiirron varassa. Sarjahybridissä koko tehonsiirto toteutetaan hydraulisesti. Polttomoottori pyörittää pumppumoottoria, joka lataa korkeapaineakkuja. Pyöriä pyöritetään hydraulimoottoreilla joko suoraan tai esim. tasauspyörästön kautta. Koko teho kulkee siis hydraulijärjestelmän läpi ja mekaaninen tehonsiirto vaihdelaatikkoineen, kytkimineen jne. voidaan poistaa. Tässä ratkaisussa hydraulikomponenttien hyötysuhteiden on oltava hyviä. Tehonsiirtoketjussa ei päästä mekaanisen tehonsiirron hyötysuhteeseen, mutta kokonaishyötysuhde on silti selvästi parempi. Tämä johtuu siitä, että polttomoottorin ja pyörien välillä ei ole suoraa kytkentää, joten moottorin toimintapiste voidaan optimoida parhaalle polttoainetaloudelle. Normaalikäytössä auton polttomoottori toimii noin 10 prosentin hyötysuhteella, kun parhaassa toimintapisteessä päästään 40

Kuva 1. Hydraulimuuntimella toteutetun rinnakkaishybridin periaatekuva (kuva INNAS BV luvalla, www.innas.com).

prosenttiin. Start and stop toiminnolla polttoaineen kulutusta ja päästöjä voidaan entisestään pienentää. Kuvassa 1 on hydraulimuuntimilla toteutetun rinnakkaishybridin periaatekuva. Hydraulimuuntimella sovitetaan energiavarastona toimivan korkeapaine paineakun ja järjestelmän paine toisiinsa. Järjestelmä toimisi myös ilman muunninta, mutta ei niin optimaalisella tavalla. Kuvassa 2 on muuntimilla toteutetun sarjahybridin periaatekuva. Kyseessä on nelivetoversio, jossa pyöriä käytetään napamoottoreilla. Järjestelmä koostuu polttomoottoriin kytketystä hydraulipumpusta, kahdesta hydraulimuuntimesta sekä korkea- ja matalapaineakuista. SOVELLUSESIMERKKEJÄ Hydraulihybridien kehityksen kärki on Yhdysvalloissa. Siellä on toteutettu mm. seuraavat hydraulihybridit: sRinnakkaishybridi roska-auto, jossa kardaaniakseliin on kytketty 70 kW hydraulinen pumppu-moottori. Järjestelmä varastoi jarru-

tusenergian paineakkuun ja käyttää sitä ajoneuvon kiihdyttämiseen. Polttoaineen säästö on 20-30 %. sSarjahybridi jakeluauto. sPolt toa i neen säästö 30 %. sRinnakkaishybridi satamatrukki. Polttoaineen säästö 20 %. sSarjahybridi kaupunkibussi. s Tyypillinen polttoaineen säästö 50 %. Nämä on toteutettu perinteisellä hydrauliikalla. Euroopassa on jo sarjatuotannossa Bosch Rexrothin ”hydrostaattinen regeneroiva jarrutusjärjestelmä” eli rinnakkaishybridi. Käyttökokemukset kymmenistä kaupungeista osoittavat keskimäärin 20 prosentin polttoaineensäästöä roska-autoissa sisältäen myös siirtoajon. Euroopasta löytyy myös henkilöautohybridien prototyyppejä. Eräs mielenkiintoinen on Artemis Intelligent Power yrityksen toteuttama BMW 530i sarjahybridi. Toteutus tehtiin digitaalihydrauliikalla ja mitattu polttoaineen säästö oli keskimäärin 30, ja kaupunkiajossa

SUUDEN HYBRIDITEKNIIKKA FLUID Finland 1/2011 23


Kuva 3. Digitaalisella tehonhallintajärjestelmällä toteutettu kauhakuormaaja.

53 prosenttia. Toinen esimerkki on kuvan 2 ratkaisu, jossa todellisiin hyötysuhteisiin ja kuormitussykleihin perustuvat simuloinnit ennustavat VW Passat kokoluokan diesel autolle 3.1 l/100 km yhdistettyä EU kulutusta ja vain 2.1 l/100 km kaupunkikulutusta. Valitettavasti kokeellisia tuloksia ei vielä ole. Paljon muutakin kivaa löytyy netistä hakusanalla hydraulic hybrid. HYDRAULIHYBRIDIEN EDUT JA HAASTEET Hydraulihybridin suurimmat edut ovat kustannustehokkuus, keveys, suuri tehotiheys, soveltuvuus kaikille tehotasoille ja komponenttien luotettavuus. Hydrauliikkaa on käytetty vuosikymmeniä erittäin haastavissa sovelluskohteissa ja oikealla suunnittelulla hydraulihybridi kestää koko koneen eliniän. Merkittävin haaste on paineakun vaatimaton energian varastointikyky. Tehoa hydrauliakusta saa lähes rajattomasti ja se muistuttaakin enemmän superkondensaat toria kuin sähköakkua. Uusin paineakkutekniikka on hyötysuhteeltaan hyvä (yli 95 %) ja muuntimilla saadaan kasvatettua energian varastointikyky kolminkertaiseksi, mutta se ei silti riitä pitempään ajoon. Hydraulihybridi onkin parhaimmillaan nopeissa sykleissä, kuten ajoneuvon jarrutus + kiihdytys tai

24 FLUID Finland 1/2011

työkoneet. Jos haluat hinata jäävuoren kokoisen asuntovaunun Alpeille, niin tekniikasta ei ole hyötyä. Hyötysuhteen vertailu sähkötekniikkaan on hankalaa. Perinteisellä hydraulitekniikalla saavutetaan 70 prosentin round-trip hyötysuhde. Tarkoittaa sitä, että jarrutusenergiasta saadaan 70 prosenttia takaisin kiihdytykseen. Sähkötekniikassa päästään superkondensaattoreilla hieman parempaan hyötysuhteeseen, mutta akkutekniikalla jäädään usein 70 prosentin alle. Tämä johtuu siitä, että sähköakku ei kykene ottamaan vastaan tai luovuttamaan virtaa nopeasti. DIGITAALIHYDRAULIIKAN ROOLI Digitaalihydraulisilla pumppu-moottoreilla on perinteisiä paremmat hyötysuhteet, joten round-trip hyötysuhteen odotetaan nousevan yli 80 prosentin. Merkittävämpi etu on mahdollisuus täysin uusiin ratkaisuihin esimerkkinä IHAssa kehitetty digitaalihydraulinen tehonhallintajärjestelmä. Siinä ei tarvita erillisiä pumppu-moottoreita, vaan yksi komponentti hoitaa koko tehonvälityksen. Mukaan voidaan ottaa helposti myös työhydrauliikka, jolloin kuorman laskuliikkeen energia voidaan hyödyntää esim. koneen kiihdytykseen joskus myöhemmin. Muunnintoimintok in

hoituu siinä sivussa ilman lisäkomponentteja. Kuvassa 3 on hahmoteltu tällä tekniikalla toteutettua kauhakuormaajaa. DigiHimmeli (DigiH) hoitaa tehon reitityksen reaaliaikaisesti oikeaan kohteeseen ja se hanskaa myös negatiiviset tehot ja painemuunnokset. Dieselmoottori tuottaa keskimääräisen tehontarpeen ja esim. kiihdytykset ja nostot hoidetaan paineakusta saatavalla energialla. Kun häviöitä ei synny missään vaiheessa, niin jäähdytin voidaan poistaa. On myös kyseenalaista, tarvitaanko tankkia hydrauliöljylle lainkaan. Hydrauliikka siis yksinkertaistuu ja kevenee selvästi verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. YHTEENVETO Hydrauliikalla voidaan toteuttaa keveitä ja energiatehokkaita hybridiratkaisuja käytännössä kaikkiin liikkuviin ajoneuvoihin. Suuremmissa ajoneuvoissa ja työkoneissa takaisinmaksuaika on vain muutama vuosi. Useita hydraulihybridejä on jo liikenteessä ja tyypillinen polttoaineen säästö on 20-30 %, kaupunkibusseissa jopa 50 %. Toisen sukupolven hybriditekniikalla, kuten digitaalihydrauliikka, saadaan säästöjä vielä lisää. Tekniikka ei kuitenkaan sovellu kohteisiin, joissa vaaditaan pitkää käyttöaikaa ilman polttomoottoria. z


+\GUDXOLV\OLQWHULW  9DNLRV\OLQWHULWDVLDNNDDQ WDUYLWVHPDOODPLWRLWXNVHOOD  (ULNRLVV\OLQWHULWDVLDNNDDQ WDUSHHQPXNDLVHVWL+\GUDXOLNRQHLNRW  6XXQQLWHOODDQDVLDNNDDQ WDUSHHQPXNDLVHVWL  0DWHULDDOLWMDNRPSRQHQWLW DVLDNNDDQWRLYHLGHQ PXNDLVHVWL

+\GUDXOLF3RZHU2\ /RXKHODQWLH -lUYHOl 3XK )D[ ZZZK\GUDXOLFSRZHU多

FLUID Finland 1/2011 25


Tanreco Oy aloitti yhteistyön Herman Bantleon GmbH:n kanssa TUOREIMPANA edustuksena Tanreco Oy on solminut maahantuontisopimuksen Saksalaisen teknisiä nesteitä valmistavan Herman Bantleon GmbH:n kanssa. Yritys on osa isoa eurooppalaista Avia konsernia. Herman Bantleon GmbH on perustettu vuonna 1918, joten yrityksellä on yli 90 vuoden tietotaito teollisuudessa käytettävien nesteiden tuotekehityksestä ja valmistuksesta. Avia Bantleonin edustajaverkosto kattaa kaikki mantereet, jolloin tuotteiden saatavuus on erinomainen missä päin tahansa. Bantleonin tuote ryhmiin kuuluvat: Lastuavan- ja ohutlevytyöstön voiteluaineet, korroosion suoja-aineet, puhdistusaineet sekä hydrauliikkaöljyt. Yritys on panostanut kautta aikojen tehokkaaseen tuotekehitykseen ja laboratorioanalyysei-

26 FLUID Finland 1/2011

hin. Yksi suurimmista kilpailuvalteista onkin sovelluksen mukaan ”räätälöitävät” työstönesteet. Tehokkaan ja innovatiivisen tuotekehityksen ansiosta nesteiden koostumusta voidaan helposti ja nopeasti muuttaa haluttuun suuntaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Suurin tämän hetken uutuus Bantleonilta on biohajoava hydrauliikkaöljy kauppanimeltään Syntofluid PE-B. Perinteisistä kasviperäisiin estereihin perustuvista bioöljyistä poiketen on Syntofluid PE-B:n pohjana synteettinen öljy. Esterit käyttäytyvät aggressiivisesti joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, lisäksi esterit syövyttävät hydrauliikkaletkuja, sekä tiivisteitä, sen sijaan Syntofluid PE-B toimii käytössä kuten perinteinen korkealaatuinen hydrauliikkaöljy. Öljy kestää hyvin järjestelmässä olevaa

vettä, suojaten komponentteja korroosiolta, myös hydrauliikkajärjestelmän öljynvaihtovälejä voidaan kasvattaa merkittävästi verrattuna esteripohjaisiin öljyihin. Syntofluid PE-B omaa erittäin hyvät viskositeettiarvot kylmissä olosuhteissa helpottaen hydrauliikkajärjestelmän kylmäkäynnistystä. Tanreco Oy on vuonna 1990 perustettu teknisiin konepajatuotteisiin erikoistunut osakeyhtiö. Toiminnan pääpaikka on Riihimäellä Mattilanpellon teollisuusalueella, josta löytyvät myös näyttely-, huolto- ja varastotilat. Yritys työllistää viisi henkilöä, joista neljä toimii teknisen myynnin parissa. Tanrecon tuotteet jakautuvat kolmelle sektorille: hydrauliset sekä mekaaniset työstökappaleen kiinnittimet, ohutlevykoneet ja korkeapainekunnossapitohydrauliikka. z Lehdistötiedote Tanreco Oy


Hydrauliikkapumppujen ja moottoreiden korjaukset ja koeajot Keminmaalla. Korjaamme mm. seuraavia merkkejä. % )VZJO9L_YV[O % 2H^HZHRP % ,H[VU % 3PUKL % :H\LY+HUMVZZ

AE Proservice (YP,PSP[[p

HYPLPSP[[H'UL\]VZJVT

7\O 

Ekotulppa estää vuodot EKOTULPPA on suunniteltu estämään Ăśljyvuodot koneissa tapahtuvien nesteiden vauriotapauksissa sekä korjaustilanteiden yhteydessä. Kartiomallisen tuotteen avulla on helppo tukkia väliaikaisesti nestevuodot. Ekotulppa â&#x20AC;&#x201C; tuotetta myy valtakunnallinen HydroPiste â&#x20AC;&#x201C; ketju. Tämä edullinen ratkaisu on kehitetty suojaamaan luontoa ja estämään nestevuodot koneiden korjausten yhteydessä. Helposti asennettava uudelleenkäytettävä kumimainen tulppa asennetaan painamalla ja kiertämällä pyĂśreisiin aukkoihin, kooltaan 4-23 mm. Tuotteen ovat kehittäneet hydrauliikan ammattilaiset Ruotsissa. Se sopii käytettäväksi esimerkiksi vaurioituneissa letkuasennelmissa estämään Ăśljyn valuminen luontoon tai muualle, missä Ăśljytahroja ei sallita. Se on kätevä myĂśs koneiden ja moottoreiden korjauksen ja osien vaihdon yhteydessä. Estämällä Ăśljyjen ja muiden nesteiden valumisen luontoon tai muuten hukkaan voidaan myĂśs säästää merkittäviä summia. Kyseessä ei siis ole pelkästään ympäristĂśn suojaaminen vaan myĂśs taloudelliset syyt. Lisätietoja: Specma Hydraulic Oy

www.tl-tuotanto.fi

FLUID Finland 1/2011 27


Hägglunds Drives yhdistyi Bosch Rexrothiin HÄGGLUNDS DRIVES OY fuusioitui huhtikuun lopussa Bosch Rexroth Oy:hyn. Hägglunds Drives on kuulunut Bosch Rexroth -konserniin vuodesta 2008. Maailmanlaajuisesti Bosch Rexrothin työntekijöiksi siirtyy 330 Hägglunds Drivesin työntekijää 14 eri maassa. Hägglunds Drives Oy:n henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä Bosch Rexroth Oy:ssä. Hägglunds Drives on hydraulimoottoreiden ja käyttöjärjestelmien maailmanlaajuisesti johtava toimittaja, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi käyttöjärjestelmäratkaisuja sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeita vääntömomentteja, alhaisia nopeuksia ja muuttuvia pyörimisnopeuksia.

Bosch Rexroth on voimansiirron, ohjauksen ja liikkeenhallinnan ratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tuoteohjelmaan kuuluvat hydrauliikan, pneumatiikan, lineaari- ja kokoonpanotekniikan ratkaisut sekä sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät. Bosch Rexroth on kumppani teollisuussovelluksissa ja tehdasautomaatiossa, liikkuvan kaluston sovelluksissa sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Maailmanlaajuisesti Bosch Rexroth työllistää noin 34 225 henkilöä, liikevaihdon ollessa noin 4,1 miljardia euroa (2009). Fuusion jälkeen Bosch Rexroth keskittyy nyt entistä enemmän toimittamaan täydellisiä järjestelmiä eri teollisuuden aloille ja

kehittää ratkaisuja uusille toimialoille kuten uusiutuvat energiat. Fuusio vahvistaa ja laajentaa tuote- ja palvelutarjontaa. Sen myötä asiakkaat saavat käyttöönsä markkinoiden laajimman teollisuussovellusten tuotevalikoiman ja palvelutarjonnan. Bosch Rexroth Oy on saksalaisen Bosch Rexroth AG:n (Saksa) tytäryhtiö ja se kuuluu emoyhtiönsä tavoin kansainväliseen Bosch-ryhmään. Toimipaikat sijaitsevat Vantaalla, Tampereella ja Tallinnassa. Kokonaismyynti vuonna 2010 oli 69,8 miljoonaa euroa. Yrityksen palveluksessa työskentelee vakituisesti 106 henkilöä. z Lehdistötiedote: Bosch Rexroth Oy

THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUID POWER (8th IFK) will be held in Dresden from 26 to 28 March 2012. The IFK is one of the world’s most significant scientific conferences on fluid power control technology and systems. It offers a common platform for the presentation and discussion of trends and innovations to manufacturers, users and scientists. The symposium on the fi rst day is dedicated to presentations focused on methodology and fundamental research. The two following conference days offer a wide variety of application and technology orientated papers about the latest state of the art in fluid power. It is this combination that makes the IFK an unique and excellent forum for the exchange of academic research and industrial application experience. An exhibition taking place simultaneously offers the possibility to get product infor-

mation and to have individual talks with manufacturers. The conference is followed by two days of excursions to regional companies and technical sights. The relevance of fluid power in machinery and plant engineering is immense. Driven by the challenges of rising commodity prices, a responsible use of resources, the competition with electric drives and not least the legal framework, the manufactures and users take the next steps of development offensively. The consequent improvement of technology in terms of energy efficiency, energy recovery and environmental compatibility plays a particular role. With innovative approaches the fluid power industry emerges confidently from the crisis and manifests itself again as motor of the drive and control branch. This is reflected in the variety of conference topics, which are themed “Fluid Power Drives!”.

Authors interested in contributing a paper to the conference are requested to forward an abstract of the article to the e-mail address papers@ifk2012.com at the latest by 31 May 2011. Please use the template available at www.ifk2012.com. The IFK addresses to application-oriented topics in the field of industrial hydraulics, mobile hydraulics and pneumatics as well as innovations in fluid power components. Moreover, articles about specific applications, renewable energies, fundamentals, tribology, materials and machine availability and safety are welcome. The important aspect of education and further training in the fluid power branch is also addressed for the fi rst time to the 8th IFK. The conference topics are suggestions for the papers. Unconventional contributions are explicitly welcome! Further information is available under www.ifk2012.com. z

28 FLUID Finland 1/2011


Hydoring ostaa Salon Konepajalta sylinteriliiketoiminnan MESERAAN kuuluva Salon Konepaja Oy myy sylinteriliiketoimintansa Hydoring Oy:lle. Kauppa koskee hydrauliikkasylintereiden valmistusta, siihen liittyviä koneita ja laitteita sekä asiakkuuksia. Salon Konepajan sylinteriliiketoiminnan henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Hydoring Oy:n palvelukseen ja sylinteriliiketoiminta siirretään Salosta Hydoringin Kyrön tehtaille. Yhteistyön laajentuminen avaa Hydoringille sylinteritoimitukset Meseran metsänostureihin ja vastaavasti Salon Konepaja jatkaa osavalmistusta Hydoringille. – Hydoring on kansainvälinen merkittävä yritys hydrauliikan kokonaistoimittajana. Yrityksemme oman tuotekehitys- ja suunnitteluosaston ansiosta kykenemme tarjoamaan Salon Konepajan asiakkaille täydellisempää palvelua. Meiltä asiakkaalla

on mahdollisuus hankkia yhdestä talosta hydrauliikkasylinterien lisäksi -koneikot sekä kokonaiset räätälöidyt hydrauliikkajärjestelmät ja ratkaisut. Jatkamme Salon Konepajan tutuksi tekemää hyvää palvelukulttuuria, johon kuuluvat myös lyhyet toimitusajat, lupaa Hydoringin toimitusjohtaja Timo Raikko. – Tämä kauppa jatkaa konepajakonserni Meseran valittua strategiaa, jossa liiketoimintaa keskitetään kolmelle ydinliiketoiminta-alueelle: Lifting, Paper ja Machinery. Toisesta liiketoiminnasta luopuminen vahvistaa jäljelle jäävän liiketoiminnan eteenpäin viemistä. Voimavarat voidaan keskittää koneistusliiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Järjestelyn tarkoituksena on vahvistaa Salon Konepajan kansainvälistä kilpailukykyä. Olen ilahtunut, että sylinteriliiketoimintamme siirtyy

suomalaisiin käsiin, jotka voivat tarjota asiakkaillemme tuttujen sylinterien lisäksi kokonaisvaltaisia hydrauliikkaratkaisuja, kertoo Salon Konepajan toimitusjohtaja Simo Halonen. Hydoring on kyröläinen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen hydrauliikkasylintereitä, koneikkoja ja täydellisiä hydrauliikkajärjestelmiä. Palveluvalikoimaan lukeutuvat mm. asennus-, käyttöönotto-, koulutus- ja huoltopalvelut. Yrityksen palveluksessa on 97 henkilöä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 10,9 miljoonaa euroa. Salon Konepaja kuuluu Mesera-konserniin ja on osa Machinery-liiketoimintaryhmää.Yritys on keskittynyt vaativien koneistettujen kone- ja laitekomponenttien valmistukseen. Henkilöstövahvuus Salon Konepajassa on noin 40. Vuoden 2010 liikevaihto oli 6,1 milj. euroa. z Lehdistötiedote Hydoring Oy

The Professional Choice

Kansainvälinen toimija hydrauliikan parissa Paineakut, Jäähdyttimet ja Pumput Olaer valmistaa paineakkuja, öljy-/vesijäähdyttimiä ja pumppuja, joilla tuemme ja ratkaisemme eri sovelluksia mm. teollisuus- ja mobilehydrauliikassa. Kansainvälisen tutkimuksen ja kehityksen tuki sekä tarkka laadunvalvonta mahdollistavat Olaerin kyvyn tarjota kustannustehokkaita ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja maailmanlaajuisen asiakaspalvelun tukemana. Olaer OY on osa globaalia Olaer-verkostoa, jolla on yli 20 toimipistettä maailmanlaajuisesti. Suomessa Olaer OY on toiminut yli 30 vuotta.

OLAER OY | Veneentekijäntie 2 | FI-00210 | Helsinki | Finland | www.olaer.com | Tel: +358 9 413 755 00 | Fax : +358 9 413 755 50

FLUID Finland 1/2011 29


TEKSTI: Tuuula Sipilä KUVAT: Markku Ojala

WWW.TEKNOLOGIA11.FI

Hydrauliikka & Pneumatiikka 11 Helsingin Messukeskuksessa 4.-6.10.2011

Yhdessä, voimme murtaa uutta maata! Haluaisit tyÜskennellä nopeammin, turvallisemmin, tehokkaammin ja alhaisemmilla kustannuksilla. MyÜs me Parkerilla haluamme sitä. Asiantuntijoina haluaisimme lisätä muutamia omia tavoitteitamme, kuten alhaisempi melutaso ja pienemmät päästÜt. Lopputulos? Yksi paikka, josta lÜydät ratkaisut koneesi liikkeenhallinnan tarpeisiin. Parker auttaa sinua ratkaisemaan kriittisimmät tekniset haasteet liittimistä ja letkuista sekä venttiileistä edistyksellisiin systeemeihin ja suodatusjärjestelmiin.

ENSI lokakuun Automaatio, Elkom, Eltek, Hydrauliikka & Pneumatiikka ja MecaTec 11 -messujen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Ennakkosuunnittelusta hyĂśtyvät sekä ostaja että myyjä. Perinteisten markkinointikanavien ja uusien digitaalisten ratkaisujen rinnalla aito sosiaalinen media pitää pintansa. Messut on foorumi, joka mahdollistaa asiakkaiden kohtaamisen kasvokkain inspiroivassa ja luovassa ympäristĂśssä. Jutun juurta lĂśytyy osaston ilmeestä, uusista tuotteista, kehittyneistä palveluratkaisuista ja messutarjouksista. Kontaktien luomiseen kannattaakin panostaa, sillä messukävijä on valmiiksi virittäytynyt teemaan ja etsii vastauksia kysymyksiinsä. HYVĂ&#x201E; MESSUOSASTO ei ole välttämättä se suurin ja komein, vaan sellainen joka ruokkii kaikkia aisteja. Anna asiakkaallesi elämys, joka näkyy, kuuluu, tuoksuu, maistuu ja

tuntuu. Vain messuilla voit tarjota näitä kaikkia yhdellä kertaa. Hydrauliikka & Pneumatiikka -messut on osa teknologiamessujen mahtavaa kokonaisuutta, joka levittäytyy tutun, ison kuutoshallin lisäksi syksyllä valmistuvaan uuteen 7-halliin. Avaran hallin itäseinänä on 1 100 m²:n ulkoikkuna, joka tuo sisään luonnonvaloa. Avoimessa ja korkeassa tilassa ei ole häiritseviä pilareita. MyÜs tapahtuman puitteet ovat hulppeat. Samanaikaisesti pidettävät Automaatio, Elkom, Eltek, Hydrauliikka & Pneumatiikka ja MecaTec täydentävät toisiaan ja muodostavat Suomen

TUOTTAVUUTTA JA TEHOA KOMPAKTEILLA HYDRAULILAITTEILLA!

ASENNUSVENTTIILIT: Luotettavat hydraulilaite- ja lisähydrauliikka-asennukset.

Ota yhteyttä ja jätä kilpailijasi taaksesi.

www.parker.com parker.ďŹ nland@parker.com

Dynaset Oy on 25 vuotta ollut maailman johtavin tyÜtehon tuottavuuden ja tehokkuuden lisääjä. Dynaset ratkaisut ovat maailman parhaalla tehokoko-suhteella ja toimivat luotettavasti ja helposti pienessä koossa - ilman lisämoottoreita ja ovat helposti asennettavissa kaikkiin tyÜkoneisiin.

'<1$6(72\_0HQRWLH<O|MlUYL_3XK_ZZZG\QDVHWĂ&#x20AC;

30 FLUID Finland 1/2011


MESSUILLA KOHDATAAN

KASVOKKAIN

tärkeimmän teknologia-alan kokonaisuuden. Messutapahtumien samanaikaisuus mahdollistaa entistä laajemman tuote-,

palvelu- ja ohjelmatarjonnan. Viimeksi, vuonna 2009 kokonaisuuden yhteiskävijämäärä oli reilut 19 000. z

HKI SUUTARILA 09-3464 200 HKI KONALA 09-5121 200 KERAVA 09-2423 200

w w w . s a l h y d r o . f i

PALVELUPIS TE

TÄSTÄ LOGOSTA TUNNET JATKOSSA Fax 09-250 8433 salhydro@salhydro.fi www.salhydro.fi Puh. 03-364 0655 Fax 03-364 0668 tampere@salhydro.fi www.salhydro.fi ALUEESI AMMATTILAISEN

NURMIJÄRVI Puh. 09-276 6400

TAMPERE

HYDRAULIIKKALETKUT, -LIITTIMET PUTKISTOTARVIKKEET KOMPONENTIT

Os. 6k140

2011

NURMIJÄRVI 09-2766 400 TAMPERE 03-3640 655

FLUID Finland 1/2011 31


$ODQVDWlUNHLQDPPDWWLWDSDKWXPD

886,00$71b.<0b7 +HOVLQJLQ0HVVXNHVNXV²

7HUYHWXORDDLWLRSDLNDOOH Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut esitellään jälleen lokakuussa 2011 Suomen tärkeimmässä teknologia-alan tapahtumassa. Hydrauliikka & Pneumatiikka 11 sekä Automaatio, ammattielektroniikan Elkom, teollisuuden sähkön Eltek ja koneenrakennusteollisuuden MecaTec muodostavat maan mahtavimman ammattimessujen kokonaisuuden. Tule katsastamaan uutuudet ja verkostoitumaan! Katso lisätiedot: ZZZKSPHVVXWÀ

Messut avoinna ti–ke klo 9–17, to klo 9–16. Sisäänpääsy on ammattilaisille veloitukseton. Rekisteröityminen ennakkoon Internetissä ZZZKSPHVVXWÀ tai Messukeskuksen sisäänkäynneillä.

Profile for Omnipress Oy

FLUID Finland 1/2011  

Hyrrauliikan, pneumatiikan ja voitelun erikoislehti

FLUID Finland 1/2011  

Hyrrauliikan, pneumatiikan ja voitelun erikoislehti

Profile for omnip
Advertisement